Fendert Lokaal 2019 week 4

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 2 j a n u a r i 2 0 19 | w e e k 4 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Nieuwjaarsconcert

Louter winnaars

Nieuwe studio

Fort in vuur en vlam

Hart van Fijnaart scoort slecht bij leden Burgerpanel Moerdijk

“Centrum mist uitstraling en winkels” ook goed bereikbaar per auto (7,8) en veilig (6,8). De parkeermogelijkheden krijgen een 6,4, de horecavoorzieningen een 6,3 en de evenementen een 6. De bereikbaarheid per openbaar vervoer scoort een magere voldoende (5,8).

In het donker is het centrum van Fijnaart een fraai plaatje, overdag is het saai en sfeerloos.

Wat veel inwoners van Fijnaart al wisten wordt nu bevestigd door een onderzoek onder de leden van Burgerpanel Moerdijk: het centrum van Fijnaart mist uitstraling en winkels. In het onderzoek dat I&O Research in opdracht van de gemeente Moerdijk hield krijgt het Fijnaartse hart een gemiddeld rapportcijfer van 5,6. Dat is de laagste score van de vier onderzochte centra. Door de centrale ligging is in Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen het grootste en meest gevarieerde aanbod van voorzieningen te vinden. De gemeente Moerdijk wil dat graag zo houden en verder ontwikkelen. Via een peiling wil zij te weten komen wat de inwoners belangrijk vinden in de centra van deze plaatsen. De leden van het burgerpanel zijn in oktober vorig jaar gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Van de 1035 uitgenodigde panelleden,

hebben er 511 het onderzoek ingevuld.

cent van deze panelleden woont zelf in het centrum van Fijnaart.

Bezoek Een op de vijf panelleden bezoekt het centrum van Fijnaart vaak of regelmatig. Meer dan de helft bezoekt het dorpshart nooit. De mensen die het centrum vaak of regelmatig bezoeken doen dit vooral voor de boodschappen (78%). Op de tweede plaats staat winkelen (37%), gevolgd door horeca (32%) en evenementen (28%). Tien pro-

Uitstraling De bezoekers klagen vooral over de uitstraling van het centrum. Zij geven dit het rapportcijfer 4,8. Met de diversiteit van het winkelaanbod is het al niet beter gesteld. Dat scoort een 4,9. De omvang van het winkelaanbod krijgt een 5. Wel tevreden zijn de bezoekers over de bereikbaarheid per fiets. Zij waarderen dit met een 8,1. Het centrum is

Stenen en auto’s De bezoekers vinden vooral dat het centrum een teveel aan stenen en auto’s heeft. Er heerst weinig gezelligheid en de afstand tussen de winkels is te groot. Als bijzondere kenmerken van het centrum worden De Dorpskerk, het voormalig gemeentehuis en de Voorstraat genoemd. Minder positieve kenmerken die genoemd worden zijn: oubollig, klein, saai en sfeerloos. Twee op de drie inwoners die het centrum regelmatig bezoeken zouden het centrum dan ook niet aanraden aan mensen die er nog nooit zijn geweest. Als er meer winkels, variatie en gezelligheid zou komen, zou het centrum beter scoren. Andere kernen Opvallend is dat de andere drie kernen beduidend beter scoren. Het centrum van Zevenbergen krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,6. Ook hier is de uitstraling voor verbetering vatbaar. Kil, kaal, ongezellig en rommelig zijn typeringen voor het hart van Zevenbergen. De omvang en diversiteit van het winkelaanbod krijgen een voldoende (6,8 en 6,7).

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 23 t/m zaterdag 26 januari

Bolussen 4 stuks € 2,49 1/2 Anijsbrood € 1,49

Tompoucen per stuk € 1,25 + 8 spaarpunten cadeau

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl Beste inwoners van Fijnaart en Heijningen,

Komt u ook op de koffie? Zoals u nog niet zolang geleden hebt kunnen lezen in Fendert Lokaal, ga ik na 40 jaar werken als Wijkzuster, met pensioen. Door mijn werkgever, Surplus Zorg, en de Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen, krijg ik een bijeenkomst aangeboden waar ik afscheid van mijn werk, dat ik steeds met veel plezier heb gedaan, zal nemen. Hoe dikwijls heb ik niet een kopje koffie aangeboden gekregen als ik ergens op bezoek kwam. Ik zou het leuk vinden dat ik u bij mijn afscheid nu eens een kopje koffie mag aanbieden. Dan kom ik langsgelopen om u de hand te schudden. Het is mij onmogelijk heel Fijnaart, Heijningen persoonlijk aan te schrijven. Vandaar via deze advertentie in Fendert Lokaal laat ik u graag weten dat u van harte welkom bent in de Fendertshof, aan de Kerkring in Fijnaart op donderdag 31 januari vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur. Mocht u mij een kadootje willen geven, wat helemaal niet nodig is, dan verzoek ik u een bijdrage voor een project in Peru waar mijn nicht Willeke zich inzet voor autistische kinderen. Hartelijke groet, Els Meeuwisse, Wijkzuster


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Vervolg voorpagina-artikel

Centrum Fijnaart mist uitstraling en winkels Klundert scoort juist goed als het gaat om de sfeer en de uitstraling van het centrum. Beide krijgen een 7,6). Alleen de bereikbaarheid met het openbaar vervoer laat hier te wensen over. Willemstad moet het juist hebben van haar uitstraling, sfeer en horeca. Deze aspecten krijgen meer dan een 8). De omvang en diversiteit van de winkels worden beloond met een dikke onvoldoende van 4,7 en 4,4). Compact centrum De uitkomst van het onderzoek gebruikt de gemeente Moerdijk ongetwijfeld voor haar ambitie om de vier hoofdkernen vitale

centra te bezorgen. Hiervoor trekt de gemeente 5 miljoen euro uit. Dat bedrag gaat naar Fijnaart, Klundert en Willemstad. In Zevenbergen wordt de komende jaren immers al voldoende geïnvesteerd. Het streven van de gemeente is om in Fijnaart een compact centrum te creëren mét een supermarkt. Waar en hoe dat vormgegeven gaat worden, is nog niet bekend. Het onderzoek maakt in ieder geval duidelijk dat het huidige centrum een impuls goed kan gebruiken. Door Jan Willem van Bodegom

Nieuwjaarsconcert met Delta Quintet in d’Engelenburgh

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Op zondag 27 januari opent een salonorkest het muzikale jaar in d’Engelenburgh in Fijnaart. Het Roosendaals Delta Quintet brengt met twee violen, een altviool, een cello en piano authentieke Weense sferen tijdens een heerlijk nieuwjaarsconcert. Zonder een passend kamerconcert kan het nieuwe jaar in d’ Engelenburgh immers niet beginnen? Het ensemble brengt muziek met sfeer en stijl: Weense salonmuziek, swingende oude jazz, rustige Engelse wals, warme zigeunerklanken, volksmuziek, prachtige tango’s… De leden van het salonorkest zijn Liza Heijkoop (viool), Marjan van Nieuwenhuijzen (viool), Pieter Kop- Jansen (altviool), Désirée Jansen (cello) en Toni Raats (piano). Na afloop is er een

‘ontmoet en groet’moment met de musici en met elkaar. Reserveren Het concert in d’Engelenburgh (Molenstraat 24 in Fijnaart) op 27 januari begint om 14.15 uur. De toegang bedraagt EUR 14,inclusief koffie met taart. Reserveren is noodzakelijk: 06-8357 2448 of engelenburgh@live.nl

TER INTRO Na de oude super wordt ons centrum de volgende uitdaging. De opknapbeurt van de Voorstraat van enkele jaren geleden heeft weinig tot niets uitgehaald. Een half miljoen armer zijn we enkele boompjes, andere verlichting en enkele bankjes rijker. De vele stenen en het blik maken het centrum ongezellig, sfeerloos en saai. En dat terwijl het zo mooi had kunnen zijn. Ik was zelf een van de inwoners die mee mochten denken over het verfraaien van de Voorstraat. Daar zat ik met enkele dorpsgenoten in een van de zaaltjes van de Parel. Onze handen jeukten. We mochten helemaal los van de gespreksleider. We zagen het helemaal voor ons: een gezellige wandelparade zonder auto’s, sfeervolle terrasjes om de zomeravonden op door te brengen en straatmuzikanten die zaten te spelen, terwijl het winkelend publiek zich vergaapte aan de aantrekkelijke etalages. Enkele weken later werd onze mooie droom ruw verstoord door de uitgewerkte plannen. Niets zagen we terug van onze wensen. Wat op papier stond was een brede doorgaande straat met aan weerszijde auto’s, auto’s en nog eens auto’s. “Waar zijn we vorige keer voor bij elkaar geweest?”, vroeg ik de gespreksleider op de man af. Onze ideeën bleken onhaalbaar: de bus moest heen en weer kunnen blijven rijden en de winkeliers vonden dat de klanten voor de deur konden blijven parkeren. Het eindresultaat is bekend en scoort nu een 5,6. Gefeliciteerd Arriva en gefeliciteerd middenstand. Maar we krijgen een herkansing! Dit keer haalt de gemeente 5 miljoen uit de portemonnee om de centra in Klundert, Willemstad én Fijnaart aan te pakken. Omgerekend is dat ruim 1,6 miljoen voor ons centrum. Laten we het dit keer niet uit onze handen glippen en gaan voor een gezellig, sfeervol en aantrekkelijk centrum. De ideeën zijn bij de gemeente bekend.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Ons pa is overleden

Piet Sloekers * 8 februari 1936

† 15 januari 2019 Ons pa is overleden bijna 57 jaar getrouwd met

Piet Sloekers

Elly Sloekers – van den Elshout * 8 februari 1936

† 15 januari 2019

Elly

Kerkring 61 4793 ES Fijnaart

Karin en Petro Bas en Mirella bijna 57 jaar getrouwd met Joost Loes en Michael Sloekers – van den Elshout Frans en Sigrid Luca Kiki Karin enAnne Petro en Mirella IreneBas en Henry Joost Lars Loes Iris en Michael Frans en Sigrid Luca Kiki Anne Irene en Henry Lars Iris

Maandag 21 januari hebben wij van ons pa en trotse opa afscheid genomen en samen mooie herinneringen opgehaald. Kerkring 61 4793 ES Fijnaart

Maandag 21 januari hebben wij van ons pa en trotse opa afscheid genomen en samen mooie herinneringen opgehaald.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Gezellig prijzenfestijn met louter winnaars

Alle winnaars met hun gewonnen prijzen.

In de Fendertse Hoeve vielen vrijdagavond louter vrolijke gezichten te bespeuren. Alle aanwezigen op het prijzenfestijn van Ondernemersvereniging Fijnaart waren immers winnaar en gingen met een leuke prijs naar huis. Drie van hen zelfs met een schitterende hoofdprijs. Het prijzenfestijn was de afsluiter van de najaarsactie van de ondernemersvereniging. Wie afgelopen december boodschappen deed in Fijnaart ontving bij elke bestede tien euro een gratis lot. Door het ingevulde lot weer in te leveren, maakten de klanten kans op een uitnodiging voor het prijzenfestijn van afgelopen vrijdag. Daar werden de beschik-

bare prijzen verloot onder de winnaars. Dertig winnaars In totaal waren er dertig winnaars. Stuk voor stuk ontvingen zij een leuke prijs, aangeboden door de deelnemende winkeliers. Nadat alle winnaars hun prijs in ontvangst hadden genomen en een drankje werd geser-

veerd, gingen de loten opnieuw in de bak. Alle aanwezigen maakten namelijk ook nog eens kans op een van de drie hoofdprijzen. Mevrouw J. den Hollander uit Willemstad ontving een waardebon van 100 euro, te besteden bij Kado & Zo. De tweede prijs ging eveneens naar een mevrouw J. den Hollander. Zij mag een 1 minuut gratis winkelen

bij Jumbo Fijnaart. De hoofdprijs was dit jaar een fiets ter waarde van 599 euro van Bike Totaal Sweere. Het rijwiel werd gewonnen door Rieni Crezee. Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een warme versnapering. Door Jan Willem van Bodegom

Nieuw pand voor Ons West Brabant Voorzitter Bas Hollemans van Streekomroep Ons West Brabant nam donderdag 17 janyar de sleutel van de nieuwe locatie van de omroep in ontvangst uit handen van eigenaar Henk Strootman. In het pand aan de Bosschendijk in Oudenbosch was voorheen het distributiecentrum van PostNL gevestigd. De komende twee maanden wordt het pand verbouwd. Er komen twee radiostudio’s, een tv-studio en ook redactie en acquisitie krijgen hun plaats in het pand. De streekomroep maakt momenteel gebruik van het voormalig gemeentehuis aan het Sint Annaplein in Oudenbosch. Op deze locatie komen in de toekomst appartementen, zodat al geruime tijd is gezocht naar een vervangende ruimte.


ADVERTEREN in

Zoek jij een leuke uitdaging?

Fendert LOKAAL

Voor de cafetaria zoeken we een enthousiaste collega die ons team komt versterken.

Een slimme keuze!

* Minimaal 16 jaar * Flexibel inzetbaar * Gastvrijheid * Bereid om in het weekend te werken * Team player * Ervaring is geen vereiste, maar motivatie wel * Uren in overleg

BEL: T. 06-14520497

* Zie ook onze website: www.fendertsehoeve.nl

( Tom Aarts )

Sollicitatie met motivatie en CV incl. foto mogen per mail of per post naar:

De fendertse hoeve Kadedijk 3 | 4793 GA fijnaart tel: 0168-462491 jordi@fendertsehoeve.nl

www.uitgeverijlokaal.nl

… ..

… .. .. … ..

UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFREDLEEUW LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFREDEN LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFRED UITVAARTVERZORGING GERARD ALFRED LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFRED LEEUW

Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaar een begrip in Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd en

Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaarLeeuw een begrip Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaar een begrip in Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd enUitvaartverzorging al 35injaar een begrip in Moerdijk, een Jubileumen jaar, vertrouwd en Uitvaartverzorging 35 jaar een begrip in Moerdijk, jaar, vertrouwd en een ervaren naam Leeuw met eenalpersoonlijke begeleiding makeneen onsJubileum team een team dat de uitvaart een ervaren naam met een persoonlijke begeleiding maken ons teammaken een team de een uitvaart een ervaren naamnaam met een persoonlijke begeleiding maken ons team een team dat de deuitvaart uitvaart een ervaren naam met een persoonlijke begeleiding onsdat team team dat de uitvaart een ervaren met een persoonlijke begeleiding maken ons team een team dat overeenkomstig uw wens uitvoert. overeenkomstig uw wens uitvoert.uw wens uitvoert. overeenkomstig uw wens uitvoert. overeenkomstig overeenkomstig uw wens uitvoert. Als de uitvaart door ons wordt verzorgd, dan kunt u onderstaande waarde cheque inleveren

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Als de uitvaart door wordt verzorgd, kunt u onderstaande cheque inleveren Als de Als uitvaart door ons verzorgd, dandan kunt u onderstaande inleveren Als ons de uitvaart door ons dan wordt verzorgd, dan kunt waarde u onderstaande waarde cheque inleveren de uitvaart doorwordt ons wordt verzorgd, kunt u onderstaandewaarde waarde cheque cheque inleveren

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Adverteren in Fendert Lokaal

Bel 06-14520497 * Maximaal 1 cheque inwisselbaar per uitvaart

… ..


Pagina 7

Geslaagde avondwandeling met Vuurtheater op Fort Sabina

Toch een bijzondere vakantie in mei Na meer dan 60 jaar vakanties te hebben georganiseerd heeft het Nationale Rode Kruis de bijzondere vakanties voor mensen met een beperking afgestoten.Het mooie is, u kunt nog steeds een volledig verzorgde vakantie beleven als u inwoner bent van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Voorwaarde is dat u behoort tot onze voor u welbekende doelgroep. En zoals vanouds staan wij ook dit keer weer voor u klaar.

Toen de eerste gasten afgelopen zaterdag arriveerden en de imposante muren van het poortgebouw van Fort Sabina in Heijningen passeerden, brandden er al verschillende vuren op het fort. De gasten schoven aan in de knusse Kletsmajoor waar een heerlijke soldaten maaltijd werd geserveerd. Gastheer en ‘storyteller’ Joost van Rijckevorsel nam de bezoekers mee in een bijzondere avondwandeling over het grote fort. Er werd gestart in een ruimte van het poortgebouw waar een projectie te zien was van dronebeelden die het fort in beeld brachten. Daarna werden de gasten verzocht de aanwezige brandende olielampjes mee te nemen als lichtbron tijdens de donkere wandeling. Bij een groot kampvuur werden mooie verhalen verteld door Joost, die door de jaren heen veel van mensen uit de omgeving heeft gehoord over het fort. Bij het Kruithuis aangekomen werden de wandelaars verrast door Rik Vuur met het mooiste verhaal van de Zuiderwaterlinie waar letterlijk de vonken vanaf vlogen. Na een heer-

lijke beker gluhwein vervolgden de gasten hun weg over het fort om aan het eind nogmaals te worden getrakteerd met een spetterende vuurshow voor het grote torengebouw. De bezoekers hebben een waanzinnige avond beleefd op het mooie Fort Sabina. Op 23 februari kunt u meedoen met een spannend avond spel op het fort. Voor meer informatie kijkt u op: www.fortsabina.nl

KBO Fijnaart Dinershow Tirol KBO Fijnaart houdt zondag 17 februari een dinershow. Een leuke show met amusement, eten en drinken, waar de lachspieren het zwaar te verduren krijgen. De toegansprijs is EUR 45,00 per persoon, met daarbij inbegrepen: show, eten en drinken (frisdrank-wijn bier). Zaal open om 15.45 uur, einde 19.30 uur. Let op men, mag niet voor 15.45 uur de zaal in. Iedere 50-plusser in Fijnaart is welkom, dus ook niet-leden van KBO. Deze middag word gehouden in De Graanbeurs Kadedijk 6 te Fijnaart. U kunt de bijdrage per bank overmaken op IBAN NL74RABO 01152 06884 of met de bijdrage opgeven bij Piet Frijters, Kon. Julianastraat 12 of bij Jolanda Nieuwkerk, Frederik Hendrikstraat 3 te Fijnaart. Opgeven en betalen kan tot uiterlijk zaterdag 9 februari.

Alles kan en alles mag. Zelf de balans bepalen tussen activiteit en rust. Dat is het ultieme vakantiegevoel, u bent van harte welkom bij onze geheel verzorgde vakantie! Met veel plezier presenteren wij u de gereserveerde midweek in mei. Om precies te zijn; van maandagmorgen 13 mei tot en met vrijdag 17 mei. Ook dit jaar gaan we naar de geheel aangepaste Boerderij Natuurlijk in Lage Mierde waar wij met onze enthousiaste vrijwilli-

gers voor u klaar staan. Boerderij Natuurlijk is een riante groepsaccommodatie die gebouwd is als uitbreiding van een boerderij in het zuiden van Noord-Brabant, gelegen in de Kempen tussen de dorpjes Lage Mierde en Netersel. Vrijwilligers Vrijwilligers staan tijdens uw vakantie dag en nacht voor u klaar met zorg en begeleiding zoals u die thuis gewend bent. Heeft u hulpmiddelen zoals een tillift of douchestoel nodig? geef het aan ons door en ook hier zorgen wij voor. Reageren Lijkt het u wat?? wacht dan niet te lang met reageren want in aanmerking komen voor deze vakantie gaat op volgorde van binnenkomst. Via mobiel Adri de Vrij: 06-14211449. Via mail Rode Kruis Fijnaart en Heijningen: rodekruisfh@planet.nl

redactie@fendertlokaal.nl Activiteiten van de Seniorenraad De activiteitencommissie Seniorenraad heeft voor alle 55-plussers in Fijnaart, Heijningen en Zwingelspaan in 2019 weer diverse activiteiten op de agenda staan. Hieronder volgt een overzicht. Deze lijst goed bewaren. Uitgebreide informatie volgt te zijner tijd in Fendert Lokaal. Activiteiten 2019 Maart-april. Schildercursus. Voor opgave en verdere informatie: Paula de Rooij. Telnr. 462886. 30 maart toneelvoorstelling. Aanvang 14.00 uur in de Parel. De Vrolijke Spelers spelen ‘Het hemels veulen’. Eigen bijdrage: 6 euro. Dit is inclusief koffie met iets lekkers. 17 april paasstukje maken. 16 mei voorjaarsreisje. Bestemming is nog niet bekend. Uitgebreide informatie vindt u t.z.t. in Fendert Lokaal. 5 oktober Dag van ouderen. Graanbeurs. Oktober-november schildercursus. 14 november bezoek Intratuin. (onder voorbehoud) 28 november Sinterklaasmiddag. 18 december kerststukje maken.


Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Dat ik in gezondheid nog kan genieten met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Mijn bijnaam is... Ik heb geen bijnaam

Willem Buijsse FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Willem Buijsse.

Ik ben trots op... Mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en pleegzoon Mijn favoriete vakantieland is... Amerika

“Hè bah……spruitjes…… die lust ik niet” is een veel gehoorde uitlating. Zo jammer want hoe klein spruitjes ook zijn, ze zitten bomvol met voedingsstoffen waar ons lichaam heel erg blij van wordt. En het feit dat veel mensen er niet warm voor lopen, heeft meestal te maken met het feit dat spruitjes vaak veel te ver doorgekookt worden. Niet alleen jammer van de smaak en de bite maar ook van alle gezondheidsbevorderende eigenschappen.

Mijn sterrenbeeld is… Vissen Mijn vrije tijd besteed ik aan... Veel gitaar spelen Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik, zoals ik al vermeldde, een wereldreis maken samen met mijn vrouw Lenie Beste voetbalclub ter wereld... Ajax Mijn lievelingsspel is... Kaarten Mijn lievelingssport is... Voetbal Mijn naam is... Willem Buijsse

De mooiste kleur vind ik… Oranje

Ik woon in Fijnaart sinds... 1973

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Paul McCartney, omdat ik hem bewonder als muzikant en als mens

Men zou mij kunnen kennen van... Lang geleden was ik keeper bij FSV, nu ben ik gitarist bij het Westhoeks Mannenkoor, de WMK Partyband en ik speel regelmatig liedjes van vroeger op een gesloten afdeling van de Fendertshof voor dementerende mensen In het dagelijks leven ben ik... Pensionaris Het liefst eet ik... Andijvie met aardappelen en rundvlees Mooiste gebeurtenis in m'n leven... De geboorte van mijn dochter en zoon Deze film moet iedereen zien... The Shawshank Redemption Het boek waarvan ik genoot... De dag van de jakhals van Frederick Forsyth Men kan mij ’s nachts wakker maken voor… Nergens voor, laat mij maar slapen

Ik ben goed in... Klussen Mijn guilty pleasure is... Nog een keer een wereldreis maken Mijn onhebbelijkheden zijn... Dat moet je aan mijn vrouw vragen Ik luister graag naar... The Beatles en The Analogues Ik droom van... Niets Het liefst drink ik... Jonge jenever Mijn lijfspreuk is… Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg Bovenaan mijn bucket list staat... Een tocht maken met een hondenslee in Lapland Ik heb een grote hekel aan... Mensen die opscheppen en liegen

Ik heb bewondering voor... Mijn vrouw, die vrijwilligster is in de Fendertshof Mijn grootste blunder... Geen idee Op televisie kijk ik graag naar… Voetbal en reisprogramma’s. En muziek programma’s zoals The Voice en de Beste zangers van Nederland Mijn favoriete vak op school... Timmeren en tekenen Mijn beste vriend/vriendin is… Ik heb veel goede vrienden Ik ben bang voor... Om geliefden te verliezen Het mooiste dier is… Ik heb geen voorkeur Fijnaart vind ik... Een fijn dorp om te wonen

Spruitjes behoren tot de familie van de kolen die bekend staat om het hoge percentage antioxidanten. Dat zijn de ‘soldaatjes’ die onze lichaamscellen kunnen beschermen tegen de vrije radicalen, die onze cellen aanvallen van buitenaf. Daarnaast bevatten ze weinig calorieën. Die eigenschappen samen zijn een reden om spruitjes, als je ze niet lust, te gaan léren eten. Waarom zijn spruitjes zo gezond? Nou, houd je vast. Dit is slechts een kleine greep uit alle voordelen: # Het zijn vitamine C bommetjes die zorgen voor het immuunsysteem. # Ze hebben een ontstekingsremmende werking wat een positieve bijdrage kan leveren bij hart- en vaatziekten. # Ze dragen bij aan een gezonde spijsvertering. # Door de antioxidanten beschermen ze de gezondheid van ogen en huid. # Spruitjes kunnen bijdragen aan een stabiele bloedsuikerspiegel en kunnen daardoor meehelpen Diabetes type 2 te voorkomen. 1 tip, heb je ‘last’ van een traag werkende schildklier, dan kun je spruitjes beter alleen bereid eten en niet rauw. Rauwe spruitjes bevatten een stofje, glucosinolaten, die een vertragende werking kunnen hebben op de schildklierfunctie. Door de spruitjes te bereiden, worden die stofjes inactief. Dan tóch maar aan de doorgekookte spruitjes?

Wat ik mis in Fijnaart is… Niet veel Mooiste plekje in Fijnaart is... Langs de kreek, een mooi ontwerp met waterpartij Minst mooie plekje in Fijnaart… Het terrein van de ZNS

Het mooiste plekje in gemeente Moerdijk… Willemstad

Op vrijdag 25 januari van 11.00 tot 13.00 uur kun je bij Francis in de Jumbo een heerlijk recept proeven van spruitjes, namelijk: ‘Gevulde champignons met spruitjespuree’. Je kunt het recept meteen meenemen voor in je eigen Eetlijn receptenboek. Ik zeg alvast: EetLijn Smakelijk!


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 24 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 27 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering

Celebrant: P. de Rooij Zang: Gummariskoor uit Steenbergen Misdienaars: I. Peeters en J. v/d Weijgaert Lector: E. Mulders Koster: H. Berghout Collectanten: J. Dingemans en R. van Mourik Gebedsintenties: jrgt. Dhr. Kannekens-Korst Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

Agenda Dinsdag 22 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 24 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 25 januari 20.00-22.00 uur: Open klassiek podium, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart Zondag 27 januari 14.15 uur: Delta Quintet, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart Dinsdag 29 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 31 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 15.00-17.00 uur: Afscheidsreceptie wijkzuster Els Meeuwisse, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Vrijdag 1 februari 19.00-20.30 uur: Instuif Bingo, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 2 februari 09.30-17.00 uur: Themadag ‘GEZOND van binnen, STRALEND van buiten’, Jouw LijfLijn, Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.00 uur: Vrijwilligers en Sponsoren Bedankavond, OranjeBlauw ’14, sportcomplex in Heijningen

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Ambtsdrager van dienst: Tiny Bienefelt Gastvrouw: Marloes Stoop Collecte rondgang: Shade Children Foundation Collecte uitgang: Stichting Chris

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Maandag 28 januari 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof

Zondag 27 januari 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: mw. ds. C.M. Baggerman-van Popering uit Haastrecht

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

‘d Engelenburgh biedt weer open podium Op vrijdagavond 25 januari is er een open podium in d’Engelenburgh in Fijnaart. Zangers en musici krijgen gelegenheid hun muziek te laten horen voor publiek. Het evenement biedt kansen voor goede amateurs tot professionele zangers/musici. Het rijksmonument aan de Molenstraat 24 biedt toegang aan ieder die voor publiek wil zingen of musiceren. Aria’s en liederen uit opera, operette en musical zijn mogelijk, evenals ballades en instrumentale muziekstukken. Deelnemers brengen zelf hun bladmuziek mee. Pianiste Caecilia Boschman uit Dordrecht staat garant voor deskundige begeleiding. Voor harpspelers staat een echte Camac-harp klaar. Getracht wordt ieder tweemaal aan bod te laten komen. Het Klassiek Open Podium is ook een goede gelegenheid om zich voor te bereiden op een auditie of voor een optreden. Luisteraars Ook luisteraars zijn van harte welkom, want publiek is natuurlijk onmisbaar. Zij mogen rekenen op een gezellige en muzikale maar ook verrassende avond, want het is van tevoren niet bekend welke muziek ten gehore wordt gebracht. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De entree is zes euro en dat is inclusief koffie en een hapje. Gastvrij De villa biedt een gastvrij platform waar liefhebbers in een ontspannen omgeving en voor geïnteresseerd publiek hun muzikale bijdrage kunnen leveren. Luisteraars mogen rekenen op een gezellige en muzikale maar ook verrassende avond, want het is van tevoren niet bekend welke muziek ten gehore wordt gebracht.

• Tijdschriften • Wenskaarten • Kantoorartikelen • Cartridges • Hobbywinkel Voorstraat 8a, Fijnaart


Pagina 10

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Eenzijdig verkeersongeval Op zondagmiddag 13 januari zagen getuigen op de A29 thv Heijningen een personenauto de sloot in rijden. De bestuurder kon met behulp van omstanders uit zijn voertuig komen. De bestuurder verklaarde in slaap te zijn gevallen terwijl zijn cruise control op 130 km/u stond ingesteld. Hij is met letsel overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Verkeersongeval met letsel Een bestuurder van een personenauto kon op donderdag 17 januari omstreeks 13.50 uur zijn voertuig niet meer onder controle houden op de Boerendijk Fijnaart. Uit getuigenverklaringen en onderzoek bleek dat de bestuurder met zeer hoge snelheid uit de bocht was gevlogen tegen een tractor. Om een frontale botsing te voorkomen week de tractorbestuurder uit en reed tegen een woonhuis dat hierdoor beschadigd raakte. De bestuurder van de auto werd met zwaar letsel overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De bestuurder van de tractor raakte niet gewond. Op basis van de getuigenverklaringen en het politieonderzoek werd het rijbewijs van de personenauto bestuurder ingevorderd. Losloopgebied In de media werd vorige week een artikel geplaatst over het omheind losloopgebied voor honden aan de Westkreekweg Fijnaart. Daarin werd vermeld dat het verzoek afkomstig was van de wijkagent die hiermee het aantal bijtincidenten in Fijnaart drastisch terug wilde brengen. Natuurlijk heb ik dat punt wel aangedragen bij de gemeente Moerdijk maar wil benadrukken dat ik niet benaderd ben voor dit artikel. Het verzoek en initiatief komt van betrokken wijkbewoners waarna de Dorpstafel Fijnaart hier veel energie in heeft gestoken. Alle hulde en complimenten komen hen toe. Voorwaardelijke celstraf Op 16 juli berichte ik dat een inwoner uit Fijnaart buiten heterdaad was aangehouden inzake stalking. Op 18 januari 2019 stond deze inwoner voor de rechter in Breda om zich te verantwoorden. Er werd hem ten laste gelegd dat hij zijn slacht-

Hardlopen met 24RunningFijnaart offer zou hebben bestookt met voice-mails, telefoontjes, brieven en SMS-berichten. Ook zou hij hebben gepost voor haar deur en goederen op haar naam hebben besteld en liet spullen op haar adres bezorgen. In de rechtbank ontstond het beeld van een man met vele psychische problemen. Tegen de man is een jaar voorwaardelijk cel geĂŤist en een contactverbod. Zodra de man weer contact opneemt met het slachtoffer moet hij de cel in. Opsporing Verzocht Dinsdag 22 januari wordt in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de volgende zaken: De 3 pogingen inbraak Shell tankstation Fijnaart, Inbraak Jumbo supermarkt Fijnaart, Poging inbraak bij de Primera Klundert, inbraak tankstation Jora Oud Gastel en inbraak Spar supermarkt Standdaarbuiten. Na onderzoek kon worden vast gesteld dat het steeds nagenoeg dezelfde personen betroffen te zijn. Op 5 november 2018 werd er in het programma Bureau Brabant aandacht besteed aan deze zaken. Opsporing Verzocht is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, politie en de AVROTROS. Opsporing Verzocht is elke dinsdag om 20.30 uur op NPO 1 te zien en de herhaling de dag na de reguliere uitzending om 11.40 uur op NPO 2. Reactietijden De politie Zeeland-West-Brabant had in 2018 14 % meer prio-1 incidenten dan in 2017. (PRIO-1: Hoogste spoed met gebruik van geluid & lichtsignalen.) In totaal ging het om 23.165 prio-1 incidenten waarbij de politie is ingezet en binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In district De Markiezaten hadden we in alle gemeenten een stijging van gemiddeld 23 % over het hele district. In de gemeente Moerdijk werd in 2018 de politie 690 x ingezet voor een prio-1 incident in vergelijking met 542 x in 2017 en 499 in 2016.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Start2run van 0 naar 5 km 14 weken Startdatum 24 januari 2019

â—? Kosten 2 euro per losse training â—? ĂŠĂŠnmalig 24 euro voor 14 weken op donderdag meetrainen.

Inclusief elke week een nieuw schema Inclusief GRATIS fitcheck. Donderdagavond 19.30uur – 20.30uur

Hardlopen 5 km (variÍrend) 11 weken Startdatum 13 februari 2019 � Kosten 2 euro per losse training � ÊÊnmalig 20 euro voor 11 weken op woensdag of zondag meetrainen. � ÊÊnmalig 30 euro voor 11 weken op woensdag en zondag meetrainen. Inclusief elke week een nieuw schema Inclusief GRATIS fitcheck. Woensdagavond 19.30uur – 20.30uur Zondagochtend 09.30uur – 10.30uur

LET OP: De start2run groep 0 naar 5 km gaat ook regelmatig op ZONDAG trainen maar niet standaard elke week. Hiervan word je op de hoogte gehouden. Deze training word dan gezien als een losse training

‘‡Žǣ ‘Â?‹Â?‰•Ž‘‘’ ‹ŒÂ?ƒƒ”–

(We trainen tot aan Koningsdag, Deelname aan het evenement is NIET verplicht)

AANMELDEN via een PRIVÉ bericht op de facebookpagina of via een mail naar: marcella_roks@hotmail.com LET OP: De groepen gaan alleen door bij genoeg interesse. Houd de facebookpagina in de gaten. DEELNAME OP EIGEN RISICO.

www.facebook.nl/24RunningFijnaart

Collecteer mee voor de Hersenstichting Van 28 januari tot en met 2 februari wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. EÊn op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Deze aandoeningen hebben een enorme impact op de patiÍnt zelf Ên de omgeving. Ook al is de aandoening niet altijd zichtbaar, iedereen kent dus wel een iemand die hier aan lijdt. Leven op z’n kop Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Zowel lichamelijk als geestelijk kunnen grote problemen ontstaan. Ook voor de betrokkenen verandert het leven vaak ingrijpend. Hersenen gezond houden Met uw bijdrage kunnen we beter begrijpen hoe de hersenen werken. Alleen dan kunnen we

de hersenen gezond houden, hersenaandoeningen genezen en de patiĂŤntenzorg verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit. Fijnaart Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek in Fijnaart. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect. Opgeven U kunt u opgeven bij de regiovertegenwoordiger Gina Hindriks tel. 06 5513 35 39 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 070-360 4816 of via www. hersenstichting.nl/steun-ons/ collecte/ik-wil-meedoen-als-collectant-of-organisator


Pagina 11

Wieldrecht 1 – De Fendert 1 1-0

zet de winterse muziek om in warme klanken. Dus tot ziens op zaterdag 2 februari in de kantine op ons sportcomplex. De aanvang is om 20.00 uur en de avond zal duren tot 01.00 uur.

Programma

Uitslagen

MOC’17 1 – De Fendert 1 3-3 De Fendert JO17-1 – Strijen JO17-1 afgelast De Fendert J’15-1 – De Fendert JO15-2 afgelast Yerseke VR1 – De Fendert VR1 afgelast GOZ 2 – De Fendert 2 afgelast NOAD’67 2 – De Fendert JO19-1 2-1

Zaterdag 26 januari De Fendert JO13-2 – SEOLTO JO13-2 09.30 De Fendert JO13-1 – SEOLTO JO13-1 10.45 De Fendert JO15-1 – Virtus JO152 11.00 De Fendert 2 – Strijen 2 11.30 De Fendert JO19-1 – Baronie JO19-2 14.30 De Fendert 1 – Dubbeldam 1 14.30 Nieuwd./Patrijzen VR2 – De Fendert VR1 12.00 Virtus 2 – De Fendert 4 14.45

Geslaagde chocoladeactie v.v. De Fendert Langs deze weg wil v.v. de Fendert alle deelnemers aan de Kerst-chocoladeactie bedanken. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het helaas niet gelukt om bij iedereen de bonbons tijdig te leveren. Het streven was om de bestelde bonbons uiterlijk op 23 december te bezorgen bij iedereen thuis. Het feit dat dit niet altijd is gelukt heeft diverse oorzaken. Jammer genoeg moest de Kerstmarkt worden afgelast en tijdens de Kerstmarkt worden er normaal gesproken veel doosjes afgehaald. Ook het fysieke ongemak waar de hoofdbezorger mee kampt bracht een `kink in de kabel.` Het bestuur wil bij deze alle vrijwilligers bedanken, leden en niet-leden, die bereid waren om mee te helpen bij het bezorgen van de bonbons, zodat de ruime meerderheid van de bestelde bonbons toch op tijd geleverd kon worden. Hartelijk dank en tot de chocolade-actie van 2019!

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 14 januari A-lijn 1. Addie Schouls & Tonnie Zijlmans 65,42% 2. Sjaan en Klaas van Exel 59,17% 3. Els Kamp & Bert Maat 56,25% B-lijn 1. Ad v.d. Boon & Ab Bienefelt 62,92% 2. Willy Timmers & Nel Jonkers 61,25% 3. Bets en Piet Kannekens 56,67%

C-lijn 1. Nettie en Anton Bom 65,63% 2. Nel Keuter & Anita Koole 57,29% 3. Veronica van Nieuwenhuyzen & Toos Meyers 55,73% D-lijn 1. Corry de Krey & Nelly de Bruyn 63,02% 2. Barjo Groenefeld & Jan Hamers 57,81% 3. Nettie Donders & Dit Konings 57,29%

Lees de krant ook digitaal:

www.fendertlokaal.nl

vv Oranje-Blauw ‘14 Vrijwilligers en Sponsoren bedank-avond

Een vraag aan alle leden: Willen wij onze vrijwilligers en sponsoren bedanken? Ja toch! Daar krijgen alle leden op zaterdag 2 februari de gelegenheid voor want dan organiseren wij de ‘Vrijwilligers en Sponsoren bedank-avond’ In een vorm van een apres ski-avond willen we ieder die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Oranje – Blauw ‘14, in het zonnetje zetten en om de sfeer tot een maximum te brengen zal de kantine woorden omgetoverd tot een winterse Tiroler skihut. En welke kleding hoort er bij een apres ski-gebeuren natuurlijk? Kom daarom zoveel als mogelijk in passende kleding zoals, lederhose, dirndl of skipak, sneeuwbrillen en niet te vergeten de lange latten en laten we er samen voor onze vrijwilligers en sponsoren een geweldig bedank-vond van maken. DJ Joey

Bericht namens de Kantinecommissie Zoals jullie weten wordt de kantine gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers. Ondanks de inzet van deze vrijwilligers zijn er toch een paar uren die er niet ingevuld kunnen worden en daarom zijn we, voor de donderdagavond, nog op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor achter de bar. Heb je interesse? Dan kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar kantine@ oranjeblauw14.nl of spreek een enthousiaste vrijwilliger achter de bar aan !

Programma

Zaterdag 26 januari Halsteren 5 - Oranje Blauw’14 1 15.00 Zondag 27 januari Oranje Blauw’14 3 - De Schutters 2 12.15 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Bridge 55+ Gele lijn 1. Dit Konings & Jan Hamers 60.42% 2. Nettie Donders & Jo van Sprundel 56.94% 3. Corrie v.d. Berg & Piet Vermunt 55,56% 4. Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 55.56% 5. Adrie Nouwen & Twan Rijsdijk 54.17%

Rode lijn 1. Anke & Pex Rijnberk 58.33% 2. Bets & Piet Kannekens 55,73% 3. Frans Berghout & Marcia Erkamps 55.21% 4. Anton Bom & Piet Breure 54.69% 5. Nel Breure & Nel Keuter 53.65% 6. Martha & Piet Berghout 52.60%

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 2018/2019 Donderdag 17 januari 4e ronde, 1e zitting A-lijn 1. Addie Schouls/Jenke de Lint 63,75% 2. Hans Riethoff/Graeme Reijnders 57,50% 3. Nettie Donders/Els Kamp 55,83% 4. Anita Koole/Bert de Lin 53,75% 5. Corrie Maat/Bert Maat 50,00%

B-lijn 1. Nellie v.d. Vorm/Ad Knook 64,58% 2. Klaas van Exel/Ries van Tilborgh 63,33% 3. Joek v.d. Erve/Sjaan van Exel 53,75% 4. Tonny Frijters/Bert van Brouwershaven 50,83% 5. Elly Mol/Marion van Nieuwkoop 48,75%


Adverteren in Fendert Lokaal een wijs besluit

Bel 06-14520497

Helden in de Keuken kookboek

299 OP=OP

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120