Fendert Lokaal 2017 week 24

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 1 3 j u n i 2 0 17 | w e e k 2 4 | j a a r g a n g 4 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Lepelaar gespot

‘Sinterklaas’ bij opvang

Wandelen is gezond

Fred Kwist wint

Herdenking Watersnoodramp in Heijningen krijgt ingetogen karakter

“De ramp blijven we elke 5 jaar herdenken” Stichting Sinds 1998 wordt de vijfjaarlijkse plechtigheid georganiseerd door ‘Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk’. Zij deed dat namens en op verzoek van de gemeente Moerdijk. “Op initiatief van de gemeente wordt die werkwijze losgelaten”, meldt voorzitter Chiem de Vos. “In het vervolg draagt onze stichting onafhankelijk zorg voor de organisatie. De gemeente biedt naast een financiële bijdrage in de kosten ook praktische ondersteuning met bijvoorbeeld verkeersregelaars.”

“De watersnood heeft bijna elk gezin in Heijningen getroffen” De vorige herdenking werd in 2013 bijgewoond door zo'n vijfhonderd belangstellenden. Foto: Anneke van Doorn

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond een van de grootste rampen in de Nederlandse geschiedenis plaats. De Watersnoodramp kostte in Zuidwest-Nederland aan ruim 1800 mensen het leven. In de huidige gemeente Moerdijk vielen 103 slachtoffers te betreuren. Elke vijf jaar worden zij herdacht in het zwaar getroffen dorpje Heijningen. Die herdenking blijft bestaan, maar krijgt vanaf 1 februari 2018 een meer ingetogen karakter. In Heijningen verdronken tijdens de Watersnoodramp 76 mensen, waaronder een militair. Dat is bijna tien procent van de toenmalige Heijningse bevolking. Uit berekeningen blijkt dat bijna 85 procent van het grondgebied van de huidige gemeente Moerdijk in februari 1953 onder water stond. Een jaar later vond de eerste herdenking plaats. Bovendien wilde toenmalige burgemeester Ter Haar van de gemeente Fijnaart en Heijningen een blijvende herinnering. De Delftse beeldhouwer Etienne kreeg

opdracht om een monument te maken dat voor de herdenking van 1 februari 1955 klaar moest zijn. Het uit kalksteen opgetrokken standbeeld stelt een krachtige man voor die een angstige vrouw beschermt tegen naderend onheil. In de voet van het monument staat één naam gegraveerd, die van de verdronken commando Jan Willemsen. Elke vijf jaar De gemeente Fijnaart en Heijningen besloot om vanaf 1968 de Watersnoodramp elke vijf

jaar te herdenken. Met name de herdenkingen van 1978 (25 jaar), 1993 (40 jaar) en 2003 (50 jaar) waren groots van opzet. In 1993 kreeg commando Jan Willemsen postuum de erepenning van de gemeente Fijnaart en Heijningen voor zijn betoonde moed, opofferingsgezindheid en menslievendheid. Op 1 februari 2003 werd het monument uitgebreid met een tableau waarin de namen van alle 103 slachtoffers uit de gemeente Moerdijk zijn gegraveerd.

Ingetogen De gemeente en de stichting hebben afgesproken dat de plechtigheid een meer ingetogen karakter krijgt. De herdenking blijft wel om de vijf jaar in Heijningen plaatsvinden. “De watersnood heeft bijna elk gezin in Heijningen getroffen”, zegt burgemeester Jac Klijs. “De impact hiervan blijven we elke vijf jaar herdenken. Ook als gemeente hechten we daar uiteraard veel waarde aan. De stichting en de gemeente hebben samen besloten dat we vooral willen herdenken met de inwoners en de nabestaanden. Het aantal officiële genodigden die beroepshalve worden uitgenodigd, zal voortaan dan ook geringer zijn.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS VOOR VADERDAG Geldig van woensdag 14 juni tot en met zaterdag 17 juni

Hazelino schuimgebak € 0,99 per stuk Appeltjesbrood € 1,99

Cadeautip! Chocolade Duvel-bierfles € 6,99 per stuk op=op

Half Waldkorn desembrood € 1,19 + 20 spaarpunten

IJSJE VAN DE WEEK

Red velvet per bol

slechts € 0,89 ook om mee te nemen! Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 - Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

Kersentijd

Kersvers uit onze boomgaard Kom langs en beleef het kersen gevoel!!!

Blaaksedijk 14a 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 29 46 of 06 - 40 30 80 44

www.roksstreekwinkel.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

Herdenking watersnood krijgt ingetogen karakter

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Een van de eerste herdenkingen bij het monument in Heijningen.

Aanleveren

Pestalozzihuis Bij de vorige herdenking in 2013 waren nog zo’n vijfhonderd mensen aanwezig, waarvan de helft op uitnodiging. De bijeenkomst vond plaats in een tijdelijk paviljoen, dat net groot genoeg was om aan iedereen plaats te kunnen bieden. Op 1 februari 2018 vindt de bijeenkomst plaats in het Pestalozzihuis. Dit gebouw kan aan maximaal tweehonderd mensen plaats bieden. “We zijn nog aan

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

het bekijken of we bijvoorbeeld de kantine van vv Oranje-Blauw ’14 kunnen gebruiken voor de opvang van de overige belangstellenden”, vertelt Chiem. “Via een beeld- en/of geluidsverbinding kan men daar dan toch de bijeenkomst volgen. Vervolgens wordt de plechtigheid voortgezet bij het monument. Daarbij kan iedereen aanwezig zijn.” Door Jan Willem van Bodegom

Lepelaar gespot bij waterberging

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

De lepelaar kom je niet vaak tegen in Nederland. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land. Dankzij de Vogelbescherming zijn dat er nu ruim 2500. Daarmee blijft de lepelaar een bijzonder gezicht. Zeker in Fijnaart. Onlangs dook de vogel op bij de waterberging aan de Westkreekweg. Anja Sprenkels bedacht zich geen moment en legde de lepelaar op de gevoelige plaat. Hierbij het resultaat.

TER INTRO Het aantal leerkrachten waar een leerling op de basisschool mee te maken krijgt is op twee handen niet meer te tellen. Parttimers en invalkrachten wisselen elkaar in hoog tempo af. In mijn lagere schooltijd verschenen slechts vier verschillende gezichten voor de klas. Wij waren blijkbaar zulke voorbeeldige kinderen dat de juf of meester ons graag nog een jaartje bij zich wilde houden. Een leerkracht waar ik dierbare herinneringen aan bewaar is meester Van Wensen. Met zijn mooie verhalen wist hij de hele klas te boeien. Op die momenten zaten alle dertig kinderen ademloos te luisteren. Vele jaren later ontmoette ik meester Van Wensen tijdens de herdenking van de Watersnoodramp. Ik mocht de sprekers introduceren, waaronder mijn voormalige leerkracht. Hem was gevraagd de namen van de 103 slachtoffers uit de gemeente Moerdijk op te lezen. Na dertig jaar hoorde ik opnieuw die mij zo bekende warme stem. En opnieuw werd er ademloos geluisterd. Sterker nog, het enige geluid dat je hoorde was het zeil van het paviljoen dat door de wind tegen de stalen constructie werd gedrukt. Rustig en duidelijk klonken de namen van alle slachtoffers; de een net geboren, de ander al een heel leven voltooid. Bijna aan het eind stokte de stem van mijn leermeester. Even moest hij zijn emoties wegslikken toen hij was aangekomen bij de namen van zijn omgekomen familieleden. Dat moment maakte mij nog trotser op het feit dat ik ooit bij hem in de klas zat. Tegelijk realiseerde ik me dat de 103 namen nooit vergeten en telkens voorgelezen moeten worden, het liefst door mijn meester Van Wensen. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Aanbieding week 24

Lenen en uitgeven van geld vaak blinde vlek In de financiële opvoeding van hun kinderen besteden ouders in Noord-Brabant relatief weinig aandacht aan het (uit)lenen en uitgeven van geld. Dat blijkt uit landelijk onderzoek onder ruim 1.300 Nederlandse respondenten naar het sentiment rondom zakgeld en financiële educatie, dat onlangs werd uitgevoerd door RegioBank. Ruim 76% van de Noord-Brabantse ouders heeft het met zijn kind(eren) gehad over geld opzijleggen om te sparen, terwijl minder dan 63% met zijn kroost in gesprek gaat over hoe het zijn geld uitgeeft. Slechts 58% praat bovendien met zijn kinderen over het (uit)lenen van geld. Daarmee lijkt het (uit)lenen en uitgeven van geld een blinde vlek te zijn in de financiële opvoeding van kinderen. Omgaan met financiële verleidingen RegioBank voerde het onderzoek uit onder ouders van 10- tot 13-jarige kinderen, omdat er juist in die leeftijdscategorie veel veranderingen en daarmee onzekerheden zijn. De overgang naar de middelbare school is daar een van. Bovendien komen kinderen in deze categorie voor diverse verleidingen te staan, zoals geld (uit)lenen om snoep en frisdrank te kopen. Van de ondervraagden in Noord-Brabant gaf 62% aan wel te weten hoe je kinderen leert omgaan met (zak)geld. Landelijk ligt dat op 65%. “Dat betekent dat er nog een behoorlijk aantal ouders is, dat in onzekerheid leeft over hoe je kinderen leert omgaan met geld”, zegt De Advieswinkel. De bank ondersteunt ouders bij het spelenderwijs financieel opvoeden van hun kinderen. Zo biedt zij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar het educatieve pakket JongWijs aan. Maatschappelijke rol voor banken Onlangs presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) cijfers over de financiële kennis van 15-jarige Europeanen. Daaruit bleek dat Nederlandse kinderen slecht ‘scoren’ in vergelijking met hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Volgens de OESO ontbreekt het de kinderen aan de juiste vaardigheden en educatie om goede beslissingen te kunnen nemen op het gebied van geldzaken. De Advieswinkel: “We horen vaak van onze klanten, veelal ouders, dat ze het lastig vinden hun kind te leren omgaan met geld. In ons eigen onderzoek geeft ruim een derde van de ouders aan dat men vindt dat banken een rol moeten spelen bij de financiële educatie van kinderen. Vanuit RegioBank staan de Zelfstandige Adviseurs ouders bij met vragen over de financiële opvoeding van hun kind. Ik vind ook dat er een maatschappelijke rol voor ons is weggelegd.” Ouders praten niet over lenen en uitgeven van geld Hoewel De Advieswinkel van mening is dat banken een educatieve taak hebben, is hij verbaasd door sommige resultaten. Want hoewel ouders hun kinderen het nodige lijken bij te brengen over positieve aspecten als sparen, blijven de negatieve aspecten en risico’s onderbelicht. “Er is nog een aanzienlijke groep die niet met zijn kinderen praat over het lenen en uitlenen van geld. Dat vind ik zorgelijk.” Verder zegt 77% van de ouders in Noord-Brabant te weten hoe men het uitgavenpatroon van zijn kind(eren) moet controleren. “Dan is er dus nog een aanzienlijk deel dat dit niet doet of niet weet hoe het moet. Een op de zeven ouders in de provincie denkt bovendien dat zijn kind beter op de hoogte is van alle betaalmogelijkheden dan hijzelf. Als jouw kennis beperkter is dan die van je kind, geeft dat des te meer reden om het financiële gedrag van je kind te monitoren.” RegioBank geeft aan de programma’s rondom financiële educatie verder uit te breiden en in de toekomst mogelijk een programma vergelijkbaar met JongWijs voor jongvolwassenen op de markt te brengen.

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Wegens succes verlengd

Deze week 10 % korting op alle buiten-planten ! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

WONING VERKOPEN? BEL WG MAKELAARS Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168-477077 info@wgmakelaars.nl

www.wgmakelaars.nl

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Wegens uitbreiding van onze activiteiten vragen wij:

ZHE Trading BV van van Hyundai vorkheftrucks •isenis officieel Leerling monteur 16-21 jaar en officieelimporteur importeur Hyundai vorkheftrucks diverse merken tractoren voor geheel Nederland.

en merken tractoren voor geheel Nederland. diverse Wegens uitbreiding van onze activiteiten vragen wij:

•• Tractor/vorkheftruck Magazijn medewerk(st)er 18-23 jaar monteur Deze functie betreft onderdelen bestellen, opbergen, klan • 21 (Leerling) monteur – 23van jaar te woord staan en de aministratieve 16 verwerking factu – 25 jaar Wegens uitbreiding van onze activiteiten vragen wij:

• Leerling monteur 16-21 jaar

Ervaring en opleiding en is een vereiste. is een vereiste. Enige ervaring opleiding Wij bieden u een prettige werksfeer en gunstige Wij bieden u een prettige werksfeer en gunstige arbeidsvoorwaarden. arbeidsvoorwaarden. Wijen bieden u een prettige werksfeer en gunstige Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:

arbeidsvoorwaarden.

ZHE Trading BV Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Potenblokseweg 4, 4794 RM Heijningen (Gemeente Moerdijk), T. 0168 - 467 467 F. 0168 - 467 056 Potenblokseweg T.a.v. C.P.J. Pasman 4, www.zhe.nl 4794 RM Heijningen info@zhe.nl

ZHe Trading BV

Wij bieden u een prettige werksfeer en gunstig

(Gemeente Moerdijk), arbeidsvoorwaarden. T. 0168 - 467467 F. 0168 - 467056 T.a.v. C.P.J. Pasman


Pagina 5

Rooz Foundation laat De Zwingeltjes spelen

“Het lijkt wel Sinterklaas”

De kinderen en leidsters van De Zwingeltjes zijn dol gelukkig met het speelgoed. Vierde van links zit Cynthia Eland die de aanzet gaf. Naast haar zit Melissa Brans en helemaal rechts vooraan Dimphy Brans. Achteraan laat voorzitter Casper Scholten van Stichting Rooz Foundation zien dat hij blij is met de reacties.

Met moeite wisten de kinderen van Kinderopvang De Zwingeltjes zich afgelopen dinsdag in te houden. Het liefst zouden ze zich meteen op de berg storten. De kleurrijke spellen, speelhuisjes, steppen, loopfietsen en –scooters nodigen dan ook uit om mee te spelen. Daar is het speelgoed juist voor bedoeld. Stichting Rooz Foundation ondersteunt mensen en organisaties in West-Brabant die dat goed kunnen gebruiken. De stichting ontvangt de financiële middelen van Van der Horst Holding uit Fijnaart. “We proberen altijd kleinschalige en sociale initiatieven te helpen”, vertelt voorzitter Casper Scholten. “We vragen ook altijd onze medewerkers om projecten aan te dragen. Cynthia Eland uit Hoeven werkt bij ons op kantoor. Als zij gaat werken brengt zij haar doch-

tertje naar Kinderopvang De Zwingeltjes. Ze vertelde dat ze daar best wat speelgoed kunnen gebruiken. We ondersteunen graag organisaties in de eigen regio. De kinderopvang zit schuin tegenover ons kantoor aan de Voorstraat. Lokaler kan bijna niet. Ze hebben zelf aan kunnen geven wat ze nodigen hebben. Ik hoop dat ze er veel plezier aan bleven. Het is super wat ze voor de kinderen doen.”

1. Piet & Martha Berghout 65,63% 2. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 60,94% 3. Marcia Erkamps & Cobi Verhoeven 56,77% 4. Christine van Huisstede & Piet Vermunt 53,13%

De Zwingeltjes blijft groeien en uitbreiden. “De grote zaal van De Schakel zijn we flink aan het verbouwen. Hier komt vanaf 28 augustus de peutergroep en de naschoolse opvang. De kinderen krijgen dan nog meer ruimte”, meldt Dimphy. Afgelopen donderdag openden Dimphy en Melissa hun derde vestiging. Naast De Schakel en De Springplank in Fijnaart vangen ze ook kinderen op in Heijningen. Door Jan Willem van Bodegom

55+ bridge Uitslag dinsdag 6 juni

160 kinderen Dimphy en Melissa Brans van De Zwingeltjes waren blij verrast met de geste. “Het lijkt wel Sinterklaas”, zei Dimphy toen Casper met een collega dinsdag in De Schakel dozen binnen bleef dragen. “Speelgoed is zeer welkom. We zijn gegroeid naar 160 kinderen. Hoe meer kinderen hoe meer speelgoed je nodig hebt. Bovendien sneuvelt er ook weleens wat”, vertelt ze.

5. Toon Dierks & Twan Rijsdijk 51,04% Dit is voorlopig de laatste uitslag van 55+ bridge. De bridgers hebben nu vakantie. Ze starten weer op 5 september. Bridgeclub 55+ wenst iedereen een prettige vakantie.

Buurtvereniging De Driehoek Wekelijkse activiteiten

Dinsdag 19.30 uur: damesgym. Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten. Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)


Dorpstafel Fijnaart:

Verenigingen, knelpunten in het verkeer en woningbouw Donderdag 1 juni kwam de dorpstafel van Fijnaart weer bijeen. Naast de lopende actiepunten was er ook aandacht voor enkele nieuwe onderwerpen.

Resultaat 100-100-100:

Restafval verminderen is helemaal niet moeilijk Ruim drie maanden daagden meer dan honderd gezinnen uit de gemeenten Moerdijk, Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Rucphen en Etten-Leur zichzelf en elkaar uit: kunnen we de hoeveelheid (rest) afval die we produceren verminderen? Tijdens de slotbijeenkomst van dit project, genaamd 100-100-100, werd het fantastische resultaat bekendgemaakt. Gemiddeld hielden de deelnemende gezinnen namelijk nog maar 0,6 kg restafval per week over! Tijdens de uitdaging motiveerden deelnemers elkaar met tips en weetjes via het platform restafvalvrij.100-100-100.nl. Door de opdrachten die wekelijks op het platform verschenen werden deelnemers uitgedaagd nog eens extra kritisch te kijken naar hun eigen gedrag. Doe ik het al goed of kan het toch een tandje beter? Afvalmeter Daarnaast vulden deelnemers wekelijks hun hoeveelheid restafval in op de afvalmeter. De afvalmeter berekende vervolgens het gemiddelde gewicht per gezin per week. Wat blijkt? De

deelnemende huishoudens wisten dit gemiddelde gedurende het grootste deel van de uitdaging onder een kilo per week te houden. Kleine moeite De 100 dagen van de uitdaging zitten erop, maar dat betekent niet dat deelnemers achterover leunen. “Wij scheiden nog steeds zo nauwgezet als tijdens het project. Dat komt omdat wij daarvoor ook al ons afval goed sorteerden. Het is ook een heel kleine moeite om goed te scheiden,” schrijft Anton op het platform. “We letten wel meer op bij de inkoop van artikelen en kopen eventueel groter in waarna een deel in de vriezer gaat. Hierdoor hebben we minder verpakkingsmateriaal.” Deelneemster Angelique schrijft dat 100-100-100 ervoor heeft gezorgd dat haar kinderen bewuster met afval omgaan: “Zoonlief ging laatst zijn kamer uitmesten. Drie zakken maar liefst mee naar boven. Op mijn vraag waarom? Ja mam, 1 voor rest, 1 voor plastic en 1 voor papier! En een doos om spullen die nog goed waren te verkopen. Jong geleerd is oud gedaan.”

De feestelijke opening van de waterberging in mei is goed bezocht. Het volgende project om de wateroverlast in Fijnaart tegen te gaan is de aanpak van het productiebos. Technasiumleerlingen van het Markland College in Zevenbergen zijn hiervoor plannen aan het smeden. Verenigingen verenigd De dorpstafel zet zich in om vraagstukken waar de verenigingen in Fijnaart tegenaanlopen op te lossen. Hiervoor is inmiddels een bijeenkomst geweest waarvoor alle verenigingen zijn uitgenodigd. Er volgen er nog meer. Het doel is om verenigingen bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen, waar mogelijk elkaar te versterken en de planning van de activiteiten op elkaar af te stemmen. Verkeersknelpunten Onveilige punten in het verkeer blijft onverminderd een aandachtspunt. Onder de vlag van de dorpstafel zijn er al heel wat onveilige verkeerssituaties verbeterd. De Dreef is het eerstvolgende punt dat aangepakt gaat worden. Ook heeft de dorpstafel gevraagd om het onderhoudsniveau van veelgebruikte fietspaden te verhogen in vergelijking met de fietspaden waar minder gebruik van wordt gemaakt. Woningbouw De laatste stand van zaken rondom de woningbouw is een vast agendapunt. De ZNSlocatie heeft de aandacht van de gemeente, maar is voor de komende jaren nog in gebruik. De gemeente luistert naar de wen-

sen van de dorpstafel en houdt deze steeds op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor Fijnaart West is de procedure nog in volle gang. Daarnaast zijn er nog twee ontwikkellocaties in beeld, namelijk aan de Julianastraat en bij Kreuk. Huis van de Wijk Het Huis van de Wijk meldt dat er op 22 juni van 13.00 tot 15.00 uur bijeenkomst is in de theaterzaal in de Fendertshof. Het gaat over het Huis van de Wijk zelf, wat verwacht u hier eigenlijk van? U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te komen praten. Volgende dorpstafel De volgende dorpstafel is na de zomervakantie, op donderdag 14 september vanaf 19.30 in De Parel. Alle inwoners van Fijnaart zijn hierbij welkom om mee te praten en mee te werken aan de toekomst van Fijnaart. Gebiedsplannen De dorpstafel Fijnaart is onderdeel van het Gebiedsplan Fijnaart. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Fijnaart komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. Kijk op www.moerdijk.nl/ gebiedsplannen voor meer informatie.


Pagina 7

Deelnemers avondvierdaagse komen niets tekort

“We zorgen goed voor onze wandelaars”

De vierdaagse is vooral vier avonden lang veel lol beleven en gezellig wandelen met elkaar.

De avondvierdaagse van Jeugd en Sportvereniging De Kieviten begint dinsdag 20 juni aan haar tweede halve eeuw. Voor het 51ste jaar kan iedereen vier avonden lang gezellig en gezond met elkaar wandelen in en om Fijnaart. Dit jaar is de vierdaagse extra gezond. “We zorgen goed voor onze wandelaars”, vertelt voorzitter Bart Goudriaan van De Kieviten. “De deelnemers krijgen op diverse avonden appeltjes voor de dorst uitgereikt van Roks Streekwinkel en van Ad van de Weijgaert. Jumbo Fijnaart zorgt voor wat te drinken en snoeptomaatjes en komkommers komen van onze nieuwe sponsor Rijk Zwaan.” Verzoek De organisatie hoopt dat de wandelaars op hun beurt goed voor het Fijnaarts polderlandschap zorgen. “Neem eventuele verpakkingen mee naar huis of gooi ze onderweg in de vuilnisbak. Werp ze in ieder geval niet op straat of in de berm”, verzoekt Bart. 453 wandelaars Tijdens de vijftigste avondvierdaagse stopte de teller bij 453 betalende wandelaars, bijna vijftig meer dan het jaar daarvoor. De voorzitter hoopt dat de stijgende lijn zich dit jaar voortzet. “Traditioneel hebben we in Fijnaart altijd mooi weer, dus daar hoeven de wandelaars niet voor thuis te blijven”, stelt hij. “Bovendien hebben we dit jaar mooie nieuwe medailles van de KWBN. Alleen daarvoor al doe je mee.”

Vanaf De Parel De vierdaagse begint op dinsdag 20 juni en eindigt op vrijdag 23 juni. Elke avond wordt om 18.30 uur gestart vanaf De Parel aan de Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart. De deelnemers kunnen kiezen uit 5 en 10 kilometer. Op de laatste avond gaan de 10 kilometer-wandelaars iets eerder van start en de deelnemers aan de 5 kilometer beginnen dan om 19.00 uur. Die vrijdag worden de wandelaars rond 19.45 uur onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Oranjevaan binnengehaald bij de Fendertshof. Vanaf daar start het laatste stukje naar De Parel waar de herinneringsmedailles worden uitgereikt. Inschrijven Inschrijven kan vooraf of op dinsdag 20 juni vanaf 18.00 uur bij De Parel. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon. Voor inschrijvingen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Liesbeth Nuiten, Prinses Christinastraat 20 in Fijnaart, tel. 0168462447 of via www.dekievitenfijnaart.nl Door Jan Willem van Bodegom Vorig jaar werd de vierdaagse voor de 50ste keer gewandeld. Er viel dan ook veel goud te bespeuren.


Pagina 8

Ik droom van... Een lang, gelukkig en gezond leven

Mijn lievelingsspel is... Risk

Het liefst drink ik... Bier en soms een wijntje

Mijn lievelingssport is... Darten en live voetbal kijken bij mijn dochter

Mijn lijfspreuk is... Geniet van het leven, want het duurt maar even

Stef Peek FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Stef Peek.

Ik heb een grote hekel aan... Mensen die veel te zeggen hebben maar zelf niks doen Mijn bijnaam is... Peer Ik heb een grote hekel aan... Mensen die niet eerlijk zijn Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Nog steeds gezond en gelukkig zijn met mijn dierbaren. En nog een paar mooie wereldreizen gemaakt hebben Mijn bijnaam is… Peekie Ik ben trots op... Mijn bedrijf en mijn collega’s Mijn favoriete vakantieland is... Amerika

Mijn naam is... Stef Peek Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 1995 Men zou mij kunnen kennen van... Onze rijschool, rijschool Peek Het liefst eet ik… Een snelle hap. Maar ook lekker uit eten vind ik heerlijk, al sta ik er ook wel om bekend dat ik altijd veel te snel eet Mooiste gebeurtenis in m’n leven... Het trouwen met mijn vrouw Carla en de geboorte van onze kinderen Lars en Fanny Deze film moet iedereen zien... Papillon, The Green Mile en de Mission Impossible films Het boek waarvan ik erg genoot was... Lezen is niet zo mijn ding, maar toen ik klein was las ik de Donald Duck altijd zo uit. Weinig tekst en veel plaatjes. Mijn vader zat in de weekbladen en boeken, dus we hadden altijd als eerste de nieuwste weekbladen in huis

Mijn sterrenbeeld is... Ram Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Laat mij maar lekker slapen hoor, mijn nachten zijn soms al veel te kort De mooiste kleur vind ik... Het ligt eraan waar de kleur op zit, vroeger steevast blauw, maar voor bijvoorbeeld een auto vind ik zwart ook erg mooi. En op meubels is rood-bruin wel mijn kleur De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... Mijn vader, ik ben hem al 27 jaar geleden verloren en mis hem nog elke dag. Hopelijk kom ik hem ooit daarboven weer tegen Ik ben goed in... Rijles geven en gezellig met mensen omgaan Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik ben zeer perfectionistisch en stel hoge eigen aan mezelf. Ik wil dus dingen soms te goed doen en verwacht dit ook van anderen Ik luister graag naar... De radio in de auto en mijn eigen zeer uitgebreide muziekcollectie. Maar ook naar mezelf

Mijn vrije tijd besteed ik aan... Als ik eens een keer niet aan het werk ben, geniet ik graag van uitgaan. Dus naar de bios, het theater, dansen en leuke spelletjes doen Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik toch eens goed na gaan denken wat ik ermee ging doen. Maar de Porsche-dealer kan zeker een order verwachten voor een 911 De beste voetbalclub van de wereld is... Het damesteam van Oud Gastel waar mijn dochter Fanny in speelt en dat dit seizoen kampioen is geworden

Ik heb bewondering voor... Mijn vrouw Carla die altijd hard werkt voor onze rijschool en dit goed weet te combineren met ons gezin Mijn grootste blunder... Heb je even…… maak ze bijna elke dag…… maar los het ook altijd weer zo goed mogelijk op Op televisie kijk ik graag naar... Wegmisbruikers en Toren C Mijn favoriete vak op school... Praktijkles elektrotechniek Mijn beste vriend/vriendin... Mijn maatje en partner Carla Ik ben bang voor... Ouder worden en alle kwaaltjes en beperkingen die daarbij horen Het mooiste dier is... Een leeuw, de koning van de dierenwereld. Veel macht en overheersing Fijnaart vind ik... Een zeer relaxt dorp, met gemoedelijke mensen Wat ik mis in Fijnaart is... Ik moet er erg lang over nadenken…eigenlijk niets. Ik woon hier graag en kom niets tekort Het mooiste plekje in Fijnaart... Leeuwerikstraat 56, waar we een mooi kantoor hebben aangebouwd Het minst mooie plekje in Fijnaart is... Als de oude super is verbouwd zijn er weinig plekjes die niet mooi zijn in Fijnaart Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Mijn achtertuin

Doe jij mee? Het Fendertinterview wordt door veel mensen uit de Fendert (en ver daar buiten) gelezen. Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 15 juni Géén gebedsviering in Fijnaart i.v.m. Ziekentriduüm. Zondag 18 juni 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere

Pastoor Poncke

Eucharistieviering Sacrament van Niervaert Celebrant: Mgr. J. Liesen G. Dirven pastor emeritus Diaken: M. Bastiaansen Zang: Mannenkoor Misdienaars: Jeanne en Rina Lector: Elly Koster: P. Volders Collectanten: P. Berghout en R. van Mourik Gebedsintenties: Leo van Ham. Koosje v Kaam en verjaardag Pa. Collecte: voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

KLIEKJES

Hoewel ik als gereformeerde jongeling weinig kennis had van het 'Rijke Roomse Leven' stond in de boekenkast thuis wel een boekwerkje waar de in 1900 geboren Jan Hendrik Eekhout het leven en de daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen had beschreven. Ik betwijfel of mijn vader wist dat hij, Jan Hendrik Eekhout, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog de Nationaal Socialistische Beweging was toegedaan. Maar goed, dat doet aan het verhaal van ‘diejen pastoor’ niets af. Ik citeer: Op zekere zondag betrad Poncke, pastoor te Damme, het preekgestoelte. Hij begon zijn preek met de vraag: ‘Beminde parochianen, weet gij waarover ik u spreken ga?’ Een van de op de eerste rij gezeten gelovigen antwoordde: ‘Jawel, mijnheer pastoor; wij weten het.’ ‘Welnu dan, wat voor reden heb ik dan om mijn preek te vervolgen’, antwoordde pastoor Poncke, daalde af van de kansel en verdween in de sacristie. Waar hij toch een beetje spijt kreeg en terugkeerde in de kerk en de kansel voor de tweede maal beklom. En de vraag herhaalde. Waarop dezelfde gelovige het woord nam en zei: ‘Nee, mijnheer pastoor, wij hebben geen enkel idee.’ Daarmee hopende dat hij de hele congregatie vertegenwoordigde. ‘Welnu dan, als u er geen idee van heeft, wat zal ik dan nog de moeite doen om het u te vertellen.’ En opnieuw daalde pastoor Poncke van de kansel af en verdween in de sacristie. Kennelijk omdat alle goede dingen uit drie bestaan, betrad hij wederom de kerk, beklom de kansel en stelde opnieuw de vraag. ‘Beminde gelovigen. Weet gij waarover ik u ga spreken?’ De intussen zichzelf tot woordvoerder gebombardeerd hebbende gelovige zei: ‘Mijnheer pastoor, de ene helft weet het; de andere niet.’ Waarop pastoor Poncke zei: ‘Laat dan de ene helft die het weet het vertellen aan de andere. Een genoeglijke zondag verder.’ Waarna hij van de preekstoel afdaalde, in de sacristie zijn zondagse pij aan de kapstok hing, zijn daagse kleding aantrok en met zijn brevier onder de arm een wandeling ging maken door de velden rond Damme. Waar hij plotseling een vrijend stelletje ontwaarde dat in de zachte berm in een innige omstrengeling verwikkeld was. De pastoor keek even en zei: ‘Wat jullie doen weet ik niet, maar jullie hebben er in ieder geval goed weer bij.’ Tot een volgende keer. Houdoe. Cees van der Mast

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 18 juni 10.00 uur: De Dorpskerk Doopdagviering, Jeugd- en gezinsdienst

Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Wim Tolenaars Gastvrouw: Nicky van Dam Collecte rondgang: Binnenlands diaconaat Collecte uitgang: Instandhouding kerk en eredienst De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Agenda Dinsdag 13 juni 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 15 juni 13.30 uur: Bingo KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.30 uur: Bijeenkomst over vervoersalternatieven, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Vrijdag 16 juni 09.00 uur: Tennis Herendag, TV Fijnaart & Heijningen, Appelaarseweg 21 in Fijnaart 11.00-17.00 uur: Kanovaren met high-tea, De Prullenkast, Zuidlangeweg 3 in Oudemolen Zaterdag 17 juni 11.00-17.00 uur: Kanovaren met high-tea, De Prullenkast, Zuidlangeweg 3 in Oudemolen Zondag 18 juni 09.30 uur: Processie van het H. Sacrament van Niervaert, vanuit H. Jacobus de Meerdere, Molenstraat 26 in Fijnaart Maandag 19 juni 18.00 uur: Open Rijk Zwaan Tennistoernooi, TV Fijnaart & Heijningen, Appelaarseweg 21 in Fijnaart Dinsdag 20 juni 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 18.00 uur: Open Rijk Zwaan Tennistoernooi, TV Fijnaart & Heijningen, Appelaarseweg 21 in Fijnaart 18.00 uur: Inschrijven voor avondvierdaagse, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 18.30 uur: Avondvierdaagse, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Woensdag 21 juni 18.00 uur: Open Rijk Zwaan Tennistoernooi, TV Fijnaart & Heijningen, Appelaarseweg 21 in Fijnaart 18.30 uur: Avondvierdaagse, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart


Pagina 10

Verloting Magielsetoernooi

Nieuwe muzikale leider Black Sheep Swing Band

t.b.v. de Zonnebloem 1e prijs nr. 02564

€ 150

2e prijs nr. 01444

€ 100

3e prijs nr. 02903

€ 50

4e prijs nr. 03036

€ 25 waardebon

5e prijs nr. 02728

€ 25 waardebon

6e prijs nr. 02924

€ 15 slagersbon

7e prijs nr. 03561

Natura

8e prijs nr. 01651

Natura

De prijzen kunnen worden afgehaald bij: Trudie Machielse, Prinses Christinastraat 36 te Fijnaart (na 18.00 uur).

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Opoefiets gestolen Tussen zondag 4 juni 15.15 uur en maandag 5 juni 00.30 uur is er een grijze Gazelle ‘opoefiets’ gestolen. De fiets stond aan de Kadedijk in Fijnaart. Heeft u verdachte personen gezien tussen de genoemde data om en nabij een fiets? Bel dan 0900-8844. Inbraak in tuinhuis Tussen maandag 5 juni 23.30 uur en dinsdag 6 juni 06.15 uur is er ingebroken in een tuinhuis in een achtertuin van de Specht in Fijnaart. Vanuit het tuinhuis zijn diverse goederen ontvreemd. Hoogstwaarschijnlijk heeft men gebruik moeten maken van een voertuig. Heeft u iets verdachts gezien tussen de tijdstippen? Bel dan naar 0900-8844. Explosieven Dinsdag 6 juni zijn tijdens werkzaamheden op het land nabij de Blaaksedijk in Fijnaart explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieven zijn veiliggesteld door een zogeheten explosievenverkenner vanuit de politie. Later zijn zij in samenwerking met het Explosieven Opruimingscommando van Defensie tot ontploffing gebracht. Mobiele telefoon Dinsdag 6 juni is in een bedrijf aan de Voorstraat in Fijnaart een mobiele telefoon weggenomen die op een bureau lag. Van de diefstal is aangifte gedaan.

Sinds 1 juni heeft de Black Sheep Swing Band een nieuwe muzikale leider: Vincent Houdijk !

Takken op de weg Dinsdag 6 juni kwam de melding binnen dat er op de Appelaarsedijk vele takken op de weg lagen. De gemeente Moerdijk is in kennis gesteld en zou zorgdragen voor het opruimen van de takken. Duits busje Woensdag 7 juni kwam er via de zogeheten korpsmail een melding binnen van een opvallend Duits busje met een blauw zeil welke langzaam in de omgeving van Fijnaart zou rijden, met name Molenstraat/ Kadedijk. Doordat de mail niet continu wordt uitgelezen zijn er geen collega’s ter plaatse geweest. Wilt u meteen politie ter plaatse krijgen? Bel dan naar 0900-8844. Vuilniszak Donderdag 8 juni lag er op de Parallelweg in Fijnaart een vuilniszak met een hoop maden erin en een verschrikkelijke stank. De politie constateerde dat er huishoudelijk afval in zat met vermoedelijk vleeswaren. De zak is opgeruimd. Man op snelweg Vrijdag 9 juni zou er een man op de middenberm lopen van de A59 bij Heijningen. De politie heeft niemand meer aangetroffen.

Mark Noordink Politieteam Roosendaal

Vincent is een gepassioneerd musicus met een energieke en ondernemende geest die via zijn muziek graag zijn publiek raakt. Hij studeerde klassiek slagwerk aan het Conservatorium van Tilburg (afgestudeerd in 2005). Vervolgens specialiseerde hij zich op de (jazz)vibrafoon aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij studeerde bij de befaamde Frits Landesbergen en Mike Mainieri. Inmiddels werkte hij samen met onder anderen Wouter Hamel, Kyteman, Eric Vloeimans, Mathilde Santing, Bart Wirtz, Sean Jones, Metropole Orkest, Amik Guerra. VinnieVibes Met zijn band VinnieVibes is Vincent verkozen tot Meest veelbelovend Nederlands jazzta-

lent 2016 (Young VIP). De band doet in 2016 in twee maanden tijd alle grote concertzalen in Nederland aan. Vincent is (gast) docent vibrafoon aan de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Zwolle en Krakau. Met voormalig leider Edwin Matthee kijken we terug op een succesvolle periode. We zijn een goeie combinatie waardoor het niveau van de Black Sheep Swing Band flink is gestegen. Een van de hoogtepunten was het winnen van de Cultuurprijs Moerdijk. Gelukkig is het geen afscheid en komt Edwin de trombonesectie versterken. Ons eerste optreden onder leiding van Vincent vindt plaats op 8 juli tijdens Puur Genieten in Zevenbergen.

André Maas nieuwe trainer de Fendert André Maas is met ingang van seizoen 2017-2018 de nieuwe trainer van v.v. de Fendert. Nadat v.v. de Fendert en trainer C. Machielse, aan het eind van afgelopen seizoen, na goed overleg, uit elkaar zijn gegaan, moest de Fendert naarstig op zoek naar een nieuwe trainer. De keuze is dus gevallen op André Maas. Moerse Boys André woont in Wouw en was vorig seizoen trainer van Moerse boys (1e klasse zondag). Naast een rijke carrière als voetballer, waarin André op het hoogste amateurniveau acteerde (Halsteren), heeft André ook de nodige ervaring als trainer bij diverse clubs. Zo was André trainer van HSC’28, WHS, Rillandia, Puttershoek, Tholense Boys, GPC Vlissingen, RBC jeugd, S.C. Gastel, Duiveland, Cluzona en Moerse boys.


Pagina 11

Fred Kwist wint Westhoek Wedstrijd 2017

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Breimachine

Zaterdag 3 juni is de Westhoek Wedstrijd 2017 gevist. Fred Kwist van ‘t Schietertje was goewd op dreef en eindigde met ruim 15 kilo op de eerste plaats. De Westhoek Wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd door de visverenigingen uit de gemeente Moerdijk. Dit zijn: De Veste uit Willemstad, ’t Schietertje uit Fijnaart, ’t Wachtertje uit Klundert en ’t Alvertje uit Zevenbergen, die dit jaar voor de eerste keer hebben deelgenomen. Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar het strijdtoneel weer de Roosendaalse Vliet. De vier verenigingen wisten in totaal 24 vissers op de been te brengen. Eerste plaats Fred Kwist van ’t Schietertje haalde de eerste plaats. Nelis van

Deursen van ’t Alvertje eindigde met bijna 12 kilo op de tweede plaats en Mario van Campenhout, eveneens lid van ’t Alvertje, eindigde op de 3e plaats met 4980 gram. Uitslag 1. Fred Kwist - ‘t Schietertje (15.420 gram) 2. Nelis van Deursen - ‘t Alvertje (11.870 gram) 3. Mario van Campenhout - ‘t Alvertje (4980 gram) 4. B. Heijstek - De Veste (4980 gram) 5. Bennie Frijteres - ‘t Schietertje (4030 gram)

6. H. Littooij - ‘t Wachtertje (31.20 gram) 7. Leon van Aken - ‘t Alvertje (3120 gram) 8. Koos Tak - De Veste (1960 gram) 9. G. de Visser - De Veste (1310 gram) 10. Frans van Roesel - ‘t Alvertje (1520 gram) 11. Ko Mangelaars - ‘t Schietertje (1380 gram) 12. Jan Ligtenbargh - ‘t Alvertje (570 gram) 13. Jacques Broeders - ‘t Alvertje (470 gram)

Postduivenvereniging Fijnaart Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart Argenton eendaagse Fond Oude duiven ± 600 km. Gelost op zaterdag 10 juni om 07.00 uur met 67 duiven. 1. A.C.A. Kersten Fijnaart 2. Van Dijk- Loman Oud Gastel 3. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 4. C.J. Kocken Fijnaart 5. P. Wildhagen Oud Gastel 6. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 7. A. & S. van Sighem Fijnaart 8. Van Dijk- Van Dijk Oud Gastel 9. P. Haverkamp Fijnaart 10. Sylvia de Vlaming Fijnaart 11. P. Marijnissen Fijnaart 12. C.J. Kocken Fijnaart 13. P. Haverkamp Fijnaart 14. C.J. Kocken Fijnaart 15. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel

16. P. Haverkamp Fijnaart 17. A. & S. van Sighem Fijnaart 18. Van Dijk- Loman Oud Gastel 19. P. Haverkamp Fijnaart 20. P. Haverkamp Fijnaart Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart Sens Midfond Oude duiven ± 390 km. Gelost op zaterdag 10 juni om 07.30 uur met 69 duiven. 1. P. Marijnissen Fijnaart 2. A.C.A. Kersten Fijnaart 3. A. & S. van Sighem Fijnaart 4. A. & S. van Sighem Fijnaart 5. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 6. A. & S. van Sighem Fijnaart 7. P. Marijnissen Fijnaart 8. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel

9. A.C.A. Kersten Fijnaart 10. Sylvia de Vlaming Fijnaart 11. A.C.A. Kersten Fijnaart 12. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 13. A.C.A. Kersten Fijnaart 14. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 15. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 16. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 17. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 18. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 19. A.C.A. Kersten Fijnaart 20. A.C.A. Kersten Fijnaart

Sportnieuws? Mail het naar: redactie@ fendertlokaal.nl

Dit motte gullie ok kenne van vroeger. Oos moeder zaat ’s aovonds dikkels te breije. Ze maokte zo ooze kouse. Van die Noorse kouse die we in de wienter konde draoge. Meej vier penne tikte ze zo un kous op un aovond. Ze kon gelijk buurte of televisie kijke. Ze kon ut bliend. Net bliend type. Ze maokte truije vur oos meej un figuurke derin. Ja da kon ze goed wor. Om ut nog sneller te laote gaon kocht ze un breimachine. Da gieng jeel de aovond van zzzzzjt….. zzzzzjt….zzzzjt. zo gieng da op en neer en steeds war ter un raandje bij. Da gieng natuurlijk lekker snel en zo maokte ze ok borstrokke vur oos. Twee kaante en dan aon mekaore maoke en hup wir un borstrokske klaor. Wij are in de wienter un hem aon en daor ooverheene un borstrok. Eigenlijk un soort hem, maor dan van wol. Op die borstrok kwaam un scabulierke, waant dan waare we beschermd he. Un sluitspelt meej daoraon da scabulierke meej aon de jeene kaant un Maria meej un kiendeke Jezus en aon de aandere kaant Jezus. Maor wa ik nou wou vertelle is da wij in die tijd ok un baandrecorder kochte. Ooze Wim waar de techneut in ooze familie en die moes ut aon oos uitlèège. Mar ooze Jan en ikke probeerde da zelf wel wor. De microfoon vur de radio en opneme mar. Zo zou er un uitzending komme van de Cats. Ik zaat klaor meej de baandrecorder en ut microfoontje. De Cats begonne te zienge en ik begon meej opneme. Ut gemauw tussedeur liet ik eruit en nao ut progamma gieng ik terugluistere. Wa denkte??? Zaat oos moeder te breije op dur breimachine en ik aar niks in de gaote. Da geluid waare we allemaol gewend. Dus ik woorde bevoorbeeld: Times were when…zzzzj!. Times were when…zzzzjt! Alle liedjes zijn op die manier bewerkt haha! Oos moeder… die kon er wa van!


Kies en mix BBQ Diverse soorten vlees en groenten met een kies & mix-barbecuesticker 4 bakjes à 116-390 gram of 4-6 stuks

a

31 mei t /

m

•v

n

22

aug . •

4 VOOR

10

00 Komkommers 2 stuks

Rosé wijnen

22

aug . •

a

a

31 mei t /

m

•v

n

1 mei t /

m

•v

n3

27 j

uni •

Roche Mazet merlot rosé, Excellence rosé syrah grenache, Feu! rosé d’Anjou, Hardy’s rosé, Jean Balmont rosé cabernet franc, Waterval pinotage rosé of Mionetto rosé 3 flessen à 750 ml

3 VOOR

2 VO OR

0

99

1000

Geen 18, geen alcohol

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

30 juni