StoCretec Flooring - Steno Terrazzo

Page 1

| Dekorativt beleggsystem |

StoCretec Flooring AS Steno Terrazzo


Bemerk at de opplysninger, illustrasjoner, generelle tekniske uttalelser og tegninger som forekommer i denne brosjyren kun er generelle forslag, samt at detaljer beskrives kun skjematisk og henviser seg til deres grunnleggende funksjon. Ingen eksakte mål inkluderes. Ansvaret for å kontrollere anvendbarhet og fullstendighet ligger utelukkende hos utførende ledd/kunde ved respektive byggeprosjekt. Tilstøtende bygningsdeler fremstilles kun skjematisk. Alle retningslinjer og spesifikasjoner må tilpasses og avstemmes med de lokale omstendighetene og utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniske bestemmelser og opplysninger om produktene i respektive tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger må absolutt hensyntas.


Steno Terrazzo Tidløst, sømløst og makeløst HESSELBERG HESSELBERG BYGG BYGG SYMBOLER SYMBOLER

HESSELBERG BYGG SYMBOLER

Med marmor og farget bindemiddel, og gjerne glass, perlemor eller knust speil, skapes vakre fugefrie overflater med de uttrykk, motiver og mønstre en måtte ønske. Høyblankt eller matt, også med profiler eller fargede linjer hvis en vil bryte opp gulvflaten visuelt. I kombinasjon med marmor benytter vi herdeplast bindemiddel, med samme utseende som sementterrazzo, men med mange fordeler; større fargevalg, bedreSYMBOLER kjemikaliebestandighet, redusert SYMBOLER SYMBOLER tykkelse og vekt og minimal fare for sprekkdannelse. Samtidig er dette en miljøriktig løsning som kan tilfredsstille BREEAM excellence inkludert lavemisjon.

HESSELBERG HESSELBERG HESSELBERG BYGG BYGG BYGG

Steno Terrazzo kan benyttes alle steder der en vil ha et vakkert og slitersterkt gulv og der en prioriterer lave vedlikeholdskostnader. Det kan bygges inn støydemping under gulvet og det kan installeres i trapper. Steno Terrazzo vil medvirke til å skape et miljø med særpreg. Mekanisk belastning fra jekketralle, lastevogn og trillevogn • stor slitestyrke • ingen krakkelering • høy trykkstyrke, tåler støt • lav støy

Rengjøring/kjemikaliebestandighet • vanntett, ikke sugende overflate • fugefrie overflater • rengjøringsvennlige overflater • lave renholdskostnader • meget god kjemikalieresistens

Form og farger Steno Terrazzo gir ubegrensede muligheter til å få et unikt design på gulvet.

Miljøvennlig Steno Terazzo er et godt miljøvalg med svært lav emisjon, noe som gjør at det kan tilfredsstille BREEAM excellent.

Lyddemping Steno Terrazzo kan installeres på lydmattter som gir trinnlydsdemping opp til 19 dB.

Lav byggehøyde Steno Terrazzo bygger under 10 mm og egner seg derfor svært godt til rehabilitering, også fordi det kan installeres på eksisterende fliser.

Steno Terrazzo | 3


FoajĂŠ Innganger

Med Steno Terrazzo kan en utforme inngangspartier og andre prestisjemessige arealer for ĂĽ forsterke visuelle uttrykk og bygge inn profilering.

4 | Steno Terrazzo


Butikker Kjøpesentre

Steno terrazzo er den ideelle fugefrie flaten i alle typer butikkmiljøer; estetisk tiltalende, slitesterkt, hygiensk og renholdsvennlig.

Steno Terrazzo | 5


Offentlige bygg Publikumslokaler

Steno Terrazzo er en god løsning for offentlige bygg med krav til estetikk, hygiene, høy slitestyrke og lave vedlikeholdskostnader. Det er spesielt velegnet for universell utforming.

6 | Steno Terrazzo


Kontorer FellesomrĂĽder

Med Steno Terrazzo kan en skape eksklusive, funksjonelle og gode innemiljøer. En god fasade for firmaet og et sted der de ansatte vil trives.

Steno Terrazzo | 7


Skoler Høyskoler

8 | Steno Terrazzo


Kjøpesenter Åpne områder

Steno Terrazzo er et verktøy for å skape unike og eksklusive butikkmiljøer, som ikke tar oppmerksomhet fra varene, men tvert imot framhever butikkens profil og bidrar til kundetilfredsstillelse.

Steno Terrazzo | 9


Restauranter Hoteller

10 | Steno Terrazzo


Kantiner Spiseplasser

Steno Terrazzo er velegnet i slike miljøer med sin eksklusivitet, muligheter for formgivning, slitestyrke og gode hygieniske egenskaper.

Steno Terrazzo | 11


Sykehus Klinikker

Steno Terrazzo er fugefri med en meget tett overflate. I kombinasjon med at en får et gulv der det ikke finnes muligheter for bakterier til å trives, forutsatt riktig renhold, gir det også høy komfort og lav trinnlyd.

12 | Steno Terrazzo


Utstillingslokaler Showrooms

Steno Terrazzo er det motsatte av A4. Utstillingshallene kan gjøres eksklusive og spektakulÌre, gjerne med bruk av lys og glass.

Steno Terrazzo | 13


Trapper Ganger

Steno Terrazzo kan installeres bĂĽde i trapper (inntrinn og opptrinn) og pĂĽ reposer, enten i samme farge eller med en kontrast til gulvene.

14 | Steno Terrazzo


Detaljer Mønstre

Steno Terrazzo er den ideelle løsning med hensyn til formgivning. En kan velge mønstre, med eller uten metallister, i rettlinjede eller buede former, og bygge inn skrift, symboler og bilder i gulvet.

Steno Terrazzo | 15


Fargekart Historie

Black line

White line

Traditional line

Concrete line

Colour line

16 | Steno Terrazzo


Fargekart Fargesammensetninger

Black line

BL 2

BL 4

BL 5

BL 6

WL 1

WL 3

WL 5

WL 6

TL 1

TL 3

TL 5

TL 6

CRL1

CRL2

CRL3

CRL4

CL 2

CL 3

CL 4

CL 5

White line

Traditional line

Concrete line

Colour line

Steno Terrazzo | 17


18 | Steno Terrazzo


Steno Terrazzo | 19


StoCretec Flooring AS VĂŚrftsgata 7A N-1511 Moss Tel:

+47 69 27 30 00

www.stocretec.no

Rev.-Nr. 01/06.18 Printed in Norway

Mail: stocretec.no@sto.com