Fendert Lokaal 2019 week 51

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 17 d e c e m b e r 2 0 19 | w e e k 51 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

Gezellige kerstmarkt

Herinneringen 3

Kerstverhaal

In zee met Bras

De ‘kliekjes’ van Cees van der Mast vormen een smakelijke maaltijd

“Een bundel leesvoer om van te smullen” tot ‘sleet’. Niet in mijn geval, in dienst van de non-profitorganisatie Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege. Daarover schreef ik in het tweede deel van mijn memoires en sloot af met: ‘Het was een leven met twaalf ambachten, maar God zij dank geen dertien ongelukken’.”

Cees van der Mast overhandigt het eerste exemplaar aan zijn Jola. Foto: Jessica van der Mast, dochter van Cees en Jola

Van de 84 jaren dat Cees van der Mast op deze aardbol rondloopt, heeft hij er slechts 18 in Fijnaart doorgebracht. Dat waren wél zijn eerste 18 jaren, inclusief de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp. Cees is dan ook altijd een Fendertsman gebleven, ook al woont hij al decennialang samen met zijn Jola in de Domstad. Daarom prijken met regelmaat zijn columns in Fendert Lokaal. Een groot aantal van deze ‘Kliekjes’ heeft Cees gebundeld. Het resultaat is een heerlijk leesbaar boek van 264 pagina’s of om in de geest van de titel te blijven: een smakelijke maaltijd. Cees van der Mast noemt zichzelf een verhalenverteller, maar dan wel een die zijn vertellingen op creatieve wijze op papier weet neer te schrijven. De aanleiding voor het neerpennen van zijn Kliekjes verwoordt Cees in zijn voorwoord van de bundel, het apéritief. “Heeft u dat ook? Lezend in een krant, kijkend naar een tv-programma of luisterend naar de radio en dan opeens tot de ontdekking komen dat wat je leest, ziet of hoort een herinnering oproept

aan eerdere zelf meegemaakte gebeurtenissen? Ook wie dagelijks zijn of haar ogen en oren de kost geeft, komt altijd wel iets tegen dat de moeite waard is om opgeschreven of becommentarieerd te worden. Het op die manier ‘iets van je afschrijven’ kan ook een therapeutische werking hebben.” Allerlei gebeurtenissen De columns in de bundel gaan over allerlei gebeurtenissen die Cees meemaakte. Daarbij horen

ook de oorlogsjaren 1940-1945 en de Watersnoodramp van 1953. “Soms haken de verhalen in op de actualiteit omdat wat ik las, zag of hoorde mij deed denken aan gebeurtenissen van vroeger”, vertelt de auteur. “Niet ‘toen alles beter was’ maar ‘anders’. Verhalen dus over mijn jeugdjaren en mijn werkzame leven, zo gevarieerd als een leven maar kan zijn. Ondanks het feit dat ik méér dan veertig jaar bij een en dezelfde werkgever in dienst was wat vaak leidt

Vergeten verhalen De aanleiding voor de bundel is drieledig. Bij het zorgvuldig doorlezen van eerder gepubliceerde memoires ontdekte Cees dat er verhalen vergeten waren. Daarnaast kwam hij bij het opruimen van zijn omvangrijke archief nog meer oude aantekeningen en fragmenten tegen. Tot slot zijn er altijd weer gebeurtenissen die verteld mogen worden. Hij noemt zijn columns ‘Kliekjes’. “Van die zich nog in de vrieskist of vrieskast bevindende restjes van maaltijd die, na van een paneerdekje te zijn voorzien, eenmaal in de al dan niet magnetische oven opgewarmd soms bijna nog lekkerder smaken dan de maaltijden zelf. En weggooien is zonde”, licht de schrijver toe. Jeugdjaren in Fijnaart De columns zijn min of meer in chronologische volgorde geplaatst, verdeeld in vier blokken. Hij begint uiteraard in zijn jeugdjaren in Fijnaart. “Een klein en gezellig dorp om in op te groeien”, schrijft Cees. “In mijn jeugdjaren een ‘durp’ met zo’n zesduizend zielen. Kerkelijk zo’n beetje ‘fiftyfifty’. Enerzijds de protestanten, anderzijds de rooms-katholieken.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 18 t/m zaterdag 21 december

Bolussen 4 stuks € 1,99 Kersenflappen per stuk € 1,19

Baquettes 3 stuks € 1,49 (bake off)

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

SALE SALE SALE koopzondag 22 december geopend van 12.00 tot 16.00 uur maandag 23 december geopend van 09.00 tot 17.30 uur

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandag 24-12 open van 9.00 tot 17.00 uur

www.ellenbmode.com

Scheepsbouw Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

Vervolg voorpagina-artikel

Cees van der Mast bundelt zijn ‘Kliekjes’ Ondanks deze kerkelijke verscheidenheid, vanuit eigen waarneming en beleving, geen overspannen situaties. Niet dat er sprake was van volledige oecumene, maar men ging elkaar gelukkig ook niet meer te lijf met hooivorken en ander landbouwgereedschap. Wel kwam die verscheidenheid tot uiting in ietwat selectief koopgedrag of het gebruik van plaatselijke voorzieningen.” Jola De presentatie van ‘de bundel leesvoer om van te smullen’ vond zondag 8 december plaats, tijdens het vieren van de 75e verjaardag van Jola, al 56 jaar de echtgenote van Cees. Thuis in Utrecht was Jola zeer verrast en blij. Speciaal voor haar plaatste Cees vooraan in de bundel de eerste regels uit het prachtige lied ‘Voor Haar’ van Frans Hal-

sema. De bundel is te bestellen via het mailadres cees.vander. mast@casema.nl. Elk verzonden exemplaar is door de schrijver gesigneerd en voorzien van een bijbehorende boekenlegger. De bundel kost 19,95 euro inclusief verzending. ‘Kliekjes’ is ook verkrijgbaar bij Jumbo Fijnaart. Smakelijk lezen In zijn voorwoord heeft Cees tot slot nog een welgemeend advies aan alle lezers: “Lees het alsof ik tegenover u zit en u mijn verhalen vertel. Zoals ikzelf in een van mijn boeken schreef: ‘Bij en open haardvuur, het liefst onder het genot van een goed glas wijn. Of beter nog, een glas goede wijn’. Veel leesplezier of, om maar in deze sfeer te blijven, smakelijk lezen.” Door Jan Willem van Bodegom

Bc de Dijkrakkers zoekt pluche knuffels Vaak eindigen knuffelbeesten in een grote bak, doos of zak op zolder. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Als ze geluk hebben krijgen ze pas een mooi plek ergens anders in huis. Maar wa hedde gij nou aon... zoveel knuffels waar je niet meer naar omkijkt. De Dijkrakkers zijn er alvast wel heel erg blij mee. Voor de komende wagen is de bouwclub namelijk op zoek naar nog goed uitziende pluche knuffels. Alle knuffels zijn welkom!! Klein, groot, dik of dun. Wat ze ermee gaan doen willen ze nog niet bloot geven. Heb je dus nog ergens knuffelbeesten in huis waar je afstand van kan doen. Dan maken zij graag met je een afspraak om ze op te komen halen. Je kan contact opnemen met een van de leden die misschien bij bekend zijn. Of bellen naar 0623892218 of een mail sturen naar Jcpkproductions@gmail.com. Op multimedia is de bouwclub trouwens ook te vinden op Facebook en op Instagram.

TER INTRO Het stemmetje in mijn achterhoofd begint steeds luider te schreeuwen: ik moet écht meer bewegen. Zeker met de feestdagen voor de deur, waarin de enige beweging bestaat uit het naar de keuken lopen voor nog meer eten en drinken om daarna weer op de bank of een stoel neer te ploffen. Ik zei het al eerder: als zitten het nieuwe roken is, dan ben ik een kettingverslaafde. In een rots zit nog meer beweging dan in mijn persoontje. Me in het zweet werken in een sportschool zie ik echt niet zitten. Ook nodigen de weersomstandigheden niet uit voor een blokje om. De enige hoop die ik nog heb is de hometrainer die op de logeerkamer staat. Tot nu toe strandde elke poging om met regelmaat het apparaat te bestijgen en de pedalen rond te laten gaan. Telkens ging ik vol goede moed aan de slag. De trainingsintervallen werden snel zo groot dat de hometrainer wekenlang onaangeroerd stond te verstoffen. Maar nu denk ik echt dé oplossing te hebben gevonden waardoor ik wel dagelijks een half uur fiets zonder een centimeter vooruit te komen. Voor me plaats ik op een muzieklessenaar onze iPad met daarop een spannende serie van Videoland. Door de ontwikkelingen op het schermpje voor me gaan de benen bijna automatisch rond. Na dertig minuten stap ik bezweet maar voldaan af. Nog nahijgend kijk ik uit naar de volgende dag waarop ik weer op de hometrainer mag stappen. Al weet ik ook wel dat dit niet komt door de sportuitdaging, maar meer omdat ik wil weten hoe de serie afloopt. Gelukkig voor mijn conditie heb ik nog heel wat afleveringen in het verschiet. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Na een liefdevolle verzorging is toch nog onverwachts overleden mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader, opa en overgrootvader

Koos Knook * 20 mei 1930

Jacobus

† 15 december 2019

Coby Knook-van Endhoven Ger en José Ingrid en Pedro, Enora, Aaron Linda en Jeroen, Jordy Yvonne en Leon, Lieke Flipje † Carien en Bert Elwin Robbin Heleen en Erwin Dylan Dani Xava Addy

Esmeé

Fazantstraat 18 4793 GV Fijnaart U kunt afscheid nemen van Koos op woensdag 18 december van 19.00 uur tot 19.30 uur in de rouwhuiskamer van Omzien uitvaartbegeleiding, Wilhelminastraat 64a te Fijnaart. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 20 december om 14.00 uur in De Dorpskerk, Kerkring 1 te Fijnaart. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Protestantse Begraafplaats. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid ons te condoleren in De Vijverhof, Kerkring 1 te Fijnaart.

zorgzaam omzien naar overledene en nabestaanden Lonneke de Vrij - Janita Bom 06 23 42 79 30 Zwemstraat 4, Fijnaart www.omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Vernieuwde kerstmarkt compacter en intiemer Even zag het er naar uit dat Fijnaart opnieuw zijn kerstmarkt kwijt zou raken. Na twee succesvolle edities in 2016 en 2017 gooide vorig jaar het slechte weer roet in het eten. De kerstmarkt op de Voorstraat van Ondernemers Vereniging Fijnaart moest worden afgeblazen. Daarop daalde het animo om het evenement te organiseren tot een nulpunt. Dat lieten de eigenaren van De Fendertse Hoeve en Topshopper niet op zich zitten. Zij pakten de handschoen op en organiseerden een compacte en intieme kerstmarkt. Met succes. Deelnemers en bezoekers waren afgelopen zondag uiterst tevreden. De Voorstraat werd als locatie losgelaten. In plaats daarvan werd de parkeerplaats bij De Fendertse Hoeve vol gezet met tenten waarin hoofdzakelijk plaatselijke ondernemers en verenigingen hun plekje innamen. Ook werd een groot podium gebouwd, waarop en waarvoor de Black Sheep Swing Band en zanger Victor een spetterend optreden weggaven. In de comfortabele zaal van De Fendertse Hoeve hadden ook enkele standhouders een plekje gekregen. Bovendien las Piet Hendrikx bij de open haard de kinderen voor uit de avonturen van Polleke en Pelleke. Vooral het besluit om met tenten te werken was een verstandige. Hierdoor hoefde de kerstmarkt niet, net als in Dordrecht, te worden afgelast. Natuurlijk had de Fijnaartse markt ook graag rustig winterweer gehad in plaats van een regenbui en stevige wind. Dan was het vast en zeker nog drukker geweest. Nu was er de hele middag aanloop en iedereen had het prima naar de zin op de compacte en intieme kerstmarkt. Door Jan Willem van Bodegom


Geen oudejaarsdag zonder de oliebollen van Oranjevaan worden. Het thuisbezorgen vindt plaats op oudejaarsdag tussen 10.00 en 12.00 uur. De bezorgkosten bedragen 1 euro per bestelling. Vanaf drie zakken is de bezorging gratis! Verkooppunten De oliebollen worden dinsdag 31 december verkocht op de volgende locaties: • Voorstraat, ter hoogte van de pinautomaat, van 09.00 tot 12.00 uur • Jumbo Fijnaart, Kadedijk 120b, van 09.00 tot 12.00 uur

In het jaar 1961 kwam Hendrik Nijhoff uit Fijnaart op een lumineus idee. Om de jeugddrumband van Muziekvereniging Oranjevaan in een uniform te steken werden voor oudejaarsdag oliebollen gebakken. Dat gebeurde met potjes en pannetjes. Anno 2019 bakt Oranjevaan nog steeds oliebollen. De potjes en pannetjes zijn inmiddels vervangen door professioneel bakapparatuur, maar het recept is nog steeds hetzelfde en zo lekker! Vier keer per jaar bakken de muzikanten de overheerlijke oliebollen. Het grootste aantal, zo’n zevenduizend, voor oudejaarsdag. Dat lijkt een enorm aantal. Ze zijn echter op voordat u het weet. Daarom is het aan te raden om de lekkernijen vooraf te bestellen. Op die manier bent u verzekerd van oliebollen op de laatste dag van het jaar. Bovendien

zijn de oliebollen zónder rozijnen alléén op bestelling verkrijgbaar. Afhalen of thuis laten bezorgen De bestelde oliebollen kunnen afgehaald worden bij de twee verkooppunten. In de kernen Fijnaart, Heijningen, Zwingelspaan en Oudemolen kunnen ze ook thuisbezorgd

Bestellen Om verzekerd te zijn van de oliebollen kunt u ze het beste vooraf bestellen. Dat kan heel eenvoudig via de website www.oranjevaan. nl of door onderstaand bestelformulier vóór maandag 30 december in te leveren bij een van de vermelde adressen. Tot slot kunnen de bestellingen ook telefonisch worden doorgegeven via 06-22011800. Bestellen is echt aan te raden, want op is op. Smakelijk De oliebollen van Oranjevaan kosten slechts 7 euro per zak van tien stuks. De opbrengst wordt onder andere besteed aan het opvoeren van grote, kostbare producties als Ciske de Rat De Musical, The Gift en Oorlogswinter de musical in mei 2020. Door de oliebollen van Oranjevaan te kopen steunt u dus niet alleen een actieve vereniging, maar heeft u tevens een smakelijke oudejaarsavond.

Bestelformulier oliebollen Naam: Straat: nr: Aantal zakken met rozijnen:

tel:

Plaats:

Aantal zakken zonder rozijnen:

Bestelling wordt afgehaald op de Voorstraat (t.h.v. de pinautomaat) op 31 december tussen 09.00 en 12.00 uur.

Bestelling wordt thuisbezorgd op 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur.

Bestelling wordt afgehaald bij Jumbo Fijnaart op 31 december tussen 09.00 en 12.00 uur. (1 euro bezorgkosten per bestelling, alleen binnen oude gemeente Fijnaart en Heijningen)

Aankruisen wat van toepassing is.

De prijs per zak van 10 oliebollen is slechts 7 euro.

Dit bestelformulier kunt u vóór maandag 30 december inleveren bij: Vrouwe Jacobstraat 4, Specht 17 en Korfbalstraat 5 in Fijnaart En in de inleverdozen in Fendertshof en de flat in de Jan Punthof

Of surf naar www.oranjevaan.nl


Pagina 7

Aflevering 3

Vroeger, de herinneringen aan Fijnaart en Heijningen van Huibert van Dis Jzn. “De woonkern Heijningen was een uitgesproken protestantse gemeenschap. Oudemolen en Fijnaartse Kade waren overwegend katholiek, terwijl de woonkern Zwingelspaan overwegend bevolkt was door leden behorende tot de gereformeerde kerk te Fijnaart. De bevolking van het centrum behoorde voor het merendeel tot de Nederlands Hervormde Gemeente. De invloed van de drie kerken in die tijd was niet gering en het was, als men let op de gewoonten en gebruiken in de samenleving, duidelijk zichtbaar. Het kerkbezoek was heel goed. Over het algemeen had men respect voor elkaars opvattingen op levensbeschouwelijk gebied, en was men in de samenleving zeer tolerant, hetgeen merkbaar was in het verenigingsleven, dat werkzaam was op kerkelijk gebied. Het overgrote deel der inwoners van Fijnaart behoorde rond de jaren 1900 tot de Hervormde Gemeente. Wellicht was dit de oorzaak dat deze groep in de samenleving het meest tolerant was, wat op velerlei terreinen tot uiting kwam. Deze gemoedelijke samenleving handhaafde zich tot de twintiger jaren. Enige veranderingen dienaangaande openbaarden zich reeds gedurende de oorlogsjaren 1914-18. De minderheden werden zich bewuster, hetgeen direct ook in de politiek na de oorlogsjaren merkbaar werd. Gedurende de periode 1914-18 herbergde Fijnaart, evenals vele andere gemeenten in West-Brabant vele Belgen, welke door oorlogsgeweld hun land ontvlucht waren. Ook waren er in die tijd een paar honderd Nederlandse militairen in Fijnaart ingekwartierd. De Fijnaartse bevolking kwam, mede hierdoor, in aanraking met andere levensopvattingen, met mensen die leefden met andere gebruiken en gewoonten. Holland en Brabant kwamen in die tijd wat cultuur betreft nog dichter tot elkaar. Ook werden de bewoners van onze gemeente in die tijd toegankelijker voor andere levensopvattingen en denkbeelden. Men hoorde vaak in leidende kringen: “Zo was het en zo het is, zo behoeft het ook niet te blijven”. Men leerde elkaar meer en meer kennen in de praktijk van het dagelijks leven, waardoor er in de samenleving meer begrip ontstond voor elkanders opvattingen en inhoudelijke wijze van leven. En toch…. In het begin van de twintigste eeuw kwam er meer begrip naar voren voor het algemeen belang in de samenleving en ook voor het gezamenlijk ondernemen op

De schrijver van deze artikelen, Huibert van Dis Jzn., was een markante persoonlijkheid in de Fijnaartse gemeenschap. Hij leefde van 1893 tot 1983 in Fijnaart en stond bekend als politicus, gemeenteraadslid, wethouder, waarnemend burgemeester, commissionair, lid van de kerkenraad, landbouwer, leidinggevend functionaris in het verenigingsleven en weerprofeet. Na 43 jaar raadslidmaatschap werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Fijnaart en Heijningen en werd tevens een straat naar hem genoemd. In deze aantekeningen haalt de heer Van Dis herinneringen op aan het reilen en zeilen binnen de toenmalige gemeente van ongeveer het jaar 1900 tot 1930. Dit is een bijdrage van Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen.

De Hervormde Christelijke school anno 1935 in de Wilhelminastraat. Op deze locatie is nu garagebedrijf De Westhoek gevestigd.

velerlei terrein. Gaf de begroting voor het dienstjaar 1901 een ontvangst en uitgave aan van f. 12819,19, de aangeboden begroting voor het dienstjaar 1910 vermeldt de som van f. 21686,93, terwijl de begroting van 1920 reeds was opgelopen tot f. 72407,01 bij een inwonertal van 4419 tegen 3428 in 1900. In 1900 werd door de gemeente aan onderwijs uitgegeven f. 4739,44. Fijnaart telde rond de eeuwwisseling 7 scholen. In de kom van het dorp was een openbare, een Protestants-Christelijke, en een Rooms-Katholieke school. In de woonkern Heijningen was een school voor Protestants-Christelijk onderwijs en een openbare school, terwijl de woonkern Zwingelspaan de beschikking had over een school voor Protestants-Christelijk onderwijs. De kosten voor het openbaar onderwijs in die tijd was voor de gemeente, zulks in tegenstelling tot het Christelijk of bijzonder onderwijs. De kosten hiervan moesten vergoed worden door de voorstanders van het bijzonder onderwijs wat duurde tot 1920, toen de onderwijswet van minister de Visser van kracht werd. Na 1920 kwamen vooral in het zuiden vele onderwijsinrichtingen tot stand voor bijzonder onderwijs.

Drie kerken, 7 scholen, 4 levensbeschouwelijke richtingen. Het Rooms-Katholieke volksdeel was een aaneengesloten eenheid met aan de top een onaantastbaar gezag. Ook bij de leden van de Gereformeerd kerk kon men spreken van een naar buiten uitstralende eensgezindheid, terwijl men in de Hervormde gemeente twee richtingen aantrof, welke niet alleen bij de keuze van de school tot uiting kwam, maar ook bij verkiezingen, zowel op maatschappelijk als op kerkelijk terrein. Maar vooral de keuze van de school was in die tijd bepalend. Een gedeelte hield vast aan het openbaar onderwijs, een openbare school met de bijbel, een en ander in navolging van hun politieke leider Ds. Lingbeek. Men was niet tegen Christelijk onderwijs maar het moest wettelijk mogelijk zijn dat de bijbel ook op de openbare school gehanteerd kon worden. De consequentie hield in dat bij de keuze van onderwijzend personeel de ouders geen invloed hadden, iets wat voor diegenen die voor bijzonder onderwijs geen genade konden vinden moeilijk was te accepteren. Beide partijen stonden indertijd, althans in onze gemeente onverzoenlijk tegenover elkander.”


Danny Slee FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Danny Slee.

Deze film moet iedereen zien… Schindler’s List

Mijn favoriete vakantieland is... Spanje

Het boek waarvan ik genoot... Ik houd niet zo van lezen

Mijn sterrenbeeld is… Tweelingen

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Een broodje paling

Mijn vrije tijd besteed ik aan… Voetballen, reizen en uit eten gaan

De mooiste kleur vind ik… Blauw De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... Máxima Zorrequieta

Mijn lievelingsspel is... Sudoku

Mijn guilty pleasure is… Het programma ‘We zijn er bijna’

Mijn lievelingssport is… Voetbal

Mijn onhebbelijkheden zijn… Alles perfect willen doen

Ik heb bewondering voor... Mijn gezin dat zeer snel was ingeburgerd in Nederland

Ik droom van… Een mooie toekomst voor mijn kinderen

Ik woon in Fijnaart sinds... 1973 en weer sinds 2016 na 10 jaar buitenland Men kan mij kennen van... de Kennedyschool, vv Kaaise Boys / v.v. De Fendert en als tweelingbroer van Johnny

Ben ik service engineer industriële branders bij Zeeco Europe in Engeland Het liefst eet ik... Biefstuk met champignons Mooiste gebeurtenis in m'n leven... De geboorte van mijn twee dochters

In het dagelijks leven...

Openingstijden feestdagen ambachtelijke slagerij/slachterij

SLAGERIJ OTTO Maandag 23-12 09:00 t/m 16:00 Dinsdag 24-12 09:00 t/m 16:00 1e en 2e kerstdag bestellingen ophalen tussen 09:00 en 11:00 Vrijdag 27-12 09:00 t/m 17:00 Zaterdag 28-12 09:00 t/m 13:00 Winkel gesloten van: 29-12 t/m 08-01 donderdag 09-01 is de winkel weer geopend! Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2020!

Beste voetbalclub ter wereld… Corinthians

Ik ben goed in... Vakantie vieren

Ik luister graag naar... Queen en Ivete Sangalo

Mijn naam is... Danny Slee

Als ik 10 miljoen euro win… Zou ik minder gaan werken en een huis aan zee kopen in Zuid-Europa

Op tv kijk ik graag naar… Sportprogramma’s Mijn favoriete vak op school... Wiskunde

Het liefst drink ik... Koffie, rode wijn en bier

Mijn beste vriend/vriendin is… Bas Matse

Mijn lijfspreuk is… Houd het simpel

Ik ben bang voor… Extremisme

Bovenaan mijn bucket list staat... Een cruise door de Carribbean

Het mooiste dier is… Een tijger

Ik heb een grote hekel aan... Katten die hun behoefte in mijn tuin doen

Fijnaart vind ik... Een gezellig dorp Wat ik mis in Fijnaart is… Een strand

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… 58 jaar en nog gezond zijn

Mooiste plekje in Fijnaart… Thuis

Mijn bijnaam is… Arre

Minst mooie plek in Fijnaart… Het terrein van de ZNS

Ik ben trots op... Mijn gezin

Mooiste plekje van Moerdijk… Willemstad

GAAT VERHUIZEN NIET LUKKEN? ZIEKTE

?

?

FAMILIE TE VER WEG

?

WEINIG TIJD

Wij verhuizen, richten in, styleren, maken de oude woning verkoopklaar... kortom geen zorgen!

WWW.STYLING2SELL.NL


Pagina 9

Contributie Vrienden Ondernemersfondsen kunnen van start gaan van het Zwembad Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) kunnen volgend jaar van start gaan met een gebiedsgericht ondernemersfonds per dorp/stad.

Met het geld van Stichting Vrienden van het Zwembad is dit jaar een tillift aangeschaft. Archieffoto

Beste vrienden van Stichting Vrienden van het Zwembad, De stichting vraagt u om dit jaar nog de contributie van 10 euro over te maken op rekeningnummer NL16 RBRB 0939532530 ten name van Stichting Vrienden van Zwembad. Er zijn op dit moment 105 leden à 10 euro. Dat is 1050 euro in totaal. Daar kan de stichting weer wat moois mee doen. In het jaar in 2018 is er 1800 euro overgemaakt naar zwembad De Oester. Daar is een invalidenstoel voor gekocht om de mensen die slecht terbeen zijn in het zwembad te zetten en er weer uit te halen. Het bestuur van het zwembad was er heel blij mee. Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden als lid voor 10 euro per jaar en dan krijg je een kaartje voor een keer gratis zwemmen. U kunt zich op geven bij Ies Leijten, Wielerstraat 20 in Fijnaart, tel. 06-10539865.

Kerstconcert van Rhythm4all

De voorbereidingen zijn in volle gang, het koor Rhythm4all Klundert, bestaande uit een grote groep enthousiaste zangers, zal bekende en misschien wat minder bekende liedjes ten gehore brengen. Dit alles onder het toeziend oog van Adrie Konings onze dirigent, en de pianist Jens van Hoof, die ons niet allen begeleidt maar ook solo prachtige kerstmuziek ten gehore zal brengen. Tussendoor treden Mirte en Friends op . Stad Klundert Het belooft een zeer aangename avond te worden. Het concert

is gratis en voor een ieder toegankelijk, dus kom 22 december naar de Stad Klundert. Inloop 18.30. Start concert 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje wat na te kletsen. Koor Rhythm4all Klundert hoopt vele mensen op deze manier te bereiken en hopelijk tot dan.

Dit op basis van reclamebelasting voor de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Hierbij dragen alle ondernemers zelf bij aan het fonds en de gemeente vermeerdert deze bijdrage vanaf 2021. De besteding hiervan bepalen de ondernemers ook zelf. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor gezamenlijke marketing, sfeerverlichting, organiseren van workshops of activiteiten zoals braderieën of andere evenementen. Samenwerking De drie ondernemersverenigingen zijn gemotiveerd en enthousiast. Ook andere mogelijke ondernemersverenigingen uit de diverse dorpen en steden in Moerdijk zijn van harte welkom om soortgelijke initiatieven met de gemeente Moerdijk te verkennen. Samenwerking en betrokkenheid is voor ondernemers in kleine winkelcentra van groot belang. Vaak is dit te vrijblijvend en de investeringen zijn niet eerlijk verdeeld. Kleine winkelcentra liggen onder druk. “Via het ondernemersfonds kunnen ondernemers gezamenlijk de schouders eronder zetten en toekomstgerichte investeringen doen en promoties verzorgen, samen bereik je meer”, licht Ton Santbergen namens de drie ondernemersverenigingen toe.

Word Vriend van Fendert Lokaal

Doel ondernemersfonds “De ondernemersverenigingen zien het ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. Alle ondernemers dragen zo bij aan gezamenlijke investeringen in de aantrekkelijkheid van de centra met als doel ook allen te profiteren van de gezamenlijke activiteiten en evenementen. Het ondernemersfonds draagt op deze wijze bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en steden waardoor meer bezoekers naar de winkelcentra komen. Dat versterkt onze lokale economie, daar ben ik van overtuigd”, aldus wethouder Thomas Zwiers. Werkwijze De drie ondernemersfondsen starten volgend jaar. Binnenkort, op dinsdag 17 december, ondertekenen ze het gezamenlijk convenant ondernemersfonds. Het ondernemersfonds wordt gevuld op basis van een verplichte ondernemersbijdrage via een reclamebelasting vanuit de fondsleden van circa 65.000 euro, dat wordt vanaf 2021 verdubbeld door de gemeente. Het geld uit de reclamebelastingmaatregel gaat naar het ondernemersfonds. Die bepaalt hoe het geld wordt ingezet. Dit doen zij via een exploitatiebegroting dat onderdeel uitmaakt van een subsidieaanvraag. Jaarlijks wordt het ondernemersfonds geëvalueerd en na vier jaar wordt bekeken of het toekomstbestendig is.

Voor slechts een tientje per jaar stelt u de toekomst van Fendert Lokaal veilig. Maak minimaal 10 euro over op bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96 t.n.v. Uitgeverij Lokaal o.v.v. Vriend van Fendert Lokaal.


Agenda Dinsdag 17 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 18 december 10.00 uur: Workshop kerststukje maken, ’t Onderdak, Molenstraat in Fijnaart Donderdag 19 december 13.30 uur: Kerstviering KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 13.00-15.00 uur: Inloopmiddag Huis van de Wijk, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 21 december 17.00 uur: Kerstmaaltijd voor 70-plus-leden en alleenstaanden, De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart 21.00-02.00 uur: Vinylavond met dj’s John en Gijs Schuurmans, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zondag 22 december 14.15 uur: Kerstconcert, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart Dinsdag 24 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 31 december 09.00-12.00 uur: Oliebollenverkoop Oranjevaan, Voorstraat in Fijnaart en Jumbo, Molenstraat 120 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 2 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 4 januari 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.30 uur: Nieuwjaarsreceptie v.v. de Fendert, sportpark De Fendert, Parallelweg 1-3 in Fijnaart Dinsdag 7 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verkeersongeval letsel Op de A59 ter hoogte van Heijningen raakte maandag 9 december omstreeks 7.45 uur een 25-jarige personenauto bestuurder uit Wouwse Plantage ernstig gewond. Er ontstond een filevorming waarna een vrachtwagenbestuurder zijn alarmlichten voerde om andere bestuurders te waarschuwen voor de file. Na enkele seconden hoorde hij een harde klap en zag een personenauto op zijn kop in de berm liggen. Uit verkeerstechnisch onderzoek bleek dat de personenauto bestuurder zonder te remmen achterop de vrachtwagen was gereden. Het slachtoffer moest door de brandweer uit zijn zwaar gehavende voertuig bevrijdt worden. Hij werd aansluitend, gezien zijn zware verwondingen, overgebracht naar het Erasmus ziekenhuis Rotterdam. Poging inbraak Op maandag 9 december ontdekte de thuishulp bij een 87-jarige bewoner aan Rubensstraat Fijnaart schade aan de buitenzijde van het raamkozijn van de keuken. Uit onderzoek bleek dit een poging inbraak te zijn. Echter kon men niet meer vaststellen wanneer dit had plaats gevonden. Eenzijdig verkeersongeval Een 41-jarige bestuurster van een personenauto uit Fijnaart raakte dinsdag 10 december omstreeks 17.30 uur van de weg af. Op de Molenstraat rijdende belandde ze in de sloot. Bij de hulpdiensten kwam dit ongeval binnen als een verkeersongeval met beknelling. Ter plaatse, samen met ambulance en brandweer, betrof het gelukkig geen beknelling. Bestuurster kon zich niet herinneren hoe het gebeurd was. Zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. Kerstboom Op donderdag 12 december om 23.35 uur zag de eigenaar van een winkel gelegen aan de Molenstraat Fijnaart dat een nogal late klant aan het shoppen was. Hij zag dat de bestuurder van een zwarte

bestelbus een kerstboom in zijn bus deponeerde. Deze reed vervolgens weg en de eigenaar ging er achteraan. Omdat de bestelbus dusdanige hoge snelheden reed werd de achtervolging gestaakt. Gelukkig was het kenteken opgenomen. Wij weten inmiddels wie de eigenaar is van deze bestelbus. Hij zal zich mogen verantwoorden en zal een minder leuke kerst hebben. De maatschappij dat ben jij Een 74-jarige inwoonster uit Fijnaart was zaterdagmiddag 14 december omstreeks 15.00 uur bij de Aldi zelf getuige dat haar fiets vernield werd. Dit werd gedaan door 2 jonge gasten. Een lange gast met een petje op en een kleiner gastje die daarna in een auto stapten en wegreden, mogelijk dus 3e persoon. Ze had ook gezien dat deze gasten tegen meerdere fietsen hadden geschopt die daarbij omvielen. Doordat ze over haar toeren raakte, en gezien haar hoge leeftijd, kon ze zich niet veel meer herinneren. Opmerkelijk is dat er niemand van de omstanders ingreep. Getuigen mogen contact opnemen. Bureau Brabant Opsporingsprogramma, Bureau Brabant (Omroep Brabant) zal maandag 16 december om 18.00 uur aandacht besteden in de uitzending aan de 4 inbraken (augustus) seniorenwoningen, Jan Punthof in Fijnaart, en de insluiping (september) bij een seniorenwoning, Patrijsstraat in Fijnaart. Er zijn goede beelden van de verschillende daders. Vervolgens wordt het ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur. Heeft u na het zien van de uitzending informatie over een zaak en wilt u deze delen? Bel dan met onze collega’s van de Opsporing tiplijn 0800-6070. Wilt u liever uw naam niet noemen? Tip dan anoniem via 0800-7000. Help ons aub mee deze zaken op te lossen! Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Dé feestmaand bij uitstek is weer aangebroken en doordat je in deze tijd vaak méér eet dan goed voor je is, kan dat een zware aanslag op je lichaam en je gezondheid betekenen. Vooral de darmen en de maag hebben het in deze tijd nogal zwaar te verduren.

“Maar je kunt toch ook niet het hele jaar door altijd maar gezond eten en leven? Je moet toch ook een keer ‘lekker’ mee kunnen doen?” Dit is iets wat ik in mijn praktijk wel eens te horen krijg. Alsof ‘gezond’ altijd betekent dat het niet lekker zou zijn. Niets is minder waar, gelukkig, en dat bewijst het recept wat Francis v.d. Giessen a.s. vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur bij de Jumbo gaat presenteren. Het is een heel snel en eenvoudig maar toch lekker en feestelijk toetje wat op het Kerstmenu zeker niet zal misstaan. Vaak zitten toetjes BOMvol met suiker. Daarom heb ik speciaal voor deze gelegenheid, én om de darmen te sparen, een suikervrij toetje gemaakt met Griekse yoghurt en avocado. Ik hoor je nu zal zeggen: “Avocado? In een toetje? Met yoghurt?” Maar ga vrijdag eens kijken bij Francis; als je het toetje ziet en proeft, zou je zweren dat het een gerechtje met kiwi is. Maar wist je dat kiwi en yoghurt geen vriendjes zijn? Kiwi bevat namelijk eiwitsplitsende enzymen waardoor de eiwitten in de yoghurt worden afgebroken en de yoghurt na een poosje dun wordt. Heel je toetje naar de Filistijnen. Zó jammer!!! Toch, als je geen zin hebt strakjes met een rood hoofd van alle drukte aan het kerstdiner te zitten, is het heerlijk als je bepaalde gerechtjes ruim van te voren klaar kunt maken. Een toetje met laagjes yoghurt en kiwi gaat hem dus niet worden maar als je de kiwi nou vervangt door avocado, is alles opgelost en kun jij lekker genieten van een rustige en ontspannen Kerst.

Francis heeft het recept gedrukt voor je klaarliggen. Een snel maar toch lekker en feestelijk dessert waar zowel de gezondheidsfreaks, de darmen én de lekkerbekken je eeuwig dankbaar voor zullen zijn. Ik zeg alvast: EetLijn Smakelijk!


Pagina 11

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 19 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 22 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Vierde zondag van de Advent Eucharistieviering Celebrant: M. Prasing Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: I. Hoppenbrouwers en C. v/d Harst Lector: E. Mulders Koster: H. Berghout Collectanten: R. van Mourik en P. Berghout Gebedsintenties: Overleden ouders Neelen-van Vlimmeren en zoon Giel. Paulus Nhat. Johanna Koremans- Bierings.(3) uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk. Jrgt Elisabeth Reuvers-van Bavel. Johannes Neelen. H. mis uit dankbaarheid voor Albert Remijn e.v. Corrij Romijn-Oomen Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie Dinsdag 24 december 16.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Kinderviering: Kindje Wiegen Dinsdag 24 december 21.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Kerstavond Eucharistieviering Celebrant: A. Schuerman Diaken: M. Bastiaansen Misdienaars: S. Westbroek en B. Boelhouwers Lector: C. Dingemans

Koster: R. Vissers, W. Schrauwen en H. Berghout Collectanten: J. Dingemans, Y. Reuvers, R. van Mourik, Dhr Huang Gebedsintenties: Casie van Sprundel. Overleden ouders Petrus Hazen en Lucia Hazen-Nagtzaam en zonen Lauran en Rinie. Overleden ouders Joke en Frans Reijnders. Overleden familie Jacobs-Akkermans. Adriaan en To Akkermans-Traats. Dimphy van Hoofd- Ernest. Overleden familieleden Dingemans-Zwagers. Simon Reuvers.. Saskia Luijkxv/d Made. Kees Vermeulen. Barbara Hrašovec. Boris Juhart. Overl. fam. van Steen-Frijters. Toon van Steen. Kees en Anita van de Ree-Langerak. Jan Mulders e.v. Elly Mulders-Krijnen Collecte voor eigen kerk Woensdag 25 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eerste kerstdag Woord- en Communievering Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel m.m.v. Jacqueline en Merel-Minou de Regt Misdienaars: F. Hoogmoed en H. van Ammerlaan Lector: E. Mulders Koster: P. Volders Collectanten: R. van Mourik en P. Berghout Gebedsintenties:Lies van Merrienboer-Korst. Diny Heijnen e.v. Jac Schouwenaars. Casie van Sprundel. Overleden ouders Joke en Frans Reijnders. Fam. Beerendonk-van Hoof en schoonvader Kees Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Kindje wiegen Dinsdag 24 december om 16.30 uur is er in de H. Jacobus de Meerderekerk een kinderviering met het thema geboorte van Jezus. In de kerk wordt het kerstverhaal verteld door middel van beeldmateriaal en zang. Iedereen is van harte welkom. Als je met papa en/of mama al eerder in de kerk komt, kun je deze bouwplaat meenemen om je eigen kerststal te maken.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 22 december 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Linda van Strien Gastheer: Jan Tolenaars Collecte rondgang: Onderhoudsfonds Collecte uitgang: Kerk in Actie: Vluchtelingen in Myanmar Dinsdag 24 december 22,00 uur: De Dorpskerk Kerstnachtdienst Muzikale medewerking van het blazersensemble Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Tiny Bienefelt Gastheer: Menno Bom Collecte rondgang: K&W: Shade Children Foundation Collecte uitgang: Instandhouding kerk en eredienst Woensdag 25 december 10.00 uur: De Dorpskerk Kerstgezinsdienst Muzikale medewerking van Cantorij en Jeugdorkest Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Marion Kruis Gastheer: Wim Tolenaars Collecte rondgang: Kerk in Actie: Geef licht aan kinderen in Moldavië Collecte uitgang: Onderhoudsfonds

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Kerst in de Dorpskerk 24 december 22 00 uur In de sfeervolle Kerstnachtdienst worden de bekende en geliefde kerstliederen gezongen en luisteren we naar het Kerstevangelie over Maria en Jozef die naar Bethlehem reizen en de geboorte van het kind dat in een kribbe wordt gelegd. Thema: Nu zijt wellekome. 25 december 10.00 uur Eerste kerstdag wordt ‘s morgens de vrolijke gezinsdienst gehouden die geschikt is voor alle leeftijden. Met intermezzo’s van de jonge muzikanten van het jeugdorkest en muzikale medewerking van koperblazers en cantorij. Aanvang 10.00 tot circa 11.00 uur. Thema: geef licht! We nodigen iedereen uit om een van de of beide kerstdiensten mee te komen vieren!

Afspraak maken? Online via dokkappers.nl of 0168 47 26 19 Openingstijden: ma di / wo do / vr za

gesloten 08:30 - 17:30 08:30 - 20:00 08:00 - 15:00

Raadhuisstraat 12 - Willemstad


Polleke & Pelleke

Kerst in een tuincentrum 1

Polleke en Pelleke zijn twee kabouters en die wonen bij reus Jan en zijn vrouw Marie aan de rand van een bos. Reus Jan zit binnen de krant te lezen. Het is bijna Kerstmis. Marie is nog wat plantjes aan het verzorgen. Het is erg gezellig ingericht nu. De grote kerstboom staat buiten op het erf en binnen staat de kerststal al met een kleine kerstboom. Allemaal heel mooi versierd. Polleke en Pelleke zijn buiten bij Loebas, de hond. Loebas zakt een beetje door zijn poten en Polleke en Pelleke kruipen op zijn rug. Dat doen ze wel meer hoor. Ze maken zo ritjes door het bos. Dat gaat een beetje sneller dan met hun eigen korte beentjes hè. Loebas rent erg snel en komt even later weer op het erf. Dan rent hij om de grote kerstboom heen en laat hij de kabouters weer afstappen. “Kom Loebas, even mee naar binnen, dan gaan we lekker drinken bij Jan en Marie. Ze zal wel iets lekkers voor jou hebben.” De kabouters kunnen dat allemaal gewoon tegen Loebas zeggen, want ja, zij kunnen met dieren praten. Wanneer ze later binnen komen zegt reus Jan: “Bij een tuincentrum is een grote Kerstshow. Er zijn vooral veel bloemen en grote planten natuurlijk en allerlei potten en dingen om in huis te zetten, verder ook allemaal vogeltjes en konijnen en lekkere dingen voor Loebas, maar in een zaal is dan altijd een grote show opgebouwd. Een grote Kerstshow. Die is mooi hoor, met treinen en skiliften en heel veel

poppen die allemaal kunnen bewegen.” “O wat leuk Jan, kunnen we daar niet gaan kijken?” vraagt Polleke. Reus Jan kijkt naar zijn vrouw en ze besluiten om dat te doen. Even later zitten ze al in de auto, op weg naar het tuincentrum. Polleke en Pelleke zitten voor op het dashboard. Dat mag wel niet, maar anders zien ze niks, omdat ze zo klein zijn. Bij het tuincentrum is een hele grote parkeerplaats, dus er is plaats genoeg. Ook al komen er erg veel mensen kijken naar de Kerstshow. Ze gaan naar binnen en weet je hoe? Polleke en Pelleke zitten in de jaszakken van Reus Jan. Ieder aan een kant. “Ooo Jan kijk nou”, roept Polleke. “Wat een grote Kerstman.” Daar is inderdaad een hele grote Kerstman en die roept allemaal: “Ho ho ho, welkom in ons tuincentrum.” Reus Jan en Marie lopen langs hele mooie bloemen. Ze zien ook bloempotten en mooie houtbewerkingen. Allemaal mooie dingen om in huis te zetten of op te hangen. Maar dan…. Dan komen ze in een grote ruimte, een grote zaal waar allemaal bergen zijn. Op die bergen zit sneeuw. Geen echte sneeuw natuurlijk, maar kunstsneeuw. Polleke en Pelleke weten even niet wat ze moeten zeggen. Want er rijden treinen aan de zijkant van de bergen vanaf een mooi treinstation. Maar er is een vijvertje, waar kinderen op een prikslee zitten op het ijs. Geen echte kinderen,

maar poppetjes hoor. Die poppetjes zijn even groot als Polleke en Pelleke. Reus Jan zet de kabouters onder aan de berg. Ze zien daar allemaal knoppen zitten. Dat is natuurlijk om de treinen te laten rijden, maar die andere knoppen? Dat weten ze niet. Dan komt er een meneer van het tuincentrum aanlopen. Hij zet de andere knoppen om en opeens is er volop licht op de berg en gaat er een skilift draaien. “Oooo wat leuk Marie”, roept Pelleke. “Mag ik ook in die lift?” “Nee joh”, zegt Marie. “Dat is voor de poppetjes, die zogenaamd gaan skiën. Het is niet echt hoor.” “Ja maar wij kunnen daar wel in, want wij zijn even groot”, zegt Polleke. Afijn het mag nu eenmaal niet en Polleke en Pelleke kijken elkaar aan. Ze krijgen een plannetje, een heel stiekem plannetje. Even later gaan ze verder en komen bij vogeltjes en konijnen. Omdat de kabouters met de diertjes kunnen praten, hebben de diertjes het over Kerst. “Ja, morgen is het Kerstmis”, zegt een konijntje. “En dan komen de mensen wat later. Wij moeten dan gewoon langer op ons eten wachten natuurlijk. Ook niet zo gezellig hoor.” Polleke en Pelleke horen dat en kijken elkaar weer aan. Ze knipogen naar elkaar. Wéér een plannetje erbij. Dan komen ze bij een restaurant afdeling in het tuincentrum. Reus Jan en Marie nemen koffie met een lekkere koek erbij. Polleke en Pelleke krijgen chocomel en dat drinken ze uit een dopje. Ja die flesjes zijn veel te groot voor die twee hè. Een klein stuk-

je van de koek is al genoeg voor de mannetjes. “Jan en Marie luister eens”, zegt Polleke. “Wij hebben een plannetje. Een heel leuk plannetje, maar jullie moeten wel meewerken, anders lukt het niet.” Pelleke zegt: “Wij hoorden de konijnen net tegen de vogeltjes zeggen dat ze een saaie Kerst hebben.” “Ja en dat komt ook door de mensen”, zegt Pelleke. “Wij kunnen de diertjes een leuke Kerst geven en daarom willen wij vannacht hier blijven, en willen jullie ons dan morgen op de Kerstdag weer ophalen?” Jan en Marie kijken elkaar verschrikt aan, maar moeten dan opeens erg hard lachen. “Ja vooruit, laten we eens gek doen”, zegt Reus Jan. Even later lopen ze verder, want ze moeten nog verzinnen hoe ze binnen moeten blijven. Dat mag natuurlijk niet. Alle deuren worden afgesloten tegen inbrekers hè. Ze komen voorbij grote en kleine kerststallen. Dan zien ze een rare kerststal met het kribbetje, dieren en mensen, maar ook met kabouters. Nou je snapt het al wel misschien? Polleke en Pelleke kruipen ertussen en ze vallen niet op haha. Reus Jan en Marie brengen nog een flesje drinken en een lekkere koek voor samen en gaan weg. Ze hebben afgesproken om morgen vroeg weer terug te komen. De mensen lopen de kerststallen voorbij. Soms kijken ze erin en dan staan Polleke en Pelleke stokstijf stil. Volgende week het vervolg


Pagina 13

Gemeente Moerdijk gaat in zee met Bras Fijnaart en BTL voor onderhoud groen bij één partij zit, kunnen de verschillende onderhoudsactiviteiten beter op elkaar worden afgestemd. Dat is efficiënter en heeft onder andere als voordeel voor inwoners dat er maar één keer in hun straat wordt gewerkt.”

Bras Fijnaart heeft ook de bloemenranden aangelegd bij de entrees van de kernen in de gemeente Moerdijk.

Bras Fijnaart en BTL gaan per 1 januari 2020 het groenonderhoud in de gemeente Moerdijk verzorgen. Dat is het resultaat van de aanbesteding die de gemeente Moerdijk in 2019 op de markt zette. Het gaat om een looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor één jaar. Nu de gemeenteraad op 12 december positief heeft besloten, is de gunning in verband met wettelijke termijnen in principe op 19 december definitief. In totaal schreven drie partijen in op de aanbesteding. De combinatie Bras Fijnaart/ BTL komt als winnaar uit de bus. Deze partij scoort het best op zowel de onderdelen prijs als kwaliteit. Wat verder zwaar mee weegt, is de wijze waarop Bras Fijnaart/BTL mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in zet. Zo hebben zij veel aandacht voor opleiding en begeleiding. Ook zorgen ze dat deze groep het hele jaar door aan de slag kan en niet alleen in het seizoen. Dit past heel goed bij het streven van de gemeente Moerdijk om meer banen te creëren voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken.

Werkzaamheden Bras Fijnaart/BTL gaat de volgende werkzaamheden verzorgen: maaien gazons, onkruidbestrijding op verharding, vegen wegen, straten en pleinen, snoeien bomen + controle boomveiligheid, onderhoud beplantingen, onderhoud speelplekken + wettelijke inspectie, ongediertebestrijding en beheersen zwerfvuil. Wethouder Jack van Dorst denkt met de combinatie Bras Fijnaart/BTL een goede lokale partij te hebben gevonden voor het onderhoud van het groen en de onkruidbeheersing op verharding. “Doordat het totale groenonderhoud vanaf 1 januari 2020

Aanwezig wijkzuster en sociaal werker

Inloopmiddag Huis van de Wijk in Heijningen Op donderdagmiddag 19 december van 14.00-15.00 uur is er weer inloop in het Pestalozzihuis in Heijningen. Deze inloop wordt gehouden door Woonkwartier, politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U kunt dan binnenlopen met vragen of opmerkingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Heijningen. Deze keer zijn wijkzuster Linsy en sociaal/maatschappelijk werker Merle aanwezig. Zij helpen u graag verder op weg met specifieke vragen op het gebied van uw welzijn en gezondheid. De wijkzuster kan uw bloedsuiker en bloeddruk meten. Als u vragen heeft voor de gemeente, Woonkwartier of politie dan worden deze vragen meegenomen naar de juiste contactpersoon. De inloop is bedoeld voor alle inwoners van Heijningen. Koffie & thee staan voor u klaar! Komt u ook!?

Laagste prijs Alhoewel de combinatie Bras Fijnaart/BTL voor de laagste prijs inschreef, is het beschikbare budget in de begroting 2020 en verder niet toereikend. De totale kosten van het bestek bedragen circa 2.685.000 euro per jaar. Dit is 325.000 euro meer dan waar momenteel rekening mee is gehouden in de begroting. Wethouder Jack van Dorst: “Ik kan me voorstellen dat dit de vraag oproept of de gemeente de budgetten wel goed inschat. Daar kan ik kort over zijn: het is geen kwestie van inschatten. Budgetten in de begroting worden jaarlijks geïndexeerd op basis van landelijk vastgelegde percentages. De laatste aanbesteding dateert van 2015. Sowieso zijn de werkelijke marktontwikkelingen (loonen prijsstijgingen gedurende de afgelopen vijf jaren) fors hoger dan de gebruikelijke indexering, zo blijkt ook uit deze aanbesteding. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Een bekend voorbeeld is het niet meer mogen gebruiken van chemische middelen bij onkruidbestrijding. Weliswaar goed voor het milieu, maar ook minder effectief, arbeidsintensiever en daardoor wel duurder. En tenslotte zien we ook duidelijke invloeden van de klimaatverandering. Zo hebben de natte en warme zomers van de laatste jaren bijvoorbeeld tot gevolg dat het gras harder groeit dan in het verleden. Hetzelfde geldt voor het onkruid. Dat betekent vaker maaien en onkruid bestrijden, met hogere kosten tot gevolg.”

Je ziet het niet, maar het is er wel… Nu het winter is, gaan weer veel open haarden en houtkachels aan. Gezellig en lekker warm. Maar de rook die ontstaat als de houtkachel of open haard in huis aan gaat, bevat schadelijke stoffen. Die vervuilen de lucht en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook als de rook niet meer te zien is. Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt. U kunt de hoeveelheid verminderen door bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer te stoken of alleen kurkdroog hout te gebruiken. Wanneer laat u de open haard of houtkachel beter uit? Raadpleeg Stookwijzer.nu. Dat is een gemakkelijke tool die advies geeft op basis van de actuele weersomstandigheden en de luchtkwaliteit in uw buurt. Raadt het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit af om hout te stoken, dan geeft zij een stookalert af. Dit kunt u zien op rivm.nl/stookalert en in de stookwijzer.


Wie heeft er een keuvel gedragen?

Pagina 14

Sportclub 50+ Fijnaart laat ze weer rollen

Gerrit Nieuwkerk (r) wordt gefeliciteerd door Wim van Holland. Foto: EauQuai Photography

Leden van de Sportclub 50+ trekken eenmaal jaarlijks de stoute schoenen aan. Meestal in de maand november wordt dan, in plaats van de normale woensdagavond sportschoenen, het bowling-schoeisel aan geklitteband. Weken kijken deze plussers er naar uit en onlangs was het weer bal.

Voor de Heemkundige Kring van Fijnaart en Heijningen was ‘keuvel’ een onbekend woord.Het blijkt de naam te zijn van een muts die vóór 1920 door vrouwen in onder andere Noord-Brabant werd gedragen, ook in onze toenmalige gemeente. Op 7 december bracht een echtpaar uit Goeree-Overflakkee een bezoek aan onze Kring. Ze zochten foto’s met dames uit Fijnaart en Heijningen met zo’n muts. We hebben alle ‘mutsenfoto’s’ met dames uit Fijnaart en Heijningen bekeken, maar geen enkele foto met een ‘keuvel’. Vraag Nu is de vraag: weet iemand of deze muts in Fijnaart en eijningen is gedragen en bestaan

er eventueel oude familiefoto’s van dames met deze keuvel. Ter illustratie treft u hier een foto van betreffende muts aan. Komt het u bekend voor, laat het alstublieft ons weten. Ons e-mailadres is heemkring-fh@kpnmail.nl Ook kunt u terecht op dinsdagen donderdagmiddag vanaf 14.00 tot 16.00 uur op het adres: Veluwestraat 2 in Heijningen Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Op zoek naar extra klanten? Plaats dan een advertentie in weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dinsdag 9 juli 2019

weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dat werkt!

advertentie@ fendertlokaal.nl

Op 20 november trokken de leden van de club in een blikken lint vanaf thuisbasis De Parel over ’s Heren wegen richting de feeërieke kern Zevenbergen, om daar in het gerenommeerde bowlingcentrum van 4Hoog de driegatenballen in stelling te brengen voor een uurtje ouderwets en fanatiek strike, spare of goot genot. Met twaalf van de achttien leden werden drie bowlingbanen tijdelijk door het illustere gezelschap bezet. Alvorens de bowlingbal een zwieperd te geven, werd aan de bar nog een adrenalineshot genomen in de vorm van een kopje koffie of een al dan niet alcoholische versnapering. Daarna werd het benodigde (hopelijk reeds ontsmette) bowlingschoeisel in de juiste maat aangeklit, waarna de amateurbowlers de bowlingbanen konden opzoeken. Men kon zelf een baan uitzoeken en zijn naam middels een aanraakscherm aan de betreffende baan koppelen. Makkelijk? Zeker, echter een baan had problemen en diende de hulp in te roepen van de Algemene Bowling Banen Wacht. Kortweg de ABBW. De hulpvaardige reperatiemens had de fout al snel gevonden, waarna men eindelijk van start kon, echter niet voordat de nestor van de club, Theo van der Hoeven, de inmiddels beroemde woorden uitstiet: Wij gaan beginnen!! Het trappelen van ongeduld verving overigens het gebruikelijke opwarmrondje. De plussers waren

behoorlijk onvriendelijk voor de tien kegels die aan het eind van hun baan ietwat meewarig de ballen op zich zagen afkomen. De bowlers hadden totaal geen compassie met hen. Vanaf het begin al zagen die kegels alle hoeken van hun opvangbak. Ze konden moeilijk weerstand bieden tegen de kracht waarmee de ballen van hun bases werden afgevuurd, waardoor de spares en strikes hoogtij konden vieren. Tussendoor konden de leden hun energie nog aanvullen middels een snackje. Na zestig minuten bloed, zweet en tranen maakte het scherm een abrupt einde aan de jolijt met een duidelijk STOP. Evenals voorgaande jaren had het secretariaat de “rekenmeesters” Wim en Theo verzocht de puntentelling voor hun rekening te nemen. Hierbij is duidelijk komen vast te staan dat de puntentotalen niet al te ver uiteen liepen, er geen echte verliezers waren, maar wel dat een lid bovengemiddeld gescoord had. Dit was Gerrit Nieuwkerk, die uit handen van Wim van Holland de fraaie wisselbeker kreeg overhandigd. Na de laatste anekdotes uitbundig lachend te hebben aangehoord en de laatste druppels consumptie tot ons genomen te hebben, kon een ieder tevreden huiswaarts keren, na wederom een geslaagde avond te hebben beleefd. We kijken al uit weer naar volgend jaar.


Pagina 15

De Fendert 1 – De Jonge Spartaan 1 1-3 Kogelvangers JO12-2 – De Fendert JO12-2 0-7 Roosendaal JO13-5 – De Fendert JO13-1 2-3

Vvc’67 VE1 - Oranje Blauw ‘14 VE1 9-7 Oranje-Blauw ‘14 JO14-1G Prinsenland JO14-1 5-5 Sc Gastel JO9-2 - Oranje Blauw ‘14 JO9-1G 4-1 Smerdiek JO9-2 - Oranje Blauw ‘14 JO9-2G 8-3

Programma Uitslagen

Halsteren VE3 – De Fendert VE1 3-2 De Fendert JO16-1 – TSC JO16-1 4-1 De Fendert 4 – Kogelvangers 3 2-1

Zaterdag 21 december Drechtstreek VR1 – De Fendert VR1 12.00 Zaterdag 4 januari De Fendert 1 – De Fendert JO191 NB Nieuwjaarsreceptie vanaf 14.30

Nieuwjaarsreceptie v.v. de Fendert Alweer een jaar voorbij. Voor v.v. de Fendert was 2019 een goed jaar. Zo wist onze 1e elftal zich, ondanks diverse tegenslagen, zich te handhaven in de 3e klasse B en ons 2e elftal draaide goed mee in de 2e klasse reserve. Ook de diverse overige teams presteerden tot tevredenheid. Het plaatsen van maar liefst 320 zonnepanelen op ons complex mag ook als een grote prestatie worden gezien! Koning Voetbal begint weldra aan zijn winterslaap. Tijd om eventjes achterover te leunen en te genieten van een paar vrije dagen. Het bestuur van v.v. de Fendert nodigt alle leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en alle anderen die onze club een warm hart toedragen, uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar tijdens onze Nieuwjaarsreceptie. De Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 4 januari en begint rond de klok van 14.30 uur. Het bestuur van v.v. de Fendert wenst iedereen een gezond, gelukkig èn sportief 2020 toe.

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 3e ronde, 3e zitting donderdag 12 december A-lijn 1. Addie Schouls/Anita Koole 55,56% 2. Nettie Donders/Els Kamp 54,17% 2. Magda Weaver/Cor van Veelen 54,17% 4. Veronica van Nieuwenhuyzen/ Piet Breure 51,39% 4. Nel Breure/Anke Rijnberk 51,04%

B-lijn 1. Ria van Sliedregt/Sija de Jong 67,17% 2. Jeanne van Putten/Toos Schrauwen 60.61% 3. Marianne de Jong/Hannie van Tilborgh 58,00% 4. Paul Schmeddes/Marion Nieuwkoop 57,83% 5. Ria Stamkot/Tineke Vis 57,33%

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 10 december Gele lijn (1) Riet Neelen & Annie Reijnders 57,64% (1) Henk Stam & Bram Huitkar 57,64% (3) Corrie v.d. Berg & Teunie Boelhouwers 56,25% (3) Dit Konings & Jan Hamers 56,25% 5. Bets Kannekens & Piet Kannekens 54,17% 6. Inge Reijnders & Toon Reijnders 51,39%

Rode lijn 1. Martha Berghout & Piet Berghout 63,54% (2) Nel Breure & Nel Keuter 57,81% (2) Tineke Vis & Gerard Reuvers 57,81% 4. Anke Rijnberk & Pex Rijnberk 55,73% 5. Marcia Erkamps & Mia Schouten 52,60%

Programma

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

Oranje-Blauw ‘14 1 - Internos 5 1-5 BSC 6 - Oranje Blauw ‘14 3 4-3 Oranje-Blauw ‘14 5 - Victoria’03 6 5-0

Donderdag 19 december Oranje-Blauw ‘14 VE1 - Dosko VE2 20.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op www.oranjeblauw14.nl

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 2 december Kleine Club

Uitslag maandag 9 december Grote Club

A-lijn 1. Willem van Opdorp & Ernst Verwer 67,71% 2. Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 55,56% 3. Els Kamp & Bert Maat 53,13% 4. Gedeeld. Annie v. Gils & Jenke de Lint / Pex Rijnberk & Henk Stam 52,78% 5. Piet Bom & Piet Vermunt 51,39%

A-lijn 1. Hans Riethoff & Cor van Veelen 64,34% 2. Johan & Addie Schouls 62,74% 3. Gé & Henk v.d. Weerd 59,20% 4. Greame Reijnders & Tineke Vis 55,07% 5. Martha & Piet Berghout 51,67% 6. Ab Bienefelt & Ad v.d. Boon 51,46%

B-lijn 1. Bert de Kok & Bert de Lint 63,50% 2. Marianne de Jong & Corrie Maat 61,67% 3. Hans Riethoff & Cor v. Veelen 59,58% 4. Gedeeld. Kees de Jong & Joke Machielse / Teunie & Wim Boelhouwers 55,83% 5. Toon Reijnders & Greame Reijnders 50%

B-lijn 1. Els Kamp & Bram Huitkar 62,08% 2. Bert de Kok & Dirk Polak 58,75% 3. Teunie & Wim Boelhouwers 57,08% 4. Arie v.d. Linden & Corrie Maat 53,33% 5. Sjaan v. Exel & Veronica v. Nieuwenhuyzen 50,42% 6. Cees Brouwer & Anita Koole 49,58%

C-lijn 1. Jeannne Post & Adri de Vrij 66,04% 2. Cees Brouwers & Ger Laheij 58,44 3. Riet Neelen & Annie Reijnders 56,18% 4. Mariëtte & Piet den Engelse 55,80% 5. Toos Schrauwen & Liesbeth Mol 52,01% 6. Elly v.d. Nadort & Frans Kruis 51,98%

C-lijn 1. Corrie v.d. Berg & Jeanne Post 66,67% 2. Barjo Groeneveld & Jan Hamers 63,89% 3. Nel Magielse & Jeanne v. Putten 57,99% 4. Hedy Groeneveld & Christine van Huisstede 54,58% 5. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 54,17% 6. Henk Stam & Ger Laheij 52,92%

Sportnieuws? mail het naar: redactie@fendertlokaal.nl


Aangepaste openingstijden In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van Jumbo Fijnaart de komende weken aangepast Zondag 22 december open van 08.00 tot 18.00 Maandag 23 december open van 08.00 tot 21.00 Dinsdag 24 december open van 08.00 tot 18.00 Woensdag 25 december (1e kerstdag) gesloten Donderdag 26 december (2e kerstdag) open van 10.00 tot 17.00 Vrijdag 27 december open van 08.00 tot 21.00 Zaterdag 28 december open van 08.00 tot 21.00 Zondag 29 december open van 10.00 tot 18.00 Maandag 30 december open van 08.00 tot 21.00 Dinsdag 31 december (Oudjaarsdag) open van 08.00 tot 18.00 Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten

Kijk voor de prijzen op Jumbo.com

HONDERDEN DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN VOOR EEN NIEUWE LAGE PRIJS

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120