Page 1

Java, .NET eller IBM Stormaskin?

- ADG tilbyr de smarteste hodene innenfor systemutvikling og integrasjon


“NAV har gjennom rammeavtale benyttet konsulenter fra ADG inn i forvaltningen av UR. UR er etatens største leverandørreskontro og håndterer stønadsutbetalinger. Konsulentene fra ADG har vist evne og vilje til å sette seg raskt inn i løsningen. De har god kompetanse på det tekniske miljøet, samt forståelse for de komplekse virksomhetsprosesser som løsningen dekker. I tillegg har de god kompetanse innenfor systemutvikling generelt og samarbeider godt med etatens egne ansatte og øvrige konsulenter.” (Les mer om oppdraget på www.adg.no) Bjarne D. Pettersen Porteføljeansvarlig, NAV

Behov for å effektivisere prosessene i din virksomhet?

EN

UL

NS

KO

RE

DE

LE ITIL

Innleide ressurser til prosjekter/ forvaltning

KUNDENS BEHOV

CICS

HTML

J2EE Nyutvikling av system

PR OS JE KT LE DE RE

Spring

Integrasjon mellom systemer

RE

LE

Teknologiutviklingen går raskt, og med systemutviklingshjelp fra ADG sitter du i førersetet.

zOS

WebServices

Scrum/Smidig DLI

XML Eclipse

ST

TE

R

Websphere Videreutvikling og forvaltning av eksisterende system

Integrasjon webgrensesnitt mot stormaskinløsninger

RAD

.net/C# SQL

VIK UT

I tillegg til kunnskap om moderne teknologi, kreves det også stor kunnskap om virksomhetens forretning for å kunne levere den beste løsningen. Våre konsulenter har fokus på dette, og vi henter inn partnere der hvor vi trenger særskilt kunnskap. Det er et krav til våre konsulenter at de skal fokusere på kost-nytte for oppdragsgiver, slik at bedre og forenklede løsninger presenteres tidlig i prosjektet og man unngår forsinkelser og unødig kost.

Cobol

Java

TE

ADG har lang erfaring med å systemutvikle og forvalte forretningsløsninger for store offentlige etater og private virksomheter. Der hvor ulike løsninger skal integreres og det kreves DB2 kunnskap fra flere tekniske plattformer, har vi en unik posisjon. Våre dyktige konsulenter, SOA utviklere, testledere og prosjektledere står til din disposisjon når du har behov for nyutvikling, videreutvikling, forvaltning eller integrasjon av fagsystemer. Maven

Hibernate

Kundens behov: ADG setter alltid kundens behov i fokus og tilbyr følgende tjenester som vist i figuren.Våre medarbeidere har lang erfaring og bred kompetanse innenfor et stort spekter av teknologier og metodeverk.


“ADG har utviklet det voteringsanlegget som brukes av Bystyret i Trondheim. Når slike løsninger ikke fins som standardvare, krever det dyktighet og tålmodighet å få det funksjonelt. ADG har utført dette arbeidet godt.” (Les mer om oppdraget på www.adg.no) Kari Aarnes Leder for Bystyresekretariatet, Trondheim kommune

ADG gjør deg bedre ADG er en fremtidsrettet og kunnskapsbasert IT-bedrift som har tung fagkunnskap innenfor HR og systemutvikling. Det er få andre IT-selskaper som kan skilte med en historie helt tilbake til 1956, og vårt fagmiljø har vært en del av både NIT (Norsk Informasjonsteknologi) og IBM før vi for ti år siden stiftet IT-selskapet ADG AS. I tillegg til å ha jobbet mye med fornyelse av IT-systemer i offentlig sektor, var vi tidlig ute med å ta i bruk web- og mobilteknologi i kombinasjon med virksomhetenes eksisterende fagsystemer. Vi har også lang erfaring med å utvikle IT-løsninger innenfor HR, lønn og personal i både offentlig og privat sektor, og har utviklet to egne HR-produkter, AD Travel og AD Notum. (Les mer på www.adg.no) Vår unike kompetanse understøttes av vår arbeidsmetodikk og sertifiserte medarbeidere. Vi har fokus på kvalitet og bruker ITIL, Smidig Metode, Scrum og vårt eget kvalitetssystem AD-KS som er basert på internasjonale standarder. Våre medarbeidere er sertifiserte innenfor prosjektledelse, testledelse, arbeidsmetodikk og utvikling. Det betyr at du garantert vil oppleve ryddighet og orden i alle prosjekter vi leverer.


Fender kommunikasjon as

Fremtidsrettet

Vinn/vinn

“Gjennom sin fortid i Norsk Informasjonsteknologi og IBM var ADGs konsulenter i sin tid sentrale i utviklingen av …DBs lønn- og personalløsninger til offentlig sektor. Løsningene har siden blitt modernisert og benyttes fortsatt av svært mange kommuner. ADG kjenner kommunesektorens utfordringer og behov særs godt. Konsulentene holder høy faglig kvalitet og har god kunnskap om forvaltning av forretningskritiske systemer for denne sektoren. Vi har hatt stor nytte av ADGs kompetanse på dette området”. (Les mer om vårt samarbeid med EDB på www.adg.no) Arild Pedersen, Seksjonssjef EDB Offentlig, EDB Business Partner Norge AS

Enten du har behov for helt nye systemer eller trenger å optimalisere og forlenge levetiden til ditt eksisterende fagsystem, kan vi hjelpe deg. Med vennlig hilsen

Sissel Berg Avdelingsleder konsulent, ADG Ta kontakt i dag med John Sverre Dahl på 48 60 80 80 eller Sissel Berg på 47 66 66 95 eller send en e-post til salg@adg.no for å avtale en nærmere presentasjon.

ADG gjør deg bedre ADG – Application Development Group AS Postadresse Postboks 2205, Postterminalen, 3103 Tønsberg Besøksadresse: Stensarmen 16, 3112 Tønsberg Tlf: 33 39 82 00, www.adg.no

Foto: Michal Tomaszewicz

Profesjonalitet

Illustrasjon: Egil Nyhus

Kundeorientert    

adg - brosjyre systemutvikling - brukere  

brosjyre for adg i tønsberg

adg - brosjyre systemutvikling - brukere  

brosjyre for adg i tønsberg

Advertisement