Steno terrazzo - colours

Page 1

STENO TERRAZZO

FARGEK ART II FÄRGK ARTA II COLOURCHART


FA RGE K A RT II FÄ RGK A RTA II C O LOURCHART CHART BLACK II LINE

2

WHITE II LINE

TRADITIONAL II LINE

ANTIQUE II LINE

COLOUR II LINE


FA RGE K A RT I I FÄ RGK A RTA II C O LOURCH ART BLACK II LINE

WHITE II LINE

TRADITIONAL II LINE

ANTIQUE II LINE

COLOUR II LINE

BL1

WL1

TL1

AL1

CL1

BL2

WL2

TL2

AL2

CL2

BL3

WL3

TL3

AL3

CL3

BL4

WL4

TL4

AL4

CL4

For alle farger kan det blandes inn glass, speil eller perlemor. Marmorsteinene har en størrelse på 1-5 mm (ca 6 mm tykkelse på terrazzobelegg) eller 3-8 mm (ca 9 mm tykkelse på terrazzobelegg). För alla färger kan man blanda in glas, spegelglas eller pärlemor. Marmorstenen har en storlek på 1-5 mm (ca 6 mm tjocklek på färdig Terrazzobeläggning) eller 3-8 mm (ca 9 mm tjocklek på färdig Terrazzobeläggning). All colours can me mixed with glass, mirror or mother of pearl. The marble size is 1-5 mm (terrazzo floor thickness approx 6 mm) or 3-8 mm (terrazzo floor thickness approx 9 mm).

3


B L AC K I I L I N E

4

Black Line best책r av svart marmor eller svart Larvikitt med svart bindemiddel. Det kan benyttes tilslag av hvit marmor eller andre farger.

Black Line best책r av svart marmor eller svart Larvikitt med ett svart bindemedel. Man kan anv채nda vit marmor eller andra f채rger som filler.

The black Line consists of black marble or black Larvikitt with black base material. This can be mixed with white marble or other colours.

BLACK ll LINE - BL1

BLACK ll LINE - BL2

Svart marmor 3-8 med 5 % hvit, svart bindemiddel, matt overflate Svart marmor 3-8 med 5 % vit, svart bindemedel, matt yta Black marble 3-8 with 5 % white, black base, mat surface

50/50 svart og hvit marmor 3-8, svart bindemiddel, matt overflate 50/50 svart och vit marmor 3-8, svart bindemedel matt yta 50/50 black and white marble 3-8, black base mat surface


B L AC K II L I N E

BLACK ll LINE - BL3

BLACK ll LINE - BL4

Svart marmor 1-5 med biter av speil, svart bindemiddel, høyblank overflate Svart marmor 1-5 med bitar av spegelglas, svart bindemedel, hÜgblank yta Black marble 1-5 with pieces of mirror, black base, high gloss surface

Larvikitt 2-8, svart bindemiddel, halvblank overflate Larvikitt 2-8, svart bindemedel, halvblank yta Larvikitt 2-8, black base, semi gloss surface

5


W H I TE II L I N E

6

White Line består av hvit marmor, ren hvit eller Carrerra, med et hvitt bindemiddel som kan leveres i en 100 % UV bestandig versjon der det utsettes for mye dagslys. Det kan benyttes tilslag av svart, grå eller andre marmorfarger.

White Line består av vit marmor, ren vit eller Carrarra, med ett vitt bindemedel som kan levereras i en 100 % UVbeständig version för ytor som utsätts för mycket dagsljus. Man kan använda filler av svart, grå eller andra marmorfärger.

The white Line consists of white marble, pure white or Carrarra, with white base material that can be delivered in a 100 % UV stable version when exposed to daylight. The white marble can be mixed with black, grey or other colours.

WHITE ll LINE - WL1

WHITE ll LINE - WL2

Carrarra marmor 3-8 iblandet perlemor, hvitt bindemiddel, matt overflate Carrarra marmor 3-8 med iblandad pärlemor, vitt bindemedel, matt yta Carrarra marble 3-8 mixed with mother of pearl, white base, mat surface

Ren hvit marmor 3-8 med 5 % svart, hvitt bindemiddel, halvblank overflate Ren vit marmor 3-8 med 5 % svart, vitt bindemedel, halvblank yta Pure white marble 3-8 with 5 % black, white base, semi gloss surface


W H I TE I I L I N E

WHITE ll LINE - WL3

WHITE ll LINE - WL4

Ren hvit marmor 3-8, hvitt bindemiddel, halvblank overflate Ren vit marmor 3-8, vitt bindemedel, halvblank yta Pure white marble 3-8, white base, semi gloss surface

Hvitt glass 1-5, hvitt bindemiddel, høyblank overflate Vitt glas 1-5, vitt bindemedel, hÜgblank yta White glass 1-5, white binder, high gloss surface

7


TRADITIONAL II LINE

8

Traditional Line består av en blanding av grå, svart og hvit marmor, eller Larvikitt, med lys grått eller mellomgrått bindemiddel.

Traditional Line består av en blandning av grå, svart och vit marmor, eller Larvikitt, med ljust grått eller mellangrått bindemedel.

Traditional Line consists of a mixture of grey, black and white marble, or Larvikitt, with light grey or medium grey base material.

TRADITIONAL ll LINE - TL1

TRADITIONAL ll LINE - TL2

Hovedsaklig hvit marmor 3-8, blandet med grå og svart, sølvgrått bindemiddel, matt overflate Huvudsakligen vit marmor 3-8, blandad med grå och svart, silvergrått bindemedel, matt yta Mainly white marble 3-8, mixed with grey and black, silver grey base, mat surface

Hovedsaklig hvit marmor 3-8, blandet med grå og svart, mellomgrått bindemiddel, matt overflate Huvudsakligen vit marmor 3-8, blandad med grå och svart, mellangrått bindemedel, matt yta Mainly white marble 3-8, mixed with grey and black, medium grey base, mat surface


TRAD I T I O N A L II LI NE

TRADITIONAL ll LINE - TL3

TRADITIONAL ll LINE - TL4

50/50 hvit og grå marmor 3-8, blandet med svart, mellomgrått bindemiddel, halvblank overflate 50/50 vit och grå marmor 3-8, blandad med svart, mellangrått bindemedel, halvblank yta 50/50 white and grey marble 3-8, mixed with black, medium grey base, semi gloss surface

Svart og blå Larvikitt 2-8, mellomgrått bindemiddel, halvblank overflate Svart och blå Larvikitt 2-8, mellangrått bindemedel, halvblank yta Black and blue Larvikitt, medium grey base, semi gloss surface

9


AN TI Q U E I I L I N E

10

Antique Line bestĂĽr av en blanding av gul og brun marmor eller Travertin og et lys beige eller mellombeige bindemiddel.

Antique Line bestĂĽr av en blandning av gul och brun marmor eller Travertin med ett ljust beige eller mellanbeige bindemedel.

Antique Line consist either of a mix of yellow and brown marble or Travertin with a light beige or medium beige base material.

ANTIQUE ll LINE - AL1

ANTIQUE ll LINE - AL2

Giallo Siena marmor 3-8, lys beige bindemiddel, halvblank overflate Giallo Siena marmor 3-8, ljust beige bindemedel, halvblank yta Giallo Siena 3-8, light beige base, semi gloss surface

Travertin 3-8, mellombeige bindemiddel, halvblank overflate Travertin 3-8, mellanbeige bindemedel, halvblank yta Travertin 3-8, medium beige base, semi gloss surface


AN TI Q U E II L I N E

ANTIQUE ll LINE - AL3

ANTIQUE ll LINE - AL4

Travertin 3-8, lys beige bindemiddel, halvblank overflate Travertin 3-8, ljus beige bindemedel, halvblank yta Travertin 3-8, light beige base, semi gloss surface

Giallo Siena marmor 1-5, mellombeige bindemiddel, høyblank overflate Giallo Siena marmor 1-5, mellanbeige bindemedel, hÜgblank yta Giallo Siena 1-5, medium beige base, high gloss surface

11


C OLOU R II L I N E

12

I Colour Line kombineres marmorblandinger med en hovedfarge med et bindemiddel som ligger nær opp til hovedfargen.

I Colour Line kombineras marmorblandningar med en huvudfärg med ett bindemedel som ligger nära huvudfärgen.

Colour Line consist of a mix of marble with one main colour where the base material is close to the main colour.

COLOUR ll LINE - CL1

COLOUR ll LINE - CL2

Hovedsaklig blått glass 1-5, blandet med hvit marmor, blått bindemiddel, høyblank overflate Huvudsakligen blått glas 1-5, blandad med vit marmor, blått bindemedel, högblank yta Mainly blue glass 1-5, mixed with white marble, blue base, high gloss surface

Hovedsaklig grønn marmor 1-5, blandet med hvit, rød og gul, grønt bindemiddel, høyblank overflate Huvudsakligen grön marmor 1-5, blandad med vit, röd och gul, grönt bindemedel, högblank yta Mainly green marble 1-5, mixed with white, red and yellow, green base, high gloss surface


C OLOU R I I L I N E

COLOUR ll LINE - CL3

COLOUR ll LINE - CL4

Hovedsaklig gul marmor 1-5, blandet med brun, rød og hvit, gult bindemiddel, høybank overflate Huvudsakligen gul marmor 1-5, blandad med brun, röd och vit, gult bindemedel, högblank yta Mainly yellow marble 1-5, mixed with brown, red and white, yellow base, high gloss surface

Hovedsaklig rød marmor 3-8, blandet med hvit, grønn og gul, rødt bindemiddel, høyblank overflate Huvudsakligen röd marmor 3-8, blandad med vit, grön och gul, rött bindemedel, högblank yta Mainly red marble 3-8, mixed with white, green and yellow, red base, high gloss surface

13


KOM B I N AS J O N AV FA RGER KOM B I N AT I O N AV FÄ RGER C OM B I N AT I O N OF C O LOU RS

14

Kombinasjon av ulike farger på bindemiddel med med en liten variasjon i marmor/glass mix Kombination av olika färger på bindemedel med en liten variation i marmor/glas mix Combination of different base colours with a small variation in mix of marble/glas

Kombinasjon av farger fra to ulike Line (black and white) Kombination av färger från två olika Line (black and white) Combination of colours from two different Lines (black and white)


Kombinasjon av farger innenfor samme Line (antique) Kombination av färger inom samma Line (antique) Combination of colours within the same Lines (antique)

Design av mønster med ulike farger Design av mönster med olika färger Designing patterns with different colours

15


Svart og blå Larvikitt, svart bindemiddel Svart och blå Larvikitt, svart bindemedel Black and blue Larvikitt, black base

STOCRETEC FLOORING AS PB 1023 Jeløy, N-1510 Moss Tel: +47 69 27 30 00 Fax:: +47 69 27 46 30 Mail: stocretec.no@sto.com www.stocretec.no

HESSELBERG BYGG SVERIGE Engelska Gången 14 SE-254 51 Helsingborg Tel: +46 42 21 40 20 Fax:: +46 42 21 40 28 Mail: hesselberg@hesselberg.se www.hesselberg.se/bygg