Fellestjenestene i Rogaland

NO

Fellestjenestene tilbyr tjenester til de fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland. Tjenestene er knyttet til forvaltning av samlingene, med fokus på foto, gjenstander og bygninger. Fellestjenestene er støttet av Rogaland fylkeskommune.

https://fellestjenestene.no