Fendert Lokaal 2016 week 11

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 15 m a a r t 2 0 16 | w e e k 11 | j a a r g a n g 3 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Lezing Asselbergs

Gezondheidscentrum

Interview met Rob

Oranjevaan verrast

Eerste Kruisweg wordt als eerste aangepakt

Veiliger op de fiets naar school Landbouwknelpunt De Dreef wordt door de gemeente als landbouwknelpunt opgenomen. Aan de gemeenteraad wordt een fysieke aanpassing voorgesteld. Welke aanpassing dat is, wordt voor de zomer bepaald. Het plan wordt ook dan aangeboden aan de gemeenteraad. Snelheid Op de Vlietweg zijn verkeerstellingen gehouden. Het blijkt dat slechts zes à twaalf fietsers per etmaal gebruikmaken van deze weg. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer is wel een probleem. Gemiddeld wordt er 82 km/uur gereden, terwijl 60 km/ uur is toegestaan. Het plan is om een drempel te plaatsen.

Met de aanleg van een middenspanningskabel is een start gemaakt met het verbreden van de Eerste Kruisweg.

Veel Fijnaartse scholieren stappen elke morgen op de fiets om naar hun middelbare school in Zevenbergen, Oudenbosch of Roosendaal te trappen. Ook met de wind in de rug en een stralend zonnetje boven je hoofd is dat niet altijd een pretje. De fietsroutes laten veel te wensen over. De werkgroep ‘Fijnaart bereikbaar en veilig onderweg’ van de dorpstafel spant zich al jaren in voor verbeteringen. Zij vinden nu gehoor bij de gemeente Moerdijk. Op de dorpsavond van 22 februari pleitte de werkgroep wederom voor maatregelen. Een week later besloot het college van burgemeester en wethouders om vijf wegen onder handen te nemen, zodat zij weer veilig en goed begaanbaar worden. Eerste Kruisweg Als eerste wordt de Eerste Kruisweg aangepakt. De weg wordt vaak gebruikt door sluipverkeer,

hoewel dat verboden is. Daarnaast rijdt het verkeer van en naar Rijk Zwaan over de Eerste Kruisweg, evenals de omwonenden. Besloten is om de weg vanaf de Leeuwerikstraat te verbreden tot aan de tweede poort van Rijk Zwaan. Vervolgens wordt de weg tot aan de Boerendijk alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Omwonenden krijgen ontheffing.

Kabel De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Aanleiding is de nieuwe middenspanningskabel die naar Rijk Zwaan aangelegd moest worden. Daarvoor zijn de afgelopen weken diverse straten in Fijnaart opengelegd. Samen met het doortrekken van de kabel door de Eerste Kruisweg, zijn alvast voorzieningen getroffen voor het verbreden van de weg.

Groot onderhoud De Appelaarseweg is geïnspecteerd en blijkt inderdaad slecht te zijn. Daarom wordt het groot onderhoud naar voren gehaald. Op de Appelaarsedijk zijn nog niet zo lang geleden noodreparaties uitgevoerd. De weg is nog steeds niet optimaal, maar volgens de gemeente niet onveilig. Voor groot onderhoud komt de Appelaarsedijk op korte termijn niet meer in aanmerking. Gekeken wordt of de hobbels die door worteldruk zijn ontstaan door reparaties kunnen worden verminderd. Veiliger De gemeente hoopt dat de Fijnaartse scholieren met deze maatregelen veiliger naar hun middelbare school kunnen fietsen. Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS

Van woensdag 16 t/m zaterdag 19 maart

Italiaanse Ciabatta stokbrood € 0,99

Kaneel suikerbrood half € 1,99

Rijstevlaaipunten per stuk € 1,49

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

De Fendertse Hoeve & Stichting Hangout Fijnaart presenteren

Zaterdag 9 april 2016 Van 19.30 uur tot 24.00 uur

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

WG Makelaars BV

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl

2 t/m n van 1

ngere

Voor jo

18 jaar

SPECIAL GUEST

Locatie: De Fendertse Hoeve Entree: € 2,50 aan de deur De eerst consumptie is gratis! Let op: binnen = binnen Legitimatie verplicht

Kijk voor meer info op www.hangout-fijnaart.nl

NIET ROKEN - NIET DRINKEN


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Lezing bij de heemkundige kring

Paul Asselbergs komt naar ’t Trefpunt

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Met muziek doorstond ik de noodzakelijke fietstochten

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan.

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

In mijn pukkelige jaren als brugwup fietste ik dagelijks op en neer naar Roosendaal. Een volgepropte boekentas tussen de snelbinders, die al na enkele weken zo waren uitgelubberd dat de rit elke honderd meter werd onderbroken doordat mijn leren kwelgeest naast de pakkendrager was beland. De 15 kilometers die we moesten overbruggen werden extra zwaar door regen, hagel en ander luchtvocht. En uiteraard hadden we altijd wind tegen. Maar ook al scheen een keer het zonnetje en kregen we een natuurlijk duwtje in de rug, ik zat nooit met plezier op mijn stalen ros.

Hilde Roemers

Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

TER INTRO

Op donderdag 31 maart verzorgt Paul Asselbergs uit Bergen op Zoom een presentatie in ’t Trefpunt in Fijnaart. Die begint om 20.30 uur. Voor die tijd, van 19.30 tot 20.30 uur, houdt de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen daar de algemene ledenvergadering. Daarna is iedereen, lid of geen lid, van harte welkom voor het bijzondere optreden van Paul Asselbergs. Bergen op Zoom Paul is geboren in Bergen op Zoom in 1945. Hij heeft een heel eigen manier van schrijven en heeft vooral bekendheid gekregen met zijn rubriek in de Bergse editie van BN DeStem. Zijn woordspelingen zijn zijn handelsmerk en hij houdt regelmatig komische toespraken bij verschillende gelegenheden. Een viertal boekjes verscheen van zijn hand met de titel ‘Deugende en Ondeugende Versjes’.

Dwarslaesie In januari 2000 was Paul betrokken bij een ernstig auto-ongeval. Hij liep daarbij een hoge dwarslaesie op en verbleef een half jaar in een revalidatiecentrum. Daarna pakte hij de draad van het leven weer op. Hij schrijft nog steeds en doet tal van zinvolle dingen voor het Bergse maatschappelijk leven. Hij is onder meer Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Of hij direct familie is van de schrijver Willem Asselbergs, die we kennen als Anton van Duinkerken? Nee, dat is hij niet. Nogmaals: u bent van harte uitgenodigd voor dit speciaal optreden van Paul Asselbergs, waarvan je na afloop zegt: “Dit had ik toch echt niet willen missen!”

Met muziek doorstond ik de noodzakelijke fietstochten. Het mobieltje moest nog worden uitgevonden en ook de mp3-speler kwam niet in de Dikke Van Dale voor. Zelfs de walkman had zijn intrede nog niet gedaan. Maar daar had ik wat op gevonden. Met een spin bevestigde ik voor op mijn stuur een enorme radio. Het volume kon ik zo hard draaien, dat de hele rij fietsende scholieren kon meegenieten. Het nadeel was dat mijn minigeluidsinstallatie batterijen vrat. Dat betekende wekelijks een ritje naar Sanders. Toch had ik die investering er graag voor over. Dankzij Radio 3 gingen de pedalen sneller rond. Vooral als Herman van Veen met zijn toenmalige hit ‘Opzij’ voorbij kwam, was ik vijf minuten eerder thuis.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Berghout Onderhoud Groep

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805

Shirley’s Uitvaartzorg

Voor Crematie en Begrafenis 24/7 bereikbaar 06 - 57 98 69 33 Leeuwerikstraat 5, 4793 HH Fijnaart

www.shirleysuitvaartzorg.nl

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Tijd voor….. voor-jaars-plantjes! Grootste keuze, laagste prijs, hoogste kwaliteit

Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Voor de complete verzorging van uw elektrische installatie Bezoek onze winkel voor: n, usb-sticks en alle , stofzakken lampen, batterije en materialen! overige elektrische apparaten

Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl

Een écht vak in de metaal leer je op de werkvloer! Metalent zoekt 4e jaars vmbo-leerlingen voor bedrijven op industrieterrein Dintelmond-Heijningen

Wat bieden wij? • leerwerkbaan garantie • baangarantie na diplomering • vergoeding opleidingskosten

WIL JIJ EEN LEERWERKBAAN? MBO • HBO /metalent @MetalentNL

• salaris conform metaalsector • begeleiding en coaching

en volop uitdaging! Meer weten? Kijk op metalent.nl


Pagina 5

Veel te jong en met nog zoveel toekomstdromen, is na een zeer zware strijd in het bijzijn van zijn familie en vrienden overleden mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader, lieve en grappige opa

Willem Westdijk

*3 juni 1963

†12 maart 2016

Conny Westdijk – Vermunt Ruben en Joyce

Lana & Zoë

Mitchel Britt Familie Westdijk Familie Vermunt U kunt afscheid nemen van Willem op woensdag 16 maart van 19.00–19.30 uur in het Rouwcentrum Fijnaart, Wilhelminastraat 68, Fijnaart. De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 18 maart om 12.00 uur in Crematorium Zegestede, Ionweg 12, Roosendaal. Aansluitend willen we met elkaar proosten op zijn leven in de Graanbeurs, Kadedijk 6, Fijnaart.

Lonneke de Vrij 06 - 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 6

Paasvee

Die werd hier natuurlijk op de Voorstraat gehouden. Op oude ansichtkaarten van de Voorstraat zijn over de hele lengte aan twee kanten een groenstrook te zien, waarin grote palen stonden die bedoeld waren om het vee aan vast te binden. Helaas, in 1922 was de laatste Fijnaartse veemarkt.

Veehandelaar Met het verhandelen van dieren komt ook het nu bijna uitgestorven beroep van veehandelaar in beeld. Het was een beroep met aanzien en er was speciale kennis en ervaring voor nodig om bij een levend dier te kunnen vaststellen of het vlees tot het beste behoorde. In Nederland ontstond een uitgekiend fok- en mestprogramma, waar ons land een prima naam mee heeft opgebouwd. Het fokvee had een goed leven, want stress bij het rund komt het vlees niet goede. Een fokker of veehandelaar die de beste beesten bij de slager kon aanbieden kreeg dus ook de hoogste prijs. Het was ook normaal dat de slager zelf zijn slachtvee aankocht en vet mestte. Het principe was: goed vlees begint altijd met goed vee.

Slachter Pieter Burgers op de veemarkt in Rotterdam.

Veel mensen zullen het woord paasvee niet kennen. Vooral jonge mensen zegt dit fenomeen weinig tot niets. Zij denken bij Pasen eerder aan een eieren leggende paashaas. De veertigdaagse vasten, het joodse Pesach, is de grondslag voor het feit dat het slachtvee met Pasen al eeuwenlang extra aandacht krijgt. In het begin van onze jaartelling was er bij de oude Romeinen al een verering van goden met offerdieren, die na de slacht rijkelijk versierd werden geofferd. In de middeleeuwen werden al deze heidense goden vervangen door christelijke heiligen. Voor de slagers werd de patroonheilige Antonius Abt, ook wel ‘Toontje van het varken’ genoemd. Deze heilige Antonius was een kluizenaar die rond het jaar 250 in Egypte leefde. Hij kwam uit een rijke familie, maar gaf al zijn bezittingen weg en ging eenzaam in de woestijn leven. Daar werd hij bezocht door de duivel in de gedaante van een varken en daar heeft hij dan ook zijn bijnaam aan te danken.

Met Pasen wilde men na veertig dagen door de katholieke kerk opgelegde vasten wel weer eens uitgebreid en smakelijk eten en daarvoor werd het beste vee geslacht. Vooral rundvlees was geliefd, want dat was schaars en duur. Witte donderdag, de donderdag voor Pasen, kreeg zo de naam ‘kalfskesdag’ of slachtdag. Veemarkten Vee werd voornamelijk gekocht en verkocht op de veemarkt. De grote veemarkten werden in steden gehouden als Goes, ‘s-Hertogenbosch, Etten-Leur, Gouda en Rotterdam. Zelfs vanuit Fijnaart werd het vee naar de Rotterdamse veemarkt vervoerd. Eerst met de stoomtram naar Willemstad, dan overvaren naar Numansdorp en verder met de stoomtram naar Rotterdam Zuid. In alle dorpen in Brabant, dus ook in Fijnaart, was minstens een maal per jaar een veemarkt.

Tentoonstellingen Zo ontstonden ook de paasveetentoonstellingen op de veemarkten: het vee werd gekeurd, de beste kregen eervolle vermeldingen of een medaille en werden versierd met rozetten, linten en vaak zelfs een lauwerkrans. Werd zo’n kampioen door een slager aangekocht dan werd het dier vol trots door de straten van het dorp gevoerd om vooral maar te laten zien waar je de volgende dagen je vlees moest kopen. Na het slachten maakten de slagers er een wedstrijd van om hun etalage op zijn paasbest

aan het publiek te tonen. Zelfgemaakte worsten, vleeswaren en stukken vlees werden op schalen gepresenteerd en met reuzel werden feestelijke sculpturen vervaardigd. En dat allemaal om hun vakmanschap te tonen en de concurrentie de loef af te steken. Slagerij Otto Heijningen Al zijn er na 1960 nauwelijks huisslachtingen meer gedaan, sinds 1990 mogen dieren uitsluitend in openbare slachthuizen geslacht worden onder toezicht van de rijksoverheid. Er zijn in Nederland nog maar een paar uitzonderingen. Daar mag de slager nog op ambachtelijke wijze zelf slachten. Eén van die uitzonderingen is onze eigen Slagerij Otto in Heijningen. Op de website van de fa. Otto staat te lezen dat in 1930 Jacobus Otto met zijn kruiwagen vol gereedschap door Heijningen trok om bij de mensen thuis te slachten, in schuurtjes of op boerderijen. Slagerij Otto oefent het slagersvak nu nog uit op de dezelfde manier als vroeger: in eigen beheer het vee mesten en zorgen voor de beste kwaliteit. Het beroep is binnen de familie van generatie op generatie doorgegeven ‘om te zorgen voor de beste kwaliteit en de lekkerste smaak’. Tentoonstelling Nog steeds wordt er anderhalve week voor Pasen in het centrum van Schagen een grote paasveetentoonstelling georganiseerd. Dat is dit jaar dus op woensdag 16 maart. Het is een groots festijn met echte koeien en varkens, echte boeren en echte veekeuringen en … kermisattracties. Dit allemaal voor de liefhebbers. Wij wensen u fijne paasdagen.

De Voorstraat in 1925 met paaltjes om paarden en runderen vast te zetten.


Pagina 7

Diëtist Miranda ziet veel voordelen in samenwerking aan de Voorstraat

“We hebben hier ons eigen micro-gezondheidscentrum”

In plaats want tegenvan geld woordig is een staat tegenverwijzing niet woordig de meer nodig. gezondheid Het idee heerst centraal nog steeds dat in het de diëtist er voormalig alleen is om Rabobankte helpen bij gebouw overgewicht. aan de Dat is zeker Voorstraat niet het geval. in Fijnaart. Ondergewicht Achter de is een net zo apotheek groot probleem hebben en levert zelfs sinds 1 meer klachten februari de op. Maar ook huisartsen mensen met Parmenvoedselallergie, tier en Van darmklachten Loon hun en sondevoepraktijk. ding kunnen Zij delen we helpen, de ruimtes evenals toemet een komstige en diëtist, jonge moeders. logopedist We zijn er voor en oefenalles op het getherapeut. bied van voeMogelijk ding en voevoegt een dingsgedrag. verloskunTegen mijn dige zich kinderen vertel in dit rijtje. ik dat ik de Afgelopen hele dag over zaterdag eten praat”, konden alle Diëtisten Miranda Goossens (l) en Floor van Dooren houden praktijk in het micro-gezondheidscentrum aan de Voorstraat. zegt Miranda belangstellachend, “dat lenden een kijkje nemen in het oktober vorig jaar nam het dokchèle de Wit en sinds afgelopen klopt ook aardig.“ micro-gezondheidscentrum. tersechtpaar ook de praktijk van december is Floor van Dooren Van de Graaf over en kwam er bij ons in dienst”, legt de diëtist Korte lijnen Diëtist Miranda houdt elke dinseen huisarts bij. Daardoor was uit. Naast Fijnaart wordt ook Miranda vindt het een groot dag spreekuur aan de Voorstraat er voor mij geen plaats meer. spreekuur gehouden in Etvoordeel dat ze samen met de en om de week op woensdag. “In Eerst ben ik in afwachting van ten-Leur, Klundert en Rijsbergen. huisartsen, logopedist en oe2010 ben ik in Fijnaart bij Thuishet gezondheidscentrum aan “In Fijnaart zijn we elke dinsdag fentherapeut onder één dak zit. zorg West-Brabant begonnen in de Nieuwe Dorpsweg tijdelijk te vinden. Eén keer per maand “Dat bevordert de communicatie. het kruisgebouw”, vertelt Miran- ingetrokken bij fysiotherapeut houdt Floor spreekuur, de andere De lijnen zijn hierdoor korter. Je da Goossens uit Etten-Leur. “Dat Jofib aan de Kadedijk. Toen die keren ik. Om de week kan men loopt veel makkelijker bij elkaar was een overgangsjaar. Ik was plannen niet door leken te gaan, ook op woensdag bij ons terecht. binnen voor overleg over een dat jaar in dienst bij de thuisvroegen Parmentier en Van Loon Ik ben er dan ’s morgens en Floor patiënt. Vanmorgen ben ik al drie zorg, maar had ook mijn eigen mij om mee te gaan naar de ’s middags”, vertelt Miranda. keer bij de praktijkondersteuner praktijk. Toen werd al gesproken Voorstraat. Die handreiking heb binnengestapt”, merkt de diëtist over een gezondheidscentrum ik niet laten schieten.” Voeding op. “Eigenlijk het feit alleen al dat in Fijnaart. Vooruitlopend op die De meeste patiënten komen met je elkaar kent, maakt de commuplannen ben ik vanuit de prakDiëtist een verwijzing van de huisarts nicatie makkelijker. Uiteindelijk tijk van dokter Wouters gaan In het voormalig Rabobankgeof via de ketenzorg. “Dat zijn geeft het niets dat we niet aan werken. Kort daarna namen de bouw komt er eind aan de reeks mensen met diabetes, hart- en de Nieuwe Dorpsweg zitten. We huisartsen Pourfar en Khalili verhuizingen van Miranda. Zij vaatziekten, een te hoog cholehebben hier nu ons eigen mide praktijk over en ben ik meerunt haar dieet- en voedingsadsterol of astma/COPD. Steeds cro-gezondheidscentrum.” gegaan naar het noodgebouw viespraktijk niet alleen. “Sinds meer mensen komen uit eigen Door Jan Willem van Bodegom aan de Wilhelminastraat. Op 1 2012 werk ik samen met Mibeweging naar ons. Dat kan ook,


Pagina 8

Breicafé zoekt wol

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Illegaal storten van vuil De bestuurder van een lichtgrijze Opel Vectra personenauto was zondag 6 maart rond 11.30 uur blauwe vuilniszakken aan het legen aan de Parallelweg in Fijnaart. De man had een grijs baardje. Helaas is het kenteken van de auto niet bekend.

Peugeot 107 ontstond zaterdag 12 maart tussen 08.20 en 10.00 uur een grote kras. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats van vv de Fendert aan de Parallelweg in Fijnaart. De kras stond op de deur aan de bestuurderszijde. Heeft u iets gezien? Bel dan naar 0900-8844.

Diefstal bij apotheek Donderdag 10 maart werden bij de apotheek aan de Voorstraat in Fijnaart huidverzorgingsproducten weggehaald. De diefstal werd gepleegd door twee mannen. Zij waren al eerder in de apotheek geweest en staan op camerabeelden. De eerste man is tussen de 1,60 en 1,70 meter lang. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud, heeft een breed en krachtig postuur. Hij draagt zwart glad haar. De tweede man is tussen de 1,65 en 1,75 meter lang. Hij is tussen de 35 en 40 jaar, heeft eveneens een breed krachtig postuur en draagt zwart kroeshaar. Beide mannen hebben een getint uiterlijk. Het onderzoek van de politie loopt.

Diefstal uit auto’s Vorige week werden in Fijnaart meerdere airbags en navigatiesystemen uit auto’s ontvreemd (zie Fendert Lokaal van vorige week). Deze week is er middels camerabeelden vastgesteld dat verdachten op een vouwfiets door de straten rijden om de zaak voor te verkennen. Kort daarna komen zij te voet terug om hun slag te slaan. Op de camerabeelden is goed te zien dat de daders een rugzak bij zich hadden waar de gestolen goederen in werden gedaan. Wees gewaarschuwd, blijf alert en bel op tijd naar 0900-8844 of 112. De verdachten zijn op de camerabeelden helaas niet te herkennen.

Grote kras op autodeur Op de deur van een blauwe

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Evenementen De Prullenkast Zaterdag 26 maart 13.00-17.00 uur: Paasproeverijtje. Kosten € 9,95 p.p. Minimaal één dag van te voren reserveren. Vrije inloop is mogelijk echter op is op!

Zaterdag 23 april 13.00-17.00 uur: Onbeperkt pannekoeken eten! In het kader van Koningsdag op 27 april kunt u deze dag bij de Prullenkast onbeperkt pannekoeken eten voor € 10,- per persoon. Indien u verzekerd wilt zijn van een plaatsje, dan graag reserveren. Zaterdag 7 mei 13.30 uur: Workshop zeepgebak door Marleen Konings, met na afloop thee/koffie met diverse zoete en hartige hapjes. Kosten:

€ 22,50 p.p. Inschrijving vanaf 1 persoon. Deze workshop kan met groepen ook op andere tijdstippen worden gereserveerd, info@deprullenkast.nl. Zaterdag 25 en zondag 26 juni 10.00-17.00 uur: Ruigenhilfair. In en rond de Prullenkast diverse kramen met ambachten, hobby, curiosa, brocante, tuin, woondecoraties enz. enz. Tevens optredens van koren, muzieken dansgroepen. Thema: jaren 50/60 stijl. Wilt u meedoen, stuur dan een mailtje naar info@deprullenkast.nl

De Prullenkast Zuidlangeweg 3 4796 SB Oudemolen

Elke maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur is een aantal creatieve dames actief met breien, haken en borduren. Het Breicafé van het Pluspunt wordt steeds populairder. De dames zitten met één groot probleem. Zij komen wol tekort. Kunt u hen helpen aan wol, dan zijn ze u zeer dankbaar. Het kan elke maandagmiddag tussen14.30 en 16.30 uur gebracht worden naar het Fendertshof.

Agenda Woensdag 16 maart 10.00 uur: Paasstukje maken, ’t Onderdak, Molenstraat in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Bingo, Pluspunt Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Donderdag 17 maart 13.30 uur: Informatiemiddag KBO over brandpreventie met bingo, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.30 uur: Rummikub, Pluspunt Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 14.30-16.30 uur: Knutselclub, Pluspunt Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 19.30 uur: Herinneringsbijeenkomst, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Vrijdag 18 maart 16.30 uur: Frietavond, Pluspunt Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 19.00 uur: Voetbalquiz vv de Fendert, Sportpark De Fendert, Parallelweg 1-3 in Fijnaart 19.30 uur: Ciske de Rat De Musical, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Zaterdag 19 maart 19.30 uur: Ciske de Rat De Musical, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 19.30 uur: Voetbalquiz vv Oranje-Blauw’14, kantine, De Polderstraat 3 in Heijningen Zondag 20 maart 10.00-14.00 uur: Leegverkoop Koopgoeddag, Kadedijk 120 in Fijnaart 14.00 uur: Ciske de Rat De Musical, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Maandag 21 maart 14.30-16.30 uur: Breicafé en rikken, Pluspunt Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart Dinsdag 22 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen


Pagina 9

Rob Vermeulen FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Rob Vermeulen. Mijn naam is... Rob Vermeulen

Als ik 10 miljoen euro win... Ga ik een dagje minder werken

Ik woon in Fijnaart sinds... 1978

De beste voetbalclub van de wereld is... Feyenoord (de leukste). De beste is toch wel Barcelona

Men zou mij kunnen kennen van... Vroeger, ik zat op de Kennedyschool

Mijn lievelingsspel is Klaverjassen en Risk

Het liefst eet ik… Stoofvlees

Mijn lievelingssport... Zeilen

Deze film moet iedereen zeker zien... Usual Suspects

Ik heb bewondering voor... Iedereen die van niets iets maakt

Het boek waarvan ik erg genoot was... De Alchemist van Paulo Coulho De mooiste kleur vind ik… Alle varianten blauw Ik luister graag naar… The Cure Zo drink ik mijn koffie... Zwart Mijn lijfspreuk is… Die heb ik (nog) niet Ik heb een grote hekel aan... Onrecht Mijn bijnaam is... Robje Ik ben trots op... Ons fijne huis aan de Kwartiersedijk in Fijnaart Mijn favoriete vakantieland is… Oostenrijk Mijn sterrenbeeld is... Schorpioen Mijn vrije tijd breng ik door met... Allerlei hobby’s, zoals zeilen, wandelen met de hond, zwemmen met de kinderen, fietsen

Mijn grootste blunder... Tja, dat zijn er wel een paar Op televisie kijk ik graag naar... Oorlog- en actiefilms Mijn favoriete vak op school was... Geschiedenis Mijn beste vriend/vriendin is... Wanda, mijn vrouw Ik ben bang voor... ? Fijnaart vind ik... Een prima plek om te wonen, maar die iets meer zou mogen bruisen Wat ik mis in Fijnaart is... Een gezellig winkelaanbod wat iets meer gecentreerd is Het mooiste plekje in Fijnaart is... Het nieuw aangelegde gebied rond de sportvelden Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Tja, de oude Super… Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Willemstad


Pagina 10

Ciske de Rat De Musical is volledig uitverkocht

Watercompany verrast Oranjevaan met cheque

Robert Moorman (r) overhandigt de cheque aan Jan Willem van Bodegom. De cast en het ensemble zijn heel blij met de bijdrage voor hun Ciske de Rat De Musical.

De laatste weken wordt in De Parel intensief gerepeteerd door Muziekvereniging Oranjevaan. Het orkest, de cast, de kindercast, het ensemble en het ballet zetten de laatste puntjes op de i om komend weekend drie keer te schitteren met Ciske de Rat De Musical. Het wordt schitteren voor een volle zaal, want alle voorstellingen zijn volledig uitverkocht. Directeur Robert Moorman van de Watercompany stapte vorige week woensdagavond binnen met een enorme cheque met daarop maar liefst 500 euro! Daar wilde iedereen de repetitie best even voor onderbreken. Award Watercompany was in de race voor de Nationale Succes Award. Het prijzengeld dat het bedrijf daarmee zou binnenhalen, zou verdeeld worden onder goede doelen en aangemelde projecten. Helaas ging de titel niet naar Watercompany. Toch besloot het bedrijf om 5000 euro te verdelen onder tien ingezonden doelen. Tien maanden lang wordt iedere maand een cheque van 500 euro uitgereikt. De eerste cheque overhandigde Robert Moorman aan voorzitter Jan Willem van Bodegom van Muziekvereniging Oranjevaan voor Ciske de Rat De Musical.

Muzikale harten Op haar website roemt Watercompany Muziekvereniging Oranjevaan. “Al 125 jaar verovert zij de muzikale harten in de regio. Naast de vaste lokale optredens is deze actieve vereniging ook bedenker en initiator van de populaire Fendertse Week. Oranjevaan staat ook bekend om haar grote musicalproducties die dankzij de vele vrijwilligers een lage entreeprijs hebben en daarmee voor een groot publiek toegankelijk zijn. Deze grote producties kosten veel geld. Voor Ciske de Rat wordt zelfs een gigantisch videoscherm ingezet als decorstuk. Een spektakel waar iedere voorstelling 750 mensen van kunnen genieten.” Cultuur “Watercompany heeft voor de maand maart voor Muziekvereniging Oranjevaan gekozen, omdat wij het belangrijk vinden dat cultuur voor iedereen toe-

gankelijk is. Door de vele bezuinigingen in de culturele sector zijn initiatieven zoals Ciske de Rat De Musical zeldzamer geworden. En dat terwijl er veel mensen zoveel plezier daar aan beleven. Wij geven deze jubilerende vereniging graag een extra steuntje in de rug voor het uitvoeren van het bekende verhaal van Ciske de Rat. Toi-toi-toi!”, schrijft Watercompany. Steun Oranjevaan kan de grootse productie alleen opvoeren dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en de gemeente Moerdijk en dankzij de hulp van sponsoren. Vele tientallen bedrijven steunen Ciske de Rat De Musical. Zonder de anderen tekort te willen doen, verdienen Shell Moerdijk, Zalencentrum De Parel, Rabobank West-Brabant Noord, Rooz Foundation en Watercompany extra vermelding.

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Een kauw Nou ben ik altij al ne grwoote liefhebber van bjeesjes. Ik ar altij knijne en parkiete, mar ik ar ok wel es ne kauw. Ik zaat in de zesde klas en wij fietste in Ette altij over ut kerkplein naor school. Ooze fiets stond altij in ut gangeske naor de Stationsstraot van ooze school. Ik moes op opa’s fiets en daor war ik nie blij meej, want daor zaat un stom stuur op. Zo’n ouwerwets krom geboge stuur. Mar ja ut moes hé. Nou vond ik ne kjeer un gewonde kauw op da kerkplein, teege de kerk aon. Hij zaat in un hoekske, waant hij war gewond. Wij zeje dattie tege de kerktoore war gevlooge. Hij war gewond aon zijne vleugel. Aon zijne snaovel nie wor, waant hij pikte me metjeen in mijn aande. Ik naam um meej naor school, mar ik moes van de mjeester irst de fraanse les volge. (Boekske: Qui est Hector) Ik weet nog da ik da bjeesje in de klas vast ar en ik kon nie schrijve. Toen mocht ik um naor uis brenge. Ut bjeesje is nwooit goed tam geworre wor. Hij bleef me pikke, mar hij war wir wel gezond en kon vliege. Laoter in de Fendert ar ik ne tamme ekster. Ik gieng saome meej da bjeesje pieraoze zoeke en hij vrat alles op. Jammer genog gieng hij bij de buure de peuke uit de asbak gwooije en alles wa blonk moestie bekijke. Da bjeesje heb ik mar in ut bos gezet, waant ne floepert in de buurt war ter nie van gediend. Op school in de Fendert war ne postduif teege ne draod gevlooge. Hij ar ne grwoote sneej in zijn borstvlees en kon zo nie vliege. Die heb ik meej ne gewoone naold en draod dichtgenaoid. Ik belde de eigenaor op via de ring van de duif en vertelde dakkem verzorgd ar. Witte wattie zeej: “Douw tem maor in de soep!” Da kon ik nie aon de kiendere vertelle en ik zeej: “Meneer wa leuk dat u zo blij bent met die duif, hij komter aon wor!” Maor ik docht wa aanders wor. Toen liet ik de duif los en gwooide hoorn op de haok. Alle kiendere juichten!!


Pagina 11

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 17 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Na afloop samenzijn met koffie Zondag 20 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Palmpasen en presentatie eerste communicanten Woord en Communieviering Processie met Palmpasenstokken

Diaken: M. Bastiaansen Misdienaars: Noa en Bente Lector: Corry Koster: P. Volders Collectanten: J. Dingemans en P. Berghout Gebedsintenties: Jrgt. Adam Laros. Lucia Nagtzaam en Piet Frijters. Uit dankbaarheid ter ere van St Jozef en St Antonius. Anna Hamers-van Osta (3) Opa en oma Kannekens-Konings van Thijs Kannekens. Voor eigen intentie Collecte: voor eigen kerk. Na afloop samenzijn met koffie Maandag 21 maart 15.00 uur: Fendertshof Fendertshofviering Jac. Schouwenaars e.v. Diny Heijnen. Jan Schouwenaars e.v. Diny Heijnen

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Dinsdag 22 maart 15.00 uur: Paasviering Ouderensoos Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 20 maart 10.00 uur: De Dorpskerk Palmzondag Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Menno Bom Gastheer/gastvrouw: Emie Hendrikse Collecte rondgang: Werelddiaconaat Collecte uitgang: Kerk

Wie doet er mee met The Passion kijken het kinderkoortje? op groot scherm Iedere derde zondag van de maand, behalve in de vakantie, is er een familieviering in de parochiekerk H. Jacobus de Meerder in Fijnaart. Alle kinderen mogen daarin actief meedoen. Ze mogen dan lezen en samen zingen in het kinderkoortje. Wij zijn nog wel op zoek naar kinderen die dat koortje willen vormen! Vanuit dat koortje mogen de kinderen die dat willen, kindvriendelijke teksten lezen tijdens de viering. Ook kinderen die een muziekinstrument bespelen,krijgen de ruimte om zich te laten horen. Al met al kunnen we er samen iets moois van maken. Natuurlijk gaan we dan ook repeteren. Wanneer? Dat spreken we samen af als er voldoende aanmeldingen zijn. Lijkt het je wat? Meld je dan aan bij: Jeanne van Ham, tel. 0168 464133 of 0653674505. E-mail: jannevanham@home.nl

Het tv-programma The Passion is de afgelopen jaren een begrip geworden.

Hoofdvestiging Bergen op Zoom Heiningen 115 4623 TN Bergen op Zoom T 0164 - 23 34 73 F 0164 - 23 88 78 info@uitvaartbrabant.nl

Vestiging Roosendaal Bachlaan 3 4702 KD Roosendaal T 0165 - 53 37 85 F 0164 - 23 88 78

Sint Willebrord Den Elshout 7 0165-533785 Breda 076-5416906

De uitvaartverzorging waar u alles mag verwachten! www.uitvaartbrabant.nl

Deze hervertelling van de laatste dagen van Jezus wordt door de EO uitgezonden op Witte Donderdag. Dit jaar vanuit Amersfoort. Bekende acteurs en artiesten werken er aan mee, zoals Martijn Fischer, Ellen ten Damme en Howard Komproe. Iedere keer is het weer spannend welke moderne liedjes er gebruikt worden om het Paasverhaal onder de aandacht te brengen.

Het is goed om deze ervaring met anderen te delen. Kom daarom samen kijken naar deze verbeelding van de kruisweg die Jezus is gegaan en hoe zijn leerlingen daarop reageerden. Donderdag 24 maart. Vanaf 20.30 uur in het Trefpunt, Wilhelminastraat 66. Toegang gratis. Voor koffie, thee en frisdrank wordt gezorgd.


Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 7 maart Grote Club Lijn A 1. Jenke de Lint & Jan Timmers 66,67% 2. Johan Schouls & Addie Schouls 57,50% 3. Martha Berghout & Piet Berghout 53,75% 4. Gé v.d. Weerd & Henk v.d. Weerd 52,50% 5. Sjaan van Exel & John Groen 51,67% Lijn B 1. Anita Koole & Corrie Voet 56,25% 2 Ged. Hans Riethoff & Cor van

Pagina 12

Nood breekt wet

Lijn C 1. Corry de Krey & Yvonne Vogel 64,06% 2. Ger Laheij & Henk Stam 58,33% 3. Corrie Nieuwenhuizen & Jan Nieuwenhuizen 56,25% 4. Nettie Bom & Anton Bom 55,21% 5. Els Kamp & Bram Huitkar 53,13%

Dat ene jaar op de RK Kleuterschool was voor een buitenbeentje van gereformeerde afkomst een heerlijke ervaring. Wanneer soeur Amalia, een van de in nagenoeg zwart gehulde en gehuifde nonnen die de kleuterschool onder hun hoede hadden, de klas om een of andere reden even alleen moest laten - ook nonnen moeten zich af en toe even afzonderen - was het niet ongebruikelijk dat ik naar voren werd geroepen om het zootje ongeregeld in de gaten te houden.

Jeu de Boulesclub Fijnaart

Wintercompetitie Op zaterdag 12 maart werd de laatste ronde van de wintercompetitie 2015-2016 van Jeu de Boulesclub Fijnaart gespeeld. Door diverse omstandigheden waren er maar 11 deelnemers, maar dat maakte de middag niet minder leuk. Op de prijzentafel prijkten vier chocolade paashazen en daar wilden de deelnemers toch nog wel om strijden, vooral om de paashaas met de ‘tandjes’, zoals een van de hazen werd gedoopt. Uitslag De uitslag van de zevende en laatste speelronde op zaterdag 12 maart. 1. Ad van Oosterhout 3 + 23
 2. Bas van der Stelt 3 + 22
 3. Rina van de Weegen 2 + 02
 4. Corry van Pelt 1 - 02
 5. Ger Lips 1 - 02
 6. Marianne van Oosterhout 1 - 06

KLIEKJES

Veelen - Yvonne de Buck & Els Saarloos 56,25% 4. Annie van Gils & Joke Magielse 52,29% 5. Graeme Reijnders & Tineke Vis 50,63%

7. Ben van Wattum 1 - 08
 8. Ad Bol 1 - 09
 9. Piet van Pelt 1 - 09
 10. Bert van Rijen 1 - 11
 11. Truus Roks 0 - 17 Eindstand 1. Ad van Oosterhout 16 +82 2. Bas van der Stelt 14 +41
 3. Corrie Vriens 12 +68
 4. Rina van de Weegen 12 +21
 5. Ben van Wattum 11 +05
 6. Piet van Pelt 11 - 01 7. Ger Lips 10 - 33
 8. Truus Roks 9 +10
 9. Bert van Rijen 9 +04
 10. Marianne van Oosterhout 9 - 10
 11. Jan Mouthaan 8 - 04 12. Corry van Pelt 8 - 16
 13. Ad Bol 8 -16
 14. Mart Noordijk 8 - 38 15. Gerrit den Hollander 7 +15
 16. Ron Vermeij 6 - 18 17. Theo Faassen 4 - 14
 18. Jan Lazeroms 1 - 10
 19. Nel Frijters 0- 41

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Iets dat ik me goed kan herinneren is het feit dat ik, als enige gereformeerde kleuter, naar de Rooms-katholieke Kleuterschool ging die zich op een steenworp achter ons huis aan de Molenstraat bevond.

Misschien dacht zij het gevaar beter te kunnen bezweren door mij als het ware te isoleren en mij in een positie te manoeuvreren waarin ik het niet in mijn hoofd zou halen om kattekwaad uit te halen of op een andere manier het gezag van de boven ons gestelde gehuifde autoriteiten te ondermijnen. Want dat kon uitmonden in eenzame opsluiting in het kolenhok. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe de gereformeerde broeders en zusters op deze keuze van mijn ouders hebben gereageerd. Werden mijn vader en moeder er tijdens het jaarlijkse ouderlingenbezoek op aangesproken? Werd hen tijdens dat bezoek duidelijk verteld dat dit niet door de ‘gereformeerde beugel’ kon? Waren zij in die zin tegendraads dat ze de welgemeende en goed bedoelde gereformeerde adviezen aan hun schoeisel lapten en datgene deden wat hen het beste leek? Wat mij betreft: ik heb er geen enkele schade aan overgehouden. Integendeel. Daarna naar de Gereformeerde Lagere School, Langeweg A 284. Slechts enkele minuten lopen. Het was in de eerste klas. Mijn nog steeds tengere corpus, wat wil je wanneer je maar met een kilo bent begonnen, gaf aan dat ik moest plassen. Na het opsteken van één vinger – twee was voor de grote boodschap – kreeg ik niet de vereiste toestemming. Ook herhaald aandringen hielp niet en toen ik blijkbaar hierover mijn ongenoegen uitte, werd ik in de hoek gezet. Een straf die destijds nog net niet de schandpaal benaderde, maar toch. Juffrouw Schuil ging onverstoorbaar door met de les en ik stond daar maar te staan. Totdat de bom, nou ja, mijn blaas, op barsten stond. Mijn daartoe geëigende hulpstukje werd voorzichtig uit de gulp gefrommeld om mijn plasje, zonder al te veel lawaai te maken, voorzichtig tegen de zwarte tegels achter de kolenkachel te sproeien. Klaar is Kees, niet dan? Of de werkster iets heeft gemerkt, weet ik niet. Later, toen mijn vader de school had gekocht en hij met zijn compagnon en enkele medewerkers het bewuste lokaal als kantoorruimte had ingericht, bevonden zich de kolenkachel en de zwarte tegels nog steeds op dezelfde plaats. Van mijn ‘plas’ was geen spoor meer te zien. De werkster had het dus niet over het hoofd gezien. Tot een volgende keer. Houdoe.

Cees van der Mast

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497


Pagina 13

Veel belangstelling voor nieuw onderkomen van huisartsen

De huisartsen Parmentier en Van Loon vertoeven sinds 1 februari in het voormalige Rabobankgebouw aan de Voorstraat in Fijnaart. Zij delen de ruimtes met een diëtist, logopedist en oefentherapeut. Afgelopen zaterdag kon iedereen een kijkje nemen in het nieuwe onderkomen. Daar maakten velen gebruik van. Zij waren zeer te spreken over de lichte, ruime kamers.

Collecteweek hard nodig voor doorbraken in reuma-onderzoek Het Reumafonds gaat mobiel pinnen mogelijk maken tijdens de aankomende collecteweek die wordt gehouden van 21 tot en met 26 maart. Hiermee hoopt het fonds de drempel te verlagen om geld te geven. Donaties zijn hard nodig voor onderzoek naar betere behandelmethoden en wetenschappelijke doorbraken. De collecteopbrengst is belangrijk om nieuwe doorbraken mogelijk te maken in onderzoek naar reuma met als doel het genezen en voorkomen van reuma. Het Fonds ontvangt geen overheidssubsidie en steunt volledig op giften.

Zicht op nieuwe doorbraken Het Reumafonds bestaat dit jaar 90 jaar. De laatste vijf jaar volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel op, zowel bij artrose – waarvan 1,1 miljoen mensen last hebben – als bij minder voorkomende aandoeningen zoals jeugdreuma of het syndroom van Sjögren. Er wordt zelfs gewerkt aan een vaccin om bepaalde vormen van reuma te voorkomen. Om die toekomst dichterbij te brengen, financiert het Reumafonds bijna 60 procent van het reuma-onderzoek in Nederland. Hierin wordt vaak samengewerkt met buitenlandse onderzoekers.

In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met reuma, een aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. De grootste groep heeft een vorm van artrose.

Digitaal collecteren Traditioneel ontvangt het Reumafonds een aanzienlijke bedrag via de collecte. Zo’n 60.000 vrijwilligers komen dan ook in actie voor het Reuma-

fonds. Dit jaar kunnen mensen een van de 500 collectanten met een mobiel pinapparaat aan de deur krijgen. Grotere en kleine bedragen kunnen op die manier gemakkelijk gedoneerd worden. De traditionele collectebus blijft ook gewoon bestaan. Mensen met reuma hebben vaak last van ontstekingen aan

gewrichten en spieren, waardoor bewegen pijnlijk is. Collecteren is dan lastig. Daarom biedt het Reumafonds nu ook de digitale collectebus. Iedereen kan op www.reumafonds.nl een donatie in een digitale collectebus doen of een eigen collectebus maken. Al meer dan 275 mensen maken er gebruik van.


Pagina 14

loper. Bij de F-jes is de competitie erg spannend. Zij staan zelf op de 5 plaats, maar de nummers 2 t/m 5 hebben allemaal 2 wedstrijden gewonnen.

Uitslagen

vv Oranje-Blauw ‘14 Het standaardelftal van Oranje Blauw doet haar best, maar moest het opnemen tegen de nummer 3. Deze zonnige zondagmiddag hadden de mannen van Raamsdonk er wel zin in en dus bleef de hoop op een Oranje Blauw stuntje uit. De zaterdag 2 hoefde niet in actie te komen. Zij staan 4e in een competitie waar de bovenste drie net een maatje te groot lijken. Alhoewel tegen de koploper pas nog gelijk werd gespeeld. Zondag 2 moest het opnemen tegen directe concurrent BVV ’63 die 1 plaatsje hoger op de ranglijst stond. Na een spannende wedstrijd wisten zij nipt te winnen en dus goede zaken te doen. De Zondag 3 staat op een 9e plaats en probeert aansluiting te vinden bij de middenmoot. Zondag moesten zij afreizen naar de nummer twee van de ranglijst. Er werden maar liefst 4 doelpunten gescoord, maar helaas werd toch het onderspit gedolven. Bij de veteranen is het vrij duidelijk dat de 4 teams die de ranglijst aanvoeren net wat sterker zijn dan de rest. Op dit moment wordt de 6e plaats ingenomen in een vrij brede middenmoot. Het vrouwenelftal staat nu op een 4e plaats. Het B-elftal werkte, naast hun zaterdagduel, ook nog een inhaalduel af deze week. Beide wedstrijden werden gewonnen, waardoor dit team nu op een mooie 3e plaats staat. Door de 4-3 winst thuis tegen directe concurrent Internos, is het D team op dit moment kop-

Raamsdonk 1 - Oranje Blauw’14 1 8-0 BVV’63 5 - Oranje Blauw’14 2 3-4 Virtus 5 - Oranje Blauw’14 3 9-4 Halsteren VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 3-2 WFB VR1 - Oranje Blauw’14 VR1 5-2 VVR B2 – Oranje Blauw ’14 B1 0-9 Beek Vooruit B4 - Oranje Blauw’14 B1 2-8 Oranje Blauw’14 D1 - Internos D3 4-3 Kogelvangers F1 - Oranje Blauw’14 F1 7-1

Programma

Donderdag 17 maart Oranje Blauw’14 VE1 - MOC’17 VE3 20.00 Zaterdag 19 maart Oranje Blauw’14 za2 - SPS 2 14.30 Oranje Blauw’14 VR1 - Vosmeer VR1 11.00 Oranje Blauw’14 B1 - Vosmeer B1 11.00 Oranje Blauw’14 D1 - SC Welberg D2 09.30 Terheijden F1 - Oranje Blauw’14 F1 10.15 De Fendert MP2 - Oranje Blauw’14 MP1 10.15 Zondag 20 maart Oranje Blauw’14 1 - DEVO 1 14.30 Oranje Blauw’14 2 - Steenbergen 4 12.00 Oranje Blauw’14 3 - Alliance 5 10.30

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

55+ bridge Uitslag dinsdag 8 maart Gele lijn 1. Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 72,22% (2.) Inge Reijnders & Toon Reijnders 52,08% (2.) Corrie & Jan Nieuwenhuizen 52,08% 4. Nettie Donders & Jo Sprundel 51,39%

Rode lijn 1. Nel Keuter & Nel Breure 61,81% 2. Martha & Piet Berghout 60,42% (3.) Bets & Piet Kannekens 52,08% (3.) Tineke Vis & Cora Winkelhof 52,08% 5. Pex Rijnberk & Henk Stam 50,00%

vv de Fendert MB1 – SC Gastel MB1 Op een zonovergoten sportpark de Fendert stond de derby tussen de meiden B1 van de Fendert en SC Gastel op het programma. Een mooi affiche die op waarde werd geschat en gespeeld werd op het hoofdveld. Onze talenten hadden in de voorjaarscompetitie nog maar 1 wedstrijd gespeeld, een gelijkspel, en Gastel had al vier wedstrijden gespeeld en drie keer dik gewonnen. We waren dus gewaarschuwd. Zoals in de huisstijl van het MB1 staat, zetten we de tegenstander gelijk onder druk met verzorgd voetbal. Na 14 minuten was het cornertijd. De tegenstander werd zo vastgezet, dat we zes corners achter elkaar kregen en bij de 6e was het eindelijk raak. Verdiend In een mêlee van spelers schoot Demi de bal tegen de touwen en stonden we verdiend voor, 1-0. Bij een ingooi op onze helft was het tijd om te wisselen. In de verdediging waren er twee nieuwe speelsters en de organisatie stond nog niet helemaal goed. Niet zo handig Hier profiteerde de Fendertse Denise van Steen van en ze schoot de 1–1 op het scorebord. Een niet zo handig moment om te wisselen dus . . . . Dollen Even later kreeg Gaby in de 16 van Gastel de bal, ze dolde twee tegenstanders, kreeg een duw met twee handen, bleef op de been en schoot rakelings langs de paal. Helaas voor ons aan de verkeerde kant, waardoor we gingen rusten met een 1–1 stand.

Verdedigen De tweede helft startten de Gastelse meiden wat sterker en stonden we even te verdedigen. Maar ook dat kunnen we goed, want behalve een balletje op de bovenkant van de lat, gaven we nauwelijks kansen weg. Na een minuut of 10 kantelde de wedstrijd weer de goede kant op. Een mooie steekbal kwam op de arm van een Gastels meisje. Binnen de 16, dus de goed leidende scheids, kon niet anders dan de bal op de stip leggen. De zieke laatste vrouw Angeline mocht aanleggen en schoot de bal onhoudbaar binnen en we stonden weer voor, 2–1. In de 30e minuut ging Demi goed door en met een katachtige redding haalde de Gastelse keepster de bal uit het doel. Verzorgingstijd Met nog een minuut of 10 te spelen brak de verzorgingstijd aan. Suzanne verrekte een ingetapete spier. Angeline kreeg kramp. Daphne steken in de zij. Colette kreeg last van een scheenbeen. Het gevolg was ruim 8 minuten blessuretijd. Voor ons helaas 1 minuutje teveel. Uit een ingooi ver op de helft van Gastel werd de bal vanaf de 16 meter naar voren gepeerd, net over de verdediging heen en een Gastelse aanvalster punterde de bal langs invalkeepster Frederique. De bal rolde tergend langzaam het doel in: 2–2. De winnaar Direct vanaf de aftrap kregen we nog een mooie kans, maar de bal werd helaas te wild en te hoog geschoten, waardoor de wedstrijd eindigde in een 2 – 2. Het talrijke publiek was deze middag de winnaar.

1-LOKET houdt wekelijks spreekuur In de gemeente Moerdijk maakt WeHelpen onderdeel uit van het 1-LOKET. Dat is de toegangsdeur voor zowel vraag als aanbod in vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid, vrijwilligersondersteuning, mantelzorg, mantelzorgondersteuning, welzijn, wonen en zorg. Het 1-LOKET houdt elke dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur spreekuur in Fendertshof in Fijnaart. Daarnaast kunt u bellen naar: 0168-331888 (tijdens spreekuren).


Pagina 15

- advertorial -

Nieuwe trainingspakken voor het 5e van vv de Fendert

Het vijfde elftal van vv de Fendert kan met gloednieuwe trainingspakken het sportpark betreden. De voetballers ontvingen de pakken afgelopen zaterdag van Peter en Gertrude Hanssen van Adviesbureau Hanssen. Namens het bestuur bedankte voorzitter Kees Rombouts de sponsors en gaf hen een bloemstuk. De voetballers kregen extra inspiratie door de trainingspakken, want ze wonnen de wedstrijd met 3-1 van VVC’68 6.

Uitslagen

de Fendert D3 – BSC D4 5-2 de Fendert E3 – MOC’17 E8 0-4 de Fendert E5 – Victoria’03 E6 1-10 de Fendert F2 – Kogelvangers F4 4-1 de Fendert F5 – Hoeven F4 7-0 de Fendert MC1 – Cluzona MC1 0-5 de Fendert C1 – Kloetinge C2 1-1 de Fendert C2 – Noordhoek C1 3-2 de Fendert F3 – TPO/VOV F1 7-0 de Fendert A1 – SVC A1 2-1 de Fendert MB1 – S.c. Gastel MB1 2-2 de Fendert 2 – DFS 2 3-1 de Fendert 5 – VVC”68 6 3-1 de Fendert VE1 – Vosmeer VE1 2-7 de Fendert B2 – Roosendaal B5

5-3 Roosendaal MP1 – de Fendert MP1 1-3 Hoeven E4 – de Fendert E4 3-8 Kloetinge D2 – de Fendert D1 1-1 Hardinxveld D3 – de Fendert D2 4-2 S.c. Gastel E3 – de Fendert E2 0-0 Baronie F3 – de Fendert F4 7-0 Achtmaal E1 – de Fendert E1 2-2 Zundert B1 – de Fendert B1 0-2 Roosendaal A4 – de Fendert A2 4-2 de Fendert 3 (zo)– TPO 3 3-1 de Fendert 2 (zo) – Dosko 5 3-0

Programma

Donderdag 17 maart MOC’17 VE2 - de Fendert VE1 20.00 Zaterdag 19 maart de Fendert D3 – Beek Vooruit D7 08.45 de Fendert E3 – Klundert E3 08.45 de Fendert E5 – Halsteren E8 08.45 de Fendert F2 – Klundert F2 08.45

de Fendert F5 – Schijf F2 08.45 de Fendert F4 – MOC’17 F6 09.30 de Fendert D1 – WHS D1 10.00 de Fendert F3 – Halsteren F7 10.15 de Fendert MP2 – Oranje Bl.14 MP1 10.15 de Fendert B1 – VVR B1 11.00 de Fendert 3 – The Gunners 3 12.30 de Fendert 4 – Klundert 4 14.30 de Fendert VR1 – Bruse boys VR1 14.30 Moerse boys F1 – de Fendert F1 08.45 Zwaluwe E1 – de Fendert E1 09.00 DSE E4 – de Fendert E4 09.00 Schijf E1 – de Fendert E2 09.30 Internos MP1 – de Fendert MP1 10.00 Good Luck D2 – de Fendert D2

10.15 Yerseke C1 – de Fendert C1 10.45 Roosendaal C6 – de Fendert C2 11.45 JEKA MB1 – de Fendert MB1 12.00 F.c. Bergen A1 – de Fendert A1 12.15 WVV’67 MC1 – de Fendert MC1 12.30 Bruse boys 2 – de Fendert 2 12.45 Internos B4 – de Fendert B2 12.45 DHV 1 – de Fendert 1 14.30 S.c. Welberg 2 – de Fendert 5 15.00 Zondag 20 maart Cluzona 5 – de Fendert 3 10.00 Roosendaal 8 – de Fendert 2 12.30

Sportnieuws? redactie@fendertlokaal.nl


Boodschappen doen bij Jumbo Driesen te Fijnaart? Dat kan vanaf nu altijd en overal. Via Jumbo.com bestelt u eenvoudig alles wat u nodig heeft. Wanneer u uw boodschappen ophaalt, kiest u helemaal zelf. Wij zorgen ervoor dat ze voor u klaarstaan in onze winkel. Dat het ophalen snel gaat, beloven we u alvast.

.com Jumbo Driesen 0168-463763 Kadedijk 120b Fijnaart

Informatieavond Vraagt u zich wel eens af: • of u uw spaargeld moet aanspreken of uw eigen huis moet gaan opeten bij opname in een zorgcentrum • of uw testament nog helemaal up-to-date is • wie uw geld beheert wanneer u dat zelf niet meer kunt. Wilt u goed geïnformeerd worden over: • de geldende regels inzake de eigen zorgbijdrage • hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden • het maken van een zogeheten “levenstestament” Dan is het een goed idee om onze informatieavond te bezoeken over deze onderwerpen.

www.agrozon.nl Uw zonnepanelen specialist in de regio! Informeer naar de mogelijkheden voor uw dak! Kadedijk 80, 4793 GD Fijnaart T: 06 - 244 64 175 ◊ E: info@agrozon.nl

De informatieavond wordt gehouden: • Dinsdag 29-03-2016 • Locatie Fijnaart • De Graanbeurs

24 uur service

Vanaf 19.00 uur ontvangst 19.30 uur aanvang lezing Toegang is gratis U kunt zich aanmelden via lezing@cjnotarissen.nl, telefonisch of via de website onder vermelding van de locatie

Acute Riool Service Lodders vca gecertificeerd

Riool: ►inspectie ►opsporing ►ontstoppen ►aanleggen

P.H. Lodders Buitendijk west 8, 4791 SC KLUNDERT Tel. 0168-404082 - Mob. 06-30418584 info@acrl.nl - www.acrl.nl