Issuu on Google+

feina per La Masuca

C. Joaquima de Vedruma


feina per La Masuca Hem treballat per potenciar la zona de La Masuca amb les reformes que hi hagut al Mercat, l ' a m p l i a c i ó d e l s ca r re rs Joaquima de Vedruna i Cardenal Vives que permeten una millor mobilitat, la construcció dels pisos Viu B amb serveis per la gent gran i la reforma de la plaça de la Bàscula.

Volem seguir treballant perquè a la zona de la Masuca s'hi visqui bé, per això: • Farem una reforma integral de la plaça de la Masuca per convertir-la en un gran punt de trobada lúdic on s'hi pugui passejar, descansar i jugar. • Construirem un aparcament soterrat sota la plaça. • Seguirem apostant pel Mercat Municipal com a centre d'activitat comercial i de dinamització de la zona. • Farem que hi hagi una millor connexió a peu amb el centre de la ciutat a través d'un eix de vianants que passi pel passatge Cornet i el carrer de la Virtut fins a la plaça de la Masuca. • Convertirem l'antic Hospital en el nou Centre de simulació en l'àmbit de la salut, pioner al país, que servirà per investigar noves tècniques.


LaMasuca