Page 1

CAMPUS JULIOL 2014 www.femporters.com

Programa d’activitats

Acollida i recepció  Dia: dilluns  Durada: 30 min. (de les 9:00 a les 9:30 hores)  Objectiu: rebre els alumnes, revisar les inscripcions, repartir el material i fer una succinta presentació del campus i dels formadors-entrenadors. Sessió pràctica 1  Dies: de dilluns a divendres  Durada: 1 h 45 minut (de 9:00 a 10:45 hores)  Contingut de la sessió: és la sessió principal del Campus i es dedica a treball de continguts condicionals, tècnics, tàctics i psicològics.  Objectiu: mitjançant aquestes sessions practiques es pretén que els porters practiquin i aprenguin diferents continguts específics relacionats amb el rol de porter.  Com treballarem: o Es treballen continguts específics del porter, incidint en les consignes adequades a la categoria, edat i nivell dels porters. o Seran sessions molt dinàmiques, amb un ritme de treball elevat. o La càrrega de treball serà principalment pràctica, mitjançant tasques en forma de circuits amb participació de més d’un porter alhora. Activitats de convivència (durant l’espai de l’esmorzar)  Dies: de dilluns a divendres  Durada: 45min (de 10:45h a 11:30h).  Objectiu: aprofitar el temps d’esbarjo de l’esmorzar per fomentar la convivència entre els alumnes.  S’organitzaran diversos jocs relacionats amb el rol del porter, amb grups homogenis per edat i, també, heterogenis, barrejant porters d’edats, categories i clubs diferents.  També hi haurà xerrades sobre materials esportius específics per a porters.


CAMPUS JULIOL 2014 www.femporters.com

Programa d’activitats

Sessió teòrico – pràctica 2  Dies: dilluns a dijous  Durada: 1h 30min (de 11:30 13:00h).  Aquestes sessions, de menys intensitat física que la primera, s’organitzen en dos blocs: o Una xerrada a càrrec d’un convidat (porter professional, entrenador...) sobre algun aspecte específic del rol del porter. o Un bloc amb una part teòrica i una altra pràctica:  Part teòrica: sessió d’aula dedicada a comentar aspectes tàctics com posició al camp, posició en passades laterals, desplaçaments, accions ofensives, etc.  Part pràctica, d’aplicació dels conceptes teòrics analitzats en la part teòrica. Jocs no competitius  Dies: dimecres i divendres  Durada: 1h 30min (de 11:30 13:00h).  Objectiu: incidir en la pràctica de continguts específics del porter mitjançant jocs no competitius. Clausura i comiat    

Dia: divendres Durada: 30 min. (de les 13:00 a les 13:30 hores) Objectiu: acomiadar a tots els alumnes i als seus familiars. Hi intervindrà un convidat relacionat amb el rol del porter (entrenador, porter profesional…) que adreçarà unes paraules als alumnes.

Programació activitats  
Programació activitats  

Programa d'activitats del primer Campus d'Estiu de l'escola de porters de futbol Femporters

Advertisement