Fendert Lokaal 2018 week 10

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 6 m a a r t 2 0 18 | w e e k 10 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

IJspret van korte duur

Verkiezingen: PvdA

Verkiezingen: CDA

Verkiezingen: VVD

Jacobuskoor is meer dan een kerkkoor

“Het is fijn om samen mooi te zingen” zingen we om de week in de kerk. Maar daardoor kun je wel vaker laten horen waarvoor je repeteert.” “Het gekke is dat andere koren die niet aan een kerk gebonden zijn dezelfde liederen zingen als wij”, vult Jack aan.

Vierstemmig Het Jacobuskoor streeft naar een hoge kwaliteit. “Het liefst zingen we alle nummers vierstemmig”, meldt de dirigent. “Daar blinken we echt in uit. We weten dat mensen speciaal naar de kerk komen om ons te horen zingen. Het kerkbestuur is dus erg blij met ons. De waardering is er. Helaas zijn we vooral door natuurlijk verloop de afgelopen tijd flink geslonken. We hopen dat mensen die graag willen zingen en op zoek zijn naar kwaliteit er doorheen kijken dat we voornamelijk optreden in een kerkgebouw.”

Het Jacobuskoor tijdens het uitstapje in 2012 naar Den Bosch, waar het een dienst opluisterde in de kathedraal.

In een gezellige sfeer samen mooie liederen vertolken en daarbij streven naar een zo hoog mogelijk niveau. Dat is de drijfveer van het Jacobuskoor uit Fijnaart. “Onze leden zingen graag en zijn op zoek naar kwaliteit. Dat we voornamelijk optreden in een kerkgebouw is daarbij minder van belang”, meldt voorzitter Ludian de Ruiter. “Het is gewoon fijn om samen mooi te zingen.” Het is 72 jaar geleden dat toenmalig pastoor De Wit in de Fijnaartse katholieke kerk een jongens- en mannenkoor oprichtte. Vanaf 1965 is het Jacobuskoor een gemengd koor. Sinds 1998 is Jack Vermeulen de dirigent. Hij nam het stokje over van zijn vader. Onder de leiding van Jack kwamen meer eigentijdse, meerstemmige nummers op het repertoire te staan. Ook steeg het aantal leden. “Op een gegeven moment hadden we wel zo’n vijftig zangers en zangeressen. Na een lange tijd zijn we gedaald tot

ongeveer dertig leden. Dat aantal hebben we lange tijd kunnen vasthouden. Helaas zijn we de afgelopen twee jaar tot onder de twintig leden geraakt”, vertelt Jack. “Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Ook met dat aantal kun je een mooi optreden verzorgen. Het probleem is alleen dat je niemand kunt missen. Is een lid op vakantie of ziek, dan zit je meteen in de problemen. In het verleden hebben we veel leuke dingen kunnen doen, zoals optredens in Den Bosch en Antwerpen en de theatervoorstelling

‘Theater van de Liefde’. Dat kun je alleen met zo’n kleine bezetting niet doen. Bovendien moeten we steeds vaker een beroep doen op gastzangers.” Nieuwe aanwas Het koor is dan ook naarstig op zoek naar nieuwe aanwas. “Het probleem is dat we de stempel hebben van een kerkkoor”, constateert Ludian. “Maar we zingen zoveel meer dan alleen mooie missen. Ook Engelstalige, Duitstalige en Franstalige nummers zitten in onze map. Natuurlijk

Zangliefhebbers De voorzitter en de dirigent vestigen ook hun hoop op zangliefhebbers uit de omgeving van Fijnaart. “In de regio zijn diverse kerken gesloten. De daarbij behorende kerkkoren zijn er niet meer. We hopen dat er oud-leden zijn die het zingen missen en het weer willen oppakken. Zij zijn bij ons meer dan welkom”, zegt Ludian uitnodigend. “We hebben al leden uit Oud Gastel en Klundert. Qua vervoer is er dan ook altijd wat te regelen. Maar ook voor een samenwerking met collega-koren staan we open.” Het Jacobuskoor repeteert elke maandagavond vanaf 19.15 uur in de kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere in Fijnaart. Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS

Van woensdag 7 maart/m zaterdag 10 maart Dé bloemist voor Fijnaart e.o

1/2 Rozijnenbrood € 1,29

voorjaars violen

Roomboter appelpunten met kaneelslagroom € 0,99 per stuk

Bake off Kaiserbroodjes 4 stuks € 0,99

www.bloemenshopmarloes.nl

Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061

+ 8 spaarpunten cadeau

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487

www.bakkerijsonneveld.nl

STEIGER HOUTEN MEUBELEN VaN

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Voor alles wat u van hout kunt wensen!

www.MijnMeubelShop.nl

info@mijnmeubelshop.nl Tel.: 06-40179388

De Winkel In onze winkel vindt u een ruim aanbod elektrotechnische materialen, wit- en bruingoed en kleine huishoudelijke artikelen. Installatiebedrijf Voet installatietechniek is in de regio een toonaangevend ontwerper, leverancier en installateur van alle mogelijke elektrische systemen. Beveiliging Uw huis of bedrijfspand beveiligen?. Voet Installatietechniek is volledig gecertificeerd door de Vereniging Beveiligingsbedrijven (VEB). Webwinkel Eenvoudig online huishoudelijk elektronische producten bestellen? Dat kan! Heel eenvoudig via onze webwinkel.

Voet Installatietechniek Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Met de Museumbus naar vier musea

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Het is zaterdag, rond het middaguur. Ik stap in voor een afspraak. Voorzichtig rol ik de oprit af. Zoals elke winter is onze straat overgeslagen bij het gemeentelijk veegrondje. De combinatie van sneeuw en een bevroren ondergrond maakt de weg spekglad. Zo voorzichtig als ik kan koers ik af op de eerste bocht. Stapvoets draai ik mijn stuur naar rechts met het vooruitzicht dat de auto dezelfde kant op zal gaan. In plaats daarvan glijdt het voertuig langzaam maar zeker rechtdoor. Tevergeefs probeer ik te remmen en nog harder aan mijn stuur te trekken. Boem. Ik kom tot stilstand tegen een geparkeerd staande Daihatsu.

Hilde Roemers

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur

TER INTRO

De Museumbus is een initiatief van de Seniorenraden in Fijnaart en Willemstad. Op een laagdrempelige manier worden reisjes naar musea georganiseerd. Heeft u geen zin in het museumbezoek, dan kunt u wel gebruikmaken van het busvervoer. U betaalt dan enkel de buskosten. De overige kosten voor lunch, consumptie en entreegelden zijn voor eigen rekening. Met een museumkaart heeft u in de meeste musea vrij toegang. De Museumbus wordt door veel senioren op prijs gesteld. Het is dan ook raadzaam om u snel aan te melden. Het is telkens het streven om omstreeks 18.00 uur weer thuis te zijn. Aanmelden kan per e-mail: demuseumbus@gmail.com of telefonisch uiterlijk drie weken voor vertrek van de Museumbus naar Kitty de Witte (472602), Ria van Sliedregt (472471) of Gerard Hombrink (464195). Vermeld in de mail de namen van de deelnemers, opstapplaats, mobiele telefoonnummer en het nummer van de museumbus. Na aanmelding graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL22 RABO 0144948796 t.n.v. De Schouwburgbus onder vermelding van naam/namen en het nummer van de museumbus. De opstapplaats in Fijnaart is het busstation aan de Kerkring. De Museumbussen 1, 2 en 4 vertrekken om 09.00 uur en Museumbus 3 om 09.15 uur. Kosten: € 20,- per persoon per uitstapje. Bus 1: Vrijdag 20 april: Rijksmuseum Amsterdam Het Rijksmuseum presenteert

dit voorjaar High Society, 35 levensgrote portretten uit de kunstgeschiedenis, afkomstig uit internationale musea en particuliere collecties. Stralend middelpunt zijn Rembrandts Marten Soolmans en Oopjen Coppit. Bus 2: Vrijdag 6 juli: Rijksmuseum voor Oudheden Leiden Al 200 jaar van nu is een grote overzichtstentoonstelling van het Rijksmuseum van Oudheden, opgericht in 1818. Deze jubileumexpositie toont ruim tweehonderd objecten. Bus 3: Vrijdag 10 augustus: M-Museum Leuven Antwerpen is het vorig seizoen goed gevallen, vandaar dat we dit jaar weer een bezoekje aan onze Zuiderburen brengen. Dit keer is Leuven het reisdoel. De collectie van het M-Museum bestaat uit meer dan 52.000 objecten. Bus 4: Vrijdag 7 september: Gemeentemuseum Den Haag Art Nouveau in Nederland. Topstukken uit de periode 1884-1914. Deze tentoonstelling plaatst de verschillende kunstdisciplines in de context van hun tijd.

Moedeloos laat ik mijn hoofd zakken. Ik vloek inwendig op de winter, de sneeuw, de vorst, de gemeente en vooral op de situatie. Een herkenbare situatie. Ik rijd nota bene in een leenauto. Mijn eigen vierwieler staat in de garage om te herstellen van een ongewenste ontmoeting met een paaltje. Als ik mezelf weer bij elkaar geraapt heb, ga ik op zoek naar de eigenaar van de Daihatsu. Gelukkig tref ik een begripvolle man. Nadat we een afspraak hebben gemaakt om samen de papierwinkel af te handelen, waag ik een nieuwe poging om mijn afspraak te bereiken. Nog steeds balend hoor ik plotseling de stem van mijn moeder in mijn achterhoofd. “Ach jongen, het is maar blik. Er zijn altijd situaties die erger zijn.” Met deze waarheid in gedachten vervolg ik mijn weg en denk aan een situatie die inderdaad veel erger is. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Dankbaar geven wij U kennis, dat mijn lieve Henk en onze zorgzame vader, schoonvader en opa van ons is heengegaan

Henk Kreuk * 16 mei 1955

†24 februari 2018 echtgenoot van

Corrie van Dueren den Hollander Corrie Kreuk Nathalie en Pascal Jaimin, Dyllan Heico en Sandra Dewi, Jim Rex en Bo

Lieve mensen, Zoveel medeleven, zoveel troostvolle woorden, zoveel liefdevolle brieven en kaarten. Ze hebben veel voor ons betekend en ons de kracht gegeven om door te gaan na het plotseling overlijden van onze lieve broer, zwager, oom en vriend

Dick van der Giesen We zullen dit nooit vergeten. Onze welgemeende dank hiervoor. Uit aller naam:

C. Kreuk Brabantse Bellefleur 5, 4793 KC Fijnaart

Will Hartmans-van der Giesen

De afscheidsdienst, met aansluitend de begrafenis op de Protestantse begraafplaats, heeft op vrijdag 2 maart j.l. plaatsgevonden in De Ontmoetingskerk, te Fijnaart.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Voorzichtig krabbelen op het gladde ijs Veel kans om het schaatsen onder de knie te krijgen heb je tegenwoordig niet. Door het uitblijven van de strenge winters zijn er weinig momenten waarop je de ijzers onder kunt binden. Gelukkig bood de Fendertse Hoeve de helpende hand. Op het parkeerterrein werd een baantje van 180 m2 onder water gezet. Afgelopen woensdagmiddag had het genoeg gevroren om de ijsbaan te kunnen gebruiken. Veel kinderen maakte hiervan gebruik om voorzichtig te krabbelen op het gladde, koude oppervlakte. De vaders en moeders konden zich binnen warmen aan een dampende kop koffie of chocolademelk.

IJspret maar van korte duur

gevallen sneeuw was weggeschoven, ging het er sportief aan toe tijdens een potje ijshockey. Zelfs in de avonduren kon er geschaatst worden. Daarvoor zorgden de bouwlampen die de omwonenden in hun tuin hadden geplaatst. IJsbaan IJsvereniging ’t Griegje zet elk jaar het evenemententerrein achter het voormalig gemeentehuis onder water. Door de grote oppervlakte duurt het altijd even voordat het ijs dik genoeg is om op te schaatsen. Vrijdagavond was dat eindelijk het geval en kon iedereen nog ruim een dag genieten van de ijsbaan. Door Jan Willem van Bodegom

Volop ijspret op de bevoren vijver in de vogeltjeswijk.

Eindelijk konden vorige week de schaatsen afgestoft worden. De ijspret was echter maar van korte duur. Zondag gooide de dooi keihard roet in het eten van de schaatsliefhebbers, die de ijzers weer konden opbergen tot de volgende winter. Niet alleen kon er geschaatst worden op het ijsbaantje bij de Fendertse Hoeve (zie artikel hier boven). Ook op de vijvers in het dorp was het ijs dik genoeg. Vooral van de vijver aan de achterzijde van de woningen aan

de Leeuwerikstraat, Torenvalkstraat en Meerkoet werd flink gebruik gemaakt. Een van de jeugdteams van v.v. de Fendert bracht op deze bevroren plas zelfs de trainingsavond door. Nadat zaterdagmorgen de vers


Pagina 6

Kees de Ridder wil dat PvdA Moerdijk een wethouder levert

“Het is tijd voor een linkser geluid in het college” den zijn er beter in getraind en vragen door. Tegenwoordig moet je ervoor oppassen dat niet de verkeerde types in de raad komen. Daarom moet de kandidaatstelling goed en professioneel gebeuren. Ik sta op plaats 8. Het is niet mijn insteek om in de raad te komen. Wel vind ik het leuk als mensen op me stemmen. Word ik echt met voorkeurstemmen in de raad gekozen, dan ga ik het ook doen. Alleen heb ik een drukke baan en ook daarnaast mijn handen vol. Op onze kandidatenlijst is Fijnaart goed vertegenwoordigd met drie personen. Ook de andere kernen komen aan bod. Ik vind het heel leuk dat we veel jonge mensen op de lijst hebben staan.” Wat spreekt je aan bij PvdA Moerdijk? “We zijn stevig geworteld in alle kernen. We krijgen dat alleen niet goed voor het voetlicht. Dat komt waarschijnlijk omdat we een landelijke partij zijn. Daardoor hebben we wel kortere lijnen naar Den Haag. Maar doet een landelijke partij het niet goed in de peilingen, dan heb je daar als lokale partij last van.”

Kees de Ridder is inmiddels acht jaar afdelingsvoorzitter van PvdA Moerdijk.

Woensdag 21 maart kiezen we de nieuwe raad van de gemeente Moerdijk. In aanloop naar deze verkiezingen portretteert Fendert Lokaal een aantal plaatselijke kandidaten. In deze aflevering Kees de Ridder, nummer 8 bij PvdA Moerdijk, lijst 6. Als afdelingsvoorzitter is Kees de Ridder uit Fijnaart vooral actief achter de schermen van de Partij van de Arbeid Moerdijk. Toch staat hij met volle overtuiging op plaats 6 van de kandidatenlijst. Mocht hij met voorkeurstemmen in de raad worden gekozen, dan neemt hij die zetel ook in. Belangrijker vindt hij het dat de PvdA na acht jaar oppositie weer gaat ‘meeregeren’. Waarom de PvdA? “Ik kom eigenlijk uit een VVD-gezin, maar heb een sociale instelling. De maatschappij is helaas individualistischer geworden. Ik vind dat we het samen moeten doen. We hoeven natuurlijk niet continu voor elkaar te zorgen; mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemand het moeilijk heeft, mag je die best helpen. Vandaar dat ik me bij de Partij van de Arbeid prettig voel.”

Waarom ben je politiek actief geworden? “Acht jaar geleden besloot ik om iets terug te doen voor de maatschappij. Daarom bezocht ik een openbare fractievergadering van de PvdA en ben ik lid geworden. Daarna ging het snel. Binnen een maand was ik afdelingsvoorzitter. Ze vroegen of ik belangstelling had in die functie. Ik zei dat ik wel coaching moest hebben. Van het bedrijfsleven heb ik verstand, maar ik wist weinig van de politiek. Gelukkig had ik een hele goede leermeester in Marjolein de Wit. Zij was als wethouder door de wol geverfd. Inmiddels ben ik acht jaar afdelingsvoorzitter. We hebben op dit moment twee hele goede fractieleden die de kar trekken. Mijn taak is om achter de schermen ervoor te zorgen dat de processen goed verlopen.”

Wat kan de PvdA betekenen voor Fijnaart? “We zetten ons altijd al in voor Fijnaart. De kwestie met de oude super hebben we heel vroeg op de agenda gezet. Helaas kun je daar als gemeente weinig aan doen. Je bent afhankelijk van de projectontwikkelaar. We juichen het toe dat de woningbouw in Fijnaart West wordt vlot getrokken. We hameren wel op de komst van starterswoningen en sociale woningbouw. Dat is de enige manier om jonge mensen in Fijnaart te houden. Het openbaar moet echt beter. Alleen heb je daar als gemeente weinig over te zeggen. Dat is namelijk provinciaal geregeld. Maar wil je van Fijnaart een A-locatie houden, dan moet dat wel worden verbeterd. De afgelopen acht jaar zaten we als PvdA in de oppositie. Dan is het heel lastig om zaken voor elkaar te krijgen. Bij de komende verkiezingen willen we dan ook graag drie à vier zetels halen en deel uitmaken van B en W. Het is tijd dat er weer een linkser geluid in het college is te horen. Onze lijsttrekker Mieke Pistorius zie ik graag als wethouder. Wij zijn er helemaal klaar voor.” Door Jan Willem van Bodegom

Hoe is de kandidatenlijst tot stand gekomen? “In de kandidaatstellingscommissie zit altijd een kamerlid. Ik doe dat niet zelf. Kamerle-

Paspoort Naam: Kees de Ridder Geboren: 8 juni 1966 in Ridderkerk Woonplaatsen: Ridderkerk, Spijkenisse, Poortugaal, Fijnaart (sinds 2002) Opleiding: Mavo, HBO Bedrijfskunde, NIMA Sales B, diverse salescursussen Werk: Van Dijkshoorn (autoverkoper), Ocean Combustion Service, sinds 1988 Afvalstoffen Terminal Moerdijk (manager commercial business unit soil) Relatie met Christine Schendel. Kees heeft twee kinderen: Manon en Erik


Pagina 7

Désirée Brummans en Silvana Vermunt (CDA) hopen op vijf zetels

“Binnen het CDA is er echt een familiegevoel” Woensdag 21 maart kiezen we de nieuwe raad van de gemeente Moerdijk. In aanloop naar deze verkiezingen portretteert Fendert Lokaal een aantal plaatselijke kandidaten. In deze aflevering lijsttrekker Désirée Brummans en nummer 5 Silvana Vermunt van CDA Moerdijk, lijst 2 Désirée Brummans en Silvana Vermunt hebben veel gemeen. Beiden wonen in Fijnaart, zijn van jongs af aan politiek geïnteresseerd en staan bij de komende verkiezingen op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van CDA Moerdijk. Désirée is beoogd opvolgster van wethouder Jaap Kamp. Als zij plaatsneemt in het college, is de kans nog groter dat Silvana in de gemeenteraad komt. Waar komt de politieke interesse vandaan? Désirée: “Ik ben met politiek opgevoed. Het had altijd mijn interesse en ben in het verleden al vaker gevraagd voor de gemeentepolitiek. Daar had ik alleen geen tijd voor. In 2013 stond de voorzitter van het CDA opnieuw op de stoep. Ik heb toen ja gezegd. De vergadercultuur was wel even wennen. Ik kom uit het bedrijfsleven en was gewend om aan te pakken. Politiek werkt verslavend. Je kunt daadwerkelijk iets betekenen voor je leefomgeving. Sinds 2014 zit ik voor het CDA in de gemeenteraad.” Silvana: “Al vanaf de middelbare school heb ik interesse in de politie. Tijdens mijn studie en het werk in de advocatuur had ik het daarvoor te druk. Terug in Fijnaart wilde ik toch de mogelijkheden onderzoeken. Tijdens het oriënteren nodigde Hans Schreuders me uit om bij het CDA te kijken of er een klik was. En die was er. Dat was in 2015. Sinds 2017 ben ik burgerraadslid.” Waarom het CDA? Désirée: “Het CDA is voor mij duidelijk een middenpartij die in staat is tot brede samenwerking. We kunnen zowel met linkse als met rechtse partijen samenwerken. Het CDA heeft wel een duidelijke signatuur. De partij heeft oog voor de economische kant van de samenleving, maar tegelijk ook een groot sociaal hart. Het is fijn om lid te zijn van een

Paspoort

Silvana Vermunt (l) en Désirée Vermunt met het CDA-rompertje voor de toekomstige baby van Silvana.

landelijke partij. We krijgen veel ondersteuning en hebben veel contact. Kamerleden zijn benaderbaar en zij houden voeling met ons. Bovendien zijn er landelijke onderwerpen die doorwerken in het lokale beleid, zoals zorg en onderwijs. Het is dan prettig dat je je ervaring kunt delen. Binnen het CDA is er echt een familiegevoel.” Silvana: “Het is fijn om terug te kunnen vallen op de kennis. Niet alleen bij het landelijke CDA, maar ook bij de afdelingen in de andere gemeenten. Hierdoor hoef je het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Als raadslid ben je namelijk wel bezig met het besturen van een gemeente. We doen niet zomaar even iets.” Wat doet het CDA voor Fijnaart en omgeving? “We hebben heel veel moeite gedaan om het zwembad open te houden. De initiatiefnemers van De Oester vroegen ons om het vertrouwen en die hebben we ze ook gegeven. De lokale voorzieningen zijn heel belangrijk, maar zeker ook woningbouw. Als gemeente maken we plannen voor de lange termijn. Eigenlijk zouden we meer tussentijds moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen. Toen we hoorden dat het ZNS-terrein voor bebouwing vrij kwam, hadden we meteen moeten schakelen. Het zou nu gelijktijdig met Fijnaart West opgepakt moeten worden. Er zijn veel

Naam: Désirée Brummans Geboren: 25 april 1966 in Breda Woonplaatsen: Breda, Woerden, Suriname, Leiderdorp, Ulvenhout, Breda, Zevenbergen, Fijnaart (sinds 2010) Opleiding: Directiesecretaresse, management, bedrijfscursussen en makelaarsopleiding Beroepen: diverse bedrijven, Den Hollander Bouwadvies en Ontwerp (bureaucoördinator), Verpalen Consultancy (adviseur), Westende Landbouw (adviseur) Getrouwd met Leo van ‘t Westende, drie zoons uit vorig huwelijk: Tim, Joris en Daan, kleinzoon Jip

Paspoort

jongeren die hier graag blijven wonen. Daar moeten wel mogelijkheden voor zijn. De starterswoningen die nu op de markt komen zijn meteen verkocht. Op het ZNS-terrein staan starterswoningen gepland. Fijnaart heeft de potentie om verder te groeien. Meer inwoners betekent ook dat er meer mensen lokaal hun boodschappen kunnen doen. Het is voor een gemeente heel lastig om winkels overeind te houden. Inwoners kunnen daar zelf aan bijdragen door lokaal hun inkopen te doen. Daarnaast streven we naar meer veiligheid voor fietsers en rondom de scholen. Bij de Juliana- en Kennedyschool is echt overlast. Daarop moet meer controle komen en mensen moeten er van bewust raken dat er kleine kinderen zijn die daar rondlopen. Ook pleiten we voor het begaanbaar houden van trottoirs voor de ouderen.” Wat is het doel deze verkiezingen? Désirée: “We hopen op vijf zetels. Dan zou Silvana in de raad komen. Daarnaast is aan mij gevraagd om Jaap Kamp als wethouder op te volgen. Daar heb ik even over na moeten denken en er goed met het thuisfront en andere mensen over gesproken. Op basis daarvan durf ik het wel aan. Ik hoop dan nog meer te kunnen betekenen.” Door Jan Willem van Bodegom

Naam: Silvana Vermunt Geboren: 2 november 1987 in Heijningen Woonplaatsen: Heijningen, Fijnaart, Tilburg, Breda, Fijnaart (sinds 2013) Opleiding: Rechten in Tilburg (International Business Law en Rechten Management) Beroepen: RST advocaten (advocaat), Rabobank, ARAG Rechtsbijstand (jurist) Samenwonend met Aart van Bezooijen. CDA-baby op komst.


Geef Fijnaart op 21 maart weer een stem in de gemeenteraad:

Stem op Ben Vos 5 KANSEN DIE IK WIL PAKKEN VOOR FIJNAART ar t r Fijna o o v Stem en vos Stem B

edrat nd Fe n e g a Dte p de er ug o agrentda Fuigjonp a de a

ter

Meer levensloopbestendige woningen zodat ouderen langer in ons dorp kunnen blijven wonen Een nieuw schoolgebouw voor Juliana- en Kennedyschool volgens het brede school concept Een levendig centrum waar het aangenaam verblijven en wonen is en we elkaar kunnen ontmoeten Ontwikkeling voormalig ZNS terrein Veilige fietspaden

met uw stem pak ik kansen voor Fijnaart

Nu eerst de mensen Vooruitstrevend, sociaal en lokaal Toegankelijke voorzieningen

Een duurzame toekomst

De jeugd behouden

Goede zorg en hulp aan huis

Inwoners weten vaak niet op welke voorzieningen zij recht hebben. Als ze het al te weten komen, dan lopen ze alsnog tegen een berg bureaucratie aan. Wij willen alle voorzieningen toegankelijker maken, mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben.

Jongeren gaan vaak Moerdijk uit om op kamers te wonen. Met goede verbindingen in het openbaar vervoer en betaalbare woonruimte, hoeft de jeugd niet de gemeente uit. Daarom moet er geĂŤxperimenteerd worden met Tiny Houses, om ervoor te zorgen dat de jeugd die gaat studeren in de eigen kern zelfstandig kan wonen.

We willen ons richten op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Alle sociale huurwoningen willen we voorzien van zonnepanelen, zonder dat de woonlasten stijgen.

We willen dat Moerdijkers die hulp nodig hebben, zeker zijn van snelle toegang tot de hulp. Inwoners moeten kunnen rekenen op een vaste persoon, die bij je langs komt op een vast tijdstip. Niet telkens een andere medewerker van de zorg. Want dan is er geen oog voor verslechteringen van de gezondheid of voor overbelasting van de mantelzorger.

Kies voor Fendert Lokaal

Mail je advertentie naar advertentie@fendertlokaal.nl


Pagina 9

Niels de Haas en Ben Vos (VVD) hopen op meer Fijnaartse raadsleden

“Het lijkt dat hier minder kan dan in Zevenbergen” Woensdag 21 maart kiezen we de nieuwe raad van de gemeente Moerdijk. In aanloop naar deze verkiezingen portretteert Fendert Lokaal een aantal plaatselijke kandidaten. In deze aflevering Niels de Haas (nr. 6) en Ben Vos (nr. 12) van VVD Moerdijk, lijst 3. Het steekt Niels de Haas en Ben Vos uit Fijnaart dat in de huidige gemeenteraad hun dorp zo slecht vertegenwoordigd is. Daar willen de VVD’ers iets aan doen. Niet alleen door zich verkiesbaar te stellen, maar ook door de kiezers op te roepen te stemmen op een inwoner van Fijnaart en dan het liefst op een kandidaat van een landelijke partij. Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de politiek? Niels: “In de derde klas van de middelbare school moesten we voor het vak geschiedenis in groepjes een politieke partij oprichten. Ik werd door mijn groepje verkozen tot lijsttrekker. Daardoor ging ik in debat met de andere lijsttrekkers. Ik vond dat ontzettend leuk om te doen. Blijkbaar was ik er ook goed in, want mijn docent adviseerde me lid te worden van een politieke partij. Als lid van de VVD ben ik me gaan verdiepen in de lokale politiek. Ik ontdekte dat de beslissingen van de gemeenteraad een grote impact hebben op mij als scholier. Om invloed te kunnen hebben op deze belangrijke beslissingen, ben ik in 2016 burgerraadslid geworden. Ik was toen een van de weinige (burger) raadsleden uit Fijnaart. Ik hoop dat daar bij deze verkiezingen verandering in komt.” Ben: “Twaalf jaar geleden heb ik voor Onafhankelijk Moerdijk meegedaan met de verkiezingen. Lokale politiek is belangrijk, want er wordt steeds meer op lokaal niveau geregeld. Daarom vind ik het jammer dat er zo weinig mensen uit Fijnaart in de raad zitten. Naar verhouding zou Fijnaart zeker vier raadszetels moeten hebben. Het liefst mensen van een landelijke partij. De ervaring leert dat een lokale partij versnippert. Dat maakt de gemeente lastiger bestuurbaar. Doordat leden van lokale partijen geen gezamenlijke idealen hebben, is zo’n fractie minder stabiel. Ik ben al langer lid van de VVD. Ik heb me altijd voorgenomen om te proberen in de gemeenteraad te komen op het moment dat ik meer tijd zou hebben.

Paspoort

Ben Vos (l) en Niels de Haas willen het Fijnaartse liberale geluid laten horen in de gemeenteraad.

In november werd ik gebeld door de lokale afdelingsvoorzitter van de VVD met de vraag of ik op de lijst wilde. Doordat Fijnaart ondervertegenwoordigd is, krijgt ons dorp minder aandacht dan het zou moeten hebben. Het gevoel heerst dat hier minder kan dan in Zevenbergen. Dat kun je accepteren. Maar als de mogelijkheid zich voordoet dat je er iets aan kunt doen, dan moet je die kans pakken. Daarom heb ik ja gezegd.” Waarom de VVD? Niels: “Ik ben een liberaal. Voor een liberaal staan de beginselen vrijheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid centraal. Deze beginselen proberen we bij elke beslissing toe te passen. In de praktijk maken we ons sterk voor de veiligheid in onze dorpen en steden, lage belastingen en het zuinig omgaan met belastinggeld.” Ben: “Het liberale karakter van de VVD spreekt me aan. Bij de VVD hoeft lokaal niet hetzelfde beslist te worden als provinciaal of landelijk. Bovenal ben ik gewoon een VVD’er.” Wat wil de VVD voor Fijnaart doen? “In ons programma staan vijf punten die met name voor Fijnaart belangrijk zijn. We willen meer bouwen voor senioren, zodat zij in het dorp kunnen blijven wonen. Er zijn gewoon te weinig levensloopbestendige woningen. Daarnaast willen we een levendig centrum waar het aangenaam verblijven en verpozen is met zoveel mogelijk winkels binnendijks.

Naam: Niels de Haas Geboren: 3 oktober 1995 in Vlaardingen Woonplaatsen: Vlaardingen, Grootegast, Fijnaart (sinds 2008) Opleiding: Atheneum (Norbertuscollege in Roosendaal) en Fiscaal Recht (Erasmus Universiteit Rotterdam) Beroepen: Belastingadviseur en student

Paspoort

De opgeknapte Voorstraat is een goed begin, maar daar moet het niet bij blijven. De fietspaden rondom de dorpen moeten verbeterd worden en we zijn voor bebouwing van het ZNS-terrein. Dat is een lelijke entree van ons dorp. Ook willen we een nieuwe brede school, net als in Standdaarbuiten, voor de Juliana- en Kennedyschool. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs in een goed gebouw. Voor Heijningen vinden we het heel belangrijk dat de fout bij het doortrekken van de A4 wordt rechtgezet. Er is toen geen geluidsscherm geplaatst bij Heijningen. In Den Haag zijn we druk met kamerleden en de minister aan het praten om dit te realiseren. Dit moet echt opgelost worden.” Waar gaat de VVD voor? Ben: “We hopen op één à twee zetels winst. Dan komen we op vijf of zes zetels. Daarmee hopen we de grootste partij te zijn. Niels staat op plaats 6 en ik op 12. Niels spreekt de jongere doelgroep aan en ik de wat minder jongere doelgroep. Utopisch gezien komen we allebei in de raad, maar de kiezer bepaalt. Het allerbelangrijkste is dat mensen uit Fijnaart gaan stemmen. Het liefst dus op een dorpsgenoot van een landelijke partij. Een dorpsgenoot die hier woont en leeft én waarvan je zeker weet dat hij of zij daadwerkelijk in de gemeenteraad wil plaatsnemen. Natuurlijk graag op een van ons, wij gaan er allebei voor!” Door Jan Willem van Bodegom

Naam: Ben Vos Geboren: 28 oktober 1966 in Veen Woonplaatsen: Veen, Fijnaart, Rotterdam, Goirle, Standdaarbuiten, Fijnaart Opleiding: Havo (Norbertuscollege in Roosendaal), HEAO Breda, Bedrijfseconomie (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Registeraccountant Beroepen: Deloitte (auditor), PwC (audit manager), TNT (financieel directeur), Brunel International NV (financieel directeur), Vos Logistics (financieel directeur en mede-eigenaar) Getrouwd met Lonneke de Vrij, samen drie kinderen: Pleun, Fien en Kees


MOERDIJK

VOOR ELKAAR

Zoek jij een leuke uitdaging? Voor ons restaurant met terras en multifunctionele zaal ‘de Thuiskamer’ genaamd, zijn we op zoek naar enthousiaste collega die ons team komt versterken. * Minimaal 16 jaar * Flexibel inzetbaar * Gastvrijheid * Bereid om in het weekend te werken * Team player * Ervaring is geen vereiste, maar motivatie wel * Uren in overleg

ZORG KWALITATIEF GOEDE ZORG,WAAR JE ZELF DE REGIE OVER KUNT HOUDEN!

WONING VAN DE WEEK:

WONEN

Appelaarseweg 3 Fijnaart

MEER GOEDE EN BETAALBARE WONINGEN!

MILIEU EN LEEFBAARHEID MEER GROEN EN TEGEN VERVUILING!

109 m² 604 m²

Sollicitatie met motivatie en CV incl. foto mogen per mail of per post naar:

De fendertse hoeve Kadedijk 3 | 4793 GA fijnaart tel: 0168-462491 jordi@fendertsehoeve.nl

485 m³ VOOR MEER STANDPUNTEN EN ONS GEHELE PROGRAMMA VOOR 2018-2022 3

MOERDIJK.SP.NL - FACEBOOK.COM/SPMOERDIJK

1949

Vraagprijs € 650.000 k.k.

Alles onder 1 dak!

Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168 - 477077

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

INLOOP Huis van de Wijk in FENDERTSHOF

FIJNAART

Elke dag Koffie van 10.30-12.00 uur Grand-Café Dinsdag Informatie/Advies en effe bakkie doen van 09.00–12.00 uur grote tafel links in de hal • 1-Loket 0168-331888 • Sociaal Werker Nico Rijven, 06-24485853 • Wijkzuster Els Meeuwisse, 0168-371827 • Woonkwartier laatste dinsdag van de maand van 11.00-12.00u • Basisteam laatste dinsdag van de maand van 11.00–12.00u Donderdag Sociaal Raadslieden van 09.30–12.00 uur 1e verdieping Vrijdag Wijkzuster van 11.00–12.00 uur Alle informatie vindt U ook op facebookpagina Pluspunt / Huis van de Wijk Fijnaart, Heijningen, Oude molen en Zwingelspaan ons


Pagina 11

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verdacht persoon Zondag 25 februari omstreeks 05.45 uur, melding van een verdacht persoon op een scooter in de omgeving van de Jan Steenstraat te Fijnaart. De persoon zou veel aandacht hebben voor woningen. Collega’s hebben in omgeving rondgekeken maar niemand aangetroffen. Mocht u denken dat kan ik geweest zijn (bijvoorbeeld krantenbezorger), komt u even bij mij op de lijn, dan meld ik dit terug aan de melder. Gestolen motor Woensdag 28 februari omstreeks 08.25 uur, melding van een motor welke verdacht in bosjes zou staan. Na onderzoek bleek deze te zijn weggehaald vanuit schuur van woning welke zich aan Edvard Griegstraat bevindt. Motor is retour eigenaar. Ongeval Woensdag 28 februari omstreeks 06.20 uur, melding van een ongeval op de Markweg Zuid te Heijningen. Gelukkig geen gewonden gevallen en een heftruck van een nabij gelegen bedrijf heeft voertuig weggehaald. Politie en ber-

KLIEKJES gingsbedrijf waren niet meer nodig. Overlast van jeugd Zaterdag 3 maart omstreeks 00.00 uur, kwam er via de zogeheten korpsmail een melding binnen van overlast jeugd. In omgeving van de Prinses Christinastraat te Fijnaart zou er jeugd op scooters rondrijden en sneeuwballen tegen ramen gooien. In verband met drukte konden de collega’s niet direct ter plaatse gaan. Later op de nacht geen jeugd aangetroffen. Eenzijdig ongeval Zaterdag 3 maart omstreeks 08.30 uur, vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Kwartiersedijk te Fijnaart. Melder gaf aan dat hij van de weg was gegleden met zijn auto. De auto hing nu boven een sloot. Melder was zelf uit de auto gekomen en had geen ambulance nodig. Bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen, politie-inzet was niet nodig.

Mark Noordink

Wijkagent (wnd) Fijnaart, Heijningen, Oude Molen en Zwingelspaan

Man uit Fijnaart aangehouden na dodelijk ongeval in Geffen Een 33-jarige man uit Fijnaart is zondagmorgen aangehouden in verband met een dodelijk ongeval in Geffen. De politie vermoedt dat hij te veel had gedronken. Daarom is van hem een bloedproef afgenomen. De inwoner van Fijnaart bestuurde een auto die in Geffen rond 07.35 uur op de Papendijk van de weg raakte. De auto reed een lantaarnpaal omver en kwam achterstevoren tegen een heg tot stilstand. De vier inzittenden raakten gewond, waarbij een 27-jarige man uit Oss zwaargewond. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De exacte toedracht van het ongeval is nog onbekend.

Gummetje Wanneer u denkt dat je Mulodiploma, behaald na het volgen van de MULO in Fijnaart, garantie is voor het volledig beheersen van buitenlandse talen zoals Duits, Engels en Frans, dit in alfabetische volgorde en niet vanwege enige voorkeur, dan hebt u het mis. Af en toe bleek dat er toch hier en daar wel taalkundige valkuilen waren waar de argeloze gebruiker in terecht kan komen. En je dus behoorlijk parten kunnen spelen. Een van de eerste taalkundige blunders die ik maakte tijdens mijn eerste dagen op het in Fontainebleau (Frankrijk) gevestigde internationale hoofdkwartier van de geallieerde luchtstrijd-krachten in Europa, betrof een gummetje. Een onnozel gummetje? Op een gegeven moment was ik, als administratieve kracht toegevoegd aan de sectie materieelbeheer, bezig met het maken van enkele briefconcepten om binnen de bij de NAVO aangesloten landen offertes aan te vragen voor zaken die noodzakelijk besteld dienden te worden. Het uitgavenbudget van onze afdeling materieelbeheer was namelijk percentagewijs gekoppeld aan de bijdrage van de betreffende landen. De concepten werden met potlood gemaakt. In de algemeen geldende voertaal op AIRCENT, dus Engels. Die gingen dan naar het vertaalbureau om te worden omgezet in de taal van het land waar de offertes werden ingediend en eventuele orders zouden worden geplaatst. Op een gegeven moment wilde ik datgene wat ik had uitgeschreven corrigeren. Dus een regel of woord netjes uitgummen. Toen ik Alex Surin, een leuke, charmante en vrolijke Française en onze gezamenlijke secretaresse, volgens mij in redelijk correct Engels om een ‘rubber’ vroeg, kleurde zij tot achter haar beide oren. De rest van ons kantoorpersoneel begon besmuikt te gniffelen. Ik was me van geen kwaad bewust en vroeg me in arren moede af wat ik nu weer verkeerd had gezegd. Ik herhaalde mijn vraag wat de situatie alleen maar verergerde. Totdat mij op discrete wijze werd uitgelegd dat ik had moeten vragen om een ‘pencil eraser’. De naam ‘rubber’ was bestemd voor een bestelling in de plaatselijke farmacie en betekende ‘condoom’. Tja, je bent maagd of je bent het niet. Ik had in die periode van mijn leven nog geen relatie waarbij een dergelijk middel noodzakelijk was. Groen als gras. Toen nog wel. Met het gummetje deed ik wat van een gummetje verlangd werd. Of datzelfde met een condoom was gelukt? Tot een volgende keer. Houdoe. Cees van der Mast

• Tijdschriften • Wenskaarten • Kantoorartikelen • Cartridges • Hobbywinkel Voorstraat 8a, Fijnaart


m’n gezin Mijn favoriete vakantieland is... Ik heb geen favoriet Mijn sterrenbeeld is... Stier

Olaf Roks

Mijn vrije tijd breng ik door met... Golfen en diverse dingen voor en bij de voetbal

FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Olaf Roks.

Als ik 10 miljoen euro win... Zou het leven een stuk makkelijker worden Beste voetbalclub ter wereld... Ik wil niet zeggen de beste, maar de mooiste clubs zijn NAC en vv de Fendert Mijn lievelingsspel is… Pasgeleden heb ik Terra gespeeld en dat is wel een leuk spel Mijn lievelingssport is... Dat is voetbal en golf, maar ik kijk alles Ik heb bewondering voor... M’n ouders Mijn grootste blunder... Die vertel ik niet

Mijn naam is... Olaf Roks Ik woon in Fijnaart sinds... 1975 Men zou mij kunnen kennen van... Ik woon m’n hele leven al in de Fendert en heb verschillende sporten gedaan, veel in het café gezeten en vele andere dingen waar men mij eventueel van zou kunnen kennen Het liefst eet ik… Een frietje met een lekker snack Mooiste gebeurtenis in m’n leven... De geboorte van Timo en Jari en m’n trouwdag Deze film moet iedereen zien... The Rock, The Green Mile en The Shawshank Redemption Het boek waarvan ik genoot... Judas en alles van David Baldacci Met kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Noodgevallen De mooiste kleur vind ik... Oranje De persoon die ik graag eens

zou ontmoeten... M’n grootouders, die ik eigenlijk nooit gekend heb Ik ben goed in... Dat zeg ik niet over mezelf Mijn onhebbelijkheden zijn… Ik kan weleens te veel vanuit emotie reageren Ik luister graag naar... Diverse soorten muziek, maar Metallica is wel m’n favoriet Ik droom van... Een geneesmiddel tegen alle soorten kanker Het liefst drink ik... Een biertje Mijn lijfspreuk is... Heb respect voor elkaar Ik heb een grote hekel aan... Respectloos omgaan met anderen of dingen van anderen Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben... Gelukkig leven met m’n familie Mijn bijnaam is... Roksie Ik ben trots op... M’n familie en vrienden en zeker

Op televisie kijk ik graag naar... Sport, series zoals Flikken Maastricht en dergelijke, maar ook blijf ik bij het zappen weleens bij een documentaire of praatprogramma hangen Favoriete vak op school... Wiskunde en gym Mijn beste vriend/vriendin... Ik heb er een aantal, namen hoef ik niet te noemen Ik ben bang voor... Dat er iemand die mij dierbaar is iets overkomt Fijnaart vind ik... Heerlijk om te wonen, ik hoef hier niet weg Wat ik mis in Fijnaart.. Niets. Is er iets niet in de Fendert dan is het ergens in de buurt wel te vinden Mooiste plekje in Fijnaart... Ons eigen huis, daar hebben we veel aan verbouwd zodat het nu helemaal naar ons zin is Minst mooie plekje in Fijnaart... Nog steeds de oude Super Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... De Fendert

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Ons moeder Meej oos moeder konde lache wor. Da waar altij ne vrolijke vrouw en as die nie thuis waar, dan waar ut stil. Ze zong jeel de litanie van de kerk, waant ze zaat in ut koor van Ette. Ze brocht mijn dikkels weg naor Baol, naor ut kostschool en wa nog veul leutiger waar, ze kwaam me ok ophaole om wir naor huis te gaon. Soms sigarette in de auto verstopt of suiker. De vliegende douane waar daor actief, dus goed weggekomme. Jeene kjeer begon ze nao de aonhouding te trille aachter ut stuur, waant de douane aar de verstopte suiker nie gezien. Schelle deej oos moeder nwooit, zeeker nie teege ne vrèmde. Wij mochte da ok nie. Dikkels zaate er mèènse bij oos aon de koffie die ik glad nie kende. Iederjeen waar welkom. Op ne kjeer aar oos moeder un paar nieuwe stoele gekreege van Jeerwoome uit Baovel. Nieuwe stoele veur oos, mar gebruikte stoele bij um. Jeele mwooije wor meej leuninge en wa snijwerk in de aachterleuning. Vrij grwoote stoele. Ik weet nog dak in de nuis zaat en daor kwaam un vrouw binne, en wa die kwaam doen weet ik nie mjeer, maar die aar un rug zo grwoot en watter onder zaat waar nóg grwooter. Tis zoonde, mar die vrouw aar un taofeltje op der rug zitte. Ze zeej: “Ach Rie wa èdde toch mwooije stoele.” Ik zie oos moeder nog stiekem naor mijn kijke meej zo’n gemjeen lachje en ze zeej: “Ja mwooi hé, gao de gij mar es derin zitte!” Ja die vrouw zeej: “Neeje da hoef nie, ik zie ut zo wel.” Ja ze durfde nie natuurlijk meej zonne breeje comme-ca. “Bij jot”, zeej oos moeder, “doe mar.” Nou die vrouw gieng zitte en ut paste meej wa deurdouwe net zeg. “Ja, ij zit goed”, zeej ze. Da mèèns waar opgelucht da ut toch paste dèènk. Toen moes ze gaon staon en ik zaag da ze op de leuninge moes douwe om de stoel aon de grond te laote staon. Aanders aar tie, die stoel, deraon gehange dèènk. Ja dan gniffelde en zeeje wij nog wel wa naoderhaand wor.


Pagina 13

Lezing Wim Daniëls bij jarige Heemkundekring De Willemstad

Agenda Dinsdag 6 maart 09.00 uur: Nijntje Beweeg Feest, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 7 maart 10.30 uur en 15.00: Nijntje Beweeg Feest, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 18.00 uur: Sobere Maaltijd, Jacobushof, Molenstraat 26 in Fijnaart Donderdag 8 maart 10.15 uur uur: Nijntje Beweeg Feest, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.00 uur: vertrek Schouwburgbus naar The Simon & Garfunkel Story, busstation Kerkring in Fijnaart Vrijdag 9 maart 09.00-09.30 uur: Start Waterpoortloop over 40 kilometer, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Heemkundekring De Willemstad is schrijver Wim Daniëls uitgenodigd om op dinsdag 20 maart een lezing voor te verzorgen. Wim Daniëls is naast schrijver ook een bekende televisie- en radiopersoonlijkheid. Taal is daarbij zijn grote passie. Zijn oeuvre bestaat uit een groot aantal boeken.

het wel dat de invoering van de burgerlijke stand zo belangrijk is geweest voor achternaamgeving? En wat zegt de betekenis van een achternaam over de drager ervan.

Taal in de jaren vijftig en zestig De lezing zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel zal gaan over de taal van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Een tijd van verandering in de maatschappij, maar ook in mobiliteit. De sterk groeiende mobiliteit zorgde voor de definitieve aanzet voor het verlies van de dialecten. Maar de nieuwe woordenschat van de jaren vijftig en zestig toonde nog zoveel meer. Wim Daniëls gaat er uitgebreid op in aan de hand van zijn nieuwe boek over de vroegere lagere school getiteld ‘De lagere school’.

Buurthuis Irene Datum en plaats lezing: dinsdag 20 maart 2018 in buurthuis Irene, Grimhoek 15, Willemstad. Aanvang lezing: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Toegangskaarten á € 5,00 per stuk zijn verkrijgbaar bij: a) Vestingshop Repro, Voorstraat 29, 4797 BD Willemstad. Betaling alleen contant. b) Of door een e-mail te sturen naar pgrootenboer@gmail.com met opgave van het aantal toegangskaarten en tegelijk door overmaking van het bedrag naar rekeningnummer NL 32 RABO 0346716861 t.n.v. Heemkundekring De Willemstad onder vermelding van lezing Wim Daniëls. A.u.b. vermelding van uw naam en adres. c) Let op: Toegangskaarten zijn beperkt beschikbaar. Op=Op.

Achternamen Het tweede deel van de lezing zal gaan over de geschiedenis en betekenis van onze achternamen. Wanneer zijn achternamen gangbaar geworden en klopt

Lees de krant ook digitaal:

www.fendertlokaal.nl

Zaterdag 10 maart 09.00-09.30 uur: Start Waterpoortloop over 40 kilometer, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 09.30 uur: NLdoet, De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart Zondag 11 maart 16.00-19.30 uur: Dinnershow ‘Het huishouden van Jan Steen’, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Dinsdag 13 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 15 maart 13.30 uur: Informatiemiddag KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Zondag 18 maart 19.00 uur: Specialdienst met Wim Bevelander, De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart Dinsdag 20 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 21 maart 07.30-21.00 uur: Stemmen voor gemeenteraad, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart, OBS De Springplank, Lijsterstraat 2 in Fijnaart en Pestalozzihuis, Hoge Heijningsediijk 4a in Heijningen

KBO Fijnaart KBO Fijnaart houdt op donderdag 15 maart een informatiemiddag. Deze middag komt Bets Wagemakers uileg geven over Zhineng-Qigong.

Bij Zhineng-Qigong word uitleg gegeven om mensen te inspireren en te motiveren om het leven in eigen hand te nemen door middel van rustige oefeningen zelfs voor mensen op hoge leeftijd. Daarna komt Ed van Wijk uitleg geven over voetreflex-

therapie, wat zeer leerzaam is. Alles is namelijk van onze voetzolen af te lezen. Daarna worden er nog 5 ronden bingo gespeeld.Bingokaarten kosten € 1 per ronde. Deze middag wordt gehouden in de Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart en begint om 13.30 uur. Aanmelden kan tot 12 maart bij Piet Frijters, Kon. Julianastraat 12 en bij Jolanda Nieuwkerk, Frederik Hendrikstraat 3. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.


Pagina 14

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 8 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 11 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: M. Prasing Zang: Jacobuskoor Misdienaars: I. Hoppenbrouwers en F. Hoogmoed Lector: T. Schrauwen Koster: W. Schrauwen Collectanten: R. van Mourik en P. Berghout Gebedsintentie: Gerardus van

Gils e.v. Johanna van Gils-Daas. Jrgt. Antonius Welten e.v. Annie Strootman. Johanna Adriana Meeuwisse. Adrianus Johannes Reuvers Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie Zondag 11 maart 11.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Peuter en Kleuterviering Woensdag 14 maart 10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Ouderenmorgen Samenzang Diaken: M. Bastiaansen Misdienaar: J. van Ham Lector: C. Dingemans Koster: P. Berghout Collectant: P. Berghout Gebedsintenties: Gerardus van Gils e.v. Johanna van Gils-Daas Collecte voor eigen kerk Na afloop gezellig samenzijn

Sobere Maaltijd Het oecumenisch beraad heeft de afgelopen jaren in de 40 dagentijd een Sobere Maaltijd georganiseerd. Ook dit jaar is er weer een Sobere Maaltijd. Door samen te eten willen we stil staan en solidair zijn met arme mensen in onze omgeving en elders in de wereld. Dit jaar is de Sobere Maaltijd op woensdag 7 maart aanvang 18.00 uur in de Jacobushof.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Maandag 12 maart 15.00 uur: Fendertshofdienst Voorganger: Ds. F.C. de Ronde De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Zondag 11 maart 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Vierde zondag Passietijd; Doopdagviering, Jeugd- en gezinsdienst, MeetingPoint Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Janita Bom Gastvrouw: Nicky van Dam Collecte rondgang: Kerk in Actie Collecte uitgang: Onderhoudsfonds

Je reanimatiecertificaat verlengen?

Er wordt een vrijwillige bijdragen gevraagd van minimaal € 5,00. De opbrengst gaat naar het vastenactieproject van een van de kerken van Fijnaart. Dit jaar 2018 is de opbrengst bestemd voor het vastenactieproject: Gaan waar niemand gaat in Zambia “Even minderen voor een ander.” U kunt zich hiervoor aanmelden bij: Jeanne van Ham: 0168 464133, 0653674505 of via e-mail jannevanham@home.nl

Paasbrunch Jongeren voor ouderen Senioren en ouderen kunnen zich weer aanmelden voor de Paasbrunch die dit jaar op zondag 25 maart plaatsvindt, na de zondagsviering in de H. Jacobus de Meerderekerk. Al enkele jaren is dit een drukbezochte, gezellige brunch. De jongeren uit onze parochie helpen graag mee om iedereen te voorzien van allerlei lekkernijen. Heerlijke soep en natuurlijk vers gekookte eitjes, broodjes, en paasbrood met vruchtensap koffie of thee. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier in de Jacobushof of bij Jeanne van Ham, 0168 464133, 0653674505 of via e-mail jannevanham@home.nl

Dinsdag 20 maart start Rode Kruis Fijnaart en Heijningen met de eerste herhaal-les Reanimatie inclusief AED-training. Omdat niet iedereen is te bereiken op zijn (oude) mailadres, proberen we het via deze oproep. Is 20 maart niet mogelijk? Ook voor 3 april, 1 mei en 29 mei kun je nog opgeven. Van belang is dat je je herhaalkaartje meebrengt om af te laten tekenen, maar voor het zover is, graag zo snel mogelijk opgeven welke avond het best uitkomt. Dit kan via e-mail; rodekruisfh@ planet.nl of e.v.caam@planet.nl natuurlijk is opgeven via telefoon ook mogelijk; 0168-462254 of

0168-462315 of 0610208017 (App). Voor sommigen is haast geboden omdat bij de laatste herhaalavonden een paar keer de aangeboden avonden niet ingepast konden worden. Juist voor diegene is het van belang om zo snel mogelijk te reageren. Het zou zonde zijn om de hele cursus opnieuw te doen, want dat kost twee avonden terwijl het nu in één avond weer geldig is.


Pagina 15

Blauw’14 JO13-1G Afgelast

Programma

Donderdag 8 maart Oranje Blauw’14 VE1 - Klundert VE1 20.00

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

Oranje Blauw’14 1 - Nieuw Borgvliet 3 Afgelast Oranje Blauw’14 za2 - SEOLTO 5 Afgelast Oranje Blauw’14 2 - Nieuw Borgvliet 5 Afgelast Oranje Blauw’14 3 - SC Kruisland 4 Afgelast DOSKO VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 Afgelast Drechtstreek JO16-2 - Oranje Blauw’14 JO16-1 Afgelast Kogelvangers JO13-2G - Oranje

Zaterdag 10 maart Oranje Blauw’14 VR1 - Dubbeldam VR1 11.00 Oranje Blauw’14 JO16-1 - Rijsoord JO16-2 11.30 Oranje Blauw’14 za2 - De Fendert 6 14.30 Zondag 11 maart Rood-Wit W 5 - Oranje Blauw’14 1 10.00 Victoria’03 4 - Oranje Blauw’14 2 10.00 SC Gastel 7 - Oranje Blauw’14 3 12.00 Kijk voor meer info en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

Waterpoortloop start bij Fort Sabina Fort Sabina in Heijningen is dit jaar een van de startplaatsen van de Waterpoortloop. Deze wandeling over 20, 40, 80 en 110 kilometer vindt plaats op 9 en 10 maart. De 40 kilometerloop start dit jaar zowel vanaf Fort Sabina als vanaf Ooltgensplaat. De wandelaars komen elkaar onderweg tegen. Elk jaar worden de routes aangepast, zodat de deelnemers elke keer nieuwe dingen tegenkomen. Er zijn vier afstanden: 110, 80, 40 en 20 kilometer. Aan de 110 en de 80 kunnen maximaal 200 lopers meedoen, dat aantal is al bereikt, dus is er een wachtlijst. Voor de 40 en de 20 kilometer kunnen lopers bij de start aanmelden. De start en finish is in het Multifunctioneel Centrum aan de Weesmolenstraat in Ooltgensplaat. De 40 kilometer

start tussen 09.00 en 09.30 uur, de 20 kilometer tussen 10.00 en 11.30 uur. De organisatie hoopt op mooi wandelweer en veel deelnemers. Er is veel animo voor wandeltochten. De tochten van 80 kilometer, ook bekend als Kennedymars, worden steeds populairder. Bij de Waterpoortloop is de verdeling tussen 80 en 110 kilometer ongeveer fifty-fifty. De Waterpoortloop gaat door drie provincies: Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. Onderweg kunnen de lopers kennismaken met de vestingwerken rondom het Volkerak en de Krammer. Waterpoort is een samenwerkingsverband waarbij de regio’s die verbonden worden door het Volkerak en de Krammer samen werken aan de bedrijvigheid in de regio. Meer informatie staat op www.waterpoortloop.nl.

55+ bridge Uitslag dinsdag 27 februari Gele lijn 1. Toos Bruynzeels & Nelly de Bruijn 57,50% 2. Nettie Donders & Pia Kok 56,25% 3. Dit Konings & Jan Hamers 51,25% 4. Riet Neelen & Annie Reijnders 50,00%

Rode lijn 1. Bets Kannekens & Piet Kannekens 57,29% 2. Nel Breure & Nel Keuter 56,77% 3. Marcia Erkamps & Mia Schouten 54,69% 4. Martha Berghout & Piet Berghout 53,13% 5. Frans Berghout & Bram Huitkar 51,56% 6. Tineke Vis & Gerard Reuvers 50,00%

Uitslagen

Geen uitslagen in verband met afgelastingen

Programma

Vrijdag 9 maart De Fendert VR30+1 – Noordhoek VR30+1 19.30 NVS VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.00 De Fendert VR30+1 – Halsteren VR30+1 20.30 Zaterdag 10 maart De Fendert JO11-2 – Roosendaal JO11-6 09.30 De Fendert JO11-5 – Drechtstreek JO11-4 09.30 De Fendert JO15-1 – Seolto JO151 10.00 De Fendert JO9-2 – EBOH JO9-2 10.00 De Fendert JO11-4 – Hoeven JO11-3 10.30 De Fendert JO13-3 – Hoeven JO13-2 10.45 De Fendert JO15-2 – BSC JO15-2 11.00 De Fendert MO17-1 – NSV/Schijf

MO17-1 11.30 De Fendert JO17-1 – MOC’17 JO17-3 12.00 De Fendert 5 – BSC 3 12.30 De Fendert JO19-1 – Vivoo JO191 13.00 De Fendert MO19-1 – Krabbendijke MO19-1 13.30 MOC’17 JO11-2 – De Fendert JO11-1 08.30 Steenbergen JO9-1 – de Fendert JO9-1 08.30 Luctor Heinkensz. MO11-1 – De Fendert MO11-1 09.30 WHS JO9-2 – De Fendert JO9-4 09.45 Seolto JO7-4 – De Fendert JO7-2 10.00 WHS JO11-2 – De Fendert JO11-3 10.00 TPO/DHV/VOV JO13-1 – De Fendert JO13-2 11.00 BSC JO13-1 – De Fendert JO13-1 11.30 Klundert JO17-2 – De Fendert JO17-2 12.00 The Gunners 2 – De Fendert 2 12.00 SJO F.C De Westhoek VR1 – De Fendert VR1 13.00 Vrederust 3 – De Fendert 4 13.30 WHS 1 – De Fendert 1 14.30 S.c. Gastel 3 – De Fendert 3 14.30 Oranje Blauw’14 2 – De Fendert 6 14.30 Vosmeer VE1 – De Fendert VE1 14.30 Zondag 11 maart Victoria’03 6 – De Fendert 2 (zo) 10.00

Maarten van der Weijden komt ontbijten Olympisch kampioen Maarten van der Weijden is gastspreker tijdens het jaarlijkse Ondernemersontbijt in de gemeente Moerdijk. In 2008 won Van der Weijden de 10 kilometer openzwaterzwemmen op de Olympische Spelen in Peking. Donderdag 29 maart luistert hij het Ondernemersontbijt op in Hotel de Borgh in Zevenbergen. Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden tot 26 maart. Het ontbijt vindt donderdag 29 maart plaats van 08.00 tot 10.00 uur.

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 26 februari

A-lijn 1. Jenke de Lint en Jan Timmers 63,75% 2. Tony van Dis en Nel Keuter 57,92% 3. Martha en Piet Berghout 54,58% 4. Kees de Jong en Bert Maat 54,17% 5. Gerry v/d Boon en Maarten Schouls 53,33% B-lijn 1. Piet Bom en Piet Vermunt 62,50% 2. Ge en Henk v/d Weerd 60,83%

3. Annie van Gils en Joke Magielse 60,00% 4. Teuni en Wim Boelhouwers 54,17% 5. Toon Reynders en Marcia Erkamp 52,50% 5. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 52,50% C-lijn 1. Nettie en Anton Bom 57.81% 2. Pia Kok en Henk Stam 55.52% 3. Joke den Engelse en Veronica van Nieuwenhuizen 52,71% 4. Barjo Groeneveld en Jan Hamers 52,08% 5. Riet Neelen en Annie Reynders 51,56%


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare FRUIT KIES & MIX bezorging Diverse soorten

3 VOOR

4

00

Geldig van wo 28 februari t/m di 20 maart 2018

Jumbo , Fijnaart, Kadedijk 120