Fendert Lokaal 2018 week 14

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 3 a p r i l 2 0 18 | w e e k 14 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Speld voor gouden lid

Muzikale afsluiter

Clubkas Camnpagne

Nieuwe koning

Leefomgeving Heijningen put moed uit bezoek Remco Dijkstra

“Binnen een jaar moeten de schermen er staan” recht geïnteresseerd en oprecht onder de indruk.” Petitie Het kamerlid beloofde de werkgroep om actie te ondernemen. “Daarvoor heeft hij wel onze medewerking nodig”, aldus Jasper. “We worden uitgenodigd om naar Den Haag te komen. Ook wil hij dat we een petitie opstellen.” “We zijn al eens langs de deur gegaan om handtekeningen in te zamelen. We gaan kijken of we die voor de nieuwe petitie opnieuw kunnen gebruiken, anders gaan we weer in Heijningen langs de deur”, kondigt Ilja aan.

Vanaf het moment dat de A4 is doorgetrokken is het verkeer dat langs Heijningen raast meer dan verdubbeld.

Steeds meer verkeer kiest de A29/A4 om vanuit de randstad Antwerpen te bereiken. Daar kunnen ze in Heijningen over meepraten. De geluidsoverlast dringt door tot in de huizen, die soms op nog geen twintig meter vanaf de snelweg staan. De roep om geluidsschermen is inmiddels uitgegroeid tot een noodkreet. Bij Tweede Kamerlid Remco Dijkstra is die kreet niet aan dovemansoren besteed. Vorige week maandag kwam het VVD-kamerlid zijn oor te luister leggen in Heijningen. Met voldoende indrukken en een advies voor de dorpelingen keerde hij terug naar Den Haag. Vanaf het moment dat de A4 in november 2014 is doorgetrokken van Dinteloord naar Bergen op Zoom neemt het aantal voertuigen op de snelweg sterk toe. “Het eerste jaar groeide het verkeer met 76 procent”, vertelt Ilja de Jong van de werkgroep Leefbaar Heijningen. “Tussen 2015 en 2016 kwam er nog eens 23 procent bij en tussen 2016 en 2017 weer 9 procent. De drukte blijft toenemen.” Rijkswaterstaat weigert tot nu toe om

geluidsschermen te plaatsen bij Heijningen, omdat daar een bestaand stuk snelweg ligt. Zij gaat daarbij voorbij aan het feit dat door het nieuwe stuk snelweg de verkeersdrukte bij Heijningen meer dan is verdubbeld. Remco Dijkstra Het bezoek van Remco Dijkstra was zeer welkom. Op verzoek van VVD Moerdijk stelde hij eind vorig jaar al kritische vragen over de problemen bij Heijnin-

gen aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Nu ondervond hij zelf hoeveel geluid het dorp te verduren krijgt. “Hij heeft ook meegemaakt hoe het zonder geluid kan zijn. Het was namelijk een halve minuut stil”, meldt Jasper Visser van Leefbaar Heijningen. “In het gesprek moest hij een aantal keren naar ons toe bewegen om alles goed te kunnen horen. Dat geeft aan dat hij ook last had van het geluid”, vult Ilja aan. “Hij was op-

Stappen Voor de werkgroep is het weer een stap in de goede richting. “Eigenlijk is het vreemd dat we nog steeds deze stappen aan het maken zijn”, zegt Jasper hoofdschuddend. “De directeur Wegen en Verkeersveiligheid van Rijkswaterstaat erkent in een brief dat er te veel herrie is. Ze schrijft echter dat bij stil asfalt het geluid zal afnemen. Daarin maakt de directeur een fout. Toen de geluidsmetingen plaatsvonden lag het stille asfalt er namelijk al. Ze geeft dus eigenlijk toe dat het geluidsniveau te hoog is. Momenteel is Rijkswaterstaat weer voertuigen aan het tellen. Ik vind het allemaal mooi, maar eigenlijk hadden er al schermen moeten staan.”

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 4 april/m zaterdag 7 april

Kersenvlaaitjes met slagroom per stuk € 0,99 + 12 spaarpunten cadeau

Gesorteerde harde broodjes 5 stuks € 0,99

Vanille kwarkbol € 2,11

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487

www.bakkerijsonneveld.nl

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding: voorjaarsplantjes Grootste keuze tegen de laagste prijs! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Vervolg voorpagina-artikel

Leefomgeving Heijningen put moed uit bezoek Dijkstra

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Remco Dijkstra (midden) luistert naar Ilja de Jong en Jasper Visser van de werkgroep Leefomgeving Heijningen. Foto: VVD Moerdijk

Binnen een jaar In de Tweede Kamer wordt jaarlijks overlegd welke grote infrastructurele projecten voorrang moeten krijgen. “We hopen dat besloten wordt dat Heijningen dit jaar meedoet. Is dat niet het geval, dan wordt het jaar daarop weer geld vrijgemaakt voor verkeer. Dan moeten we een jaar langer vechten”, zegt Ilja. “We hadden gehoopt dat gisteren de schermen er al zouden staan”, spreekt Jasper uit. “Binnen een jaar moeten ze er wel staan,

mede gelet op de resultaten die er liggen. De geluidsoverlast overschrijdt de maximale plafonds. Dan moeten de geluidsschermen er gewoon komen. De doorgetrokken snelweg is een succes. Daar is iedereen het over eens. Het scheelt een kwartier als je naar Antwerpen moet. Aan de aanleg is geen cent weggegooid. Sterker nog, er is 17 miljoen overgehouden. Zet dan voor een miljoen die schermen neer.” Door Jan Willem van Bodegom

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Elektrische fiets gestolen Zaterdag 24 maart tussen 20.00 uur en 23.45 uur, is er aan de Molenstraat te Fijnaart een elektrische fiets gestolen. Het betreft een parelmoer kleurige Batavus fiets. Poging stelen van benzine In de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 maart is er bij een voertuig getracht benzine te stelen. Men heeft bij een auto aan de Kadedijk te Fijnaart de benzineleiding doorgesneden om zo de benzine te stelen. In de omgeving van de Korfbalstraat is er vanuit een voertuig de voorste airbags gestolen. Compliment is dat de Alert groep/buurtpreventie al op de hoogte was voordat ik deze info naar hun door kon zetten. Het blijkt dat veel mensen betrokken en alert zijn dank daarvoor!

Autobrand Donderdag 29 maart omstreeks 17.40 uur was er een melding van een autobrand aan de Molenstraat te Fijnaart. De politie werd gevraagd te assisteren zodat brandweer veilig kon werken. Eenmaal ter plaatse had de brandweer alles al onder controle en konden de collega’s met vervolg. Gestolen auto terecht Enige tijd geleden berichtte ik u over een gestolen auto in de van Disstraat te Fijnaart. De auto is door collega’s aangetroffen met een verdachte erbij! De eigenaar is inmiddels in kennis gesteld en krijgt de auto na onderzoek zo snel mogelijk terug.

TER INTRO Soms zien we dingen die er niet zijn. Mij overkomt dit meestal ’s nachts, als ik slaap. Zo heb ik u al eens meegenomen naar die keer dat ik plotseling naast mijn bed stond. Op de verschrikte vraag van mijn bedgenote wat ik in hemelsnaam aan het doen was, antwoordde ik geschrokken: “Ik kon net op tijd opzij springen voor een bus”. Vorige week was het weer raak. Aan mijn kant van het bed hangt een imposante foto van een strandtafereel. Ik wist absoluut zeker dat ik een spin over de foto naar beneden zag kruipen. Geen klein exemplaar. Nee, een enorme vogelspin met van die harige poten. Hup, daar stond ik weer naast mijn bed. Mijn slapie, inmiddels gewend aan mijn nachtelijke uitstapjes, vroeg heel kalm wat er aan de hand was. Daarop gaf ik haar het korte maar krachtige commando: “Licht, licht, licht!”. Hoewel het lichtknopje pal naast de strandafbeelding zit, werd mijn verzoek meteen ingewilligd. Natuurlijk was er buiten de foto niets te zien. “Hè”, riep ik verbaasd uit, “ben ik nou gek? Ik weet zeker dat ik een spin naar beneden zag kruipen”. Vanuit het bed klonk het nuchtere antwoord: “Hoe kon je dat nu zien, het was toch donker?!” Een collega in het Bravis ziekenhuis heeft hetzelfde probleem als ik, maar dan overdag. Vorige week zat iedereen in het kantoortje intensief te werken. Opeens zag ik haar met haar hand naar het beeldscherm reiken en een pulkende beweging maken. Na de handeling een paar keer te hebben herhaald, barstte ze in lachen uit. “Ik dacht dat er iets op mijn scherm zat”, schaterde ze uit, “blijkt het m’n cursor te zijn…”

Mark Noordink

Wijkagent (wnd) Fijnaart, Heijningen, Oude Molen en Zwingelspaan

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Voor bedrijven en particulier: Kantoorartikelen in de winkel of via Voorstraat 8a, Fijnaart

is gespecialiseerd in het maken van tuinhuizen, overkappingen en prielen naar wens. Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsopgave

www.MijnMeubelShop.nl - info@mijnmeubelshop.nl - Tel.: 06-40179388

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Adverteren in Fendert Lokaal een wijs besluit

Bel 06-14520497

Grote dansvoorstelling Caroline Ophof in Oudenbosch Alle leerlingen van de ballet/dansschool Caroline Ophof zullen op zaterdag 14 april twee voorstellingen verzorgen in het theater Fidei et Arti in Oudenbosch. Het wordt een speciale voorstelling, deze keer met een andere opzet. Het thema van de show is ‘Water, lucht, aarde en vuur’. Bijna alle dansgroepen hebben de muziek deze keer zelf uitgekozen en de danschoreografie zelf gemaakt (met hulp van Caroline). Zelfs hadden de leerlingen een eigen inbreng in de danskostuums. Van bloem tot zeemeermin, van alles komt voorbij en er wordt zelfs in het water gedanst. In totaal doen er 150 leerlingen (van 4 tot en met 70 jaar) mee afkomstig uit Willemstad, Heijningen, Dinteloord, Fijnaart, Rozenburg en Oolgensplaat. Al deze 150 leerlingen zullen gezamenlijk een Carbische dans uitvoeren. De show duurt ongeveer 3 uur en dit jaar worden er twee voorstellingen gegeven alleen op de zaterdag. Hierdoor waren de kaarten heel snel uitverkocht. Het belooft een bijzondere voorstelling te worden.


Pagina 5

Vergulde speld met zirkonia voor Riky van der Zande

Vijftig jaar klarinettist en gedreven lid van Oranjevaan armd. Haar muzikaliteit heeft Riky doorgegeven. Dochter Linda speelt eveneens klarinet, evenals schoonzoon JĂźrgen. Kleinzoon Finn maakt inmiddels ook deel uit van het harmonieorkest. Hij bespeelt de trompet.

Riky van der Zande ontvangt uit handen van Joop van de Meulenreek de oorkonde die hoort bij de bondsspeld.

De jaarvergadering van Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart kende woensdag 28 maart een ongewoon begin. De koffie was amper ingeschonken toen Joop van de Meulenreek de zaal binnenstapte. De voorzitter van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen was speciaal naar Fijnaart afgereisd om Riky van der Zande in het zonnetje te zetten. Op 18 april is zij vijftig jaar lid van Oranjevaan. Voor deze mijlpaal werd Riky onderscheiden met een vergulde speld met zirkonia. Riky kreeg de liefde voor muziek en Oranjevaan met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Haar overgrootvader was een

van de oprichters van de harmonie. Haar vader speelde vele jaren klarinet in het orkest en was ook geruime tijd voorzitter.

Op haar negende werd Riky lid van de vereniging en koos eveneens voor de klarinet. Dit instrument heeft ze altijd om-

Koninklijk onderscheiden Sinds 1990 maakt Riky deel uit van het bestuur van Oranjevaan. Hiervoor is zij twee jaar geleden koninklijk onderscheiden. Van 1996 tot 2007 was Riky penningmeester en van 2007 tot en met 2010 secretaris. Riky verzorgt onder andere het archiveren van muziekstukken, regelt de boodschappen, organiseert en faciliteert vele activiteiten, waaronder acties, repetities, optredens en muzieklessen. Tijdens grotere uitvoering, zoals Ciske de Rat de Musical en Sister Act de Musical, zit Riky in de werkgroep kleding en zorgt zij er mede voor dat de juiste kleding voor de juiste personen wordt gezocht of gemaakt. Riky is tevens een van de drijvende krachten achter de oliebollenacties die vier keer per jaar plaatsvinden om de verenigingskas te spekken. Door Jan Willem van Bodegom

De Winkel In onze winkel vindt u een ruim aanbod elektrotechnische materialen, wit- en bruingoed en kleine huishoudelijke artikelen. Installatiebedrijf Voet installatietechniek is in de regio een toonaangevend ontwerper, leverancier en installateur van alle mogelijke elektrische systemen. Beveiliging Uw huis of bedrijfspand beveiligen?. Voet Installatietechniek is volledig gecertiďŹ ceerd door de Vereniging Beveiligingsbedrijven (VEB). Webwinkel Eenvoudig online huishoudelijk elektronische producten bestellen? Dat kan! Heel eenvoudig via onze webwinkel.

Voet Installatietechniek Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl


Pagina 6

Mijn onhebbelijkheden zijn… Ik kan echt heel slecht tegen mijn verlies Ik luister graag naar... Dat is echt heel divers, maar als ik moest kiezen, Andre Hazes

Nick Krijnen FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Nick Krijnen.

Ik droom van... Een eigen onderneming Het liefst drink ik... Hertog Jan Grand Prestige Mijn lijfspreuk is... Zodra het op werken gaat lijken, stop ik ermee Bovenaan mijn bucket list staat... Een vliegbrevet halen, nu nog ff sparen Ik heb een grote hekel aan... Mensen die een ander geen succes/geluk gunnen Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Zelfstandig ondernemer zijn en het vooral naar mijn zin hebben met wat ik doe Mijn bijnaam is... Nico Ik ben trots op... Mijn moeder Mijn favoriete vakantieland is... Curaçao Mijn sterrenbeeld is... Steenbok Mijn vrije tijd breng ik door met... Voetballen. En stappen met mijn maten

Mijn naam is... Nick Krijnen Ik woon in Fijnaart sinds... 2003 Men zou mij kunnen kennen van... Van voetbalclub VV de Fendert Het liefst eet ik… Een goed stuk biefstuk! Mooiste gebeurtenis ooit... Afgelopen november ben ik gaan samenwonen in Breda Deze film moet iedereen zien... Intouchables Het boek waarvan ik genoot... Ja-maar wat als alles lukt? Van Berthold Gunster

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Dat blijft toch wel een losse borrel bij De Graanbeurs De mooiste kleur vind ik... Blauw De persoon die ik graag eens zou ontmoeten... René van der Gijp. Wat die man beweegt in het leven, daar kan ik echt niet bij. Overigens ook gezellig als hij een middagje kantine meepakt. Ik ben goed in... Ouwehoeren Mijn guilty pleasure is... Michael Bublé

Als ik 10 miljoen euro win... Dan zou ik dat investeren in vastgoed! En ervoor zorgen dat mijn familie en vrienden niets tekort komen

Beste voetbalclub ter wereld... FC BARCA Mijn lievelingsspel is... FIFA 18 Mijn lievelingssport is... Voetbal Mijn grootste blunder... Een klant via de mail aanspreken als meneer, op bezoek gaan bij de klant en erachter komen dat het een vrouw is. Echt top Op televisie kijk ik graag naar... Voetbal Favoriete vak op school... Marketing Mijn beste vriend/vriendin... Ik heb een top vriendengroep! Ik ben bang voor... Eerlijk gezegd nog steeds voor mijn moeder met haar gele band taekwondo Met mooiste dier is... Een leeuw Fijnaart vind ik... Een gezellig dorp Wat ik mis in Fijnaart is... Een bioscoop Mooiste plekje in Fijnaart... Het voetbalveld! Het is nog steeds gaaf om te zien hoeveel mensen van jong en oud de passie voor het voetballen delen Minst mooie plekje in Fijnaart... Ik doe lekker mee… de oude Super Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... Willemstad

Doe jij mee met hét interview? Het Fendertinterview wordt door veel mensen uit de Fendert (en ver daar buiten) gelezen. Doe ook mee en beantwoord de vragen. Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 7

Fenderts Muzikaal Schoolkabaal

Leerlingen sluiten muzikaal jaar af Belevenissen Door Piet Hendrikx Uitspraken 2

Elk jaar laten leerlingen uit groep 6 horen dat ze al aardig uit de voeten kunnen op een muziekinstrument.

Voor het derde schooljaar kregen de leerlingen van groep 6 van de Fijnaartse basisscholen les op een muziekinstrument. Op een leuke manier leerden zij de eerste kneepjes van verschillende instrumenten. Wat de leerlingen hebben bereikt, laten zij woensdagmiddag 18 april horen in de Fendertse Hoeve in Fijnaart. Het Fenderts Muzikaal Schoolkabaal is een initiatief van stichting Fijnaart Muzikaal, een samenwerkingsverband van de muziekverenigingen De Unie en Oranjevaan. Zij brachten de muzieklessen terug in het basisonderwijs. De drie Fijnaartse basisscholen werken graag en enthousiast mee aan het muziekproject. De lessen worden gegeven in de ruimtes van De Roef in de voormalige Julianaschool. Gezamenlijk optreden De leerlingen hebben de afgelopen maanden kennisgemaakt met verschillende muziekinstrumenten. Zoals gebruikelijk, wordt het project afgesloten met een gezamenlijk optreden.

Op deze manier kunnen vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden de instrumentale verrichtingen van de leerlingen bewonderen. De afsluiter vindt dit jaar plaats op woensdag 18 april in de Fendertse Hoeve in Fijnaart. Het optreden begint om 16.00 uur. Naar verwachting klinkt om 17.00 uur het slotapplaus. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Stimuleren De muziekverenigingen hopen uiteraard dat de kinderen de smaak te pakken hebben gekregen. Om te stimuleren dat zij doorgaan met het maken van muziek wordt hen aangeboden om voor € 7,50 per maand lid te

worden van Fijnaart Muzikaal, een samenwerkingsverband van beide verenigingen. Hiervoor krijgt elk kind gratis een instrument in bruikleen en gratis deelname aan een leerlingenorkest onder begeleiding van een gediplomeerde dirigent met diverse uitvoeringen. Daarnaast kan elk kind wekelijks les krijgen van een gediplomeerde docent op een instrument naar keuze of in zang. De gemeente Moerdijk subsidieert de helft van deze leskosten tot een maximum van 200 euro. Stichting Fijnaart Muzikaal begeleidt de ouders bij de aanvraag. Voor meer informatie en aanmelden kan men terecht bij secretaris@fijnaartmuzikaal.nl

Bezoek zaterdag de Watersnoodwoning Zaterdag 7 april is het Museum/de Watersnoodwoning van Stichting Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen in de Veluwestraat 2 te Heijningen weer open van 14.00 tot 17.00 uur. In de portacabins van de Heem-

kundige Kring op hetzelfde adres ziet u een uitgebreide tentoonstelling over de Watersnoodramp van 1953 in de gemeente Moerdijk. Bijzonder zijn de 87 portretten van de slachtoffers uit de gemeente Moerdijk. De entree voor de beide tentoonstellingen is gratis.

Nou mot ik toch es vertelle wa ik op un verjaordagsfjeesje woorde. Luister… In Ette war vroeger un cafeeke en de kastelein stond bekend as un rijk iemand. Op un fjeesje in da cafeeke wiere de tonge van lieverlee wa losser en iemand zeej teege de kasteleinsvrouw: “Mijn knap gezicht en jouw geld zou een goeie combinatie zijn”. Da ee tie toch nie veur mekaore gekreege, neeje ij moog blij zen dattie binnen moog blijve. Iemand aar ne bijnaom. IJ wier “weipaal” genoemd. Witte waorom? IJ waar vroeger wel es meej zijne brommer teege ne weipaol aongereeje en ondersteboove gegaon. De paol bleef staon, en zijne naom ok. Boere wèèrekte vroeger veul meej pèèrde. Die pèèrde stonde veur de waoge, of veur de ploeg. Ik weet nog dat de pèèrden bij oos thuis nao ut wèèrek veur de koelbak stonden om te drienken. De koelbak waar un grwoote ronde betonne bak meej waoter, waor de volle melkbusse ’s aovonds nao ut melleke in gezet wiere om af te koele. Vooral in de zoomer. Dan moese wij de kraon aonzette en ut waoter liep dan wel es oover de raand heene. De mellek moes koele. Onderin die betonne bak zaat un stokske meej ne lap eromheene in un gat. Zo konde we de bak leeg laote lwoope. Da waoter moes schwoon zen veur de pèèrde om te drienke. Oos vaoder zurgde daor goed veur wor. As ut wèèrk klaor waar wiere die pèèrde, nao ut drienke, uitgetuigd en kreege ze jeerst eete. Daornao gieng oos vaoder eete. Moestie wir verde meej de pèèrde, dan stonde die saome veur de schuur, gewoan los, te waachte. Nou waar ter ok ne boer in Ette die veul haost aar. IJ waar aon ut wèèrek meej zijn pèèrd en kwaam thuis en wou metjeen deur. Witte wattie deej? IJ dronk zellef gauw un kommeke waoter en pakte den emmer meej waoter veur zijn pèèrd. Da bjeest dronk da nie op wor, neeje ij gwooide da waoter oover zijn pèèrd heene en zeej: “Zo da trekter vanzelf wel in” en weg waartie wir. Tis zoonde da bjeest.


Stemmen van 4 tot en met 16 april

Rabobank Clubkas Campagne van start

KBO afdeling Fijnaart Ook KBO Fijnaart doet mee aan deze actie. De stemperiode is van 4 april tot 16 april. Leden van de Rabobank krijgen 5 stemmen. We hopen dat we veel stemmen mogen ontvangen, zodat we educatieve en ontspanningsmiddagen kunnen organiseren die we van de opbrengst van de Clubkas actie kunnen bekostigen. Vorig jaar spekte de Rabobank in Fijnaart en Heijningen negentien clubkassen.

De strijd om de stemmen barst los vanaf woensdag 4 april. 408 clubs die actief zijn in de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur of de kern Dinteloord komen in aanmerking voor een donatie vanuit de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank West-Brabant Noord stelt maar liefst € 150.000 beschikbaar. Rabobank zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid in de regio. Met de Rabobank Clubkas Campagne worden jaarlijks honderden grote en kleine verenigingen en stichtingen ondersteund. Leden van de bank hebben daarin een beslissende stem. Elke stem is geld waard De hoogte van de bijdrage per club bepalen de leden van Rabobank West-Brabant Noord. Zij ontvangen een persoonlijke stemcode per post of e-mail waarmee zij 5 stemmen uitbrengen. Stemmen is mogelijk van woensdag 4 t/m maandag 16 april 2018 via rabobank.nl/wbn.

Campagne voeren Deelnemende clubs voeren tot en met maandag 16 april een flinke campagne onder clubleden, vrienden, familie en kennissen om een mooi geldbedrag te verdienen. Elke vereniging of stichting die meedoet aan de Rabobank Clubkas Campagne ontvangt minimaal € 100. Uitslag Deelnemende clubs ontvangen medio mei persoonlijk bericht over de uitslag. Uiterlijk 1 juni 2018 wordt de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne bekend gemaakt op de website van Rabobank West-Brabant Noord, www.rabobank.nl/wbn.

Extra armslag op cultuurgebied

Steun d’Engelenburgh tijdens Clubkas Campagne Stichting d’Engelenburgh doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Ieder met een rekening bij de Rabobank kan stemmen uitbrengen op de stichting, waarmee dan financiële ondersteuning wordt verleend. Hoe meer stemmen, hoe meer armslag er is om stappen te zetten op cultuurgebied. Rekeninghouders hebben een code ontvangen om te stemmen. Tussen 4 april en 16 april kunt u via een stemsite uw voorkeur aangeven voor de vereniging of stichting die u een warm hart toedraagt. Ieder ontvangt vijf stemmen, daarvan mogen twee stemmen op dezelfde vereniging worden uitgebracht.

Stichting d’Engelenburgh brengt cultuur (muziek, literatuur, kunst) dichterbij. Regelmatig worden muziekmiddagen georganiseerd, vertelmiddagen en exposities. Het pand is een locatie voor de Young Piano Masters Society. Sinds vorig jaar is er ook een (klassiek) open podium. In het statige pand in Fijnaart, ooit de roomskatholieke pastorie, bieden Ellen en Marcel Deelen een sfeervol en gastvrij onthaal. De bijdrage uit de clubkascampagne is meer dan welkom voor het organiseren van de activiteiten. Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/wbn

Steun Fijnaart Muzikaal Oranjevaan zoekt financiële Fijnaart Muzikaal is een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke muziekverenigingen De Unie en Oranjevaan. Zij hebben ervoor gezorgd dat muzieklessen terug zijn gekeerd op de basisscholen van Fijnaart. Elk schooljaar krijgt groep 6 les op diverse muziekinstrumenten. Het lesjaar wordt afgesloten met een concert.

Leerlingen die na het lesjaar door willen gaan, kunnen lid worden van de vereniging Fijnaart Muzikaal. Zij spelen dan samen in een leerlingenorkest. Bovendien ondersteunt Fijnaart Muzikaal haar leden bij de individuele muzieklessen. Het promoten en stimuleren van muziek maken voor en door kinderen kost geld. Daarom doet Fijnaart Muzikaal dit jaar óók mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het bespelen van een muziekinstrument slimmer maakt. Vindt u het belangrijk dat kinderen muziek maken? Stem dan op Fijnaart Muzikaal.

steun voor xylofoon Elk jaar is Muziekvereniging Oranjevaan deelnemer van de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij de bijdrage konden onder andere mooie producties als Ciske de Rat en Sister Act worden opgevoerd. Dit jaar heeft het doel een ritmisch karakter. Oranjevaan heeft de laatste jaren de slagwerksectie van het orkest fors zien uitbreiden. De harmonie is in het gelukkige bezit van

vier slagwerkers. Zij zitten niet alleen achter het drumstel, maar bespelen ook pauken, percussie-instrumenten en ook melodisch slagwerk. Een grote wens is om een xylofoon aan te schaffen. In de hedendaagse muziek is dit een onmisbaar instrument. Oranjevaan hoopt de xylofoon mede dankzij de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne aan te kunnen schaffen. Zij heeft daarvoor uw stem hard nodig. Alvast bedankt!


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 5 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Zondag 8 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistie Celebrant: M. Prasing

Zang: Jacobuskoor. Misdienaars: I. Peeters en J. Peeters Lector: T. Schrauwen Koster: W. Schrauwen Collectanten: R. van Mourik en J. Dingemans Gebedsintenties: Leo van Ham. Overleden ouders Neelen van Vlimmeren en zoon Giel. Lies van Merrienboer-Korst Collecte: 1ste voor eigen kerk 2de voor caritas Na afloop samenzijn met koffie

Voorjaarsreis KBO Fijnaart Op donderdag 19 april houdt KBO Fijnaart weer haar voorjaarsreis. Het vertrek is om 8.30 uur vanaf de bushalte bij het Fendertshof naar Gouda waar we worden ontvangen met koffie en een appelpunt. Dan gaan we een bezoek brengen aan Ambachtelijk Gouda waar we ook de lunch gebruiken. Om 13.00 uur

vertrekken we naar de Biesbosch waar we een rondvaart gaan doen. Om 17.00 uur vertrekken we naar Oosterhout waar we bij Paradijs aan het buffet worden verwacht. Er zijn nog enkele plaatsen vrij maar vol is vol. Opgeven voor deze reis kan tot 10 april bij Piet Frijters, Koningin Julianastraat 12. De kosten van deze reis zijn € 70.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Kruis Gastvrouw: Janita Bom Collecte rondgang: Instandhouding kerk en eredienst Collecte uitgang: Voedselbank Moerdijk

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Maandag 9 april 15.00 uur: Fendertshofdienst met Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre

Zondag 8 april 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Meetingpoint, Het Interkerkelijk Koor Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Marion

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Weer tijd voor Flame Zondagmorgen 8 april is er van 10.00 tot 11.00 uur weer Flame in het Trefpunt (Wilhelminastraat 66) in Fijnaart. Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Je bent van harte welkom (groep 1 t/m 7). Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee. kinderkerkflame@hotmail.com

Bach in de Stad Klundert

Agenda Donderdag 5 april 13.30 uur: Bingomiddag KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 7 april 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 10 april 13.00 uur: Fietstocht voor binnentuin Fendertshof, vanaf Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart. 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 12 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 17 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 18 april 16.00 uur: Afsluiting Fenderts Muzikaal Schoolkabaal, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart Donderdag 19 april 08.30 uur: Voorjaarsreis KBO Fijnaart, vertrek vanaf bushalte, Kerkring in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Op zondag 8 april om 15.00 uur wordt door het ‘Holland Consort’ onder leiding van Miranda van der Sterre in de Stad Klundert de Bach Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ (BWV 4) uitgevoerd. Bach is natuurlijk erg bekend door zijn Mattheus-Passion, maar in zijn functie als kerkmusicus was hij ook verplicht om iedere zondag een nieuw gecomponeerde cantate uit te voeren. De Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ laat de overwinning van het Leven op de dood op indrukwekkende wijze horen. De tekst van deze cantate is gebaseerd op de Paashymne van Maarten Luther. De terugblik op Christus in de boeien des doods die eindigt met een triomfantelijke overwinning. De musici zullen toelichten hoe Bach veel

elementen uit de tekst in muziek wist te vertalen. De uitvoering van de cantate zal worden verzorgd door ‘Holland Consort’ met o.a. de Canadese bariton Drew Santini en Huisorganist Gerben Mourik. Het Holland Consort bestaat uit 9 bevriende zangers, die op projectbasis bij elkaar komen. Zij worden in Klundert begeleid door 6 professionele musici. De toegang voor deze uitvoering bedraagt 10 euro, kaarten zijn op tickets. indeklundert.nl, bij Primera van den Berge en bij de ingang verkrijgbaar.


Pagina 10

De Voices huldigt jubilarissen

Fietstocht voor binnentuin Fendertshof De biljarters van woonzorgcentrum Fendertshof in Fijnaart houden op dinsdag 10 april, als het weer het toelaat, een fietstocht ten bate van opknapbeurt binnentuin Fendertshof in Fijnaart. Gefietst wordt er van Fijnaart naar Klundert binnendoor en terug, lengte + 30 km. Tussenstop is in Mauritshof het Huis van de Wijk Klundert met een kopje koffie. Vertrek 13.00 uur vanaf Fendertshof, Kerkring 21 te Fijnaart. Opgeven met inleg € 5,- bij de heren Piet Lambregts en/of Gerrit Konings ’s middags in het Fendertshof. Biljarters Fendertshof organiseren deze ‘Fietstocht Binnentuin Fendertshof’ in samenwerking met KBO Oud Gastel en Huis van de Wijk Fijnaart.

Acht van de twaalf Voices die 12,5 jaar lid zijn van het popkoor.

Het eerste optreden in 2018 van popkoor de Voices uit Fijnaart zit er op. Tijdens het voorjaarsconcert van muziekvereniging de Unie zong het koor onder andere nummers van Mr. Probz, Dotan, Hozier, Evancescene en Ramses Shaffy. Afwisselend met de harmonie en de jeugdband, die hun eerste optreden gaven, kon het publiek genieten van een gezellige muzikale middag in de Graanbeurs. Naast muziek was er een verloting en werden er ook jubilarissen in het zonnetje gezet! Maar liefst 12 leden van de Voices (waarvan vier afwezigen) kregen een oorkonde uitgereikt voor hun 12,5 jarig lidmaatschap van de Unie. Ook bij het orkest waren er jubilarissen. En tenslotte

werd er afscheid genomen van het bekende gezicht van de Unie. Walter Siol, die na 25 jaar gedreven het dirigeerstokje gezwaaid te hebben, beleefde zijn laatste concert als dirigent van de harmonie. Na het dankwoord van de voorzitter kon er nog gezellig na gekletst worden onder het genot van een drankje. Het volgende optreden van de Voices is op 21 april tijdens de Fendert Zingt!

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 26 maart Grote Club

A-lijn 1. Hans Riethoff & Cor van Veelen 67,00% 2. Annie van Gils & Joke Magielse 63,00% 3. Bets Kannekens & Piet Kannekens 58,75% 4. Martha Berghout & Piet Berghout 58,00% 5. Johan Schouls & Addie Schouls 52,50% B-lijn 1. Els Kamp & Bram Huitkar 57,50% 2. Gedeeld Adje Knook & Kors

van Beem, Nel Breure & Piet Breure 55,83% 3. Klaas van Exel & Bert Maat 54,58% 4. Ella Huybregts & Hannie van Tilborgh 54,17% 5. Toon Reijnders & Marcia Erkamps 50,00% C-lijn 1. Nanny de Groot & Toos Schrauwen 58,85% 2. Corry de Krey & Nelly de Bruyn 58,33% 3. Nettie Donders & Anita Koole 58,23% 4. Janny Punt & Wilma Vormeer 52,40% 5. Hedy Groeneveld & Christine van Huisstede 50,63%

Uitslagen

Klundert 4 - Oranje Blauw’14 2 3-1 Oranje Blauw’14 VE1 - MOC’17 VE3 4-5

In training voor Oranjeloop Overal in en rond Fijnaart kom je ze tegen: de sporters die in training zijn voor de Oranjeloop. Het team van Jumbo Gert Driesen Fijnaart trekt elke maandagavond de hardloopschoenen aan. Volg hun voorbeeld en neem ook deel aan de gezellige hardloopwedstrijd op Koningsdag. Je kunt kiezen uit 1, 2,5, 5 en 10 kilometer. Deelname is gratis. Inschrijven kan via oranjeloopfijnaart@ hotmail.com. Vermeld daarbij je voornaam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer en/of e-mailadres en welke afstand je loopt. Wie zich inschrijft voor 20 april krijgt een startnummer met eigen naam. Doen!

Programma

vv Oranje-Blauw ‘14 Gezocht - Voetbalsterren

Oranje Blauw ’14 is op zoek naar nieuwe jeugdleden. Ben jij in de leeftijd van 5 tot 18 jaar en wil je voetballen ? Dan zijn wij op zoek naar jou ! Kom een keetje mee trainen op een trainingsavond bij vv. Oranje Blauw ’14. Bij ons: - Staat plezier op nummer 1 - Hoeft u voor de jeugd geen contributie te betalen - Hebben alle leiders en trainers een VOG-verklaring - Hebben wij voor onze jeugd een vertrouwens-contactpersoon Trainingsavonden: Team onder 7 elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur Alle andere jeugd elke donderdag van18.45 tot 19.45 uur

Donderdag 5 april Oranje Blauw’14 VE1 - MOC’17 VE1 20.00 Zaterdag 7 april Kogelvangers 3 - Oranje Blauw’14 za2 14.00 SSC’55 VR2 - Oranje Blauw’14 VR1 14.30 ASH JO16-1 - Oranje Blauw’14 JO16-1 10.30 Bruse Boys JO13-2 - Oranje Blauw’14 JO13-1G 10.30 Zondag 8 april Oranje Blauw’14 1 - Hoeven 5 14.00 Oranje Blauw’14 2 - Noordhoek 4 12.00 Oranje Blauw’14 3 - Victoria’03 6 10.30 Kijk voor meer info en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl


Pagina 11

Corné van Beers nieuwe Koning Geen Moed Verloren

Uitslagen

De Fendert JO11-4 – Hoeven JO11-3 3-4 MOC’17 JO11-2 – De Fendert JO11-1 1-2 (1/4 finale Bekertoernooi) De Fendert JO7-1 – Noordhoek JO7-1 4-17 De Fendert JO11-2 – S.c. Gastel JO11-2 2-1 De Fendert MO11-1 – Groen Wit MO11-1 7-4 De Fendert 2 – Seolto 2 5-2 De Fendert JO17-2 – Noordhoek JO17-1 3-3 De Fendert 3 – Prinsenland 3 4-3 De Fendert MO19-1 – Zundert MO19-1 0-2 De Fendert VE1 – Vosmeer VE1 1-5 Prinsenland JO17-1 – De Fendert JO17-1 1-1 (1/4 finale Bekertoernooi) Prinsenland wns DSE 3 – De Fendert 5 4-3 Rillandia 1 – De Fendert 1 2-4

Programma

Corné van Beers ontvangt als nieuwe koning het bijbehorend schildje.

Op zondag 1april, eerste paasdag, werd er op Oudemolen weer om de koningstitel geschoten bij kruisboogvereniging Geen Moed Verloren. Tien leden waren aanwezig om te pogen de titel te bemachtigen, waaronder de titelverdediger Wilco van Beers. Er moesten 2 series van 15 schoten door elke schutter gedaan worden voorafgegaan door 3 proefschoten. Corné van Beers In de 1e serie van 15 schoten was het Corné van Beers welke met 143 punten de lijst aanvoerde Wilco van Beers volgde met 142 punten en Cees de Kock met 141 punten. De 2e serie was het wederom Corné van Beers welke 143 punten schoot Patrick Cornelis volgde met 138 punten Cees de Kock met 136 punten.

Koning Hierdoor werd Corné van Beers Koning van Geen Moed Verloren voor 2018 met 286 punten. 2e werd Wilco van Beers 282 punten 3e na telling binnen rozen Cees de Kock 277 punten 4e Patrick Cornelis 277 punten 5e tevens beste dame Lian van Beers 276 punten 6e Donya van Roosendaal 268 punten 7e Jan Cornelis 264 punten 8e Olaf Tuijnman 262 punten 9e Jack Heck 260 punten 10e Desley Bertens 240 punten. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de prijzen uitgereikt en kan het schietseizoen weer beginnen.

Sportnieuws? mail het naar: redactie@fendertlokaal.nl

Zaterdag 7 april De Fendert JO9-3 – De Fendert JO9-4 09.00 De Fendert MO11-1 – Nw. Borgvl. MO11-1 09.00 De Fendert JO11-1 – Alliance JO11-1 09.30 De Fendert JO15-1 – Halsteren JO15-2 10.00 De Fendert JO9-2 – Dubbeldam JO9-4 10.00 De Fendert JO11-4 – DEVO JO111 10.30 De Fendert JO13-2 – Unitas’30 JO13-2 10.45 De Fendert 3 – Halsteren 3 11.00 De Fendert MO17-1 – SKNWK MO17-1 11.30 De Fendert JO17-1 – Prinsenland JO17-1 12.00 De Fendert 4 – F.c. Bergen 4 12.30

De Fendert JO19-1 – Zwaluwe JO19-1 13.00 De Fendert VE1 – VVC’68 VE1 14.30 De Fendert JO9-3 – De Fendert JO9-4 09.00 Victoria’03 JO7-1 – De Fendert JO7-1 09.00 TPO/DHV/VOV JO11-1 – De Fendert JO11-5 09.30 MOC’17 JO13-6 – De Fendert JO13-3 09.45 Halsteren JO9-1 – De Fendert JO9-1 10.15 De Schutters JO15-1 – De Fendert JO15-2 10.30 Kogelvangers JO11-2 – De Fendert JO11-2 10.30 DEVO JO11-2 – De Fendert JO113 10.30 Groen Wit JO13-1 – De Fendert JO13-1 11.30 VVC’68 2 – De Fendert 2 12.00 Prinsenland JO17-2 – De Fendert JO17-2 12.00 The Gunners 6 – De Fendert 6 12.30 DVO’60 7 – De Fendert 5 13.00 De Jonge Spartaan 1 – De Fendert 1 14.30 Zondag 8 april Virtus 4 – De Fendert 2 (zo) 12.00 Maandag 9 april DEVO JO13-1 – De Fendert JO133 18.45 Unitas’30 JO15-4 – De Fendert JO15-2 19.15 Dinsdag 10 april De Fendert 4 – Bruse boys 4 18.30 De Fendert 6 – Seolto 5 18.30 De Fendert VR1 – VVC’68 VR1 19.30 Woensdag 11 april De Fendert JO13-1 – Klundert JO13-1 18.30 De Fendert JO11-1 – RSV JO11-1 18.30 Vrijdag 13 april NVS VR30+1 – De Fendert VR30+1 19.30 Halsteren VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.00 Noordhoek VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.30

55+ bridge Uitslag dinsdag 27 maart Gele lijn 1. Riet Neelen & Annie Reijnders 59,72% 2. Dit Konings & Jan Hamers 58,33% 3. Bets Kannekens & Piet Kannekens 56,94% 4. Nettie Donders & Pia Kok 50,00%

Rode lijn (1.) Anton Bom & Piet Breure 55,56% (1.) Martha Berghout & Piet Berghout 55,56% (3.) Corrie Nieuwenhuizen & Jan Nieuwenhuizen 54,86% (3.) Jeanne van Putten & Nel Breure 54,86%


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging

SPAAR NU VOOR DE VOORDELEN OP EE

N RIJTJE:

- Je ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen een kortingsmunt. - Je korting kan oplopen tot wel € 25,per kaartje. - Kortingsmunten zijn het hele jaar geldig, ook in vakanties. - Keuze uit ruim 70 uitjes; waaronder dierentuinen, pretparken, actief, musea en wellness. - Nieuw dit jaar: theatervoorstellingen voor kinderen door het hele land.

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

Kijk voor de actievoorwaarden op Jumbo.com/dagjeuit