Fendert Lokaal 2018 week 04

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 3 j a n u a r i 2 0 18 | w e e k 4 | j a a r g a n g 5 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Kompas op leutbezoek

Herdenking Ramp

Fijnaart West dichterbij

Nieuwe aannemer

Speelplek Koningin Julianastraat wordt als eerste aangepakt

Acht speeltoestellen voor de allerkleinsten parkbank een klimkubus, een duikelduo, een glijbaan, een peuterschommel met nest, een alfabetrups, een pompstation, een steltenpad en een trampoline. Geen zandbak In het eerste ontwerp zat een zandbak. Omwonenden vrezen echter voor vervuiling door katten. Daarom komt er in plaats van een zandbak een trampoline. Ook wordt in verband met de sociale controle de haag gesnoeid tot een hoogte van 0,80 meter.

Zo gaat de speelplek aan de Koningin Julianastraat eruit zien, met in totaal acht speeltoestellen en een parkbank.

Overal lees en hoor je dat kinderen meer buiten moeten spelen. Dan moeten er natuurlijk wel leuke, eigentijdse speelplekken zijn. De speelplekken in de gemeente Moerdijk zijn verouderd en moeten hoognodig vernieuwd worden. Tegelijk wil de gemeente dat deze locaties ontmoetingsplaatsen worden voor alle leeftijden. Om dit te realiseren is vorig jaar hard gewerkt aan het speelruimteplan 2017-2027. De allereerste speelplek die wordt aangepakt ligt op de hoek van de Koningin Julianastraat en de Beneden Kadedijk in Fijnaart. Het speelruimteplan is in Fijnaart en Heijningen als pilot opgesteld. Deze dorpen hebben van de hele gemeente het grootste percentage aan speeltoestellen die hoognodig vervangen moeten worden. Bovendien lagen er ook verzoeken voor aanpassingen aan de speelplekken. De gemeente is met geĂŻnteresseerde inwoners in gesprek gegaan om de locaties van de speelplekken te bepalen en deze opnieuw in te richten. Nu is het zover dat

de plannen uitgevoerd kunnen worden. Het aantal speelplekken neemt af, maar het aantal speelen ontmoetingsmogelijkheden per locatie stijgt. Fijnaart gaat van 20 naar 18 speelplekken en Heijningen van 3 naar 2. De kosten om de speelplekken aan te pakken bedragen in Fijnaart 376.700 euro en in Heijningen 50.300 euro. Koningin Julianastraat De eerste speelplek die wordt

heringericht ligt op de hoek van de Koningin Julianastraat en de Beneden Kadedijk in Fijnaart. De huishoudens in een straal van 200 meter rondom de speelplek waren uitgenodigd om uit twee ontwerpen te kiezen. Zestien huishoudens hebben daaraan gehoor gegeven. De meerderheid koos voor een ontwerp met acht speeltoestellen, bestemd voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Op de speellocatie, die al enkele jaren leeg is, komen naast een

Drie dagen De aanleg van de speelplek start eind maart, begin april en neemt ongeveer drie dagen in beslag. Het gras wordt ingezaaid als het groeiseizoen is begonnen. Normaal gesproken is dit eind februari/begin maart. Het is nog niet bekend wanneer de andere speelplekken in Fijnaart en Heijningen worden ingericht.

Deze week bij Fendert Lokaal: De’n Dor(p)svlegel 2018

Da smaokt naor meer DE JEUGDR AOD

FOTOKUS

ACHTER DE SCHERMEN

AGGE MAR LEUT ET!

L

ELBA

VLEG

WAOR IS DA FEESTJE?

JON

G EN

OUD

N

CHTE

OPTO E GRIJZ EN DUIV BAL

KIN

DERM

ORGE

N


SMULTOPPERS

Van woensdag 24 t/m zaterdag 27 januari

Bake off Milano harde broodjes

4 stuks € 0,99

Hazelnoot vlaaipunten per stuk

€ 0,99 + 12 spaarpunten cadeau

Belgische worstenbroodjes

4 stuks € 2,49

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487

www.bakkerijsonneveld.nl

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Grootste assortiment

tulpen

tegen de laagste prijs! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

WONING VERKOPEN? BEL WG MAKELAARS Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168-477077 info@wgmakelaars.nl

www.wgmakelaars.nl

Is een onafhankelijk bouwadviesbureau gespecialiseerd in het calculeren, begeleiden en adviseren van al u (ver)bouwplannen

Calculatie / bouwkostenadvies Advisering en begeleiding Bouwcoördinatie Calculatieburo Fijnaart, Parelstraat 41, 4793 CM Fijnaart Tel: 0168 46 38 33 / 06 57 99 54 80 calculatieburofijnaart@kpnmail.nl

Adverteren in Fendert Lokaal een wijs besluit

Bel 06-14520497


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Kompas op bezoek bij De Dijkrakkers

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Het was lang geleden dat de kerk zo goed gevuld was. Dick zou er wederom om gelachen hebben en verwonderd hebben opgemerkt: “Het is hier drukker dan bij de pastoor en de dominee samen.” De oecumeen had het zelfs voor elkaar dat beide geestelijken gebroederlijk naast elkaar in een bank zaten. De hoge opkomst bij de afscheidsdienst van de kleurrijke Fendertsman zorgde voor een lange rij bij het condoleren. Nadat eindelijk de laatste hand was geschud, kussen waren uitgedeeld en sterkte was gewenst, konden de herinneringen opgehaald worden. Die waren er in overvloed en niet alleen aan de overledene.

Hilde Roemers

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan.

TER INTRO

Dat lassen en bouwen zien de leerlingen wel zitten.

Vrijdagmiddag 19 januari mochten de kinderen van groep 4 t/m 8 van basisschool ’t Kompas in Heijningen een kijkje nemen in de bouwloods van B.C. De Dijkrakkers. Op vrijdagmiddag verzorgen juf Jolanda en juf Carolien altijd een crea-uurtje voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw. Het ontwerpen en bouwen van een carnavalswagen is natuurlijke een creatieve, maar ook technische opgave. Zo is het idee ontstaan om de kinderen kennis te laten maken met het wagenbouwen. Pieter Deijkers en Johan Keijzer van de Dijkrakkers waren meteen enthousiast over dit idee. Presentatie Voorafgaand aan het bezoek aan de bouwloods hebben de kinderen op school een presentatie gezien over de verschillende onderdelen van het bouwproces: lassen, schuimen, vormgeven, plakken en verven. Vervolgens

hebben ze in groepjes één onderdeel van het bouwproces verder uitgewerkt en tijdens het bezoek aan de bouwloods gepresenteerd. Dijkrakkers Pieter, Johan, Bas en Ria hebben de kinderen vervolgens op een leuke en enthousiaste manier laten zien hoe het lassen, schuimen, vormgeven, plakken en verven er in de praktijk aan toegaat. Meej volle zak Als afsluiting mocht een optreden van de winnaars van het Kleigatse carnavalslied 2018 natuurlijk niet ontbreken. ‘Meej volle zak’ werd door de kinderen en de juffen uit volle borst meegezongen. Het was een creatieve, muzikale en vooral gezellige middag. Da smaokt zeker naor meer!

www.fendertlokaal.nl

In het onderonsje met enkele oud-leden van het kinderkoor van Polyhymnia ging het gesprek vrij snel over honden. Een viervoeter waar we allemaal herinneringen aan bewaren is Terry. Regelmatig liet ik als jonge tiener de zwarte poedel uit, samen met zijn bazinnetje waar ik op paste. Dat ging goed tot hij toe was aan zijn grote boodschap. Elke keer bleef een deel daarvan in zijn krullen hangen. Met een papiertje probeerde ik het dan zo schoon mogelijk te krijgen. Maar soms moest er zelfs een schaar aan te pas komen om Terry weer toonbaar te maken. Op het moment dat de stoelgang van de hond ter sprake kwam, schoot een van de oud-koorleden uitbundig in de lach. “Ik moet ineens denken aan die keer dat ik ziek op bed lag. Na een bezoek van Terry moest mijn deken verschoond worden. Hij zat helemaal onder de stront.” Bij dat beeld hielden we het geen van allen meer. Boven ons werd naar hartenlust meegelachen, ik weet het zeker. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


In memoriam Met ontsteltenis hebben we het bericht vernomen dat plotseling van ons is heengegaan Dick van der Giesen. Dick was de vaste organist/pianist van het St. Jacobuskoor en heeft het koor tijdens de zondagsvieringen in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart begeleid. Wij wensen zijn familie en Jeanne troost uit de goede herinneringen. Leden ParochieKernCommissie en vrijwilligers Immanuelparochie West

IN DIERBARE HERINNERING AAN

DICK VAN DER GIESEN DE VASTE BEGELEIDING VAN HET JACOBUSKOOR 20 JAAR LANG MUZIKAAL EN MET VEEL ORGINALITEIT TROTS EN DANKBAAR DAT WE VAN ZIJN TALENT AL DIE JAREN HEBBEN MOGEN GENIETEN

Rust zacht, lieve DICK JACOBUSKOOR FIJNAART

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Watersnoodramp in Heijningen wordt op een ingetogen manier herdacht In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond een van de grootste rampen in de Nederlandse geschiedenis plaats. De Watersnoodramp kostte in Zuidwest-Nederland aan ruim 1800 mensen het leven. In het gebied van de huidige gemeente Moerdijk vielen 103 dodelijke slachtoffers te betreuren. Elke vijf jaar worden zij herdacht in het zwaar getroffen dorpje Heijningen. De eerstvolgende herdenking vindt plaats op donderdag 1 februari in het Pestalozzihuis en bij het watersnoodmonument.

Vijf jaar geleden werd de Ramp in de regen herdacht.

De voorgaande herdenkingen vonden plaats in een groot paviljoen dat werd neergezet op het sportpark. Het paviljoen bood plaats aan zo’n vijfhonderd belangstellenden. In overleg met de gemeente Moerdijk is besloten de herdenking een meer ingetogen karakter te geven. De bijeenkomst vindt plaats in het Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk 4a. Een symbolische plaats, omdat het dorpshuis na de Ramp door een Zwitserse liefdadigheidsstichting aan de Heijningse gemeenschap is geschonken. Het Pestalozzihuis heeft echter maximaal 175 zitplaatsen. Daarom wordt iedereen die voornemens is de herdenking bij te wonen, gevraagd voor zaterdag 27 januari

een mailtje te sturen naar info@ watersnoodherdenking.nl. Zodoende weet de organisatie op hoeveel mensen zij kan rekenen. Herdenking De herdenking begint donderdag 1 februari om 14.00 uur. Een uur lang zijn er sprekers, worden er beelden getoond van 65 jaar geleden en is er muziek van pianist Jens van Hoof en zangeres Mirte van Hoof. Een van de kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool ’t Kompas in Heijningen leest een zelfgeschreven gedicht of verhaaltje voor. Ook worden de namen opgelezen van alle 103 mensen die in de gemeente Moerdijk om het leven kwamen tijdens de Watersnoodramp. Monument Aansluitend gaat het gezelschap naar het monument aan de Hoge Heijningsedijk. Daar worden kransen en bloemen gelegd, terwijl Drumfanfare Showband Heijningen speelt. Na de Last Post worden twee minuten stilte gehouden en klinkt het Wilhelmus. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé rond het monument. De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk. Kijk voor meer informatie op www.watersnoodherdenking.nl

Plaats voor maximaal 120 woningen

Aanleg Fijnaart West stukje dichterbij De aanleg van de nieuwe woonwijk Fijnaart West is een stukje dichterbij gekomen. Het zogenaamde ‘voorontwerp bestemmingsplan’ is af en ligt tot 1 maart ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Iedereen kan tot die tijd inspreken op het plan. Bovendien is er op 22 februari een inspraakavond in De Parel voor iedereen die geïnteresseerd is. In mei 2016 werd al bekend dat de gemeente Moerdijk een nieuwe woonwijk wil realiseren aan de westkant van Fijnaart. Op het terrein tussen de Westkreekweg en de Molenstraat is plaats voor tussen de 100 en 120 woningen.

Dit zijn vrije kavels waarop de kopers zelf hun grondgebonden woning kunnen bouwen. Het is echter ook voor ontwikkelaars mogelijk om een plan in te dienen voor een rijtje woningen. Alle typen woningen zijn in principe mogelijk. De woningen worden gebouwd in zeven bouwblokken met daartussen groenzones en routes voor langzaam verkeer. Elke kavel heeft een diepte van circa 30 meter. De breedte is flexibel. Bouwregels In het bestemmingsplan staan de bouwregels waar potentiële kopers rekening mee moeten houden. Zo worden de verplich-

te afstanden en de maximale bouwhoogte aangegeven. Maar ook regels over aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. In een later stadium worden ook de beeldkwaliteitscriteria vastgesteld.

Inspraakavond Het bestemmingsplan wordt verder toegelicht tijdens de inspraakavond op 22 februari. Om 19.30 uur is elke belangstellende welkom in De Parel in Fijnaart. Iedereen kan dan ook zijn of haar inspraakreactie geven. Het is de bedoeling dat in 2019 de eerste kavels worden uitgegeven. Door Jan Willem van Bodegom


• Tijdschriften • Wenskaarten • Kantoorartikelen • Cartridges • Hobbywinkel Voorstraat 8a, Fijnaart

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

Adverteren in Fendert Lokaal De enige juiste optie! Bel 06-14520497

www.installatiebedrijfklundert.nl

Polderzangers vallen in de prijzen bij NK Vogels pioen met 94 punten, Agapornis nigrigenis dilute blauw kampioen met 93 punten. Patrick den Hollander: Geelvoorhoofdkakariki groen Kampioen met 91 punten, Roodvoorhoofdkakariki gele zwartoog Kampioen met 94 punten. Ad Reuvers: Valkparkiet wildkleur man Zilver stellen met 187 punten, Valkparkiet opaline Kampioen stellen met 189 punten, Roodvoorhoofdkakariki gele zwartoog Kampioen stellen met 187 punten, Roodvoorhoofdkakariki gele zwartoog Zilver met 93 punten, Pruimkopparkiet wildkleur man kampioen stellen met 187 punten. Trots Een prachtig resultaat dus waar ze erg trots op mogen zijn en een mooi uithangbord voor onze vereniging. Van harte gefeliciteerd!

De vijf prijswinnaars van Vogel 2018, v.l.n.r.: Annemarie Broeren-van Aart, Peter den Braber, Ad Reuvers, Toon Adams en Patrick den Hollander

Vogel 2018, ofwel het Nederlands kampioenschap vogels van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers, is weer achter de rug. Van 11 tot en met 14 januari waren er in de IJsselhallen in Zwolle ruim 10.000 vogels te bewonderen. Enkele vogels gekweekt door een aantal van onze leden waren er ook te zien. Hoewel onze vereniging helaas nog maar 26 leden telt, een bescheiden clubje dus, zitten er daar toch nog een aantal topkwekers tussen want maar liefst vijf Polderzangers vielen in de prijzen met hun eigen kweekvogels. Dit mag natuurlijk wel even extra aandacht hebben en dus werden zijn tijdens de afgelopen jaarver-

gadering van onze club dan ook nogmaals in het zonnetje gezet. Hieronder de behaalde titels van de leden van De Polderzanger uit Fijnaart. Kleurkanaries Toon Adams: Agaat wit Kampioen stellen met 185 punten, Agaat wit Zilver met 92 punten Peter den Braber: Zwartopaal rood mozaïek type 1 Kampioen met 92 punten, Zwartkobalt rood mozaïek type 1 Kampioen met 93 punten, Raza Español melanine intensief Brons stellen

met 187 punten, Raza Español melanine schimmel Kampioen met 94 punten.

Wereldkampioenschap In 2019 zal in Nederland het wereldkampioenschap worden gehouden en een aantal leden hebben al aangegeven ook hier aan mee te willen doen. Alle Polderzangers wordt dan ook veel succes gewenst het komende kweekseizoen met hopelijk als eindresultaat een paar wereldkampioenen er bij.

Parkieten Annemarie Broeren-van Aart: Agapornis nigrigenis groen Kam-

Lees de krant ook digitaal: www.fendertlokaal.nl


Pagina 7

Bouw wordt deze week hervat

Nieuwe aannemer voor bouw van gezondheidscentrum

De verbouwing van 'de oude super' heeft opnieuw drie maanden stilgelegen.

De verbouwing van de voormalige supermarkt aan de Nieuwe Dorpsweg in Fijnaart tot een gezondheidscentrum lijkt een gebed zonder einde. Aan de ‘soap’ kan een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Bouwbedrijf Bakker Arkel is niet langer de aannemer. Eigenaar Green Real Estate is nu in zee gegaan met Rodenburg uit Veenendaal. Die belooft de omwonenden dat deze week het werk wordt hervat. Het pand staat inmiddels bijna elf jaar leeg. Jarenlang deed eigenaar Green Real Estate niets met het gebouw, dat mede dankzij de graffiti uitgroeide tot ‘het minst mooie plekje in Fijnaart’. Na zo’n vijf jaar ontstond het idee om er een gezondheidscentrum van te maken. Na lange onderhandelingen belandde dit plan in de prullenmand, waar het eind 2016 weer werd uitgehaald. De huisartsen Khalili en Pourfar tekenden met eigenaar Green Real Estate de ontwikkelen koopovereenkomst voor een gezondheidscentrum. Helaas gebeurde er een half jaar niets. Pas eind juni vorig jaar werd ge-

start met de sloop, Die werd enkele malen onderbroken, zodat bouwbedrijf Bakker Arkel pas in oktober klaar was. Streefdatum Alle vertragingen betekenden dat de afgesproken opleverdatum van 1 december 2017 niet gehaald zou worden. Als nieuwe streefdatum werd het eerste kwartaal van 2018 genoemd. Maar vervolgens bleef het akelig stil aan de Nieuwe Dorpsweg. Die stilte werd slechts in de nacht van oud en nieuw onderbroken door zwaar vuurwerk dat op het bouwterrein werd afgestoken.

Nieuwe aannemer De storm van afgelopen donderdag zorgde ervoor dat de hekken rondom het bouwterrein plat kwamen te liggen. Omwonenden trokken daarover aan de bel. Zij kregen een reactie van het bouwbedrijf Rodenburg uit Veenendaal, dat de nieuwe aannemer is van het project. De hekwerken zijn meteen overeind gezet. Tegelijk meldde de nieuwe aannemer dat in de week van 22 januari gestart wordt met de werkzaamheden. Het is echter nog niet bekend wanneer het nieuwe gezondheidscentrum er staat. Door Jan Willem van Bodegom

Dinnershow bij KBO Fijnaart Zondag 11 maart vindt op uitnodiging van KBO Fijnaart een dinnershow plaats bij de Graanbeurs. Alle 55-plussers zijn welkom van 16.00 tot 19.30 uur. ‘Het huishouden van Jan Steen’ is een spetterende dinnershow. Alles is inclusive, dus met eten,

drinken en toneel zoals je nog nooit hebt gezien. Koffie, thee, wijn, limonade, bier en een uitstekend viergangendiner. En de hele tijd uitstekend vermaak. Dit voor de prijs van € 45,-. De show is voor 55-plussers. De zaal gaat open om 15.45 uur. Opgeven kan tot en met 2

februari 2018. U kunt de bijdrage per bank overmaken op IBAN NL74RABO0115206884 ten name van KBO Fijnaart. Of met de bijdrage opgeven bij Piet Frijters, Koningin Julianaanastraat 12 Fijnaart Jolanda Nieuwkerk, Frederik Hendrikstraat 3 Fijnaart

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Kostschool in Baarle Nassau 4 Ik zeej un kjeer dak mijn botteram in de tuin van ut kostschool gieng opeete. Nou die tuin waar mwooi wor. Bij die volière meej un mwooi mandarijneendje zaate veul soorte voggels. Vlakbij die volière stond un duivetil en de duive vlooge af en aon. Nou zaag ik al es jeene duif raor vliege. IJ maokte zelfs un soort koprol in de lucht en dan vloogtie verder meej de rest en klapte op ut dak van de schuur. Daor stonde nao de buitestalling ooze fietse allemaol in. Nou zeej ik teege Broeder Dominicus, dat die duif zo raor vloog. Un klein broedertje die altij in un ooverall liep en ij aar un pienepetje op. Hij en Broeder Gerardus waare saome de boere daor. Die Broeder Dominicus zeej da da klopte van die duif, waant er zaat ne bliende duif bij. Die vloog altij meej aandere duive meej. Toch wel moeilijk veur da bjeesje vond ik da. Afijn un bietje verderop waar un wei meej geite en herte. Die geite kwaame nieuwsgierig meej der pwoote teege ut gaos aon staon. Die herte waare bang en liepe steeds weg. Nou waare die herte ne kjeer ontsnapt. De hindes waare al terug, maor de bok waarter vandeur en die liep in un boogert verderop bij ne boer. Wij meej zen alle op drijfjacht. Wij moese in un lange rij da bjeest kalm aon opjaoge. Dan waare we wel zowa meej honderd man wor, dus da’s ne lange sliert. Ik weet nog da da beest injees daor waar, zomaor uit ut niks. Maor Broeder Dominicus aartem wèl gezien en naam ne duik en ij aartem. Ze viele op de grond en de broeder zaat er boovenop. Zo waar die bok wir terug. Ik zeej al da die broeder klein waar, maor ik zie um nog die snoekduik maoke en ij aartem vast. Veurda die bok terug in de wei moog waar die gaos opgewoogd, waant ut bjeest waarter ooverheene gespronge.


Pagina 8

Ik ben goed in... Er zal vast wel iets zijn waar ik goed in ben, maar ik leer steeds weer nieuwe dingen. Nooit te oud om te leren

Marielle Roks FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Marielle Roks.

Mijn guilty pleasure is... Nou, als ik dat vertel is de lol er wel van af. Maar de allerliefsten om me heen weten wat dit is Mijn onhebbelijkheden zijn… Ik ben ongeduldig Ik luister graag naar... Luisteren vind ik best moeilijk, maar als het muziek is luister ik naar alles. En op zijn tijd lekker mee zingen en dansen….heerlijk!

Men zou mij kunnen kennen van... Tja, misschien van Appelboer Roks aan de Blaak. Of van de voetbal: met Kaaise Boys 3x kampioen met een geweldig team. Daarna nog even bij FSV en nu bij vv De Fendert waar het supergezellig is. En tennis doe ik ook nog wel eens Het liefst eet ik… Eigenlijk alles, maar sushi is echt lekker De mooiste gebeurtenis in m’n leven was... Dat zijn er veel, te veel om op te noemen. Maar mijn twee kinderen Lieke en Sil staan zeker met stip bovenaan

Het boek waarvan ik genoot... De poppenspeler van Warschau, Haar naam was Sara, Britannia Road, mooie pakkende boeken Met kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Sushi? De mooiste kleur vind ik... Rood/wit De persoon die ik graag eens zou ontmoeten... Niemand in het bijzonder. Er zijn genoeg mensen om me heen waar ik mooie momenten mee deel en veel leut mee heb

Ik heb bewondering voor... Mijn broers, mijn Lief Jopie, de kinderen, mijn vriendinnen, maar vooral voor mijn ouders. En ook mijn omaatje, 96 ondertussen alweer. Allemaal mooie mensen die veel voor me betekenen

Het liefst drink ik... Milch, en dan vooral LIEBFRAUMILCH

Favoriete vak op school... Toch wel koken

Ik heb een grote hekel aan... Leugens

Ik woon/werk in Fijnaart sinds... Ik ben geboren en getogen in de Fendert en werk sinds 2009 in verzorgingstehuis Het Fenderts Hof

Mijn lievelingssport is... Dat blijft voetbal

Mijn grootste blunder... Oh, zoveel

Bovenaan mijn bucket list staat... Het Noorderlicht

Deze film moet iedereen zien... Still Alice…daar werd ik stil van. Ik was steeds bezig met het zorgen voor mijn moeder die de ziekte Alzheimer heeft. Maar door deze film kreeg ik het besef hoe mijn moeder dit allemaal beleefd moet hebben; daar heb ik nooit echt bij stil gestaan hoe het voor haar was om je kinderen te vergeten en alles om je heen

Mijn lievelingsspel is... Ik hou niet zo van spelletjes, ik ben namelijk een hele slechte verliezer

Ik droom van... Ik droom best vaak, maar de andere dag ben ik het altijd weer vergeten. Dat zegt genoeg, dus leef en geniet en maak er wat van

Mijn lijfspreuk is... Vandaag is vandaag en morgen zien we wel weer

Mijn naam is... Marielle Roks

De beste voetbalclub van de wereld is... Natuurlijk vv de Fendert

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben... Ik kijk niet te ver vooruit, plannen lukt nooit echt. Het loopt altijd anders

Op televisie kijk ik graag naar... Een goede film, lekker relaxed met een wijntje en kaasplankje

Mijn beste vriend/vriendin... Golden Girls zijn voor mij bijzonder, maar ik heb heel veel lieve mensen om me heen die ook speciaal zijn voor mij Ik ben bang voor... Ziek en hulpbehoevend te worden Het mooiste dier is... Dat kan ik niet verzinnen. Alle dieren zijn mooi, als ik ze maar niet hoef uit te laten Fijnaart vind ik... Mijn dorpje, mijn thuis

Mijn bijnaam is... Mus

Wat ik mis in Fijnaart.. Nog niets

Ik ben trots op... Mijn lief Joop en onze kinderen Boris, Tatum, Lieke en Sil. En op mijn broers Joel en Rob. Eigenlijk op alles en iedereen die me lief is

Mooiste plekje in Fijnaart... De boomgaard aan de Blaak, omdat ik daar een mooie jeugd heb gehad. Alles kon en mocht bij ons thuis. En nu nog steeds mooi omdat mijn broer met zijn gezin daar een mooi bedrijf runt

Mijn favoriete vakantieland is... Ik wil nog zoveel ontdekken, maar Canada is heel mooi Mijn sterrenbeeld is... Maagd In mijn vrije tijd doe ik... Heel veel Als ik 10 miljoen euro win... Ben ik rijk. En wat ik ermee ga doen? Tja, geen idee. Eerst maar eens wachten tot het zover is

Minst mooie plekje in Fijnaart... Alles heeft zijn charme Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... Willemstad met zijn veste is een heus avontuur


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 25 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 28 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Familieviering met 1ste communicanten Eucharistie

Celebrant: P. de Rooij Pastoraalwerker: P. de Meijer Zang: St. Jacobuskoor Misdienaars: H. van Ammerlaan en I. Hoppenbrouwers Lector: E. Mulders Koster: H. Berghout Collectanten: J. Reuvers en P. Berghout Gebedsintenties: Trouwdag van Koosje van Kaam en haar man. Dhr. en mevr. Kannekens-Korst. Jaantje Machielse-Frijters. Alle vormelingen die a.s. zaterdag gevormd worden, dat zij zich tot goede christenen mogen ontwikkelen. Collecte: voor eigen kerk

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Collecte rondgang: Onderhoudsfonds Collecte uitgang: PKN-collecte, catechese en educatie De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Zondag 28 januari 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. J.A. Bos, Papendrecht Ambtsdrager van dienst: Marion Kruis Gastvrouw: Janita Bom

KLIEKJES Werkeloos en wat nu? Ook voor mij had de watersnood van 1953 gevolgen. Het bedrijf waar ik werkte, 'Machinefabriek Hercules' in Klundert was ten prooi gevallen aan het water. Ons houten kantoortje werd als een kleine ark van Noach enkele weilanden verder teruggevonden. Dus werd ik, net als de anderen, met een fraai getuigschrift, overgeheveld naar de categorie 'werkelozen'. Slechts een paar weken maar. Ik kreeg een administratieve baan bij het 'Rampschadebureau Zevenbergen' dat belast was met de afwikkeling van opgelopen waterschades in de Westhoek Een tiental enquêteurs bezocht de getroffen gezinnen; stelden de opgelopen schades vast en zorgden in ieder geval voor een voorlopige uitkering. Deze enquêtes werden door de administratief medewerkers, waaronder ik, verder uitgewerkt waarna, na enkele weken, de enquêteurs een bezoek brachten aan de getroffen gezinnen om de ingeleverde enquêtes nog eens na te lopen alvorens tot een definitieve uitkering over te gaan. Daarbij ontdekten zij de vreemdste dingen. In enkele gevallen werd vrolijk gesjoemeld bij het invullen van de vragenlijsten en opgave van de verloren gegane voorwerpen. Ook werd geconstateerd dat het in enkele gevallen niet tot vervanging werd overgegaan. Zo is het voorgekomen dat een van de enquêteurs bij controle zag dat de verloren gegane stoelen niet waren vervangen door nieuwe. Nee, men zat vrolijk op bij een fruitteler gekochte veilingkisten naar de televisie te kijken. Tja, die hadden ze nog niet en van het voorschot hadden ze die alvast maar aangeschaft. Dat was nu ook weer niet de bedoeling van de rampschaderegeling zoals die door de overheid was ingesteld. Dat de betreffende familie scherper in de gaten werd

gehouden waar het de besteding van de ontvangen centen betrof, was duidelijk. Maar aan alles kwam een eind. Ik zag de bui al hangen omdat de verwerking van dit alles steeds minder man- en vrouwkracht zou vergen. Maar ja, wat dan? Ik las een advertentie voor een baan bij de Koninklijke Luchtmacht, solliciteerde en na enkele keuringen in Breda werd ik aangenomen. Tijdens die procedures viel er ook een envelop in de bus, afkomstig van het ministerie van Defensie. Tja, ik was in februari achttien geworden en kwam dus in aanmerking voor de dienstplicht. Nu had ik bij mijn sollicitatie als beroepsmilitair al in de gaten dat het dienstverband in ieder geval zou bestaan uit een proefjaar. Daarna had ik de mogelijkheid om af te haken of het dienstverband te verlengen met zes jaar. Afhaken zou betekenen dat ik alsnog het verschil tussen dat ene jaar en de geldende dienstplichttijd moest doordienen, maar ik kon op deze manier willekeurige plaatsing bij de Koninklijke Landmacht, de zandhazen, of de Marine ontlopen. Daarna kon ik dan altijd wel weer verder zien. De dienstplichtoproep kon dus in de prullenbak en op 13 oktober 1953 werd ik met de andere rekruten op de Frederik Hendrik-kazerne in Nijmegen ingelijfd en onder de krijgstucht gesteld. Daarna kleding-uitreiking, een wapen, en allerlei keuringen, want zo werkte het. Over die keuringen… Een volgende keer. Houdoe. Cees van der Mast

De Driehoek Biljarters gevraagd

Iedere donderdagavond is er biljarten in het Buurthuis Kwartiersedijk 1a. Er is nog plaats voor een aantal biljarters. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Het begint om 18.30 uur. Verdere wekelijkse activiteiten zijn: Dinsdag 19.30 uur: damesgym en vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)


Pagina 10

Gat in muur met gestolen tractor

Ramkrakers bij Aldi met lege handen Medewerkers van de Aldi aan de Oudemolensedijk in Fijnaart keken raar op toen zij donderdagmorgen bij de supermarkt arriveerden. In de buitenmuur zat een groot gat. Binnen was het een grote puinhoop in het kantoor. Het is allemaal voor niets geweest, want de daders waren zonder buit vertrokken. Het gat bleek te zijn gemaakt met een kleine tractor, die diezelfde nacht was gestolen vanuit een boomgaard aan de Oude Heijningsedijk. Via het gat kwamen de inbrekers terecht in het kantoor. Vervolgens probeerden zij nog via het dak in de winkel te komen, maar dat is niet gelukt. De technische recherche heeft zoveel mogelijk sporen veiliggesteld. De politie roept getuigen op om zich te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Drie maal is scheepsrecht voor man uit Fijnaart De politie heeft in Zevenbergen een 28-jarige man uit Fijnaart voor de derde keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Bovendien lagen in de auto gestolen kentekenplaten. Zondagmorgen rond 02.15 uur zagen agenten de auto over de Westrand in Zevenbergen rijden. Zij wisten dat de regelmatige bestuurder van de auto geen rijbewijs heeft. Daarom hielden zij het voertuig aan. Het was voor de derde keer dat de inwoner van Fijnaart zonder rijbewijs achter het stuur zat. De auto is in beslag genomen. Toen de man zijn kofferbak opende om wat spullen te pakken, zagen de agenten twee Belgische kentekenplaten liggen. Deze bleken te zijn gestolen in België. Daarop is de Fijnaarter aangehouden voor heling en/of diefstal van de platen.

De Seniorenraad De activiteitencommissie Seniorenraad heeft voor alle 55-plussers in Fijnaart, Heijningen en Zwingelspaan in 2018 weer diverse activiteiten op de agenda staan. Hieronder volgt een overzicht. Deze lijst goed bewaren. Uitgebreide informatie volgt te zijner tijd in Fendert Lokaal. •

24 januari cursus voor computer, I-Pad, en tablet in de Parel. Aanvang: 09.30 uur. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers werken aan dat stukje vaardigheid waar zij behoefte aan hebben. Aantal lessen: 6. Kosten € 30 totaal. Voor opgaven en inlichtingen Paula de Rooij. Tel.0168-462886. U kunt zich opgeven tot 18 januari.

31 maart: toneelvoorstelling. Aanvang 14.00 uur in de Parel. De Vrolijke Spelers spelen de klucht ‘Festival der Fantasten’. Eigen bijdrage: € 6. Dit is inclusief koffie met iets lekkers.

7 juni: voorjaarsreisje. Bestemming is nog niet bekend. Uitgebreide informatie vindt u t.z.t. in Fendert Lokaal.

6 oktober: Dag van ouderen in de Graanbeurs. Zaal open om 12.15. Aanvang buffet om 12.30 uur.

15 november: bezoek Intratuin. Vertrek vanaf Fendertshof om 13.00 uur. Na bezoek Intratuin pannenkoek eten.

29 november: Sinterklaasmiddag in de Graanbeurs. Aanvang 14.00 uur. De verdere invulling is nog een verrassing.

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Gedumpt afval Zaterdag 13 januari omstreeks 19.50 uur, melding van illegaal gedumpt afval op de Boerendijk te Fijnaart. Collega’s hebben ter plaatse hoeveelheid bekeken en gemeente in kennis gesteld. Loslopend paard Woensdag 17 januari omstreeks 13.00 uur, melding van een loslopend paard op de Oude Heijningsedijk te Fijnaart. Toen collega’s ter plaatse waren had eigenaar het paard al gevangen. Bedrijfsinbraken In de nacht van woensdag 17 januari op donderdag 18 januari hebben er een tweetal bedrijfsinbraken plaatsgevonden. Een op de Oude Heijningsedijk en een op de Oude Molensedijk. Uit onderzoek blijkt dat beide inbraken een link met elkaar hebben. Door collega’s van de forensische opsporing is een onderzoek naar sporen ingesteld. Voertuig op vluchtstrook Donderdag 18 januari 2018 omstreeks 22.30 uur, melding van een voertuig op de vluchtstrook van de A59 te Heijningen. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een berger ter plaatse

gestuurd om het voertuig weg te slepen. Inbraakalarm Vrijdag 19 januari omstreeks 02.20 uur gingen collega`s ter plaatse naar een bedrijf op de Glasweg te Heijningen. Bij een bedrijf zou er een inbraakalarm afgaan. Eenmaal ter plaatse bleek het een loos alarm. Kleine brand Vrijdag 19 januari omstreeks 17.20 uur, melding van een kleine brand bij een boerderij aan de Stadsedijk in Heijningen. Bij laswerkzaamheden was er een kleine brand ontstaan, eigenaar had brand al kunnen blussen. Verdachte situatie Zaterdag 20 januari omstreeks 06.00 uur, melding van verdachte situatie bij bedrijf aan de Kadedijk te Fijnaart. Door melder is een kenteken genoteerd. Aanrijdend is kenteken door ons nagekeken en gaf geen bijzonderheden. Ter plaatse betrokken voertuig niet meer gevonden.

Mark Noordink

Wijkagent (wnd) Fijnaart, Heijningen, Oude Molen en Zwingelspaan

Rabobank Clubkas Campagne Tot en met 1 maart kunnen verenigingen zich aanmelden voor de 5e Rabobank Clubkas Campagne. De vereniging of stichting moet actief zijn in de gemeente Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge of de kern Dinteloord. Leden van de Rabobank brengen hun stem uit op deelnemende clubs. En elke stem is geld waard! Voer een goede campagne onder clubleden, vrienden, familie en kennissen en verdien een mooi geldbedrag voor uw vereniging of stichting. Iedere deelnemende vereniging ontvangt minimaal € 100. Meld u aan! Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank West-Brabant Noord bankieren en voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor een donatie. Als club meldt u zich online aan. Op de inschrijfpagina vindt u ook de criteria en veelgestelde vragen. Aanmelden is mogelijk tot en met 1 maart 2018. € 150.000 beschikbaar Dit jaar verdeelt de bank € 150.000 én er is € 10.000 extra beschikbaar voor de beste wederkerigheidsvoorstellen*. De 10 beste ideeën worden beloond met € 1.000. Activiteiten voor jongeren hebben dit jaar een streepje voor in de beoordelingscommissie. Het indienen van een wederkerigheidsvoorstel is niet verplicht.


Pagina 11

Wintercompetitie Jeu de Boulesclub Fijnaart Op dinsdag 16 januari werd de vijfde ronde van de wintercompetitie 2017-2018 van Jeu de Boulesclub Fijnaart gespeeld. Er waren 11 deelnemers. Stand na 5 rondes 1. Piet van Pelt (5) 12 + 50 2. Ad van Oosterhout (5) 10 + 26 3. Corrie van Pelt (5) 9 + 36 4. Ron Verweij (4) 8 + 43

5. Ger Lips (5) 8 - 09 6. Gerrit den Hollander (4) 7 + 23 7. Leen Koekoek (5) 6 - 10 8. Rina van de Weegen (5) 6 - 22 9. Truus Roks (5) 6 - 28 10. Adrie Kaufman (4) 5 - 04 11. Ben van Wattum (5) 5 - 49 12. Bas van der Stelt (4) 3 - 28 13. Ad Bol (3) 3 - 36 Volgende ronde op 13 februari.

55+ bridge

de Fendert JO17-2 – Klundert JO17-2 7-2 de Fendert 1 – SPS 1 7-0 ODIO MO17-1 – de Fendert MO17-1 1-5 Prinsenland 2 – de Fendert 2 6-0

Programma

Donderdag 25 januari de Fendert 2 – Virtus 2 20.00

Uitslagen

de Fendert 1 – Prinsenland 1 2-3 de Fendert JO11-5 – Klundert JO10-1 1-5 de Fendert JO11-2 – Klundert JO11-2 7-0 de Fendert JO13-1 – Klundert JO13-1 3-3 de Fendert JO7-1 – Klundert JO7-1 5-7

Zaterdag 27 januari de Fendert 3 – S.c. Welberg 4 11.00 de Fendert MO19-1 – Zwaluw VFC MO19-1 13.30 de Fendert JO7, JO9, J/MO11, JO13 spelen onderling een toernooi 13.00 Duiveland 1 – de Fendert 1 14.30

vv Oranje-Blauw ‘14

- Vooral de zaterdag 2 zin heeft in de tweede competitiehelft - De voorjaarsindeling van de jeugd bekend is - Deze te vinden is op www. voetbal.nl - Het staat onder Competitie voorjaar en dan ‘stand’ - Op de site van Oranje Blauw ’14 ook heel veel foto’s te vinden zijn - Je die kunt vinden onder het kopje ‘Onze Club’ - Daar staat ‘Ronnie’s fotohoek’ - Je vindt daar de afgelopen twee seizoenen - Oranje Blauw ’14 ook op facebook te vinden is

Uitslag dinsdag 16 januari Gele lijn 1. Bets & Piet Kannekens 61,81% 2. Bram Huitkar & Frans Berghout 56,25% 3. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 54,17% 4. Dit Konings & Jan Hamers 50,69% 5. Anton Bom & Piet Breure 50,00%

Rode lijn (1.) Ank & Pex Rijnberk 59,38% (1.) Martha & Piet Berghout 59,38% (3.) Nel Breure & Nel Keuter 57,29% (3.) Corrie v.d. Berg & Pia Kok 57,29% 5. Toos v.d.Giesen & Henk Stam 55,21%

Agenda Dinsdag 23 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 24 januari 09.30 uur: Cursus computer, iPad en tablet Seniorenraad, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 25 januari 13.30 uur: Jaarvergadering KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 26 januari 19.30 uur: Prijzenfestijn najaarsactie, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zondag 28 januari 15.00-17.00 uur: Grand opening nieuwe zaal, Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart Dinsdag 30 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 1 februari 11.00 uur: Opening tentoonstelling Watersnoodramp, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00 uur: Herdenking Watersnoodramp 1953, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 3 februari 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Wist u dat?

- Er vanaf volgend weekend weer competitievoetbal is - Dat dit wel afhangt van het weer - Het alleen nog voor de vrouwen en de zondag is - De andere elftallen ook al weer staan te trappelen - Zij dus nog even moeten zullen wachten

Kijk voor meer info en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 15 januari

A-lijn 1, Klaas en Sjaan van Exel 53.75% 2. Martha en Piet Berghout 55.00% 3. Jan Timmers en Ernst Verwer 54.58% 4. Nel Keuter en Jacques Bogerd 53.33% 4. Piet Bom en Piet Vermunt 53.33% B-lijn 1. Rob den Engelse en Guido Voet 64.93% 2. Ab Bienefelt en Ad v/d Boon 60.07%

3. Piet Breure en Bram Huitkar 59.03% 4. Joke Machielse en Lia Maat 53.82% 5. Riet Neelen en Annie Reijnders 53.13%

C-lijn 1. Addie Schouls en Tonnie Zijlmans 69.17% 2. Greame Reijnders en Anton Bom 61.25% 3. Ella en Ad Huijbregts 57.92% 4. Joke den Engelse en Veronica van Nieuwenhuizen 55.42% 5. Barry Groeneveld en Jan Hamers 53.75%

Sportnieuws? Mail het naar: redactie@fendertlokaal.nl


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

COCA-COLA • Haarscherp drukwerk

Regular, zero sugar of light Betrouwbare bezorging Pak• met 6 flessen à 1,5 liter

5+1 GRATIS*

* 5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter. Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

Jumbo , Fijnaart, Kadedijk 120