Fendert Lokaal 2016 week 17

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 6 a p r i l 2 0 16 | w e e k 17 | j a a r g a n g 3 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Diamanten paar

Samen herdenken

Dorpsraad compleet

De zak in...

Zes lintjes uitgedeeld in Fijnaart en Heijningen

Het heeft Zijne Majesteit behaagd…

De 75-jarige Riet Nachtzaam is sinds 1996 vrijwilliger bij de katholieke parochie in Fijnaart. Zij helpt mee met het schoonmaken van de kerk en maakt de werkverdeling. Ook is zij sinds 1998 verzorger van het ouderenpastoraat en verzorgt ze de koffie na de zondagsdienst en bijzondere diensten. Sinds 2004 helpt Riet mee met het verspreiden van het parochieblad. Bovendien is zij sinds 2001 vrijwilliger bij woonzorgcentrum Fendertshof en bij Tafeltje-Dekje. Van 2003 tot en met 2008 was zij secretaris van de Katholieke Vrouwenvereniging Fijnaart. Ies Leijten

In Fijnaart en Heijningen ‘regende’ het zes lintjes. In de hele gemeente Moerdijk werden er vijfentwintig uitgedeeld.

‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Deze bijzondere boodschap kregen zes inwoners van Fijnaart en Heijningen dinsdagmorgen te horen. Geheel onverwachts stond een lid van het Moerdijkse college op de stoep om het lintje op te spelden. De drie mannen en drie vrouwen ontvingen de onderscheiding voor hun inzet voor de plaatselijke gemeenschap. René Sprenkels

Al om negen uur ’s morgens nam de 65-jarige René Sprenkels zijn

onderscheiding in ontvangst. René is sinds 1997 (vice)voorzitter van Muziekvereniging De Unie. Hij heeft onder andere het beleidsplan voor de vereniging en de jeugdopleiding ontworpen. Daarnaast is hij regisseur en presentator van de concerten. Van 2003 tot en met 2008 was René voorzitter van Tennisvereniging Fijnaart en Heijningen. Tegenwoordig is hij vrijwilliger bij de tennisclub en lid van de werkgroep die onder andere verantwoordelijk was voor de

aanleg van de nieuwe tennisbanen in 2014. Riet Nachtzaam

Ies Leijten was in 1999 medeoprichter van Dorpsraad Fijnaart. Vanaf dat moment is hij bestuurslid en sinds januari 2015 penningmeester. Ies is aanspreekpunt op het onderwerp leefbaarheid. Van 1999 tot 2008 was de 77-jarige Ies ouderling-kerkrentmeester bij de Hervormde Gemeente Fijnaart en beheerder van de begraafplaats. Hij was ook bestuurslid van de Stichting Jan Puntgelden en betrokken bij de actie Kerkbalans en de jaarlijkse fancy-fair. Sinds 2007 is hij secretaris/voorzitter van de bewonerscommissie van het seniorencomplex Fendert Staete in Fijnaart.

Lees verder op pagina 3


ORANJE TOPPERS Geldig op woensdag 27 april KONINGSDAG

SMULTOPPERS

Van donderdag 28 t/m zaterdag 30 april

Saucijzenbroodjes

Woensdag 27 april zijn wij geopend van 8.00 tot 12.00 uur

Oranje tompoucen per stuk € 0,79 Met slagroom! Oranje soezen per stuk € 0,89

€ 0,75 per stuk

Kaiserbroodjes 4 stuks € 0,99

Half rozijnenbrood € 0,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

24 uur service

Acute Riool Service Lodders vca gecertificeerd

Riool: ►inspectie ►opsporing ►ontstoppen ►aanleggen

P.H. Lodders Buitendijk west 8, 4791 SC KLUNDERT Tel. 0168-404082 - Mob. 06-30418584 info@acrl.nl - www.acrl.nl

www.agrozon.nl Uw zonnepanelen specialist in de regio! Informeer naar de mogelijkheden voor uw dak! Kadedijk 80, 4793 GD Fijnaart T: 06 - 244 64 175 ◊ E: info@agrozon.nl

Lonneke de Vrij 06 - 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Vervolg voorpagina-artikel

Zes lintjes uitgedeeld in Fijnaart en Heijningen Jeanne Moerland

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Sinds 1990 is Jeanne Moerland (71) vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Fijnaart. Zij is lid van het wijkteam en de bloemencommissie. Vanaf 1992 was zij tien jaar lang secretaresse bij het kruiswerk in Fijnaart. Sinds 1992 organiseert Jeanne de jaarlijkse collecte voor de Kankerbestrijding. Van 1996 tot en met 1999 was zij presidente van de plattelandsvrouwen. In de periode 1999-2015 was Jeanne bestuurslid bij Dorpsraad Fijnaart. Zij was lid van diverse werkgroepen op het terrein van de gebiedsplannen. Sinds 2001 zet zij zich in voor de ANBO. Zij helpt leden van de ouderenbond bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Van 2001 tot en met 2012 was zij secretaris van de ANBO. Sinds 2014 is zij voorzitter. Riky van der Zande

Man geslagen met kettingslot Een 29-jarige man uit Fijnaart is zaterdagmiddag mishandeld in Breda. De man liep rond 15.00 uur door de Reigerstraat toen hij met een fietskettingslot achterop zijn hoofd werd geslagen. De dader ging er eerst op de fiets vandoor, maar kwam even later terugrijden. De Fijnaarter vluchtte een winkel in een waarschuwde de politie. Die hield even later een 58-jarige Bredanaar als verdachte aan. Beide mannen zijn bekenden van elkaar en hebben ruzie.

Sinds 1990 is zij bestuurslid. Van 1996 tot 2007 was zij penningmeester en van 2007 tot en met 2010 secretaris. Riky verzorgt het kopiëren en archiveren van muziekstukken, regelt de boodschappen, organiseert en faciliteert vele activiteiten, waaronder acties, repetities, optredens en muzieklessen. Tijdens Ciske de Rat De Musical was zij lid van de werkgroep kleding. Daarnaast is Riky sinds 2013 mantelzorger. Wekelijks verricht zij ondersteunende werkzaamheden voor een oudere plaatsgenote. Tinus van der Horst

Tinus van der Horst uit Heijningen was van 1963 tot 2014 vrijwilliger bij de plaatselijke voetbalvereniging Chrislandia, tegenwoordig Oranje-Blauw’14. Hij coördineerde de Lotto/Toto-formulieren, was twaalf jaar bestuurslid en twintig jaar lang lid van de activiteitencommissie. Tien jaar lang beheerde hij de kantine. Tinus is sinds 2007 vrijwilliger bij de ouderenbond in Heijningen. Hij is voorzitter, leider en coördinator van de middagsoos en de activiteitenmiddag. Ook was hij in 1974 medeoprichter van biljartvereniging ’t Posthuis in Heijningen. Tot 2015 was hij voorzitter, wedstrijdleider en organisator van toernooien en clubkampioenschappen. Ook was hij districtsarbiter van de KNBB. Daarnaast houdt de Heijninger toezicht op de watersnoodwoning. Door Jan Willem van Bodegom

De 57-jarige Riky van der Zande is onlosmakelijk verbonden met Muziekvereniging Oranjevaan. Al vanaf jonge leeftijd speelt zij klarinet in het harmonieorkest.

De foto’s van de uitreiking van de lintjes staan volgende week in Fendert Lokaal.

TER INTRO Zo nu en dan benutten we een lang weekend door in of bij een natuurgebied een hotelletje te boeken. De bossen, heide en vennen verkennen we op de fiets of te voet. Zo’n tochtje is ideaal om even nergens aan te denken en helemaal tot rust te komen. Een van de afgelopen boswandelingen kuierde ik dan ook zwijgend over de zanderige paden, tot ik opgeschrikt werd door een vreemd verzoek van mijn reisgenote. “Geef de drinkesfles eens even”, klonk het in mijn rechteroor. “De wat?”, vroeg ik verbouwereerd. “O ja, dat is weer zo’n typisch woord dat mijn moeder altijd gebruikt. Zo heeft ze er een heleboel”, luidde de verklaring. “Ze bedoelt eigenlijk een fles limonade of water.” De bijzondere woordenschat van mijn schoonmoeder kwam opnieuw ter sprake na afloop van het etentje ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van mijn zwager. Zijn vader had een nieuwe elektrische fiets gekocht en was nog op zoek naar een bijpassende fietstas. “Daar heb jij toch een ander woord voor?”, vroeg mijn gezellin aan haar moeder. “Je bedoelt afpaktas”, zei deze nuchter. Die opmerking deden haar kleinkinderen opkijken van hun mobieltje. Een ‘afpaktas’, daar hadden ze nog nooit van gehoord. “Het klinkt wel logisch”, moest ik toegeven. “Het is immers een tas die je van je fiets af pakt.” Nu verkeerde er in het gezelschap een zoon van een fietsenmaker. Die appte de benaming meteen door naar zijn vader. Al snel klonk het bekende pingeltje. “Het klopt bijna. Zo’n tas heet een ‘pakaftas’”, las de Whatsapper voor. “Zien jullie wel”, zei mijn schoonmoeder triomfantelijk, “zat ik er niet eens zo ver naast.” En daar had ze helemaal gelijk in! Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen met ons 60-jarig huwelijksfeest. Mede daardoor was het een onvergetelijke dag. Hendrik en Lies Reuvers-van Bavel

Zelfs grote bomen vallen een keer om Ik wil een ieder bedanken, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, voor de belangstelling tijdens zijn ziekte en het afscheid van mijn man

Janus Raaijmakers Betsy Raaijmakers-Magielse Kinderen en kleinkinderen Speciale dank aan de wijkverpleging van Thebe voor de goede zorg.

Welkom bij... (eet)café - snackpoint - feestzaal

Frites, snacks en schotels voor thuis!!! Zaal voor elke feestelijke gelegenheid!!! Catering voor thuis en bedrijven!!! Een etentje in ons eetcafé!!! Willy en Marian van Kouteren Kadedijk 3 Fijnaart Tel.nr. 0168-462491 Internet: www.fendertsehoeve.nl

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

Vanaf heden nieuw! bestellen op: bestellingen@bloemenshopmarloes.nl tijdens de werkzaamheden aan de voorstraat;

Glazenwasserij

Jan Kanters

Voor al uw glas- en houtwerk Prins Bernhardstraat 8 Fijnaart, tel. 0168-464718

Voor de complete verzorging van uw elektrische installatie Bezoek onze winkel voor: n, usb-sticks en alle stofzakken, lampen, batterije en materialen! en arat overige elektrische app

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

gratis thuisbezorgen!

Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

WG Makelaars BV

Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl


Pagina 5

Peter en Marion Sweere leveren een kwart eeuw veilig fietsplezier

“Een tevreden klant is onze beloning” Op 7 mei 1991 openden Peter en Marion Sweere voor het eerst de deur van hun fietsenzaak aan de Molenstraat 121123 in Fijnaart. In de afgelopen kwart eeuw is het bedrijf meegegroeid met de ontwikkelingen in de rijwielsector. Daarbij stond de betrokkenheid bij het product, de service en de klant altijd voorop. Alles in de winkel is uitvoerig getest en de werkplaats staat garant voor veilig fietsplezier. “Een tevreden klant is onze beloning”, vertelt Marion Sweere. “Iemand blij kunnen maken, dat maakt ons vak zo leuk.”

Op 1mei is het 25 jaar geleden dat Peter en Marion de fietsenzaak overnamen van Geert en Toke Voet. “Peter wilde altijd al voor zichzelf beginnen. Toen hij hoorde dat Voet zijn bedrijf verkocht, is hij er meteen op af gestapt. Peter was indertijd handig met auto’s en brommers. Door de vele uren die hij er in heeft gestoken is hij een echte fietsdeskundige geworden. In het begin waren het nog alleen gewone fietsen. We zijn met de ontwikkeling van de elektrische fiets meegegroeid. Die heeft voor Peter ook geen geheimen”, lacht Marion. Verbouwd In 25 jaar tijd is de rijwielhandel vijf keer verbouwd. “Toen we begonnen was de winkel heel klein. Het draaide om de werkplaats, die twee keer zo groot was. Na vijf jaar hebben we de winkelruimte vergroot. Zeventien jaar geleden is er een stuk aangebouwd, waardoor de werkplaats en het magazijn zijn vergroot en er weer een stuk bij de winkel is gekomen. Acht jaar geleden is het woonhuis bij de winkel getrokken. Sinds januari 2015 zijn we aangesloten bij Bike Totaal. Daardoor is ons assortiment nog beter toegespitst op de wensen van de consumenten. In een kleine week zijn we helemaal overgegaan. Dat was hard werken, maar het resultaat is er naar. We krijgen alleen maar positieve reacties. Nu we aangesloten zijn bij Bike Totaal kunnen we onze klanten nog beter, professioneler van dienst zijn.”

Peter en Marion Sweere hebben hun rijwielhandel in 25 jaar tijd vijf keer verbouwd.

Fietstechnicus De ontwikkelingen in de rijwielsector hebben evenmin stilgestaan. “Tegenwoordig ben je geen fietsenmaker meer”, benadrukt Marion. “Je bent meer een fietstechnicus en -adviseur.” Een rijwielhandel kan niet zonder internet. “Daarom hebben we ook een webshop. Voordat mensen de winkel binnenstappen hebben ze eerst op internet gekeken en producten vergeleken. Op internet wordt met fietsen gestunt. Maar dan krijg je de fiets afgeleverd in een doos. De fiets is niet afgesteld, je krijgt geen advies en nauwelijks nazorg. Voor ons staat de tevredenheid van de klant bovenaan. Een fiets moet goed afgesteld zijn en onze klanten krijgen alle service en garantie. Is er iets niet in orde, dan kan men altijd langskomen. Dat geldt ook voor scholieren. Het is toch prachtig om die gasten te kunnen helpen.” Elektrische fiets Een grote ontwikkeling is de opkomst van de elektrische fiets. “In het begin was dat alleen een vervoermiddel voor 70-plussers. Die leeftijd is snel naar beneden gegaan. Nu pendelen ook middelbare scholieren er mee naar

Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal. Voor hen is het ideaal. Sinds de aansluiting bij Bike Totaal kunnen we met een zadelmeting precies bepalen welk zadel het beste bij je past. Ze zijn niet goedkoop, maar er is nog niet één zadel teruggekomen. Zo lekker zitten ze. Daarnaast hebben we een bodyscan. Die is ideaal voor wielrenners, mountainbikers en voor mensen met een beperking. Door die scan krijg je een fiets die helemaal op jou is afgesteld.”

Elke klant Terwijl Peter samen met een monteur heer en meester is in de werkplaats, runt Marion de winkel. “We vullen elkaar zo prima aan”, meldt Marion. “Voor ons is elke klant even belangrijk. Het maakt mij niet uit of ik een goedkope kinderfiets of een dure elektrische fiets verkoop. Het kleine kind moet net zo blij op zijn fietsje zitten als de volwassene op zijn elektrische fiets.” Door Jan Willem van Bodegom

Zilveren acties bij Bike Totaal Sweere Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan houdt Bike Totaal Sweere de hele maand mei aantrekkelijke acties. • Bij aanschaf van een fiets en het afsluiten van een doorlopende fietsverzekering tegen diefstal bij de ANWB is de verzekering het eerste jaar gratis • Diverse fietsen worden in mei met extra korting aangeboden • Op de toonbank staat in mei een bokaal voor het inzamelen van kassabonnen. Aan het einde van de maand wordt onder de deelnemers een nieuwe Gazelle-fiets verloot • 7 mei wordt een feestelijke dag met onder andere een E-bike opstapdag, proefritten en tal van binnen- en buitenactiviteiten

Bike Totaal Sweere | Molenstraat 123 in Fijnaart | www.biketotaalsweere.nl


Pluspunt/ Huis van de Wijk Fendertshof Inloop koffieuur: elke dag van 10.30 tot 12.00 uur

Voor wie is het Pluspunt/ Huis van de Wijk? Het Pluspunt/Huis van de Wijk is een ontmoetingspunt voor alle inwoners van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Deze is gevestigd in het Woonzorgcentrum Fendertshof. Zij kunnen hier binnenlopen voor een kopje koffie maar ook deelnemen aan diverse activiteiten: van bingo en brei-café tot spelletjes, knutselen en cursussen. Of informatie/advies inwinnen bij de wijkzuster, 1-Loket, BOA of Sociale Raadslieden. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!

Agenda mei 2016 Maandag 2, 9 en 23 mei 14.30-16.30 uur Grand-Café

Vrijdag 6, 13, 20 en 27 mei vanaf 16.30 uur Grand-Café

Breicafé Het breicafé is er voor iedereen, voor beginners en gevorderden. Het gaat om gezelligheid, ontmoeting, samen bezig zijn en elkaar inspireren en helpen als het nodig is. Wie zin heeft komt en neemt zijn eigen handwerk spullen mee.

Frietavond Kom gezellig bij ons gezamenlijk met anderen een frietje met een lekkere snack eten! Voor de bewoners van Jan Punthof en Kerkring even is koffie en thee gratis op vertoon van uw koffiepasje. U kunt via de pinpas betalen aan de kassa van het Grand-Café. Ook bestaat de mogelijkheid een strippenkaart te kopen om zo niet elke keer te hoeven pinnen. Deze strippenkaart is verkrijgbaar bij de medewerkers van het Grand-Café. Voor eventueel vervoer dient u zelf te zorgen. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Competitie rikken Vindt u het fijn om een potje te kaarten. Kom dan naar de Fendertshof. Wie weet heeft u het geluk aan uw zijde en wint u die middag de prijs. Deelname: € 1,00. Woensdag 4, 11, 18 en 25 mei 14.00-16.00 uur Grand-Café Bingo Iedereen mag deelnemen en onder begeleiding van een groep enthousiaste vrijwilligers kunnen personen die begeleiding nodig hebben ook deelnemen aan deze bingo. De eerste ronde van de bingo start om 14.00 uur. Kosten: € 1,25 per middag. Donderdag 12, 19 en 26 mei 14.30-16.30 uur Grand Café Creatiefclub Vindt u knutselen leuk? U hoeft geen materialen mee te nemen maar wij vragen €2,50 per keer.

Donderdag 12, 19 en 26 mei 14.00-16.30 uur Grand Café Rummikub Zin in een spelletje rummikub, kom langs en doe mee.

Facebook Alle informatie vindt u ook op de facebookpagina Pluspunt Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Like ons op Facebook. Dinsdag 3 en 24 mei vervolg pilot BOA naast 1-Loket Spreekuur BOA: van 10.00 – 11.00 uur Op 3 en 24 mei houdt de gebieds Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) weer een spreekuur in de Fendertshof van 10.00 tot 11.00 uur. Dit is een vervolg van een proef om te ervaren of er behoefte is hieraan. Taken en bevoegdheden van de BOA zijn het bestrijden van kleine ergernissen, overlast en andere feiten die de leefbaarheid in uw woonomgeving aantasten. Voorbeelden van wat u kan melden: vernielingen, jeugdoverlast, drugsoverlast, afval, honden(poep), verkeersoverlast (uitgezonderd te hard rijden), burengeschillen etc. Donderdag 19 en 26 mei en 3 juni Oppascursus voor jongeren (12 t/m 16 jaar) Oppascursus in Grand-Café: van 18.45 – 20.30 uur. Oppassen bij jonge kinderen, thuis of als bijbaantje. Dit is vaak iets waar je zomaar in rolt, maar waar heel wat bij komt kijken. Daarom kun je nu in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin, Hangout Fijnaart en Jongerenwerk Moerdijk je oppasdiploma halen. Kosten zijn gratis. Aanmelden bij: lucinda.jongerenwerkmoerdijk@gmail.com Elke dinsdagochtend naast de entree links 1-Loket: hulp gevraagd/aangeboden van 09.00 – 12.00 uur, digitale burenhulp of informele zorg zoeken op www.wehelpen.nl Wijkzuster: aanwezig voor informatie of advies Elke donderdagochtend Sociale Raadslieden: van 10.00 – 12.00 uur Contact en meer informatie Voor meer informatie over activiteiten in Pluspunt/Huis van de Wijk (HvdW) Fendertshof neemt u contact op met Nico Rijven of Mieke van Bruggen T 0168 33 15 00 www.surpluswelzijn.nl www.surpluszorg.nl


Pagina 7

Dim en Jacoba van de Ree zestig jaar getrouwd

Knipperlichtrelatie groeit uit tot diamanten huwelijk

Dim van de Ree (85) en Jacoba Agterdenbos (82) groeiden allebei op in het buitengebied van Heijningen. Dim aan de Potenblokseweg en Jacoba aan de Slobbegorsedijk. In het dorp liepen ze elkaar tegen het lijf en van het een kwam het ander. Toch was de verkering niet meteen hecht. “Dan was het weer aan en dan weer af”, herinnert Dim zich. “Zo ging dat.” Het huwelijk dat na vijf jaar volgde was wel solide. Op vrijdag 29 april viert het echtpaar Van de Ree het zestigjarig huwelijksfeest. Op het moment dat het stel verkering kreeg was Dim 20 en Jacoba 17 jaar. Over de vraag wie de eerste stap zette, moeten ze lang nadenken. “Dat zal jij wel geweest zijn”, zegt Jacoba, wijzend naar haar man. De bruiloft werd in het ouderlijk huis van Jacoba gevierd. Dat stond toen aan de Vrouwe Jacobstraat in Fijnaart. De Watersnoodramp van 1953 was daar debet aan. Het paar had indertijd nog verkering. “Ik was die bewuste avond op bezoek bij Co en ben aan de Slobbegorsedijk blijven slapen omdat het zo stormde. Het was geen weer om naar huis te gaan”, vertelt Dim. “Halverwege de nacht moesten we weg. Toen we later terugkwamen zagen we pas hoe hoog het water had gestaan. De ansichtkaarten zaten tegen het plafond aan.” Tholen Dim en Jacoba gaven elkaar het ja-woord

in het gemeentehuis in Fijnaart en in de Nederlands hervormde kerk. Als getrouwd stel vertrokken ze naar Tholen. “Hier waren door de Watersnoodramp geen huizen beschikbaar”, geeft Dim als verklaring. Na vier jaar kwamen ze al weer terug. De moeder van Jacoba was overleden en het stel woonde een jaar in bij haar vader. Het volgende woonadres lag aan de Kraaiendijk. “Daar hebben we vier jaar gewoond”, vertelt Jacoba. “Inmiddels hadden we kinderen. Het huis aan de Kraaiendijk was te klein en het was ook lastig met de kinderen. We zijn toen naar de Rubensstraat verhuisd. Daar hebben we 36 jaar gewoond.” Vijftien jaar geleden kreeg Jacoba moeite met trappen lopen. Sinds die tijd woont het echtpaar in de flat Fine Aerde. “We zitten hier goed”, meldt Dim. “We hebben een prachtig uitzicht op de kerk, de Voorstraat en op het busstation. We zien de bussen komen en gaan.” Teunie Het diamanten paar kreeg drie kinderen en zeven kleinkinderen. “Helaas is twee jaar geleden onze dochter Teunie overleden. Dat werpt een grote schaduw over ons leven. Je kind verliezen, daar kom je nooit meer overheen”, aldus Dim. Kranen Tot zijn zestigste jaar heeft Dim gewerkt. “Ik ben op het land begonnen, waarna ik bij verschillende fabrieken heb gewerkt”, vertelt hij. De Fijnaarter was de langste tijd kraan-

machinist. “Ik heb op alle soorten kranen gereden, onder andere bij de Deltawerken en bij de aanleg van de sluizen. De laatste twintig jaar bij Jan de Poorter in Geertruidenberg in de erts. Toen ik kon stoppen, heb ik dat ook gedaan. Als kraanmachinist wist je wel wanneer het ochtend, maar nooit wanneer het avond was.” Voordat Jacoba met Dim in het huwelijksbootje stapte, was zij juf op de kleuterschool in Fijnaart. “Die stond naast de pastorie, op de plaats waar nu Fendertshof staat. Toen ik trouwde moest ik stoppen met werken”, vertelt ze. Vakantie Uit hobby heeft Dim diverse modelbouwschepen gebouwd. Nadat hij gestopt was met werken, ging het echtpaar vaak op vakantie. “Soms zelfs drie keer per jaar”, merkt Dim op. “Maar altijd in Nederland. Je hebt hier zat mooie plekken. Wij hoeven niet zo nodig naar het buitenland. België is ver genoeg.” Etentje Het 60-jarig huwelijksfeest wordt vrijdag 29 april gevierd in De Graanbeurs met een etentje met de familie. Tot slot merkt Dim op, dat ze veel hebben zien veranderen in Fijnaart. “Maar niet altijd ten goede hoor”, stelt hij. “Als je vroeger met stukken langs de weg stond, dan stopte men om je te helpen. Nu rijden ze je omver als je niet uitkijkt.” Door Jan Willem van Bodegom


Eerste verjaardag van Topshopper

Nieuwsgierig stonden op 30 april vorig jaar de eerste klanten van Topshopper voor de deur van de Fijnaartse winkel te wachten. Eenmaal binnen werden ze verrast door de grote oppervlakte en het uitgebreide assortiment van het ‘warenhuis op dorpsniveau’. Aanstaande vrijdag en zaterdag viert Topshopper haar eerste verjaardag met 15% korting op het gehele assortiment, de folderaanbiedingen uitgezonderd. In de afgelopen twaalf maanden heeft Topshopper bewezen in een behoefte te voorzien. De inwoners van Fijnaart hoeven voor hun huishoudelijke artikelen, speelgoed, dierbenodigdheden en cadeauartikelen niet meer het dorp uit. De winkel trekt ook klanten uit de regio. Het unieke

Oranje Party De Polder met MAIS Agenda Koningsdag valt nu op 27 april. Toch viert Eethuis Grill De Polder in Heijningen haar Oranje Party ‘gewoon’ op 30 april. Zaterdag maakt het muzikale duo MAIS zijn opwachting. Het optreden begint om 22.00 uur. MAIS is een akoestisch co-

ver-duo van zanger/gitarist Istvan Ouborg en bassist Maurits Malherbe. Het repertoire bestaat uit liedjes die jong en oud aanspreken, van The Doors tot aan Ed Sheeran, Anouk tot aan The Scene. Liedjes van Nu en Toen in een akoestisch jasje van ‘kippevel’.

Healingavond Eireen De volgende healingavond van Eireen, praktijk voor uw welzijn, is op vrijdag 29 april. Dit keer staat pendelen op het programma. De pendel is eigenlijk een verlengstuk van je ziel... In je ziel ligt alles opgeslagen. De pendel bestaat al heel lang. Al eeuwen geleden vroegen de mensen hun onderbewuste ofwel hun ziel om raad. Via de pendel wordt een brug gelegd tussen ons onderbewuste, onze ziel en ons bewuste. Door een (persoonlijke) vraag te stellen, geeft je onderbewuste, je ziel ,

het antwoord via de pendel. Hoe dat in zijn werk gaat wordt door Marga de Reus uitgelegd! Heb je interesse om mee te doen, laat het haar weten! Ben je in het bezit van een pendel, neem deze dan mee. Heb je geen pendel en wil je meedoen, in de praktijk zijn pendels aanwezig. Het is ook raadzaam om pen en papier mee te nemen. Deelname bedraagt 20 euro per persoon, inclusief thee, koffie en iets lekkers. De start is om 19.30 uur. De avond eindigt om 22.00 uur.

Nieuwe Dorpsweg 23 in Fijnaart www.eireen.nl

van Topshopper is, dat alle kwaliteitsartikelen onder één dak zijn te verkrijgen tegen aantrekkelijke prijzen.

Kijk voor meer informatie in de feestelijke folder die deze week samen met Fendert Lokaal wordt verspreid.

Woensdag 27 april 10.00 uur: Koningsdag, diverse activiteiten in Fijnaart en Heijningen Donderdag 28 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.30 uur: Rummikub, Pluspunt/Huis van de Wijk, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 14.30-16.30 uur: Creatiefclub, Pluspunt/Huis van de Wijk, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Vrijdag 29 april 16.30 uur: Frietavond, Pluspunt/Huis van de Wijk, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 19.30-22.00 uur: Healingavond pendelen, Eireen, Nieuwe Dorpsweg 23 in Fijnaart 22.00 uur: Oranje Party met MAIS, Eethuis Grill De Polder, Oude Heijningsedijk 229 in Heijningen Maandag 2 mei 14.30-16.40 uur: Breicafé en rikken, Pluspunt//Huis van de Wijk, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Dinsdag 3 mei 09.00-12.00 uur: 1-LOKET, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 10.00-11.00 uur: Spreekuur BOA, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen


Pagina 9

Martin Snel FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Martin Snel. Men kan mij ’s nachts wakker maken voor… Liever niet De mooiste kleur vind ik… Geel en blauw De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... Herman den Blijker, lijkt me gezellig… met een sigaartje, een wijntje en een beetje koken Ik ben goed in… Brood- en koekmixen maken op de molen Mijn onhebbelijkheden zijn... Ik ben soms ongeduldig Ik luister graag naar… Het zingen van de stenen (malende stenen op de molen) Ik droom van… Dat ben ik weer vergeten als ik wakker ben

Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 1990 Men zou mij kunnen kennen van... de molen van Oudemolen Het liefst eet ik… Pasta

Deze film moet iedereen zeker zien... Once upon a time in the west Het boek waarvan ik erg genoot was... Dat zijn de boeken van Stephen King

De beste voetbalclub van de wereld is... Voetbal? Dat volg ik niet Mijn lievelingsspel is... Bordspellen Mijn lievelingssport is... Motorsport Ik heb bewondering voor... Doorzetters Mijn grootste blunder... Dat zijn er meerdere Op televisie kijk ik graag naar... Kookprogramma’s Mijn favoriete vak op school... Biologie Mijn beste vriend/vriendin is... Dat is mijn schoonvader

Mijn lijfspreuk is… Niets moet, alles kan

Ik ben bang voor... Dat kan ik zo gauw niet bedenken

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Dat ik meer tijd heb voor de molen De mooiste gebeurtenis van mijn leven was... Mijn geboorte

Als ik 10 miljoen euro zou winnen, dan... Heb ik meer tijd voor de molen

Het liefst drink ik... Wijn

Ik heb een grote hekel aan... Mensen die liegen

Mijn naam is... Martin Snel

demolen

Mijn bijnaam is... Snelle Ik ben trots op... Mijn ouders Mijn favoriete vakantieland… Noorwegen Mijn sterrenbeeld is... Kreeft Mijn vrije tijd breng ik door met... Draaien met de molen van Ou-

Het mooiste dier is… Een hond Fijnaart vind ik... Niet onaardig om te wonen Wat ik mis in Fijnaart is... Een gezellige kern Het mooiste plekje in Fijnaart is... de Kadedijk; het uitzicht vanuit mijn kamer de polder in Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Het terrein van de staalbouw Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... De molen van Oudemolen


Pagina 10

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verdachte auto’s Bij de poort van Fort Sabina aan de Fortweg in Heijningen stonden zaterdag 16 april rond 22.00 uur twee verdachte auto’s met Engelse kentekenplaten. De auto’s zijn niet meer gezien.

Auto bekrast In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 april is aan de Rembrandtstraat in Fijnaart een auto bekrast. Aan de linkerkant van het voertuig zit over de hele lengte een diepe kras.

Auto bekrast In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april is aan de Zoete Kroon in Fijnaart een auto over de gehele rechterzijde bekrast. Helaas is er geen dader bekend en zijn er ook geen getuigen.

Woning vol rook Maandag 18 april is de brandweer om 00.15 uur uitgerukt naar de Stadsedijk in Oudemolen. De woning stond vol rook. De waterkoker was aan het smelten door kortsluiting. De woning is geventileerd. Er is geen brand en persoonlijk letsel ontstaan.

Verdachte situatie Op de Valenciennesstraat in Fijnaart was zondag 17 april rond 01.00 uur een verdachte situatie. Twee mannen stonden aan een raam naast de deur te frunniken. Nadat zij waren gezien, fietsten zij weg. De eerste man was groot van postuur en droeg donkere kleding, waaronder een fleecejack met letters. De tweede persoon was niet goed zichtbaar. Wellicht is een inbraak voorkomen. Inbraak in loods Zondagmorgen 17 april werd een inbraak ontdekt in een loods aan de Zwingelspaansedijk in Zwingelspaan. Daarbij zijn motoronderdelen ontvreemd. De buurman heeft ’s nachts een Renault Kangoo van het terrein zien rijden. Het kenteken en de bestuurder zijn bij de politie bekend.

Verdachte personen Twee jongens van rond de 15 jaar maakten dinsdag 19 april rond 19.20 uur op de Vrouwe Jacobstraat in Fijnaart foto’s van geparkeerde auto’s. Een dag later kwamen ze bij de melder aan de deur met een smoesje dat zij tien euro hadden gevonden op de oprit. Ze zijn allebei circa 1,65 meter lang en slank. De ene droeg een blauw jack en midden blond haar met een soort kuifje. De ander droeg een grijzige jas en kort donkerblond haar. Hij had een zwarte gsm bij zich. Kent u deze jongens, bel dan 0900-8844. De laatste weken wordt er veel ingebroken in auto’s, vernielingen gepleegd en kattenkwaad uitgehaald. Controle Twee adressen met een wapen-

wet/jachtwetvergunning aan de Oude Heijningsedijk in Heijningen werden woensdag 20 april gecontroleerd. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

De politie doet zijn best om te handhaven, maar kan niet alles voorkomen. Mogelijk zijn snelheidsbeperkende maatregelen een oplossing.

Wederom airbags gestolen In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 april werden aan de Koolmees, Zilvermeeuw, Brabantse Bellefleur en Koperwiekstraat in Fijnaart wederom airbags uit auto’s gestolen. De politie doet er alles aan om de verdachten te traceren en te pakken. Zoals eerder omschreven zijn het landelijk opererende teams. De gestolen goederen zijn in de regel dezelfde dag de grens over en worden in Oost-Europa verhandeld. Ik begrijp goed dat slachtoffers teleurgesteld zijn als zij voor de tweede en zelfs voor de derde keer met een dergelijke diefstal worden geconfronteerd. Zelf word ik er ook ziek van. Blijf alert. Mocht je ’s nachts op straat zijn, let dan op auto’s met een Oost-Europees kenteken en op mannen met een rugzakje op de fiets of te voet. Bel op tijd 0900-8844 of 112. Maak desnoods een foto. Help de politie en de slachtoffers.

Goudverkopers Donderdag 21 april zijn rond 17.10 uur op de A59 bij Heijningen wederom personen van Italiaanse/Roemeense afkomst gesignaleerd die middels handgebaren proberen auto’s te laten stoppen. Zij veroorzaken een verkeersgevaarlijke situatie en proberen bestuurders ‘nep’-goud te verkopen. Trap er niet in. Het is niet alles goud wat er blinkt.

Verkeersoverlast Bewoners van de Drogedijk in Oudemolen ondervinden veel last van het verkeer dat te hard rijdt. Vrachtauto’s rijden in geslotenverklaring en zwaar landbouwverkeer rijdt met hoge snelheid. Bewoners zijn het meer dan zat en hebben het gevoel dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Huisvuilcontainer verdwenen Vanaf de Brabantse Bellefleur in Fijnaart is wederom een groene huisvuilcontainer verdwenen. Mocht u hem tegenkomen, breng hem dan even terug of bel naar de gemeente.

Verkeersborden vernield Vrijdag 22 april zijn aan de Hoge Heijningsedijk in Heijningen rond 19.40 uur verkeersborden vernield. De jeugd bij de bushalte schijnt zich te vervelen en zijn nu bezig geweest om de verkeersborden uit de grond te halen. Ik begrijp er eigenlijk niets meer van. De ouders moeten toch zelf in staat zijn om hier iets van te zeggen en ervoor te zorgen dat de overlast eindelijk eens ophoudt. Heel Heijningen weet wie de jongens zijn. Ze zijn al maanden bezig.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Drukbezochte thema-avond over dementie Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen heeft op woensdagavond 20 april in het zorgcentrum Fendertshof een thema-avond gehouden voor iedereen die meer informatie wenste over dementie.

Grote belangstelling voor de informatieavond van de kruisvereniging.

Mariëlle van de Wiel, dementie casemanager van Surplus, gaf onder grote belangstelling een uitvoerige presentatie over deze ziekte in al haar vormen. De volgende onderwerpen zijn behandeld: Wat is dementie? Is er verschil tussen dementie en alzheimer? Wat zijn de eerste verschijnselen? Vergeetachtigheid of dementie? Hoe ga ik om met iemand die lijdt aan dementie? Na de pauze werden door de aanwezigen de nodige

vragen gesteld waaruit duidelijk bleek dat er in de zaal best veel mensen waren die op een of andere wijze dagelijks met een vorm van dementie in aanraking komen. Dit is niet vreemd, want in Nederland zijn er momenteel 250.000 mensen, die een of andere vorm van dementie hebben en dit aantal stijgt jaarlijks. Het was voor de eerste keer dat de Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen een speciale thema-avond hield. Duidelijk is gebleken dat er behoefte bestaat aan informatie avonden over diverse onderwerpen. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met onze plaatselijke wijkzuster, mevrouw E. Meeuwisse.


Pagina 11

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 28 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Na afloop gezellig samenzijn Zondag 1 mei 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: G. Dirven Diaken: M. Bastiaansen

Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: Illa en Amy Lector: Elly Koster: R. Vissers Collectanten: R. van Mourik en R. v/d Ham Gebedsintenties: Uit dankbaarheid voor een 89e verjaardag. Jrgt. Co de Moor e.v. Pia van Mourik. Petrus Korst echt. Van Mw. Korst-Welten. Adriana van Steen- Nagtzaam (2) Collecte: 1ste: Zieke triduüm; 2de: voor eigen kerk. Na afloop samenzijn met koffie

Woensdag 4 mei 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Dodenherdenking Aansluitend: kranslegging Protestantse begraafplaats.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 1 mei 10.00 uur: De Dorpskerk Voorganger: Ds. A.G.E. Klap, Heikant Ambtsdrager van dienst: Wim de Loome Gastheer/gastvrouw: Nicky van Dam Collecte rondgang: 1e: Kerk; 2e Missionair werk en kerkgroei Collecte uitgang: Onderhoudsfonds

Zondag 1 mei 11.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Peuter en Kleuterviering met Illa Hoppenbrouwers

Herdenking voortaan met drie korpsen staat tijdens de dodenherdenking op 4 mei.

Vorig jaar werd de dodenherdenking voor het eerst muzikaal opgeluisterd door de drie muziekverenigingen.

De dodenherdenking op 4 mei wordt in het vervolg muzikaal opgeluisterd door de drie muziekverenigingen DSH, De Unie en Oranjevaan. Vorig jaar sloegen de drie korpsen voor het eerst de muzikale handen ineen. Dat beviel zo goed, dat besloten is de samenwerking voort te zetten.

Elk jaar worden op 4 mei de slachtoffers herdacht die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. In Fijnaart heeft de herdenking dit jaar het thema: ‘Imagine, stel je eens voor’. Het nummer ‘Imagine’ van John Lennon was vaak te ho-

ren na de aanslagen in Parijs. Een situatie waarin het oorlog is, je moet vluchten, je wordt opgepakt en je te werk wordt gesteld, is voor veel mensen moeilijk voor te stellen. Toch is het een actuele situatie. Vandaar dat ‘Imagine’ centraal

Katholieke kerk De herdenking begint om 19.00 uur in de katholieke kerk. Voorganger is diaken Bastiaansen. In de kerk worden gedichten voorgedragen, lezingen gehouden en geluisterd naar het nummer ‘Imagine’. Om 19.25 uur vertrekt de stille tocht onder begeleiding van de drie muziekverenigingen en drumband DUO naar de protestantse begraafplaats. Daar worden om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden, de Last Post geblazen en onder gepaste muzikale klanken kransen en bloemen bij het oorlogsmonument gelegd. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in het Trefpunt.

Shirley’s Uitvaartzorg

Voor Crematie en Begrafenis 24/7 bereikbaar 06 - 57 98 69 33 Leeuwerikstraat 5, 4793 HH Fijnaart

www.shirleysuitvaartzorg.nl


Pagina 12

Eerste gemeentegids uit 1959 c. de aanleg en verbetering van wegen. d. de bevordering van de volksontwikkeling, bv. door de stichting van technische en middelbare scholen. e. de verbetering van de infrastructuur in het algemeen.

De eerste gemeentegids die in 1959 door de Gemeente Fijnaart en Heijningen werd uitgegeven.

Weet u wanneer de eerste gids uitgegeven werd door de Gemeente Fijnaart en Heijningen? Juist, in 1959. Het was een gestencild exemplaar dat werd uitgedeeld aan alle huishoudens. Winkelbestand Naast de hoofdbewoners, die per straat en huisnummer genoemd werden, kwam ook de hele middenstand aan bod. Die was nogal wat omvangrijker dan nu het geval is. Dat wil zeggen: in aantal. Er waren veel minder woningen, wel met meer bewoners per huis, maar de omzet van al die winkeltjes kan nooit echt groot geweest zijn. Fijnaart en Heijningen telde 10 bakkerijen en 8 benzinepompen. Voor huishoudelijke artikelen kon je op Molenstraat alleen al op 5 adressen terecht. Er waren wel 10 leveranciers van kachels en haarden, voor zowel katholieke als protestantse gezinnen. Er waren maar liefst 28 kruidenierswinkel(tje)s dus je hoefde nooit ver te zijn voor een pak lucifers of een onsje thee. De komst van een discountwinkel, de Cash & Carry Oudemolen, zou later veel kleine ondernemers de das om doen. In het FendertInterview verklaren veel personen dat ze graag wat gezellige winkeltjes in het

dorp zouden willen hebben. Of er genoeg inkomsten uit te halen zijn voor alle vaste kosten hebben ze zich waarschijnlijk nooit afgevraagd. Industrialisatie Onder de kop ‘Onder schafttijd hoorde ik …’ geeft men uitleg over de industrialisatie. Fijnaart en Heijningen is van oudsher een agrarische gemeente. Na de oorlog komt de mechanisatie zijn intrede en vinden steeds meer mensen die eerst landbouwersknecht waren, een baan in de scheepsbouw, productiebedrijven of de Rotterdamse haven. Hier volgt integraal het industrialisatieplan van de gemeente.

Onder schafttijd hoorde ik…. dat het gemeentebestuur de industrialisatie in de gemeente zo veel mogelijk wil bevorderen, opdat de ± 700 pendelaars (dat is 40% van de beroepsbevolking) weer werk kunnen vinden in de eigen omgeving.

Het structuurplan voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente vindt men op blz. 13 van dit adresboek. Dit plan is in hoofdzaak ook opgenomen in het door de Gedeputeerde Staten ontworpen “Ontwikkelingsplan West-Brabant”. Dit industrialisatieplan omvat: 1. Aanleg van ± 150 ha industrieterrein bij de Rijksvluchthaven. 2. Stichting van een nieuwe kern: Oranjestad. Dit wordt het centrum van het industrieel gebied ten westen van de Zoomweg. 3. Sanering en uitbreiding van de bestaande kern Fijnaart tot 5000 inwoners en concentratie van de verspreide bebouwing op deze kern. Dit wordt hett centrum van het uitgesproken landelijk gebied ten oosten van de Zoomweg. 4. Het nemen van allerlei maatregelen om de industrialisatie zo goed mogelijk te geleiden en te doen slagen en om een harmonische opbouw te waarborgen, zoals: a. de bevordering van het sociaal en cultureel werk, het verenigingsleven, het jeugdwerk, enz. b. de verbetering van woningtoestanden en het opruimen van ± 175 krotten.

Aan de uitvoering van de plannen wordt gewerkt. Zo zal reeds in 1959 de ondergrond van de toegangsweg naar het industrieterrein, in samenwerking met de Brabantse Bandijk, worden aangelegd. Het besluit daartoe van de gemeenteraad is door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Indien de onderhandelingen tot aankoop van gronden tot spoedig resultaat leiden, zal de aanleg van 14 ha industrieterrein (500-1060 arbeidsplaatsen) reeds in 1960 plaatsvinden. Aan de detailplanning van de kern Fijnaart en de kern Oranjestad wordt gewerkt. De gemeente besloot tot de stichting van een gemeentelijke technische school en zond het plan daartoe in ter goedkeuring door de Kroon. De Ministerie van Sociale Zaken heeft goedgevonden dat de arbeiders uit Fijnaart en Heijningen, die op de Rijkswerkplaats te Rucphen willen worden omgeschoold, niet onderworpen behoeven te worden aan de psychologische selectietest. De busverbindingen worden verbeterd. Het provinciaal bestuur (Provinciale Waterstaat) werkt aan een plan tot verbetering van de provinciale wegen. Er kwamen subsidieregelingen tot stand voor het jeugdwerk en muziek- en zangverenigingen. In het dorp Fijnaart werd een begin gemaakt met de bouw van moderne woningen. Het gemeentebestuur dringt met steeds meer kracht aan bij Gedeputeerde Staten op het verstrekken van meer bouwvolumes, opdat aan de grote woningnood en de krotbewoning een einde kan worden gemaakt. Door de reorganisatie van het gemeentelijk technisch apparaat werd een begin gemaakt met de verbetering van de infrastructuur. Dat de gemeente vol ingezet heeft op de ontwikkeling van industrie, zal u duidelijk zijn.


Pagina 13

Dorpsraad vindt ‘vers bloed’

“Aangenaam wonen in Fijnaart”

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Naar zee Wij are al vroeg ne auto. Daor gieng oos vaoder graag mee rijje en oos dienge laote zien. Ik wit nog wel da de Volkeraksluize aongelegd wiere en wij ’s aovonds gienge kijke. Ik heb as kiend daor overene gelwope. Wa oos vaoder allemaol vertelde da weet ik nie mjeer. Oos moeder waar daor nwooit bij, want zo zee ze altij: “Neje Pietje, ik mot bij opa blijve.” Nou denk ik jeerder da ze gewoan nie in de auto derbij kon. Die zaat altij vol. Trouwes, effe rust meej zonne woop meej jong zal ok wel leutig gewiest zen.

Het bestuur van Stichting Dorpsraad Fijnaart met op de achterste rij v.l.n.r.: Ger Laheij, Leo van Bennekom, Mirjam den Braven, Cor Nieuwkerk en Ies Leijten. Op de voorste rij v.l.n.r.: Paul Vollebregt, Rob Prein en Ad Dierks. Op de foto ontbreekt Patrick Nouwen.

‘Vers bloed hard nodig’ en ‘Dorpsraad daagt inwoners uit’ kopte Fendert Lokaal begin 2015. Deze noodkreten van Stichting Dorpsraad Fijnaart voor een frisse impuls hebben succes geboekt. Het bestuur is inmiddels uitgebreid met vier nieuwe leden en daarmee weer op volle sterkte. In de zoektocht naar nieuwe bestuursleden vond de dorpsraad Mirjam den Braven, Rob Prein, Ger Laheij en Patrick Nouwen. Zij willen zich graag inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. Gezellig dorpje Mirjam den Braven is 42 jaar en heeft twee kinderen van 17 en 21 jaar. In het dagelijks leven is zij Security medewerker bij Securitas en is zij net een Praktijk MDB Counseling & Therapie voor het hele gezin gestart. Haar specialisatie is thuis coaching/ counseling voor ouder en kind en life coaching. “Toen ik zeven jaar was, kwamen we in Fijnaart wonen. Vanaf mijn 17e tot 31e jaar ben ik even weggeweest uit Fijnaart om daarna weer terug te keren naar dit gezellige dorpje”, vertelt ze. Na de oproep in Fendert Lokaal besloot ze lid te worden van de dorpsraad. “Hiermee wil ik mijn steentje bijdragen aan de gemeenschap en het proberen zo aangenaam mogelijk te maken om in Fijnaart te wonen. Met de dorpsraad wil ik proberen om het algemeen belang van ons dorp en haar inwoners te

behartigen. De dorpsraad moet een aanspreekpunt zijn voor de inwoners als het gaat om wonen, jeugd, verkeer, economie, zorg en cultuur.” Ons kent ons De 53-jarige Rob Prein werkt bij het UWV. “Ik woon nu bijna vier jaar in Fijnaart. Daarvoor had ik totaal geen connectie met Fijnaart, maar door een aaneenrijging van toevalligheden ben ik hier neergestreken”, legt hij uit. “Het wonen in een dorp is voor mij nieuw. Maar ik denk dat ik wel een persoon ben die goed in een dorp past. Het ‘ons kent ons’ en het kleinschalige staan mij zeer aan. Daardoor is ook de betrokkenheid bij deze gemeenschap én de behoefte om invloed te hebben op de leefbaarheid in dit dorp groot. Na een oproep van de dorpsraad voor nieuwe leden en een zetje in de rug van Paul Vollebregt heb ik mij uiteindelijk ook aangemeld als nieuw lid. Ik wil met de dorpsraad graag invloed hebben op de leefbaarheid in het dorp en bewoners die invloed willen nemen of ideeën hebben met raad en daad

ondersteunen.” Positieve mensen Sinds de jaren zeventig woont Ger Laheij al in Fijnaart. “Mijn doel is om een goed netwerk en samenwerking op te bouwen met de dorpsgenoten”, noemt Ger als reden om zich aan te sluiten bij de dorpsraad. “Het is de taak van de dorpsraad om zich in te zetten voor het dorp en om te luisteren naar de positieve mensen. Ik wil mij met name inzetten om de dorpsraad nog meer bekendheid te geven.” De 32-jarige Patrick Nouwen is geboren en getogen in Fijnaart. In het dagelijks leven is hij manager bij Albert Heijn in Klundert.

Kijk voor meer informatie over de dorpsraad op internet: dorpsraadfijnaart.wordpress.com Door Jan Willem van Bodegom

Zo reje we ok ne kjeer naor zee. De buurman reej dan ok, zodoende konne wij allemaol meej. Oos moeder nie, waant die bleef wir bij opa’s. Bij de buurman gieng wir jin van de grwoote meide meej om ooze meide aon en uit te kleje. Da kon oos vaoder toch nie doen! Ik heb nog ne foto waor wij allemaol op zitte in de zee. De buurman lwoopt meej zijn pet op, wiet bloeske aon en opgestroopte pijpe in de zeej meej zijn o-bjeene. Oos vaoder zit daor meej un zwempak, un zwart grwoot zwempak, wa wel mjeer manne toen aon are. Ik zit meej ooze Jan saome bij oos vaoder meej un mwooi zwembroekske aon. Ik ar galgjes aon da broekske. Maor nou kom ut. Da broekske war un gebreid broekske wa ik as klein manneke aon ar thuis. Ik zit op un aandere foto bij oos moeder op de schwoot, toen ze twaolfenunhalf jaor getrouwd ware, meej da broekske aon. Ut waar ne blaauwe. Nou wit ik nie of jullie wete wa gebreide stof doet in ut waoter, maor da zakt uit. Dus ik liep daor op ut straand meej mun zwembroekske op mijn knieën, waant da dieng war veul te zwaor geworre dur da zeejwaoter. Fijn war da. Laoter snapte ik wel waorom iederjeen moes lache op da straand. Neje da broekske war nog dikkels onderwerp van gesprek op un fjeesje.


Pagina 14

Zaklopend de meivakantie in Bridgeclub Fijnaart

Uitslag maandag 18 april A-lijn 1. Jan Timmers & Ernst Verwer 63.19% 2. Hans Riethof & Cor van Veelen 56.25% 2. John Groen & Addie Schouls 56.25% 4. Tonny van Dis & Jacques Bogerd 55.90% 5. Bets en Piet Kannekens 53.82% B-lijn 1. Willy Timmers & Nelleke van Zuilichem 56.25% 2. Marianne de Jong & Corrie Maat 55.83% 3. Els Kamp & Bert Maat 54.58% 4. Klaas en Sjaan van Exel 54.17% 5. Piet Breure & Bram Huitkar 53.33%

Zo’n vijfhonderd kinderen van de drie Fijnaartse basisscholen hebben vrijdag 22 april de meivakantie op sportieve wijze ingeluid. Op sportpark De Fendert werd zakgelopen, gekorfbald, gevoetbald, gehockeyd, gedanst en wat al niet meer. Helaas was het deze Koningsspelen wat aan de frisse kant. “Gelukkig is het droog”, merkte een van de ouders op. “Dat was enkele jaren geleden wel anders. Toen was iedereen zeiknat. Dus we klagen zeker niet!”

Robby Haverkamp opnieuw op stoom in Hitland (waterland) Vorige week zaterdag werd alweer de 3e Fendertsmannen wedstrijd van 2016 gespeeld op Hitland te Nieuwerkerk aan de IJssel. De organisatie voor deze dag lag in handen van René Consenheim die het ‘kras’ geregeld had! Met 10 man zijn we richting het Oosten van Rotterdam getogen om daar na enorme regenval de baan te betreden. Dat was een behoorlijke hindernis geworden na een kort moment van koffie en gebak. Met een strak speelschema in de smiezen is er een nieuwe hekkensluiter vandaag aan de finish gekomen, onze nieuwe aanwinst heet Ben Vos en eindigde met 16 punten op de 10e plaats. Wel erg steady want vorige maand was hij ook 10e. Lex van Dis was in de 4e flight beter in vorm dan de maand hiervoor, hij is in stijgende lijn en eindigde met 21 punten op een 9e plaats (was vorige maand nog 19 punten een 14e plaats). De organisator kwam

met 21 punten vandaag op de 8e plaats en is nog zoekende naar de vorm, maar behaalde zijn eerste punten van het jaar. Wim van Alphen haalde net als een maand eerder wederom 27 punten wat goed is voor een 7e plaats dit weekend. Martijn Sprenkels en Toon Nuiten vochten om een bot en eindigden beiden met 28 punten. Wat voor Martijn een 6e plaats betekent en voor de voorzitter een 5e plaats. Ben Lauwers was goed in vorm en was met 29 punten op een mooie 4e plaats beland. Luuk Frijters had ook een goede dag en speelde met 30 stableford punten zichzelf naar een 3e plaats De top 2 werd verzorgd door de 3e flight. Gevolgd van een afstandje leek het van links naar rechts over de baan te zwalken. Maar schijn bedriegt, want de heren kwamen met monsterscores van de baan. Martin van Diepen, als Fendertsman van 2015, kwam van de

baan met 36 punten, zo waar géén sinecure op een baan waar geen droog plekje te vinden was om te droppen, zodat je niet wegzakte in het gras dat volledig verzadigd was. Maar er is deze maanden niemand die de meester van 2016 bedreigt, het lijkt op een gang naar het ereschavot. Robby Haverkamp speelde in zijn flight als ware het de kampioen zelf en bracht zichzelf naar de 1e plaats met een score van 38 punten. De longest werd door Luuk Frijters binnengehaald met een flinke lange bal. De neary door Ben Lauwers nog iets scherper gezet en de leary was een prooi voor Martin van Diepen. Na nog een enkel glaasje fris, mag geen naam hebben, zijn de heren gezamenlijk weer naar de Fendert vertrokken om daar weer gezellig met de familieleden te kunnen napraten. De volgende keer zal dat weer geschieden in ons ‘clubhuis’ de Graanbeurs.

C-lijn 1. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 64.48% 2. Riet Neelen & Annie Reijnders 56.88% 3. Teuni en Wim Boelhouwers 55.05% 4. Joke de Engelse & Veronica van Nieuwenhuyzen 52.86% 5. Nel Machielse & Jeanne van Putten 52.45%

55+ bridge Uitslag dinsdag 19 april Gele lijn 1. Nel de Bruin & Marcia Erkamps 65,28% 2. Annie Reijnders & Riet Neelen 61,11% 3. Dit Konings & Jan Hamers 53,47% 4. Nettie Donders & Jo Sprundel 50,00% Rode lijn 1. Nel Keuter & Nel Breure 64,58% 2. Bets & Piet Kannekens 59,72% 3. Tineke Vis & Cora Winkelhof 59,03%

Sportnieuws? redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 15

Officiële heropening Zwembad De Oester

Uitslagen

Op zaterdag 16 april werd de naam van de mascotte van het zwembad bekend. Tina Vriens verzon de naam ‘Oscar’. Zij mag bij Family Fijnaart gratis vier maanden lang elke week 2 ijsjes, milkshakes of slush-puppies halen!

Zaterdag 14 mei vindt de heropening van Zwembad De Oester (voorheen Het Volkerakkertje) in Fijnaart plaats. Om 13.30 uur wordt een grote sleutel uit het zwembad opgedoken en door een lid van de reddingsbrigade overgedragen aan wethouder Eef Schoneveld. Daarop zal de wethouder de sleutel overdragen aan een bestuurslid van Stichting Zwembad Fijnaart en de manager van De Oester. Daarop worden er diverse demonstraties gegeven, zoals duiken, aqua-fit, reddingsbrigade en meer. Buiten staat een springkussen

opgesteld voor de kinderen en is er een drankje te koop voor de kinderen en familie. De kinderen ontvangen leuke traktaties en lekkernijen. Na afloop van de demonstraties is er een mogelijkheid om gratis recreatief te zwemmen. Kortom een groot feest, waarmee het behoud van het zwembad met velen wordt gevierd. Iedereen is van harte welkom. De aanwezigen zullen zich als een vis in het water voelen.

Proef in buitengebied Fijnaart

Afvalzakken kunststof aan kroonringen In Standdaarbuiten en in het buitengebied van Fijnaart (alleen de dijken) start de gemeente Moerdijk binnenkort met een proef die een alternatief biedt voor het inzamelen van kunststofafval. Op een aantal locaties kunnen inwoners dan afvalzakken met een lus ophangen aan zogenaamde kroonringen. Dat zijn stevige grijze ophangbeugels die worden bevestigd aan een lichtmast of een paal. Elke kroonring heeft zes knoppen; aan elke knop kunnen meerdere afvalzakken met een lus worden vastgemaakt. Minder zwerfafval Proeven in andere gemeenten (bijvoorbeeld Roosendaal, Capel-

le aan den IJssel en Leerdam) hebben laten zien dat er op deze manier minder zwerfafval is en dat de straten dus schoner zijn. Zakken kunnen zo namelijk niet wegwaaien of openscheuren. Bovendien kan de gemeente op deze manier het afval efficiënter inzamelen. Het gaat in het buitengebied van Fijnaart alleen om de dijken. Proef De proef loopt tot en met juli van dit jaar. Daarna bekijkt de gemeente de resultaten en of het mogelijk is op meerdere locaties in de gemeente Moerdijk kroonringen te bevestigen. In de loop van 2016 gaat ze verder in gesprek met inwoners over wat voor hen de beste manier is om afval gescheiden in te zamelen.

de Fendert B1 – Unitas’30 B2 3-2 de Fendert E1 – Kogelvangers 3-3 de Fendert D1 – MZC’11 D1 0-1 de Fendert E4 – Hoeven E4 5-4 de Fendert E1 – Achtmaal E1 5-2 de Fendert E2 – S.c. Gastel E3 1-3 de Fendert F1 – Prinsenland F1 3-2 de Fendert F4 – Baronie F3 1-3 de Fendert C2 – Prinsenland C2 7-0 de Fendert D1 – WVV’67 D1 1-2 de Fendert D2 – Hardinxveld D3 2-2 de Fendert MP2 – Zwaluwe MP2 6-3 (MP2 Kampioen) Victoria’03 E6 – de Fendert E5 10-1 Kogelvangers F4 – de Fendert F2 2-1 BSC D4 – de Fendert D3 0-5 MOC’17 E8 – de Fendert E3 6-1

TPO/VOV F1 – de Fendert F3 3-3 Klundert A1 – de Fendert A1 4-11 DSE B2 – de Fendert B2 5-5 S.c. Gastel MB1 – de Fendert MB1 6-2 Sprundel C1 – de Fendert C1 0-5 DVO’60 B1 – de Fendert B1 2-1 Kogelvangers 1 – de Fendert 1 0-2 Seolto 5 – de Fendert 4 2-2 Oranje Blauw’14 2 – de Fendert 5 1-6 Alliance A2 – de Fendert A2 10-0

Programma

Dinsdag 26 april de Fendert A1 – VVC’68 A1 19.30 Zaterdag 30 april de Fendert 2 – Rijsoord 3 12.00 de Fendert 5 – WHS 3 12.30 de Fendert 1 – Rimboe 1 14.30 de Fendert VE1 – HSC’28 VE1 14.30 de Fendert VR1 – Drechtstreek 1 14.30 Rijsoord 7 – de Fendert 3 14.30 Zondag 1 mei Moerstraten 3 – de Fendert 3 10.00 Cluzona 3 – de Fendert 2 11.00 gers F1 5-2

Programma

Donderdag 28 april Oranje Blauw’14 VE1 - Tholense Boys VE1 20.00

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

Neerlandia’31 1 - Oranje Blauw’14 1 4-2 Oranje Blauw’14 za2 - De Fendert 5 2-6 B.S.C. 10 - Oranje Blauw ‘14 3 ? Zwaluwe VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 2-2 Oranje Blauw’14 B1 - SVC B1 b.n.o. MOC’17 D5 - Oranje Blauw’14 D1 2-8 Oranje Blauw’14 F1 - Kogelvan-

Zaterdag 30 april Oranje Blauw’14 za2 - SC Stavenisse 2 14.30 Oranje Blauw’14 D1 - Unitas’30 D5 09.30 Zondag 1 mei Oranje Blauw’14 1 - Molenschot 1 14.30 Oranje Blauw’14 2 - SC Kruisland 3 12.00 Oranje Blauw’14 3 - NSV 4 10.30

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

PV Fijnaart Uitslag Postduivenvereniging Fijnaart Quievrain Vitesse Oude duiven ± 146 km. Gelost op 23 april om 09.35 uur met 153 duiven. 1. A.C.A. Kersten Fijnaart 2. A.C.A. Kersten Fijnaart 3. A. & S. van Sighem Fijnaart 4. A. & S. van Sighem Fijnaart 5. A. & S. van Sighem Fijnaart 6. L. Verheijen Fijnaart 7. A. & S. van Sighem Fijnaart

8. L. Verheijen Fijnaart 9. P.J.A. Wildhagen Oud Gastel 10. P. Marijnissen Fijnaart 11. P. Marijnissen Fijnaart 12. A.C.A. Kersten Fijnaart 13. Van Dijk-Loman Oud Gastel 14. A. & S. van Sighem Fijnaart 15. A. & S. van Sighem Fijnaart 16. A.C.A. Kersten Fijnaart 17. A.C.A. Kersten Fijnaart 18. A.C.A. Kersten Fijnaart 19. A.C.A. Kersten Fijnaart 20. L. Verheijen Fijnaart


Nieuwe SEIZOENS

aanbiedingen Pitloze witte of rode druiven

Dr. Oetker Big Americans

/

Alle soorten 2 dozen 5,58

/

Bak 500 gram 1,99 - 2,69

/

2 VOO

4 00

R Appelflappen

/

4 stuks 3,16 Nu 2,37

Voorjaarsboeket

/

3 + G 1

R ATIS *

Per bos 12,45

9 95 * 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk. Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016. Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

FEEST

1 69

FEEST

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

We zijn woensdag op Koningsdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur

FEEST

DAARJE B LIJ F

r 1 jaa

ETE N

vrijdag 29 + zaterdag 30 april

Bestelformulieren: Cafetaria Brasserie Family Molenstraat 17 in Fijnaart

Moederdagontbijt

15. p.p.

15% KORTING

op het gehele assortiment* * folderaanbiedingen uitgezonderd

Droogmolen Brabantia Topspinner 50 meter incl. metalen grondanker

Vloerwisser Leifheit Profi met allround vloerdoek 42 cm

Philips Senseo HD 7804

Normaal € 89,00

Normaal € 39,99

Normaal € 89,99

Topshopprijs € 49,99

Topshopprijs € 19,99

Topshopprijs € 49,00

GROOTS IN HUISHOUD - SPEELGOED - DIER - KADO Molenstraat 20-22 / Fijnaart 06 - 47 02 34 22 / info@topshopperfijnaart.nl

00

BESTEL NU JE MOEDERDAGONTBIJT Met diverse soorten brood, beleg, jus d’orange, fruit en natuurlijk met leuke verrassingen!