Fendert Lokaal 2018 week 50

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 11 d e c e m b e r 2 0 18 | w e e k 5 0 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

Muzikaal alternatief

Kerstverhaal

Nieuwe kerstsingle

Flexibel vervoer

Els Meeuwisse, dé wijkzuster, stopt na 40 jaar

“Ik was meer voor de mensen dan voor de regels” foon, heb je een auto, als iemand is overleden wil je dan de laatste zorg verlenen en wil je assisteren op het zuigelingen- en kleuterbureau?’ Dat was vier keer ‘ja dokter’ en ik was aangenomen.”

Els Meeuwisse krijgt nu meer tijd om samen met haar Gerard te genieten van hun tuin in Heijningen.

“Wat moeten we zonder Els?”, vroeg Koning Willem-Alexander zich hardop af tijdens zijn bezoek aan Fijnaart in 2016. Binnenkort weten we het antwoord. Na veertig dienstjaren vindt de 63-jarige Els Meeuwisse het welletjes. De Heijningse begon haar loopbaan als wijkzuster, werd bij het wegvallen van deze functie wijkverpleegkundige om negen jaar geleden als eerste de comeback van de wijkzuster mee te maken. Mede dankzij het bezoek van de koning werd zij het symbool van deze onmisbare schakel in de thuiszorg. Els is geboren en opgegroeid in Standdaarbuiten. Als jong meisje wilde ze verpleegkundige of onderwijzeres worden. Het fietsongeluk van haar jongere broertje gaf de doorslag. “Het was een heftig ongeluk, waardoor hij weken op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Oudenbosch lag. Ik mocht hem eten geven. Dat is wel wat voor mij, dacht ik. Dat zorgzame zat er van jongs af aan al in”, merkt ze op. Na de mulo en een tussenjaar, waarin ze huishoudelijke en verzorgen-

de taken leerde, volgde Els de opleiding tot verpleegkundige in Roosendaal. Daarna haalde ze de kinderaantekening in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zuster Serafia Els heeft 6,5 jaar in het ziekenhuis gewerkt om haar diploma’s te halen. Daarna koos zij voor de thuiszorg. “Ik leerde ondertussen mijn man Gerard kennen. Met zijn transportbedrijf had hij onregelmatig werk. In het ziekenhuis zou ik ook onregelmatig werken.

Dan zouden we elkaar nooit zien. Toevallig hoorde ik dat zuster Serafia ging stoppen als wijkzuster van het Wit-Gele Kruis in Fijnaart. Zij was 66 jaar en moest stoppen. Dat leek me wel wat, want dan was in ieder geval een van ons op vaste tijden thuis. Indertijd was dokter Van Sambeek voorzitter van het Wit-Gele Kruis. Bij hem ben ik op sollicitatiegesprek geweest. Dat was heel bijzonder. Hij zei: ‘Ik weet uit welk nest je komt’. Verder had hij maar vier vragen: ‘Heb je tele-

Van Sambeek Els was net in dienst toen ze midden in de nacht werd gebeld door dokter Van Sambeek. “Een patiënt op de Oudemolen was overleden of ik die wilde verzorgen. Ik er naartoe. Ik was in de veronderstelling dat een familielid aanwezig zou zijn, maar niemand reageerde op het aanbellen. Later hoorde ik dat de man alleenstaand was. Na het constateren van het overlijden was Van Sambeek naar huis gegaan. Daar stond ik om half drie in de nacht. Uiteindelijk ben ik terug naar huis gereden om de dokter te bellen. Via de broer van de overledene ben ik uiteindelijk toch binnengekomen. Dat vergeet ik nooit meer”, lacht Els. Twee wijkzusters Indertijd telde de toenmalige gemeente Fijnaart en Heijningen twee wijkzusters: Annemarie Broeder van het Groene Kruis en Els van het Wit-Gele Kruis. “Protestant en katholiek waren toen nog heel erg gescheiden”, licht Els toe. “Mijn werk bestond vooral uit ’s morgens mensen verzorgen en ’s middags kraamvrouwen bezoeken en spreekuur houden, inclusief de uitleen van hulpmiddelen. Ook hielden we om de week zuigelingen- en kleuterbureau en kwamen kinderen met een vitaminetekort onder de hoogtezon. De administratie was een wereld van verschil met nu.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 12 t/m zaterdag 15 december

Bossche bollen per stuk € 0,99 Bake off stokbroden 2 stuks € 1,49 (wit, milano en waldkorn) Winterse kruidcake € 3,29 + 9 spaarpunten cadeau

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Winnaars najaarsactie Op 26 november is de najaarsactie van Ondernemersvereniging Fijnaart van start gegaan. Bij besteding van elke 10 euro bij de deelnemende winkeliers ontvangt iedereen een gratis lot. Wekelijks worden 5 loten getrokken. De winnaars krijgen een uitnodiging voor het Prijzenfestijn op 18 januari.

De winnaars van deze week zijn: A. van Hal, J. Roks, Pierre Rikkers, L. van Holten en Ann Horde-Nieuwkerk

De winnaars krijgen bericht.

Deelnemers: Voet Installatietechniek, Bakkerij Sonneveld, DA Drogisterij Van den Hout, Slijterij Van der Maas, Kado & Zo, Schouwenaars Schoenen, Ellen B Mode, Jouw Lijflijn, De Graanbeurs, Jumbo Gert Driesen Fijnaart, Hermans Optiek, Topshopper, Bike Totaal Sweere, Boelhouwers Woonservice, Eethuis Family, Bakkerij P. Nagelkerke, De Fendertse Hoeve en Roks Streekwinkel

Hier verkrijgbaar

Nieuwe qoss en biba sieraden

ONDERNEMERSVERENIGING FIJNAART

Nu ook bij ons verkrijgbaar: Ruim assortiment voor elektrisch roken Oudemolensedijk 9 Fijnaart


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Vervolg voorpagina-artikel

Wijkzuster Els vindt het na 40 jaar genoeg “Ik had één boek met een A4tje voor de hele maand. Daarop schreef ik de mensen die ik verzorgd had, de zuigelingen die geboren waren, de kraamvrouwen die waren ingeschreven, de mensen die op spreekuur waren gekomen en de kinderen onder de hoogtezon. Met streepjes hield ik bij hoeveel zorg er was verleend. Dat telde ik aan het eind van de maand op en dat papier ging naar de penningmeester. Dat was alles.” Kleur gaat eraf De belangrijkste taak van de wijkzuster was het ondersteunen van de huisarts. “Je werkte zelfstandig en solistisch met een grote diversiteit”, legt Els uit. De eerste verandering kwam in 1980 toen beide kruisverenigingen fuseerden. “De kleur gaat eraf, zeiden we”, vertelt de wijkzuster. In 1990 veranderde de wet en moesten de wijkverpleegkundigen kiezen of ze door wilden met kraam- en kindzorg of het verzorgen van mensen thuis. “Ik koos voor het laatste. Daar haalde ik meer voldoening uit”, zegt Els. Zij kwam in dienst van TWB en zag de teams en het werkgebied groeien. “Ik bleef Fijnaart en Heijningen houden, maar moest in de avonden en weekends wel steeds vaker naar andere plaatsen. Op een gegeven moment kwam ik zelfs in Scherpenisse en Putte. Daardoor werd ook de afstand tot de patiënt groter. Sommige mensen zag je maar een of twee keer. Dan bouw je geen relatie op. Een man uit Scherpenisse vergeet ik nooit meer. We kenden elkaar niet. Hij sprak Zeeuws en ik verstond hem niet. Hij werd zo boos dat ik niet meer terug hoefde te komen. Leuk was het niet, maar ik begreep het wel.” Afstand Kort na dit incident slaagde de actie van de kruisvereniging om de wijkzuster terug te krijgen. Els werd gevraagd om haar oude functie weer op te pakken. “Ik heb even getwijfeld”, bekent de Heijningse. “Ik werkte al 31 jaar bij TWB en moest ik dan voor die laatste jaren nog overstappen? De belangrijkste reden om het toch te doen was de afstand. De afstand van het reizen en de

afstand tot de mensen.” De bureaucratie was een extra reden. “In de beginjaren was de bureaucratie een stuk minder. Ondertussen zijn we 8,5 jaar verder en is ook de bureaucratie bij de wijkzusters helaas toegenomen. Daardoor heb je minder tijd om voor mensen te zorgen. Dat vind ik jammer. Ik was meer voor de mensen dan voor de regels.” Koning Een van de hoogtepunten uit haar loopbaan is ongetwijfeld het bezoek van Koning Willem-Alexander. “Op de dag zelf en daarna heb ik er echt van genoten. Maar de weken daarvoor had ik de kriebels, want ik mocht niets zeggen.” Het afscheid voelt dubbel aan. “Ik denk zeker dat ik het ga missen, maar het moet toch een keer. Na veertig jaar vind ik het wel goed. Gerard is inmiddels al drie jaar thuis. Het is wel zo leuk om samen tijd te hebben. Ik heb nog geen concrete plannen. Wel heb ik van alle veertig jaren mijn agenda’s bewaard. Daar wil ik iets mee gaan doen. Hoe, dat weet ik nog niet.” Het meeste gaat Els de cliënten missen. “Er zijn gezinnen waar ik nu de derde generatie aan het verplegen ben. Maar ik heb hele goede collega’s waarbij de zorg in goede handen is.” Afscheid Het afscheid vindt plaats op donderdagmiddag 31 januari van 15.00 tot 17.00 uur in Fendertshof in Fijnaart. “Ik wil niet uren handjes gaan schudden op een receptie, maar het lekker informeel houden. Ik heb veertig jaar bij de mensen koffie gedronken, laat de mensen nu maar bij mij op de koffie komen.” In de afgelopen veertig jaar zag Els veel veranderen. “Ik ben begonnen met een antwoordapparaat, daarna kwam de pieper. Nu heb je een mobiele telefoon waar alles in zit. Ook ben ik begonnen met één collega. Nu werk ik met een team van dertig man. Ik heb altijd het vertrouwen van de mensen gehad en heb nooit voor een gesloten deur gestaan. Nou ja, op die ene keer na dan toen ik net in dienst was”, besluit Els met een warme glimlach. Door Jan Willem van Bodegom

TER INTRO De hele week verheugde ik me al op vrijdag. Na het avondeten niets op de agenda. Eindelijk een avondje bankhangen met de tv op Expeditie Robinson en het verstand op nul. Dankzij de onstuimige weergoden kwam daar niets van terecht. In plaats van de tweezitter, zat ik samen met mijn mede-werkgroepleden rond de tafel in een crisisberaad over de kerstmarkt van de volgende dag. Windkracht 6 vertelden de weerapps op onze mobieltjes, met in de avond een paar stevige regenbuien. Dat laatste was niet het grootste probleem, maar in gedachten zagen we de kramen al door de lucht vliegen. Na veel bakkeleien toch maar de knoop doorgehakt: dit jaar geen kerstmarkt. Maar ja, we hadden ook een uitgebreid muziekprogramma geregeld voor in De Dorpskerk. Daar zou niemand last hebben van wind en regen. Gelukkig wilden ook de muziekgezelschappen en koren gewoon optreden. Met angst en beven keek ik een kwartier voor aanvang naar de nagenoeg lege banken. Zouden we wel publiek krijgen? Maar voordat de eerste harmonieklanken klonken, gingen de kerkdeuren verschillende malen open en dicht. Het werd zowaar gezellig druk. Voor het mooiste moment van de concertreeks zorgden een 18-jarige jongen uit Etten-Leur met zijn drie jaar jongere broertje. Vanaf hun eerste noot viel mijn mond open. Hun tweestemmigheid klonk net zo zuiver als bij Simon and Garfunkel en de combinatie van gitaar en banjo was een streling voor het oor. En dan hun aanstekelijke enthousiasme! Vergeten was het verloren avondje bankhangen en dat onbewoonde eiland kon me gestolen worden. Dit optreden had ik voor geen goud willen missen. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


20% KORTING Koopzondag 16 december 12.00 tot 16.00 uur

DĂŠ bloemist voor Fijnaart e.o

alles voor de KERST‌ bomen,stukken,boeketten enz. www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten

Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Hoge korting of de beste prijs?

Veilige kilometers met banden van

bandjeverstandje.nl

T. 0180 - 619 411 - autobanden@live.nl Barendrecht verstand van banden,prijzen en service,

Adverteren in Fendert Lokaal een wijs besluit

Bel 06-14520497

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

is gespecialiseerd in het maken van tuinhuizen, overkappingen en prielen naar wens. Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsopgave

www.MijnMeubelShop.nl - info@mijnmeubelshop.nl - Tel.: 06-40179388

Voor bedrijven en particulier: Kantoorartikelen in de winkel of via Voorstraat 8a, Fijnaart


Muziek in De Dorpskerk mooi alternatief voor afgelaste kerstmarkt Een grote teleurstelling voor standhouders, bezoekers en vooral voor de organisatie. Door de aangekondigde harde westenwind met een kracht van 6 op de schaal van Beaufort werd de Fijnaartse kerstmarkt van zaterdag afgelast. Uit het oogpunt van de veiligheid was het onverantwoord om het evenement op de Voorstraat door te laten gaan. Het muziekprogramma in De Dorpskerk ging wel door en vormde een mooi alternatief. Sinds 2016 wordt de kerstmarkt georganiseerd door een speciale werkgroep van Ondernemersvereniging Fijnaart. Nadat vrijdag bleek dat andere kerstmarkten in het land door de aangekondigde harde wind werden afgeblazen, kwam de werkgroep vrijdagavond in spoedoverleg bijeen. Na lang wikken en wegen en nadat alle mogelijke alternatieven waren bekeken, werd

besloten het evenement af te gelasten. Gezien het korte tijdsbestek was uitwijken naar De Parel niet mogelijk. Alle andere mogelijkheden vielen ook af. Besloten werd om het programma in De Dorpskerk wel door te laten gaan. Bovendien kon de overdekte Fendertse Kerst Express gewoon rijden. Ook werd bij de ingang van de kerk de draaimolen geplaatst. In de loop van de middag trok de wind aan en zaterdagavond kwam de regen met bakken naar beneden. Het besluit om het buitenprogramma af te gelasten bleek dan ook de enige juiste. Gelukkig voor de muziekgezelschappen wisten ook aardig wat mensen de weg naar De Dorpskerk te vinden. Daar kregen zij geen spijt van. In totaal waren er zes optredens met uiteenlopende genres. Het spits werd afgebeten door Muziekvereniging De Unie. Het orkest, dat sinds kort onder leiding staat

van Gijs van Oosterhout, speelde prachtige kerstmuziek. De Unie maakte plaats voor het jeugdorkest van Fijnaart Muzikaal, een samenwerkingsverband van de muziekverenigingen De Unie en Oranjevaan. Onder leiding van Amy Knobel lieten de jonge musici horen wat zij nu al in hun mars hebben. Vervolgens nam de Parel Vocal Group plaats. Het koor onder leiding van Jack Vermeulen zong enkele mooie nummers uit het vaste repertoire, afgewisseld met kerstnummers. De verrassing van de dag trad daarna voor het voetlicht. Mirte van Hoof uit Fijnaart zou komen zingen en zich laten begeleiden door de broers Pieter en Kees Nolet uit Etten-Leur. Helaas kreeg de griep Mirte in zijn greep, waardoor haar stem het niet toeliet om op te treden. Gelukkig wilden Pieter en Kees toch naar Fijnaart afreizen. De broers begeleidden zichzelf met gitaar en banjo en

zongen prachtig tweestemmig. Met nummers van onder andere Simon and Garfunkel, Ed Sheeran en The Dubliners kregen zij het publiek bijna letterlijk op de banken. Van dit duo gaan we nog veel horen. Een totaal andere, maar zeker niet mindere, klank lieten de leden van het Interkerkelijk Koor Fijnaart horen. Onder leiding van Aart van der Gronden brachten zij enkele kerstnummers fraai ten gehore. De afsluiter van de concertreeks was het gelegenheidsorkest van de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Het tot PKN-orkest omgedoopte gezelschap bestaat uit muzikanten uit de kerkgemeente. Hoewel zij onder leiding van Bert de Ruiter maar enkele keren hebben gerepeteerd, stond het optreden als een huis en klonken de kerstliederen prachtig. Een uitstekende afsluiter van een prima alternatief voor de kerstmarkt. Door Jan Willem van Bodegom


KLIEKJES De ene Opel is de andere niet Of wel? Binnen onze organisatie, de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege die de Protestantse Militaire Tehuizen in Nederland en Duitsland beheerde, was het gebruikelijk dat even voor de Kerstdagen kerstpakketten werden geschonken aan medewerkers en oud-medewerkers. Vanuit het Centraal Bureau werd een en ander gecoördineerd. Mijn voorganger, de heer van Heijningen woonde na zijn pensionering met zijn vrouw in Overvecht, dus was mij gevraagd hen het kerstpakket te overhandigen. Zo was de situatie toen ik in het tweede halfjaar van 1978 aan mijn werkzaamheden op het Centraal Bureau begon. Het was een kwestie van ‘samen de schouders er onder’. Zoals ik al schreef was de onderlinge samenwerking bijzonder goed, niet in het minst omdat iedereen zich bewust was van het feit dat Pro Rege slechts kon overleven door persoonlijke sentimenten, zo die er al waren, opzij te zetten voor het gezamenlijke belang. Ik maakte sinds onze overplaatsing in 1975 van ons militair tehuis in Duitsland naar dat in de Domstad – en dat was ook de achterliggende bedoeling van die overplaatsing - kennis met het ‘veldwerk’. Regiovergaderingen, lezingen, presentaties, kortom alle vormen van interne en externe public relations kwamen aan bod. Daarnaast het redactionele werk voor het verenigingsblad PMT Nieuws, fotoreportages van verschillende en zeer uiteenlopende gebeurtenissen, het uitwerken van de kopij voor de verschillende PMT-krantjes, het stencilen, het filmbureau, de videodienst, Pro Rege Omroep. Genoeg omhanden dus. Het was een gelukkige bijkomstigheid dat mijn voorganger, als tehuisleider van PMT Utrecht, nog gezond genoeg was om voor enkele militaire tehuizen hun maandbladen te verzorgen, anders was het voor ons als opvolgers niet te overzien geweest. Wij hadden het al druk genoeg met het ‘runnen’ van het tehuis. Wel ging ik regelmatig bij hem op bezoek om ervaringen op dat gebied uit te wisselen. Dat deed ik ook enkele dagen voor Kerst. Maar nu om hem en zijn vrouw het jaarlijkse kerstpakket te overhandigen. Het was vroeg donker. Ik parkeerde mijn Opel Kadett op het grote parkeerterrein tegenover de flat waar hij en zijn vrouw woonden. Met het kerstpakket onder de arm drukte ik op de bel en nadat ik gemeld had dat ik het was werd de buitendeur van de flat opengedaan. Twee trappen op en de heer Van Heiningen stond al in de deuropening. ‘Koffie?’ ‘Ja, graag’, want een kop koffie zou er op die tijd, het was al een uur of zeven wel ingaan. Na nog wat te hebben bijgepraat en een tweede bakje, vond ik het mijn tijd om weer huiswaarts te keren. Twee trappen af, de buitendeur door en naar mijn bordeauxrode Kadett. Nadat ik de deur aan de bestuurderszijde had geopend den wilde plaatsnemen om weg te rijden, kwam een woedend schreeuwende man naar mij toe met de vraag wat ik in zijn auto te zoeken had. Overdonderd door zijn verbale kwaliteiten in plat ‘Uteregs’ en mijzelf van geen enkel kwaad bewust zijnde, keek ik nog eens goed. Gek, een heel andere radio dan ik in mijn auto had. Ik stapte uit en zag tot mijn grote verbazing dat mijn Opeltje twee auto’s verder stond geparkeerd. Twee Opels van dezelfde kleur en ook nog dezelfde of zodanig passende autosleutels dat de ‘inbraak’ in ieder geval verklaarbaar was. De eigenaar van mijn tweelingauto was net zo verbaasd als ik, maar hij was toch redelijk opgelucht dat het geen inbraak betrof, maar een toevallige samenloop van technische omstandigheden. Tot een volgende keer. Houdoe Cees van der Mast

Gezelschap gezocht Wij zoeken voor ons paard dringend een maatje, paard of pony maakt niet uit, als het maar een merrie is. Onze merrie heeft altijd samen met andere paarden op stal en in de wei gestaan, maar sinds het laatst overgebleven paard overleden is gaat het mentaal wat minder. Overdag gaat het wel want aan alle kanten ziet hij paarden, maar vooral de avonden en nachten zijn erg lang. Wij bieden een ruime stal, weidegang en eventueel gebruik van rijbak. Heeft u interesse? Laat dan wat van u horen via tel. 0610208017 of e-mail: e.v.caam@planet.nl. In overleg is er veel mogelijk.

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Minister Grapperhaus bezoekt gemeente Moerdijk Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid brengt dinsdag 11 december een bezoek aan de gemeente Moerdijk. Aanleiding hiervoor is de brief die burgemeester Jac Klijs in augustus aan de minister stuurde. In het schrijven vroeg de burgemeester aandacht voor het probleem met de Albanese inklimmers bij parkeerplaats Streepland bij Zevenbergschen Hoek. Ook legde Klijs de link met de zeehaven Moerdijk en de mogelijke rol van de haven in de smokkel van onder andere drugs

en andere vormen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijning Het bezoek van Grapperhaus staat in het teken van de ondermijning. Begin volgend jaar volgt een bezoek van staatssecretaris Mark Harbers die vreemdelingenzaken en migratie in zijn portefeuille heeft. Dan komt de situatie met de Albanese inklimmers aan de orde. De minister wordt allereerst ontvangen in het gemeentehuis. Het bezoek eindigt in de brandweerkazerne op haven- en industrieterrein Moerdijk.

Fijnaartse NAC-supporter opgepakt voor voetbalrellen Een 24-jarige man uit Fijnaart is dinsdagmorgen 4 december aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de rellen tussen supporters van NAC en Willem II op zondag 21 oktober 2018. Dinsdag werden naast de man uit Fijnaart ook twee Bredanaren opgepakt. In totaal zijn er nu zeventien mannen aangehouden. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek en verwacht nog meer aanhoudingen te verrichten.

Op 21 oktober liep het uit de hand na de voetbalwedstrijd. De beveiliging van NAC en de politie konden voorkomen dat aanhangers van de club met elkaar op de vuist gingen. Dat had wel als resultaat dat supporters ernstige strafbare feiten pleegden richting de ME. Zo was er sprake van een poging tot zware mishandeling, belediging, opruiing en discriminatie. Er raakten twee agenten lichtgewond doordat ze geslagen werden met kettingen en broekriemen.


Pagina 7

Laatste Fendert Lokaal van dit jaar De komende uitgave is de laatste Fendert Lokaal van dit jaar. In de week van kerst verschijnt er géén krant. Datzelfde geldt voor de week van Nieuwjaarsdag. Ook dan moet u de plaatselijke weekkrant missen. Dat komt doordat de feestdagen voor de drukkerij zeer ongunstig vallen. De eerstvolgende Fendert Lokaal verschijnt op dinsdag 8 januari. Houd hier rekening mee bij het aanleveren van kopij en advertenties. De uitgave van volgende week (18 december) wordt wel een dubbeldik kerstnummer met een uitgebreide terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar én met vele kerstwensen. Dit wordt een mooi bewaarnummer die alle lezers de komende feestdagen met veel plezier zullen lezen.

De bezorgers wensen u fijne feestdagen Fendert Lokaal heeft een aantal zeer trouwe bezorgers. Zij zorgen er elke week weer voor dat u op tijd uw favoriete krantje kunt lezen. Door weer en wind gaan zij op pad: week in, week uit. Meestal ziet u de bezorgers niet, maar merkt u alleen aan de krant op de deurmat dat ze langs zijn geweest. Volgende week kunt u ze wel aan de deur verwachten. Dan hebben zij een kaartje bij zich waarmee zij u fijne feestdagen en een gelukkig 2019 toewensen. U kunt dan ook uw waardering aan de bezorgers laten weten. Namens hen, alvast hartelijk dank.

toegewenst door de bezorgers van

Niets zo lekker als de oliebollen van Muziekvereniging Oranjevaan

Bestel nu alvast je oliebollen voor oudejaarsdag Nog meer dan champagne en vuurwerk horen de oliebollen van Muziekvereniging Oranjevaan bij Oud en Nieuw. Een oudejaarsavond is pas geslaagd als de lekkerste oliebollen uit de verre omtrek op tafel staan. Gelukkig slaan ook dit jaar de muzikanten aan het bakken om u te voorzien van deze ambachtelijke lekkernij. U kunt nu al uw bestelling plaatsen, zodat u verzekerd bent van de overheerlijke oliebollen op 31 december. Ga daarvoor naar www. oranjevaan.nl en klik bovenaan op ‘oliebollen bestellen’. Dan kunt u dit onderdeel van uw lijstje afvinken.


Polleke & Pelleke

vieren Kerstmis met Spillebeen

In het huis van reus Jan en zijn vrouw Marie is het erg druk. Polleke en Pelleke helpen mee, want ze zijn samen de kerststal aan het zetten. Een mooi stalletje met alle beeldjes erin. Herders die op bezoek komen, koningen met mooie cadeaus en Jozef en Maria. Natuurlijk in het midden het kindje Jezus. In een kribbe. Na een tijdje is binnen alles klaar en gaan ze buiten aan de slag.

Een paar jaar geleden heeft reus Jan er een erg grote kerstboom geplant en die blijft daar staan. Ieder jaar kan hij zo een leuke verlichting in de boom hangen, ja met de versieringen van Heks Citronella. Dat is leuk hoor, want als het donker wordt gaan de be-

toverde kerstballen licht afgeven en allerlei dieren geluiden. Je hoort een koe, een paard en een schaap. Natuurlijk, ook een kip. Afijn de boom is erg mooi en bovenop staat de piek en Heks Citronella heeft de piek zo betoverd dat er vuurwerk uit komt. Nu zijn ze de boom aan het optuigen en de verlichting en de ballen komen in de boom. Reus Jan is erg lang en kan bijna overal zo bij. Alleen voor de piek moet de ladder erbij gehaald worden. De kabouters leggen alles klaar. Maar wat gebeurt er nou, Loebas is er ook bij. Die vindt dat wel spannend. Hij gaat lekker vervelen. Hij pakt een kerstbal en gaat ermee vandoor. “Loebas, breng die bal terug”, roept Polleke. “Zo meteen gaat alles kapot en dan is het jouw schuld hoor.” De hond legt de bal weer neer en rent snel weg en gooit daarmee alles door elkaar. “Loebas ga toch weg”, zegt Pelleke een beetje boos. “Nu wordt alles vies.” Maar de hond weet van geen ophouden. Hij rent weg en dan is hij stiekem omgelopen en staat plotseling achter de kabouters en blaft heel hard. De mannetjes schrikken en vallen bijna omver. “Loebas”, zegt Polleke. “Ik weet wat, kom maar eens hier.” Hij

pakt een stuk van een slinger en er zit een belletje aan. Dat binden de kabouters samen om de nek van de hond. Nou Loebas vindt dat wel leuk hoor, zo’n belletje. Maar hij heeft niet in de gaten dat Polleke en Pelleke nu voortaan precies weten waar Loebas is. Hij rinkelt in het rond. Nou worden de rondjes die hij rent steeds groter. Hij rent opeens het bos in en is verdwenen. De kabouters horen in de verte het belletje nog wel, maar steeds zachter en zachter. Dan is er niks meer te horen. Ondertussen heeft reus Jan de boom helemaal

versierd en ruimen ze samen de dozen en tassen op waar de versiering in gezeten heeft. Dan gaan ze alvast naar binnen, waar Marie, de vrouw van reus Jan, net alles opgeruimd heeft. Ze gaan iets lekkers drinken. Het vervolg staat in de volgende editie van Fendert Lokaal


Pagina 9

Oostenrijk Mijn onhebbelijkheden zijn... die weet ik niet, die zullen er best zijn

Nel Groot FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Nel Groot.

Mijn lievelingssport is... Dat is schaatsen en wielrennen

Ik droom van... Als ik droom, dan is dat altijd dat ik op de Voorstaat woon

Ik heb bewondering voor... Ireen Wüst, ik vind haar geweldig

Het liefst drink ik... Rode port

Mijn grootste blunder... Weet ik niet, maar die zullen er best zijn

Bovenaan mijn bucket list staat... Dat ik gezond mag blijven op mijn leeftijd Ik heb een grote hekel... Aan liegen en aan mensen die zich groot voordoen en niets hebben Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Dat ik er nog ben Mijn bijnaam is... Ik zou het niet weten Ik ben trots op... Dat ik met Jan samen de cafetaria heb gedaan Mijn favoriete vakantieland is... Spanje toen ik jong was. Van Jan en mij is het altijd Oostenrijk geweest Mijn sterrenbeeld is… Leeuw

Ik woon in Fijnaart sinds... 1966 Men zou mij kunnen kennen van... Cafetaria Jan Groot. Wij hebben dat gekocht van Willem Maris. Zijn bijnaam was ‘de Grut’ en hij was bakker. De winkel van Giel Voet was de bakkerij en het cafetaria van ons was toen lunchroom In het dagelijks leven... Hou ik van gezellig koffie drinken op het terras Het liefst eet ik... Sliptongen Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Mijn trouwdag en de geboorte

van mijn zoon Deze film moet iedereen zien... Titanic Het boek waarvan ik genoot... Ma van Hugo Borst en Van Hot naar Her van Helga den Hoed Men kan mij ’s nachts wakker maken voor… Een lekker ijsje De mooiste kleur vind ik… Blauw De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… André van Duin. Als je zijn grappen hoort, daar word je blij van Ik ben goed in... Dat zou ik niet weten Mijn guilty pleasure is... Vroeger was dat wandelen in

Mijn lievelingsspel is... Rummikub

Ik luister graag naar... Hollandse muziek

Mijn lijfspreuk is… Blijf jezelf

Mijn naam is... Nel Groot

Beste voetbalclub ter wereld... Ik ben niet zo’n voetbalfan

Mijn vrije tijd besteed ik aan... Zo lang het nog kan zoveel mogelijk korte vakanties houden Als ik 10 miljoen euro win dan... Zal ik het delen met mijn zoon en een huisje in Spanje kopen. Aan zee, want het zeeklimaat is goed voor mijn reuma

Op televisie kijk ik graag naar… Goede tijden. Verder zijn er veel programma waar ik naar kijk Mijn favoriete vak op school... Geschiedenis Mijn beste vriend/vriendin is… Dat zijn er veel, maar er is er een die heel veel voor mij gedaan heeft met het overlijden van Jan en dat is Adrie van Nieuwenhuizen Ik ben bang voor... Inbraken Het mooiste dier is… Een vogel. Ik heb zelf een tamme parkiet Fijnaart vind ik... Een fijn dorp om te wonen Wat ik mis in Fijnaart is… Wat winkels, maar de mensen kopen bijna alles via Internet Mooiste plekje in Fijnaart is... Dat is Langs de Kreek Minst mooie plekje in Fijnaart… De oude ZNS aan de Kadedijk als je Fijnaart binnen komt Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is… Willemstad. Ik vind het wel jammer dat er aan het havenhoofd een restaurant staat. Dat maakt het er niet mooier op

Doe jij mee ? Het Fendertinterview wordt door veel mensen uit de Fendert (en ver daar buiten) gelezen. Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 10

Kerstmusical ‘t Kompas Nederlandstalige en DSH Heijningen kerstsingle voor OG3NE Een paar maanden geleden kwam de dirigent van muziekvereniging DSH met een bijzonder idee, om samen met de leerlingen van basisschool ’t Kompas een kerstmusical in te studeren.

Meneer Pol die al jaren een bijzondere kerstkaart bewaart. Maar van wie is deze kaart? Elke keer als iemand vraagt of hij met hen kerst wil vieren zegt hij “nee”. Vindt hij het kerstgeluk nog?

De muzikanten en leerkrachten van ’t Kompas waren meteen enthousiast en gezamenlijk werd het idee verder uitgewerkt. Zo is Toneelvereniging Kreatief benaderd om mee te denken over de uitvoering. En een enthousiaste werkgroep heeft nagedacht over de verdere organisatie. Een leuke en unieke samenwerking tussen school en verenigingen uit Heijningen.

Middag- en avondvoorstelling Op donderdag 20 december awordt de musical opgevoerd in het Pestalozzihuis. Er is gekozen voor een middag- en avondvoorstelling, zodat ook inwoners van Heijningen en omstreken naar de voorstelling kunnen komen kijken. Alleen voor de middagvoorstelling zijn nog (gratis) kaartjes verkrijgbaar via het Pestalozzihuis of school. De middagvoorstelling begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de zaal open.

Een kaart met een geheim De kerstmusical ‘Een kaart met een geheim’ gaat over

Inloopmiddag Huis van de Wijk

Bloeddruk meten & suiker prikken In verband met de kerstmusical van ‘t Kompas en DSH op 20 december is deze maand de inloop op donderdagmiddag 13 december van 14.00-15.00 in het Pestalozzihuis. Deze inloop wordt georganiseerd door Woonkwartier, Politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U kunt dan binnenlopen met vragen of opmerkingen op

het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn in Heijningen. Deze keer is naast sociaal werker, Merle, verpleegkundige Desiree, aanwezig. Zij is helemaal thuis op het gebied gezondheid, ziekte en (mogelijke) zorg en kan u zo verder op weg helpen. De inloop is bedoeld voor alle inwoners van Heijningen. Koffie en thee staan voor u klaar!

Sinterklaas op De Springplank Nog voor het 5 december was kregen de kinderen van De Springplank elke dag een stukje van een sintfilm te zien. De hoofdrol in de film was weggelegd voor pietje Rosita die erg verdrietig was, want zij wilde ook weleens jarig zijn en een groot feest krijgen. Nar Cootje heeft ervoor gezorgd dat sint en Rosita aankwamen op een carnavalswagen. Alle groepen hebben gezongen voor de sint en voor pietje Rosita. Natuurlijk was er ook een versierde stoel, een verjaardagstaart en een mooie kroon, gemaakt door de kinderen van De Springplank.

De kinderen hebben eigen speelgoed van thuis meegenomen en ingepakt om als cadeautje aan Rosita te geven. Dat waren zoveel pakjes dat Rosita heeft besloten deze weg te geven aan het goede doel, zodat we nog veel meer kinderen gelukkig kunnen maken. Safehouse Het speelgoed gaat naar een safehouse waar kinderen worden opgevangen na huiselijk geweld. Natuurlijk zijn alle kinderen van De Springplank ook goed verwend door de sint. Wat kijken we terug op een mooi sinterklaasfeest!

In aanloop naar de concertenreeks ‘A Magical Christmas in Concert’ heeft OG3NE een nieuwe kerstsingle uitgebracht. Het is dit keer een Nederlandstalig nummer. ‘Alles Is Nog Hier’ gaat over het gemis van dierbare personen tijdens de kerstdagen. De drie zussen die in Fijnaart opgroeiden verloren anderhalf jaar geleden hun moeder aan kanker. Zaterdag 15 december begint OG3NE aan de reeks van tien

uitverkochte kerstconcerten in het Kurhaus in Scheveningen. Lisa, Amy en Shelley zingen de allergrootste kersthits uit heden en verleden, aangevuld met de eigen kerstpareltjes. Ongetwijfeld passeert ook ‘Alles Is Nog Hier’ de revue.

Activiteiten De Driehoek Bingo-avond ook voor niet-leden

Zaterdagavond 15 december staat er een winter-bingo op het programma van buurtvereniging De Driehoek. Iedereen is welkom op deze gezellige avond. Breng gerust uw buren, familie en vrienden mee. Er zijn weer veel mooie prijzen te winnen, dus grote kans dat u met een prijs naar huis gaat. Aanvang 19.30 uur in het Buurthuis Kwartiersedijk 1a in Fijnaart.

Kerstmaaltijd 70+

Alle 70+ leden van de buurtvereniging De Driehoek worden uitgenodigd voor een kerstmaaltijd op zaterdag 22 december. Deze maaltijd krijgt u aangeboden door de Buurvereniging. Inloop vanaf 16.30 uur. U kunt zich opgeven tot 17 december per e-mail secretariaat.dedriehoek@gmail.com Wekelijkse activiteiten Dinsdag 19.30 uur: damesgym Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)

Lees de krant ook digitaal:

www.fendertlokaal.nl


Pagina 11

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 13 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 16 december 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere 3de zondag Advent Bloemengroet Eucharistieviering Celebrant: M. Prasing Samenzang o.l.v. W. Hommel

Lector: C. Dingemans Koster: P. Volders Collectanten: J. Dingemans en P. Berghout Gebedsintenties: Cornelius Franciscus Hagenaars (3) Adrianus Voet en Nelly Voet-Stoop voor hun verjaardag Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Zondag 16 december 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Oecumenische Kerstzangdienst + koffie. M.m.v. Muziekvereniging De Unie

Zondag 16 december 10.00 uur: De Dorpskerk 3e Adventszondag Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Susanne Baan Gastvrouw: Adri de Vrij Collecte rondgang: Instandhouding kerk en eredienst

Maandag 17 december 15.00 uur. Oec. Kerstviering Fendertshof

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Collecte uitgang: Eigen gemeente: Stille Hulp Zondag 16 december 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Oecumenische Kerstzangdienst + koffie. M.m.v. Muziekvereniging De Unie Maandag 17 december 15.00 uur: Oecumenische kerstviering Fendertshof Diaken M. Bastiaansen en Ds. J.H. van der Sterre De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Fijnaart zingt voor kerst Seniorenbond Heijningen De Open Deur Commissie nodigt u van harte uit voor de Kerstzangdienst die op zondag 16 december wordt gehouden. De zangdienst begint om 19.00

uur en vindt plaats in de H. Jacobus de Meerderekerk aan de Molenstraat 26 in Fijnaart. Medewerking wordt verleend door harmonie De Unie en organist John van der Steen. Toegang is gratis.

Kerststukje maken voor alle 55-plussers De activiteitencommissie van de Seniorenraad nodigt alle 55-plussers uit Fijnaart, Heijningen en Zwingelspaan uit voor een workshop kerststukje maken. Op woensdag 19 december kunt u onder deskundige leiding van Simon Nieuwkoop een kerststukje maken. De kosten zijn EUR 12,50 inclusief bakje/schaaltje. Locatie ’t Onderdak, bij de Jeu-de-boulesbaan. Aanvang 10.00 uur. Opgeven tot 15 december bij familie Traets, Kerkring 2 in Fijnaart.

houdt kerstviering Woensdagmiddag 12 december viert de Seniorenbond Heijningen haar jaarlijkse kerstviering. De viering begint om half drie in het Pestalozzihuis te Heijningen met medewerking van dominee Van der Sterre en onze vaste pianiste, mevrouw Van Dorp. Na de kerstviering is er nog een

gezellig samenzijn en een Brabantse koffietafel tot slot. Onze leden vragen wij een kleine bijdrage van vijf euro en aan de niet-leden, welke natuurlijk ook van harte welkom zijn, 10 euro. Komt u allen, want kerstfeest vier je met iedereen. Het bestuur Seniorenbond Heijningen.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Jaarprogramma KBO Fijnaart KBO afdeling Fijnaart is een ouderenbond in Fijnaart die in 2019 al 70 jaar bestaat en heeft 220 leden. De contributie is 20 euro per jaar per persoon. Voor 2019 organiseren we de volgende activiteiten: circa 8 bingomiddagen, 2 ontspanningsmiddagen en 2 informatiemiddagen. Verder hebben we een voorjaarsreis en een najaarsreis op het programma staan. Zoals u ziet is er bijna elke maand wat te

doen. Tevens ontvangt u 11 maal het blad ONS, wat uitgegeven word door KBO Brabant. Als lid van onze ouderenbond kunt u 35% korting krijgen op een abonnement bij de sportschool in Fijnaart. Als u meer informatie wilt of lid wilt worden van onze ouderenbond, kunt u contact opnemen met Piet Frijters, Kon. Julianastraat 12 Fijnaart. Tel 0168-462225 of Jolanda Nieuwkerk, Fred.Hendrikstraat 3 Fijnaart. Tel 0168-463718.


De uitgave van Fendert Lokaal van volgende week wordt een dubbeldik kerst- en oudjaarsnummer met een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar ĂŠn de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarswensen

Dit is dĂŠ mogelijkheid voor elke ondernemer om zijn klanten het allerbeste te wensen. Mail uw korte wens en bedrijfslogo voor a.s. vrijdag naar advertentie@fendertlokaal.nl Samen maken we de feestdagen nog mooier!


Pagina 13

Bravoflex Moerdijk voor reizen in avonduren en weekenden

Startsein voor flexibel openbaar vervoer gegeven in Fijnaart Boeken Reizigers kunnen de rit vooraf boeken via de Bravoflex-app of telefonisch via 088-0761977. De pilot van twee jaar is een initiatief van provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Arriva in samenwerking met Deeltaxi West-Brabant en Personenvervoer Zuid Nederland.

Busjes of taxi’s De Bravoflex rijdt met kleine busjes of taxi’s van maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 0.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 09.00 tot 0.00 uur. Het bestellen van de Bravoflex kan minimaal één uur van te voren tot maximaal twee weken. Het betalen van de rit kan via de app of bij een telefonische reservering bij de chauffeur met de pinpas.

Lucien Brouwers (l) en Thomas Zwiers ‘knippen’ de Bravoflex open. Foto: Marcel Otterspeer

Zondagmorgen is het startsein gegeven voor Bravoflex Moerdijk. Wethouder Thomas Zwiers en directeur Lucien Brouwers van Personenvervoer Zuid Nederland knipten in Zevenbergen met een enorme schaar een lint door. Daarna reed het gezelschap per taxibusje naar Fijnaart, waar de contracten werden getekend. Bravoflex Moerdijk is een flexibele vervoerservice. Reizigers kunnen binnen de gemeente Moerdijk op afroep in de avond-

uren en weekenden van halte naar halte en/of een OV-knooppunt reizen. De reiziger bepaalt zelf welke haltes en/of

OV-knooppunt genomen wordt. Per rit wordt een vaste prijs van 3,50 euro gerekend.

Vervoersgebied Het vervoersgebied van de Bravoflex zijn alle bushaltes binnen de gemeente Moerdijk en de vier aangewezen OV-knooppunten buiten de gemeente Moerdijk. Dat zijn: station Oudenbosch, busstation Oud Gastel, bushalte A29 Numandsdorp en Dinteloord halde Zuideinde. Meer informatie is te vinden op www.bravoflex.info/moerdijk

Vrienden heb je nooit genoeg

Ben jij al Vriend van Fendert Lokaal? Maak minimaal 10 euro over op bankrekeningnr NL25 RABO 0154 5208 96 t.n.v. Uitgeverij Lokaal o.v.v. Vriend van Fendert Lokaal Bij voorbaat dank!


Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Algemene Verkeerscontrole Het team Verkeershandhaving heeft dinsdag 4 december op diverse locaties, verspreid in het teamgebied, verkeerscontroles gehouden. Er werden deze dag bekeuringen uitgeschreven voor, overschrijding snelheid, niet dragen van de gordel, verlichting, vasthouden mobiele telefoon en onverzekerde voertuigen. Tevens werden er blaastesten afgenomen. Op de Boerendijk Fijnaart werd de hoogst gemeten snelheid van de controle gemeten van 107 km/u alwaar 60 km/u is toegestaan. Verdachte situatie Dinsdag 4 december werd er omstreeks 18.00 uur melding gemaakt dat er jongeman zich verdacht gedroeg nabij de bushokje op de Kerkring Fijnaart. Er werd gezien dat hij aan div. fietsen gevoeld zou hebben en er uiteindelijk op één was weggereden. Signalement: jongeman, gezet postuur, fel blauwe jas aan en een sporttas op de rug. Ter plaatse en middels een zoekslag werd er geen persoon gevonden die voldeed aan het signalement. Contact met de melder bleek deze van de thuiszorg te zijn waarbij cliënten geattendeerd hadden op dit verdachte gedrag. De cliënten hadden gezien dat de persoon al vanaf 15.30 uur daar liep maar niet aangedurfd om de politie te bellen. Tot op heden is er nog geen aangifte van een diefstal fiets en gaan we vooralsnog van het goeie uit. Hennepkwekerij cq stekkerij In een woning aan de Kadedijk Fijnaart werd dinsdag 4 december een in werking zijnde hennepstekkerij-kwekerij aangetroffen. Er was tevens sprake van diefstal stroom dat geconstateerd werd door de fraude-inspecteur van Enexis die aangifte deed en de stroom loskoppelde. Er waren indicaties van voorgaande oogsten. Hiervan zal een berekening wederrechtelijk verkregen voordeel worden gemaakt. Zaak is in handen van het

Hennepteam District De Markiezaten. Diefstal Brandstof Via via kwam mij ter oren dat er afgelopen week in Fijnaart uit div. motorvoertuigen brandstof was weggenomen. Echter is er bij de politie slechts 1 melding binnen gekomen waar we een onderzoek(je) op konden starten. Daaruit bleek dat er bij een auto bloedsporen waren achtergelaten van de dader(s) op het opgebroken tankdopklepje. Helaas had de eigenaar de sporen al weggewassen. Dit soort sporen worden door de politie veilig gesteld en tracht men te laten onderzoeken bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Den Haag. Het NFI bepaalt DNA-profielen en vergelijkt DNA-profielen. Stel, een DNA-profiel uit biologisch sporenmateriaal komt overeen met een DNA-profiel uit de landelijke databank. Dan is mogelijk bekend wie de dader is. Ook kan het DNA-profiel overeenkomen met een spoor in een andere politiezaak. Tot nu toe is bekend dat bij een garagebedrijf aan Eerste Kruisweg alsmede op de parkeerplaats aan de zijkant bij het Fendertshof, brandstof werd weggenomen. Cliché opmerking, maar meld het aub bij de politie als u dit soort zaken overkomt. Anders valt het niet mee om de boeven te pakken. Was u getuige of is u iets opgevallen neem dan aub contact op met mij. Waar wordt DNA opgeslagen? Er is een landelijke databank waar het DNA-profiel van veroordeelden voor misdrijven, van sporen van misdrijven en verdachten wordt opgeslagen. Veroordeelden zijn sinds 2005 verplicht om wangslijm af te staan, zodat het NFI een vergelijking met in de databank aanwezige sporen kan maken. Dankzij deze verplichting zijn daders te linken aan onopgeloste misdrijven. DNA-profielen van mensen die vrijwillig meedoen aan bijvoorbeeld een bevolkingsonderzoek maar

geen verdachte zijn, komen niet in de databank. De officier van justitie kan een verdachte verplichten DNA-materiaal af te staan. DNA-materiaal van verdachten wordt na vrijspraak of seponering verwijderd. Vermiste personen Er is ook een databank voor vermiste personen. Hierin worden DNA-profielen opgeslagen van (ongeïdentificeerde) personen, (gebruiksvoorwerpen van) vermiste personen en van familieleden van vermiste personen. Met deze profielen hoopt het Landelijke Bureau Vermiste Personen (LBVP) ongeïdentificeerde personen sneller te identificeren. Eenzijdig verkeersongeval Op vrijdagmiddag 7 december omstreeks 15.35 uur kreeg de politie de melding te gaan naar de A4 thv Heijningen. Aldaar zou volgens getuigen een Poolse personenauto een aantal malen over de kop zijn geslagen en op zijn dak in de berm terecht zijn gekomen. De enige inzittende, de mannelijke bestuurder, was uit zijn auto gekropen en zou geprobeerd hebben om zijn auto om te duwen. Dat lukte niet en besloot hij de snelweg over te steken en het op een rennen te zetten. Men had gezien dat de bestuurder gewond was en een flinke snee over zijn wang had. In de auto trof men een hoop glas aan afkomstig van flessen alcohol wat mogelijk de reden kan zijn dat de bestuurder is gaan lopen. Er is nog naar de bestuurder gezocht in de omgeving maar werd niet meer aangetroffen. De kentekenhoudster is bekend en deze zal verder uitleg mogen geven wie de bestuurder was. De auto is getakeld door een bergingsbedrijf.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Artrose is een gewrichtsziekte waar wereldwijd zo’n 350 miljoen mensen aan lijden. Daarmee is het één van de meest voorkomende aandoeningen. Kun je zelf iets doen aan deze kwaal? Zou je met behulp van de juiste voeding artrose kunnen voorkomen of zelfs genezen? In deze column een antwoord op deze vraag.

Wat is artrose? Tussen je botten en wervels zit kraakbeen. Dit beschermt de gewrichten bij het bewegen. Gezond kraakbeen is glad maar bij artrose wordt het onregelmatig of kan het zelfs verdwijnen. Dit kan enorme pijn geven bij het bewegen. Er zijn diverse factoren waardoor artrose kan ontstaan of verergeren, bijvoorbeeld roken, veelvuldig suikergebruik en overmatig alcoholgebruik. Daarnaast kan ook erfelijkheid een rol spelen. Ondanks dat artrose niet eenvoudig te verhelpen is, zijn er een aantal dingen, behalve bovengenoemde, die je zelf kunt doen om het te helpen voorkomen of te vertragen. # Eet zoveel mogelijk groente in alle kleuren van de regenboog. Dit heeft een ontzurend effect op het lichaam wat positief is bij dit ziektebeeld. # Eet niet vaker dan 3x vlees/week. # Gebruik geen halvarine, margarine of zonnebloemolie. Die bevatten teveel omega 6 vetzuren wat artrose mede in de hand kan werken. # Drink veel en zweet veel. Een saunaatje op regelmatige basis is perfect om afvalstoffen af te voeren. # Beweeg!!! Dan wel beweging die niet al te belastend is, o.a. stevig wandelen, fietsen, zwemmen e.d.

En… gelukkig is er glucosamine!!! Glucosamine is een lichaamseigen stof die, naarmate je ouder wordt, steeds minder wordt aangemaakt. Door het gebruik van een glucosamine-supplement kan je lichaam uit nog aanwezig kraakbeen weer nieuw kraakbeen aanmaken. Daarom is het belangrijk om daar bijtijds, preventief dus, mee te beginnen. Niet alle vormen van glucosamine zijn okay. Wil je weten wat de best opneembare vorm van glucosamine is? Neem dan even contact met me op en ik kan je alle informatie geven die je nodig hebt. Mail naar nettie@ jouwlijflijn.nl of bel 0168-462101.


Pagina 15

Uitslagen

De Fendert JO9-1 – MOC´17 JO93 0-5 De Fendert JO8-2 – Unitas´30 JO8-6 2-8 De Fendert JO7-1 – SVC JO7-1 3-4 De Fendert MO11-1 – NOAD´67 MO11-1 0-6 De Fendert JO15-2 – MOC´17 JO15-5 1-3 De Fendert JO15-1 – Oranje Wit JO15-3 2-0 De Fendert JO13-1 – Terheijden JO13-1 4-3 De Fendert JO11-1 – Boeimeer JO11-2 5-3 De Fendert 5 – Klundert 4 7-1 De Fendert 6 – Alliance 3 0-4 De Fendert JO19-1 – Alliance JO19-1 5-0 Zwaluwe JO8-1 – De Fendert JO8-1 1-7

vv Oranje-Blauw ‘14

Programma

Uitslagen

Zaterdag 15 december De Fendert JO8-2 – Unitas´30 JO8-5 09.00 De Fendert JO11-3 – S.c. Gastel JO11-3 09.00 De Fendert JO19-1 – De Fendert 2 12.00 De Fendert 4 – VVC´68 5 12.30 De Fendert VR2 – DFC VR1 12.30 De Fendert 1 – Kogelvangers 1 14.15 De Fendert VR1 – NOAD´67/Vosmeer VR1 14.30 De Fendert 6 – Smerdiek 3 14.30 Virtus JO13-3 – De Fendert JO132 10.00 Tholense boys JO9-1 – De Fendert JO9-1 11.00 Halsteren MO17-1 – De Fendert MO17-1 11.30 Halsteren 5 – De Fendert 3 15.00

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 3 december A-lijn 1. Jan Timmers & Ernst Verwer 57,64% 2. Pex Rijnberk & Henk Stam 55,90% 3. Martha en Piet Berghout 54,17%

C-lijn 1. Ella Huybregts & Hannie van Tilborgh 59,90% 2. Toos Schrauwen & Jose Prantl 56,77% 3. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 55,21%

B-lijn 1. Ge en Henk v. d. Weerd 57,81% 2 ged. Kees de Jong & Joke Machielse / Nel Breure & Anke Rijnberk 57,29%

D-lijn 1. Corrie v.d Berg & Piet Vermunt 59,09% 2. Hedy Groeneveld & Christine van Huisstede 56,25% 3. Mariette en Piet den Engelse 54,89%

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 4 december Gele lijn 1. Nettie Donders & Jo van Sprundel 68,06% 2. Anke Rijnberk & Pex Rijnberk 57,64% 3. Bets Kannekens & Piet Kannekens 53,47% 4. Corrie Nieuwenhuizen & Jan Nieuwenhuizen 50,69%

Programma

BSC JO11-3 – De Fendert JO11-4 7-2 Virtus JO11-2 – De Fendert JO113 1-3 Baronie 2 – De Fendert 2 1-4 Smerdiek 1 – De Fendert 1 1-6 DHV 3 – De Fendert 4 5-1 Hoeven JO17-2 –De Fendert JO17-1 2-1 IFC VR2 – De Fendert VR2 6-0

Rode Lijn 1. Martha & Piet Berghout 68,23% 2. Riet Neelen & Annie Reijnders 54,69% 3. Anita Koole & Ger Laheij 52,08% 4. Nel Breure & Nel Keuter 52,08% 5 Frans Berghout & Bram Huitkar 51,56% 6. Christine van Huisstede & Piet Vermunt 51,56%

redactie@fendertlokaal.nl

Woensdag 12 december Alliance JO17-3 – Oranje Blauw ’14 JO17-1G 19.30

VVC’68 4 - Oranje Blauw’14 1 6-1 BSC 7 - Oranje Blauw’14 2 5-2 Oranje Blauw’14 3 - FC Dordrecht Amateurs 3 2-4 Cluzona 4 - Oranje Blauw’14 4 8-2

Zaterdag 15 december WHS 3 - Oranje Blauw’14 1 14.15 Oranje Blauw’14 JO17-1G - Lepelstraatse Boys JO17-1 10.30 FC Bergen JO12-1 - Oranje Blauw’14 JO12-2 10.15 Zondag 16 december Noordhoek 2 - Oranje Blauw’14 2 11.30 Oranje Blauw’14 3 - De Schutters 2 12.15 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Agenda Dinsdag 11 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 12 december 14.30 uur: Kerstviering Seniorenbond Heijningen, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Donderdag 13 december 14.00-15.00 uur: Inloopmiddag Huis van de Wijk, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 14 december 19.00-20.30 uur: Instuif Kerst, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 15 december 19.30 uur: Bingo-avond buurtvereniging De Driehoek, Buurthuis Kwartiersedijk 1a in Fijnaart Zondag 16 december 15.00 uur: Kerstconcert koren Przyjazn en Couleur Vocale, De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64 in Fijnaart 19.00 uur: Fijnaart zingt voor kerst, H. Jacobus de Meerderekerk, Molenstraat 26 in Fijnaart Dinsdag 18 december 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 19 december 10.00 uur: Kerststukje maken voor 55-plussers, ’t Onderdak aan de Molenstraat in Fijnaart Donderdag 20 december 13.30 uur: Kerstviering KBO, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00 uur: Kerstmusical ’t Kompas en DSH, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 22 december 16.30 uur: Kerstmaaltijd 70+, Buurthuis De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart Zondag 23 december 16.00 uur: Schouwburgbus naar Ernst Daniël Smid en anderen


Vrienden heb je nooit genoeg Ben jij al Vriend van Fendert Lokaal?

Maak minimaal 10 euro over op bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96 t.n.v. Uitgeverij Lokaal o.v.v. Vriend van Fendert Lokaal VARKENSHAAS CULINAIR Naturel, gemarineerd of gekruid Per 500 gram

499

Kiloprijs 9,98

KERSTWIJNEN Villebois Petit Sauvignon Blanc, Signé Bourgogne Chardonnay, Bloemfontein Chenin Blanc, Vega Cascajo Crianza Rioja, Viña Chela Malbec, Cru la Maqueline Bordeaux of Montañana garnacha Selección Especial 3 flessen à 750 ml

3 VOOR

1500

JUMBO RUNDER­ CARPACCIO NATUREL Met Parmezaanze kaas, dressing en pijnboompitjes* Pakje 120 gram

2

49

*Serveertip: voeg zelf rucola en kappertjes toe

Geen 18, geen alcohol

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO Geldig van wo 5 december 2018 t/m di 1 januari 2019

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120