Page 1


Av og til er det lettere for noen utenfra ü se løsningene.


I Fender er vi opptatt av miljø og bærekraftig utvikling. Vi har derfor spesialisert oss på å utvikle informasjonsmateriell som motiverer folk til å bli flinke til å kildesortere og ta bedre vare på miljøet. Vår visjon er at vi sammen med våre kunder skal skape suksesshistorier. Det er vi stolte av å ha fått til med flere avfallsselskaper rundt om i Norge. Noen av suksessene kan du lese om på de neste sidene i denne brosjyren.


Nå henter vi plast-, glass- og metallemballasje hjemme hos deg! 4. mai 2009 gikk startskuddet for det største kildesorteringsløftet i Vestfold på over 14. år da det ble innført hjemmehenteordning for plast-, glass og metallemballasje hos abonnentene. Sammen med Vesar laget vi derfor en omfattende informasjonskampanje i forkant som skulle sikre at alle abonnentene fikk med seg hva den nye ordningen gikk ut på. Resultat: I undersøkelser som er gjort i etterkant, sier hele 96 % av de spurte at de nå sorterer glass- og metallemballasje og 94 % nå sorterer ut plastemballasje. Oppgave: Informasjonskampanje for innføring av ny sorteringsordning Kunde: Vesar AS Referanse: Kaia E. R. Lind Elementer: Annonser, brosjyre, sorteringsguide, pressemeldinger, profilering på renovasjonsbilene samt radioreklame.


S orte ring er

ge n ialt

Stiller opp for miljøet! Edward Schultheiss, Osman Nyan og Tove Paule stiller alle opp for miljøet det sørger Renovasjonsselskapet for Drammensregionen for. I Buskerud er folk flinke til å sortere avfall, men mange er ikke alltid klar over hva avfallet gjenvinnes til. RfD fikk derfor med seg 12 kjente personer fra Drammensregionen til å stå frem og vise hva avfallet gjenvinnes til, på en morsom og sjarmerende måte. Resultat: Kalenderen har blitt veldig godt mottatt. En undersøkelse som Norfakta har gjennomført viser at hele 85 % av abonnentene i Drammensregionen tar vare på kalenderen og at 73 % av abonnenten har den på kjøkkenet. Oppgave: Idé, design og utvikling av kildesorteringskalender Kunde: RfD Referanse: Marianne Holen Elementer: kalender, annonser, pressemelding


ER?

Gjør sortering til en selvfølge! Internett er en viktig og effektiv kanal for å nå ut til abonnentene. Sammen med Vesar har vi utviklet informative og brukervennlige sider som virkelig har fått opp trafikken på vesar.no.

SØK

ESAR SØK I V Y FA L L S T S Ø K AV

PE

AV T NÅR FINN U

Gatenavn

mer

Husnum

HENTE FA L L E T

Bokstav

EG: S HOS D

SØK

Nettsidene er bygget opp slik at abonnentene skal bli inspirert, samtidig som de enkelt skal kunne finne informasjonen de er på jakt etter. Resultat: Sterk økning av trafikken på nettsiden. Over 2 millioner treff og 81.000 unike brukere det siste året. Vesar har også vunnet prisen ”Gulldunken” for Internettsidene sine. Oppgave: Design og utvikling av Internettside Kunde: Vesar AS Referanse: Kaia E. R. Lind Elementer: Internettside


Fender kommunikasjon

ER dEt EgEntlig noE nytt du tREngER?

Ute etter noe helt nytt? Prøv gammelt. IVAR Byttebu er et 200 kvm stort telt på Forus Gjenvinningsstasjon i Stavanger, hvor du kan sette fra deg det du ikke har bruk for, og ta med deg det du vil.

0,-*

i byttebua kan du sette fra deg saker du ikke trenger eller hente ut ting du har lyst på. Byttebua ligger på iVAR gjenvinningsstasjon Forus.

det du ikke trenger kan andre ha bruk for. og omvendt. *ordinære priser ved levering. Se www.ivar.no

Resultat: Stor trafikk i Byttebua - ordningen er blitt en suksess. IVAR har også vunnet prisen ”Gulldunken” for Byttebu. Hva: Navn og lansering av Byttebukonsept Kunde: IVAR AS Referanse: Birgit Gudmestad Elementer: Logo, slagord, brosjyre og annonser for Byttebu konseptet.


Gjesdal – Først i landet! Som første kommune i landet, innførte Gjesdal kommune hjemmehenteordning for glass- og metallemballasje. Sammen med IVAR lagde vi en gratulasjonskampanje som forklarte om den nye ordningen. Her la vi vekt på at Gjesdalbuene var de første i landet som fikk denne servicen.  Resultat: Innføringen har vært svært vellykket. Før ordningen trådde i kraft ble 42 % av all glass- og metallemballasje samlet inn. Etter at ordningen kom i drift blir 95 % av all glass- og metallemballasje samlet inn. Hva: Informasjonskampanje Kunde: IVAR AS Referanse: Tord Tjelflaat Elementer: brosjyre


Lyttende, modig og entusiastiske. Det er slik vi ønsker at du skal oppleve et samarbeid med oss. Ta kontakt idag!

Fender kommunikasjon as / TrÌleborgodden 6 / Pb 2368 / 3103 Tønsberg Tlf 33 33 40 55 / post@fender.as / www.fender.as

Fender - Utenfra  

Fender kommunikasjon

Fender - Utenfra  

Fender kommunikasjon

Advertisement