Fendert Lokaal 2015 week 47

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 17 n o v e m b e r 2 0 15 | w e e k 47 | j a a r g a n g 2 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

Cees & Til herdacht

50 extra huizen nodig

Sinterklaas gaat te voet

Kindercast maakt indruk

Watersnoodhuis zichtbaar een gemeentelijk monument

“Dit stukje historie moet behouden blijven” en onderhoud. Deze rekeningen zijn tot nu toe door de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen voorgeschoten, maar moeten wel terugbetaald worden.”

“Subsidie krijgen we niet” Subsidie Het voortbestaan van het watersnoodhuis komt serieus in gevaar. “Het zou allemaal niet zo erg zijn, als we subsidie zouden ontvangen van de gemeente. Die krijgen we niet. De gemeente ziet niet in dat de heemkundige kring en de stichting twee aparte organisaties zijn”, verzucht de voorzitter. “Ze zijn alleen op hetzelfde adres gevestigd, maar dat is bij een bedrijfsverzamelgebouw ook het geval.”

Sjaan Kannekens (l) en Jan Dierks bevestigen het schildje op de gevel van het watersnoodhuis.

Bijgelicht door een najaarszonnetje bevestigden Jan Dierks en Sjaan Kannekens van Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen donderdag 12 november een schildje op de gevel van het Watersnoodhuis Anno 1953. Het schildje geeft aan dat de Heijningse woning een gemeentelijk monument is. Daarmee is het watersnoodhuis allerminst verzekerd van een zonnige toekomst. Integendeel, het water staat de woning aan de lippen. Als er niets gebeurt, kan vanaf 1 januari 2017 de huur niet langer betaald worden. “Dat mag niet gebeuren”, stelt Jan. “Dit stukje historie moet behouden blijven.” De woning aan de Veluwestraat 2 is een van de huizen die de Zweedse bevolking na de Watersnoodramp van 1953 heeft geschonken aan de inwoners van Heijningen. “Bij de verdeling is gekeken naar de gebieden die deze woningen het hardst nodig hadden. In Heijningen zijn bij de ramp 76 mensen om het leven gekomen. Dat is ruim tien procent van de bevolking”, vertelt voorzitter Jan Dierks. “Dat was

voor ons ook de reden om het interieur van de woning terug in de stijl van de jaren vijftig te brengen.” 4400 vrijwilligersuren Op het moment dat de woning in 2009 beschikbaar kwam, werd de Stichting Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen opgericht. Met Brabantse Waard werd een huurcontract afgesloten. “De woningcorporatie heeft in-

dertijd geld geschonken voor het opknappen van de woning. Dat hebben we allemaal met vrijwilligers gedaan. Die hebben er ruim 4400 uren in gestoken. Met het geld dat we daardoor bespaard hebben kunnen we tot eind 2016 de huur betalen. Maar daarna houdt het op”, meldt Jan. “Voor de huur is elk jaar 4000 euro nodig. Daarnaast is jaarlijks 2500 euro nodig voor de vaste lasten, zoals gas, water, licht, verzekeringen

Vriend van het Watersnoodhuis De stichting blijft aan de ene kant proberen subsidie los te krijgen. Aan de andere kant wordt een beroep gedaan op particulieren en bedrijven. “We zetten de actie ‘Vriend van het Watersnoodhuis’ op”, kondigt Jan aan. “Iedereen kan vriend worden voor 10 euro per jaar, maar meer mag natuurlijk ook. In samenwerking met Dorpsraad Heijningen worden in Heijningen eind november huis aan huis brieven verspreid met daarbij een folder van het watersnoodhuis en een antwoordkaart. Die kaart wordt dan na enkele dagen opgehaald. Het is de bedoeling dat deze actie begin 2016 ook in Fijnaart wordt gehouden. Iedereen kan zich natuurlijk nu al aanmelden.”

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

van woensdag 18 t/m zaterdag 21 november

Krentewegge per pakje € 1,99 Kaas breekbrood of Pomodori breekbrood € 1,99

Gevulde speculaastaartje voor 6 personen € 2,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

NIEUW IN FIJNAART

Donderdag 19 november extra lang geopend tot 21.00 uur

15% korting

Deze dag op het volledige assortiment

SPEELGOED Kijk op Facebook voor extra aanbiedingen

Binnenkort weer een schitterende kerstafdeling!

Molenstraat 20, 4793 EG Fijnaart - 06-47023422 - Facebook.com/TopshopperFijnaart


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Vervolg voorpagina-artikel

Watersnoodhuis zichtbaar een gemeentelijk monument

“Mensen geven vaak aan goede doelen buiten Fijnaart en Heijningen. Ik hoop dat ze ook de initiatieven uit het eigen dorp niet vergeten. Daarnaast gaan we bedrijven in de gemeente Moerdijk vragen om ons te helpen. We hebben de ANBI-status. Dat maakt het fiscaal aantrekkelijk om ons te steunen.”

kap deelt. “Toen we een half jaar in het pand zaten, kregen we bezoek van monumentenzorg. Ze vroegen ons welke gebouwen volgens ons de monumentale status verdienen. We hebben diverse panden aangedragen, waaronder deze. Door de cultuurhistorische waarde en de herinnering aan de Watersnoodramp hebben we de status gekregen”, legt Jan Dierks uit. “Het was alleen nog niet zichtbaar dat het een gemeentelijk monument is. Het bijbehorende schildje moet je namelijk zelf aanvragen. Dat hebben we gedaan en het is nu aan de gevel bevestigd. Dat deze woning een gemeentelijk monument is, is goed voor Heijningen. Hopelijk is het ook goed voor het voortbestaan van het huis, want dit stukje historie moet behouden blijven.”

Gemeentelijk monument Sinds 30 augustus 2012 is het watersnoodhuis aan de Veluwestraat een gemeentelijk monument. Dat geldt ook voor de woning waarmee het huis de

Wilt u vriend worden van het Watersnoodhuis Anno 1953? Stuur dan een e-mail naar info@behoudwatersnoodwoningenfijnaartenheijningen.nl (aan elkaar geschreven).

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Gastouderbureau LinKids Linda van der Lely

Zuidhaven 9-11 4761 CR Zevenbergen 06-44280017 linda@linkids.nl www.linkids.nl

36e Fendertse Week zoekt verenigingen Na weer een geslaagde editie, afgelopen augustus, zijn de voorbereidingen voor de 36e Fendertse Week weer in volle gang. Deze week zal zijn van 23-08-2016 t/m 27-08-2016. Ook dit jaar hadden de verenigingen weer een belangrijk aandeel aan het welslagen van de feestweek. Zonder hun inbreng zou de Evenementen Stichting Fijnaart het nooit voor elkaar krijgen. Hiervoor worden de verenigingen, net als alle andere jaren, weer beloond door het uitbetalen van de uren die zij gewerkt hebben. Kan jouw vereniging ook een extra centje gebruiken om bijvoorbeeld de clubkas te spekken of dragen jullie de Fendertse Week ook een warm hart toe? Schrijf je vereniging dan nu in voor de 36e editie. Inschrijven Inschrijven kan je doen door een e-mail te sturen naar: info@fendertseweek.nl of secretariaat@fendertseweek.nl Graag zien we jullie inschrijving tegemoet (uiterste inschrijfdatum is 02-01-2016). Voor meer informatie kun je terecht op de website: www.fendertseweek.nl of op de facebookpagina van de Fendertse Week.

Adverteren in Fendert Lokaal werkt! Bel 06-14520497

TER INTRO Vrijdag de dertiende leek een dag als alle anderen te worden. Een ochtend waarop deze krant verder vorm kreeg. Een middag waarop uitgestelde artikelen eindelijk uit mijn toetsenbord vloeiden. Een avond waarop elf gouden kinderkeeltjes het startsein gaven voor de kaartverkoop van onze musical. Aan het eind van deze normale dag zakte ik moe maar voldaan weg in de driezitter. Klaar om met een amusementsprogramma mijn gedachten te verzetten. De eerste tv-beelden lieten mij overeind schieten. De verdere avond bracht ik door met in mijn ene hand de afstandsbediening en in mijn andere hand mijn mobieltje. De westerse wereld was opnieuw opgeschrikt door terreur. Met open mond zag ik de paniek in de ogen van de voetbalsupporters. Vol afschuw hoorde ik de berichten over de slachtpartijen bij restaurants. Mijn gedachten waren bij de gegijzelden in het theater. Maar ook las ik met ontzetting de reacties op Twitter en Facebook. Zonder feitenkennis werd de beschuldigde vinger meteen uitgestoken naar de vluchtelingen. Naar mensen die zelf nota bene op de vlucht zijn voor, zoals later bleek, de daders van de aanslagen in Parijs.

Het is de hoogste tijd voor flowerpower 2.0 Terrorisme moet stoppen. Maar dat bereik je niet met dichte grenzen, het laten barsten van je medemens of het over één kam scheren van bevolkingsgroepen. Het zorgt er alleen voor dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Mensen met verschillende geloven, achtergronden en opvattingen. Het overgrote deel van de wereld wil zo normaal mogelijk leven, zonder oorlog en geweld. In mijn ogen is het dan ook de hoogste tijd voor een flowerpower 2.0. Een wereld vol love, peace and happiness. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Postboodschappen doet u bij Jumbo Fijnaart.

Groenten, pindakaas... en een aangetekende brief! Voortaan vindt u PostNL ook bij Jumbo Fijnaart. Handig, want u kunt hier ook uw postboodschappen doen, zoals: postzegels kopen, aangetekende brieven en pakketten versturen en kentekens overschrijven. Graag tot ziens. Jumbo Fijnaart, Kadedijk 120B, Fijnaart. Alle verkooppunten vindt u op www.postnl.nl

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding week 47

KERSTBOMEN ? nu al bestellen! Vooral de extra grote maten gezaagde nordmann. Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

Garage Hollander

Berghout Onderhoud Groep

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

WG Makelaars BV

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805


Pagina 5

Herinneringsdag voor Cees en Til Vos

“Je leert ermee leven, maar het gemis blijft” In een half jaar tijd je beide ouders verliezen is een enorme klap. Zeker als je als twintiger bezig bent je eigen leven op te bouwen. Ben, Martin en Tony Vos zijn nu veertigers en alle drie vader. Hun kinderen hebben echter opa Cees en oma Til nooit gekend. Om verhalen, foto’s en films boven water te krijgen houdt Martin Vos volgend jaar een herinneringsdag. Op zondag 19 juni zijn familie, vrienden en bekenden uitgenodigd om herinneringen op te halen aan Cees en Til Vos.

een behoorlijke impact gehad. Het zit bij velen nog altijd diep.” Open instuif Martin herinnert zijn vader als een keiharde werker en zijn moeder als een zorgzame vrouw. “We hebben een hele goede jeugd gehad en zijn nooit iets tekort gekomen. Het was altijd gezellig thuis. En met feestjes zat het hele huis vol. Het was altijd een open instuif. Mijn ouders waren dan ook heel loyaal en hartelijk en kregen dat terug. De eerste aanleiding voor de herinneringsdag zijn de kinderen. Maar daarnaast is het zeker ook voor familie, vrienden en kennissen. Het is nu het moment om het te doen en het voelt goed.”

Het echtpaar Vos strijkt met hun 3 kinderen in 1973 neer in Fijnaart. In de voormalige bar-dancing De troubadour aan de Molenstraat 27 beginnen Cees en Til een bloemenwinkel. Daarnaast maken zij actief deel uit van het sociale dorpsleven. Ze zijn onder andere lid van wijkvereniging De Dijkratten, de winkeliersvereniging, visvereniging Het Schietertje, koor Polyhymnia, voetbalvereniging FSV, Stichting Jeugd en Kunst, de biljartvereniging en de vrouwenbond. Ook was Cees de eerste prins van carnavalsvereniging De Kleibatsers. “Mijn ouders stonden midden in de Fijnaartse samenleving en waren zeer gezien”, constateert Martin. Een roes Zijn moeder overleed op 1 mei 1996 aan een hartstilstand. Vervolgens kreeg vader Cees last van zijn buik. “We dachten eerst dat vader depressief was geworden door het overlijden van onze moeder. Vrij snel bleek echter dat hij slokdarmkanker in een vergevorderd stadium had. Op 2 november dat jaar is ook hij overleden. Mijn vader was 52 en mijn moeder 55 jaar”, vertelt Martin. “Ik heb zelf die periode in een roes beleefd. We hadden ieder ons eigen leven: Ben in Goirle, Tony in Londen als ik het mij goed herinner en ik zelf in Fijnaart. Vooral in de eerste jaren beleef je veel moeilijke momenten, zoals feestdagen en verjaardagen. Later opnieuw als je gaat trouwen en kinderen krijgt. Op den duur leer je ermee leven, maar het gemis blijft.” Acht kleinkinderen Het doet Martin vooral pijn dat de kinderen van hem en zijn broers hun opa en oma nooit

Til en Cees Vos tijdens hun 25-jarig huwelijksfeest.

hebben gekend. “Mijn moeder wilde altijd een dochter, maar kreeg drie zoons. Van de acht kleinkinderen zijn er vijf kleindochters. Ze had dat fantastisch gevonden”, aldus Martin. Vooral voor de kinderen is hij de herinneringsdag gaan organiseren. “Het idee ontstond doordat Ben benaderd werd voor het laatste deel over de Fendertse Negotie (handel) van de Heemkundige Kring. Het stuk tekst dat Ben heeft aangeleverd geeft een mooi beeld van onze ouders, maar het blijft onze invalshoek. Ik ben benieuwd naar de verhalen van anderen die mijn ouders goed hebben gekend. Dat zijn er veel. Niet alleen door het verenigingsleven en de bloemenwinkel in Fijnaart.

In 1980 is het bedrijf naar Dintelmond verhuisd. Ook daar hebben veel mensen gewerkt.” Impact In 2016 is het twintig jaar geleden dat Cees en Til zijn overleden. Een mooi moment om de herinneringen samen te brengen in een herinneringsdag en een bundel. “Ik ben op tijd begonnen met de zoektocht naar verhalen, foto’s en filmpjes. Ik heb al veel informatie verzameld. Ik krijg veel positieve reacties. Ook via de Facebookpagina Herinneringsdag Cees & Til 2016. Hun overlijden was niet alleen een klap voor ons, maar ook voor familie, vrienden en kennissen. Hun overlijden heeft in Fijnaart

Herinneringsdag De herinneringsdag vindt plaats op zondag 19 juni 2016 van 13.00 tot 17.00 uur in De Graanbeurs. “Deze dag is uitgekozen omdat hij tussen de twee overlijdensdatums in zit. In juni zouden ze ook vijftig jaar getrouwd zijn. Hun 12,5-jarig huwelijksfeest hebben ze destijds ook in De Graanbeurs gevierd. Ook waren mijn ouders met carnaval daar altijd te vinden. Bovendien is juni een mooie maand. Toevallig is het dan Vaderdag. Maar het moet zeker geen treurdag worden. Foto’s en filmpjes zullen worden getoond en ik zal ook nog iets vertellen. Ook anderen mogen uiteraard hun verhalen, anekdotes en herinneringen vertellen. Het is verder vooral de bedoeling dat mensen verhalen en herinneringen met elkaar delen. Ook hoop ik dan de bundel met herinneringen symbolisch te kunnen overhandigen. Verhalen, herinneringen en anekdotes over mijn ouders blijven dan ook zeker welkom. Graag zelfs! Want hoe meer hoe beter hoe mooier. Dit geldt ook voor foto’s en filmpjes waar mijn ouders op staan.”

Aanmelden voor de herinneringsdag kan door te mailen naar martin@vosinterim.nl of door een brief te sturen naar Martin Vos, Hubertusdonk 14, 4707 TH Roosendaal. Op beide adressen zijn ook verhalen over Cees en Til Vos van harte welkom. Deze mogen ook op de Facebook pagina ‘Herinneringsdag Cees & Til 2016’ worden geplaatst. Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 6

Spoorlijn Willemstad – Roosendaal

Het internet afstruinend naar informatie over stoomtrams in West-Brabant, stuiten we onverwachts op een bijzonder artikel op deze website: https:// infrastruct.wordpress.com/tag/ willemstad/ De titel luidt ‘Spoorlijn Willemstad - Roosendaal’ en het gaat niet over een verbinding die bestond in de vorige eeuw, maar een plan voor de nabije toekomst. Dat maakt het stuk heel speciaal, want van de Heemkundige Kring verwacht ieder een historisch onderwerp. Vandaag dus niet. We vinden het voorstel zo interessant, dat we dit artikel onverkort hieronder laten volgen: “Dit voorstel hangt nauw samen, met de eerder voorgestelde nieuwe spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom. De nieuwe lijn bij Willemstad zou verbonden worden met de bestaande spoorlijn bij Roosendaal. Dat verkort de afstand Rotterdam - Roosendaal: de bestaande lijn maakt een omweg via Dordrecht. De nieuwe lijn wordt gebruikt voor een snelle interregionale dienst naar Roosendaal, en mogelijk naar Antwerpen.

Geen brug maar een tunnel onder het Hollands Diep De eerder voorgestelde nieuwe lijn vanuit Rotterdam loopt via de Hoekse Waard naar de vestingstad Willemstad in Brabant.

Zonder deze verbinding, heeft het geen zin een spoorlijn aan te leggen van Willemstad (2400 inwoners) naar Roosendaal. Toch reed er ooit een tram van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij over deze route, als onderdeel van een langere route van Rotterdam naar West-Brabant. De veerdienst vanaf Numansdorp naar Willemstad was toen de enige noord-zuidverbinding, ten westen van de Moerdijkbrug. In Oud Gastel kruiste deze tram een oost-west tramlijn. Een deel van het tramtracé wordt gebruikt door de provinciale weg N268: ook de nieuwe spoorlijn zou dit tracé deels gebruiken. De nieuwe spoorlijn Rotterdam – Bergen op Zoom, zou het Hollands Diep in een tunnel kruisen. Het komt boven bij Willemstad, zo mogelijk dicht bij de oude stad. De lijn naar Roosendaal zou van deze lijn aftakken, tussen Willemstad en Helwijk. Het kruist de A59 en loopt vervolgens door open agrarisch gebied ten oosten van Fijnaart. Ter hoogte van Stampersgat sluit het aan op het tracé van de N268.

Het traject van Willemstad naar Roosendaal

Oud Gastel is het enige dorp op het tracé. Hoewel deze lijn niet voor stoptreinen bedoeld is, is het dorp groot genoeg om een station te rechtvaardigen (6500 inwoners). Eén extra halte zal de reistijden niet al te veel verlengen. Bovendien is dit geschikt als overstappunt voor het streekvervoer in oost-west richting (Steenbergen – Etten-Leur, zoals ten tijde van de streektram). De N268 loopt aan de oostkant van de bebouwing (de oude tram liep door de dorpsstraat hier). Het station komt op de kruising met de N641, Kruislandseweg. Het is slechts 2000 m van Oud Gastel naar de bebouwde kom van Roosendaal. De spoorlijn zou hier naast de N268 lopen, mogelijk met een tunnel onder de A17 (onder afrit 21). In Roosendaal moet het tracé eerst aan de oostzijde van deze weg liggen en vervolgens draaien om aan te sluiten op de spoorlijn, circa 1400 m van het station”.

Spoorlijn door Oud Gastel Een aansluiting in open veld, bij de Lagestraat, is het makkelijkst om te bouwen, maar zou een S-bocht opleveren. Daarom lijkt het beter om de bebouwing aan de Gastelseweg door te snijden,

en de weg te kruisen op viaduct. Enkele lage bedrijfsgebouwen en schuren moeten wijken, meer niet. De huidige aansluiting van de lijnen uit Dordrecht en Breda, zal met de komst van een derde lijn ongelijkvloers moeten worden – maar dat was al langer wenselijk. Ook station Roosendaal moet anders, bijvoorbeeld met een tweede eilandperron. Het station heeft een zekere romantiek, maar zodra de HSL volledig in gebruik is, verliest het zijn functie als ‘grensstation’. De nieuwe lijn wordt 17 km lang, van station Willemstad tot aan station Roosendaal. Het kan zonder problemen voor 200 km/h aangelegd worden, in elk geval tussen Oud Gastel en Willemstad: meer is niet nodig. De hele route Rotterdam – Roosendaal via Willemstad wordt 48-50 km lang (via de Moerdijkbrug is het 58 km). Over een bijna geheel nieuwe lijn en ook met stops in Barendrecht, Willemstad en Oud Gastel, is een reistijd van 37 minuten zeker mogelijk – gelijk aan de huidige

Intercity via Dordrecht.” Na het lezen van dit artikel, kunt u concluderen dat de Heemkundige Kring van Fijnaart en Heijningen niet alleen ‘oud nieuws’ brengt!


Pagina 7

Woningbehoefteonderzoek 2015-2025:

Fijnaart heeft komende 10 jaar 50 extra huizen nodig Het onderzoek wordt eens in de vier jaar gehouden. In totaal zijn er dit keer 2274 vragenlijsten ingevuld teruggestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van Fijnaart hun woning met een 7,5 waarderen. De woonomgeving krijgt een 7,4 en de veiligheid een 7,0.

In Fijnaart is vooral behoefte aan appartementen voor ouderen, zoals in de flat Brabantse Bellefleur.

In de komende tien jaar heeft de gemeente Moerdijk behoefte aan 1150 extra woningen. Daarvan zijn er vijftig in de kern Fijnaart nodig. Dat blijkt uit het onderzoek naar de woningbehoefte dat de gemeente Moerdijk samen met de woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen heeft gehouden. Bij het berekenen van de woningbehoefte is geen rekening gehouden met het Logistiek Park Moerdijk en de huisvesting van nieuwe vluchtelingen.

2 procent groei Het aantal inwoners in Fijnaart stijgt volgens de berekeningen de komende tien jaar van 2415 nu naar 2465 in 2025. Dat is een groei van 2 procent. Die groei is volledig te danken aan de 65-plussers. Het aantal inwoners onder de 40 jaar neemt namelijk af met 6 procent en het aantal inwoners tussen de 40 en 65 jaar daalt met 7 procent. Het aantal 65-plussers stijgt in Fijnaart met maar liefst 20 procent.

20 procent meer 65-plussers

Ouderen Deze diverse groei heeft ook consequenties voor de vraag naar woningen. Er is vooral behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen. Andere type woningen zijn juist minder nodig. De onderzoekers hebben berekend dat de komende tien jaar veertig extra koopwoningen nodig zijn. De behoefte aan huurwoningen neemt af met 35, maar de vraag naar huurappartementen stijgt met 45. De vraag naar appartementen kan niet in de bestaande voorraad worden opgevangen. Honkvast De inwoners van Fijnaart zijn vrij honkvast. Slechts 16 procent geeft aan binnen twee jaar te willen verhuizen. Van de woningzoekenden in Fijnaart wil 57 procent in de kern wonen. Vooral de ouderen willen graag op hun huidige adres blijven wonen. Door Jan Willem van Bodegom

Eerste toegangskaarten voor Prins Robert den Eerste

Kindercast Ciske maakt grote indruk

Ciske de Rat De Musical wordt door Muziekvereniging Oranjevaan op 18, 19 en 20 maart uitgevoerd in De Parel. Afgelopen vrijdagavond werd de aftrap gegeven voor de kaartverkoop. Prins Robert den Eerste Na het optreden van de kinderen overhandigde Ciske (Jannes Matthee) de eerste toegangsbewijzen aan Prins Robert den Eerste. Kaarten à € 12,50 zijn in Fijnaart verkrijgbaar bij Drogisterij/Parfumerie Sebastian (Voorstraat 39), Voet Installatietechniek (Voorstraat 7) en bij Slijterij Van der Maas (Oudemolensedijk 9). De toegangsbewijzen zijn ook te bestellen via www.oranjevaan.nl/ciske. Ciske (Jannes Matthee) overhandigt de eerste toegangskaarten aan Prins Robert den Eerste.

Voordat het carnavalsgeweld afgelopen vrijdagavond losbarstte op Het Ongelofelijke Ongeluksbal was het muisstil in De Graanbeurs in Fijnaart. Een volle zaal luisterde ademloos naar het eerste optreden van de kindercast van Ciske de Rat De Musical. De elf talenten vertolkten dan ook haarzuiver het bekende nummer ‘Ik voel me zo verdomd alleen’. Een betere reclame kon de musical zich niet wensen.

Elf talenten vertolkten haarzuiver ‘Ik voel me zo verdomd alleen’


Pagina 8

Leontine Ouwerling FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Leontine Ouwerling. ‘Niets was wat het leek’ van Gerard Aalders. Een boek over het leven van Prins Bernhard... een schandaalkroniek (dat woord zegt waarschijnlijk genoeg) De mooiste kleur vind ik… Taupe en grijs Ik luister graag naar… Adele, John Legend, soul, rock en jawel ook naar…Andre Hazes…. sorry ik kan er niets aan doen; ik ben er gek op Zo drink ik mijn koffie… Niet, ik drink alleen thee Mijn lijfspreuk is… ‘Niet lullen maar poetsen’. Ik ben een zogeheten ‘bovensloter’ Ik heb een grote hekel aan... Bureaucratie Mijn bijnaam is... Leo, Tiene of Tinus Mijn favoriete vakantieland is… Italië, Frankrijk en Oostenrijk voor de wintersport Mijn sterrenbeeld is… Vissen

Mijn naam is... Leontine Ouwerling Ik woon/werk in Fijnaart sinds... Ik woon in Fijnaart sinds 2007 en ben er in 2008 ook gaan werken Het liefst eet ik… Bourgondisch aan lange tafels met veel leuke mensen tot laat

in de avond…. Met natuurlijk heerlijke gerechten en veel wijn! Deze film moet iedereen zien… Life of Pi Het boek waarvan ik erg genoot was... ‘De as van mijn moeder’ van Frank mc Court. Maar op dit moment ben ik bezig in het boek

Heerlijke verse Roomboter amandel speculaasstaaf Van €2.09 voor €1.49

Mijn vrije tijd besteed ik aan... Naast een baan en kleine kinderen is er vaak niet zoveel vrije tijd over. Ik doe vooral heel veel leuke dingen met mijn kinderen, werk graag in de tuin, spreek veel met vriendinnen af en probeer elke week ook nog wat aan sport te doen Als ik 10 miljoen euro win... Geef ik iedereen die mij lief is een deel De beste voetbalclub van de wereld is… Geen enkele, ik heb niets met voetbal. Alleen bij het Nederlands elftal zit ik op het puntje van mijn stoel Mijn lievelingsspel is... Triviant en rummikub, maar op het moment ben ik vooral druk met kwartetten, memory en Wii spelletjes met mijn kinderen Mijn lievelingssport is... Paardrijden

Ik heb bewondering voor… Alle pedagogisch medewerkers van Kindercentra de Roef die met heel veel liefde en passie van elke dag weer een mooie en leerzame dag weten te maken voor kinderen. Mensen denken er soms wel eens te makkelijk over, maar ga het maar eens doen. Het begeleiden van jonge kinderen is een hele verantwoordelijkheid, echt een professie en zeker een roeping! Mijn grootste blunder... Toen ik met mijn dikke zwangere buik naast mijn stoel ging zitten op kantoor en ik gestrekt onder mijn bureau lag. Niemand heeft dat overigens gezien, maar ik hou van zelfspot dus ik heb het gierend aan iedereen verteld Op televisie kijk ik graag naar... Cabaret of documentaires en Divorce en Gooische Vrouwen waren altijd mijn favoriet Mijn favoriete vak op school… Frans en Duits Mijn beste vriend/vriendin is... Ik heb veel lieve vrienden en vriendinnen die mij allen even lief zijn Ik ben bang voor... Muizen en ratten (ik zou het eerder hysterisch willen noemen) Fijnaart vind ik... Een prettig plaatsje, al woon ik ver weg in het buitengebied en kom ik er alleen om te werken en zo nu en dan voor een boodschapje Wat ik mis in Fijnaart is... Meer winkels en horeca Het mooiste plekje in Fijnaart is… De Appelaarseweg Het minst mooie plekje in Fijnaart is… De toegangsweg langs de Aldi Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Willemstad en de wallen en Stenen poppen in Klundert


Pagina 9

Sint kiest voor benenwagen tijdens intocht

De Fijnaartse kinderen keken zaterdagmiddag raar op. Zij zagen Sinterklaas niet in zijn traditionele rijkoets de Voorstraat oprijden. De Goedheiligman zat ook niet te paard of in een open auto. Hij was zelfs niet met de bus die de winkelstraat doorkruiste. Sinterklaas liet zien dat je ook op hoge leeftijd nog fit kunt zijn en had voor de benenwagen gekozen.

Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk liep de Sint tegemoet, terwijl alle kinderen hem enthousiast ontvingen met wapperende vlaggetjes. De burgemeester had de landelijke intocht gezien in Meppel en was daardoor op de hoogte van de problemen die Sinterklaas had doorstaan. “In Fijnaart zijn die problemen niet, ook hebben we geen demonstraties over Zwarte Piet. Gelukkig maar”, constateerde Klijs. Hij vond het alleen wel wat stil op de Voorstraat en liet daarom de kinderen onder

begeleiding van Muziekvereniging Oranjevaan een lied inzetten. De burgemeester nam daarbij zelf het voortouw en zong het lied letterlijk en haarzuiver mee. Sportschool Na de drukbezochte verwelkoming op de Voorstraat ging iedereen op weg naar De Parel. Ook deze tocht legde Sinterklaas te voet af. Op de vraag of dat niet te vermoeiend voor hem is, schudde hij hevig zijn mijter. “Ik ga vier keer in de week naar de sportschool, dus ik kan wel wat aan”, zei hij resoluut. Dat hij onderweg werd opgehouden kwam meer door de kinderen die hem graag de hand schudden of hem een

tekening cadeau deden. Sinterklaasliedjesspel In de sporthal van De Parel werd iedereen ontvangen door Jan de muziekman. Samen met de Pieten en de kinderen speelde hij het Sinterklaasliedjesspel. De Pieten probeerden met behulp van attributen een bekend Sinterklaasliedje uit te beelden, dat de kinderen moesten raden. Zo werden onder andere ‘De zak van Sinterklaas’, ‘Zwarte Piet ging uit fietsen’ en ‘Daar wordt

aan de deur geklopt’ ontdekt en gezongen. Tussendoor werden ook de prijzen uitgereikt van de kleurwedstrijd. Na afloop van het middagprogramma mochten alle kinderen met de Sint op de foto. Daarna ging iedereen naar huis om snel een schoentje klaar te zetten. De slimme kinderen volgden het advies van presentator Henk Nijhoff op en gebruikten hiervoor een schoen van hun vader of moeder. Daar kan immers meer in… Door Jan Willem van Bodegom


Belevenissen Door Piet Hendrikx

Voor het eerst met de brommer samen weg Ooze Jan kreeg ne brommer. Nu Sparta. Ik waar nog 15 jaor en moog nie op de weg rijje. Nou woonde wij un bietje aachteraf, dus da deej ik wel wor. Ik trok veul meej ooze Jan op, waant ik kwam net van kostschool af. Mijn ouwe schoolmate kreeg ik wir wel terug, maor da waar van lieverleej. Ik moog meej ooze Jan mee uitgaon en da war in Roosendaol. In de Eratozaol. Daor zaate veul van ooze Janne maote, waant hij zaat op de middelbare landbouwschool in Roosendaol. Nou die manne kende ik zo, dus aon leut gin gebrek. As ter un mèske nie meej gieng daanse, dan zeeje wij: “Wa nou, hebbe we nie genog koei?” Mar wij gienge saome op de brommer naor Roosendaol. De irste kjir wiere we aongehouwe dur de politie op de Roosendaolse weg. Wij reje te hard zeje ze. Ooze Jan zeej: “Ik heb er niks aon gedaon wor”. Maor da waar nie waor wor. Hij ar stiekum (oos vaoder wies da nie) un grwoter tandwieltje erop gezet en dan rij je un bietje harder. Hebbe die slimmerikke van un politie de brommer metjin aongeslote aon un aperaotje en ja wor… gevange! De politie zeej: “Nou here, zeg ut mar”. “Nou”, zeej ooze Jan. “Un jeel klein taandwieltje misschien?” Afijn we kwaame er goed vanaf, waant ooze Jan moes op maondag da tandwieltje eraf haole in inlevere op Tijke op ut politiebureau. We mochte durrijje. Ik war al blij da ik niet gereje ar, waant hij vroeg ok naor ooze leeftijd. Laoter op de aovond wir naor uis en wa denkte… zen we un èèndje buite Roosendaol op weg naor Ette, is de bezine op. Gloeiende gloeiende, ar die slimmerik van oos nie getankt. Wij te voet terug naor Roosendaol en zoeke en zoeke naor un bezinepomp. Ut war al stik laot, waant wij moese ver lwoope. Bij Gods gratie kwaam ter un man uit zun bed om oos bezine te geve. Ut war metjin wel bijna drie uur jir we thuis ware. Toen gieng oos moeder ok pas slaope! Tis zoonde!

Bijzondere muziekmiddag in d’Engelenburgh Op zondagmiddag 29 november is er in d’ Engelenburgh in Fijnaart een muziekmiddag. Het Klarinetcollectief uit Dordrecht treedt op en na de pauze neemt C2 de bezoekers mee op reis op dwarsfluit en piano.

Het muzikale duo C2 (Carline van der Harg en Carolijn Moulen Janssen) brengen een bijzonder programma aan de hand van muziekstukken van Wilhelm Popp. Deze componist schreef diverse, op landen geïnspireerde, muziekcomposities. Zo ‘reizen’ we door Hongarije, Italië, Rusland, Spanje en Zweden. Klarinetcollectief Het Klarinetcollectief uit Dordrecht biedt (licht)klassiek- tot amusementsmuziek en soms ook jazz. Bewerkingen van Bach, Mozart, Beethoven tot zelfs The Beatles. Ook andere componisten komen voorbij. Koffie met taart De gasten worden in de pauze getrakteerd op koffie met taart. De entree voor de middag bedraagt tien euro per persoon. Vanaf 14.00 uur is de deur aan de Molenstraat 24 open, het concert begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Reserveren via engelenburgh@ live.nl of 06-8357 2448. Er is plaats voor een dertigtal bezoekers. Over de spelers Het Klarinetcollectief is opge-

richt door de voormalige klarinetdocente Emily de Lanoy Meijer. Het is een ensemble voor gevorderde leerlingen met een gevarieerd repertoire. ‘Van Bach tot the Beatles.’ Het collectief staat onder leiding van Sebastian Petersen. Petersen studeerde klarinet aan het Brabants Conservatorium in Tilburg, waar hij afstudeerde in 1998. Van 1999 tot 2000 was hij eerste klarinettist in de musical ‘Oliver!’ van Joop van den Ende. Momenteel dirigeert hij vier orkesten en ensembles (zoals EnsembLeChatNoir), geeft klarinetles en voert met een pianist kamermuziek uit.

C2 Carline van der Harg en Carolijn Moulen Janssen vormen het muzikale duo C2. Carline op dwarsfluit en Carolijn op piano. Dat zij volop genieten tijdens het samen spelen is overtuigend te zien en te horen. Carline speelt behalve dwarsfluit ook saxofoon. Zij heeft ervaring in verschillende orkesten en ensembles, zowel klassieke als lichte muziek. Naast C2 maakt zij deel uit van de BIKband van de Vrije Akademie in Delft. Carolijn volgde het conservatorium en is naast dirigent van verschillende koren ook docent, slagwerker en pianist. Ze deed veel muzikale ervaring op in binnen- en buitenland met verschillende orkesten, koren en ensembles.

Vogeltentoonstelling van De Polderzanger Vogelvereniging de Polderzanger houdt op vrijdag 20 en zaterdag 21 november haar jaarlijkse tentoonstelling in De Graanbeurs aan de Kadedijk 6 in Fijnaart. Er zijn ruim 220 vogels te zien, zoals kanaries, tropische vogels, cultuurvogels en kromsnavels. De openingstijden zijn: Vrijdag 20 november van 20.00 uur tot 22.00 uur. Zaterdag 21 november van 10.00 uur tot 22.00 uur. Er is ook een verkoopklas van vogels. Het is echt de moeite waard om zoveel verschillende kleurrijke vogels te zien . Iedereen is van harte welkom om de vogels te bekijken. De entree is gratis.

De tijd gaat snel, een dooddoener, ik weet het. Maar het is alweer bijna 2 maanden geleden dat het nieuwe gezondheidsprogramma De EetLijn in De Parel in Fijnaart gelanceerd is. Tijd om alvast voorzichtig de balans op te maken, een soort van ‘tussenstand’

Ik mag absoluut niet klagen, beter gezegd: Ik ben de koning te rijk. Het is booming. De EetLijn heeft een gewéldige start gemaakt en overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ruim 2 weken geleden is de gloednieuwe opgeknapte praktijk (alle hulde aan Anton, mijn man) ingewijd met een tweedaagse cursus voor 12 coaches in spe. Het plan is om De EetLijn over heel Nederland uit te rollen en er worden al praktijken opgestart in verschillende plaatsen in Nederland en dat is nog maar het begin.

Mijn uiteindelijke doel is om volledige landelijke dekking te krijgen om zodoende mijn droom, een gezonder Nederland, uit te laten komen. Maar laten we bij huis beginnen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Ben jij iemand die affiniteit heeft met gezondheid? Heb je tijd over en heb je een eigen werkruimte? Ben je iemand die graag met mensen omgaat en die het leuk zou vinden om andere mensen te coachen? Hoe zou jij het vinden om een praktijk op te bouwen, op zelfstandige basis maar tóch vallend onder de paraplu van De EetLijn? Zelfstandig maar niet alléén? Wil jij helpen om De EetLijn verder op de kaart te zetten door het opstarten van je eigen praktijk? Of ken jij mensen die aan deze punten voldoen? Wij hebben in ons team nog ruimte voor een paar ambitieuze mensen die dezelfde visie hebben en die gezamenlijk de schouders er onder willen zetten om Nederland een stukje gezonder te maken. Bel voor meer informatie met 0168462101 en vraag naar Nettie.


Pagina 11

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 19 november 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Samenzijn met koffie

Zondag 22 november 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Christus Koning Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Pastoraal werker: P. de Meijer Zang: Jacobuskoor Misdienaars: Amy en Illa Lector: Elly Koster: H. Berghout Collectanten: R. v/d Ham en R. van Mourik Gebedsintenties: Lies van Merienboer-Korst. Collecte: eigen kerk. Na afloop samenzijn met koffie.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Ambtsdrager van dienst: Wim de Loome Gastheer/gastvrouw: Jan Tolenaars Collecte rondgang: Zendingskrans Collecte uitgang: Oecumene Maandag 23 november 15.00 uur: Koffiekerk in Fendertshof

Zondag 22 november 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Laatste zondag kerkelijk jaar Voorgangers: Ds. F.C. de Ronde en Ds. J.H. van der Sterre

Donderdagavond 24 december

Ga met ons mee kerstvieren Iedereen uit Zevenbergen en omgeving is welkom, want kerstfeest is een feest voor jong en oud. Ontmoet herders, de drie wijzen uit het Oosten, dieren en Jozef en Maria met hun bijzondere kindje in de kribbe.

ster. Om de wandeling nog meer sfeer te geven kun je: * Verkleed als engel, herder of een ander figuur uit het Bijbelse verhaal, met ons meewandelen. * Lichtjes meebrengen in de vorm van lampionnen of een lantaarntje.

Vanaf drie plekken in Zevenbergen vertrekt er een wandeling die geleid wordt door herders. Samen gaan we op zoek naar de ster. En als we de ster gevonden hebben, volgen we de herders als zij naar binnen gaan in de Rooms-Katholieke Bartholomeuskerk aan de Markt. In de kerk, die sfeervol is verlicht, zullen we om 19.00 uur kerstfeest vieren. De geschiedenis van de geboorte van Jezus Christus wordt in kindertaal verteld en uitgebeeld en natuurlijk zullen we ook met elkaar kerstliedjes zingen. Rond 19.40 uur is de kerstviering afgelopen.

Meehelpen Mocht je het leuk vinden om mee te helpen tijdens dit evenement, dat kan. We zijn namelijk nog op zoek naar vrijwilligers. Geef dit voor 20 november door via het mailadres: onderwegnaarhetlicht@gmail.com

Wandelingen De wandelingen starten vanaf de volgende plekken: * In de Tuinzaal van het verzorgingshuis ‘De Westhoek’ * Het schoolplein van basisschool ‘De Boemerang’ * De Aldi Verzamelen Graag tussen 18.00 en 18.30 uur verzamelen op één van de drie plekken. Om 18.30 uur vertrekt de wandeling op zoek naar de

Doorgeven In verband met de praktische organisatie vinden we het ook fijn als mensen van te voren doorgeven dat ze meedoen via het mailadres. Niet opgegeven? Geen probleem, je mag altijd tijdens de tocht of in de kerk aansluiten. Onderweg naar het licht ‘Onderweg naar het Licht’ is een initiatief van de RoomsKatholieke Immanuelparochie, de Hervormde Gemeente Zevenbergen en de Gereformeerde Kerk Zevenbergen. Het is tevens de afsluiting van het jubileumjaar van de Immanuelparochie. Ter informatie: het traditionele kindje wiegen, zoals dat in de Immanuelparochie gebruikelijk was, komt dit jaar te vervallen.

Hoofdvestiging Bergen op Zoom Heiningen 115 4623 TN Bergen op Zoom T 0164 - 23 34 73 F 0164 - 23 88 78 info@uitvaartbrabant.nl

Vestiging Roosendaal Bachlaan 3 4702 KD Roosendaal T 0165 - 53 37 85 F 0164 - 23 88 78

Sint Willebrord Den Elshout 7 0165-533785 Breda 076-5416906

De uitvaartverzorging waar u alles mag verwachten! www.uitvaartbrabant.nl

Sinterklaas bezoekt Immanuelparochie Ook dit jaar heeft Sinterklaas en zijn Pieten weer de immanuelparochie bezocht. Het werd een gezellige viering in de Fijnaartse parochiekerk H. Jacobus de Meerdere. De kindertjes hadden goed gehoor gegeven aan de opdracht om cadeautjes mee te brengen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ook hadden ze vele leuke tekeningen gemaakt voor de Sint en zijn Pieten. Omlijsting De muzikale omlijsting werd verzorgd door jeugdorkest Uniek onder leiding van Jaqueline de Regt. Het werd een vrolijke en gezellige dienst, mede door de

late aankomst van een aantal zwarte pieten die de weg kwijt waren. Waaronder Opa Piet (inclusief rollator) en zijn gekke geluidjes. Op de foto Na afloop konden de kinderen in de Jacobushof nog op de foto met Sinterklaas en zijn Pietenbende. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom een leuke geslaagde morgen. Tot volgend jaar Alle vrijwilligers, Uniek en Sint en zijn Pietenbende hartelijk bedankt en tot volgend jaar!!


Pagina 12

Ongelooflijke Onge- Sinterklaasmiddag luksbal brengt geluk voor 55-plussers In Fijnaart werd de viering van de 11e van de 11e dit jaar over een andere boeg gegooid. Carnavalsvereniging De Bierdopjes en De Dijkrakkers, De Elfjes en zalencentrum De Graanbeurs hadden hun schouders onder de start van het carnavalsseizoen gezet. Het resultaat was een drukke en gezellige avond voor jong en oud. Het feest viel op vrijdag 13 november, vandaar dat als titel Het Ongelooflijke Ongeluksbal werd gekozen. Er viel weinig ongeluk te bespeuren. De zaal was al vroeg in de avond gevuld, wat mede te danken was aan het optreden van de kindercast van Ciske de Rat De Musical. Fenderts Carnavalslied Het enige, vertrouwde onderdeel was de verkiezing van het Fenderts Carnavalslied. Vijf groepen deden een gooi naar de titel: De Bierdopjes, De Elfjes, De Dijkrakkers, De Vergeet Mij Nietjes en De Gospelpompers. De jury werd gevormd door

zeven oud-prinsen van het Kleigat: Thijs Neelen, Dirk de Vos, Jan Kocken, Wil Frijters, Nico Koomans van den Dries, Jacques van den Baard en Rob van Brakel. Zij werden bijgestaan door de voormalige nar Ria Koekkoek. De Gouden Laars voor de winnaars ging uiteindelijk naar De Bierdopjes. Omdat zij de prijs voor de derde keer wonnen, mogen zij de laars houden. Voor de toekomstige liedjesfestivals komt er een nieuwe wisselbeker. Dweilbands Tussen de optredens van het liedjesfestival door hielden dweilband Exclusief uit Oudenbosch en Bloas T’um Op uit Heijningen de stemming er goed in. Ook maakten De Dijkrakkers bekend dat Jeroen van Zelst als hoofdact optreedt tijdens 3 Weekskus Vurraf op zaterdag 16 januari in De Graanbeurs. Het Ongelooflijke Ongeluksbal werd verder omlijst door DJ Mark. De organisatie kijkt terug op een goed en gezellig verlopen avond. Wordt zeker vervolgd!

Activiteitencommissie Seniorenraad Fijnaart en Heijningen heeft weer een leuke sinterklaasmiddag georganiseerd voor alle 55-plussers. Donderdag 26 november bent u om 14.00 uur van harte welkom in de Graanbeurs. Het wordt een gezellige middag met koffie en iets lekkers en een hapje en een drankje. We hebben een leuke muziekbingo waarmee kleine prijsjes zijn te winnen. En natuurlijk nog een traktatie na afloop van deze middag. Eigen bijdrage: â‚Ź 5,-. Opgeven voor 21 november bij familie Traets, Kerkring 2 in Fijnaart met vermelding van naam en telnr.

55+ bridge Uitslag dinsdag 10 november Gele lijn 1. Inge Reijnders & Toon Reijnders 58,33% (2.) Corrie van de Berg & Pia Kok 56,94% (2.) Nel de Bruin & Toos Bruynzeels 56,94% 4. Kees Vrolijk & Adrie Nouwen 53,47% 5. Toon Dierks & Twan Rijsdijk 50,00%

Rode lijn 1. Tineke Vis & Cora Winkelhof 60,94% 2. Martha Berghout & Piet Berghout 54,69% (3.) Nel Keuter & Nel Breure 53,13% (3.) Bets Kannekens & Piet Kannekens 53,13% 5. Cobi Verhoeven & Ger Laheij 50,52% 6. Corrie Nieuwenhuizen & Jan Nieuwenhuizen 50,00%

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 9 november A-lijn 1. Martha en Piet Berghout 63,54% 2. Hans Riethoff & Cor van Veelen 62,85% 3. John Groen & Addie Schouls 57,29% 4. Tineke Vis & Corrie Voet 56,25% 5. Sjaan en Klaas van Exel 49,65% B-lijn 1. Tonny Frijters & Arie v.d. Linden 60,42%

2. Willy Timmers & Nelleke van Zuilichem 57,92% 3. Ella Huybregts & Hannie van Tilborgh 55,42% 4 ged. Annie van Gils & Jenke de Lint / Cees Vrolijk & Henk v.d. Weerd 53,33% C-lijn 1. Adje Knook & Kors van Beem 62,08% 2. Nettie en Anton Bom 59,58% 3 ged. Joke Machielse & Lia Maat / Piet Bom & Piet Vermunt 55,42% 5. Pia Kok & Corrie v.d. Berg 55,00%

Abrazos bridgedrive Zaterdag 14 november is voor de zevende keer de Abrazos bridgedrive gehouden in het Trefpunt in Fijnaart. Dertig paren waren aanwezig voor het goede doel om geld bij elkaar te bridgen. De opbrengst is voor stichting Abrazos. Zij werken voor kinderen met autisme in Peru. Er werd een mooi bedrag bij elkaar gebracht van

2300 euro met medewerking van vele vrijwilligers en sponsoren. Top-integraal: 1. Wim Buijs & Frits Spaans 71,88%; 2. Nel den Engelse & Ine Oranje 63,04%; 3. Gerda Vermeulen & Tonnie Vreugdenhil 61,52%; 4. Jeanne Roks & Rian Schoovers 60,18%; 5. Frans Berghout & Richard Berghout 59,29%.


Pagina 13

Wandelt u graag? Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Woninginbraak Tussen donderdag 5 en maandag 9 november vond een woninginbraak plaats in de Torenvalkstraat in Fijnaart. De cilinder van de deur was gebroken (de zogenaamde Bulgaarse methode), waarna de woning is doorzocht en goederen zijn ontvreemd. De politie stelde een buurtonderzoek en een forensisch technisch onderzoek in. Woninginbraak In een woning aan de Gierzwaluw in Fijnaart werd op zaterdag 7 november tussen 16.30 en 20.10 uur ingebroken. De daders braken aan de achterzijde een klepraam open, waarna de gehele woning werd doorzocht. Ook hier zijn goederen ontvreemd. Hierbij werd eveneens een buurtonderzoek gehouden en is het forensisch technisch onderzoeksteam ter plaatse geweest. Indien u bij beide woninginbraken iets heeft gezien betreffende verdachte personen en/of voertuigen, bel naar 0900-8844. Afval wietkwekerij gedumpt Aan de Noordlangeweg in Fijnaart zijn zondag 8 november om 13.15 uur vijftien plastic zakken aangetroffen met afval van een wietkwekerij. De gemeente heeft de zakken opgeruimd. In het buitengebied worden vaak afvalstoffen van wietplantages of vaten met chemisch afval gedumpt. Blijf er van af en bel de politie op 0900-8844. Met name de inhoud van de vaten kan levensgevaarlijk zijn. Auto tegen vangrail Op de A29 bij Heijningen raakte maandag 9 november rond 19.00 uur een auto in de slip en belandde tegen de vangrail. Bestuurder en inzittende bleven ongedeerd. De auto is getakeld. Motor crost door straat Op de Veluwestraat in Heijningen werd maandag 9 november rond 21.00 uur met een motor door de straat gecrost. Toen de politie arriveerde was

de ‘vogel’ gevlogen. Graag even bellen als u zijn naam weet, gaan wij kijken of en hoe we de bestuurder aan kunnen pakken. Verdachte situatie Op de Bedrijvenweg in Fijnaart werd woensdag 11 november om 02.18 uur een verdachte situatie gemeld. Er stond een auto met zijn lichten aan. Bleek dat het een stelletje was wat met elkaar zat te chillen. Trekker weggezakt Woensdag 11 november was rond 14.30 uur op de Jufvrouwenweg in Fijnaart een trekker met oplegger weggezakt in de berm. Een takelwagen heeft de trekker weer op de weg gekregen. Aan de berm was aanzienlijke schade ontstaan. Een Dag Niet Vrijdag 13 november was het ‘Een Dag Niet’, een landelijke actiedag van burgers, buurtpreventisten, gemeente en politie om aandacht te vragen voor woninginbraken. Het doel was dat er deze dag niet ingebroken zou worden. De buurtpreventisten vroegen bovendien aandacht voor de whatsappgroep !ALERT|Moerdijk. Zij deelden flyers uit bij de Jumbo. Middels deze app worden wijkgroepen/bewoners met elkaar verbonden en op de hoogte gegracht van eventuele verdachte situaties in de wijk. Bij een verdachte situatie belt een deelnemer eerst de politie via 112 en stelt daarna zijn/ haar watsappgroep in kennis. Meld je aan via het e-mailadres info@moerdijk.nl of spreek een van de buurtpreventisten bij u in de wijk aan. Overigens werd er in Fijnaart op 13 november niet ingebroken. Dat gold trouwens voor de hele gemeente Moerdijk. Dank aan al die vrijwilligers.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Een mevrouw uit Fijnaart is rolstoel gebonden en zoekt een vrijwilliger die haar een keer per week mee naar buiten neemt om een stukje te rijden. Bij voorkeur niet op woensdag. Heeft u tijd en wilt u helpen? Ga dan naar www.wehelpen.nl of naar www.vrijwilligersmoerdijk.nl. Ook kunt u elke dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur binnenwandelen tijdens het spreekuur van 1-LOKET in Fendertshof.

Hierboven staat een van de hulpvragen die is binnengekomen bij 1-LOKET. Ook u kunt uw hulpvraag plaatsen, maar er zijn vooral vrijwilligers nodig die de hulpvragen oplossen. Meld u aan! Het vergt niet veel tijd en u krijgt er veel voor terug!

Heemkundige kring lost mysterie op

Rouwbrief was voor Maria Hartensveld In Fendert Lokaal van vorige week stond een rouwbrief die in september 1942 was verstuurd naar ‘Wed. N. Oostdijck-Hartveld’. Hij was echter terechtgekomen bij de familie Konings. Tijdens een verhuizing kwam de brief boven water. De heer Konings wilde graag weten wie de geadresseerde was, maar wist haar niet te achterhalen. Daarom werd de hulp van de lezers Fendert Lokaal ingeschakeld. Op de oproep reageerde Sjaan Kannekens van Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. De heer Konings had daar de rouwbrief al laten zien, maar toen konden ze hem niet helpen. “Ik ben vervolgens in het regionaal archief gaan zoeken en ben steeds verder gekomen via allerlei stambomen en het archief van de gemeente Breda. Ik heb alleen de trouwdatum van de weduwe niet kunnen vinden”, vertelt Sjaan. Hartensveld Dat de heer Konings de geadresseerde niet wist te achterhalen is niet zo vreemd. De meisjesnaam van de weduwe is namelijk niet Hartveld, maar Hartensveld. Maria Hartensveld is op 26 januari 1871 geboren in Zuid-Beijerland als dochter van Adam Hartensveld en Elizabeth van der Meide. Zij overleed op 7 september 1954 op 83-jarige leeftijd in Breda. Zij was getrouwd met Nicolaas Oostdijck, die geboren

is op 7 september 1864 in de gemeente Fijnaart en Heijningen als zoon van Willem Oostdijck en Martijntje Rijnsaard. Hij overleed op 22 januari 1927 op 62-jarige leeftijd in de gemeente Fijnaart en Heijningen. Nicolaas Oostdijck en Maria Oostdijck-Hartensveld kwamen op 19 april 1920 vanuit Rotterdam naar Fijnaart en gingen wonen in het huis met nummer A76, het huidige Kadedijk 5. Uit hun huwelijk zijn de volgende zonen geboren: Willem (18 maart 1893), Adam (21 juli 1895, overleden op 9 augustus 1897) en Nicolaas (20 juli 1897, overleden op 3 september 1897). Jan Breure De persoon waarvan het overlijden via de rouwbrief kenbaar werd gemaakt is Jan Breure L. Jz. Jan is geboren op 14 december 1864 in Zuid-Beijerland als zoon van Leendert Jacobus Breure en Tanneke Jenneke Maris. Jan is gehuwd met Dirkje Broere op 13 juni 1907 in de gemeente Fijnaart en Heijningen. Hij overleed op 10 september 1942 in de leeftijd van 77 jaar en 9 maanden. Dirkje Broere is geboren op 27 augustus 1865 in de gemeente Fijnaart en Heijningen en overleed op 1 mei 1952 op 86-jarige leeftijd. Dirkje was een dochter van Arie Broere en Anna Sneep. Zover de heemkundige kring heeft kunnen nagaan zijn er uit dit huwelijk geen kinderen geboren.


Pagina 14

Agenda

GEEF CISKE CADEAU!

Dinsdag 17 november 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Ideaal voor in de schoen Kaarten voor Ciske de Rat De Musical Dat moet je doen!

Donderdag 19 november 13.00 uur: Uitstapje voor 55-plussers naar Intratuin, vertrek vanaf Fendertshof in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 20 november 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’ Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 20.00-22.00 uur: Vogeltentoonstelling De Polderzanger, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zaterdag 21 november 10.00-22.00 uur: Vogeltentoonstelling De Polderzanger, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 13.00-16.00 uur: Sint’s Speur- & Spelmiddag, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’ Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 19.00 uur: Het Fenderts Schaep, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart. Zondag 22 november 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’ Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 14.30 uur: Het Fenderts Schaep, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart. 16.00 uur: Steengrillen de Konijnenberg, Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart Dinsdag 24 november 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 26 november 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00 uur: Sinterklaasmiddag voor 55-plussers, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 20.00-21.30 uur: Informatieavond De Eetlijn, praktijk Jouw LijfLijn, Kadedijk 79 in Fijnaart Vrijdag 27 november 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’ Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zaterdag 28 november 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’ Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Zondag 29 november 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Op de huid’ Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 14.00 uur: Muziekmiddag met het Klarinetcollectief en C2, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart

Informatieavond De Eetlijn Nettie Bom houdt donderdag 26 november een informatieavond met uitleg over De Eetlijn (GEZONDer worden en AFVALLEN).

De informatieavond vindt plaats in de praktijk van Jouw LijfLijn (voorheen Fini Art) aan de Kadedijk 79 in Fijnaart. Het begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

Verkrijgbaar bij: Drogisterij Sebastian (Voorstraat 39), Voet Installatietechniek (Voorstraat 7) en Slijterij Van der Maas (Oudemolensedijk 9) Online via www.oranjevaan.nl/ciske - Kosten: € 12,50 in de voorverkoop - Uitvoering op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart

Word ook gastheer van Waterpoort Waterpoort telt ondertussen 34 enthousiaste gastheren en gastvrouwen. Deze bevlogen recreatieondernemers maken hun gasten wegwijs in dit bijzondere gebied. Maar ze zijn samen ook onderdeel van het uitgebreide netwerk van samenwerkende ondernemers die het Waterpoortgebied promoten! Op 26 november 2015 start de derde cursus Gastheerschap Waterpoort. De cursus is voor alle bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen bij recreatie en toerisme in het Waterpoortgebied. Zoals hotels, campings, B&B’s, theetuinen, restaurants, jachthavens of agrotoerisme. Ook bedrijven in oprichting kunnen deelnemen. Deelname is mogelijk door één of twee personen per bedrijf/instelling. Praktische informatie Dankzij subsidiebijdragen zijn de deelnamekosten aan de cursus slechts € 80,- pp. Er kunnen in totaal circa 25 personen deelnemen aan de cursus. De cursus vindt plaats op vijf donderdagmiddagen van 13.00-17.00 uur (26 november, 10 december, 28 januari, 18 februari en 2 maart). De cursus vindt steeds plaats bij een van de gastheren in opleiding. Op 28 januari wordt een workshop gehouden rond een actueel thema; voor deze bijeenkomst worden ook de

huidige gastheren uitgenodigd. Gebiedsgerichte informatie (ontstaan, cultuurhistorie en natuur & landschap), veldbezoeken, mogelijkheden voor recreatief medegebruik, uitwisseling en samenwerking tussen de gastheren en hun bedrijven vormen de kern van de cursus. Waterpoort Waterpoort is de naam voor het gebied dat ligt op de grens van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het is ook de naam van een samenwerking tussen de drie provincies en de zes gemeenten rondom het Volkerak/Zoommeer, natuurterreinbeheerders en vele andere partijen. Het is geen samenwerking van alleen maar overheden. Het is een uitgestoken hand naar iedereen die plannen heeft die de toekomst van het gebied kleur geven, of het nu gaat om bewoners, bedrijven, scholen of andere samenwerkingsverbanden. Meer informatie over Waterpoort: www.waterpoortwerkt.nl. Aanmelden Aanmelden voor de cursus kan tot en met 20 november via het online aanmeldformulier op www.ivn.nl/afdeling/gastheervan-het-landschap/activiteiten/ cursus-gastheerschap-waterpoort. Plaatsing is op volgorde van aanmelding, dus meld u snel aan!

www.fendertlokaal.nl


Pagina 15

o23 20.00

Uitslagen

Noordhoek A1 - De Fendert A2 7-1 Pelikaan 9 - De Fendert 4 1-9 De Fendert B2 - Noordhoek B1G nb SC Gastel A2 - De Fendert A2 7-3 De Fendert A1 - ODIO A1 nb De Fendert 1 - Duiveland 1 2-2 DVO’60 - De Fendert 3 4-0 De Fendert 2 - Pelikaan 4 uitg. MZC’11 MC2 - De Fendert MC1 2-7 ST TPO/VOV E2 - De Fendert E3 8-4 De Fendert B1 - METO B1 nb Prinsenland MP2 - De Fendert MP2 5-5 Zwaluwe MP1G - De Fendert MP1 2-7 De Fendert F3 - SC Kruisland F2 3-2 Good Luck D2 - De Fendert D2 3-0 De Fendert C2 - WHS C1 1-4 De Fendert C1 - Klundert C1 0-2 De Zwerver MB1 - De Fendert MB1 2-0 MZC’11 D1 - De Fendert D1 3-0 SVC F2 - De Fendert F2 2-2 De Fendert F1 - SVC F1 8-1 De Fendert E4 - Alliance E3 1-5 De Fendert E2 - Kogelvangers E2 3-2 De Fendert E1 - Kogelvangers E1 5-2 Klundert D2 - De Fendert D3 3-2 IFC F1 - De Fendert F4 6-0 De Fendert 2 - DEVO 3 2-6 De Fendert 3 - Oranje Blauw’14 3 2-2

Programma

Dinsdag 17 november De Fendert o23 - Prinsenland

Zaterdag 21 november De Fendert D3 - Seolto D2 08.45 De Fendert E1 - Seolto E1 08.45 De Fendert E2 - Seolto E2 08.45 Seolto E3G - De Fendert E3 08.45 De Fendert E4 - SC Gastel E4 08.45 De Fendert F1 - Steenbergen F1 08.45 Kogelvangers F4 - De Fendert F5 09.00 De Fendert F4 - Pelikaan F3 09.30 Noordhoek F1 - De Fendert F2 09.30 De Fendert C1 - Sprundel C1 10.00 De Fendert MC1 - Prinsenland MC1 10.00 De Fendert MP1 - Seolto MP1 10.15 Victoria’03 E4 - De Fendert E5 10.15 Seolto MP2 - De Fendert MP2 10.15 De Fendert B1 - DVO’60 B1 11.00 De Fendert D2 - IFC D3 11.00 vr Steenbergen C3 - De Fendert C2 11.00 WVV’67 D1 - De Fendert D1 11.00 Papendrecht MB1 - De Fendert MB1 12.30 De Fendert A1 - Klundert A1 14.30 De Fendert A2 - Roosendaal A5 14.30 De Fendert B2 - DHV B1 14.30 VOV 1 - De Fendert 4 14.30 Zwaluwe 5 - De Fendert 5 14.30 be De Fendert 2 - Internos 3 14.30 be De Fendert 1 - SKNWK 1 14.30 vr Zondag 22 november Rood Wit W 5 - De Fendert 2 10.00 Dinsdag 24 november DVO’60 1 - De Fendert 1 20.00 vr De Fendert A1 - RBC A1 19.30 vr

Zwembad De Oester ligt volledig op koers De overname van het Fijnaartse bad door Stichting Zwembad Fijnaart ligt op koers. Met de gemeente Moerdijk zijn goede gesprekken gevoerd die zullen leiden tot ondertekening van de overeenkomst op zeer korte termijn. Kortom, vanaf 1 januari 2016 kan er naar hartenlust gezwommen worden in zwembad De Oester. De stichting neemt per 1 januari

2016 zwembad Het Volkerakkertje over voor een symbolisch bedrag. Vervolgens wordt de naam van het bad omgedoopt in De Oester. De exploitatie wordt uitbesteed aan een bedrijf. Aanvragen voor offertes zijn verstuurd naar diverse professionele exploitanten, die de aanvragen met enthousiasme hebben ontvangen. Meer informatie is te vinden op www.deoester.org.

vv Oranje-Blauw ‘14 Het eerste kampioenschap van dit seizoen is binnen!

Het D-team van Oranje Blauw ’14 is najaarskampioen geworden door met 3-0 te winnen van fusieclub ST TPO/VOV. Met nog 1 wedstrijd te gaan zijn de jongens en meisje van dit team niet meer in te halen door de concurrentie. Sinterklaas Let op: Zaterdag 28 november komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Heijningen. Binnenkort FIFA 16 toernooi en Dartsfestijn. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Steenbergen VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 2-1 Simonshaven VR1 - Oranje Blauw’14 VR1 3-7 Dubbeldam B3 - Oranje Blauw’14 B17-3 Oranje Blauw’14 D1 - ST TPO/ VOV D1 3-0 Roosendaal F4 - Oranje Blauw’14 F1 4-8 Seolto MP2 - Oranje Blauw’14 MP1 14-4

Programma

Donderdag 19 november Oranje Blauw’14 VE1 – Halsteren VE1 20.00 Zaterdag 21 november SC Stavenisse 2 - Oranje Blauw’14 za2 14.30 RKsv RCD B2 - Oranje Blauw’14 B1 14.30 Cluzona F1 - Oranje Blauw’14 F1 09.30 Oranje Blauw’14 MP1 - Klundert MP1 09.30 Zondag 22 november BSC 10 - Oranje - Blauw ‘14 Zo 2 10.30

Uitslagen

Barca 1 - Oranje Blauw’14 1 5-1 ODIO 5 - Oranje Blauw’14 2 6-0 De Fendert 3 - Oranje Blauw’14 3 2-2

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

Sportnieuws? Mail redactie@fendertlokaal.nl

Chocoladeactie v.v. de Fendert weer van start! De Chocoladeactie die v.v. de Fendert vorig jaar organiseerde is een heus schot in de ‘Kerstroos’ gebleken. Vandaar dat wij ook dit jaar ervoor gekozen hebben om de Chocoladeactie te organiseren. Luxe, van hoogwaardige kwaliteit, chocoladebonbons kunnen besteld worden bij v.v. de Fendert. Gewoon om lekker zelf op te smikkelen of anders vormen de luxe doosjes dé kerstattentie om een geliefde, familielid, zakenrelatie, etc. mee te verrassen. De doosjes zijn verkrijgbaar in 250 gram en in 500 gram. Doosjes van 250 gram kosten 5,25 euro, terwijl doosjes van 500 gram 8,75 euro kosten. Bij bestellingen kunt u vermelden wanneer de doosjes bezorgd kunnen worden. Bestellingen worden gratis thuisbezorgd tussen 2 en 22 december. De doosjes zijn te bestellen bij Mark Reijnders, 06-17434499. markreijnders60@gmail.com Het is de bedoeling dat de Chocoladeactie rondom kerst uit gaat groeien tot een heuse traditie. Het bestuur wenst iedereen ‘smakelijke’ (feest)dagen toe!


facebook.com/jumbosupermarkten

8cfcb168-052c-4502-9b1f-58c14e62bcf6.indd 1

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

16-11-2015 9:52:39