Fendert Lokaal 2018 week 15

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 10 a p r i l 2 0 18 | w e e k 15 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Eerste steen onthuld

Smaak explosies

Bram in Interview

Muntjes duiken

Bouwen in Fijnaart West is populair, blijkt uit enquête

76 geïnteresseerden voor een vrije kavel Patiowoningen (5%) en rijtjeshuizen (3%) zijn veel minder in trek. Eén geïnteresseerde wil graag twee of vier kavels kopen voor de bouw van vrijstaande woningen waarvan de garages geschakeld zijn. Daarnaast is er belangstelling voor een aanleunwoning, bungalows, een levensbestendige woning en een halfvrijstaande seniorenwoning met kap. Bijna iedereen is voorstander van flexibele kaveluitgifte. De aangegeven kavelbreedte varieert van 5 tot 33 meter. De voorkeuren voor 10, 15 en 20 meter brede kavels worden het vaakst genoemd.

De nieuwe woonwijk wordt aangelegd tussen de Westkreekweg en de Molenstraat.

Het bouwen in de toekomstige woonwijk Fijnaart West is populair. Een enquête naar bouw- en woonwensen werd door maar liefst 76 geïnteresseerden ingevuld. In totaal is er plaats voor maximaal 120 woningen. Als de interesses ook omgezet worden in daadwerkelijke koop, zou een groot deel van Fijnaart West al verkocht zijn. Het is de bedoeling dat de eerste kavels volgend jaar worden uitgegeven. In mei 2016 maakte de gemeente Moerdijk bekend een nieuwe woonwijk te willen realiseren aan de westkant van Fijnaart. Op het terrein tussen de Westkreekweg en de Molenstraat is ruimte voor tussen de 100 en 120 woningen. Dit zijn vrije kavels waarop de kopers zelf hun grondgebonden woning kunnen bouwen. Het is echter ook voor ontwikkelaars mogelijk een plan in te dienen voor een aantal woningen. De woningen worden

gebouwd in zeven bouwblokken met daartussen groenzones en routes voor langzaam verkeer. Elke kavel heeft een diepte van circa 30 meter. De breedte is flexibel. 76 unieke enquêtes In Fendert Lokaal werden geïnteresseerden opgeroepen om deel te nemen aan een enquête naar de bouw- en woonwensen. Zij hadden daarvoor de tijd van 22 februari tot en met 8 maart.

Maar liefst 76 unieke enquêtes werden er ingeleverd. Het overgrote deel van de geïnteresseerden is afkomstig uit Fijnaart, maar liefst 88%. Er is ook belangstelling vanuit Klundert, Heijningen, Kruisland, Oud Gastel, Oudemolen en Zevenbergen. Vrijstaande woningen Het meest populair zijn de vrijstaande woningen met 63%. Eén op de vijf kiest voor een twee-onder-een-kapwoning.

Waterberging Verreweg het meest populaire gedeelte van de wijk is de buitenzijde van het plangebied die uitkijkt op het waterbergingsgebied. Bijna de helft van de belangstellenden wil daar bij voorkeur bouwen. Daarna volgt een strook die grenst aan de polder. De voorkeuren zijn wel gespreid. Relatief weinig mensen geven aan slechts op één plek te willen bouwen in de toekomstige woonwijk. Komende maanden De komende maanden werkt de gemeente de plannen verder uit. Daarbij worden naast de enquêteresultaten ook de welstandscriteria, het flexibele uitgiftekader en taxatie van de grondprijzen meegenomen. Tegelijk loopt de bestemmingsplanprocedure.

Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS

Van woensdag 11 april t/m zaterdag 14 april

Appelstrikken per stuk € 1,15 met slagroom + 11 spaarpunten cadeau Rozijnenbollen 4 stuks € 0,99 Mout baquets 3 stuks € 0,99

IJSJE VAN DE WEEK Aardbeien roomijs per bol slechts € 0,89 ook om mee te nemen!

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

Maatwerk met voordelen Appelaarseweg 14, 4793 EK Fijnaart 0168 463 550 fijnaart@markvliet.nl

Veilingweg 10, 4731 CW Oudenbosch 0165 314 350 oudenbosch@markvliet.nl

Riooltechniek

Voor verstoppingen en aanpassingen van riolen

24 uurs service En bij ons: geen resultaat, geen rekening

Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte neemt u gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 0168-462489 Bij geen gehoor: 06-20441189

www.markvliet.nl

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding: voorjaarsplantjes Grootste keuze tegen de laagste prijs! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497 AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

ACTIE

APK € 19,50 IN -EN VERKOOP Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

TER INTRO

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Fietsendiefstal Zaterdag 31 maart tussen 20,55 uur en 22,30 uur wederom een fietsendiefstal. Ditmaal aan de Molenstraat, nabij de kerk. Het betrof een groene elektrische Sparta fiets.

Rijbewijs ingevorderd Zondag 1 april is op de Sabinaweg te Heijningen een rijbewijs ingevorderd. De bestuurder van een personenauto reed gecorrigeerd 111 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan.

Verdachte situatie Zaterdag 31 maart omstreeks 23.30 uur en zondagavond 1 april vond er een verdachte situatie plaats in de Reigerstraat te Fijnaart. Melder zag personen uit voertuig stappen en de brandgang in lopen. Zowel door collega’s, als mijzelf in een onopvallende dienstauto is naar de personen gezocht. Helaas het voertuig en de personen niet aangetroffen. Het kenteken is wel door collega’s in het systeem vastgelegd.

Glas op de weg Op maandag 2 april omstreeks 16.20 uur, werd er melding gemaakt van een hoop glas op de Tonsedijk te Fijnaart. De gemeente werd hiervoor in kennis gesteld om het op te ruimen.

Auto in de sloot Zondag 1 april omstreeks 01.05 uur werden collega’s naar de Zuidlangeweg te Oudemolen gestuurd. Aldaar zou er een ongeluk gebeurd zijn. Eenmaal ter plaatse troffen zij een auto in de sloot aan met niemand erin. Het bedrijf waarvan de auto was werd gebeld en medegedeeld dat het voertuig getakeld is. Wie er de auto heeft bestuurd, is onbekend gebleven.

Achtergelaten auto Zaterdag 7 april omstreeks 12.05 uur, zijn collega’s naar de Volkerakweg te Heijningen gegaan in verband met een achtergelaten auto. Collega’s hebben inderdaad geconstateerd dat voertuig een zogeheten wrak was. Voertuig zal op korte termijn worden weggesleept.

Vals biljet Woensdag 4 april werd met een vals biljet van 50 getracht te betalen in de Jumbo in Fijnaart. Tegen de verdachte wordt een dossier opgemaakt.

Mark Noordink

Wijkagent (wnd) Fijnaart, Heijningen, Oude Molen en Zwingelspaan

Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen

Thema-avond over veiligheid

Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen houdt woensdag 25 april een thema-avond over Veiligheid. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in het Fendertshof aan de Kerkring 21 in Fijnaart.

Diverse sprekers vullen de avond met presentaties over babbeltrucs, de werkzaamheden van de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar), buurtpreventie en veiligheidsaspecten die van belang zijn in de gemeente Moerdijk. Ontvangst De thema-avond begint om

19.00 uur met een ontvangst met koffie en thee. De presentaties starten om 19.30 uur. Aan het woord komen: • Dirk van Dellen (politie) babbeltrucs • Jeff Martens (BOA) - werkzaamheden van de BOA • Emma Tak en Nicole van Berkel (buurtpreventie) buurtpreventie en belangrijke veiligheidsaspecten binnen de gemeente Moerdijk Vragen Na een korte pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De toegang is gratis.

Het was dit weekend ideaal weer voor de tuin. Bij die constatering heeft mijn wederhelft trouwens hele andere gedachten dan ik. Ik zie mezelf lui onderuit liggen op de tuinstoel met in mijn ene hand een koel drankje en in de andere mijn e-reader. Zij ziet ons in de weer met snoeischaar, hark en bemeste tuinaarde. Uiteraard won haar versie van onze tuinactiviteiten. Nu ben ik allerminst een Lodewijk, Rob of Tom. Sterker nog, ik hou met moeite een zonnebloem en een paardenbloem uit elkaar. Er zijn dan ook maar een paar tuinklussen die mij worden toevertrouwd. Eén daarvan is het knippen van de grassen. Daar kan immers weinig fout mee gaan. Hoe kort ik de grassen ook knip, in een mum van tijd zijn het weer hele bossen. Een ander karwei kost me meer tijd. Elk voorjaar laten we de bomen in onze vooren achtertuin snoeien. De enorme bos met takken mag ik dan in mootjes knippen, zodat ze in de GFT-container passen. Een langdurige, maar rustgevende klus. Stukje voor stukje zie ik de houtstapel slinken en de bak voller raken. Als de klep van de groene container amper dicht kan, knip ik lustig door. De stukjes hout sla ik op in grote zakken, totdat de bak weer is geleegd. De lentezon doet goed zijn best. Ik ontdek zowaar zweetdruppeltjes op mijn voorhoofd. ‘Poeh’, verzucht ik in mezelf als ik naar de bos hout naast me kijk, ‘nog niet op de helft’. Dan roept mijn tuingenote het verlossende zinnetje: “Zullen we ermee ophouden voor vandaag en lekker gaan relaxen?”. Een paar minuten later lig ik lui onderuit op de tuinstoel met in mijn ene hand een koel drankje en in de andere mijn e-reader. Het is inderdaad ideaal weer voor de tuin. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Er is weer Italiaans ijs Subsidie voor vergroten bij Bakkerij Sonneveld weerbaarheid van de Zomerse prijzen: 1 bol € 0,99, 2 bollen € 1,75, 3 bollen € 2,50anbod.

Moerdijkse scholieren

Onder andere de volgende smaken: aardbeien, citroen, mokka, framboos, pistache, vanille, smurfen, mango, straciatella en koffie Kenia

Moerdijk trekt de komende twee jaar € 40.000 uit voor weerbaarheidslessen op basisscholen. Daarmee wil de gemeente het pesten terugdringen én het enthousiasme voor sport bij leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 vergroten.

Korte Kerkstraat 6 4793 EW Fijnaart www.bakkerijsonneveld.nl

Afspraak maken? Online via dokkappers.nl of 0168 47 26 19 Openingstijden: ma 13:00 di / wo 08:30 do / vr 08:30 za 08:00

- 17:30 - 17:30 - 20:00 - 15:00

Raadhuisstraat 12 - Willemstad

Adverteren in Fendert Lokaal

De lessen zijn onderdeel van het project Doyo Proof. Dat is een Moerdijks initiatief van Arno Yarzagaray en Chantal Straver van Doyo trainingen; zij ontwikkelden een speciaal programma van weerbaarheidslessen op scholen. Het bestaat uit een deel gericht op fysiek (karate- en budofitlessen) en een deel dat focust op mentale weerbaarheid; grenzen herkennen en stellen en een eigen mening vormen. 1400 Moerdijkse leerlingen In 2015 werd gestart met de lessen op achttien basisscholen in Moerdijk. De reacties waren positief: zeventien scholen waren tevreden en zestien wilden de lessen vast in het lesprogramma

opnemen. Het college van burgemeester en wethouders wil dit met de subsidieverlening mogelijk maken. Het is de bedoeling dat de komende twee jaar minimaal 1400 Moerdijkse leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar de weerbaarheidslessen volgen. Fysiek en mentaal fit “Op deze manier slaan we meerdere vliegen in één klap”, legt wethouder Eef Schoneveld uit. Zo zorgen we er voor dat jongens en meiden zelfverzekerder worden en bijvoorbeeld beter kunnen omgaan met groepsdruk. Maar we maken ze ook enthousiast voor sporten. We proberen te zorgen dat ze fysiek en mentaal fit zijn dus.”

Nieuwe informateur Helmi Huijbregts is de nieuwe informateur van de gemeente Moerdijk. De VVD heeft haar gevraagd de informatieronde verder op te pakken en te onderzoeken welke coalitie de meeste kans van slagen heeft.

een wijs besluit Bel 06-14520497

Onafhankelijk Moerdijk (OM) had als grootste partij wethouder Eef Schoneveld de eerste verkenning laten doen. Zijn voorstel was om een coalitie van OM, VVD en Moerdijk Lokaal verder te onderzoeken. Andere partijen waren het daar niet mee eens. Donderdag nam VVD Moerdijk het initiatief om de

informatieronde in Moerdijk voort te zetten. De partij is op zoek gegaan naar een geschikte, onafhankelijke kandidaat. Die is gevonden in de persoon van Helmi Huijbregts. Zij is momenteel lid van de Eerste Kamer en heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo was zij lid van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, burgemeester van de gemeente Oosterhout en waarnemend burgemeester in Roosendaal, Lochem en Bronkhorst. Donderdag voert zij de eerste gesprekken met alle raadsfracties in de gemeente Moerdijk.


Pagina 5

Blije gezichten bij onthulling ‘eerste steen’ van medisch centrum

Huisartsen krijgen op 1 juli de sleutel

Wethouder Thomas Zwiers (l) brengt samen met de huisartsen Pooneh Khalili en Slavash Pourfar een toost uit op het medisch centrum, nadat zij de symbolische eerste steen hebben onthuld.

Hoewel toepasselijk, wil wethouder Thomas Zwiers de ‘oude super’ in Fijnaart geen hoofdpijndossier noemen. Wel een dossier van een lange adem. In maart 2007 vertrok Super de Boer naar de Kadedijk. Vanaf dat moment staat het pand aan de Nieuwe Dorpsweg leeg. Elf jaar later, op dinsdag 3 april, kon eindelijk symbolisch de eerste steen gelegd worden voor een medisch centrum. Als eerste nemen de huisartsen Pooneh Khalili en Slavash Pourfar hun intrek in het gebouw. Zij krijgen op 1 juli de sleutel. Vanaf begin dit jaar is bouwbedrijf Rodenburg uit Veenendaal voortvaren aan de slag met de bouw van het medisch centrum. Nagenoeg alle binnenwanden voor de huisartsenpraktijk zijn inmiddels geplaatst. Met dit tempo moet het zeker lukken om op 1 juli de sleuteloverdracht te laten plaatsvinden. Ruime praktijk De huisartsen krijgen een ruime praktijk met onder andere twee artsenkamers, een operatiekamer waarin kleine cosmetische ingrepen plaatsvinden, twee kamers voor de praktijkondersteuners, een ruimte wachtkamer, een behandelkamer en een vergaderruimte. De nieuwbouw voldoet aan de eisen die tegenwoordig aan huisartsenpraktijken worden gesteld.

Eerste steen Als symbolische handeling onthulden de huisartsen samen met wethouder Zwiers de ‘eerste steen’. Dokter Khalili is een gelukkig mens. “Ik ben hier heel erg blij mee. Niet alleen voor onszelf, maar voor ons hele team en voor heel Fijnaart. We zijn blij dat we van deze lelijke plek toch iets moois gaan maken”, zei ze. “Al zes jaar zijn we met dit project bezig. Pogingen om samen met anderen iets op te zetten zijn helaas niet gelukt. Eind 2016 hebben we besloten om dan maar zelf hier in te trekken. Nu is het eindelijk zover dat we de eerste steen hebben onthuld.” Cosmetische handelingen De nieuwe huisartsenpraktijk biedt Khalili de mogelijkheid om haar tweede vak uit te oefenen.

“Ik ben naast huisarts ook cosmetische arts. Daarom wil ik hier cosmetische handelingen gaan verrichten. In het najaar beginnen we met oogliftcorrecties. Daar wordt een speciale ruimte voor ingericht”, aldus de arts. “Daarnaast besteden we ook veel zorg aan chronische patiënten.” Strubbelingen Voor Zwiers is het onthullen van de eerste steen een mooie afsluiting van een intensieve periode. “Vier jaar geleden heb ik dit project in mijn portefeuille gekregen. Onderweg zijn er best strubbelingen geweest. Gelukkig hebben we als gemeente altijd goed met de huisartsen op kunnen trekken. Dat het zo lang heeft geduurd, had puur te maken met de onderhandelingen tussen de huisartsen met

de andere partijen en met de eigenaar. Het was lastig om tot elkaar te komen. Ook heeft het lang geduurd voordat eerst de sloop en daarna de bouw begon. Dat is niet voortvarend opgepakt. Eigenlijk had op 1 januari het hele pand klaar moeten zijn. We schrijven nu alweer 3 april. Als er één dossier is waar ik wel eens een slapeloze nacht van heb gehad, dan is het dit. Ik ben heel blij voor de huisartsen, omwonenden en voor heel Fijnaart dat er nu een heel mooi gezondheidscentrum komt.” Als de huisartsenpraktijk klaar is, wordt verder gewerkt aan het voorste gedeelte van het medisch centrum, waarin onder andere fysiotherapeut Jurgen van Oevelen komt. Door Jan Willem van Bodegom


Belevenissen Door Piet Hendrikx

Stage 3

NIEUWE VOORJAARS COLLECTIE!

www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten

Adverteren in Fendert Lokaal een wijs besluit

Bel 06-14520497

Op veul schoole heb ik stage gelwoope. Daor waar veul verschil in wor. Ik waar op un school in Ette en ik zaat in de pauze gewoan tusse de ljeerkraachte. Dan voelde dagge meetelt niewaor? Mjeestal liep ik meej mijne begeleider buite in de pauze. Da vond ik wel leutig meej al die kiendere. Dikkels kwaame de kiendere buurte en vraoge waor ik vandaon kwaam en zo al mjeer. Maor ik zaat ok op un school en ik moog nie in de koffiekaomer komme, ik moes zelf op zoek naor koffie en da dronk ik uit un kommeke van de poppenoek. Ja da waar miender natuurlijk, maor daor ben ik nie zo lang gewiest. Op mijn vroegere basisschool zaat ik op zolder meej aandere collega studenten. Da waar meej ut hospiteren. Da waar toen ut lèèste jaor van de opleiding. Op wir un aandere school waar ik dikke maotjes meej de conciërge. Daor op die school mochte wij ok nie in de koffiekaomer komme, maor da vond ik nie erg. Die conciërge waar geweldig. IJ zeej: “Blèfde gij maor bij mijn wor, hier krijde gij wel koffie, da’s veul gezelliger dan daor. Kunde naogaon hoe die man daor werkte! Zo kende ik de conciërges op de school zeeker zo goed as de directeure. Dan waar ter wel es wa te reegele. Bij verbouwinge op ooze school in de Fendert waar ik ok altij goeije maotjes meej de bouwmanne. Dan kreeg ik veul mjeer gedaon en ut waar gezelliger ok. Ik stond ok wel es om half aacht op de steiger bij die manne. Vraoge oe ut gieng, koffie geeve èn… nie onbelangrijk… kachelhout reegele haha. Maor op de stageschoole waar ik steeds tijdelijk en ik zaag de verschille wel. Ut beste waar ik in Sprundel op de kleuterschool. Da waar bij mijn taante Soeur. Die waar daor hoofd van de kleuterschool. Bijna altij meej in de klas meej die kleinmanne, ja da waar toch wel wa ik wou. Nou da ben ik gaon doen ok!


Smaak explosies op forten en vesting rond Willemstad Op 14 en 15 april is de landelijke opening van het fortenseizoen.In dit kader zijn onder de titel ‘Smaak explosies’ op de forten en in de vesting verschillende voorstellingen, exposities en rondleidingen te bezoeken. Deze editie gaat het niet alleen over smaak voor wat betreft eten en drinken, maar ook over muziek, kunst, historie. Wat kunt u zoal verwachten aan voorstellingen op de forten? Zaterdag 14 april Op zaterdag 14 april zijn er diverse rondleidingen op de deelnemende forten en kunt u genieten van al het heerlijks dat ui de keuken wordt geserveerd. In het Mauritshuis is een speciale multimediale expositie met beelden uit de eerste wereld oorlog uit Willemstad. Op Fort Sabina wordt deze dag de expositie ‘Savfe’ geopend, waarbij vijftien kunstenaars zich lieten inspireren door de geschiedenis van het fort. De locaties die u deze dag kunt bezoeken zijn: Fort Sabina, Fort de Hel, Fort Bovensluis, Fort Buitensluis (Numansdorp) en het Mauritshuis Zondag 15 april Deze dag bruist het op de forten van theater, muziek en beeldende kunst. Een vol programma met theater, muziek en kunst op de locaties. Met optredens van: Het Meemaaktheater Op Fort Bovensluis en Fortde Hel speelt acteur Janos Groffen het verhaal over de waterlinie. Een interactieve kindervoorstelling waarbij het publiek wordt meegenomen in een spannend avontuur. 11.00 uur Fort Bovensluis 15.00 uur Fort de Hel Echte mensen Echte mensen is een kleinkunstcollectief dat muziek combineert met poëzie. Op geheel eigen wijze weet het collectief u te raken met muziek en tekst. 12.00 uur Fort Sabina 16.0 0uur Mauritshuis Rik Vuur Verhalenverteller Rik Vuur staat bekend om zijn gepassioneerde manier van vertellen. Hij brengt de historie tot leven en verteld

Pagina 7

Stem op Sinterklaas Stichting Sint’s Pietengedoe

verhalen waar de vonken vanaf vliegen. 13.00 uur Mauritshuis 16.00 uur Fort Bovensluis De Heeren van Thans Frans van der Meer Frans van der Meer is een veelzijdig artiest. Zo is hij onder meer tekenaar, schilder, fotograaf, zanger, gitarist, tekstdichter, acteur, columnist, poppenmaker, poppenspeler, stemkunstenaar, producer, presentator, sneltekenaar en componist. Hij studeerde autodidactiek aan diverse opleidingsinstituten en als poppenspeler verwierf hij bekendheid met zijn creatie Ferry van de Zaande. Andre van den Boogaart André van den Boogaart is een authentiek artiest. Maker van rauwe poëzie, direct uit het leven gegrepen en divers van thematiek. Origineel in zijn taalgebruik. Soms in het Brabantse dialect, soms in het Nederlands met een Brabantse tongval. Hij schreef de titelsong voor de Nederlandse film Dans met de Duivel (2014) met onder anderen Peter Faber, Raymond Thiry en Lizelotte van Dijk. In 2015 schreef hij de titelsong voor de tv-serie Goud in de Grond over het wel en wee in de Tilburgse Vogeltjesbuurt die op de schop gaat. 12.00 uur Fort de Hel 15.00 uur Fort Sabina Video-installatie Mauritshuis In het Mauritshuis is de gehele dag een video installatie te zien met beelden uit de eerste wereld oorlog uit de Stelling van Willemstad. Locatieadressen Fort Sabina, Fortweg 1, Heijningen Fort de Hel, Helsedijk 85, Willemstad Fort Bovensluis, Oostdijk 22, Willemstad Fort Buitensluis, Fortlaan 10, Numansdorp Mauritshuis, Hofstraat 1, Willemstad Voor exposities en rondleidingen kijkt u op www.vvvmoerdijk.nl Verken de forten met de fiets of te voet en ga het avontuur aan. Er is veel te beleven! Vanwege beperkte parkeerplaatsen op de forten wordt aangeraden met de fiets of te voet te komen!

Tot 16 april kunt u nog stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Sinterklaas Stichting Sint’s Pietengedoe uit Fijnaart hoopt op uw steun. Met uw stem kunnen zij de activiteiten voor de Fijnaartse jeugd verder uitbreiden, zoals de enige Uittocht van de Gemeente Moerdijk en de Zwarte Pietendisco. Deze stichting

behoudt het Sinterklaasfeest zoals men het kent: Met Zwarte Piet! Als u deze traditie een warm hart toedraagt, brengt u dan een of meerdere stemmen uit op Sinterklaas Stichting Sint’s Pietengedoe uit Fijnaart. Alvast uw hartelijke dank!

Bingomiddag Ritmisch Koor Dinteloord Zondag 15 april houdt het Ritmisch Koor Dinteloord een bingomiddag voor haar leden, hun familie, de vrienden van het koor, haar supporters en sympathisanten. De leden hebben zelf de prijzen bij elkaar gebracht wat heeft geresulteerd in een zeer uitgebreide en goed gevulde prijzentafel waarmee 12 bingoronden worden gespeeld. Afgesloten wordt met een speciale verrassingsronde. Daarnaast houden we ook nog een gratis loterij onder de aanwezigen die niet in de

prijzen zijn gevallen. De bingo is gratis toegankelijk en wordt gehouden in de bedrijfskantine van Auberginekwekerij de Jong aan de Willemspolderweg 3 te Dinteloord. Deelnemers zijn vanaf 13.00 uur welkom; de bingoballen gaan om 13.30 uur rollen. De organisatie hoopt een gemêleerd gezelschap welkom te mogen heten maar vernemen graag tevoren met hoeveel personen men komt. Wie belangstelling heeft wordt dan ook vriendelijk verzocht om contact op te nemen via het e-mailadres Bingo@RitmischKoorDinteloord.nl

Kom en praat mee

Plan van aanpak voor Heijningen Op woensdagavond 18 april zijn alle inwoners van Heijningen van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op basisschool ’t Kompas in Heijningen. De basisschool en de verenigingen in Heijningen hebben, in samenwerking met de gemeente Moerdijk, de handen ineen geslagen om samen een plan van aanpak op te stellen voor de toekomst, zodat de goede voorzieningen en leefbaarheid in het dorp gewaarborgd blijven. We hopen een heleboel dorpsbewoners te mogen verwelkomen op woensdag 18 april om 19.30 uur (locatie: Basisschool ’t Kompas) om met ons mee te denken.


Pagina 8

Ik ben goed in... Ouwehoeren met een wijntje of een pilsje erbij Mijn guilty pleasure is... Paprika chips en Magnum ijsjes. Het liefst elke dag

Bram Polak FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Bram Polak

Mijn onhebbelijkheden zijn… Boeren op niet altijd het juiste moment Ik luister graag naar... Faithless en Phil Collins, maar ook zeker naar een gezellige Nederlandse kraker Ik droom van... Gezond oud worden samen met Jolan en de meiden Het liefst drink ik... In de ochtend lekker een bakje koffie en in de avond Karmeliet en/of een wit wijntje Mijn lijfspreuk is... Geniet van elke dag Bovenaan mijn bucket list staat... Lekker met Jolanda naar mooie plekjes gaan om zoveel mogelijk te zien. En bijvoorbeeld een leuk terras pakken of op een mooi strand in het zonnetje liggen Ik heb een grote hekel aan... Oneerlijkheid. Laat a.u.b. iedereen in zijn/haar waarde Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Gezond blijven en leuke dingen blijven doen Mijn bijnaam is... Plak

Mijn naam is... Bram Polak Ik woon in Fijnaart sinds... 1989. Daarvoor woonde ik in de ‘Put’ Men zou mij kunnen kennen van... Van de Mavo, ik heb nog bij Sanders gewerkt en bij mijn schoonouders in het Keteltje achter de bar. Op zaterdags ga ik graag bij de voetbal kijken Het liefst eet ik… Indische gerechten Mooiste gebeurtenis ooit... De geboorte van Tanja & Amy

Deze film moet iedereen zien... Saving private Ryan. Al een oude film, maar wel heel goed Het boek waarvan ik genoot... Gijp; heel goed geschreven en het leest makkelijk weg Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Eigenlijk voor niks. Laat mij maar liggen

Mijn vrije tijd besteed ik aan... Graag een rondje op de racefiets Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik genieten van het leven met elkaar Beste voetbalclub ter wereld... Barcelona Mijn lievelingsspel is... Voetbal Mijn lievelingssport is... Voetbal kijken en fietsen Ik heb bewondering voor... Mijn ouders Mijn grootste blunder... Dat zijn er te veel om op te noemen Op televisie kijk ik graag naar... Sport, maar zeker niet naar series Favoriete vak op school... Gym!! Mijn beste vriend/vriendin... Ik heb een paar hele lieve vrienden Ik ben bang voor... Eigenlijk niets Met mooiste dier is... Een hond, maar niet bij mij thuis, want na een paar uur loop ik te niesen Fijnaart vind ik... Een leuk dorp Wat ik mis in Fijnaart is... Een leuk centrum met terrassen

Ik ben trots op... Mijn meiden

Mooiste plekje in Fijnaart... De Oude Veiling, daar wonen wij met veel plezier

Mijn favoriete vakantieland is... Spanje

Minst mooie plekje in Fijnaart... Ja sorry, maar toch de oude Super

Mijn sterrenbeeld is... Stier

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... Het haventje in de Willemstad

Doe jij mee met hét interview?

De mooiste kleur vind ik... Blauw

Het Fendertinterview wordt door veel mensen uit de Fendert (en ver daar buiten) gelezen.

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten... Philippe Geubels. Als die man gaat praten, lig ik al helemaal in een deuk

Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 12 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 15 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistie Celebrant: P. de Rooij

Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: F. Hoogmoed en I. Hoppenbrouwers Lector: E. Mulders Koster: P. Volders Collectanten: R. v/d Ham en P. Berghout Gebedsintenties: Cornelia RoksKannekens. Elly ZantmanJacobs Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie Maandag 16 april 15.00 uur: Fendertshofviering

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Bom Gastvrouw: Tiny Bienefelt Collecte rondgang: Onderhoudsfonds Collecte uitgang: Eigen jeugdwerk

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Zondag 15 april 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Bevestiging en afscheid ambtsdragers Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Menno

Agenda Dinsdag 10 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 12 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 14 april 11.00 uur: Opening fortsenseizoen ‘Smaak explosies’, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Zondag 15 april 11.00 uur: Opening fortsenseizoen ‘Smaak explosies’, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Dinsdag 17 april 13.00 uur: Fietstocht voor binnentuin Fendertshof, vanaf Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart. 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 18 april 16.00 uur: Afsluiting Fenderts Muzikaal Schoolkabaal, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart 19.30 uur: Bijeenkomst over leefbaarheid Heijningen, basisschool ’t Kompas, De Polderstraat 44 in Heijningen Donderdag 19 april 08.30 uur: Voorjaarsreis KBO Fijnaart, vertrek vanaf bushalte, Kerkring in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 20 april: 09.00 uur: Museumbus naar Rijksmuseum Amsterdam, vertrek vanaf busstation aan de Kerkring in Fijnaart Zaterdag 21 april 10.00-16.00 uur: Oranjemarkt, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart. Maandag 23 april 19.30 uur: Gebiedstafel Buitengebied, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Geen Lopend Vuurtje Na 16 jaar is er een eind gekomen aan de sponsorfietstocht ‘Het Lopend Vuurtje’. Een terugloop van het aantal kerken in de regio en belangstelling is de voornaamste reden om de tocht niet langer te houden. Elk jaar werd Het Lopend Vuurtje op de zaterdag voor Pinksteren gehouden. De fietstocht leidde langs verschillende kerken in West-Brabant. Deelnemers konden kiezen uit de afstanden 35, 45, 60 of 120 kilometer. Naast gezelligheid was een ander doel van de fietstocht om geld in te zamelen voor een goed doel. Fietsers zochten zelf hun sponsors. Mochten er toch fietsers zijn die volgend jaar mee willen doen, dan kunnen zij contact opnemen met Addy Roks, tel. 0168-462254.


Pagina 10

Het Volkerak duikt Voor binnentuin Fendertshof Fietstocht vindt naar muntjes plaats op 17 april De biljarters van woonzorgcentrum Fendertshof in Fijnaart houden op dinsdag 17 april (en niet zoals eerder per abuis was doorgegeven op 10 april) een fietstocht ten bate van opknapbeurt binnentuin Fendertshof in Fijnaart. Gefietst wordt er van Fijnaart naar Klundert binnendoor en terug, lengte zo’n 30 km. Tussenstop is in Mauritshof het Huis van de Wijk Klundert met een kopje koffie.

De zilveren muntjes waren lastig te vinden in het water.

Woensdagavond 4 april stond bij reddingsbrigade Het Volkerak uit Fijnaart het jaarlijkse muntjesduiken op het programma. Als een soort paaseieren zoeken moesten de kinderen in het diepe gedeelte van het zwembad op de bodem op zoek naar allerlei spullen. Deze varieerden in moeilijkheidsgraad van goed zichtbaar tot bijna niet te zien. Met name de zilveren muntjes waren moeilijk te vinden, maar daar viel dan ook de meeste punten mee te behalen. Alle kinderen waren in hun eigen groepje fanatiek aan het duiken. Wie na afloop de meeste punten bij elkaar verzameld had, ging naar

huis met een lekkere chocolade paashaas. De winnaars in de verschillende categorieën : Jurre, Myrthe, Nick, Lisa, Lasse, Jesper en Nathalie. Allemaal van harte gefeliciteerd. Rabobank Clubkas Campagne Deze week is de Rabobank Clubkas Campagne weer van start gegaan. Wij zouden heel blij zijn als u ook 1 van u stemmen aan ons zou willen geven. Stem op ons!

PV Fijnaart Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart Quievrain Vitesse Oude duiven ± 146 km. Gelost op zaterdag 7 april om 11.00 uur met 121 duiven. 1. A. & S .van Sighem Fijnaart 2. A.C.A. Kersten Fijnaart 3. C.J. Kocken Fijnaart 4. A. & S. van Sighem Fijnaart 5. C.J. Kocken Fijnaart 6. P. Wildhagen Oud Gastel 7. Comb. Marijnissen Fijnaart

8. P. Wildhagen Oud Gastel 9. A.C.A. Kersten Fijnaart 10. A.C.A. Kersten Fijnaart 11. A. & S. van Sighem Fijnaart 12. C.J. Kocken Fijnaart 13. P. Wildhagen Oud Gastel 14. P. Wildhagen Oud Gastel 15. A. & S. van Sighem Fijnaart 16. A. & S. van Sighem Fijnaart 17. C.J. Kocken Fijnaart 18. A. & S. van Sighem Fijnaart 19. A.C.A. Kersten Fijnaart 20. Comb. Marijnissen Fijnaart

Gebiedstafel Buitengebied Op maandag 23 april is er weer een Gebiedstafel Buitengebied. De vergadering vindt plaats vanaf 19.30 uur in de Parel in Fijnaart. Op de agenda staan onder andere een presentatie over ‘de zin en nut van bijenlinten’ en over de vraag wat de wijkzuster voor het buitengebied kan betekenen. Verder wordt gesproken over de organisatie van de gebiedstafel, over het kernbudget en wordt de stand van zaken van een aantal onderwerpen zoals het windmolenproject A16, breedband en het bestemmingsplan Buitengebied besproken.

Opgeven Vertrek 13.00 uur vanaf Fendertshof, Kerkring 21, te Fijnaart. Opgeven met inleg € 5,- bij de heren Piet Lambregts en/of Gerrit Konings ’s middags in het Fendertshof. Biljarters Fendertshof organiseren deze ‘Fietstocht Binnentuin Fendertshof’ in samenwerking met KBO Oud Gastel en Huis van de Wijk Fijnaart.

Trainen voor de Vestingloop in Willemstad Zondag 23 september barst de jubileumeditie van de Rabobank Vestingloop Willemstad los. Dit jaar is het bij de Vestingloop mogelijkh om naast de 5 en 10 kilomer ook de 21 kilometer te lopen. En ook dit jaar worden er voorafgaande aan het evenement drie vrije trainingen worden aangeboden bij Van Zuilichem. Maar ben je echt geïnteresseerd in het starten met de 5 km-loop, maak je de overstap naar de 10 km, wil je de tijd verbeteren op je vaste afstand, of wil je gezamenlijk trainen voor de 21 km, dan is het interessant om je al eerder aan te sluiten bij de vaste loopgroep. Vanuit van Zuilichem wordt er al acht jaar lang actief looptraining gegeven onder leiding van de zeer ervaren en gemotiveerde looptrainer Rob Noordzij uit Fijnaart (verbonden aan de Nederlandse Triathlonbond NTB, de ITU en de NOC-NSF). Iedereen is welkom om aan te sluiten. Gevarieerd De trainingsgroep in Willemstad is gevarieerd, en bestaat uit snelle, maar ook beginnende lopers, in de leeftijd tussen 16 en 56. De training is elke week dusdanig opgezet dat zowel beginnende, gemiddelde en gevorderde lopers gezamenlijk kunnen trainen. De 5 en 10 km-lopers kunnen hun looptechniek

verbeteren met de trainingen. En de 21 km-lopers starten binnenkort met een gezamenlijk trainingsprogramma voor de opbouw van een succesvolle – en blessure vrije- halve marathon. Voorkomen van blessures Bij de looptraining ligt de nadruk op de opbouw van de duur-conditie en de verbetering van de loophouding. Het laatste half uur van de training wordt besteed aan wisselende core-stability oefeningen. Beide helpen alle lopers bij het voorkomen van blessures. Door de training in groepsverband is het eenvoudiger om je trainingsdoelen te behalen. En door de professionele begeleiding wordt voorkomen dat de looptechniek kan leiden tot blessures. Kom langs en loop mee Elke woensdagavond, verzamelen bij Van Zuilichem Contact: Rob Noordzij rdnoordzij@gmail.com Trainen voor de Vestingloop? De training start voor de 5, 10 en 21 km! Tijd: Elke woensdag, van 19.30 tot 21 uur Start: Fysiotherapie van Zuilichem, Van Glymesstraat 24, Willemstad Kosten: 50 euro per kwartaal. De eerste drie trainingen kunnen gratis worden bijgewoond.


Pagina 11

vv Oranje-Blauw ‘14 Bestuursmededeling

Met ingang van heden heeft Dick van de Burgt besloten te stoppen als bestuurslid van v.v. Oranje-Blauw ’14. Sinds een paar maanden heeft Dick een nieuwe baan. Hij heeft aangegeven zijn werkzaamheden daar niet langer te kunnen combineren met zijn bestuurstaken. Het bestuur bedankt Dick voor zijn inzet in het bestuur de laatste anderhalf jaar. Dick zal wel gewoon aanblijven als leider van Oranje-Blauw ’14 Zondag 3, het team waar hij ook in voetbalt. Dicks bestuurstaken bij de jeugd zullen voorlopig overgenomen worden door de leden van het jeugdbestuur.

Uitslagen

Kogelvangers 3 - Oranje Blauw’14 za2 0-2 Oranje Blauw’14 2 - Noordhoek 4 5-1 Oranje Blauw’14 3 - Victoria’03 6 2-5 Oranje Blauw’14 VE1 - MOC’17 VE1 2-4 SSC’55 VR2 - Oranje Blauw’14 VR1 2-7 ASH JO16-1 - Oranje Blauw’14 JO16-1 14-1 Bruse Boys JO13-2 - Oranje Blauw’14 JO13-1G 3-1

Programma

zaterdag 14 april Oranje Blauw’14 za 2 - The Gunners 6 14.30 Oranje Blauw’14 JO16-1 Roosendaal JO16-1 11.30 Oranje Blauw’14 JO13-1G - Kogelvangers JO13-2G 09.30 Zondag 15 april Cluzona 6 - Oranje Blauw’14 2 12.00 Roosendaal 9 - Oranje Blauw’14 1 12.30 Kijk voor meer info en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

Oranje Blauw’14 1 - Hoeven 5 3-3

55+ bridge Uitslag dinsdag 3 april Rode lijn 1. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 60,94% 2. Nettie Donders & Pia Kok 60,42% 3. Toos Bruynzeels & Nelly de Bruijn 54,69% 4. Riet Neelen & Annie Reijnders 53,65%

5. Anke & Pex Rijnberk 53,13% 6. Toos & Wim Schrauwen 51,56% Gele lijn 1. Frans & Piet Berghout 65,97% 2. Anton Bom & Piet Breure 57,64% 3. Tineke Vis & Gerard Reuvers 50,69%

Inschrijven voor de Fendertse Oranjeloop Voor de derde keer vindt op Koningsdag de Oranjeloop van Fijnaart plaats. Dit is de ultieme manier om de feestdag op sportieve wijze door te brengen. Geef je dan ook snel op. Je kunt kiezen uit 1, 2,5, 5 en 10 kilometer. Deelname is gratis. Inschrijven kan via oranjeloopfijnaart@hotmail.com. Vermeld daarbij je voornaam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer en/of e-mailadres en welke afstand je loopt. Wie zich inschrijft voor 20 april krijgt een startnummer met eigen naam. Parcours Het parcours gaat door de straten van het dorp. De lopers starten vanaf de Voorstraat en gaan dan via de Molenstraat, Wilhelminastraat, Kerkring, Korte Kerkstraat en de Kadedijk terug richting de Voorstraat. De prijsuitreiking vindt aan het einde van de middag plaats in de tent op de Voorstraat. De 1 kilometer start om 11.30 uur, de 2,5 kilometer om 11.45 uur, de 5 kilometer om 12.15 uur en de 10 kilometer om 13.00 uur.

Woensdag 11 april De Fendert JO13-1 – Klundert JO13-1 18.30 De Fendert JO11-1 – RSV JO11-1 (o.v.b) 18.30

Uitslagen

De Fendert MO11-1 – Nw. Borgvl. MO11-1 9-1 De Fendert JO11-1 – Alliance JO11-1 0-4 De Fendert JO15-1 – Halsteren JO15-2 6-2 De Fendert JO9-2 – Dubbeldam JO9-4 10-3 De Fendert JO11-4 – DEVO JO111 1-1 De Fendert JO13-2 – Unitas’30 JO13-2 2-1 De Fendert 3 – Halsteren 3 3-1 De Fendert MO17-1 – SKNWK MO17-1 11-0 De Fendert JO17-1 – Prinsenland JO17-1 4-0 De Fendert 4 – F.c. Bergen 4 3-2 De Fendert JO19-1 – Zwaluwe JO19-1 4-8 De Fendert VE1 – VVC’68 VE1 2-7 Victoria’03 JO7-1 – De Fendert JO7-1 8-14 MOC’17 JO13-6 – De Fendert JO13-3 4-2 Halsteren JO9-1 – De Fendert JO9-1 3-1 Kogelvangers JO7-1 – De Fendert JO7-2 3-1 De Schutters JO15-1 – De Fendert JO15-2 1-3 Kogelvangers JO11-2 – De Fendert JO11-2 4-3 DEVO JO11-2 – De Fendert JO113 1-15 Groen Wit JO13-1 – De Fendert JO13-1 5-1 VVC’68 2 – De Fendert 2 1-0 Prinsenland JO17-2 – De Fendert JO17-2 4-0 The Gunners 6 – De Fendert 6 4-3 DVO’60 7 – De Fendert 5 1-0 De Jonge Spartaan 1 – De Fendert 1 0-1

Programma

Maandag 9 april DEVO JO13-1 – De Fendert JO133 18.45 Unitas’30 JO15-4 – De Fendert JO15-2 19.15 Dinsdag 10 april De Fendert 4 – Bruse boys 4 (o.v.b.) 18.30 De Fendert 6 – Seolto 5 (o.v.b) 18.30 De Fendert VR1 – VVC’68 VR1 19.30

Vrijdag 13 april NVS VR30+1 – De Fendert VR30+1 19.30 Halsteren VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.00 Noordhoek VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.30 Zaterdag 14 april De Fendert JO9-1 – BSC JO9-2 09.00 De Fendert JO13-1 – Cluzona JO13-1 09.30 De Fendert JO11-2 – De Schutters JO11-1 09.30 De Fendert JO11-5 – Madese boys JO11-4 09.30 De Fendert JO7-1 – Klundert JO7-3 09.30 De Fendert JO11-3 – Kogelvangers JO11-4 10.30 De Fendert JO13-3 – DIOZ JO132 10.45 De Fendert JO15-2 – Prinsenland JO15-2 11.00 De Fendert 2 – DSE 2 12.00 De Fendert 5 – Internos 6 12.30 De Fendert JO17-2 – S.c. Gastel JO17-2 12.30 De Fendert 1 – Duiveland 1 14.30 De Fendert VE1 – Prinsenland VE1 14.30 Beek Vooruit JO15-3 – De Fendert JO15-1 08.30 Oranje Wit JO9-6 – De Fendert JO9-2 08.30 S.c. Welb. MO11-2 – De Fendert MO11-1 09.15 WHS JO9-2 – De Fendert JO9-3 09.45 Virtus JO11-1 – De Fendert JO111 10.00 NOAD’67/Vosmeer VR1 – De Fendert VR1 10.30 S.c. Welb. MO19-1 – De Fendert MO19-1 10.30 Prinsenland JO7-3 – De Fendert JO7-2 10.30 Moerse boys JO11-4 – De Fendert JO11-4 10.45 Sprundel JO13-1 – De Fendert JO13-2 11.15 Meto JO17-1 – De Fendert JO171 13.15 Achtmaal MO17-1 – De Fendert MO17-1 14.00 BSC 2 – De Fendert 3 14.30 SPS 3 – De Fendert 4 14.30 VCW JO19-1 – De Fendert JO191 14.30 Zondag 15 april De Fendert 2 (zo) – DIOZ 3 10.00


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak • Haarscherp drukwerk

Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

AMSTEL, HEINEKEN OF BRAND* 2 kratten Amstel à 24x30 cl, Heineken à 24x30 cl of Brand à 24x30 cl

2

e HALVE PRIJS*

• Betrouwbare bezorging

SHOARMA

Kipdijfilet, vis of varkensvlees Schaal à 550-920 gram

4

00

COCA-COLA

Regular, Zero Sugar of Light Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1 GRATIS*

Geen 18, geen alcohol * Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen.Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding. ** 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. Max. 6 kratten per transactie.

Geldig van wo 21 maart t/m di 29 mei 2018

* 5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120