Page 1

bileog

14/1/10

16:44

Page 1

Spring Traditional Festival

Tickets Teach na Féile Féile an Phobail West Belfast 473 Falls Road, Belfast Tel: North (028) South (048) 9031 3440

4 - 7 Feabhra 2010

Oifig Fáilte na bhFál, An Chultúrlann 216 Falls Road Tel: (028) 9096 4188 Belfast Welcome Centre, 35 Donegall Place, Belfast BT1 5AD Tel: (028) 9024 6609

Croí na Féile Tabhair cuairt ar Bhéal Feirste agus bain sult as 3 oíche de cheol traidisiúnta na hÉireann mar a mbeidh na ceoltóirí ceoil thraidisiúnta agus ceol tíre is ardmholta ar an domhan, ceol, ceardlanna, litríocht, drámaí, taispeántais agus níos mó!

'Scoth Bhéal Feirste' le ceoltóirí áitiúla ceoil thraidisiúnta agus 'Bealach fada fada ón Clár go dtí áit seo’ ag ceiliúradh scoth na gceoltóirí ceoil thraidisiúnta ó ar fud na hÉireann.

Imeachtaí Gaelacha Croí na Féile Spring Traditional Festival 4 - 7 Feabhra 2010

Heart of the Féile Irish Events

Féile an Phobail


bileog

14/1/10

16:44

Page 2

Déardaoin 4ú Feabhra, 1-3in

Thursday 4th February, 1-3pm

Aoine 5ú Feabhra, 7-9in

Friday 5th February, 7-9pm

Satharn 6ú Feabhra 12 nóin-1.30in

Saturday 6th February 12 noon-1.30pm

Ceardlann Ceol Traidisiúnta Gaelach Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Baile Uí Mhurchú

Traditional Irish Music Taster Workshop Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Ballymurphy

Céilí an tSléibhe Dhuibh Príomh-Halla Choláiste Feirste

Céilí an tSléibhe Dhuibh Coláiste Feirste main hall

For further information contact Deirdre Mackel, tel. 028 90236677

For further information contact Frainc at Cultúrlann on proinsias@culturlann.ie or Feargal at Forbairt Feirste on feargal@forbairtfeirste.com or tel. 028 90438597

Drama Class Dillon Gallery Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

For further information contact Deirdre Mackel, tel. 028 90236677

Tuilleadh Eolais ó Frainc ag Cultúrlann proinsias@culturlann.ie nó Feargal ag Forbairt Feirste feargal@forbairtfeirste.com nó teil. 028 90438597

Rang Drámaíochta Dánlann Dillon Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich Rang drámaíochta do pháistí le Nuala Ní Néill, oide oilte sa cheird - ag cur le féinmhuinín, ag cuidiú le scileanna cumarsáide s’acú

Drama class for children with Nuala Ní Néill, a trained drama teacher helping build self-confidence and adding to children’s communication skills

Aoine 5ú Feabhra, 11 -12nóin

Friday 5th February, 11 -12noon

Ceardlann ar Logainmneacha áitiúla Gaelscoil na Móna, Nasc na Móna

Local Place Names Gaelscoil na Móna (Monagh Link)

Satharn 6ú Feabhra 12.30-1.30in

Saturday 6th February-12.30-1.30pm

Satharn 6ú Feabhra 2-4in

Saturday 6th February, 2-4pm

Na Bapóga Amharclann na Cultúrlainne

Na Bapóga Cultúrlann McAdam Ó Fiaich Theatre

Mórsheisiún Ceol Gaelach Bronnadh Ghaelghradam Gnó Chluanaí Caolshráid na healaíona (taobh le Spar na Carraige Báine)

Traditional Music Fest Plus Gaelghradam Gnó Chluanaí presentation Art Alley (outside the Whiterock Spar)

Imeacht suite-bruite: déanfar siamsaíocht traidísiúnta ceol gaelach a chur ar fáil do dhaoine áitiúla! Beidh Stobhach gaelach ar díol agus críochnófar an imeacht le bronnadh Gaelghradam Gnó Chluanaí le Forbairt Feirste agus Glór na Móna Tuilleadh eolais ó Feargal Mac Ionnrachtaigh 028 90438597 /07841101630

A seated and heated event! Local people will be entertained by a traditional music extravaganza. Irish stew will be available to buy at the event which will be followed Gaelghradam Gnó Chluanaí/Upper Springfield Irish language community /business awards. In conjunction with Forbairt Feirste and Glór na Móna For further information contact Feargal Mac Ionnrachtaigh 028 90438597 /07841101630

Domhnach 7ú Feabhra 3-5in

Sunday 7th February,

Ceardlann ar Logainmneacha áitiúla Taibhrne Caulfield’s

Local Place Names talk Caulfield’s Bar, 3-5pm

Caint Oideachasúil agus stairiúl do dhaoine óga le Jake MacSacais faoi logainmneacha ceantair chluanaí agus an ceantair maguaird Tuilleadh eolais Deirdre Mackel, teil. 028 90236677

A historical and educational talk for young people by Jake MacSacais about local place names in and around the slopes of the Black Mountain. For further information contact Deirdre Mackel, tel. 028 90236677

Aoine 5ú Feabhra - 3-5in

Friday 5 February- 3-5 pm

Rodaí Féile an Earraigh! Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich

Rodaí Féile an Earraigh! Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Craoladh beo raidió gaelach Ceol agus amhránaíocht traidísiunta Gaelach! Lainseáil oifigiúil de Chumann Gaelach Choláiste Feirste! Tuilleadh eolais ó Frainc ag Cultúrlann proinsias@culturlann.ie nó teil 02890239303

Live Irish language radio broadcast from Cultúrlann McAdam Ó Fiaich Traditional Irish music and Song! Official Launch of Cumann Gaelach Coláiste Feirste! For further information contact Frainc at Cultúrlann on proinsias@culturlann.ie or phone 02890239303

Aoine 5ú Feabhra, 7.30in

Friday 5th February, 7.30

Cur i Láthair agus Léacht na Ceathrún Ghaeltachta, soláistí agus fíon ar fáil Léachtlann Choláiste Feirste

Gaeltacht Quarter presentation and lecture including light refreshments, finger buffet and wine reception Coláiste Feirste lecture Hall

Ná caill Plúra-Lúra, Nóra Bheag agus iomlán a gcairde lena gcuid scéalta, amhrán agus damhsaí a mbainfidh páistí beaga an-spraoi astu agus iad ag cur le forbairt a n-oideachais. Bí ann! Táille: £3 an páiste nó £5 do bheirt an séisiún.

Don’t miss Plúra-Lúra, Nóra Bheag and all their friends with their storytelling, songs and dance great entertainment and help with skills development. Join us £3 per child or £5 for two children per session

Satharn 6ú Feabhra 1-2in

Saturday 6th February- 1-2pm

Lainseáil Leabhair de chuid Clubleabhair Coiscéim Feirste An Ceathrú Póilí Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich

Book Launch- Club Leabhar Coscéim FeirsteCultúrlann McAdam Ó Fiaich

Lainseáil leabhair an Dr Gearóid Trimble’s ‘Glór Ghaeilge Oirdheisceart Uladh’

The launch of Dr Gearóid Trimble’s book ‘The Gaelic Voice of South-East Ulster’

Satharn 6ú Feabhra 1-3in

Saturday 6th February- 1-3pm

Na Seisiúin Ceoil Caifé Feirste Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich

The Big Music Session Caifé Feirste Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich

Ceol traidisiúnta beo sa chaifé. Ná bíodh aon leisce ort bheith páirteach sa chraic!

Live traditional music in Caifé Feirste. Don’t hesitate join in the craic!

Caint Oideachasúil agus stairiúl le Jake MacSacais faoi logainmneacha ceantair chluanaí agus an ceantair maguaird. Cuirfear soláistí agus séisiún ceol traidísiúnta ar fáil ina dhiaidh.

A historical talk by Jake MacSacais about local place names in and around the slopes of the Black Mountain. Followed by a buffet and Irish traditional music seisiun. Admission £2 at door. For further information contact Deirdre Mackel, tel. 028 90236677

Imeachtaí Gaeilge - Féile an Earraigh 2010  
Imeachtaí Gaeilge - Féile an Earraigh 2010  

Irish language events programme as part of the Féile an Earraigh folk and celtic music festival

Advertisement