StoCretec Flooring AS - Næringsmiddelindustri

Page 1

| Beleggsystemer for nĂŚringsmiddelindustri |

StoCretec Flooring AS NĂŚringsmiddelindustri


Bemerk at de opplysninger, illustrasjoner, generelle tekniske uttalelser og tegninger som forekommer i denne brosjyren kun er generelle forslag, samt at detaljer beskrives kun skjematisk og henviser seg til deres grunnleggende funksjon. Ingen eksakte mål inkluderes. Ansvaret for å kontrollere anvendbarhet og fullstendighet ligger utelukkende hos utførende ledd/kunde ved respektive byggeprosjekt. Tilstøtende bygningsdeler fremstilles kun skjematisk. Alle retningslinjer og spesifikasjoner må tilpasses og avstemmes med de lokale omstendighetene og utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniske bestemmelser og opplysninger om produktene i respektive tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger må absolutt hensyntas.


Næringsmiddelindustri Tøffe miljøer med svært strenge krav til hygiene

Næringsmiddelindustri er blant de mest krevende områdene gulvmessig, på grunn av stor belastning i kombinasjon med svært strenge krav til hygiene. I tillegg varierer også kravene i ulike deler av næringsmiddelindustrien fordi belastningene er så forskjellige. Dette betinger at en må legge vekt på å definere riktige kravspesifikasjoner og finne løsningene som tilfredsstiller disse

spesifikasjonene og som vil gi den høye standarden som etterstrebes i et ønsket tidsperspektiv. Ikke bare gulvflaten i seg selv er viktig, men også alle detaljløsninger slik som avslutning mot sluk og overgang mellom gulv og vegg. Og det er heller ikke noe hinder for å fortsette med en fugefri løsning oppetter veggen for å sikre best mulig hygiene.

Vi omtaler spesielt bakerier, meierier, fiskeribedrifter, slakterier, bryggerier og storkjøkken, men problemstillingene er de samme i andre deler av næringsmiddelindustrien enten det produseres ferdigmat, iskrem, majones, potetchips eller andre matvarer. For alle virksomhetene er hygiene og arbeidsmiljø den røde tråden.

ISO 9001:2008

Næringsmiddel | 3


Hva er viktigst for næringsmiddelbedriftene?

StoCretec - Symboler Næringsmiddel

MEKANISK STYRKE

KJEMIKALIEBESTANDIG

SLITESTYRKE

VARMEBESTANDIG

KULDEBESTANDIG

FUGEFRI/BAKTERIEAVVISENDE

SKLISIKKERHET

UV BESTANDIG

RASK INSTALLASJON

ESTETISK KVALITET

4 | Næringsmiddel

MILJØRIKTIG

RENHOLDSVENNLIG


Basert på vår erfaring som leverandør til denne bransjen, som strekker seg 50 år tilbake i tid, mener vi at det bør legges mest vekt på følgende: HYGIENE Gulv som er lette å holde rene, som hindrer framvekst av uønskede bakterier og som bidrar til at alle krav til hygiene innfris.

GODE DETALJLØSNINGER Djevelen ligger som kjent i detaljene og avslutninger mot rister og sluk, fugeløsninger og hulkiler mellom gulv og vegg må være robuste og gode.

ARBEIDSMILJØ Gulv som gir et godt, sunt og trygt arbeidsmiljø, og som bidrar til at anlegget framstår som rent og tiltalende.

GODE LØSNINGER FOR REHABILITERING Det bygges ofte om i næringsmiddelindustri med nye produksjonslinjer og da skal det skje raskt. Gulvene må være hurtige å installere under vedlikehold/ ombygging og de må ikke påvirke arbeidsmiljøet/driften negativt i denne prosessen. De skal også kunne installeres på ulike typer av eksisterende underlag.

BESTANDIGHET Gulv med lang levetid uansett hvilken mekanisk, termisk eller kjemisk belastning som forekommer, inkl fukt fra grunnen.

Næringsmiddel | 5


Fiskeribedrifter

6 | NĂŚringsmiddel


Bedrifter der fisk slaktes og/eller videreforedles kjennetegnes av at det er høy mekanisk belastning fra interntransport i kombinasjon med kjemisk belastning (salt, blod, fiskeslo etc) og eventuelt termisk belastning (høye eller lave temperaturer). Fordi det som regel er vått på gulvene kreves god og varig sklisikring.

En tilleggsutfordring kan være at fiskebrukene ligger på kaier, eller fyllinger nær sjøen, og at en derfor må ta hensyn til fuktvandring fra undersiden av konstruksjonen.

EKSEMPEL KRAVSPESIFIKASJON FISKESLAKTERI

Det kan også være spesielle krav til veggbelegg på grunn av spyling og mekanisk belastning.

Næringsmiddel | 7


Bakeri

8 | NĂŚringsmiddel


I bakerier er det som regel tørre miljøer, uten samme problemstilling rundt sklisikring som i andre virksomheter, og ikke spesielt høy mekanisk belastning.

EKSEMPEL KRAVSPESIFIKASJON BAKERI

Til gjengjeld er det svært viktig med slette, fugefrie flater der mel ikke kan feste seg. Et annet moment som må tas hensyn til er varme fra bakerovner, spesielt der en benytter vogner som rulles inn og ut av ovnene.

Næringsmiddel | 9


Bryggeri

10 | NĂŚringsmiddel


I bryggerier er det som regel lav mekanisk belastning i selve tappehallen, men til gjengjeld kjemisk belastning og ofte høye temperaturer, spesielt i områder rundt ventiler og tappekraner.

EKSEMPEL KRAVSPESIFIKASJON TAPPERI

Miljøene her er våte og krever god skliskring, bortsett fra under tanker og under selve tappelinjene. I transportganger og på lager er den mekaniske belastningen høyere samtidig som behov for sklisikring er lavere.

Næringsmiddel | 11


Slakteri

12 | NĂŚringsmiddel


I slakterier er det i stor grad våte miljøer som krever god sklisikring. Ofte er det høy mekanisk belastning fra traller eller trucker. Det forekommer ofte kjemisk belastning (blod, fett, etc) på gulvene.

EKSEMPEL KRAVSPESIFIKASJON PRODUKSJONSHALL

Som regel er enkelte områder utsatt for lave temperaturer (kjøl og fys), men høye temperaturer kan også forekomme, for eksempel ved røykeovner eller frityrlinjer. Det kan også være spesielle krav til veggbelegg på grunn av spyling og mekanisk belastning.

Næringsmiddel | 13


Meieri

14 | NĂŚringsmiddel


I meierier er det mange forskjellige krav i de ulike delene av virksomheten slik som svært høy mekanisk belastning i tankbilhall, lave temperaturer på kjølelager og en kombinasjon av kjemisk belastning, (organiske syrer) mekanisk belastning og høye temperaturer i produksjonshallene.

EKSEMPEL KRAVSPESIFIKASJON TANKBILHALL

Her er det også våte miljøer som krever god sklisikring.

Næringsmiddel | 15


Storkjøkken

16 | Næringsmiddel


Et storkjøkken representerer en symbiose på alle kravene fra de ulike næringsmiddelsbedriftene.

EKSEMPEL KRAVSPESIFIKASJON KJØKKEN

Her forekommer det kjemisk belastning fra søl av alle typer råstoffer og høy varme ved ovner og der gulvene kan utsettes for varmesjokk fra kokende væske. Samtidig er det svært viktig med et godt og trygt (sklisikkert) arbeidsmiljø. Kjøkkenet er restaurantens hjerte, og rene, fugefrie flater et aktivum som skaper trygghet for kundene.

Næringsmiddel | 17


StoCretec systemportefølje Dekker alle behov

Selvutjevnende ensfarget Barrikade EP Mono StoFloor Industry EP Mono

Oppstrødd ensfarget Barrikade EP Multi* StoFloor Industry EP Multi

Oppstrødd ensfarget, varmebestandig Barrikade PU Rapid Multi StoFloor Food PU Rapid Multi

Oppstrødd med farget sand Barrikade EP Multi Dekor** StoFloor Food EP Multi Decor

Oppstrødd, varmebestandig med farget sand Barrikade PU Rapid Multi dekor StoFloor Food PU Rapid Multi Decor

Screed med farget sand Barrikade ACR Dekor

Maskinglattet, varmebestandig med farget sand Barrikade Kompakt HR Sto Floor Food Compact HR

Hybrid, varmebestandig Barrikade Multi HR StoFloor Food Multi HR

Polyuretansement selvutjevnende Barrikade PU Screed SL StoFloor Food PU screed SL

Polyuretansement, oppstrødd Barrikade PU Screed Multi StoFloor Food PU Screed Multi

Polyuretansement screed Barrikade PU Screed StoFloor Food PU Screed

Veggbelegg Barrikade EP Dekor Vegg StoFloor EP Decor Wall

*alternativ Barrikade ACR Multi **alternativ Barrikade ACR Multi Dekor

18 | Næringsmiddel


Tykkelse i mm

SYSTEM

Barrikade EP Mono

StoFloor Industry EP Mono

1,5-3

Barrikade EP Multi

StoFloor Industry EP Multi

3-6

Barrikade EP Multi Dekor

StoFloor Food EP Multi Decor

3-6

Barrikade PU Rapid Multi

StoFloor Food PU Rapid Multi

3-4

Barrikade PU Rapid Multi Dekor

StoFloor Food PU Rapid Multi Decor

3-4

Barrikade ACR Dekor

StoFloor Food ACR Decor

4

Barrikade Multi HR

StoFloor Food Multi HR

4

Barrikade Kompakt HR

StoFloor Food Compact HR

4

Barrikade PU Screed SL

StoFloor Food PU Screed SL

3-6

Barrikade PU Screed Multi

StoFloor Food PU Screed Multi

5-9

Barrikade PU Screed

StoFloor Food PU Screed

7-9

Barrikade EP Dekor Vegg

StoFloor Food EP Decor Wall

SYSTEM

Ensfarget

Farget sand

UVbestandig

Fugefri/ bakterieavvisende

Diffusjonsåpent

Høy varme

Kjemikaliebestandig

Mekanisk styrke

Rask innstallasjon

Renholdsvennlig

**

*

**

***

3

Sklisikker

Barrikade EP Mono

StoFloor Industry EP Mono

Barrikade EP Multi

StoFloor Industry EP Multi

***

*

**

**

*

**

Barrikade EP Multi Dekor

StoFloor Food EP Multi Decor

***

*

**

**

*

**

Barrikade PU Rapid Multi

StoFloor Food PU Rapid Multi

***

***

***

**

***

**

Barrikade PU Rapid Multi Dekor

StoFloor Food PU Rapid Multi Decor

***

***

***

**

***

**

Barrikade ACR Dekor

StoFloor Food ACR Decor

*

*

**

**

**

***

Barrikade Multi HR

StoFloor Food Multi HR

***

***

***

**

***

**

Barrikade Kompakt HR

StoFloor Food Compact HR

*

***

***

**

***

***

Barrikade PU Screed SL

StoFloor Food PU Screed SL

**

**

***

**

**

**

Barrikade PU Screed Multi

StoFloor Food PU Screed Multi

***

***

***

***

*

*

Barrikade PU Screed

StoFloor Food PU Screed

**

***

***

***

*

**

Barrikade EP Dekor Vegg

StoFloor Food EP Decor Wall

NA

*

**

**

**

*** Næringsmiddel | 19


StoCretec Flooring AS VĂŚrftsgata 7A N-1511 Moss Tel:

+47 69 27 30 00

www.stocretec.no

Rev.-Nr. 01/03.2020 Printed in Norway

Mail: stocretec.no@sto.com