Issuu on Google+

¨ ¬ ­ ­©ª¦£¨› ¬©ºŸ©§ y½ÈÉÌÅ»ÊÉ¿»ËÕÅx ªÀËÃÉ¿È»ÊËÉÇÉÑÃÚÍ»¾¾ »Áû½ÌÃÒÅÃÌÍÉÅÃÈ»ÌÍÉÄÈÉÌÍÈ»¿ƽ½Õ½½ÀËþ»Ç»¾»ÂÃÈçÀÍËÉ »ÁûÇÀÌÀÒÈ»ÌÐÀǻȻÃÂÊƻԻÈÀȻǻÆÀȻ̽ÈÉÌÅ»ÅÉÚÍÉÔÀ¼Õ¿À ÊËÃÌÊ»¿È»Í»½ÅË»ÚÈ»ÊÀËÃÉ¿»È»ÅËÀ¿ÃÍ»¯ÃÅÌÃ˻Ȟ¦ªÉÍžª«ÉÍ ¿É½»½ÃÌÃÇÉÌÍÉÍÑÀȻͻÈ»ü˻ȻͻÌÍÉÅ» ªËÃÇÀ˝ÂÀÇÀÍÀÌÍÉÅ»»ƽ»ÏÃÅÌÃË»ÈÇÀÌÀÒÀÈÌËÉÅÈ» ÃÂÊƻԻÈÀÌÏÃÅÌÃ˻Ȟ¦ªÉÍÃÊÆ»ÍÀÍÀƽžª«


¥›¥© ®¨£¥« Ÿ£­¥µ¨¬¹§µ«¯›¤¨ ¨¬£¨ž" ¯ÃÈ»ÈÌɽ»ÃÈÌÍÃÍÎÑÃÚÊËÀ¿ÉÌÍ»½ÚÔ»ÇÉ¿ÀËÀȼÕËÂÃοɼÀÈÈ»ÒÃÈ»ÊÉÅÎÊÅÃÈ»ÃÂÊƻԻÈÀ 8QL&UHGLW&RQVXPHU)LQDQFLQJÀÒ»ÌÍÉÍ8QL&UHGLW*URXSrȻľÉÆÚǻͻ¼»ÈÅɽ»¾ËÎÊ»½£ÂÍÉÒÈ»  ½ËÉÊ»

¢›´©Ÿ›£¢œ « ­ ®¨£¥« Ÿ£­ ¥µ¨¬¹§µ«¯›¤¨ ¨¬£¨ž" ž»Ë»ÈÍÃË»ÇÀ¼ÕËÂÉɿɼËÀÈÃÀ ªËÀ¿Æ»¾»ÇÀ ¿ÉÌÍÕÊÈà ǻÆÅà ÇÀÌÀÒÈà ½ÈÉÌÅà ÅÉÃÍÉ Ì» ÏÃÅÌÃË»Èà » ÑÀÆÃÚ ÊÀËÃÉ¿ È» ÅËÀ¿ÃÍ»ÃÈÀÌÀÊËÉÇÀÈÚÍ ¨ÚÇ»ÇÀÌÅËÃÍÃÍ»ÅÌÃÃÅÉÇÃÌÃÉÈà ªÉÊÕƽ»ÇÀÃÌÅ»ÈÀÍÉ»ÅËÀ¿ÃÍÈ»ÇÚÌÍɽǻ¾»ÂÃÈ» ¥ÎÊν»ÍÀ¿ÈÀÌÍɽ»ÅÉÀÍɼÃÐÍÀÇɾÆÿ»ÌÃÊɽÉÆÃÍÀÎÍËÀ

Ÿ©ªµ¦¨£­ ¦¨£ª« Ÿ£§¬­›¢› ¥¦£ ¨­£­ ¨›®¨£¥« Ÿ£­ ¥µ¨¬¹§µ«¯›¤¨ ¨¬£¨ž œÀ ¼»ÈÅɽà ͻÅÌà ÊËà ÊƻԻÈÀ ÒËÀ ½ÌÀÅà ÅÆÉÈ È» 8QL&UHGLW %XOEDQN ɼÃÅÈɽÀÈÉÍ»Å̻ͻÀƽ»½ÈÉÌÅ»  ÕÂÇÉÁÈÉÌÍ » ÌÅÆÙÒ½»ÈÀ È» »ÌÍË»ÐɽŻ » ÊËÉÍÀÅÑÃÚ È» ÅËÀ¿ÃÍÉÊÉÆÎÒ»ÍÀÆÃÍÀ ÌÕÌ »ÌÍË»Ðɽ»ÍÀÆÈ» ÅÉÇÊ»ÈÃÚ Ê»ËÍÈ×ÉË È» 8QL&UHGLW&RQVXPHU)LQDQFLQJ

¢»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÇÉÆÚɼÕËÈÀÍÀÌÀÅÕÇÈ»ÓÃÍÀÅÉÈÌÎÆÍ»ÈÍÃÃÆÃÌÀ ̽ÕËÁÀÍÀ Ì È»Ì È»    È» ÑÀȻͻ È» À¿ÃÈ ¾Ë»¿ÌÅà ˻¾ɽÉË » »¼ÉÈ»ÍÃÈ»œ­¥ÃÆÃÊÉÌÀÍÀÍÀZZZXFILQEJ


adver-unicredit_05_1-2