__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FEDUSTRIA

2017 2018

JAARVERSLAG


Legende Omzet

Exportquote (aandeel van export in omzet)

Handelssaldo (export-import)

Investeringen +

Toegevoegde waarde

Ondernemingen

Tewerkstelling

< 50

Kleine ondernemingen (< 50 werknemers)

Nettorentabiliteit van het eigen vermogen

Evolutie van de activiteit in 2017 Aandeel (in toegevoegde waarde voor textiel of in omzet voor hout & meubel) Breierij

Weverij


KERNCIJFERS TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE 2017 (schatting op jaarbasis)

TOTAAL

TEXTIEL

HOUT EN MEUBEL

10,6

70 %

+2,6

5,2

75 %

+3,3

Omzet

5,4

mia €

405,4

Handelssaldo

65 %

Exportquote

+

165,6

-0,7

mia €

2,4

1.854

1,2

643

Toegevoegde waarde

1,2

werkelijke prijzen mia €

38.242

92,0 % < 50

87,7 %

Kleine ondernemingen

94,3 %

50.000

30.000

50

19.617

18.625

19.577

2007

19.651

2000

18.740

20.000

104,9

100

25.663

40.000

22.054

Aantal werknemers

239,8

TEWERKSTELLING IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

132,6

150

165,6

175,2

204,7

197,5

197,2

200

206,3

231,6

243,5

250

191,0

In miljoen €

INVESTERINGEN IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

5,6 %

mediaan gegevens 2016

30.970

18.625

6,3 % Nettorentabiliteit eigen vermogen

24.311

Tewerkstelling

n.b.

44.978

19.617 aantal werknemers gegevens 30/06/2017

1.211

Ondernemingen

18.735

239,8

mio €

24.920

Investeringen

10.000

0

0 2005

2007

2009

2015

2016

2017*

Textielindustrie

Hout- en meubelindustrie

* Voorlopige gegevens

Bron: BTW-aangiften, FOD Economie

Textielindustrie

2009

2015

2016

2017

Hout- en meubelindustrie Bron: RSZ


IN- EN UITVOER EN HANDELSSALDO VAN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

Nabije en Midden-Oosten (1,2 %)

Overige EU-28 (16,9 %)

Verre Oosten (3,0 %)

Oost-Europa (1,1 %)

Nederland (14,9 %)

West-Europa niet-EU (2,5 %)

Oceanië (0,7 %)

Duitsland (12,9 %)

Noord-Amerika (2,1 %)

Latijns-Amerika (0,6 %)

Verenigd Koninkrijk (10,8 %)

Afrika (1,9 %)

Bron: INR

1980

15,2 12,6

14,7 12,6

14,5 12,1

1990

2000

2010

Invoer

2015

Uitvoer

2016

2017*

Handelssaldo

* Schatting op basis van 9 maanden 2017

RELATIEF BELANG VAN DE PRODUCTGROEPEN VAN DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE (totale omzet 2017 = 5,4 miljard euro)

2,6

2,1

2,4

2,7

3,4 1,5

0,5

3,2

4

0 Italië (4,3 %)

13,7

5,9

7,4

8

26,9 % Frankrijk (26,9 %)

11,0

12

3,0 % 2,5 % 2,1 % 1,9 % 1,2 % 1,1 % 0,7 % 0,6 %

16,9 %

13,0

4,3 % 14,9 %

16

9,6

10,8 %

3,7

12,9 %

In miljard €

BESTEMMING VAN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELUITVOER

Bron: INR

RELATIEF BELANG VAN DE PRODUCTGROEPEN VAN DE TEXTIELINDUSTRIE (totale omzet 2017 = 5,2 miljard euro)

40 %

30 % 14 %

12 % 8% 4% 2%

4% 42 %

44 %

Veredeling (4 %)

2.000

800

2.000

1.250,0

1.200,0

1.250,0

1.200,0

1.200,0

1.200,0

1.377,1

1.200

1.107,0

1.600

1.733,4

In miljoen € 5.392,4

5.225,6

5.443,3

5.323,2

5.509,5

5.067,8

5.356,5

6.840,7

6.576,0

5.644,1

4.499,9

4.000

Garenproductie (2 %) Bron: aandelen geschat door Fedustria op basis van de toegevoegde waarde

BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

8.000

5.019,8

In miljoen €

OMZET IN DE TEXTIEL-, HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

6.000

Kledingtextiel (12 %)

Technisch textiel (40 %)

Bron: BTW-aangiften, FOD Economie

1.501,6

Verpakkingen (8 %)

Interieurtextiel (42 %)

Overige houtverwerking (4 %)

1.808,1

Plaatmaterialen (30 %)

Bouwelementen (14 %)

1.455,5

Meubelindustrie (44 %)

400

0

0 2005

2007

2009

Textielindustrie** * Voorlopige gegevens ** Sinds 2015 zonder gebreide kleding

2015

2016

2017*

Hout- en meubelindustrie Bron: BTW-aangiften, FOD Economie

2000

2007 Textielindustrie

* Schattingen

2009

2015*

2016*

2017*

Hout- en meubelindustrie Bron: INR en schattingen


Inhoud NOX ®

B&T TEXTILIA

INDERA

2

Voorzitter

4

Productgroepen textiel

15

Productgroepen meubel & hout

29

Fedustria in actie

35

Focus op sociaal

37

Conjunctuur textiel

41

Conjunctuur meubel & hout

45

Beleidsorganen

48

Diensten en contactpersonen


Voorzitter WENDBAARHEID ONZE GROOTSTE TROEF Want bedrijven beginnen elke dag met een wit blad.

Als bedrijfsleiders moeten we altijd één oog op ons bedrijf houden en het andere op de buitenwereld. Het spreekt voor zich dat wij er zelf over moeten waken dat ons bedrijf een geoliede machine is, letterlijk en figuurlijk. Ook moeten we alert zijn voor de ontwikkelingen en de trends van buitenaf die een impact op ons bedrijf hebben, of kunnen hebben, al is dat soms pas op langere termijn. Voor dat laatste kunnen we onder andere op onze beroepsfederatie rekenen. Eén van haar essentiële taken is om ons gericht te informeren, naast de behartiging van onze belangen en de dienstverlening aan de lidbedrijven. Want door de dagelijkse tsunami aan informatie is het dikwijls moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Bovendien moeten we buiten komen, onze voelsprieten uitsteken in netwerkmomenten, overlegvergaderingen, e.a. Want van concullega’s kunnen we altijd wel wat nieuws leren. En zeker ook van onze klanten en leveranciers. De kunst is natuurlijk om daaruit te filteren wat écht relevant is, en om dat aan onze bedrijfsstrategie te toetsen en die desnoods bij te sturen. In deze disruptieve wereld, waarin de snelheid van verandering alleen maar toeneemt, is dit geen overbodige luxe. Integendeel, het is een kwestie van leven of dood. En dat is niet eens overdreven. Wie te laat inziet dat zijn markt fundamenteel verandert, is ook vaak te laat om het schip nog in de juiste richting te keren.

LANDE ‐ FOTO: JEROEN VAN DER WIELEN

Maar het gaat hem niet alleen om de juiste strategie te kiezen, het gaat er ook om die snel, efficiënt én effectief te implementeren doorheen de hele bedrijfskolom. Van de marktkeuze (welk marktsegment, welk type klanten?) over productontwikkeling (inspanningen in onderzoek en innovatie) en het productieproces (juiste machinekeuze, optimalisering productieproces) tot marketing, sales en after-sales.

2

ANNABEL TEXTILES

MATHY BY BOLS


Telkens moet snel geschakeld kunnen worden wanneer men van richting wil veranderen. Snel, maar doordacht handelen. Laat ons dit ‘wendbaarheid’ noemen. Dat er vandaag nog zoveel sterke, moderne en groeiende maakbedrijven bestaan in onze Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie danken we aan onze wendbaarheid. Dát is onze grootste troef vandaag. Een voorbeeld van onze wendbaarheid is de reactie op de zogenaamde Brexit. De schok van de muntontwaarding van het Britse pond werd onmiddellijk beantwoord met diverse strategieën, met niet in het minst de ontwikkeling van nieuwe producten en een nog intensievere service aan de Britse klanten. Eind 2017 was het volume- en omzetverlies miniem. Tegelijk werd hard gewerkt op andere afzetmarkten. Met succes. Dát is die wendbaarheid in de praktijk. Gemakkelijk is het niet. Maar dat is ‘ondernemen’ zelden. Altijd zijn er onverwachte ontwikkelingen die ons dwingen om alle zeilen bij te zetten. Altijd zijn er bedreigingen, ondanks al onze beslissingen om de goede strategie te kiezen. Eén van die bedreigingen vandaag is de krapte op de arbeidsmarkt. Daar sta je dan met je ‘juiste strategie’, maar je hebt geen mensen om die in de praktijk om te zetten. Voor een aantal bedrijven is het tekort aan geschoold en gemotiveerd personeel vandaag één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste rem op hun verdere expansie.

DEKEYZER EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL NV

Ondernemen in België blijft ondernemen in een hogekostenomgeving. Dat zorgt noodgedwongen voor een permanente afweging van wat we hier nog rendabel kunnen doen, en wat eventueel beter elders wordt gedaan. Ook dat maakt deel uit van een ‘wendbare strategie’. Deze federale regering heeft goed werk verricht met o.a. de indexsprong en de taxshift, om onze loonkostenhandicap tegenover onze drie buurlanden, tevens belangrijke concurrenten, af te bouwen. Maar het werk is nog niet af. De historische loonkostenhandicap tegenover ‘de drie’ bedraagt vandaag nog altijd zowat 11 %, gemiddeld. Evenzeer belangrijk zijn de energiekosten waar we ook een competitief nadeel hebben tegenover vele Europese landen. Daarvoor moet de lang beloofde ‘energienorm’ een oplossing brengen. Terwijl het aangekondigde energiepact een bijkomende zorg voor onze ondernemingen is. Nochtans is de industrie in ons land springlevend. Dat dankt zij aan de vele wendbare bedrijven. Maar bedrijven zijn geen erfgoed: ze kunnen ook verdwijnen. Want elke dag beginnen ze met een wit blad. Elke dag opnieuw moet het verhaal van het bedrijf geschreven worden. We geloven erin dat we dat kunnen. Maar een evidentie is het nooit. Temeer omdat we elke dag opnieuw worden uitgedaagd door de economische, maatschappelijke en politieke evoluties. Maar we blijven ervoor gaan. Want onze wendbaarheid, dat is en blijft onze grootste troef! Luc Billiet, voorzitter Francis Verstraete, vicevoorzitter

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

3


Interieurtextiel De productgroep Interieurtextiel omvat tapijt (geweven, getuft, naaldvilt, badsets…), meubelstoffen (plat, fluweel, uni, jacquard, bedrukt…), decoratiestoffen, overgordijnen, wandbekleding, huishoudlinnen (keuken-, tafel-, bed- en badlinnen), matrasbekledingsstoffen en passementerie…

4

B.I.C.‐CARPETS ‐ FOTOGRAAF GERALD VAN RAFELGHEM

De groep ‘tapijt en interieurtextiel’ is de grootste productgroep binnen de Belgische textielindustrie en vertegenwoordigt zowat 42 % van de toegevoegde waarde. De Belgische tapijtsector realiseert met zo’n 100 bedrijven en 8.000 werknemers een totale omzet van 1,85 miljard euro en is uitgegroeid tot de tweede belangrijkste tapijtproducerende natie ter wereld (na de VS). In de matrastijksector zijn vijf Belgische bedrijven samen goed voor een omzet van ruim 400 miljoen euro, mede dankzij hun internationale vestigingen. De sector van de zetel- en decoratiestoffen neemt de derde positie in. Met circa 850 medewerkers in een 45-tal kmo’s werd in 2017 een gezamenlijke omzet van zowat 300 miljoen euro gerealiseerd.


Enkele cijfers 165 Bedrijfsgroepen worden als één bedrijf beschouwd

2.090

9.900 94 %

mio €

-5 %

NECKEBROECK PASSEMENTERIE

42 %

BELGISCH INTERIEURTEXTIEL INTERNATIONAAL GEGEERD Belgisch interieurtextiel kent een wereldwijde afzet. Zowel het VK (vooral voor kamerbreed tapijt, geweven matrastijk en zitmeubelstoffen) als de VS (afgepaste tapijten, textielmuurbekleding) zijn topmarkten. Sommige bedrijven exporteren naar meer dan 40 landen; topexportbedrijven zelfs naar meer dan 100 landen. Gemiddeld blijft 85 % van de afzet dan wel in Europa (met de EU alleen al ruim 80 %), maar er gaat ook nog 8 % naar Amerika, vooral de VS, 5 % naar Azië, 1,5 % naar Afrika en 0, 5 % naar Oceanië.

GRANDECO WALLFASHION GROUP

TROEVEN EN UITDAGINGEN ANNO 2018 De sterke geografische concentratie van de interieurtextielbedrijven (samen met hun toeleveranciers) in de regio Zuid-West-Vlaanderen vormt de bakermat van een kapitaal aan ervaring en vakmanschap. De centrale ligging binnen de Europese thuismarkt speelt in hun voordeel: een hoog proactief reactievermogen en een optimale bereikbaarheid zijn de sleutelelementen. Een bijzonder grote uitdaging is het vinden van personeel in een regio waar de reële werkloosheidsgraad quasi nihil is. En tot slot is er de permanente druk voor een efficiënte(re) productie in een land als België, dat toch één van de duurste productielanden ter wereld blijft.

DE WITTE LIETAER

5


EXPORTPROMOTIE VANDAAG Fedustria probeert de bedrijven zoveel mogelijk te helpen bij hun exportinspanningen. Dit gebeurt o.a. via groepsdeelnames aan grote internationale vakbeurzen, zoals Domotex (Hannover), Domotex Asia/Chinafloor (Shanghai), Proposte (Cernobbio), Intertextile (Shanghai). Van 6 tot 8 september 2017 vond ook een VIP-bezoekersactie op MoOD Brussels plaats, in nauwe samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT) en met Textirama. Fedustria en FIT blijven ook actief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse London Fabric Show (in 2018 op 26 en 27 februari in Chelsea) in samenwerking met de Britse collega’s van British Furniture Manufacturers (BFM). Fedustria en FIT zetten ook in 2018 hun schouders onder MoOD, dat zal plaatsvinden van 11 tot 13 september.

NELEN & DELBEKE

CALCUTTA

Ook verleent Fedustria individuele dienst- en adviesverlening inzake export zoals bv. hulp bij het vinden van handelsagenten, het internationaal opvolgen van slechte betalers, het opvolgen van productgebonden wetgeving (bv. CE-markering voor bouwmaterialen, brandgedrag zitmeubelstoffen in Ierland en het VK, de wettelijke etiketteringsverplichtingen), het aanreiken van trends op internationaal vlak via dochter-vzw Textivision, het internationaal promoten van Vlaamse nicheproducten zoals via het label Belgian Linen, advies bij de bescherming van intellectuele eigendom…

BEKAERTDESLEE

VOOR EEN HANDELSVRIENDELIJKE BREXIT De koopkracht in het VK is structureel dalend ten gevolge van ‘de Brexit’: door de sterk gedaalde koers van het Britse pond worden de ingevoerde producten duurder voor de Britse consument, en vaak is er geen volwaardig binnenlands Brits alternatief. In volume bleef de export van tapijt in 2017 het hele jaar door min of meer op peil, maar zakte wel in het vierde kwartaal. In waarde zakte de export nog meer. Fedustria pleit samen met Euratex, de Europese textiel- en kledingfederatie, voor een handelsvriendelijke Brexit: in de overgangsperiode (tussen de uitstap van het VK uit de EU en de inwerkingtreding van een nieuw handelskader) moeten de invoerrechten worden geschorst, efficiënte douane-procedures van kracht zijn en de productnormen en -standaarden in de EU-27 en het VK dezelfde blijven. Ook in het kader van de toekomstige handelsrelaties moeten nulrechten van toepassing zijn. De oorsprongsregels die van toepassing zullen zijn, moeten gebaseerd zijn op de nieuwe (maar nog steeds niet van toepassing zijnde) oorsprongsregels van de pan-Euro-medzone en moeten zodanig zijn opgesteld dat ze de textielindustrie in de EU en het VK ten goede komen. Op 12 december 2017 nam Fedustria ook deel aan een vergadering van de Brexit High Level Group, die alle betrokken stakeholders op nationaal en regionaal vlak vertegenwoordigt, onder voorzitterschap van Graaf Paul Buysse, op het kabinet van vice-eerste minister Kris Peeters.

6

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


Technisch textiel Agrotech* Textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst, o.a. grondbedekkingsdoek, beschermdoek voor serres, visserijgarens…

Buildtech* Textiel voor de bouw en lichte constructies, o.a. isolatiematerialen, zonwering, roofingtextiel…

Geotech* Geotextiel, o.a. doek voor water-, wegen- en bodemwerken, afdichtingsdoek, waterfilterdoek…

Indutech* Textiel voor industriële toepassingen, o.a. transportbanden, afdichtingskoorden voor tunnelovenwagens (steenbakkerijen), wolvilt voor bv. drukpersen…

Technisch textiel is een verzamelnaam voor textielproducten die een oplossing bieden voor een reeks van maatschappelijke en industriële uitdagingen zoals veiligheid en comfort, gezondheid, leefmilieu, duurzaamheid… Omwille van hun interessante eigenschappen, zoals sterkte, lichtgewicht, akoestiek, flexibiliteit… zijn deze technische textielproducten vaak het beste alternatief. In feite worden telkens via innovatieve technieken nieuwe of extra functionele kenmerken toegevoegd aan textielproducten: bv. coatingtechnieken (aanbrengen van één of meerdere deklagen op een basistextieldoek) of textielcomposieten (bestaande uit een soms driedimensionaal gebreid of geweven basistextiel dat met harsen verhard wordt of ‘nonwovens’ zoals vilt voor bv. filterdoek, geotextiel…).

Medtech* Medisch textiel, o.a. hydrofiel verbandgaas, steunverbanden, hospitaallinnen, luiers (baby’s, incontinentie), therapeutische elastische kousen, chirurgenpakken…

Mobiltech* Textiel voor voertuigen, o.a. autogordels, weefsels voor airbags, binnenbekleding voor auto’s, weefsels voor autobanden, tapijt voor autobussen, vliegtuigen en schepen…

Packtech* Textiel voor transport en verpakking, o.a. canvas/ dekzeil (bache), postzakken/zakken voor linnengoed/ geldzakken, cargo- en containernetten…

Protech* Textiel voor bescherming en veiligheid, o.a. brandwerende materialen, waterdichte weefsels…

Sporttech* Textiel voor sporttoepassingen, o.a. kunstgras, doek voor parachutes en/of luchtballons, voor zeilboten, weefsels voor sporttassen, rugzakken… *copyright Messe Frankfurt

SEYNTEX

7


Enkele cijfers 80 7.650 2.110

70 %

mio €

-4 %

40 % BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP

OMNIPRESENT De toepassingen van technisch textiel zijn alomtegenwoordig, maar niet altijd zichtbaar of gekend. Denken we bijvoorbeeld aan textiel verwerkt in auto’s: van de versterking van autobanden over veiligheidsgordels en airbags tot de zetelbekleding, de automatten, het dashboard, de hoedenplank… Of textiel in industrieel touwwerk voor schepen en offshore boorplatformen…

INSULCON

Denken we daarnaast aan allerhande outdoor toepassingen: vijverdoek, onkruidwerend doek dat biodegradeerbaar en composteerbaar is, geotextiel als basis voor de wegenbouw en voor dijkbescherming, groeibevorderend agrotextiel, kunstgras voor sport en landscaping… Ook medisch textiel: steriele uitrusting voor het medisch personeel actief in operatiekwartieren, incontinentieluiers, implantaten, antidoorligmatrassen voor bedlegerige patiënten… Meer zichtbaar en gekend is o.a. werk- en beschermkledij, bv. voor motorrijders, maar ook voor staalarbeiders tegen hitte en vuur, voor spoorwegpersoneel dat aan het onderhoud van treinstellen werkt… Of de brandweerpakken, de kogelwerende vesten van politie en militairen… En dit is nog maar een greep uit de mogelijkheden. De lijst aan textieloplossingen voor de steeds ruimere uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, is bijna ongelimiteerd.

CAPTIQS

8

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


BEXCO

KENNIS ALS DRIJVENDE KRACHT

BEKAERT ‐ METAALVEZELDOEK

Een goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen bedrijven onderling – vaak uit verschillende sectoren – en met kenniscentra zoals Centexbel (kennis- en innovatiecentrum voor de textielsector), leidt tot innovatie. Ook de klant/gebruiker bepaalt in sterke mate mee wat uiteindelijk wordt geproduceerd en aan welke specificaties de producten moeten voldoen. M.a.w. producent en gebruiker zoeken samen naar de juiste oplossingen, op maat. Het gaat dus om (cross-sectoraal) maatwerk. En dat is juist de expansiekracht van technisch textiel: de constante en multidisciplinaire zoektocht naar verdere productoptimalisatie op maat van de klant.

WERELDWIJDE GROEI DANKZIJ EXPORT Terwijl de innovatie zorgt voor steeds weer nieuwe producten, is het de export die leidt tot de groei van de productieactiviteiten van technisch textiel. Het aandeel van technisch textiel in de totale Belgische productie is beduidend hoger dan het EU-gemiddelde (ca. 40 % versus 25 %). Hierdoor spelen de Belgische producenten van technisch textiel een vooraanstaande rol op Europees en wereldvlak. Ruim twee derde van de in België ontwikkelde producten van technisch textiel worden buiten de landgrenzen verkocht, vooral in veeleisende Westerse markten. Om de exportinspanningen van de bedrijven te ondersteunen, organiseert Fedustria groepsstanden op belangrijke internationale beurzen. In 2017 was dat het geval op Techtextil Frankfurt, dé tweejaarlijkse vakbeurs, de grootste in zijn soort ter wereld, waaraan in totaal 55 Belgische exposanten deelnamen (waarvan 20 via een gemeenschappelijk Belgisch paviljoen). Voor 2018 staan op het programma: deelname aan Techtextil North America (22-24 mei) en Cinte Techtextil China (4-6 september).

ASTENJOHNSON

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

9


Kledingtextiel De productgroep Kledingtextiel omvat weefsels en gebreide stoffen voor vrijetijdskleding, sportkleding, regenkleding, nachtkleding, werkkledij, ondergoed, fashion wear, voeringen en afgewerkte breigoedproducten zoals baby- en kinderkleding, joggings, pulls en andere bovenkleding, beenbekleding en T-shirts.

SPECIALISATIE EN CONSOLIDATIE De Belgische kledijstoffensector heeft de laatste jaren een indrukwekkende transformatie doorgemaakt, waarbij de productie van klassieke stoffen meer en meer plaats maakte voor de productie van functionele stoffen, die niet alleen technisch hoogstaand zijn maar ook inspelen op de laatste modetrends. Deze omschakeling ging gepaard met een zekere consolidatie.

SAMENWERKING EN KENNISUITWISSELING BINNEN EEN COMPLEXE WAARDEKETEN Vaak gebeurt de ontwikkeling van nieuwe kledijstoffen in samenspraak met de andere actoren in de kleding(textiel)keten: de garenproducenten, de veredelaars (bv. ververs), de confectioneurs, de wasserijen, de handel, de eindklant. Dit alles in nauwe samenwerking met kenniscentra, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, opleidingscentra en andere beroepsorganisaties. Het samenspel van al deze verschillende actoren zorgt voor vruchtbare wisselwerkingen. Fedustria zet hier dan ook sterk op in, onder meer via MoTIV, het mode- en textielinnovatieplatform voor de versterking van de communicatie doorheen de supply chain in de kleding, samen met o.a. Centexbel, het kennis- en innovatiecentrum voor de textielindustrie, en de modefederatie Creamoda. Daarnaast geeft Fedustria de kledingtextielbedrijven via opleidingen en seminaries (bv. de Horizonverkenningen Kledingtextiel) een actueel overzicht van de evoluties op vlak van etikettering, milieulabeling, certificeringen, normeringen… in de kledingbranche.

10

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

LIBECO HOME


OVERHEIDSOPDRACHTEN: MEER AANDACHT VOOR O.A. DUURZAME AANKOPEN Veel Belgische kledingtextielbedrijven hebben rechtstreeks of onrechtstreeks de overheid als eindklant. In veel gevallen gaat het om kledij of uitrusting voor heel specifieke taken, waardoor deze moet beantwoorden aan bepaalde strenge technische en functionele vereisten. Denken we maar aan kledij voor politie, het leger, de civiele bescherming, de brandweer… Bij dergelijke overheidsaankopen speelt het duurzaamheidsaspect (bv. beperken van de afvalstromen, eco-design, mogelijkheden voor hergebruik, gemakkelijke ontmanteling…) meer en meer een rol. Eind juni 2017 werd in België de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van kracht. Op 6 december 2017 organiseerde Fedustria voor haar leden een seminarie dat een overzicht gaf van de belangrijkste krachtlijnen, nieuwigheden en aanpassingen.

Enkele cijfers Weverij

Breierij

11

21 CETTE ®

1.430

520

300

180

90 %

60 %

-3 %

s.q.

+

= 12 %

mio €

DECCA SPORTSGROUP

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

11


GEVAERT BANDWEVERIJ DELTRACON

GREEN DEAL CIRCULAIR AANKOPEN Op 8 juni 2017 werd door de Vlaamse overheid samen met diverse (grote) aankopers uit de privésector de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ gelanceerd, een instrument om circulair aankopen (door de overheid en door privé-aankopers) op korte termijn een boost te geven. Naast Fedustria, Centexbel en Creamoda engageerden ook Cobot (opleidingscentrum textiel), IVOC (opleidingscentrum mode en confectie), FBT (federatie van textielverzorging) en de Hogeschool Gent zich daartoe. Fedustria zal haar lidbedrijven informeren, sensibiliseren en onderzoekswerk van experten mee ondersteunen. Via MoTIV, het samenwerkingsplatform dat alle spelers uit de kledingwaardeketen samenbrengt, zullen aankopers beter en gerichter worden geïnformeerd.

MERCOSUR: BETER GEEN HANDELSAKKOORD DAN EEN SLECHT AKKOORD De onderhandelingen over een handelsovereenkomst met de vier stichtende leden van Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) geraakten in 2017 in een stroomversnelling. Fedustria is voorstander van een handelsakkoord, maar niet tegen om het even welke prijs. De federatie pleit voor een afbouw van de douanerechten (de toegepaste invoerrechten op textiel bedragen nu in Argentinië en Brazilië gemiddeld 23 %!) tot nul en dit binnen een redelijke termijn. Ook inzake oorsprongsregels moet de EU de eerdere intern gemaakte afspraken in de EU verdedigen. Bovendien moet het akkoord duidelijke en afdwingbare bepalingen bevatten zodat Mercosur-landen niet langer handelsbarrières kunnen opwerpen.

12

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


Veredeling

Enkele cijfers

De productgroep Veredeling

45

2.100

15 loon 30 geïntegreerd

1.400 loon 700 geïntegreerd

• wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse textielartikelen (garens, weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens…), • maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend… en brengt coatings (deklagen) aan.

De activiteit van de textielveredeling wordt hetzij geïntegreerd in een textielbedrijf, hetzij uitgevoerd door onafhankelijke gespecialiseerde toeleveranciers (loonveredelaars). De textielveredling wil extra functionaliteiten aan een textielproduct toevoegen.

Alleen bedrijven met 10 of meer werknemers

179

20 %

mio €

Omzet volgens de BTW-aangiften

-0,5 %

4%

EEN KLEINERE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK Door verregaande waterbesparingen, doorgedreven waterzuivering, en vervanging van hulpproducten en chemicaliën zijn de veredelingsbedrijven erin geslaagd om hun milieu-impact flink te reduceren. Het geloosde debiet, de geloosde concentraties en de totale vuilvracht kenden een drastische daling tijdens de afgelopen twee decennia. Bovendien konden de diepe grondwaterwinningen substantieel worden afgebouwd dankzij het gebruik van alternatieve waterbronnen.

FINIPUR

DMF, EEN ESSENTIELE COATINGGRONDSTOF De Europese richtlijn industriële emissies legt strenge emissienormen op voor oplosmiddelen die gekenmerkt worden door bepaalde gevaareigenschappen. Dus ook voor N,N-dimethylformamide (DMF), een essentieel solvent voor het coaten van polyurethaan. Echter, de textielcoatingbedrijven hebben – zelfs met de best beschikbare technieken – moeite om hieraan te voldoen. Daarom is textielcoating op vraag van Fedustria als nieuwe activiteit opgenomen bij de herziening van de BREF ‘oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen’ (BREF betreft de best beschikbare en economisch rendabele technologieën). Uiterlijk begin oktober 2018 zal de Italiaanse overheid een nieuw restrictievoorstel voor DMF (beperking blootstelling werknemers) indienen bij het Europees Chemie Agentschap (ECHA). Daarom hebben de Belgische textielcoatingbedrijven het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een sociaal-economische analyse (SEA) en dit door een onafhankelijke consultant. Die moet de impact van het voorstel in kaart brengen. Fedustria blijft bij de Europese en Belgische autoriteiten aandringen op realistische en haalbare emissiegrenswaarden voor DMF die niettemin de veiligheid en gezondheid niet in het gedrang brengen.

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

13


Garenproductie

Enkele cijfers 8

De productgroep Garenproductie omvat de voorbereiding en de productie van filamentdraad (uit polyester PES en polyamide PA), vezels en garens van polyamide PA, polyester PES, polypropyleen PP…, en garens (zuiver en gemengd) van katoen, wol, vlas…

375 60 %

111 mio €

+6 %

2%

CO-CREATIE EN OPEN INNOVATIE

SOIERIES ELITE

NICHEGEBEUREN BINNEN BELGISCH TEXTIEL Garens vormen de basis van (de meeste) textielproducten: zonder garens geen kledij, noch meubelstoffen of tapijten, en vrijwel geen technische weefsels of breisels…

Er wordt steeds meer ingezet op innovatieve garens. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de textielbedrijven zich steeds meer toeleggen op technisch textiel of textiel met specifieke functionaliteiten: bv. garens die een bepaalde touché of aanvoelen geven, alsook nieuwe en verrassende combinaties van vezels… De creatie van dergelijke op maat ontwikkelde garens gebeurt veelal dankzij open innovatie en partnerships met klanten, toeleveranciers, kennisinstellingen, designers, studenten, machineconstructeurs, en met de medewerking van textielinzamelaars en sorteerders.

Met een aandeel van ongeveer 2 % is de spinnerijactiviteit een nichegebeuren binnen de Belgische textielindustrie, weliswaar gekenmerkt door hoge inspanningen op vlak van R&D en innovatie. Naast onafhankelijke spinnerijen zijn er binnen de Belgische spinnerijsector ook een aantal geïntegreerde spinnerijen (die deel uitmaken van een textielbedrijvengroep en in dat kader garens produceren voor de eigen weverijen). EUROPEAN SPINNING GROUP

CIRCULAIR DENKEN Binnen de garenproductie wint het circulair denken steeds meer aan belang en vormt het een grote uitdaging. Zo wordt volop geïnvesteerd in eco-design, recyclagemogelijkheden en duurzame oplossingen. Een voorbeeld hiervan zijn nieuwe ecologische eindproducten (zoals tentdoek, pulls, handdoeken…) die tot stand kunnen komen op basis van gerecycleerde vezels (bv. afkomstig van gebruikte jeansbroeken). Op die manier kan een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen, water en CO2 bespaard worden, wat het milieu alleen maar ten goede komt.

14

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


Meubel De Meubelindustrie omvat naast meubelen (eetkamers, slaapkamers, keukens, bureaumeubelen…) en zitmeubelen (salons, zetels, stoelen…) ook matrassen en bedbodems.

Enkele cijfers EXTREMIS

807 10.784 2.378*

57 %

mio €

-4,5 %*

44 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017

De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg ca. 1,8 miljard euro tijdens de eerste negen maanden van 2017, een daling met 4,5 % t.o.v. dezelfde periode in 2016. De afzetprijzen kenden een gemiddelde stijging met 1,5 %, waardoor de daling in volume nagenoeg 6 % bedroeg. Een daling van de bezettingsgraad van de productiecapaciteit en van het investeringsniveau wijzen op enige ongerustheid, mede aangewakkerd door de sterk stijgende concurrentie vanuit Oostelijke en Zuiderse EU-lidstaten, naast de Brexit-kopzorgen en de e-commerceopmars. Anderzijds is het consumentenvertrouwen sinds midden 2017 opnieuw positief en dat schept perspectieven.

PERFECTA

15


MEUBELFABRIEK THEUNS

STYLDECOR

AANVAARDINGSPLICHT VOOR MATRASSEN IN BELGIË 3 JAAR UITGESTELD Vanaf 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen (België) een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen, zeg maar ‘aanvaardingsplicht’. Mede dankzij intensief lobbywerk van Fedustria werd de uiteindelijke startdatum 3 jaar uitgesteld, tot 2021. Fedustria heeft van bij het begin gepleit voor de invoering van één uniek systeem in heel België, zo niet is het gewoonweg niet realistisch om tot een werkbaar systeem te komen. In deze positie wordt Fedustria gesteund door Comeos (Federatie van de handel en diensten) en Navem (Nationale vereniging van de meubelhandel), met wie nauw samengewerkt wordt in dit dossier. In juni 2017 werd de vzw Valumat opgericht door een aantal matrasproducenten, Fedustria, Comeos en Navem. Vanuit dit organisme zal verder invulling worden gegeven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

VIKA NV

SAMENWERKING MET DE MEUBELHANDEL Op 11 mei 2017 vond een Rondetafelconferentie Fedustria-Navem plaats: via open discussies tussen meubelfabrikanten en meubelhandelaars werden gezamenlijke werkpunten en acties afgesproken over e-business (elektronische uitwisseling van gegevens tussen fabrikanten en handelaars), garantie & dienst-na-verkoop, en samenwerking & communicatie tussen beide federaties. Voor wat het luik ‘e-business’ betreft, vonden in 2017 verkennende gesprekken plaats met een selectie van softwareaanbieders uit binnen- en buitenland met het oog op het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden en de huidige marktsituatie in de meubelsector. Dit dossier wordt in 2018 verder opgevolgd door de Gemengde Werkgroep E-business van Fedustria & Navem. Op vlak van garantie en dienst-na-verkoop zullen de bestaande ontwerpdocumenten (zijnde gemeenschappelijke garantiebepalingen voor resp. meubelen en zitmeubelen, en het convenant tussen meubelproducenten en -handelaars) worden geactualiseerd in samenspraak met Navem. Teneinde de productinformatie te optimaliseren en de consument gericht te informeren, werd intussen vanuit Fedustria en Navem een gemeenschappelijke infobrochure over leder gepubliceerd.

16

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


VELDEMAN BEDDING

JB DE DECKER

EXPORT ALS HEFBOOM VOOR HET BELGISCH MEUBEL Export is en blijft een belangrijke hefboom voor de groei van de Belgische meubelindustrie waarvan nagenoeg de helft wordt uitgevoerd. BelgoFurn, de exportpromotiecel van Fedustria, faciliteert de zoektocht naar buitenlandse klanten voor de Belgische meubelbedrijven. In dit kader stelt BelgoFurn jaarlijks een actieprogramma voor, mede geruggesteund door Flanders Investment & Trade (FIT). Voor de periode 2017-2021 werd een nieuw samenwerkingsakkoord Fedustria-FIT afgesloten. Highlights in de werking van BelgoFurn 2017 waren o.a. persacties gericht op de Franse, de Duitse en de Nederlandse markt, en de publicatie van het Exportrepertorium 2018. Er was ook een bezoek aan de familiale groepen in de Franse meubeldistributie, het jaarlijkse Frankrijkseminarie, de prospectie- en oriëntatiereis naar de VS, de oriëntatiereis naar het beurzencircuit in Zuidoost-Azië, de groepsdeelname aan de beurs Furniture Shanghai 2017, de missie naar de Musterring Partnerdagen in Rietberg (D), het bezoek aan de nieuwe Piet Klerkx woonwinkel in Waalwijk (NL), en het onthaal van buitenlandse bezoekers tijdens de Meubelbeurs van Brussel in november.

UNIC DESIGN

MINTJENS GROUP

PASSE PARTOUT

NEVES MAATWERK EN SCHUIFDEUREN

MMOOD

17


Houten constructie-elementen De productgroep Houten constructie-elementen omvat de industriĂŤle productie van deuren, ramen, parket, gelijmd gelamelleerde spanten, dakspanten, houtverduurzaming, houtskeletbouw en houtbouw.

DE LANGE WEG NAAR EEN EENGEMAAKTE MARKT VOOR BOUWPRODUCTEN De Europese Bouwproductenverordening bepaalt dat de evaluatie en het bewijs van eigenschappen van bouwproducten enkel en alleen op Europese regels mag berusten. De lidstaten mogen slechts eigenschappen opleggen die in Europese leidraden opgenomen zijn. Nationale labels die zuivere handelsbarrières zijn, moeten dus verdwijnen. Op vandaag is er echter nog steeds geen eengemaakte EU-markt voor bouwproducten. Bepaalde lidstaten zoals Duitsland houden nog altijd vast aan hun eigen eisen en labels. Fedustria blijft voorstander van een eengemaakte Europese markt voor bouwproducten, waarbij CE-markering de enige vereiste is.

18

KEBONY


Enkele cijfers 240 3.284 754*

15 %

mio €

+3,6 %*

14 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017

DEWAELE BOUWBEDRIJVEN

HOUT ALS BOUWMATERIAAL: DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIENT Bouwen met hout zit in de lift en biedt talloze voordelen: niet alleen architecturaal, maar ook op vlak van ecologie, energiebesparing, snelheid, akoestiek en brandveiligheid.

CONCEPTEXPO PROJECT SA

In 2017 bereikte het aandeel houtbouw (3,1 %) t.o.v. traditionele woningbouw bijna opnieuw het peil van 2015 (3,7 %), na een dip in 2016 (1,2 %). Het aandeel houtbouw bij renovatie daarentegen bleef stijgen, tot meer dan 19 % in 2017 (15 % in 2015). De Houtskeletbouwvereniging binnen Fedustria (HSOB) zet acties op om alle troeven van houtskeletbouw in de kijker te zetten. HSOB reikt ook de hand naar andere types houtbouw (bv. Cross Laminated Timber of CLT, uitermate geschikt voor hoogbouw en overspanningen) om samen het gebruik van hout als duurzaam materiaal te promoten. Voor een woning met eenzelfde E-peil is de ecologische voetafdruk bij gebruik van houtbouw sowieso kleiner dan bij traditionele bouw. Samen met EFV (Europäischer Fertigbauverein) werkt HSOB daarnaast aan de erkenning van een geharmoniseerde norm in houtskeletbouw, opdat ook hier zou kunnen overgegaan worden naar CE-markering.

ENGELS RAMEN EN DEUREN

UNILIN DIVISION FLOORING

19


ERIBEL

SANTANA

TECHNISCHE BINNENDEUREN: MIX VAN TECHNOLOGIE, ESTHETIEK EN FUNCTIONALITEIT De productie en vermarkting van technische binnendeuren die beschermen tegen brand, inbraak, straling, kogelinslag… vergt grote investeringen in productontwikkeling, tests en certificering. De sterkte van de Belgische bedrijven is dat zij deze hoogtechnologische eigenschappen combineren met een zeer breed gamma aan esthetische en functionele kenmerken. In 2016 trad de CE-markering in voege. Helaas moet er nog gewacht worden op het verschijnen van de geharmoniseerde norm hEN14351-2 vooraleer er effectief tot CE-markering van binnendeuren kan worden overgegaan. Dat de brandwerende eisen voor binnendeuren in België strenger zijn dan in de ons omringende landen, zien de Belgische producenten als een troef. PAR‐KY BY DECOSPAN

UNILIN DIVISION INSULATION

KORLAM

BINNENHUISKLIMAAT Reeds meerdere Europese lidstaten hebben een reglementering betreffende het indelen van bouwproducten in verschillende emissieklassen (gebaseerd op de emissies van vluchtige organische koolwaterstoffen). Fedustria blijft er bij de Belgische bevoegde overheden op wijzen dat het opnemen van niet-gezondheidsgerelateerde indicatoren in de klassenindeling van bouwproducten geen enkele meerwaarde heeft. Nog te veel lidstaten leggen namelijk de TRADECO ‐ ARCHITECTE D SCHIETSE FR wetenschappelijke studies naast zich neer. Er is wel al een consensus voor wat betreft het afschaffen van lidstaatgebonden wetgeving. Fedustria blijft erbij dat enkel Europese harmonisatie de toekomst is.

20

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


Houten plaatmateriaal De productgroep Houten plaatmateriaal omvat spaanplaten, MDF, OSB, multiplex en fineer. Deze platen worden ook bekleed, bv. met fineer, melamine, laminaten…

Op vandaag zijn er in België – ten gevolge van een sterke consolidatie op Europees vlak – nog slechts twee productiebedrijven van ‘ruwe’ platen, weliswaar met meerdere productiesites. In het verlengde hiervan vindt men bedrijven gespecialiseerd in de plaatveredeling (bv. gefineerde of gemelamineerde platen, fineerparket, laminaatvloeren).

NORDUS BY DECOSPAN

HOOGTECHNOLOGISCHE SECTOR De sector van het houten plaatmateriaal is een hoogtechnologische sector, met intensieve innovatie als drijvende kracht. De bedrijven worden immers geconfronteerd met steeds strengere (Europese) wetgeving (o.a. inzake emissies, gebruik van lijmen, de BREF – ‘beste technieken’ – houten plaatmateriaal…). Fedustria volgt dan ook alle nieuwe regels van nabij op. In 2017 werd de BREF houten platen omgezet in Vlaamse en Waalse wetgeving. Samen met de European Panel Federation (EPF) eist Fedustria dat plaatmateriaal, of producten eruit vervaardigd, die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, aan dezelfde strenge normen voldoen om oneerlijke concurrentie te vermijden.

DEPRO PROFILES

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

21


Enkele cijfers HOUTPROMOTIE

37 2.993 1.612*

In het voorjaar 2018 zal het startschot worden gegeven van de vervolgcampagne ‘Hout geeft zuurstof’ ter bevordering van het imago en de promotie van het gebruik van hout en houten producten.

69 %

mio €

+5,9 %*

30 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017 TRIPLACO ‐ FINASPAN

UNILIN DIVISION PANELS

BESCHIKBAARHEID HOUTGRONDSTOF

PANIDUR BY DECRUY

Een cruciaal element voor het voortbestaan en de toekomst van de productiebedrijven blijft de beschikbaarheid van houtgrondstof. Fedustria blijft zich dan ook verzetten tegen het gesubsidieerd verbranden van houtgrondstof via grootschalige biomassaprojecten.

CASCADEGEBRUIK EN DE ROL VAN HOUT BINNEN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Fedustria blijft pleiten voor een correcte cascadering van hout (eerst gebruik, dan hergebruik en recyclage, pas in UNILIN DIVISION PANELS laatste instantie verbranding) als basis voor een duurzaam biomassabeleid. Fedustria volgt de herziening op van de Europese Richtlijn Hernieuwbare energie en pleit ervoor dat eventuele subsidiesystemen in het kader van het hernieuwbare energiebeleid in lijn zijn met de principes van de circulaire economie. Bovendien wordt benadrukt dat hernieuwbare materialen, zoals hout, bijzondere aandacht verdienen binnen de circulaire economie en minstens dezelfde kansen moeten krijgen als gerecycleerde materialen.

22

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


Houten verpakkingen De productgroep Houten verpakkingen verenigt de producenten van kisten, paletten, stuwhout en kabelhaspels. Naast verpakkingen met gestandaardiseerde afmetingen, zoals de EPAL-paletten, wordt in deze sector veel maatwerk verricht. Ook zijn er bedrijven die grote machines veilig verpakken, stuwen en verzenden. Omdat hout hĂŠt herbruikbaar materiaal bij uitstek is, behoren ook heel wat herstellers van tweedehandsverpakkingen tot deze deelsector.

Enkele cijfers 63 981 40 %

416* mio â&#x201A;Ź

+5,1 %*

7,7 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017

NEKTO

23


KEULEERS & CO

DE EPAL-PALET: DÉ STANDAARD IN DE LOGISTIEKE KETEN De EPAL-palet is de meest gebruikte standaardpalet ter wereld. Dit dankzij de goede kwaliteit, de multi-inzetbaarheid in tal van sectoren, en het systeem van uitwisselbaarheid en recyclage. De kwaliteit en de uitwisselbaarheid blijven gegarandeerd omdat de fabrikanten en de herstellers van EPAL-paletten zich frequent laten controleren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. De Europese vereniging EPAL e.V. (Düsseldorf, Duitsland) is verantwoordelijk voor de consistente kwaliteit. De organisatie is actief in meer dan 30 landen. Belgische bedrijven met een EPALlicentie zijn aangesloten bij Belepal vzw, de Belgische vereniging van EPAL-palettenfabrikanten en -herstellers. Eén van de taken van Belepal vzw bestaat erin om erop toe te zien dat de licentiehouders niet alleen hun rechten uitoefenen maar ook hun plichten naleven. Fraudegevallen worden onherroepelijk aangepakt. ATELIERS DU MONCEAU

HOUTEN VERPAKKINGEN: VEILIG, KWALITATIEF EN DUURZAAM Via contacten met andere Europese en Belgische sectororganisaties streeft Fedustria ernaar om het gamma van paletten dat onderworpen is aan deugdelijke kwaliteitscontroles, in binnen- en buitenland, uit te breiden naar andere sectoren. Zo hebben houten verpakkingen ook hun plaats in de voedingsindustrie. Europees onderzoek toont namelijk aan dat in houten verpakkingen minder bacteriën zitten dan in kunststofverpakkingen. Ook voor de chemische industrie zijn zij geschikt: sinds januari 2018 deden daar ook de EPAL CP-paletten hun intrede. Fedustria benadrukt dan ook de universele inzetbaarheid van hout en de milieuvoordelen van het gebruik ervan.

24

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


Andere producten van hout De veelzijdige productgroep Andere producten van hout omvat zowel de productie van kleine houten voorwerpen (houtdraaiwerk) als die van speeltoestellen, kaders en lijsten, borstels en penselen, muziekinstrumenten, lijkkistenâ&#x20AC;Ś

Enkele cijfers 64 583 n.b.

231* mio â&#x201A;Ź

+23,2 %*

4,3 %

*Schatting op basis van gegevens 9 m 2017

SOLID BVBA

25


DEKNUDT FRAMES

HOUTLAND

SPEELTOESTELLEN: VEILIGHEID BOVEN ALLES De vzw Recreabel verenigt binnen Fedustria de fabrikanten van speeltoestellen en andere producten voor de openbare ruimte. Omdat de veiligheid van speeltoestellen het publiek zeer nauw aan het hart ligt, bestaan er voor speelinfrastructuur zeer uitgebreide veiligheidsnormen. Recreabel volgt dan ook van nabij de Europese normalisatiewerkzaamheden ter zake op. Zo werd over de nieuwe Europese veiligheidsnormen voor speeltoestellen op 8 december 2017 een informatiesessie georganiseerd. DEKNUDT MIRRORS

EUROPLAY NV

VAN PENSELEN TOT BORSTELS Borstels kennen een zeer breed toepassingsgebied (bv. hygiëne/onderhoud, industrieel, artistiek…). Net zoals spelers uit andere sectoren die onderhevig zijn aan sterke concurrentie uit lagelonenlanden, mikken de Belgische borstelproducenten op kwaliteit en specialisatie. Dit vergt een nauwe opvolging van nieuwe regels, zeker voor borstels die in direct contact komen met levensmiddelen. Deze ontwikkelingen worden door de fabrikanten besproken binnen de Groep Borstels en penselen van Fedustria. Daarnaast onderhouden de producenten nauwe contacten met het Borstelmuseum in Izegem dat sinds begin november 2017 is gehuisvest op de Industriële Erfgoedsite ‘Eperon d’Or’ (voor meer informatie, zie https://eperondor.be/).

26

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

DECOF


Houtinvoerhandel

Enkele cijfers

De groep Houtinvoerhandel groepeert houtinvoerders en agenten die instaan voor de wereldwijde aankoop en de invoer van ruw of half-afgewerkt hout. Aangezien een aantal van deze bedrijven ook aan houtverwerking doen, bestaat er vaak een directe link met de hout- en meubelproducenten.

mio €

GROEPSWERKING OP KRUISSNELHEID Sinds 1 januari 2017 heeft Fedustria de werking van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel (BFHI) overgenomen. De activiteiten van het eerste werkingsjaar onder Fedustria-koepel betroffen o.a. de kennismaking met de sector en de relevante dossiers, met de bevoegde overheid, met de relevante stakeholders in binnen- en buitenland, naast het lidmaatschap van de Europese koepelfederatie ETTF (European Timber Trade Federation), en van ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux). Daarnaast werden de nieuwe leden omvattend geïnformeerd over wat Fedustria voor hen kan betekenen.

CARPENTIER

BILTERIJST

27


ALTRIPAN

HOUTINVOERDERS NEMEN HUN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

FEPCO

Met de integratie van de houtinvoerhandel onder de koepel van Fedustria, vormt de Europese Houtverordening (European Timber Regulation, EUTR), die de handel in illegaal hout en houtproducten op de Europese markt aan banden wil leggen, nog meer dan voordien een belangrijk dossier. Sedert de inwerkingtreding ervan in maart 2013 nemen de Belgische houtinvoerders, lid van Fedustria, ten volle hun verantwoordelijkheid om de legaliteit van de door hen ingevoerde producten te controleren en te garanderen. Zij werken daartoe samen met de andere betrokken partijen. Fedustria volgt de implementatie van de EUTR zowel op Belgisch als op Europees niveau van nabij op en vraagt in eerste instantie om duidelijkere richtlijnen en een geharmoniseerde aanpak.

VANDECASTEELE HOUTIMPORT

28

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

Onze toekomst is immers nauw verbonden met duurzaam bosbeheer, inclusief duurzame houtoogst, met respect voor milieu, mens en economie in de productielanden zelf. Door een afzetmarkt te creĂŤren voor duurzaam en legaal tropisch hout, wordt geĂŻnvesteerd in de lokale bevolking en haar economie. Op die manier kan daadwerkelijk de strijd tegen illegale houtkap worden aangegaan.


Fedustria in actie

MODULYSS®

VENDREDI

SAMEN-WERKEN VOOR EEN STERKER NETWERK DE RAAD VAN BESTUUR VAN FEDUSTRIA ONTVANGT VBO-TOP De Raad van Bestuur van Fedustria van 13 december 2017 ontving de top van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). VBO-voorzitter Bernard Gilliot en gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans schetsten de activiteiten van het VBO en de prioriteiten van de werkgeversorganisatie. Het VBO is de Belgische vertegenwoordiger van de werkgevers en telt een veertigtal beroeporganisaties als lid, waaronder Fedustria. In totaal vertegenwoordigt het VBO aldus ruim 50.000 Belgische bedrijven die samen 75 % van de privétewerkstelling uitmaken en zorgen voor 80 % van de export. Het gaat ook om twee derde van de totale toegevoegde waarde die in ons land wordt gecreëerd.

(vlnr) Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder VBO), Bernard Gilliot (chief officer van Tractebel Engineering en voorzitter VBO), Luc Billiet (Lefevere Group en voorzitter Fedustria) en Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling en vicevoorzitter Fedustria).

FEDUSTRIA ONDERTEKENT NIEUW SAMENWERKINGSAKKOORD MET VOKA Op 2 februari 2017 werd in Brussel op het hoofdkantoor van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, een nieuw samenwerkingsakkoord getekend tussen Voka en Fedustria Vlaanderen. Erik Deporte, topman van Associated Weavers Europe, tapijtgroep uit Ronse, tekende namens onze industrie in zijn hoedanigheid van voorzitter van Fedustria Vlaanderen.

(vlnr) Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Voka), Erik Deporte (Associated Weavers Europe en voorzitter Fedustria Vlaanderen) en Paul Kumpen (voorzitter Voka).

Namens Voka tekende voorzitter Paul Kumpen (van het gelijknamige bouwbedrijf). Waren ook aanwezig: Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder en Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN FEDUSTRIA EN FLANDERS INVESTMENT & TRADE Op 3 oktober 2017 ondertekende Fedustria, naast 16 andere bedrijfsorganisaties, een structurele samenwerkingsovereenkomst met Flanders Investment & Trade (FIT). Deze samenwerking moet bijdragen tot een verdere internationalisering van de textiel-, hout- en meubelsectoren. De partnerschappen zijn structureel en gelden voor de periode 2017-2021. Deze nieuwe vorm van samenwerking is een opvolger van de eerder tussen Fedustria en FIT gesloten convenanten. Dit omvat onder andere de exploratie en opening van nieuwe afzetmarkten voor de Vlaamse textiel- en meubelbedrijven en acties tot behoud van marktaandeel op de bestaande markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk in het kader van de Brexit.

FIT

Minister-president Geert Bourgeois, Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder FIT, en Filip De Jaeger, adjunctdirecteur-generaal Fedustria, bij de ondertekening. Jaarverslag Fedustria 2017-2018

29


EXPORT & INTERNATIONALISERING FEDUSTRIA OP DE EUROPEAN BUSINESS SUMMIT Tijdens de prestigieuze European Business Summit (EBS) die op 22 en 23 mei 2017 in Brussel plaatsvond, organiseerde vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) een Belgium Power Event in de prachtige locatie van het Egmontpaleis, en dit samen met VBO-voorzitter Bernard Gilliot. Dit Belgium Power Event was voor Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, ook de gelegenheid om de bekommernissen van onze textiel-, hout- en meubelsectoren inzake taxshift en hervorming van de vennootschapsbelasting aan vicepremier Reynders toe te lichten.

JEAN‐POL SCHRAUWEN

(vlnr) Fa Quix (Fedustria), vicepremier Didier Reynders en VBO-voorzitter Bernard Gilliot.

In een gepast ‘textieldecor’ werd ook oud-Europees commissaris voor Handel, Karel De Gucht, ontmoet en werden de grote geopolitieke problemen van vandaag besproken.

ONTMOETING MET STAATSSECRETARIS VOOR BUITENLANDSE HANDEL PIETER DE CREM Op 17 oktober 2017 ontmoette een Fedustria-delegatie staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem in Brussel. Tijdens deze informele ontmoeting werden de belangrijkste actualiteitsdossiers inzake buitenlandse handel en het beleid dat de Belgische regering hierin volgt, besproken. De Fedustria-delegatie werd geleid door voorzitter Luc Billiet. Fedustria-voorzitter Luc Billiet met staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem.

VICEPREMIER KRIS PEETERS ONTVANGEN DOOR ASSOCIATED WEAVERS Op 19 juni 2017 werd vicepremier Kris Peeters (CD&V), tevens minister van Werk en Economie, ontvangen bij Associated Weavers in Ronse. De bedoeling was dubbel: enerzijds was er de officiële opening van de AW Academy (opleiding van klanten), en anderzijds was er een gesprek met het bedrijf en met Fedustria over de sociaaleconomische actualiteit (de gevolgen van de Brexit, de nood aan volledige toepassing van de taxshift ingeval van nacht- en ploegenarbeid, het belang van flexibiliteit, de verbetering van de concurrentiekracht...). Het was tevens de gelegenheid om de vicepremier ervan te overtuigen dat de Fedustria-bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie moderne, toekomstgerichte bedrijven zijn die zich voortdurend aanpassen aan de vele uitdagingen van vandaag en permanent vooruitkijken.

30

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

(vlnr) Luc Dupont (burgemeester van Ronse), vicepremier Kris Peeters, Erik Deporte (CEO Associated Weavers Europa), Luc Billiet (Lefevere Group en voorzitter van Fedustria) en Fa Quix (Fedustria).


INNOVATIE IN TECHNOLOGIE ÉN DESIGN FEDUSTRIA ONTMOET VLAAMS MINISTER PHILIPPE MUYTERS Op 28 november 2017 ontmoette een delegatie van Fedustria Vlaams minister Philippe Muyters bevoegd voor Economie, Werk, Innovatie en Sport. In feite was dit een opvolgingsvergadering voor de eerdere contacten die met de minister hadden plaatsgevonden in 2016 omtrent het innovatiebeleid en het economisch ondersteuningsbeleid. Aan de minister werd nogmaals duidelijk gemaakt dat collectief onderzoek en de eruit voortvloeiende kennisdiffusie naar onze bedrijven, hoofdzakelijk kmo’s, van cruciaal belang zijn om de innovatie in onze industriële sectoren textiel, hout en meubel te stimuleren. Een sleutelrol in deze kennisdiffusie spelen onze collectieve centra Centexbel voor textiel en Wood.be voor hout & meubel. Tevens werden voorstellen geformuleerd voor het economisch ondersteuningsbeleid dat door de Vlaamse regering onder impuls van minister Philippe Muyters wordt gevoerd.

(vlnr) Hans Dewaele (BekaertDeslee), Jan Laperre (Centexbel), Vlaams minister Philippe Muyters, Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling en vicevoorzitter Fedustria), Chris De Roock (Wood. be), Thomas Seynaeve (Seyntex) en Guy Van den Storme (VDS Weaving). Waren ook aanwezig tijdens de ontmoeting: Eric Sleeckx (Raadgever Economie en Innovatie van minister Muyters), Filip Vandenweghe (Beaulieu International Group), Ingrid Hontis, Kris Van Peteghem en Fa Quix (Fedustria).

VERANNEMAN TECHNICAL TEXTILES (GROEP SIOEN) BEHAALT FACTORY OF THE FUTURE AWARD 2017

(vlnr) Frank Veranneman (Veranneman Technical Textiles) en Luc Billiet (Lefevere Groep en voorzitter Fedustria).

Op 2 februari 2017 werden in Brussel de awards 2017 van de Factory of the Future uitgereikt. In 2016 vielen twee Fedustria-bedrijven in de prijzen, met name Van Hoecke uit Sint-Niklaas (meubelbeslag, laden en deurkasttechnieken) en Ontex uit Eeklo (hygiënetextiel). In 2017 viel Veranneman Technical Textiles uit Ardooie in de prijzen. Het is een bedrijf uit de groep van Sioen dat gespecialiseerd is in technisch textiel. Veranneman Technical Textiles produceert openstructuurweefsels (ook gekend onder de naam ‘scrims of mesh’) die hun toepassing vinden in o.a. dakfolie, zwembadfolie, non-woven-filters, gipsplaten, automotive producten, stallenbouw, gevelbekleding en wegenbouw.

VAN HOECKE

SUCCESVOLLE AFSLUITER VOOR TENTOONSTELLING HANDS ON DESIGN Op 24 februari 2017 werd de tentoonstelling Hands on Design in het Designmuseum in Gent met een slotevent afgesloten door minister Philippe Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, en in die hoedanigheid ook voor de ondersteuning van deze expo. Een zevental lidbedrijven van Fedustria namen aan deze tentoonstelling deel met een zogenaamd Fuseproject waarbij samengewerkt werd met een designer en geïnspireerd op het vakmanschap van weleer. De minister loofde deze Fuseprojecten, omdat zij een illustratie zijn van wat hij vandaag als de belangrijkste bron van innovatie beschouwt, namelijk de cross-sectorale (vlnr) Frank Verschuere (LS Bedding), Johan Valcke (curator van de tensamenwerking waardoor nieuwe ideeën in de toonstelling Hands on Design namens Design Vlaanderen), Katrien Laporte (directeur van het Designmuseum in Gent), minister Philippe Muyters, en industrie ingang kunnen vinden. Olivier Biesmans (Kreamat). Jaarverslag Fedustria 2017-2018

31


BREXIT BREXIT HIGH LEVEL GROUP

(vlnr) Fa Quix (Fedustria), Graaf Paul Buysse en Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling en vicevoorzitter Fedustria).

Fedustria blijft de problematiek van de Brexit nauwgezet opvolgen. In dit kader pleegde het overleg met het kabinet van vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters, over de mogelijke gevolgen van een ‘no deal’-scenario en nam het ook deel aan een vergadering van de Brexit High Level Group, onder voorzitterschap van Graaf Paul Buysse. Tevens nam Fedustria deel aan de werkzaamheden van de Brexit-werkgroep die binnen Euratex (de Europese textiel- en kledingfederatie) werd opgericht.

JONGERENCLUB JONGERENCLUB VAN FEDUSTRIA BEZOEKT DE INTERNATIONALE MEUBELBEURS BRUSSEL Een 15-tal leden van de Jongerenclub XYZ (meubel/hout/textiel) van Fedustria hebben op dinsdag 7 november 2017 een geleid bezoek gebracht aan de Belgische vakbeurs van het meubel. Tijdens dit beursbezoek werd een selectie van standen van Belgische meubelbedrijven bezocht. De deelnemers werden persoonlijk verwelkomd door Lieven Van den Heede, directeur Meubelbeurs Brussel, die het belang van deze Belgische vakbeurs voor de sector toelichtte.

HAELVOET

32

Rondgang jongerenclub Fedustria op Meubelbeurs Brussel. Carl Mintjens (Meubelfabriek Mintjens) geeft toelichting bij nieuwe producten.

BEKA®


MEUBINEX

NEYT NV

ONDERWIJS & OPLEIDING ONDERWIJS-INDUSTRIE – BEZOEK AAN HOWEST – INDUSTRIAL DESIGN CENTER (IDC) – STUDENTEN MAKEN INDUSTRIËLE ONTWERPEN MET HOUT EN TEXTIEL Op 22 februari 2017 verwelkomde Lode De Geyter, algemeen directeur Hogeschool West-Vlaanderen (HoWest) directeur-generaal Fa Quix en sociaal adviseur Wim Van Goethem van Fedustria voor een werkvergadering. Voorafgaand aan deze vergadering gaf Hans Soenen, coördinator van het Industrial Design Center (IDC), een rondleiding in de les- en werklokalen van de studenten. 350 studenten volgen er de opleiding ‘industrieel productontwerpen’ (bachelor) en 150 studenten zijn ingeschreven voor de opleiding ‘industrieel ontwerp’ (masteropleiding in samenwerking met UGent). Twee jaar geleden werd, met steun van Fedustria, textiel als materiaal toegevoegd in deze opleidingen. Naast hout, metaal en kunststoffen komen alle studenten in aanraking met ‘textiel’ in al zijn vormen.

(vlnr) Lode De Geyter (algemeen directeur HoWest), Frederik D’hulster (directeur onderwijs en internationalisering), Hans Soenen (coördinator IDC) en Randy Lamiere (HBO5-coördinator).

DE ONDERWIJSHERVORMING EN HET TEXTIELONDERWIJS Op 13 februari 2017 werd Fedustria, samen met de directie van de school PTI uit Kortrijk, de betrokken onderwijskoepel vertegenwoordigd door Griet Mathieu, en de deputé voor onderwijs Carl Vereecke ontvangen door de kabinetschef en raadgevers van onderwijsminister Crevits. Dit heeft geleid tot een werkbaar resultaat waarmee de textielopleidingen van het PTI Kortrijk als nicheopleiding volwaardig kunnen blijven bestaan. Op 1 september 2017 bracht Vlaams minister-president Geert Bourgeois een werkbezoek aan het PTI Kortrijk. De minister-president uitte zijn bekommernis over het welslagen van de onderwijshervormingen en kwam daartoe in het bijzonder een kijkje nemen in de textielafdeling van het PTI.

(vlnr) Francis Bruyneel (directeur PTI), Fa Quix (Fedustria), Christine Sedeyn (adjunct-directeur PTI), Carl Vereecke (Gedeputeerde WestVlaanderen) en Youri Adams (technisch adviseur PTI).

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

33


BALTA INDUSTRIES, IVC ITEC, GRANDECO, UNILIN

PROMOTIE

BEDRIJFSREPORTAGEREEKS OP KANAAL Z Vanaf oktober 2017 bracht Kanaal Z elke donderdagavond een nieuwe reportagereeks Z-Industry met een aantal inspirerende textiel-, hout- en meubelbedrijven. In de reportages brachten experts uit de sector, de opleidingscentra, de kennisinstellingen, naast stakeholders en politici, hun visie op de toekomstperspectieven voor nog meer doorgedreven innovatie en het verankeren van deze activiteiten in Vlaanderen. De volgende bedrijven kwamen aan bod: Unilin (5/10), Concordia Textiles (12/10), Grandeco (19/10), Balta (25/10), Finaspan (2/11), Lectra (9/11), Copaco Screenweavers (15/11), IVC (23/11), Neves en European Spinning Group (30/11) en Recor (7/12). De reportages kunnen nog steeds online bekeken worden via www.kanaalz.be (http://kanaalz.knack.be/businesscommunities/z-industry/groupement-normal-540017.html). De volledige reeks wordt immers gedurende 12 maanden op de website van Kanaal Z in streaming gehost om extra ruchtbaarheid te geven aan de sector en de bedrijfsboodschap.

DUURZAAMHEID MATRASSEN: UITGEBREIDE PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID (UPV) Vanaf 1 januari 2021 geldt er in Vlaanderen een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor matrassen. Dankzij tussenkomsten van o.m. Fedustria betekent dit een uitstel met drie jaar (oorspronkelijke start was voorzien op 1 januari 2018). Dit brengt ons ineens bij één van de basispunten van ons lobbywerk: indien er een UPV komt, moet deze van toepassing zijn in heel België, zo niet is het gewoonweg niet realistisch om tot een werkbaar systeem te komen. (vlnr) Nathalie De Greve (Comeos), Filip De Jaeger (Fedustria), Peter De Meyer (LS Bedding), Geert Geerkens (Veldeman Bedding en voorzitter Valumat vzw), Erwin Vermeulen (Recticel), Ingrid Hontis (Fedustria) en Tom Steenhoudt (Navem).

34

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

In juni 2017 werd de vzw Valumat opgericht door een aantal matrasproducenten, Fedustria, Comeos (distributiesector) en Navem (meubelhandel). Vanuit dit organisme zal nu verder invulling gegeven worden aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.


Focus op sociaal TALENT IS CRUCIAAL Bedrijven pakken de krapte op de arbeidsmarkt aan met een batterij aan initiatieven. JOLI

TOEKOMSTGERICHTE SECTORALE SOCIALE AKKOORDEN Tweejaarlijks wordt het interprofessioneel kader voor de sectorale onderhandelingen vastgelegd. Dat kader wordt onderhandeld door de interprofessionele vakbonden en werkgevers, vertegenwoordigd in de Groep van Tien. Deze onderhandelingen resulteerden voor 2017-2018 in een loonnorm van maximum 1,1 % naast een aantal verlengingen, o.a. inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) en negen ‘maatschappelijke uitdagingen’, zeg maar werven voor een modernisering van de arbeidsmarkt. Dit interprofessioneel kader werd vervolgens door sectorale cao-onderhandelingen ingevuld. In de textielsector werden deze cao’s in juni 2017 ondertekend, zowel voor de arbeiders (Paritair Comité of PC 120) als voor de bedienden (PC 214). In hout en meubel gebeurde dit voor de arbeiders (PC 126) ook in juni 2017, en voor de bedienden (via het grote PC 200) in juli 2017. Tot slot werd ook voor de houtinvoerhandel in het paritair subcomité 125.03 voor de arbeiders in september 2017 een nieuwe cao voor 2017-2018 gesloten. Naast koopkracht, telkens onder de vorm van brutoloonsverhogingen van 1,1 % in de loop van 2017, waren andere belangrijke punten: de verlenging van de wettelijke mogelijkheden van SWT en de landingsbanen. Met het oog op de toekomst worden de sectorale inspanningen voor vorming, opleiding en arbeidsmarktbeleid geïntensifieerd. In de textielsector kon bovendien vooruitgang geboekt worden op vlak van arbeidsorganisatie, en meer specifiek m.b.t. de overuren. Geen overbodige luxe in tijden van arbeidsmarktkrapte!

CREATUFT Jaarverslag Fedustria 2017-2018

35


TAXSHIFT MAAKT WERKEN AANTREKKELIJKER

DURLET

DE POORTERE FRERES SA

De ‘taxshift’ is ongetwijfeld één van de belangrijkste maatregelen van de regering-Michel. In essentie komt dit neer op de verlaging van de lasten op arbeid en de verschuiving ervan naar ongezonde producten, milieuvervuiling, alsmede naar vermogens. De operatie lastenverlaging op arbeid werd eigenlijk al ingezet door de vorige regering-Di Rupo met het zogenaamde competitiviteitspact. De regering-Michel heeft er evenwel een turbo op gezet door in fasen de eigenlijke taxshift uit te voeren. Het levert een dubbele ‘win’ op: voor de werkgevers lagere patronale sociale lasten en voor de werknemers hogere netto-inkomens. Méér dan de helft van het budget van de taxshift ging trouwens naar de verhoging van de koopkracht van de werknemers! Een pijnpunt in de taxshift was de onderbenutting van de lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid (annex volcontinu arbeid). De uitvoeringsmodaliteiten leidden er immers toe dat niet voor alle betrokken werknemers deze lastenverlaging volledig kon worden toegepast, en ook de grensarbeiders uit de boot vielen. Dankzij inspanningen van Fedustria werd daar in het Zomerakkoord (juli 2017) gedeeltelijk een oplossing voor gevonden. In elk geval is het duidelijk dat de taxshift werken aantrekkelijker maakt, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

DRISAG

ER BESTAAT GEEN WONDERMIDDEL TEGEN DE KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT Uit meer dan één enquête in 2017 is gebleken dat de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk, zo niet hét belangrijkste knelpunt was/is voor bedrijven om verder te groeien. Zeker voor technische profielen was de situatie acuut. Maar de industrie en de bedrijven zijn niet werkloos blijven toezien. Omdat één wondermiddel niet bestaat, hebben zij een batterij aan initiatieven genomen. De sectorale opleidingscentra Cobot (in de textielsector) en Woodwize (in de hout- en meubelsector) spelen daarin een cruciale rol. De opleidingsinspanningen werden opgedreven zodat intern werknemers nieuwe taken op zich kunnen nemen, en werkzoekenden kunnen worden toegeleid naar jobs in de industrie. Ook nieuwe initiatieven werden ontwikkeld. Zoals het JET-project (samen met FOD Waso): Jongeren En Textiel, waar op twee jaar tijd 588 jongeren de weg naar de textielbedrijven hebben gevonden. Of nog: tweemaal per jaar ontvangen 7.500 jongeren uit het houtonderwijs en 800 leerkrachten het kwalitatief tijdschrift ‘Hout Vasthouden mag!’ boordevol informatie over de troeven en de kansen voor jongeren in de hout- en meubelindustrie. En vergeten we ten slotte ook niet, naast de deelname van Cobot en Woodwize aan jobexpo’s, opleidings- en jobhappenings, de vele intensieve inspanningen van de bedrijven zelf om nieuwe mensen aan te trekken. Ook op onderwijsvlak beweegt een en ander. Zo kon in de hervorming van het secundair onderwijs een stap vooruitgezet worden. De houtopleidingen worden voortaan ondergebracht in het domein STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), hetgeen hun aantrekkelijkheid verhoogt. Textiel kon als niche-opleiding behouden blijven in het PTI-Kortrijk. Ook met de Hogeschool Gent, waar een bachelor textieltechnologie wordt georganiseerd, werd het programma geactualiseerd én door de VDAB erkend als knelpuntopleiding. Met UGent werd een partnerschap afgesloten. Verder werd ook mee ingezet op het nieuwe, veelbelovende initiatief van de Vlaamse regering inzake duaal leren.

36

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


Conjunctuur DE BELGISCHE TEXTIELINDUSTRIE IN 2017 Productiecapaciteit goed benut, maar omzet laat het wat afweten.

3D WEAVING

DALENDE TEXTIELACTIVITEIT De textielomzet ging tijdens de eerste negen maanden van 2017 met 4 % achteruit t.o.v. dezelfde periode van 2016. De afzetprijzen bleven nagenoeg ongewijzigd. De meeste productgroepen binnen textiel verloren omzet tijdens de eerste negen maanden van 2017. Tapijten, de grootste productgroep, gevolgd door technisch textiel, kenden beide een omzetdaling met circa 4,5 %. De textielveredelingsactiviteit hield met -0,5 % min of meer stand. De grootste achteruitgang, met ‘double digits’, was er voor de weefsels. Dit heeft evenwel meer te maken met structurele wijzigingen in de sector dan dat deze daling te wijten is aan de conjuncturele evolutie. Positief was de evolutie bij de garens en vezels (synthetische en kunstmatige) die in 2016 een omzetdaling kenden, maar tijdens de eerste negen maanden van 2017 stegen met enkele procenten. Gebreide stoffen, weliswaar de kleinste productgroep, kenden een omzettoename met liefst 9,5 %.

UTEXBEL

ONDERNEMERSVERTROUWEN REDELIJK POSITIEF De synthetische conjunctuurcurve van de Nationale Bank wees nochtans op een stabiele activiteit over heel het jaar 2017, met slechts beperkte schommelingen. Het ondernemersvertrouwen in de textielnijverheid lag hiermee op een vrij goed niveau, in elk geval het hoogste niveau sinds de Grote Recessie van 2008-2009. In januari 2018 kende het ondernemersvertrouwen een verdere stijging, gevolgd door een stabilisatie in februari.

ASSOCIATED WEAVERS

37


TEXTIELUITVOER KENDE GLOBAAL EEN STIJGING, MAAR MET NEGATIEVE UITSCHIETERS De textieluitvoer (inclusief doorvoer) steeg tijdens de eerste negen maanden van 2017 met 3,5 %, terwijl de invoer een lichte daling kende (-0,6 %). Het surplus op de textielhandelsbalans kende een stijging tot 2,5 miljard euro (negen maanden 2017). Zo’n 21 % van de totale textieluitvoer bestaat uit technisch textiel dat een stijging van de uitvoer kende met 7,8 %. Breigoed (vooral doorvoer) steeg met 3,3 %. Ook de uitvoer van garens en weefsels hoofdzakelijk voor kleding, die elk een exportaandeel van 4,5 % innemen, steeg met respectievelijk 16,5 % en 4,7 %. In contrast hiermee staat interieurtextiel, de belangrijkste productgroep in het Belgisch textiel, dat wereldwijd een daling van de uitvoer kende met 1,2 %. Tapijten (bijna twee derde van de uitvoer van interieurtextiel) bleef min of meer stabiel. De meubelstoffen, die zo’n 13 % innemen van de uitvoer van interieurtextiel, kenden een uitvoerdaling met liefst 10,6 %. Huishoudtextiel (zoals bed-, bad-, keuken- en tafellinnen) neemt 18 % in van de uitvoer van interieurtextiel en kende een toename van de uitvoer met 1 %. JULES CLARYSSE NV

BALTA CARPETS

VERILIN ‐ FOTOGRAAF VIRGINIE PEROCHEAU

MERCURYFLOORING

NEGATIEVE EFFECTEN BREXIT REEDS VOELBAAR De Britse markt is een belangrijke exportmarkt voor interieurtextiel. Eén vierde van de Belgische tapijtuitvoer gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Voor meubelstoffen is dit zelfs ruim 30 %. Als gevolg van de daling van het pond na het Brexit-referendum en de zwakkere vraag verloor de Belgische tapijtindustrie ca. 9 % omzet op de Britse markt (eerste negen maanden van 2017). De levering van Belgische meubelstoffen ging er met 10,6 % achteruit. De EU-markt (+3,4 %) is goed voor 86 % van de totale textieluitvoer. Op de Franse markt, met een aandeel van 23,4 % de belangrijkste exportmarkt, daalden de textielleveringen met 6,3 %. In Duitsland, tweede belangrijkste klant, werd 8,5 % meer Belgisch textiel verkocht. Het Verenigd Koninkrijk (aandeel van 12,6 %) en Nederland (aandeel van 12,5 %) zijn nagenoeg even belangrijke exportmarkten. Beide namen tijdens de eerste negen maanden van 2017 behoorlijk meer textiel af, respectievelijk +11,5 % en +10,2 %. Maar… voor het VK is deze stijging echter vooral te danken aan de doorvoer van breigoed (+24,9 %) en dat is pure handel, alsook aan de toegenomen leveringen van technisch textiel (+28,6 %; vooral textiel voor hygiënische toepassingen), aangezien de uitvoer van interieurtextiel, de belangrijkste productgroep, er met ca. 9 % daalde (zie hoger).

38

Jaarverslag Fedustria 2017-2018


SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE IN DE TEXTIELNIJVERHEID (excl. confectienijverheid) Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks 10

0

-10

-20

-30

2013

2014

2015

2016

2017

2018 MISTRAL HOME Bron: NBB

STIJGING TEXTIELUITVOER NAAR VERRE MARKTEN Naar West-Europa buiten de EU daalde de textieluitvoer met 1,8 %, vooral als gevolg van de terugval op de Turkse markt (-8,3 %). De textieluitvoer naar alle andere regio’s kende een stijging. De textielleveringen op de Oost-Europese markt stegen met ca. 20 % (Rusland +31,7 %). Naar Noord-Amerika steeg de textieluitvoer met 1,4 %. Op de VS-markt werd 3,4 % meer Belgisch textiel verkocht. Naar Canada ging evenwel 11,3 % minder textiel. Het CETA-effect wordt vanaf 2018 verwacht. Op de Latijns-Amerikaanse markt stegen onze leveringen met bijna 16 % (Brazilië +23,8 % en Mexico +13,8 %). De textieluitvoer naar het Midden-Oosten en het Verre Oosten steeg met respectievelijk 7,4 % en 4,7 %. Naar Afrika ging 1,6 % meer textiel. Opmerkelijk is de stijging op de Tunesische markt met ca. 22 %. Ook in Oceanië (+5,4 %) slaagden onze bedrijven erin meer te verkopen. Alhoewel de textielinvoer uit China met 6,7 % daalde, blijft dit land met een aandeel van ca. 14 % de belangrijkste leverancier van textiel op onze markt.

TWENTHE GROUP

TARKETT

MOTIVE BVBA TEXTILE DEVELOPMENT STUDIO

39


SENS BY HBC BULCKAERT

FORS HOGERE BEZETTINGSGRAAD MAAR DALING INVESTERINGEN In 2017 bedroeg de bezettingsgraad van de productiecapaciteit 77,9 %. Dit is exact evenveel als in 2007. Door de Grote Recessie dook de bezettingsgraad onder de 70 %, met zelfs een dieptepunt van slechts 66 % in 2013. Nadien herstelde de bezettingsgraad zich geleidelijk tot 71,5 % in 2016. De sterk verhoogde bezettingsgraad in het voorbije jaar leidde evenwel niet tot een investeringstoename. Deze daalden met 5,5 % in 2017 na evenwel met 32,1 % te zijn gestegen in 2016. OMEXCO

TEWERKSTELLING STABIEL In 2017 bleef de tewerkstelling in de textielindustrie stabiel op 19.600 werknemers. Reeds sinds 2014 blijft de tewerkstelling in de Belgische textielindustrie zo goed als op peil.

NTGRATE® ‐ COPACO GROUP

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP IN MILJOEN EURO

9 m 2016

9 m 2017 *

9 m 17/16

Garens

592,1

632,3

+6,8 %

Weefsels

460,6

360,1

-21,8 %

Textielveredeling

135,3

134,6

-0,5 %

1.364,8

1.301,4

-4,6 %

326,5

338,5

+3,7 %

44,1

48,3

+9,5 %

Technisch textiel en overige

1.222,4

1.165,9

-4,6 %

TEXTIELINDUSTRIE ***

4.145,8

3.981,1

-4,0 %

Tapijten Synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens Breigoed **

* ** ***

40

Voorlopige gegevens Enkel gebreide stoffen; de omzet van gebreide kleding wordt opgenomen bij nace 14 kleding Textielindustrie nace 13 + 20.60

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften


Conjunctuur DE BELGISCHE MEUBEL- EN HOUTINDUSTRIE IN 2017 Zwakke binnenlandse vraag speelt Belgische meubelproducenten parten.

ROYAL BOTANIA

RECOR HOME

DE MEUBELINDUSTRIE DALENDE OMZET Na een goed jaar 2016 kende de omzet in de meubelindustrie tijdens de eerste negen maanden van 2017 een daling met 4,5 %. De afzetprijzen stegen met 1,5 %, waardoor de terugval in volume opliep tot ca. 6 %. Alle productgroepen deelden in de klappen. Het woonmeubilair (stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen), de grootste productgroep, ging met 6,7 % achteruit. De omzet van keukenmeubelen daalde met 4,8 %. Kantoor- en winkelmeubelen, en matrassen en bedbodems konden de omzetdaling beperken tot respectievelijk -2 % en -1,8 %. De zwakke vraag (-0,7 %) bij de Belgische meubelhandel, een belangrijke klant van de Belgische producenten, is ongetwijfeld één van de verklaringen.

SITINO

ZWAK ONDERNEMERSVERTROUWEN

FRAKO NV

Het ondernemersvertrouwen was in 2017 negatief en dalend. Naar het jaareinde toe was er wel een verbetering, maar die werd begin 2018 weer omgebogen.

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

41


VERBETERD BELGISCH CONSUMENTENVERTROUWEN Aangezien de Belgische meubelproductie sterk op de binnenlandse markt gericht is, is het Belgisch consumentenvertrouwen een belangrijke indicator. In 2017 verstevigde het Belgisch consumentenvertrouwen fors en is het sinds juli 2017 constant positief. Verwacht wordt dat dit een positieve invloed zal hebben op het koopgedrag van de consument en de aankopen van meubelen zal bevorderen. Ook het Europees consumentenvertrouwen verbeterde.

DECRUY A&A â&#x20AC;? MDR

NEO COCOON

DIAPAL

UITVOER DEED HET GOED ONDANKS DE TERUGVAL OP DE BRITSE MARKT

LEDA COLLECTION

NILL SPRING

42

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

De meubeluitvoer steeg met 4,5 % tijdens de eerste negen maanden van 2017. Ruim 90 % van de buitenlandse leveringen van meubelen zijn bestemd voor de interne EU-markt. Deze stegen met 4 % tijdens de eerste negen maanden van 2017. Op de Franse markt, met een aandeel van liefst 40,8 % de belangrijkste exportmarkt, werden 2,8 % meer Belgische meubelen geleverd. Naar Nederland, de tweede belangrijkste exportmarkt met een aandeel van 28,6 %, stegen de leveringen met 11 %. Duitsland, de derde belangrijkste klant (aandeel 8,8 %) kende evenwel een daling met 3 %. Het Verenigd Koninkrijk komt op de vierde plaats met een aandeel van 2,5 %. Onze leveringen op de Britse markt vielen met 17,8 % terug, wellicht grotendeels te wijten aan de gevolgen van het Brexit-referendum. De VS is de belangrijkste exportmarkt buiten de EU. Onze meubeluitvoer steeg er met 9,6 %. De meubelinvoer bleef met +0,5 % nagenoeg stabiel. Het tekort op de handelsbalans verbeterde licht tot 638 miljoen euro. De invoer van meubelen uit China steeg tijdens de eerste negen maanden van 2017 met 5,1 %. China blijft met een aandeel van 18,3 % de belangrijkste leverancier van meubelen op onze markt. Duitsland (-5,3 %) en Nederland (-2,5 %) volgen met respectievelijk een aandeel van 16,8 % en 14,8 %, maar leverden dus minder meubelen op onze markt. De invoer van meubelen uit Polen (vierde belangrijkste leverancier met aandeel van 9,3 %) steeg daarentegen verder met 7,2 %.


SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE IN DE MEUBELINDUSTRIE Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks 10

0

-10

-20

-30 2013

2014

2015

2016

2017

2018

VINCENT SHEPPARD

Bron: NBB

BEZETTINGSGRAAD EN INVESTERINGEN LAGER De bezettingsgraad van de productiecapaciteit bedroeg in 2017 79,2 % en zakte hiermee net onder de 80 %. Na een stijging met 7,4 % in 2016, daalden de investeringen in 2017 met 9 %.

VIPACK

TEWERKSTELLING GING LICHT ACHTERUIT

JORI

De tewerkstelling in de meubelindustrie ging in 2017 met 1,9 % achteruit, wat overeenstemt met een vermindering van 214 werknemers. In totaal zijn er nog 10.784 personen tewerkgesteld.

EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP IN MILJOEN EURO

9 m 2016

9 m 2017 *

9 m 17/16

Stoelen en zitmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, tuin- en terrasmeubelen

806,3

751,9

-6,7 %

Kantoor- en winkelmeubelen

436,7

428,0

-2,0 %

Keukenmeubelen

304,8

290,2

-4,8 %

Matrassen en bedbodems

300,1

294,6

-1,8 %

1.847,9

1.764,7

-4,5 %

MEUBELINDUSTRIE ** * **

Voorlopige gegevens Meubelindustrie nace 31

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

43


DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE OMZETSTIJGING BIJ ALLE PRODUCTGROEPEN De omzet van de houtverwerkende industrie steeg tijdens de eerste negen maanden van 2017 met 6,3 % in waarde. Gezien de afzetprijzen met 2,6 % toenamen, steeg de activiteit in volume met 3,6 %. De plaatmaterialen, de belangrijkste productgroep, kenden een omzetstijging met 5,9 %. Ook de verpakkingen en de bouwelementen deden het goed met een toename van respectievelijk 5,1 % en 3,6 %. De overige houtverwerking, de kleinste productgroep, kende de grootste procentuele omzetstijging met 23,2 %.

NORBORD

SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE IN DE HOUTINDUSTRIE Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks 20 10 0 -10

TOENAME UITVOER BIJ STABIELE INVOER Circa 54 % van de omzet van de houtverwerkende industrie komt van de binnenlandse markt. De uitvoer is vooral gericht op de EU met een aandeel van 87,5 % in de totale uitvoer van de houtverwerkende industrie (+3,2 % negen maanden 2017 t.o.v. negen maanden 2016). De Franse markt is met een aandeel van 37,3 % de belangrijkste exportmarkt (-0,7 %). Nederland en Duitsland zijn met een aandeel van 19 % en 11,2 % de tweede en derde belangrijkste markt en klommen met respectievelijk 8 % en 11,5 %. Het Verenigd Koninkrijk is met een aandeel van 6,5 % de vierde belangrijkste exportmarkt (+5,7 %). VS is de belangrijkste klant buiten de EU met een aandeel van 2,4 % (en +10 %). De invoer van houtproducten bleef met +0,9 % nagenoeg stabiel. Het overschot op de handelsbalans bedroeg 118 miljoen euro. Liefst 27,5 % van de invoer komt uit China (-0,4 %).

-20 -30

2013

2014

2015

2016

2017

2018 Bron: NBB

VERBETERD ONDERNEMERSVERTROUWEN IN 2017 Het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie verbeterde fors in 2017, na de terugval sinds de tweede helft van 2016.

INVESTERINGEN EN BEZETTINGSGRAAD NEMEN VERDER TOE De investeringen in de houtverwerkende industrie stegen met 3 % in 2017. Met een investeringsbedrag van 156 miljoen euro in 2017 bereikten de investeringen een recordniveau, een gevolg van het verbeterde ondernemersvertrouwen. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit die reeds in 2016 boven de 80 % lag, steeg in 2017 verder tot 86,7 %.

STIJGENDE TEWERKSTELLING Ook de tewerkstelling steeg voor het tweede jaar op rij: een toename met 104 werknemers of +1,3 % in 2017 tot in totaal 7.841 tewerkgestelden. EVOLUTIE VAN DE OMZET PER PRODUCTGROEP IN MILJOEN EURO

9 m 2016

9 m 2017 *

9 m 17/16

Plaatmaterialen

1.150,9

1.218,4

+5,9 %

Bouwelementen

536,0

555,4

+3,6 %

Verpakkingen

296,3

311,4

+5,1 %

Overige houtverwerking

137,5

169,4

+23,2 %

2.120,7

2.254,6

+6,3 %

HOUTINDUSTRIE ** * **

44

Voorlopige gegevens Houtindustrie nace 16.2

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften


Beleidsorganen ALGEMENE VERGADERING

STRUCTUUR

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van Fedustria vzw. Zij bestaat uit alle bedrijven die lid zijn van Fedustria vzw. Alle ondernemingen die actief zijn in de productie van textiel of van houten producten of meubelen in ons land evenals houtinvoerders, kunnen effectief lid worden van Fedustria. Zij hebben elk één stem in de Algemene Vergadering. Ter herinnering: Fedustria vzw is op 1 januari 2007 van start gegaan als fusiefederatie van de voormalige Febeltex vzw en Febelhout vzw.

Fedustria is een vzw. Omdat we deugdelijk bestuur hoog in ons vaandel dragen, is de rol van de bestuursorganen ook duidelijk bepaald.

VOORZITTERSCHAP De federatie wordt geleid door het voorzitterschap (voorzitter en vicevoorzitter). Die zijn benoemd voor een termijn van drie jaar. Beurtelings is een vertegenwoordiger van de textielsector en een vertegenwoordiger van de hout- en meubelsector voorzitter. In 2016 nam Luc Billiet van het bedrijf Lefevere Group, namens de hout- en meubelindustrie het voorzitterschap van Fedustria over van Jean-François Gribomont van Utexbel wiens driejarig voorzittersmandaat in 2016 eindigde. Als nieuwe vicevoorzitter namens de textielindustrie werd Francis Verstraete van de textielveredelingsgroep Masureel benoemd. Beide mandaten lopen tot in 2019.

RAAD VAN BESTUUR Alle belangrijke standpunten en beslissingen van de federatie worden genomen door de Raad van Bestuur van Fedustria vzw. De Raad van Bestuur is zeer ruim samengesteld om een zo breed mogelijk beslissingsdraagvlak te hebben. Beide grote sectoren duiden elk twintig vertegenwoordigers aan: twintig bedrijfsleiders van de textielsector en twintig bedrijfsleiders van de hout- en meubelsector (zie samenstelling op p. 47). Er zijn ook plaatsvervangende bestuursleden. Om het bestuur van de federatie flexibel te houden, is deze Raad van Bestuur ook opsplitsbaar, hetzij sectoraal in resp. een deelraad textiel en een deelraad hout en meubel, hetzij regionaal waarbij alle Vlaamse lidbedrijven autonoom kunnen beslissen over Vlaamse aangelegenheden, en alle Waalse lidbedrijven autonoom over Waalse aangelegenheden. Deze gewestelijke deelraden zijn Fedustria Vlaanderen en Fedustria Wallonië, en hebben elk ook hun eigen voorzitter.

MC THREE

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

45


BUREAU

MOOME

Het Bureau staat in voor het dagelijks bestuur en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen worden uitgevoerd. Het Bureau bestaat uit vertegenwoordigers van tien industriële lidbedrijven, met name vijf bedrijfsleiders uit de textielsector en vijf bedrijfsleiders uit de hout- en meubelsector, waaronder de voorzitter en de vicevoorzitter (zie samenstelling hieronder). De directeur-generaal, zijn adjunct en de secretaris-generaal wonen de vergaderingen van het Bureau bij zonder stemrecht.

ADVIESCOLLEGES Daarnaast zijn er ook nog twee belangrijke adviescolleges: een adviescollege voor sociale zaken en een adviescollege voor economische zaken. Zij geven advies aan de Raad van Bestuur die de finale beslissingen neemt.

PRODUCTGROEPEN Voor productspecifieke zaken kunnen ook de (product-) groepen worden samengeroepen (bv. meubel, houten plaatmateriaal, interieurtextiel, houten constructie-elementen, textielveredeling, houtskeletbouw, houtinvoer…). Zij kunnen ook beslissingen nemen, maar louter en alleen voor productspecifieke zaken. Binnen Fedustria bestaan er een 20-tal (grote en kleine) productgroepen.

VERLIMAS NV

DAGELIJKSE LEIDING De dagelijkse leiding is in handen van de directeurgeneraal en zijn adjunct die tevens verantwoordelijk zijn voor de interne organisatie, het personeelsbeleid en het beheer van het budget.

REVOR BEDDING

Samenstelling van het Bureau (op 28/03/2018)

46

NAMENS DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

NAMENS DE TEXTIELINDUSTRIE

• Luc Billiet, voorzitter Lefevere Group • Philippe Corthouts Recor • Frédéric Cras Cras • Luc Meers Mecam • Bernard Thiers Unilin

• Francis Verstraete, vicevoorzitter Groep Masureel Veredeling • Rudy De Lathauwer Denderland-Martin • Erik Deporte Associated Weavers Europe • Jean-François Gribomont Utexbel • Frank Veranneman Veranneman Technical Textiles (Sioen)

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

MAKEN OOK DEEL UIT VAN HET BUREAU ZONDER STEMRECHT • Fa Quix, directeur-generaal Fedustria • Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal Fedustria • André Cochaux, secretaris-generaal Fedustria


WOBBEL BY G. DESMET

Samenstelling van de Raad van Bestuur (op 28/03/2018) VERTEGENWOORDIGERS VAN DE HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE • Altripan Koen De Witte * • B.J. Parket Steven Otte • Bertpal Jos De Wael • Cras Frédéric Cras • De Coene Products Pascal Vanderhaeghen • De Zetel Geert Behaegel • Decof David Decoopman * • Decospan Jan Desmet • Deknudt Frames Bruno Deknudt • Dux International Paul De Poot • Engels Christophe Engels * • Finaspan Charles Mariën * • Habo Jozef Luyckx *

• Ilwa Johan Illegems • Karel Mintjens Carl Mintjens * • Keuleers Dirk Keuleers • Lefevere Group Luc Billiet • Mape Peter Van Buggenhout * • Mecam Luc Meers • Meubar Steven Verraes * • Neo-Style Etienne Vanderpoorten * • Norbord Guido Kuypers • Norbord Kris Vanherteryck * • Perfecta Anthony Vanderschelden • Recor Philippe Corthouts • Recor - Sofabed Marnix Magdelijns *

• Recticel Erwin Vermeulen * • Spanolux Jan Goeminne • Theuns Meubelfabriek Theo Theuns • Unic Design Theo Peers * • Unilin Lode De Boe * • Unilin Luc Lemarcq • Unilin Lieven Malfait * • Unilin Bernard Thiers • Unilin - Spanolux Veronique Hoflack * • Varam Alex Vanraes * • Veldeman Group Geert Geerkens

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE TEXTIELINDUSTRIE • Annabel Textiles Mario Verstichel * • Associated Weavers Europe Erik Deporte • AstenJohnson Hubert Cremer * • Aunde Belgium Antoon Vandeginste * • Avs Spinning Julie Lietaer * • Balta Industries Geert Vanden Bossche • Beaulieu International Group NN • BekaertDeslee Hans Dewaele • BekaertDeslee Dirk Vandeplancke * • Belgotex International Dirk Dees • Bexco Francis Mottrie • Concordia Textiles Manu Tuytens

• Creatuft Igor Mennes • De Saedeleir Textiles Herman Paridaens * • Decca Jan Vanpraet * • Denderland-Martin Rudy De Lathauwer • Escolys Textiles Jean-Paul Depraetere • Gevaert Bandweverij Philippe Poulain * • Groep Masureel Veredeling Francis Verstraete • Helioscreen Luc Janvier • IVC Jan Vergote • Iwan Simonis Curt Bossuyt • Lano Joe Lano * • Libeco-Lagae Raymond Libeert

• Maes Mattress Ticking Jef Maes • Omexco John Dubaere * • Osta Carpets Luc Claeys • Seyntex Arthy Seynaeve * • Sioen Industries Michèle Sioen * • Utexbel Jean-François Gribomont • Veranneman Technical Textiles (Sioen) Frank Veranneman • Verstraete & Verbauwede Stefaan Verstraete * • Vetex Patrick Rigole • Vlerick Group David Vlerick *

* plaatsvervangende leden

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

47


DE ZETEL ‐ Z‐EDITIONS

Diensten en contactpersonen U VINDT DE CONTACTGEGEVENS VAN AL ONZE MEDEWERKERS VIA WWW.FEDUSTRIA.BE

ALGEMENE DIRECTIE Fa Quix Filip De Jaeger Roseline Dehaen Genny Naselli

Directeur-generaal Adjunct-directeur-generaal Directieassistente Directieassistente

Secretaris-generaal + Wallonië Boekhouder Informaticus Logistiek Anderlecht Logistiek Gent - Poortakker Assistente

COMMUNICATIE Katja De Vos Nathalie Lopez Monique Mahieu

Marc Blomme Ronny Arryn Maryline Albers

BEHEER André Cochaux Dirk Arnoes Bruno Debeuf Magda Brabant Sara De Pauw Shohreh Tiyavar

SOCIAAL

Coördinator Communicatie Assistente Communicatie Secretariaat

Griet Bonami Sabine Nimmegeers Pascal Dewandeleer

Piet Vanthournout Shohreh Tiyavar Fa Quix

(Interieur)textiel Technisch textiel Kledingtextiel en Spinnerijen Textielveredeling Meubel en BelgoFurn Bedartikelen en Meubel Plaatmateriaal, Houtinvoer en Meubel Plaatmateriaal, Houtinvoer en Bedartikelen Houtbouw en Deuren Houten verpakkingen Borstels en penselen

Betty Van Der Linden Marleen Lenaerts Genny Naselli

Secretariaat (BelgoFurn) Secretariaat Secretariaat

Ingrid Hontis

DIENSTVERLENING ONDERNEMINGEN Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen) Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen) Sociaal adviseur (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië)

Marleen Lenaerts

Secretariaat

Yves Cammaert Stéphanie Gabriel Didier Mommaerts

SOCIAAL‐JURIDISCH EN FISCAAL Sociaal adviseur Sociaal adviseur Juridisch en fiscaal adviseur

PRODUCTGROEPEN Kris Vermoesen Caroline Sonneville Kris Van Peteghem Bruno Eggermont Kevin Snyders Katja De Vos Filip De Jaeger

LOBBYING Directeur

Wim Van Goethem

OPLEIDING, VORMING EN ONDERWIJS Coördinator Opleiding, Vorming en Onderwijs

ECONOMIE Sylvie Groeninck

FEDERAAL Economisch adviseur

Kris Van Peteghem Guy De Muelenaere

REGIONAAL Economisch adviseur (Vlaanderen) Economisch adviseur (Wallonië)

Elizabeth De Wandeler

EUROPA EN INTERNATIONAAL Coördinator Europees & Internationaal Beleid

Marleen Lenaerts Genny Naselli

Secretariaat Secretariaat

MILIEU, ENERGIE EN TECHNIEK Ingrid Hontis Bruno Eggermont Piet Vanthournout Guy De Muelenaere

Coördinator Milieu, Energie en Techniek Adviseur Milieu en Energie Adviseur Milieu en Techniek Adviseur Techniek, Milieu en Energie (Wallonië)

WAAR IS FEDUSTRIA GEVESTIGD? Fedustria Brussel-Anderlecht Hof-ter-Vleestdreef 5/1 – 1070 Brussel Tel. +32 (0) 2 528 58 11

48

Jaarverslag Fedustria 2017-2018

Fedustria Gent Poortakkerstraat 96-98 – 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) Tel. +32 (0) 9 242 98 10 (soc.) / +32 (0) 9 242 98 20 (econ.)


ARTIFORT â&#x20AC;? FOTOGRAAF ANKI WIJNEN TASIBEL

Hoofdredactie Katja De Vos Fa Quix

B&T TEXTILIA

Tekstrevisie Roseline Dehaen Katja De Vos Monique Mahieu Didier Mommaerts Cijfermateriaal Sylvie Groeninck Grafisch ontwerp Nathalie Lopez Franse versie beschikbaar dankzij BY IVC GROUP

Oneliner Translations bvba Verantwoordelijke uitgever J.F. Quix Hof-ter-Vleestdreef, 5/1 1070 Brussel

VARAM ITC

SHINNOKI BY DECOSPAN


Hof-ter-Vleestdreef, 5/1 1070 Brussel

www.fedustria.be

Profile for Fedustria

Jaarverslag 2017-2018  

Jaarverslag 2017-2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded