Page 1

Lees verder op​: ​http://www.feestdagen-belgie.be/

Dit zijn de exacte datums van de ​officiële Belgische feestdagen ​/ verlofdagen / vakantiedagen / wettelijke feestdagen / ​vrije dagen​ voor elk kalenderjaar. Dit zijn eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse feestdagen.

Feestdagen België 2018 Lees verder op ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2018-belgie Feestdag Belgie

Datum

Nieuwjaarsdag 2018

maandag 1 januari 2018

Pasen 2018

zondag 1 april 2018

Paasmaandag 2018

maandag 2 april 2018

Feest van de Arbeid 2018

dinsdag 1 mei 2018

Onze Lieve Heer Hemelvaart 2018

donderdag 10 mei 2018

Pinksteren (Pinksterdag) 2018

zondag 20 mei 2018

Pinkstermaandag 2018

maandag 21 mei 2018

Feestdag Vlaamse Gemeenschap 2018 (Vlaamse overheidsdiensten)

woensdag 11 juli 2018

Nationale Feestdag 2018

zaterdag 21 juli 2018

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2018 (Moederdag regio Antwerpen)

woensdag 15 augustus 2018

Feestdag Federatie Wallonie-Brussel 2018

donderdag 27 september 2018


(Waalse overheidsdiensten) Allerheiligen 2018

donderdag 1 november 2018

Allerzielen 2018 (federale overheidsdiensten)

vrijdag 2 november 2018

Wapenstilstand W.O. I 2018

zondag 11 november 2018

Koningsdag 2018 (overheidsdiensten)

donderdag 15 november 2018

Feestdag Duitstalige Gemeenschap 2018 (Duitstalige overheidsdiensten)

donderdag 15 november 2018

Kerstmis 2018

dinsdag 25 december 2018

Tweede Kerstdag 2018 (federale overheidsdiensten)

woensdag 26 december 2018

Ontdek ook de ​speciale dagen​ van het ​kalender jaar 2018​ die apart worden vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard. Speciale Dagen Belgie

Datum

Drie Koningen 2018

zaterdag 6 januari 2018

Valentijn 2018

woensdag 14 februari 2018

Vaderdag (Antwerpen) 2018

maandag 19 maart 2018

Zomeruur 2018

zondag 25 maart 2018

Verjaardag ZM Koning Filip 2018

zondag 15 april 2018

Secretaressedag 2018

donderdag 19 april 2018

Moederdag 2018

zondag 13 mei 2018

Ramadan begint 2018

woensdag 16 mei 2018

Vaderdag 2018

zondag 10 juni 2018


Suikerfeest begint 2018

vrijdag 15 juni 2018

Moederdag (Antwerpen) 2018

woensdag 15 augustus 2018

Winteruur 2018

zondag 28 oktober 2018

Halloween 2018

woensdag 31 oktober 2018


Feestdagen België 2017 Lees verder op​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2017-belgie Feestdag Belgie

Datum

Nieuwjaarsdag 2017

zondag 1 januari 2017

Pasen 2017

zondag 16 april 2017

Paasmaandag 2017

maandag 17 april 2017

Feest van de Arbeid 2017

maandag 1 mei 2017

Onze Lieve Heer Hemelvaart 2017

donderdag 25 mei 2017

Pinksteren (Pinksterdag) 2017

zondag 4 juni 2017

Pinkstermaandag 2017

maandag 5 juni 2017

Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2017 (Vlaamse overheidsdiensten)

dinsdag 11 juli 2017

Nationale Feestdag 2017

vrijdag 21 juli 2017

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2017 (Moederdag regio Antwerpen)

dinsdag 15 augustus 2017

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2017 (Waalse overheidsdiensten)

woensdag 27 september 2017

Allerheiligen 2017

woensdag 1 november 2017

Allerzielen 2017 (federale overheidsdiensten)

donderdag 2 november 2017

Wapenstilstand W.O. I 2017

zaterdag 11 november 2017

Koningsdag 2017 (overheidsdiensten)

woensdag 15 november 2017

Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2017 (Duitstalige overheidsdiensten)

woensdag 15 november 2017

Kerstmis 2017

maandag 25 december 2017

Tweede Kerstdag 2017

dinsdag 26 december 2017


(federale overheidsdiensten)

Ontdek ook de ​speciale dagen​ van het ​kalenderjaar 2017​ die apart worden vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiële Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard. Speciale Dagen Belgie

Datum

Drie Koningen 2017

vrijdag 6 januari 2017

Valentijn 2017

dinsdag 14 februari 2017

Vaderdag (Antwerpen) 2017

zondag 19 maart 2017

Zomeruur 2017

zondag 26 maart 2017

Verjaardag ZM Koning Filip 2017

zaterdag 15 april 2017

Secretaressedag 2017

donderdag 20 april 2017

Moederdag 2017

zondag 14 mei 2017

Ramadan begint 2017

zaterdag 27 mei 2017

Vaderdag 2017

zondag 11 juni 2017

Suikerfeest begint 2017

zondag 25 juni 2017

Moederdag (Antwerpen) 2017

dinsdag 15 augustus 2017

Winteruur 2017

zondag 29 oktober 2017

Halloween 2017

dinsdag 31 oktober 2017


Feestdagen België 2016 Lees verder op:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2016-belgie Feestdag Belgie

Datum

Nieuwjaar 2016

vrijdag 1 januari 2016

Pasen 2016

zondag 27 maart 2016

Paasmaandag 2016

maandag 28 maart 2016

Feest van de Arbeid 2016

zondag 1 mei 2016

Onze Lieve Heer Hemelvaart 2016

donderdag 5 mei 2016

Pinksteren 2016 (Pinksterdag)

zondag 15 mei 2016

Pinkstermaandag 2016

maandag 16 mei 2016

Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2016 (Vlaamse overheidsdiensten)

maandag 11 juli 2016

Nationale Feestdag 2016

donderdag 21 juli 2016

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2016 (Moederdag regio Antwerpen)

maandag 15 augustus 2016

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2016 (Waalse overheidsdiensten)

dinsdag 27 september 2016

Allerheiligen 2016

dinsdag 1 november 2016

Allerzielen 2016 (federale overheidsdiensten)

woensdag 2 november 2016

Wapenstilstand W.O. I 2016

vrijdag 11 november 2016

Koningsdag 2016 (overheidsdiensten)

dinsdag 15 november 2016

Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2016 (Duitstalige overheidsdiensten)

dinsdag 15 november 2016

Kerstmis 2016

zondag 25 december 2016


Tweede Kerstdag 2016 (federale overheidsdiensten)

maandag 26 december 2016

Ontdek ook de speciale dagen van het ​kalender jaar 2016​ die apart worden vermeld in dit lijstje. Het zijn geen officiÍle Belgische wettelijke vakantiedagen maar toch het vermelden waard.

Speciale Dagen Belgie

Datum

Drie Koningen 2016

woensdag 6 januari 2016

Valentijn 2016

zondag 14 februari 2016

Vaderdag (Antwerpen) 2016

zaterdag 19 maart 2016

Zomeruur 2016

zondag 27 maart 2016

Secretaressedag 2016

donderdag 21 april 2016

Moederdag 2016

zondag 8 mei 2016

Ramadan begint 2016

maandag 6 juni 2016

Vaderdag 2016

zondag 12 juni 2016

Suikerfeest begint 2016

woensdag 6 juli 2016

Moederdag (Antwerpen) 2016

maandag 15 augustus 2016

Winteruur 2016

zondag 30 oktober 2016

Halloween 2016

maandag 31 oktober 2016


Feestdagen België 2015 Lees verder op​: ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2015-belgie Feestdag België

Datum

Nieuwjaar 2015

donderdag 1 januari 2015

Pasen 2015

zondag 5 april 2015

Paasmaandag 2015

maandag 6 april 2015

Feest van de Arbeid 2015

vrijdag 1 mei 2015

Onze Lieve Heer Hemelvaart 2015

donderdag 14 mei 2015

Moederdag 2015 (geen officiële feestdag)

zondag 10 mei 2015

Pinksteren 2015 (Pinksterdag)

zondag 24 mei 2015

Pinkstermaandag 2015

maandag 25 mei 2015

Vaderdag 2015 (geen officiële feestdag)

zondag 14 juni 2015

Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2015 (Vlaamse overheidsdiensten)

zaterdag 11 juli 2015

Nationale Feestdag 2015

dinsdag 21 juli 2015

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2015 (Moederdag regio Antwerpen)

zaterdag 15 augustus 2015

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2015 (Waalse overheidsdiensten)

zondag 27 september 2015

Allerheiligen 2015

zondag 1 november 2015

Allerzielen 2015 (federale overheidsdiensten)

maandag 2 november 2015

Wapenstilstand 2015

woensdag 11 november 2015


Koningsdag 2015 (overheidsdiensten)

zondag 15 november 2015

Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2015 (Duitstalige overheidsdiensten)

zondag 15 november 2015

Kerstmis 2015

vrijdag 25 december 2015


Feestdagen België 2014 Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2014-belgie

Feestdag België

Datum

Nieuwjaar 2014

woensdag 1 Januari 2014

Pasen 2014

zondag 20 April 2014

Paasmaandag 2014

maandag 21 April 2014

Feest van de Arbeid 2014

donderdag 1 Mei 2014

Moederdag 2014 (geen officiële feestdag)

zondag 11 Mei 2014

Onze Lieve Heer Hemelvaart 2014

donderdag 29 Mei 2014

Vaderdag 2014 (geen officiële feestdag)

zondag 8 Juni 2014

Pinksteren 2014 (Pinksterdag)

zondag 8 Juni 2014

Pinkstermaandag 2014

maandag 9 Juni 2014

Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2014 (Vlaamse overheidsdiensten)

vrijdag 11 Juli 2014

Nationale Feestdag 2014

maandag 21 Juli 2014

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2014 (Moederdag regio Antwerpen)

vrijdag 15 Augustus 2014

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2014 (enkel Waalse overheidsdiensten)

zaterdag 27 September 2014

Allerheiligen 2014

zaterdag 1 November 2014

Allerzielen 2014 (federale overheidsdiensten)

zondag 2 November 2014


Wapenstilstand 2014

dinsdag 11 November 2014

Koningsfeest 2014 (overheidsdiensten)

zaterdag 15 November 2014

Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2014 (Duitstalige overheidsdiensten)

zaterdag 15 November 2014

Kerstmis 2014

donderdag 25 December 2014


Feestdagen België 2013 Lees verder op​:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2013-belgie

Feestdag België

Datum

Nieuwjaar 2013

dinsdag 1 Januari 2013

Pasen 2013

zondag 31 Maart 2013

Paasmaandag 2013

maandag 1 April 2013

Feest van de Arbeid 2013

woensdag 1 Mei 2013

Moederdag 2013 (geen officiele feestdag)

zondag 12 Mei 2013

Onze Lieve Heer Hemelvaart 2013

donderdag 9 Mei 2013

Pinksteren 2013 (Pinksterdag)

zondag 19 Mei 2013

Pinkstermaandag 2013

maandag 20 Mei 2013

Vaderdag 2013 (geen officiële feestdag)

zondag 9 Juni 2013

Feestdag vd Vlaamse Gemeenschap 2013 (enkel Vlaamse overheidsdiensten)

donderdag 11 Juli 2013

Nationale Feestdag 2013

zondag 21 Juli 2013

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2013 (Moederdag regio Antwerpen)

donderdag 15 Augustus 2013

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel 2013 (enkel Waalse overheidsdiensten)

vrijdag 27 September 2013

Allerheiligen 2013

vrijdag 1 November 2013

Allerzielen 2013 (enkel federale overheidsdiensten)

zaterdag 2 November 2013


Wapenstilstand 2013

maandag 11 November 2013

Koningsfeest 2013 (enkel federale overheidsdiensten)

vrijdag 15 November 2013

Feestdag vd Duitstalige Gemeenschap 2013 (enkel Duitstalige overheidsdiensten)

vrijdag 15 November 2013

Kerstmis 2013

woensdag 25 December 2013


Feestdagen België 2012 Lees verder op​:​ ​http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-2012-belgie Feestdag

Datum

Nieuwjaar

zondag 1 Januari 2012

Pasen

zondag 8 April 2012

Paasmaandag

maandag 9 April 2012

Feest van de Arbeid

dinsdag 1 Mei 2012

Onze Lieve Heer Hemelvaart

donderdag 17 Mei 2012

Pinksteren Pinksterdag

zondag 27 Mei 2012

Pinkstermaandag

maandag 28 Mei 2012

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel Vlaamse overheidsdiensten)

woensdag 11 Juli 2012

Nationale Feestdag

zaterdag 21 Juli 2012

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag regio Antwerpen)

woensdag 15 Augustus 2012

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel (enkel Waalse overheidsdiensten)

donderdag 27 September 2012

Allerheiligen

donderdag 1 November 2012

Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten)

vrijdag 2 November 2012

Wapenstilstand

zondag 11 November 2012

Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten)

donderdag 15 November 2012

Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap

donderdag 15 November 2012


(enkel Duitstalige overheidsdiensten) Kerstmis

dinsdag 25 December 2012


Feestdagen België 2011 Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-belgie-2011 Feestdag

Datum

Nieuwjaar

zaterdag 1 Januari 2011

Pasen

zondag 24 April 2011

Paasmaandag

maandag 25 April 2011

Feest van de Arbeid

zondag 1 Mei 2011

Onze Lieve Heer Hemelvaart

donderdag 2 Juni 2011

Pinksteren Pinksterdag

zondag 12 Juni 2011

Pinkstermaandag

maandag 13 Juni 2011

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel Vlaamse overheidsdiensten)

maandag 11 Juli 2011

Nationale Feestdag

donderdag 21 Juli 2011

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag regio Antwerpen)

maandag 15 Augustus 2011

Feestdag vd Federatie Wallonie-Brussel (enkel Waalse overheidsdiensten)

dinsdag 27 September 2011

Allerheiligen

dinsdag 1 November 2011

Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten)

woensdag 2 November 2011

Wapenstilstand

vrijdag 11 November 2011

Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten)

dinsdag 15 November 2011

Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap

dinsdag 15 November 2011


(enkel Duitstalige overheidsdiensten) Kerstmis

zondag 25 December 2011


Feestdagen België 2010 Lees verder op​:​ http://www.feestdagen-belgie.be/feestdagen-belgie-2010 Feestdag

Datum

Nieuwjaar

vrijdag 1 Januari 2010

Pasen

zondag 4 April 2010

Paasmaandag

maandag 5 April 2010

Feest van de Arbeid

zaterdag 1 Mei 2010

Onze Lieve Heer Hemelvaart

donderdag 13 Mei 2010

Pinksteren Pinksterdag

zondag 23 Mei 2010

Pinkstermaandag

maandag 24 Mei 2010

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (enkel Vlaamse overheidsdiensten)

zondag 11 Juli 2010

Nationale Feestdag

woensdag 21 Juli 2010

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (Moederdag regio Antwerpen)

zondag 15 Augustus 2010

Feestdag van de Franse Gemeenschap (enkel Waalse overheidsdiensten)

maandag 27 September 2010

Allerheiligen

maandag 1 November 2010

Allerzielen (enkel federale overheidsdiensten)

dinsdag 2 November 2010

Wapenstilstand

donderdag 11 November 2010

Koningsfeest (enkel federale overheidsdiensten)

maandag 15 November 2010

Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap

maandag 15 November 2010


(enkel Duitstalige overheidsdiensten) Kerstmis

zaterdag 25 December 2010


QR Code voor Smartphones Scan deze code in met de camera op je smartphone en dan wordt de webstek http://www.feestdagen-belgie.be/​ automatisch geopend.

Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender  

Dit dokument bevat de exacte datums van alle officiele Belgische Feestdagen. Lees verder op: http://www.feestdagen-belgie.be/

Feestdagen Belgie - Exacte datums op kalender  

Dit dokument bevat de exacte datums van alle officiele Belgische Feestdagen. Lees verder op: http://www.feestdagen-belgie.be/

Advertisement