Page 1

feina per La Masuca

C. Joaquima de Vedruma


feina per La Masuca Hem treballat per potenciar la zona de La Masuca amb les reformes que hi hagut al Mercat, l ' a m p l i a c i ó d e l s ca r re rs Joaquima de Vedruna i Cardenal Vives que permeten una millor mobilitat, la construcció dels pisos Viu B amb serveis per la gent gran i la reforma de la plaça de la Bàscula.

Volem seguir treballant perquè a la zona de la Masuca s'hi visqui bé, per això: • Farem una reforma integral de la plaça de la Masuca per convertir-la en un gran punt de trobada lúdic on s'hi pugui passejar, descansar i jugar. • Construirem un aparcament soterrat sota la plaça. • Seguirem apostant pel Mercat Municipal com a centre d'activitat comercial i de dinamització de la zona. • Farem que hi hagi una millor connexió a peu amb el centre de la ciutat a través d'un eix de vianants que passi pel passatge Cornet i el carrer de la Virtut fins a la plaça de la Masuca. • Convertirem l'antic Hospital en el nou Centre de simulació en l'àmbit de la salut, pioner al país, que servirà per investigar noves tècniques.

LaMasuca  

feina per La Masuca C. Joaquima de Vedruma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you