StoCretec Flooring - Industri

Page 1

| Beleggsystemer for industri |

StoCretec Flooring AS Industrigulv


Bemerk at de opplysninger, illustrasjoner, generelle tekniske uttalelser og tegninger som forekommer i denne brosjyren kun er generelle forslag, samt at detaljer beskrives kun skjematisk og henviser seg til deres grunnleggende funksjon. Ingen eksakte mål inkluderes. Ansvaret for å kontrollere anvendbarhet og fullstendighet ligger utelukkende hos utførende ledd/kunde ved respektive byggeprosjekt. Tilstøtende bygningsdeler fremstilles kun skjematisk. Alle retningslinjer og spesifi- kasjoner må tilpasses og avstemmes med de lokale omstendighetene og utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniske bestemmelser og opplysninger om produktene i respektive tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger må absolutt hensyntas.


Industri Gulv for store påkjenninger

StoCretec Flooring AS har vært produsent av fugefrie belegg siden 1960 ved vår fabrikk i Moss. Vi er blant de ledende aktører i Skandinavia og leverer skreddersydde løsninger til industri, næringsbygg, offentlige bygg og alle typer utearealer. Bedriften har utviklet en bred portefølje av gulvsystemer der det benyttes bindemidler av epoxy, acryl og polyuretan, og ulike typer tilslag og fyllstoff. Denne er supplert med de beste gulvsystemene fra StoCretec i Tyskland slik at vi er den mest komplette leverandøren i markedet og kan tilby en rekke systemer med unike egenskaper. Vi legger stor vekt på å benytte så miljøriktige produkter som mulig.

Ingen gulv utsettes for så store påkjenninger som i industrien, i form av mekanisk belastning, kjemisk belastning og termisk belastning. Samtidig er funksjonskravene svært ulike for ulike typer industri. Felles for alle er ønsket om et holdbart og vedlikeholdsvennlig gulv som også er med på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. StoCretec Flooring AS kan tilby et stort spekter av gulvsystemer som i sum skal dekke alle de ulke behovene som finnes i industrien. Vi arbeider sammen med et nettverk av spesialentreprenører som har fått opplæring i disse systemene. Vi er derfor trygge på at vi kan gi deg som kunde en løsning som dekker ditt behov.

ISO 9001:2008

Industrigulv | 3


Produksjon

Barrikade EP Kompakt

StoFloor Industry WL 100 Barrikade EP 600 Barrikade EP Mono Barrikade EP Monoflex StoFloor ESD KU 611/613

Barrikade PU Screed Barrikade PU Screed SL

Barrikade ACR Dekor

Barrikade EP/ACR Multi Barrikade EP Multi HD Barrikade EP/PU/ACR Multiflex Barrikade PU Rapid Multi StoFloor Industry EH 200

StoFloor Industry Elastic IB 500


Produksjonsbedrifter kjennetegnes gjerne av at det er mange folk som arbeider på gulvet og at det er svært viktig med et lyst, trivelig, ryddig og sikkert arbeidsmiljø. Det forekommer mange ulike typer mekanisk belastning. Det er som regel moderate termiske- og kjemiske belastninger. I noen tilfeller kan det være krav til at det ikke skal oppstå statisk elektrisitet. I enkelte typer produksjon, slik som i farmasøytisk industri, er det ekstreme krav til hygiene. Dette fordrer en svært tett overflate på belegget.

Industrigulv | 5


Næringsmiddel

Barrikade EP Kompakt

6 | Industrigulv

Barrikade EP Multi Dekor Barrikade ACR Multi Dekor Barrikade PU Rapid Multi Dekor

Barrikade EP Dekor Barrikade ACR Dekor

Barrikade PU Screed Barrikade PU Screed SL

Barrikade PU Screed Multi

Barrikade EP/ACR Multi Barrikade EP Multi HD Barrikade EP/PU/ACR Multiflex Barrikade PU Rapid Multi StoFloor Industry EH 200


Næringsmiddelindustri er blant de mest krevende områdene gulvmessig, på grunn av stor belastning i kombinasjon med svært strenge krav til hygiene. I tillegg er det også veldig ulike krav i ulike deler av næringsmiddelindustrien, slik som for eksempel bakerier og fiskeforedling. Den mekaniske belastningen varierer, akkurat som termisk belastning og kjemikaliebelastningen og må spesifiseres før en velger løsning. Felles for alle er at det er viktig med et lyst og trivelig arbeidsmiljø og at det i alle våte soner må sørges for sklisikring. Gulvene må også være lette å holde rene slik at det blir minimale muligheter for framvekst av bakterier.

Industrigulv | 7


Parkeringshus

Barrikade ACR Multi Dekor

8 | Industrigulv

Barrikade EP/ACR Multi Barrikade EP Multi HD Barrikade EP/PU/ACR Multiflex StoFloor Traffic Elastic 590 EP StoFloor Traffic Elastic TEP Multitop StoFloor Traffic Elastic EZ 500


I parkeringshus er det spesielt store mekaniske belastninger som følge av biltrafikk, i særdeleshet der hvor piggdekk er mye brukt. Det blir det dratt inn mye vann med bilene, også i kombinasjon med veisalt. Det er avgjørende at belegget tetter betongkonstruksjonen sik at en unngår armeringskorrosjon og at det ikke drypper saltinnholdig vann ned på biltak i etasjen under.

I et parkeringshus med eksisterende sprekker må en velge et belegg som bygger over disse sprekkene. Et nytt parkeringshus bør prosjekteres slik at en unngår sprekkdannelse. Med beleggsystemene fra StoCretec Flooring AS kan en prosjektere eller rehabilitere parkeringshus med et tydelig og tiltalende design.

Industrigulv | 9


Verksted

Barrikade EP Kompakt

10 | Industrigulv

Barrikade EP/ACR Multi Barrikade EP Multi HD StoFloor Industry EH 200


I verksteder er det som regel høy mekanisk belastning fra kjøretøy. Det kan forekomme oljesøl og lignende som krever riktig kjemikaliemotstand i tillegg til at en må sørge for sklisikring for å etablere et trygt arbeidsmiljø. Gulvene skal også være lette å holde rene for å unngå at det samler seg støv og skitt.

Industrigulv | 11


Lager og treminaler

Barrikade EP 600 Barrikade EP Mono Barrikade EP Monoflex

12 | Industrigulv

StoFloor Industry Elastic IB 500


Lager og terminaler er som regel store areal der det er krav til planhet og en jevn overflate. Enkelt renhold og et støvfritt miljø er en forutsetning. Gulvene i lagre og terminaler blir utsatt for mekanisk belastning fra truckkjøring og andre transportmidler og det er punktbelastning fra reoler. Avhengig av hva som lagres kan det være krav til at det ikke bygger seg opp statisk elektrisitet på et lager.

Industrigulv | 13


Gulvsystemer

Barrikade EP Kompakt

Barrikade EP 600 Barrikade EP Mono Barrikade EP Monoflex StoFloor Industry WL 100

StoFloor Industry Elastic IB 500

Barrikade EP Multi Dekor Barrikade ACR Multi Dekor Barrikade PU Rapid Multi Dekor

Barrikade EP Dekor Barrikade ACR Dekor

Barrikade PU Screed Barrikade PU Screed SL

Barrikade PU Screed Multi

Barrikade EP/ACR Multi Barrikade EP Multi HD Barrikade EP/PU/ACR Multiflex Barrikade PU Rapid Multi StoFloor Traffic Elastic TEP Multitop StoFloor Traffic Elastic 590 EP StoFloor Industry EH200 StoFloor Traffic Elastic EZ500

14 | Industrigulv


SYSTEM

Jevn overflate

Ru overflate

Ensfarget blank

Ensfarget matt

Dekor

Fleksibel

ESD

Diif. åpen

Hurtigherdende

Høy varme bestandighet

Tykkelse mm

StoFloor Industry WL 100

0,2

Barriakde EP 600

0,3-0,5

Barrikade EP Mono

1,5-5

Barriakde EP Monoflex

2-3

Barriakde EP Multi

2-5

Barrikade EP Multi HD

4-6

StoFloor Industry EH 200

3-5

Barrikade EP Multi Dekor

3-5

Barrrikade EP Multiflex

3-5

Barrikade PU Multiflex

3-5

StoFloor Traffic Elastic TEP Multitop

3-5

StoFloor Traffci Elastic EZ500

3-5

StoFloor Traffic Elastic 590 EP

3-5

Barrikade EP Kompakt

2.5-5

Barrikade EP Dekor

4-6

Barrikade EP Dekor vegg

2-3

StoFloor ESD KU 611/KU 613

1-2,5

StoFloor Industry Elastic IB 500

2-3

Barrikade PU Screed

6-9

Barrikade PU Screed SL

3-6

Barriakde PU Screed Multi

5-9

Barrikade PU Rapid Multi

3-5

Barrikade PU Rapid Multi Dekor

3-5

Barrikade ACR Dekor

4-6

Barrikade ACR Multi Dekor

3-5

Barrikade ACR Multi

3-5

Barrikade ACR Multiflex

3-5

Industrigulv | 15


StoCretec Flooring AS Værftsgata 7A N-1511 Moss Tel:

+47 69 27 30 00

www.stocretec.no

Rev.-Nr. 01/09.21 Printed in Norway

Mail: stocretec.no@sto.com