Fendert Lokaal 2017 week 02

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 10 j a n u a r i 2 0 17 | w e e k 2 | j a a r g a n g 4 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

ONDERNEMERSVERENIGING FIJNAART

OVF ziet herstel

Huiskamergevoel blijft

Jesper & Max

Grote Kleigatse Loterij

Donderdag 12 januari: inspraakavond over speelplekken in Fijnaart

“Méér dan een grasveldje met speeltoestellen”

Voetballen kunnen de jongeren al in deze voetbalkooi. De gemeente wil meer speelplekken creëren in Fijnaart.

Vrijwel elke volwassene bewaart dierbare herinneringen aan het spelen op straat. Wie heeft er niet als kind verstoppertje gespeeld? Of een balletje getrapt op een grasveld met vier jassen als doelpalen? Altijd was het te vroeg tijd om weer naar huis te gaan. De buitenspelers van vroeger klagen over de kinderen van nu, die alleen maar oog lijken te hebben voor hun smartphone, tablet en spelcomputer. Toch gaat er niets boven lekker ravotten in de buitenlucht. De gemeente wil dat bevorderen door het creëren van plekken waar kinderen kunnen spelen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. De inwoners mogen zelf aangeven hoe die ruimten ingericht moeten worden en waar ze moeten komen. Fijnaart en Heijningen zijn de eerste dorpen waarvoor de gemeente een speelruimteplan ontwikkelt. De plekken moeten echter meer zijn dan alleen speelplaatsen. “Ze kunnen ontmoetingsplekken worden waar buiten zijn, gezelligheid en saamhorigheid een plekje vinden”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de inwoners. “Ze kunnen de sfeer in het dorp ver-

hogen of samen spelen en buiten bewegen bevorderen. Zo zien wij speelruimten voor ons.” Inspraakavond De gemeente wil graag van de inwoners weten hoe zij denken over de speelplekken in Fijnaart. Daarom is iedereen uitgenodigd voor een inspraakavond op donderdag 12 januari om 19.30 uur in Zalencentrum De Parel. Projectleider Bert Voeten geeft

allereerst uitleg, waarna de aanwezigen gevraagd worden welke activiteiten zij graag zien op en rondom de speelplekken. De uitkomsten worden niet alleen gebruikt voor de speelruimten in Fijnaart, maar voor de hele gemeente. Uitdagend Wethouder Jaap Kamp houdt in zijn column op de website van de gemeente een warm

pleidooi voor het buitenspelen. “We rolschaatsten, hinkelden of zetten een speurtocht uit. Hoe vaak denk je nog wel eens terug aan stiekem bouwplaatsen afstruinen, lekker ravotten in de buitenlucht. Dat gunnen we onze kinderen toch ook”, stelt hij. “In onze gemeente is daar gelukkig veel plek voor. Wel vraagt de veranderende tijd om nieuwe inzichten en ontstaan er andere wensen en eisen rondom spelen. Speelplekken moeten veilig en duurzaam zijn. Bij voorkeur is er ook sociale controle en kunnen jong en oud elkaar ontmoeten. De speelplekken moeten zo vernieuwend en uitdagend zijn dat je er met plezier de iPad, smartphone en televisie voor links laat liggen. Maar wat is vernieuwend en uitdagend? Hoe zorgen we dat er ‘controle’ is en tegelijkertijd ruimte voor spontaniteit? Hoe zorg je dat de speelplaatsen méér worden dan een grasveldje met speeltoestellen? Dat willen we graag van de inwoners weten. Want wie kan op deze vragen beter antwoord geven dan ouders, buurtbewoners, omwonenden, kinderen en ouderen zelf? Hun inbreng zorgt er bovendien voor dat we het huidige, verouderde beleid rondom speelplekken ook onder de loep kunnen nemen en opnieuw bepalen. Daarom hopen we op een grote opkomst tijdens de inspraakavonden in Fijnaart en Heijningen. Gun de jeugd van nu de onbekommerdheid van toen en máák het mee.”

De inspraakavond in Fijnaart vindt op donderdag 12 januari plaats om 19.30 uur in De Parel. Door Jan Willem van Bodegom


Laatste winnaars najaarsactie

SMULTOPPERS

Van woensdag 11 t/m zaterdag 14 januari

Boterbroodjes 4 stuks € 0,99

Op 28 november ging de najaarsactie van Ondernemersvereniging Fijnaart van start. Bij besteding van elke 10 euro bij de deelnemende winkeliers ontving iedereen een gratis lot. Wekelijks werden 5 loten getrokken. De winnaars krijgen een uitnodiging voor het Prijzenfestijn op vrijdag 13 januari.

De laatste 10 winnaars zijn:

Vloercadetjes 4 stuks € 0,99

Hazelino schuimgebakje

- J. van Weijnen - Patrick Cornelis - Fam. Van Odenhoven - J. Knoot - Judith Leijten - H. Jacobs - J. Moerland - M. Roks - N. Bartels - R. Schippers De winnaars krijgen bericht.

per stuk € 0,99

ONDERNEMERSVERENIGING FIJNAART

Deelnemende ondernemers: De Graanbeurs, Eethuis Family, Jumbo Gert Driesen Fijnaart, Voet Installatietechniek, Slijterij Van der Maas, Kado & Zo, Bakkerij Sonneveld, Schouwenaars Schoenen, De Eetlijn, Shakerstore, DA Drogisterij Van den Hout, Autobedrijf Bartelen, Hermans Optiek, Topshopper, Bike Totaal Sweere, Boelhouwers Woonservice, Zalencentrum De Parel, WG Makelaardij, Ellen B Mode, Bakkerij P. Nagelkerke, Fendertse Hoeve, Garage De Westhoek.

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

bandjeverstandje.nl

verstand van banden, prijzen en service Barendrecht 0180 619 411 autobanden@live.nl

Wil jij..... GEZOND(er) AFVALLEN? Zónder lijnen? jouw

LijfLijn.nl

GEZOND(er) AFVALLEN

BEL VOOR INFORMATIE NAAR: Nettie Bom: 0168 - 46 21 01 OF MAIL NAAR: nettie@jouwlijflijn.nl

Kijk voor meer info: www.jouwlijfLIJN.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Moerdijk daagt huishoudens uit

100 dagen, 100 gezinnen 100 procent restafval vrij

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

(Rest)afvalvrij leven moeilijk? Op 1 februari gaan 100 huishoudens in de gemeenten Moerdijk, Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Rucphen en Etten-Leur de uitdaging aan. Jong en oud, alleenstaand tot samenwonend. Van vrijstaand wonen tussen de weilanden tot 3 hoog in het centrum. Iedereen kan mee doen. 100-100-100 is een landelijk beproefd concept. Waar de gemiddelde Nederlander elk jaar bijna 240 kilo restafval produceert weten de deelnemers aan dit project dat terug te brengen tot ongeveer 25 kilo per jaar. Veel deelnemers denken bij aanvang dat het moeilijk is om nagenoeg afvalvrij te leven, maar in de praktijk blijkt het vaak verrassend eenvoudig. Het goed benutten van de mogelijkheden die er zijn voor afvalscheiding en door goed op te letten bij wat je inkoopt blijken in de meeste gevallen al te leiden tot deze mooie prestaties. Moerdijk Vanaf 1 februari is het de beurt aan de inwoners uit de gemeenten Moerdijk, Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Rucphen en Etten-Leur. Uiteraard staan de deelnemers er tijdens de

proef niet alleen voor. Na de start van de uitdaging kunnen zij op het platform ‘restafvalvrij.100-100-100.nl’ ervaringen, foto’s, video’s en tips delen. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met weekopdrachten en krijgen ze tips van professionals. Wekelijks vullen zij op het platform de hoeveelheid restafval in op de ‘afvalmeter’. Hier wordt zichtbaar hoe zij presteren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Nieuwsgierig? Voor meer informatie over de 100-100-100 uitdaging kunt u terecht op restafvalvrij.100-100-100.nl. Schrijf u in als deelnemer en ga vanaf 1 februari de uitdaging aan 100% (rest-) afvalvrij te leven.

Op je tablet weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 10 j a n u a r i 2 0 17 | w e e k 2 | j a a r g a n g 4 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Lees Fendert Lokaal ook elke week op je tablet! Naast de papieren versie is Fendert Lokaal ook elke week digitaal te lezen als e-paper. Het kleine formaat van de krant is ideaal voor je tablet. Ga naar www.fendertlokaal.nl en klik op E-paper.

ONDERNEMERSVERENIGING FIJNAART

OVF ziet herstel

Huiskamergevoel blijft

Jesper & Max

Grote Kleigatse Loterij

Donderdag 12 januari: inspraakavond over speelplekken in Fijnaart

“Méér dan een grasveldje met speeltoestellen”

Voetballen kunnen de jongeren al in deze voetbalkooi. De gemeente wil meer speelplekken creëren in Fijnaart.

Vrijwel elke volwassene bewaart dierbare herinneringen aan het spelen op straat. Wie heeft er niet als kind verstoppertje gespeeld? Of een balletje getrapt op een grasveld met vier jassen als doelpalen? Altijd was het te vroeg tijd om weer naar huis te gaan. De buitenspelers van vroeger klagen over de kinderen van nu, die alleen maar oog lijken te hebben voor hun smartphone, tablet en spelcomputer. Toch gaat er niets boven lekker ravotten in de buitenlucht. De gemeente wil dat bevorderen door het creëren van plekken waar kinderen kunnen spelen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. De inwoners mogen zelf aangeven hoe die ruimten ingericht moeten worden en waar ze moeten komen. Fijnaart en Heijningen zijn de eerste dorpen waarvoor de gemeente een speelruimteplan ontwikkelt. De plekken moeten echter meer zijn dan alleen speelplaatsen. “Ze kunnen ontmoetingsplekken worden waar buiten zijn, gezelligheid en saamhorigheid een plekje vinden”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de inwoners. “Ze kunnen de sfeer in het dorp ver-

hogen of samen spelen en buiten bewegen bevorderen. Zo zien wij speelruimten voor ons.” Inspraakavond De gemeente wil graag van de inwoners weten hoe zij denken over de speelplekken in Fijnaart. Daarom is iedereen uitgenodigd voor een inspraakavond op donderdag 12 januari om 19.30 uur in Zalencentrum De Parel. Projectleider Bert Voeten geeft

allereerst uitleg, waarna de aanwezigen gevraagd worden welke activiteiten zij graag zien op en rondom de speelplekken. De uitkomsten worden niet alleen gebruikt voor de speelruimten in Fijnaart, maar voor de hele gemeente. Uitdagend Wethouder Jaap Kamp houdt in zijn column op de website van de gemeente een warm

pleidooi voor het buitenspelen. “We rolschaatsten, hinkelden of zetten een speurtocht uit. Hoe vaak denk je nog wel eens terug aan stiekem bouwplaatsen afstruinen, lekker ravotten in de buitenlucht. Dat gunnen we onze kinderen toch ook”, stelt hij. “In onze gemeente is daar gelukkig veel plek voor. Wel vraagt de veranderende tijd om nieuwe inzichten en ontstaan er andere wensen en eisen rondom spelen. Speelplekken moeten veilig en duurzaam zijn. Bij voorkeur is er ook sociale controle en kunnen jong en oud elkaar ontmoeten. De speelplekken moeten zo vernieuwend en uitdagend zijn dat je er met plezier de iPad, smartphone en televisie voor links laat liggen. Maar wat is vernieuwend en uitdagend? Hoe zorgen we dat er ‘controle’ is en tegelijkertijd ruimte voor spontaniteit? Hoe zorg je dat de speelplaatsen méér worden dan een grasveldje met speeltoestellen? Dat willen we graag van de inwoners weten. Want wie kan op deze vragen beter antwoord geven dan ouders, buurtbewoners, omwonenden, kinderen en ouderen zelf? Hun inbreng zorgt er bovendien voor dat we het huidige, verouderde beleid rondom speelplekken ook onder de loep kunnen nemen en opnieuw bepalen. Daarom hopen we op een grote opkomst tijdens de inspraakavonden in Fijnaart en Heijningen. Gun de jeugd van nu de onbekommerdheid van toen en máák het mee.”

TER INTRO De gemeente gaat in Fijnaart en Heijningen plekken creëren waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Als ik denk aan buitenspelen verschijnt als eerste de grasstrook aan de Koningin Julianastraat in mijn gedachten. Op deze spie heb ik geprobeerd om tegen een bal te trappen. Wat was ik trots dat ik samen met de oudere jongens uit de buurt mocht voetballen. Meer dan het stukje gras hadden we niet nodig. Onze jassen promoveerden we tot doelpalen, waarna we als wilde honden achter de bal draafden. Als ik nu langs het smalle strookje groen rijd, begrijp ik niet dat zich daar ooit een voetbalwedstrijd heeft afgespeeld. Een kinderhand was kennelijk snel gevuld. Nog dichter bij huis maakte ik de buurt onveilig met mijn vaste vrienden Leon en Jack. Meer dan de trottoirs van de Kerkring en de Korte Kerkstraat hadden we niet nodig om ons te verstoppen, cowboytje te spelen of te knikkeren. Met een tevreden glimlach zie ik nu dat de kinderen van de bakker in onze voetsporen zijn getreden. Met het verstrijken van de jaren breidde het speeldomein zich uit. In de ‘bomenwijk’ waren ze flink aan het bouwen. Dat vond mijn nieuwsgierige jongensbrein wel interessant. Vooral de in het weekend verlaten bouwkeet trok mijn aandacht. Die moest aan een nader onderzoek worden onderworpen. Met wat wrikken en breken waren we zo binnen. Mijn door de pas bezochte kermis gevoede fantasie sloeg meteen op hol. Hier konden we een prachtig spookhuis van maken. Met mijn hoofd vol wilde ideeën keerden we huiswaarts. Daar kreeg ik diezelfde avond de aannemer aan de deur. Hij was niet gecharmeerd van de schade die we aan zijn schaftkeet hadden toegebracht. Mijn plannen voor het spookhuis hield ik maar wijselijk voor mezelf…

De inspraakavond in Fijnaart vindt op donderdag 12 januari plaats om 19.30 uur in De Parel. Door Jan Willem van Bodegom

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Aanbieding week 2

Contactadvertentie Nederlandse heer, 65+, zoekt dame 50> welke alleen eet. Ik nodig u uit om een hapje/drankje te doen en elkaar (ont)spannend te ontmoeten. Geïnteresseerd? Sms naar 06-51 868 668.

Hier uw particuliere advertentie? Heeft u iets te koop of bent u naar iets op zoek? Plaats hier als particulier uw advertentie voor slechts € 12,00 (max. 250 karakter). Lever de tekst aan voor vrijdag 12.00 uur per e-mail (info@fendertlokaal.nl) of per post (Specht 17, 4793 HN Fijnaart). De advertenties dienen vooraf betaald te worden en zijn alleen bestemd voor particulieren.

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

ADVERTEREN in Fendert LOKAAL Een slimme keuze!

BEL: T. 06-14520497 ( Tom Aarts )

www.uitgeverijlokaal.nl

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

10% korting op alle (grote)groene planten Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

WONING VERKOPEN? BEL WG MAKELAARS Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168-477077 info@wgmakelaars.nl

www.wgmakelaars.nl


Pagina 5

Voorzitter OVF ziet economisch herstel

“De opgaande lijn hebben we gelukkig weer te pakken”

De ondernemers zien graag huizen verrijzen op het ZNS-terrein.

De aantrekkende economie is ook merkbaar in Fijnaart. Dat constateert voorzitter Ton Haverkamp van de plaatselijke ondernemersvereniging. “Ik stel vast dat 2016 voor velen van ons het langverwachte herstel liet zien”, zei hij dinsdagavond 3 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van OVF. “De afgelopen weken gaven collega-ondernemers aan dat zij een goed jaar achter de rug hadden. Dat hoorde ik tot 2015 niet veel. Zelf constateerde ik dat de vraag van ondernemers naar financiële bijstand door de gemeente het afgelopen jaar sterk daalde. Ik leid hieruit af dat we de opgaande lijn gelukkig weer te pakken hebben.” Het afgelopen jaar zagen enkele ondernemers de kans om zich met een bedrijf in Fijnaart te vestigen of te verhuizen. “Ed van Wijk opende onlangs zijn geheel verbouwde praktijkruimte in de voormalige boekenwinkel en Willian de Geus verhuisde zijn bedrijf vanuit huis naar de bovenverdieping van Van der Weerd Administratie & Advies. Henk en Annette van Lenten zijn volop aan het verbouwen om de voormalige Blokkerwinkel om te toveren tot een nieuwe horecagelegenheid. Willy en Marian van Kouteren droegen hun bedrijf over aan hun neef en zijn partner”, somde Ton op. Bouwen Het bestuur van OVF heeft evenmin stilgezeten. Zo zijn bestuursleden actief in de dorpstafel en wordt met de gemeente gesproken om het voorzieningenniveau op peil te houden. “Wij vinden dat er sneller en meer gebouwd moet worden, waardoor de jeugd voor Fijnaart behouden blijft en de behoeften aan voorzieningen

zullen toenemen. Samen met de dorpsraad ondernamen wij actie om versnelde woningbouw gerealiseerd te krijgen. Momenteel ligt er een concreet plan om woningbouw op het ZNS-terrein te realiseren. Een plan waarvoor het college vooralsnog niet warm loopt. Ik hoop echter dat we door volhardendheid op dit punt in het komend jaar vooruitgang zullen boeken”, aldus de voorzitter. Reuring Samen met de ondernemersverenigingen uit Zevenbergen en Klundert heeft OVF afgelopen november SLIM georganiseerd. Dit evenement is bedoeld om de onderlinge samenwerking tussen bedrijven in de gemeente Moerdijk te stimuleren. “Ook werd dit jaar de Kerstmarkt op de Voorstraat nieuw leven ingeblazen. Het enthousiasme van de initiatiefnemers werd beloond met een geweldige opkomst en veel gezelligheid”, zei Ton, die ook meldde dat andere leden bezig zijn een Fijnaartse ondernemersbeurs op te zetten. “Dit

alles met het doel om reuring in ons dorp te krijgen.” Samen De voorzitter riep de lokale ondernemers op om nieuwe initiatieven te ontplooien, zich meer te laten zien en horen op het gemeentehuis en samen op te komen voor gemeenschappelijke belangen. “Ik ben er van overtuigd dat een gezamenlijke inspanning op termijn vruchten afwerpt. Juist door onze onderlinge samenwerking te vergroten en gezamenlijk in te springen op de behoeften van de Fendertse bevolking kunnen we de leefbaarheid in ons dorp borgen. Waar mogelijk moeten wij nieuwe kansen creëren en zelf initiatieven nemen. In het komend jaar zullen wij onze rol als gesprekspartner van de gemeente en de ondernemersverenigingen in Klundert en Zevenbergen bestendigen en zo mogelijk verstevigen. Kortom, in het komend jaar is nog voldoende werk te verzetten.” Door Jan Willem van Bodegom

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Nieuwjaar Nao ut vuurwerk war ut nieuwjaor. Nao 12 uur ’s naachts gienge we naor bed, waant uitgaon zoals nou deeje wij nie. De zwaogers die er al waare gienge allemaol naor huis, waant blijve slaope war ter nie bij wor. Ooze Jan en ikke gienge de volgende morge kijke of ter nog rotjes waare die nie geklapt waare, maor ja daor zaat dan gin lontje aon. Meej kunst en vliegwerk klapte die ok wor. Wij prulde net zo lang tot ut lukte. Ooverdag kwaame deeze en geene om nieuwjaor te wense en oos moeder maokte oliebolle en appelbeignets. Altijd waar ter nog lekker eete, waant oos moeder kon goed kooke. Ooze Jan en ikke hebbe da wel es oovergenoome, da oliebolle en appelbeignets bakke. Jeene kjeer mar. Ik dèènk da we ut nie goed gedaon are, waant ut volgende jaor hoefde da nie mjeer. Oos moeder dee ut zelluf wel. Ik heb meej ooze Jan en een paor zusse ok nog rondgelwoope langs de buure en dan gienge we “Nieuwejaorkes zoete…” zienge. Wij zonge dan: “Nieuwe jaorkes zoete… ut varke hee vier voete… Vier voete en ne stèèrt… tis nog wel un worsje wèèrd…. Daor is nog wel un goeie vrouw… die nog wel wa geeve zou… Veul maag ze geeve… Lang zal ze leeve…. Honderd jaor nao deze dag…. dat die vrouw nog leeve mag!” Dan kreege we lekker wa. Nou heb ik naoderhaand gewoord da daor nog mjeer tekst van is. Kenne jullie die wok? As iemand niks wou geeve? Dan was ut iets van “kop deraf” of zo, maor da heb ik nwooit meegemaokt. Da wiese die mèènse natuurlijk wel, daorom gaave ze altij wa! Slim!


Als elke seconde telt

Zo’n 16.000 mensen per jaar krijgen in Nederland buiten het ziekenhuis een acute hartstilstand. Slechts 10 procent van hen overleeft het. Als er binnen zes minuten kan worden gedefibrilleerd is de kans op overleven twee tot drie keer zo groot. Op tal van plaatsen in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan hangt een defibrillator of AED. Hieronder een overzicht van de locaties waar een AED in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan is te vinden. Noteer de locatie bij u in de buurt. Dan weet u waar u moet zijn als elke seconde telt. Fijnaart De AED locaties 1 t/m 10 zijn beperkt toegankelijk, de AED-locaties met een √ zijn dag en nacht voor iedereen toegankelijk. 1. Sanders Topshopper, Molenstraat 16 2. Jumbo, Kadedijk 3. Fendertshof 4. De Bellefleur 5. Kruisgebouw, Pr. Bernhardstraat 14 6. Clubhuis Tennisvereniging, Appelaarseweg 21 7. Basisschool De Springplank,Lijsterstraat 2 8. Brandweer, Langeweg 49 9. Sportterrein VV de Fendert Parallelweg 10. E. Westveer, Tennislaan 43 √ Bouwbedrijf Langbroek, 1e Kruisweg 8 √ Fam. Nouwen, Tennislaan 15 √ Rabobank, Voorstraat 17 √ Ch. Jongbloed, Pr. Bernhardstraat 9 √ Fam. A. van Vlimmeren, Leeuwerikstraat 38 √ Vermeulen Reparatie Service, Kon. Julianastraat 27 √ Fam. M. de Kraa, Gruttostraat 11 √ Fam. v/d Velde-Moerland, J.van Glymesstraat 18

√ J.A. Bienefelt, van Heemstralaan 38 √ Fam. H. Moerland, Hazelaarstraat 7 √ Andre v/d Weijgaert, Kwartiersedijk 6 √ Fam. W. Schrauwen, Gierzwaluw 16 √ Fam. Nijhoff, Jan Steenstraat 6 Heijningen De nummers 1 t/m 5 zijn dag en nacht voor iedereen toegankelijk, nummer 6 is beperkt toegankelijk 1. Lodders Loonbedrijf Oude Heijningseweg 1 2. E. Meeuwisse Volkerakweg 2 3. E. Hombrink-Jap Sam Hoge Heijningsedijk 5 4. A. v/d Meeberg Oude Heijningsedijk 163 5. Van Caam-Teeuwkens Slobbegorsedijk 2 6. Basisschool ’t Kompas De Polderstraat 44 Oudemolen 1. Paul de Wit, Leerbewerker, Drogedijk 7A dag en nacht voor iedereen toegankelijk Zwingelspaan 1. Fam. Bom, Leerbewerker, Drogedijk 7A dag en nacht voor iedereen toegankelijk 2. Championkwekerij, Drogedijk 83 dag en nacht voor iedereen toegankelijk

e

1. Bouwbdrijf Langbroek, 1 Kruisweg 8 (eigendom) (contr. (FHHV) 2. Sanders / Blokker, Molenstraat 16-18 (eigendom) (contr. FHHV) 3. Ingang Fendertshof (eigendom) 4. fam. Nouwen, Tennislaan 15 (eigendom buurtver.)

6

14

5. Hr. Westveer Tennislaan 43 (eigendom) 6. Sportterrein VV de Fendert Parallelweg 1 (eigendom) (contr. (FHHV)

1

7. fam. Nijhoff Jan Steenstraat 6

Bellefleur

8. Rabobank Voorstraat 17 (beheer / contr. FHHV

13

9. Ch. Jongbloed, Pr. Bernhardstraat 9

4

10. fam. A. van Vlimmeren, Leeuwerikstraat 38 11. Vermeulen Reparatie Service Kon. Julianastraat 27 12. fam. M. de Kraa, Gruttostraat 11

7

5

9

13. fam. v/d Velde-Moerland J.van Glymesstraat 18 14. J.A. Bienefelt Van Heemstralaan 38 15. fam. H. Moerland Hazelaarstraat 7

15

Tennis vereniging

2

Basis school

3

12

8

16. fam. W. Schrauwen Gierzwaluw 16

standby EHBO assistentie RK

00 J.van Glymesstraat 18 Van Heemstralaan 38 Gruttostraat 11 Hazelaarstraat 7

11

Jumbo

16 10


Pagina 7

Jordi en Bas op eigen benen in de Fendertse Hoeve

“Het Fenderts huiskamergevoel in een nieuw jasje” Heineken De grootste verandering is wellicht dat afscheid wordt genomen van Amstel als tapbier. “De jeugd vraagt steeds meer om Heineken. Daarom zetten we dat op de tap. Amstel blijft overigens wel verkrijgbaar, maar dan in flesjes”, vertelt Jordi. Het afgelopen jaar heeft Bas al meegedraaid in De Fendertse Hoeve. In die periode heeft hij zijn liefde voor speciaalbieren uitgerold. “Inmiddels is er een vaste groep klanten die speciaal hiervoor naar het eetcafé komt. We gaan dit verder uitbouwen en er komt binnenkort een speciaalbierenkaart”, kondigt hij aan.

Bas de Beer (l) en Jordi van Kouteren bij hun nieuwe koffiemachine die garant staat voor een heerlijk bakje koffie.

Jordi van Kouteren (31) en Bas de Beer (35) lopen over van de ideeën met De Fendertse Hoeve. Het liefst zouden ze ze allemaal tegelijk uitvoeren. De middelen om te kunnen investeren moeten eerst wel verdiend worden. Daarom voeren de nieuwe eigenaren hun plannen stapsgewijs uit. De aard van De Fendertse Hoeve houden ze overeind. “Het blijft een multifunctioneel horecabedrijf met eetcafé, feestzaal, cafetaria en catering. Wat we ook willen behouden is het Fenderts huiskamergevoel, maar dan wel in een nieuw jasje”, benadrukken ze. De twee zijn gepokt en gemazeld in het horecavak. Zestien jaar geleden begon Jordi bij oom Willy en tante Marian in De Fendertse Hoeve als afwashulp. Via de cafetaria werkte hij zich op tot allround medewerker. Na de hogere hotelschool van NHTV Breda en een stage in Duitsland ging hij aan de slag bij Hotel de Borgh in Zevenbergen, waar hij uiteindelijk marketing en sales onder zijn hoede kreeg. Bas startte zijn loopbaan als 15-jarige in een restaurant in Essen en vervolgens bij Zaal Koch in Kruisland. Hij haalde zijn papieren op de hotelschool in Middelburg. In een hotel in het Limburgse Thorn liep hij stage en bleef daar hangen. Toen de eigenaar een pannenkoekenrestaurant in Oisterwijk opende, ging Bas met hem mee. Elf jaar lang was hij bedrijfsleider van De Ontdekking.

De kans Inmiddels woonden Bas en Jordi samen in Fijnaart, waar zij de kans kregen hun grote droom te verwezenlijken. “Allebei hebben we veel ervaring opgedaan als bedrijfsleiders van een horecazaak. We hebben ons altijd volledig ingezet voor deze bedrijven, maar wilden graag voor onszelf beginnen. Zelf de verantwoordelijkheid dragen”, legt Jordi uit. “We kregen hier de uitgelezen mogelijkheid. Mijn oom en tante hebben met De Fendertse Hoeve een prima bedrijf opgebouwd. We weten hoe de zaak loopt. Elders moet je dat maar afwachten. Bovendien kennen we de klanten en heeft het bedrijf potentie. We hebben veel ideeën, maar die vergen forse investeringen. Daarom worden de plannen gestaag doorgevoerd. Bovenal blijft het een multifunctioneel horecabedrijf met een warm eetcafé waar je voor een

betaalbare prijs goed kunt eten, een gezellige ruimte voor feesten en partijen, een uitstekende cafetaria en een prima catering.” Koffie Ingrijpende aanpassingen laten nog even op zich wachten. Toch zijn de eerste uitgaven al gedaan. “We hebben allereerst geïnvesteerd in een koffiemachine. Daarbij hebben we gekozen voor de regionale branderij Van den Biggelaar. Die levert een heerlijke kop koffie”, meldt Jordi. “Het is voor ons heel belangrijk dat het goed is. We willen achter alles staan wat we doen of serveren. Daarom hebben we in de snackbar ook afscheid genomen van Snackpoint. We stonden niet volledig achter hun productenlijn. Ook gaan we over op kleine flesjes frisdrank. Met grote flessen loop je het gevaar dat de prik eraf is. Dat risico willen we niet lopen.”

Evenementen Nieuw zijn ook de evenementen die Bas en Jordi gaan opzetten. “Zo hebben we op 14 januari een karaokeavond en op 29 januari een Port-proeverij”, somt Jordi op. “Daarnaast willen we ook met het verenigingsleven activiteiten op gaan zetten. Ideeën zijn welkom.” Geprobeerd wordt om het carnaval vieren in De Fendertse Hoeve nieuw leven in te blazen. “De laatste jaren stond vooral het eten centraal. Dat blijft ook belangrijk, maar we proberen daarnaast mensen weer warm te krijgen om bij ons carnaval te vieren. Daarom zetten we op de vrijdagavond een confettibal op met livemuziek van dweilbandjes. We hopen daardoor dat niet alleen de kinderen ons weten te vinden, maar ook de volwassenen. Daarnaast ligt met carnaval het zwaartepunt op de dinsdag. Die middag vindt hier de kindermiddag plaats. ’s Avonds start vanaf De Fendertse Hoeve de lampionnenoptocht en wordt voor de deur Jan Vlegel verbrand. We sluiten af met het Vlegelbal”, vertelt Bas. Dankbaar De nieuwe eigenaren zijn blij met de hulp die zij van hun voorgangers hebben gekregen. “Willy en Marian hebben alles voor ons gedaan”, zegt Jordi. “Nog steeds staan ze klaar om ons te helpen en blijft Willy een belangrijke rol spelen bij de catering. We zijn hen ontzettend dankbaar.” Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 8

Komende vrijdag prijzenfestijn

Prijzen najaarsactie worden verdeeld Traditiegetrouw doen de ondernemers van Fijnaart in de laatste maand van het jaar iets extra’s voor hun klanten. Afgelopen december liet Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) dertig mensen in de prijzen vallen. Komende vrijdagavond wordt bekend welke prijs of prijzen zij hebben gewonnen.

Wie van maandag 28 november tot en met zaterdag 31 december zijn boodschappen deed bij de deelnemende winkeliers ontving bij besteding van elke tien euro een gratis lot. De loten konden weer ingeleverd worden met vermelding van naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Uit de ingeleverde loten werden wekelijks vijf winnaars getrokken. Hun namen zijn bekendgemaakt via Fendert Lokaal. Daarnaast werd met hen contact opgenomen. In de laatste week zijn nog eens vijf winnaars door

het lot bepaald. Zo zijn er in totaal dertig winnaars. Vrijdag de 13e Vrijdag de 13e is voor de dertig winnaars een geluksdag. Tijdens het prijzenfestijn op vrijdagavond worden de prijzen door middel van loting onder de winnaars verdeeld. Alle deelnemende winkeliers hebben hiervoor prijzen, prijzenpakketten of waardebonnen beschikbaar gesteld. Daarnaast maken alle dertig winnaars ook nog eens kans op een van de drie hoofdprijzen. Eén van de hoofdprijzen is een geheel verzorgde barbecue voor maximaal dertig personen, aangeboden door Family Fijnaart en Slijterij Van der Maas. Daarnaast maken de winnaars kans op 1 minuut gratis winkelen bij Jumbo Gert Driesen Fijnaart. Als derde hoofdprijs valt er een Montana Airfryer te winnen.

Jeu de Boulesclub Fijnaart nodigt u uit Het nieuwe jaar nadert snel en zoals elk jaar hebben we goede voornemens en een daarvan is meestal ‘Meer bewegen’. Jeu de Boulesclub Fijnaart maakt het U makkelijk om in elk geval dit goede voornemen waar te maken. Jeu de boules is een sport die door nagenoeg iedereen gespeeld kan worden, jong, oud, man of vrouw. Je hoeft er geen superconditie voor te hebben, je hoeft geen dure sportkleding te kopen, je hoeft niet naar de sportschool, want tijdens het spelen van jeu de boules beweegt u voortdurend en in uw eigen tempo. Buitenterrein De club heeft een prachtig buitenterrein met terras, waar het , ‘s zomers goed toeven is. Kou of regen weerhouden ons niet van spelen, want in ons clubhuis zijn vier overdekte banen! U blijft dus droog en warm! In ons clubhuis kunt u gezellig napraten

met een kop koffie, een biertje of iets anders. Loop eens binnen De leden van de club zijn actief op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddagen tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Loop eens binnen voor een vrijblijvende kennismaking, liefst op de donderdag- of zaterdagmiddag. U hoeft zelf geen boules (jeu de boulesballen) of andere attributen mee te nemen, de club heeft boules waar u gebruik van kunt maken en er zijn genoeg leden aanwezig die U de beginselen of de fijne kneepjes van dit edele spel kunnen bijbrengen. De accommodatie van Jeu de Boulesclub Fijnaart is gevestigd op het terrein nabij de tennisvelden in Fijnaart. Iedereen uit Fijnaart, Willemstad of omringende plaatsen is van harte welkom! Verdere informatie: Bas van der Stelt basvdstelt@ziggo.nl 06 11440648

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verdacht persoon Een man hield maandagavond 2 januari enige tijd een huis aan de Kadedijk in Fijnaart in de gaten. De bewoner besloot tegen 21.00 uur om de politie te bellen. De verdachte man is fors van postuur, heeft kort haar, is 35 tot 40 jaar oud, blank en was geheel in het donker gekleed. Ook zijn schoenen waren donker. Heeft u iets gezien of gehoord, bel dan naar 0900-8844. Er is een foto van de man genomen, maar deze is vrij donker uitgevallen. Auto vernield Op de Korfbalstraat in Fijnaart is in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 januari een personenauto vernield. De eigenaar trof zijn auto aan met stevige schade aan de linkervoorportier. De dader heeft zich niet gemeld en/of kenbaar gemaakt. Mogelijk heeft u iets gehoord of gezien, bel dan even naar 0900-8844. Wietafval gedumpt Op de A59 bij Fijnaart werden ter hoogte van het benzinestation enkele plastic zakken met wietafval gedumpt. De zakken zijn donderdag 5 januari rond 12.55 uur ontdekt. De gemeente Moerdijk heeft het afval opgeruimd. Verdachte personen Donderdag 5 januari werden op de Jan Punthof, Specht en Gierzwaluw in Fijnaart

verdachte personen gesignaleerd. Er kwamen meerdere meldingen van ’s middags en aan het begin van de avond. De verdachten waren drie personen van circa 18 jaar. Zij probeerden op meerdere adressen binnen te komen. De smoesjes waren divers. Zo vroegen zij of zij naar het toilet mochten, kwamen zij een pakketje ophalen of deden zij zich voor als een medewerker van een energiebedrijf. Zij waren gekleed in een donkere lange jas en rookten sigaren. Bovendien stonken zij naar de alcohol. De personen spraken Nederlands en hadden een getinte huid. Middels de buurtapp werden de andere wijkbewoners gewaarschuwd. De personen reden in een zwarte Ford Fiësta, waarvan het kenteken is genoteerd. De auto is van een leasemaatschappij uit Rotterdam. De politie is nog op zoek naar deze personen. Zij zijn helaas niet meer aangetroffen. Buurtapp Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de buurtapp echt werkt. Sluit u aan bij de buurtapp, waarschuw elkaar en probeer dergelijke personen buiten de deur te houden. Meer informatie over het aanmelden voor de buurtapp vindt u op www.moerdijk.nl/ buurtpreventie

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Buurtvereniging De Driehoek Wekelijkse activiteiten Dinsdag 19.30 uur: damesgym. Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten. Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)

Inloopmiddagen voor alle inwoners van Fijnaart & Heijningen Iedere dinsdag vanaf 13.30 uur. U heeft dan de mogelijkheid om te biljarten, koersbal, darten, verschillende kaartspelen en wat uzelf leuk vindt.


Pagina 9

John van Est FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met John van Est. ook de Parel van het Zuiden Mijn lievelingsspel is... Monopoly Mijn lievelingssport... Lekker zelf skiën in Oostenrijk Ik heb bewondering voor... Mijn vader en moeder Mijn grootste blunder... Monique had autopech, deze op sleeptouw genomen. Maar ik had de autosleutels nog, waardoor bij de eerste bocht het stuur op stuurslot ging Op televisie kijk ik graag naar... Discovery, History , voetbal en sportuitzendingen Mijn favoriete vak op school... Wiskunde Mijn beste vriend/vriendin... Die weten dat wel, zo doe ik niemand te kort Mijn naam is... John van Est Ik woon in Fijnaart... Ik woon sinds 1994 in de Fendert en sinds 2003 werk ik in Klundert bij J2 Moerdijk, wat een klimaattechnisch project- en adviesbureau is Men zou mij kunnen kennen van... Van het jeugdbestuur van FSV en tijdens de fusieperiode naar vv de Fendert en de jaarlijkse straat-BBQ Het liefst eet ik… Hollandse pot, maar Chinees gaat er ook in Mooiste gebeurtenis in mijn leven... Dat zijn er meer: de trouwdag met Monique Zwagemaker en de geboorte van onze dochter Jara en zoon Sven

Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Liever voor niets

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben... Volhouden zoals het nu gaat

Ik ben bang voor... Hoogtes

De mooiste kleur vind ik... Blauw

Mijn bijnaam is... Sjonnie boy

Het mooiste dier is... Een kip, sinds kort hebben we er 2

Ik ben goed in... Organiseren

Ik ben trots op... Onze dochter en zoon

Mijn onhebbelijkheden zijn... Geen rust nemen

Mijn favoriete vakantieland is... Kroatië

Ik luister graag naar... Muziek uit de jaren 80-90 en muziek van eigen bodem, zoals BLØF, Guus Meeuwis, Rowwen Hèze

Mijn sterrenbeeld is... Leeuw

Ik droom van... Ooit nog eens een rondreis te gaan maken in Canada en Scandinavië Het liefst drink ik... Een lekker koud biertje

Deze film moet iedereen zien... National Treasure

Mijn lijfspreuk is... Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg

Het boek waarvan ik genoot... Gijp

Ik heb een grote hekel aan... Onrecht

Mijn vrije tijd breng ik door met... Vrije tijd heb ik niet zoveel, maar ik vind het leuk om te fotograferen tijdens voetbalwedstrijden van Jara en Sven Als ik 10 miljoen euro win, dan... Dan zou ik op zoek gaan naar een hele mooie en zeldzame Oldtimer en daarna zou ik samen met Monique gaan rondtoeren door Europa ‘s Werelds beste voetbalclub... Barcelona, maar sinds onze zoon Sven bij NAC voetbalt uiteraard

Fijnaart vind ik... Een prima plek om te wonen en zeker in de Korfbalstraat Wat ik mis in Fijnaart is... Eigenlijk niks Het mooiste plekje in Fijnaart... De vijver in de Sportwijk tussen Fendert Staete en de Parel. Hier is mooi de overgang te zien tussen woonwijk en landelijke omgeving Minst mooie plekje in Fijnaart... De bouwput nabij de kruising Molenstraat – Appelaarsedijk Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Het havenhoofd in Willemstad


De geneesmiddelenindustrie floreert als nooit te voren. Mensen slikken soms hoeveelheden medicatie waar je eng van wordt. Zeker, we moeten blij en dankbaar zijn dat er medicijnen bestaan. Toch ben ik er zelf voorstander van om, behoudens acute gevallen, eerst te kijken wat je met leefstijlverandering kunt bereiken voordat je aan de medicatie gaat.

Weet je nog de column van Janneke, die na ruim 40 jaar hoofdpijnklachten en na méér dan 40 verschillende therapieën, medicijnen, onderzoeken, aanpassingen in het voedingspatroon, gebruik van extra vitamines enz. enz. nog steeds niet verlost was van ondraaglijke pijnen? Vorig jaar kwam zij ten einde raad bij mij en in korte tijd was haar hoofdpijn voor 90% verminderd!!! Gewoon door haar voedingspatroon aan te passen i.c.m. een paar supplementen van Nutrilite. Ik kan er soms nog niet over uit wat de kracht van voeding is. Én de kracht van De EetLijn, het programma wat ik vorig jaar in de markt gezet heb en waarmee je je gezondheid in korte tijd enorm kunt verbeteren. Alhoewel Janneke inmiddels de één na de ander aansteekt en dankzij haar enthousiasme al diverse cliënten hun hoofdpijnstillers in de kliko hebben kunnen gooien, geeft het programma De EetLijn niet alléén bij hoofdpijn zulke resultaten. Je mag ook denken aan cholesterol, bloeddruk, reuma, overgewicht, vermoeidheid, diabetes type 2, allergieën, darmproblemen, overgangsklachten, opgeblazen buik, enz. enz.

Wil je méér weten over De EetLijn? Op donderdag 12 januari a.s. is het Landelijke EetLijn Dag. Een dag waarop in diverse plaatsen in Nederland tegelijkertijd uitleg gegeven wordt over het programma. In Fijnaart is het ‘s avonds om 20.00 uur in De Parel. Inloop vanaf 19.00 uur. Op vertoon van dit artikel mag je gratis naar binnen. Zie ik je dan? J

Jesper & Max op weg naar Sint Maarten Jesper van der Vorm en Max van der Linden uit Fijnaart reizen met Masterskip Wylde Swan van Tenerife naar Sint Maarten. Met reisverslagen houden zij de lezers van Fendert Lokaal op de hoogte van hun ervaringen. Hier het zesde en tevens laatste verslag.

Op maandag 19 december kwamen we aan in Dominica. ’s Nachts hadden we heel hard gevaren. Eigenlijk veel te hard, want het forstay-zeil scheurde. ’s Ochtends gewoon zelfstudie en happy hour. ’s middags mochten we naar land. Daar hebben we met een groepje rondgelopen en souvenirs en eten gekocht. De volgende dag werden we om kwart voor 6(!) gewekt. Om 7 uur werden we met de tenders afgezet op een steiger en daar werden we opgehaald door de gidsen en 2 busjes. Na een half uurtje kwamen we aan bij een soort huisje. Vanuit daar zijn we gaan wandelen en klimmen. Onderweg vertelde de gids over allerlei bomen en planten. Het was best wel zwaar en het begon ook nog eens te regenen. Boven op de berg waaide het keihard. Toen we weer afdaalden kwamen we bij een vallei waar het water door warmte uit de grond kookte. In dat kokende water hebben we eitjes gekookt. Ook kregen we een soort moddermasker op. Daarna liepen we door naar het boiling lake. Dat is een meer met regen- en smeltwater wat door de warmte uit de grond kookt. Super gaaf. Daar hebben we geluncht en daarna zijn we teruggelopen. Onderweg mochten we nog zwemmen in een riviertje dat verwarmd was door de warmte uit de grond. Toen we weer terugkwamen bij het huisje mochten we zwemmen in een grot waar de film Pirates of the Caribbean is opgenomen. De volgende dag was ik (Jesper) jarig. Ik werd wakker gezongen en ik kreeg ‘ontbijt in hangmat’. Even later gingen we varen naar een andere baai waar we de bootjesrace konden doen. ’s Middags kregen we taart voor mijn verjaardag. ’s Avonds vertrokken we naar Sint Maarten. De dag daarop gingen we de boot versieren voor kerst en er waren weer veel dolfijnen te zien die uit het water sprongen. ’s Avonds kwamen we aan in Sint Maarten en aten we pizza. De volgende dag mochten we aan land. Eerst gingen we naar de supermarkt. De supermarkt was heel groot en best wel goedkoop. Daar hebben we weer wat Nederlands snoep gekocht zoals drop. Daarna zijn we naar het marktje gegaan en wat souvenirtjes gekocht en daarna zijn we naar een ijswinkel gegaan. De volgende dag hadden we in de ochtend weer zelfstudie voor de mensen die nog niet klaar waren en daarna natuurlijk happy hour. We voeren naar grand case en dat ligt in een andere baai op Sint Maarten. Die middag kon je naar de kant gaan om het stadje te bezoeken of op de boot blijven. Wij zijn naar de kant gegaan en zijn eerst gaan zoeken naar een ijswinkel. We vonden er een maar omdat wij gierige Hollanders waren vonden we het ijs te duur en zochten we verder. We keken in meerdere winkeltjes. Daarna liepen we terug naar het strand en zijn we daar bij een barretje wat gaan eten en drinken. Daarna werden we opgehaald en teruggebracht naar de boot. Op de boot gingen we onze monumenten presenteren. Het monument was een aandenken aan de reis. Daarna gingen we eten. Na het eten keken we een klassieke kerstfilm namelijk Home Alone. De volgende dag was het eerste kerstdag en kregen we een uitgebreid kerstontbijt met onder andere yoghurt. Dit hadden we al 6 weken niet gegeten. We hadden twee gasten aan boord die de kapitein aan wal was tegengekomen en had uitgenodigd om een keer langs te komen. We gingen de hele ochtend zeilen en zijn een paar keer overstag gegaan. Die avond hadden we een kerstdiner van drie gangen. Na het eten hadden we een feestje op het maindeck. Het was erg gezellig en we gingen tot half een door. De volgende dag hadden we weer een uitgebreid kerstontbijt. We hadden een happy day dus dat betekende dat we de hele dag gingen schoonmaken. Alles in het schip werd schoongemaakt en als je niet aan het schoonmaken was dan was je bezig met het inpakken van je tas, want daar zou geen tijd meer voor zijn op de dag dat we vertrokken. De volgende dag was het tijd om afscheid te nemen en om te vetrekken, maar voor dat we dat gingen doen gingen we elkaar eerst in het zonnetje zetten. Over iedereen werd twee minuten lang iets gezegd en dit was erg leuk om te doen. Daarna gingen we afscheid nemen van de crew, sommige mensen moesten huilen. Daarna werden onze spullen met de tenders naar het vliegveld gebracht. En toen iedereen op het vliegveld was gingen we eerst inchecken en onze bagage afleveren en daarna zijn we naar de Burger King gegaan. Een uurtje later zijn we door de douane gegaan en daarna naar de gate. We vlogen met KLM en we hadden een tv-schermpje bij onze stoel en we kregen twee maaltijden tijdens de vlucht. Het was wel een kort nachtje want we hebben maar drie uur geslapen. De volgende ochtend kwamen we aan en toen we uit het vliegtuig stapten hadden we het gevoel alsof we in een vriezer stonden. We liepen naar de bagagehal en haalden onze bagage op. Daarna moesten we nog even door een tijdelijke douane. Toen iedereen door de douane was gingen we met zijn allen door de deuren waar achter alle ouders met smart op ons stonden te wachten. Eerst ging iedereen naar zijn of haar ouders en daarna gingen we afscheid nemen van elkaar. Daarna ging iedereen snel naar huis om uit te rusten van de geweldige reis. Het was een fantastische en leerzame ervaring om nooit meer te vergeten! Groetjes van Max en Jesper. Deze reis is mede mogelijk gemaakt door: De Deugd en Dekkers Zonwering en Rolluiken, GJM Bouwadviseurs, Transkoo Wegtransport BV, Van der Weerd Administratie & Advies, Regiobank / You Sure, Fendertse Hoeve, De Bloemist Express, Adkou Onderhoud, L’adorno Goudsmederij, Aart Maris, Fendert Lokaal, Bom Engineering, Colvan, Familie, vrienden en buren.


Pagina 11

Huis-aan-huisverkoop start binnenkort

Grote Kleigatse Loterij

Activiteiten Fort Sabina

De komende maanden valt er weer voldoende te beleven op Fort Sabina. Hieronder een kort overzicht. Meer informatie is te vinden op www.fortsabina.nl 4 februari t/m 26 maart Expositie: ‘Korte metten’ van Joost van Rijckevorsel Joost van Rijckevorsel rekent af met het verleden met een overzichtstentoonstelling in de gewelven van het grote fort. Tekeningen, schilderijen en grafisch werk is te zien. Entree gratis! 5 februari

Prins Toon I start de huis-aan-huis lotenverkoop

Carnaval is een cultureel festijn, bedoeld voor iedereen. Maar het vieren van carnaval is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Stichting de Kleibatsers organiseert carnaval ook voor groeperingen die dat zelfstandig niet kunnen: voor de kinderen (met een kinderoptocht en een kinderochtend), voor 65-plussers (met het seniorenbal) en het betrekken van zieken & eenzamen bij carnaval (met onder andere het ziekenbezoek). Daarvoor is geld nodig! Om die reden organiseert CS De Kleibatsers de Grote Kleigatse Loterij. Met de opbrengst daarvan kunnen activiteiten voor de eerder genoemde doelgroepen georganiseerd worden. En kunt u een grote geldprijs winnen! Vanaf 20 januari U kunt vanaf 20 januari 2017 één van de vrijwilligers aan de deur verwachten, die u vragen

mee te doen aan de Grote Kleigatse Loterij. De trekking vindt plaats tijdens het Vlegelbal in de Fendertse Hoeve, na de Vlegelverbranding op dinsdagavond 28 feburari 2017. € 2,- per lot De loten worden u tijdens een huis-aan-huisverkoop èn tijdens alle carnavalsactiviteiten aangeboden voor € 2,- per lot. Op deze

manier hoopt de stichting alle activiteiten te kunnen realiseren, zodat het Fenderts carnaval behouden blijft en maakt u door uw kleine financiële steun kans op bedragen van maar maar liefst €440, €330,- of €220,-! Na de trekking worden de winnende lotnummers gepubliceerd in Fendert Lokaal en op de facebookpagina van CS De Kleibatsers.

Ophalen kerstbomen aan huis Tot en met vrijdag 13 januari haalt de gemeente Moerdijk de kerstbomen op. U kunt uw kerstboom samen met de duobak aan straat zetten. De inzamelaar rijdt de route deze dagen met een extra inzamelvoertuig voor de inzameling van de kerstbomen. Het is

belangrijk dat de kerstbomen ‘schoon’ worden aangeleverd, dus zonder (restant) versieringen, (plastic) potten/standaards of andere verpakkingsmaterialen. Heeft u de ophaaldag gemist? Dan kunt u uw boom ook gratis naar de milieustraat brengen aan de Fuutweg 4 in Klundert.

De kerstbomen worden vermalen tot compost of versnipperd. Compost kunnen we weer in de tuin als mest gebruiken, waardoor de planten beter gaan groeien. Houtsnippers worden bijvoorbeeld gebruikt in plantsoenen of als brandstof in een centrale die energie opwekt.

Familievoorstelling ‘Vuurkoning vrek’ Deze middag brengt het Meemaaktheater weer een wervelende interactieve voorstelling in de mooie torenzaal van het fort. Een must voor iedereen die op avontuur wil! Aanvang: 14.00 uur Entree: € 5 p.p. 10 en 11 februari

Seinpost Sabina ‘Een tijdreis over het grote fort’. Tijdens deze avondwandeling zijn er grote projecties op het fort waarbij u wordt meegenomen in de geschiedenis van Fort Sabina. Een multimediale belevenis om niet te vergeten! Na de wandeling kunt u heerlijk borrelen in de warme bar van het fort. Aanvang: 20.00 uur Entree: Volwassenen € 7,50 kinderen € 5,-


Pagina 12

KLIEKJES Uitglijder

Van goede amateurs tot professionals

Eerste klassieke Open Podium in d’Engelenburgh

Het plotseling opduikende sneeuw- en ijzelweekend dat dus letterlijk uit de hemel kwam vallen zorgde voor veel ongemak en ongelukken. De boodschappen waren gedaan dus was er geen enkele reden om er op uit te gaan en butsen op te lopen. Ook werd dochterlief, die had aangeboden te komen helpen met het aftuigen van de kerstboom, aangeraden thuis te blijven. Die boom komt nog wel. In Thialf strijden de schaatsers om Europese titels. Zonder vallen hopelijk. Maar het deed mij wel denken aan drieënzestig jaar gelden. De winter van 1953. De afstand tussen Fijnaart en Klundert bedraagt slechts een kilometer of zes. Vroeger kon men die nog wel bekorten door via de Langeweg wat tijd te besparen. Gezien de werktijden, ik werkte bij machinefabriek ‘Hercules’ in Klundert die in een van de buitenwijken van Klundert was gevestigd, werd die afstand meestal per fiets afgelegd. Met de bus was geen optie. Ten eerste sloot de dienstregeling niet aan bij mijn werktijden en ten tweede vond ik het te duur. In de zomermaanden was het geen probleem. Met een goed waterdicht windjack en een regenbroek kon een flinke regenbui worden getrotseerd. In de wintermaanden boden een dikke trui, een even dikke jas, goede wanten, oorkleppen en een muts voldoende tegen de kou. Toen ik op een dag, begin januari, in alle vroegte de tuinpoort van ons huis aan de Julianastraat uitzwierde om naar mijn werk te gaan en de Kaaise Dijk opfietste was het nog aardedonker. Daarom werd de dynamo aan het werk gezet om het vóór- en het achterlicht te laten branden. Het werkte. Dat is te zeggen: ik kon zien dat het voorlicht brandde. Op het achterlicht had ik geen zicht, dat zat verscholen achter onder mijn oude leren schooltas waarin mijn lunch en wat andere zaken. Ver voor mij uit zag ik een fietser in tegengestelde richting aankomen. Niet dat ik hem of haar zag, maar een klein wit lichtje in de verte gaf aan dat het vermoedelijk een fietser betrof. Plotseling… weg lichtje. Even later hetzelfde verschijnsel. Omdat het fenomeen UFO’s mij toen nog niet bekend was, vermoedde ik dat het telkens verdwijnen van de lichtjes wel eens iets te maken kon hebben met bijvoorbeeld gladheid. Met als gevolg vallen en opstaan om de weg te vervolgen en zo voort en zo verder. Om te onderzoeken of het werkelijk glad was werd de terugtraprem in werking gesteld. Onderzoek volledig geslaagd, want de fiets gleed onder mij weg en enkele meters voor mij uit de dijk over. Een formidabele uitglijder was het gevolg. Geen schrammen, geen botbreuken, maar wel schrik. Achteraf gezien had ik beter niet kunnen remmen en gewoon door moeten fietsen. Pas wanneer je weet dat het glad is durf je nauwelijks nog verder te fietsen. De rit naar Klundert duurde daardoor langer dan normaal. Het was een soort klunen met de fiets. Gelukkig had mijn baas alle begrip voor de situatie. De terugreis aan het eind van de middag verliep goed, de vorst had niet doorgezet. Zo verliep ook die winter zonder noemenswaardige problemen, totdat… Rest mij u alle lezers een voorspoedig 2017 toe te wensen. Zonder ongelukken.

Tot een volgende keer. Houdoe. Cees van der Mast

d’Engelenburgh in Fijnaart houdt eind januari het eerste klassieke Open Podium voor goede amateurs tot professionele zangers. De cultuursociëteit biedt een gastvrij platform waar liefhebbers in een ontspannen omgeving en voor geïnteresseerd publiek hun muzikale bijdrage kunnen leveren. Op vrijdagavond 27 januari biedt het rijksmonument toegang aan ieder die graag voor publiek wil zingen of musiceren. Aria’s en liederen uit opera, operette en musical, maar ook ballades en instrumentale muziekstukken zijn mogelijk. Professionele pianist Een professionele pianist is aanwezig ter begeleiding. Ieder brengt zelf bladmuziek mee. Getracht wordt om ieder tweemaal aan bod te laten komen. Het klassiek Open Podium is ook een goede gelegenheid om zich voor te bereiden op een auditie of voor een optreden. Luisteraars Ook luisteraars zijn van harte welkom; zij krijgen gegarandeerd een gezellige en muzikale

maar ook verrassende avond, want het is van tevoren niet bekend welke muziek ten gehore wordt gebracht. Voor de begeleiding is pianist Dick van der Giessen aanwezig. De entree bedraagt € 6,- per persoon (ook voor deelnemers), optreden gaat in volgorde van binnenkomst. Aanmelden is dus niet nodig. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Cultuur dichterbij d’Engelenburgh is al ruim twee jaar bezig om cultuur (muziek, literatuur, kunst) dichterbij te brengen. Regelmatig worden muziekmiddagen georganiseerd, vertelmiddagen en exposities. Niet voor niets werd de stichting genomineerd voor de Cultuurprijs Moerdijk.

Veel belangstelling voor regeling voor sportclubs Onder sportstichtingen en sportverenigingen is veel belangstelling voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Deze is maandag 4 januari opengegaan. De belangstelling blijkt uit het groot aantal aanvragen dat de eerste dag direct na openstelling van het subsidieloket is ingediend. In de middag normaliseerde het verkeer op het E-lo-

ket. De tweede dag sloot af met 432 aanvragen, waarmee circa driekwart van het beschikbare budget is geclaimd. De hoogte van de claim valt na beoordeling van de aanvragen meestal lager uit vanwege afgewezen onvolledige of onjuiste aanvragen. Er kunnen nog aanvragen worden ingediend. http://www.rvo.nl/actueel/ nieuws/sportclubs-investeren-volop-energiebesparing


Pagina 13

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 12 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Na afloop samenzijn met koffie Zondag 15 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Oecumenische viering Voorgangers: Ds. J.H. van der Sterre en Diaken M. Bastiaansen

Met medewerking van het Interkerkelijk koor en het Jacobuskoor Gebedsintenties: Elly Zantman-Jacobs (2) Petronella Kannekens-Meeuwisse (2) Collecte: voor alle oecumenische activiteiten van de gezamenlijke kerken van Fijnaart Er is kinderopvang Na afloop samenzijn met koffie Zondag 15 januari 11.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Doopviering Linda Jorn Doomen en Elise Damen Maandag 16 januari 15.00 uur: Fendertshofviering.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 15 januari 09.30 uur: Rooms-katholieke kerk Oecumenische dienst met medewerking van het Interkerkelijk koor en het Jacobuskoor Voorgangers: Ds. J.H. van der Sterre en Diaken M. Bastiaansen Collecte: voor alle oecumenische

activiteiten van de gezamenlijke kerken van Fijnaart Zondag 15 januari 19.00 uur: De Ontmoetingskerk Zangdienst Ambtsdrager van dienst: Janita Bom Gastheer: Léander van Holten Collecte rondgang: Diaconie Collecte uitgang: Diaconie

Keuzes centraal in bijzondere viering Op zondag 15 januari is er om 19.00 uur in De Ontmoetingskerk een bijzondere viering, voorbereid door een aantal gemeenteleden. Het thema is ‘keuzes’. De Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten nodigt u van harte uit voor deze viering en hoopt dat u met velen komt om samen te denken over keuzes die we in het leven tegen kunnen komen. Met lezingen, verhalen en liederen hopen we elkaar te steunen en te inspireren. Wees welkom.

Activiteiten van de Seniorenraad De Activiteitencommissie Seniorenraad heeft voor alle 55-plussers in Fijnaart, Heijningen en Zwingelspaan in 2017 weer diverse activiteiten op de rol staan. Hieronder volgt een overzicht. Deze lijst goed bewaren. Uitgebreide informatie volgt te zijner tijd in Fendert Lokaal. Activiteiten in 2017 25 januari Cursus voor computer, I-Pad en tablet in de Parel Met deze cursus kunnen de deelnemers werken aan dat stukje vaardigheid waar

zij behoefte aan hebben. Aantal lessen 6. Kosten: € 30,- Aanvang 9.30 uur. Voor opgaven en inlichtingen Paula de Rooij. Tel.0168-462886. 25 maart Toneelvoorstelling in de Parel De Vrolijke Spelers spelen het stuk De Pluizebol. Aanvang 14.00 uur. Eigen bijdrage € 6,-, inclusief koffie met iets lekkers. 1 juni Voorjaarsreisje Bestemming is nog niet bekend. Uitgebreide informatie vindt u te zijner tijd in

Fendert Lokaal.

7 oktober Dag van ouderen in de Graanbeurs Zaal open om 12.15 uur. 14 november Bezoek Intratuin Vertrek vanaf Fendertshof om 13.30 uur. Na bezoek Intratuin pannenkoek eten. 30 november Sinterklaasmiddag in de Graanbeurs Aanvang 14.00 uur. De verdere invulling van deze middag is nog een verrassing.


Pagina 14

Mariannes winnen bridgedrive in kerkgebouw van Noordhoek gers trokken zich daar echter weinig van aan en trokken soms een jas aan om deze kou te lijf te gaan. Stoer hoor...

Tussen de pilaren van de kerk werd er geconcentreerd gebridged.

Zaterdagmiddag 7 januari stond de Nieuwjaarsbridgedrive van Bridgeclub Fijnaart op het programma. Zoals ieder jaar was de locatie geheim gehouden tot vrijdag 6 januari 12.00 uur. Pas toen wisten de bridgers dat zij moesten zijn in het kerkgebouw van Noordhoek. Het was zaterdagmorgen nog wel een beetje spannend want het was bijzonder slecht weer: heel veel ijzel, met als gevolg veel gladheid. Toch mocht de organisatie niet mopperen, want

slechts een enkeling durfde het niet aan om de weg op te gaan. Echte doordouwers! Het werd dan ook een heel gezellig samenzijn op deze bijzondere locatie. Tussen de pilaren

van de kerk werd er geconcentreerd gebridged. Tussendoor was er natuurlijk ook tijd voor een hapje en een drankje. Koud was het echter wel even, want de kachel viel uit! De brid-

Winnaars De uiteindelijke winnaars van deze middag waren de dames Marianne de Jong en Marianne van de Hor, want er werd top-integraal gespeeld, met maar liefst 62,5%! Nummer 2 waren de dames Tonny van Dis en Nel Keuter en nummer 3 waren de dames Els Saarloos en Yvonne de Buck. De heren kwamen er vandaag bij de eerste 3 niet aan te pas. Hebben jullie dit ook gezien? Bridgeclub Fijnaart is een gezellige club van ongeveer honderd leden en er wordt op maandagavond gebridged bij de Graanbeurs in Fijnaart. Informatie kunt u verkrijgen bij de secretaresse mevrouw Hedy Groeneveld. Haar email-adres: hedygroeneveld@hotmail.com

MO19 start voorbereiding in de sportschool rassings-team-activiteit. Na een klein stukje fietsen stopten we dicht bij huis bij LifeStyle13. Het begon met een zware kickboksers warming-up, waarbij er op het einde op diverse stootkussens flink getrapt en geslagen kon worden. Na een half uurtje hadden de talenten rode koontjes, sommige kramp en dan moest het echte werk nog beginnen. Bootcamp Na een korte drinkpauze was er in een ander deel van de sportschool een bootcamp uitgezet, waarbij alle spiergroepen, samen met conditionele aspecten, meerdere malen aan bod kwamen. En er werd zeer weinig gepraat tijdens de oefeningen. Vaak een goed teken bij onze talenten.

Eigenaar Arjen Lokers (l) van LifeStyle 13 liet de meiden flink zweten.

Na een verdienstelijke tweede plaats in de najaarscompetitie gaat voor MO19 van vv de Fendert over twee weken de voorjaarscompetitie alweer van start. Een deel van de meiden had op eigen initiatief de winterstop gebruikt om de conditie en spierkracht op pijl te houden bij LifeStyle13. Via via hoorden de trainers dat daar meer gezweet werd dan tijdens de voetbaltrainingen... Vv de Fendert heeft afspraken gemaakt met sportschool LifeStyle13 om in overleg gebruik te maken van de faciliteiten en trainers van deze Fendertse topsportschool. Zo hoeft

een plan niet moeilijk te zijn, met een win-winsituatie voor alle partijen. Pittige training Eigenaar Arjen Lokers had in

overleg met de trainers een pittige 1½ uur durende training in elkaar gezet. Afgelopen zaterdag kwamen bijna alle talenten van MO19 op de fiets door de sneeuw bij elkaar voor een ver-

Buikspieroefeningen Op het einde sloot Arjen nog af met wat buikspieroefeningen en konden de meiden moe maar voldaan naar huis toe. Hierbij willen we Arjen nogmaals bedanken, top geregeld. Trainingen Komende week beginnen de voetbaltrainingen weer en komende zaterdag spelen we onze 1e oefenwedstrijd uit tegen Klundert om 14.30 uur.


Pagina 15

55+ bridge

Agenda

Uitslag dinsdag 3 januari Gele lijn 1. Corry de Krey & Yvonne Vogel 69,79% 2. Bets & Piet Kannekens 59,38% (3.) Inge & Toon Reijnders 56,25% (3.) Nel Breure & Nel Keuter 56,25% 5. Nelly de Bruijn & Ger Laheij 55,73%

Programma

Zaterdag 14 januari de Fendert JO11-1 – Klundert JO11-1 09.00 de Fendert JO11-4 – Klundert JO11-4 09.00 de Fendert JO13-3 – S.c. Gastel JO13-3 10.00 de Fendert JO15-1 – Klundert JO15-1 12.00 de Fendert 1 – SSS 1 14.30 de Fendert JO17-1 – Klundert JO17-1 14.30 Klundert JO11-2 – de Fendert JO11-2 08.45 Klundert JO11-3 – de Fendert JO11-3 08.45 Klundert JO9-2 – de Fendert JO9-2 08.45

Rode lijn 1. Piet & Martha Berghout 62,50% 2. Anke & Pex Rijnberk 61,46% 3. Jo van Sprundel & Adrie Nouwen 60,94% 4. Anton Bom & Piet Breure 53,13%

Prinsenland JO9-1 – de Fendert JO9-1 09.30 Prinsenland JO9-3 – de Fendert JO9-3 09.30 Klundert JO13-2 – de Fendert JO13-2 10.00 S.c. Gastel JO13-1 – de Fendert JO13-1 10.30 Klundert JO15-2 – de Fendert JO15-2 12.00 Klundert JO17-2 – de Fendert JO17-2 12.00 Prinsenland 2 – de Fendert 2 13.30 Klundert MO19-1 – de Fendert MO19-1 14.30 Zondag 15 januari HZ’75 3 – de Fendert 2 (zo) 11.00 Dinsdag 17 januari Lepelstraatse boys 1 – de Fendert 1 20.00 Donderdag 19 januari de Fendert 2 – Lepelstraatse boys 2 20.00

Cees Machielse verlengt contract bij vv de Fendert

Dinsdag 10 januari 09.00-12.00 uur: 1-Loket, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 11 januari 14.00-16.00 uur: Bingo, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 19.45 uur: Toneelvereniging Kreatief met ’n Fluitje van een €urocent, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Donderdag 12 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.30 uur: Rummikub, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 14.30-16.30 uur: Creatiefclub, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 19.00 uur: Informatieavond Jouw LijfLijn, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 19.30 uur: Inspraakavond speelruimteplan, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Vrijdag 13 januari 16.30 uur: Frietavond, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 19.45 uur: Toneelvereniging Kreatief met ’n Fluitje van een €urocent, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 20.00 uur: Prijzenfestijn Ondernemersvereniging Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zaterdag 14 januari 19.45 uur: Toneelvereniging Kreatief met ’n Fluitje van een €urocent, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Maandag 16 januari 14.30-16.30 uur: Breicafé, rikken en sjoelen, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart Dinsdag 17 januari 09.00-12.00 uur: 1-Loket, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 18 januari 14.00-16.00 uur: Bingo, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart Donderdag 19 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.30 uur: Rummikub, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 14.30-16.30 uur: Creatiefclub, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart Vrijdag 20 januari 16.30 uur: Frietavond, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 19.00-20.30 uur: Film, Instuif Heijningen, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4A in Heijningen Maandag 23 januari 14.30-16.30 uur: Breicafé, rikken en sjoelen, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart

Cees Machielse heeft zijn contract bij vv de Fendert met één jaar verlengd. Hij zal ook komend seizoen trainer zijn van de in de 3e Klasse B van het zaterdagvoetbal uitkomende vv de Fendert. Momenteel staat de ploeg op een 7e plaats met 17 punten. De

Fendert hervat de competitie op 21 januari met het uitspelen van de gestaakte wedstrijd bij een stand van 2-1 tegen hekkensluiter VVC’68.

Dinsdag 24 januari 09.00-12.00 uur: 1-Loket, Huis van de Wijk, Kerkring 21 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Agendabericht? Mail: redactie@fendertlokaal.nl


Niet één week, maar...

Het HELE JAAR in de aanbieding Danio kwark Alle soorten 2 bekers à 450 gram

2 VOOR

2

Unox knakworsten

50

Alle soorten 3 blikken à 12 stuks

3 VOOR

450

Page Original toiletpapier Pak met 24 rollen

Jumbo ovenverse croissants, kaiser-, multikorn- of pompoenbroodjes

Per 4 stuks Alle combinaties mogelijk

4 VOOR

100 Geldig van zo 1 januari t/m zo 31 december 2017

649 Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging