Issuu on Google+


Helly Hansen - global

3-Layer System™ We introduced the 3-layer system™ in the early 1970s, and it ’s still the optimal way to stay dry, warm and comfortable when facing the elements. The 3-layer system™ is as logical as it is functional. The most crucial aspect of being outdoors is to stay dry, so always use a baselayer. To preserve body heat and stay warm and comfortable, you’ll need a thermal layer. Finally, to keep the heat in and the elements out, you wear a protective outer layer. Baselayer OUR BASELAYERS ARE THE STARTING POINT FOR THE BEST MOISTURE MANAGEMENT SYSTEM IN ANY CONDITION. WHEN YOU WORK HARD AND GET WARM, HEAT STEALING MOISTURE BUILD-UP IS YOUR WORST ENEMY. THE BASELAYER WORKS AS A SECOND, MORE EFFECTIVE SKIN – MAINTAINING A DRY LAYER CLOSE TO THE BODY.

Thermal layer THE THERMAL LAYER KEEPS YOU WARM AND COMFORTABLE. IT’S YOUR INSULATION AND SAFEGUARD IN COLD CONDITIONS. AT THE SAME TIME, IT’S THE SECOND STAGE OF THE MOISTURE MOVEMENT TO THE OUTER, PROTECTIVE LAYER. VARYING AND ADJUSTING YOUR THERMAL LAYER KEEP YOUR BODY AT AN OPTIMAL TEMPERATURE.

Protective layer THE PROTECTIVE LAYER IS YOUR ARMOR AGAINST THE ELEMENTS AND COMPLETES THE LAYERING. BUT EQUALLY IMPORTANT AS KEEPING THE ELEMENTS OUT, IS GOOD BREATHABILITY TO LET EXCESS MOISTURE ESCAPE. DIFFERENT CONDITIONS AND ACTIVITY LEVELS CALL FOR DIFFERENT WATERPROOFNESS, BREATHABILITY AND VENTILATION SETUPS.

HELLYHANSEN.COM

Butikk og messemateriell

Diverse emballasje

KENSINGTON HIGH STREET Ticket Gateways_Front_255x650

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

Helly Hansen: The choice of Aspen / Snowmass ski patrollers for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

Helly Hansen: The choice of mountain professionals for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

CONFIDENT WHEN IT MATTERS

Diverse kampanjer til butikk

Helly Hansen: The choice of mountain professionals for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

CONFIDENT WHEN IT MATTERS Helly Hansen: The choice of Aspen / Snowmass ski patrollers for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

The new helly hansen winTersporTs range now available aT: 190/192 KensingTon high sT. w8 7rg www.blacKs.co.uK

CONFIDENT WHEN IT MATTERS Helly Hansen: The choice of Aspen / Snowmass ski patrollers for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

The new helly hansen winTersporTs range now available aT: 190/192 KensingTon high sT. w8 7rg www.blacKs.co.uK

KEN_TicketGateways_Front_255x650.pdf_

The new helly hansen winTersporTs range now available aT: 190/192 KensingTon high sT. w8 7rg www.blacKs.co.uK

KEN_TicketGateways_Front_255x650.pdf:2_

The new helly hansen range now available aT: 190/192 KensingTon high sT. w8 7rg www.blacKs.co.uK

KEN_TicketGateways_Front_255x650.pdf:3_

The new helly hansen range now available aT: 190/192 KensingTon high sT. w8 7rg www.blacKs.co.uK

KEN_TicketGateways_Front_255x650.pdf:4_

Co-op kampanje London undergrounds - eksempel Kensington High Street - Gateways

Kjøpsguider, prislister, kataloger

Kampanjer, annonser coop, annonser brand, instore materiell, kataloger, flyers og brosjyrer, web banners, messemateriell, editorials, emballasje, produkt tager og labels, logodesign, og bildebehandling etc


adidas

Messemateriell, annonser for Adidas nye seilkolleksjon

sailing is all in

sailing is all in

ADIDAS SAILING

...protects the sailor even in the most extreme offshore conditions. Get a preview of the first adidas sailing range at Sjøen for Alle.

Adidas_DPS_Seilmagasinet_440x297.pdf

Banner_300x200.pdf - Sjøen for alle messe 2013

Adidas takes up the challenge of one of the toughest sports on earth – the challenge of sailing. Following the credo of Adi Dassler:

“Only the best for the athlete!”

sailing is all in

and his principle of sports performance, a full line of sailing gear including offshore apparel powered by Gore-tex® new elastic shells, rushguards and shoes will hit the market in spring 2013. The T12 Crewline with 4 years in stock guarantee and the new mi Team concept for customized team outfits complete a large sailing range launch by a global leader in sports. Look forward to innovative designs, advanced technologies and hightech fabrics and materials. Be inspired by competitive products, some of them already to be seen as part of the equipment of the British sailing team at the Olympic Games in London. Get ready to order and take the opportunity to be part of our team launching the first adidas Sailing product range. Benefit from smart sales support tools and our competent PoS concepts.

Flyer_210x100_ENG.pdf Front

CONTACT US FOR MORE INFORMATION: SALES SWEDEN: Benn´s Mast & Båttillbehör, Prästkragensväg 20, 132 45 Saltsjö-Boo. Tel. 08-55614700. Dir. 08-55614701. Fax 08-55614710. E-mail: mail.info@benns.se - www.benns.se Terrathree GmbH, Official licensee adidas sailing, Stresemannstrasse 6, 21335 Lueneburg, Germany

Back


Mors café

Logo, profil, annonser, diverse plakater, bannere

Kjøp hos

KLIMA X Erik Grønner


advokat Solberg Sandtrø

Logo, profil. web, flyer, visittkort, annonser etc

Bruk av logo på mørk bakgrunn

Visittkort adv. Hege Solberg Sandtrø

Alt. 1

Hege Solberg Sandtrø

Advokat / spes. skade erstatning

www.solbergsandtro.no

Bakside

mob +47 975 06 750 hss@solbergsandtro.no www.solbergsandtro.no

Forside

Tørkoppvn. 10, 1570 Rygge Tel +47 ??? ?? ??? fax +47 ??? ?? ???


Kluge

Annonser, invitasjoner, newletter, brosjyrer, flagg.

VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER

DOING BUSINESS IN NORWAY

Kluge inviterer til offentlig fagdag 2013:

Juss og politikk i markedsstaten Utfordringer - Utviklingstrekk - Gjennomføringskraft Størrelsen på offentlig forvaltning og omfanget av offentlige oppgaver er et tilbakevendende politisk tema. Begreper som målstyring, New Public Management og styringskraft står sentralt i debatten. Gjennom en dedikert fagdag for offentlig sektor ser vi nærmere på praktiske og politiske utfordringer og løsninger for økt gjennomføringskraft.

PRogRAm

Kluge bistår en rekke offentlige aktører med rettssaker og rådgivning og mange private klienter i saker som involverer det offentlige. Som advokater opplever vi stadig oftere at juridisk kompetanse bare delvis løser klientens utfordringer. Nøkkelen til gode løsninger ligger like mye i å forstå spenningen mellom det offentliges ulike politiske målsetninger og utfordringer.

Kluges advokater er rause med innsikten de har opparbeidet. Et solid antall utgitte bøker og artikler relatert til viktige rettsområder er bevis for påstanden. Enkelte vil mene det er uklokt av et advokatfirma å la sin innsikt gå til andre enn egne klienter. Bordet fanger – en offentlig tekst om lovregler må være utfyllende og dyptgående – man kan ikke holde igjen kunnskap om man skal veilede. Å drive advokatvirksomhet handler både om samfunnsansvar og forretninger. Det å gjøre lover mer tilgjengelige for flere, er en god måte å oppnå begge deler på. Samtlige fag- og markeds-områder hos Kluge står bak utgivelser som gir økt forståelse av kompliserte lovverk. Det har

vært givende å oppleve hvordan denne delen av vår virksomhet har vist vei. Når vi rekrutterer, ser vi etter helhetsblikk og etter evnen til å finne lovverkets balansepunkt. Dette er grunnholdninger som skal være å finne i det som forfattes av oss i Kluge. Og det er en viktig del av forklaringen på hvorfor vi ofte blir bedt om å utarbeide kommentartekster innen rettsområder, til veiledning for andre. I vår årsrapport for 2012 kan du lese mer om hvordan Kluges advokater har belyst viktige lovområder.

Kluge er stolt samarbeidspartner med Flyktninghjelpen

Vi ønsker å skape en arena for dialog og debatt om overordnede spørsmål i offentlig sektor, i skjæringsfeltet mellom juss og politikk. Seminaret retter seg mot både jurister og andre som ønsker å sette daglige utfordringer i et større perspektiv. Det gis god anledning til innspill fra salen.

Vi inviterer til åpent seminar på Hotel Bristol, torsdag 31. oktober kl. 09:30 - 16:00. Registrering fra kl. 09:00. For medlemmer av Advokatforeningen vil kursdokumentasjon bli sendt foreningen for registrering av fem timer etterutdanning.

09:30 - 10:00 Kommuneadvokat i oslo, Hanne Harlem Regelverket for offentlige anskaffelser og offentlig støtte - hvordan påvirkes det offentliges styringsfrihet?

12:30 - 13:15 Regjeringsadvokat Sven ole Fagernæs Kings Bay-saken - den største forvaltningspolitiske rystelse i norsk etterkrigshistorie. Kan vi lære noe av den i dag?

10:00 - 10:30 medlem av Forenklingsutvalget, advokat gro Amdal og advokat Thomas Naalsund Formål, forbedringer og fallgruver - eksisterende og fremtidig anskaffelsesregelverk

13:15 - 14:00 Prof. dr.juris Fredrik Sejersted Politikere og embetsverk - nyere utviklingslinjer

10:30 - 10:45 Pause

14:15 - 15:00 Leder i Civita, Kristin Clemet Forvaltningspolitikk og gjennomføringskraft

14:00 - 14:15 Pause

10:45 - 11:30 Advokat Christian galtung og advokat Atle Degré Kjøp og salg av offentlige virksomheter - særlige problemstillinger ved nedsalg av offentlig eierskap

15:00 - 16:00 Debatt med Harlem, Fagernæs, Sejersted og Clemet gjennomføringskraft i offentlig forvaltning

1130: - 12:30 Lunsj

16:00 mingling med enkel servering

Foredragsholdere:

Du kan bestille den på viservei@kluge.no

Sted: Hotel Bristol, Oslo

Kluge Advokatfirma DA - Stavanger - Oslo - Bergen - kluge.no

Tid: Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09:30 - 16:00 Kristin Clemet Leder i Civita

Hanne Harlem Kommuneadvokat i oslo

Fredrik Sejersted Prof. dr.juris

Sven ole Fagernæs Regjeringsadvokat

Pris: Pris for hele seminaret inkl. lunsj og etterfølgende servering er kr 500 pr pers. Påmeldingsfrist: Onsdag 16. oktober 2013 OBS! DeT er BeGreNSeT aNTall PlaSSer På DeTTe SeMiNareT

Thomas Naalsund Partner i Kluge

gro Amdal Partner i Kluge

Christian galtung Partner i Kluge

Kluge Advokatfirma DA - Stavanger - oslo - Bergen - kluge.no

Atle Degré Partner i Kluge


Annonser, profil. brosjyrer, invitasjoner, logoer, Word maler etc

Oktober 2010

First Securities AS søker Trainees & Summer Interns for 2011. Bedriftpresentasjon 14. september merk deg datoen! Søknadsfrist 20. september 2010.

For spørsmål, kontakt Einar Strømstad på telefon 23 23 80 00. Kortfattet søknad med CV og kopi av vitnemål tilbake t.o.m VGS sendes til; First Securities AS, Att; Janne Felumb, PB 1441 Vika, N-0115 OSLO eller jf@first.no. For detaljer se www.first.no

First Securities AS - Aker Brygge, Postboks 1441 - Vika N-0115 Oslo Tlf : (+47) 23 23 80 00

First Active kl I (RA) Kombinasjonsfond Hvem passer fondet for?

PRODUKTARK First Active kl I (RA) mot Referanseindeks

Fondet passer for investorer som ønsker en bredt sammensatt portefølje og eksponering mot det strategiske markedssynet til First Asset Management AS. Risiko Figuren viser First Asset Management sin risikovurdering av fondet.

Historisk avkastning (i%)

First Securities AS søker Trainees & Summer Interns for 2011. Bedriftpresentasjon 13. september merk deg datoen! Søknadsfrist 20. september 2010. For spørsmål, kontakt Einar Strømstad på telefon 23 23 80 00. Kortfattet søknad med CV og kopi av vitnemål tilbake t.o.m VGS sendes til; First Securities AS, Att; Janne Felumb, PB 1441 Vika, N-0115 OSLO eller jf@first.no. For detaljer se www.first.no

Basert på fondets mandat er 3 vurdert som høyeste risiko for fond som investerer helt eller delvis i aksjer og null er risikofri rente.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Sulten?

Sulten?

First Securities

Risiko statistikk

Siste mnd.

Hittil i år

2009

2008

Fra oppstart

First Active kl I (RA)

%

%

%

%

%

Referanseindeks

%

%

%

%

%

(Fra oppstart)

Standard avvik XX,XX % Tracking Error X,XX % Information Ratio X,XX % Fakta om fondet Forvaltningsselskap First Asset Management AS Forvalter Tore Andre Lysebo Fondets startdato 01-08-08 Referanseindeks 20 % ST1X, 30 % ST4X, 15 % OSEFX og 35 % MSCI All Country Index Forvaltningskapital XXX.XXX.XXX Fond type/domesil UCITS III Irland Likviditet Daglig Utbytte Reinvesteres Tegn./Innl. Frist 09.00 for kurs dagen etter Tegningsgebyr Inntil 2,00 % Forvaltningsgebyr 1,75 % per år Innløsningsgebyr 0,10 % Suksess honorar* 10,00 % Minstebeløp NOK 1.000 Valuta NOK ISIN XXXXXXXXXXXX Bloomberg code XXXXXXXXXXXX

* Honoraret beregnes til 10 % av fondets avkastning etter forvaltningshonorar og utover referanseindeksen. Avkastningsbasert honorar beregnes og akkumuleres daglig og betales årlig etterskuddsvis. Honoraret akkumuleres kun hvis fondets avkastning utover referanseindeksen er den høyeste innenfor hvert kalenderår.

First Securities AS - Aker Brygge, Postboks 1441 - Vika N-0115 Oslo Tlf : (+47) 23 23 80 00

Fond og index

Fondets investeringsstrategi Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer. Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0 – 100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30 – 70 %.

Oktober 2010

First SMB

Fondets målsetning er å gi en høyest mulig meravkastning i forhold til sin referanseindeks justert for den risikoen man ønsker å ta. Aksjefond - Norge

FAKTAARK

Irsk regulert UCITS III verdipapirfond First SMB er et underfond av LSAM SF 3 plc , som er et åpent investeringsselskap med variabel kapital registrert i Irland, etablert som paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene. Fondets forvalter, Lantern Structured

Fondets aktivafordeling Fondets 10 største posisjoner Aktivaklasse

Asset Management, har delegert den aktive kapitalforvaltningsfunksjonen til First Asset Management AS

Vekt

Vekt forrige måned Målsetning Fondets målsetning er å skape en høyest mulig relativ avkastning utover referanseindeksen som er Oslo % Børs Small Cap Index (OSESX). %

Pengemarked

%

Obligasjoner

%

Norske Aksjer

%

Utenlandske Aksjer

%

%

Fremvoksende økonomier

%

% First Asset Management AS

% First Securities AS

Fondets investeringsstrategi

Dette produktarket må ikke brukes som basis for investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Investor oppfordres til å lese fondets forenklede prospekt for eventuell investeringsbeslutning tas.

Hvem passer fondet for?

Risiko

Derivater

First Securities AS er et av Norges ledende meglerhus, med en sterk posisjon i det norske verdipapirmarkedet. First Asset Management AS er et heleid datterselskap av First Securities AS med konsesjon til å drive aktiv forvaltning og fondsforvaltningsaktivitet i Norge. Forvaltningsteamet består av åtte personer med lang og bred kompetanse innen forvaltning, porteføljekonstruksjon og risk management I forvaltningen benyttes hovedsakelig forvalterens egen analyse av små og mellomstore selskaper. Investorer vil få direkte eksponering mot den aksjespesifikke risikoen fra fondets plasseringer i små og mellomstore selskaper, i tillegg til den generelle markedsutviklingen på Oslo Børs. Fondet søker å til enhver tid være fullinvestert i aksjer, men har mulighet til å variere eksponeringen mot aksjer med mellom 80 % til 120 % av netto andelsverdi. Investeringsbeslutningene er basert på en robust og disiplinert fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensial. Det grunnleggende analytiske arbeidet er basert på en dyptgående forståelse og tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av en aksjes prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markedet generelt. Fondet henvender seg i første rekke til investorer som ønsker en aktivt forvaltet portefølje av små og mellomstore selskaper i det norske aksjemarkedet. Generelt gir sparing i verdipapirer en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Verdien av en investering i et verdipapirfond vil imidlertid variere i løpet av spareperioden i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i, noe som innebærer en risiko. Dersom sparingen har en viss horisont kan en plassering i dette aksjefondet være et godt alternativ. Jo kortere horisont jo mer utsatt er sparing i aksjefond for eventuelle kursfall i underliggende papirer. First Asset Management AS har utarbeidet en risikoskala som skal gi en grafisk fremstilling på hvilken risiko våre fond har. Vi har delt inn risikoskalaen fra null til seks. Null betyr riskfri rente, en betyr lav risiko, og seks betyr høy risiko. First Asset Management AS har valgt å sette seks (6) som høyeste risiko for fond som kun inneholder aksjer. Basert på fondets forvaltningsmandat har vi definert risikoen i First SMB til seks (6). Risikovurdering for First SMB er gjort på bakgrunn av fondets mandat:

Fondets midler kan plasseres i derivater. Formålet med å åpne for plassering i derivater er å kunne effektivisere forvaltningen, samt øke og senke fondets markedseksponering. Forventet risiko og avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringer kunne øke noe. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke være lavere enn 80 % eller overstige 120 % av fondets netto andelsverdi.

Bosse Langaas

Director Marketing & Communications Direct: +47 XX XX XX XX Mobile:+47 XX XX XX XX e-mail: bosse.langaas@first.no First Newsec Asset Management AS Filipstad Brygge 1, Postboks 1441 - Vika, N-0115 Oslo Phone: +47 24 06 16 80 Fax: +47 24 06 16 81 www.first.no


Stokke - global

Kampanjer, annonser, web banners, og bildebehandling etc


ogo

myk

Hesselberg

Logo, foto, web, brosjyre, bannere etc

Pantone 186, 1807, 188

STENO TERRAZZO I D È BO K I I BO O K O F ID E AS

TERRAZZO

F OA JÉ II ENTRANCE S

Sort/hvit

Med Steno Terrazzo kan en utforme inngangspartier og andre prestisjemessige arealer for å forsterke visuelle uttrykk og bygge inn profilering.

Med Steno Terrazzo kan man skapa entréer och andra publika ytor för att förstärka visuella uttryck och bygga in profilering.

www.hesselberg.no/bygg

D ETALJER II D ETAILS

TRAPPER II STAIRS

With Steno Terrazzo you have the flexibility to create an attractive and prestigious surface incorporating visual design features.

4

Steno Terrazzo er den ideelle løsning med hensyn til formgivning. En kan velge mønstre, med eller uten metallister, i rettlinjede eller buede former, og bygge inn skrift, symboler og bilder i gulvet.

Steno Terrazzo är den idealiska lösningen med hänsyn till formgivning. Man kan välja mönster, med eller utan metallister, i räta linjer eller böjda former, införliva text, symboler och bilder i golvet.

Trapper i Steno Terrazzo lages ved å prefabrikere opptrinn og inntrinn på eksakte mål og montere på stedet.

With Steno Terrazzo you have total freedom in creating the design of the floor, you can include patterns with or without metal dividers, straight lines or curves, incorporate letters, symbols and even pictures into the floor.

5

Trappor i Steno Terrazzo görs genom att prefabricera sätt- och plansteg efter exakta mått och montera på stället.

Stairs treads and risers can be prefabricated to exact measurements ready to install on site.

6

7


Nature Greens

Logo, profil, brosjyrer, emballasje, ettiketter, annoser etc.

Livgivende mat - rett fra naturen!

Prøv disse 3 produktene - det eneste du vil angre på - er at du ikke begynte tidligere!

SUPERFRØ

EN AV PLANTERIKETS RIKESTE KILDER TIL OMEGA-3 - UTEN SMAK!

• ChiaX® har et langt høyere innhold av Omega-3 enn laks. • Mye mer kalsium enn helmelk. • Mange ganger mer magnesium enn brokkoli. • Høyere innhold av antioksidanter enn blåbær. • Kilde til komplett planteprotein. • Sunne og viktige kostfiber.

HVA ER MAGNESIUM?

”Magnesium er en av de seks viktige makromineraler som utgjør 99% av kroppens mineral innhold, og har derfor stor betydning for helsen.” Hovedfunksjonene til magnesium er å aktivere visse enzymer, spesielt de som er relatert til karbohydrat metabolisme (fordøyelse og opptak av karbohydrater). En annen oppgave er å opprettholde det elektriske potensialet i nerve- og muskel membraner. Det er avgjørende for riktig hjerterytme og nerveoverføring. Magnesiumnivået vil også påvirke kroppens pHbalanse.

MAGNESIUM OLJE - FLYTENDE MAGNESIUM TILFØRT GJENNOM HUDEN

I spørsmålet om flytende magnesium olje terapi via huden versus magnesium tilskudd oralt, har Dr. Shealy og andre forskere forklart at: «Transdermal terapi skaper “metning” av huden, som tillater magnesium å trekkes til kroppens vev og celler i en høy dose uten tap gjennom mage og tarmkanalen. Om det tas oralt (pulver eller tabletter), vil magnesium absorberes ineffektivt, enten på grunn av avførende effekt eller på grunn av effekten av andre matvarer, vitaminer eller mineraler i tarmen - som minsker opptak, eller på grunn av individuelle forskjeller, slik som lekk tarm syndrom, som reduserer magnesium behandling (oralt).»

ChiaX® har en naturlig bred sammensetning av mineraler, vitaminer og proteiner som er helt unik. Bland ChiaX® i mat og drikke, det gir økt næringstilskudd - ENERGI OG LIVSKRAFT!

BRUKSANVISNING

Alternativ 1: Før en går til sengs for kvelden, spray direkte på fuktet hud og stryk det jevnt utover. Skyll av neste morgen (uten såpe).

ChiaX® er varemerket for det originale chia matfrø, med sin opprinnelse fra Aztec- og Maya-kulturen i Mellom- og Sydamerika for 500 år siden. Det var ett av deres fire hovednæringsmidler. ChiaX® dyrkes under de mest optimale forhold - uten sprøyte-midler, og er tilnærmet 100% rent. Det er glutenfri supermat og en av jordens mest fullverdige næringsprodukter.

Alternativ 2: Du kan også spraye det på huden - og la det være på i vel 30 minutter, for så å skylle det av, fordi opptakseffekten er størst de først 30 minuttene. Ved stort behov for magnesium, kan behandlingen gjentas både morgen og kveld. Enkelte kan oppleve litt ”tikling” i huden eller kløe, alt etter den enkelte brukers toleranse. Ubehaget er et signal fra cellene, og viser at kroppen trenger magnesium, særlig på de områder hvor det føles litt ubehag. Har en svært lavt nivå av magnesium kan ubehaget oppleves noe høyere. Etter noen behandlinger vil dette avta, etter hvert som cellene mettes. Fuktes huden litt før påføring, dempes ”kløen”. Skylles magnesium oljen bort, forsvinner også ubehaget.

KNEKKEBRØD

Super næringsrikt og lavkarbo som gir kroppen energi og utholdenhet! Rikt på fiber og Omega-3, protein, antioksidanter, kalsium, magnesium og vitaminer.

Super næringsrikt knekkebrød som gir kroppen energi og utholdenhet! Med sitt høye innhold av Omega-3, protein, antioksidanter, kalsium, magnesium og vitaminer, egner ChiaX knekkebrød seg både som frokost, lunsjmat eller som snacks. Eller når du trenger mer energi og utholdenhet.

KNEKKEBRØD

Ingredienser: Økologisk Næringsinnhold pr.100g: fullkorn spelt, ChiaX frø, Energi 1875 kJ/450 kcal, havregryn, sesamfrø, Protein 15,0g, Karbohysolsikkefrø, gresskarkjerner, drater 35,6g herav sukkerolivenolje og salt. arter 1,3g, Fett 27,5g herav mettede fettsyrer 4,2g, Kostfiber 10,5g.

NATURENS SUPERFRØ

ChiaX® knekkebrød består av økologisk spelt, ChiaX®, naturlige frø, havregryn og ren olivenolje - med sine viktige næringsstoffer. Dette inkluderer sunne kostfiber, omega-3, protein, mineraler og vitaminer.

Nature Greens Ltd, 1529 Moss post@NatureGreens.no www.naturegreens.no www.chiax.no

- gir deg energi og livskraft!

Rik på Omega-3, antioksidanter, protein, magnesium, kalium, kalsium m.m. og vitaminene: A, B1, B2, B3, C og E. Fås i helsekostbutikker. GLUTENFRITT

Magnesium olje påført huden er en god og effektiv måte for opptak av magnesium inn til cellene. Øker kroppens pH-verdi!

Melkefritt, lavkarbo (kun lange, sunne karbohydr.) Ingen konserveringsmidler eller tilsetningsstoffer! Nettovekt: ca. 200 g

UNNGÅ: 1. Unngå bruk av magnesium olje på sensitive deler av kroppen slik som brystvorter og underlivet. Det skader ikke men kan oppleves ubehagelig. 2. Ikke påfør fuktighetskrem før du bruker magnesium olje. Kremer og andre oljer vil mette huden og hindre opptaket av magnesium gjennom huden. Magnesium vil legge seg som et belegg utenpå hudkremen. 3. Unngå å få konsentrert magnesium olje øynene eller på nylig barberte områder. Det vil ikke skade deg, men det kan svi.

Magnesiumnivået i kroppen er avgjørende for vår mentale og fysiske helse!

Vekt: ca 200 g (8 stk.)

www.naturegreens.no www.chiax.no

Spør etter disse produktene i din helsekostbutikk! NG_Mod55_2013.indd 1

ALTERNATIV FOR MUSKELKRAMPER

Næringsinnhold: Mengde: Mengde: 100g 25g

Spray på området og maser godt inn. Jo mer en sprayer og maserere, jo mer magnesium trekkes det inn til cellene. Krampene avtar når cellene får magnesium, fordi musklene bruker magnesium for å slappe av.

Energi

1924 460 Protein 22,2 Karbohydrater 40,3 -sukkerarter 0,0 Totalt fett 30,9 -mettede fettsyrer 3,5 -Omega-3 (ALA) 18,6 Kostfiber 34,4 Natrium 0,1 Tiamin B1 0,6 Riboflavin B2 0,2 8,8 Niacin B3 Folat B9 48,5 Kalsium 569,8 Fosfor 770,3 Magnesium 334,5 Mangan 3,8 Sink 5,7 Kobber 1,7 Kalium 653,0 Jern 7,7 Selen 55,2

kj kcal g g g g g g g mg mg mg mg mcg mg mg mg mg mg mg mg mg mcg

481,0 115,0 5,6 11,0 0,0 7,7 0,9 4,6 8,6 <0,04 0,2 0,1 2,2 12,1 142,5 192,6 83,6 1,5 1,4 0,4 163,3 1,9 13,8

kj kcal g g g g g g g mg mg mg mg mcr mg mg mg mg mg mg mg mg mcr

5,8 5,8 11,1 3,7 0,0 11,0 4,3 356,9 34,4 0,0 14,1 3,9 13,8 6,1 17,8 27,5 22,3 72,5 14,2 41,5 8,2 13,8 25,1

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

• ChiaX® har et langt høyere innhold av Omega-3 enn laks. • Mye mer kalsium enn helmelk. • Mange ganger mer magnesium enn brokkoli. • Høyere innhold av antioksidanter enn blåbær. • Kilde til komplett planteprotein. • Sunne og viktige kostfiber. Dette, i tillegg til bredden av vitaminer og mineraler, gjør ChiaX® til en av naturens mest fullverdige matprodukter og gir kroppen ENERGI OG LIVSKRAFT! Oppbevares tørt og kjølig. Godkjent av EU iht. Novel Food forordning (258/97EF)

EN AV PLANTERIKETS RIKESTE KILDER TIL OMEGA-3 - UTEN SMAK!

12.02.13 16:59

ChiaX® har en naturlig bred sammensetning av mineraler, vitaminer og proteiner som er helt unik. Bland ChiaX® i mat og drikke, det gir økt næringstilskudd - ENERGI OG LIVSKRAFT!

ChiaX® er varemerket for det originale chia matfrø, med sin opprinnelse fra Aztec- og Maya-kulturen i Mellom- og Sydamerika for 500 år siden. Det var ett av deres fire hovednæringsmidler. ChiaX® dyrkes under de mest optimale forhold - uten sprøyte-midler, og er tilnærmet 100% rent. Det er glutenfri supermat og en av jordens mest fullverdige næringsprodukter.

BRUK AV CHIAX® ChiaX® har ingen smak, og kan blandes i både mat og drikke. Bland frøene i vann, juice, smoothie eller yoghurt. Rør godt, deretter av og til. La det svelle i 15-20 min. Du kan blande ChiaX® i brød, kaker, vaffler, kjøttsauser, frokostblandinger, salater, ris osv. Når du baker legger du først frøene i vann og lager en gele - som du så blander i deigen. Oppskrifter finner du i vår brosjyre eller på: www.naturegreens.no

NatureGreens Ltd, 1509 Moss post@naturegreens.no

www.chiax.no

Chiax_1/4side_hjemmet2012.indd 1

02.05.12 10.50

www.naturegreens.no www.chiax.no

1500 g

www.naturegreens.no www.chiax.no


Moss Avis

Diverse annonser og kampanjer trykk og web

Velkommen til fransk åpning...

SALG HOS MØBELRINGEN!

Velkommen til fransk åpning...

I pose og sekk?

Første mann til mølla! Vi har helt nye boligprosjekter i flotte omgivelser.

Ekholt

-din lokale bilforhandler

Velkommen til fransk åpning 16. januar!

Larkollen

www.mosstotakt.com

Veil 9.990,-

SOLSTAD

Dette er samarbeidsprosjekter mellom Skovli Bygg AS & Byggteknikk AS.

8.900,-

Moss To-Takt AS

-din lokale bilforhandler

Vi har åpent fra kl. 09.00 - 15.00 Vi holder til i Larkollveien 35, på Dilling i Rygge.

Larkollen

Veil 12.990,-

Invel exerro volupta tIbus. erume velit voluptatur? solorro imporum sitae pere pora seceptaquia

Ta med saks 16. januar og få smaken på de franske fristelser. Vi vil overraske deg!

Hus og hytte i ett!

Besøk oss idag!

Moss To-Takt AS

Invel exerro volupta tIbus. erume velit voluptatur? solorro imporum sitae pere pora seceptaquia

5.900,-

Vi er ny forhandler av RENAULT Startskudd mandag 16. januar.

Vi bygger huset ditt innendørs i vår produksjonshall - tørt og godt!

Vi har startet!

Salget forestås av

Larkollveien 35, 1570 Dilling • tlf: 911 13 535

Larkollveien 35, 1570 Dilling • tlf: 957 62 160

Invel exerro volupta tIbus. erume velit voluptatur? solorro imporum sitae pere pora seceptaquia

Ta med saks og få smaken på de franske fristelser. Vi vil overraske deg!

Smedhus Storgt. 8, 1531 Moss • tlf: 69 20 25 50

E K H O LT - L A R KO L L E N - S M E D H U S Mod55.indd 1

-din lokale bilforhandler

Moss To-Takt AS

Veil 6.990,-

www.mosstotakt.com

2.900,-

09.09.11 11.53

Hus og hytte i ett!

Larkollen

Vi har startet!

SOLSTAD

MOSS TO-TAKT - DIN NYE RENAULTFORHANDLER I MOSS!

Drømmer du om både hus og hytte ved sjøen? Vi bygger komplette boliger 200 meter fra sjøen i idylliske Larkollen, 45 minutter fra Oslo. De første flytter inn våren 2012!

I både pose og sekk?

SALG

Invel exerro volupta erume velit voluptatur. Solorro imporum sitae pere pora seceptaquia

Veil 6.990,-

2.900,-

www.mobelringen.no

Har du boligplaner?

Gartnerveien 13, 1526 Moss tlf: 69 26 25 50 Dikeveien 41-43, 1661 Fredrikstad tlf: 69 36 10 10

www.mobelringen.no

Drømmer du om både hus og hytte ved sjøen? Vi bygger komplette boliger 200 meter fra sjøen i idylliske Larkollen, 45 minutter fra Oslo. De første flytter inn våren 2012!

Dette er samarbeidsprosjekt mellom Skovli Bygg AS & Byggteknikk AS.

Salget forestås av

Storgt. 8, 1531 Moss tlf: 69 20 25 50/416 36 886

Salget forestås av

Larkollveien 35, 1570 Dilling • tlf: 911 13 535

Larkollveien 35, 1570 Dilling • tlf: 957 62 160

Storgt. 8, 1531 Moss • tlf: 69 20 25 50/ 416 36 886

LARKOLLEN - hus og hytte i ett ved sjøen! Mod55.indd 1

21.10.11 15.09

Larkollveien 35, 1570 Dilling • tlf: 911 13 535 Personlig

INVITASJON Larkollveien 35, 1570 Dilling • tlf: 957 62 160

LARKOLLEN -prosjektwebadresse????? hus og hytte i ett ved sjøen!

Mod52.indd 1

25.10.11 08.33

Vi kårer de beste annonsene!

2012

Vinner NETT 2012 Vinner av 1. kvartal – print Meglergaarden

Vinner av 1. kvartal – print Uno

Vinner av 2. kvartal – print Kase

For juryen 2012 En fagjury kårer hvert kvartal en vinner av den beste annonsen som har stått i Moss Avis eller på www.moss-avis.no. Formålet med MA-prisen er generelt å heve nivået på annonsene.

MAinvit2012.indd 1-2

14.12.12 11:32

MAprisen_ann_m35.indd 1

Kriteriene for å vinne MA-prisen er blant annet at annonsen skal ha en bærende ide, være engasjerende og ha et klart og tydelig budskap.

Vinnerne av nettannonsene presenteres på www.moss-avis.no

31.08.11 15.04


Logo Lilleeng - Enata Eiendom Pantone 3125 Lilleeng Østfold Helsepark

Rosenvinge Park

50% Cyan 90% Magenta 35% Black

Lilleeng Helsepark Profil og logodesign. Annonser, kampanjer og webdesign/ drift.

Ø S T FO L D H E L S E PA R K Pantone 7657

Rosenvinge Park Logo, profil, beachflagg/bannere, visittkort, presentasjoner.

90% Cyan 25% Yellow

VI SØKER DE BESTE I HVER SEKTOR TIL

ØSTFOLDS STØRSTE HELSEPARK Legevakt - Kirurgi - Spesialister - Fysioterapi - Psykologi Ernæring - Velvære - Rehabilitering - Trening - Spa

LILLEENG - moss helsepark

• Fremtidens helsesenter • Kostnadseffektive fellestjenester • Kun én aktør fra hver helsebransje • Kursrom, takterrasser og Økantine/kafé S T FO L D HE L S E PA R K • Apotek, Kiosk, Helsekost • Et sted pasientene vil trives Tenk nytt og bli med i fellesskapet!

30.000 m2 innendørs helsepark • Sentral glassgate med tilgang til alle tjenester • Romslig gratis kundeparkering • Nydelig opparbeidet park • 200m fra buss, 200m fra Rygge Storsenter • 2 min. fra E6,10 min. fra flyplass

Ø STFOL D H EL SEPAR K

Strålende utsikt, solforhold og grønne miljøer

Tett ved butikker, hovedveier og buss

Rosenvinge Park ligger på høyda, City Syd i Moss. Fra våre 5 høyhus som vil variere mellom 7 til kanskje 12 etasjer vil du oppleve:

Logo Lilleeng- på farget bakgrunn

Det er 2-3 minutter med bil til E6, og det samme ned til sentrum av Moss. Busslinjene passerer et par hundre meter unna.

Grønne omgivelser Vegetasjonen i Parken vil gi deg en opplevelse i hele skalaen av grønnsjatteringer enten du nyter det fra bakken eller fra balkongen.

10x

Moderne byggløsninger Arkitekturen vil bli moderne og leilighetene selvfølgelig topp funksjonelle. Du kan velge i ulike leilighetsstørrelser fra 1 til 4 roms. Du kan bo på bakken eller kanskje opp hele 12 etasjer. ute i boligparken vil miljøet forskjønnes både med fonténe og skulpturer.

I de tidligere industrilokalene planlegges det treningssenter og et spennende spatilbud.

Boliger med en slik beliggenhet får økt etterspørsel i fremtiden – skjermet og allikevel tett opp til trafikkårer og knutepunkter.

Flotte solforhold Alle vil uansett etasje få meget tilfredsstillende solforhold gjennom måten bygningene blir plassert på og balkongenes form.

10x

Her får du tatt vare på kropp og helse Vi ønsker å legge til rette for aktivitet og ballspill. Blant annet vil de flate takene på de gamle industribygningene kunne by på tennis og basket. Kulespill på torget. Spasèr- og trilleveier rundt i området vil bli anlagt.

Tilgjengeligheten til butikker med så stor bredde i varer og tjenester finner du ikke ellers i Mosseregionen. Rosenvinge Park ligger midt i handelstriangelet City Syd.

Utmerket utsikt De øvre etasjer får en svært god utsikt. Men alle beboerne får adgang til takterassen for å kunne nyte utsikten og solen på godværsdagene.

N

Egen barnehage Kort vei til de viktigste funksjonsbehovene i hverdagslivet, er en ledetråd i hele vårt boligprosjekt. I tråd med dette vil vi etablere et barnehage tilbud i tilknytning til det sjarmerende tømmerhuset ved hovedporten .

Det arbeides også med et helsesenter som vil kunne tilby et bredt tilbud av lege- og helsetjenester. Rådgivende, forebyggende og pleiende hoder og hender som vil hjelpe deg når det er ønskelig eller nødvendig.

Et skjermet og sjarmerende miljø

her kan du bo i en tilbaketrukket grønn park. Skjermet av vegetasjon i to himmelretninger. Nyoppussede lave, gamle og sjarmerende mursteinsfasader som bl.a. vil huse en café og et allsidig helse- og aktivitetssenter i de to andre retningene. Du vil finne et torg, gangveier, lav beplantning og flere fine tuntrær. Det gamle stilige vakthuset ved innkjørselen og gjesteparkeringen, blir stående som et miljøsmykke og velkomstport for beboere og besøkende. Beboernes biler får tilhold i garasjer under bygningene.

Ø S T FO L D H E L S E PA R K ENATA EIENDOM AS

ENATA EIENDOM AS

TRIO-PARKEN 2013-05-15

TRIO-PARKEN 2013-05-15

LUND HAGEM ARKITEKTER AS

Er du interessert i å se og høre idéene våre? Ta kontakt: Innflytting fra 2015

ENATA EIENDOM AS

Utbygger: Enata Eiendom AS

Beachflagg 80 x 440 cm 4 farger digitaltrykk Pantone 3125 Pantone 7657

smugtitt Velkommen til en

lør. 17. august mellom kl. 14 -17 Vi åpner portene til den litt ukjente TrioVing eiendommen!

Få med deg: • En “visuell tur opp i luften” og se mosseregionen fra nye høyder! • Historien om industrieventyret til Rosenvinge, v/Arnulf Johannessen

Du er velkommen til vår lille fest i vår store hage! Vi presenterer et spennende og annerledes boligområde for alle!

Stikk innom en tur!

• Presentasjon av hvordan Rosenvinge Park blir som livs- og bomiljø v/Meglergaarden • Våre kokker gir deg en smakfull matbit og vil demonstrere hverdagstriks i matlagingen!

sh

lan

d

VINN et Sous Vide sett til en verdi av 4-5000,-

us ph

ta

So

Ra

be

n

ie

ve ge

kk ga

Ryg

Lies

ve

i

Wa

(ny revolusjonerende vakumtilberedning av mat)

n

Produkt: Størrelse: Farger:

dside

Mob. 917 24 514 Epost : finn@enata.no

Opptil 30 000 kvm

j. Sy

Daglig leder

www.lilleenghelsepark.no

Casper Mathiesen | Atrium | CBRE Rådgiver utleie Mob. 93 66 17 17 Epost : cm@cbre.no

Innk

Finn Grønseth | Lilleeng Helsepark

Byggmakke

r

GM AX Ex -ICA pe rt

Varnaveien RYGGE NTER STORSE

LOGO - Enata Eiendom Farger Pantone: Pantone 633 Pantone Black Farger CMYK: 100% cyan, 10% yellow, 25% black 100% Black

Tlf: 69 20 25 50

M55_forslag_invitasjon17august_final_2.indd 1

13.08.13 17:25

TRIO-PARKEN 2013-05-15

SOMMERSOLVERV KL 9.00

LUND HAGEM ARKITEKTER AS

LUND HAGEM ARKITEKTER AS


PERSONALPARTNER - oversikt over forslag til annonser

Personalpartner

Logoer, profil, annonser, bannere etc

Trenger din bedrift ny medarbeider?

Jeg er klar!

• Kostnadsfri rekruttering • Uforpliktende utprøving av arbeidssøker • Fri tilgang på vår inkluderingskompetanse

Kontakt oss for info!

Torggata 4, 1530 Moss | tlf: 48 32 95 35 / 48 32 95 41 www.personalpartner.no

Tips sjefen din: - fruktkurv levert på døren!

Trenger din bedrift ny medarbeider?

Vil du ha meg?

Trenger du meg?

• Kostnadsfri rekruttering • Uforpliktende utprøving av arbeidssøker • Fri tilgang på vår inkluderingskompetanse

Kontakt oss for info!

Torggata 4, 1530 Moss | tlf: 48 32 95 35 / 48 32 95 41 www.personalpartner.no

Trenger din bedrift ny medarbeider? • Kostnadsfri rekruttering • Uforpliktende utprøving av arbeidssøker • Fri tilgang på vår inkluderingskompetanse

Carlbergvn. 5, 1526 Moss tlf: 69 26 90 01 www.personalpartner.no Masvo Jobbfrukt - en del av PERSONALPARTNER

Velg meg!

Åpent: Man - Fre: 08-15.30 Lørdag: 11-15 Masvo Bruktmarked - en del av PERSONALPARTNER

Trenger din bedrift ny medarbeider?

!

298,-

Redesignet, vendbar ”to-i-en” kjole til barn. Unike plagg, stort utvalg!

298,-

Jeg er ledig!

Stort utvalg fra Rice i mange og sterke farger.

Østenfor selger varer som formidler

65,-

298,-

et håp og forteller

Deilig og forfriskende økologiske limonader.

”Meisebu”. Den unike fugle fuglekassa, designet og laget på ”huset”. Mange farger!

historier.

Carlbergvn. 5, 1526 Moss tlf: 47 92 55 83 Man-fre: 10-16 tors: 10-17 lør: 11-15 www.ostenfor.no - en del av Personalpartner

Østenfor_M22_prod_ann_februar.indd 1

26.02.13 12:03

Kontakt oss for info!

Torggata 4, 1530 Moss | tlf: 48 32 95 35 / 48 32 95 41 www.personalpartner.no

g in

til din beste handel! Nostalgi et sted i Velkommen iktig og brukt. Mottak og salg! ir gammelt ret n Carlbergvn. 5, 1526 Moss tlf: 69 26 90 01

Torggata 4, 1530 Moss | tlf: 48 32 95 35 / 48 32 95 41 www.personalpartner.no

• Kostnadsfri rekruttering • Uforpliktende utprøving av arbeidssøker • Fri tilgang på vår inkluderingskompetanse

Kontakt oss for info!


Byhaven

AF Gruppen / Høegh Eiendom

Ide og konsept. Prospekt, web, annonser, finn, bannere etc

Byhaven FEHUSET REKLAME AS

FEHUSET REKLAME AS

8 8

ga

Skoggata

8ga til alt _ bo sentralt !

6

T Skoggata SALGSS_TArsR a til2alt -3. mbo ssentralt ! Skoggata

4, Mos i Skoggata kl. 12-15

Skoggata

4

Skoggata

4

Skoggata

Byhaven 6 8

Velkommen til Skoggata, Moss!

Trivsel og velvære i sentrum. Et sted der du kan finne akkurat den leiligheten du er på jakt etter! Velg mellom 55 moderne og energieffektive leiligheter.

www.byhavenmoss.no

ga til alt _ bo sentralt ! tlf: 4801 4801

Byhaven 0.000 Priser fra 1.83 rvér hos Kom og rese er 1 EiendomsMegl i Moss nå!

Trivsel og velvære i sentrum av Moss. Et sted der du kan finne akkurat den leiligheten du er på jakt etter!

SALGSSTArsRT 2-3. ma 4, Moss i Skoggata kl. 12-15

ga til alt _ bo sentralt !

Velkommen til Skoggata, Moss! Nærhet er viktig. Byhaven blir et godt sted å bo. Et godt sted å leve. Kort avstand til sjøen og turområder. Velg mellom 55 moderne og energieffektive leiligheter.

Med hjerte i sentrum

Byhaven blir et sted det vil bli lett å trives. Den ligger i sentrum av Moss, med nærhet til alt du kan ønske deg av en by. Men også med kort vei til fine tur- og naturområder.

www.byhavenmoss.no

Reservér nå! leilighet

Byhaven Et godt sted å bo. Et godt sted å leve. Kort avstand til sjøen og turområder.

Trivsel og velvære i sentrum av Moss.

Fra Byhaven er det kun få minutters gange til tog og buss. Toget tar deg til Oslo på 40 minutter. Med bil kommer du til Sverige på 45 minutter.

Skoggata 4 - 6 - 8 55 energieffektive og moderne leiligheter i sentrum av Moss

Byhaven kan by på nærhet til alt du trenger. Det er kort vei til kaféer og butikker, og kort vei hjem igjen.

Velkommen til et hyggelig og trygt boligkjøp i Byhaven, Moss. Vi i EiendomsMegler 1 har god lokalkunnskap om området der du skal kjøpe eller selge. Velkommen til en prat!

Kan vi få BY på en liten HAVE? Tlf: 4801 4801

www.byhavenmoss.no

Tlf: 4801 4801 Byhaven_DM_A4_2013.indd 1-3

12.02.13 12:49

ga til alt _ bo sentralt !

www.byhavenmoss.no

Byhaven_85x200.indd 1

tlf: 4801 4801

Byhaven_Mod52_26feb.indd 1

25.02.13 08:38

14.02.13 12:03


Refsnes Gods

Seas

Seas Kampanjer, profilmateriell, bannere, emballasje etc

Fehuset Reklame

Refsnes Gods

Refsnes Gods Brand annonser konsept og ide.

Romantisk Gi bort eller ønsk deg gavekort til en

SEAS skal levere høyttalerelementer og relaterte lydprodukter av høy kvalitet til utvalgte kunder i det globale marked

Mer info om romantiske opphold og Refsnes Gods

aften eller weekend

I snart 250 år har gjestfrihet og omtanke for husets gjester stått i sentrum- og i dag kommer våre gjester for å feire bryllup, nyte en romantisk weekend eller arrangere en konferanse. Vi holder til på Jeløy kun 45 minutter unna Oslo.

50x80_forr_idé_ferdig.indd 1

05-05-09 21.48

50x80_Verdier_edit2_GB.indd 1

3/24/09 9:58 AM

post@refsnesgods.no - tlf: 69 27 83 00 www.refsnesgods.no

Vi skal løse

gåten

som gir deg lydopplevelsen du mister pusten av.

Vi skal løse

gåten

som gir deg lydopplevelsen du mister pusten av.

Vi skal løse

gåten

som gir deg lydopplevelsen du mister pusten av.


E-plante

Redesing logo og profil, webdesign, symboler, brosjyrer mm.


Ă&#x2DC;fas

Emballasjedesign, esker, poser, etiketter etc


LOGO ENATA EIENDOM

Øyo

LOGO ENATA EIENDOM

Enata Eiendom

Øyo Ny produktkatalog VISITTKORT ENATA EIENDOM

Enata Eiendom Logo, profil, beachflagg/bannere, visittkort, presentasjoner

85X55MM

LOGO ENATA EIENDOM

LOGO ENATA EIENDOM

JON STORLI Enata Eiendom AS Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika Org.nr.: 994 910 353

Forside

tlf: +47 908 39 333 mail: jon@enata.no www.enata.no

LOGO ENATA EIENDOM

Enata_visittkort_85x55_final.indd 1

Brødrene Øyo er etablert på Geilo, og har hatt produksjon i snart 130 år. Bedriften har kvalitet som det viktigste stikkord i vår filosofi, noe av grunnen til at vi fortsatt er en viktig leverandør til det norske marked. Vi er en liten bedrift som er svært fleksibel og vi kan lett tilpasse oss de behov markedet til enhver tid har. Ingen jobb er for liten. Fabrikken er i drift den dag i dag med produksjon av blant annet økser, brekkjern og redskap.

PRODUKT KATALOG 2013

04.09.12 00.41

Kjøp, salg og utvikling av eiendommer med stort potensiale www.enata.no

Enata_visittkort_85x55_final.indd 3

INNHOLD KJØKKENKNIVER/REDSKAP ...... 4 BESTIKK .......................................................12 YRKESKNIVER ........................................14 FRILuFT .......................................................18 ØKS ..................................................................22 LAFTEVERKTØY ..................................25 REDSKAP ....................................................27 BREKKJERN OG MASKINSPETT ......................................31 MuRERVERKTØY...............................34 FLISVERKTØY .........................................42 SLIPEVERKTØY......................................46 SKAFT............................................................49

LOGO ENATA EIENDOM

SALGS OG SERVICEBETINGELSER ...................52

tlf: 900 23 111 | www.enata.no

GEILO 4 PERSONER Bestikk i 18/10 stål. Leveres i gaveeske 4 x 4 deler.

3

2 Nisqui toria non pe que del is doluptum vent magnam ne ad molenias et in commolu ptiatio dolupti storum adi ario dem harciis”Icab idest, quis reniti nonsecto quam faccustorit, aspiet veniscium solorernatem simagna tquamus magni ditium aut ipsam voluptiunt.

Rollup_90x200cm.indd 1

Art nr: 5592

Nobbnr: 44156613

Pakn.: 1 stk

Pris: 499,00

Pakn.: 1 stk

Pris: 557,00

OSLO 4 PERSONER Bestikk i 18/10 stål. Leveres i gaveeske 4 x 4 deler.

Art nr: 5594

Nobbnr: 44156632

OSLO SVART 4 PERSONER Bestikk i 18/10 stål med sort fornikling. uvanlig og stilig bestikk som beholder glansen. Leveres i gaveeske 4 x 4 deler

Art nr: 5595

Nobbnr: 44156643

Pakn.: 1 stk

Pris: 999,00

Pakn.: 1 stk

Pris: 459,00

NORGE 4 PERSONER Bestikk i 18/10 stål. Leveres i gaveeske 4 x 4 deler.

Art nr: 5598

Nobbnr: 45362463

BIFFSETT, 4 PERSONER POM SKAFT Elegant biffsett i svært god kvalitet til 4 personer med POM skaft.

Art nr: 5733

Nobbnr:

Pakn.: 1 stk

Pris: 373,00

Pakn.: 1 stk

Pris: 373,00

BIFFSETT GAVESETT Elegant biffsett i svært god kvalitet til 4 personer.

SKOGSØKS 0,9 KG M/26” SKAFT øks for trimming og kvisting av skog. 26” skaft, 0,9 kg øksehode. Art nr: 5739

Nobbnr: 26635417

SKJESETT Art nr: 7050

Elegant skjesett med 4 dessertskjeer og 4 suppeskjeer. Samme design som biffsett.

Nobbnr: 10002681

Pakn.: 4 stk.

Pris: 229,00

UNIVERSALØKS 1,0KG M/20” SKAFT Allbruksøks, egner seg til det meste. 21” skaft, 1 kg øksehode. Art nr: 5740

Nobbnr: 45258795

Pakn.: 1 stk

Pris: 489,00

SKJESETT, POM SKAFT Elegant skjesett med 4 dessertskjeer og 4 suppeskjeer med POM skaft. Samme design som biffsett.

Art nr: 7190

Nobbnr: 10002780

Pakn.: 4 stk.

Pris: 218,00

HYTTEØKS

ØKS

Art nr: 5741

12

Nobbnr:

22-24

Pakn.: 1 st

Liten kløyvøks med kiler som gjør kløyvejobben enklere. 26” skaft, 1 kg øksehode.

Pris: 489,00

13

Art nr: 7241

Nobbnr: 21855887

Pakn.: 4 stk.

Pris: 251,00

KLØYVØKS SUPER 1,4KG Stor kløyvøks med kiler som gjør kløyvejobben enklere. 26” skaft, 1,4 kg øksehode.

Art nr: 7251

Nobbnr: 21855879

Pakn.: 4 stk.

Pris: 284,00

KLØYVESLEGGE 2 KG M/30” SKAFT Kløyvslegge med kiler som gjør kløyvejobben enklere. For kløyving av “vriene” vedkubber. 32” skaft, 2 kg øksehode.

Art nr: 7254

Nobbnr: 21055215

Pakn.: 2 stk.

Pris: 364,00

SNEKKERBILE 1,0 KG M/18” SKAFT Dette er håndverkerens favoritt. En solid arbeidsøks! 18” skaft, 1 kg øksehode.

Art nr: 7380

Nobbnr: 10002913

Pakn.: 4 stk.

Pris: 258,00

Pakn.: 12 stk.

Pris: 129,00

HOBBYLINE 1 KG Rimelig tilbudsøks 21” skaft 1 kg øksehode

Dluptur, nonseque nisqui toria non pe que del is doluptum vent magnam ne ad molenias et in commolu ptiatio dolupti storum adi ario dem harciis”Volum estemossum vel iliam eum rest rerrumquiam velecepro cum laborpossit assequa

Art nr: 7197

Art nr: 7460

22

Nobbnr: 26635433

RODEØKS 1,2 KG M/24” SKAFT Skaft 24” 7cm bred

Nobbnr: 10003036

Pakn.: 1 stk.

Pris: 334,00

23

21.02.13 19:08

tlf: +47 900 23 111 mail: espen@enata.no www.enata.no

Forside 04.09.12Enata_visittkort_85x55_final.indd 00.41 2

Bakside

Br Øyo AS Øyovegen 32, Postboks 98, N-3581 Geilo www.oeyo.no post@oeyo.no

BESTIKK 12 - 13

ESPEN KLEVMARK Enata Eiendom AS Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika Org.nr.: 994 910 353

04.09.12 00.41


Fehuset Reklame as