Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Page 1

FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA

2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020

JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG

FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA

2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020

JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG JAARVERSLAG

FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA FEDUSTRIA

2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020

FEDUSTRIA

2019 - 2020


Legende Om de kerncijfers in dit jaarverslag beknopt weer te geven, gebruiken wij een aantal terugkerende iconen. Hierna vindt u hun respectieve betekenis.

Omzet

Exportquote (aandeel van export in omzet)

Š MOBITEC SYSTEMS Handelssaldo (export-import)

Investeringen +

Toegevoegde waarde

Ondernemingen

Tewerkstelling

< 50

Kleine ondernemingen (< 50 werknemers) Nettorentabiliteit van het eigen vermogen

Evolutie van de activiteit in 2019 Aandeel (in toegevoegde waarde voor textiel of in omzet voor hout & meubel) Breierij

Weverij

Š MINTJENS FURNITURE


KERNCIJFERS TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE 2019 (schatting op jaarbasis)

TEXTIEL 9,6

70 %

+2,0

4,3

75 %

+2,8

+

werkelijke prijzen mia €

212,4

37.315 < 50

94,2 %

10.000

2007

2009

2016

2017

2018

2019*

Textielindustrie

Hout- en meubelindustrie

* Voorlopige gegevens

Bron: BTW-aangiften, FOD Economie

0

2000

2007

Textielindustrie

2009

2017

19.651

30.000

19.562

40.000

18.625

Aantal werknemers

190,2 141,2

104,9

144,5

159,2

212,4

228,1

237,2

243,5 204,7

206,3

197,5

In miljoen €

50.000

20.000

50 0

4,7 %

mediaan gegevens 2017

TEWERKSTELLING IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

250

100

4,8 %

Nettorentabiliteit eigen vermogen

25.663

18.013

150

1.148

n.b.

87,8 %

Kleine ondernemingen

INVESTERINGEN IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

200

Ondernemingen

1,3

22.054

aantal werknemers gegevens 30/06/2019

613

91,9 %

19.302

Tewerkstelling

1,3

30.970

mio €

1.761

24.311

Investeringen

Toegevoegde waarde

2,6

2018

19.302

190,2

-0,8

mia €

18.013

402,6

Handelssaldo

65 %

Exportquote

18.443

5,3

mia €

44.978

Omzet

HOUT EN MEUBEL

24.920

TOTAAL

2019

Hout- en meubelindustrie Bron: RSZ


IN- EN UITVOER EN HANDELSSALDO VAN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

Italië (4,5 %)

Oost-Europa (1,2 %)

Overige EU-28 (17,5 %)

Verre Oosten (4,3 %)

Nabije en Midden-Oosten (1,0 %)

Nederland (14,8 %)

West-Europa niet-EU (2,5 %)

Oceanië (0,6 %)

Duitsland (13,5 %)

Noord-Amerika (2,4 %)

Latijns-Amerika (0,6 %)

Verenigd Koninkrijk (10,0 %)

Afrika (2,2 %)

14,9 12,9

14,5

13,7

1980

1990

Invoer

2000

2010

Uitvoer

2,0

2,4

2,7

3,4

1,5 0,5

0

3,7

4

24,8 % Frankrijk (24,8 %)

5,9

7,4

8

3,2

17,5 %

12,1

4,5 % 4,3 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 1,2 % 1,0 % 0,6 % 0,6 %

12

11,0

10,0 %

13,0

13,5 %

14,8 %

16

9,6

In miljard €

BESTEMMING VAN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELUITVOER

2015

2019*

Handelssaldo

* Schatting op basis van 10 maanden 2019

Bron: INR

Bron: INR

RELATIEF BELANG VAN DE PRODUCTGROEPEN VAN DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE (totale omzet 2019 = 5,3 miljard euro) 30 %

RELATIEF BELANG VAN DE PRODUCTGROEPEN VAN DE TEXTIELINDUSTRIE (totale omzet 2019 = 4,3 miljard euro)

41 % 18 %

11 %

4% 8% 4%

40 %

Bron: BTW-aangiften, FOD Economie

Textielindustrie * Voorlopige gegevens

Garenproductie (2 %) Bron: aandelen geschat door Fedustria op basis van de toegevoegde waarde

Veredeling (4 %)

2018

2019*

Hout- en meubelindustrie Bron: BTW-aangiften, FOD Economie

1.300,0

1.250,0

1.250,0

1.175,0

1.250,0

1.200,0

1.107,0

1.377,1

1.500

1.733,4

5.262,0

5.352,6

2.000

1.455,5

2017

4.327,5

2016

4.353,6

4.200

3.800

Interieurtextiel (41 %)

1.000 4.446,6

4.600

5.291,9

5.113,1

5.000

Kledingtextiel (11 %)

BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

5.400

4.607,9

In miljoen €

OMZET IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

Technisch textiel (42 %)

1.501,6

Verpakkingen (8 %)

Overige houtverwerking (4 %)

1.808,1

Plaatmaterialen (30 %)

Bouwelementen (18 %)

42 %

In miljoen €

Meubelindustrie (40 %)

2%

500

0

2000

2007

Textielindustrie * Schattingen

2009

2017*

2018*

2019*

Hout- en meubelindustrie Bron: INR en schattingen


© ANNABEL TEXTILES

Inhoud 2

Voorzitters Willen vooruitgaan.

4

Productgroepen textiel Informatie over Interieurtextiel, Technisch textiel, Kledingtextiel, Veredeling en Garenproductie. © VELDEMAN BEDDING

16

Productgroepen meubel & hout Informatie over Meubel, Houten constructieelementen, Houten plaatmateriaal, Houten verpakkingen, Diverse producten van hout en Houtinvoerhandel.

31

Fedustria in actie Overzicht van acties en campagnes.

37

Focus op sociaal De grootste uitdaging voor de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie is het vinden van nieuwe medewerkers.

© NEYT NV

39

Conjunctuur textiel De Belgische textielindustrie in 2019.

44

Conjunctuur meubel & hout De Belgische meubel- en houtindustrie in 2019.

49

Beleidsorganen Overzicht van de bestuursorganen.

52

Diensten en contactpersonen Overzicht van onze experten per afdeling.

© B.I.C.-CARPETS


Voorzitters WILLEN VOORUITGAAN Economische groei is ons doel

Zelfs zonder volwaardige federale regering is in 2019 het land niet in mekaar gestort. Het grote voordeel van ons land is immers dat het een mature democratie is die decennialang sterke democratische instellingen heeft opgebouwd. Justitie, politie en leger bijvoorbeeld blijven hun job doen, ziekenhuizen en de gezondheidszorg blijven beschikbaar, pensioenen en andere uitkeringen worden verder uitbetaald... Terwijl bedrijven ook zonder federale regering niet ontsnappen aan hun fiscale voorafbetalingen en het betalen van hun sociale bijdragen. Burgers ten andere evenmin. Onze democratische instellingen zijn robuust en blijven werken. Maar ook de bedrijven en de burgers blijven werken, dag-in, dag-uit. Gelukkig weten de meesten wel dat hun toekomst, welvaart en geluk in eerste instantie afhangen van hun eigen dagelijkse inzet, en niet van de overheid. Dat noemen we zelfredzaamheid. Miljoenen mensen en ondernemingen nemen dagelijks samen naar best vermogen miljoenen beslissingen: dát houdt onze samenleving overeind. De industriële bedrijven gaan vooruit door toepassing van nieuwe technologieën en creativiteit in productontwikkeling, ook door het ontwikkelen van nieuwe markten en het verdiepen van bestaande markten. Positief is ook dat dankzij de bedrijven er veel jobs beschikbaar zijn, ook in de textiel-, hout- en meubelindustrie. Maar het schort aan de invulling ervan. Daar kan het overheidsbeleid mee aan verhelpen. Hoe? Door mensen te activeren, en niet omgekeerd zoals nu, door ze te veel te laten gedijen in hun uitkeringen. En door beter onderwijs te verstrekken. Onze industrie heeft vooral jongeren nodig, véél jongeren, goed opgeleide jongeren.

© JORI

2

Jaarverslag Fedustria 2019-2020


»

VOOR DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELBEDRIJVEN LIGGEN DE PRIORITEITEN IN DE VOLGENDE DOMEINEN: EXPORT, ENERGIE, JOBS, KOSTEN EN IMAGO.

Hebben we dan niet snel een nieuwe federale regering nodig? Toch wel. We hebben een daadkrachtig beleid nodig dat maatregelen neemt om ons land te versterken en te verbeteren. Uit een bevraging bij onze lidbedrijven is gebleken dat een aantal thema’s een topprioriteit zijn voor 2020. Hoofdbekommernis blijft de versterking van het concurrentievermogen van de bedrijven. Onze welvaart komt in belangrijke mate voort uit onze export. Maar alleen competitieve bedrijven kunnen succesvol zijn op de buitenlandse markten. Voor de textiel-, hout- en meubelbedrijven liggen de prioriteiten, naast export, in de domeinen energie, jobs, kosten en imago. Inzake energie zijn zowel de bevoorrading als de kostprijs een kopzorg. De extra taksen op de stroomfactuur moeten naar beneden. Een specifieke bekommernis is biomassa, zeg maar hout. Hout is onze grondstof. Het is bijgevolg uit den boze om deze grondstof gesubsidieerd te verbranden voor ‘energie uit biomassa’, terwijl onze productiebedrijven er de volle prijs voor moeten betalen. Onze bedrijven krijgen ook volop te maken met de energie- en klimaattransitie. Voor de houtsector is dit vooral een opportuniteit: hout is niet alleen een hernieuwbare grondstof, het is ook een belangrijk product in de strijd tegen de klimaatopwarming. Immers, bomen nemen de koolstof uit de CO2 op en geven de zuurstof af. En die koolstof blijft in het houten product of bouwwerk opgeslagen gedurende de hele levensduur, dus vaak vele tientallen jaren. Kortom, hoe meer hout we gebruiken, hoe beter voor het klimaat. Via de campagne www.houtgeeftzuurstof.be verneemt u er alles over. De reeds genoemde krapte op de arbeidsmarkt heeft meer dan één productiebedrijf vorig jaar in de problemen gebracht. Honderden jobs konden niet worden ingevuld. Inspanningen ter verbetering van het imago van de sector kunnen ertoe bijdragen. Te weinig mensen weten dat onze productiebedrijven in textiel, hout en meubel uiterst moderne fabrieken zijn met een state-of-the-art geautomatiseerd productieapparaat, een vernieuwd productenpalet en een personeelsbeleid op maat van de werknemers. De lidbedrijven kunnen bij al deze uitdagingen hun voordeel doen door meer beroep te doen op de diensten van Fedustria, bv. op sociaal vlak, op milieuvlak, of voor nieuwe exportopportuniteiten. En door de kennis te benutten over bv. douane- en oorsprongsreglementering die in de beroepsorganisatie aanwezig is. Voor innovatie staan de technologiecentra Centexbel-VKC en Wood.be paraat. En voor opleiding en vorming de sectorale opleidingscentra Cobot en Woodwize. Uiteraard moet ondernemen rendabel zijn en blijven. Want wat baten een modern productieapparaat, hedendaagse producten en een proactief klimaatbeleid wanneer een bedrijf financieel-economisch het hoofd niet boven water kan houden? En nooit vergeten: we hebben onze welvaart te danken aan onze industrie! Francis Verstraete, voorzitter Jan Desmet, vicevoorzitter

© GREEN STREET FABRICS Jaarverslag Fedustria 2019-2020

3


Interieurtextiel 158*

9.300

1.905

mio

94 %

-2 %

41 %

* Bedrijfsgroepen worden als één bedrijf beschouwd

» SERVICE BLIJFT DÉ TROEF BIJ UITSTEK VOOR DE BELGISCHE PRODUCENTEN VAN INTERIEURTEXTIEL DIE ALOM WORDEN GEPREZEN VOOR HUN

De productgroep Interieurtextiel omvat: tapijt (geweven, getuft, naaldvilt, badsets…), meubelstoffen (plat, fluweel, uni, jacquard, bedrukt…), decoratiestoffen, overgordijnen, wandbekleding, huishoudlinnen (keuken-, tafel-, bed- en badlinnen), matrasbekledingsstoffen, passementerie…

KLANTGERICHTHEID.

Binnen het Belgische interieurtextiel neemt de textielvloerbekleding (karpetten, kamerbreed tapijt, matten, lopers, badsets…) de eerste positie in met nagenoeg 75 % van de gerealiseerde omzet. Het overige kwart wordt verdeeld over matrasbekleding, zetel- en decoratiestoffen. De Belgische bedrijven actief in het interieurtextiel realiseren samen een totale omzet van 1,9 miljard euro en vertegenwoordigen zowat 41 % van de toegevoegde waarde van de gehele textielsector. De Belgische tapijtsector is uitgegroeid tot de tweede belangrijkste ter wereld na de VS, en realiseert met circa 70 bedrijven een totale omzet van 1,3 miljard euro. In de matrastijksector zijn vier Belgische spelers samen goed voor een omzet van ruim 400 miljoen euro, mede dankzij hun internationale vestigingen. Meestal zijn hun klanten grote groepen van matrassenproducenten die zelf ook verspreid zijn over heel de wereld. De sector van de zetel- en decoratiestoffen telt een 40-tal kmo’s met een omzet van zowat 150 miljoen euro en circa 825 medewerkers. Vernieuwing via design is één van hun sterkste troeven. Verder is er ook nog het segment van het huishoudtextiel (omzet circa 50 miljoen euro). © BALTA CARPETS

4


© OMEXCO

ECHTE EXPORTKAMPIOENEN Door de centrale ligging op de Europese thuismarkt kent het Belgische interieurtextiel een wereldwijde afzet. Zowel het VK (vooral voor kamerbreed tapijt, geweven matrastijk en zitmeubelstoffen), als de VS (afgepaste tapijten, textielmuurbekleding) zijn topmarkten. Maar de EU blijft niettemin de grootste afzetmarkt. Samen met het Vlaamse exportagentschap FIT begeleidt Fedustria de interieurtextielbedrijven zoveel mogelijk bij hun exportinspanningen. Dit gebeurde in 2019 o.a. via groepsdeelnames aan grote internationale vakbeurzen, zoals Domotex (Hannover), Domotex Asia/Chinafloor (Shanghai) en Intertextile Home Textiles (Shanghai). Fedustria en FIT blijven ook actief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse BFM London Fabric Show in samenwerking met de Britse collega’s van British Furniture Manufacturers (BFM). Deelname aan vakbeurzen blijft sowieso belangrijk binnen de interieurtextielwereld, omdat het fysiek kunnen tonen van de nieuwe collecties en het face-to-face contact met de klanten primordiaal blijft, zeker in internationale klantenrelaties. De Brexit en de internationale handelsspanningen aangepookt door de Verenigde Staten maken dat de interieurtextielbedrijven meer en meer op zoek gaan naar nieuwe afzetmarkten. Met de ondersteuning van FIT wijst Fedustria de bedrijven dan ook nieuwe opportuniteiten aan. © BEKAERTDESLEE

5


VOOR EEN HANDELSVRIENDELIJKE BREXIT Fedustria volgt de Brexit-saga op de voet. Samen met de Europese textielfederatie Euratex, het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Vlaamse ondernemersorganisatie VOKA, FIT, alsmede ondernemersplatformen zoals de provincie West-Vlaanderen, pleit Fedustria voor een zo handelsvriendelijk mogelijke Brexit. Tot eind 2020 loopt een overgangsperiode waarin de Britten deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie en de interne markt. Tegen eind 2020 moet de EU met Premier Boris Johnson een vrijhandelsakkoord onderhandelen. De Belgische interieurtextielbedrijven hebben zich zo goed als mogelijk voorbereid op de ‘definitieve Brexit’. De sterke commerciële banden dankzij jarenlange goede wederzijdse contacten zullen niet verdwijnen, ook niet door de Brexit.

DECOSIT VIERT SUCCESVOLLE EERSTE EDITIE MET UITBREIDING IN 2020

© SLOTS

© LAMPE TEXTILES

6

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Fedustria blies de interieurstoffenbeurs Decosit nieuw leven in na het plotse schrappen van de beurs MoOD. De tweedaagse Decosit vond plaats op 10 en 11 september 2019 in Brussels Expo, waar ze 16 textielfabrikanten wist te verzamelen. Er werden zo’n 300 bezoekers aangetrokken, o.a. uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Italië, Polen en Duitsland. Deze succesvolle (door)start zal op 9 en 10 juni 2020 een tweede, meer uitgebreide editie kennen.


UITDAGINGEN EN TROEVEN ANNO 2020 Een bijzonder grote uitdaging blijft het vinden van personeel in een regio waar werkloosheid quasi onbestaande is. Ook blijft er permanente druk bestaan om nog efficiënter te produceren in één van de duurste productielanden ter wereld. De sterke concurrentie uit bv. Turkije (muntdepreciatie) en de invoer uit goedkope productielanden blijft immers aanhouden. Tot slot is er de onzekerheid die de Brexit en de internationale handelsspanningen met zich meebrengen. Daartegenover blijven de Belgische interieurtextielbedrijven volop inzetten op kwaliteit, productontwikkeling en innovatie door o.m. in te spelen op de vraag naar duurzame en circulaire producten. En ze blijven investeren in een verdere digitalisering van hun productie- en verkoopprocessen.

© GRANDECO WALLFASHION GROUP

© NELEN & DELBEKE NV

© JULES CLARYSSE NV

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

7


Technisch textiel 80

7.600

2.085

mio

70 %

-3 %

42 %

» EEN MODERNE SAMENLEVING STELT STEEDS MEER KWALITEITSEISEN AAN HET LEVEN; TECHNISCH TEXTIEL KAN DAARTOE BIJDRAGEN.

Agrotech* Textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst, o.a. grondbedekkingsdoek, beschermdoek voor serres, visserijgarens…

Buildtech* Textiel voor de bouw en lichte constructies, o.a. isolatiematerialen, zonwering, roofingtextiel…

Geotech* Geotextiel, o.a. doek voor water-, wegen- en bodemwerken, afdichtingsdoek, waterfilterdoek…

© FEELDS

Indutech* Textiel voor industriële toepassingen, o.a. transportbanden, afdichtingskoorden voor tunnelovenwagens (steenbakkerijen), wolvilt voor bv. drukpersen…

Medtech* Medisch textiel, o.a. hydrofiel verbandgaas, steunverbanden, hospitaallinnen, luiers (baby’s, incontinentie), therapeutische elastische kousen, chirurgenpakken…

Mobiltech* Textiel voor voertuigen, o.a. autogordels, weefsels voor airbags, binnenbekleding voor auto’s, weefsels voor autobanden, tapijt voor autobussen, vliegtuigen en schepen…

Packtech* Textiel voor transport en verpakking, o.a. canvas/dekzeil (bache), postzakken/zakken voor linnengoed/geldzakken, cargo- en containernetten…

Protech* Textiel voor bescherming en veiligheid, o.a. brandwerende materialen, waterdichte weefsels…

Sporttech* Textiel voor sporttoepassingen, o.a. kunstgras, doek voor parachutes en/of luchtballons, weefsels voor sporttassen, rugzakken… *copyright Messe Frankfurt

8

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Hoe kan je in de industrie nog toegevoegde waarde creëren? In de modebranche en in het interieurtextiel gebeurt dat vooral via design en artistieke creatie, namelijk nieuwe tekeningen, nieuwe kleurencombinaties, nieuwe modellen. De ‘look’ is dan erg belangrijk. Maar in het technisch textiel speelt dat niet of veel minder. Daar bepalen de intrinsiek technische eigenschappen de kwaliteit van het textielproduct. En die technische eigenschappen kunnen op velerlei manieren bekomen worden, bv. door chemie te combineren met textiel – dat noemen we dan coating – om het bv. brandvertragend, waterdicht, lichtgevend, warmte-isolerend… te maken. Dat heet dan letterlijk en figuurlijk toegevoegde waarde aanbrengen op/in het textiel. Die techniciteit aan het textielproduct bezorgen kan ook via nieuwe technieken, bv. textielcomposieten waarbij soms driedimensionaal textiel met harsen wordt verhard, of vilt (‘non-woven’) of bepaalde vezels die materialen versterken of brandvrij maken.


© SIOEN INDUSTRIES

© ALFATEX - A VELCRO COMPANY

VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID, LEEFMILIEU EN COMFORT Technisch textiel heeft een functie. Altijd. Denken we bijvoorbeeld aan textiel verwerkt in auto’s: van de veiligheidsgordels en de airbags over de zetelbekleding, koffermatten en de hoedenplank tot de onzichtbare versterking van de autobanden: allemaal technisch textiel met een functie. Meer bekend en zichtbaar is de veiligheids- en beschermkleding, voor bv. politieagenten, brandweerlui, soldaten… tot kogelwerende vesten toe. Ander voorbeeld: de beschermkleding voor motorrijders. En in de productiesfeer: van beschermende werkkleding voor arbeiders die met chemische producten werken tot hightech stofvrije pakken voor medewerkers in cleanroom-activiteiten voor de aanmaak van bv. halfgeleiders. En ook in de medische sector is technisch textiel niet meer weg te denken: van steriele uitrusting voor chirurgen en verplegend personeel in het operatiekwartier tot verbandgaas, steunkousen, incontinentieluiers,

antidoorligmatrassen voor bedlegerige patiënten… Met de groeiende belangstelling voor een groen leefmilieu en met de klimaatuitdaging komt ook textiel als oplossing naar voren: bij aanleg van bermen wordt steeds vaker onkruidwerend doek aangebracht dat nu liefst biodegradeerbaar en composteerbaar is. Voor de versteviging van dijken, autosnelwegen en spoorwegen wordt geotextiel gebruikt om de stabiliteit van het artefact te garanderen. In de tuinbouw zorgt agrotextiel o.a. voor klimaatregeling in de serres. In de sport denken we aan de opmars van kunstgrasvelden die winter en zomer 24/7 bespeelbaar zijn. En aan de sportkleding die steeds gesofisticeerder en performanter wordt. In de transportsector zorgen de dekzeilen voor een vakkundige afscherming van de goederen en worden die steeds vaker met antidiefstalsystemen gecombineerd. Of touwwerk voor schepen.

© BEKAERT Extreem duurzame microkabels voor verwarmbare applicaties.

© BEXCO

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

9


INNOVATIE IS DE SLEUTEL Het technisch textiel heeft het grote voordeel dat het kan terugbogen op onze enige echte grondstof: onze kennis. En die kennis wordt groter dankzij samenwerking. In eerste instantie door de bedrijven zelf met kenniscentra, zoals het textieltechnologiecentrum Centexbel, maar ook met hogescholen en universiteiten. En de bedrijven kunnen ook van mekaar leren. Bijna nooit zijn zij rechtstreekse concurrenten omdat ze elk in een andere niche of marktsegment zitten. In 2019 werd daarom de werkgroep Technisch textiel geherlanceerd. Kennisuitwisseling staat hierin centraal. Daaruit kan dan de mogelijkheid groeien om samen dingen te doen die men alleen niet zou kunnen realiseren.

EXPORT OM DE MARKT TE VERGROTEN

© SEYNTEX

Ook voor technisch textiel geldt het adagium: voor een klein land is export van levensbelang. Zowat twee derde van het in België geproduceerde technisch textiel wordt over de landsgrenzen verkocht. Er bestaan veel gespecialiseerde beurzen waaraan de bedrijven deelnemen, en dat in functie van de specifieke producten die ze maken: beurzen voor medische producten, voor transport, voor veiligheid en bescherming… Maar er is één overkoepelende vakbeurs die eens om de twee jaar wordt georganiseerd en dat is Techtextil in Frankfurt. In 2019 vond die beurs plaats van 14 tot en met 17 mei. Het is de grootste in zijn soort in de wereld. Fedustria had er een groepsstand met een recordaantal deelnemende bedrijven, namelijk 23. Daarnaast namen nog een twintigtal bedrijven, afzonderlijk met een eigen individuele stand, deel aan Techtextil. Volgende afspraak is van 4 tot 7 mei 2021.

© BONTEXGEO

10

Jaarverslag Fedustria 2019-2020


Kledingtextiel 11 21

1.175 360

285 150

»

mio

Weverij

90 % 60 %

-2 % -5 %

Breierij

+ 11 %

CIRCULAIRE ECONOMIE

VERONDERSTELT SAMENWERKING BINNEN DE TEXTIELWAARDEKETEN.

De productgroep Kledingtextiel omvat weefsels en gebreide stoffen voor vrijetijdskleding, sportkleding, regenkleding, nachtkleding, werkkleding, ondergoed, modekleding, voeringen, en afgewerkte breigoedproducten zoals baby- en kinderkleding, joggings, pulls en andere bovenkleding, beenbekleding en T-shirts.

© NILORN - ADDING VALUE TO YOUR BRAND

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

11


KETENSAMENWERKING IN HET KADER VAN DE GREEN DEAL CIRCULAIR AANKOPEN VLAANDEREN Fedustria engageerde zich binnen de Green Deal Circulair Aankopen samen met Creamoda (kledingfederatie), FBT (federatie van de textielverzorging), Centexbel (kenniscentrum textiel), Cobot (opleidingscentrum textiel), IVOC (opleidingscentrum confectie), TFTC (opleidingscentrum textielverzorging) en de Hogeschool Gent. Op die manier bundelde de volledige kledingtextielketen de krachten en de troeven. Omdat de meeste vragen op vlak van duurzame textielaankoop betrekking hebben op bedrijfstextiel, werd een wegwijzer “Hoe circulair bedrijfstextiel aankopen?” opgesteld. Van vezel tot confectie tot en met de textielreiniging wordt geanalyseerd hoe circulariteit in bedrijfstextiel kan nagestreefd worden. Dit moet een objectief hulpmiddel zijn voor organisaties, bedrijven en overheden die circulair bedrijfstextiel wensen aan te kopen.

KENNIS DELEN Het textielkenniscentrum Centexbel speelt een cruciale rol in de verspreiding van kennis naar onze bedrijven, in het bijzonder naar de vele kmo’s. In dit kader wordt jaarlijks een Horizonverkenning Kledingtextiel georganiseerd, waar updates worden gegeven omtrent innovaties, patenten, normen, etikettering en wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks met kleding te maken heeft. Ook bedrijfsgetuigenissen zijn een vaste waarde. De onderzoeksprojecten van Centexbel worden ook telkens toegelicht. Behandelde topics: de wetgeving rond vezelsamenstelling, de chemiewetgeving REACH, persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), 3D-printing in textiel en kleding, en een onderzoek naar het comfort van ziekenhuispatiënten. Julie Lietaer (garenproducent ESG) enthousiasmeerde bij de laatste editie met haar bedrijfsgetuigenis omtrent duurzaamheid en circulariteit.

12

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

© PANTY’S CETTE


NOG MEER KETENSAMENWERKING… Transparantie, traceerbaarheid en duurzaamheid winnen meer en meer aan belang, zeker in de waardeketen van kleding. Ook bedrijven uit de kledingtextielsector die als toeleverancier met hun kledingstoffen of kledingaccessoires optreden, hebben daar alle belang bij. Als sectororganisatie heeft Fedustria haar volle medewerking verschaft aan verschillende projecten: •

bAwear: dit is een initiatief van modefederatie Creamoda. Een proefproject werd opgezet omtrent het ontwikkelen van een transparant, traceerbaar en verifieerbaar model (label) om een antwoord te bieden op de vraag hoe duurzaam kleding(textiel) alsook het productie- en onderhoudsproces zijn. De bAwear-methodiek brengt de volledige productieketen in kaart. Een gevalideerde LCA-berekening (levenscyclusanalyse) zorgt voor de verdere situering. De bedrijven krijgen een duidelijk inzicht in het duurzame karakter van hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien kunnen zij hierover communiceren op een objectieve, onderbouwde manier. Het proefproject dient nu verder uitgebreid te worden.

Circletex: wil met alle spelers binnen de keten van bedrijfskleding, beschermkleding en plat lin-

© LIBECO, BELGIAN LINEN

nen nagaan of er een systeem kan worden opgezet, waarbij het ingezamelde textiel – einde-leven van deze stromen – kan hersteld, herbestemd of gerecycleerd worden. •

Retex: het doel van dit Europese project, waaraan de regio’s Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen meewerken, is om de textielsector steeds meer in een gesloten kringloop te laten werken, en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken, ongeacht of die nu afkomstig zijn van productieafval of van afval na consumptie. Op 27 maart 2019 vond een workshop plaats over de recyclage van polyesterafval van einde-leven-kledij en van afval van textielproductie of -verwerking. Op 20 november 2019 werd een workshop kunststofverwerking georganiseerd. Bedoeling is om nieuwe rendabele waardeketens in textielrecyclage op te zetten met een beperkte milieu-impact. Het samenbrengen van textielafvalverwerkers, -bewerkers tot -producenten van eindproducten op basis van gerecycleerde materialen moet die gesloten textielkringloop concreet realiseren. Voor meer informatie: www.dotheretex.eu.

© LIEBAERT

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

13


Veredeling 42*

1.180

15 loon 27 geïntegreerd

650 loon 530 geïntegreerd

157

mio

20 %

-4,7 %

4%

* Alleen bedrijven met 10 of meer werknemers

De activiteit van de textielveredeling gebeurt hetzij geintegreerd in een textielbedrijf, hetzij door onafhankelijke gespecialiseerde toeleveranciers (loonveredelaars). Via textielveredeling worden kleur en extra functionaliteiten aan een textielproduct toegevoegd.

» KLEURSTOFFEN EN CHEMIE GEVEN EEN MEERWAARDE AAN DE TEXTIELPRODUCTEN.

De productgroep Veredeling • wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse textielartikelen (garens, weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens…), • maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend… en brengt coatings (deklagen) aan.

© SOIERIES ELITE

14

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Om haar toekomst te verzekeren, is de Belgische textielindustrie getransformeerd naar een gespecialiseerde kennisintensieve industrie, weg van de grote uniforme massaproductie. Die specialisatie uit zich vooral in de relatief snelle uitbreiding van het technisch textiel. Technisch textiel is immers vaak een combinatie van textiel én chemie, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een coating (bv. beschermlaag) op een weefsel. Op die manier ontstaat dan beschermtextiel voor bv. productiearbeiders of brandweerlui. Kennis zorgt voor de juiste chemische samenstelling, voor de juiste bescherming. Ook andere functionele eigenschappen kunnen aan het textielproduct worden toegevoegd. Tevens is de combinatie textiel en micro-elektronica in opmars richting ‘slim textiel’. Bij kledingstoffen, meubelstoffen, tapijten… wordt vooral kleur aangebracht. Het zijn de textielveredelingsbedrijven die daar voor zorgen.

ZORG VOOR HET MILIEU EN HET KLIMAAT Het gebruik van chemicaliën kan mogelijks risico’s inhouden voor mens en milieu. De veredelingsbedrijven zijn zich daar terdege van bewust en zijn dan ook continu op zoek naar alternatieven. Bovendien moeten de bedrijven ook beantwoorden aan strikte regels (o.a. van de Europese chemiewetgeving REACH) en voldoen aan strenge vergunningsvoorwaarden. Toch is het niet steeds evident om de strenge normen te halen. Maar dan heeft de sector het liefst dat dit op Europees niveau geregeld wordt. Fedustria volgt daarom de ontwikkelingen (o.a. restrictievoorstellen) in het kader van REACH nauwgezet op. En werkt ook actief mee aan de herziening van de Europese BREF’s. BREF staat voor Europees referentiedocument dat de best beschikbare technieken (BBT) vastlegt. In 2018 werd de BREF ‘oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen’ herzien. Hierin pleitte Fedustria o.a. voor een gelijke meetmethode voor het solvent DMF (belangrijk voor polyurethaan textielcoating). In 2019 en 2020 wordt de BREF ‘Textiel’ herzien, die zowat alle textielprocessen omvat.


Garenproductie 5

225

n.b.

mio

60 %

Naast onafhankelijke spinnerijen zijn er ook een aantal geïntegreerde spinnerijen (die deel uitmaken van een textielbedrijvengroep en in dat kader garens produceren voor de eigen weverijen).

»

GARENS ZIJN EEN

ONMISBARE TUSSENSTAP IN DE TEXTIELWAARDEKETEN:

n.b.

2%

De productgroep Garenproductie omvat de voorbereiding en de productie van filamentdraad (uit polyester PES en polyamide PA), vezels en garens van polyamide PA, polyester PES, polypropyleen PP…, en garens (zuiver en gemengd) van katoen, wol, vlas…

ZONDER GARENS GEEN KLEDING, MEUBELSTOFFEN OF TAPIJTEN.

© PROCOTEX

CIRCULAIRE ECONOMIE

COTTON RULES Binnen de Belgische textielindustrie is de spinnerijactiviteit een kleine maar gespecialiseerde niche met een aandeel van circa 2 % binnen de totale textielindustrie. De belangrijkste vezels zijn katoen en polyester, al wordt ook een ruim palet aan kunstmatige en synthetische garens geproduceerd voor o.a. technisch textiel. Ontwikkeling op maat van en in samenspraak met de klant is hierbij een grote troef. Katoentypespinnerijen zijn de grootste groep in de totale garenproductie in België (zonder de extrusie).

De toenemende aandacht van consumenten en overheden voor ecologische en duurzame producten maakt dat circulariteit binnen de garenproductie steeds meer aan belang wint. Zo wordt volop geïnvesteerd in eco-design en wordt actief ingezet op duurzame oplossingen, zoals verfprocédés met weinig of geen water en minder gebruik van kleurstoffen en energie. Verschillende recyclagemogelijkheden leiden bovendien tot nieuwe ecologische eindproducten. Op basis van post-consumer textielafval, zoals oude jeansbroeken, worden nieuwe textielproducten gemaakt, bv. handdoeken, nieuwe jeansbroeken, pulls, tentdoek… Circulaire economie in de praktijk dus. Een noodzakelijke tussenstap hiervoor is de garenproductie: de gerecycleerde vezels worden eerst opnieuw tot garens gesponnen en vervolgens geweven en geconfectioneerd tot eindproducten met gerecycleerd materiaal. En aangezien dit gepaard gaat met veel technische uitdagingen spelen de spinnerijen een zeer actieve rol in het onderzoek naar het verder optimaliseren van de huidige recyclagemogelijkheden. © NYOBE

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

15


Meubel 763

10.189

2.060* mio

57 %

-1,2 %

40 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2019

De Meubelindustrie omvat naast traditioneel meubilair (eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaumeubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) ook matrassen en bedbodems.

© VARAM

© MEUBELFABRIEK THEUNS

16

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

»

DE VELE UITDAGINGEN ZETTEN

DE BEDRIJVEN UIT DE BELGISCHE MEUBELINDUSTRIE ERTOE AAN OM IN TE ZETTEN OP DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE AFZETMARKTEN.


MATRASSEN: VOORBEREIDING TERUGNAMEPLICHT (UPV) VIA VALUMAT VZW OP KRUISSNELHEID 1 januari 2021 is de startdatum voor een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. Via Valumat vzw, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen – opgericht door een aantal matrasproducenten, Fedustria, Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandel) – worden de nodige voorbereidingen getroffen voor een realistisch en kostenefficiënt systeem. Eco-innovatie staat daarbij centraal. Eén van de essentiële voorwaarden om te komen tot een effectief werkbaar gegeven, is de invoering van één uniform systeem in België (en dus in de drie gewesten tegelijk). Bijgevolg waren er in 2019 gesprekken met de verschillende bevoegde regionale overheden en hun administraties. Ook vond een overleg plaats met de betrokken partijen uit de hele waardeketen. Tevens waren er goede contacten met de buurlanden Nederland en Frankrijk, alsook met de Europese federatie van het slaapcomfort EBIA. De vraag vanuit Europa naar de invoering van meer UPV-systemen voor verschillende productgroepen (ook meubelen) neemt toe. Fedustria pleit dan ook, samen met EFIC (Europese confederatie van de meubelindustrie) en EBIA, voor zoveel mogelijk uniformiteit.

© BEKA®

VERKOOP LICHT ACHTERUIT De omzet van de Belgische meubelindustrie ging in 2019 licht achteruit, naar schatting met 1,2 % (eerste negen maanden). De afzetprijzen kenden een gemiddelde stijging met 0,9 %, waardoor de daling in volume zowat 2 % bedroeg. Tijdens de eerste negen maanden van 2019 investeerde de Belgische meubelindustrie 59,6 miljoen euro, min 16,3 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

© EXTREMIS

17


© DECOTA INTERIEUR

© MAPE KITCHEN AND INTERIOR

E-BUSINESS: TESTCASES EFFENEN DE WEG NAAR EEN OPLOSSING OP SECTORNIVEAU Via de gemengde werkgroep Fedustria-Navem werd in 2019 volop doorgewerkt aan het dossier e-business (elektronische uitwisseling van gegevens tussen meubelfabrikanten en handelaars). Doel is te komen tot één sectoraal platform waarop meubelfabrikanten en -handelaars hun bestaande softwarepakketten kunnen enten en gegevens (digitale productcatalogi, orders, orderbevestigingen, en op termijn ook dispatching advices, facturen…) elektronisch op een beveiligde manier kunnen uitwisselen. Op basis van een aantal evaluatiecriteria werd gekozen voor een preferentiële softwarepartner. In samenspraak met deze laatste werden ontwerpen van samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en werd een tariefplan uitgewerkt in functie van de mogelijke scenario’s en compatibiliteiten. Een eerste reeks testcases bij meubelfabrikanten en -handelaars werd intussen afgerond en een tweede reeks ‘meer complexe’ testcases werd opgestart. Na een positieve evaluatie van deze bijkomende testcases zal worden overgegaan tot de nodige voorbereidingen voor een officieel lanceermoment op sectorniveau, hopelijk in de loop van 2020.

© ROYAL BOTANIA

18

Jaarverslag Fedustria 2019-2020


EXPORT ALS STERKHOUDER

© NEVES MAATWERK EN SCHUIFDEUREN

Export is en blijft een belangrijke hefboom voor de groei van de productie en de omzet van de Belgische meubelindustrie. BelgoFurn, de exportpromotiecel van Fedustria, faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor de Belgische meubelbedrijven en begeleidt hen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten. In dit kader werkt BelgoFurn jaarlijks een actieprogramma uit, mede geruggesteund door Flanders Investment & Trade als strategische partner. Naast de persacties gericht op de Franse en de Nederlandse markt, werd in 2019 door BelgoFurn voor de eerste maal een grootschalige persreis voor de Duitse woon- en vakpers georganiseerd. Een initiatief dat omwille van het grote succes zeker zal worden uitgebreid naar andere Europese landen.

ANDERE HIGHLIGHTS IN DE WERKING VAN BELGOFURN 2019 WAREN: •

de publicatie van de nieuwe Belgische Exportgids 2020 voor de internationale markten;

een groepsdeelname aan de beurs Furniture China te Shanghai (september 2019);

een voorbereidingsreis naar Canada, waar in 2020 een gemeenschappelijke Belgian Design Showroom in het TIDC (Toronto International Design Center) zal worden geopend;

de verwelkoming van de buitenlandse bezoekers op de Internationale Meubelbeurs Brussel (november 2019);

een groepsreis naar de Golfregio (november 2019).

© VIKA NV

© LEDA COLLECTION

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

19


Houten constructie-elementen 229

3.190

947*

mio

15 %

-1,7 %

18 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2019

De productgroep Houten constructie-elementen omvat de industriële productie van deuren, ramen, parket, gelijmd gelamelleerde spanten, dakspanten, houtverduurzaming, houtskeletbouw en houtbouw.

»

BOUWEN MET HOUT IS DÉ IDEALE OPLOSSING

IN DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATVERANDERING. ELKE KUBIEKE METER HOUT ALS ALTERNATIEF VOOR ANDERE CONSTRUCTIEMATERIALEN BESPAART 2 TON CO2.

HOUT, HET BOUWMATERIAAL VAN DE TOEKOMST! Bouwen met hout zit in de lift. Het aandeel houtbouw in België neemt jaar na jaar toe en schommelt intussen rond 11 %. Naast houtskeletbouw kennen nieuwere technieken zoals CLT (Cross Laminated Timber) een sterke opmars, overal in Europa. En dan gaat het niet alleen om kleinere bouwprojecten of verbouwingen. Meer en meer lanceren prestigieuze architectenbureaus projecten voor houten woontorens van een aanzienlijk aantal verdiepingen.

© KEBONY - @BYAKSEL

20

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Bouwen met hout biedt niet alleen een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele woningbouw, zoals snelle en droge manier van bouwen, vrijwel geen bouwafval, sterke vermindering van het werfverkeer, hogere thermische isolatie, energiebesparend, akoestisch dempend… Bovendien is het klimaatvriendelijk en volkomen brandveilig. De in het hout opgeslagen koolstof blijft decennialang opgeslagen in de houten gebouwen. Dat maakt van hout het meest klimaat- en milieuvriendelijke bouwmateriaal van allemaal.


© DEWAELE BOUWBEDRIJVEN

© PAR-KY BY DECOSPAN

CE-MARKERING, DÉ BASIS VOOR EEN EENGEMAAKTE EUROPESE BOUWPRODUCTENMARKT Aan de grondslag van de CE-markering ligt de Europese Bouwproductenverordening die tot doel heeft om de Europese markt voor bouwproducten te harmoniseren en handelsbarrières weg te werken. De bouwproductenverordening beschrijft op welke manier de prestaties van bouwproducten kunnen worden beoordeeld en gecommuniceerd. Voor de meeste bouwproducten werden deze spelregels vastgelegd in Europese geharmoniseerde normen. Indien er voor een bepaalde productgroep een geharmoniseerde norm bestaat, dan is CE-markering wettelijk verplicht. Het CE-merk garandeert dat een product aan deze eisen voldoet en fungeert dan als paspoort voor dit product binnen de Europese eengemaakte markt. Op vandaag bestaat er een verplichting tot CE-markering voor: plaatmateriaal, dakspanten, houtskeletbouw, gesorteerd hout, buitenschrijnwerk zonder brandeigenschappen, houten vloeren, samengestelde balken, dakelementen en houten gevelbekledingen. Recentelijk stellen we vast dat bepaalde lidstaten hun markten proberen af te schermen door het instellen van bijkomende eisen. Vanuit Fedustria verzetten we ons daartegen en blijven wij hameren op een eengemaakte Europese markt voor bouwproducten gebaseerd op CE-markering.

© LAMINATED TIMBER SOLUTIONS

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

21


© WOODLAM

CE-MARKERING VAN DEUREN DEELS MOGELIJK Er bestaan verschillende soorten deuren en poorten die al dan niet brandwerend, inbraakwerend of akoestisch dempend zijn. Wat de CE-markering van deuren betreft, is er veel onduidelijkheid. Op vandaag is CE-markering reeds verplicht voor industriële garagedeuren en -poorten, alsook voor ramen en buitendeuren. Aangezien ook de norm voor brandwerende en rookwerende eigenschappen reeds gepubliceerd is in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie, kunnen diezelfde deuren, poorten en ramen die over brandwerende eigenschappen beschikken CE-gemarkeerd worden. Binnendeuren en automatisch werkende deuren voor voetgangers kunnen nog niet CE-gemarkeerd worden, wegens het ontbreken van de publicatie van hun respectievelijke norm. Via contacten met de FOD Binnenlandse zaken heeft Fedustria wel kunnen bekomen dat de oude brandweerstandsklassen zullen beperkt worden tot juli 2022. Fedustria pleit in elk geval voor meer transparantie en klaarheid inzake CE-markering van (brandwerende) deuren. In dat opzicht ondernam zij actie naar het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch centrum voor het Bouwbedrijf) en de overheid. Ook zorgde Fedustria voor een duidelijke communicatie naar stakeholders en gebruikers.

22

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

© ENGELS RAMEN EN DEUREN - ANNICK VERNIMMEN


Houten plaatmateriaal 33

2.997

1.598* mio

69 %

-3,2 %

30 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2019

De productgroep Houten plaatmateriaal omvat de productiebedrijven van spaanplaten, MDF, OSB, multiplex en fineer. In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren).

»

HOUTEN PLAATMATERIAAL

ZORGT VOOR EEN GEOPTIMALISEERD GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE HOUTGRONDSTOF.

NOOD AAN EEN GELIJK SPEELVELD BINNEN DE EU Fedustria volgt alle nieuwe (Europese) regels van toepassing op de platenbedrijven van nabij op. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de Europese federatie van de producenten van houten plaatmateriaal EPF (European Panel Federation). Zo pleiten beide federaties er bij de wetgevende instanties voor om geen nationale regels of lokale eisen in te voeren bovenop de bestaande EU-regelgeving. Die bijkomende regels ondermijnen de Europese interne markt en belemmeren de vrije concurrentie. Een gelijk speelveld moet het uitgangspunt blijven. © MAESTRO BY DEPRO PROFILES

23


GEEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE DOOR IMPORT Daarnaast eist Fedustria, samen met EPF, dat plaatmateriaal, of producten eruit vervaardigd, die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen voldoen teneinde oneerlijke concurrentie te vermijden.

GEHARMONISEERDE REGELS VOOR BOUWPRODUCTEN Daarom riep EPF in 2019 de wetgevers er meermaals toe op om gemeenschappelijke normen voor houten plaatmateriaal te aanvaarden. Ondermeer omdat Duitsland specifieke nationale eisen invoerde over Vluchtige Organische Stoffen (VOC’s) voor producenten en verdelers van houten plaatmateriaal; eisen die verder gaan dan wat momenteel is bepaald in de Bouwproductenverordening en de geharmoniseerde normen. Hiermee pleegt Duitsland een inbreuk op het vrije verkeer van goederen in de EU.

© NORBORD

Fedustria heeft actief deelgenomen aan het protest tegen de Duitse inbreuk: enquêtes betreffende de emissies en de gebruikte meetmethode werden ingevuld voor de Europese Commissie en Duitsland. Klacht werd ingediend bij de EU aan het adres van Duitsland wegens het niet-respecteren van de vrijhandelsakkoorden en het ongeoorloofd invoeren van bijkomende vereisten op CE-gemarkeerde producten. De industrie strijdt immers verder voor de aanwending van E1-plaatmaterialen (met de hoogste genormaliseerde standaard!) als basisplaat voor het gebruik in beklede platen (E1-inside).

CASCADEGEBRUIK VAN HOUT De beschikbaarheid van de houtgrondstof is een cruciaal element voor het voortbestaan van de productiebedrijven. Fedustria blijft zich dan ook verzetten tegen het gesubsidieerd verbranden van de houtgrondstof. Een correcte cascadering van hout – eerst gebruik, dan hergebruik en recyclage, pas in allerlaatste instantie verbranding – is de basis voor een duurzaam biomassabeleid.

24

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

© PANIDUR BY DECRUY


Houten verpakkingen 64

1.053

444* mio

40 %

+2,6 %

8%

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2019

De productgroep Houten verpakkingen verenigt de producenten van kisten, palletten, stuwhout en kabelhaspels. Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-palletten, wordt in deze sector veel maatwerk verricht. Zo zijn er bedrijven die grote machines en onderdelen veilig verpakken, stuwen en verzenden. Omdat hout hét herbruikbare materiaal bij uitstek is, behoren ook heel wat herstellers van gebruikte palletten en tweedehandsverpakkingen tot deze deelsector.

»

HOUTEN VERPAKKINGEN ZIJN

MILIEUVRIENDELIJKER DAN VERPAKKINGEN UIT ANDERE MATERIALEN OMDAT ZE CO2 OPSLAAN IN HET HOUT EN OMDAT ZE VOOR DE PRODUCTIE EN VERWERKING ERVAN MINDER ENERGIE VERGEN.

© PGS GROUP

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

25


DE EPAL-PALLET, KAMPIOEN IN LOGISTIEK EN ECOLOGIE In de wereldwijde logistiek is de EPAL-pallet de meest gebruikte standaardpallet. Zo telt Europa meer dan 1.500 bedrijven met een EPAL-licentie. De EPAL-pallet staat voor goede kwaliteit, multi-inzetbaarheid in tal van sectoren (waaronder de voedingssector), en een systeem van uitwisselbaarheid en recyclage. Het is de Europese vereniging EPAL e.V. (Düsseldorf, Duitsland), actief in meer dan 30 landen, die verantwoordelijk is voor de consistente kwaliteit ervan. Belepal vzw, de Belgische vereniging van EPAL-pallettenfabrikanten en -herstellers, groepeert de Belgische bedrijven met een EPAL-licentie.

Dankzij het fijnmazige EPAL-netwerk en de uniforme kwaliteit van de EPAL-palletten kunnen de gebruikers hun EPAL-palletten altijd in de nabijheid kopen, verkopen, verhuren of laten herstellen. Ook diverse varianten van uitgestelde ruil, huur, of extern beheer van de palletvoorraad zijn mogelijk. Het wijdvertakte EPAL-netwerk, de uitgebreide gebruiksmogelijkheden en de gesloten levenscyclus van de EPAL-pallet maken dat niet alleen de transportkosten dalen, maar ook de milieulasten. En hoe langer we houten EPAL-palletten gebruiken en hergebruiken, hoe langer de koolstof in het hout wordt vastgehouden. Bovendien zijn uitwisselbare palletten ecologischer dan wegwerpexemplaren.

© PGS GROUP

HOUTEN VERPAKKINGEN, VEILIG EN HYGIËNISCH, OOK NA DE BREXIT De ISPM15-richtlijn van de FAO (Food & Agriculture Organisation) stelt strenge eisen aan houten verpakkingsmateriaal (o.a. hittebehandeling) om het risico op verspreiding van schadelijke organismen te vermijden. Palletten en houten verpakkingen die worden gebruikt bij de handel tussen de EU en zgn. derde landen moeten voldoen aan de eisen van de ISPM15. Binnen de EU (met uitzondering van Portugal) is voldoen aan de ISPM15 geen verplichting, wegens het beperkte risico op de verspreiding van schadelijke organismen. In geval het zou komen tot een harde Brexit, wordt het VK een derde land, met als gevolg dat alle houten verpakkingsmateriaal gebruikt in de handel tussen landen van de EU en het VK moet voldoen aan de voorschriften van de ISPM15. Samen met de Europese federatie van fabrikanten van houten palletten en verpakkingen, FEFPEB, pleit Fedustria ervoor om de huidige situatie aan te houden, gezien een harde Brexit niets zal veranderen aan de gezondheidsrisico’s tussen de EU en het VK.

26

Jaarverslag Fedustria 2019-2020


Diverse producten van hout 59

584

213* mio

n.b.

-2,9 %

4%

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2019

»

VAAK GAAT HET OM

GESPECIALISEERDE NICHEPRODUCTEN ONDERHEVIG AAN STRENGE REGELS VOOR ZEER SPECIFIEKE TOEPASSINGEN.

De veelzijdige productgroep ‘Diverse producten van hout’ omvat zowel de productie van kleine houten voorwerpen (houtdraaiwerk) als die van speeltoestellen, kaders en lijsten, borstels en penselen, muziekinstrumenten, lijkkisten…

RECREABEL: TEN DIENSTE VAN DE RECREATIEVE SECTOR Recreabel verenigt leveranciers van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en andere producten en diensten ten bate van de recreatieve sector. De groep streeft in het bijzonder naar een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van deze producten op speelterreinen en in openbare ruimtes. Voor speelinfrastructuur bestaan namelijk zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Recreabel volgt de Europese normalisatiewerkzaamheden dan ook van nabij op en onderhoudt nauwe contacten met de uitbaters van speelterreinen en met de FOD Economie, die instaat voor de veiligheidsinspecties op het terrein. © EUROPLAY NV

27


© DEKNUDT MIRRORS

DIFFERENTIATIE DOOR KWALITEIT EN SPECIALISATIE Kaders en lijsten, borstels en penselen… ze bestaan in allerlei vormen en maten en kennen een zeer breed toepassingsgebied.

© DEKNUDT FRAMES

28

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Voor borstels die rechtstreeks in contact komen met voedingsmiddelen bestaat specifieke regelgeving. De groep Borstels van Fedustria, die traditiegetrouw samenkomt in Izegem waar trouwens ook het Borstelmuseum gevestigd is, volgt de specifieke normeringen, ontwikkelingen en trends in deze hevig concurrentiële markt nauwgezet op. Om de sterke concurrentie uit lagelonenlanden te counteren, zetten de Belgische borstelproducenten volop in op kwaliteit en specialisatie.


Houtinvoerhandel 38

»

600

700

mio

ALS SECTOR HEBBEN WE ALLE

BELANG BIJ DUURZAAM BOSBEHEER EN DUURZAME HOUTOOGST MÉT RESPECT VOOR MILIEU, MENS EN ECONOMIE.

© CRAS WOODGROUP

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Een aantal van deze bedrijven doet ook aan houtverwerking. Zij zijn vaak toeleverancier van de hout- en meubelproducenten.

EUROPESE HOUTVERORDENING EUTR De Europese Houtverordening (European Timber Regulation of EUTR) die de invoer van illegaal gekapt hout aan banden wil leggen, blijft het uitgangspunt. Essentieel is de uitwisseling van informatie en een constructieve samenwerking voor een betere en uniforme implementatie van deze regelgeving. In 2019 waren er contacten met federale en Europese overheden, ngo’s, sectorfederaties uit andere EU-landen, ETTF (European Timber Trade Federation), de ambassade van Brazilië, vertegenwoordigers uit Maleisië… Fedustria blijft aandringen op concrete richtlijnen voor de bedrijven en op een gelijk speelveld binnen de EU. © BYTTEBIER HOUT NV

29


SUCCESVOLLE INTERNATIONALE NAALDHOUTCONFERENTIE (ISC) TE ANTWERPEN Van 16 tot 18 oktober 2019 vond de 67ste editie van de ‘International Softwood Conference’ (ISC) plaats in Antwerpen op initiatief van de sectie naaldhout van Fedustria, samen met de Europese sectorfederaties ETTF en EOS (European Organisation of the Sawmill Industry). Aan het congres namen 180 personen uit 26 landen deel; voor het officiële diner mochten we zelfs 250 gasten verwelkomen. De conferentie had het o.a. over de marktrapporten (bv. Canada, VS, MENA-regio, Rusland, China en Italië), houtgebruik in de bouw om klimaatverandering tegen te gaan, de impact van de schorskever op de fijnsparrenpopulatie en de houtbeschikbaarheid, de effecten van de Brexit…

© CARPENTIER

DOUANE STELT SECTOR VOOR PROBLEMEN Het jaar 2019 werd gekenmerkt door aanhoudende discussies met de douanediensten over de indeling van bepaalde houtproducten, meer bepaald geprofileerde planken. Kernvraag hierbij is wat als ‘geprofileerd’ kan worden beschouwd en of er al dan niet invoerrechten moeten worden betaald. Ook in dit dossier pleit de sector voor een uniforme benadering op Europees vlak. Na intense discussies werd de Belgische overheid bereid gevonden om het dossier bij de Europese Commissie aan te kaarten. Een beslissing is er tot nader order nog niet. Daarnaast ondervinden bedrijven hinder door controles waarbij goederen voor langere tijd geblokkeerd blijven in de aanvoerhavens, wat dan weer tot extra kosten en ontevreden klanten leidt. Fedustria probeert hieraan te verhelpen door intens overleg met de overheid.

© DENDERWOOD

30

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

© LEMAHIEU GROUP


Fedustria in actie NETWERKING

© DEBOMAT

ALGEMENE VERGADERING FEDUSTRIA IN HET TEKEN VAN DE VOORZITTERSWISSEL De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fedustria vond op 27 maart 2019 plaats in het Havenhuis in Antwerpen. Zo’n 200 personen, lidbedrijven en genodigden, werden verwelkomd. De Algemene Vergadering stond in het teken van de voorzitterswissel: uittredend voorzitter Luc Billiet (Lefevere Group) gaf namelijk de fakkel door aan intredend voorzitter Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling). Jan Desmet (Decospan Group) trad aan als nieuwe vicevoorzitter. Het was de gelegenheid om uittredend voorzitter Luc Billiet in de bloemetjes te zetten en hem te bedanken voor zijn doorgedreven engagement en enthousiaste inzet voor de federatie en de lidbedrijven.

© STUDIO DANN Uittredend voorzitter Luc Billiet (Lefevere Group) en intredend voorzitter Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling).

JAAREVENT MEUBEL, WHAT A NIGHT… Op 4 juni 2019 vond het eerste Jaarevent Meubel van Fedustria plaats in het prachtige Museum aan de Stroom, of kortweg MAS, in Antwerpen. Een avond vol entertainment en gastronomie, maar vooral een fijn weerzien met sectorgenoten. En dat was ook de opzet van dit initiatief: op informele wijze ervaringen uitwisselen en netwerken met andere meubelfabrikanten. De voorzitter van de Meubelraad, Luc Meers (Mecam Group), wees op de belangrijke stappen die reeds gezet zijn om samen met Navem (meubelhandel) een E-businessplatform op poten te zetten dat het mogelijk moet maken voor fabrikanten en handelaars om digitale catalogi en orders uit te wisselen. Gastspreker van de avond was Christophe Deborsu. Als politiek journalist in Wallonië en ook zeer bekend in Vlaanderen was Christophe de ideale spreker zo kort na de (verrassende) verkiezingsresultaten van 26 mei 2019. © FEDUSTRIA Christophe Deborsu

Na het officiële luik konden alle gasten genieten van de culinaire creaties van chef Vicki Geuns met een lekker glas wijn en in gezelschap van de talrijke collega’s uit de meubelsector. JAAREVENT TEXTIEL IN KUURNE Op 20 juni 2019 vond in Domein Maelstede in Kuurne de traditionele jaarbijeenkomst plaats van de textielindustrie. Het is de ideale gelegenheid voor de ‘textiliens’ om op een informele wijze met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

© FEDUSTRIA

Dit netwerkevent start steeds met een spraakmakende gastspreker. In 2019 was dat comedian JanBart De Muelenaere met een conference over ‘De West-Vlaming’. De netwerkreceptie annex walking dinner was, zoals steeds, bijzonder goed verzorgd door de uitbaters van Domein Maelstede.

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

31


CIRCULAIRE ECONOMIE RETEX-PROJECT ZET RESOLUUT IN OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE RETEX is een Europees Interreg V-project waar Fedustria mee haar schouders onder zet. Doel is om nieuwe winstgevende waardeketens in de textielrecyclage op te zetten. In 2019 werden drie workshops georganiseerd. Die stonden in het teken van de creatie van nieuwe producten bestaande uit 100 % polyester afkomstig van end-of-life kledij of industrieel afval. Telkens tekenden een zestigtal professionals present. Deze workshops willen ook een platform bieden voor uitwisselingen tussen bedrijven die geïnteresseerd zijn in nieuwe afzetgebieden voor hun gerecycleerde materialen. RETEX is een Europees Interreg-project in Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Het Belgisch textieltechnologiecentrum Centexbel speelt er een centrale rol in.

© CREATUFT

GoTo53

RETEX

ECY-TWIN: PROJECT DAT INZET OP ECO-INNOVATIE IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE Het Ecy-Twin-project sensibiliseert en begeleidt kmo’s in de textiel-, kleding- en distributiesector en in de hout- en meubelsector in het ecologisch ontwerpen en bij de ontwikkeling van duurzame producten. Op die manier kunnen zij producten of diensten met een beperkte milieu-impact op de markt brengen. Op 8 oktober 2019 namen meer dan 80 personen deel aan het Ecy-Twin-Seminarie bij Fedustria in Gent.

Ecy-Twin

Ecy-Twin is een Interreg V-project tussen Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Vlaamse Gemeenschap en Wallonië. Het projectconsortium, bestaande uit Centexbel, Wood.be, Celabor, Ensait-Gemtex, de ULB, Fedustria en de UIT Nord (Frankrijk), begeleidt proefprojecten van ondernemingen in de textiel-, hout- en meubelsector op het vlak van duurzame ontwikkeling en circulaire economie.

ONZE BEDRIJVEN WERKEN ACTIEF MEE AAN HET BESTRIJDEN VAN ILLEGALE HOUTINVOER EN PLEITEN VOOR EEN EENVORMIGE EUROPESE AANPAK De opvolging van de Europese Houtverordening (European Timber Regulation of EUTR) die de handel in illegaal hout en houtproducten op de Europese markt aan banden wil leggen, blijft een belangrijk topic. Fedustria blijft voorstander van meer controles op het terrein. Op voorwaarde dat duidelijk is wat de overheid concreet van de bedrijven verwacht. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen binnen de EUTR maakt namelijk dat alle lidstaten er hun eigen invulling aan geven. Fedustria pleit voor een gelijk speelveld en is tevens voorstander van een uitbreiding van het toepassingsgebied van de EUTR naar alle houten producten.

32

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

FLEGT-ACTIEPLAN VOOR INVOER VAN LEGAAL HOUT UIT INDONESIË In 2005 lanceerde de Europese Unie haar FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), een vrijwillig systeem dat ervoor moet zorgen dat vanuit de landen die deelnemen aan dit plan enkel legaal geoogst hout naar de EU wordt verscheept. Een belangrijk voordeel van het FLEGT-systeem is dat houtproducten met FLEGT-vergunning automatisch voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Houtverordening EUTR. Sinds 15 november 2016 erkent de Europese Unie formeel het licentiesysteem van Indonesië dat de wettelijkheid van de geëxporteerde houtproducten garandeert (FLEGT-vergunning).


FEDUSTRIA ORGANISEERT INTERNATIONALE CONFERENTIE TALRIJKE OPKOMST VOOR DE INTERNATIONALE NAALDHOUTCONFERENTIE (ISC) IN ANTWERPEN Van 16 tot 18 oktober 2019 vond de 67ste editie van de ‘International Softwood Conference’ (ISC) plaats in Antwerpen. Organisatoren van dienst waren Fedustria – de sectie naaldhout – samen met de Europese sectorfederaties ETTF (European Timber Trade Federation) en EOS (European Organisation of the Sawmill Industry). Zo’n 180 congresgangers, afkomstig uit 26 landen, werden verwelkomd in Antwerpen.Voor het officiële diner mochten we zelfs 250 deelnemers verwelkomen, wat het tot een echte succeseditie maakte. Er vond een panelgesprek plaats over ‘Climate change: impact and solutions’. Dat het gebruik van meer hout in de bouw een manier is om klimaatverandering tegen te gaan, werd nogmaals aangehaald. Getuigenissen van architecten toonden aan wat tegenwoordig de mogelijkheden zijn van het bouwen met hout. Meer informatie over de rol van hout in de bouw is ook beschikbaar in de nieuwe publicatie van CEI-Bois ‘Wood: Building the bioeconomy’, dat tevens werd voorgesteld tijdens de conferentie. FOTO’S: © FEDUSTRIA

TEXTIELONDERWIJS VAN DE TOEKOMST NIEUWE INVESTERINGEN IN FTI-LAB VOOR MODE- EN TEXTIELTECHNOLOGIE VAN DE HOGENT In Vlaanderen is er maar één hogeschool die een bachelor-diploma voor textieltechnologie uitreikt, en dat is de HoGent. De industrie ontmoet er een zeer gemotiveerd team onder leiding van Alexandra De Raeve. Evenwel, om de bachelors de nodige ‘skills’ bij te brengen die hen een maximale meerwaarde bezorgen in de textielbedrijven, heeft de hogeschool uiteraard nood aan de meest moderne apparatuur voor haar FTI-Lab (Fashion and Textiles Innovation Lab). Samen met de drie textielvakbonden, ACV Metea, ABVV en ACLVB, heeft Fedustria zowat 200.000 euro vrijgemaakt uit fondsen die zij gezamenlijk beheren. De investering omvat een stalenweefgetouw met werkbreedte van 500 mm en bijbehorend opboomapparaat en sterkinstallatie, maar ook een stomer en een spectrofotometer. Ook de bedrijven zijn welkom om er nieuwe projecten uit te testen. Deze nieuwe machines laten toe dat op een tijdsen kostenefficiënte manier te doen, wat onmogelijk is met industriële machines. Deze extra investeringen geven duidelijk de waarde aan die de textielsector hecht aan het voortbestaan van deze unieke textielopleiding en -onderzoek binnen de sector.

© FEDUSTRIA (vlnr) Kurt Gabriël (HoGent), Koen Goethals (directeur HoGent), Alexandra De Raeve (HoGent), Linda De Ceuninck (HoGent), Fa Quix (Fedustria), Willem De Keyzer (HoGent) en Wim Van Goethem (Fedustria).

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

33


BREXIT HET MONSTER VAN LOCH NESS IS UITEINDELIJK TOCH OPGEDOKEN Sinds het referendum over de Brexit op 23 juni 2016 waarin het VK besliste om de EU te verlaten, is het thema ‘Brexit’ niet meer uit de actualiteit verdwenen. En zeker ook niet bij Fedustria. Het VK is globaal immers de vierde afzetmarkt voor onze Belgische producenten in de textiel-, hout- en meubelindustrie. En voor het belangrijke segment van het interieurtextiel (tapijten, meubelstoffen, gordijnstoffen, matrastijk…) is het zelfs de belangrijkste afzetmarkt. Fedustria heeft sindsdien heel wat acties ondernomen om enerzijds de betrokken bedrijven zo goed mogelijk op de Brexit voor te bereiden, en anderzijds te ijveren, onder meer in samenwerking met het VBO, voor een zo handelsvriendelijk mogelijke nieuwe relatie tussen het VK en de EU. Herhaaldelijk doken er in 2019 ‘definitieve deadlines’ op waarop het VK de Unie zou verlaten, maar telkens gebeurde dat niet. Zou die Brexit er dan ooit wel komen? Het leek op het monster van Loch Ness dat velen menen gezien te hebben, maar waarvan het bestaan nog nooit kon worden aangetoond.

© FEDUSTRIA

© MATHY BY BOLS

Maar op 31 januari 2020 was het dan toch uiteindelijk zover. De Tory’s onder leiding van Premier Boris Johnson hadden in december 2019 de verkiezingen gewonnen met een absolute meerderheid en konden daardoor zonder al te veel tegenstand de ‘Withdrawal Bill’ door het Britse parlement laten goedkeuren. In een eerste fase, namelijk tot (minstens) eind 2020, verandert er niets, omdat er een overgangsperiode is voorzien. Maar het laat zich raden dat naar het einde van 2020 de spanningen rond de Brexit en het nieuw af te spreken handelsakkoord opnieuw hoog zullen oplaaien. Om de lidbedrijven zo goed als mogelijk op de Brexit voor te bereiden, organiseerde Fedustria een aantal infomomenten, al dan niet in samenwerking met andere partners. Op 16 januari 2019 organiseerde vicepremier en tevens minister van Financiën Alexander De Croo samen met de topman van de Belgische Douane, Kristian Vanderwaeren, een overleg met het bedrijfsleven om te benadrukken dat de Brexit ook wijzigingen op het vlak van de douane-aangifte tot gevolg zal hebben. Een infovergadering over deze douaneproblematiek en over de oorsprongsregels na de Brexit werd op 6 februari 2020 door Fedustria georganiseerd.

Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Douane, en Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking.

De logistieke knelpunten en beste practices werden ten gronde besproken tijdens een Ronde Tafel georganiseerd door Flanders Investment and Trade op 17 september 2019. Huidig CD&V-voorzitter Joachim Coens, toenmalige baas van de Haven van Zeebrugge, werd op 18 december 2018 ontvangen door de Raad van Bestuur van Fedustria om de voorbereidingen van de haven toe te lichten. Op de Algemene Vergadering van Fedustria op 27 maart 2019 gaf Wim Dillen, International Development Manager Port of Antwerp, de gasttoespraak. Hij ging o.m. nader in op de manier waarop de Antwerpse Haven zich voorbereidt op de Brexit.

34

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

© STUDIO DANN (vlnr) Luc Billiet, Wim Dillen (Int. Development Manager Port of Antwerp), Fa Quix (Fedustria), Bruno Segers (Flanders Investment & Trade), Filip Vandenweghe (Beaulieu International Group) en Bert Vandenkendelaere (Unilin - Division Panels).


INTERNATIONALE HANDEL EXPORTKAMPIOENEN Zowat 70 % van de in België geproduceerde textiel-, houten meubelproducten wordt in het buitenland verkocht. De internationale context en de exportpromotie zijn bijgevolg belangrijke zaken voor Fedustria. Voor de exportbevordering werkt Fedustria zeer nauw samen met Flanders Investment and Trade (FIT). Fedustria is erkend als structurele partner van FIT. Samen worden heel wat exportacties op het getouw gezet, zoals gegroepeerde deelname aan beurzen en prospectiereizen. Het bewijs dat onze industriële sectoren exportkampioenen zijn, werd in 2019 nogmaals geleverd door de toekenning van de Leeuw van de Export (FIT) aan textielbedrijf Sioen uit Ardooie. Door de focus op innovatie weet Sioen steeds weer nieuwe technische textielproducten te ontwikkelen die succesvol op de buitenlandse markten worden verkocht.

© FIT (vlnr) Michèle Sioen (CEO Sioen Industries), Claire Tillekaerts (gedelegeerd bestuurder FIT) en Jan Mortier (sales manager Sioen Industries) met daarachter Bruno Segers (voorzitter FIT).

VRIJHANDELSAKKOORDEN: JA, MAAR…

© TRIPTYQUE (vlnr) Pieter Timmermans (afgevaardigd bestuurder VBO), Cindy Franssen (CD&V), Saskia Bricmont (Ecolo), Kris Peeters (CD&V), Bernard Gilliot (voorzitter VBO), Geert Bourgeois (N-VA) en Philippe Lamberts (Ecolo).

Wie export zegt, zegt vrijhandel. Want bij gesloten buitenlandse markten kunnen we er uiteraard niets verkopen. Helaas is het protectionisme de jongste jaren weer in opmars. Gelukkig countert de EU dit met nieuwe bilaterale handelsakkoorden. In principe is Fedustria voorstander van zulke vrijhandelsakkoorden. Zoals bv. dat met Japan en Canada (CETA). Voorwaarde is wel dat die vrijhandelsakkoorden voldoende evenwichtig zijn. Zo is Fedustria geen voorstander van het EU-Vietnam-vrijhandelsakkoord omdat dit unilateraal voordelig is voor Vietnam, terwijl onze industrie daar amper iets kan slijten.

Omdat de Europese Unie bevoegd is voor het afsluiten van vrijhandelsakkoorden onderhoudt Fedustria nauwe contacten met de Belgische parlementsleden in het Europees Parlement. Naast de vrijhandelsakkoorden werden ook de uitdagingen voor de industrie op vlak van REACH, Brexit, de interne markt en het klimaat besproken.

KLIMAAT: HOUT GEEFT ZUURSTOF Hout is een hernieuwbaar product. En bovendien is hout een koolstofreservoir. De CO2 in de lucht is voeding voor de bomen. De koolstof (C) blijft in het hout opgeslagen en de zuurstof (O2) komt vrij. Bovendien blijft die koolstof opgeslagen gedurende de hele levensduur van het houten product (bv. tafel, parketvloer…). ‘Gebruik hout, want hout geeft zuurstof’ is dus tevens een hoopvolle klimaatboodschap. Voorwaarde is uiteraard dat het hout afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerde bossen. ‘Duurzaam beheerde bossen’ betekent dat deze bossen op tijd en stond vernieuwd moeten worden. Zo komt er hout vrij voor de productie van houten voorwerpen, en krijgen de bossen nieuwe boomaanplantingen. In oktober 2019 lanceerde de Europese houtconfederatie CEI-Bois de publicatie ‘Wood: Building the bioeconomy’. Reeds in 2006 (!) was er de voorgaande publicatie met als titel ‘Tackle Climate Change: Use Wood!’

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

35


© REVOR BEDDING

PROMOTIE MEER WAARD DANKZIJ EEN GEZONDE SLAAP Reeds 23 jaar voert vzw De Slaapraad promotie om de consumenten ertoe aan te zetten hun matras om de 10 jaar te vervangen. Dit o.a. aan de hand van grootschalige mediacampagnes. Zo was er in 2019 opnieuw een TV-spot van De Slaapraad, te zien op VTM en Vitaya. Bedoeling was en is om consumenten te doen stilstaan bij de leeftijd van hun matras. En door te verwijzen naar de Grote Bedtest (www.degrotebedtest.be), een interactieve test via dewelke mensen kunnen achterhalen of hun matras en slaapsysteem nog voldoen aan hun behoeften. Op het einde van die test krijgt ieder een persoonlijk resultaat (aan de hand van een rode, oranje of groene wekker die de status weergeeft van hun huidige slaapsysteem) met een aantal bijbehorende tips. Het is duidelijk dat wie geniet van een goede nachtrust veel meer waard is de dag erna.

‘Z-INDUSTRY TEXTIEL, HOUT & MEUBEL’ – SUCCESVOLLE TWEEDE REEKS 2019-2020 De eerste editie van ‘Z-Industry textiel, hout & meubel’ (uitgezonden van oktober tot december 2017 op Kanaal Z, met een heruitzending van de reeks tijdens de zomermaanden 2018), was zeer geslaagd. Daarom heeft Fedustria in samenwerking met de zakenzender Kanaal Z in 2019 een tweede informatieve reeks van 10 uitzendingen over de Belgische textiel-, houten meubelindustrie gemaakt. Bedoeling was en is om de bedrijven opnieuw op een positieve manier naar voren te brengen. De bedrijven zelf hebben daarmee ook de audiovisuele voorstelling van hun bedrijfsactiviteiten kunnen updaten, wat nuttig kan zijn bij promotie-events. Werkten mee aan de tweede reeks reportages op Kanaal Z: Beaulieu International Group, Carpentier, Decospan, De Keyzer, Groep Masureel Veredeling, Lava Textiles, Lemahieu Groep, Mecam Group, Mintjens Group en Typhoon.

© DC CARPETS

36


Focus op sociaal TOEKOMSTGERICHT SOCIAAL OVERLEG

»

DE GROOTSTE UITDAGING VOOR DE BEDRIJVEN UIT DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE IS HET VINDEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS.

© PASSE PARTOUT

SOCIALE AKKOORDEN MET HET OOG OP DE TOEKOMST Nadat het verworpen ontwerp-interprofessioneel akkoord voor 2019-2020 toch nog quasi volledig werd uitgevoerd door de regering en via cao’s van de Nationale Arbeidsraad, was het de beurt aan de sectoren om sectorale sociale akkoorden af te sluiten. Dit diende te gebeuren binnen het afgesproken interprofessioneel kader. Daar zijn zowel de textielsector als de hout- en meubelsector met verve in geslaagd. In de textielsector werden de lonen van de arbeiders verhoogd met 0,14 euro/uur en voor de bedienden met 26 euro/maand en dit vanaf 1 september 2019. Maar het echt toekomstgerichte karakter van dit sociaal akkoord ligt in het opstarten van een sectoraal aanvullend pensioen. Voor de arbeiders werd dit gerealiseerd door een heroriëntering van een deel van de patronale bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. Voor de bedienden werden een aantal instrumenten voorzien om de bijkomende kost zo beperkt mogelijk te houden. In hout en meubel werd een loonsverhoging van 1,1 % voor de arbeiders afgesproken vanaf 1 juli 2019, alsook een beperkte verhoging van de fietsvergoeding, en de vervroeging van de anciënniteitsdag na 15 jaar werkgeversanciënniteit i.p.v. na 20 jaar voorheen. Ook enkele sectorale sociale uitkeringen werden licht verhoogd. In deze sector bestaat er reeds sinds 2008/2009 een sectoraal aanvullend pensioen voor de arbeiders. De bedienden uit de hout- en meubelsector volgen momenteel nog de afspraken binnen het PC 200. De loonsverhoging van 1,1 % vond er plaats op 1 september 2019. Voor bedrijven met een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders waarvan de bedienden geen of een minder gunstig bedrijfspensioen hebben, was er de mogelijkheid om een tijdelijke jaarpremie toe te kennen en later om te zetten in een sectoraal pensioen voor de bedienden.

© SOLID BV

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

37


WELKOM AAN JONGEREN! De textiel-, hout- en meubelsectoren zijn ‘vergrijsde’ sectoren omdat ze vele werknemers in dienst hebben met een lange loopbaan bij hun bedrijf of in de sector. Voor velen van hen komt het einde van hun loopbaan in zicht. Ze zullen dus op korte termijn moeten worden vervangen. © INDERA

Daarom zet Fedustria samen met de opleidingscentra Cobot (textiel) en Woodwize (hout en meubel) in op het aantrekken van jongeren in de bedrijven, o.a. via het duaal leren, maar ook door mee de schouders te zetten onder de promotie van het STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en op jongerenprojecten met de steun van de federale overheid. In West-Vlaanderen participeert de textielindustrie aan het initiatief Technoboost waarmee via workshops meer dan 200 leerlingen werden bereikt, zowel in mei als in november 2019. In de houtsectoren wordt sterk ingezet op duaal leren. In schooljaar 2018-2019 zijn er 140 leerlingen in een duaal traject gestapt en werden 132 werknemers opgeleid tot mentor. Naast interieurbouwer en CNC-gestuurde houtbewerkingstechnieken zal in samenwerking met drie scholen tijdens het schooljaar 2019-2020 de opleiding decor- en standenbouwer duaal aangeboden worden. In de textielsector komt het duaal leren maar moeizaam op gang. Hier is intersectoraal samenwerken de boodschap, omdat er nog maar in één secundaire school textielonderwijs wordt onderricht (nl. PTI Kortrijk).

© EUROPEAN SPINNING GROUP (ESG)

MAATREGELEN TEGEN BREXIT-SCHOK ‘SKILLS’ VAN DE TOEKOMST Met de New Skills Agenda steekt Europa onze sectoren een handje toe in de zoektocht naar de vaardigheden van de toekomst. De sectoren textiel, kleding, leder en schoeisel hebben een Europees samenwerkingsverband opgezet rond het opleidingsbeleid. Er werden acht opleidingsprofielen weerhouden waarvoor momenteel leermodules worden uitgewerkt. Het textielopleidingscentrum Cobot werkt de modules uit voor ‘textile technologist’ en ‘digital marketing professional’. Voor hout en meubel is er een Sector Skills Alliance opgezet om de impact van de digitale transformatie tegen 2020 in de meubelsector in kaart te brengen. Sectoraal opleidingscentrum Woodwize heeft meegewerkt om die transitie voor elf relevante functies in te schatten. In het verlengde hiervan wordt gewerkt aan een nieuw beroepsprofiel van ‘digital transformation manager’.

38

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

In het vooruitzicht van de Brexit werden mede op vraag van Fedustria in de schoot van het VBO voorstellen van crisismaatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid uitgewerkt. Fedustria pleit daarbij in eerste instantie voor een soepelere interpretatie door de RVA van de notie ‘structurele’ tijdelijke werkloosheid. Bedrijven die door geopolitieke omstandigheden, zoals de Brexit, dreigende handelsoorlogen… geconfronteerd worden met verminderde activiteit, hebben tijd nodig om daarvan te herstellen en vervangende afzetmarkten te zoeken. Het instrument van de tijdelijke werkloosheid moet die ondernemingen toelaten om deze periode te overbruggen, zonder werknemers te moeten ontslaan. Anders moeten ze nadien opnieuw op een krappe arbeidsmarkt overgaan tot aanwervingen. Tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 heeft de tijdelijke werkloosheid haar deugdelijkheid als crisismaatregel ten overvloede bewezen. In deze optiek pleit Fedustria eveneens voor een uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden. Fedustria pleegt hierover overleg met de bevoegde federale minister van Werk en Economie. Intussen werd begin 2020 een wetsvoorstel hierover ingediend.


Conjunctuur DE BELGISCHE TEXTIELINDUSTRIE IN 2019

© WEVERIJ VAN NEDER

TEXTIELACTIVITEIT HIELD RELATIEF GOED STAND Tijdens de eerste negen maanden van 2019 liep de totale omzet van de Belgische textielindustrie op tot 3,3 miljard euro, ongeveer evenveel als tijdens de eerste 9 maanden van 2018 (-0,6 %). Evenwel, gelet op een gemiddeld prijseffect van +3 % is de productie in volume met ca. 3,5 % gezakt tijdens dezelfde periode. Meest opvallende evoluties binnen de textielindustrie zijn enerzijds de vooruitgang van de omzet met 4 % in de tapijtproductie, en anderzijds de quasi even grote achteruitgang in het technisch textiel (3,9 %). Andere productgroepen zoals weefsels (zowel voor kleding als voor interieurtextiel) en textielveredeling daalden met 2 à 4 %. De opvallende stijging van de garenproductie met 18,8 % komt vooral op rekening van de vezelvoorbereiding, waarin de vlasvezel een zeer belangrijk aandeel vormt. © BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP - CARUS

39


ONDERNEMERSVERTROUWEN VRIJ STABIEL, MAAR OP LAAG NIVEAU De synthetische conjunctuurcurve in de textielindustrie, die het ondernemersvertrouwen meet, is na de zomer van 2018 flink verslechterd en blijft sindsdien op dit sombere peil. In december kende de brutocurve evenwel een opmerkelijke stijging. Mogelijks heeft het afwenden van een no-deal Brexit het sentiment van de textielondernemers doen stijgen.

© MC THREE CARPETS

SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE IN DE TEXTIELNIJVERHEID (EXCL. CONFECTIENIJVERHEID) Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks 10

0

-10

-20

-30 2015

2016

2017

2018

2019

2020 Bron: NBB

© LAVA TEXTILES

40


© ASSOCIATED WEAVERS

© B&T TEXTILIA

DALING TEXTIELUITVOER BLEEF BEPERKT De textieluitvoer (inclusief doorvoer en gebreide kleding) kende tijdens de eerste tien maanden van 2019 een daling met 6,9 %. Zonder gebreide kleding, wat vaak doorvoerhandel is, bleef de daling van de uitvoer beperkt tot 1,1 %. De invoer (inclusief doorvoer en gebreide kleding) daalde met 5,5 %. Het surplus op de Belgische textielhandelsbalans bedroeg 2,3 miljard euro (tien maanden 2019). Zo’n 22 % van de totale textieluitvoer bestaat uit technisch textiel dat een daling van de uitvoer kende met 2,1 %. Interieurtextiel, met een uitvoeraandeel van 20 % de tweede belangrijkste productgroep, kende een daling van de uitvoer met 4,2 %. Tapijten (66 % van de uitvoer van interieurtextiel) kon de daling van de uitvoer beperken tot 1,6 %. Dit staat vreemd genoeg in contrast met de totale omzettoename van tapijt met 4 %. Meubel-, deco- en matrasbekledingsstoffen, die zo’n 17 % innemen van de uitvoer van interieurtextiel, kenden een lichte daling met 2,7 %. Huishoudtextiel (zoals bed-, bad-, keuken- en tafellinnen) neemt eveneens 17 % in van de uitvoer van interieurtextiel en kende een terugval met 15,2 %. De uitvoer van garens steeg met 6,6 %. Weefsels hoofdzakelijk voor kleding en resp. gebreide stoffen kenden een status-quo van de uitvoer (+0,6 %) en resp. een daling met 5,9 %.

© IVC GROUP MODULEO MOODS

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

41


EU-MARKT VERLOOR TERREIN Zo’n 84 % van de textieluitvoer is bestemd voor de EU-markt. Deze ging tijdens de eerste tien maanden van 2019 met 3,4 % achteruit. De uitvoer naar de drie belangrijkste afzetmarkten daalde: Frankrijk (-4,4 %), Duitsland (-2,5 %) en Verenigd Koninkrijk (-6,7 %). De Britse markt is de belangrijkste exportmarkt voor interieurtextiel. De Brexit-perikelen hadden duidelijk een weerslag op onze uitvoer naar het VK.

VERRE EXPORT COMPENSEERT DEELS DE DALING OP INTERNE MARKT De textieluitvoer buiten de EU steeg met 6,5 %. Er zijn grote verschillen tussen de regio’s. Markten waarnaar de textieluitvoer steeg, zijn West-Europa buiten de EU (+6,2 %; met een opvallende stijging naar Turkije +23,8 %), Oost-Europa (+1,3 %; Rusland +5,9 % en Oekraïne +3,0 %), Noord-Amerika (+1,9 %; VS +0,2 % en Canada +14,6 %) en Verre Oosten (+22,6 %; evenwel Japan -12,4 %, maar naar China +33,3 %; meer dan 90 % van de textieluitvoer naar China bestaat uit vlasvezels). De beperkte uitvoer naar het Midden-Oosten bleef stabiel. Een daling werd genoteerd naar Latijns-Amerika (-1,8 %; Brazilië toch +13,1 % en Chili -15,6 %), Afrika (-2,8 %; Tunesië +4,3 %) en Oceanië (-9,3 %; Australië -9,0 %). China blijft met een aandeel van 11,5 % de belangrijkste leverancier van textiel op onze markt. Toch daalde de invoer van Chinees textiel (excl. gebreide kleding) met 3,2 % in waarde tijdens de eerste tien maanden van 2019.

© TARKETT NV

42

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

© MEUBINEX


© DE POORTERE FRERES SA

INVESTERINGSGROEI WIJST OP VERTROUWEN IN DE TOEKOMST Na twee jaren van daling stegen de investeringen in de textielindustrie in 2019 met liefst 34,7 %, hetgeen een vertrouwen in de toekomst weerspiegelt. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bleef met gemiddeld 73,6 % in 2019 op hetzelfde peil van 2018. In 2017 bedroeg de bezettingsgraad nog 77,9 %.

© DE WITTE LIETAER INTERNATIONAL TEXTILES NV FOTOSTUDIO ZOOMZONE! BVBA

LICHTE DALING TEWERKSTELLING De tewerkstelling bleef van 2015 tot 2018 zo goed als stabiel. In 2019 verloor de textielindustrie evenwel een kleine 350 werknemers; een daling met 1,8 % t.o.v. 2018. Hierdoor komt de tewerkstelling in 2019 uit op een totaal van 19.300 werknemers.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP IN MILJOEN EURO

9 m 2018

9 m 2019 *

9 m 19/18 *

Garens (incl. voorbereiding)

205,7

244,3

+18,8 %

Weefsels

392,0

375,1

-4,3 %

Textielveredeling

120,2

117,6

-2,2 %

Tapijten

970,6

1.009,5

+4,0 %

Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens

358,3

332,0

-7,3 %

48,8

44,2

-9,4 %

Technisch textiel en overige

1.184,2

1.137,8

-3,9 %

TEXTIELINDUSTRIE **

3.279,8

3.260,5

-0,6 %

Gebreide stoffen

* **

Voorlopige gegevens Textielindustrie nace 13 + 20.60

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

43


Conjunctuur DE BELGISCHE MEUBEL- EN HOUTINDUSTRIE IN 2019

© JOLI

DE MEUBELINDUSTRIE BEPERKTE OMZETDALING De meubelomzet kende in 2019 een beperkte daling met 1,2 % (eerste 9 maanden van 2019). Gelet op een gemiddeld prijseffect van bijna 1 % is de achteruitgang in volume ongeveer 2 %. De segmenten kantoor- en winkelmeubelen, keukenmeubelen en matrassen en bedbodems konden hun omzet ongeveer handhaven tot zelfs licht doen stijgen. In het woonmeubilair, alle types, was er een redelijk opvallende daling van de omzet met 3,6 % (-4,5 % in volume). Dit volgt op een omzetdaling in het woonmeubilair van reeds 3,9 % in 2018.

CONSUMENTENVERTROUWEN OP LAAG PEIL Het vertrouwen van de Belgische consument was tot begin 2018 vrij positief. Sinds midden 2018 is dit vertrouwen sterk gedaald en ligt nu reeds sedert geruime tijd onder het Europees gemiddelde. Het dieptepunt werd in september 2019 bereikt. Ook het Europees consumentenvertrouwen is sinds eind 2018 negatief, maar viel gemiddeld minder scherp terug dan het Belgische.

44

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

© UNIC DESIGN


© DRISAG OFFICE INSPIRATORS

UITVOER STEEG BEHOORLIJK De meubeluitvoer steeg tijdens de eerste tien maanden van 2019 met 7,1 %. Bijna 92 % van de buitenlandse leveringen van meubelen vinden hun weg naar de interne EU-markt en konden nog worden opgedreven met 7,4 %. Op de Franse markt, met een aandeel van ca. 38 % de belangrijkste exportmarkt, namen de leveringen met 1,8 % toe. Naar Nederland, de tweede belangrijkste exportmarkt met een aandeel van ca. 30 %, stegen de leveringen met 6,9 %. Op de Duitse markt, de derde belangrijkste klant (aandeel 10 %), werden flink wat meer Belgische meubelen geleverd: liefst +24 %. Het Verenigd Koninkrijk komt met een aandeel van 2,3 % op een verre 4de plaats. Na twee jaren van achteruitgang, stegen de leveringen op de Britse markt tijdens de eerste tien maanden van 2019 met 6,7 %. De meubeluitvoer naar de VS, met een aandeel van 2 % de belangrijkste exportmarkt buiten de EU, steeg lichtjes met 1,5 %.

© VARAM

© ILWA KEUKENS

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

45


© DETREMMERIE BADKAMERMEUBELEN

POSITIEF ONDERNEMERSVERTROUWEN In de meubel- en zitmeubelindustrie kende het ondernemersvertrouwen in 2019 een forse stijging (afgevlakte curve) en kwam zelfs boven nul uit: het punt waarbij er meer bedrijven optimistisch gestemd zijn over de toekomstige ontwikkeling dan dat er pessimistisch gestemd zijn. Opmerkelijk is dat het ondernemersvertrouwen in 2019 het hoogste peil bereikte van de afgelopen zes jaar. Het ondernemersvertrouwen daalde evenwel fors in februari 2020 (brutocurve).

© FRAKO

SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE IN DE MEUBELINDUSTRIE Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks 20

10

0

-10

-20

-30 2015 © RECOR BEDDING

46

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

2016

2017

2018

2019

2020 Bron: NBB


INVOER VOOR MEUBELEN NAM OPNIEUW TOE

© VIPACK

De meubelinvoer steeg met 7,3 %. China blijft met een aandeel van 18 % de belangrijkste leverancier van meubelen op onze markt en kon nog een vooruitgang boeken met 15,5 %. Duitsland (+3,9 %) en Nederland (-3,6 %) volgen met een aandeel van respectievelijk 17 % en 14 %. De invoer van meubelen uit Polen (vierde belangrijkste leverancier met een aandeel van 9 %) steeg met 1 %.

INVESTERINGEN DAALDEN BIJ BEHOUD VAN HOGE BENUTTIGINGSGRAAD

© LABONORM

De investeringen in de meubelindustrie vielen in 2019 met zo’n 16 % terug (gegevens negen maanden), na in 2018 met 18,1 % gestegen te zijn. Woonmeubilair en matrassen en bedbodems kenden een daling van de investeringen, terwijl de investeringen fors stegen in de deelsector kantoor- en winkelmeubelen en in mindere mate bij de keukenmeubelen. De benuttigingsgraad van de productiecapaciteit bedroeg 81,1 % in 2019 en bleef hiermee op het hoge niveau van een jaar eerder.

TEWERKSTELLING DAALDE LICHT De meubelindustrie verloor in 2019 ca. 300 werknemers, een daling met 2,9 %. In totaal zijn er nog 10.189 personen in de Belgische meubelindustrie tewerkgesteld.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP IN MILJOEN EURO

9 m 2018

9 m 2019 *

9 m 19/18 *

Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen

632,9

610,1

-3,6 %

Kantoor- en winkelmeubelen

333,5

334,9

0,4 %

Keukenmeubelen

288,1

290,7

0,9 %

Matrassen en bedbodems

295,7

295,8

0,0 %

1.550,2

1.531,5

-1,2 %

MEUBELINDUSTRIE ** * **

Voorlopige gegevens Meubelindustrie nace 31

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

47


DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE ADEMPAUZE IN GROEIVERHAAL In de houtindustrie was er, na vijf jaren van groei, een omzetdaling met 2 % (eerste negen maanden van 2019). Gezien de afzetprijzen nagenoeg stabiel bleven (+0,6 %), kende de activiteit in volume een daling met ca. 2,6 %. Drie van de vier segmenten kenden een lichte achteruitgang, met name de plaatmaterialen (-3,2 %), de bouwelementen (-1,7 %) en de overige houtverwerking (-2,9 %). Enige uitzondering waren de houten verpakkingen (vnl. palletten), waar de omzet met 2,6 % steeg.

Seizoengezuiverde brutoreeks 20

10

0

-10

-20

-30 2017

2018

2019

© VAN HOOREBEKE TIMBER

De leveringen op de binnenlandse markt nemen ca. 54 % van de omzet in. De uitvoer, die tijdens de eerste tien maanden van 2019 quasi stabiel bleef (+0,2 %), is vooral gericht op de EU met een aandeel van 88,2 % in de totale uitvoer van de houtverwerkende industrie. De Franse markt, met een aandeel van 34,0 % de belangrijkste exportmarkt, kocht voor 5,1 % minder. Nederland en Duitsland zijn met een aandeel van 20,2 % en 12,2 % de tweede en derde belangrijkste markt en stegen met respectievelijk 2,2 % en 4,1 %. Op de Britse markt (nummer 4), met een aandeel van 6,3 %, ging 3,5 % omzet verloren. De VS, de belangrijkste klant buiten de EU, kocht 6,4 % meer.

Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks

2016

Het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie kende in 2019 een licht dalende trend (afgevlakte curve). Van september tot november kende de brutocurve een zeker herstel, maar het jaar werd evenwel met een lichte daling afgesloten.

STABIELE UITVOER, MAAR STIJGENDE INVOER

SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE IN DE HOUTINDUSTRIE

2015

AARZELEND ONDERNEMERSVERTROUWEN

2020 Bron: NBB

De invoer van houtproducten steeg met 6 %. China blijft met een aandeel van 24,2 % de grootste leverancier van houtproducten aan ons land (+1,4 %). Het overschot op de handelsbalans verkleinde tot 63 miljoen euro.

INVESTERINGEN EN PRODUCTIECAPACITEIT BLEVEN NAGENOEG STABIEL, BIJ BEPERKT DALENDE TEWERKSTELLING De investeringen in de houtverwerkende industrie bleven in 2019 op peil (+0,4 %), terwijl de bezettingsgraad van de productiecapaciteit zich met 85,8 % op een bijzonder hoog niveau handhaafde. Na drie jaar van stijgende tewerkstelling (2016-2018), daalde het aantal tewerkgestelden lichtjes in 2019 met 131 eenheden (-1,6 %) tot 7.824 werknemers.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP IN MILJOEN EURO

9 m 2018

9 m 2019 *

9 m 19/18*

Plaatmaterialen

1.247,9

1.207,9

-3,2 %

Bouwelementen

701,8

689,7

-1,7 %

Verpakkingen

321,1

329,6

2,6 %

Overige houtverwerking

160,5

155,8

-2,9 %

2.431,3

2.383,0

-2,0 %

HOUTINDUSTRIE ** * **

48

Voorlopige gegevens Houtindustrie nace 16.2

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften


Beleidsorganen

STRUCTUUR Fedustria is een vzw. Omdat we deugdelijk bestuur hoog in ons vaandel dragen, is de rol van de bestuursorganen ook duidelijk bepaald.

ALGEMENE VERGADERING De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van Fedustria vzw. Zij bestaat uit alle bedrijven die lid zijn van Fedustria vzw. Alle ondernemingen die actief zijn in de productie van textiel of van houten producten of meubelen in ons land, evenals de bedrijven van houtinvoerhandel, kunnen effectief lid worden van Fedustria. Zij hebben elk één stem in de Algemene Vergadering. Ter herinnering: Fedustria vzw is op 1 januari 2007 van start gegaan als fusiefederatie van de voormalige Febeltex vzw en Febelhout vzw.

© MODULYSS®

VOORZITTERSCHAP De federatie wordt geleid door het voorzitterschap (voorzitter en vicevoorzitter). Die zijn benoemd voor een termijn van drie jaar. Beurtelings is een vertegenwoordiger van de textielsector en een vertegenwoordiger van de hout- en meubelsector voorzitter. In maart 2019 nam Francis Verstraete (vicevoorzitter sinds 2016) van de Groep Masureel Veredeling, namens de textielindustrie, het voorzitterschap over van Luc Billiet van het bedrijf Lefevere Group. Als nieuwe vicevoorzitter namens de hout- en meubelindustrie werd Jan Desmet van het bedrijf Decospan benoemd. Beide mandaten lopen tot in 2022.

RAAD VAN BESTUUR

© MOOME

Alle belangrijke standpunten en beslissingen van de federatie worden genomen door de Raad van Bestuur van Fedustria vzw. De Raad van Bestuur is zeer ruim samengesteld om een zo breed mogelijk beslissingsdraagvlak te hebben. Beide grote sectoren duiden elk twintig vertegenwoordigers aan: twintig bedrijfsleiders van de textielsector en twintig bedrijfsleiders van de hout- en meubelsector (zie samenstelling op p. 51). Er zijn ook plaatsvervangende bestuursleden. Om het bestuur van de federatie flexibel te houden, is deze Raad van Bestuur ook opsplitsbaar, hetzij sectoraal in resp. een deelraad textiel en een deelraad hout en meubel, hetzij regionaal waarbij alle Vlaamse lidbedrijven autonoom kunnen beslissen over Vlaamse aangelegenheden, en alle Waalse lidbedrijven autonoom over Waalse aangelegenheden. Deze gewestelijke deelraden zijn Fedustria Vlaanderen en Fedustria Wallonië, en hebben elk ook hun eigen voorzitter.

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

49


BUREAU Het Bureau staat in voor het dagelijks bestuur en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen worden uitgevoerd. Het Bureau bestaat uit vertegenwoordigers van tien industriële lidbedrijven, met name vijf bedrijfsleiders uit de textielsector en vijf bedrijfsleiders uit de hout- en meubelsector, waaronder de voorzitter en de vicevoorzitter. De directeur-generaal, de adjunct en de secretaris-generaal wonen de vergaderingen van het Bureau bij zonder stemrecht (zie samenstelling van het Bureau hierna).

© MOMENTS FURNITURE NV

ADVIESCOLLEGES Daarnaast zijn er ook nog twee belangrijke adviescolleges: een adviescollege voor sociale zaken en een adviescollege voor economische zaken. Zij geven advies aan de Raad van Bestuur die de finale beslissingen neemt.

PRODUCTGROEPEN Voor productspecifieke zaken kunnen ook de (product-)groepen worden samengeroepen (bv. meubel, houten plaatmateriaal, interieurtextiel, houten constructie-elementen, textielveredeling, houtskeletbouw, houtinvoer…). Zij kunnen ook beslissingen nemen, maar louter en alleen voor productspecifieke zaken. Binnen Fedustria bestaan er een 20-tal (grote en kleine) productgroepen

DAGELIJKSE LEIDING

© MAGNITUDE

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-generaal en adjunct die tevens verantwoordelijk zijn voor de interne organisatie, het personeelsbeleid en het beheer van het budget.

Samenstelling van het Bureau (op 1/4/2020)

50

NAMENS DE TEXTIELINDUSTRIE

NAMENS DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

• Francis Verstraete, voorzitter Groep Masureel Veredeling • Rudy De Lathauwer Denderland-Martin • Erik Deporte Associated Weavers Europe • Jean-François Gribomont Utexbel • Frank Veranneman Veranneman Technical Textiles (Sioen)

• Jan Desmet, vicevoorzitter Decospan • Luc Billiet Lefevere Group • Thomas Brusselle Vogel • Luc Meers Mecam • Bert Vandenkendelaere Unilin

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

MAKEN OOK DEEL UIT VAN HET BUREAU ZONDER STEMRECHT • Fa Quix, directeur-generaal • Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal • André Cochaux, secretaris-generaal Wallonië


© VANDENBERGHE

Samenstelling van de Raad van Bestuur (op 1/4/2020) Vertegenwoordigers van de textielindustrie • Annabel Textiles Mario Verstichel * • Associated Weavers Europe Erik Deporte • Astenjohnson Hubert Cremer * • Aunde Belgium Antoon Vandeginste * • AVS Spinning Julie Lietaer * • Balta Industries Geert Vanden Bossche • Beaulieu International Group Erwin De Deyn • Beaulieu International Group Filip Vandenweghe *

• BekaertDeslee Hans Dewaele • BekaertDeslee Dirk Vandeplancke * • Belgotex International Dirk Dees • Bexco Rudi Labeau • Concordia Textiles Manu Tuytens • Creatuft Igor Mennes • De Saedeleir Textiles Herman Paridaens * • Denderland-Martin Rudy De Lathauwer

• Gevaert Bandweverij Philippe Poulain * • Groep Masureel Veredeling Francis Verstraete • Helioscreen Luc Janvier • IVC Jan Vergote • Iwan Simonis Curt Bossuyt • Lano Joe Lano • Libeco-Lagae Raymond Libeert • Maes Mattress Ticking Jef Maes

• Omexco John Dubaere * • Osta Carpets Luc Claeys • Seyntex Arthy Seynaeve * • Sioen Industries Michèle Sioen * • Utexbel Jean-François Gribomont • Veranneman Technical Textiles (Sioen) Frank Veranneman • Verstraete & Verbauwede Stefaan Verstraete * • Vetex Patrick Rigole

Vertegenwoordigers van de hout- en meubelindustrie • Altripan Koen De Witte * • Bauwens Frederic Merlin • Bertpal Bert De Wael • Cras Frédéric Cras * • De Coene Products Pascal Vanderhaeghen • Decof David Decoopman * • Decospan Jan Desmet • Deknudt Frames Bruno Deknudt • Dux International Paul De Poot

• Engels Christophe Engels * • Finaspan Charles Mariën * • Habo Jozef Luykx * • Ilwa Johan Illegems • Karel Mintjens Peter Pelicaen * • Keuleers Dirk Keuleers • Lefevere Group Luc Billiet • Mape Sandrine Van Buggenhout * • Mecam Luc Meers

• Meubar Steven Verraes • Moments Furniture Benoit Thevelin • Norbord Guido Kuypers • Norbord Kris Vanherteryck * • Perfecta Anthony Vanderschelden • Recor Philippe Corthouts • Recor Charles Corthouts * • Revor Tom Verstraeten * • Unic Design Theo Peers *

• Unilin Yves Thiers • Unilin Bert Vandenkendelaere • Unilin Paul De Meersman * • Unilin Luc Lemarcq * • Unilin - Spanolux Veronique Hoflack • Unilin - Spanolux Caroline Van de Populiere * • Varam Alex Vanraes * • Veldeman Group Geert Geerkens • Vogel Thomas Brusselle

* plaatsvervangende leden Jaarverslag Fedustria 2019-2020

51


© LANDE

Diensten en contactpersonen U VINDT DE CONTACTGEGEVENS VAN AL ONZE MEDEWERKERS VIA WWW.FEDUSTRIA.BE

ALGEMENE DIRECTIE Fa Quix Filip De Jaeger André Cochaux Roseline Dehaen

Directeur-generaal Adjunct-directeur-generaal Secretaris-generaal Wallonië (tot 6/2020) Directieassistente

SOCIAAL Marc Blomme

Ronny Arryn

BEHEER Dirk Arnoes Bruno Debeuf Magda Brabant Sara De Pauw Betty Van Der Linden

Maryline Albers Boekhouder Informaticus Logistiek Anderlecht Logistiek Gent - Poortakker Secretariaat

COMMUNICATIE Katja De Vos Nathalie Lopez Fabiana Di Mauro

Coördinator Communicatie Assistente Communicatie Assistente Communicatie

Griet Bonami Pascal Dewandeleer

Yves Cammaert Didier Mommaerts

Wim Van Goethem

PRODUCTGROEPEN Kris Vermoesen Kris Van Peteghem Bruno Eggermont Kevin Snyders Katja De Vos Filip De Jaeger Ingrid Hontis Piet Vanthournout Pascal Dewandeleer Betty Van Der Linden Marleen Lenaerts

Interieur- en Technisch textiel Kledingtextiel en Spinnerijen Textielveredeling Meubel en BelgoFurn Bedartikelen en Meubel Plaatmateriaal, Houtinvoer, Borstels en penselen en Meubel Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen Houtbouw en Deuren Houten verpakkingen Secretariaat (BelgoFurn) Secretariaat

MILIEU, ENERGIE EN TECHNIEK Ingrid Hontis Bruno Eggermont Piet Vanthournout Guy De Muelenaere

LOBBYING Directeur DIENSTVERLENING ONDERNEMINGEN Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen) Sociaal adviseur (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië) SOCIAAL-JURIDISCH EN FISCAAL Sociaal adviseur Juridisch en fiscaal adviseur OPLEIDING, VORMING EN ONDERWIJS Coördinator Opleiding, Vorming en Onderwijs

ECONOMIE Sylvie Groeninck

FEDERAAL Economisch adviseur

Kris Van Peteghem Guy De Muelenaere

REGIONAAL Economisch adviseur (Vlaanderen) Economisch adviseur (Wallonië)

Elizabeth De Wandeler

EUROPA EN INTERNATIONAAL Coördinator Europees & Internationaal Beleid

Marleen Lenaerts

Secretariaat

Coördinator Milieu, Energie en Techniek Adviseur Milieu en Energie Adviseur Milieu en Techniek Adviseur Milieu en Energie (Wallonië)

WAAR IS FEDUSTRIA GEVESTIGD? Fedustria Brussel – Anderlecht Hof-ter-Vleestdreef 5/1 – 1070 Brussel Tel. +32 (0)2 528 58 11

52

Jaarverslag Fedustria 2019-2020

Fedustria Gent – Sint-Denijs-Westrem Poortakkerstraat 96-98 – 9051 Gent Tel. +32 (0)9 242 98 10 (soc.) / +32 (0)9 242 98 20 (econ.)


© RAKO SLEEP SYSTEMS

HOOFDREDACTIE

GRAFISCH ONTWERP

Katja De Vos Fa Quix

Nathalie Lopez FRANSE VERSIE BESCHIKBAAR DANKZIJ

TEKSTREVISIE

Oneliner Translations bvba

Roseline Dehaen Katja De Vos Monique Mahieu Didier Mommaerts

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

CIJFERMATERIAAL

J.F. Quix Hof-ter-Vleestdreef 5/1 1070 Brussel

Sylvie Groeninck

© PERFECTA


Hof-ter-Vleestdreef 5/1 1070 Brussel

www.fedustria.be