Page 1

Architectonische Basis Begripen

Blok 5


Architectonische Basis Begripen Inleiding Dit document geeft een analyse van het woonblok ‘Blok 5’ in Almere. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten in de opbouw, situatie en inrichting van het gebouw. Een drietal studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim heeft zich hier gedurende 1 periode over gebogen en door middel van analysetekeningen proberen de bovengenoemde punten duidelijk aan te geven. Zwolle, 28 mei 2009


Architectonische Basis Begripen Inhoud Ensemble Locatie Ligging Dichtheid Parkeren Openbare Ruimte Schakeling Woningen Collectieve Ruimten Ontsluiting Woningen Vluchtroute Rest.

4 5 6 7 8 9 10 11 12


Blok 5 Locatie Blok 5 ligt in het zuidwesten van Flevoland, in de stad Almere. Een deel van de bebouwing van Almere ligt rondom het Weerwater. De woontoren ‘Blok 5’ ligt direct aan dit water, aan de rand van het stadscentrum. Op de figuren rechts is telkens met een rode kleur aangegeven waar het woonblok is gesitueerd.

Nederland

Almere

Centrum Almere

Rand Centrum

4


Blok 5 Ligging De vorm van het gebouw is voor een groot deel terug te leiden op de bebouwing in de omgeving. De lijnen die door deze bouwwerken worden aangehouden, zijn terug te vinden in de hoofdvorm van Blok 5. Door middel van een aantal gekleurde stippellijnen is dit verband aangegeven. De getordeerde ondergevel dient ertoe om de zichtlijn langs de schuin lopende gevel ten Noorden daarvan vrij te houden. Vanaf de 5e bouwlaag is de gevel dusdanig gedraaid dat het de groene lijn volgt en parallel loopt aan de gevels ten westen van het woonblok.

Plein

Bebouwing Water

Blok 5

Blok 5

5


Blok 5 Dichtheid Het woonblok ligt aan de rand van een stedelijk gebied. Uit de diagram die rechtsbovenin is weergeveven, zijn een aantal dingen af te lezen. Het gaat om een gesloten, vrijstaand bouwblok, hoogstedelijk gelegen. De omgeving is gemengd openbaar en geprivatiseerd. Als referentie aan het bouwblok suggereerde de Spacecalculator de Zuidkade in Rotterdam. Hoewel dit bouwblok vele schalen groter is, zijn de FSI, OSR en GSI-waarden nagenoeg gelijk.

Openheid

Locatie woonblok

6


Blok 5 Parkeren Nabij het woonblok is sprake van een verschillend parkeeraanbod. Zowel binnen (ondergronds) als buiten kan worden geparkeerd, op de tekningen met verschillende kleuren weergegeven. De parkeerplaats buiten (geel) is een openbare parkeerplaats en wordt vooral gebruikt door winkelend publiek of mensen bezoekers voor het hospitaal ten oosten van het terrein. De ondergrondse parkeerplaats is momenteel collectief ingericht. Bewoners van Blok 5 kunnen hier hun voertuig kwijt. Er zijn een drietal manieren om dit parkeerterrein te bereiken. Rechtstreeks via het woonblok, via een trap midden op het plein en via weggewerkte inloopmogelijkheden aan de zuidzijde van het blok.

Bebouwing Blok 5 A Ondergronds parkeren Parkeerplaats

In helling weggewerkte entrees A

Entree parkeerkelder voetgangers en voertuigen

Entree voetgangers

Doorsnede AA

7


Blok 5 Openbare Ruimte Rondom het woonblok is nogal wat openbare ruimte. Een groot deel van deze ruimte wordt gebruikt door het winkelend publiek van het centrum daaromheen. Blok 5 bevind zich aan de rand van een groot plein. Dit heeft geen verdere indeling, enkel een omhoogkomende trap die duidelijk te zien is op de doorsnede op de vorige bladzijde. De grens van het blok met het maaiveld is een harde. De buitenwand van de begane grond staat loodrecht op het maaiveld. De gevel is in 2 delen verdeeld; een open en een gesloten gedeelte. Door middel van 2 kleuren is dit weergeven op de afbeelding bovenin.

Entree Bebouwing B Open gevel

B

Gesloten gevel Bovenaanzicht

Openbare ruimte voor de entree

De aansluiting van het gebouw op het maaiveld is loodrecht

Doorsnede BB

8


Blok 5 Schakeling woningen Bebouwing

De woningen zijn horizontaal geschakeld aan elkaar. Er is een drietal woningtypen te onderscheiden. De woningtypen A en B zijn aan elkaar gespiegeld in een lijn die door het trappenhuis en woningtype C loopt. Deze laatste woning heeft een eigen indeling en is niet gespiegeld ten opzichte van een lijn. Verticaal gezien is er sprake van een directe stapeling recht boven elkaar. Zo is er op vrijwel elke verdieping eenzelfde indeling van woningtypen.

Verticale ontsluiting Gemeenschappelijke gang Woningtype A Woningtype B Woningtype C Indeling verdieping, woningtypen

Zijaanzicht woonblok

9


Blok 5 Collectieve Ruimten De corridor op de verdiepingen is een collectieve ruimte, net als het (nood)trappenhuis en de liftschachten. De kelder bevat een gemeenschappelijke bergruimte waar bewoners fietsen kunnen stallen. Deze ruimte is te bereiken via een lift aan de westzijde en via een trap aan de noordzijde. Het gebouw is op de hoek begrensd door afgerond plaatmateriaal. Dit is op de foto’s en tekeningen rechts weergegeven.

Lift naar begane grond Bebouwing Fietsparkeerplaats Hoekaanzet

Kelder

Detail hoek gebouw

10


Blok 5 Ontsluiting woningen In het woonblok is sprake van een collectieve verticale ontsluiting. Dit verticale stijgpunt kan worden bereikt via een horizontale corridor. Om het gebouw binnen te komen, moeten bewoners met een sleutel de voordeur openen. Bezoekers kunnen binnengelaten worden door aanwezige bewoners. Via een sobere ontvangsthal en een lift, komt men uit op een gang op de verdiepingsvloer. Vanaf deze gang zijn de verschillende woningtypen te bereiken. Op de tekeningen is met rode lijnen aangegeven op welke manier de woningen te bereiken zijn.

Centrum Parkeerkelder / berging Bebouwing Verticaal stijgpunt (lift) Centrum Parkeerkelder / berging

Routing

11


Blok 5 Vluchtroute De verticale stijgpunten in het gebouw zijn gesitueerd aan de gevel aan de noordzijde. Normaliter vervoeren de 2 aanwezige liften de personen in de verticale richting. In geval van nood mogen deze liften niet gebruikt worden, vandaar dat er een noodtrappenhuis is aangelegd. Deze bevind zich naast de liften en kan op 2 manieren worden bereikt. Via de corridor aan de binnenzijde van het gebouw, of via een extra ontsluitingsroute aan de buitenzijde van het gebouw. De blauwe lijnen laten de route zien die de bewoners moeten afleggen om in het trappenhuis te komen.

Stijgpunten in gebouw

Vereenvoudigde doorsnede woonlaag

Via buitenruimte Stijgpunten in gebouw Doorsnede

12

Blok 5  

Blok 5 Almere, deel van F. Jouwsma

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you