Fendert Lokaal 2018 week 17

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 4 a p r i l 2 0 18 | w e e k 17 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Rodeorijden terug

Kunst met spuitbussen

Ridders en prinsessen

Uitrazen op spelen

Koningsdag van start met versierde fietsen en ingekorte aubade

Meer ruimte voor de oranje kinderochtend jeloop Fijnaart van start. Het aantal aanmeldingen viel de afgelopen weken wat tegen. De organisatie hoopt dat veel lopers tot het laatste moment hebben gewacht met inschrijven. “Het is jammer dat Koningsdag dit jaar midden in de vakantie valt”, stelt bestuurslid Marian van Kouteren. “Wie op vakantie is, kan niet in Fijnaart onze activiteiten bezoeken. Daarnaast hebben we het 538 Koningsfeest in Breda. De wat oudere jeugd trekt daar naartoe. Daarom houden we dit jaar geen zeskamp en richten we ons vooral op de jongere jeugd en op de volwassenen.”

hun knutselwerk. Meteen na de aubade start de kinderochtend met tal van spelletjes en kunnen tweedehandsspullen verkocht worden op de Vrijmarkt. Om 10.45 uur verzorgt De Kieviten een demonstratie. Nieuw dit jaar is de komst van een ballonnenman die rond 11.00 uur de mooiste figuren maakt van ballonnen.

Spraypaint Na het nuttigen van pannenkoeken en/of soep begint het middagprogramma met Robbin Pronk. De spraypaint-artiest verzorgt workshops aan iedereen vanaf 10 jaar. Fietsliefhebbers kunnen deelnemen aan een fietstocht om en nabij Fijnaart. Bovendien is een oude bekende van stal gehaald. De rodeostier probeert zoveel mogelijk kinderen en volwassenen van zich af te schudden. Wie het langst blijft zitten krijgt daarvoor een beloning. Er is zowel een prijs voor jeugd tot en met 16 jaar als voor 16-plussers. Nieuw in het programma is de Knock-out-show, die in de plaats komt van de jaarlijkse quiz. De naam klinkt gevaarlijker dan de show is. Deelnemers krijgen vragen voorgeschoteld waarbij ze in een ja- of nee-vak mogen plaatsnemen.

Oranjeloop Als de turnsters hun kunnen hebben getoond, gaat Oran-

Lees verder op pagina 3 en voor de programma-onderdelen vanaf pagina 6.

Fijnaart maakt zich weer op voor een Koningsdag die bol staat van de activiteiten.

De kinderen komen in Fijnaart met Koningsdag volop aan hun trekken. Met name in de ochtend is extra ruimte voor kinderactiviteiten gecreëerd. Daarom is de aubade ingekort en wordt er gezongen met een dj in plaats van met muziekvereniging Oranjevaan. Elk jaar probeert het Oranje Comité Fijnaart met aanpassingen een zo aantrekkelijk programma samen te stellen, zodat zoveel mogelijk mensen de verjaardag van Koning Willem-Alexander in hun eigen dorp vieren. Met lede ogen zag het Oranje Comité Fijnaart jaarlijks de belangstelling voor de aubade teruglopen. Pas na afloop van de zanghulde stroomde de Voorstraat vol. “Daarom hebben we besloten de aubade als proef in te korten, zodat we eerder met de kinderspelletjes kunnen beginnen”, meldt bestuurslid Willy van Kouteren. “Daardoor zou Oranjevaan op moeten draven voor maar twee of drie liedjes. Dat kunnen we van de muzikan-

ten niet verlangen. Daarom is in goed overleg besloten om de liedjes niet met livemuziek maar samen met dj Jeroen van Beveren te zingen. We kijken hoe dit bevalt.” Versierde fietsen Om de kinderen met hun ouders eerder naar de Voorstraat te krijgen, wordt om 09.30 uur een versierde fietsentocht gehouden. Alle deelnemers krijgen tijdens de aubade een cadeautje voor


Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding:

fuchsia en solanum op stam € 6,95 Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Maatwerk met voordelen

Nieuw of renovatie:

Per 30 april Kadedijk 2 Fijnaart Appelaarseweg 14, 4793 EK Fijnaart 0168 463 550 fijnaart@markvliet.nl

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken

Veilingweg 10, 4731 CW Oudenbosch 0165 314 350 oudenbosch@markvliet.nl

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

www.markvliet.nl

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

ACTIE

APK € 19,50 IN -EN VERKOOP Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

Scheepsbouw

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

Meer ruimte voor de oranje kinderochtend

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Soms begrijp ik het niet. Neem nu de ‘meivakantie’. Wie in vredesnaam heeft bedacht om die al op 23 april te laten beginnen, waardoor de ‘aprilvakantie’ een betere benaming zou zijn? Nu is de naam nog daaraantoe; vervelender vind ik het voor al die oranjecomités die maanden in touw zijn om een gezellig dorps- of stadsfeest te organiseren. Zij zullen zich ongetwijfeld weleens afgevraagd hebben waarvoor zij zich nog inspannen. Als de luchtkussens staan opgesteld en de tweedehandsspulletjes liggen uitgestald, zitten miljoenen Nederlanders in een huisje of liggen aan het strand van Spanje, Griekenland of Turkije.

Redactie

Druk

TER INTRO

De Mannen van de Straat zijn voor het laatst op de Fijnaartse Koningsdag.

Mannen van de Straat De afsluiting wordt, zoals de afgelopen jaren, verzorgd door De Mannen van de Straat. De publiekstrekker is dit keer voor het laatst van de partij op de Fijnaartse Koningsdag. Zorg dus dat je het niet mist. In de pauze en na afloop houdt DJ Jeroen van Beveren de sfeer er goed in. Om 19.00 uur is het feest in Fijnaart afgelopen. Helpende handjes Het Oranje Comité Fijnaart heeft veel tijd gestoken in de voorbereiding. “We hopen niet alleen dat de inwoners van Fijnaart een hele leuke dag hebben, maar hopen ook op helpende handjes”, aldus Willy. “We beginnen al om zes uur ’s morgens met opbouwen. Daar kunnen we iedereen bij gebruiken. Maar dat geldt ook voor het afbreken en bij de activiteiten. Wil je meehelpen?

Kom dan naar de Voorstraat of bel even naar 06-53768652. Vrijwilligers komen niets tekort, er wordt voor koffie en broodjes gezorgd. Leuk is dat er drie leerlingen van De Rooi Pannen uit Breda aanwezig zijn. Zij volgen de opleiding Toerisme en Vrije tijd. Door mee te helpen verdienen zij schoolpunten.” Nieuwe ideeën Het comité kan ook nieuwe aanwas goed gebruiken. “Vooral mensen met nieuwe ideeën”, stelt Marian. “Via Facebook is een enquête uitgezet. Daaruit zijn al enkele ideeën naar voren gekomen. Die konden we dit jaar niet meer realiseren, maar wellicht wel in de toekomst. Zo proberen we telkens te vernieuwen en elk jaar een leuk feestje te bouwen.” Door Jan Willem van Bodegom

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

LANGBROEK BouwAdvies Eerste Kruisweg 8, 4793 RS FIJNAART T. 06-53838837 E. info@langbroek-bouw.nl

www.langbroek-bouwadvies.nl

De meivakantie had toch ook op 30 april kunnen beginnen? Dan was de vrije vrijdag na Hemelvaartsdag eveneens opgelost. Iedereen kon dan eerst gaan zingen op de aubade, koekhappen en een oranjebittertje nuttigen voordat het vliegtuig naar warmere oorden werd genomen. Maak dan gelijk van Koningsdag weer een verplichte schooldag of -ochtend. Ik zie me nog als kleine jongen staan op een afgeladen hoogte voor het gemeentehuis dat toen nog écht hét gemeentehuis was. Overal om me heen bevonden zich schoolkinderen. Om het hardst probeerden we elkaar af te troeven bij het zingen van ‘In een blauwgeruite kiel’, ‘De Zilvervloot’ en natuurlijk ‘Het Fenderts Volkslied’, dat ik later leerde kennen als het nationale volkslied van Engeland. Nu ben ik niet iemand die een sentimentele hang naar vroeger heeft, integendeel. Een aubade 2.0 zou uiteraard gemoderniseerd moeten worden naar een meezingfestijn. Laat de kids van nu maar lekker meezingen en -dansen met ‘Fitlala’, ‘Ik heb de wereld’ en ‘De liefste’. En wij die nog nooit hebben gehoord van Fource, Kalvijn en 4Life, genieten van de zingende jongens en meisjes en hun danspasjes met een oranjebitter in de hand.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Je handen hebben voor ons gewerkt. Je hart heeft voor ons geklopt. Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit. Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader

Rinus Spitters echtgenoot van

Naan van der Wegen Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar. Naan Spitters-van der Wegen Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Boris 17 april 2018 Prins Mauritsstraat 9, 4793 BZ Fijnaart De crematieplechtigheid is in aula De Drie Zwanen van crematorium Zegestede op 24 april. Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de lieve woorden en kaartjes die wij gekregen hebben na het overlijden van Rinus.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Cardioloog Angela Maas boeit Vrouwen van Nu

Een vrouwenhart klopt anders

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Kersenpitten Meej ne grwoote woop, edde ok veul fjeesjes. Dus bij oos zen er reegelmaotig verjaardagsfjeesjes in de familie. Oover ut algemjeen wordt er dan goed gezurregd en meej ooze Jan en ooze Wim erbij gaot da goed veur mijn, wat de leut betreft. Mjeestal zitte we op ut eind van de aovond altij bij mekaore. Lache gin gebrek. Wij hebbe ut oover de tuin, we houwe alle drie van prulle meej plaantjes. Meej verjaordaoge worre die, die plaantjes, wel es uitgewieseld. Soms gaot ut oover visse, wel of nie wa gevange. Kouw geleeje of oe eige zjeer gedaon. Flienk klaoge natuurlijk en ondertusse zurrege dagge, op da fjeesje, gin auto hoef te rijje haha.

Angela Maas sprak in Fijnaart voor een volle zaal met driehonderd leden van Vrouwen van Nu, kring West-Brabant.

De uiterlijke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn duidelijk. Maar ook aan de binnenkant functioneert het lichaam anders. Dat is zeker het geval bij het hart, zo toonde Angela Maas woensdagavond 18 april aan in De Parel in Fijnaart. Op uitnodiging van de afdelingen Fijnaart en Woensdrecht van Vrouwen van Nu gaf de cardioloog voor de kring West-Brabant een lezing over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Een boeiend onderwerp waar driehonderd vrouwen aandachtig naar luisterden. Cardiologie werd lange tijd gezien als een mannenziekte. Tegenwoordig sterven echter meer vrouwen aan een hartinfarct dan mannen. Volgens Maas komt dat doordat de hartproblemen en de klachten anders van aard zijn. Daardoor worden de hartproblemen veelal niet erkend en krijgen vrouwen niet de juiste behandeling. “Tijdens mijn opleiding in de jaren tachtig werd een beetje gelachen om vrouwen met hun wonderlijke klachten die niet strookten met wat er in de boeken stond. Nadat ik drie jaar cardioloog was, begon het te knagen. Ik kon vrouwen geen duidelijk antwoord geven. Daarom ben ik me er in gaan specialiseren. Zes jaar geleden leidde dat tot een leerstoel in Nijmegen. Nu pas krijgen we het voor elkaar dat cardiologie bij vrouwen een verplicht vak wordt van de opleiding”, aldus Maas. Verschillen Bij cardiologie werd vooral gefocust op vernauwingen in de grote kransvaten. “Die zijn

goed te dotteren en te opereren. We hebben te weinig gekeken naar spasmen en kramp in de grote en kleine kransvaten. En juist daar hebben vrouwen het meeste last van, vooral tussen de 40 en 70 jaar. Er zijn namelijk verschillen in de veroudering van bloedvaten tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen een diffuus patroon van aderverkalking. We moeten echt in de vaten kijken om de verkalking te ontdekken. Daarom worden vrouwen te vaak naar huis gestuurd met de boodschap dat hun bloedvaten schoon zijn en dat de klachten niet door het hart komen. Dit is in heel veel gevallen geen juiste conclusie. Met een CT-scan kunnen we het wel ontdekken. Als vrouwen ouder worden krijgen zij een stijvere hartspier en stijvere bloedvaten. Daardoor krijgen vrouwen boven de 70 jaar klachten van luchttekort.” Niet één soort hartinfarct Lange tijd is gedacht dat er één soort hartinfarct was, namelijk

veroorzaakt door het dichtslibben van aders. “De afgelopen jaren zijn we steeds meer bijzondere vormen van hartinfarcten gaan zien, met name bij vrouwen. Die worden veroorzaakt door spasmen. Als die hevig zijn, kunnen ze leiden tot een spontane scheur in de kransvaten. Dit komt vooral voor bij vrouwen tussen de 40 en 65 jaar. Bij vrouwen vanaf 65 jaar zien we vaker een hartinfarct door plotselinge hevige stress, bijvoorbeeld door een dramatische gebeurtenis”, vertelde de cardioloog. “Omdat de afwijkingen verschillend zijn, variëren ook de klachten. Mannen krijgen plotseling pijn op de borst. Bij jonge vrouwen zie je een golvend klachtenpatroon dat zich over uren en dagen kan uitspreiden. Oudere vrouwen met hartproblemen krijgen wel pijn op de borst, maar vaak overheersen de klachten van luchttekort. Zodoende worden hartinfarcten vaker gemist bij vrouwen dan bij mannen.” Door Jan Willem van Bodegom

Nou aare we ne kjeer zo’n fjeesje bij jeen van mijn zusse. Op taofel stond er genog, waoronder van die pinda’s in de chocolao. Het zijn van die bonke. Ik ben nie zonne snoepkont, maor ooze Jan deej af en toe ne greep in da potje en ooze Wim ok. Vonde ze lekker! Niks aon ut haandje. Nou motte weete da wij die aovond ok lekkere kerse kreege. Die zaate in un bakske bowl. Ok allemaol lekker. Wij zitte dan volop te leepele uit un bakske bowl en de pitte van die kerse wiere in ut bakske gedaon waor jeerst die chocolaode bonkjes in zaate, waant da aare die twee van oos al leeg gegeete. Voeldem al aon komme? Toen ut tijd waar om weg te gaon deej ooze Jan nog un greep in da potje van die chocolaode bonken, dochtie! IJ keek nie goed en stak un haandjevol metjeen in zijn mond en vond er gin smaok aon. Ut bleeke afgekloove kersepitten te zijn. IJ zeej niks en gieng gewoan weg. Gelwoof maor dattie buite ee staon tuffe wor. Nou zaate we pas geleeje wir op un fjeesje en toen vertelde ij da pas. Ut waar al jaore geleeje gebeurd, maor ij aar ut nwooit gezeet. Wij lache!


Mega Uitverkoop! Vanwege het 3-jarige bestaan van Wol van Moos en om plaats te maken voor nieuwe garens, houden we op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei een mega uitverkoop van uitlopende garens en kleuren.

KORTINGEN VAN 30 TOT 50% Locatie:

Administratiekantoor Van der Weerd Voorstraat 35 - 37 4793 ET FIJNAART

Onze openingstijden:

5 mei 10.00 - 16.00 uur 6 mei 12.00 - 17.00 uur Koningsdag 27 april gesloten

WG Makelaars wenst iedereen een gezellige koningsdag toe!

Een fijne Koningsdag! Toch een ongeval gehad? Bel ons!

Goudreinet 12, 4793 KA Fijnaart, T (0168) 85 12 83 E info@vosletselschade.nl - www.vosletselschade.nl


Rodeostier is weer van stal gehaald Voorstraat autovrij

De activiteiten met Koningsdag vinden plaats op de Voorstraat. Die wordt de hele dag afgezet en gebruikt voor het drukke programma. Voor auto’s is er dan ook geen plaats!

Met Koningsdag 2014 was de rodeostier al een groot succes. Nu keert het mechanische rund terug.

Vier jaar geleden vierden we de eerste Koningsdag. Op de Voorstraat stond die dag een rodeostier. Het mechanische rund was een groot succes. Iedereen wilde proberen om de rug van de stier te blijven zitten, maar dat viel niet mee. Komende vrijdag is de stier terug. Alle cowboys en cowgirls van Fijnaart worden uitgedaagd om plaats te nemen op het dier en te blijven zitten. Naast trots, levert dat nog iets op. Er is na-

melijk een prijs aan het rodeorijden verbonden. Aan het eind van de middag wordt bekendgemaakt wie heeft gewonnen bij de jeugd tot en met 16 jaar en wie bij de 16-plussers. De rodeo-

wedstrijd voor de jeugd tot en met 16 jaar begint om 14.00 uur en voor de deelnemers boven de 16 jaar om 15.00 uur.

Het opbouwen van de festiviteiten begint vrijdag al om 06.00 uur. Zorg ervoor dat alle vrijwilligers hiervoor de ruimte hebben en houd de Voorstraat vanaf woensdagavond helemaal autovrij! Bewoners en ondernemers van de Voorstraat worden verzocht om hun auto’s donderdagavond al elders te parkeren. Bezoekers van de Koningsnacht in De Graanbeurs worden hierbij opgeroepen om hun auto niet te laten staan in de Voorstraat! Auto’s die vrijdagmorgen toch op de Voorstraat staan worden weggesleept. Werk dus mee, dan maken we er met z’n allen een mooie Koningsdag van.

Kunstenaars in de dop aan het werk Vrijmarkt Wie maakt mij los? Deze kreet is op Koningsdag veelvuldig te horen op de Voorstraat. Vanaf 10.30 uur mag iedereen zijn spulletjes te koop aanbieden op de trottoirs.

Altijd al een eigen kunstwerk aan de wand willen hebben? Dan is dit je kans! Spraypaint-artiest Robbin Pronk uit Fijnaart geeft met Koningsdag een workshop. Bij spraypainten gebruik je spuitbussen in plaats van kwasten. Maar in tegenstelling tot graffiti haal je telkens verf weg om je afbeelding te krijgen. Dat kan met een stuk papier, een plamuurmes of met je vingers. Ook gebruik je sjablonen of

voorwerpen, zoals pannendeksels. Het is wel een kwestie van snel werken, want binnen tien minuten is de verf droog. Robbin is actief met spraypainting sinds de zomer van 2013. Niet alleen maakt hij de mooiste creaties, maar hij leert het

ook graag aan anderen. Zijn workshop start om 13.00 uur. Kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen kunnen deelnemen. Aanmelden is mogelijk om 12.00 uur in de tent op de Voorstraat. Een schort en een mondkapje krijg je uitgereikt.

Deelnemers moeten er wel op letten dat zij hun koopwaar alleen uitstallen op de stoepen van de Voorstraat! Op het wegdek vindt de demonstratie van De Kieviten plaats. Ook start en finisht de Oranjeloop vanaf de Voorstraat. De Vrijmarkt is niet bereikbaar met de auto. Houd daarmee rekening bij het laden en lossen van je spullen.


Een fitte Koningsdag met de Oranjeloop

Programma Koningsdag Fijnaart Vrijdag 27 april 09.30 uur: 10.00 uur: 10.30 uur: 10.45 uur: 11.00 uur: 11.30 uur: 12.30 uur: 12.30 uur: 13.00 uur: 13.30 uur: 14.00 uur: 15.00 uur: 15.00 uur: 15.30 uur: 16.00 uur: 17.30 uur: 17.30 uur: 19.00 uur:

Versierde fietsenoptocht Aubade Kinderochtend en vrijmarkt Demonstratie Kieviten Ballonnenman Oranjeloop Fijnaart Kinderdisco Live Cooking Spraypainting Fietstocht Rodeowedstrijd t/m 16 jaar Rodeowedstrijd boven 16 jaar Knock Out Show Prijsuitreiking Oranjeloop Mannen van de Straat Prijsuitreiking Rodeowedstrijd DJ Jeroen Einde

Turndemonstratie Kieviten

Ook met Koningsdag kun je aan de conditie werken.

Koningsdag is niet alleen een dag om te feesten, maar ook om (nog) fitter te worden. Sinds 2015 heeft Fijnaart zijn eigen Oranjeloop. Een mooie gelegenheid voor alle hardlopers uit het dorp en omgeving om je met anderen te meten. Doe dus mee en trek komende vrijdag je hardloopschoenen aan! Gratis aanmelden kan nog tot een half uur voor de start. De Oranjeloop telt vier afstanden: 1, 2,5, 5 en 10 kilometer. Gestart wordt om 11.30 uur met de kortste afstand. Het parcours gaat net als vorig jaar door de straten van Fijnaart. Na de start op de Voorstraat gaan de lopers

via de Molenstraat (tot aan de Chinese Muur), Wilhelminastraat, Kerkring, Korte Kerkstraat en de Kadedijk terug naar de Voorstraat. De prijsuitreiking vindt aan het einde van de middag plaats op de Voorstraat.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn: Jeugd- en sportvereniging De Kieviten is jarig. De vereniging is maar liefst 70 jaar geworden. Dat de leden echter allesbehalve bejaard zijn, laten ze met Koningsdag zien. Om 10.45 uur geven de turners een demonstratie. Dat wordt ongetwijfeld weer een spektakel.

Gastouderbureau LinKids Linda van der Lely

Zuidhaven 9-11 4761 CR Zevenbergen 06-44280017 linda@linkids.nl www.linkids.nl

Een fijne Koningsdag


Ridders en prinsessen

Programma Koningsdag Heijningen Vrijdag 27 april 08.30 uur: 08:45 uur: 09.10 uur: 09.30 uur: 10.30 uur: 12.00 uur: 14.30 uur: 14.30 uur: 14.30 uur: 17.45 uur: 18.30 uur: 20.00 uur:

Vorig jaar konden de kinderen laten zien hoe goed zij koeien kunnen melken.

Koningsdag wordt in Heijningen ieder jaar gevierd op basis van een thema. Dit jaar is dat ‘Ridders en Prinsessen’. Centraal in het bomvolle programma staat de Grote Zeskamp, die vindt plaats op het sportveld van v.v. Oranje Blauw ’14. De peuters hebben hun eigen vijfkamp in het Pestalozzihuis. ‘s Middags komen ook de 13-plussers aan bod in het Pestalozzihuis. Het programma op Koningsdag in Heijningen gaat van start met de Parade. Onder begeleiding van Drum en Showfanfare Heijningen wordt een rondje door het dorp gemaakt. Rond 09.10 uur wordt Koningsdag officieel geopend door een vertegenwoordiger van de gemeente Moerdijk. Dat gebeurt bij het standbeeld naast het Pestalozzihuis door middel van het hijsen van de nationale driekleur. Aansluitend begint de Zeskamp en een uurtje later vangt de Peuter Vijfkamp aan. Zeskamp Hét spektakel voor de deelnemende kinderen is de Grote Zeskamp. Hier strijden zij, in teamverband, om de eer en de mooie prijzen. Geheel in het teken van het thema zullen zij een zestal spelonderdelen afwerken, waarvan het slotstuk ; de grote opblaasbare hindernisbaan, altijd het hoogtepunt vormt. Rond het middaguur worden de prijzen van de zeskamp en de tekenwedstrijd uitgereikt in het

Pestalozzihuis. Vervolgens kunnen de kinderen aanschuiven voor een heerlijke picknick. Middagspellen Om 14.30 uur is voor de kinderen tot en met 12 jaar het ‘Middag Spelletjes Parcours’ op het trainingsveld in de Polderstraat. Tegelijkertijd start in het Pestalozzihuis het traditionele biljarten dartstoernooi. Iedereen vanaf 13 jaar kan daar strijden om de prijzen en natuurlijk eeuwige roem. Wie meer plezier beleeft aan kaarten en sjoelen, kan aan deze competitie deelnemen. Rond 17.45 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Barbecue Vanaf 18.30 uur staat het barbecuebuffet uitgestald voor diegenen die zich daarvoor hebben opgegeven. Rond 20.00 uur wordt Koningsdag afgesloten met een gezellige bijeenkomst in het Pestalozzihuis. Het plaatselijke Oranjecomité hoopt op goed weer en een grote opkomst bij alle activiteiten.

De EetLijn wenst jou een hele fijne Koningsdag KIJK VOOR MEER INFO: WWW.JOUWLIJFLIJN.NL OF BEL: 0168-46 21 01

verzamelen bij schoolplein ’t Kompas start Parade Opening, bij het Pestalozzihuis Grote Zeskamp, op het sportveld van v.v. Oranje Blauw ‘14 Peuter Vijfkamp, in het Pestalozzihuis Prijsuitreiking, in het Pestalozzihuis met aansluitend picknick Middag Spelletjesparcours op het trainingsveld Biljart- en dartstoernooi, in het Pestalozzihuis Kaart- en sjoelmiddag, in het Pestalozzihuis Prijsuitreiking, in het Pestalozzihuis Barbecuebuffet, in het Pestalozzihuis Gezellige dagafsluiting, in het Pestalozzihuis

ORANJE TOPPERS Van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 april

Oranje tompoucen per stuk € 0,89 Oranje soezen per stuk € 0,99 De Ik ‘Willem’ Schnitte € 5,99 3 bollen vlaggenijs € 2,50

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl


Ik droom van... Een heel lang leven met veel mooie momenten met mijn gezinnetje, en dan vooral allemaal in goede gezondheid

Eefke Smit

Het liefst drink ik... ’s ochtends een bakje koffie, overdag vooral water en ‘s avonds een wijntje Mijn lijfspreuk is... Geef nooit op! Als je iets graag genoeg wilt, zul je het bereiken. Maar je moet er wel voor knokken Bovenaan mijn bucket list... Nog een keer een mooie backpack reis. Dat heb ik 1x gedaan en dat was fantastisch. Daarna kwamen de kinderen, dus zal het er voorlopig niet van komen. Maar ooit…….. Ik heb een grote hekel aan... Onrecht!! En mensen die elkaar pijn doen Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Nog steeds gelukkig zijn met Ronald, 4 gezonde, gelukkige kindjes en al mijn naaste familie nog om me heen Mijn bijnaam is... Eef, Smitje

Mijn naam is... Eefke Smit

wil nemen als verrassing…kom me dan maar wakker maken!

Ik woon in Fijnaart sinds... Ik geboren ben op 28 mei 1985

De mooiste kleur vind ik... Paars

Men zou mij kunnen kennen van... De voetbal, waar ik dit jaar 25 jaar lid ben. En van De Fendertse Hoeve, waar ik een tijd heb gewerkt. En van De Zwingeltjes, waar ik dagelijks voor heel veel lieve kindjes mag zorgen

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten... Ik heb geen idolen, wel eentje gehad, maar die ga ik niet meer kunnen ontmoeten. Dat is Michael Jackson, wat vond ik die fantastisch! Gelukkig heb ik hem wel een keer in ‘levende lijve ‘ mogen bewonderen

Het liefst eet ik... Zelfgemaakt stoofvlees (met zelf gesneden frietjes natuurlijk) Mooiste gebeurtenis in m’n leven... De geboorte van mijn kinderen, een prachtige ervaring die ik binnenkort voor de 4e keer mee mag gaan maken. Maar ook de dag dat ik Ronald ontmoette, anders waren die andere mooie dagen er ook niet geweest Deze film moet iedereen zien... A time to kill Het boek waarvan ik genoot... Haar naam was Sarah Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Nou, liever niet hoor. Maar als iemand me graag mee op vakantie

Ik ben goed in... Multitasken. Maar ja, dat moet ook wel als mama van 3 kleine kindjes Mijn guilty pleasure is... M&M’S! De gele! En stiekem gebruik ik ook mijn zwangerschap om die nu wat vaker te kunnen eten Mijn onhebbelijkheden zijn... Als ik iets in m’n kop heb, moet je van hele goeden huize komen om me van gedachten te veranderen Ik luister graag naar... Dat ligt er echt aan in wat voor stemming ik ben en in welke situatie. Ik hou van veel soorten muziek, maar iedere op een ander moment

Ik ben trots op... Mijn gezin. Een fantastische vriend en 3 (bijna 4) geweldige kinderen. En op mijn ouders, die mij hebben opgevoed tot wie ik ben en nu geweldig zijn als opa en oma Mijn favoriete vakantieland is... Tot nu toe Gambia Mijn sterrenbeeld is... Tweelingen In mijn vrije tijd doe ik... Zo veel mogelijk leuke dingen met m’n gezin. Zwemmen, veel buiten zijn, spelletjes, maakt niet uit. Verder voetbal ik nog steeds heel graag en kan erg genieten van een gezellig avondje met vriendinnen of m’n collega’s Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik willen verhuizen naar een boerderij, met lekker veel diertjes. Ook zou ik mijn ouders en zussen het leven een stukje makkelijker maken. En zolang het kan zoveel mogelijk mooie reizen maken

Beste voetbalclub ter wereld... Barça Mijn lievelingsspel is... Triviant, maar tegenwoordig doe ik meer aan Woezel en Pip, tikkertje, wie is het, Peppa Pig verstoppertje, enzovoorts Mijn lievelingssport... Dat is voetbal Ik heb bewondering voor... Mensen die zelf veel meemaken, maar ondanks dat altijd klaarstaan voor andere mensen, optimistisch en vrolijk zijn. Daar heb ik altijd zoveel respect voor Mijn grootste blunder... Uuuuuhhhhh….ik kan niet kiezen welke misser voor open doel de ergste was Op televisie kijk ik graag naar... Ik hou niet zo van televisie. Ik kijk eigenlijk alleen naar voetbal en VI bijvoorbeeld Favoriete vak op school... Wiskunde Mijn beste vriend/vriendin is... Zonder twijfel Ronald! Ik ben bang voor... Erge ziektes, en dan vooral dat dat iemand heel dichtbij overkomt Fijnaart vind ik... Gezellig. Ik woon er met plezier en wil er ook niet weg Wat ik mis in Fijnaart is... Een terras met uitzicht op een speeltuin! Het mooiste dier is... Mijn hond Bowie, omdat ik daarvan met zekerheid kan zeggen dat hij me nooit in de steek zal laten en mij al door vele moeilijke situaties heen heeft geholpen Mooiste plekje in Fijnaart... De Appelaarseweg, waar ik ben opgegroeid. Toen nog mooier met de boomgaarden, maar nog steeds zo heerlijk rustig Minst mooie plekje in Fijnaart... De grond en schuren naast de Aldi Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... Niet origineel…maar Willemstad is erg mooi

Verkeerd antwoord in Interview In het FendertInterview met Rob Prein is een hinderlijke fout gemaakt. Bovenaan de bucket list van Rob staat: ‘Een rondreis door Israël en Jordanië’. En niet: ‘Liegen, niet serieus genomen worden, a-sociaal en egoïstisch gedrag’. Daar heeft hij juist een hekel aan.


Pagina 11

Scholierenherdenking in teken van verzet

“Ook op school kun je in verzet komen” gepest kun je besluiten om niets te doen, maar je kunt ook in verzet komen. Verzet levert altijd iets op.” Finn Na de toespraken blies de pas 10-jarige Finn van der Zande uit groep 7 van de Julianaschool op zijn trompet The Last Post. Ondertussen hesen andere scholieren de nationale driekleur. Daarna waren alle kinderen twee minuten muisstil. De plechtigheid werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus en het leggen van bloemen bij het monument.

De kinderen uit groep 7 en 8 luisteren aandachtig naar de toespraken. Foto: Lejanne de Geus

De mensen die om zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in oorlogen daarna worden jaarlijks herdacht op 4 mei. De leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Fijnaart en Heijningen hebben hun eigen herdenking, namelijk op de laatste donderdag voor de meivakantie. Dit keer stond de herdenking in het teken van verzet. De scholieren waren naar de katholieke begraafplaats in Fijnaart gekomen. Zij werden verwelkomd door Corry-Anne de Geus en voorzitter Simon Nieuwkoop van het Oranje Comité Fijnaart. Daarna ging wethouder Eef

Schoneveld dieper in op het thema. “Als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, dan bedoelen we natuurlijk met het verzet dat je alleen of samen met anderen tegenstand hebt geboden aan de Duitse bezetter.

Gelukkig hebben we die nu niet meer. We zijn nu vrij om te denken, te zeggen en te zijn wie we willen. Toch is verzet iets waarin je in het dagelijks leven op school mee te maken kunt krijgen. Als een klasgenootje wordt

Betrokken Het oranjecomité houdt de scholierenherdenking bewust voor de meivakantie. “Als de Nationale Dodenherdenking plaatsvindt, zijn veel kinderen op vakantie”, legt Corry-Anne uit. “Bovendien doet jammer genoeg niet iedereen mee aan de dodenherdenking. Wij vinden het heel belangrijk om toch de jeugd betrokken te houden bij hetgeen in het verleden is gebeurd. Niet alleen de oorlog hier, maar al het leed in de wereld. Vandaar dat wij op de laatste donderdag voor de meivakantie met de kinderen de slachtoffers herdenken.” Door Jan Willem van Bodegom

Heijningen buigt zich over toekomst van dorp Woensdagavond 18 april heeft, ondanks de zomerse temperaturen, een groep enthousiaste inwoners, ouders van de school, leden van de verenigingen en de Dorpsraad uit Heijningen enthousiast gebrainstormd over de toekomst van het dorp als levendige gemeenschap. Heijningen is een van de kleine kernen van de gemeente Moerdijk met een levendig en divers verenigingsleven. Wethouder Zwiers benadrukte dat de samenwerking tussen school, inwoners en verenigingen belangrijk is om in de toekomst de goede voorzieningen en de leefbaarheid in het dorp te kunnen waarborgen.

Kompas Op initiatief van basisschool ‘t Kompas en de gemeente Moerdijk is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners om gezamenlijk te onderzoeken hoe de inwoners, school en de verenigingen elkaar kunnen versterken. Brainstormen Door in groepen te brainstormen over gespreksonderwerpen als versterken, helpen en veranderen zijn er tal van ideeën en initiatieven naar voren gekomen. Het is de bedoeling dat de komende periode diverse werkgroepen aan de slag gaan met de uitwerking van deze ideeën. Mocht u als inwoner van Heijningen nog een leuk idee of initiatief hebben, laat het ons vooral weten.

De bijeenkomst op basisschool 't Kompas werd door een groep enthousiaste mensen bijgewoond.


KERKBERICHTEN H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 26 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering

Donderdag 3 mei 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Vrijdag 4 mei 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Dodenherdenking o.l.v. W. Hommel Voorganger: Ds. De Ronde. Aansluitend kranslegging op de protestantse begraafplaats.

Zondag 29 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: R. v Sprundel en T. Schrauwen Lector: Merel-Minou Koster: R. Vissers Collectanten: R. v/d Ham en R. van Mourik. Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

De samenwerking tussen de Jumbo en De EetLijn wordt uitgebreid. De bedoeling is dat er in principe elke 4e vrijdag van de maand in de Jumbo een recept klaargemaakt wordt door Francis van der Giesen wat je daar ter plekke kunt proeven. De recepten zijn EetLijn Proof waar zeker ook niet-EetLijners van zullen smullen. Deze keer is er metéén een uitzondering op het schema omdat vanwege koningsdag de ‘proeverij’ verzet is naar 4 mei.

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 29 april 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Tiny Bienefelt Gastvrouw: Marion Kruis Collecte rondgang: Onderhoudsfonds Collecte uitgang: Pastoraat bloemen De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Opbrengst voor kerk en Ronald McDonald Hoeve

Bazaar en rommelmarkt bij ‘t Trefpunt

Wat kun je van ons verwachten in het kader van deze uitbreiding in de samenwerking? Er komt een extra column in Fendert Lokaal, een paar dagen vóór het EetLijn proeffestijn in de Jumbo. Mijn eigen column blijf ik ook 1x per 4 weken publiceren in de tussenliggende weken maar aan het begin van week 4 komt er een column die ik speciaal schrijf voor de Jumbo De recepten die Francis klaar gaat maken hebben als hoofdingrediënt een (meestal) seizoensgebonden product. Dus geen zomerkoninkjes in de winter. En geen stevige winterstamppot als het hoog zomer is. Alle ingrediënten zullen verkrijgbaar zijn bij De Jumbo en die week apart aangeboden worden waardoor alles gemakkelijk te vinden is. Van elke recept kun je een geprinte versie meekrijgen. Neem je ook gelijk de ingrediënten mee dan kun je er thuis metéén mee aan de slag. Je kunt alle recepten bij elkaar sparen en bewaren in een mooie map. Zo maak je je eigen GEZONDe receptenboek waar je steeds uit kunt blijven putten.

De opbrengst van de bazaar gaat onder andere naar de Ronald McDonald Hoeve.

Op Koningsdag is weer de jaarlijkse bazaar in ‘t Trefpunt, Wilhelminastraat 66, in Fijnaart. Dit jaar voor de 41e keer! Van 10.00 tot 18.00 uur. Met de hele dag: • Rad van Avontuur met prachtige prijzen, • Planten en bloemstukjes, boeken en rommel te koop • Kinderspelen • de Wereldwinkel, Amnesty International, Boekentafel met mooie aanbiedingen. • Van alles te eten en te drinken, heerlijke wafels, frites, broodje kroket enz. enz.

Grote verloting En natuurlijk: de grote verloting die weer schitterende prijzen kent zoals twee dagen in een 3* hotel met ontbijt, een tuinsetje, een prachtige gereedschapskoffer en nog twintig andere mooie prijzen. De opbrengst is voor de kerk en de Ronald McDonald Hoeve in Beesterzwaag.

Ronald McDonald Hoeve De Ronald McDonald Hoeve is een vakantiehuis voor gezinnen, groepen waarvan een kind (tot 25 jaar) zorgintensief is. Heeft een logeerfunctie voor ouders waarvan het kind is opgenomen in het naast gelegen Revalidatie Friesland. Huiskamer voor gezinnen die in het revalidatiecentrum moeten verblijven vanwege therapie of onderzoeken.

Ondanks het feit dat het om gezonde gerechten gaat, beloof ik je met mijn hand op het hart, dat ze echt super lekker zijn en toegankelijk voor iedereen! Ja ja… GEZOND kan óók écht lekker zijn!!! J

Nou mensen, houd Fendert lokaal steeds maar in de gaten voor de info over het product en de datum waarop de kokerij en proeverij gaat plaatsvinden.


Pagina 13

Zo’n 500 kinderen genieten van Koningsspelen

Lekker uitrazen voor de meivakantie Onder een stralende zon genoten vrijdagmorgen zo’n 500 kinderen op sportpark de Fendert van de jaarlijkse Koningsspelen. De leerlingen van de Kennedyschool, Julianaschool en De Springplank konden met tal van sportieve spelletjes heerlijk uitrazen voor de meivakantie.

De spelen begonnen, zoals overal in Nederland, met het zingen en dansen van Fitlala van Kinderen voor Kinderen. Na een korte warming-up gingen alle groepen naar hun eigen velden. Het sportpark was verdeeld in drie leeftijdscategorieën. De allerkleinsten, de groepen 3 tot en met 5 en de groepen 6 tot en met 8 hadden ieder hun eigen spelletjes. Voor de oudste kinderen waren clinics uitgezet met onder andere voetbal, tennis, hockey en frisbee. Door Jan Willem van Bodegom

Afsluiting Fenderts Agenda Muzikaal Schoolkabaal

Dinsdag 24 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 25 april 19.00 uur: Thema-avond veiligheid, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Donderdag 26 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 27 april Koningsdag, diverse activiteiten in Fijnaart en Heijningen (zie elders in deze uitgave) 10.00-18.00 uur: Bazaar, ’t Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart

Voor het derde jaar kregen de leerlingen van groep 6 van de drie Fijnaartse basisscholen les op een muziekinstrument. Woensdag 18 april lieten zij horen wat zij de afgelopen tijd hadden geleerd aan een volle zaal in De Fendertse Hoeve. Het Fenderts Muzikaal Schoolkabaal is een initiatief van de Stichting Fijnaart Muzikaal, die wordt gevormd door de plaatselijke muziekvereniging De Unie en Oranjevaan. In samenwerking met de basisscholen hebben zij ervoor gezorgd dat muziekles weer terug is in de leslokalen. De leerlingen kregen les op twee verschillende muziekinstrumenten. Daarop waren enkele liedjes ingestudeerd, die in de Fendert-

se Hoeve werden gespeeld. Zij werden gedirigeerd door Amy Knobel. Na dit concert liet Amy met het leerlingenorkest van Fijnaart Muzikaal horen wat voor leuke nummers je al snel kunt spelen. Kinderen die bij het leerlingenorkest muziek willen maken, kunnen lid worden van Fijnaart Muzikaal. Voor het lidmaatschap krijgen zij ook gratis een instrument in bruikleen. Kijk voor meer informatie op www.fijnaartmuzikaal.nl

Zaterdag 28 april 13.00-17.00 uur: Workshop Dikke Dames schilderen, De Prullenkast, Zuidlangeweg 3 in Oudemolen Dinsdag 1 mei 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 3 mei 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking, H. Jacobus de Meerderekerk, Molenstraat 26 in Fijnaart 19.25 uur: Stille tocht naar protestantse begraafplaats aan de Wilhelminastraat in Fijnaart Zaterdag 5 mei 13.30 uur: Bevrijdingsdag, parkeerplaats Jan Punthof in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen


Pagina 14

Hengelsportvereniging Het Schietertje

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Poging woninginbraak Op maandagmiddag 9 april heeft men gepoogd in te breken in een woning op de Kadedijk Fijnaart. Uit een door de politie ingesteld buurtonderzoek kwamen camerabeelden naar voren. Mede dankzij getuigenverklaringen kon dit mogelijk gelinkt worden aan twee verdachten die dezelfde middag overlopen waren bij een poging inbraak in Noordhoek. Zij zijn beiden aangehouden. De beide zaken zijn in onderzoek bij de recherche afdeling High Impact Crimes. Vermissing Maandag 9 april om 18.00 uur werd er in Fijnaart melding gedaan van een vermissing van een 9-jarig meisje. De politie, familie, buren en vrienden zijn gaan zoeken. Via de meldkamer werd een Alert melding uitgegeven. Ook werd via de buurt WhatsApp de foto van het meisje verspreid. Omstreeks 19.00 uur werd het meisje ongedeerd aangetroffen. Bleek dat zij zelf niet woonachtig was in Fijnaart en was verdwaald. Het meisje en haar ouders werden herenigd waarbij grote dank werd geuit voor de inzet van de vele mensen die hulp boden bij het zoeken. Snelheid Op woensdagmiddag 11 april heeft de politie op de Boerendijk te Fijnaart gecontroleerd op snelheid middels de Lasergun. Er werden ten tijde van de controle geen snelheidsovertredingen geconstateerd. Wandelaar op rijksweg Zondag 15 april omstreeks 00.15 uur werd er een wandelaar aangetroffen op de A59 nabij Heijningen. Deze persoon werd aangetroffen en bleek een buitenlandse nationaliteit te hebben. Hij verklaarde te voet onderweg te zijn naar Rotterdam. Hem is buiten de uitreiking van een boete ook uitgelegd wat de juiste wandelpaden waren om in Rotterdam te komen.

Verkeersongeval Maandag 16 april omstreeks 12.00 uur werden alle hulpdiensten gealarmeerd omdat er op de rijksweg A59 t.h.v. Heijningen een vrachtwagen in de sloot was beland. Ter plaatse bleken er geen gewonden te zijn. De bestuurder verklaarde dat hij een black out had gekregen en hierdoor van de weg was geraakt. Het voertuig was beschadigd en is getakeld.

Ben Frijters wint eerste Winkle Pickerwedstrijd

Verdachte situatie Dinsdagmiddag 17 april kwam een bewoonster op de Kadedijk thuis en trof een voor haar onbekende man in de achtertuin aan. De man werd aangesproken en liep weg. Er werden geen strafbare feiten ontdekt aan de woning die gelinkt konden worden aan deze man. Signalement, man, 1.70 lang, normaal postuur, sprak goed Nederlands, zwart kort haar, donkere korte jas, blauwe spijkerbroek. Wisseling van wijkagent Zoals mijn collega, Mark Noordink, het vorige week al meldde is zijn waarnemend wijkagentschap beĂŤindigd. Mark, hartelijk dank voor jouw passie en inzet maar gelukkig blijf je werkzaam binnen deze gemeente. Ik neem het stokje over en zal de zorg gaan dragen over de wijken, Fijnaart, Zwingelspaan, Oude Molen, Heijningen, Industrieterrein Dintelmond en Standdaarbuiten. Deze wijken zijn niet vreemd voor mij omdat ik voor mijn wijkagentschap in St. Willebrord jarenlang binnen de gemeente Moerdijk gewerkt heb. Ik ben enkele weken geleden al begonnen om de contacten te leggen met het grote netwerk wat deze mooie groene wijken rijk zijn.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Lees de krant ook digitaal:

www.fendertlokaal.nl

Ben Frijters met de brasem van ruim 3 kilogram.

Zondag 15 april verviste K.E.H.S.V. het Schietertje de eerste wedstrijd van het Winkle Pickerkampioenschap 2018 aan de Roosendaalse Vliet. Ben Frijters werd de onbetwiste winnaar met een brasem van 59 cm, die ruimschoots de 3.000 gram oversteeg. Hiermee pakte hij niet alleen de leiding in de strijd om de kanjerkoning titel, maar gaat hij tevens aan de leiding in het Winkle Picker 2018 klassement. Uitslag 1. Ben Frijters - 50 pnt 2. Gerard Meeuwisse - 50 pnt 3. Rinus Janssen - 49 pnt 4. Johan van Schoonhoven - 49 pnt

5. Piet Leest 48 pnt 6. Danny Feijtel - 48 pnt 7. Leen Hartvelt - 47 pnt 8. Pedro Verstraten - 47 pnt 9. Fred Kwist - 46 pnt 10. Ale de Meer - 25 pnt 11. Ko Mangelaars - 25 pnt 12. Reinier Reijnders - 25 pnt 13. Adrie Roks - 25 pnt 14. Jan de Rooij - 25 punt 15. Koos Tak - 25 pnt 16. John Jongmans - 25 pnt 17. Kees Verstraten - 25 pnt 18. W. Nuiten g.z. - 25 pnt


Pagina 15

vv Oranje-Blauw ‘14 Pinstertoernooi

Voor ons Rode Kruis Pinkstertoernooi op 21 mei (2e Pinksterdag) zijn wij op zoek naar teams ! Wil jij meedoen met jouw team? schrijf je dan nu in op onze website ! Het is een toernooi over halve velden en we spelen voor het goede doel. Het is altijd een gigantisch gezellige dag!

Uitslagen

Oranje Blauw’14 1 - Internos 5 3-1 Oranje Blauw’14 1 - Steenbergen 3 1-4 Pelikaan 10 - Oranje Blauw’14 za2 0-3

Dubbeldam VR1 - Oranje Blauw’14 VR1 3-0 Vosmeer JO16-1G - Oranje Blauw’14 JO16-1 0-1 Oranje Blauw’14 2 - RSV 4 4-3 Oranje Blauw’14 3 - De Fendert 2 2-0 Oranje Blauw’14 VE1 - Halsteren VE1 1-3

Programma

Donderdag 26 april DOSKO VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 20.00 Zaterdag 28 april Virtus 2 - Oranje Blauw’14 za2 14.45 Oranje Blauw’14 VR1 - Dubbeldam VR1 11.00 Zondag 29 april Alliance 3 - Oranje Blauw’14 2 11.00 DIOZ 3 - Oranje Blauw’14 3 10.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website : www.oranjeblauw14.nl

55+ bridge Uitslag dinsdag 17 april Gele lijn 1. Cobi Verhoeven & Dit Konings 65,63% 2. Riet Neelen & Annie Reijnders 51,25% 3. Toos & Wim Schrauwen 50,00%

Rode lijn 1. Martha & Piet Berghout 64,58% 2. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 54,17% 3. Marcia Erkamps & Mia Schouten 53,47% 4. Nettie Donders & Piet Vermunt 52,08% 5. Tineke Vis & Gerard Reuvers 51,39%

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 16 april Grote Club

Lijn A 1. Marian de Jong & Guido Voet 67,36% 2 gedeeld. Teunie Boelhouwers & Wim Boelhouwers / Jenke de Lint & Jan Timmers 56,94% 3. Hans Riethoff & Cor van Veelen 56,25% 4. Johan Schouls & Addie Schouls 55,90% 5. Martha Berghout & Piet Berghout 51,74% Lijn B: Rood 1. Ella Huybregts & Hannie van Tilborgh 55,90% 2. Riet Neelen & Annie Reijnders 54,86%

3. Tonny Frijters & Corrie Voet 54,51% 4 Gedeeld. Toon Reijnders & Marcia Erkamps / Ab Bienefelt & Ad v.d. Boon 54,17% 5. Klaas van Exel & Bert Maat 53,82% Lijn C: Blauw 1. Anke Rijnberk & Pex Rijnberk 65,00% 2. Joke den Engelse & Veronica van Nieuwenhuizen 56,67% 3. Ad Knook & Coby Knook 55,42% 4. Corry de Krey & Nelly de Bruyn 54,58% 5. Barjo Groeneveld & Hedy Groeneveld 54,17%

Uitslagen

De Fendert VR1 – Duiveland VR1 7-1 SPS 3 – De Fendert 4 0-3 De Fendert MO11-1 – NOAD’67 MO11-1 8-0 De Fendert JO15-2 – Prinsenland JO15-2 2-4 DIA JO19-2 – De Fendert JO19-1 3-0 De Fendert JO11-3 – NVS JO11-2 3-4 De Fendert JO11-1 – RSV JO11-1 1-9 De Fendert JO13-2 – Klundert JO13-3 3-1 NVS VE1 – De Fendert VE1 10-1 Noordhoek VR30+1 – De Fendert VR30+1 0-0 De Fendert VR30+1 – NVS VR30+1 1-1 Halsteren VR30+1 – De Fendert VR30+1 0-6 De Fendert JO9-3 – Schutters JO9-1 7-3 De Fendert MO11-1 – Luctor/ Heinkensz. MO11-1 12-0 De Fendert JO11-1 – Rood Wit JO11-1 0-1 De Fendert JO15-1 – Boeimeer JO15-3 3-1 De Fendert JO9-2 – Wieldrecht JO9-3 5-4 De Fendert JO11-4 – Internos JO11-2 1-8 De Fendert JO13-2 – Internos JO13-2 3-4 De Fendert 3 – VVC’68 4 0-4 De Fendert 5 – Seolto 6 6-4 De Fendert MO19-1 – Bevelanders MO19-1 3-1 De Fendert JO19-1 – Roosendaal JO19-2 2-2 De Fendert VR1 – Klundert VR1 2-7

Prinsenland JO7-2 – De Fendert JO7-2 7-6 Klundert JO7-2 – De Fendert JO7-1 19-2 Vosmeer JO11-1 – De Fendert JO11-3 5-2 Odio JO9-1 – De Fendert JO9-1 3-2 Seolto JO17-2 – De Fendert JO172 5-2 Zundert JO13-1 – De Fendert JO13-1 2-3 BSC JO13-2 – De Fendert JO13-3 6-9 Halsteren 4 – De Fendert 4 5-1 Wieldrecht 1 – De Fendert 1 4-0 WHS 2 – De Fendert 2 2-1 Unitas’30 2 – De Fendert 6 2-2

Programma

Dinsdag 24 april MZC’11 MO17-2 – De Fendert MO17-1 19.30 Zaterdag 28 april De Fendert JO9-3 – SEOLTO JO94 09.00 De Fendert JO15-1 – Unitas’30 JO15-3 10.00 De Fendert JO11-4 – Sprundel JO11-2 10.30 De Fendert 3 – DVO’60 6 11.00 De Fendert MO17-1 – Marjola Girls MO17-1 11.30 De Fendert JO17-1 – Tholense boys JO17-1 12.00 De Fendert 5 – Unitas’30 3 12.30 Cluzona JO7-3 – De Fendert JO71 09.30 HVV’24 JO11-1 – De Fendert JO11-1 10.00 Victoria’03 JO17-2 – De Fendert JO17-2 10.15 ST SKNWK/Ouwerkerk 3 – De Fendert 4 12.30 Virtus JO15-4 – De Fendert JO152 13.00 Kogelvangers 3 – De Fendert 6 14.00 Zondag 29 april Roosendaal 13 – De Fendert 2 09.30

PV Fijnaart Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart Peronne Vitesse Oude duiven ± 218 km. Gelost op zaterdag 21 april om 09.40 uur met 194 duiven. 1. Van Dijk-Loman Oud Gastel 2. A.C.A. Kersten Fijnaart 3. Comb. Marijnissen Fijnaart 4. P. Wildhagen Oud Gastel 5. A.C.A. Kersten Fijnaart 6. Van Dijk-Loman Oud Gastel 7. A.C.A. Kersten Fijnaart

8. A.C.A. Kersten Fijnaart 9. Van Dijk-Loman Oud Gastel 10. Van Dijk-Loman Oud Gastel 11. Comb. Marijnissen Fijnaart 12. Comb. Marijnissen Fijnaart 13. Comb. Marijnissen Fijnaart 14. Comb. Marijnissen Fijnaart 15. Comb. Marijnissen Fijnaart 16. Van Dijk-Loman Oud Gastel 17. Comb. Marijnissen Fijnaart 18. A.C.A. Kersten Fijnaart 19. Van Dijk-Loman Oud Gastel 20. A. & S. van Sighem Fijnaart


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging

OP=op

an... v p o o k n a bij a

-21 mei 2018

20 ndvoort circuit za

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

Geldig van wo 25 april t/m di 1 mei 2018. Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op Jumbo.com/racedagen