Page 1

EKONOMI KREDIT&RISK PERSONAL/HR PROJEKTLEDNING LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION IT HOTELL&RESTAURANG

A Kammakargatan 10 A box 1341, 111 83 stockholm A 08-545 137 90 A Lindholmspiren 5B A 417 53 göteborg A 031-701 82 00 A info@fei.se A www.fei.se

KURSER & UTBILDNINGAR 2011


ledare

INNEHÅLL OM FEI

4

EKONOMI Bokföring I – grunder Bokföring II – bokslut Bokföring III – årsredovisning Certifikat Bokföring Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning Ekonomistyrning II – fördjupning Ekonomistyrning III – nya styrmodeller Certifikat Ekonomistyrning Koncernredovisning I Koncernredovisning II Deklarera aktiebolag Bokföring & deklaration enskild firma Beskattning I Beskattning II Moms I Moms II Lön I – praktisk löneadministration Lön II – fördjupningskurs Lön III – uppdatering och nyheter Certifikat Lön Läsa & förstå bokslut Företagsanalys Företagsförvärv & värdering Engelska för ekonomer I Engelska för ekonomer II IFRS I IFRS II Excel för ekonomer I Excel för ekonomer II Excel för ekonomer III Ekonomiassistent I Ekonomiassistent II Allmän företagsekonomisk kurs för icke-ekonomer Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet Ekonomichef+ Auktoriserad redovisningskonsult

11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21

KREDIT & RISK Certifikat Kredithantering Kreditbedömning & kredituppföljning Konkurs- och obeståndshantering Analyskurser

22 22 22 23

PERSONAL/HR Certifikat Personaladministration Nätverk Lön Nätverk HR Lön I – praktisk löneadministration Lön II – fördjupningskurs Lön III – uppdatering och nyheter Certifikat Lön HR-chefens verktyg Coaching HR-chefens ledarskap Ekonomi för HR med personalekonomi Praktisk arbetsrätt

24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26

2

Rekrytering & intervjumetodik Etik & hållbarhet i HR-arbetet Strategisk kompetensutveckling HR-chefens roll i ledning & styrelse Projektarbete inom HR Diplomerad Personalvetar- HR-chefsutbildningen HR-chef+ Internationell HR med studieresa utomlands

27 27 27 27 27 28 28 28

PROJEKTLEDNING Certifikat Projektledning Projektledning – Internationell certifiering

29 29

LEDARSKAP Certifikat Ledarskap Certifikat Styrelsearbete Certifikat Omvärldsanalys Juridik för chefer Chefens personalverktyg Diplomerad Chef & Ledare MBA Ekonomikurser för chefer

30 30 30 31 31 31 31 32

MARKNADSFÖRING Certifikat Marknadsföring Certifikat Key Account Management Certifikat PR Certifikat Business Management Strategisk marknadsföring Marknadsföringsjuridik Marknadsplanering Marknadskommunikation Nya medier & trender Digital marknadsföring Etik & hållbarhet i marknadsföringsarbetet Affärsplan för företag Diplomerad Marknadsekonom Marknadschef+ Internationell marknadsföring med studieresa utomlands

33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35

AFFÄRSKOMMUNIKATION Certifikat Affärskommunikation Effektiv förhandlingsteknik Effektiv presentationsteknik

36 36 36

IT Excel I Excel II Excel III

37 37 37

HOTELL & RESTAURANG Certifikat Hospitality Management Diplomerad Chef & Ledare – Hotell & Restaurang Revenue Management Wine & Spirits Management Development & Trends

38 38 39 39 39

Vi utbildar näringslivet. På FEI är vi övertygade om att vår egen framtid och framgång börjar med oss själva som individer. Liksom att varje företags utveckling vilar på medarbetarnas axlar i form av kompetens, drivkraft och arbetslust. Därför handlar våra utbild­ ningar i grunden om personligt tillväxt.   Vi är en erfaren och välrenommerad näringslivspartner som brinner för att utbilda människor i sina yrkesroller i nära samarbete med deras arbetsgivare. Genom att ingjuta nya insikter, kunskaper och färdigheter hos våra deltagare tillför de energi, utveckling och effektivitet till de företag och organisationer de representerar. Det är en avkastning som är svår att matcha.   Vi hoppas att du ska finna 2011 års upplaga av FEI intressant. Vi har ett omfattande och väl avvägt program av kurser och utbildningar. Vad passar dig och ditt företag? Läs vidare och ta del av vårt utbud. Du hittar all nödvändig information här i katalogen och på vår hemsida fei.se. Välkommen till FEI 2011 Magnus Rolf Vd

EKONOMI

41

PRAKTISK INFORMATION & ALLMÄNNA VILLKOR

50

PROJEKTLEDNING

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

LEDARSKAP

29 30 36

PERSONAL/HR

22 24

11 24

AFFÄRSKOMMUNIKATION

KALENDARIUM Information om datum, tider & studieorter

KREDIT & RISK

IT

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

37

MARKNADSFÖRING

33 HOTELL & RESTAURANG

38 3


Vi har lång erfarenhet av att utbilda medarbetare från alla slags företag, organisationer och branscher. Från de börsnoterade jättarna till offentlig verksamhet och små enmansföretag.

Kunskap och inspiration för näringslivet

En investering i kompetens

Förmånlig avdragsgill ränta Arbetsgivaren måste stå för minst 10 % av kursavgiften ■ Du kan låna upp till 75 % av kursavgiften ■ Välj amorteringstid 1–10 år

Studier på FEI är en tidsmässig och ekonomisk satsning får både individer och företag. Som deltagare får du räkna med att utöver lektionstid ta delar av din fritid i anspråk för läsa kurslitteratur, göra övningar och förbereda dig för presentationer och tentor.   Arbets­givaren står i sin tur för kursavgiften i nio fall av tio. Det är ett gott betyg för oss som utbildare och ett kvitto på att studier vid FEI betraktas som en investering som ger avkastning.   För dig som själv vill investera i din kompetensutveckling finns vår unika finansieringsplan FEI Win-Win™. Här kan du och din arbetsgivare dela på kostnaderna och skapa mervärde för båda parter. FEI Win-Win™ ger dig dessutom möjlighet att låna till din del av kursavgiften.

122 år av ständig utveckling

Vi stödjer forskning och utveckling Som kunskapsförmedlare stödjer vi företagsekonomisk forskning genom att dela ut Oscar Silléns Pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi. Oscar Sillén var landets förste professor i företagsekonomi och ordförande i FEI åren 1917–1920. Vi förmedlar också stipendier ur grosshandlare C.F. Liljevalch J:ors Stipendiefond för studier utomlands.

FEI ägs av Föreningen Företags­ ekonomiska Institutet, en ideell förening som sedan starten 1888 har verkat för att utveckla människor inom yrkeslivet samt sprida kunskap i företagsekonomiska frågor. Medlemskap i föreningen är exklusivt och bara möjligt för den som examineras från en längre utbildning vid FEI.   Genom att konsekvent erbjuda ett praktiskt inriktat utbud med både bredd och djup har vi med åren blivit ett av Sveriges mest uppskattade utbildningsföretag. Det hindrar oss dock inte från att ligga steget före och ständigt lyssna till marknadens efterfrågan.   Våra kunders behov kommer alltid ha en avgörande betydelse för hur vi långsiktigt utformar vårt erbjudande. FEI:s kurser och utbildningar ska ha maximal relevans för dig och din arbetsplats.

4

Villkor för FEI Win-Win™

Vi hjälper företag till bättre affärer Sverige är ett litet land där kunskap och utbildning är viktiga konkurrensmedel för att nå framgång och skapa tillväxt. Därför är vi glada för att välrenommerade företag och organisationer över hela landet varje år väljer FEI för sin kompetensutveckling. Det gör oss till en viktig resurs för närings­livet på kort och lång sikt. Resultatet är motiverade, kunniga och hög­presterande medarbetare som bidrar till att effektivisera verksamheten och som ofta gör skillnaden i viktiga affärsprocesser. Vad kan vi göra för ditt företag?

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

FEI:s styrelseordförande Leif Persson presenterade i november 2010 Oscar Silléns Pris för bästa doktorsavhandling till Jesper Edman. Prissumman uppgår till 30 000 kr. Jesper är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Hitotsubashi University i Japan.

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

5


Utbudet på FEI präglas av valfrihet. Här finns allt från intensiva, grundläggande kurser till utbildningar och påbyggnadsprogram som löper över flera år. Du bestämmer själv vad, var, när och hur du vill studera.

Flexibla företagsinterna utbildningar

Kompetensutveckling på dina villkor

All utbildning behöver inte följa kurskatalogen. Den behöver inte ens äga rum i våra lokaler. Genom våra företagsinterna utbud är det mesta möjligt. I nära samarbete med dig som kund utformar vi enstaka kurser eller kursserier utifrån tydliga önskemål om innehåll, tid och plats. Du kan välja att kombinera våra ordinarie kurser eller specialanpassa upplägget. Utbildningen genomförs på FEI eller i era lokaler där vi varvar teori, praktik och diskussioner med direkt koppling till er verksamhet och bransch. Johan McCarthy, utbildningschef

Du utmanas av de bästa lärarna

Studier med stor valfrihet Det är roligt och effektivt att studera på FEI. Inte minst därför att du alltid kan hitta ett upplägg som passar ditt kompetensbehov och din arbetssituation.   Vårt utbud spänner över stora delar av företagsekonomins område, från Ekonomi och Personal/HR till Marknadsföring och Ledarskap. Inom varje ämnesområde kan du välja grundläggande eller avancerad nivå. Dessutom om du vill få snabb kunskap eller läsa ett mer omfattande program.

Du kan också välja hur du ska studera: intensivkurser (två till fem dagar), moduler (återkommande träffar om två till fyra dagar), terminskurser (undervisning en gång i veckan på dag- eller kvällstid) eller via distans.   Bredden och djupet i vårt kursutbud gör att du successivt kan bygga på din kompetens när din yrkesroll utvecklas. Vår målsättning är att vara din utbildningspartner under hela karriären. Vi vill bidra med kunskapsinjektioner som ger inspiration och drivkraft.

Certifikat, Diplom eller Master? Att tentera är ett bra sätt att försäkra sig om att kunskaperna verkligen sitter. För att matcha dig på bästa sätt har vi anpassat stora delar av vårt utbud till tre examensnivåer – Certifikat, Diplom eller Master – där varje steg ger behörighet till nästa nivå. Ett Certifikat från FEI har ett högt meritvärde och visar att du behärskar ett visst ämne. Våra Diplom­utbildningar, till exempel Diplomerad Personalvetare eller Diplomerad Marknadsekonom, ger avancerade kunskaper inom ett visst område och vänder sig till dig som har, eller är på väg in, i en befattning med resultatansvar. FEI:s påbyggnadsutbildningar vänder sig till nyckelpersoner som efterfrågar kvalificerad kompetens och innefattar bland annat Master of Business Administration (MBA) och Chef+.

6

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

Alla minns en bra lärare. En engagerad eldsjäl med förmågan att lyfta undervis­ningen och berika dig med nya insikter och aha-upplevelser som gör skillnad. På FEI får du de senaste kunskaperna som utvecklar dig i din yrkesroll. Bland våra lärare från näringslivet möter du många av Sveriges mest uppskattade föreläsare; handplockade och erfarna pedagoger som alla är yrkesverksamma inom sitt område.

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

Distans öppnar möjligheter Allt fler av våra kurser och utbildningar erbjuds även via distansstudier för dig som söker en modern, effektiv och flexibel lösning som möjliggör studier när det passar. Det interaktiva studie­upplägget är pedagogiskt och hela vägen finns vi till hands med ett omfattande handledarstöd.   Distansstudier öppnar möjligheter för dig som vill studera FEI men som av olika anledningar inte kan eller vill binda upp dig för schema­bunden undervisning, exempelvis om du har långt att resa till Stockholm eller Göteborg. Under våren 2010 lanserar vi möjligheten att läsa många av våra ekonomikurser via distans, bland annat Bokföring I, II och III.

7


En bra skola för yrkesverksamma ska ge mer än nya kunskaper. Den ska också berika dig med vänner och affärskontakter. På FEI är möjligheterna minst sagt goda. Här finns gott om likasinnade människor som vill utvecklas i sina karriärer och yrkesliv.

En mötesplats för nya kontakter Lätt att trivas

Bli medlem i vår förening Du som genomför en flertermins­ utbild­ning blir automatiskt medlem i Föreningen Företagsekonomiska Institutet. Det öppnar dörren till en bredd av trevliga aktiviteter som bäddar för en långvarig relation till FEI. Förutom inspirerande föreläsningar, utdelning av priser och stipendier arrangerar vi FEI Galan – en examensfest som du sent kommer att glömma! På schemat finns även luncher, pub­­kvällar och nätverksträffar under enkla och trivsamma former. Medlemmar har också exklusiv tillgång till våra konferens- och fritidsfastigheter i Åre, Sälen, Visby och London.

Vi finns även i Göteborg

Välkommen att hälsa på oss i hjärtat av Stockholm. Du hittar oss på Kammakargatan 10 i de lugna, gröna kvarteren kring Johannes kyrka och på gångavstånd till T-banestationerna Rådmansgatan och Hötorget. Här samsas en trivsam sekelskiftesatmosfär med datorer och annan modern teknik för effektiva studier. För att kunna erbjuda dig en inspirerande miljö samarbetar vi med sandellsandberg, en av landets främsta arkitektbyråer. De står bakom vår egen FEI Restaurant & Lounge samt vårt nya annex med nya, moderna lokaler på Döbelnsgatan 4B.

FEI har en växande verksamhet i Göteborg där ett urval av våra kurser och utbildningar finns på programmet. Våra moderna under­visningslokaler är belägna i Lindholmen Science Park, den snabbväxande teknik- och IT-­staden på Norra Älvstranden mitt i Göteborg. Du når oss lätt via allmänna kommunikationsmedel eller bil.

Sätt fart på karriären. Har du läst så här långt, ska du givetvis fortsätta med att botanisera bland våra kurser och utbildningar längre fram i katalogen! Hör sedan av dig med din anmälan. Det är ett bra sätt att säkerställa kompetensutvecklingen för dig och ditt företag. Det är dessutom en kick för självförtroendet och arbetsglädjen i din fortsatta karriär. Besök oss på fei.se eller ring 08-545 137 90 så berättar vi mer om vårt utbud!

8

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

9


ekonomi

KURSER OCH UTBILDNINGAR 2011

BOKFÖRING I, II & III. Med vårt marknadsledande kompetensprogram får du heltäckande kunskaper som gör att du kan ansvara för ditt företags redovisning. Bokföring I – grunder

Bokföring I är det första steget i vårt kompetensprogram inom bokföring och redovisning. Det är en nybörjarkurs som inte kräver några förkunskaper. Den är praktiskt upplagd och mycket användbar eftersom alla delar av bok­ föringsarbetet behandlas. Du får lära dig hur affärshändelser registreras, hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras. Det är vår uppfattning att man bäst lär sig löpande bokföring ”från handen till huvudet”, och inte tvärtom. Det gäller helt enkelt att öva och åter öva. I både manuella och datorbaserade övningar får du träna dig i att bokföra vanligt förekommande affärshändelser som t ex inköp, försäljning och löneutbetalning. Även skattedeklaration och betalning till skattekonto behandlas. A Efter kursen ska du självständigt kunna sköta den löpande bokföringen i ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse. A Kursen vänder sig till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisningseller revisionsbyråer, alternativt till dig som vill utvidga ditt arbetsområde till att också innefatta bokföring/redovisning. Kursen är även lämplig för företagare som själva vill kunna sköta företagets löpande bokföring. kursinnehåll ■ Redovisningens begrepp och kontoslag ■ Redovisningssystemets uppbyggnad ■ Kontoplanen BAS ■ Löpande bokföring och verifikationer ■ Vanligt förekommande affärshändelser ■ Redovisning av personalens lön, sociala avgifter & skatt ■ Redovisning av moms ■ Skattedeklaration och inbetalning till skattekonto ■ Bokföringslagen ■ BFN:s allmänna råd och rekommendationer ■ Avskrivningar och andra periodiseringar ■ Avstämning av konton ■ Arkivering av räkenskapsinformation ■ Tillämpningar i standardprogram för redovisning HUR? INTENSIVT 5 DAGAR eller 1 PASS/VECKA - 10 VECKOR eller DISTANS 10 VECKOR AVGIFT 16 200 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Bokföring II – bokslut

I denna kurs fördjupas kunskaperna om redovisning och du lär dig hur ett rättvisande resultat kan presenteras, fortlöpande under året och i årsbokslutet. Kursen är helt anpassad till aktuella lagar, regler och normer. Steg för steg, och i stigande svårighetsgrad, behandlas de olika områden man måste behärska för att kunna upprätta ett bokslut. Under kursen får du lära dig hur inkomster och utgifter periodiseras, hur tillgångar värderas och hur värderingen påverkar företagets redovisade resultat och ekonomiska ställning. Du får praktiskt tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bokslutsdispositioner företaget kan utnyttja. Kursen avslutas med ett stort praktikfall som sammanfattar kursens alla delmoment. A Efter kursen skall du självständigt kunna göra bokslut för ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse. A Fördjupningskursen är lämplig för dig som arbetar med löpande bokföring och som behöver lära dig bokslutsarbete samt utveckla förmågan att läsa och förstå ekonomisk rapportering. Den vänder sig exempelvis till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer. A För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande Bokföring I. kursinnehåll ■ Lagar, regler och normer för redovisning inklusive BFN:s allmänna råd och rekommendationer ■ K-projektet ■ Avstämning av balansposter ■ Periodisering, löpande och vid årsbokslutet ■ Sambandet mellan värdering och resultat ■ Värdering av omsättningstillgångar ■ Värdering av anläggningstillgångar ■ Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ■ Redovisning av egen skatt i aktiebolag ■ Eget kapital i aktiebolag ■ Praktikfall ■ Tillämpningar i standardprogram för redovisning

Bokföring III – årsredovisning

Du lär dig hur en årsredovisning upprättas och analyseras. I kursen behandlas företagets årsredovisning utifrån de krav som ställs i lagtext samt normgivande anvisningar och rekommendationer. Teori varvas med utförliga exempel och verklighetsnära övningar. Kassaflödesanalys beskriver på vilket sätt pengar tillförts och använts och många menar därför att detta är det bästa och mest rättvisande sättet att beskriva och analysera verksamheten i ett företag. Kursen avslutas med ett kortare avsnitt om räkenskapsanalys där du får lära dig att analysera företagets räkenskaper med avseende på betalningsförmåga, ekonomisk ställning och lönsamhet. A Efter kursen skall du självständigt kunna upprätta årsredovisning för ett mindre företag eller kunna ha ett väsentligt inflytande på arbetet med årsredovisningen i ett större företag. A Kursen är för dig som siktar på att ansvara för årsredovisningen i ett mindre företag eller ha ett väsentligt inflytande på detta arbete i ett större företag. A För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande Bokföring II. kursinnehåll ■ Värdering ■ Upprättande av årsredovisning ■ Delar av Årsredovisnings- och Bokföringslagen ■ Normering inkl BFN:s allmänna råd och rekommendationer ■ K-projektet ■ Resultaträkning och balansräkning ■ Utformning av tilläggsupplysningar ■ Förvaltningsberättelse ■ Revisionsberättelse ■ Upprättande och tolkning av kassaflödesanalys ■ Nyckeltal i flerårsöversikten HUR? INTENSIVT 4 DAGAR eller 1 PASS/VECKA - 8 VECKOR eller DISTANS 8 VECKOR AVGIFT 17 600 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Certifikat Bokföring

C

Bokföringscertifikatet är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna sköta löpande bokföring, göra bokslut för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i detta arbete i en större rörelse, upprätta årsredovisning för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i en större rörelse. vad krävs? a) godkända tentamina på Bokföring I-, II- och III-nivå. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls Bokföringscertifikatet, det vill säga inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod. b) det krävs även fullföljd Bokföring III-kurs med minst 70 % närvaro. Även om de flesta väljer att deltaga i Bokföring I- & II-kursen är det således inget krav för att erhålla Bokföringscertifikatet, det räcker med att de tenteras. Innehavare av Bokföringscertifikatet får rabatt vid fortsatta studier, t ex på Ekonomichefsprogrammet. AVGIFT 750 KR/STEG VAR & NÄR? SE FEI.SE

Paketerbjudande

P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Bokföring I, II och III reduceras avgiften till 45 000 kr (om du väljer att läsa på distans reduceras avgiften ytterligare till 40 500 kr). Då ingår också tentamina för FEI:s Bokföringscertifikat. Ordinarie avgift är 53 650 kr. A Erbjudandet förutsätter att du går de tre kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. ERBJUDANDE 45 000 KR ERBJUDANDE DISTANS 40 500 KR

HUR? INTENSIVT 5 DAGAR eller 1 PASS/VECKA - 10 VECKOR eller DISTANS 10 VECKOR AVGIFT 17 600 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

10

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

11


ekonomi

ekonomi

EKONOMISTYRNING I, II & III. Vår kurserie spänner över hela ekonomistyrnings­ området. Från grundläggande ekonomisk planering, implementering och uppföljning till nya modeller för strategisk ekonomistyrning.

KONCERNREDOVISNING I & II. Du lär dig praktiskt handlag genom många verklighetstrogna övningar.

DEKLARERA AB och BOKFÖRING & DEKLARATION ENSKILDA FIRM. Två kurser för dig som vill deklarera själv.

Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning

Koncernredovisning I

Deklarera aktiebolag

kursinnehåll ■ Koncernbegreppet ■ Lagar och normer för koncernredovisning ■ Koncernen ur beskattningssynpunkt ■ Förvärvsmetoden ■ Förvärv och försäljning av dotterbolag ■ Beräkning och redovisning av minoritetsintresse ■ Interna transaktioner

kursinnehåll ■ När ska deklarationen lämnas och när kommer slutskattsedeln? ■ Vad är en SRU-kod? ■ Ej avdragsgilla kostnader i deklarationen ■ Pensionskostnader och särskild löneskatt ■ Uträkning av skatteskuld/skattefordran med slutskattsedeln ■ Slutskattsedeln i bokföringen ■ Moms i deklarationen för företag med en omsättning under en miljon ■ Självrättelse, omprövning och överklagande ■ Hur behandlas ett skattemässigt underskott?

För att kunna fatta korrekta beslut krävs genomtänkta och väl fungerande system för kalkylering och styrning. Information som framtas ska stärka ekonomiavdelningen i sina ställningstaganden. Av lika stor vikt är att affärsansvariga får rätt information, både för sitt operativa och strategiska beslutsfattande. Kursen fokuserar på ett antal olika metoder och modeller för kalkylering och styrning och den ger verktyg som går att använda i olika situationer kopplade till ekonomiskt beslutsfattande. Eftersom aktuell och rätt strukturerad information är så viktig kommer även en del av kursen att visa hur man kopplar ekonomiska värden från olika databaser till egenproducerande simuleringsmodeller i Excel. A Efter kursen får du med dig en omfattande verktygslåda som gör att du kan hantera ett flertal olika situationer kopplade till ekonomiskt beslutsfattande. A Kursen vänder sig till dig som arbetar med redovisnings- och ekonomifrågor eller till dig som har resultatansvar. kursinnehåll ■ Ekonomistyrning och ekonomisystem ■ Kalkyler som underlag för affärsmässigt beslutsfattande ■ Kalkylering inom handel, tjänster samt industri ■ Investeringsbedömning ■ Värdering av anbud ■ Databashantering ■ Excel som beslutsstöd HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 19 300 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Ekonomistyrning II – fördjupning

Traditionellt har ekonomiska mål av finansiell karaktär fokuserats. Utvecklingen går dock mot att ekonomiska mål av icke-finansiell karaktär i allt större utsträckning lyfts fram. Nya metoder, idéer och synsätt har vunnit mark inom ekonomistyrningsområdet. På kursen förenas en genomgång av ekonomistyrningens traditionella delar med en utförlig behandling av utvecklingen på området. Vi diskuterar ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål. Vi behandlar frågor kring storleksutveckling, kapitalanvändning/bindning och visar hur man formulerar en finansiell strategi som leder mot de uppsatta målen. A Efter kursen har du goda kunskaper kring ekonomistyrningens traditionella delar och utveckling. Du kommer att behärska frågor kring ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål. kursinnehåll ■ Budgetering ■ Riskhantering ■ Finansiell styrning och lönsamhetsstyrning ■ Cash management ■ Finansiell strategi ■ Balanserade styrkort ■ Intellektuellt kapital ■ EVA och andra modeller för residualresultat HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 21 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Ekonomistyrning III – nya styrmodeller

Utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet går fort. Nya idéer och synsätt på hur företag bör styras har lett till att nya styrmodeller utvecklats. På denna kurs ges dels en översikt över den senaste utvecklingen, dels en fördjupning avseende de styrmodeller som fått störst genomslag. A Kursen utgår från svenska förhållanden och svenska praktikfall men ger också en internationell utblick. I kursen diskuteras utbredning av och förutsättningar för budgetlöst företagande, strategisk ekonomistyrning, japansk ekonomistyrning (bl a målkostnadskalkylering), livscykelkalkylering och utvecklingen mot en ny typ av ABC-kalkylering. Vi behandlar också frågor kring det balanserade styrkortet och immateriellt kapitals betydelse för styrningen. kursinnehåll ■ Budgetlöst företagande ■ Utvecklingen inom ABC-kalkyleringen ■ Livscykelkalkylering ■ Balanserade styrkort ■ Strategisk ekonomistyrning ■ Japansk ekonomistyrning ■ Immateriellt kapital HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 14 200 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Certifikat Ekonomistyrning

C

Certifikat i Ekonomistyrning är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i ekonomistyrning. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna upprätta kalkyler som underlag för affärsmässigt beslutsfattande, göra budget- och investeringsbedömningar, formulera en finansiell strategi som leder mot uppsatta mål, utvärdera och bedöma olika ekonomistyrningsmodellers effekter i olika affärssituationer. Vidare att utforma och praktiskt tillämpa moderna ekonomistyrningsmodeller samt diskutera ekonomistyrningens roll för strategisk styrning av företag. vad krävs? a) godkända tentamina på Ekonomistyrning I-, II- och III-nivå. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls Bokföringscertifikatet, det vill säga inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod. b) Fullföljd Ekonomistyrning III-kurs med minst 70 % närvaro. Även om de flesta väljer att deltaga i Ekonomistyrning I- & II-kursen är det således inget krav för att erhålla Certifikat i Ekonomistyrning, det räcker med att de tenteras. Innehavare av Certifikat i Ekonomistyrning får rabatt vid fortsatta studier, t ex på Ekonomichefsutbildningen. Se fei.se för bestämmelser och belopp. AVGIFT 750 KR/STEG VAR & NÄR? SE FEI.SE

Paketerbjudande P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Ekonomistyrning I, II och III reduceras avgiften till 48 300 kr. Då ingår också tentamina för FEI:s Ekonomi­ styrningscertifikat (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 57 650 kr. A Erbjudandet förutsätter att du går de tre kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendationer. A Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. A Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. A För att tillgodogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning.

HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 13 200 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Koncernredovisning II

Denna kurs är för dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper för att kunna ”lägga sista handen” vid företagets koncernredovisning. Under kursen ges bland annat goda färdigheter i att inventera koncernens potentiellt utdelningsbara medel. Kursen är utpräglat praktisk. Stor vikt läggs på dokumentation i varje moment med målet att tillhandahålla en bra verktygslåda/checklista för att fånga upp koncernens interna mellanhavanden. A Kursen vänder sig till redovisnings- och ekonomiansvariga och andra som arbetar med koncernredovisning, till exempel redovisningskonsulter. Den är särskilt lämplig för dig som främst arbetar med/på onoterade bolag. A Du bör ha grundläggande kunskaper i koncernredovisning motsvarande vår kurs Koncernredovisning I – Praktisk koncernredovisning. kursinnehåll ■ Redovisningsrådets rekommendation gällande koncernbidrag ■ Försäljning och avkonsolidering av dotterföretag, hantering av realisationsresultat. ■ Hur minoritetsandelar beräknas och hur en minoritetsandel behandlas när koncernens ägarandel minskar. ■ Avstämning och beräkning av koncernens potentiellt utdelningsbara kapital ■ Förslag på hur man dokumenterar ■ Skatteregler gällande koncerntransaktioner ■ Nyheter på koncernredovisningsområdet HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 9 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 9 500 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Bokföring & deklaration enskild firma

En kurs för dig som driver egen verksamhet i enskild firma. Alla som bedriver enskild näringsverksamhet är enligt Bokföringslagen skyldiga att bokföra och upprätta ett årsbokslut. Om omsättningen i den enskilda firman uppgår till högst 3 miljoner kronor får firman upprätta ett förenklat årsbokslut. A I kursen behandlas de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och förenklade årsbokslut. Tanken med reglerna är att den som har egen firma inte ska behöva ”kunna så mycket bokföring” – det räcker med att förstå och tillämpa de föreskrifter som Bokföringsnämnden och Skatteverket har utformat. Kursen är utpräglat praktisk för att i så hög grad som möjligt efterlikna verkligheten: du får t ex hantera verifikationer, sätta in dem i pärmar, registrera affärshändelser och fylla i relevanta blanketter. A Kursen vänder sig till dig som vill klara av bokföring, bokslut och deklaration själv snarare än att anlita en bokföringsbyrå. Förkunskaper inom ekonomi/bokföring behövs ej. A Efter kursen kan du själv sköta ekonomin – dvs löpande bokföring, bokslut och deklaration – i din firma. kursinnehåll ■ Registrera ■ Kontantmetoden och faktureringsmetoden ■ Ordna kvitton och fakturor i en pärm ■ Göra en verifikation ■ Registrera affärshändelser manuellt och med dator ■ Avstämningar ■ Efter årets slut – förenklat årsbokslut ■ Hur ska bokslutsunderlaget se ut? ■ Hur hanteras moms, eget kapital, obeskattade reserver och avsättningar i bokslutet? ■ Hur lämnar jag uppgifter till Skatteverket? HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 500 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

ERBJUDANDE 48 300 KR

12

En handfast kurs där teori varvas med praktik. Du använder deklarationsprogram och avslutar med att producera en färdig deklaration. Kursen fungerar som ett komplement till Bokföring II eller Bokföring III men kan också vara en helt fristående kurs för dig med förkunskaper motsvarande Bokföring II. Deltagarna får börja kursen med att göra bokslutet helt färdigt (dvs komplettera med löneskatt, bokslutsdispositioner och skatteskuld/ skattefordran). Det färdiga bokslutet matas in i ett deklarationsprogram via SIE import/export från bokföringsprogrammet. I samband med detta presenteras deklarationsprogrammet och dess funktioner. Därefter görs alla justeringar. Det kan handla om poster som hamnat vid SRU-kod eller återläggning av ej avdragsgilla kostnader som måste göras. Deklarationen kontrolleras med hjälp av deklarationsprogrammet. Slutligen skrivs deklarationen ut. A Efter kursen kan du upprätta deklaration i ett aktiebolag. A Kursen vänder sig till dig som vill upprätta deklaration i aktiebolag men saknar praktiska och teoretiska kunskaper.

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

13


ekonomi

ekonomi

BESKATTNING I & II. Djupdykning i företagsbeskattningens område med tonvikt på aktiebolag.

MOMS I & II. Våra lärare är moms­experter – de gör ett komplicerat område lättförståeligt.

Beskattning I

Moms I

Kursen är inriktad på beskattning av näringsverksamhet med tonvikt på aktiebolag. Målsättningen är att ge dig kunskaper i att identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen samt att ge förslag på möjliga skattedispositioner i bokslutet. Överblicken prioriteras men skattelagstiftningen består av detaljerade lagregler som ska tillämpas. Det betyder inte att du måste lära dig dessa utantill, men du måste vara bekant med strukturen för att hitta i lagtexten. För att träna denna förmåga arbetar vi med praktikfall, där vi löser skatteproblem av varierande svårighetsgrad och karaktär. A Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med redovisnings- och skattefrågor. Kursen är även lämplig för egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kursen bör du ha goda kunskaper i affärsredovisning, och du bör kunna läsa och förstå ett bokslut. A Efter kursen kan du identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen självständigt samt ge förslag på möjliga skattedispositioner i bokslutet. kursinnehåll ■ Introduktion till inkomstbeskattning och sociala avgifter ■ Inkomst av tjänst ■ Inkomst av kapital ■ Bostadsbeskattningen ■ Inledning till företagsbeskattningen ■ Bokföringsmässig och skattemässig redovisning, periodisering av kostnader och bokslutsdispositioner ■ Beskattning av enskild näringsverksamhet och handelsbolag ■ Beskattning av aktiebolag och företagsgrupper ■ Beskattning av fåmansföretag ■ Internationell beskattning HUR? MODULER 3+3+2 DAGAR AVGIFT 29 400 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Mervärdesskatten är den viktigaste av de indirekta skatterna. De flesta varor och tjänster omfattas av skatteplikt. Denna kurs ger dig goda kunskaper om alla väsentliga delar av det svårgenomträngliga mervärdesskattesystemet. Vi går igenom hur moms redovisas och betalas och övar på den praktiska handläggningen i deklarationer och kvartalsrapporter. Vidare behandlas mervärdesskatteregler för export och import, handel mellan EU-länder, undantagen från skatteplikt, avdragsrätt för ingående skatt samt regler för marginalbeskattning av vissa varor och tjänster. I avsnittet om EU-handel behandlas hur mervärdesskatt redovisas vid varuhandel mellan EU-länder samt hur köpta tjänster redovisas mellan EU-länder och övriga länder. Teoriavsnitten varvas med övningar och diskussioner. A Kursen är lämplig för medarbetare på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer samt redovisningskonsulter som behöver förbättra kunskaperna om mervärdesskatt. kursinnehåll ■ Mervärdesskattesystemet ■ Avdragsrätt ■ Export och import ■ Marginalbeskattning (begagnade varor samt tjänster) ■ EU-handel (varor och tjänster) ■ Frivillig skattskyldighet ■ Varor och tjänster ■ EU-transaktioner ■ Redovisningsprinciper ■ Yrkesmässighet ■ Olika skattesatser ■ Omsättning ■ EU-transaktioner HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 10 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Moms II

Beskattning II

Fördjupningskursen är en ”top-up” på Beskattning I som ger dig mer avancerade kunskaper inom företagsbeskattning. Den syftar till att ge god kännedom om företagsbeskattningens struktur samt att ge förmåga att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena, bl a företagsöverlåtelser och generationsskiften. A Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med avancerade redovisnings- och skattefrågor. Kursen är även lämplig för egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. Lämpliga förkunskaper är Beskattning I eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. A Efter kursen kan du identifiera och lösa avancerade problem inom företagsbeskattningen självständigt.

Denna påbyggnadskurs vänder sig till dig som vill ha fördjupade och aktuella kunskaper i mervärdesskatt inklusive nyheter, gällande rättsfall, beslut och förslag. A Kursen är särskilt relevant för redovisningskonsulter eller medarbetare på revisionsbyråer som konfronteras med olika typer av momsfrågeställningar inom varierade branscher och företagstyper. Fokus läggs på praktisk tillämpning och problemlösning. A Lämpliga förkunskaper är Moms I eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Du bör också ha praktisk erfarenhet av att arbeta med momsfrågor.

kursinnehåll ■ Periodiseringsfrågor ■ Aktiebolags-/fåmansföretagsbeskattning ■ Koncernbeskattning och omstrukturering ■ Företagsöverlåtelser ■ Generationsskiften

kursinnehåll ■ Frivillig skattskyldighet och avdragsrättens omfattning för fastighetsägare respektive hyresgäst ■ Överlåtelse av fastigheter och lokaler ■ Moms i koncerner ■ Tjänster mellan koncernbolag ■ Vidarefakturering/utlägg ■ Avdragsrätt – risker och möjligheter ■ Fakturerings- och redovisningsfrågor

HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 10 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 10 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Paketerbjudande

P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Beskattning I & II reduceras avgiften till 35 100 kr. Då ingår också tentamina för FEI:s Certifikat i Beskattning (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 41 800 kr. A Erbjudandet förutsätter att du går de två kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. ERBJUDANDE 35 100 KR

14

LÖN I, II & III är marknadens mest gedigna utbildning för löneadministratörer. ”Allt” ingår: från skattedeklaration till mjuka frågor som sekretess och integritet. Lön I – praktisk löneadministration

Den praktiska nybörjarkursen vänder sig till dig som saknar eller endast har begränsad erfarenhet av löneadministration. Du kanske sköter företagets bokföring eller har en bredare roll som ekonomiassistent eller liknande befattning; dina arbetsuppgifter ska nu också innefatta löneadministration. Kursen är givetvis även lämplig för dig som är löneassistent på ett större företags personalavdelning. Kursen kräver inga förkunskaper i löneadministration. A Efter kursen ska du självständigt kunna sköta löneadministrationen i ett mindre företag och känna till regler kring arbetstider, ledigheter, sjuklön, traktamente, sociala avgifter, preliminärskatt etc. kursinnehåll ■ Övergripande genomgång av lagstiftning på arbetsmarknaden ■ Bruttolöneberäkning ■ Nettolöneberäkning ■ Preliminär skatt ■ Jämkning ■ Bilförmån ■ Drivmedelsförmån ■ Arbetsgivaravgifter ■ Skattedeklaration ■ Kontrolluppgifter ■ Lönesystemet ■ Personuppgiftslagen ■ Tillämpningar i löneprogram HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 15 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Lön II – fördjupningskurs

Fördjupningskursen är för dig som har gått Lön I – praktisk löneadministration eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. Du kanske arbetar på ett litet företag där du sköter bokföring och en del av företagets löneadministration och står nu inför utökade arbetsuppgifter. A Efter kursen har du god insikt i det omfattande regelverk på arbetsmarknaden som bygger på lag, kollektivavtal och praxis. Du kommer att känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer. kursinnehåll ■ Arbetstid ■ Semester ■ Sjuklön och sjukpenning ■ Föräldraledighet ■ Traktamenten och andra kostnadsersättningar ■ Ledighetsregler ■ Tillämpningar i löneprogram HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 16 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Lön III – uppdatering och nyheter

Lön III är den sista och avslutande kursen i vårt kompetensprogram för löneadministratörer. I denna kurs fokuserar vi på specifika områden som har särskild aktualitet. A Löneväxling innebär att en anställd avstår från en viss del av sin lön mot någonting annat. Det kan gälla exempelvis en pensionsförsäkring eller hushållsnära tjänster. Kursen tar bl a upp hur löneväxling behandlas kostnadsneutralt för arbetsgivaren och vad skattekonsekvenserna blir. A Excel: du får god insikt i Excels användningsområden samt praktiska exempel på hur du kan förenkla och rationalisera det dagliga lönearbetet. A Kommunikation: i detta avsnitt tränas du i att hantera olika känsliga situationer som kan uppstå i löneadministratörsrollen. Samtal, sekretess och integritet är nyckelområden. A Kursen vänder sig i första hand till dig som har gått, eller har kunskaper, motsvarande Lön I och II. Kursen passar också dig som är erfaren löneadministratör. kursinnehåll ■ Löneväxling - Kvittning av lön - Utmätning ■ Excel - Formler och en förståelse för hur Excel tänker - Arbeta med flera blad; 3D-formler mellan blad (Rikskuponger, traktamenten) - Statistikfunktioner; villkorsfunktionen OM - Export från Hogia till Excel; Pivottabell ■ Kommunikation - Sekretess och integritet - Hantering av känslig information HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 18 600 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Certifikat Lön C

Lönecertifikatet är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har tillgodogjort dig mycket goda kunskaper inom det löneadministrativa området. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper i löneadministration för att självständigt kunna göra löneberäkningar och sköta nödvändig rapportering till myndigheterna, använda vanligt förekommande dataprogram för lönehantering, tolka och tillämpa de lagar och avtal som styr löneadministrationen, hantera känslig information, motsättningar och konflikter samt leda och fördela arbetet på en löneavdelning vad krävs? a) Godkända tentamina på Lön I- II- och III-nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod. b) Fullföljd Lön III-kurs med minst 70 % närvaro. Även om de flesta väljer att delta i Lön I- och II-kursen är det således inget krav för att erhålla Lönecertifikatet, det räcker med att de tenteras. Innehavare av Lönecertifikatet får rabatt vid fortsatta studier, tex på Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen. Se fei.se för bestämmelser och belopp! AVGIFT 750 KR/STEG VAR & NÄR? SE FEI.SE

Paketerbjudande P

Paketerbjudande P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Lön I, II och III reduceras avgiften till 45 200 kr. Då ingår också tentamina för FEI:s Lönecertifikat. Ordinarie avgift är 53 650 kr. A Erbjudandet förutsätter att du går de tre kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. A Avgiften för ovanstående paket samt ett års medlemskap i Nätverk Lön (se sid 14) är 49 200 kr. Ordinarie avgift är 60 150 kr.

ERBJUDANDE 19 400 KR

ERBJUDANDE 45 200 KR ERBJUDANDE NÄTVERK 49 200 KR

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Moms I & II reduceras avgiften till 19 400 kr. Då ingår också tentamina för FEI:s Certifikat i Moms (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 23 800 kr. A Erbjudandet förutsätter att du går de två kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod.

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

15


ekonomi

ekonomi

ANALYSKURSER. Hur går det egentligen? Tre kurser som lär dig förstå, tolka och agera med utgångspunkt i ekonomisk information. AFFÄRSJURIDIK ger kunskaper om lagregler som styr ett företags verksamhet.

ENGELSKA FÖR EKONOMER I & II. IFRS I & II. Du tränas i affärssituationer via praktiska För dig som använder eller kommer övningar och rollspel. i kontakt med IFRS-reglerna.

Läsa & förstå bokslut

Engelska för ekonomer I

I bokslutet finns information som kan ligga till grund för exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och företagsvärderingar. För den som kan läsa och förstå ett bokslut är detta ovärderlig information som minskar risken för felaktiga beslut. I kursen definieras de grundläggande ekonomiska begreppen. Du får lära dig hur redovisningssystemet är uppbyggt och att tolka och analysera de olika posterna i bokslutet. Stor vikt läggs vid de lagregler som är viktiga för att förstå ett bokslut. Även skattelagstiftningens regler berörs. Teori varvas med praktiska övningsexempel. A Kursen vänder sig till en bred målgrupp, dvs alla medarbetare som behöver kunna läsa och förstå ett bokslut, exempelvis chefer, egna företagare, konsulter, journalister, försäljare, assistenter och andra administratörer. A Kursen är en ren nybörjarkurs som inte kräver några förkunskaper. kursinnehåll ■ Grundläggande företagsekonomiska begrepp ■ Aktiebolagskunskap ■ Företagets redovisningssystem ■ BAS-kontoplanen och strukturen i BAS-konceptet ■ Att läsa och förstå resultat- respektive balansräkning ■ Att göra en analys av årsredovisningen ■ Nyckeltal; likviditet, soliditet, marginal, räntabilitet, EBIDTA HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Företagsanalys

Kursen behandlar generella metoder för analys av företag, med utgångspunkt från årsredovisningen. En analys kan t ex göras med avseende på tillväxt och finansiell balans och utifrån kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vad som är viktigast beror på syftet med analysen. Svaret bestämmer sedan val av metod och tolkning. Kursens centrala delar utgörs av räkenskapsanalys samt kassa­ flödesanalyser som allt oftare används vid företagsvärderingar då de anses ge en rättvisare bild än många traditionella lönsamhetsmått. A Kursen vänder sig till chefer, analytiker, konsulter, revisorer, journalister eller andra som behöver kunna analysera företag. A För att tillgodogöra dig kursen bör du kunna läsa och förstå ett bokslut. kursinnehåll ■ Intern och extern analys ■ Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet ■ Samband mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning ■ Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie ■ Analys av rörelserisk och finansiell risk ■ Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas ■ Kassaflödesanalys HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 13 300 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Företagsförvärv & värdering

Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utveckla, även i mindre företag. Det finns många fördelar med att köpa och sälja bolag, men också många risker. Flera olika metoder för att göra ekonomiska och rättsliga bedömningar av företag i samband med företagsförvärv, bl a företagsvärdering och företagsbesiktning (due diligence). Transaktionen har ofta formen av ett avgränsat och målinriktat projekt, transaktionsprocessen. Processen börjar med en idé och slutar med en sammanslagning men innehåller flera olika moment och verktyg. A Kursen behandlar den praktiska verkligheten bakom företagsförvärv och ger kunskap om bl a de olika analysmetoderna som används, såsom DCFvärdering och finansiell besiktning. Teori och presentationer varvas med övningar och diskussioner. A Kursen vänder sig till chefer, revisorer, banktjänstemän, konsulter, redovisningspersonal, analytiker och andra som kommer i kontakt med företagsförvärv på olika sätt i sin yrkesutövning. kursinnehåll ■ Varför köper företag andra företag? ■ Vilka risker finns vid företagsförvärv? ■ Transaktionsprocessens delar ■ Strategisk analys ■ Företagsvärdering ■ Företagsbesiktning (due diligence) ■ Avsiktsförklaring (letter of intent) och köpavtal ■ Rättsregler vid företagsförvärv ■ Integrations- och efterarbete HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 13 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Affärsjuridik

Kursen syftar till att ge goda kunskaper om de juridiska regler som styr företagens verksamhet, och som är centrala för dem som arbetar med redovisning, ekonomisk styrning eller andra företagsekonomiska frågor. Den största delen kursen ägnas åt avtalsrätt och associationsrätt där en utförlig presentation ges av aktiebolagsrätten. I sakrätt och obeståndsrätt belyses de viktigaste frågorna vid konkurs, utmätning och företags­rekons­ truktion samt sakrättsliga frågor som panträtt, borgen och företags­­hypotek. A Kursen vänder sig till redovisningsekonomer, redo­visnings­konsulter, ekonomichefer och andra ansvarsbefattningar inom ekonomifunktionen. kursinnehåll ■ Associationsrätt ■ Avtalsrätt ■ Köprätt ■ Fordringsrätt ■ Sakrätt och obeståndsrätt HUR? MODULER 2 + 2 + 3 DAGAR AVGIFT 29 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Kursen vänder sig till dig med kunskaper i engelska som motsvarar ungefär gymnasienivå. Du använder eller förväntas använda engelska i arbetet. Du förstår det mesta som sägs, men när du själv ska uttrycka dig så saknar du lämpliga fraser och en korrekt terminologi. A Kursen fokuserar på två huvudområden: e-postkommunikation och möten. Länken mellan de två görs tydlig, dvs du får träna på hur e-postväxling följs upp med personliga möten. Rollspel är ett viktigt inslag i kursen. kursinnehåll ■ E-post: - formellt och informellt språk - inledning – huvudtext – avslut ■ Möten: - hälsnings- och artighetsfraser - att framföra argument - ordval och formell/informell stil ■ Ekonomisk fackterminologi ■ Rollspel HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 8 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Engelska för ekonomer II

För dig som har gått Engelska för ekonomer I eller som på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. A Kursen syftar till att lyfta dina kunskaper ytterligare med inriktning på två viktiga områden: rapporter och muntlig presentation. Kopplingen mellan att först läsa och förstå ekonomiska rapporter och sedan presentera dessa betonas. Övning sker genom rollspel. kursinnehåll ■ Rapporter: - läsa och förstå ekonomiska rapporter - siffror och trender - likheter/skillnader jämfört med svenska ■ Muntliga presentationer: - hantera nervositet - planering - inledning och avslut - uttalsmönster - ordval och fraser ■ Ekonomisk fackterminologi ■ Rollspel HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 9 200 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Paketerbjudande P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Engelska I & II reduceras avgiften till 16 300 kr. Då ingår också tentamina för FEI:s Certifikat i engelska för ekonomer (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 19 600 kr. Erbjudandet förutsätter att du går de två kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. ERBJUDANDE 16 300 KR

IFRS I

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt IFRS – International Financial Reporting Standards. För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. A Du får kunskaper om redovisnings­ principerna som utgör basen för IFRS samt vilka krav som ställs på innehåll i och utformning av finansiella rapporter. Kursen ger vidare en översikt av övriga standarder och uttalanden som är mest väsentliga. Kursen tar upp de viktigaste skillnaderna mellan Redovisningsrådets rekommendationer och IFRS. A Kursen är lämplig som en introduktion för dig som arbetar i ett företag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS samt för dig som kommer i kontakt med bolag som använder IFRS, exempelvis redovisningskonsulter. kursinnehåll ■ IFRS – grundläggande redovisningsprinciper ■ Redovisningsrådet rekommendationer – IFRS ■ Finansiella rapporter ■ Finansiella tillgångar och skulder ■ Anläggningstillgångar ■ Koncernredovisning ■ Första gången IFRS tillämpas HUR? INTENSIVT 1 DAG AVGIFT 6 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

IFRS II

Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de redovisningsprinciper som IFRS bygger på. Kursen ger kunskaper om regelverkets viktigaste standarder. Svenska företags erfarenheter av att använda reglerna, både avseende redovisningsprinciper och upplysningskrav, diskuteras i ett praktiskt perspektiv med exempel från årsredovisningar. Såväl äldre som nya standarder, uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas. I kursen ingår också att upprätta en årsredovisning enligt IFRS. A Kursen vänder sig till dig som medverkar i upprättandet av en redovisning i enlighet med IFRS samt för övriga som behöver mer ingående kunskaper om IFRS regelverk. Lämpliga förkunskaper är IFRS I eller motsvarande. kursinnehåll ■ IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar ■ IFRS 3 Rörelseförvärv ■ IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av verksamheter ■ IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ■ IAS 19 Ersättningar till anställda ■ IAS 23 Lånekostnader ■ IAS 36 Nedskrivningar ■ IAS 38 Immateriella tillgångar ■ IAS 39 Finansiella instrument ■ Nya och reviderade IFRS och IAS ■ Aktuella uttalanden från IASB och dess akutgrupp IFRIC HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 11 500 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Paketerbjudande P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till IFRS I & II reduceras avgiften till 16 900 kr. Då ingår också tentamina för FEI:s Certifikat i IFRS (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 19 000 kr. Erbjudandet förutsätter att du går de två kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. ERBJUDANDE 16 900 KR

16

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

17


ekonomi

ekonomi

EXCEL FÖR EKONOMER I, II & III. Excel är ett ovärderligt verktyg för ekonomer. Trots detta används bara en bråkdel av programmets finesser. Kurserna ger dig kunskaper som effektiviserar och förenklar ditt arbete.

EKONOMIASSISTENT I & II. FEI utbildar ekonomiassistenter som blir ekonomi­ chefens ”högra hand” men som också får kunskaperna för att ta eget ansvar.

ALLMÄN FÖRETAGSEKONOMISK KURS. Inga förkunskaper i ekonomi nödvändiga! FEI:s klassiska generalistutbildning ger dig alla verktyg som du behöver.

Excel för ekonomer I

Ekonomiassistent I

Allmän företagsekonomisk kurs för icke-ekonomer

För dig som provat att använda Excel men som upplever programmet som omständligt och komplicerat. Kursen passar dig som söker nya och arbets­ besparande vägar för att få uppgifter utförda och få en bred kunskap om Excels möjligheter. A Kursen passar dig som har erfarenhet av att arbeta i Windowsmiljö men begränsad erfarenhet av Microsoft Excel. Den vänder sig i första hand till ekonomer men är även lämplig för andra medarbetare som vill använda Excel i sitt arbete. A Efter kursen har du skaffat dig god struktur över programmets komplexitet, tillägnat dig arbetssätt och teknik för att effektivt kunna skapa kalkyler och diagram samt arbeta med databaser och informationsutbyte. Kursen ger också en introduktion till användning av funktioner och länkning. kursinnehåll ■ Excels grunder ■ Formatering och redigering av kalkyler ■ Formler inklusive relativa och absoluta cellreferenser ■ Skapa diagram ■ Utskriftshantering ■ Introduktion till funktioner ■ Skapa mallar, vyer och disposition ■ Gruppredigering och introduktion till länkning mellan blad ■ Arbeta i databaser ■ Informationsutbyte mellan Excel och Word HUR? INTENSIVT 2 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 7 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Excel för ekonomer II

Kursen riktar sig till relativt vana användare av Excel som vill bredda och för­ djupa sina kunskaper om programmets möjligheter och viktigaste tillämpningsområden. Genom praktiskt inriktade övningsexempel visas hur du på ett varierat sätt kan använda programmet i ditt dagliga arbete. A Tyngdpunkten i kursutbudet bygger på utökade moment som pivottabeller, konsolidering och makrohantering m m men i kursen utvecklas även vissa viktiga moment från Excel I som funktioner, länkning samt informationsutbyte mellan Windowsprogram. A Efter kursen har du fått god insikt i Excels stora utbud av användningsområden samt praktiska exempel på hur du kan förenkla och rationalisera dina dagliga arbetsrutiner. Du har även skaffat dig mångsidig kunskap av hur Excel söker, hämtar, bearbetar och sammanställer information samt hur Excel kan integreras med andra program under Windows.

Excel för ekonomer III

För att få maximalt utbyte av denna kurs bör du vara en erfaren och duktig Excel-användare. Ett minimikrav är förkunskaper motsvarande vår kurs Excel II. Du kan även på annat sätt ha förvärvat god kunskap om Excel och det underlättar om du har viss inblick i vad makrohantering i Excel innebär. A Efter kursen har du goda kunskaper kring grunderna i VBA och hur objektmodellen i Excel är uppbyggd. Vidare känner du till makrohanteringens byggstenar, och du kommer att kunna åstadkomma snart sagt vad du vill i Excel. kursinnehåll ■ Introduktion till VBA ■ Visual Basic Editor ■ Variabelhantering ■ Datatyper ■ Excels objektmodell ■ Objektens egenskaper och metoder ■ Styrning av programkod ■ Använda loopar ■ Stränghantering ■ Arbeta med formulär HUR? INTENSIVT 2 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 9 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Paketerbjudande

P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Excel för ekonomer I, II & III reduceras avgiften till 22 900 kr. då ingår också tentamina för FEI:s Certifikat i Excel för ekonomer (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 27 650 kr. Erbjudandet förutsätter att du går de tre kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. ERBJUDANDE 22 900 kr

Det är alltid stor efterfrågan på duktiga ekonomiassistenter med gedigna kunskaper. Kunskapsbredden är central i sammanhanget. A Ekonomi­ assistent I syftar därför både till att ge kunskaper inom respektive ämne och att ge en förståelse för sambanden mellan ekonomifunktionens olika delar. A Kursens tre huvudmoment ger en sammanhållen kunskapsbas som omedelbart går att använda i praktiken. kursinnehåll ■ Grundläggande företagsekonomi - Företagsekonomiska begrepp - Grundläggande associationsrätt ■ Bokföring - Redovisningens begrepp, kontoslag och uppbyggnad - Kontoplanen BAS - Redovisning av personalens lön, sociala avgifter och skatt - Redovisning av moms - Skattedeklaration och inbetalning till skattekonto - Avskrivningar och andra periodiseringar - Avstämning av konton - Lagar, regler och normer för redovisning ■ Löneadministration - Regler för arbetstid och ledigheter - Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter - Rese- och traktamentsbestämmelser - Kontrolluppgifter – rättelser, avstämningar mot företagets redovisning HUR? 1 DAG/VECKA - 9 VECKOR AVGIFT 26 800 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Ekonomiassistent II

I fördjupningskursen Ekonomiassistent II utvecklas dina kunskaper ytterligare. Fokus är nu i ännu högre grad på förståelse och analys. Målet är att ge dig kunskaper som möjliggör självständigt ansvar för vissa moment i ekonomi­arbetet. Precis som i grundkursen är helheten viktig. A I Ekonomi­ assistent II vävs fyra viktiga moment samman. Excelkursen innebär fristående kunskaper som också är tillämpbara i boksluts- och budgetarbetet. Löneavsnittet riktar in sig på områden med särskild relevans för ekonomiarbetet. Bokslut är den mest omfattande delen och ger betydande kunskaper inom området. Det avslutande avsnittet Budgetering bygger på en god förståelse av bokslutet. kursinnehåll ■ Excel - Presentation av ekonomisk information - Länkning - Matematiska, logiska och ekonomiska funktioner - Informationsutbyte mellan Windows-program - Import av bokföringsfiler ■ Lön - Semesterlöneberäkning - Traktamenten och andra kostnadsersättningar ■ Bokslut - Avstämning av balansposter - Periodisering, löpande och vid årsbokslutet - Sambandet mellan värdering och resultat - Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar - Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver - Redovisning av egen skatt i aktiebolag ■ Budgetering - Likviditets- och resultatbudget - Lönsamhet och räntabilitet - Budgetspel

kursinnehåll ■ Skapa pivottabeller ■ Konsolidera rapporter ■ Länkning inom och mellan arbetsböcker ■ Matematiska, ekonomiska och logiska funktioner ■ Textfunktioner, letaupp-funktioner och verifiering ■ Kapsla funktioner ■ Målsökning och Problemlösaren ■ Import av externa databasfiler till Excel via MS Query ■ Import av rapporter från ekonomisystem till Excel ■ Fördjupat informationsutbyte mellan Windowsprogram ■ Koppling, länkning och inbäddat objekt HUR? INTENSIVT 2 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 8 500 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Kunskaper i företagsekonomi är relevanta för alltfler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget går”. För lekmannen är ämnesområdet företagsekonomi ofta synonymt med bokföring och siffror. Men det är inte hela sanningen. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: organisationsfrågor, marknadsföring och strategi­val är några exempel. A Kursen vänder sig till en bred målgrupp. Deltagarna har gemensamt att deras roll kräver bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande. Det kan röra sig om specialister, t ex säljare eller tekniker, som har fått nytt eller utökat budget- och resultatansvar. Det kan vara chefer som behöver ytterligare på fötterna för att jobba med verksamhetsutveckling eller egenföretagare som kan sin produkt och marknad utan och innan men efterfrågar bättre kunskaper inom företagsekonomins alla delar. kursinnehåll ■ Företaget i samhället - Företagsekonomins arbetsområden - Samhällsekonomi, marknader och priser - Tillväxt, inflation och arbetslöshet - Sveriges ekonomi ■ Redovisning och analys - Redovisningens uppgifter i företaget - Kontoplaner - Grundläggande bokföring och bokslut - Värdering av tillgångar och skulder - Analys av ekonomisk ställning och lönsamhet - Eget kapital i olika företagsformer - Årsredovisningen i aktiebolag ■ Aktier och finansiella instrument - Företagets finansiering - Eget kapital i aktiebolag, ökning och minskning av aktiekapitalet - Aktier och aktiehandel - Börsen och andra noteringsalternativ - Optioner och optionsrätter ■ Ekonomiska kalkyler och budgetering - Budgeten som planeringsredskap - Utarbetande av resultat- och likviditetsbudgetar - Grundläggande kostnads-/intäktsanalys - Resultatplanering och lönsamhetsbedömning - Produktkalkylering - Investeringsbedömning - Företagsspel ■ Marknadsföring - Marknadsföringens grunder - Strategisk och taktisk marknadsföring - Efterfrågebegrepp och konkurrensmedel - Marknadskommunikation - Digital marknadsföring & sociala media - Marknadsplanen ■ Affärs- och verksamhetsutveckling - Corporate Governance och god sed i styrelsearbetet - Organisationers livscykel - Verksamhetsstyrning - Kvalitetssystem, TQM, ISO 9000 och Six Sigma - Nöjda och lojala kunder HUR? 1 PASS /VECKA - 12 MÅNADER. Välj FM, EM eller KVÄLL. AVGIFT 59 800 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? 1 DAG/VECKA - 9 VECKOR AVGIFT 28 800 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Paketerbjudande

P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Ekonomiassistent I & II reduceras avgiften till 47 300 kr. Tentamina för FEI:s Ekonomiassistentcertifikat ingår (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 55 600 kr. Erbjudandet förutsätter att du går de två kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. 18

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

19


ekonomi

ekonomi

DIPLOMERAD EKONOM – EKONOMICHEFSPROGRAMMET är en välkänd yrkesutbild­ ning med tradition. Den har erbjudits av FEI ända sedan 1944! De flesta som har ge­ nomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar.

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT. Under 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Det gör att redovisningskonsultens roll blir allt viktigare. FEI erbjuder flexibla utbildningsvägar som leder till auktorisation.

Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet

Auktoriserad Redovisningskonsult

Utbildningen är flexibel och på hög nivå för dig som arbetar som, eller vill bli: A Redovisningsansvarig A Controller A Ekonomichef FEI:s Diplomprogram är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitetsexamen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som ingår i en civilekonomutbildning; ämnen som nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att undervisningen är praktiskt upplagd med många exempel från verkligheten. A Lämplig teoretiska förkunskaper är ekonomiskt gymnasium och praktisk yrkeserfarenhet från redovisningsområdet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning. A FEI:s Diplomutbildning betyder flexibilitet. Den består av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll och karriär. Vi erbjuder tre möjligheter: A R. Redovisningsansvarig: 7 delkurser

Denna variant av programmet vänder sig till dig som ansvarar för redovisningen i en organisation. Den ger dig säkerhet i den tekniska delen av arbetet, det vill säga, gedigna ämneskunskaper för att klara alla delar av företagets redovisning. Men utbildningen har ytterligare en dimension. Som redovisningsansvarig är det viktigt att kunna tolka och analysera ekonomiska rapporter. Du lär dig att tänka kritiskt och granskande. A C. Controller: 8 delkurser & examensarbete

Denna inriktning vänder sig till dig som har, eller siktar på, en roll som controller, det vill säga med ansvar för den interna ekonomiska styrningen i företaget. I det avslutande examensarbetet görs en fördjupning inom ekonomistyrningsområdet under ledning av kvalifi cerade handledare.

A E. Ekonomichef: 13 delkurser & examensarbete

För dig som har, eller satsar på, ett totalansvar för företagets ekonomifunktion med ambitionen att bidra till företagets strategiska utveckling, rekommenderar vi att du går samtliga moduler som ingår i Ekonomichefsprogrammet. Detta är branschens mest gedigna kompetenspaket. Utöver ytterligare fördjupning inom ekonomiområdet får du bland annat utveckla dina färdigheter som chef och ledare. Ekonomiavdelningens arbete är i mångt och mycket ett utpräglat lagarbete. Alla medarbetare måste dra åt samma håll för att producera relevanta och korrekta rapporter och bokslut. Arbetet sker ofta under stark tidspress. Ekonomichefens förmåga att leda och entusiasmera personal är därför mycket viktig. I det avslutande examens­ arbetet väljer du ett ämne inom något av utbildningens huvudmoment. kursinnehåll ■ Företaget i samhället 3 + 3 + 2 dagar ■ Affärsjuridik 3 + 2 + 2 dagar ■ Extern redovisning 3 + 3 dagar ■ Koncernredovisning I 3 dagar ■ Beskattning I 3 + 3 + 2 dagar ■ Ekonomistyrning I 2 + 3 dagar ■ Ekonomistyrning II 2 + 3 dagar ■ Ekonomistyrning III 3 dagar ■ Moms I 2 dagar ■ Moms II 2 dagar ■ Företagsförvärv & värdering 3 dagar ■ IFRS 3 dagar ■ Ledarskap 3 + 3 + 3 dagar ■ Examensarbete

INRIKTNING R, C, E R, C, E R, C, E R, C, E R, C, E R, C, E R, C, E C, E, E E E E E C, E

Under 2010 beslutade Sveriges Riksdag om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. De nya reglerna träder i kraft 1 november 2010 och gäller för de räkenskapsår som påbörjas efter den 1 november. För de bolag som har kalenderår som räkenskapsår innebär det att revisorn kan väljas bort under 2011. Bokslutet per 2010-12-31 blir i så fall det sista bokslutet som revisorn ska revidera. A I och med lättnaderna i revisionsplikten kommer redovisningskonsultens roll sannolikt att öka. För att bli Auktoriserad Redovisningskonsult krävs medlemskap i någon av organisationerna FAR eller Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Organisationerna ställer följande övergripande krav på utbildning och praktisk erfarenhet för utfärda medlemskap: eftergymnasial grundutbildning med företagsekonomisk inriktning vid universitet eller andra godkända anordnare, exempelvis FEI ■ praktiskt arbete inom redovisningsområdet under tre till sex år (kravet på praktikens inriktning och längd skiljer sig något mellan FAR och SRF) ■ eftergymnasial påbyggnadsutbildning under praktiktiden vid exempelvis FEI ■

Regelverket är ännu i sin linda och kan framstå som komplicerat då de två medlemsorganisationerna SRF och FAR arbetar för att utveckla en gemensam utbildningsstandard. Det är FEI:s ambition att erbjuda enkla och lätt­ förståeliga utbildningsvägar för dig som vill satsa på att auktorisation. Vi erbjuder två alernativ:

HUR? Programmet genomförs i studiemoduler om två till tre dagar. Det betyder att du har undervisning ungefär var tredje vecka. Undervisningen äger rum kl 09.00–16.00, förutom första dagen i respektive modul, då den startar 10.00 för att ge dig som är verksam utanför Stockholm möjlighet att resa på morgonen AVGIFT REDOVISNINGSANSVARIG 114 500 KR/CONTROLLER 134 600 KR EKONOMI­CHEF 194 600 KR/REDOVISNINGSKONSULT - AVGIFT PER KURS VAR & NÄR? SE SID 42–49

Ekonomichef+ syftar till att ge dig de viktigaste nyheterna redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt skatt och visa hur de direkt tillämpas i praktiken. Utbildningen är anpassad för svenska förhållanden men tar givetvis intryck av att utvecklingen i mångt och mycket drivs av internationell normgivning och praxis. Utbildningen både breddar och fördjupar din expertis. Du får också utrymme att reflektera över din egen roll och hur du kan utvecklas i din karriär.

A För vem?

kursinnehåll Seminariernas innehåll visas löpande på fei.se

20

3 + 3 + 2 dagar 3 + 2 + 2 dagar 3 + 3 dagar 3 dagar 3 + 3 + 2 dagar 2 + 3 dagar 2 + 3 dagar 3 dagar 2 dagar 2 dagar 3 dagar 3 dagar 3 + 3 + 3 dagar

A – grund A – grund A – grund A – grund A – grund A – grund A – grund A – påbyggnad A – påbyggnad A – påbyggnad A – påbyggnad A – påbyggnad A – påbyggnad

HUR? MODULER 2-3 DAGAR UNDER 1–2 ÅR AVGIFT Auktoriserad redovisningskonsult GRUND 114 500 KR Auktoriserad redovisningskonsult PÅBYGGNAD 80 100 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49 Distansstudier Ett alternativ till ovanstående är inhämta den grundläggande teoretiska kompetensen via distansstudier. Det är ett flexibelt sätt att studera som passar dig som vill ha mindre klassrumsbaserad undervisning och större möjlighet att styra din egen tid. Distansstudier på FEI innebär ett begränsat antal kontaktdagar i Stockholm eller Göteborg i kombination med web­ seminarier och kontinuerliga handledarkontakter under utbildningens gång. distans distans distans distans distans distans distans

A – grund A – grund A – grund A – grund A – grund A – grund A – grund

HUR? DISTANSSTUDIER 1,5 ÅR AVGIFT Auktoriserad redovisningskonsult GRUND 104 500 kr VAR & NÄR? SE SID 42–49

A Syfte

FEI erbjuder ett utbildningskoncept för organisationens nyckelpersoner. Ekonomichef+ står för en serie av kvalificerade uppdateringsseminarier för erfarna chefer, ledare och specialister. A I Ekonomichef+ har vi samlat de bästa föreläsarna från såväl näringslivet som universitet och högskolor. Seminarierna tar upp aktuella ämnen, forskningsrön och företeelser som deltagarna har direkt nytta av i sina ansvarsbefattningar. A Aktualitetsfaktorn är hög – vårt uttalade mål är att vara först med det senaste som händer inom redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning och skatte­ området. A Det valda formatet utgår från att tid är en bristvara för deltagarna. Programmet omfattar fem intensiva seminarier om två dagar. Antagningen sker löpande – det betyder flexibilitet, det är möjligt att påbörja studierna vid fem tillfällen per år. Ekonomichef+ ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte med likasinnade under trevliga former. Gemensamma kvälls­ aktiviteter erbjuds vid sammankomsterna i Stockholm. Ekonomichef+ är en utbildning för dig som redan har en examen, t ex ekonomexamen med inriktning redovisning/ ekonomistyrning/kostnadsoch intäktsanalys vid universitet/högskola. Alternativt har du en annan eftergymnasial examen, t ex Högre Företagsekonomisk Kurs/Ekonomi­ chefsprogrammet/ Diplomerad Redovisningsekonom från FEI eller en examen med ekonomiinriktning från IHM. Du arbetar sannolikt i en kvalificerad befattning som ekonomichef, controller, redovisningsansvariga eller redo­ visningskonsult. Andra ledande befattningshavare med intresse för kvalificerade ekonomifrågor har också utbyte av utbildningen, exempelvis vd:ar eller styrelseledamöter.

kursinnehåll ■ Företaget i samhället ■ Affärsjuridik ■ Extern redovisning ■ Koncernredovisning I ■ Beskattning I ■ Ekonomistyrning I ■ Ekonomistyrning II ■ Ekonomistyrning III ■ Moms I ■ Moms II ■ Företagsförvärv & värdering ■ IFRS ■ Ledarskap

kursinnehåll ■ Företaget i samhället ■ Affärsjuridik ■ Extern redovisning ■ Koncernredovisning I ■ Beskattning I ■ Ekonomistyrning I ■ Ekonomistyrning II

EKONOMICHEF+. Kvalificerade uppdateringsseminarier för ekonomichefer, controllers, redovisningsansvariga och konsulter. Ekonomichef+

Klassrumsbaserade studier FEI:s Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogram erbjuder klassrumsbaserad undervisning som inkluderar både grund- och påbyggnadskurser för att uppnå auktorisation.

A Genomförande

Seminarietillfällena följer ett fast upplägg som maximerar tydlighet, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte. Dag ett ägnas åt föreläsningar med betydande diskussionsinslag. För deltagare som så önskar anordnas en gemensam kvällsaktivitet. Dag två innefattar gruppövningar där deltagare från olika branscher och företag löser gemensamma uppgifter relaterade till föregående dags föreläsningar.

HUR? 5 X 2 DAGAR - 12 MÅNADER AVGIFT 59 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

21


KREDIT & RISK

KREDIT & RISK

CERTIFIKAT KREDITHANTERING. En utbildning som lär dig att hantera, utveckla och optimera företagets kreditförsäljning.

KREDITBEDÖMNING & KREDITUPP­ FÖLJNING och KONKURS- & OBESTÅNDS­ HANTERING. Kundfordringar är ofta en stor och viktig post – vårda den väl!

LÄSA & FÖRSTÅ BOKSLUT, FÖRETAGSANALYS OCH FÖRETAGSFÖRVÄRV & VÄRDERING är tre kurser som är lämpliga för dig som bedömer risk- och kredit­situationer och vill göra säkra affärer.

Certfikat Kredithantering

Kreditbedömning & kredituppföljning

Läsa & förstå bokslut

Företagsförvärv & värdering

kursinnehåll ■ Grundläggande företagsekonomiska begrepp ■ Aktiebolagskunskap ■ Företagets redovisningssystem ■ BAS-kontoplanen och strukturen i BAS-konceptet ■ Att läsa och förstå resultat- respektive balansräkning ■ Att göra en analys av årsredovisningen ■ Nyckeltal; likviditet, soliditet, marginal, räntabilitet, EBIDTA

kursinnehåll ■ Varför köper företag andra företag? ■ Vilka risker finns vid företagsförvärv? ■ Transaktionsprocessens delar ■ Strategisk analys ■ Företagsvärdering ■ Företagsbesiktning (due diligence) ■ Avsiktsförklaring (letter of intent) och köpavtal ■ Rättsregler vid företagsförvärv ■ Integrations- och efterarbete

Korrekta kreditbedömningar för att undvika kundförluster kan vara helt avgörande för företagets framgång. FEI:s Certifikat Kredithantering är en introduktionsutbildning för dig som arbetar med olika kreditsituationer i organisationen. Du får praktiska kunskaper om hur företaget på bästa sätt kan hantera, utveckla och optimera sin kreditförsäljning. Dels för att uppnå högsta möjliga lönsamhet på befintliga affärer, dels skapa förutsättningar för nya. A Kursen vänder sig till exempelvis kredithandläggare, reskontrapersonal, samordnare eller andra medarbetare på ekonomiavdelningen. Kursen är också relevant för egenföretagare, chefer, säljare och andra som är direkt eller indirekt involverade i företagets kreditaffärer. A Kursen kräver inga särskilda förkunskaper inom redovisning. kursinnehåll ■ Grunderna i kredithantering En introduktion till kreditförsäljningsprocessen; hur kreditfrågor ska hanteras och samordnas internt i företaget för att säkra betalningar. Vidare ges en första inblick i hur kreditstrategi gentemot kund kan utformas med utgångspunkt i risk, säkerhet, kundprofil, lagstiftning och praxis. Att analysera företag och dess räkenskaper Hur man läser, förstår och analyserar ett företags räkenskaper och räknar på nyckeltal. Målet är att du ska kunna göra en korrekt bedömning av ett företags nuvarande och framtida resultat, ställning och likviditet. Icke-finansiell information som är relevant vid analys ingår också i avsnittet. ■

Kreditbedömning och kredituppföljning Hur kan olika kreditbedömningsmetoder anpassas efter situation? Du får konkreta verktyg att bedöma och följa upp både privatpersoner och företags kreditvärdighet.

Kundfordringar är ofta den i särklass största tillgångsposten i företagets balansräkning, det gäller i såväl stora koncerner som mindre och medelstora företag. Att göra korrekta kreditbedömningar för att undvika kundförluster när du säljer mot faktura eller lämnar andra former av kredit till kund, kan vara helt avgörande för företagets framgång. A Kursen ger konkreta verktyg för att bedöma framförallt organisationers – men också privatpersoners – kreditvärdighet. Kursen behandlar också hur du fortlöpande följer upp och bevakar dina kreditkunder. A Kursen vänder sig till alla som arbetar med företagets kreditförsäljning, till exempel kredithandläggare, samordnare och medarbetare på ekonomiavdelningen. Kursen är också relevant för chefer som direkt eller indirekt berörs av kreditaffärer. Lämpliga förkunskaper är en förståelse för redovisningssamband motsvarande FEI:s kurs Läsa och förstå bokslut och/eller Företagsanalys. kursinnehåll ■ Introduktion till kreditbedömning och kredituppföljning ■ Kreditbedömning ■ Värderingsmodeller ■ Marknadsanpassad kreditstrategi ■ Uppföljning av kundreskontran ■ Varningssignaler ■ Fordringsförvaltning ■ Hur hanteras en fordran på rätt sätt HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Att utforma en kreditstrategi En rätt utformad kreditstrategi ska bidra till företagets lönsamhet och långsiktiga tillväxt. Arbetet med att ta fram en strategi utgår i en analys av företaget, kunder och omvärlden. ■

Konkurs- och obeståndshantering Hur agerar vi när vi befarar att en kund inte förmår att betala sina förfallna skulder? Avsnittet täcker bland annat förmånsrättens betydelse och det praktiska förloppet vid obeståndssituationer. ■

Etik och mångfald Detta avsnitt tar upp etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i affärssammanhang i allmänhet och vid kreditsituationer i synnerhet. ■

HUR? MODULER 3 + 3 DAGAR AVGIFT 23 800 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Konkurs- och obeståndshantering

Att inte få betalt i tid eller att riskera att inte få betalt alls hindrar tillväxt och genererar stora problem hos alla företag, oavsett storlek. Fler och fler förstår vikten av att ha kunskaper inom fordringsrätten för att såväl kunna förutse som att kunna agera när dessa problem uppstår. A Ett företag eller en privatperson som blir försatt i konkurs måste vara på obestånd. Detta begrepp, som inte är helt lätt att konstatera, sätter igång en serie av handlingar i enlighet med Konkurslagen. Kursen tar upp hur en näringsidkare eller fordringsägare ska agera vid konstaterat obestånd samt vad som händer, och vad kan man påverka, i en konkurssituation. Ibland finns det dock möjligheter att finna lösningar före en obeståndssituation. Företag med goda marknadsutsikter, bra affärsidéer och ansvarsfull ledning kan också få ekonomiska problem. I dessa fall kan kunskaper om frivilligt ackord och företagsrekonstruktion vara nödvändiga. A Kursen vänder sig till alla som arbetar med företagets kreditförsäljning, till exempel kredithandläggare, samordnare och medarbetare på ekonomiavdelningen. Kursen är också relevant för chefer som direkt eller indirekt sysslar med kreditaffärer.

I bokslutet finns information som kan ligga till grund för konkurrentanalyser, kreditbedömningar och företagsvärderingar. För den som kan läsa och förstå ett bokslut är detta ovärderlig information som minskar risken för felaktiga beslut. A I kursen definieras de grundläggande ekonomiska begreppen. Du får lära dig hur redovisningssystemet är uppbyggt och att tolka och analysera de olika posterna i bokslutet. Stor vikt läggs vid de lagregler som är viktiga för att förstå ett bokslut. Även skattelagstiftningens regler berörs.

HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Företagsanalys

Kursen behandlar generella metoder för analys av företag, med utgångspunkt från årsredovisningen. En analys kan t ex göras med avseende på tillväxt och finansiell balans och utifrån kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vad som är viktigast beror på syftet med analysen. Svaret bestämmer sedan val av metod och tolkning. A Kursens centrala delar utgörs av räkenskapsanalys samt kassa­ flödesanalyser som allt oftare används vid företagsvärderingar då de anses ge en rättvisare bild än många traditionella lönsamhetsmått.

Det finns flera olika metoder för att göra ekonomiska och rättsliga bedömningar av företag i samband med företagsförvärv, bl a företagsvärdering och företagsbesiktning (due diligence). Transaktionen har ofta formen av ett avgränsat och målinriktat projekt: transaktionsprocessen. Processen börjar med en idé och slutar med en sammanslagning men innehåller flera olika moment och verktyg. A Kursen behandlar den praktiska verkligheten bakom företagsförvärv och ger kunskap om de olika analysmetoder som används, såsom DCF-värdering och finansiell besiktning.

HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 13 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

kursinnehåll ■ Intern och extern analys ■ Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet ■ Samband mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning ■ Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie ■ Analys av rörelserisk och finansiell risk ■ Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas ■ Kassaflödesanalys HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 13 300 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

kursinnehåll ■ Hur hanteras en dålig betalare? ■ Vilka delar bör ingå i ett företags kravpolicy? ■ Inkasso och kronofogde ■ Obestånd; översiktligt om konkurslagen och hanteringen av konkurs ■ Ackord och Företagsrekonstruktion ■ Översiktligt om ansvarsgenombrott; styrelse, ställföreträdares ansvar ■ Nyheter på lagstiftningsområdet; Företagshypotek, Insolvensutredning HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

22

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

23


PERSONAL/HR

PERSONAL/HR

CERTIFIKAT PERSONAL­ADMINISTRATION är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med per­ sonalfrågor i organisationen.

NÄTVERK LÖN och NÄTVERK HR. Bygg upp och behåll ovärderliga kontakter samtidigt som du håller dig ajour.

Certifikat Personaladministration

Nätverk Lön

Utbildningen är lämplig för nyblivna medarbetare på personalavdelningen eller medarbetare som saknar formell utbildning i personaladministration. Utbildningen fungerar också utmärkt för chefer med personalansvar. A Certifikatet i Personaladministration ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga PA-frågorna på ett säkert sätt. Det handlar om att förstå PA-funktionens roll, att lära sig de viktigaste begreppen, att analysera den egna rollen på avdelningen och att genomföra praktiska lösningar. Utbildningen ger också konkret förståelse för det arbetsrättsliga systemet och hur du kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Vidare får deltagarna lära sig både företags- och personalekonomiska grunder och att kunna använda ekonomiska modeller i det praktiska PA-arbetet. kursinnehåll ■ Grunderna i personalarbete En introduktion till PA-området ur både ett företags- och samhällsperspektiv. Det inkluderar definitioner av begrepp, organisationslära samt individens och gruppens roll i företaget och samhället i stort. Medarbetarutveckling Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Delkursen ger en introduktion till rekrytering, utvecklingssamtal, teamutveckling, kompetensutveckling samt chefs- och ledarutveckling.

FEI Nätverk Lön har tillkommit därför att vi har märkt att många som arbetar med lön också vill ha ett organiserat erfarenhetsutbyte med kollegor i andra företag och organisationer. A FEI Nätverk Lön riktar sig till dig som: redan har gått en eller flera av våra kurser Lön I, II och III eller har FEI:s Lönecertfikat eller har intresse för och kunskaper i löneadministration utan att tidigare har deltagit i FEI:s kurser. A FEI Nätverk Lön är inte ett alternativ till våra lönekurser utan ett komplement. Nätverket är ett forum för din egen utveckling – du håller dig löpande uppdaterad. Du får de senaste nyheterna inom löneområdet i ”kortversion”, helt enkelt. Dessutom får du som sagt tillfälle till erfarenhetsutbyte med lönekollegor i andra företag och branscher. A Träffarna avslutas alltid med trevligt mingel och en lättare måltid. A Som medlem i FEI Nätverk Lön får du en helårsprenumeration på tidningen Personalaktuellt inklusive tidningens frågetjänst samt inbjudan till seminarier och andra träffar. HUR? 4 TRÄFFAR 16.00 –19.00/ÅR AVGIFT 6 500 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Ekonomi för PA-området Företagsekonomins grunder med utgångspunkt i ett personal­ administrativt kontext samt personalekonomiska samband. ■

Människokunskap Grunden i friska företag är ledare med en god självkännedom. I denna delkurs samtalar vi bl a om självkänslans betydelse och hur vi kan öka självkänslan. Du får även kunskap om verktyget mental träning och hur du kan använda det för att må och fungera bättre. ■

Introduktion till arbetsrätten Du får en översikt av det arbetsrättsliga området och lär dig lösa juridiska problem genom exempel och övningar. Moment inkluderar arbetsledningsrättens grunder och arbetsskyldighetens omfattning. ■

Etik och mångfald Detta avsnitt tar upp etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i alla organisationer. Vidare behandlas mångfalds-­ ­frågor; för att lyckas i morgondagens konkurrens om kunder och medarbetare måste mångfald – människors olika bakgrunder och tankesätt – välkomnas i organisationen. ■

Nätverk HR

Innehållet på träffarna i FEI Nätverk HR styrs i mångt och mycket av deltagarna. Vi utgår från frågeställningar och teman som ni själva önskar. Exempel på detta kan vara aktuell omvärldsbevakning, trender, nya metoder och goda exempel inom HR-området. A FEI Nätverk HR vänder sig till dig som har studerat på FEI, t ex Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen, PAK – Högre Personaladminsitrativ Kurs eller Certifikat Personaladministration eller har annan utbildning inom Personal/HR, du kan t ex vara personalvetare från universitet eller högskola eller arbetar med personal/HR-frågor och vill komma igång med dig egen kompetensutveckling. A FEI Nätverk HR ska inte ses som ett alternativ till våra kurser och utbildningar inom HR, snarare som ett komplement. Du kanske har gått en kurs på FEI och vill så småningom vidareutbilda dig ytterligare. Under tiden väljer du FEI Nätverk HR för att hålla dig ajour med utvecklingen på området och få de senaste nyheterna. A Träffarna avslutas alltid med trevligt mingel och en lättare måltid. A Som medlem i FEI Nätverk HR får du också en helårsprenumeration på tidningen Personal & Ledarskap samt inbjudan till seminarier och andra träffar. HUR? 4 TRÄFFAR 08.30 –12.00/ÅR AVGIFT 7 500 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

LÖN I, II & III är marknadens mest gedigna utbildning för löneadministratörer. ”Allt” ingår: från skattedeklaration till mjuka frågor som sekretess och integritet. Lön I – praktisk löneadministration

Den praktiska nybörjarkursen vänder sig till dig som saknar eller endast har begränsad erfarenhet av löneadministration. Du kanske sköter företagets bokföring eller har en bredare roll som ekonomiassistent eller liknande befattning; dina arbetsuppgifter ska nu också innefatta löneadministration. Kursen är givetvis även lämplig för dig som är löneassistent på ett större företags personalavdelning. Kursen kräver inga förkunskaper i löneadministration. A Efter kursen ska du självständigt kunna sköta löneadministrationen i ett mindre företag och känna till regler kring arbetstider, ledigheter, sjuklön, traktamente, sociala avgifter, preliminärskatt etc. kursinnehåll ■ Övergripande genomgång av lagstiftning på arbetsmarknaden ■ Bruttolöneberäkning ■ Nettolöneberäkning ■ Preliminär skatt ■ Jämkning ■ Bilförmån ■ Drivmedelsförmån ■ Arbetsgivaravgifter ■ Skattedeklaration ■ Kontrolluppgifter ■ Lönesystemet ■ Personuppgiftslagen ■ Tillämpningar i löneprogram HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 15 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Lön II – fördjupningskurs

Fördjupningskursen är för dig som har gått Lön I – praktisk löneadministration) eller har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. Du kanske arbetar på ett litet företag där du sköter bokföring och en del av företagets löneadministration och står nu inför utökade arbetsuppgifter. A Efter kursen har du god insikt i det omfattande regelverk på arbetsmarknaden som bygger på lag, kollektivavtal och praxis. Du kommer att känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer. kursinnehåll ■ Arbetstid ■ Semester ■ Sjuklön och sjukpenning ■ Föräldraledighet ■ Traktamenten och andra kostnadsersättningar ■ Ledighetsregler ■ Tillämpningar i löneprogram HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 16 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? MODULER 3 + 3 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 12 VECKOR AVGIFT 23 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Lön III – uppdatering och nyheter

Lön III är den sista och avslutande kursen i vårt kompetensprogram för löneadministratörer. I denna kurs fokuserar vi på specifika områden som har särskild aktualitet. A Löneväxling innebär att en anställd avstår från en viss del av sin lön mot någonting annat. Det kan gälla exempelvis en pensionsförsäkring eller hushållsnära tjänster. Kursen tar bl a upp hur löneväxling behandlas kostnadsneutralt för arbetsgivaren och vad skattekonsekvenserna blir. A Excel: du får god insikt i Excels användningsområden samt praktiska exempel på hur du kan förenkla och rationalisera det dagliga lönearbetet. A Kommunikation: i detta avsnitt tränas du i att hantera olika känsliga situationer som kan uppstå i löneadministratörsrollen. Samtal, sekretess och integritet är nyckelområden. A Kursen vänder sig i första hand till dig som har gått, eller har kunskaper, motsvarande Lön I och II. Kursen passar också dig som är erfaren löneadministratör. kursinnehåll ■ Löneväxling - Kvittning av lön - Utmätning ■ Excel - Formler och en förståelse för hur Excel tänker - Arbeta med flera blad; 3D-formler mellan blad (Rikskuponger, traktamenten) - Statistikfunktioner; villkorsfunktionen OM - Export från Hogia till Excel; Pivottabell ■ Kommunikation - Sekretess och integritet - Hantering av känslig information HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 18 600 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Certifikat Lön C

Lönecertifikatet är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har tillgodogjort dig mycket goda kunskaper inom det löneadministrativa området. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper i löneadministration för att självständigt kunna göra löneberäkningar och sköta nödvändig rapportering till myndigheterna, använda vanligt förekommande dataprogram för lönehantering, tolka och tillämpa de lagar och avtal som styr löneadministrationen, hantera känslig information, motsättningar och konflikter samt leda och fördela arbetet på en löneavdelning. vad krävs? a) Godkända tentamina på Lön I- II- och III-nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod. b) Fullföljd Lön III-kurs med minst 70 % närvaro. Även om de flesta väljer att delta i Lön I- och II-kursen är det således inget krav för att erhålla Lönecertifikatet, det räcker med att de tenteras. Innehavare av Lönecertifikatet får rabatt vid fortsatta studier, t ex på Diplomerad Personal­ vetare – HR-chefsutbildningen. Se fei.se för bestämmelser och belopp! AVGIFT 750 KR/STEG VAR & NÄR? SE FEI.SE

Paketerbjudande P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Lön I, II och III reduceras avgiften till 45 200 kr. Då ingår också tentamina för FEI:s Lönecertifikat. Ordinarie avgift är 53 650 kr. A Erbjudandet förutsätter att du går de tre kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. A Avgiften för ovanstående paket samt ett års medlemskap i Nätverk Lön (se sid 14) är 49 200 kr. Ordinarie avgift är 60 150 kr. ERBJUDANDE 45 200 KR ERBJUDANDE NÄTVERK 49 200 KR

24

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

25


PERSONAL/HR

PERSONAL/HR

KURSER INOM PERSONAL/HR som sätter fokus på viktiga områden. De kan läsas separat eller kombineras för att uppnå examen som Diplomerad Personalvetare, läs mer om denna möjlighet på nästa uppslag!

KURSER INOM PERSONAL/HR som är utvecklade för att ge bredd, djup och hög aktualitet. De vänder sig till dig som vill arbeta strategiskt med HR.

HR-chefens verktyg

Rekrytering & intervjumetodik

Kursen definierar och sammanfattar HR-chefens roll och ger en introduktion till de viktigaste redskapen som står till förfogande för att arbeta effektivt och framgångsrikt med HR. A Kursen är lämplig som en orientering eller uppfräschning av äldre kunskaper för kvalificerade medarbetare som är på väg in i en roll som HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. A Kursen lämpar sig också för chefer inom andra discipliner som vill ha kunskaper om hur modernt HR-arbete bedrivs. kursinnehåll ■ Organisationslära ■ Rekrytering ■ Utvecklingssamtal och coaching ■ Teamutveckling ■ Kompetensutveckling ■ Chefs- och ledarutveckling ■ Mångfald i personalarbetet HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 3 VECKOR AVGIFT 14 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Coaching

Ekonomi för HR med personalekonomi

I dagens arbetsliv har HR en bred generalistroll, där ekonomi och affärsmässighet ingår som viktiga beståndsdelar. Dessutom ökar kraven på att HR konkret ska bidra till företagets lönsamhet. Detta innebär att HR behöver en ekonomisk grundkompetens och förmåga att kunna kommunicera HR:s bidrag i ekonomiska termer. A I kursen ingår också personalekonomi som handlar om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Ämnets grundtes är att satsningar som höjer till exempel trivsel, kompetens och hälsa också bidrar positivt till företagets resultat. A Kursen lär dig att ställa upp lönsamhetskalkyler för investeringar i bl a utbildning och rehabilitering. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. kursinnehåll ■ Känn trygghet i den egna ”siffervardagen” ■ Behärska ett gemensamt ekonomiskt språk ■ Förstå årsredovisningen ■ Tillämpning av nyckeltal ■ HR-funktionens roll i ett affärsmässigt perspektiv ■ Presentera HR:s verksamhet i ekonomiska termer ■ Rekryteringsekonomi; sjukfrånvarokostnader; rehabiliteringsekonomi och hälsobokslut ■ Utbildningsekonomi; personalnyckeltal; jämställdhetsindex

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. Coaching fungerar som hjälp till självhjälp. Som coach arbetar du som ledsagare och hjälper medarbetare och chefer att själva hitta lösningar. Med hjälp av coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, vilket gör att både individen och gruppen fungerar bättre.

HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 5 VECKOR eller INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 25 900 KR VAR & NÄR? SE SID 44–48

kursinnehåll ■ Syftet med och värdet av coaching ■ Coaching som förhållningssätt ■ Kommunikation och coaching ■ Coaching i praktiken ■ Att arbeta strukturerat med coaching ■ Att lyssna, ställa frågor samt ge feedback

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Området innefattar dock inte bara lagstiftning utan även reglering som återfinns i avtal mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadens organisationer. Arbetsrätten innehåller såväl rättigheter som skyldigheter för alla parter.

HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 2 VECKOR AVGIFT 10 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HR-chefens ledarskap

Hur ska du vara som chef för att leda gruppen mot uppsatta mål? Vägen går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare. Genom förståelsen kan du utveckla förmåga till samverkan och effektivitet. Kursen sker genom upplevelsebaserad pedagogik, grundad i synsättet att det krävs både intellektuell förståelse och praktisk träning för att människor ska utvecklas.

Praktisk arbetsrätt

kursinnehåll ■ Arbetsrätt ■ Kollektivavtal ■ Arbetstagarinflytande och arbetsledning ■ Anställningsförhållandets rätt ■ Arbetsmiljö och arbetstid ■ Arbetsrätten i EU

Rekrytering av nya medarbetare ska göras med omsorg. Felrekryteringar kan vara ödesdigra i flera avseenden; inte minst kostnadsmässigt. Det finns många metoder och tekniker tillgängliga för att undvika misstag och säkerställa en lyckad rekrytering. Kursen vänder sig till dig som själv är direkt involverad i rekryteringsprocessen inklusive intervjuförfarandet. kursinnehåll ■ Att ta fram och tolka kravprofiler ■ Rekryteringspolicy med mångfald ■ Förbereda frågor kopplade till kravprofilen ■ Intervjuträning med feedback ■ Bedömning av intervjun ■ Olika urvalsmetoders prognosförmåga HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 3 VECKOR AVGIFT 14 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Etik & hållbarhet I HR-arbetet

Denna kurs tar upp hur begreppet hållbarhet definieras i ett HR-perspektiv och hur hållbarhetstänkande kan integreras och tillämpas i HR-arbetet. Viktiga aspekter som etik & människosyn, jämställdhet, mångfald, miljö och hälsa diskuteras. Även hållbarhetsfrågor som kan bidra till affärsutvecklingen behandlas. Du får verktyg för att utforma konkreta strategier, policyer och handlingsplaner. kursinnehåll ■ Hålbarhetsbegreppet ■ Etik – om värden och normer; vad strävar jag efter och vad vill jag göra? ■ Yrkesetiska dilemman ■ Människosynen och dess inverkan på HR-arbetet ■ Att utveckla strategi och policy samt utforma planer inom jämställdhet, hälsa och friskvård, miljö och mångfald ■ Den sammantagna hållbarhetsstrategin HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 5 VECKOR AVGIFT 22 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Alla organisationer måste rekrytera medarbetare med rätt kompetens och ge dem förutsättningar för att lyckas. Strategisk kompetensförsörjning är således en verksamhetskritisk process som direkt påverkar organisationers förmåga att generera och leverera resultat. I kursen betonas vikten av att tänka och handla långsiktigt. Kursen ger konkreta metoder för att säkerställa organisationens kompetensbehov för att uppnå strategiska mål – i nutid och i framtid. kursinnehåll ■ En lärande organisation ■ Kompetensanalyser och kompetensplanering ■ Medarbetar- och ledarskapsundersökningar ■ Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner ■ Kompetensutveckling ■ Chefsförsörjning HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 3 VECKOR eller INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 14 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HR-chefens roll i ledning & styrelse

I denna kurs diskuteras hur HR kan ge avgörande bidrag för att stödja den övergripande affärsstrategin i företaget. Hjälpmedel som HR-system, verksamhetsstyrning och processtänkande behandlas. Kursens huvudmoment är att definiera och analysera HR-chefens roll i ledningsgrupp och styrelse. Vilka är HR-chefens strategiska argument? Hur underbyggs argumenten? Hur och i vilket forum ska argumenten framföras? kursinnehåll ■ Modernt styrelsearbetet ■ Arbeta i ledningsgruppen ■ HR-system och verksamhetsmodeller ■ HR-chefen som strategisk partner ■ Metoder och verktyg ■ Genomförning och uppföljning av åtgärder ■ HR-chefen = förändringsagent HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 3 VECKOR AVGIFT 14 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Projektarbete inom HR

HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA - 4 VECKOR eller INTENSIVT 4 DAGAR AVGIFT 22 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Detta moment ger arbetsgivare möjlighet att få ett kvalificerat projekt­ arbete utfört inom ett definierat område. Exempel kan inkludera en handlings­plan för mångfaldsarbete, en kompetensinventering eller en personalekonomisk budget. Uppdraget utförs av en eller flera medarbetare som utses av det uppdragsgivande företaget. En erfaren ämnesspecialist från FEI:s lärarkår handleder och styr arbetet. Modellen har flera fördelar jämfört med om ett konsultföretag skulle anlitas.

kursinnehåll ■ Delaktighet, samarbete, öppet klimat ■ Förbättra kommunikationen och hantering av motsättningar ■ Utveckling av arbetsgruppen och dess medlemmar ■ Öka effektiviteten ■ Skapa en attraktiv arbetsplats genom större engagemang ■ Det svåra samtalet

kursinnehåll ■ Upptaktsmöte med uppdragsgivare, handledare och deltagande medarbetare ■ Uppdragsformulering och avgränsningar samt arbetsgång ■ Val av litteratur och andra informationskällor ■ Löpande avstämningsmöten ■ Muntlig presentation för handledare och arbetsgivaren ■ Skriftlig slutrapport om 20–40 sidor beroende på ämnesval

HUR? 2 + 2 + 1 DAGAR AVGIFT 22 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

26

Strategisk kompetensförsörjning

HUR? LÖPANDE HANDLEDARKONTAKTER - 10 VECKOR AVGIFT 55 000 KR VAR & NÄR? KONTAKTA FEI

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

27


PERSONAL/HR

projektledning

DIPLOMERAD PERSONALVETARE – HR-CHEFSUTBILDNINGEN. Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa utbildnings­ program för nyckelpersoner inom HR.

HR-CHEF+. Utvecklas ytterligare som ledare inom HR genom kvalificerade seminarier. INTERNATIONELL HR ger vidgade vyer och nya intryck.

CERTIFIKAT PROJEKTLEDNING och PROJEKTLEDNING – INTERNATIONELL CERTIFIERING. Två utbildningar som utvecklar din förmåga att driva projekt effektivt och med hög kvalitet.

Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen

HR-chef+

Certifikat Projektledning

Denna utbildning vänder sig till dig som har en ansvarbefattning inom personal/HR. Tillägget HR-chefsutbildningen markerar att det handlar om att ge kvalificerad kompetens för dig som är, eller siktar på att bli, HRchef, HR-partner eller HR-konsult. Du har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang. A Utbildningen, som är en av marknadens mest heltäckande, utgår i ett modernt och progressivt HRtänkande. Vårt mål är du ska få insikter och verktyg för att kunna skapa en positiv HR-kultur i din organisation. En kultur som attraherar de bästa medarbetarna, som uppmuntrar dem att växa och som skapar delaktighet, trygghet och gemensamma värden. En kultur med en direkt och tydlig koppling till företagets strategi och mål. A De flesta deltagare har minst 10 års arbetslivserfarenhet varav en längre eller kortare del avser HR-arbete. Deltagarnas teoretiska bakgrund varierar. Vissa har gymnasie­studier i kombination med kontinuerlig kompetensutveckling och relevant karriär­ erfarenhet. Andra deltagare har akademisk examen men känner att de vill komplettera med en aktuell och uppdaterad professionell utbildning. Deltagarnas medelålder är 38 år. Bland arbetsgivarna återfinns företag, offentliga arbetsgivare och frivilligorganisationer. A Kurserna som ingår i Diplomerad Personalvetare - HR-chefsutbildningen är utvecklade för att ge bredd, djup och inte minst aktualitet. Innehållet utgår från de krav som arbetsgivare ställer på modernt och effektivt HR-arbete, i dag och i framtiden. Du får konkreta sakkunskaper som du har nytta av rent operativt, men utbildningen innehåller också nödvändiga process och strategiinslag. I alla moment är kopplingen mellan teori och praktik tydlig. A Våra utbildningar utvärderas kontinuerligt. Dels ber vi våra deltagare att löpande bedöma alla kursmoment, dels har vi kontinuerliga kontakter med de arbets­givare som har valt FEI som kompetenspartner. Med utgångspunkt i detta, det vill säga marknadens behov och önskemål, har vi utformat studieplanen. Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa utbildningsprogram för nyckelpersoner inom HR. kursinnehåll ■ HR-chefens verktyg ■ Coaching ■ Ekonomi för HR med personalekonomi ■ Praktisk arbetsrätt ■ HR-chefens ledarskap ■ Rekrytering & intervjumetodik ■ Etik & hållbarhet i HR-arbetet ■ Strategisk kompetensförsörjning ■ HR-chefens roll i ledning & styrelse ■ Projektarbete inom HR

3 x 1 dagar 2 x 1 dagar 5 x 1 dagar 5 x 1 dagar 2 + 2 + 1 dagar 3 x 1 dagar 5 x 1 dagar 3 x 1 dagar 3 x 1 dagar 3 x 1 dagar

Samtliga delkurser finns beskrivna på föregående uppslag. HUR? 1 DAG 09.00 –16.00/VECKA 12 MÅNADER AVGIFT 135 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HRchef+ står för en serie av kvalificerade uppdateringsseminarier för erfarna chefer, ledare och specialister. I HR-chef+ har vi samlat de bästa föreläsarna från såväl näringslivet som universitet och högskolor. Seminarierna tar upp aktuella ämnen, forskningsrön och företeelser som deltagarna har direkt nytta av i sina ansvarsbefattningar. Aktualitetsfaktorn är hög – vårt uttalade mål är att vara först med det senaste som händer inom HR-området. Seminariernas innehåll publiceras löpande på fei.se. A HR-chef+ syftar till att hålla dig informerad om de senaste forskningsrönen och dess tillämpningar, aktuella trender inom HR, förändringar och nyheter inom lagstiftning. Utbildningen är anpassad för svenska förhållanden men tar också upp relevanta internationella frågor. Utbildningen både breddar och fördjupar din expertis inom HR området. Du får också utrymme att reflektera över din egen roll som chef inom HR och hur du kan utvecklas i din karriär. A HR-chef+ är en utbildning för dig som har en redan har examen inom HR, t ex Personalvetare vid universitet/högskola eller FEI:s egen HR-chefsutbildning. Du arbetar i en kvalificerad befattning som chef eller specialist inom HR/personalfunktionen. Andra med särskilt intresse för HR-området har också utbyte av utbildningen, exempelvis högre chefer vars personalansvar inkluderar tydliga HR-aspekter. A Det valda formatet utgår från att tid är en bristvara för deltagarna. Programmet omfattar fem intensiva seminarier om två dagar. Antagningen sker löpande; det betyder flexibilitet: det är möjligt att påbörja studierna vid fem tillfällen per år. HR-chef+ ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte med likasinnade under trevliga former. Gemensamma kvällsaktiviteter erbjuds vid sammankomsterna i Stockholm. kursinnehåll Seminariernas innehåll visas löpande på fei.se. HUR? 5 x 2 DAGAR - 12 MÅNADER AVGIFT 59 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Vårt Certifikat i Projektledning vänder sig till dig som är på väg in i en projektledande funktion eller redan arbetar i projektform. A Kursen ska ge dig insikt och kunskap om: Projektplanering – från idé till kartläggning; Projektdefinition – detaljplanering, avgränsning och analys; Projektdesign – att sätta och kommunicera mål och koppla handlingsplaner till dessa; Bygga förtroendekapital – att under arbetets gång bygga förtroende hos beställare, användare och andra intressenter; Ta tillvara den mänskliga resursen; Dokumentera och presentera ett projekt i rapportform; Avsluta och följa upp ett projekt. A Efter kursens slut ska du kunna initiera, starta, leda och genomföra ett internt eller tvärorganisatoriskt projekt och vara väl förtrogen med de eventuella fallgropar som kan uppkomma på vägen. Du ska även kunna identifiera teamets olika faser, och hur du tar vara på de olika personligheter som finns med i en projektgrupp. Slutligen ska du också ha fått med dig en ökad självinsikt. kursinnehåll ■ Vad är ett projekt? ■ Att säkerställa en enad bild av projektet ■ Förstudien och projektets uppgift ■ Grunden för rätt projektdefinition ■ Projektets ekonomi och projektstyrning ■ Projektkontraktet och struktur i genomförandet ■ Kommunikationsprofiler ■ Slutfasen ■ Konfliktlösning ■ Presentation av projektet HUR? 1 DAG/VECKA - 8 VECKOR AVGIFT 36 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Internationell HR med studieresa utomlands

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation med internationell verksamhet. I kursen behandlas hur en global HR-strategi utformas. Vi tar upp de centrala aspekterna i detta arbete som arbetsrätt och rekrytering. I det senare avsnittet behandlas såväl rekrytering av internationella medarbetare i Sverige som lokal rekrytering i utlandet. Kursens senare del består av en studieresa vars syfte är att på plats studera goda exempel på hur HR-arbetet bedrivs i internationella företag och organisationer. Resmål inkluderar New York och Shanghai. Se fei.se för detaljerad information. kursinnehåll ■ Svensk praxis och lagstiftning kontra internationell ■ Utforma en global HR-strategi ■ Internationell arbetsrätt ■ Internationell rekrytering ■ CSR i internationellt HR-arbete ■ Studieresa utomlands

Projektledning – internationell certfiering

I takt med att projektledarrollen mer och mer blivit ett eget yrke har fokus hamnat på vidareutveckling och karriärmål inom området. Denna utveckling har gått hand i hand med uppdragsgivarnas allt hårdare krav på specialist­ kompetens. Ur denna miljö har behovet av en certifiering blivit allt tydligare, främst enligt erkända standarder såsom IPMA (International Project Management Association) och PMI (Project Management Institute). De båda certifieringarna är delvis kompletterande och delvis överlappande. Själva certifieringen utgör en konkurrensfördel för företaget och ett karriäravstamp för projektledaren. A Vår påbyggnadskurs i Projektledning kompletterar dina yrkeserfarenheter med all den expertkunskap som krävs, och ger dig ett fullgott kunskapsunderlag för formell certifiering på den nivå som bäst matchar din yrkeserfarenhet. Är du väl bevandrad i teorin kan kursen tjäna som en bekräftelse på dina kunskaper. Certifiering i Sverige sker hos Svenskt ProjektForum för IPMA och PMI. Certifikatet visar på en väldefinierad och dokumenterad kunskapsnivå och utgör en kvalitetsstämpel för individen i utövandet av projektarbete. A Kursen vänder sig till dig med grundläggande teoretisk kompetens, t ex vårt Certifikat i Projektledning eller motsvarande, och som har minst 3 års erfarenhet av att leda projekt av lägre komplexitet eller assistera projektledare för komplexa projekt. Du avgör själv om och när du vill certifiera dig enligt IPMA eller PMI och på vilken nivå. IPMA:s nivå C förespråkar att du arbetat med projektledning i minst 3 år, nivå B i 5 år varav 3 år med komplexa projekt. kursinnehåll Utöver litteraturstudier och förberedelse inför certifieringen är kursen indelad i blocken Beteende, Metod och en avslutande Workshop. Innehållet baseras på de kunskapsområden certifieringsorganen anser vara de viktigaste för verksamma projektledare, enligt referensramarna KIP (Kompetens I Projektledning/IPMA) och PMBOK (Project Management Body Of Knowledge/PMI). Erfarenhetsgrad tillmäts också stor betydelse. FEI:s kurs­ ledare har erforderlig kompetens i nivå med IPMA eller PMI certifiering, och bistår med sitt mentorskap. Kursdeltagarna ges mycket utrymme till erfarenhetsutbyte mellan varandra och genomgår varsin personlighetstest för att agera optimalt utefter den. A Beteende (3 dagar): Gruppens dynamik och utveckling; Din egen roll och självkännedom; Situations­ anpassat ledarskap; Kommunikation; Konflikthantering; Ge och ta feedback; Stresshantering; Teambuilding A Metod (4 dagar): Grundläggande projektledning; Projektets livscykel; Kravspecifikation; Projektmodeller; Projektinitiering; Planera projektet; Projektstyrning; Projektets intressenter; Kritiska linjen; Ekonomistyrning; Riskhantering; Kvalitetskontroll; Datorstöd i projektledning; Utvärdering och prognoser; Projektavslut; Projektredovisning A Workshop och rollspel (2 dagar): Workshop är en praktisk övning som innefattar planering, genomförande och styrning av projektet. Din roll som projektledare utvärderas och återkopplas av kursledaren avseende beteende och metod. HUR? MODULER 2 + 2 + 3 + 2 DAGAR AVGIFT 56 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? 2 + 2 DAGAR STOCKHOLM & 5 DAGAR STUDIERESA AVGIFT 59 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

28

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

29


ledarsk ap

ledarsk ap

CERTIFIKAT LEDARSKAP. Stärk din roll som chef. Lär dig att leda, utveckla och stödja andra i arbetet mot gemensamma mål.

CERTIFIKAT STYRELSEARBETE ges i samarbete med StyrelseAkademien. CERTFIKAT OMVÄRLDSANALYS lär dig att förutse och hantera förändringar.

JURIDIK FÖR CHEFER och CHEFENS PERSONALVERKTYG vässar chefers kompetens inom centrala områden.

DIPLOMERAD CHEF & LEDARE. En ”mini-MBA” som ger både ämnes­ kunskaper och personalverktyg. MBA. Akademisk påbyggnadsexamen.

Certifikat Ledarskap

Certifikat Styrelsearbete

Juridik för chefer

Diplomerad Chef & Ledare

Kursen vänder sig till dig som redan är chef eller kommer att få en chefseller projektledarroll. Att just du blivit chef innebär att du bedömts vara kvalificerad för rollen. Nu vill du förbättra och stärka din roll genom att utveckla ditt ledarskap. A Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare samt dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. Ledarskap handlar mycket om att inspirera andra och att åstadkomma en stark teamkänsla där varje person gör sitt bästa, tar ansvar för helheten och hjälper varandra mot målen. A Kursen ger dig praktiska verktyg för att öka effektiviteten i beslutsfattande och delegering, skapa delaktighet och laganda, utveckla arbetsgruppen och driva förändringar. Vidare lär du dig effektiv kommunikation, att hantera eventuella motsättningar och konflikter samt hur man skapar en attraktiv arbetsplats. A Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel leda ett möte, coacha medarbetare, hantera en konfliktsituation och ge och ta emot återkoppling. kursinnehåll ■ Chefen som coach ■ Värderingar som ledarverktyg ■ Självkännedom och personlig utveckling ■ Kommunikation och dialog ■ Arbetsgruppens dynamik ■ Grupputveckling ■ Delegering ■ Svåra samtal ■ Hantering av motsättningar och konflikter ■ Att ge och ta emot beröm och kritik ■ Det dubbla representantskapet ■ Skapa arbetstillfredsställelse och engagemang ■ Personlig handlingsplan HUR? MODULER 3 + 3 + 3 DAGAR AVGIFT 38 900 kr VAR & NÄR? SE SID 42–49

Styrelsearbete förekommer i många former – i privata och publika aktiebolag, bolag inom offentlig verksamhet, ideella och ekonomiska föreningar samt samfälligheter för att nämna några. Alla i styrelsen har samma ansvar för att verksamheten sköts på ett riktigt sätt. A Utbildningen ger dig både grunderna och mer avancerade kunskaper inom styrelsearbete och förenings- och årsstämma. I alla skeden finns det risker som måste hanteras. Vid ett företags uppstart måste styrelsen bidra till en snabb och säker tillväxt för att förstå branschlogiken och kunna göra de strategiskt rätta greppen i ett senare skede. A Ägarförändringar och generationsskiften kräver särskild uppmärksamhet. Utbildningen tar dig igenom alla väsentliga delar i styrelsearbetet och de olika bolagsorganens roller, som ofta blandas samman i mindre företag. Vidare behandlas lagar och regler som gäller. Du får lära dig mer om de styrande dokument som finns. Vi fokuserar på ett antal frågeområden, såsom hur styrelsen bör bemannas och arvoderas, hur styrelsearbetet utvärderas, hur man minskar risken för det personliga ansvaret och vad det etiska och moraliska ansvaret innebär. Planering, genomförande och uppföljning av möten behandlas likaså. A Utbildningen ges i samarbete med Styrelseakademien – en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. kursinnehåll ■ Allmänt om styrelsearbete, lagar och förordningar samt god sed. ■ Bolagsorganen och dess uppgifter ■ Nominering och arvodering ■ Styrelsens strategiuppgift ■ Styrelsens kontrolluppgift ■ Styrelsens ledningsuppgift ■ Formalia i styrelsearbetet ■ Ekonomisk analys och nyckeltal ■ Bolagsformalia ■ Styrelsens roll och sammansättning ■ Situationsanpassat styrelsearbete ■ Utvärdering av styrelsearbetet ■ Ansvarsfrågor och riskhantering HUR? 1 PASS 16.00 –19.00/VECKA - 10 VECKOR AVGIFT 36 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Certifikat Omvärldsanalys

Omvärldsanalys, eller Business Intelligence, innebär en systematisk och kontinuerlig process på strategisk och operativ nivå avseende inriktning, insamling, analys och kommunikation av omvärldsinformation för att öka organisationens konkurrenskraft. Omvärldsanalys innebär ett spännande ansvar att identifiera omvärldsförändringar som kan betyda hot eller möjligheter för företaget. A Kursen riktar sig till dig som är relativt ny inom omvärldsanalys och vill ha en grundlig kunskapsbank. Du arbetar antingen direkt inom omvärldsanalys eller kommer i kontakt med området indirekt genom din roll som t ex affärsutvecklare, marknadsanalytiker eller konsult. Kursen är också lämplig för ledare, chefer och egenföretagare som vill utveckla sitt tänkande inom omvärldsbevakning för att på så sätt uppnå konkurrensfördelar. Den är relevant för medarbetare inom såväl privat som offentlig sektor. A Certifikat Omvärldsanalys ger god förståelse för vad omvärldsanalys är och hur du praktiskt kan arbeta för att nå framgång. I kursen kombineras teori med praktisk tillämpning. Du lär dig grunderna i hur du på ett effektivt sätt analyserar omvärlden för din organisation. A Efter kursen har du kunskaper i att bedriva omvärldsanalys på egen hand. kursinnehåll ■ Omvärldsanalysens historia ■ Omvärldsanalysprocessen ■ Att skapa omvärldskartor ■ Effektiv informationsinsamling ■ Analysmetoder för analys av arenan/spelplanen ■ Analysmetoder för kontextuell analys ■ Internet research ■ Hur rapportera resultatet HUR? INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 23 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

30

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

Chefer ställs ofta inför problem som är svåra att hantera utan juridisk kompetens. Problemen hör ofta hemma inom något av områdena associations-, obestånds- eller, arbetsrätt. Aktuell kunskap på dessa områden minskar risken för onödiga fel som leder till kostnader och anspråk på det egna företaget. A Med aktuell juridisk kunskap kan man själv hantera enklare juridiska ärenden, men man kan också lättare strukturera mer komplicerade juridiska ärenden som kräver professionell hjälp. A Kursen vänder sig till chefer och övriga beslutsfattare som saknar juridisk grundutbildning. Kursen är också lämplig för egna företagare och konsulter. kursinnehåll ■ Associationsrätt - Årsstämman; Styrelsens arbetsformer och ansvar; Vd:s ställning; Revisorns roll - Kapitalfrågor i aktiebolag som t ex emissioner, konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt och nyteckning, aktieägartillskott och nedsättning av aktiekapitalet - Regler för hantering av vinstmedel, t ex gränserna för vinstutdelning - Tvångslikvidation och personligt betalningsansvar för aktiebolagets företrädare - Bolagsmännens inbördes rättigheter skyldigheter och bolagets och bolagsmännens förhållande till externa parter ■ Arbetsrätt - Anställningsavtal, anställningsformer, omplacering, indragning av förmåner - Anställningens upphörande – exempelvis vid arbetsbrist eller misskötsamhet - Förhandlingar. Mot vem och hur fullgör man förhandlingsskyldighet? - Förhandlingsskyldighet inför bl a arbetsbristuppsägningar - Ledighetsrätt med tonvikt på semesterlagen - Övriga ledighetsformer HUR? 2 + 2 DAGAR AVGIFT 18 700 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Chefens personalverktyg

För att en chef ska föra sin verksamhet framåt är förmågan att attrahera och behålla duktiga medarbetare central. Denna kurs fokuserar på två väsentliga områden: rekrytering och personalutveckling. Det avgörande verktyget i båda fallen är samtal. Kursens angreppssätt är påtagligt praktiskt; en väsentlig del utgör praktiska övningar. A Under rekryteringsprocessen är intervjusamtalet det främsta instrumentet för att säkerställa att rätt person och rätt kompetens identifieras. Kursen ger konkret intervjuträning men också bredare kunskap hur rekryteringsprocessen förbereds och följs upp. A Kursens andra del koncentreras på personalutveckling. En allt viktigare aspekt av chefsrollen är att ha både förmågan och verktygen för att kunna samtala konstruktivt med medarbetare. Avsnittet behandlar både utvecklings- och lönesamtal. kursinnehåll ■ Rekrytering - Att ta fram kravprofil och intervjufrågor - Intervjuträning med feedback - Bedömning av intervjun - Urvalsmetoder ■ Personalutveckling - Personal- och lönepolicy - Sätta mål för individ; grupp; verksamhet - Utveckla individ; grupp; verksamhet - Utvecklingssamtal med träning - Utvärdera och bedöma - Lönesättning; olika typer och modeller - Lönesamtal med träning HUR? 2 + 2 DAGAR AVGIFT 18 700 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

Vill du ha en kvalificerad utbildning som kombinerar konkreta nya kunskaper inom management med upplevelsebaserad pedagogik, där reflektion och erfarenhetsutbyte är viktiga komponenter? Anser du att nya impulser är viktiga för både verksamheten och din personliga utveckling? Då är Diplomerad Chef & Ledare en utbildning för dig. Utbildningen ger kunskaper om, och förståelse för, företagets och omvärldens processer och flöden. Du ökar både din kompetens inom management och ett antal centrala ämnesområden för att bli en bättre affärskvinna/-man. A Till skillnad från våra specialiserade Diplomprogram ger Diplomerad Chef & Ledare breda kunskaper. Utbildningen är således ett alternativ för dig som inte önskar specialisera dig, utan istället efterfrågar relevanta kunskaper i din chefsroll. När vi har utformat utbildningen har vi hämtat inspiration från vår långa erfarenhet av internationella MBA-program. Se gärna Diplomerad Chef & ledare som en koncentrerad, svensk version av en MBA! A Programmet är lämpligt för dig som är relativt ny i en specifik chefsroll. I praktiken varierar dock deltagarnas ålder och erfarenhet betydligt. Vissa deltagare går från en specialistroll, kanske som tekniker eller inom marknadsföring/försäljning, till en roll med tydligare personalansvar och efterfrågar därför bred kompetens för den nya positionen. Andra deltagare följer en mer traditionell befordringsgång i organisationen; dvs ”påläggskalvar” som nu är redo för personal och/eller lönsamhetsansvar. A Den breda utformningen och ett integrerat angreppssätt ger helhetssyn, men utbildningens omfattning (43 lektionsdagar samt examensarbete) innebär också att det finns tid att tränga tillräckligt djupt in för att uppnå en god kunskapsnivå inom de olika avsnitten. kursinnehåll ■ Ledarskap ■ Läsa & förstå bokslut ■ Företagsanalys ■ Juridik för chefer ■ Chefens personalverktyg ■ Förhandlingsteknik ■ Projektledning ■ Styrelsearbete ■ Examensarbete

3 + 3 + 3 dagar 3 dagar 3 dagar 2 + 2 dagar 2 + 2 dagar 2 dagar 8 x 1 dagar 10 x 1 dagar 3 månader

se sida 30 32 32 31 31 36 29 30

Samtliga delkurser finns beskrivna i denna katalog, se sidhänvisningarna. HUR? MODULER - 14 MÅNADER AVGIFT 175 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

MBA – Master of Business Administration

En MBA är en akademisk påbyggnadsexamen. FEI har lång erfarenhet av internationella samarbeten avseende executive-utbildningar. Vi har sedan början av 1990-talet samarbetat med brittiska universitet och därigenom gett svenska chefer möjlighet att studera till Masterexamen parallellt med arbetet. Ett stort antal svenskar har tagit en MBA eller en MSc (Master of Science) genom FEI. A Studierna bedrivs på distans men gemensamt för våra satsningar på Masterprogram under årens lopp är att vi har strävat efter att erbjuda ett lokalt stöd genom vår egen verksamhet i Stockholm. Bland annat via regelbundna seminarier i Stockholm, lokala studiegrupper med deltagare som studerar och utbyter erfarenheter tillsammans, resurser i form av studielokaler och administrativ hjälp samt möjligheten att tentera i Sverige. Många deltagare kan vittna om att FEI har spelat en viktig roll. A FEI erbjuder studievägledning för svenska chefer som vill studera till en MBA parallellt med arbetet. Vi rekommenderar särskilt Warwick MBA by distance learning som ges av vår mångåriga samarbetspartner Warwick Business School i England. Ett topprankat program av hög kvalitet med en flexibel studieform. HUR? DISTANS – CIRKA 3 ÅR AVGIFT SE FEI.SE VAR & NÄR? SE FEI.SE

31


LEDARSKAP

marknadsföring

Våra ANALYSKURSER är nödvändiga för chefer som vill ha ökad ekonomisk förståelse.

ALLMÄN FÖRETAGSEKONOMISK KURS. FEI:s klassiska generalistutbildning ger dig alla verktyg som du behöver.

TRÄFFSÄKRA OCH AKTUELLA CERTIFIKATUTBILDNINGAR med fokus på olika aspekter av marknadsföring. Du får praktiska kunskaper och en bra plattform inom ditt valda område.

Läsa & förstå bokslut

Allmän företagsekonomisk kurs för icke-ekonomer

Certifikat Marknadsföring

Certifikat PR

kursinnehåll ■ Marknadsföringens grunder ■ Strategisk marknadsföring ■ Taktisk marknadsföring ■ Business Intelligence ■ Marknadsrätt ■ Internationell marknadsföring

kursinnehåll ■ Planering - Grundläggande frågor och verktyg – vad är PR? - Vad är en PR-plan? Hur skapar man den? - Vilka effektiva PR-verktyg finns? ■ Utformning & genomförande - Webb - Sociala media - Pressmeddelande - Redaktionella artiklar ■ Hur bygger man personliga varumärken? ■ Uppföljning - Hur vet man om en PR-satsning är lyckad?

I bokslutet finns information som kan ligga till grund för konkurrentanalyser, kreditbedömningar och företagsvärderingar. För den som kan läsa och förstå ett bokslut är detta ovärderlig information som minskar risken för felaktiga beslut. A I kursen definieras de grundläggande ekonomiska begreppen. Du får lära dig hur redovisningssystemet är uppbyggt och att tolka och analysera de olika posterna i bokslutet. Stor vikt läggs vid de lagregler som är viktiga för att förstå ett bokslut. Även skattelagstiftningens regler berörs. kursinnehåll ■ Grundläggande företagsekonomiska begrepp ■ Aktiebolagskunskap ■ Företagets redovisningssystem ■ BAS-kontoplanen och strukturen i BAS-konceptet ■ Att läsa och förstå resultat- respektive balansräkning ■ Att göra en analys av årsredovisningen ■ Nyckeltal; likviditet, soliditet, marginal, räntabilitet, EBIDTA HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Företagsanalys

Kursen behandlar generella metoder för analys av företag, med utgångspunkt från årsredovisningen. En analys kan t ex göras med avseende på tillväxt och finansiell balans och utifrån kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vad som är viktigast beror på syftet med analysen. Svaret bestämmer sedan val av metod och tolkning. A Kursens centrala delar utgörs av räkenskapsanalys samt kassa­ flödesanalyser som allt oftare används vid företagsvärderingar då de anses ge en rättvisare bild än många traditionella lönsamhetsmått. kursinnehåll ■ Intern och extern analys ■ Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet ■ Samband mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning ■ Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie ■ Analys av rörelserisk och finansiell risk ■ Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas ■ Kassaflödesanalys HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 13 300 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Företagsförvärv & värdering

Det finns flera olika metoder för att göra ekonomiska och rättsliga bedömningar av företag i samband med företagsförvärv, bl a företagsvärdering och företagsbesiktning (due diligence). Transaktionen har ofta formen av ett avgränsat och målinriktat projekt: transaktionsprocessen. Processen börjar med en idé och slutar med en sammanslagning men innehåller flera olika moment och verktyg. A Kursen behandlar den praktiska verkligheten bakom företagsförvärv och ger kunskap om olika analysmetoderna som används, såsom DCF-värdering och finansiell besiktning. kursinnehåll ■ Varför köper företag andra företag? ■ Vilka risker finns vid företagsförvärv? ■ Transaktionsprocessens delar ■ Strategisk analys ■ Företagsvärdering ■ Företagsbesiktning (due diligence) ■ Avsiktsförklaring (letter of intent) och köpavtal ■ Rättsregler vid företagsförvärv ■ Integrations- och efterarbete

Kunskaper i företagsekonomi är relevanta för alltfler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget går”. För lekmannen är ämnesområdet företagsekonomi ofta synonymt med bokföring och siffror. Men det är inte hela sanningen. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: organisationsfrågor, marknadsföring och strategi­val är några exempel. A Kursen vänder sig till en bred målgrupp. Deltagarna har gemensamt att deras roll kräver bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande. Det kan röra sig om specialister, t ex säljare eller tekniker, som har fått nytt eller utökat budget- och resultatansvar. Det kan vara chefer som behöver ytterligare på fötterna för att jobba med verksamhetsutveckling eller egenföretagare som kan sin produkt och marknad utan och innan men efterfrågar bättre kunskaper inom företagsekonomins alla delar. kursinnehåll ■ Företaget i samhället - Företagsekonomins arbetsområden - Samhällsekonomi, marknader och priser - Tillväxt, inflation och arbetslöshet - Sveriges ekonomi ■ Redovisning och analys - Redovisningens uppgifter i företaget - Kontoplaner - Grundläggande bokföring och bokslut - Värdering av tillgångar och skulder - Analys av ekonomisk ställning och lönsamhet - Eget kapital i olika företagsformer - Årsredovisningen i aktiebolag ■ Aktier och finansiella instrument - Företagets finansiering - Eget kapital i aktiebolag, ökning och minskning av aktiekapitalet - Aktier och aktiehandel - Börsen och andra noteringsalternativ - Optioner och optionsrätter ■ Ekonomiska kalkyler och budgetering - Budgeten som planeringsredskap - Utarbetande av resultat- och likviditetsbudgetar - Grundläggande kostnads-/intäktsanalys - Resultatplanering och lönsamhetsbedömning - Produktkalkylering - Investeringsbedömning - Företagsspel ■ Marknadsföring - Marknadsföringens grunder - Strategisk och taktisk marknadsföring - Efterfrågebegrepp och konkurrensmedel - Marknadskommunikation - Digital marknadsföring & sociala media - Marknadsplanen ■ Affärs- och verksamhetsutveckling - Corporate Governance och god sed i styrelsearbetet - Organisationers livscykel - Verksamhetsstyrning - Kvalitetssystem, TQM, ISO 9000 och Six Sigma - Nöjda och lojala kunder

Certifikatet ger en introduktion till de viktigaste och intressantaste aspekterna av marknadsföring. Kursen kan läsas fristående eller ses som en grund för fortsatta studier på den längre utbildningen Diplomerad Marknadsekonom. A Certifikat Marknadsföring passar dig som är på väg in i en marknadsföringsroll. Den är också lämplig för medarbetare som inte har marknadsföring som huvudsaklig arbetsuppgift men som önskar ökad förståelse inom området. A Du får en helhetssyn på marknadsföring. Utbildningen belyser hela marknadsföringsprocessen, från analys- och besluts­­fasen, via inriktning och utformning, till genomförande och uppföljning. I kursen ingår marknadsföringens teori men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Dialogen mellan teori och praktik är central. Du lär dig genom verklighetstrogna praktikfall och genom att relatera till din arbetssituation.

HUR? 1 KVÄLL 18.00 –21.00/VECKA - 10 VECKOR eller INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 23 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Certifikat Key Account Management

Den traditionella relationen mellan köpare och säljare har för alltid förändrats. I kursen får du lära dig att planera, styra och utveckla relationer till företagets viktigaste kunder. A Kursen vänder sig till dig som är säljare och ansvarar för en eller flera av företagets nyckelkunder eller till dig som är på väg in i en sådan roll. Kursen är också lämplig för chefer på mellannivå som vill utveckla sin kompetens inom KAM. kursinnehåll ■ Omvärldsanalys – vilka behov har företaget av en nyckelkundsrelation? ■ Kritiska framgångsfaktorer för ett professionellt KAM-arbete ■ Vilka krav ställer kunderna? ■ Hur definierar vi en nyckelkund? Kriterier och urvalsprocesser ■ Vilka kunder är intressanta att satsa på ur ett finansiellt perspektiv? ■ Hur kan vi påvisa lönsamhet i KAM-relationen? ■ Hur kan en vinnande organisation se ut för det säljande företaget? ■ Krav på de enskilda medarbetarna ■ Modeller för att få en strategisk plattform att verka utifrån ■ Processer för att hitta och behålla nyckelkunder samt utveckla KAM-teamet HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 6 VECKOR eller INTENSIVT 5 DAGAR AVGIFT 23 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Är du väg in i en roll som PR- eller kommunikationskonsult eller arbetar på ett företags, myndighets eller en organisations kommunikationsavdelning? Certifikat i PR ger dig kunskap om så kallade ”icke-köpta” kommunikationskanaler, kostnadseffektiva och trovärdiga verktyg – om man vet hur de ska användas. Certifikat i PR ger en introduktion till hur du kan få ut dina budskap i egna och andras kommunikationskanaler utan att betala för det. A Utbildningen omfattar moment från alla faser – från planering till utformning, genomförande och uppföljning. Fokus ligger på praktiska övningar och diskussion. Du får inspirerande exempel och konkreta verktyg för att tränga igenom bruset.

HUR? 1 KVÄLL 18.00 –21.00/VECKA - 10 VECKOR AVGIFT 23 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Certfikat Business Management

Denna kurs vänder sig till dig som redan har kommit i kontakt med marknadsföring, t ex via produktansvar, försäljning eller kundvård. Kursen förstärker ditt affärsmannaskap och ger dig verktyg för fortsatt utveckling. A Du lär dig grunderna för att praktiskt arbeta med marknadsföring via modeller och handlingsplaner. A Du får också en orientering om samhällsekonomiska begrepp samt en mer omfattande insyn i företagsekonomi, framförallt redovisning och intern ekonomisk styrning. Fokus i detta avsnitt ligger på att förstå, analysera och använda ekonomiska rapporter och årsredovisningar – både egna och konkurrenters. Avsnittet för intern ekonomisk styrning lär dig bland annat att räkna på marknadsföringsåtgärder och bedöma lönsamhet i olika projekt. kursinnehåll ■ Definitioner och modeller ■ Affärsmannaskap för marknadsförare ■ Strategisk och operativ marknadsföring ■ Marknadsföring i samhällsekonomin ■ Redovisningens uppbyggnad ■ Läsa, förstå och tolka ekonomiska rapporter ■ Ekonomisk styrning via kalkyler och budget ■ Räkna på åtgärder och projekt ■ Registrera och bygga upp aktiebolagsstrukturer HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 8 VECKOR AVGIFT 29 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? 1 PASS /VECKA - 12 MÅNADER. Välj FM, EM eller KVÄLL. AVGIFT 59 800 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 13 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

32

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

33


marknadsföring

marknadsföring

KURSER INOM MARKNADSFÖRING med lärare som är specialister inom sina respektive ämnesområden. Läs kurserna separat eller välj samtliga för att uppnå examen som Diplomerad Marknadsekonom.

DIPLOMERAD MARKNADSEKONOM. En klassisk examen som är vår mest omfattande och krävande utbildning inom marknadsföring.

MARKNADSCHEF+. Kvalificerad seminarie­ serie för beslutsfattare. INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING kombinerar kurs i Stockholm med studieresa utomlands.

Strategisk marknadsföring

Diplomerad Marknadsekonom

Marknadschef+

Omvärldsanalys – Business Intelligence – tar upp hur marknadsförare inhämtar, analyserar och använder extern information som beslutsunderlag. Centrala begrepp i den strategiska marknadsföringsprocessen är vision, affärsidé, positionering, segmentering och mål. I kursen ges exempel på hur effektivt strategiarbete går till i praktiken, och vad som skiljer framgångsrika företag från övriga. kursinnehåll ■ Omvärldsanalysprocessen – att analysera marknaden ■ Vision, positionering, segmentering och mål ■ Marknadsföringsstrategi ■ Strategier för varumärken, produkter och tjänster ■ Affärsmodeller och verktyg i strategiprocessen HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 5 VECKOR AVGIFT 19 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Marknadsföringsjuridik

Vad får du göra och säga i marknadsföringen? Marknadsrättsliga misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser. Enligt den EU-anpassade Marknads­ föringslagen kan i vissa fall böter – s k marknadsstörningsavgift – utdömas. Misstag kan också leda till negativ publicitet med ekonomiska följder. Kursen ger kunskaper i marknadsrätt som hjälper dig vid riskbedömningar. kursinnehåll ■ Marknads- och konsumenträtt ■ Marknadsföringslagen – praktisk tillämpning ■ Immaterialrätt – upphovsrätt HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 3 VECKOR AVGIFT 13 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Marknadsplanering

Marknadsplanen är ett strategiskt och organisatoriskt dokument som tydliggör företagets position på marknaden. Marknadsplanen är ett styrdokument som ger stadga och organisation i marknadsföringsarbetet. Det är därför viktigt att uppnå engagemang och förståelse internt i organisationen för marknadsplanens betydelse. Kursen guidar steg-för-steg i hur marknadsplanen framställs och följs upp. kursinnehåll ■ Att samla marknadsinformation via marknadsundersökningar ■ Analys av marknad och konkurrenter ■ Analys av konsumentbeteende ■ Att framställa och följa upp marknadsplanen HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 16 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Marknadskommunikation

Kursen ger konkreta färdigheter i hur en kommunikationsplan upprättas. Vilka är de bästa kanalerna vid en lansering, en produktutvidgning eller en varumärkeskampanj? Beräkningar för att bedöma effektiviteten av olika kommunikationsval utgör en central del. Kursen lär dig att planera, målsätta och kontrollera, inte bara den externa, utan även den interna kommunikationen. kursinnehåll ■ Kommunikationsbudget ■ Marknadsföringskanaler och marknadsmix ■ Beräkna avkastning på marknadsföring ■ Att välja och arbeta med en byrå ■ Att utforma en kommunikationsplan HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 16 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Nya medier & trender

Kursen tar upp aktuella, affärsdrivande frågor inom marknadsföring. I dagens samhälle har konsumtionen blivit en livsstil för många individer. Kursen visar hur modern marknadsföring kan ladda och skapa värde för konsumtionsobjekt – t ex varumärken som är helt avgörande för hur konsumenten uppfattar dem. Social medier har utvecklats till den viktigaste kommunikationskanalen för många företag – vi lär ut hur sociala media skapar affärer. Corporate storytelling lär dig att berätta om ditt företags kultur, identitet och fördelar. kursinnehåll ■ Den nya konsumenten ■ Konsumtionen som kommunikation ■ Sociala media ■ Corporate storytelling HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA 3 VECKOR AVGIFT 13 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Digital marknadsföring

Digital närvaro – t ex en genomtänkt och väl fungerande hemsida – har snabbt utvecklats till många företags viktigaste kanal mot marknaden. Ändå är kunskapen om internetmarknadsföring överlag låg. Kursen ger både en strategisk överblick och praktiska verktyg. Kursen vänder sig till marknadsförare och chefer som är ”vanliga” IT-användare som önskar förstärka sin kunskap inom området. kursinnehåll ■ Strategier för digital närvaro ■ Hemsidan – ansiktet utåt ■ Google och andra söktjänster på internet ■ Sökordsoptimering ■ Digitala kampanjer HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 3 VECKOR AVGIFT 13 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Etik & hållbarhet i marknadsföringsarbetet

Denna kurs tar upp hur hållbarhetstänkande integreras och tillämpas i marknadsföringen. Allt fler konsumenter ser etik, människosyn, jämställdhet, mångfald och miljö som avgörande vid köpbeslut. Kursen fokuserar på hur hållbarhetsfrågor integreras i marknadsföringen som en strategisk och affärsdrivande komponent. Lärdomar från praktikfall och goda exempel utgör en viktig del av kursen. kursinnehåll ■ Hållbarhetsbegreppet ■ Etik – om värden och normer ■ Konsumentbeteende ■ Socialt ansvar och lönsamhet ■ Strategier och verktyg för miljö, jämställdhet och mångfald i marknadsföringen

Diplomerad Marknadsekonom på FEI är utvecklad av specialister för specialister. Den är vår mest omfattande och krävande utbildning inom marknadsföring och vänder sig till dig som vill göra en seriös karriärsatsning. A Utbildningen har flera unika egenskaper. Den är mer intensiv än de flesta konkurrerande utbildningar. Omfattningen är drygt ett års koncentrerade studier. Lektionspassen är förlagda till en eftermiddag-kväll i veckan. Studieplanen är modern med fokus på aktuell praktisk kunskap som speglar den senaste utvecklingen på marknadsföringsområdet. A Återkoppling till arbetsgivaren är central; i utbildningen ingår att producera en omfattande affärsplan samt flera projektarbeten som med fördel kan vara direkt relaterade till ditt företag. Det innebär att du har goda möjligheter att tillämpa nya kunskaper i verkliga situationer och att din arbetsgivare får konkret återkoppling under hela studietiden. A Samtliga kursledare är yrkesverksamma inom sina områden. Vår ambition är att ha de bästa och mest meriterade pedagogerna i de olika delkurserna för att ge utbildningen tyngd, specialistprägel och relevans. A Deltagare har i genomsnitt cirka 10 års arbetslivserfarenhet, de flesta arbetar redan med försäljning eller marknadsföring och många har ansvarsbefattningar inom dessa områden. Den teoretiska bakgrunden varierar. Vissa har gymnasiestudier i kombination med kontinuerlig kompetensutveckling och relevant karriärerfarenhet. Andra deltagare har akademisk examen men känner att de vill komplettera med en aktuell och uppdaterad professionell utbildning. Medelåldern är 35 år. A Utbildningar till Diplomerad Marknadsekonom står under överinseende av Sveriges Marknadsförbund, branschens intresseorganisation. Kraven är högt ställda och endast en handfull skolor i Sverige är ackrediterade, däribland FEI. Denna kvalitetsstämpel, i kombination med FEI:s utomordentligt starka varumärke, ger exklusivitet och marknadsvärde åt utbildningen. kursinnehåll ■ Business Management ■ Strategisk marknadsföring ■ Marknadsplanering ■ Marknadsföringsjuridik ■ Marknadskommunikation ■ Nya medier & trender ■ Digital marknadsföring ■ Etik & hållbarhet i marknadsföringsarbetet ■ Affärsplan för företag

8 x 1 pass 5 x 1 pass 4 x 1 pass 3 x 1 pass 4 x 1 pass 3 x 1 pass 3 x 1 pass

se sida 33 34 34 34 34 34 34

3 x 1 pass 6 månader

34 34

Samtliga delkurser finns beskrivna i denna katalog, se sidhänvisningarna.

Maknadschef+ står för en serie av kvalificerade uppdateringsseminarier för erfarna chefer, ledare och specialister. I Marknadschef+ har vi samlat de bästa föreläsarna från såväl näringslivet som universitet och högskolor. A Utbildningen är anpassad för svenska förhållanden men tar intryck av att marknadsföring är en global företeelse som drivs av den internationella utvecklingen på området. Utbildningen både breddar och fördjupar din expertis. Du får också utrymme att reflektera över din egen roll och hur du kan utvecklas i din karriär. A Marknadschef+ är en utbildning för dig som redan har en examen, till exempel ekonomexamen med inriktning marknadsföring vid universitet/högskola eller Diplomerad Marknadsekonom från FEI, IHM eller Berghs. kursinnehåll Seminarierna tar upp aktuella ämnen, forskningsrön och företeelser som deltagarna har direkt nytta av i sina ansvarsbefattningar. Aktualitetsfaktorn är hög – vårt uttalade mål är att vara först med det senaste som händer inom marknadsföring. HUR? 5 X 2 DAGAR – 12 MÅNADER AVGIFT 59 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Internationell marknadsföring med studieresa utomlands

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som har internationell verksamhet. Alternativt står ditt företag i begrepp att expandera internationellt. Kursens senare del består av en studieresa vars syfte är att på plats studera goda exempel på lyckade etableringar och hur framgångsrik marknadsföring bedrivs i internationella företag och organisationer. Resmål inkluderar New York och Shanghai. I avgiften ingår kursen med efterföljande studieresa. I studieresan ingår program samt flygresa, transfer, hotell och vissa måltider. Se fei.se för detaljerad information. kursinnehåll ■ Utveckla nya marknader ■ Internationell marknads- och kommunikationsplan ■ Exportrådet, handelskammare och andra instanser ■ Kulturgeografi ■ Studieresa utomlands HUR? 2+2 DAGAR STOCKHOLM & 5 DAGAR STUDIERESA AVGIFT 59 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 14 MÅNADER AVGIFT 135 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? 1 PASS 16.00 –21.00/VECKA - 3 VECKOR AVGIFT 13 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Affärsplan för företag

En möjlighet för arbetsgivare att få ett kvalificerat projektarbete i form av en affärsplan utfört. Affärsplanen innefattar en analys av marknads- och konkurrenssituationen och resulterar i en marknadsplan inklusive kommunikationsstrategi. Uppdraget utförs av en eller flera medarbetare som utses av det uppdragsgivande företaget. En erfaren ämnesspecialist från FEI:s lärarkår handleder och styr arbetet. kursinnehåll ■ Uppdragsformulering, avgränsningar, arbetsgång ■ Litteratur och andra informationskällor ■ Avstämningsmöten grupp - handledare ■ Muntlig presentation & skriftlig slutrapport och mångfald i marknadsföringen HUR? LÖPANDE HANDLEDARKONTAKTER - 6 MÅNADER AVGIFT 75 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

34

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

35


affärskommunik ation

IT

CERTIFIKAT AFFÄRS­KOMMUNIKATION. Ledarskap och förändring genom framgångsrik kommunikation.

EFFEKTIV FÖRHANDLINGSTEKNIKoch PRESENTATIONSTEKNIK. Två kurser som ger tekniker och metoder för framgångsrik kommunikation.

EXCEL I, II & III för ekonomer och andra som vill ha ett verktyg för att förenkla arbetet med siffror och rapporter. Kurserna spänner från grundläggande nivå till VBA-programmering.

Certfikat Affärskommunikation

Effektiv förhandlingsteknik

Excel för ekonomer I

En organisation, ett projekt eller ett nätverk består av människor. All förändring och utveckling i organisationer handlar därför om att förändra dig själv och andra människor, dina och andras tankemönster och i slutänden agerandet. Att leda en organisation i förändring ställer mycket höga krav på din kommunikativa förmåga och din trovärdighet. A Du behöver både kunna kommunicera och leva ditt eget personliga varumärke och vara skicklig i att läsa av och kommunicera med andra människor. Kommunikation är konsten att läsa av och få kontakt med andra människor på deras villkor och att kunna använda ett språkbruk som öppnar vägar istället för att blockera. Att förstå andra människors drivkrafter är en av de viktigaste nycklarna i allt förändrings- och utvecklingsarbete. A Detta utvecklingsprogram riktar sig till dig som redan har en chefs- eller ledarroll eller är på väg mot en sådan. Interaktion med andra människor tillhör din vardag. Du kommer att få insikter och färdigheter inom kommunikation som direkt kan tillämpas i förändrings- och utvecklingsarbete, presentationer, förhandlingar, utvecklingssamtal, konflikthantering och försäljningssituationer. A Du får prova på skillnaden mellan allmän kunskap i retorik och retorik utifrån ditt personliga varumärke och träna dig på att anpassa din kommunikationsstil beroende på situation och mottagare. Detta kommer att öka din förmåga att vinna förtroende, undvika missförstånd och öppna vägar framåt i relation till ägare, ledning, medarbetare, kunder, partners och leverantörer. kursinnehåll ■ Kommunikation som kraftfullt verktyg i förändringsprocesser ■ Lär dig att kommunicera med olika personligheter ■ Att avläsa dina medarbetare mellan raderna ■ Lär dig att hitta motivationen hos dina medarbetare ■ Konsten att överbrygga kulturella skillnader ■ Retorik utifrån ditt personliga varumärke ■ Vad förmedlar ditt kroppsspråk och din röst? ■ Din egen beteendestil som utgångspunkt för din kommunikation ■ Hur du förbättrar relationer och skapar förtroende ■ Konsten att hantera och reducera antalet konflikter HUR? 3 + 3 DAGAR AVGIFT 29 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Alla förhandlar i praktiken dagligen i sin yrkesverksamhet, men hur förbereder vi oss inför en förhandling? Hur gör jag för att uppnå bättre resultat i min förhandling? Flera förhandlingar kan vara såväl tidskrävande som komplexa. Att genomföra en god förhandling kräver både skicklighet, erfarenhet och stresstålighet. I en förhandling uppstår inte bara affärsmässiga överväganden, utan även kulturella olikheter kan påverka utgången av en förhandling. Vidare kan din person göra att du uppfattas på ett visst sätt t ex genom ditt kroppsspråk. A Syftet med kursen är att tillhandahålla en metod som ser till möjligheterna i själva förhandlingen, utan att positionering uppstår mellan parterna. Avsikten är att genomföra en förhandling med starten i förberedelsen och där avslut sker genom att ett avtal förhandlats fram. Praktikfall tillämpas i stor utsträckning, där även deltagarnas egen erfarenhet och input får stor betydelse. A Kursen riktar sig till alla som i sitt arbete förhandlar för sitt företags räkning. kursinnehåll ■ Hur undvika positionering? ■ Att skilja på person och problem ■ Tar känslor överhanden? ■ Att strukturera förhandlingen ■ Att fokusera på intresse och inte person ■ Alternativa lösningar ■ Förhandlingsknep och tips ■ Vad göra om motparten obstruerar? ■ Begrunda din BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) ■ Förhandlingsspel ■ Internationella aspekter inom förhandlingen – kulturella skillnader ■ Etik och moral HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 8 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Effektiv presentationsteknik

Konsten att kunna genomföra en bra och effektiv presentation är en oerhört värdefull tillgång i dagens affärsliv. Det gäller att du kan ta vara på de tillfällen som ges att presentera och ”sälja” både dig själv och dina idéer på bästa sätt. A Denna kurs riktar sig till dig som presenterar i något sammanhang. Det kan handla om en säljpresentation riktad till kunder eller en intern presentation för dina medarbetare eller leverantörer. Det kan röra sig om presentationer i små eller stora grupper eller en presentation i ett större sammanhang. A I kursen lär vi ut hur du tar fram en presentation med en effektiv struktur, hur du överkommer rädsla och nervositet och naturligtvis hur du genomför en presentation på ett sätt som väcker intresse och nyfikenhet hos åhörare samt hur du säkerställer att åhörarna kommer ihåg dina budskap. Kursen bygger bl a på att du genomför verkliga presentationer med personlig feedback. Vi föreslår att du tar med dig egna exempel på presentationsinnehåll från din verksamhet och eventuellt tillhörande material i form av PowerPoint. kursinnehåll ■ Definiera din målgrupp, budskap och den röda tråden ■ Överkom obehag och nervositet i att presentera ■ Lyft fram din karisma genom röst och kroppsspråk ■ Hur du skapar intresseväckare och får uppmärksamhet ■ Konsten att förstärka ditt anförande med metaforer ■ Var, när och hur skall hjälpmedel användas? ■ Lär dig mental förberedelse inför en presentation HUR? INTENSIVT 2 DAGAR AVGIFT 8 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

36

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

För dig som provat att använda Excel men som upplever programmet som omständligt och komplicerat. Kursen passar dig som söker nya och arbets­ besparande vägar för att få uppgifter utförda och få en bred kunskap om Excels möjligheter. A Kursen passar dig som har erfarenhet av att arbeta i Windowsmiljö men begränsad erfarenhet av Microsoft Excel. Den vänder sig i första hand till ekonomer men är även lämplig för andra medarbetare som vill använda Excel i sitt arbete. A Efter kursen har du skaffat dig god struktur över programmets komplexitet, tillägnat dig arbetssätt och teknik för att effektivt kunna skapa kalkyler och diagram samt arbeta med databaser och informationsutbyte. Kursen ger också en introduktion till användning av funktioner och länkning. kursinnehåll ■ Excels grunder ■ Formatering och redigering av kalkyler ■ Formler inklusive relativa och absoluta cellreferenser ■ Skapa diagram ■ Utskriftshantering ■ Introduktion till funktioner ■ Skapa mallar, vyer och disposition ■ Gruppredigering och introduktion till länkning mellan blad ■ Arbeta i databaser ■ Informationsutbyte mellan Excel och Word HUR? INTENSIVT 2 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 7 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Excel för ekonomer II

Kursen riktar sig till relativt vana användare av Excel som vill bredda och fördjupa sina kunskaper om programmets möjligheter och viktigaste tillämp­ningsområden. Genom praktiskt inriktade övningsexempel visas hur du på ett varierat sätt kan använda programmet i ditt dagliga arbete. A Tyngdpunkten i kursutbudet bygger på utökade moment som pivottabeller, konsolidering och makrohantering m m men i kursen utvecklas även vissa viktiga moment från Excel I som funktioner, länkning samt informationsutbyte mellan Windowsprogram. A Efter kursen har du fått god insikt i Excels stora utbud av användningsområden samt praktiska exempel på hur du kan förenkla och rationalisera dina dagliga arbetsrutiner. Du har även skaffat dig mångsidig kunskap av hur Excel söker, hämtar, bearbetar och sammanställer information samt hur Excel kan integreras med andra program under Windows.

Excel för ekonomer III

För att få maximalt utbyte av denna kurs bör du vara en erfaren och duktig Excel-användare. Ett minimikrav är förkunskaper motsvarande vår kurs Excel II. Du kan även på annat sätt ha förvärvat god kunskap om Excel och det underlättar om du har viss inblick i vad makrohantering i Excel innebär. A Efter kursen har du goda kunskaper kring grunderna i VBA och hur objektmodellen i Excel är uppbyggd. Vidare känner du till makrohanteringens byggstenar, och du kommer att kunna åstadkomma snart sagt vad du vill i Excel. kursinnehåll ■ Introduktion till VBA ■ Visual Basic Editor ■ Variabelhantering ■ Datatyper ■ Excels objektmodell ■ Objektens egenskaper och metoder ■ Styrning av programkod ■ Använda loopar ■ Stränghantering ■ Arbeta med formulär HUR? INTENSIVT 2 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 9 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Paketerbjudande

P

Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Excel för ekonomer I, II & III reduceras avgiften till 22 900 kr. då ingår också tentamina för FEI:s Certifikat i Excel för ekonomer (läs mer på fei.se). Ordinarie avgift är 27 650 kr. Erbjudandet förutsätter att du går de tre kurserna och tenterar under en 12-månadersperiod. ERBJUDANDE 22 900 kr

kursinnehåll ■ Skapa pivottabeller ■ Konsolidera rapporter ■ Länkning inom och mellan arbetsböcker ■ Matematiska, ekonomiska och logiska funktioner ■ Textfunktioner, letaupp-funktioner och verifiering ■ Kapsla funktioner ■ Målsökning och Problemlösaren ■ Import av externa databasfiler till Excel via MS Query ■ Import av rapporter från ekonomisystem till Excel ■ Fördjupat informationsutbyte mellan Windowsprogram ■ Koppling, länkning och inbäddat objekt HUR? INTENSIVT 2 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 4 VECKOR AVGIFT 8 500 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

37


hotell & restaur ang

hotell & restaur ang

CERTIFIKAT HOSPITALITY MANAGEMENT ger breda och nödvändiga kunskaper för medarbetare inom hotell-, restaurangoch konferenssektorn.

DIPLOMERAD CHEF & LEDARE – HOTELL & RESTAURANG. En ”mini-MBA” med branschinriktning för dig som har en chefsbefattning.

REVENUE MANAGEMENT OCH WINE & SPIRITS MANAGEMENT samt DEVELOPMENT & TRENDS är tre fokuskurser i en het bransch. Dina lärare är yrkesverksamma specialister inom respektive område.

Certfiikat Hospitality Management

Diplomerad Chef & Ledare – Hotell & Restaurang

Revenue Management

Development & Trends

kursinnehåll ■ Vad är Revenue Management? ■ Samband beläggning – intäkter – lönsamhet ■ Att styra beläggning ■ Prissättningsstrategier ■ Redovisningens uppgifter och uppbyggnad ■ Förstå och tolka ekonomiska rapporter ■ Ekonomisk styrning ■ Praktiska övningar och simuleringar ■ Företagsspel

kursinnehåll ■ Nyheter – lokalt och globalt ■ Trender – lokalt och globalt ■ Den nya konsumenten ■ Lojalitetsprogram ■ Digital marknadsföring ■ Att marknadsföra via sociala medier ■ Design Management ■ Operations Management ■ Praktikfall och exempel

HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

FEI:s Certifikat i Hospitality Management är en introduktionsutbildning för dig som arbetar inom hotell, restaurang och konferens. Den är lämplig för nyblivna medarbetare eller medarbetare som ska påbörja en befattning med utökade befogenheter eller större ansvar. A Utbildningen kräver inga teoretiska förkunskaper inom de ämnesområden som behandlas. A Certifikat Hospitality Management innehåller ett omfattande ekonomiavsnitt. Det ger förståelse för ekonomiska begrepp och samband inklusive redovisning, kalkyler och ekonomisk styrning. I avsnittet introduceras det lönsamhetstänkande – Revenue Management eller Yield Management – som tillämpas i de berörda branscherna. Vidare ingår ekonomiska ställningstaganden i samband med inköp; ett område som får ökad strategisk betydelse. A Utbildningen ger också kunskaper inom två juridiska områden av särskild relevans: avtalsrätt och arbetsrätt. I båda fallen ligger tyngdpunkten på hur lagar och avtal tillämpas i det dagliga arbetet. A Vidare behandlas de viktigaste ”mjuka” frågorna som självinsikt, stresshantering och mångfald. Dessa tas upp i en positiv anda med målet att deltagarna ska få insikter i hur människor på en arbetsplats ska hjälpas åt för att uppnå gemensamma mål. Det viktigaste momentet avslutar kursen; försäljning och service är en förutsättning för framgång. Fokus är på kundmötet och kommunikation. kursinnehåll ■ Ekonomi - Ekonomiska grundbegrepp - Redovisningens uppgifter och uppbyggnad - Förstå och tolka ekonomiska rapporter - Kalkylbegrepp och ekonomisk styrning - Inköpsekonomi - Hur beräknar vi lönsamhet? ■ Arbetsmiljö & människokunskap - Självinsikt som ger arbetsglädje för dig och andra - Att bidra till en hälsobefrämjande arbetsmiljö. - Att hantera stress och vända det till något positivt - Mångfald som konkurrensfördel ■ Juridik - Avtalsrätt - Arbetsrätt & kollektivavtal - Arbetstagarinflytande & arbetsledning - Anställningsförhållandets rätt - Arbetsmiljö och arbetstid ■ Service: försäljning och kundbemötande - Förmågan att möta andra människor - Effektiv kundkontakt - Säljande kommunikation - Att bygga och behålla kundrelationer genom förtroende och respekt

Vill du ha en kvalificerad utbildning som kombinerar konkreta nya kunskaper inom management med upplevelsebaserad pedagogik, där reflektion och erfarenhetsutbyte är viktiga komponenter? Anser du att nya impulser är viktiga för både verksamheten och din personliga utveckling? Då är Diplomerad Chef & Ledare med branschinriktning hotell & restaurang en utbildning för dig. Utbildningen ger kunskaper om, och förståelse för, företagets och omvärldens processer och flöden. Du ökar både din kompetens inom management och ett antal centrala ämnesområden för att bli en bättre affärskvinna/-man. A När vi har utformat utbildningen har vi hämtat inspiration från vår långa erfarenhet av internationella MBA-program. Se gärna utbildningen som en koncentrerad, svensk version av en MBA in Hospitality Management! A Programmet är lämpligt för dig som är relativt ny i en specifik chefsroll. kursinnehåll ■ Ledarskap ■ Läsa & förstå bokslut ■ Företagsanalys ■ Juridik för chefer ■ Chefens personalverktyg ■ Förhandlingsteknik ■ Revenue Management ■ Wine & Spirits Management ■ Development & Trends ■ Examensarbete

3 + 3 + 3 dagar 3 dagar 3 dagar 2 + 2 dagar 2 + 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 6 månader

se sida 30 32 32 31 31 36 39 39 39

Samtliga delkurser finns beskrivna i denna katalog, se sidhänvisningarna. HUR? MODULER - 14 MÅNADER AVGIFT 135 000 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

Utveckling och trender inom hospitality sektorn drivs nästan uteslutande från stora och ledande länder inom området som Frankrike, USA och Storbritannien. Denna kurs ger en aktuell bild av nya idéer och koncept på den internationella arenan. Kursen tar upp såväl marknadsinriktade framgångsfaktorer som nyheter inom drift och operativ styrning. Fokus är på att lära från ledande aktörer genom best practice och goda exempel. A I kursen diskuteras också om det finns potential för att omvandla eller anpassa till svenska förhållanden. Kursen vänder sig till dig som äger och/eller ansvarar för en hotell-, konferens- eller restaurangverksamhet och som vill hålla dig ajour med spetsutvecklingen inom din bransch. A Du vill ha kunskap om utveckling och trender för att ytterligare förbättra din befintliga verksamhet eller för att utveckla nya projekt och expandera.

Wine & Spirits Management

Sedan importmonopolet släpptes fritt har möjligheterna och alternativen till att köpa och sälja vin och sprit ökat dramatiskt. Kursen ger en överblick av hur marknaden ser ut och fungerar i Sverige. A Kursen ger dig de övergripande kunskaperna och verktygen för att köpa in vin och sprit, marknadsföra, sälja till restauranger samt att offerera till Systembolaget. A Kursen ger dig också de nycklar som behövs för att starta upp en egen importfirma för vin och sprit alternativt ansvara för, eller bidra till, detta arbete i en större organisation. kursinnehåll ■ Import och försäljning av alkohol ■ Pris och kvalitet av vin och sprit ■ Logistik ■ Den svenska och den globala marknaden för vin och sprit ■ Marknadsföring av alkohol ■ Restaurangmarknaden och Systembolaget ■ Auktioner av vin och sprit i Sverige och internationellt ■ Tillämplig juridik ■ Etik och ansvar

HUR? MODULER 3 + 3 DAGAR eller 1 KVÄLL/VECKA - 12 VECKOR AVGIFT 23 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

38

Denna kurs behandlar det lönsamhetstänkande – Revenue Management (RM) eller Yield Management – som tillämpas i hotell- och restaurangbranschen. RM handlar om att maximera intäkter och lönsamhet genom att reagera och agera utifrån marknadens krav. A Kursen ger kunskaper i hur restauranger respektive hotell- och konferensverksamhet kan optimera sin beläggningsgrad via RM. Tyngdpunkten är på förståelse och praktiska övningar. IT-applikationer ingår inklusive genomgång av programvara för RM. A Kursen ger också förståelse för breda ekonomiska begrepp och samband inklusive redovisning, kalkyler och ekonomisk styrning. A Kursen är lämplig för personer med ekonomiansvar inom restaurang, t ex matsal, festvåning, beställningar eller bokningar eller inom hotell & konferens, exempelvis hotell- eller konferenschefer samt receptions- eller bokningschefer.

HUR? INTENSIVT 3 DAGAR AVGIFT 12 900 KR VAR & NÄR? SE SID 42–49

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

39


KALENDARIUM Kurser & utbildningar 2011


k alendarium VAD?

k alendarium VAR?

HUR?

NÄR?

START

STARTDAG

TID

KOD

Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Distans Göteborg Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Distans Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Distans

5 dagar 10 pass 10 pass 10 pass 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 10 pass 10 pass 5 dagar 10 pass 10 pass 5 dagar 10 pass 5 dagar 1 dag 5 dagar 5 dagar 10 pass 10 pass 10 pass 5 dagar 10 pass 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 10 pass 10 pass 5 dagar 5 dagar 5 dagar 10 pass 10 pass 5 dagar 1 dag 8 pass 8 pass 4 dagar 4 dagar 8 pass 8 pass 8 pass 4 dagar 4 dagar 4 dagar 1 dag

intensiv termin termin termin intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv termin termin intensiv termin termin intensiv termin intensiv termin intensiv intensiv termin termin termin intensiv termin intensiv intensiv intensiv intensiv termin termin intensiv intensiv intensiv termin termin intensiv termin termin termin intensiv intensiv termin termin termin intensiv intensiv intensiv termin

2011-01-17 måndag 09:00-16:00 2011-02-22 tisdag 18:00-21:00 2011-02-23 onsdag 18:00-21:00 2011-02-23 onsdag 09:00-12:00 2011-03-07 måndag 09:00-16:00 2011-03-07 måndag 09:00-16:00 2011-04-18 måndag 09:00-16:00 2011-05-23 måndag 09:00-16:00 2011-08-08 måndag 09:00-16:00 2011-08-09 tisdag 18:00-21:00 2011-08-17 onsdag 09:00-12:00 2011-09-19 måndag 09:00-16:00 2011-10-05 onsdag 18:00-21:00 2011-10-12 onsdag 18:00-21:00 2011-10-17 måndag 09:00-16:00 2011-11-10 torsdag 09:00-12:00 2011-11-14 måndag 09:00-16:00 se fei.se för information om distansstudier 2011-10-17 måndag 09:00-16:00 2011-02-07 måndag 09:00-16:00 2011-02-23 onsdag 18:00-21:00 2011-02-24 torsdag 09:00-12:00 2011-02-24 torsdag 13:00-16:00 2011-03-14 måndag 09:00-16:00 2011-03-15 tisdag 09:00-12:00 2011-04-11 måndag 09:00-16:00 2011-04-18 måndag 09:00-16:00 2011-05-02 måndag 09:00-16:00 2011-05-16 måndag 09:00-16:00 2011-08-11 torsdag 09:00-12:00 2011-08-17 onsdag 18:00-21:00 2011-08-22 måndag 09:00-16:00 2011-10-03 måndag 09:00-16:00 2011-10-03 måndag 09:00-16:00 2011-11-16 onsdag 09:00-12:00 2011-11-21 måndag 18:00-21:00 2011-11-28 måndag 09:00-16:00 se fei.se för information om distansstudier 2011-02-14 måndag 09:00-12:00 2011-02-17 torsdag 18:00-21:00 2011-03-08 tisdag 09:00-16:00 2011-05-17 tisdag 09:00-16:00 2011-08-23 tisdag 09:00-12:00 2011-08-24 onsdag 18:00-21:00 2011-08-25 torsdag 18:00-21:00 2011-09-19 måndag 09:00-16:00 2011-10-25 tisdag 09:00-16:00 2011-10-25 tisdag 09:00-16:00 se fei.se för information om distansstudier

Stockholm

3 dagar

intensiv

2011-02-23

onsdag

09:00-16:00

Stockholm Stockholm

3 dagar 3 dagar

intensiv intensiv

2011-11-09 2011-02-16

onsdag onsdag

09:00-16:00 10616 09:00-16:00 3640

EKONOMI REDOVISNING Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring I Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring II Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring III Bokföring och deklaration i enskild firma Bokföring och deklaration i enskild firma Koncernredovisning I 42

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

13190 13191 13198 13192 13199 13193 13194 13195 13220 13221 13222 13223 13219 13215 13216 13217 13218 13224 23119 23120 23127 23121 23122 23123 23124 23129 23125 23126 23134 23135 23136 23130 23137 23131 23132 23133 3095 3096 3097 3098 30103 3099 30100 30101 30102 30104

10615

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

VAD? Koncernredovisning I Koncernredovisning I Koncernredovisning II Koncernredovisning II Koncernredovisning II IFRS I IFRS I IFRS I IFRS II IFRS II IFRS II Auktoriserad Redovisningskonsult JURIDIK Affärsjuridik Affärsjuridik EKONOMISTYRNING Ekonomistyrning I Ekonomistyrning I Ekonomistyrning I Ekonomistyrning I Ekonomistyrning II Ekonomistyrning II Ekonomistyrning II Ekonomistyrning II Ekonomistyrning III Ekonomistyrning III SKATT Deklarera aktiebolag Deklarera aktiebolag Beskattning I Beskattning I Beskattning II Beskattning II MOMS I MOMS I MOMS II MOMS II LÖN Lön I Lön I Lön I Lön I Lön I Lön II Lön II Lön II Lön II Lön II Lön III Lön III Lön III Lön III Nätverk Lön Nätverk Lön Nätverk Lön Nätverk Lön

VAR? Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Distans

HUR? 3 dagar 3 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 1 dag 1 dag 1 dag 2 dagar 2 dagar 2 dagar 18 månader

Stockholm Stockholm

2+2+3 dagar modul 2+2+3 dagar modul

2011-10-20 2011-10-20

torsdag torsdag

09:00-16:00 09:00-16:00

xxxx xxxx

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

5 dagar 3+2 dagar 3+2 dagar 3+2 dagar 2+3 dagar 2+3 dagar 2+3 dagar 2+3 dagar 3 dagar 3 dagar

intensiv modul modul modul modul modul modul modul intensiv intensiv

2011-03-07 2011-05-04 2011-08-17 2011-11-30 2011-01-10 2011-06-15 2011-09-15 2011-11-07 2011-02-21 2011-09-14

måndag onsdag onsdag onsdag måndag onsdag torsdag måndag måndag onsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

3741 3740 3743 3742 5730 5733 5735 5736 5821 5823

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

2 dagar 2 dagar 3+3+2 dagar 3+3+2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar

intensiv intensiv modul modul intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-03-24 2011-11-24 2011-03-10 2011-10-06 2011-05-09 2011-12-08 2011-05-05 2011-11-01 2011-05-19 2011-11-08

torsdag torsdag torsdag torsdag måndag torsdag torsdag tisdag torsdag tisdag

09:00-16:00 10717 09:00-16:00 10718 09:00-16:00 3533 09:00-16:00 3534 09:00-16:00 1835 09:00-16:00 1836 09:00-16:00 11121 09:00-16:00 11122 09:00-16:00 11221 09:00-16:00 11222

Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 4 träffar 4 träffar 4 träffar 4 träffar

intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-01-10 2011-03-14 2011-04-11 2011-08-15 2011-11-07 2011-02-14 2011-04-04 2011-05-09 2011-09-05 2011-12-05 2011-03-08 2011-06-07 2011-06-14 2011-09-26 2011-03-14 2011-05-25 2011-09-26 2011-11-28

måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag tisdag tisdag tisdag måndag måndag onsdag måndag måndag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

NÄR? intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv termin

START STARTDAG TID KOD 2011-09-14 onsdag 09:00-16:00 3641 2011-11-14 måndag 09:00-16:00 3642 2011-04-11 måndag 09:00-16:00 3929 2011-09-26 måndag 09:00-16:00 3930 2011-11-28 måndag 09:00-16:00 3931 2011-05-11 onsdag 09:00-16:00 10911 2011-08-17 onsdag 09:00-16:00 10909 2011-11-30 onsdag 09:00-16:00 10914 2011-05-12 torsdag 09:00-16:00 11011 2011-08-18 torsdag 09:00-16:00 11009 2011-12-01 torsdag 09:00-16:00 11014 se fei.se för information om distansstudier

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

59105 59107 59106 59108 59109 6265 6267 6266 6268 6269 6343 6344 6345 6346 17907 17908 17909 17910 43


k alendarium VAD? VAR? HR Ekonomi för HR med personalekonomi Stockholm Ekonomi för HR med personalekonomi Stockholm Ekonomi för HR med personalekonomi Stockholm ANALYS Läsa & förstå bokslut Göteborg Läsa & förstå bokslut Stockholm Läsa & förstå bokslut Stockholm Läsa & förstå bokslut Stockholm Läsa & förstå bokslut Stockholm Företagsanalys Göteborg Företagsanalys Stockholm Företagsanalys Stockholm Företagsanalys Stockholm Företagsanalys Stockholm Företagsanalys Stockholm Företagsförvärv & värdering Stockholm Företagsförvärv & värdering Stockholm Företagsförvärv & värdering Stockholm ENGELSKA Engelska för ekonomer I Stockholm Engelska för ekonomer I Stockholm Engelska för ekonomer I Stockholm Engelska för ekonomer II Stockholm Engelska för ekonomer II Stockholm EXCEL Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel I Stockholm Excel II Stockholm Excel II Stockholm Excel II Stockholm Excel II Stockholm Excel II Stockholm Excel II Stockholm Excel II Stockholm Excel II Stockholm Excel III Stockholm Excel III Stockholm Excel III Stockholm Excel III Stockholm UTBILDNINGAR AFK – ekonomi för icke-ekonomer Göteborg AFK – ekonomi för icke-ekonomer Stockholm AFK – ekonomi för icke-ekonomer Stockholm AFK – ekonomi för icke-ekonomer Stockholm AFK – ekonomi för icke-ekonomer Göteborg AFK – ekonomi för icke-ekonomer Stockholm

44

k alendarium HUR?

NÄR?

START

STARTDAG

TID

5 dagar 5x1 dagar 5 dagar

intensiv termin intensiv

2011-03-07 2011-05-09 2011-08-30

måndag måndag tisdag

09:00-16:00 20607 09:00-16:00 20606 09:00-16:00 20608

3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar

intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-02-23 2011-02-23 2011-05-02 2011-09-21 2011-11-09 2011-03-07 2011-03-07 2011-05-25 2011-08-17 2011-10-19 2011-12-05 2011-02-16 2011-06-13 2011-08-24

onsdag onsdag måndag onsdag onsdag måndag måndag onsdag onsdag onsdag måndag onsdag måndag onsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

4489 4488 4487 4490 4491 4172 4171 4170 4173 4174 4175 2827 2825 2830

2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar

intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-05-09 2011-08-25 2011-11-30 2011-05-23 2011-10-20

måndag torsdag onsdag måndag torsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

4345 4351 4349 4649 4650

4 pass 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 4 pass 2 dagar 2 dagar 2 dagar 4 pass 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 4 pass 2 dagar 2 dagar 4 pass 4 pass 2 dagar

termin intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv termin intensiv intensiv intensiv termin intensiv intensiv intensiv intensiv termin intensiv intensiv termin termin intensiv

2011-02-17 2011-02-24 2011-03-21 2011-05-16 2011-08-25 2011-09-22 2011-09-29 2011-10-13 2011-11-21 2011-02-14 2011-04-12 2011-04-14 2011-05-30 2011-09-26 2011-10-20 2011-11-01 2011-11-17 2011-05-03 2011-05-17 2011-11-29 2011-12-07

torsdag torsdag måndag måndag torsdag torsdag torsdag torsdag måndag måndag tisdag torsdag måndag måndag torsdag tisdag torsdag tisdag tisdag tisdag onsdag

18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 18:00-21:00 09:00-16:00

4578 4577 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4721 4722 4723 4724

1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass

termin termin termin termin termin termin

2011-02-23 2011-02-23 2011-02-24 2011-09-06 2011-09-06 2011-09-07

onsdag onsdag torsdag tisdag tisdag onsdag

18:00-21:00 91148 18:00-21:00 91144 13:00-16:00 91146 09:00-12:00 91150 09:00-12:00 91154 18:00-21:00 91156

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

KOD

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

VAD? Ekonomiassistent Ekonomiassistent I Ekonomiassistent I Ekonomiassistent I Ekonomiassistent II Ekonomiassistent II Ekonomiassistent II CHEF Ekonomichef + Ekonomichef + Ekonomichef + Ekonomichef + Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet

VAR? Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm

HUR? 9x1 dagar 9x1 dagar 9x1 dagar 9x1 dagar 9x1 dagar 9x1 dagar 9x1 dagar

NÄR? intensiv termin termin termin termin termin termin

START 2011-08-16 2011-04-04 2011-01-17 2011-08-16 2011-04-04 2011-04-04 2011-11-01

STARTDAG tisdag måndag måndag tisdag måndag måndag tisdag

TID KOD 09:00-16:00 28301 09:00-16:00 9642 09:00-16:00 9641 09:00-16:00 9643 09:00-16:00 9733 09:00-16:00 9734 09:00-16:00 9735

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

5x2 dagar 5x2 dagar 5x2 dagar 5x2 dagar

modul modul modul modul

2011-03-24 2011-05-19 2011-09-29 2011-11-17

torsdag torsdag torsdag torsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

18402 18403 18404 18405

Stockholm

ca 12 mån

termin

2011-03-07

måndag

09:00-16:00

7288

Stockholm

ca 12 mån

termin

2011-09-07

onsdag

09:00-16:00

7291

Göteborg

ca 12 mån

termin

2011-03-07

måndag

09:00-16:00

7288

Göteborg

ca 12 mån

termin

2011-09-07

onsdag

09:00-16:00

7291

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

12 pass 3+3 dagar 12 pass 3+3 dagar

termin modul termin modul

2011-03-09 2011-04-13 2011-09-28 2011-11-16

onsdag onsdag onsdag onsdag

18:00-21:00 09:00-16:00 18:00-21:00 09:00-16:00

16213 16214 16215 16216

Stockholm

2 dagar

intensiv

2011-03-07

måndag

09:00-16:00

16311

Stockholm

2 dagar

intensiv

2011-05-19

torsdag

09:00-16:00

16312

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

2 dagar 2 dagar 2 dagar 3 dagar 3 dagar

intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-11-29 2011-04-14 2011-10-19 2011-05-18 2011-10-12

tisdag torsdag onsdag onsdag onsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

16313 16108 16109 15811 15812

Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar

intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-02-23 2011-02-23 2011-05-02 2011-09-21 2011-11-09 2011-03-07 2011-03-07 2011-05-25 2011-08-17 2011-10-19 2011-12-05 2011-02-16 2011-06-13 2011-08-24

onsdag onsdag måndag onsdag onsdag måndag måndag onsdag onsdag onsdag måndag onsdag måndag onsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

4488 4489 4487 4490 4491 4171 4172 4170 4173 4174 4175 2827 2825 2830

KREDIT & RISK CERTIFIKAT Certifikat Kredithantering Certifikat Kredithantering Certifikat Kredithantering Certifikat Kredithantering KURSER Kreditbedömning och kredituppföljning Kreditbedömning och kredituppföljning Kreditbedömning och kredituppföljning Konkurs- och obeståndsrätt Konkurs- och obeståndsrätt Person- & skadeförsäkring Person- & skadeförsäkring ANALYS Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsförvärv & värdering Företagsförvärv & värdering Företagsförvärv & värdering

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

45


k alendarium VAD?

k alendarium VAR?

HUR?

NÄR?

START

STARTDAG

TID

KOD

12 pass 12 pass 3+3 dagar 12 pass 12 pass 3+3 dagar

termin termin modul termin termin modul

2011-01-24 2011-01-24 2011-04-11 2011-08-29 2011-08-29 2011-11-07

måndag måndag måndag måndag måndag måndag

18:00-21:00 18:00-21:00 09:00-16:00 18:00-21:00 18:00-21:00 09:00-16:00

11427 11429 11428 11430 11432 11431

5x1 dagar 5x1 dagar 2x1 dagar 2x1 dagar 2 dagar 5 dagar 5x1 dagar 5 dagar 5x1 dagar 3x1 dagar 3x1 dagar 3x1 dagar 2+2+1 dagar 2+2+1 dagar 3x1 dagar 3x1 dagar 5x1 dagar 5x1 dagar 3x1 dagar

termin termin termin termin intensiv intensiv termin intensiv termin termin termin termin modul modul termin termin termin termin termin

2011-04-14 2011-11-21 2011-04-04 2011-10-13 2011-12-12 2011-03-07 2011-05-09 2011-08-30 2011-11-10 2011-03-24 2011-10-31 2011-06-09 2011-01-19 2011-08-29 2011-01-27 2011-08-25 2011-02-10 2011-09-19 2011-03-14

torsdag måndag måndag torsdag måndag måndag måndag tisdag tisdag torsdag måndag torsdag onsdag måndag torsdag torsdag torsdag måndag måndag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

21202 21204 13621 13623 13622 20607 20606 20608 20609 13717 13719 21302 21103 21104 21403 21402 13521 13523 21003

2+2+4 dagar modul 10 veckor termin 10 veckor termin

2011-05-23 2011-01-17 2011-08-18

måndag måndag torsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

21603 21503 21502

5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar

intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-01-10 2011-03-14 2011-04-11 2011-08-15 2011-11-07 2011-02-14 2011-04-04 2011-05-09 2011-09-05 2011-12-05 2011-03-08 2011-06-07 2011-06-14 2011-09-26

måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag måndag tisdag tisdag tisdag måndag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

59105 59107 59106 59108 59109 6265 6267 6266 6268 6269 6343 6344 6345 6346

4 träffar 4 träffar 4 träffar 4 träffar

intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-03-17 2011-05-12 2011-09-08 2011-11-17

torsdag torsdag torsdag torsdag

08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00 08:30-12:00

18107 18108 18109 18110

PERSONAL/HR CERTIFIKAT Certifikat Personaladministration Stockholm Certifikat Personaladministration Göteborg Certifikat Personaladministration Stockholm Certifikat Personaladministration Göteborg Certifikat Personaladministration Stockholm Certifikat Personaladministration Stockholm KURSER Etik & hållbarhet i HR-arbetet Stockholm Etik & hållbarhet i HR-arbetet Stockholm Coaching Stockholm Coaching Stockholm Coaching Stockholm Ekonomi för HR med personalekonomi Stockholm Ekonomi för HR med personalekonomi Stockholm Ekonomi för HR med personalekonomi Stockholm Ekonomi för HR med personalekonomi Stockholm Rekrytering & intervjumetodik Stockholm Rekrytering & intervjumetodik Stockholm Strategisk kompetensförsörjning Stockholm HR-chefens ledarskap Stockholm HR-chefens ledarskap Stockholm HR-chefens roll i ledning och styrelse Stockholm HR-chefens roll i ledning och styrelse Stockholm Praktisk Arbetsrätt Stockholm Praktisk Arbetsrätt Stockholm HR-chefens verktyg Stockholm Internationell HR med studieresa utomlands Stockholm Projektarbete inom HR Stockholm Projektarbete inom HR Stockholm LÖN Lön I Stockholm Lön I Göteborg Lön I Stockholm Lön I Stockholm Lön I Stockholm Lön II Stockholm Lön II Göteborg Lön II Stockholm Lön II Stockholm Lön II Stockholm Lön III Stockholm Lön III Stockholm Lön III Göteborg Lön III Stockholm NÄTVERK Nätverk HR Stockholm Nätverk HR Stockholm Nätverk HR Stockholm Nätverk HR Stockholm

46

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

VAD? Nätverk Lön Nätverk Lön Nätverk Lön Nätverk Lön CHEF HR-chef+ HR-chef+ HR-chef+ HR-chef+ Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen

VAR? Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

HUR? 4 träffar 4 träffar 4 träffar 4 träffar

NÄR? intensiv intensiv intensiv intensiv

START 2011-03-14 2011-05-25 2011-09-26 2011-11-28

STARTDAG måndag onsdag måndag måndag

TID 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00

KOD 17907 17908 17909 17910

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

5x2 dagar 5x2 dagar 5x2 dagar 5x2 dagar

modul modul modul modul

2011-03-24 2011-05-19 2011-09-29 2011-11-17

torsdag torsdag torsdag torsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

18402 18403 18404 18405

Stockholm

12 månader

termin

2011-03-07

måndag

09:00-16:00

7686

Stockholm

12 månader

termin

2011-09-15

torsdag

09:00-16:00

7690

Stockholm Stockholm Stockholm

8x1 dagar 8x1 dagar 8x1 dagar

termin termin termin

2011-02-18 2011-05-03 2011-10-24

fredag tisdag måndag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

7835 7833 7836

Stockholm

3+3+2 dagar modul

2011-04-06

onsdag

09:00-16:00 12412

Stockholm

3+3+2 dagar modul

2011-10-06

onsdag

09:00-16:00

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

6 pass 5 dagar 6 pass 5 dagar 10 pass 5 dagar 5 dagar 10 pass 8x1 dagar 8x1 dagar

termin Intensiv termin Intensiv termin Intensiv Intensiv termin termin termin

2011-03-07 2011-05-02 2011-08-29 2011-11-21 2011-03-17 2011-04-11 2011-10-10 2011-09-15 2011-03-22 2011-09-21

måndag måndag måndag måndag torsdag måndag måndag torsdag onsdag onsdag

16:00-21:00 11322 09:00-16:00 11323 16:00-21:00 11324 09:00-16:00 11325 18:00-21:00 3126 09:00-16:00 3127 09:00-16:00 3128 18:00-21:00 99601 16:00-21:00 21703 16:00-21:00 21704

Stockholm

3 pass

termin

2011-03-30

onsdag

16:00-21:00 22402

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

3 pass 3 pass 3 pass 3 pass

termin termin termin termin

2011-09-28 2011-03-23 2011-10-11 2011-08-17

onsdag onsdag tisdag onsdag

16:00-21:00 22403 16:00-21:00 22103 16:00-21:00 22104 16:00-21:00 22303

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

4+5 dagar 4 pass 4 pass 4 pass 4 pass 3 pass 3 pass 5 pass 5 pass 6 månader

modul termin termin termin termin termin termin termin termin termin

2011-05-23 2011-05-03 2011-08-24 2011-02-09 2011-08-30 2011-04-27 2011-11-15 2011-05-31 2011-12-14 2011-06-07

måndag tisdag onsdag onsdag tisdag onsdag tisdag tisdag tisdag tisdag

16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00 16:00-21:00

Projektledning CERTIFIKAT Certifikat Projektledning Certifikat Projektledning Certifikat Projektledning Projektledning – Internationell certifiering Projektledning – Internationell certifiering

12413

MARKNADSFÖRING CERTIFIKAT Certifikat Key Account Management Certifikat Key Account Management Certifikat Key Account Management Certifikat Key Account Management Certifikat Marknadsföring Certifikat Marknadsföring Certifikat Marknadsföring Certifikat PR Certifikat Business Management Certifikat Business Management KURSER Etik och hållbarhetsarbete för marknadsförare Etik och hållbarhetsarbete för marknadsförare Marknadsföringsjuridik Marknadsföringsjuridik Digital marknadsföring Internationell marknadsföring med studieresa Marknadskommunikation Marknadskommunikation Marknadsplanering Marknadsplanering Nya medier & trender Nya medier & trender Strategisk marknadsföring Strategisk marknadsföring Affärsplan för företag

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

22702 22502 22503 22003 22004 22203 22204 21903 21904 22604

47


VAD? CHEF Diplomerad Marknadsekonom Diplomerad Marknadsekonom Marknadschef+ Marknadschef+ Marknadschef+ Marknadschef+

VAR?

HUR?

NÄR?

START

STARTDAG

TID

KOD

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

14 månader 14 månader 5x2 dagar 5x2 dagar 5x2 dagar 5x2 dagar

termin termin modul modul modul modul

2011-03-15 2011-09-14 2011-03-24 2011-05-19 2011-09-29 2011-11-17

tisdag onsdag torsdag torsdag torsdag torsdag

16:00-21:00 16:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

7351 7355 18402 18403 18404 18405

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

3x3 dagar 3x3 dagar 3x3 dagar 3x3 dagar 3x3 dagar 5 dagar 5 dagar 10 pass 10 pass

modul modul modul modul modul intensiv intensiv termin termin

2011-02-16 2011-03-16 2011-09-14 2011-10-05 2011-11-30 2011-04-04 2011-11-07 2011-02-24 2011-08-23

onsdag onsdag onsdag onsdag onsdag måndag måndag torsdag tisdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-17:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 16:00-19:00 16:00-19:00

15730 15727 15726 15731 15732 132513 132514 5018 5019

Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Göteborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 1 år; 26 pass 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar

termin termin termin termin termin termin intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-02-23 2011-02-23 2011-02-24 2011-09-06 2011-09-06 2011-09-07 2011-02-23 2011-02-23 2011-05-02 2011-09-21 2011-11-09 2011-03-07 2011-03-07 2011-05-25 2011-08-17 2011-10-26 2011-12-05 2011-02-16 2011-06-13 2011-08-24

onsdag onsdag torsdag tisdag tisdag onsdag onsdag onsdag måndag onsdag onsdag måndag måndag onsdag onsdag onsdag måndag onsdag måndag onsdag

18:00-21:00 91148 18:00-21:00 91144 13:00-16:00 91146 09:00-12:00 91150 09:00-12:00 91154 18:00-21:00 91156 09:00-16:00 4488 09:00-16:00 4489 09:00-16:00 4487 09:00-16:00 4490 09:00-16:00 4491 09:00-16:00 4171 09:00-16:00 4172 09:00-16:00 4170 09:00-16:00 4173 09:00-16:00 4174 09:00-16:00 4175 09:00-16:00 2827 09:00-16:00 2825 09:00-16:00 2830

Stockholm Stockholm

2+2 dagar 2+2 dagar

modul modul

2011-06-13 2011-12-01

måndag torsdag

09:00-16:00 19107 09:00-16:00 19108

Stockholm Stockholm

2+2 dagar 2+2 dagar

modul modul

2011-02-03 2011-09-12

torsdag måndag

09:00-16:00 19204 09:00-16:00 19205

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

5x2 dagar modul 5x2 dagar modul 5x2 dagar modul 5x2 dagar modul ca 13 månader modul ca 13 månader modul

2011-03-24 2011-05-19 2011-09-29 2011-11-17 2011-03-08 2011-09-14

torsdag torsdag torsdag torsdag tisdag onsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

LEDARSKAP CERTIFIKAT Certifikat Ledarskap Certifikat Ledarskap Certifikat Ledarskap Certifikat Ledarskap Certifikat Ledarskap Certifikat Omvärldsanalys Certifikat Omvärldsanalys Certifikat Styrelsearbete Certifikat Styrelsearbete EKONOMI AFK – ekonomi för icke-ekonomer AFK – ekonomi för icke-ekonomer AFK – ekonomi för icke-ekonomer AFK – ekonomi för icke-ekonomer AFK – ekonomi för icke-ekonomer AFK – ekonomi för icke-ekonomer Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Läsa & förstå bokslut Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsanalys Företagsförvärv & värdering Företagsförvärv & värdering Företagsförvärv & värdering JURIDIK Juridik för chefer Juridik för chefer HR Chefens personalverktyg Chefens personalverktyg CHEF Chef+ med olika inriktningar Chef+ med olika inriktningar Chef+ med olika inriktningar Chef+ med olika inriktningar Diplomerad Chef & Ledare Diplomerad Chef & Ledare

48

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

VAD?

VAR?

HUR?

NÄR?

START

STARTDAG

TID

KOD

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

3+3 dagar 3+3 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar

modul modul intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-04-11 2011-09-05 2011-03-24 2011-10-17 2011-04-28 2011-10-15

måndag måndag torsdag måndag torsdag torsdag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

17507 17508 16607 16609 17407 17408

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

4 pass 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 4 pass 2 dagar 2 dagar 2 dagar 4 pass 2 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagar 4 pass 2 dagar 2 dagar 4 pass 4 pass 2 dagar

termin intensiv intensiv intensiv intensiv intensiv termin intensiv intensiv intensiv termin intensiv intensiv intensiv intensiv termin intensiv intensiv termin termin intensiv

2011-02-17 2011-02-24 2011-03-21 2011-05-16 2011-08-25 2011-09-22 2011-09-29 2011-10-13 2011-11-21 2011-02-14 2011-04-12 2011-04-14 2011-05-30 2011-09-26 2011-10-20 2011-11-01 2011-11-17 2011-05-03 2011-05-17 2011-11-29 2011-12-07

torsdag torsdag måndag måndag torsdag torsdag torsdag torsdag måndag måndag tisdag torsdag måndag måndag torsdag tisdag torsdag tisdag tisdag tisdag onsdag

18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 09:00-16:00 09:00-16:00 18:00-21:00 18:00-21:00 09:00-16:00

4578 4577 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4721 4722 4723 4724

Stockholm Stockholm

3+3 dagar 12 pass

modul termin

2011-03-09 2011-09-26

onsdag måndag

09:00-16:00 18707 18:00-21:00 18708

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm

3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar

intensiv intensiv intensiv intensiv

2011-06-13 2011-04-04 2011-11-07 2011-05-02

måndag måndag måndag måndag

09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00 09:00-16:00

Stockholm

ca 13 mån

termin

2011-03-08

tisdag

09:00-16:00 23404

AFFÄRSKOMMUNIKATION KURSER & CERTIFIKAT Certifikat Affärskommunikation Certifikat Affärskommunikation Effektiv förhandlingsteknik Effektiv förhandlingsteknik Effektiv Presentationsteknik Effektiv Presentationsteknik

IT KURSER Excel I Excel I Excel I Excel I Excel I Excel I Excel I Excel I Excel I Excel II Excel II Excel II Excel II Excel II Excel II Excel II Excel II Excel III Excel III Excel III Excel III

HOTELL & RESTAURANG CERTIFIKAT Certifikat Hospitality Management Certifikat Hospitality Management KURSER Development & Trends Revenue Management Revenue Management Wine & Spirits Management CHEF Diplomerad Chef & Ledare – Hotell & Restaurang

19004 18804 18805 18904

18402 18403 18404 18405 15630 15631

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

fler kursstarter tillkommer löpande – se fei.se

49


PRAKTISK INFORMATION & ALLMÄNNA VILLKOR Uppgifter i vårt kursprogram

Alla uppgifter i katalogen har noggrant kontrollerats. Av erfarenhet vet vi dock att fel ändå kan smyga sig in. Vi reserverar oss för, och beklagar alla eventuella fel.

Studierådgivning

Vi vill gärna hjälpa dig att hitta rätt i vårt omfattande utbud. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver information om och kring ditt utbildningsval, till exempel finansieringsalternativ. Du när oss via fei.se, info@fei.se eller telefon 08-545 137 90 / 031-701 82 00.

Hitta till oss

FEI Stockholm FEI:s vackra sekelskifteshus är beläget på Kammakargatan 10 mitt i centrala Stockholm. Närmaste T-banestationer är Hötorget och Rådmansgatan (båda på gröna linjen) som ligger på ett par minuters promenadavstånd. Karta och vägbeskrivning finns på fei.se. Vi har öppet måndag till torsdag kl. 08.00–21.00, fredag kl. 08.00–17.00. Flera närbelägna hotell erbjuder rabatter vid rumsbokning i samband med kurser. Se vidare fei.se.

Priser och bokning

Avgiften för kursen hittar du i katalogen i anslutning till respektive kurs. Angivna priser gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. I kursavgiften ingår kursmaterial och förtäring i vår restaurang i samband med schemalagd undervisning. Kursavgiften faktureras före kursstart.

Mervärdesskatt

FEI:s kurser och utbildningar är momspliktiga. Samtliga avgifter i katalogen anges exklusive moms. Moms tillkommer således när vi fakturerar kursavgiften.

Avbokning

FEI tillämpar Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags Förenings (SAUF) standardvillkor: vid av- eller ombokning 2–4 veckor före kurs- eller terminsstart debiteras 50% av kursavgiften, vid senare av- eller ombokning debiteras 100% av kursavgiften. Kursplats kan överlåtas till annan person i samma företag.

Inställd kurs

FEI förbehåller sig rätten att ställa in planerade kurser och ändra kursdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Värdering och överskrivning

Har du under ditt yrkesliv samlat på dig intyg och betyg från olika kurser och utbildningar? Vill du dra nytta av dessa meriter men saknar den nödvändiga strukturen i kunskaperna? Vill du visa upp ett samlat bevis på din kompetens i form av FEI:s Certifikat, Diplom eller Master? Vi har öppnat en möjlighet till meritvärdering och överskrivning av betyg från såväl egna som andra skolors kurser och utbildningar. överskrivningen innebär att du:

FEI Göteborg FEI:s lokaler i Göteorg är belägna i Lindholmen Science Park. Vi erbjuder en skräddarsydd utbildningsmiljö i det gamla varvsområdet på Norra Älvstranden. Adressen är Lindholmspiren 5B. Med bil når du oss både från Tingstadstunneln och via Älvsborgsbron. Om du åker kollektivt gäller buss 16 från Nils Ericsonsplatsen vid Centralstationen mot Eketrägatan, hållplats Lindholmen. Föredrar du en färjetur, föreslår vi ”Älvsnabben” alternativt ”Älv-snabbaren” till Lindholmspiren. Karta, fullständig beskrivning och tips om närbelägna hotell finns på fei.se. I Göteborg har vi öppet måndag till fredag 08.00–17.00 samt under de kvällar som vi genomför kurser. Elite erbjuder rabatter vid rumsbokning i samband med kurser. Uppge referens FEI vid bokning.

inte behöver betala den del som överskrivits. har rätt att deltaga i undervisning och tentamen men ej är förpliktad att göra det (i dessa fall faktureras endast kursmaterial samt kaffe och/eller lunch) ■ blir antagen till hela utbildningen och har en plats reserverad på samtliga delkurser. ■ ■

Mer information om överskrivning finns på fei.se.

Foto: Carl Henrik Tillberg 50

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

anmälan & information A 08-545 137 90 I 031-701 82 00 A info@fei.se Afei.se

Följ med upp för den branta backen vid Johannes kyrka mitt i centrala Stockholm. FEI:s lokaler är belägna på hörnet Döbelnsgatan 4B och Kammakargatan 14, Kammakargatan 12 och i vår egen fastighet på Kammakargatan 10. Välkommen till 51 FEI!

FEI katalog 2011  

FEI utbildnings och kurskatalog 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you