StoCretec Flooring - firmabrosjyre

Page 1

| Firmabrosjyre |

StoCretec Flooring AS Fugefrie belegg


Bemerk at de opplysninger, illustrasjoner, generelle tekniske uttalelser og tegninger som forekommer i denne brosjyren kun er generelle forslag, samt at detaljer beskrives kun skjematisk og henviser seg til deres grunnleggende funksjon. Ingen eksakte mål inkluderes. Ansvaret for å kontrollere anvendbarhet og fullstendighet ligger utelukkende hos utførende ledd/kunde ved respektive byggeprosjekt. Tilstøtende bygningsdeler fremstilles kun skjematisk. Alle retningslinjer og spesifi- kasjoner må tilpasses og avstemmes med de lokale omstendighetene og utgjør ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. Tekniske bestemmelser og opplysninger om produktene i respektive tekniske faktablader og systembeskrivelser/godkjenninger må absolutt hensyntas.


StoCretec Flooring AS Firmaets historie

StoCretec Flooring AS er heleid av det tyske konsernet Sto SE&Co KGaA som er en stor leverandør av produkter til byggeindustrien, bla. innenfor fasade, interiør og betongrehabilitering. StoCretec Flooring, som før overtagelsen i 2016 het Hesselberg Bygg, har en historie helt tilbake fra 1965 med levering av fugefrie beleggsystemer. Selskapet produserer og leverer slike systemer til industri, design, innemiljøer og landskap, og samarbeider tett med morselskapet om å utvikle produktporteføljen i en mest mulig framtidsrettet og bærekraftig retning.

Produktene leveres fra fabrikken i Moss eller importeres fra andre produksjonsenheter i Stokonsernet. StoCretec Flooring AS er en del av Sto´s nordiske organisasjon. Vi samarbeider tett med Sto Norge AS, som er ansvarlig for de øvrige markedsområdene, med å tilby hele Sto´s produktprogram i det norske markedet. Selskapet er også ansvarlig for business unit flooring i den nordiske organisasjonen der målet er å bli markedsledende på gulvsiden i alle de nordiske landene.


Markedsområder Industri

Ingen gulv utsettes for så store påkjenninger som i industrien, i form av mekanisk belastning, kjemisk belastning og termisk belastning. Samtidig er funksjonskravene svært ulike for ulike typer industri. Felles for alle er ønsket om et holdbart og vedlikeholdsvennlig gulv som også er med på å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Som en del av Sto gruppen kan StoCretec Flooring AS tilby 30 ulike gulvsystemer som skal dekke alle de ulike behovene som finnes i industrien, fra fiske til farmasøytisk industri og parkeringshus.

4 | Markedsområder

Vi samarbeider med et nettverk av spesialentreprenører som er godt kjent med disse systemene. Vi er derfor trygge på kunne gi deg som kunde en løsning som dekker ditt behov.


Markedsområder Design

Med basis i kunnskapen om fugefrie belegg har StoCretec Flooring AS lykkes i å utvikle nye typer gulv som åpner for et vell av kreative muligheter. Vi snakker om dekorative fugefrie belegg som et spennende arkitektonisk element. Man står fritt til å gi gulvet det uttrykk og den form man ønsker uten å være bundet opp til noen spesielle geometriske begrensninger i materialene. Våre designgulv gir frihet til å skape et unik gulv. Steno terrazzo, som er vårt unike terrazzosytem, er blitt valgt i flere prestisjebygg. Monoart er designgulvet der bare fantasien setter begrensninger.

Markedsområder | 5


Markedsområder Komfort

Tenk deg en sammenhengende gulvflate som er estetisk tiltalende, og samtidig slitesterk og lett å holde ren. Det er slike løsninger StoCretec Flooring AS og Sto har tatt sikte på å utvikle. Gulvene skal i tillegg være miljømessig gode valg. Noen steder er det viktig med komfort, andre steder trinnlydsdemping, og noen steder er slitasjemotstand det viktigste.

6 | Markedsområder

Vi kan tilby en bred portefølje av systemer med en rekke ulike funksjoner og utseende. Riktig valg av løsning for et bestemt bruksområde gir fornøyde brukere.


Markedsområder Landskap

Barrikade Steindekke og Barrikade Steinbelegg er attraktive og slitesterke natursteinsbelegg som kan installeres på alle typer faste underlag.

Løsningene er fugefrie og en kan velge mellom ulike steintyper og kombinasjoner av disse for å få det uttrykket en ønsker.

Løsningen kan benyttes i offentlige bygg og anlegg, i uterommene til næringsbygg, i boligprosjekter og innen samferdsel.

De siste tilskuddene til familien er Barrikade Trafikk som er et svært slitesterkt ensfarget system for sykkelstier og Barrikade Play for lekeplasser.

Markedsområder | 7


Prosjekter Gjennomføring

I tillegg til å være produktleverandør tar StoCretec Flooring AS på seg ansvaret for leveransen av ferdig installerte belegg. Dette varierer fra enkle oppdrag slik som installasjon eller rehabilitering av ett enkelt gulv til kompliserte prosjekter som løper over lang tid. Der kan også andre elementer slik som oppretting, fuging, veggbelegg etc inngå i vår entreprise. For kundene gir dette trygghet fordi de har å gjøre med en stor og solid aktør med gode prosjektgjennomføringsrutiner.

8 | Prosjekter

Vi benytter alltid de faste spesialentreprenørene som inngår i vårt nettverk av underentreprenører.


Fokus Fornøyde kunder

Fornøyde kunder vil alltid være fokus nummer en for StoCretec Flooring AS. Dette starter ved at en sammen lager en god funksjonsbeskrivelse slik at en kan treffe det riktige produktvalget.

Vi har gjort oppdrag for de fleste store sluttkunder, byggherrer og hovedentreprenører i Norge og det beste kvalitetsstempelet er når de kommer tilbake til oss.

Deretter må kvaliteten, kvalitetssikring og gode systemer for helse, miljø og sikkerhet være på plass i alle ledd, fra produksjon i fabrikken helt til gulvet blir installert. Ved overlevering skal vi være stolte av det produktet vi leverer og kunden skal være fornøyd med det gulvet han har fått.

Kundefokus | 9


Produktutvikling Miljø

Laboratoriet til StoCretec Flooring AS samarbeider tett med forsknings- og utviklingsavdelingen til Sto. I tillegg til å hele tiden lete etter produkter og systemer med unike egenskaper, samt å gjøre den eksisterende porteføljen så konkurransedyktig og kvalitetsmessig god som mulig, er det et stort fokus på å ta fram miljøriktige løsninger. Det arbeides spesielt med å tilpasse produktene til kravene i BREEAM NOR samt å benytte fornybare råvarer der det er mulig.

10 | Produktutvikling


Dokumentasjon Testing

Det utarbeides ytelseserklæring for alle systemer der minstekravet er å dokumentere det som kreves for å få CEmerking. For de systemene som er ment å tilfredsstille spesielle funksjonskrav, for eksempel rissoverbygging eller elektrisk ledende egenskaper testes og dokumenteres dette i tillegg. Vi har muligheter for å gjennomføre en rekke tester internt hos Sto, men i andre tilfeller benyttes akkrediterte testinstitutter.

Helse, miljø og sikkerhetsdatablader er tilgjengelig gjennom product exchange. Det utarbeides også beskrivelseseksempler som kan benyttes av arkitekter og rådgivere i sine prosjektbeskrivelser. StoCretec Flooring AS has som mål å ligge langt framme når det gjelder dokumentasjon. Noen systemer er allerede registrert i BIM og målet er at dette skal bli komplett.

Dokumentasjon | 11


StoCretec Flooring AS VĂŚrftsgata 7A N-1511 Moss Tel:

+47 69 27 30 00

www.stocretec.no

Rev.-Nr. 01/08.18 Printed in Norway

Mail: stocretec.no@sto.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.