Fendert Lokaal 2017 week 10

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 7 m a a r t 2 0 17 | w e e k 10 | j a a r g a n g 4 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Kunst van Leven

Da smaokt naor meer

Ode aan moeder

Lekker uitleven

De duobak verdwijnt dit jaar

Kiest u voor een extra bak of een ondergrondse container? De inwoners van Fijnaart kunnen kiezen voor een extra bak die eens in de vier weken geleegd wordt of voor een ondergrondse container. “Die containers worden zo geplaatst dat iedereen maximaal 300 meter hoeft af te leggen om ze te bereiken. Berekend is dat er in Fijnaart 16 ondergrondse containers komen. Bij het plaatsen houden we rekening met de ouderen. Iedereen krijgt een toegangspasje om de container bij hem in de buurt te openen. Met dat pasje kunnen ook de containers op centrale plaatsen, zoals de supermarkt, geopend worden. We gaan met pasjes werken om te voorkomen dat inwoners van andere gemeenten hun restafval bij ons storten. Voor inwoners buiten de bebouwde kom zijn de ondergrondse containers te ver weg. Daarom krijgen zij sowieso een aparte bak voor het restafval en een pasje voor de ondergrondse containers op centrale plaatsen.”

In de loop van dit jaar verdwijnt de duobak uit het straatbeeld van Fijnaart.

De gemeente Moerdijk gaat op een andere manier het huishoudelijk afval inzamelen. Daarbij nemen we afscheid van de duobak. Het groente-, fruit- en tuinafval krijgt een eigen groene bak. Op welke manier het restafval wordt ingezameld mag elke kern zelf beslissen. Op aanraden van de dorpstafel worden alle inwoners van Fijnaart via Fendert Lokaal gevraagd naar hun mening: willen zij een extra bak of een ondergrondse container? Het scheiden van afval is in de gemeente Moerdijk al jarenlang een probleem. Een van de oorzaken is de duobak. “Het afval komt nog te vaak in het verkeerde vak terecht”, vertelt Chantal Goos, projectleider van het nieuwe inzamelsysteem. “Elke persoon is gemiddeld goed voor zo’n 450 kilo aan afval. Ongeveer de helft daarvan komt nu bij het restafval, terwijl slechts 8 procent dat ook echt is. De andere 92 procent bestaat uit groentefruit- en tuinafval (gft), plastic en lege pakken, papier, textiel, glas en afval dat bestemd is voor het milieustation. Dat is zonde,

want dit afval kunnen we prima recyclen tot nieuwe grondstoffen.” 100 kilo restafval Gemeenten hebben afgesproken dat in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner wordt opgehaald. “In de gemeente Moerdijk zitten we nu op 252 kilo. Er is dus nog heel wat te doen”, stelt Chantal. Allereerst wordt afscheid genomen van de duobak. “Er komt een aparte bak voor het gft, die één keer in de twee weken wordt opgehaald. Mogelijk dat bij het warme weer de container vaker wordt

geleegd. Mensen met een grote tuin kunnen een tweede of zelfs een derde gft-bak krijgen”, legt de projectleider uit. “De inzameling van papier blijft hetzelfde. Maandelijks wordt de container met het blauwe deksel opgehaald.” Plastic en drankenkartons worden nu ingezameld in plastic zakken. “Elk huishouden kan er straks zelf voor kiezen of het gebruik blijft maken van de plastic zakken of liever een extra bak heeft.” Een keuze Voor het restafval moet er per kern een keuze gemaakt worden.

Dorpstafel De keuze is dus aan de inwoners. “Voor de gemeente maakt het niet uit waarvoor gekozen wordt”, zegt Chantal. “De aanleg van de ondergrondse containers is weliswaar duurder dan de aanschaf van bakken, maar in het gebruik zijn ze weer goedkoper.” Vorige week donderdag werd aan de dorpstafel gevraagd hoe de keuze van de inwoners onderzocht moet worden. De dorpstafel adviseerde om de inwoners van Fijnaart via Fendert Lokaal naar hun mening te vragen. De keuze van de meerderheid wordt vervolgens door de gemeente gevolgd. Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS

Van woensdag 8 maart t/m zaterdag 11 maart

Waldkorn stokbrood bake off

2 stuks € 0,99

Roomboter croissants 4 stuks € 1,49

Aardbeien lausanne

voor 5 personen € 3,99

Aanbieding week 10

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Tijd voor Tulpen! - Grootste assortiment - laagste prijs - dagelijks vers!

Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

WONING VERKOPEN? BEL WG MAKELAARS Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168-477077 info@wgmakelaars.nl

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.wgmakelaars.nl

www.bakkerijsonneveld.nl

Praat mee over

speelplekken in Fijnaart en Heijningen De speelplekken in Fijnaart en Heijningen worden opnieuw ingedeeld. De inwoners zijn hierbij nauw betrokken. Het resultaat wordt per kern besproken op: • Donderdag 9 maart om 20.00 uur in het Pestalozzihuis in Heijningen • Dinsdag 14 maart om 19.30 uur in De Parel in Fijnaart

Kom ook en praat mee!


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Wie, wat en waar over de WMO

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) roept vele vragen op. Wie heeft er recht op deze ondersteuning? Wat wordt er wel en niet ondersteund? Waar moet je zijn? Om aan deze en vele andere vragen over de WMO een antwoord te geven houdt Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen woensdag 22 maart een thema-avond. Iedereen is vanaf 19.00 uur welkom in het Fendertshof aan de Kerkring in Fijnaart. Op uitnodiging van de kruisvereniging bespreekt Nicole den Biggelaar van WMO gemeente Moerdijk de volgende items: huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, eigen bijdrage, mogelijkheden taxivervoer, woonaanpassingen, mantelzorg, begeleiding (individueel of in groepsverband) en keukentafelgesprekken.

Ontvangst De avond begint met een ontvangst met koffie en thee. Om 19.30 uur start de presentatie. Na een kleine pauze zijn alle aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond kunnen ook schriftelijk vragen worden ingediend. De toegang is gratis.

Oproep gedecoreerden Ieder jaar wordt er een ontbijtbuffet voor de gedecoreerden van Fijnaart en Heijningen georganiseerd met medewerking van de Graanbeurs en het Oranje Comité. Dit ontbijt vindt plaats in de Graanbeurs op 27 april om 09.00 uur. Het comité heeft een namenlijst van de gedecoreerden vanaf 1988 tot en met 2016. Helaas ontbreken de namen van gedecoreerden van Fijnaart en Heijningen uit de jaren 1993-

1997-1998-1999 en 2000. Deze aanvulling wordt niet door de overheid verstrekt. Wij doen daarom een beroep op u of u plaatsgenoten kent die in de ontbrekende jaren een koninklijke onderscheiding ontvangen hebben. Geef s.v.p. deze namen door op een van de volgende telefoonnummers: 462814, 462906 of 462986. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking namens het Comité Gedecoreerden Fijnaart en Heijningen.

Reumafonds zoekt collectanten Het Reumafonds zoekt nog collectanten in Fijnaart. Wilt u zich inzetten voor een beter leven met reuma vandaag en een toekomst zonder reuma? Doneer dan iets van uw tijd en word collectant voor de collecteweek van het Reumafonds van 13 t/m 18 maart. U kunt hiervoor contact opnemen met: Ineke Mastenbroek, tel 0168-462298 /06-15115356.

TER INTRO Over een week mogen we weer op pad met onze stempas en ID-bewijs om in een hokje een potlood op te pakken. Ik weet inmiddels welk vakje ik van een rood kleurtje ga voorzien, maar blijkbaar is dat bij veel mensen nog niet het geval. Vrees niet, ik ga hier geen stemadvies uitbrengen. Daarvoor had ik alle tvdebatten uit moeten zitten en de verkiezingsprogramma’s van de 26 partijen moeten lezen. Wel hoop ik dat elke kiezer verder nadenkt dan alle cadeautjes die worden uitgedeeld en de loze kreten die worden geuit. Persoonlijk word ik verdrietig van de partijen die groepen mensen tegen elkaar opzetten. Volgens hen ligt het probleem altijd bij een ander, terwijl ik altijd geleerd heb om eerst zelf in de spiegel te kijken. En wie zijn ‘zij’ en wie zijn ‘wij’? Voor mij kan de groep ‘wij’ niet groot genoeg zijn. Juist met z’n allen kunnen we het leven mooier maken. Het bewijs hoor ik elke woensdag tijdens de repetitie van ons harmonieorkest. Elk muziekinstrument klinkt zoveel mooier als het samenklinkt met anderen. Amy, Shelley en Lisa Vol zijn individueel fantastische zangeressen. Samen creëren de zussen een uniek geluid, waarmee ze in Kiev hoge ogen gaan gooien. Afgelopen carnaval zagen we een ultieme vorm van saamhorigheid. Los van rang of stand liep elke vierder in dezelfde polonaise. Een polonaise moet je wel samen lopen, anders lijk je op een slaapwandelaar. Ik hou dat in gedachten als ik u volgende week tref op het stembureau, want ook stemmen doen we samen. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


EIREEN Praktijk voor uw Welzijn

Massage Magnetiseren Reiki Kahuna healing

www.eireen.nl Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Adverteren in Fendert Lokaal, een wijs besluit! Bel 06-14520497

Kaartverkoop voor Verenigingen steken @the movies gestart de koppen bij elkaar Een film zonder muziek is als een orkest zonder muzikanten. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De muziekverenigingen Oranjevaan uit Fijnaart en Soli Deo Gloria uit Wouwse Plantage bieden u een bijzondere filmvoorstelling aan. Op zaterdagavond 8 april in Fijnaart en zondagmiddag 9 april in Wouwse Plantage brengen beide JS WI BE orkesten 7 GS 01 TO Z

A EG

N

2

IL PR

A G 8 uur DA .30 ur E R : 19 .00 u T A ng 19

l

e Par De umat 15 r t en tra

a n: nv aa l ope a za

enc griets Zal ses Maijr naart Prin CB F 3 479

A E,5G 0 €7 TO ng:

N

B GS

e @th ies mov e @th ies mov

EW

IL PR r 9 A0 uu AG 4.3 uur

IJS 20

17

To prachN D : 1 .00 Z On v a n ge n : 1 4 tige aa l op pil a za eS sd filmmuhui n 223 lantage t r a P u Buntageba ouwse Pla AC W ziek ten 5 tie 472 mp ,50 onsu €7 c gehore. ng: ratis a g g Toe usief l Maar daar inc blijft het niet bij. Op een groot scherm worden tegelijk beelden uit de desbetreffende film vertoond. Hierdoor heeft u niet alleen iets aantrekkelijks om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Filmbeelden en filmmuziek worden onder andere vertoond en gespeeld uit The Lion King, Frozen, Aladdin, Pirates of the Caribbean, Grease, Les Miserables en The Phantom of the Opera. ega

Kaartverkoop In één weekend wordt @ the movies twee keer opgevoerd: op zaterdag 8 april om 19.30 uur in De

Parel om 19.30 uur en op zondag 9 april om 14.30 uur in De Spil in Wouwse Plantage. Een kaartje voor deze bijzondere filmmuziekvoorstelling kost slechts € 7,50. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De kaarten voor @ the movies in Fijnaart zijn verkrijgbaar bij Sebastian Drogisterij en Parfumerie, Voorstraat 39 in Fijnaart. U kunt ze ook bestellen via info@oranjevaan. nl Wacht niet te lang, want het aantal kaarten is beperkt.

Vv de Fendert is een van de grootste verenigingen van Fijnaart.

Fijnaart heeft een rijk verenigingsleven. Elke vereniging, stichting of club kan echter tegen dezelfde problemen of uitdagingen oplopen. Ook is het handig om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Daarom steken de bestuurders van deze verenigingen dinsdag 14 maart de koppen bij elkaar. De bijeenkomst is een initiatief van de werkgroep ‘Blijvend actief in Fijnaart’ van de plaatselijke dorpstafel. In een brief zijn de verenigingen uitgenodigd om één of twee bestuursleden af te vaardigen. “De werkgroep heeft geconstateerd dat verenigingen evenementen plannen zonder dat van elkaar te weten. Dat heeft in het verleden tot gevolg gehad dat een aantal evenementen in dezelfde periode plaatsvonden. Samen willen we kijken of we dit met een evenementenkalender kunnen oplossen”, schrijven de werkgroepleden Jan Willem van Bodegom en Nico Rijven.

Dezelfde problemen Daarnaast kunnen verenigingen tegen dezelfde problemen aanlopen. Denk daarbij aan dalende ledenaantallen, minder inkomsten en veranderende wet- en regelgeving. Door ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te raken kunnen bestuurders elkaar helpen. De bijeenkomst vindt dinsdag 14 maart van 19.30 tot 21.00 uur plaats in woonzorgcentrum Fendertshof. Verenigingen, stichtingen en andere clubs die geen uitnodiging hebben ontvangen zijn eveneens van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.


Pagina 5

Bep Bernard en Anne Mieke Vermeulen presenteren Kunst van Leven

“Twee kunstvormen die elkaar versterken” ik de teksten bij mijn tekeningen zelf schrijven. Anderen zeiden terecht dat ik me bij de dingen moest houden waar ik wel verstand van heb.” Na het lezen van een interview met Anne Mieke in Fendert Lokaal nam hij contact met haar op. “Dat klikte. Een jaar geleden zijn we begonnen en vandaar presenteren we het resultaat”, aldus Bep. Anne Mieke kreeg van hem de vrij hand. “Toen ik de eerste resultaten zag, was ik aangenaam verrast. Door de teksten kregen mijn tekeningen een extra dimensie, ze waren stukken mooier geworden.”

Het tweede exemplaar van Kunst van Leven ontving Caroline uit handen van haar opa Bep en Anne Mieke.

De Moerdijkzaal zat vrijdagmiddag goed gevuld met familie, vrienden en kennissen van Bep Bernard en Anne Mieke Vermeulen. Zij waren naar het gemeentehuis in Zevenbergen gekomen voor de presentatie van het gezamenlijk boek van de Fijnaartse kunstenaar en de oud-Fijnaartse schrijfster. In ‘Kunst van Leven’ komt de gezamenlijke passie voor kunst, cultuur en natuur tot uiting, maar ook hun passie om het leven voluit te leven. De drang om een boek uit te geven zat bij Bep in de genen.

“Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat in mijn genen ijdeltui-

terij rijkelijk aanwezig is”, zei hij vrijdag. “In eerste instantie wilde

In de dop Het eerste exemplaar van ‘Kunst van Leven’ overhandigden Bep en Anne Mieke aan kunst- en cultuurwethouder Eef Schoneveld. “Ik heb een preview gehad”, vertelde hij. “Het is een prachtig boek waarin twee kunstvormen elkaar versterken.” Het tweede exemplaar ging naar een kunstenares in de dop: Caroline, de kleindochter van Bep.

Het boek is te bestellen via bepbernardkunstvanleven.com Door Jan Willem van Bodegom

Gitarist Robin Ros begeleidt sfeervol de verhalen

Verhalen bij het haardvuur met schrijver Hans Muiderman groet’moment met de schrijver. Maximaal twintig belangstellenden kunnen daarna deelnemen aan een heus winterdiner à € 17,50 (reserveren verplicht).

Schrijver Hans Muiderman.

Zondag 12 maart houdt d’Engelenburgh ‘Winterverhalen bij het haardvuur’. De schrijver Hans Muiderman komt vertellen bij een sfeervol knappend haardvuur. De jonge gitarist Robin Ros speelt afwisselend korte muziekstukken. Een middag ouderwetse gezelligheid en nostalgische versnaperingen. De middag op 12 maart (Molenstraat 24 in Fijnaart) begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De toegang bedraagt € 12,50, (inclusief koffie en

lekkers). Reserveren is noodzakelijk: 06-8357 2448 of engelenburgh@live.nl. Reserveer bijtijds, het aantal plaatsen is beperkt! Na afloop is er een ‘ontmoet en

Hans Muiderman Hans Muiderman publiceerde als jong dichter in de Groene Amsterdammer, stond op het podium, schreef liedteksten en regisseerde voor cabaret. Als docent ‘film’ aan de Theaterschool in Utrecht (HKU) deed hij onderzoek naar de relatie tussen film en theater, gaf lessen scenarioschrijven en filmanalyse. In 2013 kwam zijn debuutroman Souvenir Utopia uit met begin 2014 de 2e druk. Ook in 2014 verscheen zijn verhalenbundel Ik ben hier geboren en begin 2015 ‘Als al het andere voorbij is’, korte reizen langs het landschap van de Grote Oorlog. Zijn laatste roman HANK & HEINRICH werd op 1 oktober jl. onder grote belangstelling bij

boekhandel Douwes in Den Haag gepresenteerd. In april verschijnt zijn boek Hanze! daar waar de reis naar toe gaat. Robin Ros Robin Ros begon op zijn 16e met gitaarspelen, al ontdekte snel dat dit zijn passie was; hij oefende uren aan een stuk. Sinds 2014 is hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In dat jaar won hij de tweede prijs in de amateur-categorie op het Twents Gitaar Festival. Hij werd eerste tijdens het EGTA concours in de professionele en studentencategorie in 2015. Sinds september 2016 bespeelt hij een Ramirez 1a; d’Engelenburgh had de primeur daarvan tijdens het Open Monumentenweekend. Het merk Ramirez is groot geworden door de befaamde Andres Segovia. Het 1a model is het absolute topmodel van de bouwer.


Pagina 6

Alleen nog kaarten voor zondag 19 maart

De Geldwolven zijn in aantocht

Geldwolven speelt zich af op een landgoed waar een oude barones haar kinderen, hun partners en een goede vriend uitnodigt voor een diner. Zij worden dringend verzocht om te komen, want de rijke weduwe heeft belangrijk nieuws te melden. Het personeel zorgt er ondertussen met bloed, zweet en tranen voor dat het diner op rolletjes verloopt. De avond krijgt echter een verrassende wending als er een dode valt. De rechercheur die de zaak onderzoekt staat voor een raadsel, want wie is de dader? Gaandeweg de nacht valt men van de ene verbazing in de andere.

Kaarten voor zondag 19 maart zijn Ă 10 euro verkrijgbaar bij Sebastian drogisterij/parfumerie, Voorstraat 39 in Fijnaart. Over anderhalve week laten de Geldwolven hun tanden zien. Dit komisch, muzikaal mysterie wordt twee keer opgevoerd in de theaterzaal van De Parel. De voorstelling van zaterdagavond 18 maart is volledig uitverkocht. Voor zondagmiddag 19 maart zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.

Zichtbaarheid Keenesluis wordt vergroot te graven (om de palen van het bord in te zetten)? Je kunt je aanmelden via info@keenesluis. nl of 06-14447575. Het streven is om het fotobord op 11 maart klaar te hebben, tijdens NLdoet. Financiering De financiering van het fotobord is ook nog niet rond? Wie wil hiermee helpen? Nodig zijn onder andere: verf, kwasten en multiplex. Ook moet er een sterke tekst voor op het bord bedacht worden. Wie verzint een goede kreet?

Een eerste schets van het fotobord.

De Keenesluis staat precies op de grens tussen Fijnaart (Blaaksedijk) en Standdaarbuiten. Wie de Keenesluis niet kent rijdt er zomaar voorbij. Stichting Beleef de Keenesluis wil daar verandering in brengen door naast de Keenesluis een fotobord te plaatsen. In het bord worden twee gaten gemaakt waar je je hoofd doorheen kunt steken, zodat iemand anders een foto kan maken. Met het fotobord wil de stichting meer bekendheid geven aan de Keenesluis en dat de Keenesluis hulp nodig heeft om gerestaureerd te worden.

Wanneer iemand een bedrag met 6 cijfers (minimaal 100.000 euro) overmaakt, dan start waterschap Brabantse Delta (eigenaar) met de basisrestauratie. Stichting Beleef de Keenesluis Vrijwilligers gezocht De stichting heeft verschil-

lende vrijwilligers nodig voor het maken van het fotobord. Kun je goed schilderen? Wil je dan alsjeblieft meehelpen met schilderen van het fotobord? Kun je goed timmeren? Wil je meehelpen met het maken en plaatsen van het fotobord? Vind je het leuk om gaten in de grond

Restauratie Maar ook naast het fotobord zijn er vrijwilligers nodig om te helpen bij de restauratie van de Keenesluis. Wil je helpen? Neem dan alsjeblieft contact op via info@keenesluis.nl of 0614447575. Genieten Stap van je fiets of uit de auto en neem een kijkje bij de Keenesluis. De Keenesluis is vervallen, maar het is een fijne plek om te genieten van de prachtige natuur en uniek Nederlands erfgoed.


Carnavalsafsluiting met confetti van regen en hagel

Kleibatsers hebben de smaak te pakken

De weergoden wilden dinsdagavond blijkbaar niet dat het carnaval in ’t Kleigat was afgelopen. De lampionnenoptocht had zich net in beweging gezet of de regen kwam met bakken uit de hemel. Eenmaal gearriveerd op het terrein bij de Fendertse Hoeve vielen er zelfs hagelstenen. Het mocht de Kleibatsers niet deren. Dit vernieuwde carnavalsjaar hebben zij de smaak weer helemaal te pakken.

De lange lampionnenstoet werd geopend door De Stadse Blaozers en afgesloten door de winnende carnavalswagen van De Dijkrakkers. Vele jonge Kleibatsertjes liepen samen met hun ouders en hun lampion of ander lichtpuntje mee. Op het terrein bij de Fendertse Hoeve blikten voorzitter Bram Koomans en prins Toon dun Eerste terug op een prima verlopen carnavalsfeest. Het debuut van het bestuur, de prins, nar en raadsleden was in alle opzichten geslaagd. Zelf zijn ze ook meer dan tevreden. Dat blijkt wel uit het motto voor het komend carnaval. Van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 februari 2018 wordt het leutfeest in ’t Kleigat gevierd onder het motto: ‘Da smaokt naor meer’.


Voor elk kind wat wils... De nieuwe aanpak van de kindermorgen was een schot in de roos. Maandagmorgen 27 februari viel er voor elk kind wat te beleven in De Graanbeurs, die precies groot genoeg was om alle Kleibatsertjes te ontvangen. Elsa en Olaf uit de bekende Disney-film Frozen verwelkomden alle kinderen. Vervolgens konden de allerkleinsten zich uitleven met leuke spelletjes. Voor de iets grotere Kleibatsertjes was er een leuke carnavalsquiz opgezet, waaraan ook De Stadse Blaozers hun steentje bijdroegen. Prins Toon dun Eerste werd verrast met een fraaie dans die Sneeuwwitje samen met de kinderen had ingestudeerd op het Fenderts carnavalslied. Het laatste uur werd gevuld met polonaise, hossen en een optreden van de Vergeet-me-nietjes.

Grijze Duiven hebben het gezellig Meer dan honderd Grijze Duiven waren maandagmiddag 27 februari wneergestreken in De Graanbeurs. De vernieuwde werkgroep had een vol en gezellig programma in elkaar gestoken met voor ieder wat wils. Het Grijze Duivenbal werd geopend met het voorstellen van prins Toon dun Eerste en zijn gevolg. Op de vrolijke klanken van Bloas T’um Op uit Heijningen ontstond al snel een polonaise. Toen de muziek eenmaal was opgehouden werd het muisstil. Dat was bij de bingo ook hard nodig. De nummertjes werden gedraaid en voorgelezen door de jeugdprinsen en –prinsessen. Vervolgens ging de volumeknop weer open met de WMK Party Band. De leden van het Westhoeks Mannenkoor uit Klundert zetten meteen een leuke sfeer neer. Tonpraters Nadat iedereen had genoten van een heerlijk slaa tje, aangeboden door de Fendertse Hoeve, werd de middag afgesloten met een optreden van de Vergeet-me-nietjes en twee tonpraters. Allereerst stapte Chiem de Vos in de denkbeeldige ton. Hij nam de duiven mee naar zijn vakanties, die niet helemaal waren gelukt. Vooral zijn uitstapje naar een nudistenstrand op Gran Canaria zal Chiem niet snel vergeten. Piet Roks kreeg eveneens de lachers op zijn hand met zijn politiek getinte buut. Alle optredens zorgden ervoor dat de middag om was gevlogen. Gelukkig is het volgend jaar weer carnaval met wederom een Grijze Duivenbal.


Mini-optocht tussen de buien door Angstvallig keek iedereen dinsdagmiddag 28 februari naar boven, naar de donkere lucht. De paraplu’s hoefden gelukkig niet opengeklapt te worden. De achttien deelnemers aan de mini-optocht hielden het zowaar droog.

Voor het eerst vertrok de mini-optocht vanaf de Molenstraat. In een bonte sliert lieten de Kleibatsertjes hun creaties zien. De wandeling door het dorp eindigde bij de Fendertse Hoeve, waar warm en droog een feestje werd gebouwd. Hier werden ook de prijzen verdeeld. Uitslag mini-optocht Wagens 1. Nick Bierkens (488 pnt) 2. De deurgevende Chinezen (468 pnt) 3. De Prinsenclub (458 pnt) 4. De Chineese deurgeefmuur (458 pnt) 5. De Feestbeesten (450 pnt) 6. De Kleikids (440 pnt) 7. De grappige carnavalsclown (438 pnt) 8. De Miljonairs (436 pnt) 9. De deurdouwers (428 pnt) 10. We geven een deur (408 pnt) Loopgroepen 1. Dun deurtrekkers (480 pnt) 2. BC de gillende keukenmeiden (438 pnt) 3. Konfetti Bois (430 pnt) 4. De Vollies (388 pnt) Enkelingen 1. Märel Kaufman (432 pnt) 2. Make the world great again (428 pnt) 3. D’n ondersteboven girl (424 pnt) 4. Djim Kaufman (418 pnt)


ken en leuke dingen met mijn gezin Als ik 10 miljoen euro win, dan... Zou ik 10 miljoen euro rijker zijn

De kleurrijke stoet is vertrokken, de confetti opgeveegd, de muziek verstomd en de straten stil. Én… het bier is op. Kortom… het carnaval is verleden tijd. Wat nu??? Vasten dan maar???

‘s Werelds beste voetbalclub... Feyenoord natuurlijk!

Christian Luijk

Mijn lievelingsspel is... Yathzee

FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Christian Luijk.

Mijn lievelingssport is... Voetbal

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten.... De Tovenaar van Tatabanya, oftewel Joszef Kiprich, de beste voetballer ooit. Speler van Feyenoord van 1989-1995 Ik ben goed in... Yathzee Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik ben ongeduldig in rijen van bijvoorbeeld een pretpark Ik luister graag naar... Mijn kinderen

Mijn naam is... Christian Luijk Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 1976 Men zou mij kunnen kennen van... De Julianaschool, Mavo de Noord Westhoek, mijn imposante voetbalcarrière bij FSV, Piet & Riet, de Graanbeurs et cetera

Ik droom van... Een lang en gelukkig gezond leven met mijn dierbaren Het liefst drink ik... Cola light Mijn lijfspreuk is... Achter grootmoeders hutje, groeien kroten op een klutje Ik heb een grote hekel aan... Hoe er momenteel met bejaarden en zieken wordt omgegaan in Nederland

Het liefst eet ik… Aan tafel

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben... Gezond en gelukkig zijn

Mooiste gebeurtenis in m’n leven... De geboorte van Niek en Mara

Mijn bijnaam is... Luijkie

Deze film moet iedereen zien... De Marathon Het boek waarvan ik genoot... De boeken van Herman Brusselmans Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Helemaal niets De mooiste kleur vind ik... Rood

Ik ben trots op... Mijn ouders en het oneindige doorzettingsvermogen en de positiviteit van mijn moeder ondanks alle tegenslagen die zij te verwerken heeft gehad Mijn favoriete vakantieland is... Zuid-Frankrijk Mijn sterrenbeeld is... Tweeling Mijn vrije tijd breng ik door met... Feyenoord-wedstrijden bezoe-

Ik heb bewondering voor... Mensen die ondanks tegenslagen gewoon doorgaan met hun leven zonder al te veel te klagen Mijn grootste blunder... Dat zijn er zoveel…. Op televisie kijk ik graag naar... The Blacklist, Celblok H, GTST en Feyenoord Mijn favoriete vak op school... Biologie Mijn beste vriend/vriendin is... Dat zijn er meerdere en ik wil niet de fout maken iemand vergeten te benoemen Ik ben bang voor... Het feit dat mijn dierbaren iets overkomt Het mooiste dier is... Rattie, de tamme rat van mijn zoon Niek Fijnaart vind ik... Een leuk dorp om in te wonen Wat ik mis in Fijnaart is... Een Primark Het mooiste plekje in Fijnaart... De grote bar in het discotheekgedeelte van de Fendertse Hoeve, omdat ik daar 22 jaar geleden mijn meissie Monique ben tegen gekomen Minst mooie plekje in Fijnaart... Het gebouw naast de Aldi Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Dat zijn de polders rondom Fijnaart

Vasten is het zich onthouden van eten of drinken of bepaalde spijzen. Het kan ook zijn: Onthouden van roken, internetten of andere verslavende gewoontes. Je kunt eigenlijk op allerlei gebieden vasten. De redenen om te vasten kunnen heel verschillend zijn maar een belangrijk motief is religie. In de grote godsdiensten is het vasten gewoonlijk aan bepaalde perioden gebonden. Maar de grootste reden om te vasten is toch wel dat mensen simpelweg af willen vallen. Er is zelfs een hele nieuwe trend: Intermittend fasting. Grote bekenden van het witte doek storten zich massaal op ‘tijdelijk vasten’ om maar zo strak en slank en fit mogelijk te zijn. Ik ben zelf een tegenstander van vasten. Intermittend fasting is nog wel okay maar langdurig vasten, crashen, shaken, écht… ik heb het mijn halve leven gedaan. Het ene dieet na het andere met altijd tijdelijk resultaat. Na het afvallen trad altijd het jojo effect in werking waardoor slanke en dikke periodes zich met elkaar afwisselden. Ik kreeg een haat-liefde verhouding met eten en in mijn kast hing kleding van maat 38 tot 46. Nou… ik kan je zeggen… daar word je niet echt blij van. Pas toen ik normaal ben gaan eten, heb ik het gejojo grotendeels onder controle gekregen. Vanuit die positieve ervaring ben ik andere mensen gaan coachen, met mooie resultaten. En zeker nu ik sinds 1½ jaar met het programma De EetLijn werk, kan ik verbaasd zijn te zien wat gezonde voeding voor mensen kan doen.

Ben jij ook iemand die het vasten helemaal beu is? Die het jaarlijkse vasten na carnaval prima vindt maar het daar ook echt bij wil laten? Die gewoon weer lekker en gezond wil gaan eten samen met het hele gezin en toch een GEZOND(er) gewicht wil bereiken, er stralend uit wil zien en gaan bruisen van energie? Neem een kijkje op www.jouwlijflijn.nl of bel naar 0168-462101.


Pagina 11

Met Lights and Shadows

O’G3NE brengt ode aan zieke moeder Isolde

Piet Hendrikx is genrewinnaar BoekGoud Het boek ‘Polleke en Pelleke op reis’ van Piet Hendrikx uit Fijnaart is genrewinnaar geworden van de publiekswedstrijd BoekGoud. Daardoor maakt de schrijver kans op de hoofdprijs van 750 euro. Piet neemt het daarvoor op tegen de andere genrewinnaars. In totaal zijn er 21 genres. ‘Polleke en Pelleke op reis’ is de winnaar geworden in het genre jeugd- en kinderboeken. In de volgende ronde, die loopt van 1 tot en met 26 maart, wordt bepaald wie de overalltitel in de wacht sleept. De overallwinnaar is het boek dat in beide rondes de meeste stemmen heeft verzameld. De stemmen die op ‘Polleke en Pelleke op reis’ zijn uitgebracht blijven staan en worden aangevuld met nieuwe stemmen. Mensen die eerder op het boek van Piet hebben gestemd kunnen niet nog een keer stemmen. Zij kunnen echter wel anderen aansporen om dat wel te doen. Stemmen op het boek van de Fijnaartse auteur kan via de website www.boekgoud.nl/stemmen/7092.

Kick-off Doe Effe Normaal Het Songfestivallied Lights and Shadows van O’G3NE is een muzikale ode aan de moeder van Lisa, Amy en Shelley. Isolde Vol uit Fijnaart is al enkele jaren ernstig ziek. Dat heeft een grote impact op het hechte gezin. Daarover schreef Rick Vol, de vader van de drie zussen, het nummer Lights and Shadows. Hij kreeg hulp van gitarist Rory de Kievit, de vriend van Shelley. Daarmee is het lied echt een familieaangelegenheid geworden. Afgelopen vrijdagmorgen werd het nummer gepresenteerd tijdens een persconferentie in Amsterdam. De drie zussen vertelden dat ze er alles aan doen om Nederland trots te maken en de titel naar Nederland te halen. Maar ze hebben nog een doel met Lights and Shadows. “We willen een lach van trots op het gezicht van onze moeder doen verschijnen. Het is een dankbe-

tuiging voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en nog steeds betekent.” Rick heeft in Lights and Shadows samen met Rory geprobeerd het onzekere en onstabiele leven dat patiënt en familie leiden weer te geven en het te bestrijden met positiviteit en hoop. “Het lied moet vooral kracht geven”, aldus de componist en vader van O’G3NE.

In Fijnaart, Heijningen en Oudemolen

Acht van de veertien brievenbussen verdwijnen Deze maand haalt Post NL in Fijnaart, Heijningen en Oudemolen acht van de veertien brievenbussen weg. Het bedrijf neemt deze maatregel omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Brievenbussen die nauwelijks worden gebruikt worden verwijderd of verplaatst. De locaties waar de brievenbussen nog wel staan zijn afgelopen week per brief aan alle omwonenden bekendgemaakt. In Fijnaart verdwijnen de brievenbussen aan de Merelstraat, Koningin Emmastraat, Prinses Irenestraat, Molenstraat, Blaaksedijk en Kwartiersedijk. In Heijningen wordt de brievenbus aan de Markweg-Zuid weggehaald en in Zwingelspaan aan de Tonsedijk. De brievenbussen die zijn blijven staan vinden we in Fijnaart aan de Langeweg, Voorstraat, Kadedijk en Oudemolensedijk, in Heijningen aan de Veluwestraat en in Oudemolen aan de Stadsedijk.

Op woensdagmorgen 8 maart om 08.45 uur vindt de DENO kick-off plaats door wethouder Eef Schoneveld en Kredietbank West-Brabant in groep 8 van de Julianaschool en de Kennedyschool in Fijnaart. Het DENO-project vindt plaats van woensdag 8 maart t/m donderdag 6 april. Het project ‘Doe effe Normaal’ heeft als doel leerlingen uit groep 8 weerbaarder te maken tegen ‘verleidingen’ die op hun weg komen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en in hun ontwikkeling bij het volwassen worden. Gastlessen De thema’s voor de gastlessen worden jaarlijks vastgesteld op basis van de vraag van scholen, uitgezet jeugdbeleid binnen de gemeente en ervaringen van de samenwerkende organisaties.

Voor dit schooljaar is gekozen voor 5 gastlessen over de thema’s ‘digipesten’ door Halt, ‘seksuele voorlichting en puberteit’ door de GGD, ‘voeding’ door Ookthuis , ‘omgaan met geld’ door de Kredietbank en ‘fysieke en mentale weerbaarheid’ door Doyo. Theateroptreden Op donderdag 6 april is er om 19.30 uur een DENO afsluitingsavond voor kinderen en ouders in het gemeentehuis in Zevenbergen. Het theateroptreden Assepester staat op deze avond stil bij de uitdagingen waar kinderen en ouders bij de overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs mee te maken krijgen. Voorafgaand en na afloop van de theatervoorstelling is er een DENO-markt. De uitnodigingen worden via de scholen uitgezet.

Uitwisselingsconcert De Unie en DSH In aanloop naar het concert op 9 juli 2017 in verband met het 145-jarig jubileum van de Unie, verzorgt de Unie een uitwisselingsconcert met DSH. Dit concert zal plaatsvinden op 2 april om 14.30 uur in de Graanbeurs te Fijnaart. Toegang is gratis. De jubilerende Unie opent het concert met ‘oudere’ muziekstukken, alsmede enkele werken die uitgevoerd zullen gaan wor-

den in juli. Goed in het gehoor liggende muzieknummers als ‘Beauty & the Beast’ en ‘A tribute to Amy Winehouse’ worden gespeeld. Na de pauze speelt de bijna 40-jarige drumfanfare DSH enkele stukken uit hun nieuwe repertoire, waarbij onder andere ‘Queen in concert’ en ‘March of the Luinga Drummers’ op hun programma staan. Vervolgens wordt de middag afgesloten met een gezamenlijk muziekstuk.


Pagina 12

Een middag om niet te vergeten

Erwin Rommert Weerstra ‘gijzelt’ publiek met virtuoos pianospel

Na de pauze begeleidde Weerstra de jonge Franse zangeres Olivia Le Roux.

Vanaf de eerste noot die meesterpianist Erwin Rommert Weerstra afgelopen zondag in d’Engelenburgh in Fijnaart speelde, dansten zijn vingers over de toetsen van de Gunthervleugel. Met drie prima toegankelijke sonates van Scarlatti als opening boeide de jonge maestro het massaal toegestroomde publiek direct. Het was op het laatste moment onverwacht druk geworden; mogelijk wortelde de gedachte dat de concertgebouw-kwaliteit in Fijnaart een niet te versmaden kans was op een onvergetelijke middag. Zelfs de jongste luisteraar – acht jaar – verveelde zich geen ogenblik. Mozart Na een heerlijk rondo van Mozart - door Erwin helder toegelicht - en een virtuoos stuk van Liszt, kwam de pauze veel te snel. Nog danig onder de indruk deelden de toehoorders hun impressies tijdens de high-tea die werd geserveerd.

Na de pauze begeleidde Weerstra de jonge Franse zangeres Olivia Le Roux die als eerste had gekozen voor twee liederen van Richard Strauss. Menigeen werd verrast door de warme en krachtige stem uit het fragiele lijfje van de sopraan. Walsen De aansluitende drie walsen van Chopin die Erwin vertolkte, vulde de ruimte met een ontroerende stemming, waarna Olivia tenslotte het ‘Quando m’en vo’ zong uit La Bohème van Giacomo Puccini. Na herhaald applaus, wijn en bloemen serveerde Erwin Rommert tot alge-

meen genoegen een toegift van de Curaçaose componist Wim Statius Muller: een meeslepende en vrolijke tumba. Applaus Het ovationele applaus was meer dan terecht en het was een algemeen gegeven dat elke bezoeker bovenmate genoten had en vastbesloten was vaker naar d’Engelenburgh te komen. Het eerstvolgende high-teaconcert door de Young Piano Masters Society is op 23 april, dan komt concertpianist Tobias Borsboom met celliste Lidy Blijdorp.

Educatieve middag bij KBO Fijnaart Op donderdag 16 maart houdt KBO Fijnaart een educatieve middag in de Graanbeurs te Fijnaart, aanvang 13.30 uur. Op deze middag komt allereerst Timmers Medizorg&Care de aanwezigen vertellen wat voor hulpmiddelen er zijn als men

wat meer hulpbehoevend wordt en hoe ze worden gebruikt. Daarna is notaris Cornelissen bereid gevonden om te komen vertellen over het levenstestament, hoe dit precies werkt en waar dit waardevol voor is. Na de pauze worden er nog 5 rondjes bingo gespeeld. De bingokaarten kos-

ten 1 euro per ronde. Opgeven Leden kunnen zich opgeven tot 13 maart bij Piet Frijters, Koningin Julianastraat 12 en bij Jolanda Nieuwkerk. Het KBO bestuur hoopt op een grote opkomst.

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Catechismus Nog net heb ik mee gemaokt dak de catechismus moes ljeere. Jeel de klas wier dan ooverwoord dur de kapelaon of de meneer in de klas zelf. Ik vond da uit mijn hoofd ljeere un raamp. De jeerste zinne gienge nog wel, mar hoe verder je kwaam hoe moeilijker het wier. Ik weet nog dak zaat te ljeere en ik moes gewoan brulle van kwaoijighèd, omda ik ut nie kon onthouwe. Ik kreeg ut nie vur mekaore om de antwoorde uit mijn hoofd op te zèège. Oos vaoder kwaam dan jeel rustig neffe me zitte en saome naame we da wir dur. Hij zeej dan wel es: “Snapte gij da nie dan?” En dan gieng hij ut uitlèège. Naoderthaand zeetie wel es: “Ik snap nie, da de gij da nie snapt!” Das un zin die ik zelf naoderhaand ok nog wel es zee in de klas. Maor dan war ut mjeestal meej veul lache. En ik lachte extra in mijn binneste om oos vaoder natuurlijk. Mar vroeger lachte ik daor nie om wor. Neeje brulle van kwaoijighèd, da deej ik toen. “Waortoe zijn wij op aorde….” En zo verder. Ik weet ok nog dak un kjeer nie meej moog naor de gymles omda ik de catechismus nie genog kende. Kwaod dak waar. De gymlesse vond ik altij ut leutigste van jeel de week. Neeje ik moog gaon pènne. Jeel da stuk wa ik nie uit mijn hoofd kon opdreune. Zaat je daor de catechismus oover te schrijve en ondertusse docht je dan; “Gloeiende…gloeiende….!!” Zo gienge wij ok nog tot in de tweede klas naor de kerk om te biechte. Echt in de biechtstoel. Onder mekaore zeeje wij: “Wa hèdde gij gezeet?” Nou die kapelaon mot ok wel af en toe gelache hebbe wor, waant iederjeen zaat un bekend riedeltje op te zèège. Afijn ut war onder schooltijd dus da vonde wij nie èrrug he.


Pagina 13

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Woensdag 8 maart 10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Ouderenmorgen Woord en Communieviering M.m.v. Het Gelegenheidskoor Na afloop gezellig samenzijn

Zondag 12 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Diaken M. Bastiaansen Misdienaars: Rebecca en Merel-Minou Lector: Toos Koster: W. Schrauwen Collectanten: R. van Mourik en J. Dingemans Gebedsintenties: Frik Hamers (3) Collecte: voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 12 maart 10.00 uur: De Dorpskerk 2e Zondag Passietijd; Meetingpoint en Flame

Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Menno Bom Gastheer: Peter van der Eijk Collecte rondgang: Voorjaarszendingsweek Collecte uitgang: Kerk Maandag 13 maart 15.00 uur: Fendertshofdienst Voorganger: Ds. F.C. de Ronde De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Sobere Maaltijd

Agenda

Het oecumenisch beraad heeft de afgelopen jaren in de 40 dagentijd een Sobere Maaltijd georganiseerd. Ook dit jaar is dat het geval. Door samen te eten wil de kerk stilstaan en solidair zijn met arme mensen in onze omgeving en elders in de wereld. Dit jaar is de Sobere Maaltijd op woensdag 15 maart, aanvang 18.00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdragen gevraagd van minimaal â‚Ź 5,00. De opbrengst gaat naar het vastenactieproject van een van de kerken van Fijnaart. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: Jeanne van Ham 0168 464133, 0653674505 of jannevanham@home.nl.

Dinsdag 7 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Flame Zondag 12 maart is er van 10.00 tot 11.00 uur weer Flame in het Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart. Er wordt een verhaal verteld, er zijn leuke spelletjes om te spelen en je kunt knutselen. kinderkerkflame@hotmail.com

Woensdag 8 maart 08.45 uur: Kick-off Doe Effe Normaal, Juliana- en Kennedyschool in Fijnaart 14.00 uur: Ontspanningsmiddag Algemene Ouderenbond Fijnaart e.o., De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 14.00 uur: Fijnaart Werkt!, Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart 19.30 uur: Modeshow, Ellen B Mode, Molenstraat 9 in Fijnaart Donderdag 9 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.00 uur: Dorpstafel Heijningen met o.a. speelruimteplan, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Vrijdag 10 maart 19.00-20.30 uur: Beeld maken, Instuif Heijningen, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4A in Heijningen Zaterdag 11 maart 09.30 uur: NLdoet, De Driehoek, Kwartiersedijk 1A in Fijnaart Zondag 12 maart 14.15 uur: Verhalen bij het haardvuur, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart Maandag 13 maart 19.30 uur: Modeshow, Ellen B Mode, Molenstraat 9 in Fijnaart Dinsdag 14 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.30 uur: Bijeenkomst over speelruimteplan, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 19.30 uur: Bijeenkomst verenigingen, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Donderdag 16 maart 13.30 uur: Educatieve middag KBO, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Agendabericht? Mail: redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 14

Het Grote Gymfeest heeft geen bekende turner nodig

Ruim 115 kinderen leven zich uit op turntoestellen veel kinderen zich niet waren aangemeld. Die weigeren we zeker niet. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het is. Bovendien zijn ook een paar ouders langs geweest om hun kind als lid op te geven.” Twee groepen Alle kinderen waren in twee leeftijdsgroepen verdeeld. De eerste drie kwartier ging de ene groep aan de slag op zeven turnen gymtoestellen, terwijl de andere kinderen zich uitleefden op de zeven springtoestellen. Vervolgens wisselden de groepen. Tot slot werd er ook nog een demonstratie acrogym en tumblingbaan springen gegeven.

De kinderen konden zich heerlijk uitleven op Het Grote Gymfeest.

In de sporthal van De Parel kwam je afgelopen donderdagmiddag ogen tekort. Waar je ook keek leefden kinderen zich heerlijk uit op tumblingbanen, trampolines en de balk, maar ook aan de touwen, het wandrek en de rekstokken. Ruim 115 kinderen hadden dankzij Jeugd- en Sportvereniging De Kieviten een fantastische middag. Het eerste Grote Gymfeest dateert alweer van zo’n 2,5 jaar geleden. Het beweegfestijn werd toen opgeluisterd door het turntalent Jorian Ilbrink. Afgelopen

donderdagmiddag ontbrak een sporter van naam. Daar was bij de opkomst niets van te merken. “Ik dacht dat we indertijd zoveel aanmeldingen hadden door die

bekende turner. Maar we hebben nu zelfs meer kinderen”, zegt leidster Marion van der Zande blij. “We hadden honderd aanmeldingen, maar ik zie ook

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verlaten plaats ongeval Maandag 27 februari werd rond 09.00 uur op de Molenstraat in Fijnaart een geparkeerde auto door een ander voertuig aangereden. Vervolgens is de bestuurder doorgereden. De linker-achterzijde van de bumper raakte vernield. Ook ontstond rijschade aan de linkerflank. Heeft u iets gezien of gehoord, bel 0900-8844. Diefstal vanuit bedrijfsauto In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 maart vond aan de Reigerstraat in Fijnaart een diefstal vanuit een bedrijfsauto plaats. De linkerzijruit van de Mercedes Vito werd vernield en de navigatiemodule werd ontvreemd.

Diefstal vanuit auto In de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 maart werd ook ingebroken in een Mercedes C200 die aan de Nieuwe Dorpsweg in Fijnaart stond geparkeerd. Aan de passagierszijde werd een ruitje vernield en het navigatiesysteem werd ontbreemd. Fiets in het water Donderdag 2 maart werd rond 18.35 uur een vrij nieuwe fiets aangetroffen in het water langs de Westkreekweg in Fijnaart. De fiets was op 24 februari in Klundert gestolen. Baldadigheid Vrijdag 3 maart kwam rond 16.00 uur de melding dat een aantal jongens aan de ach-

Bewegen Het doel van Het Grote Gymfeest om de kinderen in de vakantie lekker te laten bewegen. “We kunnen daarnaast als De Kieviten mooi laten zien wat we allemaal te bieden hebben. Het is helemaal meegenomen als we hierdoor ook nog eens extra leden krijgen”, stelt Marion.

Kijk voor meer informatie op www.dekievitenfijnaart.nl Door Jan Willem van Bodegom

De Driehoek Nieuwe activiteiten

terzijde van de voormalige Julianaschool en kinderopvang aan de Koningin Julianastraat in Fijnaart bezig waren een schutting te sloten en ‘zaadballetjes’ tegen de ramen te gooien. Toen de politie kwam kijken waren de jongens verdwenen. Een oude school is verleiding, maar het is niet de bedoeling dat deze gesloopt wordt. De jongeren hebben daar niets te zoeken. Indien zij door de politie of BOA’s van de gemeente Moerdijk worden aangetroffen, worden zij doorverwezen naar Bureau Halt en wordt de eventueel gemaakte schade verhaald op de ouders.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Bij buurtvereniging de Driehoek is de vraag binnengekomen of wij sjoelwedstrijden of eventueel een sjoelvereniging kunnen organiseren. Het schijnt dat sjoelen op dit moment weer een populaire sport is. Heeft u interesse voor deze activiteit laat het ons weten. Ook bestaat nog steeds de mogelijkheid om te darten. Binnenkort starten we met een workshop kaarten maken. Eigen materiaal meebrengen mag maar is ook te koop. U kunt zich voor al deze activiteiten aanmelden bij secretariaat.dedriehoek@ gmail.com of op telnr. 463616. U kunt ook uw voorkeur uitspreken voor welke dag/avond. Het kan b.v. ook op zaterdag.


Pagina 15

Inschrijving voor Fijnaart Werkt! Oranjeloop geopend Woensdagmiddag 8 maart vindt de volgende bijeenkomst plaats van Fijnaart Werkt! Dit keer is het thema ‘Solliciteren via LinkedIn’. Fijnaart Werkt! is een netwerkgroep voor iedereen uit Fijnaart en directe omgeving die werk zoekt of opdrachten. Regelmatig

Uitslagen

Vorig jaar werd de Oranjeloop geteisterd door regen. Foto: Wen’s Fotografie

Voor het derde jaar vindt met Koningsdag de Oranjeloop plaats. De inschrijving voor het loopfestijn is geopend. Wie voor 20 april zich inschrijft krijgt een rugnummer met de eigen naam erop. Inschrijven kan via oranjeloopfijnaart@hotmail.com. Vorig jaar troffen de lopers het niet. Zij werden getrakteerd op hevige buien. Desondanks kreeg de organisatie slechts met vijftien afmeldingen te maken. Het aantal diehard sportievelingen kwam daarmee ruim boven de

honderd. De Oranjeloop op donderdag 27 april wordt wederom gelopen over de afstanden 1, 2,5, 5 en 10 kilometer. Meer informatie volgt via Fendert Lokaal. ST Duiveland/DZC’09 VR1 Oranje Blauw’14 VR1 2-5 Oranje Blauw’14 JO15-1G - Victoria’03 JO15-3 5-1

Programma

vv Oranje-Blauw ‘14 Voetbal is voor iedereen

Nu de carnaval achter de rug is wordt er in Heijningen alweer vooruit gekeken naar het volgende evenement. Op zaterdag 20 mei zal de 3de editie van ‘Voetbal is voor iedereen’ plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in je agenda en lees er alles over op onze website. Geef je snel op, of wordt donateur.

Uitslagen

Oranje Blauw’14 1 - SSW 1 0-2 Oranje Blauw’14 2 - Roosendaal 12 1-2 Oranje Blauw’14 3 - Roosendaal 11 1-5 Oranje Blauw’14 VE1 - Steenbergen VE1 0-3

Donderdag 9 maart MOC’17 VE3 - Oranje Blauw’14 VE1 20.00 Zaterdag 11 maart Oranje Blauw’14 za2 - DHV 2 14.30 Oranje Blauw’14 VR1 - OFB VR1 11.00 Oranje Blauw’14 JO15-1G - Vosmeer JO15-1 11.00 Alliance JO11-3 - Oranje Blauw’14 JO11-1G 09.00 Oranje Blauw’14 JO7-1 - Roosendaal JO7-3 09.30 Zondag 12 maart Oranje Blauw’14 1 - TPO 1 14.30 Oranje Blauw’14 2 - MOC’17 5 12.00 Oranje Blauw’14 3 - De Fendert 2 10.30

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

de Fendert JO13-1 – Rijsoord JO13-1 2-2 de Fendert JO9-3 – S.c. Gastel JO9-2 14-1 de Fendert JO13-4 – Terheijden JO13-3 3-3 de Fendert JO9-2 – Nw. Borgvliet JO9-1 1-8 de Fendert JO9-4 – Seolto JO9-3 4-2 de Fendert JO15-2 – Halsteren JO15-4 7-1 de Fendert 4 – Tholense boys 4 9-0 de Fendert JO17-2 – NOAD’67 JO17-1 0-3 Rood Wit JO9-3 – de Fendert JO9-5 0-1 Vivoo JO11-2 – de Fendert JO113 0-10 HZ’75 JO7-1 – de Fendert JO7-1 6-0 De Zwerver JO19-1 – de Fendert JO19-1 5-1 Rood Wit JO11-1 – de Fendert JO11-1 6-2 NSV JO11-2 – de Fendert JO11-4 14-0 DVO’60 JO19-4 – de Fendert JO19-2 7-1 SSV’65 MO19-1 – de Fendert MO19-1 2-1 Dubbeldam JO15-2 – de Fendert JO15-1 2-1 METO JO17-1 – de Fendert JO171 0-0 Tholense boys 2 – de Fendert 2 1-0 Prinsenland 5 – de Fendert 5 2-1 Tholense b./WHS VR1 – de Fendert VR1 1-2 Tholense boys 1 – de Fendert 1 7-0 Noordhoek 4 – de Fendert 2 (zo) 9-2

Programma

Donderdag 9 maart Prinsenland VE2 – de Fendert VE1 20.00

vindt op woensdag vanaf 14.00 uur een netwerkbijeenkomst plaats in de Fendertse Hoeve in Fijnaart. Daarnaast heeft Fijnaart Werkt! een eigen LinkedIn-groep. Via deze groep worden de bijeenkomsten aangekondigd en houden leden elkaar op de hoogte van de vacatures.

Zaterdag 11 maart de Fendert JO11-1 – Kogelvangers JO11-1 08.45 de Fendert JO11-2 – Moerse boys JO11-1 08.45 de Fendert JO11-3 – F.c. Moerstraten JO11-1 08.45 de Fendert JO7-1 – VVR JO7-2 09.00 de Fendert JO13-1 – Virtus JO131 09.30 de Fendert JO9-5 – Hoeven JO92 09.30 de Fendert JO13-2 – MOC’17 JO13-4 10.00 de Fendert JO11-4 – Vosmeer JO11-2 10.00 de Fendert JO17-1 – Alliance JO17-1 11.00 de Fendert MO19-1 – Bevelanders MO19-1 11.30 de Fendert 3 – SCO 2 12.00 de Fendert 4 – Zwaluwe 5 12.30 de Fendert JO17-2 – Unitas’30 JO17-4 12.30 de Fendert 6 – BSC 2 14.30 de Fendert JO19-1 – Rijsoord JO19-1 14.30 RKsv RCD JO13-5 – de Fendert JO13-4 08.30 Seolto JO9-2 – de Fendert JO9-3 08.45 Klundert JO9-2 – de Fendert JO9-4 08.45 RSV JO9-1 – de Fendert JO9-2 09.30 Terneuzen MO15-1 – de Fendert MO15-1 10.00 S.c. Gastel JO15-2 – de Fendert JO15-2 10.30 Alliance JO13-4 – de Fendert JO13-3 10.30 BSC JO9-1 – de Fendert JO9-1 11.00 RKsv RCD JO15-1 – de Fendert JO15-1 12.30 Victoria’03 JO19-2 – de Fendert JO19-2 13.30 SKNWK 1 – de Fendert 1 14.30 ST TPO/VOV 2 – de Fendert 5 14.30 MZC’11 VR 3 – de Fendert VR 1 14.30 Internos 2 – de Fendert 2 14.45 Zondag 12 maart Oranje Blauw’14 3 – de Fendert 2 10.30


5

49

Magere runderlappen Alle soorten Per 500 gram

2

50

Kiloprijs 10,98

Spa Touch Of Alle soorten 3 flessen à 1 liter

2

e HALVE

3 VOOR

PRIJS*

Hak bonen

Alle soorten 2 verpakkingen à 105-720 gram

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging