Fendert Lokaal 2018 week 06

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 6 f e b r u a r i 2 0 18 | w e e k 6 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Expositie helpt Hannie

Special

Carnaval

in het Kleigat

Ingetogen herdenking Watersnoodramp maakt emoties los

“Het praten over de Ramp zat niet in ons DNA” komt er een moment dat de tijd wel rijp lijkt om te gaan praten. Wellicht omdat een latere generatie vragen gaat stellen. Opa, oma, wat is er gebeurd en vertel. Sommige mensen hebben zelf de behoefte als ze wat ouder worden om toch te gaan vertellen. Ook omdat ze beseffen dat hun belangrijke getuigenis niet verloren mag gaan. Ook de journalistiek van toen benaderde de Ramp alleen maar zakelijk. Verslagen waren gebaseerd op feiten en cijfers. Als je dat nu zou doen, ook als overheid, werd je al afgeserveerd voordat je klaar was met je speech. Men zou het niet meer accepteren. Er zou veel meer worden ingezoomd op emoties, groots en meeslepend. De pers zou moord en brand schreeuwen. Iemand moet hier verantwoordelijk voor zijn. Indertijd niets van dat alles. Het was een collectief zwijgen.” Kransen en bloemen werden neergelegd bij het Watersnoodmonument. Foto: Anneke van Doorn

Het is vrijwel ondenkbaar, maar mocht de Watersnoodramp nu plaatsvinden dan zou de aandacht totaal anders zijn. De media zouden bol staan van persoonlijke verhalen. De pers zou de overheid op de huid zitten. 65 jaar geleden lag dat totaal anders. De mensen leden in verborgenheid en de pers hield zich emotieloos bij de feiten. Hoe langer de Ramp verleden tijd is, des te meer er over gesproken wordt. Die verhalen kwamen donderdag 1 februari vrij tijdens en na de herdenking in het Pestalozzihuis in Heijningen. Donderdag was het precies 65 jaar geleden dat het zuidwesten van Nederland keihard getroffen werd door de Watersnoodramp. Een combinatie van een noordwesterstorm van windkracht 12, die wel 23 uur aanhield en haaks op de Nederlandse kust stond, met springtij zorgde voor zo’n hoge watermassa dat de slecht onderhouden dijken het niet meer hielden. De Ramp kostte 1836 mensen het leven, waarvan 247 in de provincie Noord-Bra-

bant. Op het grondgebied van de huidige gemeente Moerdijk verdronken 103 mensen. “Verhoudingsgewijs heeft onze gemeente ontzettend veel slachtoffers gekend”, zei burgemeester Jac Klijs tijdens de herdenking. “Tel daarbij 4700 stuks vee en 140.000 stuks pluimvee. Ontzettende aantallen. Heijningen is met 76 slachtoffers zwaar getroffen. De vijfjaarlijkse herdenking in het Pestalozzihuis is dan ook een uitstekende plek, een

bijzondere symbolische locatie. Dit gebouw is immers door de gelijknamige Zwitserse liefdadigheidsstichting geschonken.” In verborgenheid De burgemeester stond in zijn toespraak stil bij de manier waarop in West-Brabant de Watersnoodramp is herdacht. “Dat deden we in verborgenheid”, concludeerde hij. “Het praten over de Ramp zat niet in ons DNA. Zoals we vaker zien,

Sober karakter De Watersnoodramp wordt in Heijningen elke vijf jaar herdacht. “Deze herdenking is anders dan u gewend bent”, opende voorzitter Chiem de Vos van de Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953, Gemeente Moerdijk zijn speech. “Ons stichtingsbestuur heeft in overleg met de gemeente besloten om de herdenking een wat meer sober karakter te geven. Wij realiseren ons dat deze vijfjaarlijkse herdenking diepgeworteld zit bij de nabestaanden en hun familie. Elke keer opnieuw komen jullie in grote getalen naar Heijningen om deze herdenking bij te wonen.” Lees verder op pagina 3


ACTIVITEITEN Huis van de Wijk in FENDERTSHOF

FIJNAART

De Winkel In onze winkel vindt u een ruim aanbod elektrotechnische materialen, wit- en bruingoed en kleine huishoudelijke artikelen.

Maandag van 14.30-16.30 uur Grand-Café

Installatiebedrijf Voet installatietechniek is in de regio een toonaangevend ontwerper, leverancier en installateur van alle mogelijke elektrische systemen.

Woensdag

Beveiliging Uw huis of bedrijfspand beveiligen?. Voet Installatietechniek is volledig gecertificeerd door de Vereniging Beveiligingsbedrijven (VEB). Webwinkel Eenvoudig online huishoudelijk elektronische producten bestellen? Dat kan! Heel eenvoudig via onze webwinkel.

Voet Installatietechniek Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl

• • •

Breicafé Deelname gratis, eigen brei / haakwerkjes meebrengen Bij breien voor een goed doel is de wol etc. gratis Rikken Deelname competitie € 1,00 Bingo van 14.00–16.00 uur Theaterzaal of Grand Café Deelnemers met zorgabonnement / koffiepasje € 1,25 Deelnemers zonder zorgabonnement / koffiepasje € 3,50 inclusief consumpties Darten van 19.00–21.00 uur in Theaterzaal Deelname gratis

Donderdag • •

Rummikub van 14.00–16.30 uur Grand-Café Deelname gratis Creatiefclub van 14.30–16.30 uur Grand-Café Kosten € 2,50 incl. materiaal excl. consumptie

Vrijdag Frietavond vanaf 16.30 uur Grand-Café Alle informatie vindt U ook op facebookpagina Pluspunt / Huis van de Wijk Fijnaart, Heijningen, Oude molen en Zwingelspaan ons

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

is gespecialiseerd in het maken van tuinhuizen, overkappingen en prielen naar wens. Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsopgave

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

www.MijnMeubelShop.nl - info@mijnmeubelshop.nl - Tel.: 06-40179388

Adverteren in Fendert Lokaal een wijs besluit

Bel 06-14520497


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Vervolg voorpagina-artikel

Herdenking Watersnoodramp maakt emoties los “In die bewuste nacht heeft men gevochten voor het lijfsbehoud, maar tegen een muur van water was niet te vechten. De huizen werden vernield en meegesleurd door de kolkende massa. Daarom ook moet deze herdenking steeds weer plaatsvinden, zodat elke generatie opnieuw ervan doordrongen wordt dat het water nog steeds een gevaar vormt voor onze lage landen en dat we degenen die toen verdronken niet vergeten.” Ergste nacht De generatie die nu op basisschool ’t Kompas in Heijningen zit, is daar van doordrongen. Dat bleek uit de voordrachten van Joy en Nienke uit groep 8. “De nacht van 31 januari op 1 februari is voor duizenden mensen misschien wel de ergste nacht van hun leven geweest”, sprak Joy. “Gillende, roepende en huilende mensen. Dit is iets wat nooit meer mag gebeuren.” Waardig Van een sober karakter waarover Chiem de Vos sprak, was donderdag niets te merken. De herdenking was intiem, ingetogen

en vooral waardig. Tussen de toespraken door speelden en zongen Jens en Mirte van Hoof uitstekende passende nummers. Tijdens het oplezen van de namen van de 103 slachtoffers door schooldirecteur Werner Buurma kon je een speld horen vallen. Na de herdenking binnen werden bij het watersnoodmonument kransen en bloemen gelegd, muzikaal ondersteund door Drumfanfare Showband Heijningen. Alle schoolkinderen van ’t Kompas legden een bloem bij het monument. Zoon De herdenking maakte veel emoties en verhalen los. Herinneringen werden opgehaald na afloop in het Pestalozzihuis. Bij de plechtigheid bij het monument vroeg een zoon van een van de slachtoffers het woord. Hij voelde zich spontaan geroepen om het verhaal van zijn vader te vertellen. Een slachtoffer die naar het rampgebied was gekomen om zijn broer te helpen. Net als zovelen keerde hij niet terug. Zo blijft de Ramp na 65 jaar nog lang niet vergeten. Door Jan Willem van Bodegom

Mede dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers en de gastvrijheid van de Heijningse bevolking, gaat de 65-jarige herdenking van de Watersnoodramp van 1953 in de gemeente Moerdijk de geschiedenis in als een mooie, ingetogen en indrukwekkende bijeenkomst. Graag willen wij dan ook iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet en medewerking - bevolking van Heijningen en met name alle vrijwilligers; - Jens en Mirte van Hoof; - muzikanten van Drum- en Showband Heijningen; - leerlingen en leraren van Basisschool Het Kompas in Heijningen, in het bijzonder de heer W. Buurma; - de medewerkers van het Pestalozzihuis; - de medewerkers vv Oranje-Blauw ’14; - vv Oranje-Blauw ’14 voor het beschikbaar stellen van de kantine; - de Dorpsraad Heijningen; - Uitrukpost Fijnaart en Heijningen; - het gemeentebestuur van de gemeente Moerdijk voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen; - Buitendienst van de gemeente Moerdijk; - dominee F. de Ronde; - Korps Luchtdoelartillerie en de Limburgse Jagers; Bestuur Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk

TER INTRO Als praatgraag persoon ben ik vaak jaloers op mensen die wel even nadenken voordat ze er iets uit flappen. Het voorkomt dat je in beschamende situaties verzeild raakt. In aanloop naar de herdenking van de Watersnoodramp stapte ik samen met Chiem de Vos het lokaal van groep 7 en 8 van ’t Kompas in Heijningen binnen. De ongekroonde burgemeester van Heijningen en tevens voorzitter van de herdenkingsstichting was gevraagd zijn belevenissen van 65 jaar geleden met de kinderen te delen. Mijn enige taak was om in woord en beeld hiervan verslag te doen. Zoals wel vaker kon ik het niet laten om actief mijn inbreng te leveren. Mij schoot een verhaal te binnen dat mijn schoonvader me had verteld en ik niet voor me kon houden. “Als vijftienjarige jongen sloeg hij in de vroege zondagmorgen op de vlucht, maar niet voordat hij de twee huiskatten en een mand met duiven naar zolder had gebracht. Toen hij later terugkeerde, leefden alle dieren nog. De katten hadden geen enkele duif gepakt.” Ik had de laatste zin nog niet uitgesproken of de akelige gedachte bekroop me dat er iets niet aan het verhaal klopte. Een pientere leerling uit groep 7 had het ontdekt. “Maar hij had de duiven toch ook los kunnen laten? Die vliegen altijd terug.” “Ja”, antwoordde ik peinzend, “ik weet ook niet waarom hij dat niet heeft gedaan. Misschien is het toch iets anders gegaan”, opperde ik voorzichtig. Een leerlinge uit groep 8 zag mijn gestuntel. “Nou, ik vind het een geloofwaardig verhaal hoor”, zei ze. Daarmee mee was voor de klas de kous af en was ik gered. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Het antwoord verstilt, daar er geen antwoord is. Met een leven vol herinneringen en liefde in ons hart laten wij los, mijn man, ons pa, schoonvader en opa

Piet de Rooij * 16 januari 1941

†1 februari 2018

Echtgenoot van Anja

Slingerland

Eerder weduwnaar van Jo Frijters Anja de Rooij - Slingerland Ger en Claudia Nick Arjan Kassandra, Brigitta, Rebecca Peter en Lilianne Dennis, Nena Kim en Ferry, Dyllan JosĂŠ Eva, Lennard A. de Rooij - Slingerland Kon. Emmastraat 1 4793 CC Fijnaart De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 7 februari om 10.30 uur in de aula van crematorium Zegestede, Ionweg 12 te Roosendaal. Aansluitend is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de condoleancekamer van het crematorium.

Wij danken u voor alle kaartjes, bloemen en aandacht rondom het ziekzijn en afscheid van mijn lieve en zorgzame man, onze geweldige vader en opa

Jaap de Vrij Jacob Pieter

Uw warme en liefdevolle belangstelling doet ons goed.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Adri Lonneke en Ben Pleun, Fien en Kees Marion


Pagina 5

Dankzij expositie leert Hannie Huisman haar broer kennen

“Voor nabestaanden is het belangrijk dat slachtoffers een gezicht hebben”

een ondergelopen appelboomgaard terecht. Daar zijn ze uiteindelijk verdronken. “Hij heeft zijn leven gegeven om andere mensen te redden. Ik ben dan ook absoluut trots op mijn broer. Ik vind het alleen jammer dat ik hem niet eerder heb gekend. Ik had graag een band met hem opgebouwd”, aldus Hannie. Belangrijk De Delftse is heel blij met de tentoonstelling. “Het is zo mooi wat iedereen doet voor de soldaten die hier tijdens de Watersnoodramp zijn omgekomen. Al dat werk om de slachtoffers een gezicht te geven. Dat vind ik knap en mooi. Voor de nabestaanden is het heel belangrijk dat de slachtoffers een gezicht hebben. Vooral voor mij nu, omdat ik er niets van afwist. Dankzij deze tentoonstelling heb ik mijn broer beter leren kennen.”

Hannie Huisman-Zwarts opent samen met wethouder Jaap Kamp de expositie door de foto's van haar broer en de andere in Klundert omgekomen militairen te onthullen.

Hannie Huisman-Zwarts uit Delft was drie jaar toen op 1 februari 1953 de Watersnoodramp het Zuidwesten van Nederland ongenadig hard trof. Haar 18 jaar oudere broer Aad Zwarts was als militair naar het rampgebied gestuurd om te helpen. Hij zou echter niet terugkeren. Voor Hannie bleef Aad de broer die ze eigenlijk nooit echt heeft gekend, tot de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen foto’s ging zoeken van alle 103 mensen die tijdens de Ramp in het gebied van de huidige gemeente Moerdijk om het leven kwamen. Maanden geleden begon de heemkundige kring haar zoektocht. “De namen van de slachtoffers kennen we al 65 jaar, alleen hun gezichten niet”, zei voorzitter Jan Dierks donderdagmorgen tijdens de opening. “Als bestuur vonden we dat we daar iets aan moesten doen. Straks zijn er geen foto’s meer. De lange zoektocht heeft ertoe geleid dat we nu van 86 van de 103 slachtoffers foto’s hebben. Dat is best een mooi aantal, maar elke dag komen er nog foto’s bij.”

maar ook zijn persoonsbewijs. Veel weet Hannie niet over haar broer. “Er werd ook nooit over hem gesproken. Daarvoor was het verdriet te groot. Als ik ernaar vroeg, kreeg ik nietszeggende antwoorden. Blijkbaar hebben mijn ouders het nooit verwerkt. Door deze zoektocht ben ik pas achter de geschiedenis van mijn broer gekomen. Dankzij die oproep in de Delftse Post. Ik wist dat dit gebeurd was, maar ik stond er nooit bij stil. Nu is pas het besef gekomen.”

Aad Zwarts De foto van Aad Zwarts ontbrak lange tijd. Bekend was dat de soldaat uit Delft kwam. De gemeente kon om privacy-redenen de heemkundige kring niet verder helpen. Wel adviseerde zij om de krant in te schakelen. De Delftse Post plaatste een artikel en binnen twee dagen belde Hannie Huisman op. Ze had niet alleen een foto van Aad,

Vissersbootje Hannie kreeg ook het verhaal te horen over de manier waarop haar broer samen met de andere soldaten Eddy Kasan en Nicolaas Berg in Klundert om het leven zijn gekomen. Het drietal zat samen met Klundertenaar Hans van Emden in een plat vissersbootje. Een paard zou in wilde paniek met zijn hoef een gat in de bodem van het bootje hebben

De Watersnoodtentoonstelling is elke dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen in de Watersnoodwoning aan de Veluwestraat 2 in Heijningen. Door Jan Willem van Bodegom

getrapt. De vier jonge mannen kwamen door de stroming in

Dankzij de tentoonstelling is Hannie Huisman meer over haar broer te weten gekomen.


Een gezin hebben met mijn man Mijn bijnaam is... Die heb ik niet Ik ben trots op... Mijn man

Elise Schijvenaars FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Elise Schijvenaars.

Mijn favoriete vakantieland is... Ik kom niet verder dan Nederland. En dat vind ik prima Mijn sterrenbeeld is... Tweeling Mijn vrije tijd breng ik door met... Schoonmaken, veel dingen met mijn zus en tijd doorbrengen met mijn man Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik een huis kopen, aan familie en een goed doel schenken en in het toekomstige bedrijf van mijn man investeren Beste voetbalclub ter wereld... Om mijn man te vriend te houden… Feyenoord Mijn lievelingsspel is… Rummikub Mijn lievelingssport is... Wandelen Ik heb bewondering voor... Mensen die nooit klagen! Mijn grootste blunder... Elke dag maak ik ze wel..

Mijn naam is... Elise Schijvenaars Ik woon in Fijnaart sinds... 1 april 2015 Men zou mij kunnen kennen van... Gezicht Het liefst eet ik… Soep Mooiste gebeurtenis in m’n leven... Mijn bruiloft Deze film moet iedereen zien... Dat zijn er meerdere. Ik hou van films waar een goede verhaallijn in zit Het boek waarvan ik genoot... Gebruiksaanwijzingboekjes; dat zijn de enige boekjes die ik lees Met kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Ik heb het liefst dat ze me gewoon laten slapen! Behalve als je me hard nodig hebt

Eerlijk gezegd niemand Ik ben goed in... Het huishouden haha Mijn onhebbelijkheden zijn… Mijn ongeduld als ik ergens op moet wachten Ik luister graag naar... Nederlandstalige muziek en dan vooral Marco Borsato. En toch ook wel van muziek met een goede beat (Hardstyle)

Op televisie kijk ik graag naar... Flikken Maastricht, Een huis vol, Over mijn lijk, Dokter Tinus en Met open armen Favoriete vak op school... Gym Mijn beste vriend/vriendin... Mijn tweelingzus Jacqueline, Heleen en Manuela ‘W’ Ik ben bang voor... Vliegtuigen

Ik droom van... Een gezin met mijn man en een gezond leven

Het mooiste dier is... Als huisdier een vis, die verhaart niet!

Het liefst drink ik... Thee

Fijnaart vind ik... Een leuk dorp om te wonen

Mijn lijfspreuk is... What doesn’t kill me, makes me stronger!

Wat ik mis in Fijnaart.. Meer winkelgelegenheid

Bovenaan mijn bucket list staat... Met een vliegtuig vliegen. Om van mijn angst af te komen.

De mooiste kleur vind ik... Rood

Ik heb een grote hekel aan... Onder een warme douche vandaan komen

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten...

Over 10 jaar wil het volgende bereikt hebben...

Mooiste plekje in Fijnaart... Mijn huis Minst mooie plekje in Fijnaart... De oude super. Maar daar wordt aan gewerkt

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... Fijnaart

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Landbouwschool In Ette zaate ooze Jan en ikke de laogere school. Op de Gerardus Majella school. Wij zaate ok un tijdje in dezelfde klas en wij konde ut aordig vinde meej mekaore. Maor nao de laogere school gieng ik naor Baol. Naor ut kostschool. Da waar de MULO. Da waar meej de afspraok da ik altij nog naor ut Simenaorie kon om priester te worre. Ooze Jan gieng naor de Laogere Landbouwschool in Ette. IJ zou boer worre, vandaor. Op un verjaordag lèèst heb ik wa gewoard. Da mot ik effe vertelle wor, veul te leutig! Ooze Jan moes regelmaotig in die tuin bij die school werreke. Da deeje ze nie gère wor. Da gieng altij in groepjes van un man of vijf zes en soms twee aon twee bij mekaore. IJ moes ne kjeer meej un hakske werreke en dun aandere meej ne schup. Dan kreege ze un stuk aongeweeze en daor moese ze dan werreke. Ut moester allemaol piekfijn uitzien. Nou waar da hakske wa bot dus ooze Jan sloog jeel haard mee da hakske op de grond en ja wor de steel brook af. Ja wa nou? Da moog nie natuurlijk. Wa deej ooze slimmerik nou? IJ stopte da stuk van de steel, wa afgebrooke waar, gauw in de grond en wou verder gaon meej de rest van de steel wa nog aon da hakske zaat. Da afgebrooke stukske waar begraove, zeetie. Maor ij aar pech, waant de ljeeraor stond net zullie kaant op te kijke deur ut raom van de klas. Ooze Jan moes binnekomme en op zun knieje veur straf veur ut bord meej zijn aarme omwoog. Die ljeeraor aar un bijnaom en da waar “de snor”. Die van oos zaat meej zijn aarme omwoog en kon bij de krijtjes. IJ schreef un verschrikkelijk scheldwoord op en da eindigde meej “snor”. Ja da motte doen meej die ljeeraor in de buurt, slimmerik! Die man kwaam binne en aar da gezien natuurlijk. Ja toen waar moor los. Die snor aar un bamboelatje vast zee ooze Jan. Da deej zjeer!!


SPECIAL CARNAVAL IN ‘T KLEIGATPagina 9

Vernieuwd carnavalsfeest smaokt naor meer

“Feest van verbinding moet blijven bestaan” Het carnavalsfeest is voor het bestuur meer dan alleen leut maken. “Het maakt volgens ons een onlosmakelijk en belangrijk onderdeel uit van de sociale verbindingen binnen Fijnaart, Heijningen en Oudemolen”, schrijft voorzitter Bram Koomans in De’n Dor(p)svlegel. “Carnaval is een cultureel festijn dat mensen bij elkaar brengt en daarmee onderlinge samenwerking, de hechtheid van onze gemeenschap en het leggen van nieuwe contacten stimuleert. Daarom vinden wij het belangrijk dat het carnaval in onze leefomgeving blijft voortbestaan. Dat drijft ons.” Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r.): Voorzitter Bram Koomans, secretaris Ben Vos en penningmeester Annemarie Houbraken.

Vol goede moed en met frisse zin gingen bijna twee jaar geleden voorzitter Bram Koomans, secretaris Ben Vos en penningmeester Annemarie Houbraken aan de slag met het vernieuwd carnavalsfeest in het Kleigat. Een jaar geleden beleefde het nieuwe bestuur zijn debuut, gesteund door werkgroepen met talrijke vrijwilligers. De vuurdoop werd met vlag en wimpel doorstaan. Vandaar dat het succes wordt voortgezet, want het Fenderts carnaval ‘smaokt naor meer’.

dekleibaters@live.nl Ellufde De aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen vond plaats met dun Ellufde van dun Ellufde. Dit feest brak alle record. Nog nooit kwamen zoveel bezoekers naar het Liedjesfestival, de presentatie van prins Toon dun Eerste en zijn gevolg en het optreden van Gebroeders Ko. Maar liefst bijna vierhonderd mensen zochten elkaar op in De Graanbeurs. “Het bewijs dat de wederopstanding van het sociale carnaval in ons dorp voortgaat”, zegt de voorzitter vol overtuiging. Door Jan Willem van Bodegom

Vrijwilligers Het bestuur kan het echter niet alleen. Diverse vrijwilligers steken de helpende hand toe. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus Bram. “Toch zoeken we nog steeds dorpsgenoten die bij willen dragen aan het carnaval.” Wie wat tijd en energie beschikbaar heeft, kan zich melden via

Mysterieus arrestatiebevel Deelnemers grote optocht 2018 (met SMS-code) prins Toon dun Eerste Sinds kort hangt op meerdere locaties in Fijnaart een zeer mysterieus arrestatiebevel. Wanted: Prins Toon the First. Een smaokelijke beloning wordt aangeboden aan degene die de prins uitlevert. Hiernaast een afbeelding van dit geheimzinnige bevel. Carnavalsstichting de Kleibatsers tast in het duister naar de organisatie achter dit arrestatiebevel. Wordt onze immens populaire prins als een bedreiging ervaren door het wettelijk gezag? Of ons ontstolen door jaloerse carnavalsorganisaties uit omliggende dorpen die -gezien het onstuimige succes in het Kleigat- onze geliefde prins over Peejloofdurp, Loerendonck, Kakeldonk of een andere plaats wil laten regeren? Misschien een jongedame die op deze bijzondere wijze onze aantrekkelijke prins netjes in haar liefdesnestje afgeleverd wil hebben zonder er veel moeite voor hoeven te doen? Het zou natuurlijk ook een achterdochtige echtgenoot kunnen zijn die onze prins liever achter slot en

grendel ziet de komende dagen. Het arrestatiebevel ziet er western-achtig uit, echter dat kan opzettelijke misleiding zijn. Zekere voor het onzekere Het bestuur van carnavalsstichting de Kleibatsers neemt het zekere voor het onzekere en laat de prins 24/7 in de gaten houden. De veiligheidsdienst van de stichting ontving bij het ter perse gaan van deze krant enige signalen die mogelijk duiden op bepaalde deelnemers aan de grote optocht. Hoofd koel Prins Toon dun Eerste houdt vanzelfsprekend het hoofd koel. Vol zelfvertrouwen start hij woensdagavond met het Vrouwkusbal en zal vervolgens alle Kleigatters op leutige wijze door het carnaval 2018 heen loodsen. Heeft u aanwijzingen die kunnen leiden naar de identiteit van de organisatie achter dit geheimzinnige arrestatiebevel, neem contact met carnavalsstichting de Kleibatsers: dekleibatsers@live.nl.

#A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #Y

BC het Botte Zooike (B)engeltjes on tour KPJ Oudemolen BC de Plakkers Amy & Inge BC de Boerkes Bakker Daan BC de Miljonairs BC de Bierdopjes BC de Rauwdouwers De Candygirls BC de Vrolijke Vierders Buuf & Buuf Pirates of the Fendert De Kreekrakkers De Zotte Pietsa Brothers BC de Kleipintjes BC de Vollies BC de Coole Club BC de Dijkrakkers

Grote wagens Kleine wagens Grote wagens Kleine wagens Individuen Grote wagens Individuen Grote groepen Grote wagens Kleine wagens Kleine groepen Grote wagens Individuen Kleine groepen Grote wagens Kleine groepen Grote wagens Grote groepen Kleine wagens Grote wagens

SMS de code van jouw favoriete deelnemer naar 06-1056 5264

Stem op jouw favoriete deelnemer Jij beslist wie er naar huis gaat met de publieksprijs. Stuur een SMS naar 06-1056 5264 met de deelnemerscode. De SMS wordt automatisch geregistreerd en is kosteloos. Stemmen kan vanaf aanvang van de grote optocht tot half uur na het einde van de optocht.


Grote Optocht A. BC het Botte Zooike

Alleen veur de gezellug’eit

E. Amy & Inge

Op eigen verzoek rijdt het Botte Zooike voorop in de Grote Kleigatse optocht. Als je deze wagen ziet, bedenk dan pas wat je ervan vindt! Ze doen gewoon mee alleen veur de gezellug’eit!

We bakke erop los en da smaokt naar meer

B. (B)engeltjes on tour

Amy (9 jaar) en Inge (7 jaar) Berghout komen helemaal vanuit Peejloofdurp meedoen aan de Grote Kleigatse optocht. Op school hebben ze mee gereden als ‘Heel de Regenboog Bakt’ en dat smaakt naar meer! Ze hebben de keuken van ‘Heel Holland Bakt’ zelf na gemaakt. Het smaokte allemaal zo naor meer dat ze alles hebben opgegeten: alleen de kruimels zijn overgebleven.

F. BC de Boerkes

Onze eerste keer, da smaokt vast naor meer

Whogvliegers Voor de 31e keer rijden de Boerkes mee in het Kleigat. Het zijn echte hoogvliegers: ze rijden dit jaar in maar liefst 7 optochten mee in West-Brabant en België. Deze 22 mannen en vrouwen hebben sinds de zomer van 2017 met vereende krachten een wagen gebouwd met alles wat kan vliegen: vogels, vliegtuigen, luchtballonnen. Echte Whogvliegers dus!

Voor de allereerste keer rijden bijna 20 (B)engeltjes mee in de grote optocht. Met een skihut nog wel! Op de foto een glimp van een allesbehalve engeltjesachtige hoofd. Bent u ook zo benieuwd?

C. KPJ Oudemolen

G. Bakker Daan Ut bakkertje Bakker Daan, ook wel bekend als ‘Ut Bakkertje’ is gespecialiseerd in het bakken van pannenkoeken. Je kunt hem dan ook dagelijks achter zijn fornuis vinden, waar hij de heerlijkste pannenkoeken bakt voor de echte liefhebber. Een beetje suiker mag natuurlijk niet ontbreken!

Bij de KPJ smaokt ut ok naor meer Na een verschrikkelijk gezellig debuut vorig jaar tijdens de optocht smaokte het de KPJ naor meer! Meteen na de prijsuitreiking in de Graanbeurs besloot deze leuke jonge groep ook in 2018 weer mee te doen. Dit jaar vaart KPJ Oudemolen met volle kracht vooruit met een stoer piratenschip. De nodige uurtjes is er gepolyesterd, geverfd en nog meer geverfd om er voor te zorgen dat de haak van Kapitein Haak weer glimt en de boot weer stevig genoeg was om op te dansen. Wij hebben er weer zin in!

D. BC De Plakkers Al voor het 11e jaor bouwen de Plakkers leutige creaties, dit jaar met als motto: ‘t komt al 11 jaar vur dun bakker! De bouwclub bestaat uit 3 actieve leden, maar wanneer nodig hebben ze hulp van vrienden en kennissen of collega-bouwploegen uit Peeloofdurp. Begonnen met een bolderkar nu met een p(l)akkende wagen. Voor de tweede keer zijn ze hier in ’t wonderschone Kleigat te bewonderen en hopelijk niet de laatste keer.

’t komt al 11 jaor vur dun bakker

Tony Air

H. BC de Miljonairs

Inmiddels uitgebreid met meerdere mensen dus nu een grote groep. De Miljonairs zijn zeer tevreden dat prins Toon weer de scepter zwaait over ‘t Kleigat. Prins Toon is een veelzijdig persoon met veel verschillende interesses: hij houdt van feestjes, concerten van U2 en bedient met plezier heel veel passagiers. Onze wagen is gebaseerd op het motto en het werk van prins Toon de Eerste. Daarom vinden wij: Van steward naar prins carnaval, dat smaokt naor meer, nu voor de 2de keer!

I. BC De Bierdopjes In de saloon smaokt ut naor meer, daarom zitte we er weer Volgens henzelf de oudste deelnemers aan de Grote Optocht. De wagen is naar eigen zeggen gebouwd met natuurproducten, recyclebare onderdelen en verf op waterbasis. Het motto 2018 is hen op het lijf geschreven: meerdere keren per jaar smaokt het de bourgondisch ingestelde Bierdopjes naor meer! Met hun ‘duurzaam’ gebouwde wagen nemen zij u mee naar het verleden toen alles nog niet zo gehaast en gecompliceerd was.


’t Kleigat 2018 J. BC De Rauwdouwers

Dun braandweer, da smaokt naor meer Ontstaan uit een groep jongeren die vroeger altijd op Oudemolen meereden met BC de Zwingels. Destijds namen ze ook een enkele keer deel aan de Grote Kleigatse optocht. De basis ligt op de Zwingelspaanse school, recentelijk uitgebreid met familie en voorzien van een nieuwe naam. Ze hopen dat hun wagen naor meer smoakt.

K. De Candygirls High Tea De Candygirls zijn een vriendinnengroep van de Kennedyschool en houden van gezelligheid! Daar hoort natuurlijk iets lekkers bij, vandaar deze vrolijk gedekte zelfgeknutselde high tea tafel. Zeg nou zelf, ‘da smoakt noar meer!’

L. BC de Vrolijke Vierders Voor het allereerst in ’t Kleigat: de Vrolijke Vierders uit Peejloofdurp met een hele grote wagen. Diverse carnavaleske poppen en onderdelen beelden bewegend uit hoe het er vroeger aan toe ging in dun Suikerfebriek, zo van ‘t laand naor dun suiker. Dit alles in mooie carnavaleske kleuren en details zoals peejen en suikerklonten. Let op de suikerklontjes die in plaats van belletjes in de nar zijn gemaakt. Voor wagen loopt in uiteraard hetzelfde thema de bijbehorende loopgroep.

Wad’n techniek in ut nostalgies suikerfebriek

M. Buuf & Buuf Gezellug’eit ken gin maot... elluk jaor groeie wij un maotje méér Twee gezellige buurvrouwen uit Fijnaart welke verzot zijn op zoetigheid... en voor wie taart superfavoriet is. Het motto van dit jaar klinkt als hun eigen motto bij het nemen van iets zoets: da smoakt naor meer! Ze hebben hun fantasie gebruikt bij het maken van de kleurrijke taart en er een passende carnavalsoutfit bij uitgezocht. Een foto van dit smaokelijke duo werd niet werd aangeleverd, kom dus kijken aanstaande zaterdag.

O. De Kreekrakkers We ebbe de smaok te pakke Een carnavals-wijkvereniging met 16 families in de wijk tussen de Wilhelminastraat en de Prinses Christinastraat. Al in de 60’er jaren opgericht -dus al ruim 50 jaar oud- en sinds die tijd altijd deelnemer aan de Grote Optocht in het Kleigat. Ook bij de Kreekrakkers smaokt ut naor meer!

P. De zotta Pietsa Brothers De Zotte Pietsa Brothers zijn altij aonlijn Een vriendengroep van jongens in de leeftijd 10/11 jaar uit groep 6 van de Kennedyschool in Fijnaart: Youri, Sem, Daan, Jelle, Jaimin en Dyllan. De bouwclub kreeg vorig jaar ook de smaok te pakken en neemt nu voor de tweede keer deel aan de grote carnavalsoptocht.

Q. BC de Kleipintjes Dit jaar is hun grote wagen een ode aan het Kleigats carnaval: alleen maar vrolijke gezichten, leutige muziek en volop polonaise. Ze hebben er volop zin in, want hun motto is: Carnavalluh, dat doe je met zijn alluh, en dat smaokt naor meer!

R. BC de Vollies

Onderwaoterwereld Dit jaar presenteert BC de Vollies ‘Onderwaoterwereld’! Met hun duikboot gaan ze op zoek naar allerlei onderwaterdieren. Bij deze deelnemers smaokt alles naor de zee!

De winnaar van de publieksprijs 2017 rijdt dit jaar voor de 4e keer mee. De vriendengroep Jorn, Chad, Ronan, Daan en hun mascotte Jet hebben de lat dit jaar weer hoger gelegd. Zoals elk jaar hebben ze samen met hun ouders geprobeerd om het carnavalsmotto zo actueel mogelijk uit te beelden: Nieuwbouw in de Fendert smaokt naor meer. De inwoners willen wel, maor wanneer?

S. BC de Coole Club

Y. BC De Dijkrakkers

N. Pirates of the Fendert Vier vrienden van de Kennedyschool uit groep 5 hebben hun skelter omgebouwd tot piratenschip. Ze lopen voor de 1e keer mee met de Grote Kleigatse optocht. Hun motto is ‘We stelen, roven en jatten zilver, goud en smoakvolle schatten’.

Food Truck Festival, da smaokt naar meer De grote optocht is het grootste evenement met carnaval in ‘t Kleigat. En zeg nou zelf, een groot evenement is niet compleet zonder foodtrucks. Samen met Prins Toon dun Eerste en zijn gevolg rijden de Dijkrakkers door de straten van ‘t Kleigat om alle hongerige Kleibatsers van wat lekkers te voorzien. Loop langs de trucks en kies je favoriete gerecht: een burger van de burgerbus, lekkere pizza’s en pasta’s of toch liever een vertrouwd frietje met? Vergeet niet het toetje bij de ijscokar of wat te snoepen voor de kinderen!


SMULTOPPERS MET CARNAVAL Geldig van woensdag 7 februari tot en met dinsdag 13 februari

Worstenbroodjes

Frikandelbroodjes

Italiaanse saucijzenbroodjes

Indische saucijzenbroodjes per stuk € 0,99

6 stuks voor € 3,99 per stuk € 0,99

Bali saucijzenbroodjes per stuk € 0,99

per stuk € 0,99

Saucijzenbroodjes per stuk € 0,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 - Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

L A B I T T E F N O C fendertse hoeve bij de

Da smaokt naor meer! Voorstraat 17, 4793 ET Fijnaart T. 0168-477077 www.wgmakelaars.nl

ARI 2018 VRIJDAG 9 FEBRU START CARNAVAL 16.00 - 19.00 UUR G R A T IS H A P J E S E L . TIJDENS DE BORR NG 1 9 .3 0 U U R O P E N I CONFETTIBAL OZER S+ A L B E S D A T S + J D M ET LIV E O P T R E D E N J O S É S E P FEESTZAN GER ES 0U = FEEST! O M 2 1 .0 GRATIS ENTREE. DE fendertse hoeve Kadedijk 3 | 4793 GA fijnaart tel: 0168-462491 contact@fendertsehoeve.nl


Pagina 13

Nieuwe aanpak grote optocht werpt zijn vruchten af

“Kwaliteit en kwantiteit nemen toe”

wedstrijd voor de kinderen. Alle kinderen ontvangen vanaf 12.00 uur op de Voorstraat een rode of witte ballon met een kaartje, dat ingevuld kan worden. Om 13.00 uur worden op de Voorstraat alle ballonnen tegelijk opgelaten. Daardoor kleurt de Fijnaartse lucht vrolijk rood/wit. Het kind waarvan de ballon het verst is gevlogen, ontvangt later een leuke prijs. Naast de ballonwedstrijd wordt ook Jan de Vlegel opgehangen. Deze carnavaleske ceremonie komt hiermee wat meer in de belangstelling te staan.

Elk jaar zorgen de deelnemers weer voor een kleurrijke optocht in Fijnaart.

Vorig jaar besloot Carnavalsstichting De Kleibatsers een extra impuls te geven aan de grote optocht door het verhogen van het prijzengeld. “Bovendien behandelen we elke deelnemer als klant, die we tijdig van aandacht en informatie voorzien”, stelt secretaris Ben Vos. De aanpak werkt. “De kwaliteit en kwantiteit van onze grote optocht nemen toe. Dit jaar hebben we maar liefst twintig deelnemers, een absoluut record.” Al eind vorig jaar kwam de eerste inschrijving binnen, van BC de Boerkes. In totaal rijden er acht grote wagens mee en vier kleine wagens. Bovendien telt de optocht twee grote groepen, drie kleine groepen en drie individuen. Het aantal deelnemers van buiten Fijnaart neemt toe. Opvallend is de bijdrage uit Dinteloord. BC Vrolijke Vierders doet

voor de eerste keer mee in het Kleigat met een grote wagen en is meteen kanshebber voor de eerste plaats. Sleuteloverdracht Voordat zaterdag 10 februari om 13.11 uur de grote optocht van start gaat, vindt om 12.49 uur de sleuteloverdracht plaats. Wethouder Eef Schoneveld van de gemeente Moerdijk reikt de

sleutel uit aan prins Toon dun Eerste. Deze handeling vindt dit jaar niet plaats op het bordes van het voormalig gemeentehuis, maar op het ‘bordes’ van de apotheek en WG Makelaars aan de Voorstraat 17. Dit in verband met de verbouwing van het oude gemeentehuis. Ballonwedstrijd Nieuw dit jaar is een ballon-

Een oliebol van Oranjevaan smaokt altijd naor meer Zaterdag 10 februari slaan de muzikale bakkers in alle vroegte hun tent op voor de deur van Drogisterij/Parfumerie Sebastian aan de Voorstraat 39 in Fijnaart. De eerste oliebollen rollen rond 09.15 uur uit het vet. Ze zijn tevens verkrijgbaar in de flat Fine Aerde van 10.00 tot 10.45 uur.

De oliebollen van Oranjevaan gaan altijd als zoete broodjes over de toonbank.

Het carnavalsmotto van De Kleibatsers is Oranjevaan op het lijf geschreven. ‘Da smaokt naor meer’ geldt als geen ander voor de oliebollen die de Fijnaartse muziekvereniging vier keer per jaar bakt. Op de ochtend van de carnavalsoptocht heeft u weer kans om ze goed te laten smaoken!

11 voor 7 euro De oliebollen van Oranjevaan zijn niet alleen zeer smaokelijk bij de koffie of als lunch, ze zijn ook een prima bodem voor de carnavalsvierders. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De oliebollen kosten slechts 65 eurocent per stuk en 11 voor 7 euro. Met de opbrengst worden de grote producties Oranjevaan bekostigd en nieuwe instrumenten aangeschaft.

Autovrij De carnavalsstichting vraagt iedereen om zaterdag de Voorstraat, Molenstraat (tussen Voorstraat en Simon Nieuwkoop), Vermeerstraat en Langeweg vrij van auto’s te houden, zodat de grote wagens ruim kunnen passeren. De volledige route van de grote optocht staat in De’n Dor(p)svlegel die huis aan huis is bezorgd. Prijsuitreiking Om 16.30 uur vindt de prijsuitreiking van de grote optocht plaats in De Graanbeurs. Tevens is er een spetterend optreden van de Stadse Blaozers.

Carnavalsmis Zondag 11 februari begint om 11.00 uur de carnavalsmis in de Heilige Jacobus de Meerderekerk. Er zijn optredens van dweilband T’oonladders Zat, De Dijkrakkers en natuurlijk van de zingende prins Toon dun Eerste met zijn gevolg.

Gastouderbureau LinKids, voor professionele opvang van uw kind in een huiselijke sfeer

8 www.linkids.nl ( 06-44280017 * info@linkids.nl


Kadedijk 6 Fijnaart degraanbeurs.nl Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Woensdag 7 februari

VROUWKESBAL

Openingstijden carnaval: Zaterdag 10-02 & maandag 12-02 gesloten.

3-gangen menuke, mauwen en dansen aanvang: 19.00 uur

Vrijdag 9 februari

OPWERRUMAVOND met DJ Gijs Schuurmans

vanaf 21.00 uur - leeftijd 16+

10 t/m 13 februari

CARNAVAL Zaterdag: CARNAVALSBAL

met DJ Jack en DJ Jeroen

vanaf start optocht - alle leeftijden vanaf 21.00 uur - leeftijd 16+

Maandag:

KINDEROCHTEND vanaf 10.00 uur GRIJZE DUIVENBAL vanaf 14.00 uur

CARNAVALSBAL met DJ Jack en DJ Littel

Vanaf dinsdag 13-02 weer open i.v.m. Valentijnsdag (woensdag 14 februari) Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Zondag: KINDERCARNAVAL ism de Kreekrakkers met DJ Jack, Johnny Valentino en het Schminkpaleis vanaf 14.00 uur - alle leeftijden

: gen a d Alle uziek m vals RATIS a n r Ca ee G r t n e

vanaf 20.00 uur - leeftijd 16+

Dinsdag: TIENERBAL na de vlegelverbanding

leeftijd 10-12 jaar / 13-17 jaar

Met optredens van:

STADSE BLAOZERS & BLOAS TUM OP

Een woordje van de prins Prins mogen zijn van ut Kleigat is een fantastische eer die mij nu al voor het tweede jaar toebedeeld is. Het was voor mij een hele nieuwe, maar zeer leuke ervaring om vorig jaar Prins Toon dun Eerste van 't Kleigat te mogen zijn. Ik had er erg van genoten had daarna ontzettend veel positieve reacties en complimenten gekregen, dus dat smaokte zeker naor meer! Ik ben vereerd dat het bestuur van Carnavalsstichting de Kleibatsers me opnieuw heeft gevraagd om de leut in 't Kleigat dit jaar weer voor te gaan. Iedere keer probeer ik weer met mijn gevolg het feest te maken door enthousiast erin te vliegen en de polonaise op gang te krijgen, en zelf een carnavalsnummertje zingen met een van onze hofkapellen doe ik ook graag, Altijd leutig! Voor de mensen die mij niet zo goed kennen, in het dagelijks leven ben ik Tony Vos en ik ben 46 jaar oud (tijdens Carnaval wordt ik alweer 47). Ik woon sinds 1973 in Fijnaart en ik werk nu al bijna 19 jaar in de luchtvaart als Cabin Supervisor. Ik heb een mooie lieve dochter Puck van 11 jaar oud en ze heeft dit jaar de eer om jeugdprinses van de Kennedyschool te mogen zijn. Ik vind het dus ook superleuk dat ze bij mij is met de vele feestelijkheden tijdens het Carnaval in 't Kleigat. Ik hoop dat dit jaar weer vele dorpsgenoten actief aan ons cultuurfestijn deelnemen, zodat het carnavalsfeest verder groeit en elk jaar wat groter kan worden. Het is immers het eerste volksfeest van dit jaar waar mensen elkaar gezellig kunnen ontmoeten. Ik kijk ook weer enorm uit naar de vele hoogtepunten van ons Carnavalsfeest te bieden heeft! Zoals de mooie grote optocht op zaterdag, die dit jaar weer gegroeid is met meer deelnemers dan vorig jaar! Voorafgaand aan de optocht mag ik straks de sleutel van 't Kleigat ontvangen onze wethouder Eef Schoneveld op het bordes van de voormalige Rabobank, Voorstraat 17. Ook de ceremoniële ophanging van Jan de Vlegel zal ook plaatsvinden aan de Voorstraat.

Voor alle kinderen van het Kleigat, vergeet niet om vanaf 12.00 uur naar de Voorstraat te komen om je ballon met kaartje op te halen en mee te kunnen doen aan de Ballonwedstrijd van 't Kleigat, de ballonnen worden om 13.00 uur opgelaten tijdens de ceremoniële sleuteloverdracht. Mede namens het bestuur dank ik alle vrijwilligers, lotenverkopers en verkeersregelaars. En onze sponsoren en hoofdsponsoren: Markvliet Notarissen, de Graanbeurs, Waterlogic, de Bereboot, Slijterij van der Maas en de Fendertse Hoeve. Zonder onze vrijwilligers en sponsoren kunnen de Kleibatsers dit mooie festijn niet organiseren. Ik wens jullie allemaal een hele fijne Carnaval in ut Kleigat! Maak er een leutig feest van, zodat je straks na afloop kan zeggen: Da smaokt naor meer!


Pagina 15

Kindermorgen in Japanse stijl

Mini-optocht

De kindermorgen krijgt maandag 12 februari een Japans karakter. Enkele bekende figuren uit het land van de rijzende zon komen dan op bezoek. Twee uur lang valt er van alles te beleven voor de Kleibatsertjes in De Graanbeurs. Alle kinderen zijn om 10.00 uur welkom. Om 10.15 uur start de carnavalsquiz en zijn er spelletjes voor de allerkleinsten. Van 10.45 tot 11.00 uur is er een verrassingsact, dus daar kan nog niets over verteld worden. Vervolgens knalt het feest los met muziek van De Stadse Blaozers en DJ Henk Nijhoff. Natuurlijk is ook de prins met zijn gevolg van de partij. De kindermorgen wordt om 12.00 uur afgesloten met een optreden van de Vergeet-Mij-Nietjes. Geen kind wil dit feest missen!

WMK Partyband luistert het Grijze Duivenbal op

De jongste Kleibatsers hebben hun eigen mini-optocht.

Het Kleigat telt meerdere optochten. De jongste Kleibatsers hebben hun eigen mini-optocht. Sinds vorig jaar start de stoet vanaf de Molenstraat, tegenover De Topshopper. Het vertrek is dinsdag 13 februari om 14.30 uur. De mini-optocht trekt richting het westen. Bij het speelplaatsje gaat het naar beneden. Vervolgens lopen en rijden de deelnemers via de Valenciennesstraat, Hazebrouckstraat, Vrouwe Jacobstraat, Kerkring en Voorstraat naar de Kadedijk. Daar eindigt de stoet

bij de Fendertse Hoeve, waar om 15.00 uur de after party begint met een prijsuitreiking. Blaaskapel Blaos t’um op zorgt voor de muziek. Ook is er een kleine traktatie voor de kinderen. Aanmelden voor de mini-optocht kan tot en met vrijdag 9 februari via optochtkleibatsers@ outlook.com

Topkwaliteit in schoonmaakonderhoud! - Schoonmaak - Gevelreiniging

Tijdens het Grijze Duivenbal gaan maandagmiddag 12 februari ongetwijfeld de beentjes van de vloer. De WMK Partyband verzorgt immers de muziek. Bovendien zijn er optredens van de Vergeet-Me-Nietjes en een surprise act. De letters WMK staan voor Westhoeks Mannen Koor. De muzikanten van de partyband zijn dan ook lid van het koor uit Klundert. De drijvende kracht achter de band is Ad Malee, een landelijke bekendheid dankzij zijn kleindochters Lisa, Amy en Shelley.

55-plussers Het Grijze Duivenval is vrij toegankelijk voor alle 55-plussers uit Fijnaart en omstreken. De gezellige middag vindt plaats in De Graanbeurs. De zaal gaat om 13.45 uur open. Het bal is van 14.00 tot 16.30 uur.

Wij wensen iedereen een leutige

Eerste Kruisweg 10 – 4793 RS Fijnaart – Tel. nr. 0168 - 46 57 46 info@becker-schoonmaakservice.nl – www.becker-schoonmaakservice.nl

Boerkes hebben prijs

BC De Boerkes uit Fijnaart heeft de eerste prijs van het carnavalsseizoen binnen. In Mastepinnelaand (Wouwse Plantage) werd afgelopen zaterdag gewonnen in de categorie Grote Wagens. Dat was voor de derde keer op rij. Daarom mogen de Boerkes de wisselbeker houden.

- Vloeronderhoud - Glasbewassing

8-2 27-2t/m t/m14-2 4-3


De leutagenda Woensdag 7 februari

19.00 uur: Vrouwkusbal, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart

Vrijdag 9 februari

13.15 uur: Scholenoptocht, vertrek vanaf de Kennedyschool en De Springplank in Fijnaart 14.00 uur: Scholenbal, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart (besloten) 16.00 uur: Start carnaval, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart 19.00 uur: Carnaval Instuif Heijningen, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 19.30 uur: Confettibal, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart; vanaf 20.30 uur optreden van dweilbandjes 20.30 uur: Flügelavond, De Bereboot, Molenstraat 51 in Fijnaart 21.00 uur: Opwerrumavond (16+) met DJ Gijs Schuurmans, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart

Zaterdag 10 februari

12.49 uur: Sleuteloverdracht, ‘bordes’ apotheek, Voorstraat in Fijnaart 13.00 uur: Ballonnenwedstrijd kinderen, en ophangen Jan de Vlegel, Voorstraat in Fijnaart 13.11 uur: Start Grote Optocht, Voorstraat in Fijnaart 13.11 uur: Carnavalsbal met DJ Jack en DJ Jeroen, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 16.00 uur: Soep/snackbuffet, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart 17.00 uur: Prijsuitreiking Grote Optocht, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart

Zondag 11 februari

11.00 uur: Carnavalsmis, H. Jacobus de Meerdere, Molenstraat 26 in Fijnaart 14.00 uur: Kindercarnaval i.s.m. de Kreekrakkers met DJ Jack, Johnny Valentino en het Schminkpaleis, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 15.00 uur: Carnavalsbal met Mini Kapellenfestival, De Bereboot, Molenstraat 51 in Fijnaart 16.00 uur: Carnavalsbuffet, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart

Maandag 12 februari

10.00-12.00 uur: Kinderochtend, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.30 uur: Grijze Duivenbal, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 15.00 uur: Kindercarnaval, De Bereboot, Molenstraat 51 in Fijnaart 20.30 uur: Carnavalsbal m.m.v. DJ Da Noot, De Bereboot, Molenstraat 51 in Fijnaart 20.00 uur: Carnavalsbal (16+) met DJ Jack en DJ Littel, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart

Dinsdag 13 februari

14.30 uur: Start mini-optocht, Molenstraat in Fijnaart 15.00 uur: After-party, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart 19.00 uur: Start lampionoptocht, vanaf kop Voorstraat/Kadedijk 19.30 uur: Vlegelverbranding en Vlegelbal, De Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart 20.00 uur: Tienerbals, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 20.30 uur: Afzakkertjesbal m.m.v. DJ Da Noot, De Bereboot, Molenstraat 51 in Fijnaart

Woensdag 14 februari

14.00 uur: Haringhappen m.m.v. Blaos T’um Op, De Bereboot, Molenstraat 51 in Fijnaart

Spectaculair slot We willen er nog niet aan denken, maar ook aan het carnavalsfeest van 2018 komt een einde. Carnavalsstichting De Kleibatsers zorgt voor een spectaculaire afsluiting. De slotmanifestatie begint dinsdag 13 februari om 19.00 uur met een lampionoptocht. De start is op de kop van de Voorstraat/Kadedijk. Over de Voorstraat wandelt iedereen richting De Dorpskerk. Via de Kerkring, Wilhelminastraat en Korte Kerkstraat keert de optocht terug over de Voorstraat richting De Fendertse Hoeve. Op het buitenterrein vindt om 19.30 uur de Vlegelverbranding plaats

onder muzikale klanken van de Stadse Blaozers. Tevens wordt het carnavalsmotto voor 2019 bekendgemaakt. Aansluitend gaat iedereen naar binnen voor het groots Vlegelbal. Een dj zorgt voor muziek en om 21.11 uur is de trekking van de Grote Kleigatse Loterij door Prins Toon dun Eerste. Dan wordt bekend wie de hoofdprijs van 444 euro in de wacht sleept.


Pagina 17

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 8 februari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 11 februari 11.00 uur: H. Jacobus de Meerdere LET OP: ANDERE AANVANGSTIJD Gebedsviering, Carnavalsviering Voorganger: M. Bastiaanse Zang: Toonladders Zat Misdienaars: Bente en Shenna

Koster: W. Schrauwen Collectanten: R. van Mourik en J. Dingemans Gebedsintenties: Jrgt Koosje van Kaam Collecte: voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie Woensdag 14 februari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistie Aswoensdag met as wijding Celebrant: M. Prasing Diaken: M. Bastiaansen Misdienaar: J. van Ham Lector: C. Dingemans Koster: W. Schrauwen Collectant: Y. Reuvers Collecte: voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie.

Hollands aardewerk in Fijnaart

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 11 februari 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: FLAME Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Kees Oostdijck Gastvrouw: Marion Kruis Collecte rondgang: 1e: Instand-

houding kerk en eredienst; 2e Stille hulp Collecte uitgang: Onderhoudsfonds Maandag 12 februari 15.00 uur: Fendertshofdienst Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Flame Zondagmorgen 11 februari (10-11 uur) is er weer Flame in het Trefpunt (Wilhelminastraat 66) in Fijnaart. Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Je bent van harte welkom (groep 1 t/m 7). Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee! kinderkerkflame@hotmail.com

Experience Seinpost Sabina

Alles uit de kast! Een verzameling aardewerk (wandborden, vazen, schalen, serviesgoed), opgebouwd in de loop van 20 jaar door Yvonne Langbroek, is te bezichtigen in de SHAKERSTORE. Na de start in 1998 met STEENGOEDWONEN-binnenhuisarchitectuur te Fijnaart is na de verhuizing naar Dinteloord het SHAKER-concept toegevoegd. Deze meubelstijl heeft zijn oorsprong in Amerika en is vanaf dan ook in complete vorm in Nederland te zien en te koop. Nu al weer vele jaren de prachtige SHAKERSTORE in Fijnaart. In deze SHAKERSTORE is in de maand februari en maart het Hollands aardewerk voor het eerst compleet geexposeerd en te koop. Een grote collectie Plateel en o.a. Goud’s aardewerk , Delftsblauw, ceramique Maastricht. De stij-

len, in vorm en beschildering in navolging van de stijl periode begin 1900-1920 Art Nouveau, worden nog altijd handbeschilderd. Heel Hollands! een verzameling Keuls aardewerk en ook het oorspronkelijk met zgn. ringeloren versierde aardewerk gevormd uit de roodbakkende Friese klei . U kunt zich verdiepen in de stijlen met hulp van de aanwezige boeken en naslagwerk. De expositie is alle vrijdagen en zaterdagen tijdens openingsuren te bezoeken in de SHAKERSTORE, Eerste Kruisweg 8 in de maanden februari en maart.

Maak een magische wandeling over het grote fort waarbij op verschillende locaties de historie van dit grote monument wordt uitgebeeld in projecties, installaties en klank en lichtspel. Zodra u de grote muren van het poort gebouw bent gepasseerd loopt u een andere wereld

binnen. Volg de lichtjes in het donker en zij leiden u naar de verschillende locaties waar u de geschiedenis kunt beleven. Vrijdag 16 en zaterdag 17 februari, Experience Seinpost Sabina Aanvang: 20.00u. Entree: 7,50 euro. Fort Sabina, Fortweg 1, Heijningen, www.fortsabina.nl

Buurtvereniging De Driehoek Biljarters gevraagd

Iedere donderdagavond is er biljarten in het Buurthuis Kwartiersedijk 1a. Er is nog plaats voor een aantal biljarters. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Het begint om 18.30 uur. Wekelijkse activiteiten Verdere wekelijkse activiteiten zijn: Dinsdag 19.30 uur: damesgym en vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)


Pagina 18

Samen op de bres voor onze en uw kern

Dorpsraad houdt een politiek café De dorpsraad Fijnaart/Oudemolen houdt dinsdag 20 februari een politiek café in de Fendertse Hoeve aan de Kadedijk 3 in Fijnaart. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open. Aanleiding voor het politiek café zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het programma op deze avond is goed gevuld en zeer uitgebreid aan onderwerpen. Partijen Alle negen deelnemende politieke partijen zijn deze avond in de sterkste formatie aanwezig, waarbij ze mogen aangeven wat ze over Fijnaart en Oudemolen weten en wat ze de komende vier jaar voor Fijnaart en Oudemolen gerealiseerd willen krijgen. Ook zal de Dorpsraad zelf enkele vragen over het beleid van de gemeente Moerdijk inbrengen, om de opgestelde visie tot 2033 meer kracht bij te zetten. De in de gebiedsplannen c.q. dorpstafel lopende plannen worden op de korrel genomen, mede door de toezeggingen tijdens het collegebezoek van 28 november 2017. Aanwezigheid Uw aanwezigheid op deze avond is van groot belang om de toekomstvisie van Fijnaart en Oudemolen te bepalen. De in de maak zijnde omgevingswet zal voor u meer helderheid en mogelijkheden gaan bieden op inspraak, omdat niet alleen de burgerparticipatie maar in sterke mate de overheidsparticipatie

een belangrijke plaats in gaat nemen. Deze avond is zeer zeker bedoeld om Fijnaart/Oudemolen een vooraanstaande positie in te laten nemen in de gemeente Moerdijk en als groeikern een waardig gezicht te krijgen en serieus genomen te worden, met goede onderbouwde plannen, en geen half of lapwerk. “Laten we onze lange-termijn-visie kracht bijzetten met het uitwerken van plannen en onderwerpen om Fijnaart en Oudemolen dichter bij elkaar te brengen om samen een vuist te maken. Om de leefbaarheid te vergroten door een bevolkingsgroei te realiseren door het bouwen van huizen, een nieuwe brede schoo, winkels en bedrijven de kans geven om te groeien, verkeer en veiligheid te optimaliseren, verenigingen te ondersteunen met het multifunctioneel maken van accommodaties en aankopen van locaties om plannen uit te voeren en het duurzaam maken van Fijnaart/Oudemolen”, aldus de Dorpsraad. “Alle vraagstukken en onderwerpen krijgen een kans en aandacht. Dus kom naar deze politieke discussie-avond, grijp je kans, laat uw vragen en ideeën niet langer onbekend blijven, maar maak ze openbaar, en creëer draagvlak voor een leefbare kern, waar jong en oud, ongeacht geaardheid of geloof prettig kunnen samen wonen en leven.” Politiek café Dorpsraad Fijnaart en Oudemolen, dinsdag 20 februari, 20.00 uur, Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart.

Veilig op weg in Fijnaart

Groep 7 en 8 van de Julianaschool bij de vrachtwagen.

Waar kinderen en vrachtwagens elkaar ontmoeten, kunnen hele gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van het verkeer hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een les ontwikkeld waarin leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs kennismaken met vrachtauto’s. Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Transport en Logistiek Nederland was dinsdag 30 januari te gast op de Julianaschool in Fijnaart om de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 bewust te maken van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. De leerlingen leren tijdens de les twee vuistregels die essentieel zijn om veilig als fietser deel te nemen aan het verkeer. ‘Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen’ en ‘houd minstens drie meter afstand’.

Dode Hoek Het project ’Veilig op Weg’ bestaat uit een theorie- en een praktijkles. De theorieles wordt gegeven aan de hand van een online film in de klas. Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de Veilig op Wegvrachtauto klaar staat voor de praktijkles. Achter het stuur van een vrachtauto besef je pas goed hoe belangrijk het is om als fietser uit de dode hoek te blijven. Meer weten of een les aanvragen? Kijk op: www.veilig-op-weg.nl

Agenda Dinsdag 6 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 7 februari 14.00 uur: Voorlichting over testamenten, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 18.30 uur: Vrouwkusbal, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 20.00 uur: Lezing Marc Heirman, ’t Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart

Dinnershow bij KBO Fijnaart

Donderdag 8 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Zoals enkele weken geleden al werd bekendgemaakt, houdt KBO Fijnaart op zondag 11 maart een Dinnershow voor alle 55-plussers.

Vrijdag 9 t/m dinsdag 13 februari Carnaval, zie programma in carnavalsspecial

Dit houdt in: entertainment, een 4-gangenmenu en koffie, thee, wijn, limonade en bier.Dit alles voor de prijs van € 45 p.p. Deze show word gehouden in de Graanbeurs en de zaal gaat open om 15.45 uur. Door de geweldige belangstelling kunt u zich nog tot 23 Februari aanmelden met betaling bij Piet Frijters, Kon Julianastraat 12 in Fijnaart of bij Jolanda Nieuwkerk, Frederik Hendrikstraat 3 in Fijnaart.Ook kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL74 RABO 0115206884 t.n.v.KBO Fijnaart.

Zaterdag 10 februari 09.15 uur: Oliebollenverkoop Oranjevaan, Voorstraat in Fijnaart Dinsdag 13 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 14 februari 14.00 uur: Haring happen, De Bereboot, Molenstraat 51 in Fijnaart


Pagina 19

Programma

de Fendert JO13-1 – de Fendert JO15-2 2-2 de Fendert MO17-1 – Roosendaal MO17-2 3-1 de Fendert VE1 – DOSKO VE2 0-4 de Fendert 1 – VVC’68 1 2-3 Prinsenland JO17-1 – de Fendert JO17-1 2-2

Uitslagen

de Fendert 3 – Rood Wit 2 1-1

Geen programma in verband met carnaval

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Mercedes gestolen Tussen dinsdag 30 januari, 18.00 uur, en woensdag 31 januari 8.00 uur is er vanaf de Friesestraat in Heijningen een Mercedes A-klasse gestolen. Het voertuig of de daders zijn niet aangetroffen. Verdachte mannen Op donderdag 1 februari, omstreeks 2.15 uur, heeft een oplettende burger gemeld dat er twee verdachte mannen, in de Leeuwerikstraat in Fijnaart, in vuilnis aan het snuffelen waren. En dat ze uit de vuilnis documenten uit haalden. Documenten waar gegevens van de bewoners op staan kunnen gebruikt worden voor identiteitsfraude. De mannen zijn niet meer aangetroffen. Auto in sloot Op donderdag 1 februari, omstreeks 14.30 uur is er een voertuig op de A59 net na de benzinepomp ‘De Fendert’ van de weg geraakt, over de kop gegaan en in de sloot terechtgekomen. De traumaheli is nog ter plaatse gekomen om de twee inzittende te controleren. Gelukkig was het letsel niet ernstig en zijn beide betrokkene ter controle naar het ziekenhuis vervoerd met de ambulance. De oorzaak van het ongeval is nog in onderzoek. Er wordt onderzocht of een tweede voertuig, een witte mercedes, een rol gehad heeft in het ongeval die na het ongeval is doorgereden. Auto met schade Op vrijdag 2 februari, om-

streeks 0.25 uur, heeft een melder gezien dat er een donkergroene Alfa Romeo met schade geparkeerd stond op het pleintje tussen de Korfbalstraat en de Wielerstraat in Fijnaart. De auto zou erg naar benzine hebben gestonken. Het voertuig zou er kort hebben gestaan en vervolgens weg gereden zijn in de richting van de Valenciennestraat. De politie heeft de auto niet meer aangetroffen. Loslopend varken Op vrijdag 2 februari, omstreeks 0.35 uur, kwam de melding binnen dat een groot, zwart varken los liep op de Kadekijk in Fijnaart. De collega’s ‘zouden het varkentje wel even wassen’ en hebben de eigenaar geholpen met het vangen van het dier. Het dier is mee terug gegaan met de eigenaar. Losgebroken schapen Op zaterdag 3 februari, omstreeks 3.10 uur, waren er schapen losgebroken op de Sabinaweg te Heijningen. Helaas kon de politie niet voorkomen dat één van de op de weg lopende schapen werd aangereden door een voorbijganger. De eigenaar van de schapen was gekomen en samen met hem zijn de schapen weer terug in de weide gedreven. De eigenaar van de schapen en de voorbijganger hebben de schade onderling geregeld.

Douwe de Regt

Hoofdagent politieteam Roosendaal

Donderdag 8 februari Halsteren VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 20.30 Donderdag 15 februari MOC’17 VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 20.00

vv Oranje-Blauw ‘14 De competitie wordt langzaam aan weer opgepakt. Kijk dus even of jouw elftal alweer de wei in mag. Vanwege carnaval is er komend weekend nog geen voetballen, maar daarna mogen we weer volop aan de bak, dus houd er alvast rekening mee.

Uitslagen

Schijf 3 - Oranje Blauw’14 1 0-1 Oranje Blauw’14 2 - Victoria’03 4 2-4

Zaterdag 17 februari Oranje Blauw’14 VR1 - SSC’55 VR2 11.00 Oranje Wit JO16-2 - Oranje Blauw’14 JO16-1 13.00 Zondag 18 februari Oranje Blauw’14 1 - SC Gastel 6 14.00 Oranje Blauw’14 2 - DOSKO 6 12.00 Oranje Blauw’14 3 - De Schutters 2 10.30 Kijk voor meer info en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 29 januari

A-lijn 1. Jan Timmers en W. van Opdorp 67,01% 2. Gerry v/d Boon en Maarten Schouls 63,54% 3. Martha en Piet Berghout 60,42% 4. Bert de Kok en Bert de Lint 58,68% 5. Bets en Piet Kannekens 52,78% B-lijn 1. W. Timmers en Nelleke van Zuilichem 60.69% 2. Teune en Wim Boelhouwers 56,67%

3. Marcia Erkamps en Dit Konings 55,49% 4. Nettie Donders en Jo van Sprundel 53,54% 5. Rob den Engelse en Guido Voet 51,74%

C-lijn 1. Greame Reijnders en A. Bom 63,75% 2. Addie Schouls en Tonnie Zijlmans 62,50% 3. Hedy Groeneveld en Christine van Huisstede 55,42% 4. Toos Schrauwen en Nanny de Groot 52,50% 5. Hannie van Tilborgh en Ella Huybregts 51,67%

55+ bridge Uitslag dinsdag 30 januari Gele lijn 1. Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 56,94% 2. Dit Konings & Jan Hamers 54,86% 3. Nettie Donders & Jo van Sprundel 52,78% 4. Bert van Brouwershaven & Ger Laheij 52,08% (5.) Toke Nagtzaam & Nel Polak 50,69% (5.) Corrie v/d Berg & Pia Kok 50,69%

Rode lijn 1. Bets & Piet Kannekens 55,21% (2.) Christine van Huisstede & Piet Vermunt 53,65% (2.) Martha & Piet Berghout 53,65% 4. Tineke Vis & Gerard Reuvers 53,13% 5. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 50,00%

• Tijdschriften • Wenskaarten • Kantoorartikelen • Cartridges • Hobbywinkel Voorstraat 8a, Fijnaart


FINAL SALE

tot 70 % korting op de wintercollectie

www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten

De Postcodeloterij Bakkers Cadeaukaart is gevallen op postcode 4793.

Adverteren in Fendert Lokaal?

Bent u de gelukkige winnaar? Hartelijk gefeliciteerd. Bij ons kunt u deze inwisselen.

Een wijs besluit! Bel: 06-14520497 Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487

www.bakkerijsonneveld.nl

Van 7 t/m 13 februari

De verse worstenbroodjes van Bakkerij Sonneveld

4

+2

gratis


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.