Fendert Lokaal 2018 week 25

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 19 j u n i 2 0 18 | w e e k 2 5 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Watersnoodroute

5 jaar Jumbo Fijnaart

Waterige speelplekken

Promotie voor 2e

Miranda Hendrikx een kwart eeuw tandartsassistente

“Ik ben oprecht geïnteresseerd in elke patiënt” dat het schadelijk voor je tanden was, maar dat is helemaal niet zo”, vertelt Miranda. “Een andere verandering is de verhouding tussen patiënt en arts. Die is kleiner. Patiënten zijn mondiger geworden en zoeken veel meer zelf op internet op. Artsen zijn veel toegankelijker geworden, al was dat bij Wouters altijd al het geval hoor.” Toiletpot Bij de Fijnaartse tandartsenpraktijk staat de persoonlijke benadering voorop. “De patiënten zijn hier zeker geen nummer”, aldus de jubilaris. “Ik ken al onze patiënten en er wordt veel gelachen. Het meest hilarische dat we hebben meegemaakt was een patiënt die door het toilet was gezakt. Heel de toiletpot was ingestort. De patiënt schaamde zich ontzettend, maar wij lachen in een deuk.” Al een kwart eeuw is Miranda Hendrikx de assistente van onder andere tandarts Chris Wouters.

Een vakantiebaantje bracht Miranda Hendrikx uit Halsteren 25 jaar geleden naar de tandartsenpraktijk van Wouters in Fijnaart. Een kwart eeuw later heeft ze het als tandartsassistente nog steeds prima naar haar zin. “Vooral de persoonlijke contacten vind ik leuk. Ik ben oprecht geïnteresseerd in elke patiënt. Je moet mij dus echt niet in een grote groepspraktijk zetten. Hier ben ik op mijn plaats.” Na de mavo besloot Miranda samen met een klasgenootje de 3-jarige opleiding tot tandartsassistente te volgen. “We waren maar met z’n vijven”, weet ze nog goed. “Nu zijn de klassen veel groter, maar indertijd was er niet zoveel animo voor de opleiding. Ik was bijna klaar met mijn opleiding toen tandarts Wouters in Fijnaart iemand zocht voor vakantiewerk. Ik verving de assistente die op vakantie was. Zij kreeg echter een rughernia en is niet meer teruggekomen. Natuurlijk heel naar voor haar,

maar gelukkig voor mij. Zodoende ben ik hier gaan werken en nooit meer weggegaan.” Vriendinnen Miranda bleef ook trouw aan haar woonplaats Halsteren. “Ach, dankzij de doorgetrokken A4 is het maar twintig minuutjes rijden”, relativeert ze. Haar werk is tweeledig. “Ik combineer de balie met het assisteren aan de stoel. Dat laatste doe ik vooral bij tandarts Van der Ven. Wij hebben een enorme klik en zijn inmiddels vriendinnen geworden.

Ze is gespecialiseerd in cosmetische tandheelkunde. Daarvoor zijn we samen al een aantal keren op cursus geweest.” Cosmetisch Het cosmetische aspect is een van de grootste veranderingen binnen de tandheelkunde. “Vroeger ging je naar de tandarts om een gaatje te laten boren en vullen. Nu speelt het uiterlijk ook een grote rol. Dat vind ik wel leuk. Je ziet bijvoorbeeld dat steeds meer mensen hun tanden laten bleken. Eerst dacht men

Jubileum Het zilveren jubileum is uitgebreid gevierd. “Elke dag is weer een verrassing”, roept Miranda uit. “Ik heb een mooie jubileumuitkering gekregen en een grote bos bloemen. Ook was de praktijk helemaal versierd en binnenkort gaan we met het hele team naar Amsterdam. Er is volop aandacht aan besteed en dat is een leuke blijk van waardering. Ik ben zeker nog niet van plan om te stoppen. Elke dag ga ik fluitend naar mijn werk. We hebben dan ook een heel leuk team en fijne patiënten.”

Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS

Van woensdag 20 t/m zaterdag 23 juni

Krentewegge € 1,99

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

phalanopsis orchidee per stuk € 7,95 2 voor € 15,00

Aardbeienroomcake € 2,99 + 8 spaarpunten cadeau Appelflappen per stuk € 0,89 IJSJE VAN DE WEEK Framboos

per bol slechts € 0,89 ook om mee te nemen!

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

ACTIE

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

APK € 19,50 IN -EN VERKOOP Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

SALE

20 tot 50% korting!

www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 ellenbmode@gmail.com Maandagochtend gesloten


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Rode Kruis zoekt met spoed collectanten

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Helpt u in de week van 24 tot en met 30 juni het Rode Kruis door te collecteren?

Druk

Misschien doet u dit allang en weet u hoe leuk collecteren kan zijn. Misschien heeft u nog nooit gecollecteerd, of denkt u dat het niet voor u is weggelegd. Maar wist u dat collecteren niet alleen leuk is, maar ook heel snel loont? Collecteren, bijvoorbeeld in uw eigen straat, is al gauw goed voor € 70. Een kleine tijds-

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Rode Kruis Fijnaart en Heijningen vraagt met spoed enkele collectanten om het vaste collecteteam aan te vullen. investering die veel oplevert voor Rode Kruis Fijnaart en Heijningen. De collecte van dit jaar vindt plaats van 24 tot en met 30 juni. Voor aanmeldingen kun je contact opnemen via telefoonnummer 0168462315 of per e-mail rodekruisfh@planet.nl

Verkeersoverlast Oudemolen aangepakt Met een proef met extra wegversmallingen en een ontwerp voor een fietsoversteekplaats bij de bebouwde komgrens, gaat de gemeente Moerdijk verder met de aanpak van verkeersoverlast in Oudemolen. Deze fietsoversteekplaats nemen we mee in het uitvoeringsprogramma van het Verkeersveiligheidsplan dat later dit jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Vorige maand spraken vertegenwoordigers van de gemeente tijdens een speciale bijeenkomst met inwoners van Oudemolen over de overlast die zij ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om zwaar verkeer dat geen bestemmingsverkeer is en de trillingen die het veroorzaakt. Bovendien wordt in veel gevallen te hard gereden, zo gaven bewoners aan. Eerder werd er al een wegversmalling (met flexpalen) aangebracht. Deze maatregel heeft al een aantoonbaar effect op de gereden snelheid op de Oudemolensedijk. Daarom is afgesproken dat we nog twee

versmallingen extra aanleggen in Oudemolen: één halverwege de Oudemolensedijk; één op de Drogedijk. Na de zomer gaat de gemeente, samen met de bewoners, evalueren of deze extra maatregelen ook effect hebben gesorteerd. In overleg met de inwoners “Duidelijk is dat er een probleem is”, licht wethouder Thomas Zwiers toe. “In overleg met bewoners van Oudemolen proberen we hier iets aan te doen door het extra plaatsen van wegversmallingen. Dit is een relatief goedkope maatregel waarmee we ervaringen kunnen opdoen of deze extra versmallingen werken. We hebben gemerkt dat de eerdere versmalling in ieder geval een positief effect heeft op de snelheid van het verkeer. Daarnaast kan er een apart raadsvoorstel voor de totale herinrichting van Oudemolen volgen als na de evaluatie met bewoners over deze aanvullende verkeersmaatregelen en de fietsoversteekplaats daar noodzaak voor is.”

TER INTRO Als ik voor het zilveren interview de behandelruimte binnenstap, schiet ineens de hit van Peter de Koning van midden jaren negentig door mijn gedachten. Het is inderdaad altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. Toch zie ik, in tegenstelling tot Peter, altijd als een berg op tegen een tandartsbezoek. Het maken van een controleafspraak stel ik elk half jaar dan ook zo lang mogelijk uit. Daarom beland ik vaak pas in juli in de stoel, terwijl mijn oproepkaartje duidelijk mei aangeeft. Mijn beide, inmiddels volwassen, zoons hebben mijn angst voor de tandarts geërfd. Dat begon al op jonge leeftijd. Als peuter van 3 besloot de jongste niet mee te werken aan het onderzoek van zijn bijtertjes. Liggend in de stoel bleef zijn mondje stijfdicht. Wat de tandarts en zijn assistente ook uit de hoek haalden, de kleine wurm was niet te vermurwen. Zelfs de bak waaruit de dapperen na afloop een speelgoedje mochten kiezen werd hem als een vette worst voorgehouden. Tevergeefs, met een snelle beweging greep de zwijgzame peuter zijn beloning. Dus waarom zou hij nu nog meewerken? Na talloze pogingen hield de tandarts het voor gezien, dan maar na een half jaar een nieuwe poging. Ik stelde hem voor het verlaten van de spreekkamer nog even gerust. Ik had hoogstpersoonlijk het laatste half jaar elke avond zijn tandjes gereinigd, dus de tandarts was toch niet voor verrassingen komen te staan. Dat gebeurde wel toen hij een blik wierp in de wachtkamer. Door de stijflippigheid van de kleine man was het hokje inmiddels gevuld met vijftien volgende slachtoffers. “Sterkte”, zei ik welgemeend toen ik eindelijk en snel voor zes maanden de deur achter me dichttrok. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


LANGBROEK BouwAdvies Eerste Kruisweg 8, 4793 RS FIJNAART T. 06-53838837 E. info@langbroek-bouw.nl

www.langbroek-bouwadvies.nl

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

Open dag

MarkVliet Netwerk Notarissen Na een grondige verbouwing zijn wij vanaf 30 april gevestigd in ons nieuwe kantoorpand (het voormalige gemeentehuis/museum Van Lien). Zaterdag 30 juni zetten wij tussen 10.00 en 12.00 uur onze deuren open voor iedereen die een kijkje wil nemen. U bent van harte welkom aan de Kadedijk 2 in Fijnaart. Bart Jongenelen Victor Cornelissens Bas Beesems Robert van Dorresteijn

Scheepsbouw Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

Kadedijk 2, 4793 GB Fijnaart 0168 463 550 fijnaart@markvliet.nl Veilingweg 10, 4731 CW Oudenbosch 0165 314 350 oudenbosch@markvliet.nl

www.markvliet.nl


Pagina 5

Watersnoodroute maakt herinneringen aan 1953 tastbaar

“De Ramp heeft zelfs effect op de derde generatie” route is voor iedereen, maar met name bedoeld voor ouders met kinderen, zodat kinderen het besef krijgen wat er zich heeft afgespeeld in 1953.”

Wethouder Thomas Zwiers schiet de eerste fietsers van de Watersnoodroute weg.

Hoewel de Ramp ruim 65 jaar geleden plaatsvond, zijn de herinneringen aan de gebeurtenissen van 1 februari 1953 nog altijd levend. In het zwaar getroffen Heijningen wordt eens in de vijf jaar een herdenking gehouden en heeft de Watersnoodwoning een expositie over de slachtoffers van de Watersnoodramp. Sinds afgelopen vrijdag kan er ook een route gefietst of gewandeld worden langs plaatsen in de gemeente Moerdijk waar de dijken waren doorgebroken. Als een van de eerste activiteiten in het Waterpoortweekend ‘schoot’ wethouder Thomas Zwiers de eerste fietsers op pad. De wethouder concludeerde dat het fietsen ‘hot’ is in West-Brabant. “Maar ik merk ook dat dit soort initiatieven echt verbindt. Er zijn vijf partijen die met elkaar de schouders onder deze route hebben gezet. Het resultaat is een mooie route van zo’n 35 kilometer langs belangrijke punten die te maken hebben met de Watersnoodramp. Waterpoort gaat daar verder op inzetten. De plaatsen waar de dijken zijn doorgebroken worden zichtbaar gemaakt door markeringen in het landschap. Bij Heijningen wordt een speciale gedenksteen geplaatst”, kondigde de wethouder aan. Waterpoort Jan Dierks van Stichting Watersnoodwoning-Museum uit Heijningen stond samen met Jos Huijbrechts van het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert aan de wieg van de route. “In januari volgden we allebei de cursus Gastheerschap bij Waterpoort. Daar kwam ter sprake dat 2018 het jaar is van het water. Hierdoor kwamen wij op het idee van de Watersnood-

route. We zochten de samenwerking met Bed & Breakfast Floris & Sabina, de Prullenkast en Fort de Hel”, vertelt Jan.

Foto’s Fietsers en wandelaars kunnen bij de vijf deelnemers een routeboekje afhalen. De nummers corresponderen met foto’s in het boekje van 65 jaar geleden. “De

Persoonlijk Voor Pieter Korteweg van Fort de Hel heeft de route een persoonlijke betekenis. “Ik ben geboren in de Sabina-Henricapolder. Daar zijn de meeste mensen verdronken. Mijn opa had daar een boerderij met arbeiderswoningen. De gezinnen die daar woonden zijn allemaal omgekomen. Pas sinds een half jaar weet ik wat er zich werkelijk heeft afgespeeld, wat mijn opa heeft meegemaakt en alle mensen in de polder. Als klein kind voelde ik het enorme verdriet en de pijn over de vele mensen -en met name de kindjes- die weggevaagd zijn. Dat verdriet werd niet uitgesproken. Maar als kind merkte ik wel dat er iets was. Nu ik wat ouder ben, ben ik gaan begrijpen wat voor enorme impact de Ramp heeft gehad. En dat er trauma’s in Heijningen zijn die nooit zijn verwerkt. Het gekke is dat het zelfs effect heeft op een derde generatie”, vertelt Pieter. “Met Fort de Hel willen we de combinatie maken tussen recreatie, kunst, cultuur en historie. Daar is deze route een mooie gelegenheid voor.” Door Jan Willem van Bodegom

De wethouder samen met de vijf deelnemende partijen aan de Watersnoodroute. Staand v.l.n.r. Thomas Zwiers, Jos Huijbrechts van het Vlasserij- en Suikermuseum, Jan Dierks van de Watersnoodwoning, Monique Herbonnet van de Prullenkast en Hennie Visscher van Floris & Sabina. Op de voorgrond Pieter Korteweg van Fort de Hel.


Deze week staat in mijn column voor De Jumbo venkel centraal. Tot voor kort had ik het zelf nauwelijks gegeten. Pas vorig jaar heb ik ontdekt hoe lekker deze onbekende en ondergewaardeerde groente is. Heb jij ook zoiets van: ‘Ziet er leuk uit maar wat móet ik ermee?’ Hoe heerlijk is het dan dat je vrijdag 22 juni a.s. bij de Jumbo kunt proeven van deze bijzondere groente?

Vijf jaar Jumbo-supermarkt in Fijnaart

“De formule doet het prima hier”

Venkel is een kruid dat naar anijs smaakt. Het lijkt een beetje op een knolletje met takken, bladeren en schermbloemen. Aan de onderkant van de steel zit een verdikking die als groente gebruikt wordt. Je kunt venkel zowel rauw als gekookt, geroerbakt of gestoofd eten. In de zomermaanden wordt venkel meer gegeten dan in de winter vanwege de lekkere frisse smaak die het heel goed doet in salades. In Nederland is de venkel verkrijgbaar vanaf juni tot het najaar; reden om hem nu, half juni, meteen maar in het zonnetje te zetten. Behalve dat je venkel als groente kunt eten, staat het ook bekend om zijn medicinale werking in de vorm van venkelthee. Thee, getrokken van de zaden van venkel, heeft een verzachtende werking bij buikkrampen en buikklachten. Buiten dat heeft venkel nog veel meer positieve effecten op de gezondheid: # Venkel bevordert de spijsvertering en helpt winderigheid voorkomen # Het eten ervan geeft een frisse adem # Venkel bevat ook vrij veel ijzer wat bloedarmoede kan helpen voorkomen en je helpt energiek te blijven # Het kan ondersteunend werken bij typische vrouwenkwaaltjes zoals menstruatie- en overgangsklachten # Venkel kan door het hoge kaliumgehalte de bloeddruk helpen verlagen # Venkel is rijk aan vitamine C waardoor het het immuunsysteem versterkt

Op vrijdag 22 juni a.s. van 11.00 tot 13.00 uur kun je bij Francis in de Jumbo de venkel proeven, verwerkt in een frisse venkelsalade met appel. Het is een heerlijk en snel gerecht, ideaal met het weekend met zomerse temperaturen voor de boeg. Ik zeg alvast: EetLijn Smakelijk!

Gert Driesen runt inmiddels vijf jaar een Jumbo-supermarkt in Fijnaart.

De Jumbo-supermarkt aan de Kadedijk in Fijnaart viert deze week zijn eerste lustrum. Eigenaar Gert Driesen blikt tevreden terug op de afgelopen vijf jaar. Hij zag het aantal klanten stijgen. Naast Fijnaart weet ook de regio de Jumbo-vestiging te vinden. Bovendien is de besteding per klant toegenomen. “De formule doet het prima hier”, concludeert Gert. Negen jaar geleden werd Gert Driesen eigenaar van Super de Boer aan de Kadedijk 120 in Fijnaart. Na twee jaar veranderde de formule noodgedwongen in C1000 en weer twee jaar later in Jumbo. Voor de organisatie had de laatste overgang niet al te grote consequenties. “Beide formules hadden veel dezelfde systemen, dus voor de backoffice veranderde er weinig. Wel heeft Jumbo een uitgebreider assortiment en aantrekkelijke prijzen. Daardoor zag je dat onze laagste omzet bij Jumbo de hoogste was bij C1000”, vertelt Gert, die uitlegt dat je na een omschakeling van formule eerst een stijging krijgt en daarna een dal. “Vervolgens klim je weer met je omzet. Nu stijgen we nog steeds.” Verdubbeld Wekelijks doen gemiddeld 9000 mensen hun boodschappen bij Jumbo Fijnaart. “In de tijd van Super de Boer waren dat er 4500. Het aantal klanten is dus verdubbeld”, concludeert de eigenaar. “De helft van onze

klanten komt uit Fijnaart en de andere helft uit de regio. In het begin moesten we het vooral van het dorp hebben. Dat komt niet alleen door de ligging en de formule, maar ook door ons team. Dat is heel veel waard.” Besteding De klanten van Jumbo Fijnaart besteden bovendien veel. “Dat komt vooral omdat je buiten het dorp zit”, beredeneert Gert. “Wie bij ons zijn boodschappen doet, neemt meer mee dan alleen een pak melk. Maar in de hele regio is geen enkele Jumbo die zo’n hoog gemiddelde besteding heeft. De mensen halen hier het hele pakket. Het gevolg daarvan is wel dat je het goed moet doen, anders trekken de mensen ergens anders naartoe.” Verhuizing In de politiek wordt al jaren gesproken over een verhuizing van de supermarkt naar het centrum van Fijnaart. “Als het echt serieus in beeld komt, zal Jumbo dat onderzoeken. Ook laat ik dan

onderzoeken wat een verhuizing betekent voor mijn klantenstroom. Ik wil natuurlijk geen klanten verliezen”, stelt Gert. Hij heeft nog wel een andere wens. “Een grotere supermarkt zou niet verkeerd zijn. Zeker gezien de concurrentie in de regio. Het is nu niet aan de orde, maar we houden het wel in de gaten.” In de lift Naast het aantal klanten en de besteding per klant zit ook de Jumbo Pick Up Point in de lift. “Het is zo populair dat we een oplossing moeten bedenken voor de vrijdag. Dan is het enorm druk. Afgelopen Kerst hebben we een behoorlijke omzet kunnen draaien met ons kassapark en onze parkeergelegenheid. Dan ligt er wel druk op, maar het kan nog wel. Al met al zijn we tevreden over de afgelopen vijf jaar en gaan we vol enthousiasme op naar de komende vijf.” Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 7

Aan de Zilvermeeuw en Leeuwerikstraat

Water in de hoofdrol bij speelplekken

Een schets van de plannen die er liggen voor de speelplek langs de Zilvermeeuw

Om verschillende redenen speelt water een hoofdrol bij de herinrichting van de speelplekken aan de Zilvermeeuw en de Leeuwerikstraat in Fijnaart. Donderdagavond 14 juni werden de plannen in De Parel voorgelegd aan de omwonenden. Zij waren zeer enthousiast, zodat nu de leveranciers van de speeltoestellen aan de slag kunnen om hun ontwerpen in te dienen. Daarmee komt de gemeente weer terug bij de omwonenden. zetten. Voor volwassenen komen zal hooguit 20 centimeter water straat is bedoeld voor kinderen In heel de gemeente Moerdijk er fitnesstoestellen aan de kant in komen te staan. Tussendoor van o tot 6 jaar. De speelplek aan worden tot en met 2027 speelvan de vijver en er wordt een plaatsen we de speeltoestellen. de Zilvermeeuw is bestemd voor plekken opgeknapt. De gemeenjeu-de-boulesbaan aangelegd. De auto’s hebben nu nog vrij spel alle leeftijden. teraad heeft daar 1.870.000 euro Voor de allerkleinsten komt er op het plein. We creëren daaruitgetrokken. Fijnaart is de eereen aparte speelhoek”, somt Bert voor aparte parkeerplaatsen. Komend najaar ste kern waar de speelplekken op. “De toestellen moeten wel in Het plein moet echt vergroend De herinrichting van de plek aan worden aangepakt. Daarvoor is het geheel passen.” worden. We hopen dat hierdoor de Leeuwerikstraat gaat door 375.000 euro beschikbaar. Van ook de inwoners van Fijnaart de combinatie met Waterproof dit bedrag gaat 110.000 euro Leeuwerikstraat hun tuinen gaan vergroenen. Zo Fijnaart nog even duren. Voor de naar de speellocatie aan de ZilDat laatste geldt helemaal voor kunnen we samen het waterpro- locatie Zilvermeeuw is de ververmeeuw. Dat wordt dus een het plein aan de Leeuwerikbleem oplossen.” wachting dat hij komend najaar groot project. Drie leveranciers straat. Dit project past in het opgeknapt kan worden. van speeltoestellen mogen voor plan om Fijnaart waterproof te Leeftijden deze locatie een plan maken. In maken. “Het oostelijk deel van De speelplek aan de LeeuwerikDoor Jan Willem van Bodegom overleg met de bewoners wordt Fijnaart ligt hoger dan de rest daaruit een keuze gemaakt. van het dorp”, meldt Steven Vischer van de gemeente MoerWater dijk. “Daardoor stroomt het In de plannen met de Zilverregenwater via het riool richting meeuw speelt water een belang- lagergelegen gebieden die daarrijke rol, vertelde projectleider door bij hevige regenval onder Bert Voeten donderdagavond. water komen te staan. Een van “Allereerst willen we de vijver de maatregelen om dat tegen te visueel meer bij de speelplek gaan is om in het oostelijk deel betrekken door de knotwilgen het regenwater af te koppelen aan die kant te verplaatsen. van de riolering. Maar we willen Langs de vijver komt een houten ook het plein aan de Leeuwerikvlonder van vier meter diep. straat anders gaan indelen, meer Verder is het idee om een grote een groen karakter geven. Bowaterspeelplaats aan te leggen. vendien krijgt het een glooiend Kinderen kunnen daar water op- landschap, zodat het lagere deel pompen, dat een heel circuit afonder water kan lopen als het legt. Zij kunnen dat beïnvloeden echt hevig regent. Dat water zakt door sluisjes open en dicht te dan geleidelijk de grond in. Er Het voorlopig ontwerp voor de Leeuwerikstraat.


VEILIGer op VAKANTIE

autobanden v.a. € 20 lek, tril, lawaai, eentje bij, reservewiel, problemenoplosser

bandjeverstandje.nl

Bezoek het best bewaarde geheim van WEST-BRABANT

Fort Sabina ligt in de Zuiderwaterlinie. Een verdedigingsstelsel waarmee de vijand op afstand kon worden gehouden. Op het fort zijn diverse bijzonderheden te aanschouwen, bijv. de onderaardse gangen, een grote kazerne, de Tour Modèle (uit de tijd van Napoleon), prachtige natuur en een rustieke lunchroom De Kletsmajoor met een mooi buitenterras. Hier kunt u genieten van een kopje koffie/thee met warm appelgebak tot een overheerlijke lunch met verse producten en met speciaal voor het fort gebakken brood. Een echte aanrader zijn ook de voor het fort speciaal gebrouwen bieren.

T. 0180 - 619 411 - autobanden@live.nl kleine zelfstandige en particulier koopt zn banden hier, los afhalen kan ook 24 u.i.o.

Fortweg 1 te Heijningen Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11.00 uur – 17.00 uur

Nederpop met appeltaart Klundertse braderie omlijst met orgelmuziek bij de Ruigenhilfair

De Ruigenhilfair is niet alleen een genot voor ogen en oren, maar ook voor de maag.

Aanstaand weekend is het erf van de boerderij bij de Prullenkast voor de 11e keer omgetoverd tot de Ruigenhilfair. Een openlucht fair waar zo’n 40 kunstenaars, hobbyisten, ambachtslieden en verzamelaars hun producten presenteren. De gezellige Klundertse braderie aan de Voorstraat in Klundert wordt op zaterdag 23 juni omlijst door toegankelijke orgelmuziek, gespeeld op beide orgels in de Stad Klundert. Loop eens even binnen en beluister en bekijk de organisten (afkomstig uit de gemeente Moerdijk) van dichtbij: om 14.00 speelt Jaco van den Berg, om 15.00 Huisorganist Gerben Mourik, en om 16.00 sluit Henk Strootman de rij. Speelt u zelf orgel? Dan kunt u natuurlijk ook even een van onze fantastische instrumenten uitproberen. Bespeel je een ander toetsinstrument? Ook dan ben je van harte welkom en zullen de organisten je met alle plezier helpen om een stukje ten gehore te brengen!

Zingen in de Klundert De braderie wordt zondag 24 juni afgesloten met ‘Zingen in de Klundert.’ Van 18.30 tot 19.30 uur ook in ‘De Stad Klundert’. Met Henk Strootman achter het orgel een uur lang samen liederen zingen van geloof, hoop en liefde. Liederen als Abba Vader, Amazing Grace en Groot is uw Trouw zullen deze avond de revue passeren. Na afloop is er alle gelegenheid om na te praten onder genot van een kop koffie of thee.

Je vindt er exclusieve creaties, culinaire verwennerijen, brocante en curiosa, woonaccessoires, cadeauartikelen, tuin- en streekproducten en meer. Er worden creatieve en smakelijke workshops gegeven en er is een appeltaart-bakwedstrijd. Enthousiaste bakkers graag zaterdag 23 juni voor 12 uur uw appeltaart inleveren. Om 15 uur zal de jury gaan proeven! Zij maken kans op een high tea voor twee of het bakboek van Anja Helmink. Wilt u zelf aan de slag? Er is ook een stand met bakaccessoires aanwezig en een kraam met het meel van molen De Oude Molen.

Nederpop aan de Dintel Zaterdagmiddag treedt Nederpop aan de Dintel op. Een gezellig koor uit Dinteloord en Prinsenland, dat voornamelijk Nederlandstalige popmuziek zingt. Aan de kinderen is ook gedacht: armbandjes maken, tassen pimpen, pony rijden, kaarsen maken, lekker springen op het springkussen of een kijkje nemen in het poppen-, beren en poppenhuizenmuseumpje in de Prullenkast. In de theetuin van de Prullenkast is het heerlijk genieten van een hapje en een drankje. Datum: 23 en 24 juni van 10-17 uur. Entree: gratis. Adres: Zuidlangeweg 3, 4796 SB Oudemolen, www.deprullenkast.nl.


Pagina 9

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Zinloos & levensgevaarlijk Zondag 10 juni omstreeks 3.30 uur à 4.00 uur kwamen er meldingen binnen dat er een groep jongeren vernielingen aan het plegen waren op de Blaaksedijk/Boerendijk Fijnaart. Er werd een dixi omgegooid en klikko’s werden op de rijbaan geplaatst. Later werd ook ontdekt dat op de rotonde bij de Nieuwe Dorpsweg er 3 verkeersborden dubbelgevouwen waren. Buiten dat dit alles totaal zinloos, is het plaatsen van voorwerpen op de rijbaan ook nog eens levensgevaarlijk. Gebruik je verstand en denk na, ga na een gezellig avond stappen naar huis. Je hebt wat uit te leggen aan gedupeerden en/of in het ergste geval aan nabestaanden als door jouw ‘grap’ een ander iets overkomt. Kun jij daar nadien mee verder leven?. De materiële schade zal uiteindelijk toch gedragen worden door alle inwoners van de gemeente. Heeft u meer info neem dan aub contact op. Er zijn al diverse tips binnen gekomen en is in onderzoek. Verdachte situatie(s) Op 11 en 12 juni werden er meldingen gedaan door bewoners van de Appelaarseweg Fijnaart. Er werd bij een woonhuis om 5.00 uur aangebeld maar de bewoners troffen niemand aan bij de deur. Ook werden er meldingen gedaan van verdachte voertuigen die opvielen en de inzittenden veel aandacht hadden voor de woningen. Dit was gewoon overdag. Voertuigen betroffen afzonderlijk een wit busje en personenauto’s. Echter was er maar een enkele melder die direct de politie verwittigde. Verdachte situaties, en zeker in de nachtelijke uren, is direct 112 bellen. Denk niet mijn buurman zal wel gebeld hebben. Natuurlijk heel goed dat men dit ook nadien meld, dank daarvoor,

maar de pakkans wordt dan wel veel minder. Denk bij het melden aan, signalement(en), kentekens, merk, type en maak indien mogelijk foto’s of film het. Er werd onderzoek verricht naar de info die bij de politie kenbaar werd gemaakt en hebben het witte busje uit zijn anonimiteit kunnen halen. Er wordt nu onderzocht of dit gekoppeld kan worden aan gepleegde strafbare feiten. Verdachte situatie Op dinsdag 12 juni omstreeks 23.10 uur gingen de collega’s ter plaatse naar de Hoge Heijningsedijk in Heijningen. Aldaar zou een personenauto met Roemeense kentekenplaten staan. Ter plaatse werd geen voertuig meer aangetroffen. Echter had de melder een goede beschrijving van het voertuig gegeven inclusief het kenteken. Er werd een zoekslag in de omgeving gemaakt en troffen het voertuig rijdend aan. De bestuurder alsmede zijn voertuig werden gecontroleerd (doorzocht) en door de infosystemen gehaald. Hieruit kwamen geen bijzonderheden naar voren. Zowel de bestuurder als het voertuig hebben nu wel een aantekening in de politiesystemen gekoppeld aan deze melding. Vakantietijd Vakantietijd is inbraaktijd. Inbrekers hebben hun agenda erop afgestemd. In hun zoektocht naar buit richten zij zich bij hun tocht door de straten op standaardsignalen bij huizen waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Zorg dat die signalen er niet zijn. Dat verkleint de kans op een nare thuiskomst. Uitpuilende brievenbussen, gesloten gordijnen, geen licht aan in avondschemer zijn de belangrijkste signalen die iedereen kan voorkomen. Geef het huis een bewoonde indruk. Maar dieven struinen

Belevenissen Door Piet Hendrikx

niet alleen straten af. Hetzelfde doen ze telefonisch en via de sociale media. Voicemails met vakantiemeldingen en “vandaag” geplaatste foto’s of berichten van vakantiepret op uw vakantieadres betekenen dat u de komende nacht in ieder geval nog niet thuis zijn. Maak geen melding op Twitter, Facebook of op uw weblog, waarin staat dat u op vakantie gaat of bent. Wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op voicemail en e-mail. Geluidsoverlast Geluidsoverlast kan een flinke bron van stress of ergernis zijn. De meeste klachten komen in het algemeen bij mooi weer ’s zomers, op plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Een veel gehoord misverstand is dat je tot tien uur ’s avonds zo veel geluid mag maken als je zelf wilt. Geluidsoverlast kan zich in vele vormen aandienen, Een (eindexamen)feest bij de buren, een klussende buurman die tot laat in de nacht aan het boren is, een blaffende hond of te harde muziek. Wanneer anderen echt last hebben van (te) hard geluid, kan er al sprake zijn van geluidsoverlast. Wat kunt u zelf doen? Bij deze vormen van geluidsoverlast, waarbij u de veroorzaker kent, kunt u het in veel gevallen prima zelf oplossen door uw buren / medewijkbewoners erop aan te spreken en eventueel afspraken te maken. Meestal leidt dit tot een oplossing. Houd een beetje rekening met elkaar: kijk uit met geluid. Indien dit niet lukt, kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Lees de krant ook digitaal: www.fendertlokaal.nl

Uitkoken Toen ik nog op de Donk woande gienge wij regelmaotig meej de brommer naor Roosendaol om uit te gaon. Ik waar daor meej mijn maote, maor ooze Jan waar daor dan ok meej manne van zijne school. Zo stond daor ok ne kèèrel bij die slachter wou worre. IJ liep staoge in Gastel en moes de maondag vroeg uit bed, waant daor zou ne koei geslacht worre. Ik aar da al es gezien, dus da wou ik nou nie, maor ik wou gèère die koeiekop ebbe om uit te kooke. Nou da waar te reegele en ij belde laoter in de week da ik die koeiekop kon komme haole in Gastel. Ikke op de brommer daor naor toe en ja wor. De wooge zaate er nog in, maor ze aare jammer genog de hoores eraf gehakt. Ok ut schietgat waar goed te zien. Thuis gekomme aar ik metjeen die wooge deruit gestooke, die keeke mijn zo aon of die koei zèège wou: “Wa gao de gij meej mijn doen?” In ne grwoote ketel, buite op un vuurke heb ik verschillende daoge die kop gekookt. Oos moeder zeej: “Gao de gij es un bietje verderop zitte, ut stienkt wor!” Maor ze moes ter wel om lache. En ja wor, van lieverlee bleeve aljeen botte oover. Daornao in de chloor gezet en ne mwooie wiete kop bleef oover. Wat un geprul waar da. Laoter heb ik zo ne muizekop uitgekookt. Ok ne kop van un mus en ne kippekop. Van un dwooi parkietje heb ik ut geraomte jeelemaol opgezet op un takske. Da stond lang op mijne buro thuis. Ik aar die koppe en botjes meej naor de Fendert genoome, maor ik mieste der af en toe jeene. Witte hoe da kwaam? Mijn vrouw waarter nie zo van gecharmeerd en af en toe verdween ter jeene in de stofzuiger en da zee ze nie. Die koeiekop hee nog ut langste gestaon, waant die paste der nie in, in die stofzuiger haha. Laoter heb ik alles maor opgeruimd, waant ze stonde daor maor te staon op zolder en iederjeen vond ut zielig.


Pagina 10

Ik ben goed in... Plannen, organiseren, feesten, luisteren en mezelf aanpassen naar de omstandigheden

Marlon Koomans FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Marlon Koomans.

Mijn guilty pleasure is… Temptation Island. Ik vind het zó grappig om daar naar te kijken! Mijn onhebbelijkheden zijn… Ik kan soms heel eigenwijs zijn Ik luister graag naar... Nederlandstalige muziek: Bløf en Guus Meeuwis bijvoorbeeld, maar ook Henk Dissel en John West et cetera vind ik heerlijk om mee te blèren in de kroeg Ik droom van... Een eigen gezinnetje in een mooi huis en dat ik daar heel lang van mag genieten Het liefst drink ik... Een lekkere cocktail op het terras Mijn lijfspreuk is… Geniet vandaag, herhaal het morgen! Bovenaan mijn bucket list staat… Nog zoveel mogelijk mooie plekken in de wereld bezoeken Ik heb een grote hekel aan... Ruzie maken en vechten Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Misschien wel het transportbedrijf van mijn vader overgenomen te hebben en dat dan proberen voort te zetten zoals hij het nu doet Mijn bijnaam is... Lonnie of Kokomans

Mijn naam is... Marlon Koomans Ik woon in Fijnaart sinds... 2015. Daarvoor heb ik in Helwijk gewoond Men zou mij kunnen kennen... Graanpop Events, KPJ Oudemolen en als er een feestje in de Graanbeurs is ben ik daar best vaak te vinden Het liefst eet ik... Lasagne Mooiste gebeurtenis in m’n leven... Over een paar weken krijgen Wouter en ik de sleutel van ons eerste huis samen. Ik denk dat

dat wel bij een van de mooiste gebeurtenissen in mijn leven tot nu toe gaat horen Deze film moet iedereen zien... Intouchables Het boek waarvan ik erg genoot was... Alle boeken van Suzanne Vermeer en Linda van Rijn Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Een vakantie naar een warm, zonnig land De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... Ik zou het echt niet weten.. Ik heb niet echt een idool ofzo

Ik ben trots op... mijn lieve familie Mijn favoriete vakantieland is... Eigenlijk vind ik het leuk om zo veel mogelijk verschillende landen te bezoeken. Ik wilde eerst Curaçao zeggen, maar wintersport vind ik ook heel leuk. En een mooie rondreis door Afrika of Azië zou ik ook nooit afslaan Mijn sterrenbeeld is... Tweelingen In mijn vrije tijd doe ik... Veel voor de KPJ en Graanpop. En feestjes organiseren en uitjes plannen. Maar het is ook wel eens lekker om een tijdje helemaal niks te doen en lekker languit op de bank een film of serie

te kijken Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik een jaar niet gaan werken en alle mooie plekken op de wereld bezoeken. Op de mooiste plek zou ik dan een huis kopen, zodat ik daar nog vaker naartoe kan gaan Beste voetbalclub ter wereld... Voetbal interesseert me echt vrij weinig… Mijn lievelingssport is... Rummicub met oma. En dan zo lang puzzelen en schuiven met de steentjes dat je zelf niet meer weet hoe het nou eigenlijk allemaal lag Mijn lievelingssport... Skiën Ik heb bewondering voor... Mijn ouders Mijn grootste blunder... Op het terras werken en een vol glas bier over je gasten heen gooien… Op televisie kijk ik graag naar... The Blacklist, Dokter Deen, Flikken Maastricht, Temptation Island en nog veel meer. Best uiteenlopend hè? Favoriete vak op school... Nederlands Mijn beste vriend/vriendin is… Linsy Ik ben bang voor... Ratten en muizen Het mooiste dier is... Een kat, omdat we die thuis altijd hadden en ze zo lekker bij je komen kroelen Fijnaart vind ik... Een gezellig dorpje Wat ik mis in Fijnaart is... Een plein met terrasjes Mooiste plekje in Fijnaart... Het grasveld achter de Graanbeurs tijdens het Pinksterweekend Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Tja, de oude Super hè Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... Cliché; de haven van Willemstad


K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 21 juni 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 24 juni 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere St. Jacobusfeest Woord en Communieviering Diaken: M. Bastiaansen

Zang: Jacobuskoor Misdienaars: I. Hoppenbrouwers en H. van Ammerlaan Lector: C. Dingemans Koster: H. Berghout Collectanten: P. Berghout en J. Dingemans Gebedsintenties: Jaantje Machielse-Frijters. Jrgt. Petrus Machielsen Collecte voor eigen kerk Na afloop gezellig samenzijn met koffie, drankje, hapje en er wordt een broodje geserveerd rond lunchtijd

Oecumenisch startweekend

Een goed gesprek De Protestantse kerk en de RK Kerk Fijnaart vieren gezamenlijk het Startweekend op 22 en 23 september. Zaterdag: Jeugdactiviteit met ’s avonds de bekende gezamenlijke barbecue Zondag: Kerkdienst in De Dorpskerk 10.00 uur met aansluitend een activiteit tot 13.00 uur Welkom namens: Oecumenisch Beraad, Opendeur Commissie en Gemeentezijn Noteer het in uw agenda!

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 24 juni 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Menno Bom

Gastheer: Wim Tolenaars Collecte rondgang: Wereldwijd Noodhulpfonds ACT Alliance Collecte uitgang: Voedselbank Zondag 24 juni 19.00 uur: De Ontmoetingskerk Zangdienst Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Koster: Bas van Dueren den Hollander De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Agenda Maandag 18 t/m 24 juni Open Rijk Zwaan Tennistoernooi, tennispark De Oude Appelaar, Appelaarseweg in Fijnaart Dinsdag 19 juni 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 21 juni 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.30 uur: Leven met kostbare herinneringen, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 19.30 uur: Informatieavond over nutsvoorzieningen in Appelaarseweg en Molenstraat, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Zaterdag 23 juni 10.00-17.00 uur: Ruigenhilfair, Zuidlangeweg 3 in Oudemolen Zondag 24 juni 10.00-17.00 uur: Ruigenhilfair, Zuidlangeweg 3 in Oudemolen Dinsdag 26 juni 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Educatieve middag KBO Op donderdag 28 juni houdt KBO Fijnaart een educatieve middag.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Op deze middag komt onze nieuwe wijkagent zich voorstellen en een algemeen praatje houden. Ook beantwoordt hij vragen die uit het publiek komen. Daarnaast komen Nicole van Berkel en Piet Bom van Buurtpreventie langs. Zij komen vertellen over hun werk als vrijwilliger bij Buurtpreventie en geven tips waar zelf op te letten en wat u eraan kunt doen.

Bingo Tot slot spelen we nog vijf ronden bingo. De bingokaarten kosten â‚Ź 1,- per ronde. Deze middag word gehouden in de Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart. Aanvang is om 13.30 uur. Opgeven Opgeven voor deze middag kan tot 25 juni bij Piet Frijters, Kon. Julianastraat 12 en bij Jolanda Nieuwkerkm Frederik Hendrikstraat 3. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.


Pagina 12

KLIEKJES

Politie gooit een balletje op

‘Ben jij Cees? De broer van Han?’ Begin 1993, na het in een vorige 'Kliekjes' beschreven 'kwartje van Cees', kwam mijn directeur weer eens mijn kantoor binnenwippen en zette zich, niet voor het eerst overigens, op de hoek van mijn redelijk volgeladen bureau. Onze organisatie had het verzoek ontvangen van de Commandant van het in Zagreb gestationeerde Nederlands contingent UNPROFOR (United Nations Protection Forces) om er een militair tehuis te vestigen. Op het VN-kamp nabij het vliegveld. Ondanks mijn toch al drukke werkzaamheden vroeg de directeur mij om de voorbereidingen en de bouw te begeleiden. Ondanks mijn gereformeerde achtergrond... bouwpastoor. Na een lange reis door Duitsland en Oostenrijk, overnachtten mijn vriend Jan Wijnsouw en ik op vrijdag 12 juni 1993 in de buurt van Leibnitz, een klein dorpje vlak bij de grens die topografisch gezien Oostenrijk en Slovenië gescheiden houdt. Overigens niet nadat wij intussen zeven keer de rivier de Donau waren overgestoken. Het was maar goed dat er intussen bruggen lagen, want anders hadden we zeven keer een pontje moeten nemen. De resterende afstand tot Zagreb konden we gemakkelijk de andere dag overbruggen. Toen wij die zaterdagmorgen op kamp Pleso aankwamen bleek de in VN-kleur wit geschilderde Scania trekker en oplegger van de Koninklijke Landmacht, tot aan de kraag toe vol met bouwmaterialen, al te zijn gearriveerd. Ik ging eerst maar op zoek naar het Nederlandse contingent dat iets verder op het kamp was ondergebracht. Iedereen was dolgelukkig dat, na maanden van onderhandelen en voorbereiden, met de bouw van ‘hun tehuis’ kon worden begonnen. Ik maakte kennis met de detachementcommandant, majoor Leen Pfrommer, inderdaad de zoon van de beroemde schaatscoach, en met sergeant Ruud Krijnen uit Klundert. Bij het horen van mijn naam vroeg hij: ‘Ben jij Cees? De broer van Han?’ Ik antwoordde bevestigend. Het bleek dat Ruud in zijn schaarse vrije tijd - onderbroken door een half jaar uitzending naar ‘Yugo’ - koordirigent was van een aantal koren in de Westhoek van Brabant en dus vaak optrad met mijn broer Han als organist. Zo, dus wij waren streekgenoten en dat vergemakkelijkte de communicatie aanzienlijk. Met behulp van een aantal Nederlandse militairen en technische ondersteuning van een Britse vorkheftruck werd de Scania van zijn vracht verlost. Aan het eind van de dag stonden stapels hout, spanten, rollen isolatiemateriaal, kisten met gereedschap en installatiemateriaal klaar om op de aangewezen plek te worden omgetoverd in een militair tehuis. In tegenstelling tot de Nederlandse militairen die reikhalzend hadden uitgekeken naar hun tehuis, waren de Franse militairen minder enthousiast. De voor ons aangewezen plek had voor hen tot op dat moment gediend als een perfecte ‘jeu-de-boules’-baan. Geen wonder, want de plek was al keurig gewalst en zelfs het achterterras was al door zorg van de VN aangelegd en bestraat. Jammer voor de Fransen, maar de verklaring dat ook zij gebruik konden maken van het tehuis was voldoende om het gemis aan een boules-baan te compenseren. Dankzij de hulp van Ruud en zijn mensen ging de bouw als een speer. Tja, het is vaak niet belangrijk wat je kunt, maar wie je kent. Mocht je dit lezen Ruud, alsnog bedankt. Tot een volgende keer. Houdoe. Cees van der Mast

Volgens de promotieleus is de politie je beste vriend. Toch zien jongeren de ‘sterke arm der wet’ veelal liever gaan dan komen, omdat agenten meestal halt houden als er iets niet in de haak is. Zaterdag 9 juni was dat zeker niet het geval. Enkele jongeren waren op de speelplaats aan de Wielerstraat in Fijnaart aan het basketballen toen een politieauto de parkeerplaats opdraaide. Wijkagent Johan Damen stapte uit, samen met een vrouwelijke collega. Ze vroegen de jongeren of ze mee mochten doen. Uiteraard was dat prima. Na een tijdje gingen de dienders verder met hun ronde. De jongeren waren vol lof over dit onverwachte optreden van de agenten en over hun basketbalprestaties.

Wie helpt de Schouwburg- en Museumbus? De afgelopen jaren zijn de Schouwburg- en Museumbus een vaste waarde geworden in Fijnaart en Willemstad. Senioren kunnen dankzij dit initiatief op een laagdrempelige manier naar de schouwburg en naar musea. Drijvende kracht achter de Schouwburg- en Museumbus in Fijnaart was Gerard Hombrink. Helaas is Gerard onlangs overleden. De organisatie is dan ook naarstig op zoek naar een inwoner van Fijnaart die mee wil helpen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kitty de Witte, tel. 0168-472602.


Pagina 13

Appelaarseweg en Molenstraat

Informatieavond over nutswerkzaamheden In de Molenstraat en de Appelaarseweg in Fijnaart starten eind juni werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen. Daarover is op 21 juni een informatieavond in De Parel. In het kort • In Fijnaart wordt een nieuwe riooltransportleiding aangelegd van het gemaal aan de Margrietstraat naar het gemaal aan de Appelaarseweg. De leiding die er op dit moment ligt, is in slechte staat en moet daarom worden vervangen. • De gemeente werkt hierbij samen met Enexis en Brabant Water, die de water- en gasleidingen in de Appelaarseweg vernieuwen. • De werkzaamheden starten eind juni. Ze zullen voor verkeershinder zorgen in de Molenstraat en de Appelaarseweg. • Donderdag 21 juni om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in zalencentrum De Parel, Prinses Margrietstraat 15. • Op woensdag 13 juni starten al werkzaamheden in de Molenstraat: de rioolpersleiding vanuit Heijningen wordt vervangen. Wat gaat er gebeuren? De riooltransportleiding van het gemaal aan de Margrietstraat naar het gemaal aan de Appelaarseweg is aan vervanging toe. Daarom wordt in de Molenstraat ter hoogte van het speelveldje een nieuwe leiding gelegd tot aan het rioolgemaal Appelaarseweg naast Tennisvereniging Fijnaart & Heijningen. In de Ap-

pelaarseweg worden ook de water- en gasleidingen vervangen. De gemeente Moerdijk, Enexis en Brabant Water voeren de vervangingswerkzaamheden in één keer uit zodat de overlast beperkt blijft. De werkzaamheden starten eind juni en duren naar verwachting tot eind september. Informatieavond Op donderdag 21 juni is in zalencentrum De Parel een informatieavond over deze werkzaamheden. Op deze avond geven Brabant Water, Enexis en de gemeente Moerdijk samen met aannemer Rasenberg uitleg over het project. Molenstraat In de Molenstraat starten al eerder werkzaamheden. Op woensdag 13 juni is aannemingsbedrijf Van der Heuvel uit Heesch begonnen met de vervanging van de rioolpersleiding uit Heijningen. Deze komt in de klinkerstrook aan de even-zijde van de Molenstraat. Het startpunt is ter hoogte van Molenstraat 86 en het eindpunt is ter hoogte van Molenstraat 87 bij het speeltuintje. Parkeerstrook Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is de parkeerstrook in de Molenstraat afgezet. De straat blijft toegankelijk voor verkeer. Bewoners zijn per brief geïnformeerd en gevraagd de parkeervakken vrij te houden. Deze werkzaamheden duren ongeveer 20 werkdagen.

PV Fijnaart Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart Gien Midfond Oude duiven ± 459 km. Gelost op 16 juni om 08.30 uur met 49 duiven. 1. Van Dijk-Loman Oud Gastel 2. Van Dijk-Loman Oud Gastel 3. A.C.A. Kersten Fijnaart 4. A.C.A. Kersten Fijnaart 5. A.C.A. Kersten Fijnaart 6. Van Dijk-Loman Oud Gastel

Gasaansluiting nieuwbouw per 1 juli 2018 verboden

7. A.C.A. Kersten Fijnaart 8. P. Wildhagen Oud Gastel 9. A. & S. van Sighem Fijnaart 10. A. & S. van Sighem Fijnaart 11. Van Dijk-Loman Oud Gastel 12. A.C.A. Kersten Fijnaart 13. A.C.A. Kersten Fijnaart 14. A.C.A. Kersten Fijnaart 15. P. Wildhagen Oud Gastel 16. P. Wildhagen Oud Gastel 17. A.C.A. Kersten Fijnaart

redactie@fendertlokaal.nl

Gaat u een huis of bedrijf bouwen? En vraagt u op 1 juli 2018 of later de vergunning aan? Dan mag er geen gasaansluiting meer zijn in uw woning of bedrijf. Alleen voor grootverbruikers geldt een uitzondering. Netbeheerders mogen per 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aanleggen in nieuwbouw. Dit betekent in de praktijk dat als u op 1 juli of later een vergunning aanvraagt voor nieuwbouw, er geen gasaansluiting in het gebouw mag komen. Voor wie geldt dit? Het verbod geldt voor alle kleinverbruikers. Wilt u een huis bouwen, dan valt u onder het verbod. Bouwt u een bedrijf of meerdere woningen, dan is de kans groot dat het verbod ook voor u geldt. Tot de kleinverbruikers behoren gasaansluitingen waar maximaal 40 m3 gas per uur doorheen kan stromen. Dat zijn vrijwel alle gebouwen met minder dan 3000 m2 verblijfsoppervlak. Dat oppervlak is vergelijkbaar met 20 tot 30 woningen of een grote supermarkt. Is er een overgangstermijn? Ja. Als u vóór 1 juli een vergunningsaanvraag indient, mag er nog een gasaansluiting in uw nieuwbouw komen. Bent u nog bezig met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag en wilt u een gasaansluiting, dan is het dus belangrijk dat u de aanvraag indient vóór 1 juli 2018. Mijn aanvraag loopt al, wat moet ik doen? Niets. Het verbod op een gasaansluiting geldt alleen voor vergunningen die op 1 juli 2018 of later worden aangevraagd. Lopende aanvragen of al verleende vergunningen hoeven niet te worden aangepast.

Welke alternatieven zijn er? Er zijn verschillende opties, waaronder zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, infraroodverwarming, aardwarmte en pelletkachels. at het best past bij uw gebouw, hangt onder meer af van de locatie en de isolatiewaarde. Uw architect, aannemer of installateur kan u daarover informeren. U kunt ook terecht bij Energiek Moerdijk voor een onafhankelijk, vrijblijvend en gratis energieadvies. Kijk daarvoor op www.energiekmoerdijk.nl. Kan ik me al laten aansluiten op een warmtenet? Nee. Het college van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen waar een warmtenet wordt aangelegd. Nieuwbouw wordt in zo’n gebied dan verplicht aangesloten op dat warmtenet. Vooralsnog heeft de gemeente Moerdijk nog geen warmtenetgebieden aangewezen. Krijg ik subsidie? - De rijksoverheid kent op dit moment een zogenoemde Investerings subsidie Duurzame Energie (ISDE) voor de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/isde. - De gemeente Moerdijk biedt eigenaren van bestaande woningen een stimuleringslening. Wilt u maatregelen nemen om uw woning te verduurzamen, levensloopbestendiger te maken of veiliger, dan kunt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente. Meer informatie vindt u op www. moerdijk.nl/stimuleringslening


Pagina 14

Derde lustrum Fendertsmannen uitbundig gevierd in België (deel 1)

Segwaygayboys scheuren door Brugge

dagoverwinning. Gevolgd door Ben met 36 punten, Arjan (34), Luuk (33) en Robert (31). Birdies werden gescoord door Wim en Pascal. René tekende voor de Neary. Toon pakte zowel de Leary als de Longest.

De Fendertsmannen per Segway door Brugge

Wederom een heuglijk in Fijnaart: de Fendertsmannnen bestaan 15 jaar! Het derde lustrum werd gevierd met hoogstaand golfspel en andere activiteiten aan de Belgische kust. Leest u mee over de avonturen van deze aantrekkelijke golfers wiens mentale leeftijden sterk afwijken van hun fysieke leeftijden… Reeds donderdag vertrok een gedeelte van de Fendertsmannen naar de Koninklijke Golfclub Oostende om buiten competitie 18 holes lang warm te draaien. Deze oefenwedstrijd werd gewonnen door onze geliefde, charismatische en tevens zelfbenoemde/niet-verkozen voorzitter Toon Nuiten. Luxe villa Donderdagavond arriveerden de overige Fendertsmannen die overdag wel moesten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Een hartelijk weerzien volgde in de door Robert Moorman gehuurde uitzonderlijk grote en luxe villa in het centrum van De Haan, waarbij tranen over wangen en bierdruppels langs mondhoeken liepen. Om het onderlinge competitiegevoel aan te wakkeren werd er gekaart om geld (pokeren en bluffen) tot het bedtijd was voor onze jongens. Nerveus Vrijdag togen de Fendertsman-

nen naar de Damme Golf & Country Club. Enigszins nerveus verschenen zij bij hole 1. Ik zal u een lang verslag van deze dag besparen maar onze mannen speelden uitzonderlijk goed. Maar liefst 5 golfers behaalden 36 punten of meer op deze voor hen onbekende baan: Arjan Magielse (39), Robert Moorman (37), Toon Nuiten, Luuk Frijters en Ben Vos (36). Lex van Dis en Peter Rutters scoorden een Birdie terwijl Martijn Sprenkels tekende voor de Neary, Lex voor de Leary en Peter voor de Longest. Muziekquiz Teruggekomen in De Haan genoten de Fendertsmannen van een biertje, eigenlijk meerdere biertjes, waarbij de slechts in een handdoek geklede Luuk a l’improviste een jaren ‘80 muziekquiz organiseerde. Na de copieuze pasta & pizza maaltijd –door Robby Haverkamp genuttigd met gebruik van een stanleymes als bestek- toog een delegatie van de immer jeug-

dige Fendertsmannen naar de mondaine badplaats Oostende. Onomstootbaar werd vastgesteld dat Martin van Diepen niet alleen de beste golfer van Fijnaart is, maar ook de beste paaldanser! Verder dronk Pascal Kreeft meer biertjes dan dat hij overdag punten had vergaard. Bij thuiskomst heeft hij een uur lang Onze Lieve Heer op zijn knieën bedankt voor die fijne golfvrienden. René Consenheim ontpopte zich die avond tot de Donald Trump van het kaartspel: volstrekt onvoorspelbaar en onberekenbaar blufte René zich door de avond én door zijn portemonnee heen! Zaterdag Zaterdagochtend begonnen onze immer sympathieke jongens fris en fruitig –de een weliswaar iets meer dan de ander- op Golfbaan ter Hille Koksijde aan de volgende 18 holes, een prachtige maar ook wat moeilijker baan voor onze dappere golfers. Dit keer pakte Martijn met 38 punten de

Notaris Het zal het vorderen van de leeftijd zijn, of de nervositeit rondom de wedstrijden, maar het tellen der punten bleek op momenten te moeilijk. De naar eigen zeggen hoog opgeleide rekenmeester Ben bleek op vrijdag al openlijk betrapt door onze rechtvaardige voorzitter Toon op een slordige telfout in zijn scorekaart. Vandaag bleek Wim van Alphen door René “Trump” Consenheim onjuist geïnformeerd te zijn over de toe te passen tabel (alternative facts) en ook nog een rekenfout gemaakt te hebben. Kortom: de Fendertsmannen zijn nu naarstig op zoek naar een golfende notaris. Overigens bleek dit weekend den Wimme niet alleen een betere tafelvoetbalspeler dan golfer maar hij is kennelijk ook aantrekkelijker aan de voetbaltafel daar meerdere (Duitse) vrouwelijke tegenstanders tegen hem wilden spelen. Na afloop werden er ondanks aandringen geen shirtjes geruild door Wim. Segway Weekendorganisator Robert had voor de zaterdagavond een bijzondere excursie georganiseerd: een tour de Brugge met een echte Segway! Na enige oefening reden onze stoere Fendertsmannen voorzien van een opvallend groen hesje door het op de UNESCO werelderfgoedlijst geplaatste centrum van Brugge. Onderweg werden zij door enkele Bruggelingen en toeristen nageroepen met Segwaygayboys, hetgeen onze helden al snel als geuzennaam overnamen. Na de fraaie stad met veel neogotische gebouwen al rijdende bewonderd te hebben lieten de Fendertsmannen zich culinair verwennen om vervolgens via de toepasselijke Bar des Amis per taxibus naar de De Haan terug te keren. Volgende week deel 2 van de avonturen van de Fendertsmannen in Brugge: het finaleweekend.


Pagina 15

De Fendert 2 promoveert naar de 2e klasse reserve ongelukkige Dubbeldamaanvoerder een hard ingeschoten vrije trap van Bas tegen zijn arm kreeg en zo met zijn 2e gele kaart kon vertrekken leek het pleit beslecht. Meevallertje Toch richtte Dubbeldam zich het laatste kwartier op. Nadat de gasten de paal hadden geraakt kregen zij 10 minuten voor tijd ook een meevallertje. Een correcte sliding van Henry werd ook, tot ieders verbazing, tot strafschop gepromoveerd en Dubbeldam maakte de aansluiting 2-1. Rommelig einde De wisselingen aan beide zijdes zorgden voor een wat rommelig einde. Nick redde knap bij een inzet van Dubbeldam en aan de andere kant verzuimde De Fendert de geboden ruimte middels countermogelijkheden te benutten. Toen de arbiter, na bijtelling van 7 minuten ‘blessuretijd’ affloot was het zeker. De mannen van De Fendert 2 bouwen een feestje na het bereiken van de 2e klasse 2 reserve,

Het is de mannen van Ruud en Ben Winkelhof gelukt! Na een lang seizoen met als toetje maar liefst drie promotiewedstrijden, is De Fendert 2 erin geslaagd de 2e klasse reserve te bereiken. De apotheose van de nacompetitie vond plaats afgelopen zaterdag. De Fendert 2 ontving Dubbeldam 2 dat met talloze supporters naar Sportpark De Fendert was afgereisd en voor een heuse cupsfeer zorgde. Na een voorzichtig begin van beide partijen bleek meteen dat De Fendert ‘goed stond’. Alhoewel Dubbeldam goed verzorgd voetbal probeerde te spelen van achteruit leidde dat niet tot mogelijkheden. Aan de andere kant zorgde de snelheid van Koen en Janko voor meer dreiging. De eerste kleine mogelijkheden waren dan ook voor De Fendert. Presentje Toch had De Fendert een presentje nodig om aan de leiding te komen. Yari pikte attent een door de midden gespeelde bal op en liep het zestienmetergebied in. Alhoewel de bal hem op correcte manier werd ontfutseld, legde de arbiter de bal op de stip. De Dubbeldam-aanvoerder kreeg voor deze actie ook de gele kaart voorgehouden. Davy liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en schoot feilloos de 1-0 tegen de touwen. Hierna bleef De Fendert het initiatief behouden. In de 30e minuut maakte Mi-

chael zich tussen 3 tegenstanders knap vrij, haalde op links de achterlijn en legde de bal voor. De inlopende Koen verlengde met het hoofd naar de geheel vrijstaande Janko die kiezelhard de 2-0 binnen roste.

Simpel Na de thee zakte het spel van beide partijen wat in. Dubbeldam leek niet bij machte om nog een vuist te maken en De Fendert leek de wedstrijd simpel uit te willen spelen. Zeker toen de

In het zonnetje De Fendert 2 heeft een prima prestatie geleverd door promotie af te dwingen naar de 2e klasse reserve. Na de wedstrijd brak er een leuk feestje los en werden De Fendert 2 coaches Ruud en Ben in het zonnetje gezet voor hun vele verdiensten bij De Fendert 2!

De broers Ben (l) en Ruud Winkelhof werden in het zonnetje en de bloemen gezet voor hun verdiensten bij De Fendert 2.


JUMBO FIJNAART BESTAAT 5 JAAR EN DAT MOET GEVIERD WORDEN

T WIN EEN MINUU N E L E K N I W S I T A GR OF MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE SCHITTERENDE 50 INCH PHILIPS SMART-TV’S

actie weken lopen van 20-06-2018 t/m 01-07-2018

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120