Fendert Lokaal 2019 week 40

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 1 o k t o b e r 2 0 19 | w e e k 4 0 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Reünie na 43 jaar

Start aanpak fietspaden

Appelbollen bekroond

Wie werpt er mee?

De Kieviten benadrukt het belang van peuter- en kleutergym

“Van jong bewegen heb je een leven lang profijt” “Meer bewegen gaat ook overgewicht bij kinderen tegen”, vult Bart aan.

Voor het Nijntje Beweegdiploma leren de jongste kinderen alle belangrijke bewegingsvormen. Archieffoto maart 2018

Kinderen zijn gemaakt om te bewegen. Daardoor ontwikkelen zij snelheid, kracht, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen. In de jonge jaren van veel volwassenen was bewegen iets natuurlijks. Je trapte op een veldje een balletje, je klom in bomen, je speelde tikkertje of je hinkelde. Dankzij computergames, tablets en smartphones is buitenspelen niet langer vanzelfsprekend. Ook niet bij peuters en kleuters. Zij hebben juist zoveel baat bij het aanleren van bewegingsvormen. Daarom richt Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten haar aandacht op deze doelgroep. Met de fijne motoriek van handen en vingers is het bij de jonge kinderen volgens voorzitter Bart Goudriaan wel in orde. “Die worden voldoende getraind dankzij de tablets en controllers. Met de grove motoriek is het een ander verhaal. Balanceren, duikelen, hinkelen, klimmen of met een bal stuiteren, het wordt stukken minder gedaan dan vroeger.” Hij wijt dat aan een gebrek aan buitenspelen. “Fiets door het dorp en je ziet dat de veldjes waarop

wij vroeger speelden leeg zijn.” Huppelen Dat er veel is veranderd, merkt ook leidster Joke Frijters. “Twintig jaar geleden konden bijna alle kinderen van 3 jaar huppelen. Nu moet je ze dat echt leren. Ook kinderen van 4 en 5 jaar hebben daar problemen mee, omdat ze het balanceren op één been niet kennen. Het komt voor dat kinderen door de fysiotherapeut doorgestuurd worden naar

de gym omdat ze een bepaalde motoriek missen. Dat wil je toch eigenlijk voorzijn.” Naast een niet ontwikkelde motoriek maakt niet of nauwelijks bewegen ook angstig. “Er zijn heel veel kinderen die amper meer durven te klimmen”, stelt Joke. “In onze peuter- en kleutergroepen proberen we ze daar stapsgewijs overheen te helpen. Kinderen durven daardoor niet alleen meer, ze doen ook meer kracht op en worden leniger.”

Nijntje Beweegdiploma De Kieviten biedt al lange tijd peuter- en kleutergym aan. Twee jaar geleden is daar het Nijntje Beweegdiploma voor kinderen van 2 tot 6 jaar aan toegevoegd. “De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie heeft dit programma opgezet. Dankzij Judith Aardema, directeur van De Springplank, is het in Fijnaart terechtgekomen. Naast op haar eigen school wilde ze het breder trekken. Daarom kwam ze bij ons terecht”, aldus Bart. “Het programma gaat heel gericht te werk”, vertelt bestuurslid Marjolein Frijters. “Alle bewegingsvormen komen aan bod en het kind wordt daar op een leuke manier in meegenomen. De leidsters hebben ook geleerd om te signaleren hoe het staat met de motorische vaardigheden. Een of twee keer per jaar houden we een speciale middag waarop de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. Dan krijgen ze ook een diploma.” Afname De vereniging ziet met name bij kleutergym een afname. “Op het moment dat kinderen vier jaar worden stoppen ouders vaak met gym en kiezen ze voor zwemles. Natuurlijk is het heel belangrijk dat een kind leert zwemmen. Het belang van balanceren, duikelen, gooien, mikken, klimmen, kruipen of simpelweg met een bal stuiteren is net zo groot. Juist in deze leeftijdscategorie”, benadrukt Marjolein. Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 2 t/m zaterdag 5 oktober

Roomboter appelbollen € 1,49 Suikerbrood € 1,99

+ 8 spaarpunten cadeau

OPEN HUIZEN DAG 5 oktober 11:00 - 15:00 uur

Bolussen 4 stuks € 2,49

Zaterdag 5 oktober kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur nvmopenhuizendag.nl zonder afspraak de deelnemende woningen bezichtigen. Kijk op onze website WWW.WGMAKELAARS.NL welke woningen meedoen aan de Open Huizen Dag!

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168 - 477077

3 JAAR OP RIJ CONCLUDEERT TV-PROGRAMMA ‘KASSA’

JUMBO IS GOEDKOPER DAN ALDI EN LIDL

Bron: BNN VARA Kassa – 13 april 2019, 12 mei 2018 en 8 april 2017

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur

Vervolg voorpagina-artikel

Het belang van peuter- en kleutergym “Het kind heeft er zijn leven lang profijt van, ook bij andere sporten. Niet voor niets nam toenmalig bondscoach Foppe de Haan van Jong Oranje zijn pupillen mee naar de turnhal om te oefenen op de evenwichtsbalk. Die bewegingsvormen zijn zo belangrijk. Daar willen we de ouders bewust van maken.” “Het is ook het doel van De Kieviten om inwoners van Fijnaart zo actief mogelijk bezig te laten zijn. Daar sluit dit naadloos op aan”,

sluit Bart af. Peutergym: elke dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur en elke woensdag van 10.30 tot 11.30 uur Kleutergym: elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur en elke woensdag van 15.30 tot 16.30 uur Locatie: De Parel in Fijnaart Kijk voor meer informatie: www. dekievitenfijnaart.nl Door Jan Willem van Bodegom

Stilte na dertig jaar op FM 106.3

Ons West Brabant gaat het beleven op FM 106.7

Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Heijningen Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub

Het was maandag 30 september een bijzondere dag voor Hans Knook, vrijwilliger bij streekomroep Ons West Brabant. In 1989 zette hij de zender aan van de toenmalige Stichting Lokale Omroep Fijnaart en Heijningen. Maandag zette hij de zender zelf weer uit, na dertig jaar bloed, zweet en tranen, de helft van z’n leven. In 1989 startte de lokale omroep voor Fijnaart en Heijningen vanuit de Witte Roos met lokaal gerichte programma’s. Voor de radio-uitzendingen in de ether kreeg de omroep de frequentie FM 106.3 toegewezen. Na de gemeentelijke herindeling kwam er een zender bij in Zevenbergen en richtten de programma’s zich op de gemeente Moerdijk onder de naam Radio Televisie Moerdijk.

Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur

Streekomroep Twee jaar geleden is RTVM samengegaan met de lokale omroepen van Etten-Leur, Halderberge en Zundert onder de naam streekomroep Ons West Brabant. De programma’s komen al bijna twee jaar uit Halderberge en sinds dit voorjaar uit een nieuwe studio aan de Bosschendijk in Oudenbosch.

Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Etherfrequenties Momenteel zijn vier etherfrequenties in gebruik. Dat geeft

nogal wat verwarring bij de luisteraars. In Oudenbosch staat een sterke zender waarmee het hele gebied bereikt kan worden. Binnenkort wordt het vermogen nog hoger. Daarom is ervoor gekozen om alleen van deze zender gebruik te maken. Daardoor wordt het voor de luisteraar makkelijker. Wie door West-Brabant rijdt kan zijn autoradio op FM 106.7 laten staan. Ons West Brabant gaat het voortaan beleven op FM 106.7. Na dertig jaar Maandag 30 september is de zender in Fijnaart met de frequentie FM 106.3 uitgezet. De kast in de gang bij de sporthal van De Parel is ontmanteld. Daarmee komt na dertig jaar een eind aan de uitzendingen vanuit eerst de Witte Roos en later De Parel. Zichtbaar blijft nog wel even de 38 meter hoge mast bij De Parel. Daarvoor wordt nog een bestemming gezocht.

TER INTRO Ons verblijf op de Veluwe werd opgeluisterd door een vrij aanwezige gastvrouw. Zij zorgde ervoor dat het ons aan niets ontbrak, ook niet aan de nodige luisterstof. Bij aankomst stortte ze al een waterval over ons uit over alle aanwezige attributen en apparaten in het huisje. Daarbij drukte ze ons op het hart om na elke douchebeurt de douchecel droog te maken met het daarvoor bestemde trekkertje. Door haar uitgebreide welbespraaktheid moesten we toch even nadenken voordat we op haar aanbod ingingen om met haar de bronsttijd op de Hoge Veluwe gade te slaan. Op een speciale plek worden in de maand september elke middag tussen vier en zes de edelherten gevoerd. Hierdoor kunnen de burlende mannetjes met hun hindes mooi op de gevoelige plaat vastgelegd worden. Omdat dit de enige kans is om dit spel te aanschouwen, staat het elke middag vol met fotografen met enorme telelenzen. Ik voelde me weer even thuis. Het burlen mochten we meerdere keren zien en horen. Daar bleef het bij, want de vrouwtjes waren nog niet in de stemming. Dat bracht onze gastvrouw op een ontboezeming uit het leven van een B&B-uitbaatster. Een stel wilde op het laatste moment de blokhut voor één nacht huren. Dat kon, maar dan moesten ze wel de volgende morgen uiterlijk om half elf vertrekken. Op dat tijdstip ging de eigenaresse langs om de sleutel in ontvangst te nemen. Ze zag echter niemand. Nietsvermoedend trok ze de deur van de badkamer open. Daar stond het stel onder de douche in een bepaald standje. De eigenaresse verontschuldigde zich en zei snel dat ze vijf minuten hadden om toch echt de douche en de blokhut te verlaten. Tien minuten later keerde ze terug en weer trof ze het stel aan in de douchecel in een ander standje. “En nou eruit”, riep ze kwaad. Even later droop het koppel met natte haren, maar wel aangekleed, af. “En”, kon ik toch niet laten om te vragen, “hadden ze de douche nog drooggemaakt met het trekkertje?” Dat waren ze waarschijnlijk vergeten.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Nooit klagend, nooit vragend, zijn lasten in stilte dragend.

Familieberichten

Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht..... Omringd door de mensen die hem het meest nabij waren, is in alle rust overleden onze oom

Adrianus den Hollander - Ad -

In de leeftijd van 83 jaar. Weduwnaar van

Alida Rietdijk Fijnaart: P.M. van den Hurk - de Wit

Fijnaart, 25 september 2019 Wielerstraat 12 4793 DA Fijnaart De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 oktober in crematorium Zoomstede, te Bergen op Zoom.

De laatste klim was hem teveel Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze lieve man, pa, schoonpa en opa

Leo Neelen Leonardus Theodorus echtgenoot van

Irma Neelen-van de Liefvoort I Fijnaart, 6 maart 1945

= Breda, 25 september 2019

Fijnaart: Irma Neelen-van de Liefvoort Dinteloord: Esther en William Walter Nina Fijnaart: Remy = Oudenbosch: Diana Kievitstraat 9 4793 HL Fijnaart Lonneke de Vrij - Janita Bom 06 23 42 79 30 Zwemstraat 4, Fijnaart www.omzienuitvaart.nl

De afscheidsdienst is gehouden op maandag 30 september in aula De Drie Zwanen van crematorium Zegestede in Roosendaal.


Pagina 5

Klasgenoten ontmoeten elkaar na 43 jaar Op de foto hebben zes klasgenoten een roos vast, deze staan symbool voor de klasgenoten die helaas zijn overleden te weten John, John, Jos, Cor, Joost en Mirjam. Bij binnenkomst was het gelijk weer ouderwets gezellig en werden er vele verhalen en anekdotes verteld. Ook was er tussendoor een quiz met een paar pittige vragen over onze basisschool tijd, waarbij er heftig werd gediscussieerd maar ook veel gelachen. Bij het afscheid nemen is er afgesproken dat we niet meer zo lang wachten op een reünie en hopen we elkaar over een aantal jaren weer allemaal te ontmoeten.

De 24 oud-klasgenoten kwamen bij elkaar in de Fendertse Hoeve.

Zaterdag 28 september kwamen de nu 55-jarige oud-klasgenoten van de Julianaschool uit FIjnaart tezamen voor een reünie bij De Fendertse Hoeve. Helaas kon niet iedereen erbij aanwezig zijn, maar gelukkig toch 24 klasgenoten.

Initiatief De reünie was een initiatief van Carolien Hartmans, zij deed in februari via Facebook een oproep voor een gezellige high tea met haar vriendinnen van de basisschool, er reageerden niet alleen vriendinnen maar ook de andere klasgenoten dat ze elkaar graag een keer wilden ontmoeten na 43 jaar. Zo is het idee voor een reünie geboren en kwamen we zaterdag bij elkaar.

Aanpak fietspaden Appelaarsedijk nu echt van start De gemeente Moerdijk start in de week van 14 oktober met de werkzaamheden voor de vernieuwing van de fietspaden aan de Appelaarsedijk in Fijnaart. Deze week worden al de nodige voorbereidingen getroffen. Afhankelijk van het weer moeten de fietspaden er met Kerstmis weer netjes bijliggen. De huidige fietspaden zijn aan het einde van hun levensduur en aan vervanging toe. Het bestaande asfalt wordt namelijk op verschillende plaatsen omhoog gedrukt door de wortels van de bomen. Daarnaast zorgen de mollengangen onder het fietspad voor scheuren in het asfalt. Daarom wordt er nu een nieuw en onderhoudsvrij fietspad gerealiseerd dat tientallen jaren

meekan, waarbij duurzaamheid en verkeersveiligheid voor fietsers voorop staat. Zo komt er bijvoorbeeld dynamische openbare verlichting. Vertraging Het opknappen van de fietspaden liep vertraging op door een kort geding dat aannemer KWS had aangespannen tegen de gemeente Moerdijk om het werk aan Den ouden Aannemingsbedrijf te gunnen. De rechter verwierp de eis. De kosten van de werkzaamheden bedragen 1,6 miljoen euro. Met name de werkgroep Bereikbaar en Veilig Onderweg van Dorpstafel Fijnaart heeft zich jarenlang hard gemaakt voor het herstellen van de fietspaden voor met name de schooljeugd.

Het heeft even geduurd, maar in de week van 14 oktober gaat de restauratie van de fietspaden langs de Appelaarsedijk eindelijk van start.

• Tijdschriften • Wenskaarten • Kantoorartikelen • Cartridges • Hobbywinkel Voorstraat 8a, Fijnaart


Staat hier de volgende keer uw advertentie?

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Agenda Dinsdag 1 oktober 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 3 oktober 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 5 oktober 12.30 uur: Dag van ouderen voor alle 55-plussers, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Op zoek naar extra klanten? Plaats dan een advertentie in weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dinsdag 9 juli 2019

Zondag 6 oktober 14.00 uur: Cameleon met Leeve de Vereeniging, restaurant Dintelmond, Markweg Zuid 1-4 in Heijningen 13.00 uur: De Canon van Sabina, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen

weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dinsdag 8 oktober 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Dat werkt!

advertentie@ fendertlokaal.nl

Woensdag 9 oktober 14.00 uur: Voorlichting over babbeltrucs en veiligheid senioren, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 18.30 uur: Vertrek Schouwburgbus naar ‘Driving Miss Daisy’, busstation Kerkring in Fijnaart


Pagina 7

Gouden bekroning voor roomboter appelbollen van Bakkerij Sonneveld

Bakkerij Sonneveld heeft met de roomboter appelbollen een gouden product in huis.

De roomboter appelbollen van Bakkerij Sonneveld zijn door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen Bekroond met Goud. Hiermee voldoet het product aan strenge kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van andere producten. Bakkerij Sonneveld mag de titel de komende 6 maanden voeren voor haar roomboter appelbollen. Bakkers die kwalitatief hoogwaardige producten bakken, komen in aanmerking voor een Gouden Bekroning. Tijdens de keuring, die wordt uitgevoerd door de keurmeesters van het

Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen, wordt naar diverse aspecten van het product gekeken. De geanonimiseerde producten worden beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma.

De lat ligt hoog Om in aanmerking te komen voor een Gouden Bekroning moet het product aan hoge eisen voldoen. De score wordt uitgedrukt in maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. Wanneer een product op 3 onderdelen de maximale score haalt en op alle andere onderdelen niet lager scoort dan een 4, verdient het de titel Bekroond met Goud. Roomboter appelbollen van Bakkerij Sonneveld en andere met Goud Bekroonde producten zijn voor de consument herkenbaar door de gouden zegel. Alle producten die met Goud Bekroond worden, zijn terug te vinden op de website www.bekroondmetgoud.nl Nederlands Bakkerij Centrum Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij het Nederlands Bakkerij Centrum werken diverse keurmeesters met een lange staat van dienst in de bakkerijsector. De keuringen van het Bakkerij Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden al ruim 100 jaar uitgevoerd.

Bingomiddag Wie werpt er een balletje mee KBO op het Buurtplein? Fijnaart Initiatief voor jeu-de-boulesclub bij Fendertshof

Naast de jeu-de-boulesbaan zijn er drie sets ballen aanwezig, evenals een magneetje om de ballen mee op te pakken. Wat ontbreekt zijn mensen die eventueel samen met de bewoners van Fendertshof dit spel willen spelen. Wie helpt de initiatiefnemers om een clubje te vormen om dit van de grond te krijgen. Donderdagmiddag Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kan gespeeld worden. Ook wordt gezocht naar een persoon die eventueel de leiding wil nemen.

Een jaar geleden is bij woonzorgcentrum Fendertshof de opgeknapte binnentuin heropend. Daarbij kreeg de tuin ook een nieuwe naam: het Buurtplein. Op het Buurtplein ligt een jeu-de-boulesbaan. Deze nodigt uit om bespeeld te worden. Wie speelt er mee?

Melden Liefhebbers kunnen zich melden bij Leo van Bennekom, tel. 06 10 34 77 00. Welkom alvast bij de nieuwe club.

Op donderdag 10 oktober houdt KBO Fijnaart weer een gezellige bingomiddag Er worden 10 ronden gespeeld en er wordt gespeeld om geldprijzen. De bingokaarten kosten 1 euro per ronde. Deze middag is voor iedereen toegankelijk. Deze middag is in De Graanbeurs, Kadedijk 6 te Fijnaart en begint om 13.30 uur. Het bestuur hoopt weer op een grote opkomst.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497


Pagina 8

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verkeersongeval (1) Dinsdag 24 september om 15.35 uur sloeg bij knooppunt Sabina een auto over de kop. De 29 jarige bestuurster uit Rotterdam kon zelfstandig zonder verder letsel uit haar zwaar beschadigde voertuig komen. De ambulance kwam ter plaatse en heeft haar voor controle vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurster verklaarde dat ze in de bocht werd afgesneden door een andere bestuurder en hierdoor in de berm geraakte. Ze verloor toen de controle over haar voertuig. De andere betrokken bestuurder is doorgereden. Poging inbraak Op dinsdag 24 september omstreeks 02.00 uur werd een bewoner van een woonhuis aan de Hazebrouckstraat Fijnaart gewekt omdat hij een harde klap hoorde. Hij ging uit bed maar zag niets waar hij dit aan kon linken. Toen hij om 06.30 uur wederom opstond ontdekte hij braaksporen bij een draairaam. Doordat de bewoner bij het geluid wakker werd en direct het licht aan deed is de dader(s) gestoord in zijn werkzaamheden en bleef het bij een poging inbraak. Verkeersongeval (2) Een bestuurder van een tractor met aanhangwagen moest 24 september omstr. 17.00 uur op de Boerendijk Fijnaart uitwijken voor een personenauto. Hierdoor geraakte zijn aanhangwagen van de dijk. De tractor werd gelukkig niet mee getrokken en bleef de bestuurder ongedeerd. Een bergingsbedrijf moest met groot materieel komen om de transporteenheid weer op de weg te zetten. Hiervoor werd de Boerendijk voor enige tijd afgesloten. De betrokken bestuurder van de personenauto is doorgereden. Vernieling In een pand aan de Koningin Julianastraat Fijnaart ontdekte men op 25 september schade. Dit pand wordt o.a. gebruikt voor muziekles. Er werd geconstateerd dat er meerdere ramen waren ingegooid. Aan de achterkant van het gebouw trof men lege wiet zakjes aan. Ziet u hier personen die hier niets te maken hebben stuurt u ze dan weg en/of belt u aub de politie.

Bij aantreffen van personen zal er repressief opgetreden worden. Diefstal aanhangwagen In de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september werd er een aanhangwagen weggenomen vanaf een woonadres aan de Stadsedijk Oudemolen. Hoewel de aanhanger in de tuin op slot stond, achter een hek en achter een geparkeerde auto is het de tot nu toe onbekenden gelukt deze mee te nemen. Opgelet Een medewerkster van Surplus Thuiszorg meldde 26 september dat ze die avond bij een cliënt was en er werd aangebeld. Zij deed het woord via de intercom en hoorde dat men de bestelling van McDonald’s kwam bezorgen. Meldster deed natuurlijk niet open. Dit is een voorbeeld wat natuurlijk meerdere malen toegepast kan worden. Op deze listige wijze proberen onbevoegden binnen te geraken in woningen en/of gebouwen. Attendeer en informeer aub de senioren in uw eigen woon en leefomgeving en heb het hierover. Politiecapaciteit De landelijke media heeft er al uitgebreid aandacht aan besteed. De moord op een advocaat heeft geleid tot aanscherping en intensivering van beveiligingsmaatregelen rond personen en locaties in het hele land. Deze maatregelen zijn een forse opgave en vergen politiecapaciteit van onder meer collega’s in de basisteams. Ook die van ons, maar als politie staan we pal voor de waarden van de rechtsstaat. We kunnen niet anders. De operationele sterkte komt daardoor extra onder druk te staan. Immers daar waar gaten in de roosters vallen, moeten anderen die immers opvullen. De extra maatregelen komen voort uit een opdracht van minister van Justitie en Veiligheid aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

De zestiger jaren Kwas toen jong en ging mé de tijd mee. Net as The Beatles stapte hik van lieverlee van strak hint pak naor zo’n bietje wá flower powerachtig goed, zak maor zéégge. Mé alf lááng aor, hun láánge jas, hun kleurige gro-ite sjaol, hun Pri-us Bernardbril hop de neus hennun broek mé wiju pijpu gink helk weekend de hort op. Dá ging dan naor zaol Geerts hin Stáámpersgat, hof naor de Roosendaolse Damstraot. Dur wááre daor veul bars henzo. Hin de buurt hajju-ok de Petitbar. Daor zááte zogezeed hut meer háártestieke gedi-ulte van ho-ize generatie zak maor zéégge. De gedraoide muziek daorzo was navenáánt de smaok vandá volk. Duurdá ho-ize familie goed vruchtbaor was ak veul nichte hen nevu. Hiun van die nevu vonda daoro hi-ul hinterressáánt hen daorom lieptie daor gééru binnu. Hik ging zo haf hen toe wellus mee. Van lieverlee attie zuneigu, jao, wá zaak zéégge, hun bietje daoraon haongepast, wá misterieus zak maor zéégge. Nou, daor attie veul succes mee oor, de meide stondu um hallemaol haon te gaopen. Dá was best frustrerend wáant mijn zááge ze nie staon. Hastie huitgevree-u was, hen dá kon lááng duuru, reeje we naorruis. Neef hop zun Tomos hennik hop mun Puch, hallebei mé voetversnelling hennun o-ig stuur zoás ‘Born to be wild’ hin de film ‘Éasy Ryder’. Hoppun keer hop de terugweg naorruis naoderu wu-un kruispunt. Neef voorop hennik duurááchter. Kijktie hinniisom en rijtie gelijk tegenun stopbord hop. Dur kwáám niks haon dus stoppu was illemaol nie no-idig. Afijn, toentie hun hentje verder homo-ig gekropu was henik gevraogd á hoftur máákementen wááru, ij-a zuneige nie veul begao-id, bekekuwe de Tomos. Ut stuur stond wá schi-uf maor de Tomos dee-ut nog. Dá liep dus goed haf. Hun paor maonde laoter wast Nuuwjaor. Deze keer hoppad mémmun broer hen zun maot. Hik hop de Puch hen mun broer hop de Berini. Twas de bedoeling dáwu hop meidejacht zouwu gaon, maor tliep háánders. We bleve hint café biljartu. Naodá potje biljart buurtu we nog wá. Zéég die maot ini-us; zallu we his hun cognacje proeve wáánttis maor-iin keer nuuwjaor, niewaor. Mun broer was daor recht voor hen hik docht bij mun heigu, gaon jullie je gááng maor. Naodá hut hiirste glaosje mé-un lilluk gezicht deur de slokderm was gegaon stontural nummer twee hin de wacht. Gewend dassu wááre haonut tempo van pils drinke, gingut veul te áárd. Hoptlest wááre ze nie meer zo goed te volge hen daorom moestik veul moeite doen homzu mee naorruis te krijgu. Heindeluk kwáámu ze van de kruk haf hen wij hoppuis haon. De witte brug hover wast de bedoeling dáwu de Happelaorseweg hin zouwu rij-u maor mun broer ree-i gewo-in recht deur. Kging naostum rij-u hen riep; ‘we motte de Happelaorseweg ebbe oor’. Gelijk drao-itie zun stuur hommén rij-i zo de slo-ittin. Nat hen honder de modder weer hop de káánt gekropu, krijguze de slappe lach. De berini dee-ut nog dus kwááme we nog hiiluids thuis. Dá liep dus weer goed haf. Maonde laoter wast Paose. Voor zoon biezondere dag wast haltijd de bedoeling dáju te biechtu ging. Homdák toen zogezeed nog goedgelo-ivig was reek hop mun Puch ter kerke. Netjes de machine geparkeerd gink de kerk hin hen zette me hin de Báánk te wachte hop mun beurt. De miisten koze has biechtvaoder pustoor De Wit. Hokkik was fan wáánt de man ield van hopschiete hen wasnie zo benuuwd naor honzedeluk gedrag hás de kapelaons. Gereinigd van zonde wouwik mun brommertje pakku, ziekum nie meer. Gejat. Hop dá moment vloektenik hontiegeluk. Hom dan weer opnuuw te gaon biechtu, dá was voor mijn teveul váánt goei-u Zodoende wasdá mun lééste biecht. Dit liep dus niezo goed haf. Houdoe en bedáánkt Piet Roks


Pagina 9

Marga de Reus FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Marga de Reus.

Ik luister graag naar... Ontspanningsmuziek. Dat kan zijn van Loungemuziek tot Paradise by the Dashboard light van Meat Loaf. De laatste om even lekker uit je dak te gaan. Nederlandstalig gaat er ook wel in. Op dit moment vind ik het nieuwe nummer Hoe het Danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle helemaal geweldig. Een weerspiegeling van hoe het in een relatie kan gaan Het liefst drink ik... Ik heb niet echt een voorkeur. Warme chocolademelk met slagroom vind ik net zo lekker als een glas water. Voorkeur ligt dan wel aan hoe de temperatuur buiten is Mijn lijfspreuk is… Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! Bovenaan mijn bucket list staat... Een rondreis door Mexico, Guatemala en Belize en uiteraard ook naar Peru

Mijn naam is... Marga de Reus Ik woon in Fijnaart sinds... Begin 2009 Men kan mij kennen van... Praktijk Eireen in de Nieuwe Dorpsweg of als de vriendin van Jan de Jong In het dagelijks leven... Werk ik in mijn praktijk als coach, masseur en medium. Daarnaast (om met beide voeten op de grond te blijven) nog 20 uur op de broodafdeling van Plus supermarkt in Mijnsheerenland Het liefst eet ik... Een boterham, Italiaans of Grieks. Heeeeerlijk!!! Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Dat zijn er vele, maar om er toch één te noemen is: het Wilhelmus dat voor mij gespeeld werd toen ik in 2001 Nederlands Kampioen Run Bike Run werd! Een onvergetelijke moment Deze film moet iedereen zien… The Mists of Avalon, The Color Purple De boeken waarvan ik genoot... De boeken van Paul Ferrini. Om een paar titels te noemen: Omarm je ware zelf, Liefhebben zonder voorwaarden. Psycho-

logie, mens en maatschappij en fantasieboeken zoals de Wetten van de Magie! Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Een slagroomgebakje De mooiste kleur vind ik… Dat is afhankelijk van mijn stemming! Nu gaat mijn voorkeur uit naar geel en groen De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... Helaas gaat dat niet meer lukken. Dat was Boudewijn Büch. Een paar dagen voor zijn overlijden heb ik hem gezien tijdens een optreden in het theater. Helaas heb ik hem toen niet gesproken. Het leek mij heel boeiend om achter zijn gedachtegang te komen, om te zien hoe dat werkte bij hem Ik ben goed in... Behangen! Pietje Precies, maar het resultaat is er dan ook naar Mijn guilty pleasure is… Een slagroom tompouce van Bakker Pieter Nagelkerke. Heel vers en knisperig. Het water loopt me nu al weer in de mond terwijl ik dit neertype Mijn onhebbelijkheden zijn… Als ik fysiek moe ben, kan ik kribbig en kort reageren

Ik heb een grote hekel aan... Grote is een groot woord, maar ik kan niet goed tegen onrecht Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Ik leef met de dag en zie wel wat er nog op mijn pad komt. Het komt zoals het komt Mijn bijnaam is… Mar! Ik heb nog een bijnaam, maar die hou ik tussen Jan en mij! Ik ben trots op... Mezelf en wat ik bereikt heb tot nu toe door puur keihard aan mezelf te werken. Een wereld van verschil als ik kijk hoe ik 20 jaar geleden in het leven stond en hoe nu. Ik kan er wel een boek over schrijven wat ik aan ontwikkelingen heb mogen ervaren. Mijn processen waren niet altijd leuk, maar wel heel leerzaam!. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik dit zo heb mogen ervaren Mijn favoriete vakantielanden zijn... Engeland, Ierland, Schotland en Wales voelen voor mij als thuiskomen. Daar ligt mijn hart gewoon

Als ik 10 miljoen euro win… Kopen Jan en ik een camper en gaan we rondtrekken De beste voetbalclub van de wereld is… Ik heb een voetbaltrauma (geintje) overgehouden vanuit mijn eerste huwelijk. Mijn ex-man was een heeeel grooooot liefhebber, maar mijn interesses lagen en liggen heel ergens anders Mijn lievelingsspel is... Af een toe een potje dammen met Jan… Mijn lievelingssport is... Bowlen Ik heb bewondering voor… De Natuur. De Cyclus van het leven, heel mooi hoor Mijn grootste blunder... Ik zou het eerder bloopers noemen. Gelukkig heb ik een dosis zelfspot en humor Op televisie kijk ik graag… Natuurdocumentaires, Toen was geluk nog heel gewoon, Het zonnetje in huis (deze laatste 2 kijken Jan en ik regelmatig via YouTube) Mijn favoriete vakken op school... Rekenen en gym Mijn beste vriend/vriendin is… Jan Ik ben bang voor… Slangen, brrrrr Het mooiste dier is… Een kat. Katten kunnen echt eigenzinnig zijn en laten zich niet commanderen! Fijnaart vind ik... Een dorp van groei en ontwikkeling Het fijnste plekje in Fijnaart... In mijn praktijk en onze tuin! Fijne energie, er gebeurt van alles en je komt helemaal tot rust! Genieten dus

Mijn sterrenbeeld is… Ram

Minst mooie plekje in Fijnaart… Het hart van Fijnaart, de Voorstraat. Het leeft niet, zo troosteloos met aan beide zijden een rij blikken voertuigen. Als je zelf door de Voorstraat rijdt (ongeacht met welk vervoersmiddel) moet je continue op je hoede zijn. Echt niet fijn!

Mijn vrije tijd breng ik door met... lezen en op dit moment ook borduren (telpatronen)

Mooiste plekje in de gemeente… Ook dat zijn er twee. Fort Sabina en Willemstad!


Pagina 10

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 3 oktober 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Zondag 6 oktober 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: G. Dirven

Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: B. Boelhouwers en Sh. Westbroek Lector: C. Dingemans Koster: R. Vissers Collectanten: J. Dingemans en P. Berghout Gebedsintenties: Simon Reuvers e.v. Naantje Nuiten Collecte: 1ste voor eigen kerk; 2de voor Caritas, Wereldmissie kinderen Na afloop samenzijn met koffie U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 6 oktober 10.00 uur: De Dorpskerk Israëlzondag Voorganger: Mw. Heleen Pasma, Middelburg Ambtsdrager van dienst:Edward

Goudriaan Gastvrouw: Adri de Vrij Collecte rondgang: 1e: Instandhouding kerk en eredienst; 2e: Kerk en Israël Collecte uitgang: Onderhoudsfonds Zondag 6 oktober 19.00 uur: De Ontmoetingskerk Zangdienst Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Koster: Henk Nijhoff De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

‘Gas erop tegen kanker’ Organisatie verheugd over opbrengst Recordbedrag van € 3.343,34 haalt € 2.520 op voor KWF Kankerbestrijding De KWF-afdelingen Fijnaart en Heijningen bedanken alle dorpsgenoten die een bijdrage in de collectebus hebben gedoneerd.

Elian van Adrichem en Marja Tegelaar nemen namens KWF de cheque in ontvangst van Ingrid Kocken en Guus van Sprundel namens ‘Gas erop tegen kanker’.

Door een groep motorrijders is dit jaar de stichting ‘Gas erop tegen kanker’ formeel opgericht. De stichting heeft als doelstelling: het verzamelen van bijdragen voor een jaarlijks vast te stellen goed doel rond de ziekte kanker. Daartoe werd dit jaar op 7 juli de ‘11-kernentocht’ binnen de gemeente Moerdijk gehouden. Daaraan namen 65 motorrijders deel. Naast het inschrijfgeld zamelde iedere deelnemer bij zijn of haar familie en/of vrienden geld in. Vrijdag 27 september kon hierdoor een cheque van 2.520 euro worden overhandigd aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds (KWF kankerbestrijding). Het bestuur wil alle deelnemers en alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Ook veel dank gaat uit naar de sponsors, zoals de Fijnaartse motorzaak Streetbikes, die naast hulp bij de organisatie ook een prijs beschikbaar had gesteld

voor de motorrijder die het meeste geld zou ophalen voor het goede doel. En ook bakkerij Nagelkerke en ijssalon Un Momento voor hun gift in de vorm van worstenbroodjes en een bijdrage aan het goede doel, notariskantoor De Ligne Notarissen in Oud Gastel voor het belangeloos opzetten van de stichting en restaurant De Fendertse Hoeve voor de BBQ die aan het eind van de toertocht daar plaatsvond. In 2020 vindt de nieuwe rit die in 2020 plaats. Wilt u dan ook (weer) meedoen of op een andere manier bijdragen aan de stichting? Kijk dan voor meer informatie over enkele weken op de site gaseroptegenkanker.nl

De coördinatoren Elian van Adrichem, Ineke Hoogland en Marja Tegelaar werden dit jaar ondersteund door Bianca van Est uit Heiningen die de coördinatie van Heijningen op zich heeft genomen. De organisatie dankt uitdrukkelijk de grote en ook hechte groep vaste collectanten van KWF Fijnaart en Heijningen en hopen dan ook vurig dat de collectanten ook volgend jaar weer hun beste beentje voor willen zetten. Door hun gezamenlijke inzet tijdens de collecteweek is weer een flink

bedrag binnengekomen. Dit jaar is er zelfs een recordbedrag opgehaald. De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Fijnaart heeft, mede door enkele extra inzamelacties, EUR 3.343,34 opgebracht. Met het geld blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Volgend jaar meehelpen? Ieder jaar is het wel zo dat er enkele collectanten om welke reden dan ook verhinderd zijn. Denkt u nu, ik wil volgend jaar ook wel collecteren, dan zou dat echt geweldig zijn. Stuur dan nu alvast een mailtje met uw aanmelding naar Marja Tegelaar via tegelaarmarja@gmail.com.

Voorlichting over babbeltrucs en veiligheid senioren Op woensdag 9 oktober houdt de Algemene Ouderenbond Fijnaart en omstreken een voorlichtingsbijeenkomst over babbeltrucs en veiligheid senioren. Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt verzorgd door Dirk van Dellen – Seniorenvoorlichter van de politie en Johan Damen – wijkagent. Deze voorlichtbijeenkomst wordt gehouden in De Parel Sport & Events, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Deze middag begint om 14.00 uur. Toegang is gratis. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom op deze middag.


Pagina 11

VCW VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.30

Uitslagen

De Fendert JO8-1 – SVC JO8-1 10-5 De Fendert JO11-1 – Virtus JO111 10-3 De Fendert JO9-1 – JEKA JO9-3 6-9 De Fendert MO13-1 – Prinsenland MO13-1 5-7 De Fendert JO7-1 – Steenbergen JO7-1 6-11 De Fendert 3 – SCO 7 1-1 De Fendert JO17-1 – Unitas’30 JO17-4 1-2 De Fendert JO13-1 – Victoria’03 JO13-3 3-1 De Fendert 2 - BLC 2 0-0 De Fendert JO19-1 – Tholense boys JO19-1 1-1 De Fendert 4 – S.c. Gastel 3 1-3 De Fendert JO14-1 – Rilland./ Hansw JO14-1 5-2 De Fendert 1 – Krabbendijke 1 1-1 De Fendert VE1 – MOC’17 VE2 1-3 Boeimeer JO12-2 – De Fendert JO12-1 2-3 Prinsenland JO12-1 – De Fendert JO12-2 6-1 Cluzona MO11-1 – De Fendert MO11-1 0-13 Unitas’30 JO11-11 – De Fendert JO11-2 2-10 DVO’60 MO19-1 – De Fendert MO19-1 2-7 MOC’17 MO15-1 – De Fendert MO15-1 8-0 IFC JO16-2 – De Fendert JO16-1 1-4 VVC’68 VR1 – De Fendert VR1 6-0 S.c. Gastel JO15-2 – De Fendert JO15-1 2-4 WHS 3 – De Fendert 6 3-7 DVO’60 8 – De Fendert 5 8-1 Halsteren JO19-2 – De Fendert JO19-2 1-1

Programma

Donderdag 3 oktober Halsteren VE3 – De Fendert VE1 20.30 Vrijdag 4 oktober Klundert VR30+1 – De Fendert VR30+1 19.30 De Fendert VR30+1 – SEOLTO VR30+1 20.00

Zaterdag 5 oktober De Fendert MO11-1 – Baronie MO11-2 09.00 De Fendert JO9-2 – DV0’60 JO9-2 09.00 De Fendert JO17-1 – S.c. Gastel JO17-2 09.00 De Fendert MO13-1 – BSC MO132 10.00 De Fendert JO12-2 – DVO’60 JO12-1 10.00 De Fendert JO7-1 – Klundert JO72 10.00 De Fendert JO10-1 – Prinsenland JO10-1 10.15 De Fendert MO15-1 – Roosendaal MO15-2 10.30 De Fendert JO15-1 – Virtus JO152 11.00 De Fendert JO14-1 – Prinsenland JO14-1 11.15 De Fendert 5 – Krabbendijke 3 12.30 De Fendert JO16-1 – RSV JO16-1 12.30 De Fendert VR1 – Klundert VR1 13.00 De Fendert VR2 – Heinenoord VR2 14.30 De Fendert 6 – Steenbergen 3 14.30 MOC’17 JO11-7 – De Fendert JO11-2 08.30 ASWH JO12-1 – De Fendert JO121 08.30 MOC’17 JO9-4 – De Fendert JO9-1 08.30 VVR JO11-1 – De Fendert JO11-1 08.45 Virtus JO8-1 – De Fendert JO8-1 10.00 Th.b./WHS MO19-1 – De Fendert MO19-1 11.30 Unitas’30 JO13-5 – De Fendert JO13-1 12.15 Alliance 4 – De Fendert 4 12.30 De Alblas JO19-1 – De Fendert JO19-1 12.30 MOC’17 JO19-2 – De Fendert JO19-2 13.00 Internos 6 – De Fendert 3 13.30 WHS 1 – De Fendert 1 14.30 Klundert 2 – De Fendert 2 14.30 Zondag 6 oktober De Fendert 2 (zo) – DIOZ 4 10.00 Vrijdag 11 oktober De Fendert VR30+1 – VCW VR30+1 19.30 SEOLTO VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.00 De Fendert VR30+1 – Klundert VR30+1 20.30

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 24 september 1. Frans Berghout & Cobi Verhoeven 59,03% 2. Anke & Pex Rijnberk 58,33% 3. Martha & Piet Berghout 57,64% 4. Christine Huisstede & Piet Vermunt 55,56% 5. Nettie Donders & Jo Sprundel

54,51% 6. Anton Bom & Piet Breure 54,17% 7. Nel Breure & Nel Keuter 53,47% 8. Inge & Toon Reijnders 51,74% 9. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 51,04%

Ook voor mensen die geen lid zijn

Mossel- en Gourmetavond bij De Driehoek Op zaterdagavond 19 oktober kunt u bij buurtvereniging De Driehoek aan de Kwartiersedijk 1a in Fijnaart lekker mosselen komen eten of gezellig gourmetten. We beginnen om 18.30 uur en de eigen bijdrage is 13 euro. Dit is inclusief vlees of mosselen, salade, stokbrood en sausjes. U kunt zich opgeven tot 14 oktober via e-mail: secretariaat.dedriehoek@ gmail.com of telefonisch: 0168-463616. Bij opgave voorkeur vermelden. Graag eigen bord en bestek meebrengen.

Programma

Donderdag 3 oktober Oranje-Blauw’14 VE1 – Vrederust VE1 20.00

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

Kogelvangers 3 - Oranje-Blauw’14 1 0-3 SC Gastel 8 - Oranje-Blauw’14 3 4-0 BSC 7 - Oranje-Blauw’14 4 6-4 DIOZ 4 - Oranje-Blauw’14 5 0-6 VVC’68 VE1 - Oranje-Blauw’14 VE1 afgelast Vosmeer JO14-1 - Oranje-Blauw’14 JO14-1G uitgesteld 23-10 Oranje-Blauw’14 JO9-1G – DVO’60 JO9-2 3-4 Oranje-Blauw’14 JO9-2G – Halsteren JO9-5 4-9

Zaterdag 5 oktober Oranje-Blauw’14 1 – Internos 5 14.30 Smerdiek JO14-1 - Oranje-Blauw’14 JO14-1G 10.45 Roosendaal JO9-7 - Oranje-Blauw’14 JO9-1G 9.00 DZC09 JO9-1 - Oranje-Blauw’14 JO9-2G 9.45 Zondag 6 oktober De Schutters 3 - Oranje-Blauw’14 3 11.30 Roosendaal 9 - Oranje-Blauw’14 4 9.30 De Schutters 2 - Oranje-Blauw’14 5 11.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 23 september A-lijn 1. Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 62,92% 2. Jan Timmers & Ernst Verwer 60,42% 3. Addie Schouls & Tonnie Zijlmans 59,17% 4. Bets en Piet Kannekens 57,50% 5. Henk Stam & Pex Rijnberk 52,92% B-lijn 1. Annie van Gils & Jenke de Lint 62,85% 2. Piet Vermunt & Piet Bom 57,29%

3. Toon Reijnders & Graeme Reijnders 55,90% 4. Nettie en Anton Bom 55,56% 5. Teunie en Wim Boelhouwers 53,13% C-lijn 1. Ella Huybregts & Hannie van Tilborgh 64,75% 2. Jeanne Post & Adri de Vrij 63,64% 3. Veronica van Nieuwenhuyzen & Toos Meijers 63,58% 4. Ad Knook & Jaap Punt 57,58 %, 5. Ge en Henk v.d. Weerd 57,08%.

Lees de krant ook digitaal:

www.fendertlokaal.nl