Fendert Lokaal 2016 week 3

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 19 j a n u a r i 2 0 16 | w e e k 3 | j a a r g a n g 3 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Allemaal in de prijzen

Historie van het Kleigat

Bridgen in museum

Met de bus naar Bosch

Ineke Peters verlaat voor Keenesluis de politiek

“Ik wil mogelijke discussies voorkomen”

Ineke Peters samen met hond Joep en kat Felix, met op de achtergrond de vervallen Keenesluis.

Ineke Peters-van de Weijgaert heeft een droom. In 2018 hoopt zij dat de Keenesluis naast haar woning aan de Barlaaksedijk in Standdaarbuiten in oude glorie is hersteld en weer doorvaarbaar is. Voor die droom zet de in Fijnaart opgegroeide Ineke veel opzij, zelfs haar raadslidmaatschap. Op 4 februari legt zij na tien jaar min één maand haar raadswerk neer. Een beslissing die zij met pijn in het hart heeft genomen. Van jongs af aan is Ineke geïnteresseerd in de politiek. Gesprekken met haar zusje Marieke, die actief was binnen het CDJA, wakkerde deze interesse verder aan. Na haar studietijd, reizen, werken op Curaçao, in Ecuador en Nieuw-Zeeland en haar eerste echte Nederlandse baan in Den Haag, keerde Ineke in de zomer van 2003 terug naar haar ouderlijk huis in Fijnaart. Erik (nu haar echtgenoot) huurde de tuinderij van haar ouders. Ineke kocht een huis aan de Molenstraat en

wilde vervolgens haar politieke ambities omzetten in daden. “Het was Fendertse Week en braderie. Schuin tegenover mijn ouderlijk huis stond de bekende caravan van het CDA. Ik ben rechtstreeks daar naartoe gelopen en zei: ‘Hoi, ik ben Ineke en ik wil heel graag actief worden voor het CDA’. Dat hadden ze zo nog nooit meegemaakt”, zegt ze met een brede glimlach. Een half jaar later vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ineke kwam meteen op een verkiesba-

re plaats. “De verkiezingen heb ik helaas gemist”, blikt ze terug. “Ik was op studiereis naar India. In New Delhi hoorde ik dat ik in de raad was gekozen. Heel bijzonder.” Fysieke Infrastructuur In de Moerdijkse gemeenteraad was Ineke vooral actief in de commissie Fysieke Infrastructuur. “De leukste en interessantste commissie”, zegt ze vol overtuiging. “Ik heb me daar als een vis in het water gevoeld. Hele leuke

onderwerpen komen daar aan bod, zoals het afvalbeleid, ruimtelijke ordening en bouwplannen. Allemaal heel tastbaar.” Met een energieleverend huis heeft Ineke een grote belangstelling voor duurzaamheid. In de commissievergadering, waar zij vorige week haar besluit om te stoppen bekend maakte, stond bij toeval windenergie op de agenda. “In 2013 heb ik samen met Remco Heus van de VVD een motie over windenergie ingediend die met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen is aangenomen. Door die motie hebben we voor elkaar gekregen dat bij het plaatsen van windmolens onze inwoners en bedrijven zo veel mogelijk meeprofiteren”, aldus Ineke. Een ander doel van haar vergde een langere adem. “Toen ik net in de raad zat heb ik een opleiding van het CDA gevolgd. In het afstudeerartikel pleitte ik voor een jongerenraad om jongeren een podium te bieden hun vragen en meningen naar voren te brengen, zodat die worden meegenomen in de besluitvorming van de gemeente. Het heeft lang geduurd, maar de jongerenraad is er gekomen.” Keenesluis Naast haar baan bij het ministerie van Economische Zaken en haar raadswerk zet Ineke zich sinds 2010 in voor de restauratie van de Keenesluis aan de Barlaaksedijk. “In 2018 is de sluis 250 jaar oud. Mijn droom is dat we dat kunnen vieren bij een gerestaureerde sluis. De sluis is uniek Nederlands erfgoed. Als enige sluis in Nederland –en vermoedelijk in heel de wereldheeft hij een scheprad gehad.”

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 20 t/m zaterdag 23 januari

Roosendalers € 0,99

Wij zijn op zoek naar een

Hulpmonteur Zonnepanelen Functie eisen: ● Goede werkmentaliteit ● Geen hoogtevrees ● VCA opleiding strekt tot aanbeveling ● Eventueel in bezit van rijbewijs B

Gerstbrood half € 0,99

Broodfrietjes per zak € 0,99

www.agrozon.nl Kadedijk 80, 4793 GD Fijnaart T.: 06 244 64 175 Interesse in deze vacature? Stuur je gegevens en cv naar: info@agrozon.nl

Shirley’s Uitvaartzorg

Voor Crematie en Begrafenis 24/7 bereikbaar 06 - 57 98 69 33 Leeuwerikstraat 5, 4793 HH Fijnaart

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.shirleysuitvaartzorg.nl

www.bakkerijsonneveld.nl

24 uur service

Berghout Onderhoud Groep

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

Adverteren in Fendert Lokaal werkt! Bel 06-14520497

Acute Riool Service Lodders vca gecertificeerd

Riool: ►inspectie ►opsporing ►ontstoppen ►aanleggen

P.H. Lodders Buitendijk west 8, 4791 SC KLUNDERT Tel. 0168-404082 - Mob. 06-30418584 info@acrl.nl - www.acrl.nl

10 jaar Slijterij van der Maas en dat moet gevierd worden

Gorter jonge jenever en vieux

Fles 1 liter € 10,00 geldig t/m zaterdag 23 januari

Oudemolensedijk 9 Fijnaart Tel. 0168-462685 www.slijterijvandermaas.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

Ineke Peters verlaat voor Keenesluis de politiek

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Ook voor

schaatsen slijpen! Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

Zo zag de Keenesluis er met het scheprad uit na 1893. TEKENING TINY VAN DE WEIJGAERT

“Het rad haalde het water uit de polders en werd aangedreven door een stoomgemaal dat werd gestookt met kolen. Ook had je aan- en afvoer vanuit Klundert over dit water van onder andere turf, vlas en suikerbieten. In 2009 kwamen we hier wonen. Op 4 maart 2010 werden er ineens hekken rond de sluis geplaatst. Eigenaar Waterschap Brabantse Delta wilde zo ongelukken voorkomen. De sluis is namelijk vervallen. Iedere winter ziet hij er weer een stuk slechter uit. Dat was voor mij aanleiding om in actie te komen.” Stichting Ineke richtte Stichting Beleef de Keenesluis op. “Wij willen dat mensen weer kunnen genieten van de Keenesluis. Daarvoor is nodig dat de sluis gerestaureerd wordt. Compleet met rad en doorvaarbaar”, meldt ze. Tot vorig jaar vormde Ineke’s inzet voor de Keenesluis geen belemmering voor het raadswerk. “De sluis is eigendom van het waterschap en ik ben geen waterschapsbestuurder”, licht ze toe. “De gemeente heeft in haar begroting 2016 een bedrag van 50.000 euro gereserveerd voor de Keenesluis. De gemeente wil daarmee mogelijk de toeristisch-recreatieve toegankelijkheid van de sluis verbeteren. Dat is nog niet zeker, maar het geld is er alvast voor opzij gezet. Daarmee begint de mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Formeel is er geen belemmering om zowel raadslid als

voorzitter van Stichting Beleef de Keenesluis te zijn, maar ik wil mogelijke discussies voorkomen.” Missen Had de reservering niet plaatsgevonden, dan was Ineke zeker doorgegaan met haar raadswerk. “Ik ga het enorm missen”, zegt ze met een zucht. “Vooral het politieke spel en het samen dingen voor elkaar krijgen voor onze gemeente. In mijn hoofd bruist het nog van de ideeën. Maar ja, die kun je ook op een andere manier verwezenlijken. Het is ook wel goed dat er een tijd van komen en van gaan is. Als ik twee jaar raadslid was geweest, was het gevoel anders geweest dan nu na tien jaar min één maand.” Afscheid Ineke neemt op 4 februari afscheid tijdens de raadsvergadering. Zij wordt opgevolgd door Leo Smid uit Zevenbergen, die bij de verkiezingen in 2014 zijn raadszetel kwijtraakte. “Ik ga me nu helemaal richten op de Keenesluis”, kondigt Ineke aan. “Het wordt nog een hele klus om het herstel in 2018 af te hebben. Daar gaan we wel voor. Hulp is welkom.” Wie de vorderingen van Stichting Beleef de Keenesluis wil volgen, kan de Facebookpagina ‘liken’: www.facebook.com/ Keenesluis, @keenesluis volgen op Twitter en www.keenesluis.nl bezoeken. Door Jan Willem van Bodegom

TER INTRO In een verwoede poging om onze wildplasster droog te leggen hebben we een extra kattenbak gecreëerd. Het lijkt te werken. Zodra beide bakken zijn voorzien van schone korrels, springt onze kieskeurige poes in haar exemplaar om hem meteen weer te bevuilen. Haar broer heeft de gewoonte van zijn zus aangegrepen voor een nieuw spelletje. Zodra zij haar plaspositie inneemt, verschuilt de kater zich achter de vuilnisbak in de keuken. Hij wacht geduldig tot het langdurig, zinloze gekrab aan de rand van de bak is afgelopen. Zuslief moet namelijk nog leren dat ze na het plassen in de korrels moet krabben en niet aan het plastic. Op het moment dat ze met een lege blaas de kattenbak verlaat en nietsvermoedend de keuken binnenstapt, schiet haar plaaggeest als een duveltje uit een doosje tevoorschijn. Elke keer schrikt ze daar zo van, dat ze bijna een halve meter omhoog schiet.

Van schrik schiet ze een halve meter omhoog Deze week leek ze haar broer met gelijke munt terug te betalen. Terwijl de kater zijn behoefte aan het deponeren was op zijn bak, kroop ze achter de stoel in de kamer. Muisstil wachtte ze af. Na enkele minuten kwam het slachtoffer op zijn gemak aangelopen. Daar was hij bij de stoel. ‘Nu’, riep ik in gedachte de poes toe. Maar ze vertrok geen spier, zodat broerlief schrikloos kon passeren. Hij keek zelfs nog om met een blik van ‘Wat doe jij nou?’. Nog iets wat ze moet leren…

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Fijnaartse ondernemers delen prijzen uit

Mevrouw Nachtzaam mag een minuut gratis winkelen bij Jumbo Fijnaart

De winnaars van de decemberactie van Ondernemersvereniging Fijnaart laten blij hun prijs zien.

De zaal van De Graanbeurs was vrijdagavond gevuld met louter winnaars. Dertig deelnemers aan de decemberactie waren in de prijzen gevallen. Dat wisten zij bij binnenkomst. Het was alleen nog een verrassing met welke prijs zij naar huis keerden. Misschien wel met een flatscreen of een minuut gratis winkelen. Het loonde afgelopen decembermaand om je boodschappen in Fijnaart te doen. Bij elke bestede tien euro kreeg je bij de deelnemende winkels een gratis lot. Door de loten in te vullen en weer in te leveren maakte je kans op een uitnodiging voor het Prijzenfestijn van afgelopen vrijdag. Tijdens het Prijzenfestijn werden de prijzen verloot onder

de winnaars. Prijzen Alle deelnemende winkeliers hadden prijzen ter beschikking gesteld. In de meeste gevallen bestonden die uit tegoedbonnen, maar ook tassen vol boodschappen, een smoothiemaker en een drankpakket kregen een nieuwe eigenaar. Nadat alle der-

Voor de complete verzorging van uw elektrische installatie Bezoek onze winkel voor: n, usb-sticks en alle stofzakken, lampen, batterije en materialen! en arat overige elektrische app

tig winnaars hun prijs hadden ontvangen, gingen de kokers met hun loten opnieuw in de bak. Iedereen maakte namelijk ook nog eens kans op een van de drie hoofdprijzen. Rianne van der Cingel werd verblijd met een pakket huishoudelijke apparaten van Fritel. De 40 inch flatscreen tv ging naar Joke Moerland. De hoofdprijs van ĂŠĂŠn minuut gra-

tis winkelen bij Jumbo Fijnaart is gewonnen door mevrouw R. Nachtzaam, die helaas niet bij de uitreiking aanwezig kon zijn. Na een afsluitend drankje gingen alle winnaars blij met hun prijs naar huis. In december volgt er weer een actie van de leden van Ondernemersvereniging Fijnaart. Door Jan Willem van Bodegom

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

WG Makelaars BV

Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl


Pagina 5

Sterven in vrede is: Met een gerust hart je ogen kunnen sluiten Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij onverwacht afscheid genomen van onze broer, zwager en oom

Bert Nagtzaam in de leeftijd van 71 jaar Partner van

Thea Bram †Familie Nagtzaam Familie Bram Fijnaart, 16 januari 2016 Appelaarsedijk 3 Correspondentieadres: Fam. Kannekens Leeuwerikstraat 36 4793 HE Fijnaart Bert is overgebracht naar rouwcentrum Leeuw, Wilhelminastraat 68 te Fijnaart. U bent welkom om Bert een laatste groet te brengen op woensdag 20 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in het rouwcentrum. We nemen afscheid van Bert op donderdag 21 januari om 14.30 uur in de Scheldeaula van crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom, Mastendreef 5. Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de dienst en persoonlijk in de condoleancekamer van het crematorium.


Boetseer Atelier Willemstad

Cursus boetseren in klei. Max. 8 personen, naar eigen niveau Strippenkaart 12 lessen van 2,5 uur = 30 uur = €160,- incl. klei Schroom niet, kom eens langs voor een proefles. Het is echt leuk! Workshop “sfeerbol” maken in 3 uur; max 6 personen Tijd/ data> veel is mogelijk! € 45,- p.p. incl. klei, oxide, ovenstook, koffie/ thee “Sfeerbol” ophalen na 1 week Helsedijk 15, Willemstad

ijkheid Tevens mogel pen ko om kunst te www.yvonnederijcke.nl - Voor info: tel 0610881885

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Tijd voor tulpen Vaste lage prijs: €2,95 per bos 2 bossen voor €5,00 Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Leuk, uniek idee is uit zijn voegen gegroeid

Koopgoeddag gaat ermee stoppen! van deze dag weer bekend via www.koopgoeddag.nl, de facebookpagina, posters en Fendert Lokaal.

Bedanken Koopgoeddag wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook mee heeft geholpen aan dit unieke idee. Bedankt voor de afgelopen twee jaar en hopelijk tot ziens bij de laatste Koopgoeddag!

Zo begon de Koopgoeddag twee jaar geleden in de Graanbeurs.

Wat twee jaar geleden als een leuk ideetje is begonnen, is nu een uit de hand gelopen hobby geworden. Dankzij de gulle kledingdonaties, de perfecte locatie en de medewerking van heel veel vrijwilligers is de Koopgoeddag uitgegroeid tot een begrip. Veel mensen die de leuke tweedehands kleding goed kunnen gebruiken weten de weg naar de Koopgoeddag inmiddels te vinden. Het is echt fantastisch om al die blije mensen te zien! Maar de Koopgoeddag is uit zijn voegen gegroeid. Om de kwaliteit van de Koopgoeddag in stand te kunnen houden is er meer tijd nodig dan er eigenlijk beschikbaar is. Verder vereist het heel wat fysieke kracht om alle zakken en dozen kleding uit te zoeken en een plekje te geven. Je zou kunnen zeggen dat de Koopgoeddag ten onder gaat aan haar eigen succes. Nog één keer Daarom zamelen we alleen nog in de maand januari kleding in zodat we binnenkort nog één keer een geweldige Koopgoeddag kunnen gaan organiseren. Uiteraard maken we de datum

Schenken Voor alle mensen die nog leuke kleding willen schenken. Dit kan in de hele maand januari nog ingeleverd worden. Maandagochtend tussen 08.30 en 10.00 uur staan we voor de deur van de Topshopper, anders even bellen 06-48398313 of mailen annemieke.olmer@gmail.com om een afspraak te maken.

Het leuke, unieke idee is een uit de hand gelopen hobby geworden.


Pagina 7

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 21 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Na afloop samenzijn met koffie

Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Zang :St. Jacobuskoor Misdienaars: Noa en Bente Lector: Elly Koster: H. Berghout Collectanten: P. Berghout en Y. Reuvers Gebedsintenties: Dhr. Kannekens-Korst. Jrgt. Overleden ouders Deijkers-Koelemij Collecte: voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie

Zondag 24 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 24 januari 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Heilig Avondmaal Voorganger: J.H. van der Sterre Ambtsdrager van dienst: Peter van der Eijk Gastheer/gastvrouw: Adri de Vrij

Collecte rondgang: Diaconie: Noodhulp Filippijnen Collecte uitgang: Diaconie: catechese en educatie Zondag 24 januari 19.00 uur: De Ontmoetingskerk Bijzonderheden: Zangdienst Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Peter van der Eijk Gastheer/gastvrouw: Adri de Vrij Koster: Bas van Dueren den Hollander Maandag 25 januari 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof

Geloofscursus tweede blok: gebed Hoofdvestiging Bergen op Zoom Heiningen 115 4623 TN Bergen op Zoom T 0164 - 23 34 73 F 0164 - 23 88 78 info@uitvaartbrabant.nl

Vestiging Roosendaal Bachlaan 3 4702 KD Roosendaal T 0165 - 53 37 85 F 0164 - 23 88 78

Sint Willebrord Den Elshout 7 0165-533785 Breda 076-5416906

De uitvaartverzorging waar u alles mag verwachten! www.uitvaartbrabant.nl

www.fendertlokaal.nl

Op woensdag 27 januari start het tweede blok van de geloofscursus van het Sint Francicuscentrum. Het Sint Franciscuscentrum is het centrum in het bisdom van Breda voor geloofsverdieping en vorming en voor diaconale actie. Het eerste blok is heel succesvol verlopen. Het tweede blok dat vijf woensdagen beslaat (woensdag 27 januari, 3 en 24 februari en 9 en 30 maart van 19.30 tot 21.30 uur, in de Johanneszaal, Bovendonk te Hoeven) gaat over gebed en bidden en wordt geleid door rector Norbert Schnell en pastoraal werkster Lenie Robijn. Inschrijven Iedereen kan tot 25 januari in schrijven voor dit tweede blok via e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl

voorraad behang 1 + 1 gratis

*

g 0-40 % kortin Karpetten 20-3 ,-nu vanaf â‚Ź 49* uitgezonderd nieuwe collectie T. 0168 - 46 27 03

W. www.boelhouwers.nl

E. boelhouwersfijnaart@kpnmail.nl


Pagina 8

Weens concert in d’Engelenburgh

Wandelt u graag? Het zit Annette niet mee. Door reumatoïde artritis heeft ze regelmatig pijnlijke ontstekingen in haar pols. Zodanig dat ze geopereerd moet worden. Hierbij wordt haar pols verwijderd en vervangen door een polsprothese. Ze kan hulp dus goed gebruiken! Bij het onderhoud van haar tuintje, bij wat kleinere en grotere klusjes in en om haar huis. En met haar hondje Puck. 

 Goed nieuws
 Ze komt in contact met WeHelpen en plaatst een paar hulpvragen. Er wordt al snel gereageerd. Iemand die in Drente werkt en regelmatig naar het zuiden komt, zorgt voor vervoer van wat materialen die bij een kennis liggen en naar haar huis moeten worden gebracht. En ook voor Puck is er goed nieuws. Ria, een mevrouw bij haar uit de buurt biedt aan om Puck de weken na de operatie uit te laten. En ook twee andere buurtbewoners reageren positief. 
 Vrijwilligerswerk
 Ria: “Ik doe vrijwilligerswerk en hoorde tijdens een informatiemiddag over WMO en burgerparticipatie/participatiesamenleving over WeHelpen. Thuis heb ik gelijk een kijkje genomen op de site en me aangemeld. In mijn profiel staat dat ik graag mensen help bij de verzorging van hun kat of hond. En Annette reageerde daarop.”

 Annette: “Ze kunnen het zo goed samen vinden, dat zie ik aan alles. En daar word ik heel blij van.” Ria: “Voor mij is dat elke keer weer een uurtje ontspanning: lekker bewegen, buiten zijn en samen zijn met zo’n heerlijk dier. Ik geniet er echt van dat de hond en ik in korte tijd samen zo’n mooie band hebben opgebouwd. Puck is door het dolle heen als ik haar op kom halen. En ik ben dan ook helemaal gelukkig!”

 WeHelpen helpt echt
 Afsluitend zegt Annette: “Ik ben echt geholpen met WeHelpen. Anders hadden Ria en ik elkaar nooit gevonden. En ik kan iedereen dan ook van harte aanraden om mee te doen.”

Het Delta Quintet.

Op zondag 31 januari speelt het Delta Quintet in d’Engelenburgh in Fijnaart. Met twee violen, een altviool, een cello en piano brengt dit Roosendaals ensemble een passend kamerconcert om het nieuwe jaar in d’Engelenburgh te beginnen. De ambiance van het 19e eeuwse rijksmonument leent zich bij uitstek voor de Weense sfeer. Dat is ook wat het Delta Quintet brengt: muziek met sfeer en stijl: Weense salonmuziek, maar ook swingende oude jazz, rustige Engelse wals, warme zigeunerklanken, volksmuziek, prachtige tango’s…. het komt allemaal langs. Ellen Deelen De sopraan Ellen Deelen zingt enkele aanstekelijke weense evergreens (‘Immergrüns’?). Het concert op zondag 31 januari begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De toegang bedraagt € 10,00 (inclusief koffie en taart). Reserveren is noodzakelijk: 06-8357 2448 of engelenburgh@live.nl

1-LOKET In de gemeente Moerdijk maakt WeHelpen onderdeel uit van het 1-LOKET. Het 1-LOKET houdt elke dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur spreekuur in Fendertshof in Fijnaart. Daarnaast kunt u bellen naar: 0168-331888 (tijdens spreekuren). Meer informatie is te vinden op www.vrijwilligersmoerdijk.nl

Buurtvereniging De Driehoek Vrijwilligers gezocht. De Driehoek is op zoek naar vrijwilligers die de buurtvereniging willen vertegenwoordigen bij de voorbereidingen van de Fendertse Week. De vrijwilligers ervaren dit werk algemeen als plezierig en gezellig. De voorbereidingen voor de Fendertse Week gaan in januari van start. Lijkt het u leuk om mee te doen geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op. Voor aanmelding en inlichtingen telnr. 463616 of secretariaat.dedriehoek@gmail.com

Wekelijkse activiteiten De sopraan Ellen Deelen.

Dinsdag 19.30 uur: damesgym. Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten. Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week)


Pagina 9

Het Fenderts carnaval deel 1

Carnaval op de Bovenzaal van de katholieke school, v.l.n.r. Willem Gillisen (nar), Piet Nagtzaam (Prins Malta I) en Piet van Steen (Grote Boer).

“Vrouwke, ’t is vastenaovond”, zongen de kinderen vroeger, als ze in groepjes langs de deuren gingen op de dinsdagavond, de dag voordat de vastentijd begon. Verkleed en met een mombakkes op, zodat ze onherkenbaar waren, hoopten ze wat snoep, wat kleingeld of een oliebol te krijgen en meestal lukte dat wel. Veel mensen waren op het leutige bezoek voorbereid en hadden de snoeptrommel al bij de deur staan. Bij degenen die wat minder toeschietelijk waren, of zelfs kwaad werden als er wat al te enthousiast aan de bel werd getrokken, kon het ook weleens uit de hand lopen, zodat er dan sprake was van behoorlijke overlast. Het Fenderts carnaval zoals wij dat nu kennen, is ontstaan uit een initiatief van de R.K. Jeugdraad, die in 1965 in het leven was geroepen door de toenmalige jonge kapelaan W. Stuyk. Die raad, bestaande uit de leden Frans Fakkers, André Meijers en Joop van Merode, was al enige tijd bezig met het organiseren van allerlei activiteiten voor jongeren op de zogenaamde Bovenzaal, het parochiecentrum op de zolder van de katholieke school onderaan de Molenstraat (waar nu het woonwagenkampje is). In oktober 1966 speelde men met de gedachte om in de Fendert het carnaval op poten te gaan zetten, zoals dat ook al bestond in buurgemeenten aan de andere kant van de Mark (o.a. in Stampersgat, Oudenbosch en Oud Gastel). Er werd een vergadering belegd, maar de opkomst was aanvankelijk nogal teleurstellend (6 personen). Tot overmaat van ramp moest die bijeenkomst ook nog worden afgebroken, omdat de aanwezige kolenkachel flink begon te stinken. Desondanks besloot men de moed niet op te geven, nog wat actiever te gaan lobbyen en een nieuwe bijeenkomst te organi-

seren. Ditmaal was de opkomst wat groter (14 personen), zodat er inderdaad een Raad van Elf kon worden gevormd. De samenstelling was als volgt: W. Sanders, F. Fakkers, W. Deijkers, A. Meijers, J. Martens, C. van Steen, J. van Merode, W. Gillisse, P. Sloekers, P. Nagtzaam en J. Kannekens. Als eventuele invallers stelden D. de Reijer, P. van de Zande en dhr. Van Deursen zich beschikbaar. In dezelfde vergadering werd er een bestuur gevormd: Sanders was de eerste voorzitter, Fakkers de secretaris en Deijkers de penningmeester. Nagtzaam Op voorspraak van een der raadsleden, die verwees naar de ervaring van betrokkene op het gebied van toneel, zang en revue, werd P. Nagtzaam tot eerste Prins Carnaval gekozen. Deze vroeg echter nog wel een weekje bedenktijd, omdat hij nogal wat andere functies in het verenigingsleven vervulde en ook nog een groot gezin met acht kinderen had te onderhouden. Na enig overleg met de thuisbasis besloot hij uiteindelijk de eervolle taak toch maar op zich te nemen

Prins Malta I in 1976.

en zo werd hij Prins Malta I van de Heij-Fens-Drie-Kwart-Blouwe-Zwing-Kaaiboeren. Deze laatste, ietwat cryptische benaming, verwijst naar de naam van de dorpen Fijnaart en Heijningen en alle buurtschappen daaromheen: Driehoek, Kwartier, Blaak, Oude Molen, Zwingelspaan en Kade (de Kaai). Op excursie De enige die ervaring had met carnaval en alles wat daarbij komt kijken, was André Meijers, want die kwam oorspronkelijk uit het Oost-Brabantse Zeeland en hij vond het daarom wel nuttig om de nieuwbakken prins eens mee te nemen op excursie naar zijn voormalige woonplaats. Ook werden er contacten gelegd met andere carnavalsverenigingen, die van harte bereid waren om advies te geven. Een complicatie waar men aan de overkant van de Mark geen last had, was het feit dat Fijnaart een ‘gemengde’ bevolking had, dat wil zeggen: de bevolking was

voor de helft protestant en voor de helft katholiek. Voorwaarden Toen voorzitter Sanders en secretaris Fakkers dan ook enige tijde later hun plannen voorlegden aan burgemeester Van Veldhuizen, werden die niet meteen met veel enthousiasme ontvangen. Desondanks kreeg men toestemming om de zaak in gang te zetten, maar dan wel onder stringente voorwaarden: 1. Het hele gebeuren moest beperkt blijven tot specifiek de kinderen 2. De carnavalsviering mocht enkel plaatsvinden in een besloten ruimte 3. Geen muziek op straat 4. Er moest ‘matiging’ worden betracht (?) 5. Een optocht was enkel voor de kinderen

Volgende week deel 2 over de geschiedenis van het Fenderts carnaval.


Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Overlast door vuurwerk Vier jongens en een meisje zorgden zaterdag 9 januari voor overlast in de Wilhelminastraat in Fijnaart. Zij liepen rond 21.30 uur door de wijk en gooiden vuurwerk over de schuttingen en de muren in de achtertuinen van de bewoners. De politie heeft niemand meer aangetroffen. Kent u deze jongelui, bel dan naar 0900-8844. Kunnen zij alsnog worden ingepland voor een bezoekje aan Buro HALT. Auto gestolen Vanaf de Parelstraat in Fijnaart is zaterdag 9 januari rond 22.30 uur een grijze VW Golf met het kenteken XX-HB-29 gestolen. Van de auto ontbreekt ieder spoor. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan naar 09008844. Auto de sloot in Op de Verkorting in Heijningen reed zondag 10 januari rond 14.10 uur een auto in de bocht rechtdoor en de sloot in. De bestuurder uit Heijningen had te veel gedronken. Hij mocht blazen en is mee naar het bureau genomen, waar proces-verbaal is opgemaakt.

Reanimatie Dinsdag 12 januari is rond 13.30 uur aan de Langs de Kreek in Fijnaart een persoon gereanimeerd. Van de persoon is bekend dat hij hartklachten heeft. De politie heeft hem verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersruzie Op de A29 ter hoogte van knooppunt Sabina in Fijnaart hadden donderdag 14 januari drie bestelbusjes vermoedelijk een verkeersruzie. Twee busjes waren wit en één zwart. De voertuigen haalden links en rechts in, ook op de vluchtstrook. Dan weer reden zij 80 km/uur, dan weer 150 km/ uur. De melders hebben geen kentekens doorgegeven. De politie heeft de bestelbusjes niet meer aangetroffen. Dergelijk verkeersgedrag wordt niet getolereerd. Er staan hoge boetes op en het rijbewijs wordt ter plaatse ingenomen. Dit gedrag staat bekend als ‘huftergedrag’. Hiermee breng je jezelf en anderen in gevaar. Illegale verkoop pannen De politie vraagt uw aandacht

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Trekker rijden voor het illegaal verkopen van pannen en potten. In de regio komt een persoon uit Zwitserland aan de deur. Hij probeert potten en pannen te verkopen voor de forse prijs van 2500 euro. Trap er niet in. Potten en pannen koop je niet aan de deur. Deze tijd hebben we gehad. De verkoper maakt gebruik van een grijze Mercedes met een Zwitsers kenteken. Het kenteken is bij de politie bekend. Verdacht voertuig De politie vraagt u ook om uit te kijken naar een rode VW Golf. Dit voertuig is in de regio gezien en heeft mogelijk te maken met woninginbraken. In de auto zitten steeds meerdere personen die bij de politie bekend staan ter zake de Opiumweg en voor het plegen van vermogensdelicten (onder andere diefstal). Wees alert en bel op tijd 0900-8844, maak eventueel ook gebruik van de buurtapp.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Help mee aan een beter milieu door uw afval goed te scheiden

Door het goed scheiden van afval kunnen schaarse grondstoffen worden hergebruikt en wordt voorkomen dat er schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Restafval en alles waar daar tussen zit wordt namelijk verbrand, waardoor grondstoffen verloren gaan.

Bij veel inwoners van de gemeente Moerdijk bevat het compartiment van de duobak waarin restafval moet worden aangeboden (het achterste gedeelte van de duobak) veel herbruikbare stoffen. Deze verdwijnen nu in de verbrandingsinstallaties. De grondstoffen gaan daarmee verloren en dat is zonde. Een tip die wij u willen meegeven: wees zorgvuldig bij afvalscheiding. Wanneer er te veel vervuiling bij het afval zit (bijvoorbeeld restafval bij GFT-afval), wordt de lading afgekeurd en verbrand. Stop bijvoorbeeld geen gloeilampen en ovenschalen in de glasbak en verwijder de folie van de reclamefolders voordat u ze bij het oud papier legt. Alleen op deze manier kan afval en dus de grondstoffen goed gescheiden verwerkt en hergebruikt worden.

Da vond ik toch leutig. Trekker rijje. Toen ik jil klein war moes ik op de trekker zitte meej ut wooi laoije. Ik war de jongste dus de rest moes opsteeke of tasse op de waoge. Ik kon da goed wor. Laoter gienge we strwooi aole in Kruislaand. Da kocht oos vaoder daor en wij erop af. Jil de waoges vol en dan naor huis. Ik reej altij meej want da vond ik prima. Mijn oudste bruur reed toen en da Baileybruggeske tussen Gastel en Kruislaand kwaam te vurschijn. Ooze Jan en ikke op de waoge, lekker meejrijje. Ut stoplicht sprong op gruun en gas erop. Ooze Wim reej in zijn vijfde versnelling en moes terugschakele op de schuine kaant omwoog. Gatver da war spannend. Ooze trekker war nie zo sterk dus in un lagere versnelling gieng da wel. Je moes ok nog dubbel klutse meej de versnelling. Da ljirde ik laoter toen ik soldaot war, maor toen kon ik da nie. Ooze Wim wies da wel. Ik ar da dubbel klutsen nie onder de knie en wij, ooze Jan en ikke, trokke de versnellingspook meej veul gekraak altij gewoan dur. Oos vaoder deej da ok. Nao ooze Wim gieng ooze Jan rijje en ik moog meej rijje. Bij da bruggeske gieng ik boovenop staon om het verkjir teege te houwe, dan kon ooze Jan in volle voart er tegenop komme. Ik war zeuventien jaor en ik moog aljin naor huis rijje vanuit Kruslaand meej un volle kaar en daoraachter un volle waoge meej strwooi. Nou kwaam daor ok da bruggeske in zicht. Ooze trekker war nie zo jil sterk dus da war un probleem as je nie hard genog ree. Dan kwaam de trekker nie bovenaon en ik docht da zal me nie gebeure. Ik bleef ruim vur de stoplichte staon en telde af wanneer ut licht op gruun zou sprienge. Dan trok ik op en in volle vaort kwaam ik aongereje, ut licht op gruun en ik kwaam precies oover da bruggeske ene. Gelukkig! Verder dur Gastel, Ouwebosch en Oeve en en ik war thuis. Goed gedaon jonge.


Pagina 11

Nieuw initiatief voor senioren uit Fijnaart en Heijningen

Met de Museumbus naar Jeroen Bosch

de Seniorenraad Fijnaart en Heijningen en wordt naast de bekende Schouwburgbus en in samenwerking met Willemstad georganiseerd. Bij voldoende belangstelling gaat de Museumbus drie keer per jaar rijden, vanuit Willemstad en Fijnaart naar een bekend museum in Nederland. Een luxe touringcar brengt u zo dicht mogelijk bij het museum en haalt u daar ook weer op. De opzet van Museumbus is iets anders dan bij de Schouwburgbus. In principe betaalt u bij de Museumbus slechts het busvervoer (ongeveer dezelfde prijs als van een treinkaartje) en koopt u zelf het entreebewijs, alsmede eventueel de lunch en koffie. Museumbezoek is zelfs niet verplicht. Dus als u meer zin heeft in een dagje shoppen, dan kan dat ook. Vrijheid, blijheid. Helaas is het aantal deelnemers beperkt. Wie zich direct aanmeldt heeft de meeste kans voor een plaatsje in de bus. Jheronimus Bosch.

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Jheronimus Bosch overleed in Den Bosch. 2016 wordt het Jeroen Bosch jaar. Hoogtepunt van de herdenking is een grote overzichtstentoonstelling in het Noordbrabants Museum. Nooit eerder keerden zoveel werken van Bosch terug naar de stad waar ze ooit gemaakt zijn. ‘De Hooiwagen’ uit het Prado (Madrid), ‘Het Narrenschip’ uit het Louvre (Parijs) en vier van de ‘Visioenen van het Hiernamaals’ uit de Accademia en het Palazzo Grimani (Venetië). In totaal twintig schilderijen en negentien tekeningen. Als voorbereiding op de tentoonstelling zijn vele schilderijen gerestaureerd. Volgens kenners is Jeroen Bosch de vierde grote Nederlandse schilder naast Rembrandt, Van Gogh en Vermeer. Kortom een unieke mogelijkheid om te genieten van zoveel bijzondere werken van deze bekende Nederlandse schilder uit de 16e eeuw. De Museumbus is een nieuw initiatief van

gangskaartje 28 euro incl. vervoer en voor anderen 40 euro incl. vervoer. (Misschien voor u een reden om de aanschaf van een Museumkaart te overwegen. Met zo’n kaart heeft u gratis toegang tot zo’n vierhonderd musea in Nederland; zie www.museumkaart.nl). Betaling graag op rekening NL22RABO01449.48.796 ten name van de Schouwburgbus onder vermelding van Jeroen Bosch. Activiteiten Rondom de Jeroen Bosch tentoonstelling worden het hele jaar allerlei activiteiten georganiseerd. Zo u kunt alvast vanaf 5 februari genieten van de speciale en gratis app. met vele bijzonderheden. Verder voor uitgebreide informatie kijkt u op internet: www.bosch500.nl en boschexpo.hetnoordbrabantsmuseum.nl Tot ziens in de Museumbus!

Museum-Plus-Bus Senioren uit Willemstad hebben al kennisgemaakt met de Museum-Plus-Bus, het gratis seniorenproject van de BankGiroLoterij. Het ligt in de bedoeling dat ook de Fijnaartse Museumbus deelnemers zich eventueel 1 keer per jaar hiervoor kunnen aanmelden. Jeroen Bosch Op vrijdag 8 april gaat de Museumbus naar de grote Jeroen Bosch tentoonstelling in Den Bosch. We vertrekken om 9.15 uur van het busstation aan de Kerkring in Fijnaart en zijn rond 17.00 uur weer terug. U kunt zich tot uiterlijk 25 februari per email aanmelden bij schouwburgbus@gmail. com of telefonisch bij Gerard Hombrink tel. 464195. Inclusief Normaal gesproken regelt u bij de Museumbus uw museumkaartje zelf. Om u een lange wachtrij bij deze zeer populaire tentoonstelling te besparen, is deze keer de Museumbus inclusief een toegangskaartje. Heeft u een Museumjaarkaart, dan is de prijs per toe-

Het middelste deel van het beroemde drieluik De Hooiwagen.


Pagina 12

Liesbeth Frijters FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Liesbeth Frijters. lijk geen Ik heb een grote hekel aan... Negativiteit Mijn bijnaam is... Heb ik niet volgens mij Ik ben trots op Mijn gezin Mijn favoriete vakantieland is… Fryslan, omdat je je in het buitenland waant (Friese taal) en vanwege het ontzettend mooie vaargebied voor romantische tochtjes en snelvaargebied voor wakeboarden/waterskieën Mijn sterrenbeeld is… Weegschaal Mijn vrije tijd breng ik door met... Hardlopen en sporten bij de gezelligste sportschool van Moerdijk: Lifestyle 13!! En verder gitaar spelen onder begeleiding van Eddy Jansen Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik mijn woning en tuin laten restylen en een loods kopen voor de hobby van mijn man en kids: auto’s, trekkers en brommers

Mijn naam is... Liesbeth Frijters-Bom Ik woon/werk in Fijnaart sinds... Ik ben geboren in de voorstad van Fijnaart: Zwingelspaan. In 1992 ben ik getrouwd met William en hebben wij onze woning aan de Pr. Margrietstraat gekocht. Willem (17) en Bart (15) zijn onze zoons. Kortom, ik heb altijd in Fijnaart gewoond. Vanaf juli 1990 ben ik gaan werken bij de plaatselijke Rabobank en veel inwoners kennen mij nu als Rabo Ambassadeur voor Fijnaart, Heijningen, Helwijk en Willemstad Het liefst eet ik… Veel en lekker

Deze film moet iedereen zien… Pretty Woman van Julia Roberts, wel een oudje hoor Het boek waarvan ik erg genoot was... Ik ben geen leesboeken-lezer. Ik kijk elke maand uit naar de nieuwe VT wonen De mooiste kleur vind ik… Warme kleuren zoals oranje, rood en vergrijsde tinten

De beste voetbalclub van de wereld is… IOnze Brabantse club PSV en natuurlijk VV de Fendert Mijn lievelingsspel is... Ik houd echt niet van spelletjes

Ik heb bewondering voor… De positiviteit en het doorzettingsvermogen van zieke mensen Mijn grootste blunder... Dat zijn er dagelijks zoveel, dat noem ik maar niet op Op televisie kijk ik graag naar... The Voice of Holland en de beste Singer-songwriter van Nederland Mijn favoriete vak op school… Etaleren en Warenkennis op de M.M.O. St. Olof Mijn beste vriend/vriendin is... Dat zijn er te veel om op te noemen, maar in het bijzonder mijn sportmaatje Ellen!! Ik ben bang voor... Muizen en ratten Fijnaart vind ik... Steeds gezelliger worden Wat ik mis in Fijnaart is... Een mooie trimbaan Het mooiste plekje in Fijnaart is… Onze woning Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Natuurlijk de oude super Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... De wallen en bunkers in Willemstad

Mijn lievelingssport is... Jumping (Lifestyle 13)

Wekelijkse activiteiten Pestalozzihuis

Ik luister graag naar… Onze Nederlandse topartiesten

Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub

Zo drink ik mijn koffie… Ik drink bijna nooit koffie omdat ik liever thee drink

Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur

Mijn lijfspreuk is… Dat is een goeie, ik heb er eigen-

Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur


Pagina 13

Nieuwjaarsbridgedrive Bridgeclub Fijnaart 2016 op geheime locatie

Ad van den Boon en Willem Heins winnen bridgedrive tussen museumstukken

Tussen de museumstukken van het Nationaal Vlaserij-Suikermuseum in Klundert werd er geconcentreerd gebridged.

Zaterdag 16 januari stond de Nieuwjaarsbridgedrive van Bridgeclub Fijnaart op het programma. Zoals ieder jaar was de locatie geheim gehouden tot vrijdag 15 januari 15.00 uur. Pas toen wisten de bridgers dat zij af moesten reizen naar het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum te Klundert. Op zaterdagmiddag 16 januari werd het dan ook een heel gezellig samenzijn op deze bijzonere locatie. Tussen de museumstukken werd er geconcentreerd gebridged. Een deel van de deelnemers vertoefde in de expositieruimte, de anderen in de kantine. Tussendoor was er ook tijd voor een hapje en een drankje. Bloemetje Er werd in 3 lijnen gespeeld en de prijswinnaars die geĂŤindigd waren op plaats 6 kregen een bloemetje aangeboden. Dit waren de koppels: Cora Winkelhof en Jeanne van Putten, Anke en Pex Rijnberk, Jan Timmers en Jenke de Lint en Cor van Veelen en Magda Weaver. De laatste twee koppels hadden eenzelfde eindscore.

Winnaars De uiteindelijke winnaars van deze middag waren de heren Ab van den Boon en Willem Heins (want er werd Top-integraal gespeeld) met maar liefst een score van 63,15%! Helaas voor hen geen prijs‌. Al met al een leuke middag en zeker voor herhaling vatbaar. Gezellige club Bridgeclub Fijnaart is een gezellige club van ongeveer honderd leden en er wordt op maandagavond gebridged bij de Graanbeurs in Fijnaart. Uiteraard zijn nieuwe leden zeer welkom! Informatie kunt u verkrijgen bij de secretaresse mevrouw Hedy Groeneveld. Haar email-adres: hedygroeneveld@hotmail.com


Pagina 14

Drie Weekskus Vurraf was zo!

Vierhonderd man op voorproefje carnavalsfeest

Agenda Maandag 18 t/m zondag 24 januari Wintertoernooi TV Fijnaart, Appelaarseweg 21 in Fijnaart Dinsdag 19 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 20 januari 19.45 uur: Informatieavond WMO bij Passage, Trefpunt, Wilhelminastraat 64 in Fijnaart Donderdag 21 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.30 uur: Rode Tent Fijnaart e.o., Oudemolenseweg 2 in Fijnaart, info: www.bomico.info Zaterdag 23 januari Themadag Jouw LijfLijn, Kadedijk 79 in Fijnaart Dinsdag 26 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Ook K4 had een topavond bij Drie Weekskus Vurraf.

De Fendert is klaar voor carnaval! Dat bleek afgelopen zaterdagavond. Meer dan vierhonderd feestvierders waren afgekomen op het festijn ‘Drie Weekskus Vurraf’. Zij hadden een topavond. Vorig jaar startte bouwclub De Dijkrakkers een nieuwe traditie. Drie weken voordat het leutfeest losbast wordt in De Graanbeurs een gezellig festijn gehouden. Dit jaar was wederom DJ Roel

gestrikt om de meute aan de gang te brengen. Als hoofdacts traden Chef Soldaat en Jeroen van Zelst op. Met z’n allen zorgden zij voor een meer dan geslaagde avond.

Donderdag 28 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Zondag 31 januari 14.15 uur: Weens concert met Delta Quintet, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart Dinsdag 2 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 3 februari 13.30-16.30 uur: Naschoolse activiteit Hangout Junior, Aula van de Kennedyschool in Fijnaart Donderdag 4 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 5 t/m dinsdag 9 februari Carnaval (diverse activiteiten) Zaterdag 6 februari 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 9 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Jeroen van Zelst in actie.

55+ bridge Uitslag dinsdag 12 januari Gele lijn 1. Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 59,72% (2.) Corrie & Jan Nieuwenhuizen 55,56 % (2.) Nel de Bruin & Toos Bruynzeels 55,56 % 4. Nettie Donders & Jo Sprundel 52,78%

5. Toon Dierks & Twan Rijsdijk 52,08% Rode lijn 1. Bets & Piet Kannekens 63,19% 2. Bram Huitkar & Hans Riethoff 57,64% 3. Nel Keuter & Nel Breure 56,94% 4. Martha & Piet Berghout 56,25%

Donderdag 10 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 16 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 17 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen


Pagina 15

JEKA B5 - Oranje Blauw’14 B1 12.15 Kogelvangers D2G - Oranje Blauw’14 D1 09.00 Oranje Blauw’14 F1 - Terheijden F1 09.30 Oranje Blauw’14 MP1 - De Fendert MP2 09.30

vv Oranje-Blauw ‘14 Programma

Zaterdag 23 januari SC Welberg 2 - Oranje Blauw’14 za2 15.00

Zondag 24 januari Dussense Boys 1 - Oranje Blauw’14 1 14.30

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

Jeu de Boules club Fijnaart

Wintercompetitie Op zaterdag 16 januari werd de vijfde ronde gespeeld van de wintercompetitie.
Nadat er drie partijen waren gespeeld en de balans werd opgemaakt, bleek dat de dames van onze club de heren hadden overtroefd en met alle prijzen naar huis gingen.
De drie eerste plaatsen waren voor de dames en zelfs de aanmoedigingsprijs was de heren niet gegund. Uitslag van 16 januari 1. Corrie Vriens 3 + 25
 2. Corry van Pelt 3 + 17
 3. Truus Roks 2 + 13
 4. Ad van Oosterhout 2 +11
 5. Mart Noordij 2 +09
 6. Bert van Rijen 2 -03
 7. Ger Lips 2 -04
 8. Rina v.d. Weegen 1 -03
 9. Jan Mouthaan 1 -05
 10. Bas van der Stelt 1 -05
 11. Ben van Wattum 1 -08
 12. Piet van Pelt 1 -08
 13. Ron Vermeij 1 -09
 14. Jan Lazeroms 1 -10
 15. Ad Bol 1 -12
 16. Marianne v Oosterhout 0 -14

Tussenklassement Gelet op bovenstaande zal het geen verbazing wekken dat ook het tussenklassement wordt aangevoerd door een dame.
Na 5 speelrondes is de tussenstand:
 1. Corrie Vriens 12 +68
 2. Ad van Oosterhout 11 +55
 3. Piet van Pelt 10 +18
 4. Bas van der Stelt 9 +11
 5. Truus Roks 8 + 35
 6. Bert van Rijen 8 + 30
 7. Rina van der Weegen 8 +13
 8. Ben van Wattum 8 +08
 9. Ger Lips 8 -18
 10. Corry van Pelt 7 + 00
 11. Ad Bol 6 - 11
 12. Marianne van Oosterhout 6 - 13
 13. Mart Noordijk 6 - 28
 14. Jan Mouthaan 5 - 14
 15. Gerrit den Hollander 4 +01
 16. Theo Faassen 4 - 14
 17. Ron Vermeij 4 - 26
 18. Wim de Jong 3 - 56
 19. Jan Lazeroms 1 - 10
 20. Nel Frijters 0 - 41 De volgende speelronde is op 13 februari 2016.

Opstapgroep AVS’90 Heeft u ook zo’n zin om hard te lopen? Maar is het blijven volhouden steeds een probleem en gaat u liever niet alleen? Sluit u dan aan bij de opstapgroep van AVS’90 in Standdaarbuiten. Start: Woensdagavond 10 februari om 19.30 uur. In 13 weken uw conditie verbeteren van beginner tot gevorderde met als doel om op donderdag 5 mei deel te nemen aan de

5 kilometer tijdens het hardloopevenement met Hemelvaart in Standdaarbuiten. Locatie: Op het kunstgrasveld van voetbalvereniging SVC. De eerste training zal er verzamelt worden in de gang naast de kantine. Kosten: € 25,00, inclusief gratis deelname aan de 5 kilometer op Hemelvaartsdag. Aanmelden en meer informatie: info@avs90.nl

Uitslagen

de Fendert 1 – RBC 1 1-6 Hoeven D1 – de Fendert D1 1-1 Pelikaan VR1 – de Fendert VR1 4-2 Programma Dinsdag 19 januari S.c. Gastel 2 – de Fendert 2 20.00 Zaterdag 23 januari de Fendert E1 – Zwaluwe E1 08.45 de Fendert E2 – Schijf E1 08.45 de Fendert E4 – DSE E4 08.45 de Fendert F1 – Moerse boys F1 08.45 de Fendert C2 – Halsteren C3 10.00

de Fendert D2 – Good Luck D2 10.00 de Fendert MC1 – WVV’67 MC1 10.00 de Fendert MP1 – Internos MP1 10.15 de Fendert A1 – Meto A1 11.00 de Fendert C1 – Prinsenland C1 12.00 de Fendert B2 – ST Alliance / DIOZ B3 14.30 Beek Vooruit D7 – de Fendert D3 08.30 Klundert E3 – de Fendert E3 08.45 Klundert F2 – de Fendert F2 08.45 Halsteren F7 – de Fendert F3 09.00 Schijf F2 – de Fendert F5 09.30 Oranje Blauw MP1 – de Fendert MP2 09.30 Halsteren E8 – de Fendert E5 10.15 Unitas’30 B2 – de Fendert B1 11.00 DFS 1 – de Fendert 1 14.30 Victoria’03 A3 – de Fendert A2 14.30

Cees Machielse nieuwe trainer de Fendert In zijn zoektocht naar een nieuwe trainer/coach vanaf volgend seizoen is vv de Fendert erin geslaagd Cees Machielse (59) te strikken. Cees is zeker geen onbekende in ‘het Fendertse’. Cees begon zijn voetbalcarrière in de jeugd bij Kaaise Boys, maar maakte vooral furore als dynamische middenvelder bij Oudemolen en later bij Dinteloord. Met Dinteloord speelde Cees 2e klasse, terwijl

er toen nog geen top- en hoofdklasse bestond. Trainerscarrière Zijn trainerscarrière bracht Cees langs talloze clubs. Zo trainde Cees Seolto in de 1e klasse. Recent nog voerde Cees SC Welberg naar het kampioenschap. De bestuursleden zijn verguld met de komst van Cees en zij wensen hem een hele fijne periode bij vv de Fendert toe!

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 11 januari Kleine A-lijn 1. Nel Jonkers & Schalk v.d. Vorm 64,58% 2. Martha Berghout & Piet Berghout 59,58% 3. Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 56,67% 4. Ella Huybregts & Hannie van Tilborgh 53,75% 5. Hans Riethoff & Cor van Veelen 52,50% B-lijn 1. Nettie Donders & Jo van Sprundel 60,42%

2. Annie van Gils & Jenke de Lint 59,58% 3. Rob den Engelse & Guido Voet 58,75% 4. Tonny van Dis & Jacques Bogerd 55% 5. Adje Knook & Kors van Beem 53,33% C-lijn 1. Els Kamp & Bert Maat 60,42% 2. Jeanne Post & Adri de Vrij 58,33% 3. Piet Bom & Piet Vermunt 57,92% 4. Nel Keuter & Jeanne van Putten 56,67% 5. Joke den Engelse & Veronica van Nieuwenhuyzen 54,17%


Het HELE JAAR in de aanbieding Lipton ice tea sparkling

/

/

Alle soorten, 4 flessen à 1,5 liter 5,80 - 7,00 Nu 4,35 - 5,25

Hak appelmoes of groenteconserven Alle soorten 5 potten à 370 ml 3,95 - 8,85

/

/

* Alle combinaties mogelijk: • 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Unox Knaks

Naturel of mager 3 blikken à 12 stuks 5,25 - 5,94

/

/

Page Original toiletpapier

/

Pak 24 rollen 7,85

6

49

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120