Page 1

Ont we r p e ni s. . .

. . . d o o rF e l i xBu f ke ns .


Ont we r p e ni s. . .

. . . s t e l e nme td eo g e n.


Ont we r p e ni s. . .

. . . p r o e v e nzo nd e rt ee t e n.


Ont we r p e ni s. . .

. . . wa tnuzoi s , wo r d t , zal l a t e rzozi j n.


Ont we r p e ni s. . .

. . . l a ng et e r mi j nd e nke n.


Ont we r p e ni s. . .

. . . me e rkr i j g e nd a nwa tj ezi e t .


Ont we r p e ni s. . .

. . . we r ke nme ti t e r a t i e s .


Ont we r p e n. . .

. . . vr aa g tt i j d .


Ont we r p e ni s. . .

. . . t e r u gnaare e nv o u d .


Ont we r p e ni s. . .

. . . e r g o no mi ehe r d e nke n.


Ont we r p e ni s. . .

. . . mi l i e u vr i e nd e l i j kzi j n.


Ont we r p e ni s. . .

. . . e f f i c i ĂŤ ntg e b r u i ks g e makc o mb i ne r e n.


Ont we r p e ni s. . .

. . . mo o i e rmake n.

Felix Bufkens  

Ontwerpen is...

Felix Bufkens  

Ontwerpen is...