Page 1

we t t e l i j k d e p o t v a n b ru s se l x / p       / G é r a l d i n e B o m a l K r o o n l a a n A    b r u s s el

— Federale Politie en airport crew samen aan de e-gates — 12

14

18

SPORTFRAUDE Nationale aanpak tegen matchfixing

PARTNER IN BEELD De ontmijningsdienst DOVO

DVI BESTAAT 30 JAAR De doden een naam geven

042017

t ri m es t ri eel / o k t ober no vem ber d ec em ber    

T I J D S C H R I F T VA N D E G E Ï N T E G R E E R D E P O L I T I E


Het succes van het DVI is ook dat van onze partners Inforevue is een uitgave van de Directie van de communicatie van de Federale Politie

Hoofdredacteur: Benoît Dupuis Coördinator: Stefan Debroux Redactie: Françoise Forthomme, Nicolas Mangon en Saskia Van Puyvelde Lay-out en fotografie: Ruben Accou, Jocelyn Balcaen, Christian Berteaux, Caroline Chaidron, Emmanuelle Glibert, Karolien Snyers en Lavinia Wouters Tekeningen: Ruben Accou, Emmanuelle Glibert, Benoit Goesaert Vertalingen: Desk Translation

Het DVI (Disaster Victim Identification Team) heeft samen met zijn nationale en internationale partners zijn 30-jarige bestaan gevierd met een academische dag. Het doel: hun rol onder de aandacht brengen. Het succes van het DVI is immers ook dat van zijn partners! Onze partners zijn al 30 jaar lang onze noodzakelijke steun en toeverlaat bij de verwezenlijking van onze opdrachten. Dankzij de Interpolstandaarden, die zorgen voor een nauwkeurige identificatie gebaseerd op wetenschappelijke grondslagen, hebben we meer dan 2000 slachtoffers zonder enige fout kunnen identificeren. Dit succes is ook te danken aan onze forensische experts, die ons regelmatig bijstaan op het terrein.

Drukkerij: Goekint

Verantwoordelijke uitgever: Géraldine Bomal Kroonlaan 145 A - 1050 Brussel

Public relations en abonnementenbeheer: Laurence Slachmuylders Kroonlaan 145 A - 1050 Brussel Tel. 02 642 65 32 - Fax 02 642 60 97

Abonnementsprijs: België en andere landen: 10 euro Rechtvaardigende factuur: 1,25 euro voor administratie- en verzendingskosten.

Een abonnement op Inforevue, het tijdschrift van de Geïntegreerde Politie, geeft recht op vier nummers en wordt automatisch verlengd behoudens opzegging ten minste twee maanden voor het vervallen van de termijn. Alle rechten voorbehouden.

Naast de bijstand van de wetenschappelijke experts kan het DVI ook rekenen op interdisciplinaire steun op technisch, logistiek en psychosociaal vlak. De operationele samenwerking van de DVI-eenheden binnen Europa is een doel dat snel gehaald moet worden zodat op eenvormige wijze kan worden gereageerd op de verzoeken tot bijstand van Interpol of landen die getroffen zijn door rampen. Ons devies ‘To speak for the dead, to protect the living’ geeft duidelijk de bekommernis van elk lid van het DVI weer. Slachtoffers zo snel en nauwkeurig mogelijk een naam geven zodat hun naasten aan hun rouwproces kunnen beginnen. Ik wil in de eerste plaats iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat het DVI staat waar het nu staat. Ik denk in het bijzonder aan onze voorgangers en zij die het DVI op de een of andere manier helpen bij de verwezenlijking van zijn identificatieopdrachten.

Le présent magazine paraît également en français.

E-mail: Abonnementen: cgc@police.belgium.eu Redactie: cgc.product@police.belgium.eu ISSN: 1780-7646

Christian Decobecq Commissaris Diensthoofd DVI

www.polimagery.be

2


inforevue 042017

18

26

SAMEN WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID Ook jij rijdt te snel

30

8

12

SPORTFRAUDE Wedden dat … de sport er bij zal winnen?

16

TERREUR IN LUIK Geen terreuraanslag, wel een oefening

18

DVI BESTAAT 30 JAAR Nabestaanden verlossen uit hun onzekerheid

24

FACE TO FACE Heeft de formele dienstnota nog een bestaansreden in tijden van online en in real time communicatie?

26

ZAVENTEM Alle hens aan dek voor de rampoefening! UITGENODIGD “Muren slopen”

30

rubrieken Radar... 2

32 42

De experts...10 Partner in beeld...14 Op stap met...28 Casus...34 Historia...35 Out of office... 36 Success Story...38 Superflik...39 Politiewereld... 40 Ambassadeur... 42 Politie in de kijker... 43

042017 1


R ADAR QUOTE

Kitty heeft nog altijd een roepnummer in de politiezone

Tijdens de herdenkingsplechtigheid ter ere van Kitty Van Nieuwenhuysen, de politievrouw die tien jaar geleden werd doodgeschoten, herinnerde korpschef Mark Crispel van de politiezone Zennevallei aan Kitty als symbool voor geweld tegen politiemensen. Op vraag van haar ouders, voor wie de jaarlijkse confrontatie te zwaar werd, was het de laatste herdenking. Zij danken iedereen voor de blijvende nagedachtenis aan hun dochter. Via Belga, 5 december 2017.

3

POLITIE IN CIJFERS

36 561

In oktober organiseerde de Federale Wegpolitie een flitsmarathon. Het aantal deelnemende lokale politiezones was ongezien: 151! Tezamen controleerden ze liefst 1 295 146 voertuigen. Onder hen 36 561 bestuurders (of 2,82 ) die te snel reden. Geconfronteerd met dit cijfer – de campagne van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen indachtig – is dit een teleurstelling ... Na de lancering van de sensibiliseringsvideo, waarbij ouders van verongelukte kinderen en snelheidsovertreders met elkaar in gesprek gingen, had deze actie als doel alle bestuurders alert te houden. Het aantal doden op de wegen kent een dalende trend, maar daar mogen we geen vrede mee nemen. Overdreven en onaangepaste snelheid blijft één van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen. Niet overtuigd? Bekijk dit: https://youtu.be/inj4E1BfQOU

GEKNIPT

FERNAND DIERICKX

FACEBOOK

BELGIAN FEDERAL POLICE

Deze hoofdinspecteur en wachtof icier in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke heeft een staat van dienst om U tegen te zeggen. Wanneer hij op 1 april 2018 op 67-jarige leeftijd met pensioen zal gaan – omdat het moet – heeft hij 48 dienstjaren op de teller staan. Uitzonderlijk! Fernand Dierickx, geboren in maart 1951, startte op 9 september 1969 als achttienjarige zijn loopbaan bij de politie. Een ding is zeker, zijn collega’s zullen hem in de bloemetjes zetten. “Nog elke dag komt hij met gedrevenheid naar zijn werk, niets is hem te veel. Bij zijn vertrek zal een hoop kennis verloren gaan. Maar gelukkig hebben we in al die jaren veel van hem geleerd. Waarvoor we hem danken!”, dixit inspecteur Jill Demeester.

2

Deze grootste politiepagina van België (61 380 volgers op 7 december) verspreidt opsporingsberichten, preventieboodschappen, persberichten, resultaten van controleacties … Daarnaast deelt ze berichten van partners zoals het Crisiscentrum en Vias institute (het vroegere BIVV). Alles hangt af van de actualiteit. De pagina ging online in 2011. Na de aanslagen in Parijs en later in eigen land nam het aantal volgers fors – lees met tienduizenden – toe. Burgers kunnen op berichten reageren en stellen dagelijks vragen als ‘mijn buurman kweekt wiet, wat moet ik doen?’ of ‘ik kreeg een verkeersboete via e-mail, kan dat?’ … “Voor 70 van de vragen kan de burger bij de lokale politie terecht. (Bijna) afgestudeerden die informeren naar een job bij de politie, verwijzen we door naar www.jobpol.be”, zegt Gert Claus van de Directie van de communicatie (CGC). Ook collega Pascal Niego houdt zich met de FB-pagina bezig: “Sommige berichten kenden een groot succes. Recente voorbeelden: met Halloween (politiehelikopter met voorbijvliegende heks) hebben we bijna 50 000 mensen bereikt en met Werelddierendag 48 110.”


INFOGR AFIEK

inforevue 042017

R ADAR

tweetwall -campagne

@federalepolitie 10 jaar geleden verloren we een jonge collega. Kitty, we vergeten je nooit.

22

van

2017

1 DEC

22ste jaar

Weekend zonder alcohol van 12 tot 15 januari 2018

@Wegpolitie_ANT Mobiele teams die om de 40 minuten van locatie veranderen

Onze ploegen rijden van hot naar her. Geblokkeerde wegen, vrachtwagens in schaar, afgesloten tunnels, moeilijk tot niet-berijdbare op- en afritten...stel jullie verplaatsingen uit ajb! #zonderzwans #rijveilig

@federalepolitie 1 ongeval op 7 is te wijten aan alcohol Sinds 2013 daalt het aantal positieve controles

De meesten van ons doen het al eens, de ene natuurlijk al wat meer dan de andere en soms gebeurt het op de meeste bizarre plekken... Schuinsparkeren

@PZWLW Vorige week meermaals gecontroleerd op het correct gebruik van parkeerplaatsen en -kaarten voor mindervaliden. Resultaat: 3 pv’s voor onterecht parkeren op een mindervalideplaats en 1 pv voor misbruik van een parkeerkaart

@PolitieHerKo Meerdere fietsen gevonden. We zoeken de eigenaars. Is je fiets er niet bij? Neem een kijkje op http://www.gevondenfietsen.be

Tijdens het weekend is er bij 1 op 2 ongevallen alcohol in het spel

@Politie_Rupel En wat deed uw wijkinspecteur zoal vandaag?

@PZ_MINOS

tot

Je bent verplicht het voetpad voor je woonplaats #sneeuwvrij te maken. Denk ook aan je buurman/buurvrouw die niet in de mogelijkheid is om dit zelf te doen #goedeburen

2018

29 JAN

@federalepolitie Iedereen kent Bob, maar niet iedereen ‘bobt’, want drinken en rijden blijft helaas één van de belangrijkste ‘killers’ in het verkeer

www.bob.be

3


© Lavinia Wouters

R ADAR

4

GEFLITST

Genegotieerd beheer op een boot Vijftien collega’s van de Federale Scheepvaartpolitie (SPN) poseren op een rij, met het schild in de aanslag. Context: een training in het genegotieerd beheer van de openbare ruimte. Voor de Scheepvaartpolitie is die ruimte wel heel bijzonder: een schip. Zowel leden van SPN Antwerpen, Gent als de Kust namen deel aan deze training in de Gentse haven. Terzijde: kepie, pet noch ‘bootje’ zijn verplichte uniformstukken bij interventies op een schip. De wind, weetuwel …


inforevue 042017

R ADAR

5


R ADAR

GPS

Bende mensensmokkelaars op heterdaad betrapt

Intersectie: Belgisch netwerk naar het beeld van Quebec Onder impuls van de politiezone Brussel-Noord is het netwerk Intersectie opgericht om ervaringen over het toepassen van gemeenschapsgerichte politiezorg uit te wisselen. De mosterd werd gehaald in Quebec waar zo’n netwerk al langer bestaat. Behalve een forum wil het netwerk ook een koepel vormen voor gezamenlijke initiatieven rond o.a. opleiding, preventie, wijkwerking en ordehandhaving.

De Federale Gerechtelijke Politie van OostVlaanderen is er opnieuw in geslaagd een bende mensensmokkelaars op te rollen. De bende was actief op parkings langs de autosnelwegen en trachtte mensen naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Smokkelaars deinzen er niet voor terug geweld te gebruiken. In de ochtend van 20 oktober konden de Speciale Eenheden van de Federale Politie zes smokkelaars op heterdaad vatten op de parking van Waasmunster. Ze hadden net slachtoffers in vrachtwagens geplaatst.

Alle politiediensten kunnen toetreden tot het netwerk. Info via ZPZ.BruNo.Press@police. belgium.eu

#vintagefriday Instagram: federalepolitie

14 Het zag er gisteren even naar uit dat we onze oude 8x8 Poncin VP3000 terug van stal moesten halen. Dit rijkswachtvoertuig met zelfgemaakt koetswerk en een eigenzinnige Citroënmotor werd gebruikt om gewonde skiërs te zoeken in de Hoge Venen. ͗ϔ„ˆ͗ϔŽƒ•Š„ƒ…ˆ”‹†ƒ›͗’‘…‹͗”‹Œ•™ƒ…Š–͗•‡‡—™͗Š‘‰‡˜‡‡

6

Veertien politiezones zullen deelnemen aan een proefproject van één jaar rond het gebruik van het elektrisch stroomstootwapen, de ‘taser’. Agenten zullen slechts een taser mogen gebruiken nadat ze een opleiding hebben gevolgd.


inforevue 042017

R ADAR

Target: illicit and Counterfeit Medicines DGA on tour Op 16 augustus nam André Desenfants het mandaat van directeur-generaal van de bestuurlijke politie op. Aanvankelijk ad interim en sinds 20 november als DGA –‘—– …‘—”–. Bij wijze van kennismaking trok hij op ronde naar de verschillende entiteiten van DGA, van Aarlen tot Zeebrugge via de Hondensteun in Neerhespen.

De Federale Politie werkt samen met diverse partners (o.a. FAGG, Douane, Justitie) in de strijd tegen de tra iek van illegale (namaak)geneesmiddelen #nationaalveiligheidsplan #samensterk

https://www.youtube.com/watch?v=j7bJb4mcFkg

17/10

6/12

De Franse ambassadeur in België heeft het ereteken van Of icier in de Nationale Orde van het Legioen van Eer uitgereikt aan commissaris-generaal Catherine De Bolle en directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie Claude Fontaine. Met deze onderscheiding wil Frankrijk eer bewijzen aan twee hoofdrolspelers in de Frans-Belgische samenwerking op het gebied van veiligheid en politie. Ze leveren zo het bewijs dat de Federale Politie een sterke partner is van de Franse politiediensten in de strijd tegen de terreurdreiging en de ernstige en georganiseerde criminaliteit.

Hoofdcommissaris Johan De Volder heeft de eed afgelegd als adjunct-inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de lokale politie (AIG). Naar aanleiding hiervan verklaarde hij: “Inspectiediensten zijn onlosmakelijk verbonden met een democratisch staatsbestel. We moeten ze niet als een bedreiging maar als een meerwaarde zien. De voornaamste opdracht van de AIG bestaat er immers in om het functioneren van de politiediensten waar nodig te verbeteren, niet alleen ten voordele van de maatschappij of de overheden, ook ten voordele van elke politieman/vrouw.”

7


SAMEN WERKEN A AN VERKEERSVEILIGHEID

Ook jij rijdt te snel ‘De Federale Politie is ontgoocheld.’ Dat lazen we in oktober in de media toen de resultaten van de nu al achtste editie van de flitsmarathon bekend raakten. Want ondanks de waarschuwingen vooraf en het verspreiden van een bijzonder ontroerend campagnefilmpje in de dagen ervoor, werden er meer bestuurders geflitst. TEKST Saskia Van Puyvelde FOTOGRAFIE Lavinia Wouters

BRUSSEL – De Federale Wegpolitie organiseerde van 11 tot 12 oktober 2017 opnieuw een litsmarathon. 151 lokale politiezones namen deel het waren er nooit zoveel. Er zijn ook nooit eerder zoveel bestuurders ge litst. “De mensen worden het gewoon�, zegt hoofdcommissaris Koen Ricour. Als directeur van de Federale Wegpolitie is hij natuurlijk teleurgesteld. “1 op 3 dodelijke ongevallen is nog steeds te wijten aan overdreven snelheid. Te snel rijden wordt ook sociaal aanvaard, terwijl we voor rijden onder invloed toch een verandering zien.� Uitspraken als ‘ik reed te snel, maar niet veel’ of ‘ik had zelf niet door waarom ze me aan de kant zetten’ krijgen politiemensen dagelijks te horen. Ouders van verongelukte kinderen huiveren ervan.

OUDERS VAN VERONGELUKTE  Č?ČŽ “Al heel lang bestaat een positieve samenwerking tussen de vzw OVK en de Federale Wegpolitieâ€?, gaat Koen Ricour verder. “Ook al delen we niet altijd dezelfde mening. Zo is het volgens OVK ‘not done’ dat we controles aankondigen. Maar we hebben wel hetzelfde gemeenschappelijk doel:

8

minder ongevallen op onze wegen. Investeren in sensibilisering is een belangrijk uitgangspunt voor beide partners. Toen OVK en communicatiebureau Happiness Brussels een partner zochten voor het maken van een sensibiliserings ilmpje rond overdreven snelheid, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Wij hebben hun preventieboodschap ‘gefaciliteerd’ n koppelden er met de achtste litsmarathon een repressief luik aan.�

STERK SIGNAAL VOOR WEGPIRATEN De volgende litsmarathon – de negende – komt er in april 2018. “De Federale Wegpolitie zal voor handhaving blijven gaan, anders zullen sommige weggebruikers het nooit leren�, nog volgens Koen Ricour.

“Bestuurders moeten overtuigd zijn van hun individuele verantwoordelijkheid, van het feit dat ook zij anderen kunnen verwonden. Jammer genoeg komt de politie tussen als

Koen Ricour

Koen Van Wonterghem


inforevue 042017

laatste schakel, als educatie, preventiecampagnes enzovoort niet voldoende tot iedereen doorgedrongen zijn. Juist daarom is het zo belangrijk dat we samenwerken met alle partners, dan pas wordt de boodschap versterkt. Maar er is nog veel werk aan de winkel.”

ongevallen sterk afgenomen. Ook de reistijden zijn verbeterd. De komende jaren komen er heel wat trajectcontroles bij, zowel op autosnelwegen als op gewestwegen, net omdat de voordelen zo duidelijk zijn.” Een verwittigd man … 

TRAJECTCONTROLE “Als iedereen zijn snelheid aanpast, en trajectcontrole is daar een goed voorbeeld van, genieten alle weggebruikers van de voordelen”, besluit de directeur. “Neem nu de trajectcontrole op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere. Sinds de ingebruikname in maart 2013 zijn daar geen doden meer gevallen en is het aantal

SPEEDTALK, EEN PAKKENDE FILM

1 op de 3 ongevallen is nog steeds te wijten aan overdreven snelheid

De Federale Wegpolitie van Oost-Vlaanderen en Namen organiseerde in de maand september controles met een extra dimensie: snelheidsovertreders die aan de kant werden gezet, kregen na de afhandeling van hun boete de gelegenheid om in gesprek te gaan met ouders die een kind verloren bij een ongeval met overdreven snelheid. Het project kreeg de naam Speedtalk en leverde een pakkende video op die iedereen wil laten stilstaan bij de gevolgen van te snel rijden. De video zal ook gebruikt worden bij alternatieve bestraffing. “Het was eigenlijk niet echt moeilijk om bereidwillige ouders te vinden”, zegt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder bij OVK. “Ouders die een kind verliezen, willen het drama positiveren, het constructief gebruiken om

ervoor te zorgen dat anderen gespaard blijven van dit soort leed. Vaak zijn het ook dezelfde mensen die bijvoorbeeld in scholen gaan getuigen. Zij worden wel goed begeleid en gecoacht. Voor deze ouders betekent dit waardering, erkenning, respect ook, voor hun status van nabestaande. Het was voor hen een zeer positieve ervaring om in gesprek te gaan met de hardrijders. Een soort wederzijdse empathie kwam tot stand. Het profiel van dé hardrijder bestaat namelijk niet, al zijn er wel de enkelingen die hardleers blijven. Sommigen kwamen echt tot inzicht en beseften dat ook zij anderen leed kunnen bezorgen. Dat is waar de ouders van OVK het voor doen.” Bekijk het filmpje via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=R7jaKP5Q-W0&t=3s

9


DE EXPERTS

Veilig surfen

Pas op voor typosquatting wanneer je een webadres intypt! We maken allemaal weleens typefouten als we achter onze computer zitten. ‘Outlook’ of ‘Word’ maken ons attent op verkeerd gespelde woorden door ze te onderstrepen. Dat gebeurt echter niet wanneer we een verkeerd adres in de adresbalk van onze browser typen. De cybercriminelen pro iteren maximaal van onze menselijke fouten. Typosquatters hebben het vooral gemunt op de domeinnamen van populaire websites. Ze kopen gelijkaardige domeinnamen waarin letters omgedraaid zijn of waaraan een andere extensie toegevoegd is. Dan prijzen ze de link aan op fora en sociale media. Door te snel of onoplettend te zijn, zien we misschien het verschil niet tussen eenwebsite.be en eenvvebsite.be. Wat zijn de gevolgen als we erop klikken?

Olivier BOGAERT

Het kan gaan om een valse site die de kopie is van een site die we regelmatig bezoeken en waarop we ons met onze loginnaam en paswoord aanmelden. Soms gaat het om een site die automatisch de download van malware start, een stil proces dat ons naar de echte site doorverwijst zodra de download voltooid is. Wees dus zeer aandachtig wanneer je een adres intypt of je gevraagd wordt om op een link te klikken.

Protocollaire gebruiken

Een praatje maken met de koning en koningin, ja maar … Renato GUION

Het is geen dagelijkse gewoonte, maar het gebeurt dat we met de koning en koningin moeten praten. Dit was het geval op 23 november laatstleden tijdens het bezoek van ons vorstenpaar aan de Federale Politie in het kader van de 30ste verjaardag van het Disaster Victim Identi ication Team (DVI). Een mooie gelegenheid dus om enkele protocollaire regels te herhalen die we in aanwezig-

10

heid van onze vorsten in acht moeten nemen. Men richt zich immers niet om het even hoe tot hunne majesteiten de koning en de koningin: • wacht tot de koning en/of koningin u de hand reikt • de koning en/of koningin spreekt u als eerste aan en geeft aan wanneer het gesprek beëindigd is • als het koninklijke paar u aanspreekt, gebruikt u spontaan de titels ‘sire’ voor de koning en ‘majesteit’ voor de koningin.


Onderweg

inforevue 042017

DE EXPERTS

Wees streng voor … jezelf In mijn jarenlange ervaring als verkeersveiligheidsexpert blijft het me opvallen dat we ons veel meer aan de fouten van anderen dan aan onze eigen fouten storen. Dat klopt op alle gebieden van het leven en zeker op de weg. We hoeven nog maar advies te geven aan ietsers en hen aan de wet te herinneren, of ze wijzen er ons al direct op dat we eerst moeten kijken naar de gevaren die autobestuurders vormen. En als we autobestuurders erop wijzen dat ze moeten oppassen voor voetgangers, antwoorden

ze onmiddellijk dat voetgangers zichzelf in gevaar brengen door de regels voor voetgangers te overtreden enz. Kortom, in het verkeer is het volgende citaat van Jean-Paul Sartre van toepassing: “De hel, dat zijn de anderen.” Is dat de juiste instelling om onze wegen in de toekomst veilig te maken? Zeer zeker niet! Een goede bestuurder zijn, betekent niet alleen rekening houden met de tekortkomingen van anderen, maar ook strenger zijn voor jezelf. Dat laatste is absoluut nodig om jezelf te verbeteren.

Olivier QUISQUATER

Vertaalperikelen

Over campings en sackjackings Onlangs stond in de krant een artikel over een vrouw die het slachtoffer was geworden van een sackjacking, een diefstal met geweld waarbij de dader een handtas of andere waardevolle spullen uit een auto grijpt terwijl de bestuurder erin zit. Het woord is een samentrekking van sack en hijacking en lijkt dus naar het voorbeeld van carjacking ontleend te zijn uit het Engels. Maar schijn bedriegt! Het is een zogenaamd pseudoanglicisme, zoals ook het geval is met een camping, een dancing of een parking. In het Engels spreekt men hier bijvoorbeeld van een campsite, een nightclub en een parking lot of car park. Maar met de sackjacking is er nog meer aan de hand. Sack is namelijk gewoon een zak of baal, geen handtas. Het gaat hier dan ook niet om een Engelse maar om een Franse handtas, een sac (à

Wim DEMOL

main). Dat verklaart waarom we soms ook de spelling sacjacking aantreffen. Het is dus eigenlijk pseudo-Engels dat uit het Frans is overgewaaid naar het (Belgisch) Nederlands.

11


SPORTFR AUDE

Wedden dat … de sport er bij zal winnen? • Wedstrijden manipuleren of fixen ondergraaft de geloofwaardigheid van de sport. • Politie, justitie, politiek en sportfederaties slaan de handen in elkaar. • Twee politiemensen van de Federale Politie nemen het voortouw. TEKST –‡ˆƒ‡„”‘—š FOTOGRAFIE Lavinia Wouters

Wie een aantal jaren geleden sprak over gesjoemel in de sport verwees in één adem naar de gokchinezen in het voetbalmilieu. Is dat beeld nog actueel? Guy Goudesone: “De creativiteit van de online gokwereld is enorm geëvolueerd. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan op een wedstrijddetail gokken, zelfs van een kleinschalig tennistoernooi. Alleen maar op het voetbal focussen is dus achterhaald. We hebben de scope opengetrokken naar alle sportdisciplines.” Christine Casteels: “Het meldpunt voetbalfraude dat in de nasleep van de zaak Yé werd gelanceerd, heeft weinig resultaat opgeleverd. De meldingsbereidheid in de sector is laag. Trouwens, een bank zal ook niet gauw toegeven dat ze met een probleem zit.” Draait sportfraude rond het opstrijken van gokwinsten? Guy Goudesone: “Het gokken is slechts één aspect en zeker niet het belangrijkste. Fraude is een containerbegrip. Er staat véél op het spel: start- en winstpremies, subsidies, sponsoring, het voortbestaan van een club tout court ... Dat maakt sportcompetities vatbaar voor ernstige misdrijven zoals witwassen, iscale fraude, corruptie, bedreigingen of geweld om een wedstrijd te beïnvloe-

12

den. Meestal spreken we van georganiseerde criminaliteit op internationale schaal waarbij de onderwereld zich mengt in de (geldstromen in de) bovenwereld. Om die reden zetten wij, inanciële rechercheurs van de Directie Serious Organised Crime (DJSOC), onze tanden erin.” U zinspeelt op een zwijgcultuur; hoe kunt u die ‘omerta’ omzeilen? Christine Casteels: “We hebben enkele voorzetten gekregen die we dankbaar hebben binnengekopt. In 2014 heeft de Raad van Europa een verdrag ter bestrijding van manupulatie van sportwedstrijden uitgevaardigd, mét de verplichting om een Nationaal Platform op te richten. Zitten daarin: de Federale Politie, het Federaal Parket, de Kansspelcommissie, de Nationale Loterij, overheidsdiensten bevoegd voor sport en, last but not least, de sportfederaties.” Guy Goudesone: “Dan kan het twee kanten uit: of het platform wordt een papieren tijger, of er is engagement. Ik denk dat wij erin geslaagd zijn om iets op de rails te zetten dat werkt. Ik durf zelfs spreken van een positieve dynamiek en onderling vertrouwen. Alle partners hebben de intentieverklaring ondertekend om manipulatie bespreekbaar te maken en aan oplossingen te werken.”

•†ƒ–†‡ϐ‹ƒŽ‹–‡‹–ǣ‹ˆ‘”ƒ–‹‡ inwinnen en dan alle registers opentrekken en …”‹‡ϔ‹‰Š–‡? Guy Goudesone: “Als politiedienst ambiëren wij uiteraard het opsporen en aanpakken van criminaliteit. Maar minstens even belangrijk, zo niet nog belangrijker om tot een duurzame oplossing te komen, zijn preventie en educatie. Competitievervalsing is ook een deontologische kwestie waar de sportfederaties een antwoord op moeten vinden. We moeten ijveren voor eerlijkheid en transparantie in de sport.” Stopt het verhaal voor de politie bij jullie deelname aan het Nationaal Platform? Guy Goudesone: “Zeker niet. Het is een boutade, maar toch herhaal ik ze: de eerstelijnspolitiediensten zijn onze ogen en oren voor wat er zich afspeelt op toernooien en in de marge van wedstrijden. Het zou niet de eerste keer zijn dat een ‘ˆϔ‹…‹ƒŽof iemand anders naar de politie stapt om iets verdachts te melden. Daarvan worden wij graag op de hoogte gebracht.”  Meer weten over ƒ–…Šϔ‹š‹‰? djsoc.sportfraude@police.belgium.eu Online contact: www.sportfraude.be


ONLINE GOKKEN EN MATCHFIXING: BIG BUSINESS OF PEANUTS?

inforevue 042017

Guy Goudesone

Online gokken is ingeburgerd. Wereldwijd draaien de betting operators een omzet van 780 miljard euro. In België werd in 2016 voor 780 miljoen euro gegokt op sportwedstrijden. Big business, maar … toch is het verlies dat de gokbedrijven leiden ten gevolge van matchfixing verwaarloosbaar. Een CEO vergeleek het zelfs met de Contador-score: 0,0000…

SPORTFRAUDE IS OOK EEN DEONTOLOGISCHE KWESTIE. PREVENTIE EN EDUCATIE ZIJN NODIG OM TOT EEN DUURZAME OPLOSSING TE KOMEN. • Eerste gerechtelijk commissaris • Federale Gerechtelijke Politie • Adjunct-diensthoofd van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie, nationaal coördinator van de cel Sportfraude en coördinator van het Nationaal Platform.

Christine Casteels

DE PERCEPTIE ZIT SCHEEF Te vaak wordt fraude in de sport geminimaliseerd. Waar een (gemediatiseerde) beschuldiging van matchfixing op (inter)nationaal competitieniveau nog een efemere vlaag van collectieve verontwaardiging kan veroorzaken, wordt de ernst of impact van fraude in de lagere regionen nog al te vaak gebagatelliseerd. Guy Goudesone verwijst naar de maatschappelijke aanvaarding van het ‘schuiven’ in het provinciale voetbal. ”Het is een publiek geheim dat wie in eerste of tweede provinciale sjot een aardig centje kan bijverdienen. Tweehonderd euro per overwinning is niet uitzonderlijk. Geen probleem, zo lang de speler op het einde van de maand een attestje van de club krijgt. Maar ondanks de inspanningen van de federaties voor meer fiscale transparantie, betalen clubs nog vaak onder de tafel. En dat is ook een integriteitskwestie! Iedereen moet zich daarvan bewust zijn. Stel je voor dat je een onderzoek moet voeren naar belastingontduiking waar de voorzitter van je club bij betrokken is. Hoe pak je dat dan aan?”

• Adviseur • Federale Gerechtelijke Politie • Strategie, Nationaal Veiligheidsplan & internationale politiesamenwerking – DJSOC

13


© Jos Balcaen

DOVO

We zetten een partner van de Federale Politie in de kijker. Deze keer is het de beurt aan de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).

Van snel tot zeer snel DOVO is op drie sites gevestigd: Meerdaal, Zeebrugge en Poelkapelle. Per compagnie wordt een permanentie georganiseerd om tegemoet te komen aan de onmiddellijke verzoeken – voor geïmproviseerde springtuigen of een situatie van post-explosie – of aan de dringende verzoeken, d.w.z. wanneer de openbare veiligheid in gevaar is. Het gaat om een team van drie personen dat tijdens de gewone werkuren binnen de 30 minuten kan worden ingezet en daarna binnen een uur.

14

”‘–‘…‘Žƒˆ‰‡•Ž‘–‡ǣ™‹‡†‘‡–™ƒ–ǫ DOVO en de politie zijn ongetwijfeld bevoorrechte partners. Sinds 2014 heeft een protocol tussen Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie de rol van elke partij verduidelijkt. Majoor Pinoli legt uit: “Het opsporen van explosieven is geen opdracht van DOVO. We worden op verzoek van de politie ingeschakeld.” DOVO is verantwoordelijk voor de neutralisering van het tuig. De dienst moet ook een technisch advies geven en het expertiseverslag opstellen. “We bekommeren ons om


© Christian Berteaux

Pericula non timeo1

inforevue 042017

PA R T N E R I N B E E L D

• In het dagdagelijks taalgebruik horen we vaak de term ‘ontmijners’. Majoor Nicolas Pinoli, hoofd van het bureau Operaties en Training verduidelijkt evenwel dat “ontmijning het verwijderen van een mijn betekent, terwijl de opdrachten van DOVO veel breder zijn.” • DOVO komt tussen in geval van ontplof ingsgevaar op het Belgische grondgebied. Nicolas Pinoli

• DOVO voert ongeveer 3000 interventies per jaar uit om bommen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog of andere achtergelaten niet-ontplofte munitie te verwijderen. • DOVO bekommert zich om geïmproviseerde springtuigen in terrorisme- of banditismedossiers, maar ook om chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. Er wordt ongeveer 150 keer per jaar een beroep gedaan op DOVO voor dit soort kritieke situaties.

1

Pericula non timeo is het motto van DOVO: “We vrezen het gevaar niet”.

het ontplof ingsgevaar van begin tot einde, door de politieoverheid advies te geven en het probleem uit te schakelen.” Zoals majoor Pinoli benadrukt: “De verantwoordelijke overheid ter plaatse is de of icier van bestuurlijke politie. De politie houdt zich bezig met de fysieke veiligheid. Ze stelt in het bijzonder de veiligheidsperimeter in. Voordat DOVO ter plaatse aankomt, volgen de politieagenten standaard instructies om een veiligheidsperimeter in te stellen naargelang de dreiging: • 100 m voor kleine munitie of voorwerpen van het type ‘attaché’, • 200 m voor koffers, reistassen of personenvoertuigen, • 400 m voor bestelwagens, vrachtwagens of als er nog een tweede bron van gevaar is.” Een opgeleide politieagent is er twee waard De principes die van toepassing zijn om een veiligheidsperimeter in te stellen zijn opgenomen in de InterventieGids Terrein (IGT) opdat iedere politieagent die geconfronteerd wordt met een springtuig of een verdacht pakket op gepaste wijze reageert. DOVO organiseert daarnaast opleidingen voor politiemensen en in het bijzonder voor leidinggevenden om hen

bewust te maken van de gevaren van explosieven. Het opleidingsprogramma biedt een overzicht van te nemen maatregelen in geval van ontplof ingsgevaar, een demonstratie van explosieven, uitleg over de samenstellende elementen van een geïmproviseerd springtuig, een herhaling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij tussenkomst van DOVO en een presentatie van het interventiemateriaal. Toekomstgericht DOVO is absoluut op de toekomst gericht. De dienst is betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van de procedures om de samenwerking met de verschillende partners, waaronder de politie, te verbeteren. DOVO heeft met name meegewerkt aan de totstandkoming van de opleiding Forensic Incident Commanders (FIC)2 . Kortom, naast de interventies op het terrein liggen er nog mooie gelegenheden om samen te werken in het verschiet.  Françoise Forthomme

2

Zie artikel over de FIC’s in Inforevue 03-2017.

15


GEEN TERREUR A ANSLAG, WEL EEN OEFENING

Speciale eenheden in actie op Liège Airport

16


inforevue 042017

© Christian Berteaux

De Speciale Eenheden van de Federale Politie zijn op 30 november uitgerukt voor een terreuraanslag op Li ge Airport, in Bierset. Geen echte aanslag, maar een oefening op het getouw gezet door het Crisiscentrum van de regering. “We kozen voor een gijzeling. Die vergt een heel bijzondere aanpak, zowel politioneel als gerechtelijk”, aldus woordvoerder Benoît Ramackers. “Het doel van zo’n oefening is testen om te verbeteren. Zowel op het vlak van de co rdinatie van de acties op het terrein als op het vlak van de communicatieprocedures was dit een leerrijke ervaring.” Een crisis beheren staat of valt bij een gedragen noodplan. Meer beelden op www.polimagery.be.

17


DV I BE S TA AT 3 0 JA A R

Nabestaanden verlossen uit hun onzekerheid

22


inforevue 042017

N FEDERAL PO LIC GIA L E BE

ON

A

TI

DIS

De schipbreuk van de Herald of Free Enterprise in 1987 betekende meteen de eerste interventie van de leden van het Disaster Victim Identification Team (DVI). We zien ze aan het werk bij grote rampen, maar eigenlijk zijn ze dagelijks in de weer, goed voor zo’n 160 operaties per jaar. Hun ST A ER werk is enkel mogelijk dankzij de samenwerking met tal van (interne en exFI C VIC TI M I D E N TI terne) partners met wie ze één groot doel nastreven: de lichamen een naam geven, zodat de nabestaanden met hun rouwproces kunnen starten. Net al deze partners zijn op 23 november laatstleden, tijdens een academische zitting, in de bloemetjes gezet. Ook het vorstenpaar tekende present. TEKST Saskia Van Puyvelde/DVI FOTOGRAFIE Lavinia Wouters

BRUSSEL – Het DVI is een dienst van de centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie, die zich in de gerechtelijke zuil van de Federale Politie bevindt. Het team levert gespecialiseerde steun aan zowel de Federale Politie als aan de lokale politie en handelt niet op eigen initiatief, maar wel op vraag van een politiedienst, de magistratuur of, in geval van rampen, een Federale Overheidsdienst of het kernkabinet (ministers). Het DVI bestaat uit een vaste kern van zeven leden plus een pool van 130 vrijwilligers die lid zijn van de Federale Politie. Deze laatsten zijn opgeleid door het DVI en worden opgeroepen indien nodig. Aan het hoofd staat commissaris Christian Decobecq...

WELKE OPDRACHTEN HEEFT HET DVI? Commissaris Decobecq: “Onze manier van werken is gebaseerd 1 2

op internationale standaarden1 . In grote lijnen bestaat ons werk uit drie grote delen: necrosearch, berging van overleden slachtoffers en identiicatie van slachtoffers. Necrosearch houdt in dat we (delen van) lichamen2 gaan opsporen en lokaliseren die op verschillende terreinen verborgen of begraven zijn en waarvoor gespecialiseerde technische en wetenschappelijke kennis noodzakelijk is. Op het terrein co rdineert het DVI de gespecialiseerde diensten en de experts die nauw interdisciplinair moeten samenwerken. Bij de berging van lichamen houden alle partners zich aan de forensische normen, bijvoorbeeld voor de bescherming van sporen. We proberen zeker het gebit niet te beschadigen, want samen met vingerafdrukken en DNA zijn dat de drie basisidenti icatiemiddelen. En zo komen we bij de identi icatie van slachtoffers, die uit vijf stappen bestaat. Een kleine kanttekening: het

Belgische DVI is het enige team met de nodige ervaring en expertise om al deze vijf stappen zelf uit te voeren. In andere landen worden sommige stappen uitbesteed.

Zie de gids DVI bij Interpol: www.interpol.int. Het DVI beschikt over leden die een bijzondere opleiding hebben gevolgd in de berging van lichamen op moeilijke terreinen (putten, rioleringen …). Zie Inforevue 02/2017

19


“Als basisprincipe moeten we de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen hanteren en de slachtoffers met waardigheid en respect behandelen.” Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de Federale Politie

Vijf stappen bij de identi icatie van slachtoffers: 1. –‡Ǧ‘”–‡†‘••‹‡”ǣ we verzamelen allerlei informatie over het slachtoffer bij naasten, dokters, tandartsen enzovoort, zodat we een gedetailleerde beschrijving krijgen. We doen dit bijvoorbeeld ook bij onrustwekkende verdwijningen.

2. ‘•–Ǧ‘”–‡†‘••‹‡”ǣ hier verzamelen we alle identi icatie-elementen die op en in het lichaam gevonden werden. Zo maken we bijvoorbeeld een CT-scan, nemen we vingerafdrukken af ...

3.

RTEM

POST-MORTEM

ANTE-MO

†‡–‹ϐ‹…ƒ–‹‡˜ƒŠ‡–•Žƒ…Š–‘ˆˆ‡”ǣ hier gaan we samen met de wetsdokter de ante- en post-mortemformulieren (volgens de internationale standaarden van Interpol) vergelijken voor een 100 betrouwbare identi icatie. Vergissingen zijn jammer genoeg altijd mogelijk: zo werd bijvoorbeeld de identiteit van twee meisjes verwisseld bij de aanslag in de Bataclan.

4. ‡•–‡ŽŽ‡‡‡‹†‡–‹ϐ‹…ƒ–‹‡˜‡”•Žƒ‰‘’˜‘‘” de magistraat die met het dossier is belast.

20


“Het is dankzij onze vele partners dat wij ons werk succesvol kunnen uitvoeren”, gaat de commissaris verder. “Zowel intern als extern zijn het er te veel om hier op te noemen. Maar samen streven we hetzelfde doel na: de lichamen een naam geven, zodat de nabestaanden met hun rouwproces kunnen starten. Vandaar ook onze leuze: ‘to speak for the dead, to protect the living’.”

WELKE ROL SPEELT INTERPOL?

een missie niet vanuit Parijs vertrekken met slechts één vliegtuig, betaald door Europa, in plaats van alle landen met een eigen vliegtuig te laten komen? Waarom niet op Europees niveau samen investeren in duur materieel? We zouden dit best samen kunnen organiseren, net als we ook samen moeten trainen. Ik wil gaan voor meer gespecialiseerde manschappen en gespecialiseerd materiaal, zoals een mobiel labo voor DNA. Alleen zo kunnen we de slachtoffers en nabestaanden een nog professionelere en kwaliteitsvolle dienstverlening bieden.”

inforevue 042017

MET WIE WERKT HET DVI SAMEN?

“14 DVI-eenheden, waaronder het Belgische DVI-team, maken deel uit van een werkgroep bij Interpol. De werkgroep komt regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen en om over hun opdrachten te praten. Daarnaast beheert de Interpol Steering Group een werkgroep van 190 leden (landen) die jaarlijks bijeenkomen. Alle leden gebruiken dezelfde universele standaarden voor de identi icatie van slachtoffers.”

HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN DVI? “Vermits ons werk sowieso een internationaal karakter heeft, moeten we absoluut de internationale samenwerking blijven ontwikkelen, en zeker ook op Europees niveau. Daarom hebben we het initiatief genomen tot de oprichting van een Europees DVI-netwerk binnen de werkgroep van de Raad van de Europese Unie (LEWP, wat staat voor Law Enforcement Working Party). We zouden daartoe CEPOL kunnen inzetten, het Europees Politiecollege. (DVI organiseert en neemt deel aan de DVIopleidingen van CEPOL – de commissaris geeft zelf les, samen met Frankrijk en Engeland, n.v.d.r.) Waarom bij

“Als je één keer deelneemt aan een DVI-operatie, weet je dat je niet werkt voor de regering of zo, maar voor de families.” J rgen Stock, secretaris-generaal van Interpol

5. ‘–ƒ…–‡–†‡ˆƒ‹Ž‹‡ǣ slechtnieuwsmelding, laatste eerbetoon en teruggave van de persoonlijke bezittingen.” “Dit is ongetwijfeld de moeilijkste stap in het proces. Het is verschrikkelijk om bij een slechtnieuwsmelding het gezicht van de nabestaanden te zien veranderen. Ze stellen ons steevast volgende drie vragen: 1) bent u zeker dat hij/zij het is? 2) heeft hij/zij geleden? 3) mogen wij hem/haar zien? In België hebben nabestaanden het recht om het lichaam te zien, in welke toestand ook.”

21


“Onze opleiding begon die avond.” “Bij elke identificatie verlossen wij de nabestaanden uit hun onzekerheid” Luc Francois

Begin van de gespecialiseerde steun van DVI in het kader van gerechtelijke onderzoeken Op verzoek van de gerechtelijke overheden ontwikkelt DVI necrosearch (opsporingstechnieken om verborgen of begraven lichamen te lokaliseren)

Bewustwording van het feit dat de identificatie van een groot aantal slachtoffers een gespecialiseerde en internationale aanpak vereist

Ontploffing van een tankwagen op een camping in Los Alfaques (Spanje)

1978

Schipbreuk van de Herald of Free Enterprise ter hoogte van Zeebrugge

1986

1987

Oprichting van het Disaster Victim Identification Team binnen de rijkswacht

“It’s not a question of ‘IF’, but a question of ‘WHEN’…” Charlot Casha, Malta Police Inspector

22

Eerste interventie van DVI in België

1996 Affaire Dutroux


inforevue 042017

“Drie weken lang brachten we 18 uur per dag samen door. Dat kan alleen maar als je team goed samenhangt. Ik had dan ook het gevoel dat we altijd al samen hadden gewerkt.” (Hij was eerder ook al in Kosovo, n.v.d.r.) Bernard Libbrecht

Grootschalige internationale samenwerking

1999 - 2000 Opgravingen van oorlogsslachtoffers in de massagraven van Kosovo

2004 Tsunami in Thailand

2016 Geen enkel Belgisch slachtoffer: interventie om humanitaire redenen

Deelname aan de identificatieketens van de lichamen die naar Nederland gerepatrieerd werden

Aanslagen in Brussel

Eerste interventie van DVI in het kader van een terroristische aanval

2014 Neerstorten van de MH17 nadat het vliegtuig door een raket neergeschoten was (Oekraïne)

“Het was mijn allereerste DVI-interventie. Bij aankomst in het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek was niets zoals ik het mij had voorgesteld. Ik was sterk onder de indruk van het personeel daar: van poetsvrouw tot arts, iedereen hielp waar mogelijk. Rondom mij zag ik collegialiteit, samenwerking, doorzettingsvermogen …. Het was een geweldige leerschool. Maar vooral: de lichamen verloren hun nummer en kregen een naam.” Heidi Roehl

23


FACE TO FACE

Heeft de formele dienstnota nog een bestaansreden in tijden van online en in real time communicatie?

Marco Van Laere HOOFDCOMMISSARIS – DIRECTEUR DIRECTORATE JUDICIAL OPERATIONS (DJO)

I

k heb de indruk dat dé of iciële dienstnota wat naar de achtergrond is verdwenen. Toch vind ik dat het wegschrijven van statutaire en/of wettelijke procedures, bijvoorbeeld over de evaluatie of over de bijzondere opsporingsmethoden, via een of iciële nota moet gebeuren. Maar de dienstnota (alleen) is zeker niet zaligmakend.

Een bijkomend voordeel van onze nieuwsbrief is dat die zich beter leent tot corporate communicatie op directieniveau. Je nieuwsbrief weerspiegelt je visie en je accenten je informeert én tegelijk inspireer je de medewerkers. Zo bevorderen we de cohesie binnen de directie. Dat is een troef ten opzichte van een dienstnota die toch heel onpersoonlijk blijft. Ook naar onze partners vind ik die herkenbaarheid, die identiteit, een troef.

Het is een en-en verhaal, waarin voor mij de dienstnota een klein deel is van ons communicatiearsenaal. Wij communiceren binnen DJO, de centrale directie van de gerechtelijke operaties, ‘of icieel’ via een nieuwsbrief. Daarin hernemen we wat aan bod kwam op de wekelijkse bijeenkomst van dienstchefs: het reilen en zeilen binnen de directie en de impact van beslissingen van bijvoorbeeld het directiecomité op het dagelijkse leven van de medewerkers. Onze nieuwsbrief is niet minderwaardig ten opzichte van een nota. Met andere woorden: de boodschap is belangrijker dan het middel. Nota of nieuwsbrief, het is belangrijk dat je de mensen informeert. Trouwens, ik heb binnen mijn organisatie nog nooit iemand horen zeggen “als het niet in een nota staat, dan doe ik het niet” .

Wat verder weg van de dienstnota ‘as such’ en meer in het operationele gebruik van communicatiemiddelen, vind ik als politiechef dat je je mensen moet aansporen om gebruik te maken van nieuwe media. Waar zouden we vandaag staan zonder sociale media in crisissituaties? Idem met nieuwe berichtenservices. Enkele weken voor de aanslagen op 22/3 had ik een gespreksgroep aangemaakt op Whatsapp met de verantwoordelijken van de Federale Politie. Gelukkig maar. Deze berichtenservice was die dag het enige communicatiekanaal dat me toeliet vanuit het crisiscentrum te communiceren. Gsm- en Astrid-netwerk: overbelast … Om maar te zeggen: gebruiksvriendelijkheid en bovenal ef iciëntie zijn criteria die ons de pistes van de digitale communicatiemiddelen moeten doen bewandelen. Kortom, het doel heiligt de communicatiemiddelen. Je kiest het meest geschikte communicatiekanaal in functie van de inaliteit.


Er zijn steeds meer digitale en mobiele communicatiemiddelen en tijd wordt een zeer belangrijke factor. Alles meteen weten is geen eis meer, het is een noodzaak geworden. De digitalisering doet tijd en ruimte verdwijnen. De ruimte, want de boodschap komt direct bij het personeelslid aan. De tijd, want de gebruiker kan intekenen op waarschuwingen en informatie vanaf de publicatie ervan reserveren. Heeft de dienstnota hier echter nog een plaats?

inforevue 042017

FACE TO FACE

Jean-Paul Bourgeois HOOFDCOMMISSARIS – DIENSTHOOFD – INFORMATIE- EN COMMUNICATIEDIENST NAMEN (SICAD)

G

elet op de overvloed aan communicatiemiddelen en informatie is het personeel soms meer geneigd om terug te keren naar dienstnota’s, waarvan het weet dat het om gestructureerde informatie met een zekere geldigheid in de tijd gaat. In tegenstelling tot de andere digitale media structureert een dienstnota zeer vaak de informatie. Om de aandacht te trekken, wordt een vormgeving toegevoegd zodat de lezer de goede informatie kan identi iceren en onthouden. De personeelsleden reageren op het visuele aspect van een dienstnota. Ze weten dat het om informatie gaat die meestal te maken heeft met een richtlijn. De dienstnota zou echter moeten evolueren en gemoderniseerd worden via de layout en het medium, anders bestaat het risico dat het beschouwd wordt als een instrument uit het verleden, zonder toekomst.

verwachtingen van onze nieuwe medewerkers en biedt onze meer ervaren personeelsleden eindelijk bedrijfsoplossingen voor sommige van hun processen ... en ik hoop dat dit maar een begin is. Persoonlijk produceer ik weinig ‘top-down’dienstnota’s en werk ik hoofdzakelijk digitaal. Ik blijf echter wel overtuigd van het nut van dienstnota’s. Ondanks de nieuwe technologieën denk ik niet dat we ooit 100 digitale communicatie in real time kunnen bereiken en een einde stellen aan communicatiekanalen zoals de dienstnota, die een of icieel document met een bepaald publiek zal blijven. Zoals zo vaak moeten de media en de kanalen gecombineerd worden voor een optimale communicatie. De kanalen worden gekozen naargelang het doelpubliek (jong en minder jong bijvoorbeeld).

Voor de informatie in real time varieert de structuur naar gelang van de auteur. Er wordt vaak gebruikgemaakt van a kortingen. Het voordeel om rechtstreeks over de informatie te beschikken wordt gecounterd door het feit dat er meerdere korte boodschappen zijn die niet altijd goed gestructureerd zijn. Het voordeel is dat rechtstreeks een gesprek wordt gestart als de aanvankelijke boodschap onvoldoende duidelijk is, wat uiteindelijk leidt tot een boodschap op maat. Sedert enkele jaren worden nieuwe tools (SPE) ter beschikking gesteld. De gebruiksvriendelijkheid van die tools komt zeker tegemoet aan de

25


BRUSSELS AIRPORT

Alle hens aan dek voor de rampoefening!

De Federale Politie nam op 2 december deel aan een rampoefening op de luchthaven in Zaventem. Volgens het scenario boorde een vliegtuig zich in de terminal waardoor giftige stoffen vrijkwamen. Er vielen ook doden. Een uitdaging bestond erin de evacuatie van het vliegtuig af te stemmen met de taak van het Disaster Victim Identi icationteam en met de informatieverstrekking aan de mensen in de aankomsthal die de passagiers opwachtten. Voor de politie namen 80 mensen deel aan de oefening, onder wie het DVI, springstofdetectiehondenteams en – uiteraard – de Luchtvaartpolitie. De luchthaven is verplicht om de twee jaar zo’n grootschalige rampoefening te organiseren. Bovendien is er sinds de vorige oefening in 2015, v r de aanslag, veel veranderd. Meer hierover in het artikel Op stap met op pagina 28. Meer beelden op www.polimagery.be.

26


inforevue 042017

© Lavinia Wouters

27


(ONHVKLIWVWDUWPHWHHQEULHÃ&#x;QJ (HQJUHQVFRQWUROHXURQWKDDOWGH SDVVDJLHUVGLHQHWJHODQG]LMQ

'HHJDWHVFKHFNHQRIHHQ SDVVDJLHUYRRUNRPWLQGH SROLWLRQHOHGDWDEDQNHQ In de vertrekhal, voorbij de controlepost, is de sfeer veel UHOD[WHU

Om valse of vervalste documenten te herkennen is HHQVFKHUSRRJQRGLJ

Grenscontroleurs en airport FUHZPDNHQHUWHDPZRUNYDQ


Wouter Bohy BEROEP :

GRENSCONTROLEUR, LPA BRUNAT

In een internationale luchthaven stopt het reizigersverkeer nooit. Dat betekent dat ook de grenscontroleurs – die haast letterlijk in de eerste lijn staan – dag en nacht hun post moeten bemannen. Om dit te bolwerken, werken ze in drie shifts. Elke shift begint met een brie ing (om 6 uur, 14 uur en 22 uur). En elke grenscontroleur verandert om het uur van post. “Zo krijg je heel uiteenlopende gezichtspunten. Langer op dezelfde post blijven, kan ook een voordeel bieden. Je krijgt een algemener beeld van een mogelijke probleemsituatie”, onderstreept Wouter. De eenheid bestaat momenteel uit 283 personeelsleden en zou in een ideale wereld nog 40 man sterker zijn.

Wouter neemt ons mee naar de aankomsthal. Naast de hokjes voor de controleurs, zijn er ook negen e-gates die het controledispositief aan de buitengrens van de Schengenruimte aanvullen. De e-gates werden in 2015 in gebruik genomen. Hun werking berust op spitstechnologie. Ze blijken bijzonder nuttig te zijn ter ondersteuning van de versterkte controles die na de aanslagen van 2016 werden ingevoerd, meer bepaald om na te gaan of de reiziger voorkomt in een politionele databank (ANG, SIS en Interpol). Voorts is er ook gezichtsherkenning en infraroodcontrole van het paspoort. Maar eigenlijk begint het werk van de controleurs al v r de grenscontrole, namelijk met de observatie van de passagiers en de analyse van hun gedrag ȋ’”‘ϔ‹Ž‹‰Ȍ. Die pro ilingsopdrachten worden soms toevertrouwd aan collega’s in burger. In de vertrekhal is de sfeer helemaal anders. Het is hier lichter, ruimer. De mensen lijken minder gestrest, meer ontspannen dan aan de e-gates. De aanwezigheid van personeelsleden van de luchthaven (de ‘APC’ of airport crew) is hieraan niet vreemd. Dit zijn voornamelijk uitzendkrachten en studenten. Hun werk bestaat erin de reizigers die wat moeite hebben met zoveel technologie, bij te staan en de weg te wijzen. Onderonsje met iemand van de airport crew. De verstandhouding lijkt prima. “Als grenscontroleurs hebben we het geluk om dagelijks in contact te komen met een groot aantal luchthavenpersoneelsleden. Die contacten komen de onderlinge verstandhouding en de samenwerking zeker ten goede.”

inforevue 042017

OP STA P MET

IDENTITY KIT Wouter Bohy (48 jaar) treedt toe tot de rijkswacht in 1988. Na een eerste detachering naar de luchthaven eind de jaren 1990 krijgt hij de smaak te pakken. In 2001 maakt hij definitief de overstap naar de Luchtvaartpolitie (LPA). Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor de controle en de observatie van de ABC (Automated Border Control), de fameuze e-gates, die een geautomatiseerde grenscontrole van de reizigers mogelijk maken.

Die ochtend gaan we ook naar de tweede lijn. Het gaat hier onder andere om de postchefs, de kantoren van de immigratiediensten en de diensten voor de opsporing van valse en vervalste documenten. “Bij de minste twijfel over een individu of bij een anomalie die aan het licht komt bij een e-gate, gaan we steeds over tot een grondigere controle. Hierbij doen we een beroep op de expertise van de collega’s in tweede lijn die zich in diverse aspecten verdiepen. Grenscontrole is immers een zeer ruime materie die voortdurend verandert.

Zoveel is duidelijk: Wouter voelt zich in zijn uniform van grenscontroleur als een vis in het water. Maar wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van een goede controleur? “Oplettendheid, volharding, empathie, tact, verdraagzaamheid, discipline, zin voor initiatief en een positieve ingesteldheid zijn onontbeerlijke kwaliteiten. We hebben ook het geluk te kunnen werken in een ‘internationale’ eenheid. Een job bij de Luchtvaartpolitie en bij de grenscontrole in het bijzonder, biedt volgens mij echt wel een meerwaarde voor je loopbaan. Je kan je kennis van identiteits- en reisdocumenten bijspijkeren, of je gevoel voor ’”‘ϔ‹Ž‹‰ en multiculturalisme ontwikkelen. Ik vind dat deze ervaring van goudwaarde is.” Goed om te weten voor wie in de toekomst nieuwe professionele horizonten wil opzoeken!

Nicolas Mangon

29


UITGENODIGD In deze rubriek nodigt Inforevue een personeelslid van de politie uit voor een gesprek over thema’s die zowel met zijn functie als met de politiewereld in de ruime zin verband houden.

“Muren slopen” • André Desenfants is de nieuwe directeur-generaal bestuurlijke politie van de Federale Politie (DGA) • Bezorgd om de omvang van de taak? “Nee, ik weet waarvoor ik gesolliciteerd heb!” • Laten we praten over inhoud, niet over structuur. Over samenwerken, niet over navelstaren. TEKST Benoît Dupuis

FOTOGRAFIE Jos Balcaen

BRUSSEL – Eind augustus 1978 begint André Desenfants zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School. Hij studeert af in 1984 en gaat werken bij de directie externe relaties van de rijkswacht. Drie jaar later gaat hij naar het district van Spa, waarvan hij in 1992 de commandant wordt. Nog twee jaar later volgt hij in Luik zijn stage om te promoveren tot majoor. Dan neemt hij het commando over van het rijkswachtdistrict Eupen. Bij de hervorming van 2001 neemt hij er de functie op van directeur-co rdinator (DirCo). In 2013 keert hij terug naar Luik, nog steeds als DirCo, een functie waarin hij een jaar later tijdens de optimalisatie wordt herbenoemd. Het arrondissement Luik omvat sindsdien ook de arrondissementen Hoei en Verviers. Maar wie denkt dat hij op zijn 58 ste rustig gaat uitbollen, heeft het mis! Op 21 november 2017 werd hij, na enkele weken ad interim, de nieuwe directeur-generaal van de bestuurlijke politie van de Federale Politie (DGA). Interview met een ‘echte Belg’, perfect drietalig! Wat heeft u ertoe aangezet om voor die nieuwe uitdaging te gaan?”Een samenspel van factoren. Als DirCo was ik nauw betrokken bij de opdrachten van bestuurlijke politie. In 2007 was ik trouwens kandidaat voor de functie van DGA, gezien mijn persoonlijke interesse op dit gebied.

30

En op mijn 58ste was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben blij om met mijn bagage van DirCo aan het hoofd van DGA te staan. In mijn vorige functies werkte ik vaak samen met de eerstelijnseenheden1 van DGA. Ik zag dus het verrichte werk en het werk dat nog gedaan moet worden. Na overleg met mijn echtgenote heb ik me in het avontuur gestort.”

‡‡‰‡ƒ‡Ž‹Œƒ˜‘–——”ǣ‡”–ƒkendebat, nieuwe directie beveiliging (DGA/DAB), gebrek aan personeel en middelen, stakingsaanzeggingen ... Is dat geen vergiftigd geschenk? “Neen! Ik ben hier met kennis van zaken. Ik heb me goed laten informeren en niemand heeft gelogen. Ik kreeg tal van indicaties over de omvang van de problemen. Zelfs zij die me hebben afgeraden om te solliciteren, konden me niet ontmoedigen (lacht). DGA is een van de twee operationele algemene directies van de Federale Politie. De eerstelijnseenheden en de gespecialiseerde diensten staan rechtstreeks ten dienste van de burgers en onze partners. Het was ondenkbaar om deze directie aan haar lot over te laten. We gaan nu 320 vacatures uitschrijven en er werd geld vrijgemaakt om verouderd materiaal te vervangen. En we werken aan de nieuwe directie beveiliging (DAB). Nogmaals, ik ben blij om hier te zijn. De uitdaging spreekt me aan.”

Zelfs op het centrale DGA-niveau moet u opnieuw een ploeg vormen. Velen zijn na het vertrek van Olivier Libois naar de politiezone Namen getrokken. Welke criteria hanteert u voor de samenstelling van uw staf? “Bij de voorbereiding van mijn kandidatuur viel het me op dat er een domein is waarin we een leemte op te vullen hebben: de transversale werking. De directeurs van DGA zijn al aangesteld en ik kan op hen steunen voor het operationele werk. Mijn adviseurs moeten me helpen die directies beter te laten samenwerken, zeker voor gemeenschappelijke uitdagingen: de HR-visie, de digitalisering, het beheer van de informatie van bestuurlijke politie, de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Aanslagen enz. Los van die doelstellingen en pro ielen (juristen, sociologen enz.) wil ik me omringen met assertieve mensen. Ik pleit voor een intern debat om de juiste beslissingen te nemen. Geen jaknikkers. In deze ploeg zit er nog een adviseur van het oude DGA-team. Hij is de levende herinnering aan de dossiers van DGA en zijn inbreng is kostbaar. Hierbij wil ik trouwens Olivier Libois en de oude adviseurs danken voor hun bereidwilligheid. Er is geen breuk maar een gezonde continuïteit.”


inforevue 042017

UITGENODIGD

OPUS CITATUM “Nieuwe wegen ontstaan door œ‡–‡„‡™ƒÂ?†‡Ž‡Â?dzȋ ”ƒÂ?ÂœÂƒĎ”Â?ÂƒČŒ

31


UITGENODIGD

PERSON OF INTEREST U reist elke dag van Spa naar Brussel. Is dat op lange termijn houdbaar in zo een veeleisende functie? “Ik heb dat besproken met mijn echtgenote toen ik besliste om me kandidaat te stellen. Het verandert je leven. En neen, op termijn is dat niet houdbaar. In januari gaan we in Brussel wonen.”

FUNDERINGEN BEHOUDEN Wat is uw visie voor de Algemene directie bestuurlijke politie? “Ik wil muren slopen. Eerst intern. Meer nog dan vroeger wil ik interactie zien, samenwerking, concepten die samen ontwikkeld worden met eenieders specialiteiten, ervaring en middelen. Vervolgens extern, met een grote openheid op het niveau van

de arrondissementen naar de directeursco rdinatoren, de gerechtelijke directeurs. Onze eerstelijnseenheden opereren in het hele land. Laten we de synergieën nog sterker maken. Maar daarvoor moet DGA eerst opnieuw in staat zijn om haar basisopdrachten te vervullen. Ze worden ondermijnd door het tekort aan personeel en middelen. We zijn ons daarvan bewust

en weldra zullen we de eerste stappen vooruit zetten met de 320 vacatures bij DGA in het kader van de huidige mobiliteitsfase. DGA moet haar funderingen behouden: actief zijn op een speci iek terrein en een gespecialiseerde ondersteuning ontwikkelen. Ik heb de verschillende eenheden bezocht en ontmoette er gemotiveerde vakmen-

PRO/CONTRA • Alle communicatie van de Federale Politie vertalen naar het Duits : “Voor! Maar ik weet dat het in de praktijk moeilijk ligt. In Eupen had ik een vertaalster aangenomen en de collega’s van de ex-CSD zijn altijd bereid om een handje te helpen met revisies.” • Speciale badges op de uniformen: “Voor, zolang men zich aan de regels houdt en het gaat om de fierheid en het geïntegreerde karakter. Maar niet als het is om zich van de rest af te scheiden.”

32


Na de rellen van 11 november in Brussel betreurden veel waarnemers het ontbreken van een echte federale reserve en pleitten voor de heroprichting ervan. Is dat geen terugkeer naar het verleden? “Eerst en vooral hadden we veel gewonden te betreuren, waaronder leden van het interventiekorps en de directie openbare veiligheid. Er zijn collega’s die rake klappen hebben gekregen! Ik heb hen ontmoet en wens hen een spoedig herstel. Wat de interventiereserve betreft, is het niet de vraag of we al dan niet terug moeten naar het verleden. Het is een kwestie van aansluiten bij de realiteit. De situatie evolueert en sommige keuzes uit het verleden kunnen en moeten opnieuw besproken worden. Die van een sterke federale reserve is er één van. Net als de evolutie van de reserves ten aanzien van een zeldzame vorm van geweld. Dat komt neer op een discussie over hun aantal, hun opleiding en hun materiaal. Ook hier moeten we de muren tussen de directie openbare veiligheid (DAS), de interventiekorpsen (CIK) en de politiezones doorbreken via de gehypothekeerde capaciteit.”

sen die soms de moed verliezen door geruchten over de toekomst. Maar laten we niet bang zijn: DGA staat sterk en zal haar professionele en gespecialiseerde steun blijven ontwikkelen ten voordele van de burgers en onze partners, waaronder de lokale politie.” Met de optimalisatie van de Federale Politie bleef het principe van een ‘gecentraliseerde’ aansturing van de eerstelijnseenheden van DGA behouden. Was het niet beter geweest om ze onder de operationele leiding van de Dirco’s te plaatsen? “Als Dirco moest ik werken aan structuren: integreren van nieuwe diensten zoals de communicatie- en informatiecentra (CIC) of de provinciale logistieke diensten (SER). De structuur is belangrijk, maar het vraagt enorm veel moeite om alles vast te leggen. En het zorgt voor veel ongerustheid. Ik wil eerder de nadruk leggen op de inhoud dan op de structuur. Hier zullen debatten gevoerd worden over de samenwerking tussen onze eerstelijnseenheden en het arrondissementsniveau. Dat is cruciaal voor de personeelsleden, want betrokken worden bij de veiligheid in het arrondissement verhoogt de tevredenheid op het werk. En dat brengt ons dichter bij onze partners zoals de lokale

politie. Het is dus niet de vraag van wie men a hangt, maar vooral wat ieders rol is. Uiteindelijk streven we naar hetzelfde doel: de veiligheid van de burgers.”

1

inforevue 042017

UITGENODIGD

VERY IRRITATING QUESTION

De wegpolitie (WPR), de spoorwegpolitie (SPC), de scheepvaartpolitie (SPN) en de luchtvaartpolitie (LPA).

Wat zijn uw waarden? “Ik deel uiteraard de waarden van de Federale Politie. Ik hamer op integriteit en open geest. Met een stevige dosis optimisme en vertrouwen, zonder naïef te zijn. Pessimisme wordt snel een vicieuze cirkel. Aan doemdenken doe ik niet mee.”

33


CASUS

De harde noot is (eindelijk) gekraakt

De krakersproblematiek is tegenwoordig niet meer uit het nieuws weg te denken, waardoor de vraag zich stelt hoe het mogelijk was dat er nog steeds geen wettelijke basis bestond om hier tegen op te treden, dit tot grote minachting van de burger. Op ͷͻ‘˜‡„‡”͸Ͷͷͽ–”ƒ††‡™‡–†‹‡Š‡–”ƒ‡•–”ƒϔ„ƒƒ”•–‡Ž–‹™‡”‹‰ǡ™ƒƒ”†‘‘”†‡ maatschappij meer mogelijkheden heeft om tegen de krakers op te treden. Deze wet komt tegemoet aan de jarenlange lacune in de wetgeving.

PROBLEMATIEK Kraken is het zonder toestemming van een rechthebbende, of zonder enig recht, in gebruik nemen van een onroerend goed. Tot voor kort was het kraken van een woning niet speci iek verboden bij wet. Zodra de kraker een pand bewoont met de intentie om er te verblijven, geniet hij van de onschendbaarheid van de woning, ondanks het feit dat hij eventueel het pand op onrechtmatige wijze is binnengetreden. Omwille van deze onschendbaarheid was het dan ook onmogelijk voor de politiediensten om op te treden. Enkel op basis van hun eigendomsrecht konden de eigenaars van de woning, via een burgerlijke procedure bij de vrederechter, de uitzetting van de krakers vragen. Tot frustratie van de personen van wie het onroerend goed gekraakt was, was deze procedure een omslachtige en allesbehalve een onmiddellijke oplossing voor de uithuiszetting van de krakers.

DE KRAKERSWET Deze lacune in de wetgeving wordt nu opgevangen door de wet van 18 oktober 2017 betreffende het binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed. Het doel van deze wet is om aan de

34

rechthebbenden, lokale overheden en politie meer juridische armslag te geven om daadwerkelijk op te treden tegen deze lagrante inbreuk op het eigendomsrecht. De wet past hiertoe artikel 439 van het Strafwetboek (hierna: Sw.) aan, in die zin dat ook het zonder toestemming van de bewoners verblijven in een bewoond huis, appartement, kamer of verblijf of de aanhorigheden ervan, nu stra baar wordt gesteld. Het betreft hier een voortdurend misdrijf, dat bijgevolg op heterdaad kan worden vastgesteld door de OGP/HPK, alsook op verzoek van het hoofd des huizes. Echter, een persoon die aanvankelijk het recht had om binnen te gaan in de woning, valt hier niet onder. Op deze manier worden de familiale en huurgeschillen onttrokken aan de toepassing van dit artikel. Daarnaast voert de wet ook een nieuw artikel 442/1 Sw. in. Op basis van dit artikel wordt het binnendringen, bezetten of verblijven in andermans niet-bewoonde huis, appartement, kamer, verblijf of de aanhorigheden ervan alsook in enig andere niet-bewoonde ruimte of andermans goed, bestraft. Door deze ruime omschrijving werd gepoogd om geen enkele onroerende eigendommen uit te sluiten van de wet.

De procureur des Konings beschikt in geval van overtreding van artikel 442/1 Sw. over de mogelijkheid om de ontruiming van het onroerende goed te bevelen. Zijn beslissing moet met redenen omkleed zijn en moet, volgens de wet, het vermoeden van onschuld eerbiedigen. Het is maar mogelijk om het bevel uit te vaardigen wanneer de houder van een recht of een titel op het betrokken goed erom verzoekt. Zodra het bevel tot ontruiming ter kennis gebracht wordt van de krakers, dient er een termijn van acht dagen afgewacht te worden vooraleer effectief tot de ontruiming kan worden overgegaan. Elien Verstappen en Sven Verbeiren


De man die u zoekt is misschien een vrouw

inforevue 042017

HISTORIA

Vanaf de jaren 90 waren er steeds meer promotiecampagnes die de rol van vrouwen bij de rijkswacht of bij de gemeentepolitie benadrukten. Ze waren bedoeld om meer vrouwen aan te werven en iets te doen aan het bijna uitsluitend mannelijke imago van de verschillende politiekorpsen.

MANNENBEROEPEN EN VROUWENBEROEPEN ... De kloof is aan het verdwijnen, maar de samenleving heeft lange tijd een onderscheid gemaakt tussen deze twee categorieën waarin zelden werknemers van het andere geslacht voorkomen. Beroepen in de zorg en de opvoeding waren weggelegd voor vrouwen terwijl leidinggevende functies of fysieke beroepen eerder voor mannen bestemd waren. De gemeentepolitie nam in de jaren 50 de eerste vrouwen in dienst voor maatschappelijke taken. Die taken, die losstonden van de politietaken, werden aan vrouwen toegewezen omdat men ze associeerde met de stereotiepe rol van de vrouw en de moeder. De opdrachten hielden toen uitsluitend verband met de jeugd, het gezin en de zeden, bijvoorbeeld de opvang van slachtoffers van seksueel geweld. Die vrouwelijke versterking werd relatief goed onthaald omdat de mannen zo meer tijd kregen voor het ‘echte’ politiewerk. Pas vanaf 1978 nam de gemeentepolitie vrouwen aan die dezelfde opdrachten als mannen vervulden. Dat heeft de interne cultuur maar ook het imago van de politieorganisatie ingrijpend veranderd.

Bij de gerechtelijke politie konden vrouwen pas vanaf 1980 solliciteren naar de functie van agent-inspecteur. Bij de rijkswacht werden de eerste vrouwen ingelijfd in 1981. In de jaren 90 probeerde men met verschillende politieke beslissingen het aantal vrouwen te verhogen, maar de verandering kwam slechts traag op gang. Er kwamen minimumquota voor vrouwen en wervingscampagnes om een vrouwelijk publiek aan te trekken. Daarnaast werden de selectiecriteria aangepast om meer vrouwen te laten slagen voor de fysieke proeven. Vooral de minimumgrootte was voor veel vrouwelijke kandidaten een struikelblok. Françoise Forthomme

Het Historisch Kenniscentrum van de Belgische Federale Politie verwierf onlangs een hoed die toebehoorde aan mevrouw Liliane Willems-Oplynus, een van de eerste politieassistentes die in 1957 werd benoemd in Brussel met mevrouw Casteels, hierboven afgebeeld tijdens hun eeda legging. Haar zoon, de heer Willems, schonk de hoed via de politiezone Leuven.

35


© Lavinia Wouters


inforevue 042017

OUT OF OFFICE

Creatieve vingers Roxane Beaurang, sinds 2001 vertaalster bij de Algemene directie bestuurlijke politie, houdt zich sinds 2007 ook bezig met het jaarverslag. Roxane interesseert zich ook zeer sterk voor alle aspecten van de communicatie. Op carri regebied zou ze in de toekomst willen evolueren naar een functie waarin ze deze interesse volop kan ontwikkelen. Dat zou voor haar de kers op de taart zijn! Van taarten gesproken. Roxane kan er in elk geval wat van …

I

n november 2016 vroeg mijn dochter voor haar vierde verjaardag een biscuittaart met de Sneeuwkoningin erop. Ik kreeg toen het idee om ze zelf te maken.” Sindsdien weet Roxane niet meer van ophouden en is haar talent snel wijd en zijd bekend geraakt. Ze maakt minstens een biscuittaart per maand. Het zijn voornamelijk familieleden, vrienden en buren die bestellingen plaatsen. Hetzelfde basisrecept voor de cake met enkele kleine variaties naar gelang van de smaak van de aanvrager. Daarna volgt de versiering. Die krijgt telkens weer een persoonlijke touch! Ze doet er twee dagen over om de biscuittaart te maken. Op de eerste dag maakt ze het biscuitbeslag en bakt ze de cake. “Het is steeds een chocolade- of vanillecake. Ik kan het deeg eventueel kleuren. Een keer kreeg ik de vraag om de cake binnenin zwart te kleuren. Ik gebruikte daarvoor een voedingskleurstof en ... alle genodigden hadden zwarte tanden!” De tweede dag maakt Roxane de ganache die ze tussen de verschillende lagen van de cake aanbrengt om hem lichter te maken. Daarna brengt ze de ganache helemaal rond de cake aan om de versiering te laten houden. Vervolgens laat ze de cake drie tot vier uur rusten op een koele plaats. Tot slot gaat ze aan de slag met de versiering: “Ik gebruik enkel suikerdeeg voor de versiering. Gemiddeld werk ik aan de versiering van een biscuittaart 2 uur, maar voor de meest ingewikkelde versieringen tot soms zelfs 5 uur.”

Roxane is een autodidact. Ze heeft nooit een cursus banketbakkerij gevolgd, maar ze houdt van koken in het algemeen. Ze kijkt graag naar kookprogramma’s op de televisie en laat zich inspireren door wat ze vindt op het internet. “Ik heb in het begin nooit het eindresultaat in mijn hoofd. Ik heb een algemeen idee – ten minste voor de keuze van de kleuren – maar voor het overige probeer, test en herbegin ik als het resultaat me niet bevalt.” En als er een misverstand in het spel is, kan het maken van een biscuittaart zelfs een bron van stress worden: “De persoon die de bestelling geplaatst had, komt enkele uren voor het feest zijn biscuittaart halen. Op dat moment beseffen we dat we elkaar bij de bestelling verkeerd begrepen hebben. Ik heb heel de versiering in suikerdeeg strookje per strookje verwijderd om de cake en de ganache niet te beschadigen. Ik heb dan in een recordtempo de gewenste versiering aangebracht.” Ondanks alles moet die passie voor Roxane een plezier blijven. Ze aanvaardt de bestellingen dus naar gelang van haar beschikbaarheid, haar creatieve vermogen en het nodige materiaal. Françoise Forthomme

37


SUCCESS STORY

Aanrander verslikt zich in pitabroodje

Amper een week nadat in het opsporingsprogramma FAROEK een verdachte wordt getoond die twee vrouwen kort na mekaar probeerde aan te randen, volgt een arrestatie. De man zit rustig een pita te eten met een vriend wanneer de uitbater hem herkent.

ROESELARE – Op zaterdag 22 juli 2017 rond één uur ‘s nachts is een meisje op weg naar huis wanneer ze aan de bushalte aan de achterkant van het station wordt geroepen. Een man komt dichterbij, achtervolgt en duwt haar. Het meisje valt op de grond, probeert weer recht te komen terwijl de dader haar vastpakt en haar trui probeert uit te trekken. Ze trekt zich los en vlucht in de richting van een hotel, waar ze na veel geklop toch binnen geraakt. Een tijdje later wandelt een tweede slachtoffer in de richting van het station wanneer ze door dezelfde man wordt vastgepakt. In het Engels zegt hij haar meermaals: Dz ™ƒ–•‡šǤdz Hij legt zijn hand op haar mond en duwt haar tegen de grond, betast haar tussen de benen. De vrouw kan zich verweren door te bijten en te schoppen. Ze roept zo luid dat bewoners uit de straat naar buiten komen. De dader kiest het hazenpad.

GOUDEN TIP Het dossier over deze twee aanrandingen van de eerbaarheid komt aan bod in het opsporingsprogramma FAROEK van 26 september dit jaar. De kijker krijgt een goede beschrijving van de

38

vermeende dader, ook dankzij de videobeelden van de inkomhal van het hotel waar één van de slachtoffers haar toevlucht zocht. Een tiental tips komen binnen, maar één gouden tip leidt tot de aanhouding van de verdachte. Op zondag 8 oktober rond half zes ’s avonds zit de 32-jarige man van Bulgaarse origine met een vriend een pita te eten. De uitbater van de zaak herkent de man vanop de beelden in de media en neemt contact op met de politie. De politiezone RIHO komt ter plaatse, identi iceert de dader en neemt hem geboeid mee naar het commissariaat. De parketmagistraat die de arrestatie had bevolen, wordt verwittigd. Tijdens het verhoor wordt hij geconfronteerd met de beelden hij kan niet anders dan de feiten bekennen. Tijdens een huiszoeking vindt de politiezone RIHO het hemd terug dat hij die bewuste nacht droeg. Op 9 oktober wordt hij bij de onderzoeksrechter in Kortrijk voorgeleid deze stelt hem in verdenking en plaatst hem onder aanhoudingsmandaat voor aanranding van de eerbaarheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Saskia Van Puyvelde


24/09/2017

19u30

Peruwelz

Jean-François en Steeve E

Echte helden Jean-François en Steeve menen dat ze als gewone burgers gehandeld hebben: “De echte held is de jongeman die het geknelde meisje probeerde te redden. Hij was vastberaden en zou er met gevaar voor eigen leven mee doorgegaan zijn als wij het niet van hem hadden overgenomen.”

E

Erkenning De erkenning, onder meer als gevolg van artikelen in de pers, geeft Jean-François en Steeve een positief gevoel. Ze geeft een zin aan hun daad. “We kregen zelfs reacties van collega’s uit naburige zones zodra ze de feiten vernamen.”

M

Moed Het optreden van JeanFrançois en Steeve was ongetwijfeld een daad van moed. Daarvoor ontvingen ze op 4 oktober 2017 de gouden medaille met palm, uitgereikt door de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België.

nipt werd vermeden. “Toen de auto in het water belandde, zijn de ruiten gebarsten zodat de eerste drie inzittenden konden ontsnappen. Anders waren we misschien te laat gekomen om iedereen te redden…”

O

Onverschrokken “Het gaat allemaal heel snel. Toen ik besefte wat er gebeurde, ben ik zonder na te denken het water ingedoken.” Jean-François moet er nog om lachen, want in zijn haast had hij er niet aan gedacht om zijn telefoon uit zijn broekzak te halen of zijn leecevest uit te trekken die het water opzoog en zo wel heel zwaar werd… “Steeve had tenminste de re lex om zijn schoenen uit te doen en zijn telefoon uit zijn zak te halen voor hij in het water sprong!”

N

Net geen drama De twee politiemannen beseffen dat het drama

inforevue 042017

SUPERFLIK

Zondagavond omstreeks 19.30 uur zit hoofdinspecteur Jean-François Dulieu in zijn tuin. Plots hoort hij in de verte een harde klap. Aangezien hij op 200 m van het kanaal woont, beseft hij meteen wat er gebeurd kan zijn… Hij roept zijn collega inspecteur Steeve Jeanmotte die bij hem op bezoek is. Ze werken allebei bij de interventiedienst van de politiezone Peruwelz-Bernissart, maar hebben op dat moment geen dienst. Zonder zich vragen te stellen, nemen ze de autosleutels en rijden naar het kanaal. Daar treffen ze op de kade twee doorweekte personen aan en zien ze in het kanaal een auto die aan het zinken is. In de auto zit een jong meisje gekneld. Een jongeman probeert haar te bevrijden. Zonder aarzelen springen de twee politiemannen in het water en zwemmen tot bij de auto. De jongeman is al sterk uitgeput door zijn verwoede pogingen om het meisje te redden. Steeve wijst hem de weg naar de ladder van de kade en de twee politiemannen nemen het van hem over. Ze slagen er uiteindelijk in het meisje te bevrijden dat verschillende verwondingen heeft opgelopen. Samen bereiken ze de kade, enkele minuten voor de hulpdiensten aankomen. Françoise Forthomme

Jean-François Dulieu en Steeve Jeanmotte

39


POLITIEWERELD

80

70

Toen de Argentijnse politie een duif neerschoot, vond ze in het zelfgemaakte rugzakje van de vogel 7,5 gram marihuana, 44 Rivotril-tabletten op basis van clonazepam en een USB-stick. Vol trots verspreidde de politie een foto van de smokkelwaar die werd vervoerd door ‘Narcopaloma’ of drugsduif, de naam die het dier van de pers in Buenos Aires kreeg. Daarop ging een echt politieonderzoek van start in de gevangenis van Santa Rosa op 600 km ten zuiden van de Argentijnse hoofdstad. Dat bracht aan het licht dat de gevangenen op grote schaal verboden waar binnensmokkelden met behulp van duiven die ze speciaal voor dat doel hadden afgericht. De politie ontdekte ook dat de vogels dagelijks wel tien tot vijftien keer naar de gevangenis vlogen.

SANTA ROSA

40

WithOVE ! L

Gendarmerie de Fere-Champenoise Marne FRANCE

Bewustgemaakt

Europa

Amerika

Onderschepping van een drugsduif

Een echte blijk van waardering was er voor de gendarmes van F re-Champenoise in het Franse departement Marne. Ze kregen een (anonieme) bedankingskaart van een autobestuurder die met vakantie was in Kroatië. De man schreef het volgende: “Jullie hebben mijn rijbewijs ingetrokken nadat ik op 25 april 2015 in dronken toestand een auto-ongeval had veroorzaakt. Nu ik mijn rijbewijs terug heb, vond ik het tijd om jullie te bedanken. Jullie hebben me echt wakker geschud en mijn vrouw ziet me veel liever. ... Doe zo voort!” Voor de gendarmes is dit meer dan een grappige anekdote. Het bewijst dat ze bestuurders tot denken kunnen aanzetten en zelfs bewust kunnen maken.

FÈRE-CHAMPENOISE


inforevue 042017

POLITIEWERELD

In Guinee had een dief tijdens zijn aanhouding alleen maar lovende woorden voor de politie. Boubacar D., student aan het Institut Supérieur de Technologie de Mamou, en zijn vermeende handlanger hebben de diefstal bekend van 50 miljoen Guinese frank uit een telefoonwinkel in Mamou (noordwesten van Guinee). Deze student-dief vertelde de pers dat de politie de nodige middelen moet krijgen. “Ik feliciteer onze centrale directie van de gerechtelijke politie. Zij moet voldoende middelen krijgen, want ze beschikt over goed opgeleide agenten, echt waar”, zei Diallo tegen de journalisten enkele minuten na zijn aanhouding. Hij wou hen vooral feliciteren omdat hij nooit had gedacht dat de politie hem zo snel zou kunnen aanhouden.

MAMOU

Slaap zacht Elliot

Oceanië

Afrika

Een dief die de politie feliciteert

De Nieuw-Zeelandse politie treurt om de dood van haar mascotte Elliot. Ze heeft op haar Twitteraccount een foto gepost van de overleden cavia. De politie gebruikte de vierenhalf jaar oude Elliot, die bij een gezin in Wellington woonde, regelmatig als communicatiemiddel in sensibiliseringsacties op sociale media. “Het gezin in Wellington zal Elliot erg missen. Vooral de kinderen van 6 en 8 jaar vonden het zo ijn om het diertje te verzorgen en ermee te spelen”, schreef de politie. “Elliots dood laat ook een leegte achter bij zijn politiefamilie die het laatste jaar graag met hem samenwerkte in verkeersveiligheidscampagnes.”

WELLINGTON

41


AMBASSADEUR

Frédéric Laurent “ ’”‘„‡‡”‘’‡‡‘†‡”‡ǡ‡ˆϔ‹…‹´–‡ ‡‡ˆˆ‡…–‹‡˜‡ƒ‹‡”–‡™‡”‡‡Š‡– ‹•‹Œ†‘‡Ž‘†‡ƒ†‡”‡†ƒƒ”‹‡‡ –‡–”‡‡”

Frédéric begreep al snel de meerwaarde van de Secure Productive Enterprise Suite (SPE). Hij is ervan overtuigd dat nieuwe communicatiemiddelen zoals SharePoint, Yammer of Teams de toekomst zijn en onderzoekt de mogelijkheden om ze in de werking te integreren, ten voordele van de organisatie en van de medewerkers: “De uitdaging is de medewerkers te overtuigen en de beste manier om dat te doen is met kleine, zeer concrete evoluties die tegemoetkomen aan hun dagelijkse behoeften. Ze moeten meteen het nut van die nieuwe middelen inzien.” “Als ambassadeur onderzoek ik ook de mogelijkheden om de medewerkers meer vrijheid te geven. Ik stel alternatieven voor die beantwoorden aan de operationele behoeften en mobiliteitsbehoeften (internet Hilde) en hou rekening met de veiligheid, bijvoorbeeld met applicaties zoals Skype for Business of Teams in plaats van WhatsApp.”

“ ™‘”†‰‡œ‹‡ ƒŽ•‹‡ƒ†˜ƒ ‡‡ƒ†‡”‡’Žƒ‡‡–”

Dz ‘‡–‡‡‰”‘–‡ ‘˜‡”–—‹‰‹‰•”ƒ…Š– ƒƒ†‡†ƒ‰Ž‡‰‰‡dz

- Ambassadeur NWOW.Digital - Commissaris - Change Manager, Data officer en co-ontwikkelaar van het platform SharePoint voor het arrondissement Namen - Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Namen

Wil je ook deel uitmaken van de community van ambassadeurs NWOW.Digital ? Stuur een mail naar cgc@police.belgium.eu

42 36


w

 ”‡••‘ˆˆ‹…‡”̷‘Ž‹…‡౮ǣ‡‡•—……‡•౮Ǩ

inforevue 022017

politie in de kijker 47

44

SPORT Moving for solidarity

47

INTERNATIONALE ERKENNING Scheepvaartpolitie bekroond voor intelligence #INNOVATIE2020OVL Inspiratie voor innovatie

46 1


SPORT

Moving 4 Solidarity

5 500 euro voor het goede doel Op zaterdag 23 september 2017 vond de eerste Moving for solidarity plaats, ter vervanging van de vroegere Running for solidarity. Een 200-tal deelnemers waren van de partij.

NEVELE - De weergoden waren de organisatie gunstig gezind. Het was een zonnige dag met aangename temperaturen, ideaal voor een dergelijk buitenevenement. De deelnemers konden kiezen uit een wandeltocht van 20 km, ietstochten van 20, 40 of 100 km en een estafetteloop, voor elk wat wils. Iedereen kon op zijn eigen tempo zijn gekozen sport afwerken. De voorziene tochten werden goed gesmaakt door de deelnemers, die konden genieten van een mooi landschap. Op de voorziene rustplaatsen werd de nodige spijs en drank aangeboden. Na het sportevenement was er een gastoptreden van coverband ‘Sugadadz’. Deze puike organisatie was die dag mogelijk door de vele vrijwilligers, zowel lokaal als nationaal, en de samenwerking tussen de gemeente Nevele, de Federale Politie, de vele steunende bedrijven en de Belgische Politiesportbond. De actie heeft in totaal 5 500 euro opgebracht voor het goede doel, namelijk de Stichting tegen Kanker.

Carlos De Walsche

44


inforevue 042017

POLITIE IN DE KIJKER

Rechercheren in open bronnen Bezoek Moldavische politie

Kennis delen verhoogt de efficiëntie BERGEN – Op 25 september 2017 organiseerde de Regional Computer Crime Unite (RCCU) van Bergen-Doornik een opleidingsdag OSINT (Open Source Intelligence) in het kader van de praktijkgemeenschap 'Open Source Intelligence, Digital Forensics & Internet Referral' (afgekort CoP OSDIR), in samenwerking met het Belgian Internet Service Center (BISC) van de FOD Financiën, de Algemene directie voor de bestrijding van ernstige en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) en EUROPOL. Er namen 32 personen aan deel. Het doel: een praktijkgemeenschap uitbouwen met inanciële rechercheurs, iscale rechercheurs en specialisten in digitaal onderzoek en de verzameling en verwerking van openbare gegevens op het internet. De iloso ie: technische, tactische, administratieve kennis delen, de ef iciëntie in het dagelijkse werk verhogen en de bedrijfsculturen mixen. De deelnemers leerden werken met Maltego, een applicatie voor internetonderzoek, en maakten kennis met onderzoekstools voor het volgen van entiteiten op sociale media. Ze waren a komstig van verschillende RCCU's, maar ook van de cel OSINT van de FGP Brussel, van de PZ Brussel-West, van DJSOC/i2, de FOD Financiën, de Franse Gendarmerie Nationale, de Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (F) en het Belgische leger.

Serge Houtain RCCU Bergen-Doornik

Gender Equality in Moldavië BOOM – Op 28 september ontving de politiezone Rupel een delegatie van de Moldavische politie. Hoofdcommissaris Herbert Veyt, de verbindingsof icier voor onder meer Moldavië, bracht er verschillende experten rond de tafel die ervaring hebben met het uitwerken van het genderbeleid binnen de Belgische politiediensten: o.a. de Cel diversiteit en de Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie, Womenpol vzw en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het bezoek van de Moldavische politie aan ons land geeft blijk van de goede samenwerking tussen beide landen. In 2014 bracht commissaris-generaal Catherine De Bolle een bezoek aan Chisinau dat resulteerde in een bilateraal actieplan. Momenteel werkt de Moldavische overheid aan een grootschalige politiehervorming. Een van de prioriteiten is het verhogen van het aantal vrouwen bij de politie. Daar past een speci iek project ‘gender equality’ in, met als doel het aanwerven van meer vrouwen en het creëren van gelijke kansen voor vrouwen binnen de politie. De voorbije jaren zette de Belgische politie belangrijke stappen om te streven naar meer gendergelijkheid binnen de politiediensten. Womenpol vzw vervulde de voorbije 20 jaren een voortrekkersrol. Met de Taskforce Gender werd in 2012 een nieuwe impuls gegeven. Een stevige basis dus om tijdens het werkbezoek ervaringen uit te wisselen. Er zijn heel wat raakvlakken tussen het genderbeleid van de verschillende landen. We worden allemaal geconfronteerd met dezelfde obstakels bij de uitbouw van een gender/diversiteitsbeleid. En er staan ons ongetwijfeld gemeenschappelijke uitdagingen te wachten.

Isaac De Vos

Evenement

Francopol bereidt 2018 voor!

Thierry Dierick

© Christian Berteaux

BRUSSEL – Het comité des écoles van Francopol, een internationaal Franstalig netwerk van politieopleiding, is op 23 en 24 november 2017 bijeengekomen. Deze ontmoeting, waaraan vertegenwoordigers van politiescholen van Senegal, Burkina Faso, Frankrijk, Quebec, Zwitserland en België deelnamen, kon worden georganiseerd dankzij de steun van de internationale organisatie van de francofonie. Tijdens de eerste dag konden de deelnemers kennismaken met de werking van onze Nationale Politieacademie. De tweede dag was gewijd aan de voorbereiding van het volgende internationale congres van Francopol. Dat congres zal in oktober 2018 plaatsvinden in Dakar (Senegal). Tijdens dit congres zal de nadruk worden gelegd op de antwoorden die de politieopleidingen bieden op de nieuwe dreigingen.

45


POLITIE IN DE KIJKER

#innovatie2020ovl

Inspiratie voor innovatie BEVEREN – De Federale Gerechtelijke Politie OostVlaanderen organiseerde op 21 september, in samenwerking met de gemeente Beveren en de lokale politie Waasland-Noord, een inspiratiedag voor rechercheurs rond innovatie. Drie deelnemers delen hun indruk van deze boeiende dag.

Filip Simoens

Dz‡slap in the face” “Voor velen onder ons was deze dag een spreekwoordelijke ‘slap in the face’. We werden geconfronteerd met de digitale (r)evolutie die aan een ongekende snelheid onze manier van werken en communiceren verandert. Apps, internet, blockchain, robotica … ze bieden mogelijkheden voor elke burger, voor elke overheid, maar ook voor elke crimineel. De realiteit van vandaag is dat criminelen een voorsprong nemen en dat klassieke opsporingsmethoden te kort schieten. Wat zijn we nog met telefoontap als criminelen geëncrypteerde berichten gebruiken? Wat voor zin heeft het om observaties op drugtra iek langs snel- of sluipwegen te doen als drones de pakjes vervoeren? De inspiratiedag was erop gericht onze rechercheurs tools aan te reiken om beter ‘gewapend’ aan de slag te kunnen in de gedigitaliseerde samenleving. Het is aan ons om een performante politie te zijn en te blijven en ons deze nieuwe technologieën eigen te maken.”

Dz‘…‹ƒŽ‡†‹ƒǣŠ‡–‹‡—™‡ DNA” “De workshop van Arnout De Vries liet ons watertanden over hoe sociale media bruikbaar kunnen zijn in ons dagelijks politiewerk. Hij verwees naar de aanwezigheid van relevante informatie in open bronnen en naar het concept burgerparticipatie. Hoe kunnen burgers door middel van sociale media participeren in een gerechtelijk onderzoek of kortweg informatie aanleveren? Van een buurtinformatienetwerk op sociale media tot het ‘Bellingcat’ collectief, een burgerjournalistiek netwerk dat internationale con licten tegen het licht houdt via open bronnen, waaronder sociale media. Ook Europol trekt de kaart van sociale media, door foto’s uit pedo iliedossiers te verspreiden in de hoop daders/slachtoffers te kunnen identi iceren. Kortom, aan mogelijkheden en inspiratie ontbreekt het niet. We moeten nu op zoek gaan naar hoe we dit verhaal stap voor stap in onze dagelijkse taken kunnen integreren.”

Patrice De Mets ‹‡–‡”ƒ‡Ž‡ • Hoofdcommissaris • Directeur operationele steundiensten • FGP Oost-Vlaanderen • Coach van de inspiratiedag

4 46

• Inspecteur • Rechercheur Geweld en Terrorisme • FGP Oost-Vlaanderen

DzŽ‘……Šƒ‹ǣ‡‡game changer” “Vergeet de klassieke woonstvaststelling door de wijkagent, de geboorteaangifte bij de dienst bevolking, … Niet langer de wijkagent, maar de mensen die rond een persoon wonen en diens of iciële handelingen bij een verhuis, zullen zijn/haar woonst ‘vaststellen’. Domiciliefraude zoals we die vandaag kennen zou op termijn verdwijnen. Eén ding is zeker: de blockchaintechnologie is veel meer dan de solide basis voor een virtuele munt (bitcoin), en zal een impact hebben op onze maatschappij. Om daarin een rol te kunnen spelen als politiedienst, kunnen we niet anders dan deze evolutie op de voet te volgen.” ƒ˜›ƒ‘••‡Ž • Hoofdinspecteur • Lokale recherche politiezone Waasland-Noord


i n f o r e v u e 0 41 2 0 1 72

POLITIE IN DE KIJKER

#ImPressOfficer

Eerste Dag van de Politiewoordvoerders: een succes! BRUSSEL – Op vrijdag 1 december 2017 verzamelden tientallen politiewoordvoerders zich in hartje Brussel voor de allereerste Dag van de Politiewoordvoerder. De persdienst van de Federale Politie organiseerde deze netwerkdag met een duidelijk doel: eindelijk de collega’s die dagelijks met pers en media bezig zijn eens onderling laten kennismaken. Het programma was gevuld met topsprekers, die elk hun kijk op het vak toelichtten. An Van Hamme en Tom Van de Vreken namen ons mee in de wereld van ‘de ideale woordvoerder’. Parketwoordvoerster Ine Van Wymersch liet haar licht schijnen over de dunne lijn tussen politie en parket, en wie op welk moment de lead in de communicatie neemt. Ook Yves Stevens van het Crisiscentrum en onze inhouse-expert Pascal Renes deelden tips en tricks met de deelnemers. Maar misschien kregen we vanuit de journalistieke kant nog wel de bijzonderste inzichten mee om het werk als woordvoerder voor onszelf, maar ook voor de pers, wat makkelijker te maken. Regel 1: een ‘dispositief’, dat gebruik je best niet meer als je je verstaanbaar wil maken. Regel 2: een goeie titel is essentieel. Regel 3: die vind je, net zoals alle andere presentaties terug op onze Yammerpagina ‘ ”‡••ˆϔ‹…‡” – Geïntegreerde Politie. Heb jij, in tegenstelling tot Nicholas Lataire van VTM Nieuws, Jeroen Wils of Xavier Taveirne van de 7e Dag deze dag gemist? Niet getreurd! Er komt snel een nieuwe editie aan, dat geven we jullie alvast op een (pers)blaadje!

Drie collega’s van de Scheepvaartpolitie Kust, afdeling Grenscontrole, namen de prijs in ontvangst: Danny Jolyt, Anthony Andries en Yves Van Der Hoeven.

Internationale erkenning

Scheepvaartpolitie bekroond voor intelligence ZEEBRUGGE – De dienst Immigration Enforcement van de Britse Home Of ice organiseerde dit jaar voor de tweede maal de Immigration Intelligence excellence awards voor mensen en/of diensten die zich inzetten op het vlak van migratie en informatiebeheer. De Sectie Zeebrugge van de Federale Scheepvaartpolitie rijfde een nominatie binnen in de categorie External Partner én kon die ook verzilveren. Andere genomineerden waren onder meer de Oman Air Security en het Hong Kong Police Organised Crime and Triad Bureau. De kern van het gelauwerde project is de samenwerking en informatie-uitwisseling met het Joint Debrie ing Team van het Verenigd Koninkrijk. De haven van Zeebrugge is al jaren een verzamelpunt voor transitmigranten die het Kanaal willen oversteken. Sinds 2017 en Salduz+ hebben transmigranten meer rechten. ‘Gewoon’ een standaard vragenlijst voorleggen volstaat niet meer. Om dit probleem het hoofd te bieden, werd gekeken naar het principe van ‘debrie ing’. Zo’n debrie ing bestaat uit een losse babbel (op vrijwillige basis) met de migrant om de inlichtingen vervolgens in informatierapporten te verwerken.

Sarah Frederickx © Ruben Accou

Het Verenigd Koninkrijk heeft daar al jaren positieve ervaringen mee. Daarom zocht SPN contact met het UK Joint Debrie ing Team. En zo ontplooide zich gestaag een overzeese samenwerking. Britse ambtenaren komen geregeld naar Zeebrugge om transitmigranten te debriefen. Die debrie ing is de start van een internationale informatie-uitwisselingscyclus. Frankrijk en Nederland zijn ondertussen komen benchmarken om een gelijkaardige samenwerking met het Joint Debrie ing Team van het Verenigd Koninkrijk op te starten.

47 5


FEEDBACK

Flashback politiedorp 2017 Thank you … … and see you next year? Die tentoonstelling was een manier om alle deelnemers te bedanken en hun bijdrage aan het politiedorp in de verf te zetten. In de tentoonstellingsruimte was er ook plaats voor feedback met het oog op de voorbereiding van de volgende edities. De foto’s boden ook de gelegenheid om de gezellige feeststemming die jaarlijks in het politiedorp voelbaar is, te (her)ontdekken. Iedereen die deze bijzondere gebeurtenis niet zo goed kent, had dus de kans om er kennis mee te maken.

© Lavinia Wouters

De tentoonstelling ‘Flashback Politiedorp 2017’ was een perfecte gelegenheid om zich opnieuw in de sfeer van de nationale feestdag en het politiedorp op het Poelaertplein onder te dompelen. De Directie van de communicatie organiseerde voor de eerste maal een tentoonstelling met foto’s en borden van het politiedorp 2017 met als thema ‘Fier om te dienen’. De tentoonstelling kon heel de maand november in de Kroontuinen in Brussel bezocht worden.

Bent u geïnteresseerd om aan de volgende edities van het politiedorp mee te werken? Sluit u dan aan bij de Yammergroep ‘Team 21/7’.

Spel

WINNAARS VAN DE WEDSTRIJD in de vorige Inforevue

En de dader was ... Kate!

Zin om op een artikel te reageren of gewoon je mening te geven? Kruip in je pen en mail naar cgc.product@police.belgium.eu.

48

– HERENHORLOGE – Sébastien Delbrouck, Patrick Baldanza – BOEK – Etienne Delbecque, Guy Louis, Yvonnick Riant, Guy Ridelle, Aristide Denis, Pierre Maurer – PORTFOLIO A4 – Dominique Delusinne, Elise Monmart – PORTFOLIO A5 – Gwendoline Goret – USB-STICK – Nathalie Delchambre, Steve Hausmanne, Patrick Luycx, Dominique Laloo – TAS – Johan Wielfaert, Luc Baetens, Hubert Vanmassenhove, Eric Laloo, David Peirlinck, Constant De Herdt, Dany Vanavermaete, Marc Vandenbussche, Didier Debecker, Michel Smal – REDDINGSDEKEN – Michel Collart, Philippe Nys, Claude Vannieuwenhuyse, Hugo Plevoets, Alex Remue

Inforevue is ook beschikbaar op Yammer


ONTPLOFFINGSGEVAAR! De politie heeft de ontmijningsdienst van het leger opgeroepen voor een verdacht pakketje. Op de tekening zien we beide partners in actie. Onderaan zijn vijf kleine stukjes uit de tekening geknipt, maar eentje komt uit een ander tafereel.

inforevue 042017

SPEL

Welk stukje komt niet voor in de tekening: A, B, C, D of E?

Stuur uw antwoord uiterlijk tegen 14 februari 2018 via mail naar cgc@police.belgium.eu, of met de post naar Federale Politie CGC Inforevue Kroonlaan 145A 1050 Brussel

Let op: enkel abonnees kunnen deelnemen.

49


Inforevue 4/2017 Nl  
Inforevue 4/2017 Nl  
Advertisement