Page 1

Stappenplan het Station De opdracht Jullie zijn expert van het Station. Donderdag presenteren jullie in 2,5 minuut het station met je groepje. De volgende stappen helpen jullie met het voorbereiden van de presentatie.

1 In deze envelop vinden jullie taakkaartjes. Hier hebben jullie al eerder mee gewerkt. Jullie verdelen eerst de taken. Het is heel belangrijk dat iedereen zich aan zijn eigen taak houdt! Als de taken zijn verdeeld, kunnen jullie naar de volgende stap.

3 Jullie hebben de vragen van stap 2 beantwoord. Het is nu tijd om de presentatie in elkaar te gaan zetten. In het dorp hebben we geen digibord, dus zullen jullie het zonder moeten doen. Maar hoe pak je dat nu aan? 1) Verdeel wat iedereen zegt 2) Maak voor jezelf een spiekbriefje met een aantal steekwoorden erop, zodat je niet gaat voorlezen

2 De volgende vragen beantwoorden jullie door in boeken te zoeken of op internet te kijken. - Wat is er te zien? - Wat is kenmerkend voor de bouwstijl van het station? - Wat is het verschil tussen de treinen vroeger en nu? - Waarom was het station zo belangrijk voor Boxmeer? Tips: http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Boxmeer http://www.stationsweb.nl/station.asp?station =boxmeer


4 Zoals jullie weten krijgen jullie 2,5 minuut de tijd voor de presentatie. Om te kijken of jullie het redden binnen de tijd, ga je de presentatie oefenen. Op www.prowise.com vind je bij het gereedschap onder het kopje ‘overig’ een timer om de tijd bij te houden. Succes met oefenen!

5 Zo, jullie hebben hard geoefend en zijn nu klaar om de presentatie te geven. Jullie moeten alleen nog even wachten, want donderdag is het zo ver. Om jullie helemaal goed voor te bereiden voor donderdag, wacht er nog één stap op jullie.

6 Donderdagmiddag spelen we de quiz. Voor deze quiz hebben we natuurlijk wel vragen nodig. Jullie bedenken met je groepje twee multiple choice vragen. Deze lever je op een blaadje in bij Félice of Maartje.

7 Jullie zijn nu helemaal klaar voor donderdag! Zorg ervoor dat je tijdens de presentaties van de andere groepjes goed oplet, want jullie willen als groepje toch de beste archivarissen van Boxmeer worden?! Agnes en Astrid willen jullie alvast heel erg bedanken! Zonder jullie was het nooit gelukt!

Stappenplan het station