Fendert Lokaal 2017 week 44

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 31 o k t o b e r 2 0 17 | w e e k 4 4 | j a a r g a n g 4 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Lekker griezelen

Keenesluis gered

Kleindierenexpositie

Oliebollentijd

Cees van der Mast schrijft historische roman

Zoektocht leidt tot ‘Mijn Land van Herkomst’ Boek Tijdens en na de vakantie in 2009 begon de auteur met het maken van aantekeningen en het verzamelen van folders en tijdschriften over de boeiende periode. Op 18 november 2011 ging hij aan de slag met het boek, toen ook al onder de titel ‘Mijn Land van herkomst’. “Het is duidelijk dat het schrijven redelijk veel tijd heeft gekost. Geen verloren tijd overigens, want ik heb er veel van geleerd”, stelt Cees. Dat komt onder andere door de hulp van derden, waaronder schrijvers en ter zake kundige historici. Zijn echtgenote Jola tekende letterlijk voor de cover van het boek. Zij heeft een door Cees gemaakte foto tijdens de vakantie in 2009 verwerkt tot een schilderij.

Cees van der Mast ging op zoek naar zijn voorouders. Dat leidde tot de historische roman 'Mijn Land van herkomst'.

Vijf jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd Cees van der Mast in Fijnaart geboren. Als beroepsmilitair kwam hij onder andere in Frankrijk en Duitsland terecht. In 1975 keerde hij terug in Nederland en woont tegenwoordig met zijn vrouw Jola in Utrecht. Vanuit de Domstad verblijdt hij de lezers van Fendert Lokaal regelmatig met zijn Kliekjes. Een jaar geleden verscheen zijn historische roman ‘Mijn Land van herkomst’. Inmiddels is er een tweede, herziene druk. Het schrijven van het 269 pagina’s tellende boekwerk kostte Cees vijf jaar. De aanleiding is tweeledig, meldt hij in zijn dankwoord en verantwoording. “Enerzijds de jarenlang durende zoektocht naar mijn voorouders, anderzijds het regelmatig terugkerende gevoel dat ik tijdens onze veelvuldige zomervakanties in Zuid-Frankrijk mij er ‘thuis’ voelde als een vis in het water.”

Hugenoten De oudst bekende voorvader van Cees is Dankert van der Mast. Deze man heeft geleefd aan het eind van 16e eeuw, voor zover bekend op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Zijn voorouders waren vermoedelijk hugenoten. “Als dat zo is, dan waren hun voorouders op hun beurt wellicht katharen die in het zuiden van Frankrijk hebben gewoond en geleefd”, mijmerde Cees tijdens een vakantie in de regio Languedoc-Roussilon in

2009. “In gedachten verplaatste ik mij als met een tijdmachine naar de 13e eeuw. Naar de periode waarin de katharen werden vervolgd door de kerk van Rome omdat zij vond dat de kathaarse geloofsgemeenschap het gezag van ‘hun’ Kerk ondermijnde. Zij werd hierbij geholpen door de Franse kroon en edelen die er wel brood in zagen om op die manier hun territorium te vergroten”, meldt Cees.

Massabrandstapel Het boek begint in 1209 vanaf de eerste kruistochten tegen de Occitaanse beschermheren van de katharen en hun gelovigen en sluit af met de overgave van de versterkte nederzetting Montségur en de massabrandstapel van maart 1224. Daarbij vonden ruim tweehonderd kathaarse gelovigen de dood. Deze militaire operaties werden uitgeroepen door paus Innocentius III. Het verhaal past in een eeuwenlange geschiedenis van vervolgingen, oorlogen, moord en doodslag wegens verschillen in etniciteit, in politieke overtuiging of religieus geloof. Al deze vervolgingen staan steeds in relatie met de zucht naar politieke macht en financieel gewin. Een geschiedenis die zich altijd heeft herhaald en blijft herhalen. Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 1 t/m zaterdag 4 november

Hubkes 10 stuks € 3,30 anijs rozijnen wit

Roomboter-appelflappen per stuk € 0,89 + 9 spaarpunten cadeau

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487

www.bakkerijsonneveld.nl

Agenda Dinsdag 31 oktober 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 2 november 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 3 november 20.00-22.00 uur: Kleindierententoonstelling Brabants Westhoek, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Zaterdag 4 november 09.15 uur: Oliebollenverkoop Oranjevaan, Voorstraat in Fijnaart 10.00-16.00 uur: Najaarsmarkt, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 10.00-16.30 uur: Kleindierententoonstelling Brabants Westhoek, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 7 november 13.00-21.00 uur: Knippen voor Galgos del Sol door Clementine, Lifestyle 13, Eerste Kruisweg 8a in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 8 november 14.00 uur: Voorlichting Natuurlijk in Evenwicht, Algemene Ouderenbond Fijnaart e.o., De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 9 november 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Gevraagd

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

een zaterdag-hulp om te helpen in onze bloemenwinkel. Opleiding in de bloemen is een pré. Melden in de winkel bij Marloes. Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Boerendijk 64 Fijnaart Vraagprijs: € 269.000 k.k. Net buiten de kern gelegen uitgebouwde vrijstaande dijkwoning met buitenberging, zijtuin en achtertuin Kijk voor een exclusieve presentatie van deze woning op www.boerendijk64.nl

TE KOOP

T. 0168-477077 info@wgmakelaars.nl

www.wgmakelaars.nl

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Vuurwapen Dinsdag 24 oktober omstreeks 09.00 uur een woning aan de Parelstraat in Fijnaart binnengetreden in verband met de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen. De persoon die daar op bezoek was heeft op vordering een luchtdrukwapen uit zijn auto gehaald. Poort open Woensdag 25 oktober werd er naar de politie gebeld in verband met het feit dat er al twee keer in twee weken tijd de poort openstond van de achtertuin. Melder woont aan de Kadedijk in Fijnaart en vermeldde dat de poort niet zomaar open gewaaid kan zijn. Verdacht persoon Donderdag 26 oktober: melding van een verdacht persoon welke op de Oude Heijningsedijk in Heijningen liep. Persoon is gecontroleerd door collega’s en bleek een Fransman te zijn. Persoon zei dat hij voor werk in Nederland

was, maar de weg kwijt was. Collega’s hebben hem op het station in Roosendaal afgezet. Diefstal aanhangwagen Vrijdag 27 oktober werd ik in kennis gesteld van een diefstal van een aanhangwagen, welke achter de woning stond aan de Kwartiersedijk te Fijnaart. Dit was helaas niet de eerste keer. Donkere dagen Gezien het feit dat de donkere dagen nu echt weer gearriveerd zijn ,wil ik vragen om een extra oogje in het zeil te houden. Niet alleen bij u zelf maar ook in de buurt. Meld verdachte omstandigheden in de eventuele buurtapp of bel de politie. Ikzelf zal een en ander vanuit de politie proberen te organiseren voor extra toezicht.

Mark Noordink

Wijkagent (wnd) Fijnaart, Heijningen, Oude Molen en Zwingelspaan


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Vervolg voorpagina-artikel

Cees van der Mast schrijft historische roman Guilhem de Mas In de historische roman beschrijft de geboren Fendertsman de woelige geschiedenis van hoofdpersoon Guilhem de Mas, zijn familie en drie generaties nakomelingen. Al hun belevenissen zijn opgetekend tegen de historische achtergrond van de 13e eeuw. Een geschiedenis van macht en onmacht, geloof en twijfel, hoop en vrees, voor- en tegenspoed. Zaken waar ieder mens tijdens zijn of haar leven mee wordt geconfronteerd en daarin zijn of haar weg moet vinden. Wedergeboorte In de tweede druk zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waardoor het boek aan authenticiteit heeft gewonnen. “Het ver-

nieuwde manuscript heeft voldoende wijzigingen ondergaan om van een ‘wedergeboorte’ te spreken”, merkt Cees met een glimlach op. “Op advies zijn enkele historische passages gewijzigd, waardoor zij beter passen in de context van het verhaal. Ook heb ik (te) Franse voornamen veranderd in Occitaanse namen. Dat is mede gedaan omdat deze streek na een wetswijziging haar oorspronkelijke naam weer draagt. Hier kwam een referendum aan te pas, dat daar dus wel heeft gewerkt.” 'Mijn Land van herkomst' is te bestellen bij Uitgeverij ASPEKT via www.uitgeverijaspekt.nl. ISBN: 9789463380676 Door Jan Willem van Bodegom

Het Watersnoodhuis/ museum is zaterdag open

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis

Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Het aantal dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten dat een boek heeft geschreven neemt omvangrijke vormen aan. Je zou er inmiddels een aardige bibliotheek mee kunnen vallen. Ook ik heb een exemplaar op de plank staan met mijn naam op de omslag. Geen hoogstaand literatuur of spannende roman, maar een bundel met korte stukjes die ik in het begin van deze eeuw in de krant heb geschreven. Dankbaar onderwerp in die tijd waren mijn twee, toen nog jonge, kinderen. Iedere ouder van een peuter of kleuter hoort vrijwel dagelijks de meest komische opmerkingen uit de mond van hun kroost rollen. Dat slaat als een blad aan de boom om zodra ze de pubertijd bereiken. Op de vraag: ‘Hoe was het vandaag’, krijg je steevast het antwoord: ‘Goed’. En als je wil weten of ze nog iets hebben meegemaakt, blijft het bij een enkele ‘Neuh’. Inmiddels zijn mijn twee zoons de twintig gepasseerd en kunnen we gesprekken voeren die verder gaan dan ‘goed’ en ‘neuh’. Je kunt er alleen geen column meer mee vullen. Zo wel, dan zouden ze me dat niet in dank afnemen.

Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub

TER INTRO

Zaterdag 4 november is de Watersnoodwoning Heijningen geopend van 14.00 tot 17.00 uur. U vindt de woning op het adres Veluwestraat 2 te Heijningen. In het huis treft u, naast een uitgebreide expositie over de Watersnood in de gemeente Moerdijk ook een uitgebreide verzameling van gebruiksvoorwerpen aan, die een arbeidersgezin in de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikten. Achter het huis bevinden zich de speciale

ruimten voor vader en moeder, om hun taken van die tijd uit te kunnen voeren. Alles is gratis te bezichtigen en de koffie wordt vers gezet. Mocht u zaterdag geen tijd hebben, het Watersnoodhuis is iedere dinsdag- en donderdagmiddag te bezoeken tussen 14.00 en 16.00 uur.

Zeventien jaar geleden kon ik nog probleemloos opschrijven wat de toekomstdroom van mijn jongste was. “Papa, ik wil later een peer worden”, vertrouwde de toen 4-jarige me vlak voor het slapen gaan toe. “Maar dan wel een keiharde peer. Eentje die altijd hard blijft en nooit zacht wordt.” “Waarom dan niet”, wilde ik uiteraard weten. Waarop hij het voor hem voor de hand liggende antwoord gaf: “Nou, dan kunnen de mensen me tenminste niet opeten.” Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert LokaalPagina 5

Restauratie Keenesluis Kaartverkoop boven verwachting Veel enthousiasme voor kan van start gaan Ellufdu van dun Ellufdu

Als de Keenesluis 100% procent is gerestaureerd, ziet hij er zo uit.

Tijdens de Nationale Sluizendag is donderdag 26 oktober bekendgemaakt dat de Keenesluis voor een groot deel gerestaureerd wordt. Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant Noord stellen hiervoor geld beschikbaar. Hiermee gaat de Keenesluis een mooie toekomst tegemoet en wordt de kwaliteit van de omgeving vergroot. De Keenesluis is een unieke historische sluis die precies op de grens van Fijnaart en Standdaarbuiten staat. De Keenesluis is 248 jaar oud, uniek erfgoed en vervallen. Deze sluis staat op een plek met een rijke historie en is omringd door mooie natuur. Met het geld dat nu door waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant-Noord beschikbaar is gesteld worden de stenen en het ijzerwerk van de Keenesluis weer toekomstbestendig gemaakt. Ook het scheprad wordt gereconstrueerd. Oorspronkelijk draaide er een scheprad in de Keenesluis. Dit scheprad sloeg het water de polder uit. De gemeente Moerdijk heeft geld gereserveerd voor een picknickplek naast de Keenesluis. Hulp gevraagd Stichting Beleef de Keenesluis

zet zich samen met velen in om de Keenesluis volledig te restaureren. Sluizenexpert Jan Arends heeft in zijn restauratieadvies geadviseerd om de betonnen wand die in 1966 haaks op de sluismuren is geplaatst te verwijderen. Daarmee kunnen bootjes vanaf de Mark en Dintel weer door de Keenesluis varen. Stichting Beleef de Keenesluis roept mensen en organisaties op om ook bij te dragen aan de 100% restauratie: een doorvaarbare Keenesluis. Dat kan in de vorm van kennis, geld en materialen. Wie de Keenesluis wil volgen kan de Facebook pagina ‘Vrienden van de Keenesluis’ liken, @ keenesluis volgen op Twitter en Instagram en www.keenesluis.nl bezoeken.

‘Zoete inval’ op Fort Sabina Op zaterdag 11 en zondag 12 november kunt u op Fort Sabina kijken naar een bijzondere expositie over de suikerindustrie. In het kader van het jaar van de Biet, dat georganiseerd is door Waterpoort, kunt u een wandeling maken over Fort Sabina waarbij u op verschillende locaties kunt kijken naar exposities over de bijzondere geschiedenis van suiker in uw leefgebied. Maar liefst 23 suikerfabrieken stonden er in dit gebied. Waar veel mensen nog herinneringen Wellicht als werknemers, maar ook als bewoner. De wandeling voert langs installaties, projecties en interactieve opstellingen. Kom genieten van deze bijzondere expositie op deze historische plek! De Zoete inval kunt u bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur op zaterdag 11 en zondag 12 november. Fort Sabina, Fortweg1, Heijningen, www.fortsabina.nl

De organisatie van het aanstaande Ellufdu van dun Ellufdu feest en het bestuur van carnavalsstichting De Kleibatsers zijn verheugd over de grote publieke belangstelling. Dun Ellufdu van dun Ellufdu vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 11 november in De Graanbeurs. Het programma met het amusante liedjesfestival, De Stadse Blaozers, Blaos t’um Op, de ludieke presentatie van de nieuwe prins en als spetterende uitsmijter een daverend optreden van de Nederlandse feest-act nummer 1: Gebroeders Ko, blijkt zeer in trek bij de inwoners van Fijnaart, Heijningen en omstreken. Leuke tijd In wat bredere context ervaren we dat steeds meer mensen weer zin krijgen om het carnaval in de Fendert mee te vieren, zo vertelt voorzitter Bram Koomans. “Oud en jong, katholiek en protestant, uit alle geledingen vinden in toenemende mate de mensen het meer dan leuk in ongedwongen en minder-serieuze sfeer met elkaar een leuke tijd te hebben”. Dit wordt de drukst bezochte Ellufdu van dun Ellufdu ooit. Voorverkoop De voorverkoop van de entreekaarten loopt voorspoedig. “Er zijn nu nog wel kaarten te koop, echter het einde van de voorraad komt in zicht”, zo meldt penningmeester Annemarie Houbraken. De kaarten zijn voor € 5,- te koop bij De Graanbeurs, De Fendertse Hoeve, Drogisterij Sebastian, Bloemenshop Marloes, Wol van Moos en de voetbalkantine van vv De Fendert. Zaterdag 11

november stopt de voorverkoop en zijn de kaarten alleen nog ’s avonds aan de deur bij entree te koop. Dan is de prijs echter € 10,per toegangskaartje. Carnavalsmenu Veel mensen voelen zich aangetrokken tot het uitgebreide diverse carnavalsmenu zo ervaart secretaris Ben Vos. “Sommigen vinden de optredens van de twee dweilbands supergezellig, terwijl anderen het Kleigatse liedjesfestival met deelnemers uit het eigen dorp als het hoogtepunt van onze 11/11 festiviteiten beschouwen”. Velen zijn uiteraard nieuwsgierig naar de nieuwe prins weten mede-organisatoren Arjan Magielse en Mark van Vlimmeren. Kunnen De Kleibatsers dit jaar het geslaagde debuut van Prins Toon dun Eerste overtreffen? En natuurlijk zullen grote aantallen feestvierders op de been zijn om mee te zingen en hossen met heerlijke feestnummers zoals ‘Alleen maar schoenen aan’, ‘Wat heb jij een lekker lijf’ en ‘Schatje mag ik je foto?’ van de Gebroeders Ko. De organisatie adviseert eenieder nu het nog kan tijdig toegangskaarten voor dun Ellufdu van dun Ellufdu te kopen bij een van de zes voorverkooppunten. Immers op 11 november geldt: Vol is vol.

www.fendertlokaal.nl


Pagina 6

Joël Roks FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Joël Roks.

de bereikt hebben... Ik heb nog een heel verlanglijstje hoor, maar gezond blijven is toch wel het allerbelangrijkst

Belevenissen

Mijn bijnaam is... Ik heb geen bijnaam, maar ik ben er 1 van Piet dun Brad

Omheinen (1)

Ik ben trots op... Meerdere dingen, maar ons fruitbedrijf met streekwinkel is toch wel onze familietrots Mijn favoriete vakantieland is... Geen Mijn sterrenbeeld is... Ram In mijn vrije tijd ga ik... Met mijn gezin op pad naar de BMX-wedstrijden Als ik 10 miljoen euro win... Wist ik het wel Beste voetbalclub van de wereld... Ajax Mijn lievelingsspel is... Dammen Mijn lievelingssport is... Dat is motorsport Ik heb bewondering voor... Mijn ouders Mijn grootste blunder was... De sloot in rijden met mijn crossmotor. En het ergste is; het staat nog op de film ook

Mijn naam is... Joël Roks Ik woon in Fijnaart sinds... Al mijn hele leven bij ons in de boomgaard aan de Blaaksedijk 14a Men zou mij kunnen kennen van... De appelboer van De Fendert Het liefst eet ik… Jawel, appels Mooiste gebeurtenis in m’n leven... Dat zijn er meerdere, maar de geboorte van onze kinderen staat op nummer 1 Deze film moet iedereen zien... Living for the Weekend Het boek waarvan ik genoot... Noppennieuws Men kan mij wakker maken voor...

Pfff. Beter van niet De persoon die ik graag eens zou ontmoeten... Sandra Bullock Ik ben goed in... De lekkerste kersen, pruimen, appels en peren telen Ik luister graag naar... Normaal, Oerend hard Ik droom van... Tja, dat verklap ik niet Het liefst drink ik... Onze heerlijke pure appelsap van onze eigen appels geperst Mijn lijfspreuk is... Slaan kunnen ze me, maar verslaan nooit Ik heb een grote hekel aan... Daar laat ik me maar niet over uit Over 10 jaar wil ik het volgen-

Op televisie kijk ik graag naar... Sport Favoriete vak op school... Ik had een hekel aan school Ik ben bang voor... Ik ben eigenlijk nergens bang voor Het mooiste dier is... Ik hou niet zo van dieren Fijnaart vind ik... Een mooi dorpje Wat ik mis in Fijnaart is... Een BMX-baan Mooiste plekje in Fijnaart... In april, als onze boomgaard in bloei staat, dan is ons fruitbedrijf aan de Blaak absoluut het mooiste plekje van Fijnaart Mooiste plekje in gemeente Moerdijk... Klundert en Willemstad

Door Piet Hendrikx

Nou reeje wij lèèst oover de Antoondijk en ik zaag ne boer lwoope in de wei. Un paor mannekes liepe daor ok bij en ze waare un wei aon ut afheine. Daor laage paole en rolle meej draod. Da deeje wij ok. In de bimde (=Ettense polder) are wij weije ligge. Op vier plekke. Allemaol meej gekke naome van de streeke van vroeger. Den Èèmere, Krachtenburg, Vlorenkorst en Bolledonk. In ut veurjaor gienge de vèèze (=kalveren) naor de polder om daor verder te groeije van ut gras. Ok wier daor jéén wei gewooid, dus gemaaid en daor wiere pakke wooi van gemaokt. Net van te veure, vroeg in ut veurjaor, moese ooze Jan en ikke meej naor de bimde meej de trekker en de kaar. Op die kaar laag ne woop teerpaole en rolle pindraod. De spijkerbak zaat vol kramme, waant de weije moese naogekeeke worre wat de omheining betreft. Meej ne slèèg (=grote houten hamer) sloeg oos vaoder de paole in de grond. Bij de jeeste klap moese wij die paole vasthouwe, maor ik trok durom al gauw terug wor. IJ zou ter neffe slaon jong. Toen wij wa grwooter waare moese wij slaon meej die slèèg. Ik weet nog wel dak ooze Jan zijn haand ne kjeer schampte. Nou toen waar moor los wor. Nou motte weete da op zo’n waarme veurjaorsdag wij, ooze Jan en ikke, ooze shirt uitdeeje om al bruin te worre. Oos vaoder deej da nwooit wor, wij wel. Eigelijk nie zo slim meej die teerpaole. De teerspetters zaate, deur da slaon op die paole, dan wel es op oos lijf en as de zon dan flienk scheen deej da zjeer. Die teer braande dan op ooze vel en oos vaoder aar nerges last van natuurlijk. As de paole allemaol stonde wier de pindraod afgerold. Ut breekijzer zaat deur de rol gestooke en ooze Jan en ikke moese dan langsdeur in de wei de rol saome afrolle. Dan vastmaoke aon die paole en de vèèze bleeve zo laoter goed in de wei.


Pagina 7

Rijk Zwaan blijft volop innoveren buitenlandse expansie. Het hoge marktaandeel in Nederland bleef stabiel. In het afgelopen jaar werd meer dan 120 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De research-activiteiten zijn geconcentreerd in De Lier en Fijnaart. De veredeling van groentegewassen vindt wereldwijd plaats.

Het bedrijf Rijk Zwaan blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. heeft over het boekjaar 2016/2017 een netto omzet gerealiseerd van 420 miljoen euro. Dit is 8% hoger dan het vorige boekjaar. De groei biedt Rijk Zwaan de mogelijkheid om fors te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het bedrijfsresultaat over het boekjaar 2016/2017 bedroeg 111 miljoen euro en de nettowinst

kwam uit op 88 miljoen euro. De toegenomen omzet en winst zijn volledig te danken aan de

Ons Toneelcluppie is weer begonnen Verdrietig of boos kijken, of heel blij? Durf jij voor publiek te staan? Kan jij zelf een toneelstukje verzinnen en uitvoeren? Wil je samen met andere kinderen werken aan een toneelstuk? ‘Ons Toneelcluppie’ is weer begonnen. De toneelclub oefent elke dinsdagmiddag in de gymzaal van de Julianeschoo/Kennedyschool. Groep 5/6 repeteert van 15.30 tot

Uitslag 1. Ger Lips 3 + 17 2. Piet van Pelt 2 + 06 3. Ad van Oosterhout 2 + 06 4. Rina van de Weegen 2 + 05 5. Corrie van Pelt 2 + 04 6. Truus Roks 2 + 01 7. Ron Verweij 1 + 01 8. Adri Kaufmann 1 - 05 9. Bas van der Stelt 1 - 06 10. Ben van Wattum 1 - 07 11. Ad Bol 1 - 13 12. Leen Koekoek 0 - 09

Grote kleindierenexpositie

16.30 uur en groep 7/8 van 16.30 tot 17.30 uur. De kosten bedragen 15 euro per maand. In de vakanties is er geen toneelclub en in de maanden juli en augustus wordt er geen contributie gevraagd. Ons Toneelcluppie is een initiatief van Stichting Moracay (bekend van ’t Fenderts Schaep en Geldwolven). Contactpersoon is Linda den Hollander, tel. 06-24237766, e-mail moracay@hotmail.com en website: moracay.wixsite.com/toneel

Wintercompetitie Jeu de Boulesclub Fijnaart Op dinsdag 24 oktober werd de tweede ronde van de wintercompetitie 2017-2018 bij Jeu de Boulesclub Fijnaart gespeeld.

Uitbreiding Rijk Zwaan voert hoogwaardig onderzoek uit, maar ontwikkelt geen genetisch gemodificeerde plantenrassen. In het afgelopen boekjaar is fors geïnvesteerd in uitbreiding van onderzoek en veredeling. Zo is bijvoorbeeld een nieuw “Seed Quality Center” in De Lier gebouwd waardoor de capaciteit voor laboratoriumtoetsen is uitgebreid. Hiermee kan Rijk Zwaan blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die in de markt worden gesteld. Alle zaden die over de gehele wereld

worden geproduceerd komen terug naar Nederland voor een grondige kwaliteitscontrole voordat zij worden uitgeleverd. In Fijnaart wordt de laboratoriumcapaciteit verdubbeld om de verwachte groei aan te kunnen. Nederland als vestigingsland Rijk Zwaan hecht veel waarde aan Nederland als vestigingsland. Naast het stabiele politieke klimaat en de goede infrastructuur, kent Nederland gunstige stimuleringsmaatregelen voor innovatie. Nederland biedt ook het voordeel van relatief goede beschikbaarheid van deskundig en gemotiveerd personeel. De primaire doelstelling van Rijk Zwaan blijft medewerkers een prettige en duurzame baan te bieden. In het boekjaar 2016/2017 werden in Nederland 80 nieuwe medewerkers (fte’s) aangenomen. Wereldwijd bedroeg de personeelstoename 147 fte’s.

Stand na 2 rondes 1. Piet van Pelt (2) 5 + 19 2. Ad van Oosterhout (2) 4 + 14 3. Rina van de Weegen (2) 4 + 12 4. Corrie van Pelt (2) 3 + 07 5. Adrie Kaufman (2) 3 + 00 6. Ger Lips (2) 3 - 09 7. Truus Roks (2) 3 - 12 8. Gerrit den Hollander (1) 2 + 10 9. Leen Koekoek (2) 2 + 05 10. Ben van Wattum (2) 2 - 23 11. Ron Verweij (1) 1 + 01 12. Ad Bol (1) 1 - 13 13. Bas van der Stelt (2) 1 - 19 Volgende spelronde: 21 november.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november houdt de Kleindierensportvereniging De Brabantse Westhoek uit Fijnaart een grote Kleindierententoonstelling in De Parel in Fijnaart. Voor deze tentoonstelling zijn 400 dieren (konijnen, grote en dwerghoenders en sierduiven) ingeschreven uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland. Deze tentoonstelling is een van de grootste uit de regio. Te zien zijn onder andere Vlaamsereus konijnen van ongeveer 10 kilo tot dwergkonijnen van 8 ons verder zijn er grote hoenders (kippen) van ongeveer 5 kilo tot dwerghoenders tot 8 ons

en sierduiven van 2 tot 8 ons te zien. Keuring De dieren worden op vrijdag 3 november vanaf 09.00 uur tot 15,00 uur gekeurd door zes keurmeesters uit het hele land. De tentoonstelling is geopend voor het publiek op vrijdag 3 november van 20.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.


Pagina 8

Eerste Heilige Communie

KERKBERICHTEN

In januari gaat de Immanuelparochie weer van start met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Er wordt gewerkt met het communieproject ‘Blijft dit doen’. Dit project wil ouders en kinderen helpen om samen vorm te geven aan hun geloof. Het wil een stap zijn in het zoeken naar een verbinding tussen het leven van alledag en de wereld van geloven. Via de scholen worden alle ouders/verzorgers van kinderen uit groep 4 uitgenodigd om zich op te geven voor de voorbereidingsbijeenkomsten. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie via email: coordinator@ immanuel-parochie.eu De volgende data zijn gepland voor de feestelijke zondag: Zondag 22 april voor cluster Midden (kerk in Zevenbergen) Zondag 6 mei voor cluster Oost (kerk in Zevenbergschen Hoek) Zondag 27 mei voor cluster West (kerk in Fijnaart)

H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Woensdag 1 november 10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Ouderenmorgen met ziekenzalving - Eucharistieviering Celebrant: M. Prasing Diaken: M. Bastiaansen Zang: Gelegenheidskoor Misdienaar: Jeanne Lector: Corry Koster: R. Vissers Collectant: P. Berghout. Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie Donderdag 2 november 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Allerzielenviering Diaken: M. Bastiaansen Zang: Gelegenheidskoor Misdienaars: Rina en Merel-Minou Lector: Jeanne Koster: R. Vissers

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 23 oktober A-lijn 1. Jenke de Lint & Ernst Verwer 59,17% 2. Sjaan en Klaas van Exel 58,75% 3. Addie Schouls & John Groen 58,33% 4. Tonny van Dis & Lenneke Braber 52,92% 5. Hans Riethoff & Cor van Veelen 52,50% B-lijn 1. Bert de Kok & Bert de Lint 67,92% 2. Nel Breure & Anke Rijnberk

59,17% 3. Bets en Piet Kannekens 56,25% 4. Piet Bom & Piet Vermunt 51,67% 5. Tonny Frijters & Arie v.d. Linden 50,42% C-lijn 1. Willy Timmers & Nelleke van Zuilichem 60,83% 2. Toos Schrauwen & Nanny de Groot 60,42% 3. Teunie en Wim Boelhouwers 57,92% 4 ged. Wilma Vormeer & Ria Stamkot / Jaap Punt & Ad Knook 56,25%

55+ bridge Uitslag dinsdag 24 oktober 1. Marcia Erkamps & Mia Schouten 60,07% 2. Riet Neelen & Annie Reijnders 58,33% 3. Nel Keuter & Cobi Verhoeven 57,99% 4. Nettie Donders & Jo van

Sprundel 55,21% 5. Bets & Piet Kannekens 53,82% 6. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 53,47% 7. Piet & Martha Berghout 53,13% 8. Christine van Huisstede & Piet Vermunt 52,43%

Collectant: R. v/d Ham Gebedsintenties: Overleden ouders Geert van Steen en Jaantje Nagtzaam Collecte voor eigen kerk. Na afloop samenzijn met koffie.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Zondag 5 november 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: M. Prasing Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: Febe en Illa Lector: Elly Koster: R. Vissers Collectanten: J. Reuvers en J. Dingemans Gebedsintenties: Lies van Mierienboer-Korst. Mevr. ReuversVermeulen. Overleden ouders Geert van Steen en Jaantje Nagtzaam. Cees Frijters en Cees van Steen Collecte: 1ste voor Caritas; 2de voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 5 november 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Dankdag gewas en arbeid Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Wim Tolenaars Gastheer: Peter van der Eijk Collecte rondgang: 1e Oogstcollecte; 2e Diaconie Collecte uitgang: Instandhouding kerk en eredienst `De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

11.00 uur: Doopviering Bo Sweere

Voorlichtingsbijeenkomst Natuurlijk in Evenwicht Op woensdag 8 november houdt de Algemene Ouderenbond Fijnaart en omstreken een voorlichtingsbijeenkomst over Natuurlijk in Evenwicht. Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt verzorgd door Remedica. De volgende punten worden besproken: • Feiten en fabels over homeopathie, fytotherapie en geneesmiddelen • Gezonde leefstijl door voeding en beweging • Rusteloosheid • Artrose

• • •

Prostaat Droge ogen Informatietafel A. Vogel met de producten

De Parel Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in De Parel Sports & Events, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart en start om 14.00 uur. Toegang is gratis U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom op deze middag.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 9

Oranjevaan gaat weer bakken

Vertrouwde oliebollen uit nieuwe bakapparatuur

Ruim acht maanden hebben de inwoners van Fijnaart en omstreken het zonder de overheerlijke oliebollen van Muziekvereniging Oranjevaan moeten stellen. Aan die periode komt een eind. Zaterdag 4 november slaan de leden weer aan het bakken op de Voorstraat in Fijnaart. Vanaf 09.15 uur zijn de versgebakken oliebollen verkrijgbaar. De oliebollenloze periode heeft Oranjevaan gebruikt om de apparatuur te vernieuwen. Enkele weken geleden is met de nieuwe bakken proefgedraaid. Het resultaat was boven verwachting. De oliebollen smaakten voortreffelijk. De lekkernijen zijn overigens niet allemaal in de maag van de muzikale bakkers beland, maar zijn uitgedeeld aan de inwoners van woonzorgcentrum Fendertshof. De komende maanden bakt Oranjevaan op vier momenten haar populaire oliebollen. De aftrap is komende zaterdagmorgen. De bakkraam staat opgesteld voor Sebastian Drogisterij en Parfumerie aan de Voorstraat 39 in Fijnaart. De oliebollen worden ter plaatse gebakken en zijn dus kakelvers. De eerste bollen komen rond 09.15 uur uit het vet. De oliebollen zijn zaterdag ook vanaf 10.00 uur verkrijgbaar

in de flat Fine Aerde. Een zak met tien versgebakken oliebollen kost € 6,50. The Gift Met de start van het oliebollenseizoen start ook de kaartverkoop voor de musical The Gift. Het Kerstverhaal in Passion-stijl wordt zaterdag 16 december om 19.30 uur opgevoerd in de sfeervolle ambiance van de rooms-katholieke kerk in Fijnaart. The Gift bevat muziek van onder andere: Van Dik Hout, Nick & Simon, Marco Borsato, Trijntje Oosterhuis en Bløf. Geef jezelf of een ander een prachtige voorstelling cadeau en kom naar The Gift. Kaarten kosten in de voorverkoop € 12,50 (inclusief gratis koffie/thee in de pauze) en zijn verkrijgbaar bij Sebastian Drogisterij en Parfumerie en via de website: www.oranjevaan.nl/thegift

Met de bus naar Intratuin De activiteitencommissie van de Seniorenraad heeft weer een leuk uitstapje georganiseerd voor alle 55-plussers uit Fijnaart en Heijningen en Zwingelspaan. Op dinsdag 14 november gaan we met de bus naar Intratuin in Halsteren. U krijgt alle tijd om rond te kijken en kerstinkopen te doen. Ook krijgt u hier een kopje koffie met iets lekkers aangeboden. We vertrekken om

13.00 uur vanaf Fendertshof. Vervolgens om 16.15 uur vanaf Intratuin naar het pannenkoekhuis in De Heen. Hier gaan we genieten van een heerlijke pannenkoek en een drankje. Eigen bijdrage € 15. Opgeven voor 6 november bij fam. Traets, Kerkring 2 met vermelding van naam en teln. Mensen die niet in Fijnaart, Heijningen of Zwingelspaan wonen komen op een wachtlijst te staan en kunnen mee als er nog plaats is.

v.v. de Fendert 90 jaar

Onder het motto #1dorp1club wil v.v. de Fendert het 90-jarig bestaan in 2019 groots gaan vieren door een jubileum te organiseren voor alle leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en alle overige mensen die zich betrokken voelen bij onze vereniging: een dorpsfeest voor en door mensen uit Fijnaart en omgeving. De eerste ideeën voor het 90jarig jubileum zijn afgelopen zomer ontstaan. Deze ideeën zijn afgelopen woensdag 25 oktober gepresenteerd en gedeeld met een aantal enthousiaste betrokkenen (zie foto). De komende weken zal een jubileumcommissie gevormd worden. Deze commissie zal de komende 1,5 jaar intensief aan de slag gaan om de ontstane ideeën uit te werken en op zoek te gaan naar sponsoren en vrijwilligers om dit evenement mogelijk te maken. v.v. de Fendert is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen de voetbalverenigingen Kaaise Boys en FSV. Bij de fusie is de oprichtingsdatum 17 maart 1929 van de oudste club (Kaaise Boys) behouden. Daarom bestaat v.v. de Fendert in 2019 volgens de statuten 90 jaar. De fusie heeft het voetbal- en verenigingsleven in Fijnaart al veel moois gebracht. De vereniging speelt een belangrijke sociaal-maatschappelijke

rol in ons dorp. v.v. de Fendert telt 550 leden, 20 jeugdteams, 8 seniorenteams op zaterdag en 1 seniorenteam op zondag. Jaarlijks worden er tal van activiteiten georganiseerd, zoals het Magielse-toernooi, het Internationaal toernooi (ITVLE), het Kerstzaalvoetbaltoernooi voor de jeugd en senioren, het Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten, een vrienden- en vriendinnendag, het jeugdkamp, een startdag aan het begin van het voetbalseizoen en de voetbalquiz. Middels de website (www.vvdefendert.nl), social media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram) en lokale media houden wij jullie graag op de hoogte. Iedereen die op wat voor manier dan ook wil bijdragen aan dit jubileum of vragen heeft, kan via e-mail (jc@vvdefendert. nl) contact opnemen met initiatiefnemer en voorzitter van de jubileumcommissie: Sander Wierikx..

Chocoladeactie De chocoladeactie van vv de Fendert is een heus schot in de ‘Kerstroos’. Vandaar dat zij ook dit jaar ervoor gekozen heeft om de chocoladeactie te organiseren. Luxe, van hoogwaardige kwaliteit, chocoladebonbons kunnen besteld worden bij v.v. de Fendert. Gewoon om lekker zelf op te smikkelen of anders vormen de luxe doosjes dé kerstattentie om een geliefde, familielid, zakenrelatie, etc. mee te verrassen. De doosjes zijn verkrijgbaar in 250 gram en in 500 gram. Doosjes van 250 gram kosten 5,25 euro, terwijl doosjes van 500 gram 8,75 euro kosten. De doosjes zijn te bestellen bij Mark Reijnders, 06-17434499 of via e-mail markreijnders60@gmail.com Bij bestellingen kunt u vermelden wanneer de doosjes bezorgd kunnen worden. Bestellingen worden gratis thuis bezorgd tussen 2 en 22 december.


Pagina 10

Laatste dagzege Fijnaartse premier league golfcompetitie naar Robby Haverkamp

Jurgen van Hoof Fendertsman van het jaar 2017 naar bed, wel of niet doorgezakt, het maakt allemaal niets uit. • Onze nestor Jo de Rooij die na een chirurgische ingreep inmiddels weer gedeeltelijk recht op zijn benen staat; • Martin van Diepen die na nachtelijk discobezoek liever terugloopt dan in de taxi met zijn golfvrienden stapt; • Jurgen van Hoof die alleen gekleed in roze poloshirt veel punten behaalt (statistisch bewezen); • Lex van Dis die de geweldige en gezellige golfreis naar Oostenrijk uitstekend heeft georganiseerd; • Peter Rutters die op een dorpsfeest in de Achterhoek uitlegde dat hij samen met Luuk, Robby, Ben en andere Fijnaartse golfers op een tweedaags golfuitje was. Waarop de Linteloër vroeg: “oh, zijn jullie homo dan?”; • Robby Haverkamp die met vaderdag van zijn gezin een echte Garmin G8 met GPS kreeg maar sindsdien niet meer punten ging behalen. Verwonderd houdt Robby de bokaal eindelijk in zijn handen, dagorganisator Peter Rutters had kennelijk de bokaal liever zelf gewonnen.

Waar blijft de tijd, trouwe lezers. Het leek nog maar zo kort geleden dat onze 17 Fendertse golfvrienden met vol van verwachting kloppende hartjes aan het seizoen 2017 begonnen. En reeds nu zit het erop. Sinds de roemruchte golftrip naar Oostenrijk was de spanning om de eerste plaats in het eindklassement enigszins verslapt. De overklasse van Jurgen van Hoof bleek dermate groot, dat menig Fendertsman geen heil meer leek te zien in het verder verbeteren van zijn eigen golfkunde. In plaats daarvan werden afgoden vereerd, zen-meditaties toegepast en voodoo-praktijken opgestart (u weet wel; een poppetje van een golfer gekleed in roze polo met naalden doorboren). Een enkeling droomde voorafgaand aan de laatste speeldag op 28 oktober nog over fabelachtige monsterscores van 47 (Robert) of 53 (Toon en Pascal) om zelf alsnog de hoogst haalbare sportprijs van Fijnaart te veroveren. Of dit alles mocht baten? We gaan het lezen. Nu moet u vooral niet denken dat het bij de Fendertsmannen alleen maar om het winnen gaat. Nee beste mensen, de echte hoogtepunten liggen in die kleine momenten van geluk en verwondering die de Fendertsmannen met elkaar mogen meemaken in de baan, of erbuiten: • Luuk Frijters die een plag slaat van ruim 35 centimeter en ons nimmer verveelt met zijn jaren ’80 Spotify-playlist; • Wim van Alphen die tijdens het zoeken naar zijn bal zijn golfkar van de helling af ziet rollen en deze vervolgens in een vijver ziet verdwijnen; • René Consenheim die goede speelkaarten in de hand blijkt te hebben; • Ger Tegelaar die in hetzelfde potje nog betere kaarten had, zelf de pot mocht uithalen en René liet lappen; • Robert Moorman die op het terras in Oostenrijk zijn bestelde spare-ribs met sauzen over zijn nieuwe broek en poloshirt geserveerd kreeg;

• Ben Lauwers die exact hetzelfde overkwam tijdens hetzelfde etentje. Maar werd Ben niet boos; • Toon Nuiten die meent dat hij altijd het beste uit zijn flightgenoten naar boven haalt (zijn flightgenoten doen gewoon extra hun best om de ongevraagde adviezen van Toon te vermijden); • Pascal Kreeft die tijdens onze golfuitjes 3x daags roept “even lappen mannen” en ervan overtuigd is dat biljetten kleiner dan 50 euro niet bestaan; • Ben Vos die tijdens het golfspel op Kleiburg door een enorm agressieve broedende vogel (voor de kenners: een Visdief) werd aangevallen en door Pascal met een rondzwaaiende driver beschermd moest worden; • Martijn Sprenkels die onze veiligheid waarborgt door regelmatig het stuur over te nemen van een Fendertsman die op hole 19e weer niet van de drank kon afblijven; • Arjan Magielse wiens golfspel immuun is voor alle voorafgaande voorbereidingen: laat of vroeg

Maar goed, uw geduld wordt niet langer op de proef gesteld: de ontknoping van het enerverende seizoen 2017 op gespeeld op een drassige en winderige baan in het pittoreske Zoetermeer op 28 oktober, de daguitslag: 1. Robby Haverkamp behaalde zijn hoogste score dit seizoen: 34 punten. Eindelijke leverde de Garmin G8 toegevoegde waarde! 2. Luuk Frijters verloor op de allerlaatste hole de dagzege aan Robby door in 2 slagen de 301 meter naar de vlag tot op 5 meter te overbruggen en vervolgens toch puntenloos hole 18 verliet. 3. Onze geliefde preses Toon Nuiten speelde wederom exact op zijn gemiddelde van 29 punten. 4. René Consenheim scoorde 25 punten, net te weinig voor een podiumplaats. 5. Robert Moorman beklaagde zich over alles maar niet over de kwaliteit van zijn spel: 25 punten. In het eindklassement 2017 behaalde Robert wel de tweede plaats. 6. Ben Lauwers kwam speciaal voor zijn golfvrienden terug uit het verre Duitsland, arriveerde echter iets te laat en kon maar 14 holes meespelen waarin Ben 24 punten vergaarde. 7. Pascal Kreeft sloeg de Leary en daarmee stootte Pascal –nadat Robert dat vorige wedstrijd deedvoorzitter Toon Nuiten een plaats in het algemeen klassement naar beneden. Pascal werd derde in het eindklassement. 8. Arjan Magielse was weer op tijd naar bed gegaan vrijdagavond: 23 punten 9. Wim van Alphen werd op de

baan naar eigen zeggen “twee keer door de wind verkracht”. Tsja, dan zit meer dan 21 punten er niet in. 10. De jarige Ben Vos speelde ondanks (of juist door) zijn nieuw gekregen golfschoenen onder zijn niveau. Wel sloeg Ben de Neary; de eerste in zijn reeds nu al indrukwekkende golfcarrière. 11. Topdagorganisator Peter Rutters sloeg de Longest maar moest qua punten veel laten liggen. 12. Lex van Dis werd geplaagd door een stevige knieblessure en moest na hole 9 afhaken. Die score maal 2 leverde indicatief 20 punten op. 13. Jurgen van Hoofs score was merkwaardig: slechts 19 punten. Jurgen had zijn roze poloshirt niet aan. Of registreerden zijn flightgenoten (dit keer Robert en Toon) zijn slagen nu nauwkeuriger? 14. De beste golfer van de Fendertsmannen Martin van Diepen behaalde zijn laagste score van het seizoen. De golfkoek bleek op. Zijn Birdie was goed voor een kwart van zijn totaalscore. Concluderend: Jurgen van Hoof is de verdiende winnaar van de felbegeerde titel Fendertsman van het jaar 2017! In zijn roze leiderspolo sloeg hij zich maandelijks naar een nieuw hoogtepunt (op de baan welteverstaan) en liet zijn 16 concurrenten ver, heel ver achter zich. Tijdens een oergezellig afsluitend samenzijn in De Graanbeurs ontving Jurgen een staande ovatie van zijn mede-golfers en hun vrouwen, vleiende complimenten, een heerlijk vuurwerktaart, de winnaarsbadge 2017 voor aan zijn golftas en natuurlijk de prachtige Fendertsmannenwisselbokaal die vanzelfsprekend de gehele aankomende winter tussen Jurgen en Mischa in de echtelijke sponde ligt.

Glimmend van trots poseert Fendertsman van het jaar 2017 Jurgen van Hoof met de wisselbeker, winnaarsbadge en vuurwerktaart.


Pagina 11

Programma

Blauw’14 VR1 9-2 Roosendaal JO16-1 - Oranje Blauw’14 JO16-1 10-1 Oranje Blauw’14 JO13-1G - Kogelvangers JO13-2 3-5

Zaterdag 4 november de Fendert JO9-1 – Tholense boys JO9-1 09.00 de Fendert JO11-1 – Steenbergen JO11-2 09.30 de Fendert JO11-2 – MZC’11 JO113 09.30 de Fendert JO9-2 – TPO/DHV/VOV JO9-2 10.00 de Fendert JO11-3 – NSV JO11-3 10.30 de Fendert JO13-2 – S.c. Kruisland JO13-1 10.45 de Fendert 3 – S.c. Gastel 3 11.00 de Fendert JO15-2 – DVO’60 JO151 11.00 de Fendert 2 – The Gunners 2 12.00 de Fendert 4 – Vrederust 3 12.30 de Fendert JO19-2 – Madese boys JO19-3 13.00 de Fendert MO19-1 – Wilhelmina MO19-1 13.30 de Fendert 1 – WHS 1 14.30 de Fendert 6 – Oranje Blauw’14 2 14.30 de Fendert VR1 – SJO Westhoek VR1 14.30 Heerjansdam JO11-4 – de Fendert JO11-5 08.30 Hoeven JO11-3 – de Fendert JO114 09.00 Schutters JO9-1 – de Fendert JO93 09.00 DIA MO11-1 – de Fendert MO11-1 09.00 Prinsenland JO7-4 – de Fendert JO7-1 10.00 MZC’11 JO13-2 – de Fendert JO131 10.15 BSC JO13-2 – de Fendert JO13-3 11.00 BSC JO15-1 – de Fendert JO15-1 12.30 BSC 3 – de Fendert 5 13.00 Meto JO17-1 – de Fendert JO17-1 13.15 St Schij/NSV MO17-1 – de Fendert MO17-1 14.00

Programma

Donderdag 2 november de Fendert JO11-1 – Seolto JO11-1 19.30 MOC’17 VE2 – de Fendert VE1 20.00

Uitslagen

de Fendert JO9-2 – SCO JO9-3 2-2 SVC JO17-1 – de Fendert JO17-1 2-9 Bruse boys VR1 – de Fendert VR1 1-3 Prinsenland VE1 – de Fendert VE1 10-1 de Fendert JO9-3 – Victoria JO9-3 7-4 de Fendert MO11-1 – Madese b. MO11-1 1-3 de Fendert JO7-1 – Seolto JO7-4 37-1 de Fendert JO13-1 – Victoria’03 JO13-1 2-2 de Fendert JO11-5 – Madese b. JO11-6 3-3 de Fendert JO15-1 – Steenbergen JO15-2 6-1 de Fendert JO11-4 – Roosendaal JO11-6 0-16 de Fendert JO13-3 – Nw. Borgvliet JO13-2 3-5 de Fendert MO17-1 – Welberg MO17-2 2-5 de Fendert JO17-1 – DSE JO17-1 7-0 de Fendert 5 – Boeimeer 5 1-5 MOC’17 JO11-10 – de Fendert JO11-3 3-2 Prinsenland JO11-2 – de Fendert JO11-1 2-1 Halsteren JO11-4 – de Fendert JO11-2 2-1 Zwaluwe JO9-3 – de Fendert JO92 7-4 Gr.wachters JO17-1 – de Fendert JO17-2 0-1 Nw. Borgvliet JO15-1 – de Fendert JO15-2 3-1 Bruse boys 4 – de Fendert 4 1-3 DHV 1 – de Fendert 1 2-2 Seolto 2 – de Fendert 2 0-0 Prinsenland 5 – de Fendert 3 1-3 Seolto 5 – de Fendert 6 1-2 Noordhoek JO19-1 – de Fendert JO19-2 1-6 VVC’68 VR1 – de Fendert VR1 2-1 Fc Eindhoven MO19-1 – de Fendert MO19 1-0

Zondag 5 november de Fendert 2 (zo) – Victoria’03 2 10.00

Jan de Rooij Wickle Picker Kampioen Jan de Rooij heeft afgelopen zondag de titel van het Wickle Picker Kampioenschap in de wacht gesleept. In de vijfde wedstrijd nam hij de koppositie over van Rinus Jansen en wist deze ook vast te houden in de laatste wedstrijd. De wedstrijd werd, evenals vorige week gewonnen door Jan Noordijk. Hij werd met 2380 gram winnaar in vak 2 en winnaar in vak 1 werd Peter Tak

met 1130 gram, wat genoeg was voor de 2e plaats in de eindrangschikking. Fred Kwist eindigde deze wedstrijd op de 3e plaats. De kanjer, een voorn van 25 cm werd deze wedstrijd gevangen door Jan Noordijk. Kanjerkoning van het Wickle Picker Kampioenschap werd uiteindelijk Bennie Frijters met een brasem van 61 cm. De uitslag en de eindstand staan volgende week in Fendert Lokaal.

vv Oranje-Blauw ‘14 Algemene Ledenvergadering Niet vergeten: vrijdag 3 november, algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. Dit is voor al onze leden, maar ook voor ouders/ verzorgers van onze jeugdleden. Uitslagen Steenbergen 3 - Oranje Blauw’14 1 10-0 Oranje Blauw’14 za2 - ST TPO/ VOV zat 2 8-0 NSV 3 - Oranje Blauw’14 2 2-0 Noordhoek 3 - Oranje Blauw’14 3 7-1 Oranje Blauw’14 VE1 - Zwaluwe VE1 4-5 TSVV Merlijn VR1 - Oranje

Donderdag 2 november Prinsenland VE2 - Oranje Blauw’14 VE1 20.00 Zaterdag 4 november De Fendert 6 - Oranje Blauw’14 za2 14.30 SSC’55 VR2 - Oranje Blauw’14 VR1 10.00 SJO/HPC’16 JO16-1 - Oranje Blauw’14 JO16-1 12.30 Oranje Blauw’14 JO13-1G Noordhoek JO13-1G 09.30 Zondag 5 november Oranje Blauw’14 1 - Rood-Wit W 5 14.00 Oranje Blauw’14 2 - Victoria’03 4 12.00 Oranje Blauw’14 3 - SC Gastel 7 10.30 Kijk voor meer info en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

v.v. de Fendert MO19 Na drie weken zonder competitie wedstrijden stond er afgelopen zaterdag een mooie uitdaging op het programma voor de meiden van het MO19 van vv de Fendert. Een uitwedstrijd tegen de amateurs van de 2e profclub uit Eindhoven. Helaas kwamen we wat laat aan en konden we de warming-up alleen in de samenvatting doen. Na een veldwissel konden we aan de wedstrijd beginnen. Deze begon zoals de heenreis en warming-up is gegaan, een beetje rommelig, onrustig. De meisjes uit de lichtstad kregen een paar kleine mogelijkheden die door de verdediging en topkeepster goed gepareerd werden. Hierna namen wij de regie in handen en dwongen we de tegenstander terug. Hiermee verdienden we een paar corners. Uit 1 van de corners van Britt kopte Hannah goed in. Echter de keepster hield deze wel tegen, maar niet vast, waarna Hannah attent haar buik(spieren) tegen de bal duwde en zo de bal het doel in werkte, 0 – 1 voor ons. Zonder grote kansen of mogelijkheden voor zowel ons als de tegenstander floot de scheids voor de rust.

Gelukkig had leidster Monique weer goed gezorgd voor drinken, want bij de thuisclub was hier niets voor geregeld. De 2e helft was in evenwicht, waarbij onze Britt goed stond opgesteld bij een schot wat richting de kruising ging. Deze kon ze hierdoor goed verwerken. Voetballend was het van beide partijen niet best, maar we bleven hard werken om de punten mee naar huis te nemen. Halverwege de wedstrijd namen we het initiatief weer over en hadden Daisy zeker 1 penalty verdiend toen ze in de 16 alleen voor de keepster nogal hardhandig van achteren omver werd geduwd. Het enige wat ze er aan overhield was hoofdpijn en een pijnlijke nek. Hierna zagen we weer wat combinaties waar we op trainen en met wat meer scherpte hadden we wat meer afstand kunnen nemen van de tegenstander. Maar de 0 – 1 bleef staan als eindstand en is ook goed voor 3 punten. Hebben we dat hele stuk niet voor niets gereden. Helaas had de scheidsrechter de stand (per ongeluk) verkeerd ingevoerd (omgedraaid). De KNVB dient dit de komende week te corrigeren.

redactie@fendertlokaal.nl


Heeft u last van mollen??

Mollenvanger Kees Koppert

Bel 06 - 53 91 10 90 www.demollenvangers.nl

Kijk voor de prijzen op Jumbo.com

HONDERDEN DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN VOOR EEN NIEUWE LAGE PRIJS

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120