Fendert Lokaal 2019 week 7

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 12 f e b r u a r i 2 0 19 | w e e k 7 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Omheind veld open

Maak de mooiste Nar

Watersnoodhuis op tv

Marcella in Interview

Plan Fijnaart-West krijgt de naam ‘Waterwijk Fijnaart’

“Parkje naast Sportring wordt niet minder maar fraaier” het parkje zeker niet de nek om wil draaien. “Onze insteek is dat het anders wordt, maar niet per definitie minder. Als het aan mij ligt wordt het zelfs fraaier”, aldus de projectleider. De gemeente heeft een aantal sfeerbeelden laten maken van Waterwijk Fijnaart. De inrichting staat nog niet honderd procent vast en de beelden kunnen afwijken, maar ze geven volgens Incze wel duidelijk de ‘look en feel’ weer die de gemeente voor ogen heeft. Terpje In het gebied tussen de Molenstraat en de bestaande boerderij komt een gebied met een terpje. Bij veel regen komt het gebied rond het terpje onder water te staan. Wel blijft dit eilandje toegankelijk via een verhoogd pad. Het pad door het huidige parkje wordt alleen nog toegankelijk voor voetgangers. Fietsers worden geleid naar de rijbaan van de woonwijk.

Een sfeerbeeld van het toekomstig uitzicht vanaf de Sportring op Waterwijk Fijnaart.

De Moerdijkse gemeenteraad heeft donderdagavond het bestemmingsplan Fijnaart West goedgekeurd. Daardoor staat wat de gemeente betreft niets de bouw van maximaal 120 woningen in de weg. Tegen het plan waren twee bezwaren ingediend door inwoners van de sportwijk. Naar aanleiding hiervan zijn wat kleine aanpassingen doorgevoerd. Mochten de bezwaarmakers het hierbij laten, dan kan de bouw van de eerste woningen nog dit jaar van start gaan. De bezwaarmakers vrezen vooral dat de nieuwe wijk wateroverlast gaat veroorzaken in de sportwijk. “Heel het gebied Fijnaart West is een grote kom. Door hier verder wijken aan te willen leggen, gaat men bewust voor wateroverlast zorgen”, schrijft een van de bezwaarmakers. “Ik ben bang dat het waterpeil omhoog zal komen, waardoor ik wateroverlast denk te krijgen. Ook ben ik van mening dat ik stankoverlast zal krijgen als de riooloverstort hierop aangesloten wordt”, laat de ander weten.

Parkje De bezwaarmakers houden tevens een pleidooi voor het parkje aan de Sportring. “Dit mooie park wordt voor een groot gedeelte afgegraven om het water op te vangen voor de nieuw aan te leggen woonwijk. Inwoners genieten van het huidige park. Het wordt door velen vaak als het mooiste stukje van Fijnaart gezien”, stelt een van hen. Waterwijk Projectleider Andras Incze kan de bezwaren wel begrijpen. “Het parkje gaat op de schop om

meer ruimte te creëren voor waterberging, waardoor een extra bijdrage wordt geleverd om de wateroverlast te verminderen die Fijnaart sinds jaar en dag parten speelt. Het wordt ook gekoppeld aan de waterberging in de nieuwe wijk, zodat het als één watersysteem functioneert”, laat Incze de omwonenden en de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk weten. Door de aanwezigheid van al het water is het voornemen om het plan om te dopen tot ‘Waterwijk Fijnaart’. Incze benadrukt dat de gemeente het recreatieve karakter van

Lees verder op pagina 3

Deze week bij Fendert Lokaal:

Betoverd Deur Dun Leut

De’n Dor(p)svlegel 2019


SMULTOPPERS

Van woensdag 13 t/m zaterdag 16 februari

Zwitserse roombroodjes per stuk € 0,99 Chiabroodjes bake off 4 stuks € 1,25

Suikerkaneelbrood € 1,99 + 9 spaarpunten cadeau

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Vervolg voorpagina-artikel

Plan Fijnaart-West wordt Waterwijk Fijnaart

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan.

Het ontwerp van Waterwijk Fijnaart.

Het voetpad loopt verder door het park heen en gaat deels over de vergrote vijver lopen. De voetgangers kunnen door middel van stapstenen over het ondiepe water stappen. Het gebied krijgt bijenvriendelijke beplanting en bloemrijk grasland. Dialoog De projectleider gaat graag met omwonenden en gebruikers

van het parkje en Waterwijk Fijnaart in gesprek. “Ik sta open om eventueel in de vorm van een aparte avond de dialoog met elkaar aan te gaan over deze plannen. Opdat het parkje een plek blijft waar de Fendertenaar graag komt en omwonenden graag op uitkijken”, schrijft Incze. Door Jan Willem van Bodegom

Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497 Een impressie van de terp.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

TER INTRO Doorgaans kan op mijn mouw van alles gespeld worden. Ik ben de goedgelovigheid zelven. Bij de tv-shows van Victor Mids is dat andere koek. Zelfs bij de onderdelen waarin hij, naar eigen zeggen, gebruikmaakt van de mogelijkheden van ons menselijk brein, ben ik supersceptisch. “Hoezo onze hersenen op een verkeerd spoor zetten? Dit is gewoon een truc”, hou ik me steevast voor, ook al heb ik geen idee hoe die ‘truc’ dan werkt. Afgelopen week was ik zelf slachtoffer van een ‘mindfuck’. Voor het radioprogramma ONStage van Ons West Brabant interviewde ik Jochem Nooyen. Naast acteur is hij ook mind-illusionist en staat komende zaterdag met zijn show Privacy in het theater van Zundert. Als achterdochtige interviewer wilde ik natuurlijk alles weten over zijn trucs, illusies en hersenspinsels. Aan het eind vroeg Jochem me onverwachts of hij met mij een mind-truc uit mocht halen. Ik kon natuurlijk niets anders dan ‘ja’ zeggen. Op mijn mobiele telefoon moest ik naar de site www. jochemnooyen.nl/foto gaan. Daar verscheen de poster van Privacy met het dubbelzinnige hoofd van de illusionist. Ik moest mij concentreren op zijn oog en een speelkaart noemen. Zonder verder na te denken zei ik: “Harten vijf”. Vervolgens moest ik inzoomen op de zin die onder de T van ‘heeft’ stond. En wat las ik daar? “Je denkt aan Harten Vijf”. Mijn mond viel open en ik viel stil. Beide niet handig als je een radioprogramma zit te presenteren. Een stukje minder sceptisch beëindigde ik snel het interview. Voor wie het wil controleren, ga naar de website of bezoek Jochem Nooyen zaterdag in Zundert. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal

Een impressie van de groengebieden in de nieuwe wijk.


LANGBROEK BouwAdvies Eerste Kruisweg 8, 4793 RS FIJNAART T. 06-53838837 E. info@langbroek-bouw.nl

www.langbroek-bouwadvies.nl

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak:

0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

Scheepsbouw Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

Ballonwedstrijd niet meer toegestaan

Wie tekent de mooiste Nar?

OPROEP:

Oud-leerlingen Julianaschool gezocht

Dit jaar houdt een groep oud-leerlingen van de Fijnaartse Julianaschool een Met deze keigave komt udie helemaal in de f reüniehebbedingen voor leerlingen in bovendien steunt u er het Fenderts carnaval mee! Heef 1969 voor het eerst naar die zak? Geen probleem! Vul het onderstaande formulier in school gingen. lotenverkoop of mail uw bestelling naar mediakleibatse Na betaling wordt de bestelling de week voor carnaval bezorgd! De meeste leerlingen ver-

Maar niet getreurd lieve kinDE KLeibatsers deren van het Kleigat! Speciaal voor jullie organiseren de Kleibatsers een leutige tovertekenwedstrijd. Je mag zelf een Nar tekenen of plakken. Zo groot als je wilt, in de kleuren die je wilt, op de manier die je wilt en zo mooi als je wilt. Nu zijn de meeste narren niet zo mooi, maar onze eigen Nar Cootje wel! Dus pak papier, stiften, kleurpotloden en/of kleurige stukken papier en tover een afbeelding van een nar. Natuurlijk mag je Nar Cootje als voorbeeld gebruiken, dat hoeft echter niet. carnavalsstichting

carnavalsstichting

DE KLeibatsers

Vorige week besloot de gemeenteraad van Moerdijk tot een verbod van het oplaten van ballonnen. Dit in verband met het milieu. Ballonnen, ook die van kinderen, zijn namelijk zwerfafval nadat ze geland zijn. Zelfs biologisch afbreekbare ballonnen kunnen schadelijk zijn voor onze dieren en de leefomgeving. Het is jammer voor onze ballonwedstrijd, maar de gemeenteraad heeft wel een beetje gelijk beste kinderen.

kleigat

DE KLeibatsers

carnavalsstichting

lieten de Julianaschool in het schooljaar 1975-1976 of met Car Hang de vlag uit eerder (bijvoorbeeld door Gevelvlag met haakje en wit k verhuizing) en zijn nu 54 of 150 x 100 cm 55 jaarAfmeting: oud. De organiserende Prijs: 15 euro groep oud-leerlingen vond veel oud-klasgenoten terug Lekker optocht k via sociale media,warm helaas nog niet iedereen. BenKleigat jij of kensjaal Gebreide jij iemand die in de periode Afmeting: 140 x 17 cm van 1969 tot 1976 met deze Prijs: 10 euro oud-leerlingen in de klas heeft gezeten? Geef deze oproep door, geefvoor de oud-klasMooi op uw pakske genootMottobutton een seintje of 2017, geef je-in gelimite zelf direct op voor de reünie! Afmeting: 57 mm Voor aanmeldingen of meer Prijs: 2,50 euro informatie kan je e-mailen naar bartelsans@gmail.com.

Beproef uw geluk in ‘t k Creatie Lot voor de Kleigatse Loterij Lever je creatie uiterlijk donderHoofdprijs 444 euro dag 28 februari in bij Wol van Prijs: 2 euro Moos op de Voorstraat. Mocht de Adverteren in winkel niet open zijn, dan stop Fendert Lokaal je hem gewoon in de ___ brievenbus. Ik wil graag x vlag, ___ x sjaal, ___ x button en ___ x lot. Ko Zet er wel duidelijk je naam, telefoonnummer en leeftijd op.U kunt het bedrag overmaken naar: Prins Toon den Eerste en Nar NL91 RABO 0115 2087 12 tnv CS De Kleib onder vermelding van: Koopwaar ‘uw naa Cootje zullen hoogstpersoonlijk tijdens de Klexit de winnaar van deze ‘narrige’ tekenwedstrijd bekend maken. Kom dus zaterdag 2 maart om 11 voor één (12.49) naar de Voorstraat. De winnaar of winnares ontvangt van onze Naam: _______________________ Vlag: prins een heuse Topshopper cadeaubon met een bijzonder vroeen wijs besluit Sjaal: Adres: _______________________ lijke rood-witte Kleibatsers sjaal Bel 06-14520497 Button: _______________________ (lekker telefoon: warm!)

ik wil bestellen!

Email:

_______________________

Ik betaal:

contant / per bank

Loten:

totale kosten:


Pagina 5

Omheind uitlaatveld in hondenweer geopend Het omheind terrein is al ruim anderhalf jaar een wens van hondenbezitters Jacqueline de Koomen en Chris de Wit. Samen met Dorpstafel Fijnaart werd gezocht naar budget en een locatie. Beide kwamen in een stroomversnelling toen afgelopen zomer enkele kinderen werden gebeten door loslopende honden. Begin dit jaar is de voorziening geplaatst en nu vorige week met een officieel tintje geopend.

Wethouder Jack van Dorst laat zijn honden los in het omheind uitlaatterrein. Het omheind hondenuitlaatveld aan de Westkreekweg in Fijnaart is woensdagmiddag 6 februari onder toepasselijke weersomstandigheden geopend. Op het moment dat de twee viervoeters van wethouder Jack van Dorst samen met enkele speelkameraadjes bezit namen van het terrein, kwam de regen met bakken omlaag. Echt hondenweer.

Paar wensen Jacqueline is heel blij met de voorziening, al heeft ze nog wel een paar wensen. “Allereerst een pad naar het terrein toe, zodat ook Chris er met zijn rolstoel kan komen. Daarnaast zou het ook wel leuk zijn als er wat speelattributen voor de honden komen, dat maakt het voor hen nog leuker om er te zijn”, zei ze na de openingshandeling. Met de komst van het uitlaatveld is het verboden om in de buurt van de voetbalkooi honden los te laten. Dat wordt met een verbodsbord aangegeven. Door Jan Willem van Bodegom

Watersnoodhuis Heijningen rechtstreeks in beeld bij Goedemorgen Nederland Donderdag 7 februari was het Nationale Waterdag. Het tv-programma Goedemorgen Nederland greep deze dag aan om ‘s morgens af te reizen naar Heijningen. Vanuit het Watersnoodhuis werd rechtstreeks uitgezonden. In Heijningen vielen op 1 februari 1953 tijdens de Watersnoodramp 76 dodelijke slachtoffers. Bovendien raakten velen huizen verwoest. Zweden hielp Heijningen door houten woningen te schenken. Eén van deze huizen is ingericht in de stijl van de jaren vijftig en is tevens een museum. Watersnoodhuis In het Watersnoodhuis vertelden donderdagmorgen voorzitter Jan Dierks van het museum en ooggetuige Ad de Gast over de Ramp in Goedemorgen Nederland. Door Jan Willem van Bodegom

Ad de Gast vertelt voor de camera van Goedemorgen Nederland wat hij heeft meegemaakt op 1 februari 1953.


Pagina 6

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Dak en gootverzorgers Momenteel worden er weer diensten aangeboden aan de deuren voor dak- en gootonderhoud. U bent vrij om gebruik te maken van deze diensten. Echter vallen de uiteindelijke prijzen nog al eens tegen en ontstaan er conflicten. Advies is om een vakman uit uw eigen bekende omgeving in te schakelen mocht er onderhoud aan uw woning moeten plaats vinden. Als u een aankoop of overeenkomst aan de deur heeft afgesloten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U kunt die binnen deze termijn zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Inbraak woning In de periode vrijdag 1 en zondag 3 februari is er ingebroken in een woning aan de Koningin Julianastraat te Fijnaart. Men heeft de woning betreden via het keukenraam. Er werden inbrekerswerktuigen aangetroffen die veilig zijn gesteld voor sporenonderzoek. De buit was fors en er werden opvallende zaken weggenomen o.a. goederen uit de badkamer en kinderkleding. Uitgebreid buurtonderzoek leverde tot dusver geen bruikbare tips op. Als u meent iets gemerkt te hebben dat mogelijk in verband staat met de woninginbraak neem dan a.u.b. contact op. Verdacht gedrag Meldingen dat er overdag in Fijnaart twee vrouwen aanbelden bij woningen. Zij vroegen in een buitenlandse taal of mensen mee wilde kijken op hun telefoon. Signalement, middelb. leeftijd, lange jurk/hoofddoek. Wees alert, deze rare praatjes / vragen zijn enkel met de bedoe-

ling u af te leiden. Diefstal auto Op dinsdag 5 februari werd er tussen 01.30 uur en 07.30 uur vanaf de Koperwiekstraat Fijnaart een auto gestolen. Het betrof een grijze Renault Clio met het kenteken GL152P. Ondanks dat het voertuig voorzien was van een blokkeersysteem en gecertificeerde startonderbreker lukt het toch deze zonder sleutels weg te nemen. Momenteel worden er in ons politiedistrict wederom opvallend veel Renaults gestolen. In augustus 2018 informeerde ik u over ’keyless entry’. Keyless entry Dit betekent dat men een auto kan ontgrendelen zonder op een knopje op de afstandsbediening te drukken of een sleutel om te draaien. De auto controleert zelf of de sleutel in de buurt is, en ontgrendelt dan. Dieven werken samen om uw auto, die voor de deur staat, te openen en/of weg te nemen. De ene dief staat met een apparaat bij uw auto en de andere met een apparaat b.v. bij uw voordeur. Zo kunnen ze uw autosleutel op afstand uitlezen doordat de apparaten een signaal uitwisselen. Kijk voor meer info en tips op de site van ‘Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit’ (stavc.nl/veel-gestelde-vragen/keyless-entry-watis-dat/) Verkeersconflict Dinsdagmiddag 5 februari ontstond er een lichte aanrijding tussen twee bestuurders op de Oude Heijningseweg Heijningen. De beide bestuurder raakte in een conflict waarbij een

handgemeen ontstond. De politie kwam ter plaatse en heeft bemiddeld in het afhandelen van deze aanrijding. Door beide partijen werd het schadeformulier ingevuld en kon daarna ieder hun weg weer vervolgen. Drogerij Op 6 februari heeft het Districtelijk Hennepteam De Markiezaten 8 adressen bezocht. Tijdens deze ruimdag werden adressen aangedaan, waarbij bij ieder adres vooronderzoek was gedaan waaruit een verdenking van het aanwezig zijn van een hennepkwekerij danwel hennepdrogerij naar voren was gekomen. Bij een woning aan de Valenciennesstraat Fijnaart werden een groot aantal henneptakken en 824 gram gedroogde henneptoppen aangetroffen. De inbeslaggenomen hennep is vernietigd. De politie krijgt regelmatig vragen over het thuis telen/ drogen van hennep. Of het is toegestaan om een paar plantjes voor privégebruik te bezitten. Simpelweg: nee, het kweken of drogen van hennep is verboden. Volgens de Opiumwet is het verboden om hennep, maar uiteraard ook vele andere stoffen, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren. Ook mag u hennep niet bij u hebben of vervaardigen. In de strafrechtelijke afwerking is vooral het aantal planten van belang, waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van ‘bedrijfsmatig handelen’. Verkeersongeval materieel In de bocht bij knooppunt Sabina verloor vrijdag 8 februari rond 15.00 uur een transporteenheid zijn hele grote zware vracht. In de bocht begon de oplegger met daarop een graafmachine te slingeren. Het gevolg

was dat de graafmachine met de oplegger tegen de vangrail kantelde en aansluitend de weg versperde. Door rondvliegende brokstukken werd een personenauto beschadigd. Bij dit ongeval bleef het enkel bij zware materiele schade en waren er gelukkig geen gewonden. Rijkswaterstaat heeft de gehele afrit afgesloten en het verkeer werd ongeleid via de afrit Dinteloord. Eenzijdig verkeersongeval Zaterdag 9 februari omstreeks 1.15 uur belde een bestuurder van een personenauto naar de meldkamer politie. Hij gaf aan dat hij met zijn auto uit de bocht was gevlogen op de Oude Appelaarsedijk Fijnaart. De politie is ter plaats gaan kijken en zag dat de bestuurder ontzettend veel geluk had gehad. Aan de sporen was te zien dat hij tussen de bomen door was gegaan en vervolgens van de dijk was gereden. Hierbij werd geconstateerd dat buiten de schade aan het voertuig ook gaashekwerk beschadigd was. Hondenlosloopterrein Woensdag 6 februari werd aan de Westkreekweg Fijnaart dan eindelijk het hondenlosloopterrein officieel geopend. De wethouder en vele hondenbezitters waren hierbij aanwezig samen met hun viervoeters. Een fantastisch burgerinitiatief wat beloond is en waar we trots op mogen zijn. Het terrein is voorzien van stevig en deugdelijk hekwerk en er zijn bankjes geplaatst. Uiteraard is er ook een hondenpoepafvalbak want er geldt gewoon een opruimplicht.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Zaterdag 23 februari

CSI-assessment op Fort Sabina Zaterdag 23 februari heb je de kans om met je vrienden een spannende en hillarische avond mee te maken op een groot fort. Als je om 18.30 uur de grote poorten van Fort Sabina in Heijningen bent gepasseerd, word je onvangen door een agent. De eerste test voor je assesment zal plaatsvinden in het poortgebouw. Hierna kun je naar de warme kazerne waar een heerlijke maaltijd op je wacht. Na het eten worden de diverse teams opgehaald om aan het speurspel te beginnen. Op verschillende locaties op het fort zijn aanwijzingen te vinden in de vorm van filmpjes, geluidsfragmenten en andere gadgets. Welk team weet het mysterie het best op te lossen en wint de felbegeerde Fort Sabina bokaal? Fort Sabina, fortweg 1, Heijningen. Meer informatie over boekingen vind je op www.fortsabina.nl onder de knop agenda.


Pagina 7

Meivakantie van het Rode Kruis Na meer dan 60 jaar vakanties te hebben georganiseerd heeft het Nationale Rode Kruis de bijzondere vakanties voor mensen met een beperking afgestoten. Het mooie is, u kunt nog steeds een volledig verzorgde vakantie beleven als u inwoner bent van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Voorwaarde is dat u behoort tot onze voor u welbekende doelgroep. En zoals vanouds staan wij ook dit keer weer voor u klaar. Alles kan en alles mag. Zelf de balans bepalen tussen activiteit en rust. Dat is het ultieme vakantiegevoel, u bent van harte welkom bij onze geheel verzorgde vakantie! Met veel plezier presenteren wij u de gereserveerde midweek in mei. Om precies te zijn; van maandagmorgen 13 mei tot en met vrijdag 17 mei. Ook dit jaar gaan we naar de geheel aangepaste Boerderij Natuurlijk in Lage Mierde waar wij met onze enthousiaste vrijwilligers voor u klaar staan. Boerderij Natuurlijk is een riante groepsaccommodatie die gebouwd is als uitbreiding van een boerderij in het zuiden van Noord-Brabant, gelegen in de Kempen tussen de dorpjes Lage Mierde en Netersel. Vrijwilligers staan tijdens uw vakantie dag en nacht voor u klaar met zorg en begeleiding zoals u die thuis gewend bent. Heeft u hulpmiddelen zoals een tillift of douchestoel nodig? geef het aan ons door en ook hier zorgen wij voor. Lijkt het u wat? wacht dan niet te lang met reageren want in aanmerking komen voor deze vakantie gaat op volgorde van binnenkomst. Via mobiel Adri de Vrij; 0614211449 Via mail Rode Kruis Fijnaart en Heijningen; rodekruisfh@planet.nl

Inwoners Moerdijk kunnen hun eigen geldplan maken Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen online hun inkomsten en uitgaven plannen. De gemeente heeft zich aangesloten bij Startpunt Geldzaken van het Nibud. Via de website kunnen inwoners online, gratis, anoniem en in eigen tempo een eigen geldplan invullen. Dit plan kan helpen om geldzaken in balans te krijgen en te houden. Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Inwoners kunnen een geldplan maken dat bij hun eigen situatie past. Er is een aantal soorten geldplannen opgezet: - Voor huishoudens die elke maand geld te kort komen, is er het geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’. - Huishoudens die de ene maand geld over houden, maar de volgende maand geld te kort komen is er het geldplan ‘Beter rondkomen’.

- Huishoudens die elke maand geld over houden, worden in het geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen’ begeleid om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn. - Huishoudens die op zoek zijn naar ondersteuning voor hun kind(eren). Hiervoor is het geldplan ‘Rondkomen met kinderen’ ontwikkeld. - Huishoudens die willen sparen voor hun (klein)kind is het geldplan ‘Studie (klein)kinderen’ opgezet. - Voor kinderen die bijna 18 jaar worden, is er het geldplan ‘Word je bijna 18’. - Voor inwoners die iets willen doen aan hun pensioen, is het geldplan ‘Pensioen’ ontwikkeld. Op de website is ook een overzicht van voorbeeld geldplannen te vinden. Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP.

MijnMeubelShop heet voortaan Haverkamp Timmerwerken

“Ik richt me meer op grote projecten”

Het nieuwe jaar ging voor Robby Haverkamp uit Fijnaart van start met een naamswijziging van zijn bedrijf. MijnMeubelShop heet voortaan Haverkamp Timmerwerken. In 2013 startte Robby met MijnMeubelShop. “Dit was een website met voornamelijk steigerhouten artikelen”, vertelt hij. “In de loop der jaren kwam er steeds meer vraag naar grotere opdrachten, zoals bijvoorbeeld tuinhuizen en verbouwingen. Deze grote projecten bevallen me goed en ik wil me daar dus meer op gaan richten. De naam

MijnMeubelShop paste niet meer zo goed, vandaar de wijziging in Haverkamp Timmerwerken. Onder die naam ga ik verder met maatwerk leveren aan mijn klanten. Dat varieert van op maat gemaakte meubelen, kastenwanden, beursmeubelen en tuinhuizen tot aan renovaties en verbouwingen.”

Minder woninginbraken Het aantal woninginbraken in 2018 is in de regio West-Brabant over het algemeen afgenomen. Dit blijkt uit politiecijfers. In het politiedistrict Zeeland-West-Brabant werden in 2018 3025 inbraken geregistreerd. Een jaar eerder waren er dan 3531. In de gemeente Zundert is een

daling te zien van 32,9 procent. In de gemeente Moerdijk daalde de geregistreerde woninginbraken met 31,3 procent. In de gemeente Etten-Leur ging het aantal van 96 in 2017 naar 77 in 2018. In Halderberge was er 1 woninginbraak meer in 2018 dan in 2017. Daar werden vorig jaar 62 inbraken in een woning geregistreerd.

Adverteren in Fendert Lokaal? Een wijs besluit!

advertentie @fendertlokaal.nl


Pagina 8

Marcella Roks

FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Marcella Roks. Mijn naam is... Marcella Roks

Mijn onhebbelijkheden zijn... Mensen die niet eerlijk zijn

Ik woon in Fijnaart sinds... December 2016

Ik luister graag naar... De muziek van BLØF en muziek uit de Top 40

Men zou mij kunnen kennen van... Ik geef sinds november 2018 hardlooptraining in Fijnaart onder de naam 24RunningFijnaart In het dagelijks leven... Werk ik bij sportwinkel Decathlon en ben ik dagelijks bezig met hardlopen en mensen begeleiden met voeding en het behalen van hun doelen. Bijvoorbeeld willen afvallen of aankomen, meer energie krijgen, beter ontbijten, minder vetpercentage krijgen of juist meer spiermassa Het liefst eet ik... Een lekker biefstukje met frietjes

Ik droom van... Familie en vrienden die gezond en gelukkig blijven en van snellere tijden in mijn hardloopprestaties Het liefst drink ik... Ice tea Mijn lijfspreuk is… Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd Bovenaan mijn bucket list... Meer mensen helpen met een gezondere levensstijl Ik heb een grote hekel aan... Liegen en pesten

Mooiste gebeurtenis in m'n leven... De marathon van Zeeland uitlopen afgelopen oktober

Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Een gelukkig en tevreden leven

Deze film moet iedereen zien... Mamma Mia!

Mijn bijnaam is... Roks of Marcel

Het boek waarvan ik genoot... Ik ben geen lezer

Ik ben trots op... Het huisje in Fijnaart waar ik samen met mijn vriend woon en wat we met hulp van familie geheel naar onze zin hebben verbouwd

Men kan mij ’s nachts wakker maken voor… Een noodgeval De mooiste kleur vind ik… Taupe De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Mathieu van der Poel, omdat ik fan ben en ons hondje er naar is vernoemd Ik ben goed in... Begeleiden en organiseren Mijn guilty pleasure is... IJs

Mijn favoriete vakantieland is... Nederland, ik hou van de Zeeuwse kust Mijn sterrenbeeld is… Schorpioen Mijn vrije tijd besteed ik aan... Hardlopen, wandelen met de hond en mensen begeleiden met sporten en voeding Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik gaan verhuizen en nog meer genieten

Beste voetbalclub ter wereld... NAC, misschien niet de beste maar wel de leukste! Mijn lievelingsspel is... Die heb ik niet Mijn lievelingssport is... Dat is hardlopen en veldrijden Ik heb bewondering voor... Mijn ouders omdat ze altijd voor me klaar staan Mijn grootste blunder... Tegen een lantaarnpaal aan lopen Op televisie kijk ik graag… Sport, GTST, Utopia en Expeditie Robinson Mijn favoriete vak op school... Rekenen Mijn beste vriend/vriendin is… Mijn partner Martijn

Ik ben bang voor... Grote spinnen Het mooiste dier is… Onze hond Thieuke (een Shiba Inu), omdat hij altijd liefde geeft Fijnaart vind ik... Een leuk dorp (met genoeg voorzieningen) om in te wonen Wat ik mis in Fijnaart is… Een atletiekbaan Mooiste plekje in Fijnaart is... Het parkje achter de Bongerd waar de mooie zwanen altijd zwemmen Minst mooie plekje in Fijnaart... Het gebouw tegenover de Jumbo Mooiste plekje in gemeente Moerdijk… De haven bij Willemstad

Doe jij mee ? Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 14 februari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 17 februari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij

Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel. Misdienaars: F. Hoogmoed en I. Hoppenbrouwers Lector: C. Dingemans Koster: P. Volders Collectanten: J. Dingemans en P. Berghout Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Maandag 18 februari 15.00 uur: Fendertshofviering

Zondag 17 februari 10.00 uur: De Dorpskerk Heilig Avondmaal Voorganger: ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Marion

U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Lezerspost Onlangs heb ik een foto geplaatst in Fendert-Lokaal van een achtergelaten hoop paardenstront in het kerkpad van de Katholieke kerk in Fijnaart en die foto heb ik ook naar de gemeente Moerdijk opgestuurd met de vraag of hier ook toezicht op gehouden kon worden. Daarna heb ik enkele gemeenteraadsleden hierover aangesproken (ook uit Fijnaart). Als antwoord kreeg ik standaard dat dit niet realiseerbaar zou zijn omdat het dan ook voor katten moest gaan gelden. Van de gemeente Moerdijk kreeg ik netjes antwoord dat hiervoor geen beleid was en ik begrijp hieruit dat paarden- en kattenbezitters de uitwerpselen van hun dieren niet hoeven op te ruimen. Als wij een hond(je) hebben moeten we zelfs kunnen aantonen dat wij iets bij ons hebben waarmee we kunnen opruimen. Daar is niks mis mee. Nu heeft onze burgervader met een kwinkslag (zoals het in BN de Stem van zaterdag 9 februari staat) hierover een opmerking geplaatst en gelijk is het beleid hierover aangepast. Paarden- en ponybezitters moeten voortaan serieus aan de bak als hun dier onderweg wat laat vallen, ze moeten de poep verplicht opruimen. Nu hoop ik dat onze burgervader ook een hoop(je) kattenstront tegenkomt zodat ook het beleid voor katten in de gemeente Moerdijk aangepast wordt. Sorry voor onze gemeenteraadsleden. Tini Nuiten

Activiteiten Pestalozzihuis

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Kruis Gastvrouw: Janita Bom Collecte rondgang: K&W Collecte uitgang: Onderhoudsfonds De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Agenda Dinsdag 12 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 14 februari 13.30 uur: Bingomiddag KBO, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 15 februari 09.00 uur: Museumbus naar expositie Marjolein Bastin in Nunspeet, vertrek vanaf bushalte aan de Kerkring in Fijnaart 19.00-20.30 uur: Instuif, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zondag 17 februari 15.45 uur: Dinershow KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Dinsdag 19 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 20 februari 15.00 uur: Nijntje Beweegdiploma De Kieviten, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 21 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 23 februari 18.30 uur: CSI-assessment, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen

Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 10

Voeding en Duurzaamheid Golfen voor het goede bij Vrouwen van Nu doel én de gezelligheid

Zaterdagmiddag 13 april wordt op golfbaan Landgoed Bergvliet in Terheijden een heel bijzonder golfevenement gehouden: de DunCIdunC Golf Match Day. Een onbelangrijke wedstrijd voor een erg belangrijk doel! Op deze gezellige dag strijden amateur-golfers uit de regio op gemoedelijke wijze om de DunCIdunC Bokaal. Na de leuke wedstrijd verhalen de golfers elkaar uiteraard over hun superverre slagen en perfecte puts onder het genot van een drankje en een voorjaarszonnetje. Met daarna een bourgondisch Brabants diner! Stichting DunCIdunC Het evenement is erg bijzonder omdat met deze golfwedstrijd geld wordt opgehaald voor de Stichting DunCIdunC. De Stichting DunCIdunC is opgericht om aandacht te vragen en fondsen Op 9 maart houden de afdelingen van Kring West-Brabant van Vrouwen van Nu een groot evenement met als thema Voeding en Duurzaamheid. Lang Leven Lekker! wordt georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag en is voor iedereen, ook zij die geen lid zijn, gratis toegankelijk. Het evenement vindt plaats in de prachtige entourage van De Stad Klundert, een voormalige kerkgebouw, te Klundert in de noordwesthoek van Noord-Brabant. Er komen diverse sprekers, er zijn kookworkshops, gratis proeverijen, kookdemonstraties, diverse stands met informatie, zoals over zeewier en peulvruchten, bioplastics, er zijn streekproducten. Kortom, er is veel te beleven. Het evenement wordt een plaats om elkaar te ontmoeten, nieuwe ontwikkelingen te beleven en om informatie op allerlei gebied op te doen over voeding en duurzaamheid. Dokter Tamara Eén van de sprekers is Tamara de Weijer, ook wel bekend als Dokter Tamara. Ze schreef het boek Eet beter in 28 dagen. De missie van deze huisarts is om mensen door andere voeding en leefstijl gezonder te maken. ‘Geen pillen maar paprika’, stelt ze. Met een

gezonde leefstijl ga je je veel fitter voelen. Een gezonde leefstijl en een ander voedingspatroon kan er bij chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes type-2, voor zorgen dat je afvalt en medicatiegebruik kan verminderen of soms zelfs helemaal stoppen. Tamara de Weijer geeft op 9 maart twee maal een lezing, ze is er de hele dag om vragen van belangstellenden te beantwoorden en signeert haar boeken. Boer David Ook aan ondernemers is gedacht, want Maria van der Heijden, directeur MVO, geeft een lezing over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De start om 10.00 uur belooft wat, want Boer David, van Boer zoekt vrouw, met zijn vriendin Mara, arriveren per trekker en zij verrichten de opening. De sluiting van het evenement is om 16.00 uur.

te werven voor de bestrijding van de zeldzame CIC kanker en andere zeldzame soorten kinderkanker. Ook is de stichting bezig met een opzet om ouders te helpen de weg te vinden in de wirwar van regelgeving en rechten waar je als ouder van een ernstig ziek kind in kan verdwalen. Stichting DunCIdunC is vernoemd naar Duncan van der Goot die op 26 november 2017 op twaalfjarige leeftijd aan CIC overleed en zelf de naam voor de stichting nog heeft bedacht. Inschrijven Schrijf je nog deze maand in voor dit bijzondere en gezellige evenement! Inschrijfgeld voor de golfwedstrijd bedraagt slechts EUR 60,- Voor EUR 27,50 kun je lekker mee-dineren. Ook niet-golfende partners zijn natuurlijk van harte welkom bij het diner. Doe je aan beide mee, dan betaal je slechts EUR 80,-. Voor inschrijvingen of meer informatie stuur je een email naar olafmmroks@gmail.com. Combineer gezelligheid en het goede doel en golf lekker mee op 13 april!

Nijntje Beweegdiploma Op woensdag 20 februari gymen de peuters en kleuters van gymnastiekvereniging de Kieviten weer voor het Nijntje Beweegdiploma. Al weken wordt er flink geoefend in gymzaal de Parel door de verschillende groepen. Vorig jaar was er in verband met het 70-jarig jubileum van de Kieviten een groot Nijntje Beweegfeest voor de hele regio, waarbij de gymnastiekverenigingen uit Klundert, Willemstad en Dinteloord meededen, Ook BSO de Bolderkar uit Klundert, de Zwingeltjes uit Fijnaart en openbare school de Springplank waren van de partij. Jongste leden Dit jaar gaan de jongste leden tussen 2,5 en 6 jaar gymen voor hun Nijntje Beweegdiploma 1 of 2. Bij diploma 1 worden de basisvormen van bewegen gedaan zoals lopen, kruipen, springen, hinkelen, klimmen, klauteren, zwaaien, slingeren, draaien, rollen etc. Beweegdiplo-

ma 2 is weer voor de iets oudere peuters/kleuters en biedt wat uitgebreidere bewegingsvormen zoals duikelen,diepspringen, verspringen, spierkracht etc. De kleuters van juf Anja gymen op maandag van 15.30 tot 16.30 uur. De peuters van juf Petra gymen op dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur. De peuters van juf Angelique gymen op woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. En de kleuters van juf Carlijn gymen op woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. Alle ouders, opa’s oma’s, buren, kennissen, oppassen, vriendjes, vriendinnetjes en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken op woensdagmiddag 20 februari om 15.00 uur. Je kunt natuurlijk ook gewoon een keertje mee komen doen op 1 van de bovengenoemde peuter/ kleuter uren. Meer informatie Voor meer informatie kijk op: www.dekievitenfijnaart.nl Hopelijk allemaal snel tot ziens in de Parel


Pagina 11

Virtus 4 - Oranje Blauw’14 2 0-5 De Fendert 2 - Oranje Blauw’14 3 afgelast Roosendaal 10 - Oranje Blauw’14 4 3-2

Programma

Uitslagen

De Fendert VR1 – NOAD´67/Vosmeer VR1 2-4 De Fendert JO9-1 – F.c. Bergen JO9-2 9-2 De Fendert JO13-2 – Unitas’30 JO13-7 1-6 De Fendert JO7-1 – BSC JO7-1 3-5 De Fendert JO15-3 – Steenbergen JO15-2 2-0 De Fendert JO15-1 – Prinsenland JO15-1 1-1 De Fendert JO17-1 – NSV JO17-1 2-4 De Fendert 4 – Irene’58 2 7-2 De Fendert VR1 – Klundert VR1 2-4 De Fendert 1 – Prinsenland 1 1-1 DBGC JO11-1 – De Fendert JO113 7-2 Prinsenland MO13-1 – De Fendert MO13-1 0-0 Noordhoek JO8-1 – De Fendert JO8-1 8-3 Klundert JO8-2 – De Fendert JO8-2 17-0 Oosterhout JO13-1 – De Fendert JO13-1 0-5 BSC JO11-2 – De Fendert JO11-2 1-0 Binnenmaas 2 – De Fendert 2 2-2 RSV JO15-1 – De Fendert JO15-2 1-2 S.c. Gastel MO19-1 – De Fendert MO19-1 8-0 Tholense boys 4 – De Fendert 6 3-0 Oranje Wit 9 – De Fendert 5 4-4 Steenbergen 4 – De Fendert 3 3-3 TVC Breda JO19-1 – De Fendert JO19-1 2-0

Zaterdag 16 februari De Fendert JO8-2 – Kogelvangers JO8-2 09.00 De Fendert JO11-3 – BSC JO11-3 09.00 De Fendert JO11-2 – RSV JO11-1 09.00 De Fendert JO8-1 – JEKA JO8-1 09.30 De Fendert JO11-4 – Prinsenland JO11-2 10.00 De Fendert JO15-2 – S.c. Gastel JO15-2 10.00 De Fendert MO13-1 – Axel MO13-1 10.30 De Fendert JO11-1 – Jeka JO11-1 10.30 De Fendert 3 – S.c. Gastel 3 11.00 De Fendert JO13-1 – Roosendaal JO13-2 11.00 De Fendert MO19-1 – Wernhout MO19-1 1.45 De Fendert 5 – Kogelvangers 3 12.30 De Fendert 6 – WHS 4 14.30 De Fendert JO19-1 – Unitas´30 JO19-1 14.30 Klundert JO7-1 – De Fendert JO7-1 09.00 S.c. Gastel JO9-2 – De Fendert JO9-1 09.00 Baronie MO11-2 – De Fendert MO11-1 10.00 Rijen MO11-1 – De Fendert MO11-2 10.00 Unitas´30 JO15-5 – De Fendert JO15-3 10.15 DIOZ JO13-1 – De Fendert JO132 11.00 Halsteren JO15-3 – De Fendert JO15-1 11.45 Tholense boys 2 – De Fendert 2 12.30 SJO De Westhoek VR1 – De Fendert VR1 12.30 SEOLTO 1 – De Fendert 1 14.30 Roosendaal JO17-3 – De Fendert JO17-1 15.00 The Gunners 5 – De Fendert 4 17.00 Zondag 17 februari DIOZ 3 – De Fendert 2 (zo) 10.00

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 2018/2019 Donderdag 7 februari 4e ronde, 3e zitting A-lijn 1. Magda Weaver/Cor van Veelen 62,92% 2. Corrie Maat/Bert Maat 55,00% 3. Nettie Donders/Els Kamp 54,58% 3. Bert de Lint/Anita Koolen 54,58% 5. Ria van Sliedregt/Sija de Jong 52,50%

B-lijn 1. Joek van de Erve/Sjaan van Exel 58,85% 2. Dingeman Kamp/Sjaan Oele 56,25% 3. Lia Schol/Wil Schmit 53,13% 4. Coby Knook/Janny Punt 51,56% 5. Toon Reijnders/Jan Hamers 51,04%

Programma

vv Oranje-Blauw ‘14 Jeugdzaalvoetbaltoernooi

Zaterdag 23 februari in sporthal De Parel in Fijnaart is er het Sweere - Jeugdzaalvoetbaltoernooi. We verzamelen om 14.00 uur bij sporthal De Parel, het toernooi zal duren tot 16.30 uur, na het toernooi gaan alle jeugdleden eten bij de Fendertse Hoeve. Om 17.00 uur worden wij hier aan tafel verwacht. Meer aanvullende team informatie lees je in de team-app. Uitslagen Hoeven JO17-3G - Oranje Blauw’14 JO17-1G 3-10 Oranje Blauw’14 JO12-2 - Hoeven JO12-2G 4-2

Zaterdag 16 februari Oranje Blauw’14 1 - SC Welberg 3 14.30 Oranje Blauw’14 JO17-1G Noordhoek JO17-1G 12.00 Prinsenland JO12-1 - Oranje Blauw’14 JO12-2 08.30 Unitas’30 JO9-9 - Oranje Blauw’14 JO9-1G 09.30 NSV JO7-1 - Oranje Blauw’14 JO7-1 10.00 Zondag 17 februari Oranje Blauw’14 2 - Noordhoek 2 14.00 Oranje Blauw’14 3 - SC Emma 4 12.15 Oranje Blauw’14 4 - FC Dordrecht Amateurs 3 10.30 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Bridge 55+ Gele lijn 1. Bert van Brouwershaven & Ger Laheij 70,83% 2. Martha Berghout & Piet Berghout 60,83% 3. Frans Berghout & Marcia Erkamps 57,64% 4. Corrie v.d. Berg & Nelly de Bruijn 53,33%

Rode lijn 1. Riet Neelen & Annie Reijnders 61,98% 2. Christine van Huisstede & Piet Vermunt 56,77% 3. Tineke Vis & Gerard Reuvers 51,56%

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 4 februari A-lijn 1. Jenke de Lint & Jan Timmers 62,85% 2 ged. Martha en Piet Berghout / Bets en Piet Kannekens 55,21% B-lijn 1. Addie Schouls & Johan Schouls 67,71% 2. Nettie Donders & Anita Koole 59,90% 3. Marcia Erkamps & Toon Reijnders 55,73%

C-lijn 1. Marianne en Kees de Jong 60,42% 2. Piet Vermunt & Henk Stam 58,33% 3. Hedy Groeneveld & Christine van Huisstede 57,08% D-lijn 1. Elly van de Nadort & Frans Kruis 60,94% 2. Jeanne Post & Corrie van de Berg 58,52% 3 ged. Barjo Groeneveld & Jan Hamers / Jacqueline Roks & Suzanne de Wit 56,77%

Sportnieuws? mail het naar: redactie@fendertlokaal.nl


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

COCA-COLA Regular, zero sugar of light M.u.v. losse flessen Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1 GRATIS*

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging

KIES & MIX GROENTE, AARDAPPELTJES OF CHAMPIGNONS 3 verpakkingen sperziebonen, snijbonen of groentemix à 200 gram, miniworteltjes à 500 gram, aardappelpartjes Texas BBQ of aardappelblokjes à 600 gram of kastanjechampignons à 250 gram

3 VOOR

3

00

UNOX VEGA OF XXL ROOKWORSTEN, STOOFPOTJES OF KIPRAGOUT IN ZAK 2 verpakkingen

2 VOOR

5

00

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m di 26 februari 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

* 5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.