StoCretec Flooring AS - Fugefrie, hygieniske, bakterieavvisende overflater

Page 1

| Omrüder der hygiene og smittevern er avgjørende |

StoCretec Flooring AS Fugefrie, hygieniske, bakterieavvisende overflater


Bemerk at de opplysninger, illustrasjoner, generelle tekniske uttalelser og tegninger som forekommer i denne brosjyren kun er generelle forslag, samt at detaljer beskrives kun skjematisk og henviser seg til deres grunnleggende funksjon. Ingen eksakte mål inkluderes. Ansvaret for å kontrollere anvendbarhet og fullstendighet ligger utelukkende hos utførende ledd/kunde ved respektive byggeprosjekt. Tilstøtende bygningsdeler fremstilles kun skjematisk. Alle retningslinjer og spesifi- kasjoner må tilpasses og avstemmes med de lokale omstendighetene og utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniske bestemmelser og opplysninger om produktene i respektive tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger må absolutt hensyntas.


Flater med svært høye krav til hygiene Områder der fugefrie, renholdsvennlige og bakterieavvisende flater er avgjørende og der StoCretec kan bidra med gode løsninger

FARMASØYTISK INDUSTRI Ensfargede eller dekorative fugefrie belegg ihht GMPB.

SYKEHUS OG HELSEBYGG Ensfargede eller dekorative fugefrie belegg med høy komfort til vestibyle, korridorer, kontorer og pasientrom.

RENROM OG OPERASJONSSTUER Fugefrie løsninger på gulv, vegg og tak, ESD belegg i operasjonsrom.

SMITTEVERN Fugefrie, spesielt kjemikalieresistente og gasstette belegg for smittevernsområder.

LABORATORIER Ensfargede, fugefrie belegg med høy komfort.

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI Fugefrie, hygieniske belegg for alle typer næringsmiddelindustri. Løsning avhengig av mekanisk, kjemisk og termisk belastning.

ISO 9001:2008

Bakterieavvisende overflater | 3


StoCretec Flooring AS VĂŚrftsgata 7A N-1511 Moss Tel:

+47 69 27 30 00

Mail: stocretec.no@sto.com

Rev.-Nr. 01/05.2020

www.stocretec.no