Fendert Lokaal 2019 week 5

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 19 | w e e k 5 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Extra versterking

Engels op Springplank

Vogelaars gehuldigd

Moeraszone

Jarige v.v. de Fendert krijgt eigen clublied: ‘1dorp1club’

“Iedereen moet het uit volle borst kunnen zingen”

Jelle Rijnberg (l), Jens van Hoof (m) en Sander Wierikx bij het instrument waarmee het allemaal begon: de accordeon.

Iedereen, wel of geen supporter van Feyenoord, kent ‘Hand in hand kameraden’. Maar ook Ajax, PSV, NAC en alle andere profclubs hebben hun eigen clublied. Zelfs op verschillende amateurvelden klinkt bij opkomst van de plaatselijke matadoren een strijdlied dat door de aanhang wordt meegeblèrd. De trots van Fijnaart kon dan ook niet achterblijven. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van v.v. de Fendert verschijnt binnenkort het clublied van onze geliefde rood-witten: ‘1dorp1club’. De grondlegger van het sportnummer is de muzikale verdediger en jeugdtrainer Jelle Rijnberg. “Anderhalf jaar geleden heb ik een accordeon aangeschaft. Dat vind ik een mooi instrument. Op een gegeven moment zat ik wat te vogelen op de accordeon en stuitte ik op een melodie die me geschikt leek voor een clublied. Ik heb het een paar mensen laten horen en die waren het met me eens”, vertelt de componist. Jubileumcommissie Jelle liet het melodietje ook ho-

ren aan Sander Wierikx van de jubileumcommissie. Die zag het idee meteen zitten. Jelle haalde zijn muzikale kameraad Jens van Hoof erbij en met z’n drieën kwamen ze in juni bij elkaar. “Dat weet ik nog goed”, lacht Sander. “Ik heb me opgeworpen als de coördinator, want ik ben helemaal niet muzikaal. Al snel bleek dat Jelle en Jens me niet nodig hadden. Ze zijn meteen aan de slag gegaan.” Sleutelen De melodie die Jelle had bedacht werd het refrein. Samen met

Jens is de melodie voor de coupletten en de bridge ontstaan. “Het was steeds een beetje sleutelen aan wat we de vorige keer hadden bedacht. Het ging eigenlijk vanzelf. Uiteindelijk waren we nog de meeste tijd kwijt met het opnemen van de demo”, merkt Jens op. Jelle had ondertussen ook een pakkende tekst op papier gezet. “Het lied gaat eigenlijk over een dag op het sportpark. Het is volgens mij heel herkenbaar voor leden van een voetbalclub. Ik ben dan ook zelf een fanatieke selectiespeler van v.v. de Fendert”, aldus Jelle.

Opnemen De volgende fase is dat het lied moet worden opgenomen en ingezongen. “Het refrein wordt ingezongen door een koortje, waarvoor we in december een oproep onder onze leden hebben gedaan. We hebben elk team gevraagd om iemand op te geven. We wilden zoveel mogelijk uiteenlopende leden bij het lied betrekken. We hebben uiteindelijk zo’n tien mannen en vrouwen die meezingen”, meldt Sander. Het zingen van de coupletten en de bridge neemt Berry den Hollander voor zijn rekening. Edwin Matthee is gevraagd het nummer op te nemen en de blaaspartijen in te spelen. Jens speelt accordeon en piano, Jelle de drums, Jan Polak gitaar en Brandl Kannekens bas en sousafoon. Allemaal inwoners van Fijnaart. “Het motto van ons jubileum is: #1dorp1club. We willen bij onze activiteiten zoveel mogelijk dorpsgenoten betrekken. Dit past perfect in dat plaatje”, stelt Sander. Goaltune Als het clublied is opgenomen moet het ook gelanceerd worden. “We willen het graag voor het jubileum presenteren en het liefst nog eerder, zodat de mensen het al gaan kennen en het ook met carnaval gedraaid kan worden”, hoopt Sander. “Later willen we ook nog een videoclip opnemen.” “We zitten er zelfs aan te denken om van het nummer een goaltune te maken, dat het telkens gedraaid wordt als v.v. de Fendert een doelpunt scoort”, meldt Jens. “Wie weet is zelfs een danceversie mogelijk.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 30 januari t/m zaterdag 2 februari

Rozijnenbollen 6 stuks € 1,50 Slagroomstammetjes per stuk € 1,10

Boterkoek € 1,99 + 7 spaarpunten cadeau

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

24 uurs service En bij ons: geen resultaat, geen rekening

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte neemt u gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 0168-462489 Bij geen gehoor: 06-20441189


Pagina 3

Colofon

Vervolg voorpagina-artikel

Uitgeverij Lokaal

Jarige v.v. de Fendert krijgt eigen clublied

Redactie

Uit volle borst Het drietal is er in ieder geval van overtuigd dat het clublied een hit wordt. “Het spreekt aan, het is herkenbaar, de melodie blijft hangen en de tekst is leuk.

Fendert Lokaal is een uitgave van Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497 AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

Het geeft goed het gevoel weer van voetballers”, benadrukt Sander. “Alle leden moeten het uit volle borst kunnen zingen.” Door Jan Willem van Bodegom

Plan voor ondernemersfonds in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid verkennen van een gebiedsgericht ondernemers-fonds o.b.v. reclamebelasting voor de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Een ondernemersfonds is een fonds dat gevuld wordt door ondernemers en waarbij de besteding ook door de ondernemers zelf wordt bepaald. Het initiatief is afkomstig van de ondernemersverenigingen zelf. Dick Hartmann namens de drie ondernemersverenigingen: “Samenwerking en betrokkenheid is voor ondernemers in kleine winkelcentra van groot belang. Vaak is dit te vrijblijvend en de investeringen zijn niet eerlijk verdeeld. Kleine winkelcentra lig-gen onder druk. Door middel van het oprichten van een fonds kunnen ondernemers gezamenlijk toekomstgerichte investeringen doen en promoties verzorgen.” Doel ondernemersfonds De ondernemersverenigingen zien de oprichting van een ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. In de komende periode werken de ondernemersverenigingen een inhoudelijk voorstel uit. Dit doen ze samen met de gemeente en de ondernemers in de centragebieden. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met afstemming tussen de betrokkenen.

Beoogde constructie Het ondernemersfonds wordt gevuld op basis van een verplichte ondernemersbijdrage. De gemeente verzorgt de inning van de bijdragen door voor het aangewezen centrumgebied een reclamebelasting, die geldt voor de gebruikers in te voeren Het geld uit de belastingmaatregel gaat naar het ondernemersfonds. Die bepaalt hoe het geld wordt ingezet. Op deze manier dragen alle ondernemers bij aan gezamenlijke investe-ringen in de aantrekkelijkheid van de centra en wordt voorkomen dat ‘freeriders’ wel meeprofiteren, maar niet meebetalen. Informatiebijeenkomsten Op 24 januari is de raad geïnformeerd over de verkenning. In de vergadering lichtten de ondernemersverenigingen hun motivatie toe aan de gemeenteraad. Op 25 februari houden de ondernemersverenigingen en de gemeente een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor ondernemers in de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. Op deze avond wordt er uitleg gegeven over wat een ondernemers-onds is, wat je er mee kunt en hoe het werkt. Haalbaarheid Daarnaast wordt ook de aanpak van de verkenning naar de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds toegelicht. Ondernemers die mee willen denken bij de nadere uitwerking van het fonds worden van harte uitgenodigd om zich te melden.

TER INTRO Als verjaardagscadeau krijgt v.v. de Fendert een clublied. Daar heeft met name Jelle voor gezorgd. Hij bedacht de melodie en schreef de tekst. Een hele klus, weet ik van ruim twaalf jaar geleden. En dan heb ik het alleen nog over de woorden, aan componeren heb ik me nooit gewaagd. De Parel werd geopend. Het moest een dag worden waarin het Fijnaarts verenigingsleven zich in optima forma liet zien. De feestdag werd afgesloten met een galaconcert. Een mooi moment om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een alternatief voor het Fenderts volkslied dat elk jaar met toen nog Koninginnedag op de Voorstraat werd geblèrd. De melodie had ik snel gevonden. ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld leek me zeer toepasselijk. Na een paar avondjes zwoegen had ik ook een tekst waarin ik mijn gevoel voor ons kleidorpje had gestopt. Toen moest er nog iemand gevonden worden om het op de gala-avond te vertolken. Dat bleek een stuk lastiger. Niemand had de behoefte om mijn proza op de muzikale klanken van het samengesteld ‘Parelorkest’ ten gehore te brengen. “Dan doe ik het wel zelf”, riep ik onverschrokken uit. Nu kan ik een beetje wijs houden. Echter, een zoetgevooisde zangstem is mij niet gegeven. Maar als ik ‘A’ heb gezegd, volgt altijd ‘B’. Om niet als een gieter af te gaan, heb ik er zelfs een lesje bij de zangcoach van Frans Bauer tegenaan gegooid. Mede daardoor hield ik me redelijk staande en zat na afloop van het optreden iedereen nog op z’n stoel. Een evergreen is mijn zanghulde aan de Fendert nooit geworden. Dat kan altijd nog. De tekst ligt vast nog ergens in een van mijn archiefdozen. Wie hem hebben wil…

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


… .. .. … ..

… ..

KLIEKJES Où-ce-que-est le... Het duurde een poos voordat ik tijd had om de digitaal opgenomen cabaretvoorstelling van Lenette van Dongen te bekijken. Genieten dus. In een van de fragmenten nam zij Nederlanders in het buitenland onder de loep. Redelijk herkenbaar. Ik neem een duik in het verleden, de periode dat ik in Frankrijk werkte.

Wat is er nu heerlijker dan op je vrije woensdagmiddag in Fontainebleau op een terrasje tegenover het beroemde gelijknamige UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFREDLEEUW LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD ALFRED LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFRED UITVAARTVERZORGING GERARD ALFRED ‘Chateau’ een heerlijkEN koud biertjeEN te drinken. EnLEEUW natuurlijk over UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFRED LEEUW alles en iedereen een opmerking maken, want… die Fransen verUitvaartverzorging Leeuw al 35 jaar een begrip in Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd en staan ons niet. Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaar eentoch begrip injaar Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaar een begrip in Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd enUitvaartverzorging Leeuw al 35 een begrip in Moerdijk, een Jubileumen jaar, vertrouwd en Uitvaartverzorging 35 jaar een begrip in Moerdijk, jaar, vertrouwd en een ervaren naam Leeuw met eenalpersoonlijke begeleiding makeneen onsJubileum team een team dat de uitvaart

een ervaren naam met een persoonlijke begeleiding maken ons teammaken een team de een uitvaart een ervaren naamnaam met een persoonlijke begeleiding maken dat de deuitvaart uitvaart een ervaren naam met een persoonlijke begeleiding onsdat team team dat de uitvaart een ervaren eenuitvoert. persoonlijke begeleiding makenons onsteam teameen een team team dat overeenkomstig uwmet wens overeenkomstig uw wens uitvoert. overeenkomstig uw wens uitvoert. overeenkomstig wens Nadatuween uituitvoert. Nederland afkomstige touringcar zijn buslading overeenkomstig uw wens uitvoert. Als de uitvaart door ons wordt verzorgd, dan kunt u onderstaande waarde cheque inleveren

toeristen, die natuurlijk het kasteel met een bezoek wilden vereren, had uitgestort, gebeurde het volgende… Uit de bus stapte een Nederlands echtpaar. Ook al had je het kenteken van de bus gemist, dan nog was dit onmiskenbaar een Nederlands echtpaar.

Als de uitvaart door wordt verzorgd, kunt u onderstaande cheque inleveren Als de Als uitvaart door ons verzorgd, dandan kunt u onderstaande inleveren Als ons de uitvaart door ons dan wordt verzorgd, dan kunt waarde u onderstaande waarde cheque inleveren de uitvaart doorwordt ons wordt verzorgd, kunt u onderstaandewaarde waarde cheque cheque inleveren

Hij, en ik beschrijf zijn kleding maar van onder naar boven, gestoken in sandalen. Daarin twee voeten, een linker en een rechter. Dit voor de duidelijkheid. Om die twee voeten sokken van een hartverscheurende kleur. Verder een paar roomblanke spillebenen en een korte katoenen broek. Daarboven een veelkleurige blouse met korte mouwen. Een blozend gezicht, een blonde haardos en een katoenen petje. Ziedaar. Nederland in vol ornaat en ten voeten uit.

* Maximaal 1 cheque inwisselbaar per uitvaart

Afspraak maken? Online via dokkappers.nl of 0168 47 26 19 Openingstijden: ma 13:00 di / wo 08:30 do / vr 08:30 za 08:00

- 17:30 - 17:30 - 20:00 - 15:00

Raadhuisstraat 12 - Willemstad

Adverteren in Fendert Lokaal

Bel 06-14520497

Zijn eega deed voor hem niet onder. Witte wandelschoenen, struise benen en een vermoedelijk struis lijf, maar dat kunnen wij niet waarnemen want dit was behangen met een bloemetjesjurk. Wel met korte mouwen, want het was per slot van rekening zomer, niet dan? Aan een van de uit de korte mouwen stekende armen een rieten mand met allerhande. Waaronder vermoedelijk een lunchpakket, een flesje eau de cologne en misschien wel een breiwerkje voor onderweg. Het echtpaar stiefelde op goed geluk onze richting uit met, naar later bleek, de brandende vraag op de lippen waar ze het postkantoor konden vinden. Uit hun gesprek bleek dat het Brabanders waren. Uit de Westhoek, zo herkende ik. Omdat ze in de veronderstelling waren dat ze het maar in het Frans moesten proberen - ze waren per slot van rekening in Frankrijk – begon de reisleider van deze tweepersoons expeditie stamelend met: ‘Où est ce que est le…. Mien, witte gij wâ postketoor is in het Frans?’ ‘Postoffice,’ antwoordde Mien die wel ergens kaas van had gegeten, maar in ieder geval geen Franse. Dus werd in allerijl een beduimeld woordenboekje Nederlands-Frans en vice versa uit de boodschappenmand tevoorschijn getoverd. ‘Office de, eh, Poste,’ en zij vervolgde in gecombineerd Nederlands-Frans: ‘Pour acheter postzègels.’ Dat was het. Opgelucht en blij dat ze in ieder geval de vraag in redelijk verstaanbaar Frans hadden kunnen voorleggen, werd geduldig op het verlossende antwoord gewacht. U had de gezichten moeten zien toen mijn boezemvriend Nico in vlekkeloos Nederlands antwoordde dat ze even achterom moesten kijken. ‘Dat straatje in en ergens aan de linkerkant is het postkantoor’. Opgelucht beende het echtpaar richting postkantoor om de ansichtkaarten te versturen die familie, vrienden en bekenden moesten overtuigen dat ze wel degelijk in Frankrijk waren geweest. Wij namen er nog maar eentje op. Tot een volgende keer. Houdoe Cees van der Mast

… ..


Pagina 5

Versterking voor bestuur van Stichting Zwembad Fijnaart

De initiatiefnemers om zwembad De Oester te behouden, 3,5 jaar geleden met links aftredend voorzitter Dennis van Dongen. Archieffoto Fendert Lokaal

Stichting Zwembad Fijnaart was op zoek naar een opvolger van de voorzitter en tevens mogelijke nieuwe bestuursleden, welke het huidige bestuur kunnen bijstaan. De lokale media hebben aandacht geschonken aan de oproep van de stichting, waarna een onverwacht aantal enthousiaste mensen zich hebben aangemeld. Na het voeren van een gesprek met ieder die zich had aange-

meld, heeft zich afgelopen dinsdag een overleg plaatsgevonden tussen het bestaande bestuur en de enthousiastelingen. Daarbij is in overleg Bert Bosch aangesteld als nieuwe voorzitter. Bert Bosch heeft beroepsmatig ervaring met

het leiden van een stichting en is tevens thuis in het verrichten van vrijwilligerswerk. Dhr. Bosch mag genieten van zijn pensioen, maar is zeer gedreven en wenst zich in te zetten voor de Stichting en het samenhangende Zwembad De Oester. Verder hebben drie kandidaten te kennen gegeven om tevens het bestuur te willen vertegenwoordigen. Het zittende bestuur is ontzettend blij met deze uitbreiding. Vele bestuursleden hebben door de aantrekkende economie en andere redenen minder tijd voor de Stichting. Hierdoor was het niet altijd even gemakkelijk om taken te volbrengen en goede contacten te onderhouden met het personeel. Afgelopen dinsdag is direct de spijker op zijn kop geslagen en zijn de taken en verantwoordingen per bestuurslid in kaart gebracht. Zowel de nieuwe voorzitter als de overige bestuursleden moeten hun weg weten te vinden in het bestuur, maar het zittende bestuur heeft daar alle vertrouwen in. Dennis van Dongen blijft de eerstko-

mende maanden aan als vicevoorzitter en zal diverse taken gedoseerd overdragen aan de nieuwe voorzitter. De Stichting is dusdanig uitgebreid dat de taken weer goed kunnen worden uitgevoerd en de toekomst zal voor de stichting en het zwembad gewaarborgd zijn. De zittende bestuursleden blijven gewoon deel uitmaken van het bestuur. Na plannen van de Gemeente Moerdijk om het zwembad in Fijnaart te sluiten hebben initiatiefnemers Stichting Zwembad Fijnaart opgezet, welke na langdurige overleg met de Gemeente Moerdijk het zwembad hebben gekocht en sinds 1 maart 2016 de volledige leiding en verantwoording hebben over Zwembad De Oester. Na deze redding is de stichting voor buitenstaanders niet vaak meer in het nieuws, maar op de achtergrond zijn er vele taken die volbracht moeten worden door het vrijwillige bestuur. Vandaar dat het zittende bestuur ontzettend blij is met deze versterking.

Engels leren op OBS De Springplank

Op de Springplank leer je Engels spreken, schrijven en lezen vanaf groep 1. Elke maandag en vrijdag. Op maandag geeft onze eigen leerkracht de les en op vrijdag de vakleerkracht Miss Nicky. Alle leerkrachten hebben een Engelse opleiding gevolgd. Miss Nicky praat geen woord Nederlands met ons. Engelse kaarten Verder krijgen we vanaf groep 7/8 Topondernemers met Engelse kaarten. Miss Nicky maakt die kaarten zelf. Aan het eind van een thema maken we een

presentatie. Die moet je dan presenteren aan je groep. Zingen in het Engels Aan het eind van elke les doen we meestal nog een leuke Engelse activiteit . Je leert ook zingen in het Engels. Wij vinden het fijn om op zo’n hoog niveau Engels te krijgen. Van leerlingen die al op de middelbare school zitten hebben we gehoord dat je veel voorsprong hebt bij de Engelse lessen op de vervolgschool. Nu

merken we al dat we het niet moeilijk vinden met iemand een gesprek te hebben in Engels, bijv. op vakantie. Veel ouders op onze school valt dat ook op. Wat we in de les doen verschilt per keer. De ene keer maken we een mindmap en de andere keer een opdracht op papier. We werken veel samen. Engelse Corner Als je de school binnenkomt zie je gelijk onze English Corner. Dat is een kast met daarnaast prikborden waarop steeds een thema te zien is en er hangen Engelse werkjes die de kinderen zelf hebben gemaakt. Wij zijn

trots op de Engelse lessen op De Springplank. Ronan & Chrissy (groep 8) namens de leerlingenraad van OBS De Springplank


Pagina 6

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Goedemorgen Zaterdag 19 januari om 7.15 uur maakte de krantenbezorger zich zorgen in De Polderstraat Heijningen. Hij trof een open voordeur aan en belde de politie. Die heeft vervolgens de verontwaardigde bewoners wakker gemaakt en bleek dat ze de voordeur niet goed dichtgetrokken hadden voordat ze naar bed waren gegaan. Als u van huis weggaat altijd de ramen dicht, een lichtje aan en je deur op slot. Ook als u maar heel even weg bent. Gaat u slapen gebruik dan de extra nachtsloten. Motorstoring Een bestuurder van een personenauto moest zondag 20 januari omstreeks 20.15 uur op A29 thv Heijningen aan de kant zetten. Hij ontdekte rook in zijn auto en melde dat zijn auto in brand stond. Brandweer Fijnaart was als eerste ter plaatse en hoefde niet in actie te komen. Het bleek niet om een brandend voertuig te gaan maar een storing in de motor die voor rookontwikkeling zorgde. Auto is getakeld door een bergingsbedrijf. Eenzijdig verkeersongeval Een melding ongeval letsel met beknelling op dinsdag 22 januari omstreeks 12.05 uur zorgde ervoor dat alle hulpdiensten werden ingezet. Ter plaatse op de A59 Fijnaart bleek het geen letsel of beknelling te zijn. Door de sneeuwval en gladde wegdek was de bestuurster van een personenauto gaan glijden en van de weg geraakt. Doordat deze in een ruim 2 meter diepe sloot terecht was gekomen werd er hoog ingezet. De bestuurster raakte niet gewond. Het voertuig werd getakeld door een bergingsbedrijf.

Winterpret De sneeuwval zorgde voor vele hinder en vertraging. De jongeren hebben er doorgaans geen moeite mee om zich ermee te vermaken. Echter zijn er andere inwoners die het anders ervaren en werden daarin ondoordachte grenzen gepasseerd. In de middag en avonduren van dinsdag 22 januari en woensdag 23 januari werd er door jeugdigen rijdende auto’s met sneeuw/ ijsballen bekogeld. Dit zorgde voor onveilige verkeerssituaties omdat bestuurders vol in de remmen gingen, Tevens werd er een voorruit vernield en bleef de eigenaar met de schade achter. Ook diverse meldingen dat er tegen rolluiken gegooid werd. Jongeren die aangesproken werden door buurtbewoners gaven een grote mond terug en gingen ervan door. Buurtbewoners gaven aan dat het een groep jongens en meisjes was in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Dit alles speelde zich voornamelijk af in de hoek van de Molenstraat, Hazebrouckstraat en Valenciennesstraat in Fijnaart. Verlaten plaats ongeval In de nacht van 23 op 24 januari schatte een bestuurder de gladheid in de Rembrandtstraat Fijnaart blijkbaar verkeerd in. Een kaarsrecht spoor in de berm, een beschadigde boom en schade aan een geparkeerde auto was wat men achterliet. Er werd aangifte gedaan van het verlaten van de plaats van een ongeval. Schade rijden kan gebeuren, maar minimaal een telefoontje naar de politie kan u vrijwaren van strafvervolging. Mochten u getuige zijn, neem dan aub met mij contact op.

Activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Duur afval Wandelaars op de Noordlangeweg Fijnaart waren 23 januari getuige van het illegaal storten van afval. Zij zagen de bestuurder van een personenauto uitstappen en goederen in het half bevroren water gooien. De nodige info werd genoteerd en men informeerde aansluitend de politie. De bestuurder kon nadien opgespoord worden en bleek een 69 jarige inwoner uit Nieuw-Beijerland te zijn. Hij bekende de goederen daar te hebben gestort en gaf als reden op dat deze goederen thuis niet in zijn kliko hadden gepast. Hij was een stukje gaan rijden en was blijkbaar in Fijnaart uitgekomen en had het daar maar weggegooid. Er werd een proces verbaal opgemaakt inzake de Wet Milieubeheer waar een boetebedrag van 380 euro tegen over staat. De gestorte goederen werden door het Waterschap Brabantse Delta opgeruimd. Afvallende lading Op woensdag 23 januari omstreeks 12.00 uur vielen er dikke ijsbrokken af van een vrachtwagen thv knooppunt Sabina. De brokken ijs kwamen terecht op meerdere motorvoertuigen die hierdoor schade opliepen oa. kapotte voorruiten. Als er onderweg iets afvalt van een motorvoertuig, of daaraan gekoppelde oplegger of aanhangwagen, is voor de ontstane schade en/of letsel de bestuurder aansprakelijk. Juridisch gezien word afvallend ijs gezien als afvallende lading afkomstig van uw motorvoertuig waarvan u de bestuurder bent. Stappen in Fijnaart Uitgaan, stappen, gezellig wat lekker drinken met je vrienden en vriendinnen, het hoort erbij, ook in Fijnaart. Echter blijkt uit klachten en meldingen dat het uitgaanspubliek na afloop geen rekening houd met omwonenden die niet zijn gaan stappen. Vooral in de Voorstraat ervaren

de bewoners geen normale nachtrust meer als schreeuwen en joelende personen voor hun woningen staan te plassen en te kotsen. Ook het eten dat men niet meer op kan en het verpakkingsmateriaal behoort niet op straat maar in de afvalbakken. Personen die betrapt worden op deze misdragingen zullen direct beboet worden. De politie, horecaondernemers, het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Moerdijk steunen dat er horeca gelegenheden zijn in Fijnaart waarin men zich veilig voelt en goed kunt vertoeven. Dit alles met het doel een aantrekkelijk, gezellig en veilig uitgaansleven in Fijnaart te bewerkstelligen, maar vooral te behouden. Het misplaatste voornoemde gedrag kan er aan bijdragen dat binnen de bestaande wet- en regelgeving vergunningen voor feesten en evenementen zwaarder zullen worden beoordeeld. Spreek elkaar aan, houd het gezellig en denk aan de omgeving. Opsporing Verzocht Het landelijke tv programma, Opsporing Verzocht, zou 22 januari aandacht besteden aan de (pogingen) bedrijfsinbraken in Fijnaart e.o. De regieafdeling, i.s.m het Openbaar Ministerie, besloot dit item door te schuiven naar een andere datum ivm een urgentere zaak in Rijswijk alwaar een supermarktmedewerker tijdens een overval werd gestoken. Die keuze had een positief resultaat en konden dezelfde dag de daders worden aangehouden. Voor zover ik nu geĂŻnformeerd ben zal ons item a.s dinsdag 29 januari worden uitgezonden

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Activiteiten De Driehoek Wekelijkse activiteiten Dinsdag 19.30 uur: damesgym Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)

Lees de krant ook digitaal: www.fendertlokaal.nl


Pagina 7

Huis-aan-huisverkoop start binnenkort Grote Kleigatse toverLoterij Carnavalsstichting de Kleibatsers organiseert dit jaar wederom de Grote Kleigatse loterij. De voorbereidingen voor carnaval 2019 zijn reeds in volle gang. Er is voor elke doelgroep wat wils: Kinderochtend, Grijze Duivenbal, Kinder-optocht, Tienerbals et cetera. En natuurlijk de Grote Kleigatse Optocht! De Kleibatsers kunnen al deze leutige activiteiten zomaar tevoorschijn toveren. Nee, het organiseren van een leuk carnaval voor deze doelgroepen kost tijd en geld. Om die reden organiseert Carnavalsstichting de Kleibatsers ook

in 2019 de Grote Kleigatse Loterij. Met de opbrengst kunnen diverse activiteiten georganiseerd worden voor doelgroepen die dat zelf niet kunnen én kunt je een grote geldprijs winnen! Vanaf woensdag 30 januari kun je één van de vriendelijke vrijwilligers aan de deur verwachten, die je vragen een of hopelijk meerdere loten te kopen in de Grote Kleigatse Loterij. De officiële trekking vindt plaats bij de Vlegelverbranding op dinsdagavond 5 maart 2019. Huis aan huis De loten worden je tijdens een huis-aan-huisverkoop èn

tijdens verschillende carnavalsevenementen aangeboden voor slechts EUR 2,- per lot. Met de loterijopbrengst hoopt de carnavalsstichting alle activiteiten te kunnen realiseren, zodat het Fenderts carnaval behouden blijft. Met een geringe financiële steun maak je kans op serieuze bedragen van maar liefst 440, 330 of 220 euro. Ook worden verschillende leuke troostprijzen uitgereikt door Prins Toon dun Eerste. Tover die 440 euro in je portemonnee en koop een lot!

Winnende lotnummers Na de trekking worden de winnende lotnummers gepubliceerd in Fendert Lokaal alsmede de website en facebookpagina van Carnavalsstichting de Kleibatsers.

Vogelvereniging Polderzanger huldigt haar leden

V.l.n.r. Peter de Braber, Ad Reuvers, Alois van Mingeroet, Patrick den Hollander.

Zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar kwamen de leden van vogelvereniging de Polderzanger afgelopen woensdag 23 januari bijeen voor de jaarvergadering in de Graanbeurs. Dit keer werd een aantal leden even goed in het zonnetje gezet op deze winterse avond. Onder onze leden bevonden zich die avond namelijk een jubilaris en twee heuse wereldkampioenen. De voorzitter en de penningmeester van district West-Brabant Jack Burms en John Vergouwen waren zelfs speciaal voor deze heuselijke feiten afgereisd naar Fijnaart om ze te huldigen. Als eerste kreeg penningmeester Peter den Braber een zilver pin opgespeld in verband met zijn 25 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogel-

liefhebbers en de Polderzanger. Hij werd daarbij geroemd om zijn verdiensten voor de Polderzanger en de leden maar ook om zijn inzet voor andere vogelverenigingen. Peter is een fanatiek vogelhouder die voor de andere liefhebbers klaar staat bij problemen met hun vogels. Ook is hij nooit te beroerd om zijn kennis te delen met anderen zodat ook zij mooie vogels op stok kunnen krijgen. Daarnaast was er extra aandacht voor de leden Patrick den Hollander en Ad Reuvers die beide het kampioenschap hadden be-

haald tijdens de Mondial 2019 te Zwolle oftewel de Wereldkampioenschappen Siervogels die deze keer in Nederland te Zwolle werden gehouden. Van de ongeveer 25.000 vogels die meededen voor het kampioenschap behoorden hun vogels tot de allermooisten. Patrick behaalde zijn titel met een kakariki en Ad Reuvers behaalden zijn titels met zijn valkparkieten. Leuk detail is dat Patrick zijn vriendin Samantha ook in de prijzen was gevallen en beiden zijn daarom op Omroep Brabant te zien geweest. Gefeliciteerd met dit

prachtige resultaat! Tijdens de wereldkampioenschappen verrichte ons beroemdste lid, de zeer bekende keurmeester en vogelliefhebber Alois van Mingeroet zijn allerlaatste keuring ooit. Na 35 jaar de mooiste vogels overal in Europa beoordeeld te hebben hangt hij nu zijn keurmeestersjas aan de wilgen. Ook hier wilde wij even stil bij staan en werd Alois bedankt voor al die jaren en we hopen dat hij al die waardevolle vogelkennis die hij in al die tijd heeft opgedaan met ons zal blijven delen. Helaas werd tijdens deze vergadering ook weer duidelijk dat het met de vogelliefhebberij in het algemeen en met onze vereniging in het bijzonder niet goed gaat. Het aantal leden in het land van de bond maar ook van de Polderzanger zijn dalende en dat gaat in een zorgwekkend tempo. En dat is zeer jammer. De vogelhobby is een machtig mooie liefhebberij voor jong en oud. Maar we weten ook dat er best veel mensen zijn die vogels houden en kweken die geen lid zijn van een vogelvereniging. En dat is jammer want lid zijn van een vogelvereniging is de ideale manier om gelijkgestemde liefhebbers te ontmoeten en waardevolle kennis op te doen. Je hoeft echt geen topkweker of prijswinnaar te zijn om lid te zijn. De liefde voor vogels is genoeg! Voor meer informatie: www. depolderzanger.nl of www.nbvv.nl


ik ben wat te perfectionistisch

Dylan Vogelaar FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Dylan Vogelaar.

Ik luister graag naar... Symfonische metal. Mijn favoriete band is de Finse band Nightwish. Metal wordt vaak gezien als hele harde muziek met schreeuwende zangers, maar metal is veel gevarieerder (en eigenlijk ook verfijnder) dan dat standaardbeeld. Daar is Nightwish een goed voorbeeld van Ik droom van... Ik ben niet echt een dromer, maar ik hoop dat wanneer ik oud ben, ik terug kan kijken op een gelukkig leven en een mooie carrière Het liefst drink ik... Cola, witte wijn of Hugo Mijn lijfspreuk is… Ik heb niet echt een lijfspreuk Bovenaan mijn bucket list staat... Nog veel meer historische plaatsen in de wereld bekijken Ik heb een grote hekel aan... Vroeg opstaan. Ik ben absoluut geen ochtendmens

Mijn naam is... Dylan Vogelaar Ik woon in Heijningen sinds... Mijn geboorte in 1996

Het boek waarvan ik genoot... De Millennium Trilogie van Stieg Larsson, de serie Het Erfgoed van Christopher Paolini en de Harry Potter reeks

Men zou mij kunnen kennen van... Burgerlid van de VVD Moerdijk, als voorzitter van v.v. OranjeBlauw ’14 of als voorzitter van de stuurgroep Hand in Hand voor Heijningen

Men kan mij ’s nachts wakker maken voor… Je kan mij beter niet wakker maken ’s nachts

In het dagelijks leven ben ik... Student geschiedenis aan de Universiteit Leiden

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Vanwege mijn studie ga ik dan voor een historisch persoon. Ik had Johan de Witt willen ontmoeten, omdat ik veel bewondering heb voor hoe hij de Republiek heeft bestuurd

Het liefst eet ik... Friet of vis Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Ik heb niet echt een mooiste gebeurtenis, maar de mooiste dingen die ik heb meegemaakt waren altijd met familie en/of vrienden Deze film moet iedereen zien... The Lord of the Rings trilogie. Ook de series ‘Game of Thrones’, ‘The Borgias’ en ‘The Tudors’ zijn het kijken waard

De mooiste kleur vind ik… Blauw

Ik ben goed in... Organiseren en schrijven. Dat is ook goed terug te zien in mijn studie en hobby’s Mijn guilty pleasure is... Ik weet niet zeker of het een guilty pleasure is, maar af en toe tot laat tv/Netflix kijken Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik reageer weleens wat te fel en

Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Ik hoop dat ik dan gepromoveerd ben en college mag geven aan de Universiteit Leiden

spelen in verschillende periodes uit de geschiedenis. Het spel is vooral zo goed vanwege de verhaallijnen en omdat het er relatief ‘echt’ uitziet Mijn lievelingssport is... Voetbal. Zowel het voetbalspelletje als het mogen besturen van Oranje-Blauw ’14 zijn twee van mijn grootste passies Ik heb bewondering voor... Mensen die positief om weten te gaan met tegenslagen of moeilijke situaties en er toch het beste van weten te maken Mijn grootste blunder... Mijn grootste blunder weet ik niet, maar ik vergeet nog weleens iets mee te nemen. Een keer was ik een halfuur onderweg toen ik erachter kwam dat ik mijn sleutels was vergeten… Op televisie kijk ik graag naar… Pauw en Andere Tijden Mijn favoriete vak op school... Geschiedenis Mijn beste vriend/vriendin is… Ik heb een aantal hele goede vrienden waar ik heel blij mee ben Ik ben bang voor... Ik kan niet echt iets bedenken

Mijn bijnaam is... Die weten alleen mijn beste vrienden

Het mooiste dier is… Een kat en dan vooral onze eigen kat, Mickey

Mijn favoriete vakantieland is... Italië. Vooral Rome is een stad waarin je nooit uitgekeken raakt. Ook Griekenland is een heel mooi land

Heijningen vind ik... Een fijn dorp om in te wonen. Sinds ongeveer een half jaar mag ik onderdeel uitmaken van de stuurgroep die bezig is nieuwe initiatieven te ontplooien in het kader van leefbaarheid en het is heel mooi om te zien dat dit tot nieuwe ideeën leidt om de leefbaarheid in Heijningen te waarborgen

Mijn sterrenbeeld is… Vissen Mijn vrije tijd besteed ik aan... Leuke dingen met vrienden, lezen en vrijwilligerswerk. Ook ben ik vaak te vinden bij Oranje-Blauw ’14 Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik een hoop leuke dingen gaan doen met familie en vrienden Beste voetbalclub ter wereld... Barcelona. Mijn favoriete club is Ajax Mijn lievelingsspel is... Assassin’s Creed. Dat is een game over een sluipmoordenaarsgilde, dat het opneemt tegen de Tempeliers. Er zijn verschillende versies van het spel, die zich af-

Wat ik mis in Heijningen is… Een supermarkt. Het is soms wel makkelijk als je maar een paar minuten hoeft te lopen of fietsen voor een kleine boodschap Mooiste plekje in Heijningen is... De voetbalvereniging natuurlijk Het mooiste plekje in gemeente Moerdijk… Ik kan niet één plekje aanwijzen, maar als ik de (natuur)foto’s op de Facebookpagina van de gemeente Moerdijk voorbij zie komen, dan moet ik zeggen dat er een hoop mooie plekjes zijn in de gemeente


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 31 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 3 februari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere

Eucharistieviering met Blasiuszegen Celebrant: P. de Rooij Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: B. Boelhouwers en Sh. Westbroek Lector: E. Mulders Koster: R. Vissers Collectanten: P. Berghout en J. Dingemans Collecte: 1ste voor eigen kerk; 2de voor Caritas, Memisa Na afloop samenzijn met koffie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Ambtsdrager van dienst: Menno Bom Gastheer en gastvrouw: Kees Oostdijck en Marion Kruis Collecte rondgang: Onderhoudsfonds Collecte uitgang: K&W De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Zondag 3 februari 10.00 uur: De Dorpskerk Kerk- en schooldienst Voorganger: ds. F.C. de Ronde

Lieve mensen, Bedankt voor het bezoek, bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, in de Zeven Schakels en bij mijn thuiskomst. Ad Wessels - van Mastrigt

Agenda Dinsdag 29 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 31 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 15.00-17.00 uur: Afscheidsreceptie wijkzuster Els Meeuwisse, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Vrijdag 1 februari 19.00-20.30 uur: Instuif Bingo, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 2 februari 09.30-17.00 uur: Themadag ‘GEZOND van binnen, STRALEND van buiten’, Jouw LijfLijn, Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.00 uur: Vrijwilligers en Sponsoren Bedankavond, OranjeBlauw ’14, sportcomplex in Heijningen Dinsdag 5 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 6 februari 19.30 uur: 24RunningFijnaart Night Run 5 km, start De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 7 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.00 uur: Schouwburgbus naar musical Op Hoop van Zegen

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Dinsdag 12 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen


Warmetruiendag, ook in Moerdijk

Pagina 10

Moeraszone tussen de Dintel en de Tonnekreek

Waterschapsbestuurder Niels Mureau en Désirée Brummans tekenden vorige week de overeenkomst over de ecologische verbindingszone. Foto: gemeente Moerdijk

Het gebied tussen de Dintel en de Tonnekreek in de gemeente Moerdijk wordt de komende jaren ingericht als moeraszone. Zo’n zone bestaat uit een waterloop met bredere leefgebieden voor dieren. Tegelijk met de aanleg van de ecologische verbindingszone wordt de watergang tussen de Kwartiersedijk en Slobbegorsedijk zo heringericht dat het minder gevoelig is voor wateroverlast. Het realiseren van de ecologische verbindingszone

Klimaatverbond Nederland houdt op vrijdag 15 februari de jaarlijkse Warmetruiendag om aandacht te vragen voor energiebesparing. Energiek Moerdijk wil Warmetruiendag ook in de gemeente Moerdijk op de kaart zetten. Trek met de hele school, vereniging of het hele bedrijf op 15 februari een lekkere warme trui aan, zet de verwarming lager en maak kans op leuke prijzen. Warmetruiendag is hét moment om stil te staan bij ons energieverbruik en dus ook energiebesparing. De landelijke dag wordt jaarlijks op of rond 16 februari georganiseerd omdat op deze datum het Kyotoprotocol, het eerste wereldwijde klimaatverdrag, in werking trad. Klimaatverbond Nederland organiseert de dag dit jaar voor de 13e keer, het motto van 2019 luidt ‘verwarm elkaar, niet de wereld’. Eén graad maakt al het verschil Als je de verwarming slechts één graadje lager zet, kun je maar liefst 6% CO2 en 6% energie besparen. Als we dat allemaal een dag doen, kunnen we het verschil maken. Zo kunnen we samen op één dag al het jaarverbruik van drie Waddeneilanden besparen! Energiek Moerdijk roept dan ook alle bedrijven, verenigingen, scholen en instellingen in de gemeente Moerdijk op om mee te doen.

Win leuke prijzen Iedereen kan meedoen aan Warmetruiendag, of je nu als school, vereniging of bedrijf de thermostaat naar beneden draait. Deel jouw leukste, creatiefste, vrolijkste of meest ludieke idee en foto met Energiek Moerdijk en maak kans op een leuke prijs. Prijs onderwijs: 5x 5 kaartjes voor de Ontdekfabriek in Eindhoven Prijzen bedrijven en verenigingen: 10x Wakawaka powerbank Prijzen dorpskernen: gratis warmtescan per dorpskern van een huis Hoe doe je mee? Deel jouw foto op de evenementpagina van Warmetruiendag Moerdijk of mail het naar warmetruiendagmoerdijk@ energiekmoerdijk.nl De prijswinnaars worden in de week van 18 februari bekendgemaakt.

is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Moerdijk en waterschap Brabantse Delta. Donderdag ondertekenden waterschapsbestuurder Niels Mureau en wethouder Désirée Brummans hiervoor een overeenkomst.

Gemeente steekt geld in verkeersveiligheid voor basisscholieren

De gemeente Moerdijk trekt 33.945 euro uit voor het bevorderen van de verkeersveiligheid van leerlingen van de basisscholen. Dit geld gaat naar 19 scholen in de gemeente die deelnemen aan het project Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dit project is van de provincie Noord-Brabant en biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven.

Zo zijn er naast de verkeerslessen ook verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en de wegen naar de school toe.


Pagina 11

Jubileumcommissie zoekt hulp

Oproep voor foto’s en filmpjes van Kaaise Boys, FSV en v.v. De Fendert Uitslagen

Alle wedstrijden waren door de KNVB afgelast

Programma

Dinsdag 29 januari Cluzona 1 – De Fendert 1 20.00 Donderdag 31 januari De Fendert JO11-1 – Roosendaal JO11-1 18.30

Deze foto werd gemaakt op zondag 2 januari 2011. De jubileumcommissie ontvangt graag meer foto- en filmmateriaal.

Zaterdag 2 februari De Fendert JO13-1 – Hoeven JO13-1 10.30 De Fendert JO11-1 – MOC’17 JO11-1 10.30 De Fendert 2 – WHS 2 14.30 De Fendert JO19-1 – Hoeven JO19-1 14.30 De Fendert 6 – Smerdiek 3 14.30 DSE JO15-1 – De Fendert JO15-1 13.00 Halsteren 1 – De Fendert 1 15.00 Halsteren 5 – De Fendert 3 15.00

Dit jaar bestaat v.v. De Fendert 90 jaar. Opgericht op 17 maart 1929 en intussen een club met een heel mooie geschiedenis. En met allerlei successen: dat moet natuurlijk goed gevierd worden! Onder het motto #1dorp1club is er gedurende 3 dagen voor alle betrokkenen bij de club veel leuks te doen. Genoeg redenen om 30 mei tot en met 1 juni 2019 al af te blokken in de agenda. De jubileumcommissie van v.v. De Fendert is druk en enthousiast in de weer met de voorbereidingen voor dit bijzondere jubileum. Mooie dingen vastgelegd In de afgelopen 90 jaar zijn er door heel veel mensen mooie dingen vastgelegd op foto en film. Het idee is ontstaan om tijdens het jubileum een expositie in te gaan richten met foto’s, (kranten)berichten en filmpjes

van Kaaise Boys, FSV en v.v. De Fendert. De Heemkundige Kring (leveren van expositietafels en foto’s) en Cor Hollemans gaan aan de slag met deze expositie. Er is nu al een aardige verzameling, maar er is ongetwijfeld nog allerlei mooi, grappig en interessant materiaal voorhanden. En dat zit misschien in schoenendozen, ladekasten, opberglaatjes of op andere plaatsen bij u thuis of staat bij u opgeslagen in de computer of bijvoorbeeld op een diskette of als bijlage bij een mail. Expositie Graag zouden we die foto’s en filmpjes, artikelen enzovoorts gebruiken voor de genoemde

expositie. Helpt u ons aan foto’s, filmpjes en ander materiaal? Of, dat zou ook heel fijn zijn, bent u creatief/handig met het digitaliseren van foto- en filmmateriaal en u wilt Cor helpen met deze leuke klus? Laat dit dan weten via kp.hollemans@ziggo.nl. Vast bedankt en hopelijk zien we u op 30 mei, 31 mei of 1 juni! Op zondag 2 januari 2011, net voor de toen gezamenlijk gehouden Nieuwjaarsreceptie, speelden de eerste teams van FSV en Kaaise Boys voor de laatste keer tegen elkaar. Op bovenstaande foto, voorafgaand aan deze wedstrijd, poseren de beide teams. Jubileumcommissie v.v. De Fendert

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 21 januari

A-lijn 1. Annie van Gils & Joke Magielse 63,54% 2. Hans Riethoff & Cor van Veelen 60,07% 3. Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 53,82% B-lijn 1. Arie v.d. Linden & Corrie Maat 58,85%

2. Veronica van Nieuwenhuyzen & Sjaan van Exel 57,29% 3. Addie Schouls & Johan Schouls 56,77% C-lijn 1. Marianne en Kees de Jong 56,77% 2. Cobi Verhoeven & Jeanne van Putten 55,21%

3. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 54,69% D-lijn 1. Jose Prantl & Gerard Reuvers 69,17% 2. Piet de Lange & Sjerp Vormeer 63,33% 3. Jeanne Post & Corrie v.d. Berg 61,40%

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

Door de weersomstandigheden had de KNVB alle wedstrijden al afgelast.

Programma

Zaterdag 2 februari SC Welberg 3 - Oranje Blauw’14 1 14.30 Zondag 3 februari Noordhoek 2 - Oranje Blauw’14 2 11.30 SSW 3 - Oranje Blauw’14 3 10.00 SVC 3 - Oranje Blauw’14 4 10.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak • Haarscherp drukwerk

Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

COCA-COLA Regular, zero sugar of light M.u.v. losse flessen Pak met 6 flessen à 1,5 liter

51 +

GRATIS*

• Betrouwbare bezorging

KIES & MIX FRUIT

Junami appels zak à 1 kilo Pitloze rode druiven bak à 500 gram Blauwe bessen bakje à 125 gram Mandarijnen net à 1 kilo

3 VOOR

4

50

RIBLAPPEN Van Ierse of Europese herkomst Per 500 gram

3

99 Kiloprijs 7,98

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 30 januari t/m di 26 februari 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

* 5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.