Page 1

De eeuw van onze moeder

1911 Van den Woestijne. Twee volle weken, acht lange vergaderingen zijn er over heen gegaan. Van de vier eerste vertelde ik u al; van Dinsdag tot Vrijdag heb ik de vier andere gevolgd, onder de algemeene loomheid, de onverschilligheid en de verveling eener blijkbaar-onbevoegde en -onvoorbereide Kamer, waar de gĂŞne heerschte van menschen die niet dan tweedehandsche mededeelingen wisten te doen, wit trachtten te wasschen wat onloochenbaar en onuitwischbaar zwart was, en in den grond wel bevroedden dat alles dieponnoodig was en weĂŞr maar eens op niets uit zou loopen.

2011 Wilders: 'Dit proces gaat niet alleen om mij, maar over de vrijheid van meeningsuiting. Zonder vrijheid geen creativiteit. Ooit gehoord van de islamitische Bill Gates, of Mozart? Het is mijn plicht om hier te spreken over de kwaadaardige ideologie die islam heet. Toekomstige generaties zullen zich afvragen wie er aan de goede kant stond en wie niet.'


Beiden jarig. Mevr. Woesthoff wordt 85, ma haalt echt de 100.


Jan en Will hebben alles tot in de puntjes, tot aan de balonnen, geregeld


Tranen van plezier, zullen we hopen ‌ Bedankt allemaal, tot 2012!

HONDERD  

verjaardag van Rie FemerV