Fendert Lokaal 2019 week 3

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 15 j a n u a r i 2 0 19 | w e e k 3 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Omheind uitlaatveld

Extra museumbus

Tevreden over 2018

Inschrijving gestart

B.C. De Boerkes hoopt op een eerste prijs in het Kleigat

“We bouwen puur voor de eer en de lol” we met één avond in de week bouwen. Vanaf november worden het twee avonden. Na de kerst is het bijna volle bak. Allereerst moet de schade aan de poppen hersteld worden. Vervolgens wordt de wagen helemaal geverfd en gespoten. Daar kruipt heel veel werk in. De constructieman gaat met de beweging aan de slag. Hij plaatst de motoren en sluit de hydrauliek en de verlichting aan. Er zit aardig wat werk in.”

Bijna dagelijks wordt door de leden van B.C. De Boerkes gewerkt aan de nieuwe wagen.

Het bouwseizoen van B.C. De Boerkes loopt eigenlijk het hele jaar door. Rond de kerst zijn de bouwers uit Fijnaart en Willemstad al bezig met de wagen van twee jaar later. Huisvestingsproblemen kent De Boerkes niet. De kassen van voorzitter Corné Deijkers aan het Steenpad in Willemstad zijn een ideale bouwplek. Daar wordt nu met man en macht gewerkt aan de creatie voor het komend carnaval, dat voor deze bouwclub al op 23 februari begint. B.C. De Boerkes viert volgend jaar een carnavalsjubileum. Dan bestaat de club 33 jaar. “Dit wordt de 28e wagen. We hebben namelijk vier jaar niet meegereden”, legt Corné uit. “De club wordt gedragen door mensen die een compleet gezin hebben. Het is dus echt een familiegebeuren.” De gezinnen maken ook deel uit van de act rondom de wagen. “We doen met een redelijke grote groep mee. De vrouwen zijn van de kleding en de dansjes. De mannen van

het bouwen. In een leuke samenspraak bepalen we wat het thema gaat worden”, aldus de voorzitter. 2020 Terwijl nog volop aan de wagen van dit jaar wordt gewerkt, weet de bouwclub al wat de creatie van 2020 gaat worden. “Wij stellen namelijk onze wagen samen uit poppen en onderdelen van wagens die elders hebben gereden. Rond de kerstdagen kijken we wat andere bouwclubs dat

jaar hebben. De poppen en onderdelen die we mooi vinden en die passen bij het thema leggen we alvast vast. Na het carnaval halen we de oude poppen eraf en lassen we de nieuwe er alvast op”, zet Corné uiteen. September Wie denkt dat deze manier van werken weinig tijd kost, komt bedrogen uit. “Als we de aangeschafte poppen op het chassis hebben gelast, is het zomervakantie. In september beginnen

Transport De wagen van dit jaar staat in het teken van het transport over de weg. “Daar hebben we een act omheen verzonnen, maar dat moet nog een verrassing blijven”, zegt de voorzitter geheimzinnig. “We hebben hiervoor gekozen, omdat er een nieuwe uitdaging in zit. De beweging op de wagen is heel apart. We kunnen hem namelijk inklappen en dan is hij 3,50 meter breed. Uitgeklapt is hij 7 meter breed. Dat komt door de kranen die naar buiten zwaaien. De act wordt intensief en anders dan men van ons gewend is.” Resultaat Het resultaat is te zien in Wouwse Plantage, Willemstad, Fijnaart, Oudenbosch, Dinteloord en Steenbergen. “In deze plaatsen rijden we al jaren. We hebben ook nog wel na carnaval tot aan halfvasten in België gereden, maar daar zijn we mee gestopt. De sfeer was dan weg.”

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 16 t/m zaterdag 19 januari

Puur speltbrood heel € 1,49 Crackers 10 stuks € 1,89

(volkoren, meergranen en waldkorn)

Appelpunten met slagroom per stuk € 0,99 + 8 spaarpunten gratis

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

RedBeat is een rockband met als basis Fijnaart;gitaar rock, van classic rock tot modern. Vrije toegang

Kadedijk 3 Fijnaart


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

B.C. De Boerkes hoopt op eerste prijs in het Kleigat

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497 AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Vorig jaar gooide B.C. De Boerkes hoge ogen met Whogvliegers. “We hopen weer enkele eerste prijzen in de wacht te slepen. In Wouwse Plantage zijn we al drie keer als de beste uit de bus gekomen. We hopen dit jaar op een eerste prijs in Fijnaart. We zaten er vorig jaar al dichtbij. Maar het is niet het belangrijkste. We bouwen puur voor de lol. Voor de geldprijzen hoef je het niet te doen. Het gaat om de eer dat je kunt laten zien waar je zolang aan gebouwd hebt.”

Gas geven Bijna dagelijks wordt er nu aan de wagen gewerkt. Dat is ook nodig. “Er is wel sprake van lichtelijke paniek”, biecht Corné op. “Als ze klaar zijn met verven, ben ik nog twee weken bezig met spuiten. We moeten nu wel gas geven. Maar hij komt op tijd af, dat is altijd al gelukt.” Door Jan Willem van Bodegom

Jaarvergadering KBO Fijnaart Op 24 januari houdt KBO afdeling Fijnaart haar jaarvergadering in de Graanbeurs te Fijnaart, aanvang 13.30 uur. Het programma: Ontvangst met koffie; opening door de voorzitter, jaarverslagen van secretaris en penningmeester, verkiezing nieuwe kascontrolecommissie alsmede bestuursverkiezingen. Aftredend: Toke Nagtzaam en Piet Frijters. Beide zijn herkiesbaar. Ook zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. We sluiten het officiële gedeelte af met de rondvraag. Na de pauze is er een gezellige wijproeverij met 8 verschillende soorten wijn en verschillende amuses. Voor mensen die geen wijn drinken zijn er vruchtensappen. Leden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 18 januari aanmelden bij Piet Frijters, Kon Julianastraat 12 en bij Jolanda Nieuwkerk, Fr. Hendrikstraat 3 te Fijnaart.

LANGBROEK BouwAdvies Eerste Kruisweg 8, 4793 RS FIJNAART T. 06-53838837 E. info@langbroek-bouw.nl

www.langbroek-bouwadvies.nl

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

TER INTRO De laatste nachten op onze oude bed verliepen allesbehalve rustig. Alsof het afgedankte ledikant ons wilde laten voelen hoe hij erover dacht dat hij ingeruild werd voor een boxspring. En dat terwijl hij notabene een tweede carrière krijgt op de logeerkamer van een collega van mijn schoonzus. Op de een-na-laatste nacht schrokken we klokslag één uur wakker door een zacht maar duidelijk ‘prrrrrt’. Hetzelfde geluid als de wachttoon op je telefoon. Even was het stil, maar na ongeveer een minuut klonk het weer ‘prrrrrt’. “Waar komt dat vandaan?”, vroegen we ons tegelijkertijd af. De huistelefoon kon het niet zijn. De oplader was leeg en z’n bewoner was in geen velden of wegen te bekennen. Die lag waarschijnlijk weer eens beneden. “Het komt van jouw kant”, wist m’n slapie zeker. “Echt niet”, antwoordde ik na de volgende ‘prrrrrt’, “het komt echt bij jou vandaan.” Even later zat ik op mijn knieën voor haar nachtkastje om mijn oren eens goed de kost te geven. Daar was het weer: ‘prrrrrt’. “Het komt van je wekkerradio”, zei ik zonder enige twijfel. “Hoe kan dat nou?”, luidde het antwoord, “de radio staat uit.” “Toch is het zo”, hield ik vol en voor ze er erg in had trok ik de stekker uit het stopcontact. Nog één keer klonk het ‘prrrrrt’ en daarna was het stil. Voor de zekerheid lieten we de volgende nacht de wekkerradio uit. Helaas, klokslag één uur hoorden we opnieuw ‘prrrrrt’. “Nu ben ik het beu”, zei ik geïrriteerd. Ik sprong uit bed, sloeg het dekbed opzij en smeet het matras aan de kant. Daar lag op het spiraal onze huistelefoon die met zijn ‘prrrrrt’ liet weten terug te verlangen naar zijn oplader. Die nacht bleef het verder stil, al leek het alsof ik het bed zachtjes hoorde grinniken. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de warme woorden en belangstelling na het overlijden van onze (schoon)vader, opa en overgrootvader.

Frans van Ham weduwnaar van Anna van der Horst Speciaal woord van dank voor het verzorgend personeel én vrijwilligers van het Verzorgingshuis Fendertshof en Huisartsenpraktijk Pourfar voor alle medische hulp. Kinderen, klein en achterkleinkinderen Fijnaart, januari 2019

… .. .. … ..

… ..

UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFREDLEEUW LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFREDEN LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFRED UITVAARTVERZORGING GERARD ALFRED LEEUW UITVAARTVERZORGING GERARD EN ALFRED LEEUW

Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaar een begrip in Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd en

Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaarLeeuw een begrip Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd Uitvaartverzorging Leeuw al 35 jaar een begrip in Moerdijk, een Jubileum jaar, vertrouwd enUitvaartverzorging al 35injaar een begrip in Moerdijk, een Jubileumen jaar, vertrouwd en Uitvaartverzorging 35 jaar een begrip in Moerdijk, jaar, vertrouwd en een ervaren naam Leeuw met eenalpersoonlijke begeleiding makeneen onsJubileum team een team dat de uitvaart een ervaren naam met een persoonlijke begeleiding maken ons teammaken een team de een uitvaart een ervaren naamnaam met een persoonlijke begeleiding maken ons team een team dat de deuitvaart uitvaart een ervaren naam met een persoonlijke begeleiding onsdat team team dat de uitvaart een ervaren met een persoonlijke begeleiding maken ons team een team dat overeenkomstig uw wens uitvoert. overeenkomstig uw wens uitvoert.uw wens uitvoert. overeenkomstig uw wens uitvoert. overeenkomstig overeenkomstig uw wens uitvoert. Als de uitvaart door ons wordt verzorgd, dan kunt u onderstaande waarde cheque inleveren

Als de uitvaart door wordt verzorgd, kunt u onderstaande cheque inleveren Als de Als uitvaart door ons verzorgd, dandan kunt u onderstaande inleveren Als ons de uitvaart door ons dan wordt verzorgd, dan kunt waarde u onderstaande waarde cheque inleveren de uitvaart doorwordt ons wordt verzorgd, kunt u onderstaandewaarde waarde cheque cheque inleveren

* Maximaal 1 cheque inwisselbaar per uitvaart

… ..


Pagina 5

Omheind uitlaatveld aan Westkreekweg moet bijtincidenten voorkomen

Honden kunnen veilig vrij rennen

het wandel- en fietspad achter De Parel. Door de plannen met Fijnaart-West viel deze optie af. Vervolgens kwam de Westkreekweg in beeld. Hierbij moest rekening worden gehouden met de voetbalkooi en de omliggende speelvoorzieningen en de plannen voor een parkeerplaats op deze locatie. Een plek aan de oostelijke kant van het terrein bleef daardoor als enige optie over.

Sinds maandag 7 januari heeft Fijnaart een omheind hondenuitlaatterrein aan de Westkreekweg.

Een plek in Fijnaart waar honden naar hartenlust en veilig kunnen rennen en spelen. Dat hadden Jacqueline de Koomen en Chris de Wit anderhalf jaar geleden voor ogen. Die voorziening is er nu gekomen. Sinds vorige week ligt op het grasveld aan de Westkreekweg een omheind uitlaatterrein. In Fijnaart was er tot nu toe geen omheind uitlaatterrein. Oogluikend werd toegestaan dat honden los konden lopen op het terrein naast de voetbalkooi. Niet voor alle hondenbezitters was dit een oplossing. “Het is

vlakbij de weg”, zei Jacqueline in september 2017 in Fendert Lokaal. “Het is levensgevaarlijk om de honden daar los te laten. Niet alleen voor de dieren, maar ook voor de weggebruikers. Bovendien lopen daar regelmatig

schapen.” Dorpstafel De wens voor een omheind uitlaatveld werd ingebracht in de Dorpstafel. Allereerst werd gekeken naar het grasveld langs

Stroomversnelling De plannen voor het omheind uitlaatterrein kwamen in een stroomversnelling door enkele bijtincidenten die vorig jaar plaatsvonden bij de voetbalkooi. Met name de BOA zette zich in om de aanleg te versnellen. De gemeente Moerdijk heeft hier gehoor aan gegeven en maandag 7 januari is de voorziening geplaatst. Door de komst van het uitlaatveld wordt het verboden om in de buurt van de voetbalkooi honden los te laten. Dat wordt met een verbodsbord aangegeven. De gemeente hoopt hiermee verdere bijtincidenten te voorkomen. Door Jan Willem van Bodegom

Extra Museumbus voor Marjolein Bastin Vanwege haar 75-ste verjaardag worden veel originele werken van Marjolein Bastin geëxposeerd In Nunspeet. Uniek, want zij exposeert bijna nooit. Genieten dus van haar werk dat bekend is uit de Libelle en van de vele wenskaarten voor het merk Hallmark. Daarom organiseren de gezamenlijke Seniorenraden van Willemstad en Fijnaart op vrijdag 15 februari een dagtocht naar Nunspeet. Vertrek Het vertrek vanuit Willemstad is om 8.45 uur, iets later uit Helwijk en om 9.00 uur uit Fijnaart. Terug zijn we omstreeks 18.00 uur. Kosten De kosten bedragen EUR 20,00 exclusief de toegang. Met de MJK is dat gratis (geen toeslag!) en

anders EUR 9,00. Natuurlijk is de organisatie wel van plan om de koffie en appelflappen mee te nemen voor onderweg. Het museum ligt in het centrum van Nunspeet, dus ook winkeltjes kijken is mogelijk. Opgeven Maximumaantal deelnemers 90. Opgeven: DeSchouwburgbus@ outlook.com onder vermelding van Bezoek Nunspeet, de namen van alle deelnemers als u voor meerdere mensen de aanmelding doet, en niet te vergeten de opstapplaats per deelnemer. Graag ook uw mobiele nummer vermelden. Betaling graag als 1 bedrag voor alle personen die u opgeeft via IBAN NL 22 RABO 0 1449 48 796 t.n.v. De Schouwburgbus onder vermelding van Nunspeet en de naam van de aanmelder. Uw betaling dient uiterlijk 5 februari 2019 binnen te zijn.


Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Een nieuw jaar We zijn alweer enkele weken verder in dit nieuwe jaar maar toch wens ik u allen en uw dierbare naasten, een ontzettend goed, veilig maar vooral gezond 2019 toe. Na de nieuwjaarsavond/nacht konden we concluderen dat er gelukkig geen gewonden, of nog erger zoals elders in het land, in onze wijken te betreuren waren. De landelijke cijfers spreken echter van een forse stijging van fysiek geweld o.a. tegen de hulpverlening: 400 gewonden, 2 doden, 25 % meer autobranden en naar schatting 20 miljoen euro schade aan particulier eigendom. Op deze manier is de jaarwisseling een mislukte traditie aan het worden. Het is te gek voor woorden dat, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de jaarwisseling typeert als het meest risicovolle evenement van het jaar. Dat soort zware excessen is ons lokaal, in onze wijken, gelukkig gespaard gebleven. Dank daarvoor, want u heeft wel gefeest zoals we dit soort festiviteiten met elkaar behoren te vieren. Toch zijn er jammer genoeg wel weer eigendommen vernield. Ergernissen en overlast-gevoelens zijn inherent aan nieuwjaarsavond/nacht omdat er immers vuurwerk bij gebruikt word. Dat dit ook vaak gepaard gaat met zeer zwaar en verboden vuurwerk is niet alleen een lokaal maar zelfs een landelijk probleem. Iets wat de gebruikers /kopers blijkbaar niet (willen) inzien dat dit niet veilig en prettig is voor hun eigen wijkbewoners en huisdieren. Aangezien er voorlopig geen drastische wetsaanpassingen komen op gevaarlijk vuurwerk zijn er wel voorstellen voor aanvullende maatregelen. De minister van Justitie en Veiligheid wil een meldplicht instellen. Wie zich in aanloop naar de jaarwisseling misdraagt met vuurwerk, zou zich dan tijdens Oud en Nieuw moeten melden. De politie, maar ook de lokale politiek, stelde in november al voor om zo’n meldplicht als lokale bestuurlijke maatregel

vaker toe te passen. In de aanloopdagen naar oudjaar ontvingen we diverse meldingen van vuurwerkoverlast. Echter is de pakkans gering omdat bij ter plaatse gaan en/ of in de omgeving onderzoek doen, de daders gevlogen zijn. Er zijn er maar weinig die na afsteken de komst van de politie afwachten. Maar daar waar men namen of adressen doorgaf in de meldingen kon men de daders thuis bezoeken en in gesprek gaan met dader en/of ouders. Een paar meldingen licht ik eruit. Op 31 december 2018 werd er in de Populierenstraat Fijnaart met carbid geschoten met een melkbus. Carbid schieten is wel degelijk aan regels gebonden. Dit is buiten dat het onveilig is o.a. ook verboden binnen de bebouwde kom en moet het tenminste vijfenzeventig meter van woonbebouwing plaats vinden. Een zeer grote groep personen stak op oudjaarsavond bij het voetbalcomplex Heijningen vuurwerk af. Zij bonden daarbij zwaar vuurwerk aan lantaarnpalen en afvalbakken vast. Buurtbewoners die hen aanspraken kregen een grote mond terug. Erg onrespectvol en ondoordacht gedrag gericht naar eigen wijkbewoners en publieke eigendommen. Op 1 januari omstreeks 01.45 uur kon men het niet laten om brand te stichten in een ondergrondse container nabij de Brabantse Bellefleur Fijnaart. De brandweer Fijnaart heeft dit moeten blussen. Verdachte situatie Een bewoner van de Blaaksedijk zag 3 januari omstreeks 16.30 uur dat een wandelend koppel zich nogal verdacht gedroeg. Een man en vrouw, senioren leeftijd, Oost-Europees uiterlijk, toonde aandacht voor de woningen. Ze keken door de ramen naar binnen keken en de vrouw wilde naar de achterzijde van een woning lopen. Ze zagen de melder en gingen er toen van door. Er werd geen auto

alles direct zichtbaar voor u.

bij gezien. Melder realiseerde zich enige tijd later pas dat hij dit eigenlijk direct had moeten melden en nam alsnog contact op. Ik heb er al eerder aandacht aan geschonken dat dit soort meldingen van wandelende ‘zigeunerachtige types’ gezien worden op de Blaaksedijk. Ik ben toch nieuwsgierig wie zij zijn en waar ze verblijven aangezien men steeds spreekt over dat ze te voet zijn. Inbraakpoging Op zondag 6 januari omstreeks 18.15 uur werden er in de Reigerstraat Fijnaart 2 woninginbrekers overlopen door een buurtbewoonster. Het was ze nog niet gelukt om binnen te komen, maar hadden wel schade aan het woonhuis veroorzaakt. Zij vluchtten met gedoofde verlichting in een zwarte Renault Clio. Ondanks een summier signalement leverde onderzoek naar daders een herkenning op van de beide daders middels tonen van een politiefoto. Zij waren enige tijd geleden in Rijsbergen onder verdachte omstandigheden gezien. Onderzoek loopt om de huidige verblijfplaats te achterhalen. Melden heeft nut In het Sprookjeshof te Fijnaart werden overdag op 9 januari twee onbekende mannen waargenomen door een buurtbewoonster omdat ze zich verdacht gedroegen. Er werden van deze mannen en auto foto’s gemaakt en men nam contact op met de politie. De foto’s en kenteken werden direct intern binnen de politie verspreid. Gezien deze mannen geen onbekenden waren, werden deze snel uit hun anonimiteit gehaald en benaderd. Een wazig verhaal van hun aanwezigheid in Fijnaart mochten wij aanhoren. Aangezien er verder geen strafbare feiten aan gekoppeld konden worden moesten we het hierbij laten. Natuurlijk zijn dit wel de bruikbare bevindingen die de politie vast legt voor dossieropbouw richting dit soort personen. Een mooi voorbeeld van sociale controle en daar naar handelen. Melden heeft (altijd) nut, ook al is nadien niet

Beschonken bestuurder Vrijdag 11 januari omstreeks 18.00 uur werd op A59 Fijnaart een bestuurder gecontroleerd die wel heel erg opviel vanwege zijn rijstijl. Hij bleek meer dan de wettelijke toegestane hoeveelheid alcohol te hebben genuttigd wat reden was om zijn rijbewijs in te vorderen. Aansluitend bleek dat hij al een ongeldig verklaart rijbewijs had inzake eerder soortgelijke zaken. De bestuurder mag zich nu gaan verantwoorden bij de rechter. Losloopgebied honden Aan de Westkreekweg in Fijnaart is een omheind losloopgebied voor honden gecreëerd. Een langgekoesterde wens van hondeneigenaren is hiermee in vervulling gegaan. Betrokken wijkbewoners brachten dit voorstel in 2017 in bij de dorpstafel Fijnaart die ermee aan de slag is gegaan. Wijkbetrokkenheid wordt dus wel beloond, al kan het zichtbare resultaat soms wat langer duren. Binnen dit losloopgebied geldt wel gewoon de opruimplicht. Maak er aub goed gebruik van en laten we er zuinig op zijn. Veel speelplezier toegewenst aan de viervoeters en natuurlijk hun trotse eigenaren. Dorpstafel Wilt u meedenken of meepraten over de ontwikkelingen van Fijnaart en Heijningen? Meld u dan aan voor uw dorpstafel bij de gemeente Moerdijk. Fijnaart en Heijningen zijn dorpen om trots op te zijn met een bloeiend verenigingsleven en actieve verenigingen. Door aan te schuiven bij uw dorpstafel kunt u mee helpen /denken met het gebiedsplan dat de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt. Dit gebiedsplan bevat niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl


Pagina 7

Burgemeester Jac Klijs is tevreden over 2018

Burgemeester Jac Klijs tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Foto gemeente Moerdijk - Marcel Otterspeer

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Moerdijk werd maandagavond 7 januari ingeluid door een zeer tevreden burgemeester Jac Klijs. Moerdijk heeft volgens hem een prima organisatie die leert van haar fouten en het elk jaar een stukje beter doet. Het afgelopen jaar verliep volgens Klijs vrij rustig. “Ik heb niet de indruk dat 2018 over tien of vijftien jaar nog herinnerd wordt als een gemeentelijk jaar waarin de wereld van zijn plek ging”, zei hij. De meest opvallende gebeurtenissen waren de gemeenteraadsverkiezingen en een wethouderswisseling. “Als ik zie hoe de raad vergadert en tot besluiten komt, tel ik mijn zegeningen. Het gaat allemaal

nog niet zo slecht in Moerdijk”, aldus de burgemeester, die kort stilstond bij het centrumplan. “Tot vlak voor kerst was het nog spannend. Ondanks de onvoorziene omstandigheden vragen we de raad in te stemmen met een verdere ontwikkeling. Het gaat door.” Inklimmer Het nieuws in Moerdijk werd in 2018 gedomineerd door de

Albanezen die op Streepland bij Zevenbergschen Hoek proberen aan boord van vrachtwagens te klimmen om zo Engeland te bereiken. ‘Inklimmer’ is voor Klijs dan ook het woord van 2018. Volgens de burgemeester is Moerdijk nog niet verlost van dit fenomeen. “Ondanks alle begrip die ik heb voor de mensen die de poging ondernemen, moeten we het toch de kop indrukken.” Daarnaast wees hij op de noodzakelijke samenwerking tussen het haven- en industriegebied van Moerdijk met Rotterdam. Dat de gemeente het relatief zo goed doet is volgens hem grotendeels te danken aan de werkgelegenheid en economische ontwikkelingen. In zijn speech had Klijs verder aandacht voor de problemen op de arbeidsmarkt, inwoners met meerdere problemen, mensen die zich in de steek gelaten voelen door de politiek en analfabetisme. Heijningen Hij stond ook even stil bij de geluidsoverlast van de A4 bij Heijningen. “Dat moet echt opgelost worden”, zei hij stellig. “Maar ook het sluipverkeer. De Moerdijkbrug moet hoognodig aangepakt worden. Het duurt te lang. Intussen raken onze polderwegen verstopt. Het gaat ons lelijk in de wielen rijden.”

Dorpstafels De gemeente maakt al enkele jaren gebruik van stads- en dorpstafels om haar inwoners nauwer bij het beleid te betrekken. “Dat is lastig”, erkent Klijs. “We zijn gewend om beleid te verzinnen en het uit te voeren. De kunst is om alles wat buiten het gemeentehuis bedacht wordt naar binnen te halen. Daarin valt nog wat te verbeteren. Er is veel deskundigheid in de bevolking en daar moeten we gebruik van maken. De dorps- en stadstafels zijn nog wat eenzijdig in samenstelling. Het liefst zie ik dat afhankelijk van het thema nieuwe mensen bij de tafel betrokken worden. Dat we die weten te mobiliseren. Als gemeente moeten we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee doen. En helder communiceren wat we wel en niet kunnen doen. Anders krijgen we het niet van de grond.” Lachen Tot slot riep de burgemeester iedereen op om van 2019 een mooi jaar te maken, waarin vooral gelachen wordt. “Annie MG Schmidt zei ooit: ‘Lachen mag zelfs van God’. Maar lacht u vooral om u zelf”, adviseerde Klijs tot besluit. Door Jan Willem van Bodegom

Vuurtheater op Fort Sabina met Rik Vuur afloop van de bijzondere avondwandeling kunt u na borrelen in de torenzaal, waar de openhaard brand.

Zaterdag 19 januari vindt op Fort Sabina in Heijningen een bijzondere avond plats. De ‘storyteller’ neemt u mee op avontuur over het grote fort. Op verschillende markante locaties van het grote erfgoedcomplex worden er mooie verhalen verteld uit de geschiedenis. Op een geheime locatie wordt u verrast door Rik Vuur met een spetterende voorstelling waar letterlijk de vonken vanaf zullen

spatten. Rik is een in hard en nieren verhalenverteller en zal ook deze avond zijn verhalen opluisteren met vuurtheater. Na

Rik Vuur Als jongen van zes overleefde Rik een grote brand vlak bij zijn huis. Zijn huid bleef ongeschonden, maar binnenin is een vonk terecht gekomen die daar altijd is blijven branden.Als kleine jongen kon hij dat vuur maar vaak moeilijk beheersen; vaak kwam het ongecontroleerd naar buiten in heftige vlammen en woeste kampvuren. School was een groot probleem. Pennen smolten in zijn hand en boeken vlogen spontaan in brand, waardoor Rik nauwelijks leerde lezen en schrijven. Hij werd gemeden door kinderen die niets begrepen van het vuur. Toen Rik 17 was besloot hij van huis weg te lopen en de weide wereld in te trekken. Tijdens zijn reis leerde hij andere lessen dan

op school. Levenslessen die nergens geschreven stonden, maar die werden verteld van mond op mond. Verhalen van indianen rond het kampvuur in de jungle, van heilige mannen bij het offervuur in oosterse tempels, of van oude vrienden bij het haardvuur in de kroeg. Die volksvertellingen van over de hele wereld leerden hem over het leven, leerden hem over het vuur en hoe hij zijn eigen levensverhaal vorm kan geven zonder zich te branden. Acht jaar later keerde Rik terug naar Nederland om zijn verhalen te delen. Ja, soms vliegt er nog wel eens een boek in brand maar dat is oké. Inmiddels weet Rik dat boeken niet noodzakelijk zijn voor een goed verhaal. Een goed verhaal reist zonder inkt de wereld rond van vuur naar vuur. Aanvang wandeling: 20.00 uur Aanvang incl. eten: 18.30 uur Meer informatie: www.fortsabina.nl


Pagina 8

Ik ben goed in... Mezelf sportieve doelen stellen en die ook halen en koken Mijn guilty pleasure is... Goede Tijden Slechte Tijden kijken als ik tijd heb

Marlon Deijkers FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Marlon Deijkers.

Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik wijk niet graag van mijn vaste patronen af en volgens mijn vrouw kan ik enorm eigenwijs zijn (en daar heeft ze wel een beetje gelijk in) Ik luister graag naar... Nederlandstalige muziek, Racoon, Top 40. Eigenlijk luister ik alles wel, behalve klassieke muziek. Daar heb ik echt niks mee Ik droom van... Nog heel lang gezond en sportief blijven Het liefst drink ik... Sportdrank en Radler Mijn lijfspreuk is… Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg Bovenaan mijn bucket list... Ooit nog een keer op de racefiets een mooie bergetappe uit de Tour de France rijden Ik heb een grote hekel aan... Mensen die denken dat ze meer of beter zijn dan een ander

Mijn naam is... Marlon Deijkers

Het liefst eet ik... Hollandse pot en kip

Ik woon in Fijnaart sinds... Ik in 1974 geboren ben in Fijnaart en ik woon er nog steeds met mijn vrouw Daniëlle, onze drie zoons en twee honden. Werken doe ik buiten Fijnaart, de eerste 20 jaar in Sliedrecht en sinds afgelopen jaar bij Shell Moerdijk

Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Uiteraard de geboorte van onze Niels, Wouter en Jelle, maar ook diverse sportprestaties, waaronder recent het lopen van mijn eerste marathon

Men zou mij kunnen kennen van... Ik ben geboren en getogen in Fijnaart, heb er op school gezeten (lagere school en de MAVO), ik ben al 10 jaar trainer/ leider bij de jeugd van vv de Fendert, van het zwembad, de sportschool (Lifestyle 13) en men kan mij regelmatig tegenkomen als ik aan het hardlopen ben in en rond de Fendert In het dagelijks leven... Werk ik zoals eerder genoemd bij Shell Moerdijk, loop ik veel hard, fiets ik, zwem ik, doe ik af en toe een triatlon, geef training en ben leider bij vv de Fendert en ben graag in mijn tuin bezig. Geen tijd om mij te vervelen dus….

Deze film moet iedereen zien... Gladiator en Forrest Gump Het boek waarvan ik genoot... Ik lees nooit boeken. Liever lees ik de krant of een goed sportblad Men kan mij ’s nachts wakker maken voor… Kip!

Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Nog steeds lekker sportief bezig kunnen zijn, dus eigenlijk gewoon gezond blijven dat is volgens mij echt het belangrijkste dat er is Mijn bijnaam is... Eigenlijk heb ik die niet, maar ik word vaak bij mijn achternaam genoemd: Deijkers!

Beste voetbalclub ter wereld... Met een Feyenoord-fan en een PSV-fan in huis kan ik over geen van beide een uitspraak doen. Mijn hart zegt NAC, maar mijn verstand zegt FC Barcelona Mijn lievelingsspel is... Quixx en Mens erger je niet (als ik win tenminste) Mijn lievelingssport is... Dat zijn er meerdere: hardlopen, fietsen , zwemmen en ik kijk graag voetbal met m’n jongens Ik heb bewondering voor... Gehandicapte sporters. Dit zijn in mijn ogen echte doorzetters die ondanks hun handicap niet bij de pakken neer gaan zitten, maar er toch nog het beste van proberen te maken Mijn grootste blunder... Toen ik tijdens een hardloopwedstrijd eens op kop liep (lang geleden) een ronde teveel lopen waardoor ik ineens achteraan liep. Met een volle kruiwagen de dijk op lopen, uitglijden en vervolgens met kruiwagen en al de sloot in glijden. En zo zijn er nog een aantal…. Op televisie kijk ik graag naar… Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam, Smeris en bijna alle soorten sport Mijn favoriete vak op school... Wiskunde en gym Mijn beste vriend/vriendin is… Mijn maatje Daniëlle Ik ben bang voor... Blessures De mooiste dieren zijn… Roofvogels

Ik ben trots op... Het uitlopen van mijn eerste marathon binnen de tijd die ik mezelf gesteld had

Fijnaart vind ik... Een leuk dorp waar ik al jaren met veel plezier woon en waar het altijd weer fijn thuiskomen is

Mijn favoriete vakantieland is... Zeeland

Wat ik mis in Fijnaart is… Een echt bos om lekker in te trainen en met de honden te lopen

Mijn sterrenbeeld is… Weegschaal

De mooiste kleur vind ik… Blauw

Mijn vrije tijd besteed ik aan... Veel sporten, training geven bij de jeugd van vv de Fendert, koken en tuinieren

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Haile Gebrselassie. Hij was een erg goede atleet en na zijn sportieve carrière heeft hij zijn bekendheid en verdiende geld gebruikt om er in zijn geboorteland Ethiopië mooie dingen mee te doen

Als ik 10 miljoen euro win... Die kans bestaat eigenlijk niet, want ik doe nooit aan loterijen mee. Maar als het zou gebeuren, dan ging ik minder werken en kocht ik een mooi boerderijtje buitenaf in de polders van Fijnaart

Mooiste plekje in Fijnaart is... De waterberging aan de Westkreekweg en de polders rond Fijnaart waar ik dagelijks doorheen fiets en loop Minst mooie plekje in Fijnaart… Het oude ZNS terrein aan de Kadedijk en het opslagterrein naast de Aldi

Het mooiste plekje in gemeente Moerdijk… Willemstad


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu

Donderdag 17 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering

Bloemengroet Week van Gebed voor Eenheid Oecumenische viering Voorgangers: Ds. H. van der Sterre en Diaken M. Bastiaansen Zang: koren van de PKN en RK Kerk Er is kinderoppas en Kindernevendienst. Collecte voor eigen kerk Na afloop samenkomst met koffie

Zondag 20 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere

Maandag 21 januari 15.00 uur. Fendertshofviering

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 20 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Oecumenische dienst Week van de Eenheid

Voorgangers: Diaken M. Bastiaansen en Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Wim de Loome Gastheer: Kees Oostdijck Collecte rondgang: nog niet bekend Collecte uitgang: PKN: zondag voor de eenheid De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Agenda Dinsdag 15 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 17 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 18 januari 19.00-20.30 uur: Instuif, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 19.30 uur: Prijzenfestijn Najaarsactie OVF, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart Dinsdag 22 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 24 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 29 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 31 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 1 februari 19.00-20.30 uur: Instuif Bingo, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 2 februari 09.30-17.00 uur: Themadag ‘GEZOND van binnen, STRALEND van buiten’, Jouw LijfLijn, Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 5 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 6 februari 19.30 uur: 24RunningFijnaart Night Run 5 km, start De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 7 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.00 uur: Schouwburgbus naar musical Op Hoop van Zegen, vertrek vanaf Kerkring in Fijnaart

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Wijkregisseur en sociaal werker aanwezig

Inloopmiddag Huis van de Wijk Heijningen Op donderdagmiddag 17 januari van 14.00 tot 15.00 uur is het weer inloop in het Pestalozzihuis. Deze inloop wordt georganiseerd door Woonkwartier, Politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U kunt dan binnenlopen met vragen of opmerkingen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn in Heijningen. Deze keer is wijkregisseur, Ella, vanuit Woonkwartier en sociaal werker, Merle, aanwezig. Zij helpen u graag verder op weg met specifieke vragen op het gebied van wonen en welzijn maar ook vragen voor de gemeente en politie worden meegenomen naar de juiste contactpersoon. De inloop is bedoeld voor alle inwoners van Heijningen. Koffie & thee staatnvoor u klaar! Komt u ook!?

Gemeente wil snel van asbestdaken af In 2025 is het verboden om asbesthoudende dakbedekking te hebben. De gemeente Moerdijk wil echter eerder al van de asbestdaken af. Daarom is het aantal daken met asbest geïnventariseerd en wordt nu een plan van aanpak opgesteld. In de gemeente Moerdijk zijn met luchtfoto’s ruim 31.000

panden bekeken. Daarvan hebben 2884 daken mogelijk een asbesthoudende dakbedekking. Daarvan is zo’n 7% matig tot erg verweerd. Bij de aanpak van de asbestdaken zoekt Moerdijk de samenwerking met andere gemeenten in de regio. Ook biedt het kansen om tegelijk met het vervangen van de dakbedekking zonnepanelen te plaatsen.


Pagina 10

Carnavalsstichting de Kleibatsers verwacht een lange vrolijke leutstoet

Inschrijving Grote Optocht gestart

Met deze bovendie zak? Gee lotenverk Na betal bezorgd!

Deelnemers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de Grote Optocht 2019 in ons dorp. De Grote Optocht wordt zaterdagmiddag 2 maart verreden. De optocht start om elf over 1. Daaraan voorafgaand stellen de deelnemers op de Voorstraat op, komen veel toeschouwers alvast naar de mooie wagens en groepen kijken en genieten van de leutige sfeer, is er een leuke ballonwedstrijd voor de kinderen, wordt Jan de Vlegel ceremonieel opgehangen en vindt uiteraard de plechtige sleuteloverdracht aan Prins Toon dun Eerste tot en met dun Derde plaats.

Gedurende twee vrolijke uren bewegen de grote en kleine wagens, grote en kleine groepen en de enkelingen zich voort over een gezellig parcours door Fijnaart, gadegeslagen door vele kijkers die zich kostelijk amuseren. Om 17.00 uur is de drukbezochte Grote Prijsuitreiking in de Graanbeurs, daverend muzikaal omlijst door de Stadse Blaozers en feest-DJ’s. Aantrekkingskracht De laatste jaren heeft deze gezellige optocht in toenemende mate aantrekkingskracht op zowel deelnemers als kijkers van buiten

het Kleigat. Secretaris Ben Vos: “Behalve meer deelnemers zien we ook een stijgende lijn in de kwaliteit: mooiere uitdossingen, prachtiger en grotere wagens. De grote wagens die in Fijnaart meerijden eindigen steevast in hoge regionen bij andere grote optochten zoals in Standdaarbuiten en Breda. Echt een genot om naar te kijken”. Voorzitter Bram Koomans vult aan: “Wederkerig hieraan weten ook steeds meer toeschouwers van binnen en buiten Fijnaart de Kleigatse optochtroute te vinden. Zij amuseren kostelijk zich tijdens de optocht en genieten na in een van de ge-

kleigat

Mail Wil je meedoen of wil je meer informatie over de gezellige Grote Optocht in het Kleigat? Mail dan naar dekleibatsers@live.nl Ik wil graag ___ x of vlag, kijk op www.dekleibatsers.com.

Cursus Gastheer van het Landschap Wat maakt het gebied waarin je onderneemt zo bijzonder? Welke natuur, cultuur(historie) en (water)beheer typeren de Zuiderwaterlinie? Als je als ondernemer meer over je eigen omgeving weet, kun je dit goed gebruiken in je bedrijfsvoering. De cursus ‘Gastheer van het Landschap’ laat je het landschap, samen met andere ondernemers, op een nieuwe manier ontdekken zodat je je gasten iets extra’s

kunt bieden. Tegelijkertijd zie je meer kansen om met je producten, diensten of arrangementen in te spelen op bijzondere kenmerken van het gebied waarin je onderneemt. Wat houdt de cursus in? ‘Gastheer van het Landschap’ is een landelijk programma van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) waarmee recreatieondernemers worden opgeleid als trotse gastheer/-vrouw van

hun landschap. De cursus rond de Zuiderwaterlinie is op maat gemaakt in opdracht van - en in samenwerking met de Alliantie Zuiderwaterlinie. Meerdere organisaties, zoals waterschappen, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en lokale IVN-afdelingen, zijn betrokken bij de invulling en uitvoering van de cursus. De cursus is bedoeld voor recreatieondernemers (dag- en verblijfsrecreatie) die het landschap

carnavalsstichting

carnavalsstichting

Het nieuwe jaar is begonnen, de kerstbomen opgeruimd en de nieuwjaarsborrels en –recepties worden afgewerkt. Carnavalsstichting de Kleibatsers is inmiddels hard aan het werk om een grandioos carnaval 2019 in het Kleigat te organiseren.

DE KLeibatsers

Carnavalsstichting De Kleibatsers hoopt de stijgende lijn met de Grote Optocht voort te zetten.

Mooie geldprijzen Voor de deelnemers aan de leutstoet zijn er naast eeuwige roem, gezelligheid en bewondering van het massaal toegestroomde publiek ook mooie geldprijzen te verdienen. Zo is ontvangt de winnaar van de eerste prijs in de categorie Grote Wagens naast een fraaie beker ook een bedrag van EUR 440 (2e plaats EUR 330 en 3e plaats EUR 220). Winnaars in de categorie Kleine Wagens en de winnaars bij de Grote Groepen ontvangen naast de blinkende beker EUR 220 aan prijzengeld. De publieksprijswinnaar krijgt behalve de eeuwige roem en een speciale herinnering tevens een bedrag van EUR 110. Elke deelnemer ontvangt een financiële bijdrage in de kosten.

DE KLeibatsers

zellige Fendertse café’s. Daar zijn carnavalsstichting we erg blij mee, want daar doen DE KLeibatsers we het voor”.

(meer) willen betrekken in hun bedrijfsvoering. Tijdens vier dagdelen, verspreid over twee maanden, word je meegenomen in de bijzondere natuur en cultuur(historie) in het landschap. Hierdoor kun jij bijzondere weetjes, routes en plekken delen met jouw gasten. Daarnaast brengen we je samen met andere ondernemers waarmee je kunt samenwerken.

__

U ku NL91 onde

ik

Naam: ________ Adres: ________ telefoon: ________ Zie: www.zuiderwaterlinie.nl Email: ________ Ik betaal: contant


Pagina 11

Programma

Dinsdag 15 januari MOC’17 1 – De Fendert 1 20.30

Uitslagen

RFC 1 – De Fendert 1 2-2 RFC 2 – De Fendert 2 2-1 De Fendert JO19-1 – DIA JO19-1 3-1

40 jaar reddingsbrigadelid

Zaterdag 19 januari De Fendert JO17-1 – Strijen JO17-2 11.00 Yerseke VR1 – De Fendert VR1 12.00 GOZ 2 – De Fendert 2 14.00 NOAD’67 2 – De Fendert JO19-1 14.00 Wieldrecht 1 – De Fendert 1 15.00

Bridge 55+ Gele lijn 1. Bert van Brouwershaven & Ger Laheij 61.46% 2. Inge & Toon Reijnders 60.42% 3. Dit Konings & Jan Hamers 56.25% 4. Toos & Wim Schrauwen 53.13% 5. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 52.60% 6. Tineke Vis & Gerard Reuvers 50%

Rode lijn 1. Martha Berghout & Piet Berghout 63,54% 2. Bets Kannekens & Piet Kannekens 61,98 % 3. Nel Breure & Nel Keuter 57,81% 4. Anton Bom & Piet Breure 54,17% 5. Bram Huitkar & Hans Riethoff 54,17% 6. Corrie v.d. Berg & Marcia Erkamps 51,56%

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 2018/2019 Donderdag 10 januari 3e ronde, 6e zitting

5/6. Ria van Sliedregt/Sija de Jong 50,42%

A-lijn 1. Anita Koole/Ineke Dane 62,50% 2. Magda Weaver/Cor van Veelen 57,08% 3. Bets Kannekens/Piet Kannekens 53,33% 4. Addie Schouls/Bert de Lint 52,08% 5/6. Hans Riethoff/Graeme Reijnders 50,42%

B-lijn 1. Corrie Maat/Bert Maat 65,42% 2. Anton Bom/Pex Rijnberk 64,58% 3. Nel Breure/Bram Huitkar 53,75% 4. Dingeman Kamp/Sjaan Oele 53,33% 5. Toon Reijnders/Jan Hamers 51,25%

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 7 januari A-lijn 1. Anton Bom & Piet Bom 69,44% 2. Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 53,82% 3 ged. Annie van Gils & Joke Magielse / Tonny van Dis & Nel Keuter 53,47 B-lijn 1. Addie Schouls & Johan Schouls 72,92% 2. Nettie Donders & Frans Berghout 62,50% 3. Tonny Frijters & Corrie Voet 60,42%

C-lijn 1. Leja en Piet Snijders 62,50 %, 2 ged. Tineke Vis & Graeme Reijnders / Corrie en Jan Nieuwenhuizen 60,94% D-lijn 1. Elly v.d. Nadort & Frans Kruis 63,54% 2. Jacqueline Roks & Suzanne de Wit 56,77% 3. Jeanne Post & Corrie v.d. Berg 56,52%

Op de eerste training van het nieuwe jaar had Reddingsbrigade Het Volkerak in Fijnaart iets te vieren. Ans van der Vorm is al 40 jaar lid van de brigade. Begonnen als zwemmer en nu al jaren aan de badrand om alle leden de kneepjes van het reddingszwemmen te leren. Met een mooie bos bloemen en een groot applaus is dit gevierd.

Boeken- en platenmarkt Speeltuinvereniging Kindervreugd Op zaterdag 2 februari houdt SV Kindervreugd uit Helwijk weer een groots opgezette boeken- en platenmarkt in de Blokhut aan het Prins Bernhardplein no. 2. De boeken- en platenmarkt trekt altijd veel bezoekers en handelaren en staat bekend om de goede sortering en enorm ruime

keus. De aanvangstijd is 10.00 uur en de markt eindigt om 15.30 uur. De entree bedraagt EUR 2,00 voor personen boven de 12 jaar en EUR 0,50 voor personen tot 12 jaar. De opbrengst van de boeken- en platenmarkt komt geheel ten goede aan de Speeltuinvereniging. Voor inlichtingen kan men bellen met 06-43418894.

Sportnieuws?

mail het naar: redactie@fendertlokaal.nl


De Fendertse Hoeve

presenteert zaterdag 2 februari

Renewion Back in time met o.a. oud DJ‘s, Kees van Beek Eric van der Aa Jeroen van Beveren Ronald van Kouteren

Scheepsbouw Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

S Open vanaf GRATI ! 21.30 uur 18+ ja ar g oegan t

Meld je aan via contact@fendertsehoeve.nl en ontvang een consumptiebon voor die avond

FH

Gastvrijheid ten voeten uit

De Fendertse Hoeve | Kadedijk 3 | 4793 GA Fijnaart | Telefoon: 0168 - 46 24 91 | contact@fendertsehoeve.nl | www.fendertsehoeve.nl

CHOCOMEL OF FRISTI

GOUDEERLIJK BOLLEN

2 verpakkingen à 1 liter

Per zak

11 +

GRATIS*

50% KORTING

KIPFILET- OF KIPDIJBLOKJES Naturel, tandoori of Indisch 2 bakken à 275-300 gram

2 VOOR

5

00

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 2 t/m di 29 januari 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

* 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.