Fendert Lokaal 2019 week 18

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 3 0 a p r i l 2 0 19 | w e e k 18 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Rennen voor oranje

Het regent lintjes

Vrachtwagen trekken

Dodenherdenking

Koningsdag houdt het nagenoeg droog

Koning Leeuw deelde high fives uit aan de Fijnaartse kinderen

Koningsdag werd dit jaar in Fijnaart geopend door burgemeester Jac Klijs. Hij stak de oranjeverenigingen en -comités een hart onder de riem. Volgens de burgemeester valt het niet mee om Koningsdag telkens weer te organiseren. “Sommige hebben het heel moeilijk”, zei hij. “Dat komt ook door het vrijwilligerswerk. Door het jaar heen moeten zaken voorbereid en geld bij elkaar gebracht worden. Mijn complimenten daarvoor en ook voor het comité in Fijnaart dat allerlei activiteiten heeft georganiseerd voor jong en oud.” Klijs sloot zijn speech af met de hoop dat de weergoden Koningsdag goed gezind waren. Dat bleek het geval. Tijdens de opbouw regende het nog flink, maar verder kon het programma op een spettertje na vrijwel droog afgewerkt worden. Wel speelde de wind een nadelige rol. Hierdoor kon onder andere de boog over het Virtual Blind Football-spel niet opgezet worden. In plaats van voetballen met een virtuele bril op, werd nu een gewoon potje voetbal gespeeld.

Meivakantie Het was niet het weer dat het oranjecomité de meeste parten speelde, maar de meivakantie. Veel inwoners zijn op vakantie en dat was te merken. De opkomst had veel groter kunnen zijn. Het plezier was er echter niet minder om. Koningsdag werd afgetrapt met de Oranje Sing Along, zeg maar een aubade 2.0. Het meezingen met de Parel Vocal Group beviel goed. Vooral ‘Brabant’ viel in de smaak.

Circus Na het zingen ging de vrijmarkt van start en kregen de kinderen een circusworkshop van circusschool Hannes & Co. Ook gingen onder aanvoering van Puck en Eva de voetjes van de vloer tijdens de kinderdisco. Ondank een lage voorinschrijving, verschenen toch nog zo’n honderd deelnemers aan de start van de Oranjeloop. Tussen de middag gingen de live gebakken pannenkoeken er weer in als…

Voetbal De voetbalwedstrijd onder leiding van Suzanne Stomphorst werd gewonnen door FC NAC, bestaande uit: Marijn Slee, Colin Bevaart, Finn Woolard en Daan Goudriaan. De zege bij het Oranjeduel ging naar team Sananirma. Deze drie dames waren vooral goed in het spel Schreeuwlelijk. De geslaagde Koningsdag 2019 werd afgesloten met een optreden van de Mannen van de Straat en DJ Jeroen van Beveren. Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS Van woensdag 1 t/m zaterdag 4 mei

Aardbeien roomcake € 3,49 + 9 spaarpunten cadeau

4 Kaiserbroodjes (bake off) € 1,29 Roomboter appelflappen per stuk € 0,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Fijnaart • Tel. 06-40 17 93 88 www.haverkamptimmerwerken.nl

redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Honderd lopers tijdens vijfde Oranjeloop

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

De 1 km-lopers gaan fanatiek van start. Meer foto’s op www.fendertlokaal.nl

Het lage aantal voorinschrijvingen bezorgde de organisatie van Oranjeloop Fijnaart slapeloze nachten. Uiteindelijk kwam het op het laatste moment toch helemaal goed. Honderd lopers gingen op Koningsdag op pad om de 1, 2,5, 5 of 10 kilometer te lopen. Het grootste aantal deelnemers telde de 5 kilometer. Dit was zeker te danken aan 24 Running Fijnaart, die met aardig wat lopers had ingeschreven. Maar ook aardig wat kinderen gingen fanatiek op pad. Zij waren dan ook goed opgewarmd door Jelle Rijnberg en Mart Machielse. Lykke van der Vegte presteerde het om na de 2,5 kilometer te hebben gewonnen bij de meisjes ook de 5 kilometer te lopen. Een topprestatie. Sommige deelnemers kregen het zelfs voor elkaar om onvoorbereid mee te lopen. Michel Arends liep in Fijnaart zijn eerste vijf kilometer en won hem nog ook. Stuk voor stuk leverde elke loper of loopster een

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis

Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

De winnaars 1 km meisjes: Rojin van der Zanden 5.15 1 km jongens: Baran van der Zanden 4.55 2,5 km meisjes: Lykke van der Vegte 12.00 2,5 km jongens: Fyan Moorman 10.19 5 km vrouwen: Baukje Haverkamp 26.05 5 km mannen: Michel Arends 18.52 10 km vrouwen: Karin de Kramer 1.00.05 10 km mannen: Mick Reijnders en Jelle Rijnberg 42.26 Estafetteloop: familie De Booij

Wat was het zaterdag weer gezellig op de anders zo saaie Voorstraat. Samen zingen, kletsen, smullen van de gratis uitgedeelde oranje soezen van Nagelkerke en ondertussen genieten van spelende, dansende, springende, voetballende, spraypaintende, quizzende en hardlopende dorpsgenoten. Het enige minpuntje was de opkomst. Dat werd goed duidelijk door de versierde fietsen. Het aantal oranje gekleurde tweewielertjes dat vanaf Fendertshof richting Voorstraat trok was op twee handen te tellen. Die lage opkomst heeft niets te maken met het programma en zeker niet met de inzet van het Oranje Comité Fijnaart. De grote schuldige is degene die ooit het waanzinnige besluit heeft genomen om Koningsdag in de meivakantie te laten vallen. Hierdoor is een groot deel van ons land vertrokken naar andere oorden en zitten de oranjecomités met de gebakken peren en een lage opkomst. Het heeft er zelfs al toe geleid dat in bepaalde dorpen met Koningsdag geen bal valt te beleven. Ik stam nog uit de tijd dat de verjaardag van onze vorstin een verplichte schooldag was. Na een massale zanghulde voor het toen nog echte gemeentehuis, trokken alle scholen naar de sportvelden om daar op sportieve wijze met elkaar de strijd aan te binden. Nu ben ik zeker niet voor verplicht feesten, maar Koningsdag zou nog gezelliger en leuker zijn als het buiten een schoolvakantie valt.

Daarom roep ik hierbij alle oranjecomités en -verenigingen van Nederland op om gezamenlijk richting Den Haag te trekken om dit voor elkaar te krijgen. Alleen zo kunnen zij ervoor zorgen dat de Voorstraat volstaat met versierde fietsen, de Oranjeloop honderden deelnemers telt en Nagelkerke het aantal oranje soezen niet aangesleept kan krijgen. Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur

prestatie van formaat.

TER INTRO

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Na een rijk en arbeidzaam leven is overleden mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Wilhelmus Martinus Sanders Ridder in de orde van Oranje Nassau

† Fijnaart, 28 april 2019

* Eindhoven, 20 februari 1936

Echtgenoot van

Gesina Everdina Maria Koot

Jan-Willem Sanders & Charlotte van Zijderveld

Lisa Jeroen

Sanne Bart

Pim-Martijn Sanders & Merle Laterveer

Miliàn Thieme

Marie-José Sanders

Anne-Jet Wout Roel

Molenstraat 18, 4793 EG Fijnaart De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 3 mei om 14.00 uur in Jacobus de Meerderekerk aan de Molenstraat 26 te Fijnaart. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de RK begraafplaats. Voorafgaand aan de plechtigheid is er gelegenheid om afscheid te nemen van 13.30 tot 14.00 uur in de Jacobushof voor in de kerk. Geen bezoek aan huis. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in De Graanbeurs, Kadedijk 6 te Fijnaart. “…bedankt voor alle mooie jaren”

DANKBETUIGING Wij danken u hartelijk voor uw medeleven tijdens het ziekbed en bij het overlijden van onze moeder en oma

Riet Nachtzaam - Huijskens Uw aanwezigheid op de dag van de crematie en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. Kinderen en kleinkinderen Fijnaart, 30 april 2019

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Wim Sanders oud-brandweerman en lid van onze brandweer Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd

Team brandweer Fijnaart en leden brandweervereniging Fijnaart en Heijningen Fijnaart, april 2019


Pagina 5

Zes lintjes in Fijnaart en één in Oudemolen Anja Verhaart-Heijnen

Zes inwoners van Fijnaart en één inwoner van Oudemolen zijn vrijdag 26 april koninklijk onderscheiden. Zij mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Zij kregen de onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Huib en Anneke Knook-de Vrij

Anja Verhaart-Heijnen moet nog even wachten voordat zij haar lintje krijgt opgespeld. Anja is momenteel aan het wandelen naar Rome. Zij werd telefonisch door burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk op de hoogte gebracht van het nieuws. Anja was sinds 1998 secretaris van de voormalige lokale omroep RTVM. Tegenwoordig is zij vrijwilliger bij streekomroep Ons West Brabant en secretaris van Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen. Foto: gemeente Moerdijk

Nel van Dorp

het echtpaar Huib en Anneke Knook-de Vrij ontving allebei, tot hun verrassing, een lintje. Huib onder andere voor zijn vrijwilligerswerk bij de Christelijke Basisschool Zwingelspaan, Rijvereniging en Ponyclub Oranje Ruiters, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en bij de gereformeerde en protestantse kerk. Zijn vrouw Anneke is bij de kerk ook al vele jaren actief. Zij is pastoraal medewerker en was scriba, pastoraal ouderling en voorzitter van de Taakgroep Pastoraat en de kerkenraad.

Nel van Dorp is sinds 1993 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Ze is organist tijdens kerk- en koffiediensten in woonzorgcentrum Fendertshof. Ook bezoekt ze als pastoraal werker oudere gemeenteleden en leidt de Ouderensoos.

Cora Schoonderwoerd-Huisert

Marcel Deelen

Cora Schoonderwoerd-Huisert zet zich in voor Vrouwen van Nu, afdeling Fijnaart en omgeving. Ook was ze begeleider van de cabaretgroep. Ze is vrijwilliger bij het koor C’est la Vie in Klundert, de RK Immanuel Parochie en bij woonzorgcentrum De Fendertshof. Heel het dorp Fijnaart kent Cora ook van haar mooie accordeonspel.

Marcel Deelen was bestuurslid van de Historische Vereniging Zwijndrecht/Oudheidkamer de Vergulde Swaen in Zwijndrecht. Sinds 2003 is hij bestuurslid PR en voorzitter van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum van Oudenbosch. Sinds 2014 is hij medeoprichter en secretaris van Stichting Open Monumentendag Roosendaal en vrijwilliger en voorzitter van Stichting d’Engelenburgh in Fijnaart.


Pagina 6

- vervolg lintjesregen -

Maarten van den Berg

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Dader bekend De oproep ivm verlaten plaats ongeval 12 april bij een supermarkt in Fijnaart wierp zijn vruchten af. Een alerte getuige had voor zekerheid het kenteken genoteerd van de dader. Deze werd geconfronteerd en heeft bekend. De benadeelde zal hierdoor schadeloos gesteld worden.

Maarten van den Berg uit Oudemolen is sinds 1976 actief als organist van de Christelijk Gereformeerde kerk in Klundert en vanaf 2004 van de Hervormde Gemeente in Dinteloord. Daar heeft hij ook een gelegenheidskoor opgezet en als dirigent begeleid. Sinds 1990 zet Maarten zich in als mantelzorger. Foto: gemeente Moerdijk

Grip op je knip Moerdijk is nu een feit De schuldenproblematiek neemt nog altijd toe. Landelijk heeft 1 op de 5 Nederlanders te maken met financiële problemen. In de gemeente Moerdijk is dat 1 op de 6 inwoners. Om deze schuldenproblematiek in Moerdijk terug te dringen is de stichting “Grip op je knip Moerdijk” opgericht. De stichting, werkend onder de naam SchuldHulpMaatje Moerdijk, is een initiatief van verschillende diaconieën uit de gemeente Moerdijk, maar is niet aan enige religie gebonden. Wij zijn er voor iedereen en bieden hulp zonder oordeel, eigenbelang en winstoogmerk. Het doel is om mensen met schulden weer financieel zelfredzaam te maken, zodat zij weer de baas zijn over hun geld. We richten ons op de preventieve zorg en nazorg, niet op de professionele schuldsanering. Dit doen we samen met de gemeente Moerdijk en andere organisaties die actief zijn op het gebied van schuldhulpverlening. Voor het bieden van hulp wordt een beroep gedaan op SchuldHulpMaatjes. Deze maatjes bieden, na een 3-daagse training (conform NEN 8048), hun hulp op vrijwillige basis en zijn de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen het tij nog op tijd te keren of ondersteuning bieden tijdens en na een traject van schuldsanering. De hulpvraag kan zeer divers zijn. Dit kan variëren van het op orde brengen van de administratie tot het bieden van hulp bij het aanvragen van voorzieningen. Om dit mooie doel te bereiken en alle hulpvragenden ook daadwerkelijk hulp te kunnen bieden, zijn wij nog op zoek naar SchuldHulpMaatjes. Dus bent u bereid, om op vrijwillige basis, de medemens met schulden te helpen om weer grip op de knip te krijgen? Dan roepen wij u van harte op om uw interesse kenbaar te maken door een email te sturen naar info.SHMMoerdijk@gmail.com. Meer informatie kan verkregen worden door de website van Schuldhulpmaatje Nederland (https://schuldhulpmaatje.nl) te bezoeken.

Vernieling(en) In de nachten van het weekend van 19 op 22 april werden er meerdere ruitjes vernield van De Dorpskerk Fijnaart. Op zondagmorgen 21 april omstreeks 4.15 uur werd er in de Voorstraat een houten hekje vernield. De politie trof enkele jongeren aan in de omgeving en hun identiteitsgegevens zijn genoteerd. Dit zal worden meegenomen in het verdere onderzoek. Strafblad / VOG Enkele jeugdigen in Fijnaart vinden het nodig om na het stappen eigendommen van anderen te vernielen. Daarbij ook de openbare orde te verstoren door schreeuwend en joelend door Fijnaart te lopen. Er zal extra op worden ingezet en zal er dan geen ruimte voor enige discussie of tolerantie zijn om deze lokale helden strafrechtelijk te vervolgen incl. het vergoeden van de schade. Neem als tip mee dat je de regisseur bent van je eigen toekomst. Mocht je later solliciteren, kan dat hele grote gevolgen hebben voor je carrière. Veel werkgevers willen van sollicitanten een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Iedere werkgever mag om zo’n bewijs van goed gedrag vragen. Dat bedrijven daar veel waarde aan hechten blijkt uit de forse stijging van het aantal aanvragen. Wanneer men een strafblad heeft zal dit strafblad blijven bestaan voor een periode van 5 jaar voor een overtreding. Bij een misdrijf blijft het strafblad

voor een periode van 30 jaar bestaan en de termijn gaat in nadat de strafzaak is afgehandeld. Om bepaalde beroepen, maar ook hobby’s of vrijwilligers, uit te oefenen is het van belang dat u geen strafblad hebt. Ook kan b.v. bij het aanvragen van een verzekering gevraagd worden of u een strafblad hebt. In het slechtste geval kan dit leiden tot een afwijzing van de verzekering. Bent u getuige en/of herkend u personen of heeft u info mag u dit bij mij melden. Dit soort ontoelaatbaar gedrag moeten we echt samen tegen gaan en stoppen. Diefstal Donderdag 25 april werd er op een erf aan de Boerendijk Fijnaart een brievenbus weggenomen. Tevens werd er gerommeld aan een volle gastank en verplaatst. Er is aangifte gedaan en uit onderzoek kwam er een verdachte naar voren. Verder blijkt dit een langdurig conflict te zijn waar er in het verleden meerdere incidenten hebben plaats gevonden. Controles Afgelopen week zijn snelheidscontroles uitgevoerd. Op woensdag 24 april heeft men middels een lasergun dit gedaan op de Langeweg Fijnaart. De hoogst gemeten snelheid was 56 km/u. Vrijdag 26 april werd er een radarcontrole gehouden op de Drogedijk Oudemolen. De hoogst gemeten snelheid betrof 82 km/u. Totaal betroffen dit 23 overtredingen die hiervoor een proces verbaal zullen ontvangen.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497


Koningsdag in Heijningen 2019 Vrachtwagen opgeblazen in Heijningen

De sterke Heijningse kinderen kregen de vrachtwagen aan het rollen.

Gelukkig betrof het hier geen terroristische aanslag, maar werd er een enorm grote hindernisbaan in de vorm van een vrachtwagen vol lucht geblazen als onderdeel van de zeskamp. Het plaatselijke Oranjecomité had eerder deze week de beslissing genomen om de zeskamp en de middagspelletjes naar binnen te verplaatsen vanwege de slechte weersvoorspellingen. Basisschool het Kompas was daarom decor voor deze populaire spelelementen op Koningsdag in Heijningen. Het schoolplein ligt in de luwte van de bebouwing en daarom kon het 5 meter hoge springkussen toch nog gebruikt worden.

Oranjecomité klonk ook een boodschap van de gemeente door. Gemeente Moerdijk vindt leefbaarheid belangrijk en wil daarin ook faciliteren, maar het initiatief daarvoor moet vanuit de bevolking komen. Samenleven en samenwerken, vooral in de kleinere kernen. Het feit dat de Drumfanfare dit jaar niet aan kon treden vanwege te weinig ervaren drummers zou een teken aan de wand moeten zijn volgens de heer Wiers.

Opening Voor de officiële opening was raadslid G. Wiers afgevaardigd namens de gemeente Moerdijk. In een behoorlijk goed gevulde voetbalkantine sprak hij de aanwezigen toe. Naast een uitleg over het programma en de complimenten aan het

Thema Het Oranjecomité in Heijningen werkt ieder jaar met een thema, waar de spelelementen voor de kinderen aan gerelateerd worden. Dit jaar was dat ‘Transport en Logistiek’. Het mag duidelijk zijn dat de mogelijkheden voor een zes-

kamp buiten zich daarvoor wat beter lenen dan bij binnen spelletjes. Maar de organisatie was er wonderwel in geslaagd om het thema grotendeels overeind te houden. Binnen werden de logistieke uitdagingen van een zeskamp in een schoolgebouw al snel duidelijk. Het estafette parcours had zelfs heel veel vormen van zichzelf voortbewegen gecombineerd. De kinderen moesten kruipen door een tunnel, rennen met een kruiwagen, een rondje op een skippybal en zich voort laten trekken op een waveboard om dit parcours zo snel mogelijk af te kunnen leggen. Buiten stond de eerdergenoemde grote hindernisbaan in de vorm van een vrachtwagen. Maar het meest spectaculaire spelonderdeel was toch wel het vrachtwagen trekken. Een heuse truck stond klaar om vooruit getrokken te worden met een touw. Een ware uitdaging voor de kinderen. Maar met vereende krachten lukte het hun toch om de trekker aan het rollen te krijgen,en dat meerdere keren achter elkaar!

Compleet met glunderende gezichtjes konden de kinderen zich daarna te goed doen aan de gereedstaande Picknick in het Pestalozzihuis. Na gedane arbeid konden de kinderen genieten van eierkoeken, rozijnenbollen, broodjes, beleg, worstjes en fruitsalade.

Jubileum Later dit jaar bestaat het Oranjecomité Heijningen 60 jaar. Daaraan werd op Koningsdag niet veel aandacht besteed, of zoals secretaris René Krijgh het zei: “Wij besteden ons geld liever aan een geweldige dag voor de kinderen”. Toch werden er tijdens de pauze Oranje petit-fours uitgedeeld met 60 erop, waarvan de kinderen en anderen aanwezigen lekker konden genieten.

Weer Achteraf bleek dat de meeste buien langs Heijningen heen dreven op Koningsdag. Allen in de vroege ochtenduren moest er een regenpauze ingelast worden tijdens het opbouwen van het springkussen. Dat zorgde ook voor een hoop dweilwerkzaamheden om de baan weer op tijd droog te krijgen. Net voor de middag moesten de kinderen nog 1 keer snel naar binnen, maar verder bleef het tot aan de gezamenlijke maaltijd droog.

Tekenwedstrijd In het Pestalozzihuis waren alle tekeningen en kleurplaten te zien die de kinderen vooraf hadden gemaakt. Het thema van de dag was ook hier fanatiek gebruikt om een zo mooi mogelijke tekening te kunnen maken. Nadat de zeskamp afgelopen was, werden de winnaars van deze wedstrijd bekend gemaakt. Zo werd het geduld van de kinderen nog even op de proef gesteld, want die zaten allemaal te wachten op de prijsuitreiking van de grote zeskamp. Groot was de vreugde op het moment dat ze per groep mochten gaan kiezen van de grote prijzentafel die voor hen klaar stond.

Middagprogramma. Daarna was het tijd voor de Middagspelroute, waarvoor zich meer dan 30 kinderen hadden opgegeven. Daarin kregen de kinderen ook weer verschillende uitdagende spellen voorgeschoteld. Zij mochten hun kunsten vertonen bij o.a. Reuze Mikado, Pictionary, voorwerpen raden, de loopslurf en Eierenrace. De inzet en het enthousiasme van de kinderen waren enorm. Terwijl de kinderen zich op school in het zweet werkten was er in het Pestalozzihuis het dart- en biljarttoernooi en de kaart- en sjoelmiddag. Daar waren zo’n 30 deelnemers van 13 jaar en ouder hun best aan het doen bij de verschillende onderdelen.

Gezamenlijke maaltijd. Ook de traditionele barbecue was ten prooi gevallen aan de wijzigingen ten gevolge van de weersvoorspellingen. In plaats van buiten in een koude tent konden de mensen nu lekker binnen genieten van een warm en koud buffet. Na een dag vol inspanningen lieten zij zich dit prima smaken. De organisatie ontving veel positieve reacties op deze vorm van gezamenlijk eten. De avond liep over in een gezellig samenzijn, waar nog eens gezellig werd nagepraat over de gebeurtenissen op deze fantastische Koningsdag in Heijningen.
Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Ze zijn er weer!

VERSE AARDBEIEN

fam. Deijkers

uit eigen kas!

Oude Heijningsedijk 10, Heijningen | 06-23090891

geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Donderdagavond-loopgroep in het nieuw gestoken voor Koningsloop Gedreven Het idee om mensen enthousiast te krijgen kwam niet uit een vreemde hoek, Marcella is zelf erg gedreven en bezeten van de sport. Tevens is het mooi om mensen te motiveren om een gezonder leven te leiden. Zo krijg je als je aan een loopgroep van Marcella mee doet ook een gratis fitheid test en tips om dit te verbeteren. Er wordt na Koningsdag weer een vervolg groep gestart dus mocht je nog niet lopen en dit graag gaan doen meld je aan bij Marcella en wordt ook gepakt door het virus.

De donderdagavondloopgroep van Marcella Roks is in het nieuw gestoken. Foto: Marcel Matthee

Rijk Zwaan en Bevelander Wooning inrichting hebben de loopgroep van de donderdagavond in het nieuw gestoken om tijdens de wekelijkse trainingen en de Koningsloop in Fijnaart mooi voor de dag te komen. Marcella Roks weet in korte tijd vele mensen binnen Fijnaart gek te krijgen van de hardloopsport. Op de donderdagavond heeft ze

een groep van 25 mensen die ze klaar heeft gestoomd voor de 5km Koningsloop in Fijnaart. Rijk Zwaan en Bevelander Wo-

ninginrichting geeft deze groep het mooie imago mee zodat we als groep er netjes bij lopen.

Verschillende talenten In de donderdagavondgroep zitten vele verschillende talenten, want of je nu erg snel bent of wat langzamer, ieder beoefent de sport op zijn of haar niveau. En het zijn stuk voor stuk kanjers. Je moet het toch maar doen in 14 weken van 0 tot 5 km in ĂŠĂŠn keer hard te kunnen lopen. Marcella motiveert dit erg leuk en goed. Ze zou het mooi vinden dat als het evenemententerrein een goede opknapbeurt krijgt, hier een echte atletiekbaan zou komen zodat de sport een nog beter imago krijgt. Het zou ook de uitstraling van de gemeente bevorderen.


Pagina 11

Fijnaart en Heijningen staan stil bij de slachtoffers voor de vrijheid Dodenherdenking begint zaterdag 4 mei om 19.00 uur met de herdenking in de Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat in Fijnaart. Zangeres Ellen Deelen en organist Johan van der Steen verlenen daaraan hun bijdrage. Stille tocht Om 19.25 uur vertrekt de stille tocht onder begeleiding van Drumband DUO naar het oorlogsmonument bij de rooms-katholieke begraafplaats. Cornald Nuiten speelt de Last Post, waarna twee minuten stilte in acht worden gehouden. Muziekverenigingen Na het Wilhelmus is er gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen. Dit wordt muzikaal ondersteund door de muziekverenigingen DSH, De Unie en Oranjevaan. Op 4 mei worden de burgers en militairen herdacht die in Nederland of elders in de wereld zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Die dag staan we stil, zijn we stil en denken we aan alle slachtoffers die hun leven lieten voor onze vrijheid.

Jacobushof Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in de Jacobushof.

Bevrijdingsdag met meezingkoor La Misère

Op het parkeerterrein van de Jan Punthof wordt zondag 5 mei Bevrijdingsdag gevierd. Dit feest is voor alle senioren vanaf 65 jaar uit Fijnaart. In de feesttent is er vanaf 13.30 uur live-muziek en worden versnaperingen geserveerd door de vrijwilligers van Oranje Comité Fijnaart. De senioren ontvangen twee consumptiebonnen van de organisatie. De ove-

rige drankjes zijn voor eigen rekening. De live-muziek wordt dit jaar verzorgd door smartlappenkoor La Misère uit Zevenbergen. Het is voor de organisatie ondoenlijk om de senioren op te halen en naar de feesttent te

brengen. Het verzoek is dan ook om zelf het vervoer te regelen, bijvoorbeeld door iemand uit de familiekring.

Voor bedrijven en particulier: Kantoorartikelen in de winkel of via Voorstraat 8a, Fijnaart


Pagina 12

Lonneke de Vrij FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Lonneke de Vrij. Mijn naam is... Lonneke de Vrij Ik woon/werk in Fijnaart... Mijn geboorte in 1973. Ik ben opgegroeid in de Dauwdruppelhof in Fijnaart bij mijn ouders Jaap en Adri de Vrij en mijn zusje Marion. In mijn studententijd ben ik vertrokken naar Rotterdam en na wat omzwervingen woon ik nu samen met Ben en onze kinderen sinds 2012 weer in Fijnaart Men kan mij kennen van... Het turnen en korfballen bij de Kieviten in mijn jonge jaren en het uitgaan bij Piet en Riet. Later als verloskundige in Oud Gastel, Oudenbosch en omgeving (regelmatig kozen ook zwangeren uit Fijnaart voor onze begeleiding). Nu kent men mij wellicht als vrouw van Ben Vos en als moeder van onze kinderen Pleun, Fien en Kees. Misschien ook wel van de jaren dat ik actief was op de Julianaschool (zoals in de MR) en als bestuurslid van de Kieviten. De laatste jaren zien mensen mij in Fijnaart ook steeds vaker als uitvaartbegeleidster bij Omzien uitvaartbegeleiding In het dagelijks leven ben ik... Gelukkig vaak in de gelegenheid om thuis te zijn en zo aandacht te kunnen geven aan Ben, Pleun, Fien en Kees. Daarnaast ben ik de laatste 3 jaar bezig geweest met het opstarten van mijn uitvaartonderneming Omzien. Samen met Janita Bom-Crezee begeleiden we nabestaanden in de verdrietige dagen rondom het afscheid van een overledene Het liefst eet ik... Ik hou enorm van lekker eten… eten is eigenlijk een grote hobby. Zo kan ik genieten van lekker uit eten gaan (je helemaal laten verwennen in een goed restaurant), maar ook heel erg van eenvoudigere gerechten zoals pasta’s, vers brood, een salade, sushi, zelfge-

sneden en gebakken frieten, de eerste asperges in het voorjaar, coquilles… eigenlijk vind ik alles lekker Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Gelukkig heb ik al zeer veel, hele mooie, grote en kleine momenten mogen meemaken, die allemaal bijzonder voor mij zijn en zo verschillen dat ze niet te rangschikken zijn naar ‘mooiste’. Zo koester ik een liefdevolle blik van één van de kinderen, herinneringen aan het samen tuinieren met mijn vader, gezellige vakanties, lekker knuffelen met de kids (of met Ben), een dankbare blik van iemand, et cetera Het boek waarvan ik genoot... Bijvoorbeeld “De waarheid over de zaak Harry Quebert” van Joël Dicker Maak mij maar wakker voor… Natuurlijk voor mijn werk. Dat is helemaal geen probleem. Geboorte en sterfte houden zich natuurlijk niet aan kantoortijden, dus ik ben deze onregelmatigheid al heel lang gewend De mooiste kleur vind ik… Het frisse groen van doorkomende knoppen, de herfstkleuren aan de bomen in de herfst en het avondrood na een mooie zomerse dag aan het strand Ik ben goed in... Voor anderen zorgen Mijn guilty pleasure is... Lui liggend op de bank (met lekkere chips met een dipje) kijken naar een Engelse detective Mijn onhebbelijkheden zijn… Het erg kunnen genieten van gezelligheid (en dan dus niet naar huis willen), perfectionistisch zijn en altijd denken dat er in een dag wel 28 uur zit: dus teveel plannen op een dag, zodat het vaak haasten is en ik dan nét op tijd ben

Ik luister graag naar... Anderen (wanneer ze vertellen over hun passies, hun belevenissen, hun verlieservaringen, hun problemen, et cetera) Ik droom van... Net als iedereen heb ik grote dromen, zoals wereldvrede, voldoende eten voor iedereen, geen geweld en onrecht meer, dat zou toch geweldig zijn. Maar wat dichter bij huis hoop ik heel actief en gezond ouder te kunnen worden, zodat ik nog heel lang mijn kinderen kan zien opgroeien Het liefst drink ik... Rooibosthee (gaat er in liters doorheen op een dag) en een lekker rood wijntje (natuurlijk met iets lekkers erbij) Bovenaan mijn bucket list... Nog heel veel gezellige, warme momenten beleven met ons gezin en zorgen dat onze kinderen lekker in hun vel zitten en hun eigen pad in het leven gaan vinden Ik heb een grote hekel aan... Onrecht tegen kinderen (vreselijk wat sommige kinderen moeten meemaken, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, seksuele mishandeling) Ik ben trots op... Het opzetten van mijn eigen uitvaartonderneming, met nu zelfs onze eigen mooie rouwhuiskamers/afscheidskamers aan de Wilhelminastraat Mijn favoriete vakantieland is... Zeeland Ik vind het stom dat… De rij voor de kassa waar ik niet in sta altijd veel sneller gaat, mijn broeken soms wat te strak zitten (zijn ze gekrompen?),

telefonische verkopers mij een geïrriteerd gevoel opleveren , lekkere dingen veel calorieën bevatten Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Natuurlijk hoop ik dat Omzien dan nog veel meer families naar tevredenheid heeft mogen begeleiden, kortom dat het een gevestigde naam in het dorp is geworden. Maar bovenal hoop ik dat onze kinderen, die dan inmiddels jonge volwassenen zijn, lekker in hun vel zitten. Ben en ik zijn dan hopelijk nog zo gezond en vitaal dat we dan ons nog veel kunnen inzetten voor anderen en samen kunnen genieten Mijn sterrenbeeld is… Weegschaal Mijn vrije tijd besteed ik aan... Graag koken, gezellig met vrienden eten en drinken, uitjes met gezin, werken Beste voetbalclub ter wereld... Geen idee. Ik kijk wel graag naar onze 3 voetballende kinderen bij v.v. de Fendert! Mijn lievelingsspel is... Rummikubben Mijn lievelingssport is... Haha sporten…ik ben helaas niet begeesterd met het ‘sportgen’. Natuurlijk sport ik wel (je zal wel moeten als je zo van lekker eten houdt zoals ik), maar dat is meer een opgelegde verplichting dan een hobby Ik heb bewondering voor… Mensen die jarenlang mantelzorg verlenen, mensen die veel vrijwilligerswerk doen en verzorgenden die met hart en ziel werken


Pagina 13

KLIEKJES De Kieviten - EHBD Mijn grootste blunder... Regelmatig maak ik een blunder. Gelukkig kan ik daar vaak, met de nodige zelfspot, hartelijk om lachen. In mijn werk ben ik een echte perfectionist en probeer ik zeer gedreven de fouten tot een minimum te beperken Op televisie kijk ik graag… We kijken niet vaak televisie, want onze avonden zijn veelal gevuld met werk of andere activiteiten. Maar we proberen wel in het weekend een moment te plannen waarop we met de kinderen samen op de bank iets kunnen kijken, zoals de Luizenmoeder of Wie is de Mol? Heel gezellig! Mijn favoriete vak op school... De exacte vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie Ik ben bang voor... Dat onze kinderen iets overkomt. Soms kan die gedachte je wel eens aanvliegen, maar gelukkig ben ik iemand die positief in het leven staat en zich geen zorgen maakt over zaken die nog niet aan de orde zijn Fijnaart vind ik... Een dorp met sociale betrokkenheid. Ik kan genieten van het ‘ons-kent-ons’ gevoel: met veel mensen is er wel op de een of andere manier een verbinding. Je kent ze ergens van. Dat geeft vaak een gevoel van saamhorig-

heid of gezelligheid. Dat vind ik erg fijn, zeker ook voor onze kinderen, dat ze in zo’n gemeenschap op kunnen groeien Wat ik mis in Fijnaart… IDe gemeenschapszin zou van mij nog wel iets groter mogen worden, gedragen mogen worden door een bredere laag mensen. Samen activiteiten organiseren of behouden zorgt voor de leefbaarheid in ons dorp Mooiste plekje in Fijnaart... De Kerkring, dat geeft nog een beetje het gevoel van een karakteristiek dorpscentrum Minst mooie plekje in Fijnaart… Natuurlijk zijn er voorbeelden te noemen van delen van Fijnaart die wel wat initiatief kunnen gebruiken (zoals het leegstaande pand van de Roef in de Julianastraat, de Voorstraat die nog niet voldoende bijdraagt aan het ‘dorpscentrum-gevoel’, delen van wijken die dreigen te verpauperen, et cetera), maar ik kijk liever naar wat er allemaal al wel is, zoals de waterpartij bij de Parel en de verzorgde speeltuintjes Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is… De Nieuwlandsedijk (het smalle dijkje van de Barlaaksedijk richting snelweg). Mooi voor een wandeling! Daar hebben onze dochters leren fietsen

Gratis compost nog steeds te verkrijgen op milieustraat Er is nog compost over, dus de compostactie is verlengd. Alle inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen gratis compost ophalen (ook zonder bon) bij het milieustation (milieustraat) in Klundert aan de Fuutweg 4. Met deze actie wil de gemeente u bedanken voor de inspanning om groente-, fruit en tuinafval te scheiden. De compost is gecertificeerd en onder andere geschikt voor de aanleg en onderhoud van tuinen en gazons. De zakken zijn te verkrijgen als 40 liter zakken. Let op: OP = OP.

Lees de krant ook digitaal:

www.fendertlokaal.nl

Mijn ‘Kliekjes’ zijn vaak gebaseerd op iets wat ik hoor, zie of lees. In dit geval het laatste, want in de digitale versie van ‘Fendert Lokaal’ van 9 april jl. lees ik dat nog een keer, op zaterdag 25 mei, de palen met mand worden opgezet teneinde de reünie van korfbalvereniging ‘De Kieviten’ luister bij te zetten. In het eerste deel van mijn memoires, ‘Een Leven voor Twee’, dat gaat over mijn jeugd in De Fendert, schreef ik over de korfbalclub waar ik in 1950 en 1951 deel van uitmaakte onder andere het volgende: ‘In de vrijetijdsbesteding kwam niet veel verandering. Hoewel, er was in 1948 een korfbalclub opgericht onder de naam ‘De Kieviten’. De naamgeving had vermoedelijk te maken met deze bijzondere vogelsoort omdat dat zijn nesten bouwt in weidegebieden en die waren er in die tijd nog genoeg. Dit omdat ik aanneem dat de naam geen relatie heeft met of een vergelijking inhield tussen het paargedrag van deze vogelsoort en de opspringende jongens en meisjes rond de korf. Want dit was een van de toen weinige sporten waarbij een team uit zowel jongens als meisjes bestond. Dat er toch vanuit deze sportieve ontmoetingen relaties zijn opgebloeid, is een veronderstelling zeker waard.’ Wanneer u mij vraagt: ‘Wat voor club was dan dat EHBD?’ dan kan ik die vraag begrijpen. Het tussenliggende streepje was slechts om u op het verkeerde been te zetten. Nee, geen wedstrijd want maar het was geen club. Het had te maken met het clubhuis dat door een aantal vrijwilligers in elkaar werd getimmerd. De juiste datum waarop een en ander zich heeft afgespeeld kan ik jammer genoeg niet achterhalen, maar het was begin vijftiger jaren. Op een gegeven moment was mijn jongere broer Mon (Simon) met enkele anderen betrokken bij de bouw van het nieuwe clubhuis van de ‘De Kieviten’. Mon had op de ambachtsschool in Klundert het edele vak van meubelmaker geleerd en had dus enige behendigheid opgedaan met hamer, spijkers en hout. Dus kon men ervan verzekerd zijn dat hij de planken niet mis zou slaan. In dit geval een verkeerde uitdrukking want die uitdrukking slaat op het naast een loopplank of vlonder stappen en in het water donderen. Een welkome aanwinst dus voor de vrijwilligersploeg die het gebouw in elkaar zou knutselen. Op die zaterdag werd het hoogste punt bereikt dus zoals het in de bouwvakkerswereld gebruikelijk was… pannenbier. Hoe dan ook, toen Mon tegen het vallen van de avond thuiskwam werd duidelijk dat hij te diep in een van de glazen had gekeken. En niet alleen om te zien of er nog wat in zat. Na zijn aanbellen, hij kon kennelijk het touwtje dat uit de brievenbus hing niet vinden maar wel de bel, riep mijn moeder nadat zij de deur had opengedaan: ‘Kees, kom eens even. Mon is aardig aangeschoten en jij weet wel hoe je ermee om moet gaan.’ Zelden werd dit vermoeden, namelijk dat ik kon bogen op enige ervaring met EHBD – Eerste Hulp Bij Dronkenschap – op een dergelijke subtiele manier uitgesproken. Ik kon niets anders doen dan mijn vijf jaar jongere broer in de tijdens mijn diensttijd aangeleerde ‘brandweergreep’ nemen en hem de trap op te zeulen. Dat zijn hoofd daarbij in onzachte aanraking kwam met de forse houten knop onder aan de trapleuning voelde hij op dat moment niet. Wel, de volgende morgen, de flinke bult op zijn kop. De hoofdpijn kwam van twee kanten. ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is.’ Dat viel mee. Het hoofd van Mon bleek hard genoeg en die houten knop onderaan de trapleuning had ook geen schade opgenomen.

Tot een volgende keer. Houdoe Cees van der Mast


Pagina 14

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 2 mei 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zaterdag 4 mei 19.00 uur: Ontmoetingskerk Dodenherdenking Aansluitend Kranslegging RK Begraafplaats. Na afloop samenzijn met koffie in de Jacobushof

Zondag 5 mei 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: G. Dirven Diaken: M.Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: I. Hoppenbrouwers en F. Hoogmoed Lector: E. Mulders Koster: R. Vissers Collectanten: J. Dingemans en P. Berghout Gebedsintenties: Lies van Merrienboer-Korst Collecte: 1ste voor eigen kerk; 2de Caritas ZiekentriduĂźm Na afloop samenzijn met koffie U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zaterdag 4 mei 19.00 uur: Ontmoetingskerk Dodenherdenking Aansluitend Kranslegging RK Begraafplaats. Na afloop samenzijn met koffie in de Jacobushof

Voorganger: F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Kees Oostdijck Gastvrouw: Adri de Vrij Collecte rondgang: 1e Instandhouding kerk en eredienst; 2e Voedselbank Collecte uitgang: Onderhoudsfonds De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Zondag 5 mei 10.00 uur: De Dorpskerk

Agenda Dinsdag 30 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 2 mei 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking, Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64 in Fijnaart, aansluitend stille tocht naar en herdenking op rk-begraafplaats Zondag 5 mei 13.30 uur: Bevrijdingsdag, parkeerterrein Jan Punthof in Fijnaart 15.00 uur: Live-muziek voor ColSensation, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Dinsdag 7 mei 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 9 mei 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 14 mei 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 16 mei 09.00 uur: Voorjaarsreisje voor 55-plussers, vertrek vanaf busstation, Kerkring in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis open, Veluwestraat 2 in Heijningen

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 15

Programma

Dinsdag 30 april De Fendert 1 – De Fendert JO191 19.30 Nieuwdorp/Patr. VR2 – De Fendert VR1 19.30 Donderdag 2 mei DVVC 2 – De Fendert 4 19.30 Zaterdag 4 mei De Fendert JO11-3 – NVS JO11-1 09.00 De Fendert MO11-1 – Prinsenland MO11-1 09.00 De Fendert JO7-1 – Sprundel JO7-1 09.30 De Fendert JO15-3 – Rillandia JO15-1 10.00 De Fendert MO11-2 – UVV´40 MO11-1 10.30 De Fendert 3 – VVC´68 4 11.00 De Fendert JO13-1 – Zundert JO13-1 11.00 De Fendert 5 – EBOH 4 12.30 De Fendert MO19-1 – S.c. Gastel MO19-1 13.15 De Fendert JO19-1 – Beek Vooruit JO19-1 14.30 De Fendert 6 – VVC´68 6 14.30 S.c. Welberg JO11-1 – De Fendert JO11-2 09.00 Roosendaal JO8-5 – De Fendert JO8-2 09.00

Victoria´03 JO8-1 – De Fendert JO8-1 09.45 UVV´40 JO11-1 – De Fendert JO11-1 10.30 NOAD´67/Vosmeer VR1 – De Fendert VR1 10.30 Klundert JO17-1 – De Fendert JO17-1 12.30 Sprundel JO15-1 – De Fendert JO15-2 12.45 Moerse boys JO15-1 – De Fendert JO15-1 13.00 Yerseke 2 – De Fendert 2 14.30 Zondag 5 mei De Fendert 2 (zo) – F.c. Dordrecht 3 10.00 Dinsdag 7 mei De Fendert MO19-1 – Zundert MO19-1 20.00 Woensdag 8 mei De Fendert JO11-3 – Klundert JO11-1 18.30 De Fendert JO9-1 – Victoria´03 JO9-2 18.30 De Fendert JO11-4 – DEVO JO112 19.00 Donderdag 9 mei DVO´60 JO12-1 – De Fendert JO12-1 18.30 SEOLTO VR1 – De Fendert VR1 19.30 Vrijdag 10 mei SEOLTO VR30+1 – De Fendert VR30+1 19.30 De Fendert VR30+1 – Klundert VR30+1 20.00 DEVO VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.30

Ledenvergadering De Kieviten Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten Fijnaart houdt maandag 13 mei haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in de B1-zaal van De parel. Alle leden en ouders van leden zijn uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan onder andere de jaarverslagen van de secretaris en penningsmeester, het verslag van de kascontrolecommissie en de verkiezing van de kascontrolecommissie en het bestuur. De vergadering begint om 20.00 uur.

PV Fijnaart Uitslag Postduivenvereniging Fijnaart Peronne, Vitesse Oude duiven van zaterdag 27 april ± 218 km. Gelost om 10.00 uur met 144 duiven. 1. A.C.A. Kersten Fijnaart 2. C.J. Kocken Fijnaart 3. Van Dijk-Loman Oud Gastel 4. A.C.A. Kersten Fijnaart 5. A.C.A. Kersten Fijnaart 6. A.C.A. Kersten Fijnaart 7. A.C.A. Kersten Fijnaart

8. A.C.A. Kersten Fijnaart 9. C.J. Kocken Fijnaart 10. Van Dijk-Loman Oud Gastel 11. Van Dijk-Loman Oud Gastel 12. Van Dijk-Loman Oud Gastel 13. A.C.A. Kersten Fijnaart 14. A.C.A. Kersten Fijnaart 15. A.C.A. Kersten Fijnaart 16. C.J. Kocken Fijnaart 17. A&S van Sighem Fijnaart 18. Van Dijk-Loman Oud Gastel 19. A.C.A. Kersten Fijnaart 20. C.J. Kocken Fijnaart

hoek JO12-1G 11.30 SC Gastel JO17-2 - Oranje Blauw’14 JO17-1G 12.30

vv Oranje-Blauw ‘14 Programma

Zaterdag 4 mei Oranje Blauw’14 JO9-1G - JEKA JO9-8G 09.30 Oranje Blauw’14 JO7-1 - SC Welberg JO7-2 10.30 Oranje Blauw’14 JO12-2 - Noord-

Zondag 5 mei DIOZ 3 - Oranje Blauw’14 4 10.00 HZ’75 1 - Oranje Blauw’14 2 12.30 Oranje Blauw’14 3 - SSW 3 12.15 Donderdag 9 mei Oranje Blauw’14 JO17-1G - Cluzona JO17-2 19.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 23 april Gele lijn 1. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 63.89% 2. Riet Neelen & Annie Reijnders 53.47% 3. Frans Berghout & Jan Hamers 51.39%

Rode lijn 1. Marcia Erkamps & Mia Schouten 58.75% 2. Nel Breure & Nel Keuter 55.21% 3. Anton Bom & Piet Breure 53.75% 4. Martha Berghout & Piet Berghout 52.50% 5. Inge Reijnders & Toon Reijnders 50%

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 2018/2019 Donderdag 25 april tweede ronde, 6e zitting A-lijn 1. Nettie Donders/Els Kamp 60,63% 2. Addie Schouls/Bert de Kok 58,13% 3. Marianne de Jong/Hannie van Tilborgh 54,69% 4. Sija de Jong/Lex Doff 53,75% 5. Maarten Schouls/Manda Kaptein 51,88%

B-lijn 1. Hans Riethoff/Graeme Reijnders 67,50% 2. Veronica van Nieuwenhuyzen/ Piet Breure 59,50% 3. Toon Reijnders/Jan Hamers 58,58% 4. Jeanne van Putten/Toos Schrauwen 55,67% 5. Ria Stamkot/Anke Rijnberk 55,00%

U wilt toch ook blijven zwemmen?

Steun Stichting Vrienden van het zwembad Wij hebben uw hulp nodig! Stichting Vrienden van het zwembad steunt het zwembad de Oester voor een zwemlift voor gehandicapten en bejaarden. We zijn al enige tijd geld aan het inzamelen hiervoor. Echter, dit is best kostbaar en wij kunnen dit niet alleen. Wij hebben uw hulp nodig om dit te kunnen realiseren!

U kunt helpen door lid te worden van de stichting Vrienden van het zwembad voor 10 euro per jaar. Of door een donatie te doen. Alles is welkom! U kunt uw bijdrage storten op NL16 RBRB 0939 5325 30 t.n.v. Stichting vrienden van het zwembad o.v.v. uw naam adres en email. Dank u wel!


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging

-19 mei 2019

18 ndvoort circuit za

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120 GELDIG VAN WOE 1 MEI T/M DI 7 MEI 2019 Kijk voor de actie en voorwaarden op Jumbo.com/racedagen