Page 1

Valblað fyrir 9. og 10. bekk 2011 - 2012 Nafn: ______________________________________________ Bekkur:___________ Nemendur verða að hafa minnst 37 st. á viku. Í kjarna eru 30 st. og því velja nemendur 7 st. í valgreinar á viku. Heimilt er að meta allt að tveimur kennslustundum þátttöku nemenda í atvinnulífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi enda sé það skipulagt í samráði við skóla. Einnig er heimilt að meta skipulagt nám, sem stundað er utan grunnskóla til valgreina, t.d. við tónlistarskóla og málaskóla enda njóti námið viðurkenningar. Í öllum tilfellum þarf að skila inn staðfestingu eða vottorði. 1. Kjarni Íslenska Enska Náttúrufræði Íþróttir Sund

6 4 3 2 1

st. st. st. st. st.

Stærðfræði 6 Danska/ísl.annað mál 4 Samfélagsfræði 3 Lífsleikni 1

st. st. st. st.

Alls eru 30 stundir í kjarna 2. Valgreinar ( ) Fótbolti ( ) Badminton og blak ( ) Matargerðarlist ( ) Myndmennt ( ) Stærðfræði - grunnur ( ) Endurnýting fatnaðar ( ) Skák ( ) Glervinnsla ( ) Fatasaumur .

1 st. 1 st. 2 st. 1 st. 2 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st.

( ( ( ( ( ( ( ( (

) Tónlist ) Upplýsingat./Árbók ) Hönnun og smíði ) Móðurmál - pólska ) Blaðaútgáfa ) Ræktin ) Framkoma og snyrting ) Leiðtoginn ) Prjónaklúbburinn

2 st. 2 st. 1 st. 2 st. 2 st. 1 st. 1 st. 2 st. 1 st.

Kjarni samtals ____30___ st. Valgreinar samtals ________ st. Stundafjöldi samtals __37______ st. Athugið Verði valhópar fámennir gætu þeir fallið niður. Því þarf að velja fjórar greinar til vara. Mikilvægt er að val nemenda sé vel ígrundað þar sem valið er bindandi fyrir komandi skólaár og verður ekki breytt eftir að skóli hefst haustið 2011. Til vara: 1. _________________________

2. __________________________

3. _________________________

4. __________________________

___________________________________ _______________________________ Undirskrift nemanda Undirskrift forráðamanns Vinsamlegast skilið valblaðinu á skrifstofu skólans í síðasta lagi 25. maí n.k. _________________________________________________________________________________________________ Norðurfelli 17-19  111 Reykjavík  Sími: 411 7530  www.fellaskoli.is  Kt. 5901821179

Valblað fyrir 9. og 10.bekk  
Valblað fyrir 9. og 10.bekk  

Valblað fyrir 9. og 10. bekk í Fellaskóla - Reykjavík til að merkja inn eftirsóknarverð valfög.