Page 1

Festival de Música Antiga dels Pirineus 2012

Festival de Musica Antica deth Pirenèu Festival de Música Antigua de los Pirineos Festival de Musique Ancienne des Pyrénées


ALCALDES DE LES ENTITATS ORGANITZADORES Albert Batalla, Alcalde de la Seu d’Urgell Juli Gendrau, Alcalde de Berga Albert Piñeira, Alcalde de Puigcerdà Víctor Òrrit, Alcalde de Tremp Josep M. Dalmau, Alcalde de la Torre de Capdella Ramon Villuendas, Alcalde d’Esterri d’Àneu Josep Antoni Cervós, Alcalde de la Guingueta d’Àneu Àlex Moga, Alcalde de Vielha e Mijaran Albert Alins, Alcalde del Pont de Suert Lluís Bellera, Alcalde de la Pobla de Segur Marc Prat, Alcalde de Ribes de Freser Patrocini Canal, Alcaldessa d’Avià Pere Navinés, Alcalde d’Estamariu GOVERN D’ANDORRA Albert Esteve, Ministre de Cultura JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ FeMAP Miquel Colom, President Ferran Rella, Secretari Carlos Cortina, Tresorer EQUIP ORGANITZADOR Josep Maria Dutrèn, direcció artística i executiva: jmdutren@femap.cat

Violeta Amargant, coordinació general: info@femap.cat Patrícia Márquez, web, xarxes socials i disseny: femap@femap.cat Rut Martínez, comunicació: comunicacio@femap.cat PRODUCCIÓ TÈCNICA La Sonsònia IMATGE Ramon Berga, disseny gràfic Thor, àudiovisuals ASSESSORAMENT ARTÍSTIC Màrius Bernadó Albert Villaró TRADUCCIONS Esther Cot Blanca Dalmau Mercè Dolcet Miquel Segalàs Marta Taboada COL·LABORADORS TERRITORIALS ANDORRA Montserrat Planelles, Directora de Promoció Cultural i Política Lingüística Josep Maria Ubach Carme Tomàs Ivan Sansa AVIÀ Elisenda Martí, Regidora de Cultura BERGA Maria Queralt, Regidora de Cultura

Josep Maria Salat Marta Freixa Alba Perarnau

LA TORRE DE CAPDELLA Pilar Juanmartí, 1a Tinent d’Alcalde Lluís Peroy, 2n Tinent d’Alcalde

ESTAMARIU Eulàlia Planes Joan Planes

TREMP Sílvia Romero, Regidora de Cultura Anna Potau Judit Sopena

LA POBLA DE SEGUR Assumpció Civís, Regidora de Cultura Núria Solé EL PONT DE SUERT José Ramón Pueyo, Regidor de Cultura Cristina Clemente PUIGCERDÀ Xavier Piguillem, Regidor de Cultura Montse Dolcet, Regidora de Turisme Maria José Barragán Neus Crispí RIBES DE FRESER Carles Mateu, Regidor de Cultura Montse Benedé Conxita Temporal

VALLS D’ÀNEU Noemí Ruich Laura Grimau VIELHA Marisol Ariño Ana Díaz Maria Aran Nieto Ana Tena

www.femap.cat

LA SEU D’URGELL Jordi Martín, Regidor de Cultura Andreu Campillo Montse Ferrer Albert Galindo Carmen Galindo Ramon Gasch Anna Llobet Montse Ripoll 3


anunci 2


Presentació Presentacion Presentación Presentation Benvinguts a la segona edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, un festival d’estiu únic al sud d’Europa que, en només dos anys, ha viscut un creixement extraordinari en nombre de municipis participants, en nombre de concerts i en extensió en el territori. Enguany, el FeMAP arriba a catorze municipis i traspassa fronteres administratives amb la inclusió d’Andorra. A més, Euskadi n’és el país convidat, gràcies a la col·laboració del Govern Basc a través de l’Institut Etxepare. Un total de vint-i-vuit concerts formen el programa del FeMAP 2012, dins del qual podreu trobar noms reconeguts internacionalment, joves promeses emergents dins del món de la música antiga, produccions pròpies, estrenes mundials, i també una selecció dels millors ensembles catalans, bascos i de l’estat espanyol. Aquest any, a més, el FeMAP ha volgut obrir les portes a les propostes musicals locals que sorgeixen del propi Pirineu. El disc recopilatori del festival constitueix, un any més, un resum d’aquesta varietat de repertoris i formacions. Com a novetat, el festival ofereix enguany la possibilitat de fer-se Amic del FeMAP, una nova forma d’obtenir descomptes en els preus de les entrades i d’estar informat puntualment de notícies i promocions. Confiem que l’oferta de concerts us seduirà i que podreu participar amb satisfacció d’un festival que en poc temps situarà els Pirineus en el mapa europeu dels millors festivals musicals d’estiu.  Benvengudi entara dusau edicion deth Hestivau de Musica Antica des Pirenèus, un hestivau d’ostiu unic en Sud d’Euròpa que, en sonque dus ans, a viscut un creishement extraordinari en nombre de municipis participants, en nombre de concèrts e en estenuda en territòri. Enguan, eth FeMAP arribe en catorze municipis e traspasse termières administratives damb era inclusion d’Andòrra. Ath delà, Euskadi n’ei eth país convidat, pr’amor dera collaboracion deth Govèrn Basc a trauès der Institut Etxepare. Un totau de vint-e-ueit concèrts formen eth programa deth FeMAP 2012, laguens deth quau poderatz trapar nòms reconeishudi internacionaument, joenes promeses emergentes laguens deth mon dera musica antica, produccions pròpries, estrees mondiaus, e tanben ua seleccion des melhors ensembles catalans, basqui e der estat espanhòu. Enguan, ath delà, eth FeMAP a volut daurir es pòrtes as propòstes musicaus locaus que sorgissen deth pròpri Pirenèu. Eth disc recopilatòri deth hestivau constituís, un an mès, un resum d’aguesta varietat de repertòris e formacions. Com a nauetat, eth hestivau aufrís enguan era possibilitat de hèr-se amic deth FeMAP, un nau biais d’obtier descompdes enes prètzi des entrades e d’èster informat puntuaument de notícies e promocions. Confiam qu’era ofèrta de concèrts vos sedusirà e que poderatz participar damb satisfaccion en un hestivau qu’en pòc de temps plaçarà es Pirenèus en mapa europèu des melhors hestiaus musicaus d’ostiu.  Bienvenidos a la segunda edición del Festival de Música Antiga dels Pirineus, un festival de verano único en el sur de Europa que, en sólo dos años, ha vivido un crecimiento extraordinario en número de municipios participantes, en número de conciertos y en extensión en el territorio. Este año, el FeMAP llega a catorce municipios y traspasa fronteras administrativas con la inclusión de Andorra. Además, Euskadi es el país invitado, gracias a la colaboración del Gobierno Vasco a través del Instituto Etxepare. Un total de veintiocho conciertos forman el programa del FeMAP 2012, dentro del cual podréis encontrar nombres reconocidos internacionalmente, jóvenes promesas emergentes dentro del mundo de la música antigua, producciones propias, estrenos mundiales, y también una selección los mejores ensembles catalanes, vascos y del estado español. Este año, además, el FeMAP ha querido abrir las puertas a las propuestas musicales locales que surgen del propio Pirineo. El disco recopilatorio del festival constituye, un año más, un resumen de esta variedad derepertorios y formaciones. Como novedad, el festival ofrece este año la posibilidad de hacerse Amigo del FeMAP, una nueva forma de obtener descuentos en los precios de las entradas y estar informado puntualmente de noticias y promociones. Confiamos en que la oferta de conciertos os seducirá y que podréis participar con satisfacción de un festival que en poco tiempo situará los Pirineos en el mapa europeo de los mejores festivales musicales de verano.  Bienvenus à la deuxième édition du Festival de Musique Ancienne des Pyrénées , un festival d’été unique dans le sud de l’Europe, en seulement deux années, il a vécu un croissement extraordinaire en ce qui concerne les villages participants, en numéro de concerts et en extension du territoire. Cette année, le FeMAP arrive dans 14 villages et surpasse les frontières administratives avec l’inclusion de l’Andorre. En plus, l’Euskadi, le Pays Basque, c’est le pays invité grâce à la collaboration du Gouvernement Basque moyennant l’Institut Etxepare. Un total de vingt-huit concerts font partie du programme du FeMAP 2012, parmi lequel vous rencontrerez des noms reconnus internationalement, des jeunes promesses émergeantes dans le monde de la musique ancienne, des productions propres et aussi une sélections des meilleurs ensembles catalans, basques et de l’État Espagnol. Cette année, en plus, le FeMAP a ouvert ses portes aux propositions musicales locales qui jaillissent du cœur des Pyrénées. Le disque de compilation du Festival constitue, une année de plus, un résumé de cette variété de répertoires et de formations. Comme nouveauté le Festival offre dans cette édition la possibilité de se faire Ami du FeMAP, une nouvelle façon d’avoir des réductions dans le prix des entrées et d’être informé ponctuellement des dernières nouveautés et des promotions. On confie que l’offre de concerts vous séduira et que vous pourrez jouir d’un festival qu’en très peu de temps situera les Pyrénées parmi les meilleurs festivals de musique de l´été en Europe. 5


12/07 La Seu d’Urgell Claustre de la Catedral 13/07 Berga Teatre Municipal 14/07 Tremp La Lira

Ensemble Diatessaron Le Basque: Músicas y danzas en el siglo de las luces

Provinents del País Basc, Diatessaron està

format per músics especialitzats en la interpretació del repertori del segles XVI, XVII i XVIII amb instruments originals. Creat l’any 2000 per Elena Martínez de Murguía i Juan Vega, l’ensemble va néixer amb la voluntat d’experimentar i descobrir nous camins a través dels quals donar vida i sentit a la interpretació històrica. Amb la voluntat d’ampliar horitzons, Diatessaron s’ha llançat a experimentar amb la dansa, i ha creat així l’espectacle “Le Basque” en col•laboració amb el taller de dansa històrica Erregelak. El programa ofereix un espectacle inèdit de música i dansa del segle XVIII que expressa l’estreta vinculació entre el caràcter de la dansa teatral barroca (antecessora del ballet acadèmic) i l’estil dels balls tradicionals. Le Basque transporta els espectadors a una atmosfera evocadora d’èpoques passades. 6

Provienti deth País Basc, Diatessaron ei format per musics especializadi ena interpretacion deth repertòri des sègles XVI, XVII e XVIII damb esturments originaus. Creat er an 2000 per Elena Martínez de Murguía e Juan Vega, er ensemble neishec damb era volentat d’experimentar e descurbir naui camins a trauès des quaus dar vida e sentit ara interpretacion istorica. Damb era volentat d’ampliar orizons, Diatessaron s’a adralhat a experimentar damb era dança, e a creat atau er espectacul “Le Basque” en collaboracion damb eth talhèr de dança istorica Erregelak. Eth programa aufrís un espectacul inedit de musica e dança deth sègle XVIII qu’exprèsse er estret ligam entre eth caractèr dera dança teatrau barròca (antecessora deth balhet academic) e es estil des balhs tradicionaus. Le Basque transpòrte es espectadors entà ua atmosfèra evocadora d’epòques passades.


Procedentes del País Vasco, Diatessaron está formado por músicos especializados en la interpretación del repertorio de los siglos XVI, XVII y XVIII con instrumentos originales. Creado en el 2000 por Elena Martínez de Murguía y Juan Vega, el ensemble nació con la voluntad de experimentar y descubrir nuevos caminos mediante los cuales dar vida y sentido a la interpretación histórica. Con la voluntad de ampliar horizontes, Diatessaron se ha lanzado a experimentar con la danza, creando así el espectáculo “Le Basque” en colaboración con el taller de danza histórica Erregelak. El programa ofrece un espectáculo inédito de música y danza del siglo XVIII que pone de manifiesto el estrecho vinculo entre el carácter de la danza teatral barroca (antecesora del ballet académico) y el estilo de los bailes tradicionales. Le Basque transporta los espectadores a una evocadora atmosfera de épocas pasadas.

D’origine basque, l’ensemble Diatessaron

es formé par des musiciens spécialisés en l’interprétation du répertoire du XVIème, du XVIIème et du XVIIIème siècle avec des instruments originaux. Créé l’an 2000 par Elena Martínez de Murguía et Juan Vega, l’ensemble est né avec la volonté d’expérimenter et de découvrir des nouveaux chemins à travers les quels donner de la vie et du sens à l’interprétation historique. Avec la volonté d´élargir des horizons, Diatessaron a expérimenté avec la danse et ils ont crée le spectacle « Le Basque » en collaboration avec l’atelier de danse historique Erregelak. Le programme offre un spectacle inédit de musique et de danse du XVIIIème siècle qui montre l’étroit lien entre le caractère de la danse théâtrale baroque (prédécesseure du ballet académique) et le style des bals traditionnels. « Le Basque » transporte les spectateurs vers une atmosphère évocatrice d’époques passées.

Programa Le Basque Jean-Baptiste Lully (1632-1687) Bernardo de Zala y Galdiano 1700 Marin Marais (1656-1728) Recueill de Contredanses, R. A. Feuillet 1704 Entrée pour les Basques, Minue, La Basque, Minue, La Bourrée de Basque, La Gasconne, La Podain, Lau Puntuak, La Biscayenne Suite Libro de arpa de Bernardo de Zala y Galdiano 1700 Minue, Corrienta, Sarabanda, Corrienta

Formació Sarao de Bergara Mme. De Mazarredo (s XVIII) Maria Josefa Marco (s XVIII) Wilhem von Humboldt Antonio Vivaldi (1678-1741) Contrapás, Silbote, Fandango, Fandango, El Cantarico, Zortziko, Folias

Ensemble Diatessaron Maite Larburu, violí barroc Juan Vega, flautes de bec, txistu i silbote Rafael Bonavita, tiorba i guitarra barroca Sébastien Wonner, clavecí Pere Olivé i Aymerich, percussió Elena M. De Murguía, viola de gamba i direcció Erregelak: Peio Otano, ballarí, coreografia i coreologia Eva Narejos, ballarina

Quirón & Axatiña Wilhem von Humboldt (1767-1835) J.I. Iztueta (1767-1845) Herrikoia (Popular) Ouverture, Zezen soinua, Amorea Margaritatxo, Urso lüma, Giga Pièces en trio, Marin Marais 1692 Prèlude, Fantaisie, Sarbande, Pasacaille

7


Cor de Cambra Caterva Mestres de Capella renaixentistes de la Seu d’Urgell

15/07 La Seu d’Urgell Capella de Sant Miquel 22/07 La Pobla de Segur Església Parroquial Verge de Ribera

Fundat per Alfons Carrillo i Llacay l’any 1982,

el Cor de Cambra Caterva de la Seu d’Urgell ha treballat en la recuperació, interpretació i difusió de la música medieval i del renaixement, en especial, amb aquelles obres d’autors vinculats a la Seu. En aquesta edició del festival, el Cor de Cambra Caterva presenta un repertori format íntegrament per obres renaixentistes de mestres de capella de la Catedral de Santa Maria d’Urgell com Rafael Coloma, Pere Riquet o Joan Brudieu.

8

Fundat per Alfons Carrillo i Llacay er an 1982, eth còr de cramba Caterva de La Sèu d’Urgelh a trabalhat ena recuperacion, interpretacion e difusion dera musica medievau e deth reneishement, en especiau, damb aqueres òbres d’autors vinculats a La Sèu. En aguesta edicion deth hestivau, eth Còr de carmba Caterva presente un repertòri format integrament per

òbres reneishentistes de mèstres de Capèla dera Catedrau de Santa Maria d’Urgelh com Rafael Coloma, Pere Riquet o Joan Brudieu. Fundado por Alfons Carrillo Llacay en 1982,

el Cor de Cambra Caterva de la Seu d’Urgell ha trabajado en la recuperación, interpretación y difusión de la música medieval y del renacimiento, en especial, con aquellas obras vinculadas a la Seu. En esta edición del festival, el Cor de Cambra Caterva presenta un repertorio formado íntegramente por obras renacentistas de maestros de capilla de la Catedral de Santa Maria d’Urgell como Rafael Coloma, Pere Riquet o Joan Brudieu. Crée par Alfons Carrillo et Llacay en 1982, le

Chœur de Chambre Caterva de La Seu d’Urgell a travaillé sur la récupération, l’interprétation


et la diffusion de la musique médiévale et de la Renaissance et surtout en ce qui concerne les œuvres d’auteurs liés avec la ville. Dans cette édition du festival, le Chœur de Chambre Caterva présente un répertoire intégré dans sa totalité par des œuvres de la Renaissance de Maîtres de la Cathédrale de Santa Maria d’Urgell, comme Rafael Coloma, Pere Riquet ou Joan Brudieu.

Programa

Formació

Surrexit Pastor Bonus Rafael Coloma (s.XVI)

No y a bens no y a fortuna Joan Brudieu (Madrigal XIV)

Missa Susanne un Jour Pere Riquet (c.1565-c.1640) Kyrie Gloria

Las Cañas Joan Brudieu (Madrigal V)

Cor de Cambra Caterva Amàlia Sanz Bonet, direcció Joan Casals, orgue Francesc Espona, violoncel

Els Goigs de Nostra Dona Joan Brudieu (c.1520-91) (Madrigal I) Ojos claros y serenos Joan Brudieu (Madrigal XI) Fantasiant Amor Joan Brudieu-Ausiàs March (Madrigal XIII)

9


Cor Infantil Amics de la Unió, Cor Vivaldi i Orquestra de Cambra de Granollers Vivaldi: versió original 19/07 Esterri d’Àneu Església de Sant Vicenç 20/07 La Seu d’Urgell Claustre de la Catedral 21/07 Avià Sala de l’AteneuDurant els seus gairebé quaranta anys de servei a l’Ospedale della Pietá de Venècia, Antonio Vivaldi va formar musicalment centenars de nenes, però només un grup reduït d’aquestes podien formar part de l’elit anomenada privileggiate di coro, destinatàries d’algunes de les millors creacions musicals del Prette Rosso. Des de llavors, aquestes obres s’han interpretat majoritàriament per cors mixts, amb la pèrdua de la seva sonoritat i lleugeresa originals. Acompanyats per l’Orquestra de Cambra de Granollers i dirigits per Òscar Boada, el Cor Infantil Amics de la Unió i el Cor Vivaldi ens proposen de recuperar el Gloria i el Magnificat de Vivaldi en la seva versió original per a veus blanques. Pendent es sòns quasi quaranta ans de servici 10

en l’Ospedale della Pietá de Venècia, AntonioVivaldi formèc musicaument centenats de mainades, mès sonque un grop redusit d’aguestes podie formar part dera elit nomentada privileggiate di coro, destinatàries de bères ues des melhors creacions musicaus deth Prette Rosso. D’alavetz ençà, aguestes òbres s’an interpretat majoritàriament per còrs mixtes, damb era pèrta dera sua sonoritat e leugeresa originaus. Acompanhadi pera Orquèstra de Cramba de Granollers e dirigidi per Òscar Boada, eth Còr infantiu Amics de la Unió e eth Còr Vivaldi mos prepausen de recuperar eth Glòria e eth Magnificat de Vivaldi ena sua version originau entà votzes blanques. Durante sus casi cuarenta años al servicio

del Ospedale della Pietá de Venecia, Antonio Vivaldi formó musicalmente centenares de niñas, pero solo un grupo reducido de estas


podían formar parte de la elite llamada privileggiate di coro, destinatarias de algunas de las mejores creaciones musicales del Prette Rosso. Desde entonces, estas obras se han interpretado principalmente por coros mixtos, perdiendo así su sonoridad y ligereza originales. Acompañados por la Orquestra de Cambra de Granollers y dirigidos por Òscar Boada, el Cor Infantil Amics de la Unió y el Cor Vivaldi nos proponen recuperar el Gloria y el Magnificat de Antonio Vivaldi en su versión original para voces blancas.  Pendant ses presque quarante ans au service de l’Ospedale de la Pietá de Venise, Antonio

Vivaldi a formé musicalement des centaines de filles mais seulement un groupe réduit de celles-ci étaient élues pour faire partie de l’élite nommée privileggiati di coro, destinataires de quelques unes des meilleures créations du Prette Rosso. À partir de ce moment, ces compositions se sont interprétées par des chœurs mixtes, ce qui implique une perte de sonorité et de légèreté originales. Accompagnés par l’Orchestre de Chambre de Granollers et dirigés par Òscar Boada, le Chœur Infantile Amics de la Unió et le Chœur Vivaldi nous proposent la récupération du Gloria et du Magnificat d’Antonio Vivaldi dans sa version originale pour des voix blanches.

Programa

Formació

Antonio Vivaldi Magnificat RV610

Cor Infantil Amics de la Unió (Josep Vila Jover, direcció)

Antonio Vivaldi Gloria RV589

Cor Vivaldi (Òscar Boada, direcció) Orquestra de Cambra de Granollers Òscar Boada, direcció

11


European Union Baroque Orchestra Dance des Zéphyrs 24/07 Puigcerdà Església de Sant Domènec 25/07 Ribes de Freser Església de Santa MariaDes de 1985, l’European Union Baroque Orchestra audiciona anualment 100 joves instrumentistes d’arreu d’Europa, amb l’objectiu d’escollir-ne 25 per formar la millor orquestra barroca jove del continent. Dirigida per especialistes en el camp de la música antiga com Lars Ulrik Mortensen, Margaret Faultless, Riccardo Minasi o Paul Agnew, la EUBO ha actuat en més de 50 països d’Europa, Àsia i Amèrica del Sud. Els centenars de concerts que ha dut a terme des dels seus inicis, han estat sempre definits per la crítica com a interpretacions carregades de talent, energia, frescor, passió i excel•lència musical. En aquesta ocasió, l’EUBO presenta un repertori centrat en el barroc francès sota la batuta de L. U. Moretensen, multipremiat virtuós del clavicèmbal, director musical del Concerto Copenhagen de Dinamarca i solista i director convidat habitualment per les més prestigioses formacions de música antiga d’Europa, els Estats Units, Japó i Austràlia. 12Des de 1985, er European Union Baroque

Orchestra audicione annaument 100 joeni esturmentistes de pertot d’Euròpa, damb er objectiu de trigar-ne 25 entà formar era melhor orquèstra barròca joena deth continent. Dirigida per especialistes en camp dera musica antica com Lars Ulrik Mortensen, Margaret Faultless, Riccardo Minasi o Paul Agnew, era EUBO a actuat en mès de 50 païsi d’Euròpa, Àsia e d’America deth Sud. Es centenats de concèrts qu’a amiat a tèrme des des sòns inicis an estat tostemp definits pera critica com a interpretacions cargades de talent, energia, frescor, passion e excelléncia musicau. En aguesta ocasion, era EUBO presente un repertòri centrat en barròc francés jos era batuta de L. U. Mortensen, multipremiat virtuós deth clavicembal, director musicau deth Concerto Copenhagen de Dinamarca e solista e director convidat abituaument pes mès prestigioses formacions de musica antica d’Euròpa, es Estats Units, Japon e Austràlia.


por la crítica como interpretaciones cargadas de talento, energía, frescura, pasión y excelencia musical. En esta ocasión, la EUBO presenta un repertorio centrado en el barroco francés bajo la dirección de L.U. Mortensen, multipremiado virtuoso del clavicémbalo, director musical del Concerto Copenhagen de Dinamarca y solista y director invitado habitualmente por las más prestigiosas formaciones de música antigua de Europa, Estados Unidos, Japón y Australia.

Desde 1985, la European Union Baroque

Orchestra audiciona anualmente 100 jóvenes instrumentistas de todo Europa, con el objetivo de escoger 25 que pasarán a formar parte de la mejor joven orquesta barroca del continente. Dirigida por especialistas en el campo de la música antigua como Lars Ulrik Mortensen, Margaret Faultless, Riccardo Minasi o Paul Agnew, la EUBO ha actuado en más de 50 países de Europa, Asia y América del Sur. Los centenares de conciertos que la EUBO ha llevado a cabo desde sus inicios, han sido siempre definidos

 Depuis 1985, l’European Union Baroque Orchestra (EUBO) auditionne chaque année 100 jeunes instrumentistes de toute l’Europe avec l’objectif d’en choisir 25 pour former celle qui est sans doute la meilleure orchestre baroque jeune du continent. Dirigée par des spécialistes dans le domaine de la musique ancienne comme Lars Ulrik Mortensen, Margaret Faultless, Riccardo Minasi ou Paul Agnew, l’EUBO a joué dans plus de 50 pays de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Sud. Les plus de mille concerts que l’EUBO a réalisés depuis son origine ont été toujours décrits par la critique comme des interprétations chargées de talent, d’énergie, de fraîcheur, de passion et d’excellence musicale. Dans cette occasion, l’EUBO présente un répertoire centré sur le baroque français aux ordres de la baguette de L.U.Mortensen, primé plusieurs fois et vertueux du clavecin, directeur musical du Concerto Copenhagen de Danemark et soliste et directeur invité habituellement par les plus prestigieuses formations de musique ancienne de l’Europe, des Etats-Unis, du Japon et de l’Australie.

Programa

Formació

Les Éléments Jean-Féry Rebel

European Union Baroque Orchestra Lars Ulrick Mortensen, direcció Zefira Valova, concertino

Pour un reposoir H508 Marc Antoine Charpentier Les Caractères de la Danse Jean-Féry Rebel Opera Suite “Danse des Zéphyrs” Jean-Philippe Rameau

13


Orquestra Barroca Catalana La música religiosa inèdita dels germans Pla

26/07 La Seu d’Urgell Sala Sant Domènec 27/07 Escalarre Santa Maria d’ÀneuFundada l’any 1993 amb l’objectiu recuperar i interpretar amb instruments d’època el repertori dels segles XVII i XVIII, l’OBC ha participat en els principals festivals i cicles de concerts del país, i ha enregistrat en diverses ocasions per a Catalunya Música i per a TV3. L’OBC ha treballat sota la batuta de prestigiosos directors i ha portat a terme nombroses produccions corals al costat de les millors formacions corals del país. Ha recuperat obres de Domènec Terradellas, Francesc Valls, Ferran Sor, Alessandro Scarlatti entre d’altres. En aquesta ocasió, l’OBC presenta la integral de música religiosa per a veu solista i orquestra dels germans Pla, que tot i haver passat a la història com a virtuosos de l’oboè, foren també prolífics compositors. A excepció de l’obra “Tres coronas admite de nuestro celo”, el repertori del concert està format per obres inèdites, mai publicades ni enregistrades fins al moment. Fundad er an 1993 damb er objectiu de recuperar e interpretar damb esturments d’epòca eth repertòri 14des sègles XVII e XVIII, era OBC a participat enes principaus hestivaus e cicles de concèrts deth país, e a enregistrat en diuèrses ocasions entà Catalunya Música e entà TV3. Era OBC a trabalhat jos era batuta de prestigiosi directors e a amiat a tèrme nombroses produccions coraus ath costat des milhors formacions coraus deth país. A recuperat òbres de Domènec Terradellas, Francesc Valls, Ferran Sor, Alessandro Scarlatti entre d’auti. En aguesta ocasion, era OBC presente era integrau de musica religiosa entà votz solista e orquèstra des germans Pla, qu’a despiet d’auer passat ara istòria com a virtuosi der oboè, sigueren tanben prolifics compositors. A excepcion dera òbra “Tres coronas admite de nuestro celo”, eth repertòri deth concèrt ei format per òbres inedites, jamès publicades ne enregistrades enquiath moment. Fundada en 1993 con el objetivo de recuperar e interpretar con instrumentos de época el repertorio de los siglos XVII y XVIII, la OBC ha participado en


los principales festivales y ciclos de conciertos del país, y ha grabado en distintas ocasiones para Catalunya Música y para TV3. La OBC ha trabajado bajo la batuta de prestigiosos directores y ha llevado a cabo numerosas producciones corales junto con las mejores formaciones corales del país. Ha recuperado obras de Domènec Terradellas, Francesc Valls, Ferran Sor, y Alessandro Scarlatti entre otros. En esta ocasión, la OBC presenta la integral de música religiosa para voz solista y orquesta de los hermanos Pla, que pese a haber pasado a la historia como virtuosos del oboe, fueron también prolíficos compositores. Excepto la obra “Tres coronas admite de nuestro celo”, el repertorio del concierto está formado por obras inéditas, nunca publicadas ni grabadas hasta el momento.  Crée en 1993 avec l’objectif de récupérer et d’interpréter avec des instruments de l’époque le répertoire du XVIIème et du XVIIIème siècle,

l’Orquestra Barroca Catalana a participé dans de nombreux cycles et festivals de la Catalogne et elle a enregistré dans plusieurs occasions pour Catalunya Musica (Chaîne de radio musicale) et pour TV3 (Télévision Publique Catalane). L’OBC a travaillé aux ordres de prestigieux directeurs et elle a fait aussi de nombreuses productions chorales avec les meilleures formations chorales du pays. L’Orchestre a récupéré des pièces de Domènec Terradellas, Francesc Valls, Ferran Sor et Alessandro Scarlatti parmi d’autres. Dans cette occasion l’OBC présente l’intégrale de musique religieuse pour une voix soliste et orchestre des frères Pla, qui sont connus comme des vertueux de l’hautbois, mais ils furent aussi des prolifiques compositeurs. À l’exception de l’œuvre « Tres coronas admite de nuestro celo», le répertoire du concert est formé par des œuvres inédites, jamais enregistrées ni publiées jusqu’au moment.

Programa Obertura en Fa major (V-1) Manuel Pla Stabat Mater en Mi bemoll major (VI-1) Josep Pla Per a soprano, corda, dues trompes i continu “Tres coronas admite de nuestro celo” Manuel Pla Seguidilles de l’acte sagramental La lepra de Constantino (X-1) per a soprano, corda i continu

Formació Salve Regina en Sol menor (VI-2) Manuel Pla Per a baix, corda i continu

Orquestra Barroca Catalana Raquel Andueza, soprano Pau Bordas, baix Olivia Centurioni, violí i direcció

“Regocíjese el alma venturosa” (VII-1) Manuel Pla Cantata al Santíssim Sagrament per a soprano, trompeta, corda i continu

“Es tan sumo el amor de tu grandeza” (VII-2) Manuel Pla Cantata al Santíssim Sagrament per a soprano, trompeta, corda i continu “Pedro, cuánto has dejado por seguir a tu maestro” (VII-3) Manuel Pla Ària a Sant Pere apòstol per a soprano, corda, dues trompes i continu 15


28/07 Tremp Església de Sta. Maria de Valldeflors 29/07 El Pont de Suert Església de Ntra. Sra. de l’Assumpció

Coral Polifònica de Tremp i Camerata Sant Cugat L’escola policoral i polifònica al Mare Nostrum Giovanni Gabrieli (ca. 1554-1612) – 400è Aniversari de la seva mort

 Fundada per Xavier Baulies l’any 1985, la Coral Polifònica de Tremp ha interpretat un ampli repertori que abasta música profana i religiosa, antiga i contemporània, així com també obres simfònico-corals. La Polifònica de Tremp ha estrenat obres de compositors catalans tan destacats com Xavier Benguerel, Lluís Vila, Joan Josep Gutiérrez, Xavier Capellas, Àlex Martínez, Raimon Romaní o Carles Gumí; i ha participat en diversos cicles corals i festivals d’arreu de Catalunya. En aquesta ocasió, la Polifònica de Tremp ret homenatge a l’escola policoral i en especial al compositor i organista venecià Giovanni Gabrieli, de qui enguany es commemora el 400è aniversari de la seva mort. La Polifònica actuarà acompanyada per la Camerata Sant Cugat, amb qui ha col·laborat en diversos projectes. Fundada per Xavier Baulies er an 1985, era Corau Polifonica de Tremp a interpretat un ampli repertòri qu’abaste musica profana e religiosa, antica e contemporanèa, atau com òbres 16

sinfonicocoaus. Era Polifonica de Tremp a estreat òbres de compositors catalans tan subergessents com Xavier Benguerel, Lluís Vila, Joan Josep Gutièrrez, Xavier Capellas, Àlex Martínez, Raimon Romaní o Carles Gumí; e a participat en diuèrsi cicles coraus e hestivaus de Catalonha. En aguesta ocasion, era Polifonica de Tremp rend aumenatge ara escòla policorau e en especiau ath compositor e organista venecian Giovanni Gabrieli, de qui enguan se commemòre eth 400au. anniversari dera sua mòrt. Era Polifonica actuarà acompanhada pera Camerata de Sant Cugat, damb qui a collaborat en diuèrsi projectes. Fundada per Xavier Baulies en 1985, la Coral Polifònica de Tremp ha interpretado un amplio repertorio que incluye música profana y religiosa, antigua y contemporánea, así como también obras sinfónico-corales. La Polifònica de Tremp ha estrenado obras de compositores catalanes tan destacados como Xavier Benguerel, Lluís Vila, Joan Josep Gutiérrez, Xavier Capellas, Àlex


Martínez, Raimon Romaní o Carles Gumí; y ha participado en distintos ciclos corales y festivales de toda Catalunya. En esta ocasión, la Polifònica de Tremp rinde homenaje a la escuela policoral y en especial al compositor y organista veneciano Giovanni Gabrieli, de quien este año se celebra el 400 aniversario de su muerte. La Polifònica actuará acompañada por lo Camerata Sant Cugat, con quien ha colaborado en distintos proyectos.  Crée par Xavier Baulies en 1985, la Chorale Polyphonique de Tremp a interprété un large répertoire qui comprend de la musique profane et religieuse, ancienne et contemporaine, ainsi que des œuvres symphonique-chorales. La

Polyphonique de Tremp a joué pour la première fois des œuvres de compositeurs catalans aussi remarquables que Xavier Berenguel, Lluís Vila, Joan Josep Gutierrez, Xavier Capellas, Àlex Martínez, Raimon Romaní ou Carles Gumí et elle a participé aussi dans des nombreux cycles chorales et festivals de la Catalogne. Dans cette occasion, la Polyphonique de Tremp rend hommage à l’école polychorale et spécialement au compositeur et organiste vénitien Giovanni Gabrieli dans la commémoration de sa mort il y a, aujourd’hui, 400 ans. La Polyphonique jouera accompagnée par la Camerata de Sant Cugat, avec qui elle a collaboré dans plusieurs projets.

Programa Cinc motets Giovanni Gabrieli Domine Exaudi Deus in nomine tuo Cantate Domino Jubilate Deo O Magnum Mysterium Regina coeli Joan Cererols Kyrie de la Missa del Papa Marcello Pier Giovanni Palestrina

Formació Ave Maria Tomás Luis de Victoria Miserere mei, Deus Gregorio Allegri Duo Seraphim Jacobus Gallus

Coral Polifònica de Tremp Camerata Sant Cugat Frederic Oller, continu Xavier Baulies, direcció


02/08 Ordino Església de St. Martí de la Cortinada 03 /08 La Pobla de Segur Església Parroquial Verge de Ribera 04/08 La Seu d’Urgell Sala Sant Domènec La Grande Chapelle García de Salazar: motets, himnes, salms i antífones

18

 Creada l’any 2005 per Àngel Recasens i dirigida actualment per Albert Recasens, La Grande Chapelle ofereix una nova visió del gran repertori vocal hispànic, sempre de la mà d’experimentats solistes internacionals. L’ensemble ha dut a terme meticulosos treballs de recuperació del patrimoni musical hispànic, tant en concerts com en enregistraments, gràcies als quals s’ha guanyat el respecte del públic, les institucions i la crítica. La Grande Chapelle ha actuat als principals cicles i festivals d’Espanya i ha fet nombroses gires per Europa, Mèxic i el Japó. En aquesta edició del FeMAP, La Grande Chapelle presenta un programa concebut per a petit format vocal, que consta d’una selecció dels millors motets, himnes, salms i antífones del compositor basc Juan García de Salazar, conservats als arxius de Burgos, Zamora (catedral i Fons Haedo) i Burgo de Osma (Sòria). Un viatge a la introspecció de l’obra vocal sacra d’un dels millors compositors ibèrics del segle XVII.

Creada en an 2005 per Àngel Recasens e dirigida actuaument per Albert Recasens, era Grande Chapelle aufrís ua naua vision deth gran repertòri vocau ispanic, tostemp dera man d’experimentats solistes internacionaus. Er ensemble a entamenat suenhusi trebalhs de recuperacion deth patrimòni musicau ispanic, autant en concèrts com en enregistraments, pr’amor des quaus s’a guanhat eth respècte deth public, es institucions e era critica. Era Grande Chapelle a actuat enes principaus cicles e hestivaus d’Espanha e a hèt nombroses gires per Euròpa, Mexic e Japon. En aguesta edicion deth FeMAP, era Grande Chapelle presente un programa concebut entà petit format vocau, que cònste d’ua seleccion des melhors motets, imnes, saums e antifones deth compositor basc Juan García de Salazar, conservadi enes archius de Burgos, Zamora (Catedrau e Hons Haedo) e Burgo de Osma (sòria). Un viatge tara introspeccion dera òbra vocau sacra d’un des melhors compositors iberics deth sègle XVII.


Creada en 2005 por Ángel Recasens y dirigida actualmente por Albert Recasens, La Grande Chapelle ofrece una nueva visión del gran repertorio vocal hispánico, siempre interpretado por experimentados solistas internacionales. El ensemble ha llevado a cabo meticulosos trabajos de recuperación del patrimonio musical hispánico, ya sea en conciertos o en grabaciones, gracias a las cuales se ha ganado el respeto del público, las instituciones y la crítica. La Grande Chapelle ha actuado en los principales ciclos y festivales de España y también ha realizado numerosas giras por Europa, México y Japón. En esta edición del FeMAP, La Grande Chapelle presenta un programa concebido para pequeño formato vocal (6 voces), y que consta de una selección de los mejores motetes, himnos, salmos y antífonas del compositor vasco Juan García de Salazar, conservados en los archivos de Burgos, Zamora (catedral y Fondo Haedo) y Burgo de Osma (Soria). Un viaje a la introspección de la obra vocal sacra de uno de los mejores compositores ibéricos del siglo XVII.

 Crée en 2005 par Àngel Recassens et dirigée aujourd’hui par Albert Recasens, La Grande Chapelle offre une nouvelle vision du grand répertoire vocal hispanique, toujours accompagnée d’expérimentés solistes internationaux. L’ensemble a réalisé des travaux méticuleux de récupération du patrimoine musical hispanique, soit avec des concerts soit avec des enregistrements, grâce auxquels elle s’est gagnée le respect du publique, des institutions et de la critique. La Grande Chapelle a joué dans les principaux cycles et festivals de l’Espagne, et elle a fait aussi des nombreux tours à travers l’Europe, le Mexique et le Japon. Dans cette édition du FeMAP, La Grande Chapelle présente un programme conçu pour un petit format vocal et qui est composé d’une sélection des meilleurs motets, hymnes, psaumes et antiphonies du compositeur basque Juan García de Salazar, conservés aux archives de Burgos, de Zamora (Cathédrale et Fons Haedo) et de Burgo de Osma (Soria). Un voyage à l’introspection de l’œuvre vocale sacrée d’un des meilleurs compositeurs ibériques du XVIIème siècle.

Programa Juan García de Salazar (1639–1710): Virgo veneranda motets, himnes, salms i antífones dedicats a la Verge

Formació Regina Apostolorum 11. Vos amici mei, a 4 Regina pacis 12. Da pacem, Domine, a 4

1. Asperges me, a 4 Regina Martyrum 2. Gloria et honore, a 4* Mater misericordiae 3. Mater Dei memor esto mei, a 5* In hora mortis: Auxilium Christianorum 4. Memento homo, a 4* 5. Parce mihi, a 4 6. Domine ne in furore, a 4

Domus aurea 13. Ay qué dulce prisión, a 3 (Corpus Christi)**

La Grande Chapelle Anna Dennis, soprano Laia Frigolé, soprano Gabriel Díaz Cuesta, contratenor Simon Wall, tenor Jesús García Arejula, baix Herman Stinders, orgue Albert Recasens, direcció

Regina caelorum 14. Salve Reina de los cielos, a 4 15. O gloriosa Virginum, a 5* Sponsa Christi 16. Veni sponsa Christi, a 4** Regina Angelorum 17. Benedicite Dominum, a 4*

Consolatrix afflictorum 7. Sancta Maria sucurre miseris, a 5**

Resurrectionis testis 18. Victimae paschali laudes, a 5**

Et altera Maria 8. Himne Pater superni luminis, a 4* 9. Maria Magdalena, a 4 10. Obra de lleno de primer tono (orgue) - Antonio Brocarte

* Recuperació musicològica - Estrena en temps moderns. ** Obra inèdita. Revisió musicològica.

19


Duo Ghielmi & Pianca La Marxa Persa 10/08 El Pont de Suert Local Nou de la Confraria 11/08 Estamariu Església de Sant Vicenç 12/08 La Torre de Capdella Església d’AguiróEl duo Ghielmi & Pianca uneix a dos dels més reconeguts intèrprets en els seus respectius instruments: el virtuós de la viola de gamba i director Vittorio Ghielmi, professor del Mozarteum de Salzburg i fundador de l’ensemble “Il Suonar Parlante”, que amb el seu treball artístic i de recerca ha canviat la imatge de la viola de gamba i el so de la música antiga; i Luca Pianca, reconegut solista i virtuós del llaüt, cofundador del “Giardino Armonico”, gran expert en el repertori vocal dels segles XVII i XVIII, que ha dut a terme col·laboracions i direccions d’intèrprets com Cecilia Bartoli o l’estrella del pop Sting. El duo, amb una carrera de més de deu anys en comú, ha tocat a les més importants 20sales de concerts dels cinc continents i ha enregistrat set discs enormement aclamats per la crítica. Eth duo Ghielmi & Pianca amasse dus des mès arreconeishudi interprets des sòns respectius esturments: eth virtuós dera vriòla de gamba e eth director Vittorio Ghielmi: professor en Mozarteum de Salzburg e fundador der ensemble “Il Suonar Parlante”, interpret que damb era sua recerca constanta e trebalh artistic a cambiat era imatge dera vriòla de gamba e eth son dera musica antica; e Luca Pianca, arreconeishut solista e virtuós deth laüt, cofundador deth “Giardino Armonico”, gran


expèrt en repertòri vocau des sègles XVII e XVIII, qu’a amiat a tèrme collaboracions e direccions d’interprets com Cecilia Bartoli o era figura deth pòp Sting. Eth duo, damb ua carrèra de mès de dètz ans en comun, a tocat enes sales de concèrts mès importantes des cinc continents e a hèt sèt enregistraments qu’an estat fòrça aclamadi pera critica. El dúo Ghielmi & Pianca une dos de los más reconocidos intérpretes de sus respectivos instrumentos: el virtuoso de viola da gamba y director Vittorio Ghielmi: profesor del Mozarteum de Salzburgo y fundador del ensemble "Il Suonar Parlante", interprete que con su trabajo artístico y de búsqueda ha cambiado la imagen de la viola de gamba y el sonido de la música antigua; y Luca Pianca, reconocido solista y virtuoso del laúd, cofundador del “Giardino Armonico”, gran experto del repertorio vocal de los siglos XVII y XVIII, que ha llevado a cabo colaboraciones y direcciones de interpretes como Cecilia Bartoli o la estrella del pop Sting. El dúo, con una carrera de más de diez años en común, ha tocado en las salas de concierto más importantes de los cinco

continentes y ha grabado siete discos que han sido enormemente aclamados por la crítica.  Le duo Ghielmi & Pianca joint deux des plus reconnus interprètes de la viola da gamba et du luth. D’une part, Vittorio Ghielmi, vertueux de la viola da gamba et directeur italien, professeur au Mozarteum de Salzbourg, fondateur de l’ensemble « Il Suonar Parlante » et interprète qui a changé l’image de la viola de gamba et le son de la musique ancienne après une recherche constante et un grand travail artistique. D’autre part, Luca Pianca reconnu soliste et vertueux du luth, co-fondateur du « Giardino Armonico » et grand expert du répertoire vocal du XVIIème et XVIIIème siècle et qui a réalisé des collaborations et dirigé des interprètes comme Cecilia Bartoli ou la star de la chanson pop Sting. Le duo, avec un parcours de plus de dix ans en commun, a joué dans les salles de concerts les plus importantes des cinq continents et a réalisé sept enregistrements qui ont été énormément applaudis par la critique.

Programa

Formació

Marin Marais dit “L’ange” (1656-1728) Prelude / La Sautillante / Musette / Marche Persane / Sarabande à l’Espagnole / La Saillie du Café

Robert de Viseé (1650-1725) solo lute Allemande Tombeau de Mouton / Courante / Le Rossignols de ms. Couperin Les Rémouleurs

Jean Gallot (ca. 1625 - ca. 1690), solo lute Gloire d'Atys / Gigue

Antoine Forqueray dit “Le Diable” (1672-1745) Allemande / La Portugaise / Le Carillon de Passy / La Léclair

Duo Ghielmi & Pianca Vittorio Ghielmi, viola de gamba Luca Pianca, llaüt

Marin Marais dit “L’ange” (1656-1728) La Paraza / Rondeau moitié pincé / La Rêveuse / La Tartarine / L’Arabesque Livre de Madame La Rochette, Nantes 1758 La Marche du Roi de Prusse / Entré de chasse de les fêtes Greques Les Sauvages (Rameau) 21


Camerata Boccherini Stabat Mater de Boccherini 14/08 Berga Teatre Municipal 15/08 Tremp La Lira 16/08 Castellciutat-La Seu d’Urgell Hotel el CastellCreada pel violinista italià Massimo Spadano, la Camerata Boccherini va néixer com un ensemble de format variable amb la voluntat d’aprofundir en la tradició musical que ens precedeix i portar-la sobre els escenaris. La Camerata ha actuat en prestigiosos cicles de concerts i festivals com el Festival de la Setmana del Corpus de Lugo, el Cicle de Música Antiga, Barroca i Clàssica de l’Auditorium de Tenerife, el cicle 'Liceo de Cámara' de l’ Auditori Nacional de Madrid o el Festival de Música sacra del Baixo Alentejo - Terras sem Sombra. En aquesta ocasió els acompanyarà la prestigiosa soprano María José Moreno, guanyadora l'any 1997 del concurs Francesc Viñas, on també va ser reconeguda amb el premi del públic i el de millor cantant estatal. 22Creada peth vriolinista italian Massimo Spadano, era Camerata Boccherini neishec com un ensemble de format variable damb era volentat d’apregondir ena tradicion musicau que mos precedís e portar-la sus es scenaris. Era camerata a actuat en prestigiosi cicles de concèrts e hestivaus, com eth Hestivau dera Setmana deth Còrpus de Lugo, eth Cicle de Musica Antica, Barròca e Classica der Auditòrium de Tenerife, eth cicle “Liceo de Cámara” der Auditòri Nacionau de Madrid o eth Hestivau de Musica sacra deth Baixo Alentejo –Terras sem Sombra. En aguesta ocasion les acompanharà era prestigiosa soprano María José Moreno, guanhadora er an 1997 deth concors Francesc Viñas, a on tanben siguec arreconeishuda damb eth prèmi deth public e eth de melhor cantant estatau.


Creada por el violinista Massimo Spadano, la Camerata Boccherini nació como un ensemble de formato variable con la voluntad de profundizar en la tradición musical que nos precede y llevarla sobre los escenarios. La Camerata ha actuado en prestigiosos ciclos de conciertos y festivales como el Festival de la Semana Santa del Corpus de Lugo, el Ciclo de Música Antigua, Barroca y Clásica del Auditorium de Tenerife, el ciclo ‘Liceo de Cámara’ del Auditorio Nacional de Madrid o el Festival de Música sacra del Baixo Alentejo - Terras sem Sombra. En esta ocasión, los acompañará la prestigiosa soprano María José Moreno, ganadora en 1997 del concurso Francesc Viñas, en el que también fue reconocida con el premio del público y el de mejor cantante estatal.  Crée par le violoniste italien Massimo Spadano, la Camerata Bocherini est née comme un ensemble de format variable avec la volonté d’approfondir dans la tradition musicale qui nous précède et de la porter sur les scénarios. La Camerata a joué dans des prestigieux cycles de concerts et dans des festivals comme le Festival de la Semaine de Corpus de Lugo, le Cycle de Musique Ancienne, Baroque et

Classique de l’Auditorium de Tenerife, le cycle Liceo de Cámara de l’Auditorium National de Madrid ou le Festival de Musique Sacrée du Baixo Alentejo-Terras sem Sombra. À cette occasion elle sera accompagnée de la prestigieuse soprano María José Moreno, gagnante en 1997 du Concours Francesc Viñas, où elle fut aussi reconnue avec le prix du public et celui de meilleure chanteuse de l’État.

Programa

Formació

Quintet op. 39 en Si bemoll major Luigi Boccherini

Camerata Boccherini María José Moreno, soprano Massimo Spadano, violí Julián Gil, violí Luigi Mazzucato, viola David Ethève, violoncel Todd Williamson, contrabaix

Quartet op. 77, n. 1 en Sol Major Joseph Haydn Stabat Mater Luigi Boccherini

23


Nuevo Sarao El Sarao de la Chacona 17/08 La Torre de Capdella Antiga Escola d’Espui 18/08 Puigcerdà Església de Sant DomènecEl FeMAP recupera aquesta producció pròpia realitzada l’any 2011 en col·laboració amb la Universitat de Lleida, que es va poder escoltar a la Seu d’Urgell i València d’Àneu. Sota la direcció de Rafael Bonavita, Nuevo Sarao interpretarà el Libro segvndo de tonos y villancicos a vna, dos, tres y qvatro voces de Joan Araniés, mestre de capella de la Catedral de la Seu d’Urgell al segle XVII. El repertori que aplega el recull d’Araniés —que inclou tant peces de marcada empremta hispànica com altres la fesomia de les quals és inequívocament italiana— representa un recorregut pels temes que podien amenitzar una vetllada festiva i musical en temps del barroc. El context històric d’aquestes cançons ens ofereix com a contrapunt enriquidor música instrumental i vocal del montserratí Joan Cererols, o d’altres autors d’aquell inventiu i trencador seicento italià com són Marco Uccellini i Andrea Falconiero. 24Eth FeMAP recupère aguesta produccion pròpria realizada en an 2011 en collaboracion damb era Universitat de Lhèida, que se podec escotar ena Seu d’Urgelh e Valéncia d’Àneu. Jos era direccion de Rafael Bonavita, Nuevo Sarao interpretarà eth Libro segvndo de tonos y villancicos a vna, dos, tres y qvatro voces, de Joan Araniés, mèstre de capèla dera Catedrau dera Seu d’Urgelh en sègle XVII. Eth repertòri qu amasse eth recuelh d’Araniés –qu’includís autant pèces de mercada tralha ispanica com d’autes de fisonomia sense dubte italianarepresente un recorrut pes tèmes que podien amenizar ua serada hestiva e musicau en temps deth barròc. Eth contèxte istoric d’aguestes cançons mos aufrís com a contrapunt enriquidor musica instrumentau e vocau deth monserratin Joan Cererols, o d’autes autors d’aqueth inventiu e trincador seicento italian, com son Marco Uccellini e Andrea Falconiero.


El FeMAP recupera esta producción propia realizada en 2011 en colaboración con la Universitat de Lleida, que se pudo escuchar en la Seu d’Urgell y en Valencia d’Àneu. Bajo la dirección de Rafael Bonavita, Nuevo Sarao interpretará el Libro segvndo de tonos y villancicos a vna, dos, tres y qvatro voces de Joan Araniés, maestro de capilla de la Catedral de la Seu d’Urgell en el siglo XVII. El repertorio que recoge el libro de Araniés –que incluye piezas de marcado carácter hispánico así como también otras cuyo estilo es inequívocamente italianorepresenta un recorrido por los temas que podrían amenizar una velada festiva y musical en tiempos del baroco. El contexto histórico de estas canciones nos ofrece como contrapunto enriquecedor música instrumental y vocal de Joan Cererols, o de otros autores del inventivo y rompedor seicento italiano como Marco Uccellini y Andrea Falconiero.

 Le FeMAP récupère cette production propre réalisée en 2011 avec la collaboration de l’Université de Lleida et qu’on a pu écouter à La Seu d’urgell et à València d’Àneu. Sous la direction de Rafael Bonavita, Nuevo Sarao interprétera le « Livre deuxième de tons et de cantiques de Noël à une, deux, trois et quatre voix » de Joan Araniés, Maître de la Chapelle de la Cathédrale de la Seu d’Urgell au XVIIème siècle. Le répertoire qui recompile les œuvres d’Araniés – inclut aussi bien des pièces d’une forte trace hispanique comme d’autres pièces avec une physionomie clairement italiennereprésente un parcours à travers les thèmes qui pouvaient égayer une soirée festive et musicale à l’époque baroque . Le contexte historique de ces chansons nous offre comme contrepoint enrichissant la musique instrumentale et vocale de Joan Cererols de l’abbaye de Montserrat ou d’autres auteurs de l’inventif et cassant Seicento italien comme Marco Uccellini et Andrea Falconiero.

Programa

Formació

Libro segvndo de tonos y villancicos a vna, dos, tres y qvatro voces Joan Araniés

Sonata seconda detta ‘La Luciminia contenta’ (instrumental) Marco Uccellini

A la luz del día Dígame un requiebro Para recibir a Lisa Dulce desdén (text de Lope de Vega) Pensamientos altos Avecillas suaves Mi zagala En dos lucientes estrellas (text de Luís de Góngora) Alconcillo nuevo Aquel ninno Parten las galeras Un sarao de la Chacona

Lanchas para bailar (instrumental) Anònim

Nuevo Sarao Mercedes Hernández, soprano Marta Infante, mezzosoprano José Pizarro, tenor Guadalupe del Moral, violí barroc Manuel Vilas, arpa Oriol Aymat, violoncel barroc Rafael Bonavita, guitarra barroca i direcció musical Màrius Bernadó & Rafael Bonavita, direcció artística Judith Farré, assessorament filològic

San Juan de Lima (instrumental) Anònim La suave melodia (instrumental) Andrea Falconieri

25


Intonationes Juan de Anchieta (1462–1523) 23/08 La Seu d’Urgell Sala Sant Domènec 24/08 Vielha Església A Mig Aran 25/08 Berga Teatre MunicipalCreat l’any 2009, Intonationes pren el seu nom del segon tractat sobre cant pla escrit pel mestre de capella i teòric basc Gonzalo Martínez de Bizcargui “Intonationes nuevamente corregidas según uso de los modernos que hoy cantan y entonan en la iglesia romana” (1538). Intonationes ha dirigit la seva activitat cap a la interpretació basada en criteris musicològics i històrics del gran repertori europeu dels segles XVI, XVII i XVIII, amb especial atenció a les obres de compositors hispànics i a aquelles obres oblidades als arxius musicals. Intonationes ha actuat en festivals tant prestigiosos com el Ciclo de Música Antigua de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, el Musikaste, el Festival de Música Antiga de Sevilla o el Cicle Siglos de Oro organitzat per Caja Madrid. L’ensemble presentarà un repertori dedicat íntegrament a l’obra del compositor basc Juan de Anchieta (1462-1523), un dels màxims exponents de la polifonia religiosa i profana hispànica de finals del segle XV i principis del XVI.

26

Creat er an 2009, Intonationes pren eth sòn nòm deth dusau tractat sus cant planèr escrit peth mèstre de capèla e teoric basc Gonzalo Martínez de Bizcargui “Intonationes nuevamente corregidas según uso de losmodernos que hoy cantan y entonan en la iglesia romana” (1538). Intonationes a adreçat era sua activitat ara interpretacion basada en critèris musicologics e istorics deth gran repertòri europèu des sègles XVI, XVII e XVIII, damb especiau atencion as òbres de compositors ispanics a ad aqueres òbres desbrembades enes archius musicaus. Intonationes a actuat en hestivaus tan prestigiosi com eth Ciclo de Música Antigua de la Catedral de Santa María de Vitoria-gasteiz, eth Musikaste, eth Hestivau Hestivau de Música Antigua de Sevilla o eth Cicle Siglos de Oro, organizat per Caja Madrid. Er ensemble presentarà un repertòri dedicat integrament ara òbra deth compositor basc Juan de Anchieta (1462-1523), un des maxims exponents dera polifonia religiosa e profana ispanica de finaus deth sègle XV e principis deth XVI. Creado en 2009, Intonationes toma su nombre del segundo tratado sobre canto llano escrito por el maestro de capilla y teórico vasco Gonzalo Martínez de Bizcargui “Intonationes nuevamente corregidas según uso de los modernos que hoy cantan y entonan en la iglesia romana” (1538). Intonationes ha dirigido su actividad hacia la interpretación basada en criterios musicológicos


e históricos del gran repertorio europeo de los siglos XVI, XVII y XVIII, con especial atención a las obras de compositores hispánicos y aquellas olvidadas en los distintos archivos musicales. Intonationes ha actuado en festivales tan reconocidos como el Ciclo de Música Antigua de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, el Musikaste, el Festival de Música Antigua de Sevilla o el Ciclo Siglos de Oro organizado por Caja Madrid. La formación presentará un repertorio dedicado íntegramente a la obra del compositor vasco Juan de Anchieta (1462-1523), uno de los máximos representantes de la polifonía religiosa y profana de finales del siglo XV y principios del XVI.  Crée en 2009, l’ensemble Intonationes prend son nom du deuxième traité sur Chant Plat écrit par le Maître de Chapelle et théoricien basque Gonzalo Martínez de Bizcargui : « Intonationes à nouveau corrigées selon l’usage des modernes qui chantent aujourd’hui et entonnent

dans l’église romaine » (1538). Intonationes a dirigé son activité vers l’interprétation basée sur des critères musicologiques et historiques du grand répertoire européen du XVIème, du XVIIème et du XVIIIème siècle en faisant spéciale attention aux œuvres des compositeurs hispaniques de cette époque et aux pièces oublies dans les archives musicaux. Intonationes a joué dans des Festivals aussi prestigieux que ceux du Cycle de Musique Ancienne de la Cathédrale de Santa María de Vitoria-Gasteiz, le Musikaste (la Semaine de la musique basque), le Festival de Musique Ancienne de Séville ou le Cycle Siècles d’Or organisé par Caja Madrid. L’ensemble présentera un répertoire dédié dans sa totalité à l’œuvre du compositeur basque Juan de Anchieta (1456-1523), l’un des maximes exposants de la polyphonie religieuse et profane hispanique de la fin du XVème et début du XVIème siècle.

Programa Magnificat III toni Juan de Anchieta* Ave Sanctissima Maria Juan de Anchieta

Formació Domine Jesu Christe Juan de Anchieta Agnus * versos d’orgue d’Antonio de Cabezón

Intonationes David Sagastume, alto i direcció Lluis Vilamajó, tenor Josep-Ramon Olivé, baríton Daniele Carnovich, baix Daniel Oyarzábal, orgue

Bone Jesu Juan de Anchieta Virgo Et Mater Juan de Anchieta Diferencias Antonio de Cabezón Salve Sancta Parens Juan de Anchieta Missa “Sine Nomine” Juan de Anchieta Kyrie Gloria Congratulamini Mihi Juan de Anchieta Credo Sanctus

27
28

Calendari Calendari Calendario Calendrier

DATA MUNICIPI

LLOC

HORA FORMACIÓ

12/07 La Seu d'Urgell

Claustre de la Catedral

22.00

Ensemble Diatessaron

13/07 Berga

Teatre Municipal

22.00

Ensemble Diatessaron

14/07 Tremp

La Lira

22.30

Ensemble Diatessaron

15/07 La Seu d'Urgell

Capella de Sant Miquel

20.00

Cor de Cambra Caterva

19/07 Esterri d’Àneu

Església de Sant Vicenç

22.00

Cors Vivaldi, Amics de la Unió i Orquestra de Cambra de Granollers

20/07 La Seu d'Urgell

Claustre de la Catedral

22.00

Cors Vivaldi, Amics de la Unió i Orquestra de Cambra de Granollers

21/07 Avià

Sala de l'Ateneu d'Avià

19.00

Cors Vivaldi, Amics de la Unió i Orquestra de Cambra de Granollers

22/07 La Pobla de Segur

Església Parroquial Verge de Ribera

19.00

Cor de Cambra Caterva

24/07 Puigcerdà

Església de Sant Domènec

21.30

European Union Baroque Orchestra

25/07 Ribes de Freser

Església de Santa Maria

21.30

European Union Baroque Orchestra

26/07 La Seu d'Urgell

Sala Sant Domènec

22.00

Orquestra Barroca Catalana

27/07 Escalarre

Santa Maria d'Àneu

22.00

Orquestra Barroca Catalana

28/07 Tremp

Església de Sta. Maria de Valldeflors

22.30

Camerata de Sant Cugat i Polifònica de Tremp

29/07 El Pont de Suert

Església de Ntra. Sra. de l'Assumpció

22.00

Camerata de Sant Cugat i Polifònica de Tremp

02/08 Ordino

Església de St. Martí de la Cortinada

22.00

La Grande Chapelle

03/08 La Pobla de Segur

Església Parroquial Verge de Ribera

22.00

La Grande Chapelle

04/08 La Seu d'Urgell

Sala Sant Domènec

22.00

La Grande Chapelle

10/08 El Pont de Suert

Local Nou de la Confraria

20.00

Vittorio Ghielmi i Luca Pianca

11/08 Estamariu

Sant Vicenç d'Estamariu

21.00

Vittorio Ghielmi i Luca Pianca

12/08 La Torre de Capdella Església d'Aguiró

20.00

Vittorio Ghielmi i Luca Pianca

14/08 Berga

Teatre Municipal

22.00

Camerata Boccherini

15/08 Tremp

La Lira

22.30

Camerata Boccherini

16/08 Castellciutat-La Seu Hotel El Castell

22.00

Camerata Boccherini

17/08 La Torre de Capdella Antiga Escola d'Espui

20.00

Nuevo Sarao

18/08 Puigcerdà

Església de Sant Domènec

21.30

Nuevo Sarao

23/08 La Seu d'Urgell

Sant Domènec

22.00

Intonationes

24/08 Vielha

Església A Mig Aran

22.00

Intonationes

25/08 Berga

Teatre Municipal

22.00

Intonationes
Venda d’entradesVenda d’entrades

PREUS NORMAL

ANTICIPADA 16,00 €

TAQUILLA 20,00 €

PRÉTZI NORMAU

PER AUANÇA 16,00 €

HIÈSTRA 20,00 €

REDUÏDA

12,00 €

15,00 €

REDUSIDA

12,00 €

15,00 €

* Entrada gratuïta tà mainatgesx enquia 12 ans

* Entrada gratuïta a nens fins a 12 anys VENDA ONLINE. A través del web del festival www.femap.cat VENDA FÍSICA. A les Oficines de Turisme i/o Ajuntaments. Consulta el llistat de punts de venda anticipada a www.femap.cat A TAQUILLA EL DIA DEL CONCERT. Només en efectiu, a partir d’una hora abans del concert. ENTRADES REDUÏDES · Amics del FeMAP · Majors a partir de 65 anys · Menors fins a 25 anys · Socis Consell Cultural de les Valls d'Àneu · Amics de Lleida · Estudiants de la Universitat de Lleida · Joventuts Musicals de la Cerdanya Les entrades reduïdes per als Amics del FeMAP poden adquirir-se online o als punts de venda física. La resta d’entrades reduïdes només estan disponibles als punts de venda física presentant els carnets o documentació acreditativa. Hi ha reservades places d'accés adaptat per persones amb mobilitat reduïda. Es recomana avisar abans del dia del concert a info@femap.cat per tal de poder dispensar tota l'atenció necessària. PACKS TURÍSTICS. El FeMAP ofereix a través de les Oficines de Turisme packs turístics que combinen les entrades als concerts amb ofertes hoteleres, gastronòmiques, culturals i de lleure. Per a més informació sobre els packs turístics accediu a www.femap.cat.Venta de entradas

VENDA ONLINE. A trauès deth web deth hestivau www.femap.cat. VENDA FISICA. Enes Burèus de Torisme e/o Ajuntaments. Consulta eth listat de punts de venda per auança en www.femap.cat. ENA HIÈSTRA ETH DIA DETH CONCÈRT. Sonque en efectiu, a compdar d’ua ora abans deth concèrt. ENTRADES REDUSIDES · Amics deth FeMAP · Majors a compdari de 65 ans · Menors enquia 25 anys · Sòcis Conselh Culturau de les Valls d'Àneu · Amics de Lhèida · Estudiants dera Universitat de Lhèida · Joventuts Musicals de la Cerdanya Es entrades redusides entàs Amics deth FeMAP se pòden aquerir online e enes punts de venda fisica. Era rèsta d’entrades redusides sonque son disponibles enes punts de venda fisica en presentar es carnets o documentacion acreditativa. I a reservades places d’accès adaptat entà persones damb mobilitat redusida. Se recomane d’avisar abans deth dia deth concèrt a info@femap.cat pr’amor de poder dispensar tota era atencion de besonh. PACKS TORISTICS. Eth FeMAP aufrís a trauès des Burèus de Torisme packs toristics que combinen es entrades entàs concèrts damb ofèrtes otelères, gastronomiques, culturaus e de léser. Entà mès informacion sus es packs toristics acceditz a www.femap.cat.Vente de billets

PRECIOS NORMAL

ANTICIPADA 16,00 €

TAQUILLA 20,00 €

PRIX NORMAL

VENTE ANTICIPÉE 16,00 €

GUICHET 20,00 €

REDUCIDA

12,00 €

15,00 €

PRIX RÉDUIT

12,00 €

15,00 €

* Entrada gratuita a niños hasta 12 años VENTA ONLINE. En la web del festival www.femap.cat VENTA FÍSICA. En las Oficinas de Turismo y/o Ayuntamientos. Consulta el listado de puntos de venta anticipada en www.femap.cat EN TAQUILLA EL DÍA DEL CONCIERTO. Sólo en efectivo, a partir de una hora antes del concierto. ENTRADAS REDUCIDAS · Amics del FeMAP · Mayores a partir de 65 años · Menores hasta 25 años · Socios del Consell Cultural de les Valls d'Àneu · Amics de Lleida · Estudiantes de la Universitat de Lleida · Joventuts Musicals de la Cerdanya Las entradas reducidas para los Amics del FeMAP pueden adquirirse online o en los puntos de venta física. El resto de entradas reducidas sólo están disponibles en los puntos de venta física presentando los carnets o documentación acreditativa. Se reservan plazas de acceso adaptado para personas con movilidad reducida. Se recomienda avisar antes del día del concierto en info@femap.cat para poder recibir la atención necesaria. PACKS TURÍSTICOS. El FeMAP ofrece a través de las Oficinas de Turismo packs turísticos que combinan las entradas a los conciertos con ofertas hoteleras, gastronómicas, culturales y de ocio. Para más información sobre los packs turísticos acceda a www.femap.cat.

* Entrée gratuite aux enfants jusqu’à 12 ans VENTE ON-LINE. Dans le site du FeMAP: www.femap.cat VENTE DIRECTE. Aux Offices de Tourisme ou Mairies. Consultez les points de vente anticipée sur le site: www.femap.cat VENTE SUR PLACE LE JOUR DU CONCERT. À partir d’une heure avant le concert payement uniquement en espèces. ENTRÉES À PRIX RÉDUITS · Amis du FeMAP · Majeurs de 65 ans · Mineurs de 25 ans · Membres du Consell Cultural de les Valls d’Àneu · Amis de Lleida · Étudiants de l’Université de Lleida · Joventuts Musicals de la Cerdanya Les billets à des prix réduits pour les amis du FeMAP peuvent s’acquérir online ou dans les points de vente directe. Le reste de billets à des prix réduits sont uniquement disponibles sur les points de vente directe si l’on présente au moment de l’achat la documentation accréditive correspondante. Il y a des places réservées à des personnes à mobilité réduite. Il faut avertir l’organisation le jour avant du concert sur info@femap.cat pour vous faciliter l’accès. PACKS TOURISTIQUES. Le FeMAP offre moyennant les Offices de Tourisme des packs touristiques avec des billets aux concerts et des promotions de logement, gastronomiques, culturelles et de loisirs. Pour avoir plus de renseignements au sujet des packs touristiques consultez le site www.femap.cat.

29


30


ORGANI T Z A:

A M B E L P AT RO CI N I DE :

A MB E L S UP O RT DE :

M I T J ANS O F I CI AL S:

A MB LA CO L· L AB O R AC IÓ DE :

31


Programa FeMAP 2012  
Programa FeMAP 2012  

El Festival de Música Antiga dels Pirineus neix fruit de la unió d'esforços de diverses localitats del Pirineu català. Amb la voluntat de cr...

Advertisement