Page 1

09

årsrapport

Thor Heyerdahl videregående skole åpnet dørene Se side 2 og 3

Toetally UB – norgeshistorie

4-felts E18 Langåker-Bommestad

DKS i videregående skole

Se side 2

Se side 4

Se side 6


Foto: Jiri Havran

årsrapport

09

Thor Heyerdahl videregående skole åpnet dørene Badet i augustsol åpnet nye Thor Heyerdahl videregående skole dørene for 1680 elever den 17. august. Etter en kjempeinnsats fra entreprenørgruppen og skolens egne ansatte ble skolen tatt i bruk ved skolestart som planlagt. Vaiende flagg mot knall blå himmel markerte den historiske begivenheten. Look to Larvik 18. september ble den offisielle åpningen markert i skolens store auditorium med statsråd, fylkesmann, ordfører i Larvik og fylkesordfører Per-Eivind Johansen i spissen for en rekke innbudte gjester. – Dere har fått et fantastisk bygg som roper ut at videregående opplæring er viktig. Fra nå av kan vi si ”look to Larvik” når det gjelder å tenke bygg i videregående opplæring, sa daværende

kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Deretter klipte russepresident Anne Line Ferstad snora til stormende jubel. På kvelden ble det hele avsluttet med konsert i Arena Larvik med nasjonale stjerner og over 3000 tilskuere. Åpningen viste til fulle hvilke muligheter den nye skolen har til å gjennomføre små og store arrangementer.

Bygget for ny tid med ny teknologi Thor Heyerdahl videregående skole er bygget for ny tid med mye ny teknologi. Rom og utstyr legger til rette for opplæring som er tilpasset den enkelte elev. Både lærere og elever har egne, bærbare PC-er og benytter trådløst bredbånd. Lokalene er utformet i transparent luftighet – alle møbler er nye, etasjer og avdelinger er forbundet med broer i et vakkert utformet felles

Ungdomsbedrift med suksess Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

I sommer skrev Toetally UB fra Nøtterøy videregående skole norgeshistorie i Rotterdam. For første gang vant Norge en pris i EM for ungdomsbedrifter. I konkurranse med 32 andre land innkasserte de den prestisjetunge FEDEX prisen.

Et av kriteriene for prisen er at produktet og konseptet må ha stort internasjonalt potensial samt at selskapets visjon skal ha et internasjonalt perspektiv. Toetally UB har utviklet en oppvarmingssokk som skal redusere skader ved tåspissdansing. De har blant annet fått til produksjon i Kina og markedsundersøkelser i England. Sin unge alder til tross, har de allerede fått innblikk i det å være en suksessbedrift. Nøtterøy videregående skoles lærer Arild N. Johnsen utmerket seg også i 2009, da han ble hedret med den prestisjetunge prisen “The 2009 Junior Achievement Teacher of the Year”. Prisen deles ut til en enkelt lærer som har utmerket seg for sin innsats, engasjement og inspirasjon innenfor entreprenørskap i utdanningen.

Mestermøte: Toetally UB og danserinnen Ingrid Lorentzen tester oppvarmingssokken på Operaens tak i Oslo. Fra venstre Kristian Løn, Linnea Pedersen, Ingrid Lorentzen og Viktoria Magnussen.

2


Foto: Jiri Havran

34000 m2: Skolen kan blant annet tilby 11 utdanningsprogram, 320 undervisningsrom og kantine med 810 sitteplasser til sine 1680 elever.

rom. Thor Heyerdahl videregående skole har blitt en skole hvor lokaler og den pedagogiske praksisen gjensidig støtter opp om hverandre.

Larvik Arena IKS

å være en multiarena for ulike arrangementer. Som hjemmebane for Larvik Håndballklubb og som konsertsal rommer den 4000. Utvidelsen til en multiarena har blitt gjennomført med et vesentlig økonomisk bidrag fra Larvik kommune. Det interkommunale selskapet Larvik Arena IKS

Foto: Cecilie Langklep Bjørnøy

Skolens kroppsøvingsarealer har en flate tilsvarende to håndballbaner. Disse kan gjøres om til 6 seksjoner som kan benyttes parallelt til kroppsøving. I tillegg er arenaen utvidet til

“Look to Larvik”: Thor Heyerdahl videregående skole åpnet dørene 17. august.

forestår utleie av Larvik Arena når den ikke brukes som kroppsøvingslokaler. Selskapet er kommunens og fylkeskommunens viktigste redskap for å gjøre utvidelsen av skolens kroppsøvingslokaler til Larvik Arena selvfinansierende.

Åpnet Karrieresenteret: Fylkesdirektøren i NAV, Trine Heibø Holm (f.v.), Karrieresenterets leder, Kjersti Furhovden og fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe berømmet det gode samarbeidet i prosessen rundt etableringen av Karrieresenteret.

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv Karrieresenteret i Vestfold er et partnerskap mellom NAV og Vestfold fylkeskommune, og ble offisielt åpnet 4. september. Karrieresenteret er et tilskudd til NAV og fylkeskommunens øvrige tjenester. Først og fremst skal Karrieresenteret være et tilbud til personer med behov for veiledning om yrkes- og utdanningsvalg. En av oppgavene er også å bistå bedrifter som står ovenfor en endrings- og omstillingsfase. I tillegg vil det

være et tilbud til ansatte i NAV og rådgivere i grunn- og videregående skole som har behov for å utvikle sin kompetanse og kunnskap om hvilke veivalg og muligheter som finnes.

God Oppvekst – felles løft for barn og unge ”God Oppvekst: Handlingsprogram 2008 – 2018” er utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold, KS og Vestfold fylkeskommune sammen med statlige etater og parter i arbeidslivet. ”God Oppvekst” bygger på en erkjennelse av at alle aktører i fylket må bidra til et felles løft for at alle unge i Vestfold skal kvalifiseres til arbeidsliv eller videre utdanning. En styringsgruppe har ansvar for programmet, sikrer fremdrift og er pådrivere. Arbeidet er en oppfølging av Verdiskaping Vestfold Handlingsprogram 2009.

3


årsrapport

09

Foto: Isobell Simonsen

Løft for fylkeskommunens eiendommer Elevene på studieretning for musikk, dans og drama ved Greveskogen videregående skole gledet seg i høst over ny dansesal i skolens tilfluktsrom. For elever og lærere på danselinjen betyr dette tidsriktige og moderne danselokaler som er lett tilgjengelig. Dansesalen er et av over 40 små og store prosjekter som ble startet opp da fylkeskommunen fikk et ekstraordinært tilskudd til satsning på bygg og veier. Tilskuddet på 38 mill kroner ble gitt som en del av regjeringens tiltakspakke for å dempe virkningene av finanskrisen. Pengene er øremerket vedlikehold og rehabilitering av bygninger og veier, og skal brukes på nye prosjekter som kan igangsettes raskt og stimulere til sysselsetting. Over 40 lokale entreprenører og byggmestre har fått oppdrag i denne forbindelse.

Ny dansesal: Elevene ved Greveskogen videregående skole er fornøyd med nye, tidsriktige og moderne danselokaler.

Tilskuddet har gitt et kjærkommet løft for fylkeskommunens eiendommer, og ført til oppstart av over 40 nye prosjekter det ikke var funnet rom for i det ordinære budsjettet. Ved Nøtterøy videregående skole er kantinen bygd ut, og det er laget en glassgang mellom det nye læringssenteret og den gamle bygningen.

E18 med fire felt mellom Langåker og Bommestad

Haugar Vestfold kunstmuseum har fått et etterlengtet løft og Statens vegvesen har fått 5 mill kroner ekstra til asfaltdekke på fylkesvegene. De fleste prosjektene er likevel mindre vedlikeholdsprosjekter ved skolene og tannklinikkene, som utskiftning av gammelt gulvbelegg, dører og vinduer eller reparasjon av skader. De fleste prosjektene er ferdigstilt og tatt i bruk. De resterende sluttføres i løpet av 2010.

- Dette er ein gledeleg dag, sa daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete 22. juni, og åpnet den 8 km lange parsellen Langåker-Bommestad på E18.

Foto: Grete Thoresen

Den nye firefelts motorvegen innebærer en lenge etterlengtet løsning på store problem med trafikkavvikling, trafikksikkerhet og miljøulemper. Prosjektet omfatter en tunnel (160 m), en miljøtunnel (50 m) og flere bruer. Seierstad (277 m) er den lengste, men den mest markante er allikevel Bommestad (150 m) som spenner over Lågen. I stede for en tradisjonell betongbru er det valgt en fagverksbru i stål med underliggende bue. Det er satt av plass til tursti under brua på søndre bredd.

4

Glede over ny E18 parsell: Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete kappet snoren på Bommestad bru med en antikvarisk, men nyslipt, sabel.

Strålende åpning av - Den største dagen i mitt liv! utbrøt skulptør Knut Steen. Og onsdag 24. juni 2009 ble en fantastisk dag på Midtåsen i Sandefjord: Åpningen av Knut Steens skulpturpark ble etterfulgt av folkefest og gratiskonserter for om lag 3000 glade vestfoldinger. - Dette er en stor og viktig dag for hele Vestfold, uttalte Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch da han klippet over snoren til Knut Steens paviljong og skulpturpark, hvor 16 av kunstnerens skulpturer er samlet. Den 84 år gamle kunstneren satt selv på æresstol, og fikk oppleve fanfare fra Marinemusikken, konsert med Lars Martin Myhre, Elfi Sverdrup og Alfred Jansson, og italiensk sang og dans. Etter den offisielle åpningen av skulpturparken, var det duket for årets folkefest. Vestfold fylkeskommune og Sandefjord kommune inviterte alle innbyggerne i fylket til sommerfest og gratiskonsert med Freddy and the Casuals og Postgirobygget. Flere tusen frammøtte koste seg i sommervarmen, mens bandene på scenen sørget for høy stemning.


Litteraturuka i Vestfold Søndag 1. november kunne fylkesordfører Per-Eivind Johansen åpne den 13. Litteraturuka i Vestfold. For første gang stod Vestfold fylkesbibliotek som arrangør, og Ingvar Ambjørnsen var årets hovedtrekkplaster. Litteraturuka trakk ca 5000 besøkende. Andre nasjonale storheter som deltok var Dag Solstad, Kjartan Fløgstad, Levi Henriksen og Helene Uri. Fra Danmark kom kritikerroste Carsten Jensen, og fra vårt eget fylke bidro en rekke gode navn; Harald Rosenløw Eeg, Jørn Lier Horst og Margaret Skjelbred, for å nevne noen. Musiker Ole Paus, billedkunstner Ragnar Almèn og foredragsholder Knut Jørgen Røed-Ødegaard representerte andre sjangre. For Litteraturuka i Vestfold er det viktig å fokusere på nasjonale forfatternavn i tillegg

til Vestfolds egen litteratur og kultur. Folkebibliotekene er valgt som viktigste arena. Det understreker målsettingen om å bringe litteratur og offentlig debatt ut til folk flest.

ldrfatterkve tedvise san gfo okformidingskriveverksforedragkonserterb est illing tea-k teropp lesnveld lyrikk est illing tea rsfilmt egn efor serk eldlyrik badskri vekutterkveldgrøsserkv rsfilmt egn efor erkveldgrøs lmtegneformid ling bokesa badskri veku stedvisesangforfatt orfa ursfi okfo bok ngf erb ling rivek øss mid gadsk dvis verk rterbo kforteropplesningskrivesan gforfatterkveldgr ningskriveverkste erbokformidlingbokb ursfilmtegneforestillinikk dra gkonserest dskrivek illingtea tedvise yrikkoppleslyrikk foredragkonsert røsserkveldlyr kvel dlyrikkfore formidlingbokba røsserkveldl est ilriveverks veld lmte lyrikktegnefo ngforfatterkveldg dskrivekursfi atterkveldg orestillingteagrøsserk k foredragkonserterbok grøsserkveldskri veku rsfilmt egn efor lmtegneforevisesa ormidlingbokba veldgrøsseredvisesangforf lmtegnef veldgrøsserkveldlyrik ormidlingbokbadskrivekursfionse bokf terk kst ursfi rter ling bokbad rfat ver rivek ngfo rive gsk okbadsk rfatterk ikkforedragkonserterbokf gskriveverkforedragk ngskriveverkstedvisesa kveldgrøsserkveldlyrikkteropplesnin erbokformidlingb edvisesangfo lesni snin ldlyr orfatter kveldlyrikk foredrag skriveverkst gteateroppletegneforestillingteateropp veldgrøsserkve foredragkonsert tedvisesangf eropplesningtedv dgrø gneforestilgneforestillinserk kvelbe isesangforfatterk veldlyrikk teropplesningskriveverks tter r sser restillingteatingsk grøs badskrivekursfilmte riveverks dskrivekursfilmte em rikk ises idlingbok nov kform tillingtea – 9.orfa terbo ngforfatterkveld 1.angf iveverkstedv fored teateropplesn erterbokformidlingbokba nser gneforestilkveldly ragko dlmtegnefores erkstedvisesa teropplesningskr rkveldlyrikk idlin dskrivekursfi dskrivekursfilmte veldlyrikk kvellygtea røsse kba kba foredragkonsteateropplesningskrivev gbo tillin gbo veldg idlin ores tterk veld veldgrøsserk form form gnef gneforestilling ngforfatterk rfatterkveldgrøsserk rkstedvisesangforfa ivekursfilmte konserterbok konserterbok iveve sesa dskr drag drag lyrikk gskr edvi kba n fore fore sni veld e gbo pl rkst ikk ngfo rikk serk idlin terop kveldlyr rkstedvisesa røsserkveldly terkveldgrøs erterbokform gneforestilingtea plesningskriveve k foreveve eldg rfat filmte erop lyrik skri erkv ngfo ekurs v veld teat ning fatt kri sesa foredragkons lling serk ples esti edvi dlingbokbads everkstedvisesangfor terkveldgrøs llingteaterop gneforestilingteafilmtegnefortegn skriveverkst esti rfat filmte kurs ning konserterbokformi efor ngfo kriv ekurs v krive ples kri ings sesa ads lesn okb teaterop skriveverkstedvi nserterbokformidlingbokbads tterkveldgrøsserkveldlyrikk krivekursfilm lingteateroppserterbokformidlingbmidl eforestillingerop ingbokbads plesning restilingkstedvisesangforfa kursfilmtegnesti kfor dlyrikkforedragko llingteat foredragkon krivekursfilmtegnefo veldgrøsserkvel okbadskrivefilm konserterbo eropplesningskrivever tegnefor rkste formidlingbokbadsorestillingteateroppkformidlingbads dvisesangforfatterk lyrikk foredrag krivekurs filmtegneforestilingteat ragkonserterbokursfi konserterbo lmtegnef okb rkveldlyrikk eropplesningskriveve lingbokbadskrivekurs røsserkveldlyrikkfored rikk foredragserterbokformidlingb kbadskrivek dvisesangforfatterkveldgrøsse restilgneforestilingteat nserterbokformid dvisesangforfatterkveldgrbok formidlingbo vekursfilmtegnefo veverkste dlyrikkforedragko rkste kri foredragkonokformidlingbokbadskrivekursfilmte rkvel gskri veve erte bads n rsni røsse e l gskri gbok n kons n i l d i sni veldg e l eropp kform gteat tterkveldgrøsse ngteateropp serkveldlyrikkoredrag dragkonserterb veverkstedvisesangforfatterk dvisesangforfasser filmtegneforestilinrkveldlyrikkforedragkonsernterbo filmtegneforestiliterk kveldlyrikk veldgrøs lesni gskriveverkste idlingbokbadskrivekurs teropplesningskrierbokformidlingbokbadskrivekurs veldgrøsse ngforfat tilingtearestilingteateroppisesangforfatterkveldgrø nserterbokform sesangforfatterk fores gnefo ragko dvi egne fored filmte rkste filmt foredragkonsert ningskriveverkstedvisesa ekurs lyrikk veve v d tedv kri krivekurs ngskri orestillingtegskriveverksterbokformidlingbokbadsursfi tterkveldgrøsserkvel lingteateropplesniragkonserterbokformidlingbokbads snin gnef forfa teateropples resti pple lmte esang gnefo s tero dvi nser lyrikk filmte ivek fored røsserkveld ngsbadskrivekurs orestillingtea dlyrikkforedragkoformidlingbokbadskrsang lesningskriveverkste veldgrøsserkveldlyrikk forfatterkveldg ursfilmtegnef veldgrøsserkveldlyrikkkvelkons terbokformidlingbok teropplesni erterbok dvisesangforfatterk foredragkonser everkstedvise gbokbadskrivek forestilingteagskr foredrag ngskriveverksteerte iveverkdvisesangforfatterk rbokformidlin ateropplesningskrivbokbadskrivekursfilmtegne ikk kveldlyrikk lingteateropplesni pplesnin sningskriveverkste gneforestillingte foredragkons sserkveldlyr tillingteatero røsserkveldlyrikkngteateroppleorfa veldgrøsserkveldlyrikk skrivekursfilmte kveldlyrikkvekurs tterkveldgrø lmtegneforesdvisesangforfatterkveldgsert filmtegneforestili foredrabokbad sesangforfatterk erbokfor kon iveverkstedviform kbadskrivekursfi røsserkveldlyrikk kbokbadskri gskriveverkstedvisesangf everkste gskr gbo drag n veldg skriv sni e idlin pl fore tterk sning ikk terop opple forfa teropplesninskriveverkstedvisesang vekursfilmtegneforestilingtea foredragkonserterbok lmtegneforestillingteater serkveldlyrikk kveldlyr kri k ursfi sning rikk grøs bads opple krivek lyrik veld eldly ater kformidlingbok erkveldgrøsserkv terbokformidlingbokbads sesangforfatterk terkveldgrøsserkveld foredragkonserterbo rkstedvi edvisesangforfat foredragkonser dvisesangforfatt rkst plesningskriveve kriveverksterfatterkveldgrøsserkveldlyrikk llingteaterop eropplesningskriveve stedvisesangfo ekursfilmtegneforesti eforestillingteat foredragskriv krivekursfilmtegn midlingbokbads

Gjennom hele fjoråret ble det nedlagt et stort arbeid i å sette Litteraturuka på det litterære norgeskartet, og i 2010 vil Vestfold fylkeskommune drifte en av Norges største og best besøkte litteraturfestivaler.

Inspirasjon •

derholdning

Aktivitet • Un

Litteraturuka 2009: Ingvar Ambjørnsen var årets hovedtrekkplaster.

Foto: Eva Almhjell

Dobbeltsporet Vestfoldbane nærmere målet Den positive utviklingen for Vestfoldbanen fortsatte i 2009. Byggingen av parsellen Barkåker-Tønsberg er i god gjenge. Det er også planleggingen av parsellene HolmHolmestrand-Nykirke og strekningen Larvik-Porsgrunn (Eidangerparsellen). Målet er dobbelsporet Vestfoldbane med flere avganger og kortere reisetid. I mars gikk startskuddet for bygging av dobbeltspor Barkåker-Tønsberg. Prosjektet omfatter totalt 7,8 km ny og moderne jernbane, hvor 5,8 km er dobbeltspor og vil korte ned reisetiden mellom Oslo og Tønsberg med 3-4 minutter.

Den positive utviklingen i bruken av toget til Torp flyplass fortsatte også i 2009. 120 000 reisende benyttet seg av tilbudet, mot i overkant av 75 000 i 2008.

Vestfoldbanen: Målet er dobbelsporet Vestfoldbane med flere avganger og kortere reisetid.

Knut Steen-paviljongen på Midtåsen

Folkefest: Postgirobygget innfridde forventningene til 3 000 publikummere på Midtåsen.

Foto: Gunlaug Gulvik

Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune, Sparebankstiftelsen DnB NOR og Anders Jahres humanitære stiftelse står bak skulpturparken, som er åpen for publikum. Selve paviljongen er plassert inne på Midtåsenområdet og huser tolv av kunstnerens marmorskulpturer, mens fire skulpturer i bronse er plassert rundt i landskapet.

Paviljongen på Midtasen rommer 12 marmorskulpturer av Knut Steen.

5


årsrapport

09

DKS utvider til ti videregående skoler i Vestfold Foto: Erik Berg

DKS i videregående: Fra den heftige forestillingen “Uprising” av Carte Blanche.

Det stilles krav til høy kvalitet og bredde i tilbudet, samt et godt samarbeid mellom kultur og skole. Et programråd bestående av skole- og elevrepresentanter avgjør i samråd med DKS-teamet hvilke produksjoner som skal tilbys skolene. I 2009 opplevde elevene følgende kunstinnslag i regi DKS:

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en satsning på kunst- og kulturformidling til barn og unge, med et systematisk kunst- og kulturprogram. Ordningen er godt etablert i grunnskolen og ble nylig utvidet til å omfatte videregående skole. Responsen fra lærere og elever har vært meget positiv. Vestfold er i sitt andre pilotår med seks videregående skoler. Fra høsten 2010 utvides DKS, og vil omfatte alle de videregående skolene i fylket.

Ordningen vil dermed nå ut til over 8500 elever i videregående skole i Vestfold.

Vestfold representerer østlandsfylkene internasjonalt

Rekordmange tok bussen i 2009

Årskonferansen for BSSSC er den viktigste møteplassen for regionale representanter (politiske og administrative) rundt Østersjøen. Organisasjonen skal ivareta regionenes interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet. Hovedfokus er transport og infrastruktur, maritim politikk, bærekraftig energi og klima, folkehelse og livskvalitet, FoU, utdanning og kompetanse, nordlig dimensjon og samarbeid med Russland og ungdomsmedvirkning.

Om lag 8,6 millioner reiser ble registrert på bussene i Vestfold i 2009. Det betyr en økning på nærmere 5 % i forhold til 2008. I forhold til en målsetting på 2 % vekst i 2009 er dette veldig bra. Veksten er størst i Tønsberg-området, men det er passasjerøkning også i resten av byene. Økt tilbud i Horten og Holmestrand, finansiert med tiltaksmidler, har også bidratt til den positive utviklingen.

Foto: Vestviken Kollektivtrafikk AS

Baltic Sea States Sub-regional Co-operation (BSSSC) er en politisk organisasjon der alle regioner i Østersjøområdet har mulighet til å delta. Som en av to nordmenn er fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe (FrP) valgt inn i styret til BSSSC som representant for de åtte østlandsfylkene. Opposisjonsleder Arve Høiberg (Ap) er valgt inn som ny norsk vararepresentant.

6

• Forfatterbesøk med Edy Poppy og kunstner prisvinner Harald Rosenløw Eeg. • Riksteaterets produksjon ”Dråpen”. • Den engelske humorforestillingen ”The Art of Seduction”. • Carte Blanche med danseforestillingen ”Uprising”. • Folkemusikk fra Valkyrien Allstars. • A cappella gruppa Basix fra Danmark. • Rap-orkesteret Freddy and the Casuals. • Et besøk på Haugar kunstmuseum med utstillingen Antarctica.

Det er de unge som reiser mer. I 2008 ble månedskortet ”Ung voksen” introdusert for gruppen 20-29 år. Dette ble en suksess. I 2009 er veksten særlig stor nettopp blant brukere av periodekortene ”Ungdom” (16-19) og ”Ung voksen”. En årlig måling av kundetilfredsheten viste også at Vestviken Kollektivtrafikks (VKTs) passasjerer var mer fornøyde i 2009 enn året før. Tilfredsheten har økt fra 65 til 68 poeng på en skala fra 0 til 100. Undersøkelsen tar for seg ulike sider ved kollektivtilbudet som service, informasjon og rutetider. Bedringen er gjennomgående i hele

8,6 millioner reiser: Rekordmange vestfoldinger brukte bussen i 2009.

fylket og gjelder på de fleste områder. Regularitet er ett av temaene passasjerene er mer fornøyd med. At bussen er presis er svært viktig og VKT har hatt stort fokus på dette i 2009.


Minoritetsspråklige elever

Regnskap

Fylkeskommunen har i flere år samarbeidet med kommunene om minoritetsspråklige elever. På grunn av svake faglige og språklige forutsetninger trenger elevene mer grunnskoleopplæring. Kommunene tilbyr dette for voksne. Ungdommer i 16 års alder ønsker å følge egen aldersgruppe, og får derfor grunnskoleopplæring i videregående skoles lokaler. Dette sikrer mer opplæring på grunnskolens nivå, samtidig som elevene kan gjøre seg kjent med videregående skole i et miljø av jevnaldrende.

Overskudd på 16,1 mill kroner Vestfold fylkeskommune fikk i 2009 et resultat på 16,1 mill kroner. Hovedårsaken til det positive resultatet er høyere skatteinntekter enn budsjettert. De negative effektene av finanskrisen ble ikke så omfattende for norsk økonomi som man først trodde og skatteinntektene ble høyere enn forventet. Sektorene har samlet et resultat omtrent i tråd med budsjett. Driftsregnskapet Tall i mill kr.

Regnskap Regnskap Justert bud 2008 2009 2009

Frie inntekter Skatt og rammetilskudd mv Andre statstilskudd MVA-kompensasjon (invest mm) Sum frie inntekter

1 558,6 17,1 81,1 1 656,9

Nto. driftsutgifter pr sektor Regional planlegging og næring -284,4 Videregående opplæring -978,0 Tannhelse -61,0 Kultur -77,0 Fellesformål -79,5 Avsetning lønn og pensjon -12,4 Reginale utviklingsmidler og drift (BTV) 1,1 Netto driftsutgifter -1 491,2

Avvik 2009

Avvik i%

1 660,5 40,2 74,2 1 774,9

1 643,1 40,4 75,1 1 758,6

17,4 -0,2 -0,9 16,3

1,1 % -0,5 % -1,2 % 0,9 %

-291,9 -1 077,7 -68,3 -85,9 -88,8 -1,1

-297,5 -1 070,7 -68,3 -89,3 -86,8 -7,8

5,6 -7,0 0,0 3,4 -2,0 6,7

1,9 % -0,7 % 0,0 % 3,8 % -2,3 % 85,9 %

-1 613,6

-1 620,3

6,7

0,4 % -3,6 %

Netto finansutgifter Netto driftsresultat Netto disposisjoner

-68,6 97,1 -70,3

-110,9 50,4 -34,2

-107,0 31,3 -31,3

-3,9 19,1 -2,9

Resultat

26,8

16,1

0,0

16,1

Fylkeskommunens hovedoppgaver En regional utvikler med ansvar for: • Videregående opplæring • Samferdsel (fylkesveier og kollektivtrafikk) • Fylkesplanlegging • Næringsutvikling • Kultur Fellesformål 5,2 %

• • • •

Kulturminneforvaltning Offentlig tannhelsetjeneste Folkehelsearbeid Internasjonalt arbeid

Finans 6,4 %

Slagene på Re Slagene på Re har blitt satt på det nasjonale kartet. En ukes feltarbeid innledet arbeidet med å nærme seg slagstedene. Innleid ekspertiske på slagfeltsarkeologi forsterket Vestfoldteamet. Søkene ga oppløftende resultater og gir grunnlag for videre arbeid med prosjektet. Utviklingskontrakten mellom Re kommune og fylkeskommunen har vært vellykket. Nå stiller næringslivet i Re opp og støtter det historiske identitetsprosjektet.

Sommerskole

For første gang i Vestfold ble det arrangert sommerskole for elever i videregående. 43 elever og lærlinger med strykkarakter i praktisk matematikk for yrkesfag fulgte et intensivt undervisningsopplegg to uker i ferien, og avsluttet med eksamen. Tiltaket skal få flere til å gjennomføre med bestått i alle fag, og dermed stå bedre rustet til arbeid eller videre skolegang. Det er også et ledd for å redusere frafallet i den videregående skolen.

Partnerskapskonferansen Partnerskapskonferansen 2009 var den femte i rekken av samlinger for det brede partnerskapet i Vestfold. Vel 100 deltakere fra kommunal sektor, statlige etater, NHO og LO samlet seg om ni satsingsområder med ambisjonen om Vestfoldbyen (fem byer i en) som gjennomgående tema. Andre temaer var bærekraftig arealpolitikk, kollektivløft, kunnskap, forskning og innovasjon, klimapolitikk, kollektivsatsing og reiseliv.

Fylkesveier 4,0 %

Regionalt odontologisk kompetansesenter

Kollektivtrafikk 10,2 %

Senteret ble offisielt åpnet i mai av fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe som også er styreleder. Målet for senterets drift er å heve den regionale kompetansen innen privat og offentlig tannhelsetjeneste for dermed å gi befolkningen bedre tilgang på spesialisttjenester.

Regional utvikling 2,7 % Tannhelse 4,0 % Kultur og folkehelse 5,0 % Utdanning 62,5 %

7


09

2009 - et aktivt år Vestfold fylkeskommune leverer i 2009 et meget godt økonomisk resultat. Alle sektorene har god økonomistyring, og det er grunn til å berømme ledere og økonomimedarbeidere som har bidratt til dette resultatet. I utdanningssektoren ble ny Thor Heyerdahl videregående skole åpnet til skolestart. 1680 elever og 300 ansatte har skapt liv og god opplæring i den nye skolen. Re videregående skole har fått ny avdeling for Helse- og sosialfag, Nøtterøy videregående skole har fått nybygd læringssenter, det er valgt arkitekt og entreprenør for ny Færder videregående skole, nytt karrieresenter er åpnet i samarbeid med NAV, og sektoren har intensivert arbeidet for å redusere frafall og øke antall elever med fullført og bestått gjennom flere tiltak. Fagopplæringen har hatt en ekstra utfordring i og med finanskrisen og lagt ned mye arbeid i forhold til formidling av lærlinger til bedrifter.

I regionalavdelingen har 2009 vært et år med utvikling og politisk behandling av blant annet regionale strategier, kjøpesenterplan og planprogram for kollektivtransport. Ny 4-felts E18 mellom Langåker og Bommestad ble en markert begivenhet før sommeren. Det har også vært gjennomført god og grundig planlegging i forhold til regionreformen som bl.a. fører til overtakelse av øvrige riksveier fra 2010. Vestfold fylkeskommune ønsker å legge vekt på å bygge en kultur som skal være preget av høy etisk bevissthet, samt å legge til rette for at de ansatte har gode utviklingsmuligheter. Det er gjennomført kompetansekartlegging av alle ansatte, og dette har resultert i ulike opplæringstiltak, blant annet systematisk sykefraværsoppfølging og kompetanseheving innenfor lov- og avtaleverk. Jeg er stolt av det engasjement og den innsats de ansatte legger ned i sitt arbeid med å utvikle Vestfoldsamfunnet og virkeliggjøre visjonen om Vestfold som mulighetenes fylke.

Foto: Jostein Marvik

Politisk ledelse

Kjøpesenterplanen Regional plan for handel og sentrumsutvikling innebærer forbud mot bygging mindre enn én kilometer fra E18. Den ble vedtatt i april 2009, men det politiske flertallet vedtok samtidig en unntaksbestemmelse som tillater en handelsetablering på Danebu. Statens vegvesen region sør hadde innvendinger mot unntaksbestemmelsen. Det ble også krevd lovlighetskontroll av vedtaket. Saken lå ved årsskiftet i Miljøverndepartementet, som avgir endelig uttalelse.

Landskonferanse om LHBT-personer Norges første landskonferanse om livskvalitet og levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ble avholdt på Farris Bad, Larvik i november. Vestfold fylkeskommune og Helseutvalget for bedre homohelse samlet om lag sytti helseansatte, lærere og fagpersoner fra hele landet til et møte mellom ledende LHBT-forskning og erfaringer fra praksisfeltet.

Vestfoldmuseene IKS Med John Fredrik Wallace som direktør kom museet i ordinær drift. Administrasjonen er lokalisert til Hinderveien i Sandefjord der også kompetansesenter for museum og arkiv holder til. Fylkeskommunen kjøpte eiendommen høsten 2009 for kr 55 mill., og planlegger en utbygging av senteret i 2010/2011. Kulturdepartementet har i denne forbindelse bevilget 11 mill. kroner.

Samarbeidsavtale med barnevernet

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H)

Fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe (FrP)

Karen Anne Kjendlie (H) Leder av hovedutvalg for utdanning

Erik Andersen (FrP) Leder av hovedutvalg for plan og areal

Erik Holmelin (H) Leder av hovedutvalg for samferdsel og næring

Benthe Olsen (FrP) Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø

Tannhelsetjenesten har inngått samarbeidsavtaler med det kommunale barnevernet i fylket. Dette er et ledd i arbeidet med å avdekke mulig alvorlig omsorgssvikt hos barn. Det er laget egne rutiner for på hvilket grunnlag det skal meldes fra til og sendes bekymringsmelding til Barneverntjenesten.

Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt 9, 3126 TØNSBERG Telefon: 33 34 40 00 E-post: firmapost@vfk.no www.vfk.no Utvidet årsrapport finner du på www.vfk.no

Foto forside: Jiri Havran, Rolf Johannessen, Grete Thoresen, Erik Berg.

Konstituert fylkesrådmann – Øyvind Sørensen

Kultursektoren er godt i gang med revidering av Strategisk kulturplan, og i 2009 har videregående skole kommet med i den kulturelle skolesekken med stor suksess. Suksess har også Arbeidslivets kulturseilas vært, og interessen for deltakelse er stor blant Vestfoldbedriftene. 2009 har også vært preget av konsolidering av museene i Vestfold, og den prosessen fikk en god landing før året var omme.

Fender kommunikasjon

Foto: Fame fotografene

årsrapport

Årsrapport 2009 for Vestfold fylkeskomune  

Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2009.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you