Page 1

INDBLIK

Viby

bliv e l o k S

Viby Skole Sommer 43.책rgang

er!

SOMMERF

ERIE!!!!


Indhold Side 3 Leder af skoleleder Kalle Kristensen. Side 4 ”Et spændende skoleår” af Michael Viskum. Side 5 Nyt fra Thomas i Globen. Side 6 Tøsehygge på tværs. Side 8 Stenalder i 3. klasserne. Side 9 Trivselsforløb i 1. klasserne. Side 11 Målbar inklusionsfodboldstævne. Side 12 Rasmus andehus! Side 13 Skolefest-reminder! Side 14 Når skoleåret går på hæld. Side 15 Bagsiden.

2


Indblik Af Skoleleder Kalle Kristensen

Skolelukning – ikke her Nu kan vi alle sammen gå på sommerferie med ro i sjælen. I hvert fald når det drejer sig om usikkerheden i forbindelse med skolelukninger. Viby Skole består også i fremtiden. Det er besluttet med indstillingen til Byrådet, at Viby Skole fortsætter uændret. Det betyder, at specialklasserne ikke flyttes til Åby Skole, men forbliver på Viby Skole. Den tidligere påtænkte fusion, hvor halvdelen af Rundhøjskolens elever skulle flyttes til Viby Skole er opgivet. Rundhøjskolens elever deles nu mellem Rosenvangskolen og Holme Skole. Vi lever altså stadig, og det gør vi så længe vi er en eftertragtet skole, der lever op til forældre og elevers forventninger. Så længe at vi præsterer nogle gode resultater og så længe, at det dygtige personale vil arbejde på Viby Skole. Jeg er dybt rørt over det sammenhold, der har været på og omkring Viby Skole i forbindelse med den nye skolestruktur. Jeg er imponeret over at se, hvor mange talenter og kompetencer, der er i forældrekredsen og det engagement, som mange har lagt for dagen. Uden den støtte og kampgejst er jeg ikke sikker på, at Viby Skole havde overlevet.

Vi skal fortsat fremadrettet, være bevidste om i samarbejde, at skabe en god skole, hvor der er trivsel og en høj faglig kvalitet.

om Viby Skole, for hele tiden at kunne Tid til ferie – tid til at lade op gøre en god skole endnu bedre. Jeg vil også takke skolebestyrelsen for et meget sobert og engageret arbejde i bestræbelserne på at bevare Viby Skole. Fra første dag efter rapporten om skolestrukturen i Århus var på gaden fyldt med scenarier, der alle sammen ville lukke skolen, har bestyrelsen været aktiv og fik hurtigt sat Viby Skoles kvaliteter på dagsordenen. Et skoleår er ved at være slut og et nyt skal snart begynde

Oven på et hæsblæsende år er vi ved at geare ned til en vel fortjent ferie. Hvert eneste år byder på usikkerhed og forandringer og godt for det. Men hvert år behøver ikke for min skyld at ligne dette skoleår. Som de fleste ved, så er mit hår efterhånden blevet helt gråt, men mit blod er rødt og håbet lysegrønt. Så mangler vi bare den blå himmel og den gule sol. Så ved vi, det er sommer.

Vi har haft en ”før første skoledag” for vores kommende børnehaveklasser og Rigtig god sommerferie til jer alle deres forældre, så nu er de helt parate elever, forældre og personale på Viby til at begynde et nyt liv efter sommer- Skole ferien. Næste skoleår er planlagt og elevernes skemaer er parate. Vi ved hvilke lærere de forskellige børn skal have og til hvilke fag, og alle disse oplysninger er tilgået jer eller vil tilgå jer inden sommerferien. Afgangseleverne havde sidste skoledag, som forløb fredeligt og meget hyggeligt og traditionen tro tabte eleverne til lærerne i året fodboldkamp. Jeg mindes ikke, at eleverne har slået lærerne i fodbold de seneste 20 – 25 år.

Onsdag den 27. juni 2012 er der translokation for afgangseleverne, deres Det betyder også fremadrettet, at vi i forældre og lærerne i de ældste klasser. fællesskab skal være bevidste om i samarbejde at skabe en god skole, hvor Vi ser frem til en meget hyggelig aften der er trivsel og en høj faglig kvalitet. med sang, taler, underholdning og lidt til ganen. Vi håber, at elever og forælEn tæt og løbende kommunikation dre har haft en god tid på skolen, og vi mellem skole og hjem er den bedste garanti for fortsat gode resultater. Jeg håber at fremtiden for de unge menneinviterer hermed alle ind til den fortsat- sker byder på en god uddannelse og et godt liv generelt. te dialog

3


Et spændende skoleår er ved at være slut - til tider lidt for spændende! Af Michael Viskum Formand for skolebestyrelsen

Det har været et turbulent forår, hvor Viby Skole først blev dødsdømt i konsulentrapporten, dernæst indgik i et forlig, hvor vi til dels skulle fusionere med dele af Rundhøjskolen, til nu hvor vi slet ikke længere er en del af forliget. Lige fra starten har jeg oplevet en kæmpe opbakning fra jer alle til, at der skulle kæmpes for Viby Skoles bevarelse. Det har været en væsentlig drivkraft hos skolebestyrelsen, ledelsen og alle jer, der har lagt et stort stykke arbejde i de mange aktiviteter og tiltag, der blev gjort for at få politikkerne i tale. Det været en nervepirrende proces, hvor jeg til tider følte vi kæmpede forgæves. Men jeg er overbevist om at vores fælles indsats var medvirken til, at politikkerne fik øjnene op for de kvaliteter Viby Skole står for, og dens betydning for lokalsamfundet i Viby. Viby Skole fortsætter nu uændret, hvilket jeg er glad for, da jeg mener skolen er velfungerende som den er, med en rigtig god ånd. Det giver dog os nogle udfordringer på sigt pga. et relativt lille skoledistrikt, men så må vi bare arbejde for at Viby Skole fortsat er en attraktiv skole for hele Viby området. Jeg er ligeledes glad for at vi får lov til at beholde vores specialklasser. Eleverne i disse klasser bliver således ikke frataget deres dagligdag og trygge omgivelser, og Viby Skole får lov til at beholde kompetencerne indenfor specialområdet til gavn for alle. Vi kan nu kigge fremad mod et nyt skoleår hvor vi kan fokusere på de indsatsområder, vi allerede var i gang med da skolestrukturdebatten startede, herunder inklusion og øget indsats for digital kommunikation og understøttelse af it i undervisningen. God sommer til alle! Med venlig hilsen Michael Viskum Formand for skolebestyrelsen

Viby Marked 1. september 2012 kl. 10 – 14 i skolegården på Viby Skole Traditionen tro er der årligt Viby Marked, som holdes den første dag i september. Stadepladser kan bestilles via skolens kontor og koster stadig kun 25 kr. Der vil som i de tidligere år være musikalsk underholdning med den fantastiske sanger og musiker Ole Gravrok, der tidligere har spillet for ”fulde huse”. Der kan også købes fadøl sodavand, pølser, kaffe, kage m.m. Gå ikke glip af chancen for at møde andre glade forældre og børn og ikke mindst at få solgt alle de ”lopper”, du ikke længere har brug for. Trods gode hensigter med at få ryddet up på børneværelset eller i garagen oplever vi tit, at de fleste har lige så meget med hjem som de har solgt, så på den måde kører loppemarkedet år efter år. Det er bestemt hyggeligt, og overskuddet går ubeskåret til skolens elevråd. Skolebestyrelsen og skolens ledelse står for arrangementet. 4


Nyt fra Thomas i Globen Sommer 2012. Af Sfo-leder Thomas Leth Kære alle jer der er en del af livet i Globen. Nu kan vi tælle timerne til ferien banker på, nogle rejser langt væk, andre bliver i nærheden og nogen skal være i Globen, fælles for os alle er, at vi skal nyde en velfortjent ferie. Det har været et omskifteligt år i Globen, vi startede frisk og frejdigt ud sidste år i august med vores nye struktur. En struktur der betød at 3 og 4 klasserne kom på afdeling Grundtvigsvej og 0-2 klasserne blev samlet på Kirkevej. Som noget ganske nyt oprettede vi et specialteam, hvis fornemste opgave var at varetage vore børn med handicaps tarv. Vi oplevede en rigtig god energi og udvikling. Efter lidt start besvær trivedes både børn og voksne i denne struktur, vi så en lys og dejlig fremtid i møde. Desværre er livet og vore arbejdsbetingelser meget omskiftelige. Forskellige nedskæringer og en ændring af Aarhus kommunes handicap politik gjorde, at vi i starten af januar kunne se at vores budget ville blive kraftigt reduceret. Dette førte til personalereduktion og vi sagde farvel til flere gode og dygtige medarbejdere. Heldigvis har vi en flok rigtig gode børn, forældre og personaler i Globen, så vi lagde en ny plan, som indebar en delvis nedlæggelse af specialteamet og en nyfordeling af personalet. Dette er nu ved at være fuldbragt og personalet ser frem til det nye skoleår med stor forventning og energi. Personalefordelingen bliver som følger: Fast morgendame Pia Bugge. På Kirkevej: Vivi Andersen er fritidspædagogisk leder. Heidi Bryhn bliver klassepædagog for 0.a. Ove Sørensen bliver klassepædagog for 0.b. Per Sørensen bliver klassepædagog for 1.a. Helle Gejel bliver klassepædagog for 1.b. Pjor Christiansen bliver klassepædagog for 2.a. Jana Løbner bliver klassepædagog for 2.b. Ud over disse klassepædagoger bliver Ole Rasmussen, Karen Jørgensen og PJ. tilknyttet afdelingen. Til sidst får afdelingen også en specialpædagog tilknyttet, det bliver Denis Pedersen. På Grundtvigsvej: Annemarie Jørgensen er fritidspædagogisk leder. Annette Pedersen bliver klassepædagog for 3.a. Karin Søgård bliver klassepædagog for 3.b. Dorthe Jungså bliver klassepædagog for 4. a+b. Afdelingen får desuden Signe Jespersen og Poul Andersen som specialpædagoger og Christian Petersen som medhjælper. Det ser ud til at der bliver råd til en ekstra medhjælper, men vedkommende er ikke ansat endnu. Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer De bedste hilsner Thomas

5


Kristine 8.A: ”Det var super sjovt! Jeg kunne næsten ikke spise aftensmad, da jeg havde spist mindst

1 ton kage.”

”We are family” brager ud af højtalerne i skolens gymnastiksal, og i forgangen byder røde og pinkfarvede balloner med tekster som ”girlpower” og ”kager gør godt” velkommen til et nyt ungdomsskole-arrangement på Viby Skole. Scenen er sat for ca. ”20 timers total tøsetrip”. Fredag d. 8. juni løb et nyt ungdomsskolearrangement af stablen på Viby Skole. 30 friske piger fra udskolingen havde tilmeldt sig, og om eftermiddagen myldrede det ind med glade og forventningsfulde smil, lækre kager og soveposer. Forude ventede et lille døgns tøsehygge med det formål at skabe endnu bedre relationer på tværs af kliker, klasser og årgange i udskolingen. Vejret havde dagen igennem vekslet mellem faretruende mørke tordenskyer med tilhørende regn og blitzende lyn og strålende solskin fra en næsten helt skyfri blå himmel, og dette skulle vise sig at fortsætte, men til vores held med ophold lige på de rigtige tidspunkter. De mange timer bød på forskellige opgaver: ”navne-get-together”, kagespisning, dramaøvelser, rundbold, kagespisning, ballonspil, madlavning, spisning, fællesleg, teamøvelse, kagespisning, skecthes, bålhygge med underholdning, sang og ristning af skumfiduser, pyjamas-tid, filmkigning, kagespisning og endelig godnat kl. 03.45. Næste morgen lod vi uret ringe lidt senere end planlagt og stod op og lavede + spiste lækker morgenbrunch og gik derefter i gang med oprydningen af gårdsdagens aktiviteter. Omkring kl. 12 var vi klar til at sige tak for de mange timers tøsehygge til de 30 dejlige tøser og kunne konkludere: Det er ikke sidste gang, at vi afholder et sådan arrangement! Tak for tossede tøsetimer med skønt selskab!

Emma R. 8a: ”Jeg synes, det var meget hyggeligt og mega sjovt, og det må Trine og Maj-Britt meget meget gerne gøre igen.” 6


Line 8.B: ”Det var hyggeligt og kagerne smagte godt!”

Greta, Katshuri, Mari 7.b: ”Det var mega fedt og et godt initiativ. Det var rigtig hyggeligt og tøseagtigt. Det var rart at være blandet med hele udskolingen, nu kender vi hinanden bedre og har fået et bedre fælles-

7


Stenalder i 3. klasserne

3.a og 3.b har haft stenalderemne, som blev afsluttet med en praktisk dag på Grundtvigsvej. Børnene skulle selv rense ørreder og stege dem over bål. Lave stenalderbrød, koge muslinger, lave bue og pil, grutte mel og hugge flint til flintredskaber. Det var bare sjovt at rense fiskene og de smagte helt godt! Mange børn smagte også muslingerne, men der var nu også nogle der ikke havde lyst til at smage.

8


Trivselsforløb i 1. klasserne Begge 1. klasser har været igennem et trivselsforløb.

Af AKT-lærer Michael Tagesen

Her er nogle tegninger og sætninger fra børnene i 1.a Trivsel er - At arbejde sammen - At samarbejde - At være venner - At man holder sammen - At man holder med hinanden - At man er meget gode venner - At have det sjovt - Lege - At være søde mod hinanden Vi har lavet øvelser Vi er gode til trivsel Trivsel er sjovt og man lærer at samarbejde Vi er gode venner og samarbejder Vi har lært at være venner og vi er glade for Michael Tagesen. Han lærer os om en god klasse og om en dårlig klasse. Han lærer os om gode venner og dårlige venner Trivsel er sjov. Vi er venner Venner er glade, gode og søde Vi har lært at samarbejde og vi har lært om venner og om uvenner

9


10


Målbar inklusionsfodboldstævne? Klasserne 3-4C, 4-5C, 4-5D og 4B havde sat hinanden i stævne ved en fodboldturnering, der blev afviklet på Viby stadion torsdag den 7. juni 2012. Måske det bliver lidt nemmere at mødes i skolegården i frikvartererne for eleverne i de 4 ovennævnte klasser fremover. Det var i hvert fald en af intensionerne med et netop overstået internt Viby skole fodboldstævne. Hvis man kan afholde et sportsstævne i en god ånd og hyggelig atmosfære, hvorfor skulle det så ikke være muligt, at omgås hinanden på en god måde i frikvartererne? Alle eleverne deltog i stævnet, enten i form af aktører i fodboldkampene, enkelte tilskuere, handlende eller sælgere ved stævnets bod. Der var inden stævnet blevet bagt og handlet ind, så det var muligt for eleverne at købe sig en forfriskning i mellem kampene. I boden var der rig mulighed for at få trænet sine færdigheder i praktisk handelsregning, hvor det største problem dog viste sig at være manglen på 1 og 2 kroner, idet alle betalte med 10 kroner. Før første kamp blev fløjtet i gang, var der for samtlige en indføring i problematikken: Da den legendariske angrebsspiller Stoichkov i sin tid skulle indspilles på Barcelonas hold, hvilket var en større udfordring, fordi Stoichkov altid brokkede sig over sine medspillere, hvis ikke alle afleveringer var perfekte. En opgave som den ligeså legendariske Michael Laudrup påtog sig, og fik fortalt Stoichkov, hvordan man i en klub som Barcelona gør hinanden bedre (ikke ved at brokke sig og skælde ud), men ved at fremhæve og rose hinanden. En stor fortjeneste til samtlige spillere ved stævnet, for de viste at fortællingen netop er vejen frem. Kampene var intense, jævnbyrdige og målrige, i sidste ende trak eleverne fra 4B det længste strå og vandt fortjent finalen. Efterfølgende blev der uddelt diplomer, og dagens spiller blev Ali

fra 4-5D, som havde kæmpet godt for holdet og med sig selv. Ali vandt en sodavand, som bekom ham vel, idet han udtalte, han både var tørstig og manglede lidt fornyet energi. Lærerne og pædagogerne omkring klasserne havde inden stævnet diskuteret, hvordan succeskriteriet for et sådan stævne skulle måles i en evaluering. Der var medbragt målebånd, der skulle være brugt til at måle smilene på eleverne før og efter stævnet. Målbåndene blev dog aldrig bragt i brug, men alligevel var alle de evalueringsberettigede enige om, at smilene efter stævnet var ualmindelige brede. Per Laustsen

11


Praktik hos servicepersonalet. Rasmus fra 6.B har i en periode været i praktik hos skolens servicepersonale i nogle timer i løbet af ugen, hvilket har været en rigtig god oplevelse for alle parter. Ud over at give en hånd med ved det ”normale” arbejde i denne afdeling, har Rasmus også været med til, at bygge et nyt andehus til parkens sø og ænder.

Desværre – rent billedmæssigt – har ukrudt og krudt vokset sig så stort, så det var lidt svært at se selve huset, men det er ganske vist, at ænderne har modtaget deres nye hus med stor glæde – en af ”andemødrene” har allerede indtaget det med sine ællinger, så der er glæde i og ved søen. Som afslutning på dette projekt, var Rasmus’ klassen, servicepersonalet og adm. leder Peter inviteret til en lille reception, hvor vi i fællesskab – med en vand i hånden – kunne fejre både vel overstået dont, men også det nye hus. Generthed men også en god portion stolthed kunne opleves……… /JJ 12


! T S E F E L

SKO

Skolebestyrelsen har besluttet, at der i 2012 er skolefest pĂĽ Viby Skole 4. oktober ! - sĂŚt krydset allerede nu !

13


Når skoleåret går på hæld:

Tiden er jo til, at tælle de sidste dage/ timer/minutter til, at sommerferien kommer og taget os. Forhåbentligt vil den også overtale vejret til at følge med. Det er også i nogle klasser tid til afsked mellem lærere og elever, fordi alle lærere bliver udskiftet ved skiftene mellem to trin, eller fordi det er ved at være tid til at vinke farvel til den trygge folkeskole og komme videre ud i livet. For 6.B. var det tid til at sige farvel til bl.a. de to klasselærere Sabina og Jesper. Derfor tog klassen hjem i Sabinas have og spille, lave snobrød, pølser, spise kager og hygge igennem. Det var heldigvis planlagt til d. 21/6, hvor vejret viste sig fra den bedste side, så der kunne nydes igennem. Patricks mor og Patrick havde lavet kager til godt og vel et par klasser, så der blev smovset godt og grundigt. Tak for kager – tak for hygge, tak for de 3 år sammen til klassen, og tak for lån og godt samarbejde til forældrene. Rigtig god sommer til alle elever, forældre og personale på skolen fra 6.B + lærere. /JJ

14


BAGSIDEN

En flot prins og en træt gedebuk fra 0.A’s skuespil ”10 tossede eventyr”

Skolebladet Indblik udkommer 5 gange om året.

Kom og vær med til at lave Indblik! Det er for alle elever fra 5. til 9. klasse. Vi laver bladet efter skoletid, ca. kl. 12 til 17. Der er altid en god og hyggelig stemning og der er som regel lidt sødt til munden. Kom og vær med til at præge din skole. Kom hvis du har noget på hjerte. Kom hvis du bare vil prøve at skrive til andre. Kontakt Jesper Jørgensen eller Michael Nielsen. Udgivelse: Marts 2012 Oplag: Indblik bliver nu kun udgivet elektronisk og dette og tidligere numre vil kunne findes på Viby Skoles skoleport www.viby-skole.dk Artikler og indlæg mailes til: indblikk@gmail.com

15

Deadlines for artikler og indlæg til næste udgivelse er: Mandag d. 8. oktober Hvis du har noget som du gerne vil have med i bladet, kan det mailes til : indblikk@gmail.dk

Indblik nr. 5 sommer 2012  
Indblik nr. 5 sommer 2012  

Viby Skoles Skoleblad